NR Den fremtidige veteranen Side 6 TSJAD: Flagget ned Side 10 NVIO: Landsmøte 2010 Side 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 3-2010. Den fremtidige veteranen Side 6 TSJAD: Flagget ned Side 10 NVIO: Landsmøte 2010 Side 18"

Transkript

1 Sjekk NR posten Den fremtidige veteranen Side 6 TSJAD: Flagget ned Side 10 NVIO: Landsmøte 2010 Side 18 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

2 :innhold: Den fremtidige veteranen Side 6-7 Redaktør Velkommen til nettjenesten Kameratstøtte.no NR Sjekk posten En ny utenlandsoperasjon har terminert. Denne gangen er det FN operasjonen i Tsjad, der Norge har deltatt med et brønnborer team og sanitetssykehus. 27. mai var det medaljeparade på Akershus festning. På sidene 5, 8, og 10 kan du lese om dette. Aktuelt Leder...4 Aktuelt hjemme: Kompensasjonsordningen...5 Aktuelt hjemme: Hjemkomstparade for MINURCAT...5 Portrett: Den fremtidige veteranen Aktuelt ute: Vannsuksess i Tsjad Aktuelt ute: Flagget ned i Tsjad Portrett: Feltlegens veg heim Aktuelt hjemme: Landsmøtet Portrett: Fast, fritt og kjærlig FVS-spalten...22 GS har ordet...23 Lokalforeningene Aktuelt hjemme: Webseminar...24 OSLO: Frigjørings- og Veterandagen 8. mai RANA: Jubileumsfesten...27 MOSJØEN OG OMEGN: 8. mai - Frigjøringsdag og veterandag...28 MOSJØEN OG OMEGN: Mosjøen krigsminnesamling...29 HAVØYSUND: 8. mai både frigjøringsdag og veterandag...30 RINGERIKE: Ringerike markerer 8. mai...31 FOLLO:Fossum bro 8. mai...31 Den fremtidige veteranen Side 6 TSJAD: Flagget ned Side 10 NVIO: Landsmøte 2010 Side 18 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Nr ISSN: Ansvarlig utgiver: NVIO Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Informasjonssjef/redaktør: Kristin Bjerkli Tlf.: e-post: Neste nummer av Sjekkposten (nr ) kommer ut i august med deadline 6. august Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse Mediainformasjon: Opplag: Lay Out: Høegh as Ansvarlig for produksjon og annonser: Høegh as Dette nummeret er viet portretter. Tre spennende personer kan du bli kjent med. Først Løytnant Janne Ekeli, en reflektert og fargerik ung kvinnelig soldat som snart drar til Afghanistan, og således er en fremtidig veteran. Hun kan dere stifte bekjentskap med på side 6, og vi håper på å følge henne underveis og etter endt kontingent. Vidar Lehmann, som leserne kjenner fra før som forfatteren av diktboka Den blå bunker, og som deltaker i arbeidsgruppen for Gulf War Illness (GWI), er aktuell med ny bok. På s. 12 kan du bli nærmere kjent med denne erfarne feltlegen og professor ved Haukeland Universitetssjukehus, som har vært med på så mye. Siste intervju er med den engasjerte sjef Forsvarets veteransenter (FVS) oberstløytnant John Petter Bachke. Bachke brenner for Bæreia og for ivaretakelse av veteraner. Vi introduserer en ny spalte i denne forbindelse FVS spalten med informasjon om/fra FVS og Forsvarets veteranadministrasjon (FVA) ved behov. Landsmøtet 2010 gikk i år av stabelen i Alta, og oppsummeringen derifra kan du lese om på s.18, og i dette nummerets Leder side 4. og GS har ordet side 23. Kort etter Landsmøtet møtte en entusiastisk gjeng lokale webredaktører til Webseminar på Bæreia. Mer om dette på s.24. Tradisjonen tro har våre lokalforeninger rundt om kring i landet markert 8. mai på en verdig måte. Se lokalforeningsdelen av bladet. Sommeren står for døren, etter en lang og kald vinter og kjølig vår. Uansett hvilket Vær og temperaturer vi vil få, håper jeg det blir en fin sommer for oss alle. Mange opplever utenlandstjenesten som en positiv erfaring, men for noen kan tjenesten føre til ulike problemer senere i livet. Snakk om dine opplevelser med en likemann. Gå inn på Kontakt med leserne Det skandinaviske korps...32 Vår omsorg...33 Nye bøker Medlemsservice Annonsesalg: Per Ellef Amble, tlf: , e-post: Trykk: Norby Grafisk as God sommer! eller ring vår landsdekkende Kameratstøttetelefon:

