Produkter, systemer og løsninger for et bedre arbeidsmiljø 2009/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produkter, systemer og løsninger for et bedre arbeidsmiljø 2009/2010"

Transkript

1 Produkter, systemer og løsninger for et bedre arbeidsmiljø 2009/2010

2

3 Gode forhold på arbeidsplassen og i miljøet I mer enn 60 år har Nederman utviklet produkter og løsninger for å redusere belastningen på miljøet og beskytte mennesker mot skadelige partikler, fibrer, støv, gass, røyk og oljedamp. Mange av våre produkter og systemer har vært banebrytende for industrier som metallproduksjon, mekanisk industri, komposittproduksjon, matvareindustrien, kjemisk og farmasøytisk industri og mange andre industrier. Selskaper over hele verden bruker utstyr fra Nederman. Nederman-løsningene lønner seg på mange måter Et rent og sikkert arbeidsmiljø Mindre belastning på miljøet Bedre kvalitet på det ferdige produktet Mer effektiv produksjonstid Mer effektiv produksjon Økt energiutnyttelse Håndtering av kjølemiddel Filtrering/rensing av kjølemiddel Separasjon av olje/vann, sumpolje, partikler og bakterier Distribusjon/håndtering av ulike medier Oppruller for luft, vann, elektrisitet, gasser, eksos osv. Håndtering av olje, fett og spillolje Avsug og filtrering Støv og partikler Sveiserøyk Eksos Løsemidler Gasser og lukt Eksplosive stoffer Oljetåke Industriell rengjøring/oppsamling Metallspon og metallfliser Glass Rust Sand Vann/søle Oljeslam Metallflis Oljestripping og tankrengjøring Oppsamling av brennbare væsker Oppsamling og transport av slam, spillolje osv. Håndtering og behandling av metallspon Transport/samlebånd Knusing av flis Brikettering Avsug fra slipeverktøy og sveising Påmontert avsug av støv og partikler Påmontert avsug ved sveiseflammer 3

4 Velkommen til Nederman! Vi har gleden av å presentere 2009/2010-utgaven av Nederman-katalogen med vårt standard produktprogram. Vi håper katalogen vil være en inspirerende veiledning i å forbedre arbeidsplassen. Verdensomspennende lokal kundestøtte via Nedermans partnere Nederman er representert på alle kontinenter via datterselskaper eller agenter. Dette tette, internasjonale nettverket og evnen til å kommunisere direkte med kundene gir oss bred kunnskap om de ulike behovene i mange ulike markeder. Denne enorme informasjonen er også en viktig inspirasjon i utvikling av nye, produkter og løsninger. Senter for kundestøtte og teknisk støtte Nedermans nettverk av representanter tilbyr omfattende kundestøtte i lokale markeder. De får hjelp til prosjektering osv. av Nedermans sentrale kundeservicegruppe. Nederman Design Guide Nedermans Design Guide er en praktisk håndbok for løsningsforslag av avsugsystemer for støv, røyk og damp. Veiledningen inneholder fakta og tips, oversikt over typiske bruksområder. Oversikten følges av detaljert produktinformasjon og spesifikasjoner. Kan bestilles på våre nettsider. Nedermans nettsider gir deg informasjon om selskapet og våre produkter og systemer osv. 4

5 Nederman og programmer...6 Eksosavsugssystemer for kjøretøyer For stasjonære kjøretøyer...17 Enkelt-/dobbelt eksosavsug...18 Eksosoppruller...19 Eksosavsugsskinnesystem...22 Balanseblokk og tilbehør...23 Trackarm...24 Eksosmunnstykker...25 Eksosslanger...27 Tilbehør...28 Mini avsug Velg veiledning...29 Komplette sett...30 Avsugsarmer og tilbehør...31 Vifte og filterenheter...33 Lav vakuum produkter og -systemer Avsugsarmer Velg veiledning...34 Avsugsarmer - ikke-eksplosive miljøer...35 Forlengelsesarm/skinne...42 Forlengelsesarmer, kjøretøy...44 Avsugsarmer - eksplosive miljøer...46 Tilbehør...47 Vifter Generelle oplysninger...48 Vifter i N-serien...49 Bærbare vifter...50 Automatikk...51 Tilbehør...54 Filtre og filtersystemer Generelle oplysninger...55 Bærbart sveise avsug...57 MFS - Modulfiltersystemer...58 FilterCart - Mobile filtersystemer...60 FilterBox - Sentralfiltersystemer...62 NOM filtersystemer for oljetåke...64 Høy vakuum produkter og -systemer Sentralsystemer for sliping, pussing, sveising og rengjøring Generelle oplysninger...65 L-Pak vakuum / filterenhet...66 Pre-separator...67 Avsugsett for slipe-, pusse- og sveiseverktøy...68 Avsugmunnstykke for sveiserøyk...69 Systemer for industriell rengjøring...70 Industrielle avsugslanger...71 Mobile støvsugere Velg veiledning...72 Elektrisk drevet...73 Luftdrevet...74 Luftdrevet EX-godkjent...75 Mobil sandblåsingsenhet Nederman sandblåser...77 Opprullere Luft, vann, olje, fett, gass og elektrisitet Ergonomi og beskyttelse Opprullere - luft, vann, olje, fett, gass og elektrisitet Velg veiledning...78 Slangeopprullere for luft, vann, olje, fett...80 Korrosjonsbestandige slangeopprullere i rustfritt stål...87 EX-godkjente slangeopprullere...92 Støvsugerslange opprullere...93 Kabeloppruller...94 Tilbehør...98 Balanseblokk Arbeidsplassavskjerming...101

6 Totale systemer - totalt ansvar I tillegg til et stort utvalg produkter selger Nederman også totale systemløsninger for mange bruksområder og industrier. Våre tjenester dekker alt fra løsningsforslag til installasjon, service og vedlikehold. Vi har lang erfaring fra slike installasjoner. Vår salgsorganisasjon har god kunnskap om miljøkrav og helserelaterte forskrifter. Kontakt din Nederman-salgsrepresentant for mer informasjon. Nederman tilbyr FORHÅNDSSTUDIER PLANLEGGING SYSTEMUTFORMING INSTALLASJON FERDIGSTILLING OPPLÆRING VEDLIKEHOLD Egenutviklede produkter basert på effektiv teknologi Omfattende produktserie Bred erfaring i å skape optimale arbeidsmiljøer Representasjon verden over 6

7 Løsninger for eksplosive miljøer Det oppstår eksplosjonsfare når prosesstøvet består av fint aluminiumstøv, organisk pulver eller lignende stoffer. Vi kjenner kravene til slike eksplosive miljøer, og vi har bred erfaring i å levere egnede løsninger for å sikre anlegget ditt. Sentral avsugs- og filtersystemer Nederman tilbyr: Produkter og systemer som er i samsvar med ATEX-direktivene Rådgivningstjenester Installasjon Salgsstøtte FilterMax DX-filtrene er fremstilt i samsvar med ATEX-direktivet. Dette systemet er utstyrt med en tilbakeslagsventil. EX-produkter i denne katalogen Opprullere Mini avsug Avsugsarmer NCF DX eksplosjonssikre vifter for FilterMax DX er godkjent for eksplosivt støv i sone 22 i samsvar med ATEX-direktivet 94/9 gruppe 2, kategori 3. Avsugsarmer Mobile støvsugere Kontakt din Nederman-salgsrepresentant for mer informasjon. Se også Nederman Design Guide eller 7

8 Den ubrutte kjeden Hos Nederman kontrollerer og kompletterer vi produktkjeden Vi utvikler, designer, fremstiller og tester våre produkter og kan også tilby installasjon, akuttservice/-reparasjon, planlagt vedlikehold og annen service. Det innebærer at du alltid er garantert sikre og pålitelige produkter, dine tilbakemeldinger vil hjelpe oss med å utarbeide enda bedre løsninger. Ledende konstruksjonsløsninger Vårt omfattende produktutvalg er basert på kontinuerlig produktutvikling samt det aller siste og beste innen konstruksjonsløsninger med vekt på brukervennlighet og holdbarhet. Vårt modulkonstruksjonskonsept gjør det mulig for oss å tilby fleksible og kostnadseffektive produkter. Produksjon og logistikk Effektiv produksjon og logistikk er en av Nedermans suksessfaktorer, og vi arbeider kontinuerlig for å gjøre våre produkter og systemer lett tilgjengelige på alle kontinenter. Våre monteringslokaler ligger i Sverige, Norge og Nord- Amerika/Canada. Vi har også et nyåpnet monterings- og logistikksenter i Shanghai, som dekker markedene i Asia, Australia og New Zealand. Ledende kvalitet Med mer enn 60 års erfaring er vi er kjent for førsteklasses kvalitet, og vi er sertifisert i samsvar med ISO 9001 og ISO

9 Forebyggende vedlikehold og service Nederman Service Maksimere driftstid og redusere risikoen for dyre reparasjoner Med en Nederman service- og vedlikeholdsavtale trenger du aldri bekymre deg for kostbar driftstans Vi sørger for at utstyret alltid er på sitt beste og sikrer ytelse, sikkerhet og miljø. Inspeksjoner, vedlikehold og reparasjon kan utføres når du trenger det. Vår servicekontrakt er fullstendig tilpasset dine behov. Regelmessige service sikrer at utstyret ditt fungerer. Du velger serviceintervallene og servicenivået du ønsker. Nedermans servicekontrakt: Lengre levetid for utstyret Sikrer helse og sikkerhet Økt operatøreffektivitet Unngå kostbar driftstans Reduserer vedlikeholdskostnadene Garanterer profesjonelt vedlikehold For å sikre at reservedeler leveres til riktig tid, har Nederman et stort utvalg viktige reservedeler og slitedeler på lager for umiddelbar levering. Nederman Service; brukerstøtte Planlagt vedlikehold og inspeksjon Akuttservice Originale reservedeler Kontakt din Nederman-salgsrepresentant for mer informasjon. Vårt serviceteam dekker hele Norge inkludert Svalbard. Service med blant annet forebyggende vedlikehold, kan tilpasses dine spesielle løsninger med Nederman utstyr. 9