3 :aktuelt: hjemme Leder Takk for tilliten NVIOs landsmøte er avviklet med meget god stemning, konstruktive debatter og meget god deltakelse tatt askeskyen i betraktning. Først vil jeg takke NVIO avd Alta og omegn ved leder Sigurd Pedersen som teknisk arrangør for et meget godt tilrettelagt landsmøte. Deretter vil jeg takke politisk rådgiver Kathrine Raadim som orienterte om status veteransaker og viste stor interesse for det veteran og pårørendearbeid som NVIO utfører. Tilslutt vil jeg takke alle delegatene og sekretariatet som var med på å gjøre dette landsmøte til en stor suksess. Et enstemmig landsmøte slo fast langsiktige og overordnede mål frem til Jeg vil her utdype de viktigste og komme med noen personlige kommentarer. Veteranrettigheter NVIO skal fortsatt arbeide for at alle veteraner får den anerkjennelse de fortjener for den tjenesten de har utført og den støtten de fortjener fra samfunnet. Oppfølging av arbeidet med Regjeringens handlingsplan skal vektlegges sammen med arbeidet for å ivareta personer med fysiske skader som ikke er dekket under dagens ordning. Kameratstøtte. NVIO vil fortsette å arbeide med å utvikle vårt kameratstøttearbeid, med fokus på det lokale kameratstøttearbeid, inkludert veterankompanier, samt pårørende og familiearbeid. Styrking av rekrutteringsarbeid. I kommende periode skal NVIO ha rekruttering som et hovedsatsingsområde med vekt mot unge veteraner. Vi har satt oss et beskjedent mål, 25% økning av medlemsmassen i kommende 2-års periode. Forbundsstyret vil snarest etablere et eget utvalg med rekruttering som oppgave. Men i denne prosessen er det særdeles viktig at vi beholder alle som i dag er medlem. Her må Forbundsstyret, utvalget, sekretariatet og lokalforeningene samarbeide meget tett. Informasjon Etter min mening har NVIO et stort forbedringspotensial når det gjelder informasjon om veteranarbeid til norske politikere, det norske samfunn og til veteraner generelt. Viktig informasjonsformidling går i dag gjennom Sjekkposten, NVIO s hjemmeside og alt for lite gjennom presse, radio og tv. Dette må vi snarest gjøre noe med, og da er det viktig at vi tenker nytt, fremtidsrettet og at vi er proaktive. Vi må på banen på en helt annen måte enn det vi har vært frem til nå. Det er ikke nok at en eller to deltar aktivt, flere ledd i forbundet må delta. Til slutt vil jeg takke avgått visepresident Jon Birger Berntsen (2 år), forbundsstyremedlem Olav Tofte Larsen (5 år) og vararepresentant Johnny Brenna (2 år) for vel utført tillitsverv. Jeg ønsker ny visepresident Svein Dyrvik, nytt styre og vararepresentanter velkommen og ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid til beste for alle veteraner fra internasjonale operasjon og pårørende. God sommer til dere alle! kommende periode skal NVIO ha rekruttering som et hovedsatsingsområde med vekt mot unge veteraner. Kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader Forskriften om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner trådte i kraft 1. januar i år. Hjemkomstparade for MINURCAT "Det er en stolt forsvarsminister som hilser dere i dag. Jeg er stolt av dere, og den innsatsen dere har gjort". Slik innledet forsvarsminister Grete Faremo sin tale på hjemkomstparaden for det norske feltsykehuset og brønnboreenheten i Tsjad på Akershus festning den 27. mai. Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Bernt Ivar Ferdinand Brovold var mønstringsherre, og sammen med forsvarsministeren delte han ut Forsvarets operasjonsmedalje Tsjad til veteranene fra MINURCAT. Forskriften skal gi en kompensasjon på inntil 35 G (for tiden kr ) til veteraner som har blitt varig helt eller delvis arbeidsuføre på grunn av psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner fra 1978 og til utløpet av Det er nå gått 6 måneder siden kompensasjonsordningen trådte i kraft, og NVIO ønske å komme i kontakt med veteraner som søker eller har søkt Statens Pensjonskasse etter denne kompensasjonsordningen, for å kartlegge erfaringene med ordningen så lang. Dette for å se om ordningen fungerer som tilsiktet. Alt fra tilgjengelig informasjon om ordningen og søkeprosessen, erfaringer fra selve søkeprosessen, behandlingstid, og evt. ferdig avgjørelse, er interessant. Ta kontakt med NVIOs sekretariat. Vi kan nåes på: E-post: Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bygning 22, 2 etasje, på Akershus festning Postadresse: NVIO Postboks 1635, Vika 0119 Oslo De som ønsker å søke om kompensasjon etter denne forskriften må henvende seg til Statens pensjonskasse og opplyse at de ønsker å søke, og be om informasjon om den videre fremgangsmåten. Forskriften er lagt ut på Lovdata og på Forsvardepartementets hjemmesider under erstatnings- og forsikringsordninger 4 5