10 Metallarbeiding og sveising Ved sveising dannes det ekstremt små partikler, som er farlige å puste inn. I mange land er det derfor vedtatt regler for maksimal tillatt eksponering av partikler. Den beste måten å kontrollere eksponeringen på er å fange opp forurensingen rett ved kilden. Dette beskytter både sveiseren og de andre arbeiderne. Nederman systemene dekker både høy- og lavvakuumteknikker, brukes til avsug av sveiserøyk og for rengjøring av arbeidsplasser og maskiner. Nedermans systemer og løsninger: Avsug og filtrering av sveiserøyk Avsug av sveiserøyk på sveisebrenner Generell rengjøring/oppsamling av metallflis osv. Forheng og skjermer for beskyttelse av arbeidsplassen Modulfiltersystem System for industriell rengjøring Forheng for arbeidsplassen Sveisebrenner avsug Høyvakuum/ filtersystem Avsugsarmer for sveiserøyk Mobil damp avsugenhet Avsugsarm på skinne Mobile støvsugere Lavvakuum/ filtersystem Ikke alle produktene og systemene som er nevnt ovenfor, vises i denne katalogen. Kontakt din Nederman-salgsrepresentant for mer informasjon. Se også Nederman Design Guide eller Raskt søk: Avsugsarmer Bærbart sveiseavsug Modulfiltersystemer Mobile avsugs-/filterenheter Stasjonære høyvakuumsystemer Sett for avsug på verktøyet Avsugsarmer for sveiserøyk Støvsugersett Mobile støvsugerenheter Sandblåser Opprullere for ulike medier

11 Maskinbehandling Under fresing, drilling og knusing dannes det metallfliser som kan påvirke produksjon. Metallflis på gulvet er en sikkerhetsrisiko. Oljetåke i luften er normalt et helseproblem. Glatte gulv øker rengjøringskostnadene. Nederman avsugs systemer holder maskinene og arbeidsplassen fri for skadelig røyk og støv. Våre NOM oljetåkefiltre renser luften for farlige oljepartikler. Våre løsninger omfatter også systemer for håndtering og behandling av metallspon, filtrering av kjølemiddel og separasjon av olje-/vann. Resultatet er forlenget levetid for kjøleveske og reduserte kostnader for håndtering av metallspon, samt høyere pris for skrapmetall. Nedermans systemer og løsninger: Håndtering av metallspon, transport/oppsamling Filtrering/rensing av skjæreolje og kjølemiddel Knusing og brikettering Oljetåke filtrering Rengjøring av maskiner og generell rengjøring Avsug og filtrering av sveiserøyk Avsug av farlige røyk og løsemidler Knusing av metallspon og gjenvinning av kjølemiddel Oljedampfiltrering Brikettering Kjølemiddelfiltrering og sumpoljeseparasjon Transport av metallspon og flis Vakuumtransport- systemer Rengjøring av maskiner og generell rengjøring Ikke alle produktene og systemene som er nevnt ovenfor, vises i denne katalogen. Kontakt din Nederman-salgsrepresentant for mer informasjon. Se også Nederman Design Guide eller Raskt søk: Avsugsarmer Oljedampfiltre Stasjonære høyvakuumsystemer Støvsugersett Mobile støvsugerenheter Opprullere for ulike medier

12 Bilverksteder og kjøretøyinspeksjon Eksos og sveiserøyk, støv fra sliping, oljesøl og slanger på gulvet - dette er bare noen av faremomentene i bilverksteder og lignende bedrifter. Et sikkert, ryddig og velorganisert verksted er en forutsetning for en veldrevet bedrift. Nederman tilbyr et stort utvalg produkter og systemer for alle typer kjøretøy og alle typer bilverksteder. Nedermans systemer og løsninger: Opprullere for ulike medier Systemer for håndtering og administrasjon av olje, fett og andre væsker Eksosavsugssystemer Rengjøringssystemer for kjøretøyer og anlegg Avsug/filtrering av sveiserøyk Eksosavsugssystemer Sentralstøvsugersystemer Serviceenhet for olje og væsker Støvsugersystem Sentralsmøresystem inkl. administrasjon Spilloljehåndtering PowerBox med komprimert luft, vakuum og strømforsyning Mobil olje håndtering Oppruller for luft, vann, strøm Avsugsarmer for sveiserøyk Mobil sveiserøyk avsugenhet Ikke alle produktene og systemene som er nevnt ovenfor, vises i denne katalogen. Kontakt din Nederman-salgsrepresentant for mer informasjon. Se også Nederman Design Guide eller Raskt søk: Eksosavsugsystemer Avsugsarmer Mobile avsugs-/filterenheter Stasjonære høyvakuumsystemer Sett for avsug på verktøyet Avsugsarmer for sveiserøyk Stasjonære høyvakuumsystemer for rengjøring Mobile støvsugerenheter Sandblåser Oppruller for ulike medier Kontrollpistoler for olje og andre væsker