4 Den fremtidige veteranen Hun er en av mange unge som første gang drar ut i de internasjonale militære operasjonene for å utgjøre en forskjell og være til for andre. Når hun kommer hjem så er hun en masse erfaringer rikere. Og klokere. Og sist men ikke minst, hun er veteran. AV RogeR HelmeRS - Foto: ola tomter - KRYPTOOFFISER FRA ØSTFOLD Utenfor kjemper solen om å trenge gjennom skylaget som ligger over en tidlig vår. Den rødhårete jenta, som opprinnelig er fra Kjøkøya i Østfold, sitter foran meg i en sofa i Luftforsvarets befalsmesse på flystasjonen på Bardufoss. Med et rykende pappkrus kaffe. Det er lørdag og brunsjen er inntatt. En liten velfortjent pause i oppsetningen. Løytnant Janne Ekeli (27) skal være såkalt kryptooffiser i det nasjonale støtteelementet (NSE) i Afghanistan. Med utreise i begynnelsen av juli. Men først skal hun trenes på oppdraget. Og avdelingen skal bygges. Når jeg spør om hun kan forklare hva en kryptooffiser er for utenforstående, svarer hun: Enkelt forklart er det en som sørger for sambandssikkerhet slik at vi unngår å bli avlyttet, svarer hun kontant. For Janne har nemlig den samme jobben på Ørlandet hovedflystasjon og er således godt forberedt på denne delen av jobben. PLIKT SOM VERDENSBORGER Hvorfor reiser du til Afghanistan? Det er flere grunner til det, svarer hun ettertenksomt. Jeg har lyst til å hjelpe landet slik at det kan bygges opp igjen. Og håper at tilstedeværelsen min kan utgjøre en forskjell. Når jeg har sett bilder og filmer derfra så ser jeg fattigdom og elendighet. Og folk smiler sjelden. Kan jeg gjøre noe med det?, tenker jeg. Hun rynker pannen og leter tilsynelatende etter flere grunner for å dra: -Og så synes jeg at det er min plikt som verdensborger. Hun har uten tvil funnet en ny god grunn til å dra til en av de mest krigsherjede land i verden. Mamma synes jeg er gærn som drar dit, fortsetter hun og smiler. -Hun kan ikke skjønne at jeg vil reise dit og risikere å bli skutt. Men Janne har en bestemt følelse av at det er vanskelig å få de som ikke har vært oppi det og kjent det på kroppen, til å forstå. Men jeg tror at det handler om uvitenhet. Kanskje vi kan gjøre noe med inntrykket av landet? Janne er uten tvil glad i moren sin, selv om mødre som oftest har problemer med å innse barnas handlinger og valg. LAGER MUSIKK -Verdenssituasjonen er ikke bare bra. Det finnes mange mennesker rundt omkring som ikke har det så greit. Løytnanten fra den lille øya i Østfold er også en lidenskapelig kunstner. Hun lager nemlig musikk. Og synger. En av produksjonene heter Desert. Hun forteller bakgrunnen: -Jeg så en dokumentar om amerikanske soldater som ble sendt til Irak. Og når de kom tilbake så fikk de en dårlig oppfølging. Rett og slett behandlet elendig. Familier gikk i oppløsning. Det gjorde sterkt inntrykk på meg og ble til denne sangen. DE VANSKELIGE SPØRSMÅLENE Tror du det blir farlig i Afghanistan? -Jeg tenker jo mye på det, sier hun. Det kan jo være farlig på veiene utenfor leirene, selv om jeg er der minimalt i forhold til andre. Hun tenker. -Men jeg er villig til å ta risikoen og være der mange har vært før meg. Jeg vet at jeg stiller Janne de vanskeligste spørsmålene. Har du tenkt noen tanker rundt det å gripe til våpen dersom du må? -Ja, sier hun og nøler. Det der er sannelig ikke lett, men jeg mener at må man, så må man. Og dersom jeg skulle miste en kollega, ja det er ernt å tenke på. Hvordan føler