13 Utrykkningskjøretøy Eksos fra dieselmotorer kan skape mange helseproblemer. Nedermans eksosavsugssystemer er utviklet spesielt for utrykningskjøretøyer og fjerner eksosen rett fra kjøretøyet. Serien omfatter vårt unike MagnaSystem, en elektromagnet fester slangen til kjøretøyet og direkte på eksosrøret. Dette gir maksimal kapasitet for fjerning av eksos. PTS-systemet, som har et pneumatisk festet munnstykke, er perfekt for stasjoner der kjøretøyene kan variere fra gang til gang. Nedermans systemer og løsninger: Eksosavsugssystemer Opprullere for ulike medier Rengjøringssystemer for kjøretøyer og anlegg Avsug/filtrering av sveiserøyk Mobil sveiserøyk avsugenhet Avsugsarmer for sveiserøyk Sentralstøvsugersystemer Oppruller for luft, vann, strøm Mobile og stasjonære støv sugingssystemer Eksosavsugssystemer Raskt søk: Ikke alle produktene og systemene som er nevnt ovenfor, vises i denne katalogen. Kontakt din Nederman-salgsrepresentant for mer informasjon. Se også Nederman Design Guide eller Eksosavsugsystemer Avsugsarmer Mobile avsugs-/filterenheter Stasjonære høyvakuumsystemer for rengjøring Mobile støvsugerenheter Opprullere for ulike medier

14 Glassfiber Ved komposittarbeid slippes det ut støv og fibrer. Slike partikler er så små at de kan komme inn i lungene og trenge gjennom huden og skape allergiske reaksjoner. Den mest effektive metoden for å minimere slik risiko er å suge opp direkte ved kilden. Nederman er ledende leverandør med bred erfaring innen design og installasjon av sikre og effektive systemer for komposittproduksjonsbedrifter over hele verden. Nedermans systemer og løsninger: Støvsugingssystemer Opprullere for ulike medier Rengjøringssystemer for kjøretøyer og anlegg Avsug/filtrering av sveiserøyk Oppruller Svingarmer Systemer for avsug på verktøyet PowerBox Systemer for industriell rengjøring Raskt søk: Komplett suge-/filtersystem med sikkerhetsutstyr Ikke alle produktene og systemene som er nevnt ovenfor, vises i denne katalogen. Kontakt din Nederman-salgsrepresentant for mer informasjon. Se også Nederman Design Guide eller EX-godkjente avsugsarmer Mobile avsugs-/filterenheter Stasjonære høyvakuumsystemer Sett for avsug på verktøyet Støvsugersett Mobile støvsugerenheter Oppruller for ulike medier

15 Næringsmiddel, farmasøytisk og kjemisk industri Hygienekravene innen matvareindustrien, den kjemiske og farmasøytiske industrien er svært høye. Utstyret må være lett å rengjøre og må tåle rengjøringsmidler og kjemiske stoffer. Siden det ofte oppstår eksplosjonsfare der hvor ingrediensene håndteres, må utstyret oppfylle ATEX-direktivene. Nederman tilbyr et stort utvalg filtre, armer og opprullere, som er utviklet for de strengeste hygienekrav samt ATEXstandardene. En installasjon kan inkludere rengjøringssystemer for å holde arbeidsplassen ren og fri for eksplosivt støv. Nedermans systemer og løsninger: EX-avsugsarmer og filtersystemer for eksplosivt støv og partikler EX-godkjente slangeopprullere i rustfritt stål og ledende materialer Systemer for industriell rengjøring inkludert EX-godkjente mobile støvsugere Komplett suge-/filter system med sikkerhetsutstyr EX-avsugsarmer for laboratorier osv. Industrielle vakuum rengjøringssystemer Slangeopprullere Systemer for industriell rengjøring EX-avsugsarmer Raskt søk: Ikke alle produktene og systemene som er nevnt ovenfor, vises i denne katalogen. Kontakt din Nederman-salgsrepresentant for mer informasjon. Se også Nederman Design Guide eller EX næravsugsarmer EX-avsugsarmer Filterbokssystem for bruk i matvareindustrien/kjemisk industri. 63 Stasjonære høyvakuumsystemer Støvsugersett EX-godkjente Mobile støvsugerenheter Opprullere for ulike medier

16 Shipping, verft og offshore Vann, slam, olje, metallflis, rust, sand osv. Våre kraftige vakuumenheter kan samle opp og transportere så å si alt som kan passere gjennom slangene. Derfor brukes vakuumenhetene i stor utstrekning ved rengjøring i maskinrom, smier, verftshaller, på dekk og i maskiner osv. Vi har også utviklet spesielle enheter for rengjøring av tanker, offshore og på land, innen den petrokjemiske industrien. Vårt program inneholder elektrisk og luftdrevne vakuumenheter, mobile og stasjonære De luftdrevne ejektorenhetene leveres i et stort utvalg eksplosjonssikre modeller som er godkjent av Veritas/Nemko. Nedermans systemer og løsninger: Shipping Rengjøring av maskinrom og dekk Tank rengjøring Verft Rengjøring i verksteder, skrogkonstruksjonshaller Maskinrengjøring Gjenvinning av blåsesand (sandblåsing) Offshore Oppsamling av boreslam Rengjøring av pumperom, verksted og dekk Mobile støvsugerenheter Vakuumejektorsystemer for tankstripping osv. Raskt søk: Ikke alle produktene og systemene som er nevnt ovenfor, vises i denne katalogen. Kontakt din Nederman-salgsrepresentant for mer informasjon. Se også Nederman Design Guide eller Mobile støvsugerenheter inkl. EX-godkjent Opprullere for ulike medier

17 Eksossystemer for stillestående kjøretøy Systemene som beskrives i denne delen brukes til avtrekk av eksos fra stillestående kjøretøy. Alle løsningene har enkel installering og optimal avsugseffekt. Nederman har også systemer for kjøretøy i bevegelse. Kontakt din nærmeste Nederman forhandler for ytterligere informasjoner om systemer for kjøretøy i bevegelse. Se også Nederman Design Guide og Utvalgsveiledning Stillestående kjøretøy Kjøretøy i bevegelse Stillestående kjøretøy/ Kjøretøy i bevegelse Enkelt/ dobbelt avtrekk Skinne 920 Skinne 920 ALU rett Flowline separat retur Magna Slangeoppruller Svingarm Pneumatisk skinnearm Munnstykker Produsent Produksjonsbånd x x x x x Testestasjon / kontrollsenter Reparasjonsverksted - personbiler Reparasjonsverksted - tyngre kjøretøy Reparasjonsverksted - offentlig transport Lufthavner/ Militære områder Korreksjonsområde x x x x x x x Enkelt trinn x x x x x x x Dobbelt trinn x x x x x x x Mange trinn x x x x Bremsetesting x x x x x x x x Utslipptesting x x x x x x x x x Reparasjonsavdeling x x x x x Reparasjonsavdeling x x x x x x x Reparasjonsavdeling x x x x x x x x x x Bussverksted x x x x x x x Inspeksjon x x x x x x x x x Reparasjonsavdeling x x x x x Tankreparasjon x x x x x x x Brann og redning Parkeringsområder x x x x Reparasjon og service x x x x x x x Slanger 17

18 Enkelt-/dobbelt eksosavsug Enkeltavsuget er en pålitelig og funksjonell løsning for alle typer stillestående kjøretøy. Leveres med balanseblokk eller en strikk for manuelt slangeoppheng. Balanseblokken hever automatisk slangen og munnstykket etter frakobling. Modeller for høye temperaturer kan også leveres. Dobbelt eksosavsug fjerner eksos fra to kjøretøy samtidig, eller fra kjøretøy med to eksosrør. Enkel håndtering av eksosslange Tar liten plass En rimelig løsning Enkel å installere Klargjort for viftemontering på brakett Enkelt eksosavsug uten vifte Slange Ø, mm Slangetype* Slangelengde, m Balanseblokk Snoroppheng Automatisk frakopling Eksosmunnstykke 75 NR-B 5.0 X NR-B 5.0 X NR-CP 7.5 X NR-CP 6.0 X X Art. nr inkludert NR-CP 7.5 X NR-CP 6.0 X X Art. nr inkludert NFC X NFC X Art. nr inkludert Enkelt eksosavsug med vifte Slange Ø, mm Slangetype* Slangelengde, m Snoroppheng Vifte inkludert Eksosmunnstykke 75 NR-B 5.0 X N NR-B 7.5 X N NR-B 5.0 X N24 Art. nr inkludert Dobbelt eksosavsug Slange Ø, mm Slangetype* Slangelengde, m Snoroppheng 100 NR-B 5.0 X * Slangetype - se eget avsnitt Støtte for enkelt-/dobbelt eksosavsug For slange Ø, mm x

19 Eksosslangeoppruller 865 Med fjærretur For alle typer kjøretøyverksteder o.l. hvor slangen kan henge ned og nås fra gulvet. Patentert fjærsystem gjør opprulleren enkel å håndtere. Et patentert, integrert automatisk spjeld sparer energi og reduserer støynivået. Alternativ tilbaketrekkingsstyring er tilgjengelig for økt sikkerhet og effektivitet. Vifte kan monteres på oppruller. Slangeopprulleren med fjærretur kan oppgraderes til motordrift. Enkel og sikker installasjon Automatisk spjeld for energisparing Enkel justering for løftekapasitet Automatisk på/av-bryter for vifte som alternativ Tilbaketrekkingsstyring som alternativ Slange Ø, mm Slangetype* * Slangetype - se eget avsnitt **Valg av flere slanger: se eget avsnitt om slanger Slangelengde, m, inkludert Maks. mulig slangelengde, m** Type oppruller Automatisk spjeld Forsterket fjær Oppruller med slange 75 NR-B kort X NR-CP kort X Oppruller uten slange kort X NR-B kort X NR-CP kort X NR-B bred X NR-CP bred X kort bred kort X bred X NR-B kort X NR-CP kort X NR-B bred X bred bred X NR-B kort X NR-CP kort X NR-B bred X X NR-CP bred X X kort bred X kort X bred X X bred x/dobbel