du deg mentalt forberedt? -Jeg synes at forberedelsene er gode. Forsvaret setter fokus på stresshåndtering slik at vi få i gang diskusjonene rundt dette før vi drar. Og jeg forventer god oppfølging både underveis og etterpå. Dersom noe skjer håper jeg at vi blir tatt godt vare på. -Har du noen tanker allerede nå om hvorvidt du drar flere ganger dit?, Jeg spør i et forsøk på å røyke ut noen slike tanker hos en påtroppende veteran. -Nei, det er nok for tidlig å si noe om det nå. Men jeg tenker jo på om jeg skal ta en kontingent til rett etter denne. Det må jeg jo snart svare på uansett, sier hun. Men hun har tenkt en del på den dagen det er slutt. Når fellesskapet brytes opp. -Blir rart når alle er spredd, sier hun tankefullt. Jeg tror det blir vanskelig å snakke med utenforstående om det jeg har vært med på. Å få noe særlig respons. Derfor skal det bli godt å komme sammen med gjengen fra støtteelementet igjen etter hvert. Og mimre. COGITO ERGO SUM Vet du at du snart er veteran? Hun trekker på det. -Vet du, det visste jeg ikke før du sa det nå. Jeg har alltid tenkt på det å være veteran for de som er år som deltok i de siste verdenskrigene. Janne griper dagen, sier hun. Hun tenker mye ser det ut til. Er du et tenkende menneske? Jeg tenker, ergo er jeg, smiler Janne. Intervjuet er slutt. Jenta med det røde flagrende håret forsvinner inn i bygningsmassene på flystasjonen. På vei til samtrening med en gjeng hun synes er helt fantastisk. Og som hun senere drar til Afghanistan sammen med. Det er helt klart at hun gleder seg. Solen vant og lyser opp den skitne snøen. - Et godt tegn, tenker jeg og smaker på ordene til den franske filosofen. Cogito ergo sum. Et klokt resonnement. Atter en gang er en påtroppende veteran på vei ut i utenlandsoperasjonene. Og livet blir aldri det samme igjen. Jeg ønsker henne stille lykke til med oppdraget og etter hvert velkommen hjem. Hvordan det går med Janne i Afghanistan får du lese her i Sjekkposten til høsten. DESERT Av Janne Ekeli Musikalsk arrangement: Robin Johansen (Late Night Productions) Greatness walked your freedom land Pride was your desert, strenght your sand Pyramids were made by you Rule the world is what you do Past came by to knock on your door Winter came with smell of war Revenge promised through the snow God sent you were the lost ones go Roots forgotten, new ones made Life for life, that's how you trade Smell of spring won't reach your mind And all you left, you left behind Har du lyst til å høre Jannes musikk, gå inn her: Sceletons of houses rise Every victory has its price Shadows in the sand you chase Seems like curses with no face Nightmares on the brightest day Dreams with only shades of grey Knowing time and space has left you Sky is grey, which used to be blue Roots forgotten, new ones made Life for life, that's how you trade Smell of spring won't reach your mind And all you left, you left behind 6 7

5 :aktuelt: ute :aktuelt: ute Vannsuksess i Tsjad TSJAD: Når den norske brønnboreenheten nå har forlatt Tsjad har de boret nok vann til å dekke behovet til over mennesker i det fattige landet. AV FenRIK gustav lothe og KApteIn marit Rye RAmbeRg, presseoffiser norske StyRKeR I tsjad Vann er en forutsetning for alt liv på jorden. Uten vann kan ikke mennesker overleve. Tsjad regnes for å være et av de tørrere stedene på jorda, og for menneskene som bor der er vann mer verdt enn gull. Etter konflikten i Darfur regionen i Sudan er østre Tsjad blitt oversvømt av flyktninger, flyktninger som tærer på en allerede begrenset vannressurs. Denne situasjonen gjør at vann blir grunnlag for konflikt i et av verdens fattigste land. EN UTFORDRENDE JOBB Da den norske brønnboreenheten ankom Tsjad visste de lite om jobben som lå foran dem. FN ønsket en norsk brønnboreenhet som kunne bore brønner til de forskjellige FN leiren slik at FN kunne bli selvforsynt med vann. Som oftest hadde disse leirene svært dårlig tilgang på vann og var avhengig av å kjøpe vann fra lokale sultaner og andre kilder. Her er det veldig