20 Eksosslangeoppruller 865 Motordrift Den beste løsningen i verksteder hvor det er høyt under taket og det må tas hensyn til traverskraner o.l., eller der hvor høye kjøretøy skal passere under. Den betjenes med en håndholdt enhet en IR-fjernkontroll eller en kontrollboks. Et mottakerøye på opprulleren viser driftsstatus. Elektroniske grensebrytere reduserer faren for funksjonsfeil og unødvendig slitasje på slangen. Start/stopp av vifte styres automatisk. Vifte kan monteres på oppruller. Praktisk og sikker bruk Automatisk viftefunksjon Innstillinger for grensebryter gjøres fra gulvet Kompakt, moderne utforming Rask og enkel installasjon reduserer kostnadene Strømforsyning, V Fase 1 Frekvens, Hz 50/60 Maks. løftekapasitet, kg 30 Slange Ø, mm Slangetype* * Slangetype - se eget avsnitt **Valg av flere slanger: se eget avsnitt om slanger Slangelengde, m inkludert Maks. mulig slangelengde, m** Type oppruller Betjeningstype Grensebrytere Oppruller med slange 100 NR-CP bred IR eller kontrollboks X NFC bred IR eller kontrollboks X Oppruller uten slange kort IR eller kontrollboks X bred IR eller kontrollboks X NR-CP bred IR eller kontrollboks X NFC bred IR eller kontrollboks X bred IR eller kontrollboks X NR-CP bred IR eller kontrollboks X NFC bred IR eller kontrollboks X bred IR eller kontrollboks X bred IR eller kontrollboks X

21 Eksosslangeoppruller tilbehør Beskrivelse For oppruller med fjærretur For motordrevet oppruller 1 Sett for kontrollert tilbaketrekking X På/av-bryter X Kontrollboks, inkl. 5 m kabel X IR-sender. X Viftebrakett X X Slangeadapter Ø75 mm X Slangeadapter Ø100 mm X X Slangeadapter Ø125 mm X X Slangeadapter Ø150 mm X X Slangestopp Ø75 mm X Slangestopp Ø100 mm X Slangestopp Ø125 mm X Slangestopp Ø150 mm X Transformator for viftestyringer 230/24 V, 75 VA, 50 Hz X X Transformator for viftestyringer 230/24 V, 25 VA, 50 Hz X X Fjær 25 x 1,0 x mm X Fjær 25 x 1,1 x mm X Fjær 40 x 1,0 x mm X oppgraderingssett for doble fjærer (uten fjærer). X Avsugsvogn/oppruller på skinne, oppruller med fjærretur brukes i kombinasjon med skinne ALU 150. X Kontakt nærmeste Nederman-forhandler for mer informasjon. 21

22 Eksosavsugsskinne system 920 Brukervennlige systemer for alle typer verksteder. Består av et grunnleggende skinnesystem som kompletteres med et eksosavsugsett. Svært effektivt avsug. En avsugsenhet kan betjene flere arbeidsstasjoner Det lette materialet og hjul med kulelagre gjør avsugsenhetene enkle å flytte. To 400-enheter betjener biler med doble eksosrør. Manuell frakopling av eksosmunnstykkene. For valg av munnstykker, se Eksosmunnstykke. Kompakt, moderne utforming Lett å plassere Automatisk spjeld for kontroll av luftstrøm Rask og enkel installasjon reduserer kostnadene Skinnesett 920** Lengde, m Eksosavsugsenhet med tralle, slange Tralle Slange Ø, mm Slangetype* Slangelengde, m Oppbevaring munnstykke Spjeld Balanseblokk Slangeoppheng Tilbehør Skinnesett For 400-vogn For 1500-tralle Topptilkobling. Utløp: Ø 200 mm X Spjeld, Ø100 mm X Spjeld, Ø160 mm X Balanseblokksett X Sikkerhetskobling, Ø100 mm X Sikkerhetskobling, Ø150 mm X NR-B 5.0 X X NR-CP 5.0 X X NR-B 7.5 X X NR-B 5.0 X X NR-CP 5.0 X X NR-B 7.5 X X NR-CP 5.0 X X X NR-B 5.0 X X X NR-CP 5.0 X X NR-B 5.0 X X * Slangetype - se eget avsnitt ** Komplett med opphengsdeler, skjøteforbindelser, gummitetninger, endedeksler og endestopp. For skinnelengder > 50 m, vennligst kontakt din nærmeste Nederman forhandler. 22