tørt, så vi hadde i utgangspunktet veldig lave forhåpninger om å finne vann her, sier brønnborer Per- Martin Bjerke. For å finne vann har Forsvaret leid inn ekstern hjelp gjennom et team med hydrogeologer som kan lese grunnforholdene og finne vann selv i verdens tørreste områder. Men om hydrogeologene skulle finne vann i bakken er det ikke sikkert at de norske brønnborerne sånn uten videre kan bore. For alt arbeidet vi har gjort her nede har vi hatt to viktige prinsipper som vi har jobbet ut i fra. For det første har vi sørget for å unngå å bore i de vannkildene som de lokale allerede har hatt tilgang på. For det andre så har vi bare boret der man kan påvise en bærekraftig vannkilde som vil vare i mange år fremover. Det er viktig å ikke bidra til den allerede pågående vannkonflikten her nede, presiserer kaptein Bjørn Aarre, sjef for de norske brønnborerne. DEN LANGE TUREN TIL IRIBA Gjennom en lang kontingent har brønnborerne tilbakelagt mangfoldige kilometer på veien. Det har krevd erfarne lastebilsjåfører å frakte det tunge boreutstyret fra leir til leir. En av disse langturene fikk brønnborerne da de skulle til Iriba som ligger øst i landet, ikke langt fra grensen mot Sudan. 28 mil på dårlige sand- og grusveier hvor lastebilene måtte snirkle seg av gårde, ofte ikke fortere enn syv kilometer i timen. Iriba er den største leiren FN har i sektor nord. Innenfor et relativt kort avstandsområde finnes flere flyktningleirer som til sammen huser mellom 70- og flyktninger og internt fordrevne. Iriba leiren driftes av omtrent 250 mongolske soldater som sørger for sikkerheten i området. Gjennom det tørre området løper det en wadi (sandelv). Hvis grunnforholdene er riktige kan grunn ellet demme opp små vannmagasin nede i sandelven. De lokale tsjaderne klarer relativt lett å grave i den porøse sanden og finne dette vannet, men skulle FN tatt vannet herfra ville de relativt fort ha brukt opp det lille vannet de lokale tsjaderne selv kan finne. For å unngå dette var brønnborerne nødt til å lete seg gjennom komplekse grunnforhold med leire og porøst ell. Gjennom en 4 måneder lang innsats klarte borerne å finne 2 store vannkilder på 116 meters dyp. Disse brønnene er virkelig unike for den tørre regionen og kan til sammen gi en utrolige liter med vann hver dag i over 50 år. TUREN GÅR TIL BAHAI Etter fire lange måneder i Iriba satte brønnborerne kursen videre mot Bahai, nord for Iriba. De var nødt til å kjøre to turer fordi veien opp var for dårlig til at lastebilene kunne komme seg fram fullastet og med tilhenger. Når du nærmer deg Bahai skjønner du at du har nådd utkanten av Sahara. Hele området ser mest ut som en stor sandkasse, sier kaptein Marius Alm, nestkommanderende i den norske brønnboreenheten. FN-leiren i Bahai er en liten leir bestående av bare 92 soldater fra den nepalske bataljonen. De nepalske soldatene i Bahai har ikke hatt tilgang på vann fra noen egen brønn, men har vært nødt til å kjøpe alt vannet sitt fra en lokal sultan. Vannet nepeleserne brukte til å dusje seg i var så brunt at du stort sett var mer skitten etter en dusj enn før, forklarer kaptein Alm. Etter en uke med leting og analysering av data trodde hydrogeologene at de endelig hadde funnet et leirelag under bakken som fører vann. De norske brønnborerne startet boringen og da borestrengen traff 200 meter startet vannet å flomme opp. Det er ingen steder hvor vi har jobbet som har vært så øde som Bahai, men da vi startet testpumpingen av brønnen dukket det plutselig opp lokale som kom for å fylle vann. Til slutt hadde vi vel 40 kvinner og barn som sto der dag ut og dag inn for å fylle vann i kannene sine, forteller Alm. SISTE STOPPESTED, FARCHANA Etter ni måneder nærmer det seg nå slutten for den norske brønnboreenhetens oppdrag i Tsjad. Den siste brønnen de skal bore ligger ved en landsby som heter Farchana. Farchana ligger relativt nærme grensen mot Sudan og huser en flyktningleir med over flyktninger. Landskapet her står i sterk kontrast til det øde ørkenlandskapet oppe i Bahai. Langs den sandfylte wadien vokser det flere mangotrær og bakken viser tydelig spor etter dyrkning fra regntiden. De ghanesiske soldatene som er stasjonert i området har hatt noe tilgang på vann gjennom to brønner inne i FN-leiren, men i den ene av brønnene har pumpen sluttet å virke. Brønnborerne hadde to strategier i Farchana. For det første ønsket de å bore en ny brønn i et lovende område bare 400 meter utenfor leiren, og for det andre ville de prøve å få reparert den ødelagte brønnen. ARVEN ETTER BRØNNBORERNE Når brønnborerne nå har pakket sammen og satt kursen hjem mot Norge etterlater de seg et betydelig fotavtrykk på bakken i Tsjad. Fordelt på de til sammen 14 produksjonsbrønnene som brønnborerne VARMT: Det er tungt fysisk arbeid i rundt 50 varmegrader når brønnborerne borer etter vann i ørkenlandet Tsjad. Foto: Fenrik Gustav Lothe/ Forsvaret. har boret har de funnet over 2000 kubikk med vann, noe som tilsvarer god tilgang på vann for over mennesker eller nok til eksistensminimum for 2 millioner flyktninger. Disse bærekraftige brønnene vil kunne fungere som en sikker vannkilde i over 50 år. Jeg er veldig fornøyd med alt vi har fått til her nede. Spesielt med tanke på brønnene vi etterlater oss i nordområdene hor vannmangelen og behovet har vært størst, sier Bjørn Aarre. Men brønnene er ikke det eneste de norske brønnboreren etterlater seg. All forskningen som hydrogeologene har utført vil bli ferdigstilt og gjort tilgjengelig for allmennheten. Som et skattekart som viser veien til en av verdens mest dyrebare naturressurser. 8 9

6 :aktuelt: ute Flagget ned i Tsjad SISTE GANG: Det norske og det serbiske flagget fires ned for siste gang i Camp Nordlys i Tsjad. Foto: Fenrik Gustav Lothe Abechè: Flagget til det norske FN-bidraget i Tsjad fires ned for siste gang. Oppdraget i ørkenlandet i Afrika er over for de norske soldatene. KApteIn marit Rye RAmbeRg, presseoffiser norske StyRKeR I tsjad Foto: FenRIK gustav lothe Dørene til det norske feltsykehuset (NDH) stenges lørdag 15. mai 2010 (red). Vannboretenheten har boret sitt siste hull, og de fleste av de norske soldatene reiser nå fortløpende hjem. Siden sykehuset ble erklært operativt i juni i or har det gjennomført 5900 konsultasjoner, hvorav to tredjedeler har vært militære/ sivile FN personell, den siste tredjedelen har vært lokale tsjadere. I tilegg har det norske feltsykehuset gjennomført 319 kirurgiske inngrep, hvorav 299 er på lokale tsjadere, i løpet av det året det har vært operativt. Heldigvis har vi i løpet av oppdraget i Tsjad hatt få alvorlige skader på Minurcat personell. Den ledige kapasiteten har vi derfor brukt til å støtte det lokale sykehuset i Abeche, som er underbemannet for å håndtere alle de helsemessige behovene de er ment å dekke, forklarer fungerende sjef for det norske feltsykehuset oberstløytnant Are Langaard Jensen. SAMARBEID I FELT Samarbeidet med det lokale sykehuset i Abechè har blandt annet bestått av at norske leger og sykepleiere regelmessig har gjennomført konsultasjoner ved det lokale sykehuset i tett samarbeid med lokale leger. Samarbeidet med lokalsykehuset i Abeche har bidratt til at vårt personell har lært å behandle skader vi normalt ikke ville sett i Norge, samtidig som våre leger og sykepleiere har kunnet gi av sin kunnskap til personalet på lokalsykehuset, forteller oberstløytnant Jensen. Vi har hatt stor gjensidig nytte av denne erfaringsutvekslingen. I tillegg har det gitt personellet i NDH en mulighet til å hjelpe en befolkning som trenger all den medisinske hjelpen de kan få - det er mer enn nok lidelse for alle som vil hjelpe blant befolkningen i Abeche, sier han. p/> Langsiktig bidrag Det arbeidet de norske styrkene har gjort for FN i Tsjad har blitt godt lagt merke til også av FNs øverste ledelse. For å skape fred trenger man det elementære, slik som vann og et fungerende helsevesen. Ved å bore brønner i Tsjad og samarbeide med det lokale sykehuset i Abechè, har Norge lagt igjen langsiktige bidrag som er positive for regionen, sa sjefen