23 Balanseblokk Balanseblokken støtter eksosslangen og holder slangen og munnstykket oppe til enhver tid. Kraften fra returfjæren gjør det svært enkelt og sikkert å håndtere slangen, med jevn trekk- og løftekraft. En integrert sentrifugalbrems hindrer at slangen løftes for raskt, og reduserer på den måten fare for personskade og skade på kjøretøyet til et minimum. Snorlengde 8 m. Gjør det lettere å håndtere slangen Reduserer slitasje på slange og munnstykke Lettere håndtering ved bruk av balanseblokk Beskrivelse Kapasitet, kg Balanseblokk, inkl. sperre Balanseblokk, inkl. sperre Tilbehør Svingbrakett På/av-bryter Utslippstestsett Dette settet er en gjennomprøvd løsning for utslipptester på personbiler og lastebiler. Utslipptestsettet er basert på et enkelt eksosavsug, har kapasitet til å håndtere store mengder eksos med høy temperatur. Den spesialkonstruerte trakten kan vinkles vertikalt og justeres i hyden. Trakten har spor for eksosanalyseutstyr. Trakten er fullt justerbar Systemet håndterer store mengder varm eksos Passende vifte er inkludert Slange Ø, mm Slangetype* Slangelengde, m Vifte Eksosmunnstykke 150 NR-B 5.0 Art. nr (N24, 50 Hz) inkludert Art. nr inkludert NR-B 5.0 Art. nr (N40, 60 Hz) inkludert Art. nr inkludert NR-B 5.0 Art. nr (N40, 50 Hz) inkludert Art. nr inkludert *Slangetype - se eget avsnitt Utslippstesttrakter 1 2 Beskrivelse Tilkobling til slange Ø, mm Art.nr 1 For personbiler. Passer også til eksosrør som vender ned eller er skjult. Trakt roterer 360, kan justeres mm vertikalt. Komplett med stativ som har fire hjul, hvorav to med brems. 2 For tunge kjøretøy. Komplett med stativ. Kan justeres mm vertikalt

24 Trackarm system Veggmontert Trackarm-system utformet for tunge stillestående kjøretøy. Dette er en løsning for lokaler hvor kranbroer, takhøyde osv. gjør takmontering av andre systemer vanskelig. Den horisontale slangen kan skyves sammen og festet til en bom som kan svinges 180. Balanseblokken holder slangen hevet og utstrekt. Dette gjør Trackarm-systemet fleksibelt og enkelt å bruke. Trackarmsystemet består av: veggbrakett, avsugsarm, horisontal slange, vertikal slange, tralle, balanseblokk, munnstykke. Forenkler håndtering av store og tunge slanger Når eksosrør hvor som helst innenfor et stort område. Sikker bruk med sikkerhetskobling For store luftmengder. Lett tilgjennelig. Slange Ø, mm Slangetype* Arbeidsområde, m Eksosmunnstykke 150 NFC Art. nr inkludert NFC Art. nr inkludert * Slangetype - se eget avsnitt 24

25 Eksosmunnstykker Nederman tilbyr et stort utvalg av robuste gummi- og metallmunnstykker tilpasset ulike typer kjøretøyer og systemer. Justerbare munnstykker med spesiell utforming muliggjør håndtering av store mengder varm eksos fra kjøretøyer i teststasjoner. Tåler eksos med høye temperaturer - inntil 150 C normal bruk Enkel manuell tilkobling og frakobling Godt utprøvde modeller med deksler som beskytter ansatte og kjøretøy Gummimunnstykker, manuell frakobling B Munnstykketype Beskrivelse: Maks. eksosrør Ø Tilkobling til slange Ø, Enkelt, mm Dobbelt, mm dobbelt, mm For personbiler For tunge kjøretøy 1 Nebbformet munnstykke. x Nebbformet munnstykke. x Nebbformet munnstykke. x x Nebbformet munnstykke. x x Nebbformet munnstykke. x x Nebbformet munnstykke. x x Glir inn på eksosrøret. Uten låseanordning. x og Fjærbelastet lokk, ledningsvern og åpning for CO-sonde. x x Uten låseklemme. 3B Adapter for Ø75 mm slange, for slange nr x Fjærbelastet lokk, ledningsvern, metallslange og åpning for CO-sonde x x Fjærbelastet lokk, ledningsvern, metallslange og åpning for CO-sonde x x Fjærbelastet lokk, ledningsvern, metallslange og åpning for CO-sonde x x Ledningsvern og åpning for CO-sonde. Uten lokk x x Ledningsvern og åpning for CO-sonde. Uten lokk x x Ledningsvern og åpning for CO-sonde. Uten lokk x x Ledningsvern og åpning for CO-sonde. Slangeforbindelse vinklet 60 x x Ledningsvern og åpning for CO-sonde. Slangeforbindelse vinklet 60 x x Ledningsvern og åpning for CO-sonde. Slangeforbindelse vinklet 60. x x For trimeksosrør. 7 Lokk, ledningsvern og metallslange. x Lokk, ledningsvern og metallslange. x Lokk, ledningsvern og metallslange. x Ledningsvern og åpning for CO-sonde. Slangeforbindelse vinklet 60 x X Ledningsvern og åpning for CO-sonde. Slangeforbindelse vinklet 60 x X Ledningsvern x Ledningsvern x Svivel og hette som kan presses sammen i lengderetning. x x Svivel og hette som kan presses sammen i lengderetning. x x Munnstykke med gulvstativ. Kan justeres vertikalt. Hensiktsmessig når låseklemme ikke kan benyttes. x* Alle gummimunnstykker tåler temperaturer opp til 150 C. *Også for motorsykler. 25