for Minurcat, Youseff Mahmoud ved en tidligere anledning. Men det er ikke bare FN og Tsjad som har dratt nytte av norges bidrag i Afrika. Forsvaret har igjen levert et bidrag til FN som vi alle kan være stolte av og vi som nasjon har på nytt lært FN bedre å kjenne. Vi står igjen bedre rustet til å bidra i samarbeid med andre nasjoner under FN flagg, forklarer sjef for de norske styrkene oberst Helge Lolland. GIR HÅP Tsjad er et land som sliter med mange utfordringer. Landet er rikt på naturressurser, men mangler et samfunnsystem for å sikre eget folk en plass i utnyttelsen av disse. - Det er et håp at vi som bidragsyter i FN har hjulpet noen til en bedre hverdag slik at de igjen kan bidra til å støtte egen utvikling i landet. Rent vann og helsevesen NORSK FELTSYKEHUS: Samarbeidet mellom det norske feltsykehuset og det lokale sykehuset i Abechè har vært til nytte for alle parter. Foto: Kaptein Marit Rye Ramberg tar vi ofte for gitt. Norge har i Tsjad sammen med Serbia bidratt til at flere har fått en bedre helsehverdag og at de for langt tid fremover kan få tilgang til rent drikkevann, en ressurs man ikke trodde fantes i særlig grad, forteller oberst Lolland. Nå venter medaljeparade 27. mai på Akershus Festning for de norske FNsoldatene. Det blir en verdig markering for å markere slutten på et viktig bidrag i FN. Oberst Lolland avslutter med et kjent sitat: When in the end, the day came on which I was going away, I learned the strange learnings that things can happen which we ourselves cannot possibly imagine, either beforehand, or at the time when they are taking place, or afterwards when we look back on them. Out of Africa 1937, Karen Blixen. : f a k t a : Feltsykehus for FN Fra og med midten av mai 2009 har det norske Forsvaret drevet FNs feltsykehus i byen Abéché i det østlige Tsjad. Sykehuset er en del av FN-operasjonen MINURCAT (FNs operasjon i Den Sentral Afrikanske Republikk og Tsjad), som har som formål å bidra til sikkerhet for flyktninger, hjelpetrengende og humanitære hjelpearbeidere. Den humanitære situasjonen i området er akutt, og ifølge FN er det nærmere 1,2 millioner som trenger hjelp. Mange av disse er flyktninger fra konflikten i Darfur i Sudan. Feltsykehuset har vært et nøkkelbidrag i FN-operasjonen og har muliggjort andre typer bidrag for andre nasjoner

7 :portrett Feltlegens veg heim Vidar Lehmann (72) fekk torturofra i Libanon i fanget og hamna midt i giftpølen etter Golfkrigen. I boka «Blå beret, raud jord» tek han oss med i krigssonene - og på vegen heim. tekst bjørn ASlenoRd, bt Foto: jan m. lillebø, bt DEN RØYNDE FELTLEGEN sine refleksjonar og reaksjonar er høgaktuelle og relevante, med tanke på dei norske soldatane som deltek i krigen i Afghanistan i dag. - Dei som har kone og barn, som er usikre og redde - ikkje veit kor hardt krigen slår. Du kjem ikkje heim som før, dei møter ein annan i døra. HAN VAR 28 ÅR første gongen han drog ut, til seks månaders FN-teneste på Gazastripa i Det var starten på til saman tre år ute - i seks ulike FN-oppdrag - over ein tidsperiode på over tretti år. - Det var omsynslaust å reise frå ungane og kone som var gravid med nummer tre, seier den pensjonerte overlegen og professoren ved Haukeland Universitetssjukehus i dag. Eventyrlyst, rastløyse, god løn og idealisme dreiv prestesonen ut i felten. Dei dramatiske nærbileta og skjebnane er mange. Lidande menneske, frå tortur-ofra i Khiam til rømlingar frå Sebrenica-massakren i eks-jugoslavia, fekk han tett på livet. - Eg har ikkje anger, ein kan ikkje endre det som er gjort. FN-åra var lærerike, meiningsfylte òg. Men hadde eg visst det eg veit i dag, hadde eg ikkje reist ut den gongen i 1978, seier 72-åringen. PALESTINSKE STYRKAR gjekk til åtak på Israel frå Sør-Libanon. Israel ville erne dei med militærmakt. FN oppretta UNIFIL. Lehmann drog frå kone og tenåring. - Det var full krig. Dei som sat heime fekk meldingar om berre elende på nyheitene. Eg fekk ikkje kontakta dei på lang tid. Det var ei stor påkjenning for dei heime, seier