Sentralsystemer for sveising, sliping, pussing og rengjøring

Sentralsystemer for sveising, sliping, pussing og rengjøring Sentralsystemer for sveising, sliping, pussing og rengjøring Nedermans høyvakuumsystem er en flerfunksjonsløsning som bedrer arbeidsforholdene og reduserer belastningen på miljøet. Systemet har generell

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Flexit. sentralstøvsuger. Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger. Gir renere luft og renere gulv. Blåser det skadelige finstøvet ut av huset

Flexit. sentralstøvsuger. Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger. Gir renere luft og renere gulv. Blåser det skadelige finstøvet ut av huset Flexit NY MODELL m/radiofjernstyring! sentralstøvsuger Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger Gir renere luft og renere gulv Blåser det skadelige finstøvet ut av huset F O R E T S U N T I N N

Detaljer

Motvektstrucker med forbrenningsmotor

Motvektstrucker med forbrenningsmotor Motvektstrucker med forbrenningsmotor 1.5 5.5 tonn kvalitet driftssikkerhet verdi for pengene kvalitet, driftssikkerhet... våre kunder vet hva de vil ha Når de blir spurt om hva de liker best med Mitsubishis

Detaljer

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG TransQ ISO 17025 Qualified Brosjyre_Tungbil_2015.indd 1 18.03.2015 14:48:36 VELKOMMEN TIL LANGØ SERVICE Langø Service leverer markedsledende verkstedutstyr til tunge kjøretøyverksteder,

Detaljer

KATALOG 2014/2015. Kjøkkenventilasjon

KATALOG 2014/2015. Kjøkkenventilasjon KATALOG 2014/2015 Kjøkkenventilasjon INNHOLD HVA PASSER I DITT KJØKKEN? 6 EASY CLEAN 8 FRITTHENGENDE FOR NORMALVENTILASJON/KULLFILTER 11 VEGGMONTERTE FOR NORMALVENTILASJON/KULLFILTER 18 FOR EKSTERN MOTOR

Detaljer

www.modul-system.com MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG

www.modul-system.com MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG www.modul-system.com MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG Copyright Modul-System Version no. 10-01 1001 14360 Modul-System Alt er mulig. Modul-System er i dag verdensledende på innredningssystemer til servicebiler.

Detaljer

varme og ventilasjon 2. utgave www.holteindustri.no

varme og ventilasjon 2. utgave www.holteindustri.no varme og ventilasjon 2. utgave www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no Innhold varme og ventilasjon

Detaljer

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no IKM Testing AS IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no Avd. Bergen Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes Tlf.: +47 56 31 27 70 E-post: IKMtesting.Bergen@IKM.no

Detaljer

Kontor Interior og Elektro

Kontor Interior og Elektro Kontor Interior og Elektro Ha en god arbeidsdag! Offitec AS har i snart 20 år jobbet for å fremme gode arbeidsvaner på kontorarbeidsplassen. Vår visjon er å holde mennesker friske lengre med gode arbeidsvaner

Detaljer

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste På et viktig punkt er du og ditt hus ganske like hverandre, dere trenger

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør.

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. 1 g e t e k / m i l j ø Mange er flinke til å snakke - vi

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Offentlig miljø. Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister

Offentlig miljø. Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister Offentlig miljø Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister 2015 Her er den nye DinBox-katalogen for offentlig miljø. På de følgende sidene

Detaljer

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Det vanntette isolasjonssystemet Vi deler vår kunnskap til fordel for deg ROCKWOOL Technical Insulation, som er en del av det internasjonale

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s I N n H O L D : din partner...

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Produkt håndbok. Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann

Produkt håndbok. Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann Grove Knutsens Produkt håndbok 2011 Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann velkommen til Grove Knutsen Grove Knutsen & Co AS er Norges største og ledende leverandør innen stiger, stillas, opp

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Merdbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s Din akvakultur teknologi

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

2014/2015 Komplette lagerløsninger!

2014/2015 Komplette lagerløsninger! 2014/2015 Komplette lagerløsninger! Velkommen til Jungheinrich! Tromsø Trondheim Ålesund hovedkontor avdeling Bergen Stavanger Kristiansand Oslo På www.jungheinrich.no finner du mer informasjon om produktene

Detaljer

Produkter for gulvmiljø. matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg. tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil.

Produkter for gulvmiljø. matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg. tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil. Produkter for gulvmiljø matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg P R O D U K T K A T A L O G - 2 0 1 5 - tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil.no 1 SKRAPEMATTER

Detaljer