Lehmann. Vondt blei det for han òg. Sommaren Legen er heime i senga si i trygge Bergen no. Men heilt heimkomen etter tenesta i Sør-Libanon er han likevel ikkje. Han vaknar hyppig om nettene, famlar etter der han pleidde ha pistolen ved senga. Han kjempar med å finne seg til rette i rolla si, både heime og i jobben på sjukehuset. Ergrar seg over at folk klagar på småting, og kjenner seg åleine og utanfor. Det er tøffe opplevingar som fer gjennom han. Som episoden med den unge franske soldaten han måtte ta imot. Hardt råka av mitraljøseprosjektil kom det frå han under den blå hjelmen: «Kjem eg til å døy?». Ja, 19 år gamle Christian Marie frå Marseille miste livet. Han fekk FNmedaljen sin etter berre tre veker, etter at han døydde. Og så var det utrykkingane etter personellminer som small og slo beinet av midt på leggen, pepra alt i nærleiken med splintar, småstein og jord. Barn som gjette sauer på markene blei råka. Eller dei nepalske FN-soldatane som skulle rydde ei stilling israelarar motvillig hadde overlate til FN: «Som avskilshelsing hadde soldatane stukke ein handgranat inn mellom sandsekkene med splinten ute. Då nepalarane løfta sekken, spratt granaten ut og gjekk av. Den eine soldaten hadde rive opp pulsåra midt på leggen, og der testiklar og penis hadde vore, var det berre att ei blodig kake. Det var så vrient å få stoppa blodet at eg under evakueringa måtte klemma att lårarterien med fingrane.» Så den norske soldaten som døydde: «Etter ein dag med sol, sterk varme og bading, kortspel og rikeleg med vodka høyrdest eit revolverskot frå eit av telta. Eg, som nett var komen attende frå Kaukaba, rykte ut og fann ein død norsk soldat med innskotmerke rett over naserota og bakhovudet knust. Våpenbrørne hadde leikt russisk rulett. Han som skaut, hadde teke med sin «Saturday night special»- revolver frå Norge... det var mi oppgåve å følgje han heim». «Sjølv var eg sterkt prega av alt eg hadde vore gjennom, og hadde bruk for interesserte og tolmodige tilhøyrarar,» skriv Lehmann om første tida heime etter Libanon-oppdraget i I starten høyrer alle på deg, så går dei etter kvart lei av å høyre på deg. AKKURAT IDET HAN er i ferd med å kome seg til hektene og vil leggje ting bak seg, skjer det som triggar triste bilete: Ein sundag morgon i februar 1979 sit han heime i Bergen og høyrer meldinga om eit norsk helikopter som hadde styrta i Sør- Libanon. Fire omkom. Piloten Per Frode Eriksen flaug han mykje med, og så var der ein lege om bord, Egil Kjeldås, som han hadde vore med å rekruttere som sin etterfølgjar. - Eg visste med ein gong nøyaktig kven som var døde, seier Lehmann. - Eg sa til Kjeldås at helikopterturane var risikable, og at han måtte tenkje seg godt om før han reiste, fortel han. Skuldkjensle blir avløyst av raseri, raseri av sorg. Internasjonalt kjem eit ras av hendingar som filleristar kjenslene hans. I Afghanistan brakar det laus. Iran og Irak krigar. Israel invaderer Libanon - igjen. Falklandskrigen bryt ut. «Kva slike prosessar gjer med sjelefreden til ein person som enno har krigshelvetet frå Midtausten dirrande i hovudet, er vanskeleg å skjøna for andre.» Det var posttraumatisk stress han sleit med. Ei liding som rammar mange menneske som vert eksponerte for traumatiske opplevingar, katastrofar, ikkje minst dei som har vore i krigssoner. Det tok legen tre-fire år å erkjenne at det var eit typisk tilfelle som plaga han. Heldigvis av den lettare sorten. «Sterke inntrykk frå væpna konfliktar kan slå ulikt. Nokre blir adrenalinjunkies og søkjer attende til slagmarkene for å få nye kicks. Andre får vondt i magen berre dei høyrer flerringa frå nære helikopterrotorar. Eg merka litt av begge deler». Helsepersonell er fortrulege med å sjå skader, ulykker, sjukdom. Men: - Det helsepersonell vert frustrert over, er å sjå så mykje menneskeskapt øydelegging. Det som òg fell mange tungt for hjartet, er kjensla av ikkje å ha kontroll. Du er i eit miljø der du er hjelpelaus i situasjonar og hendingar du vanlegvis kan gjere noko med. MIDTAUSTEN Tolv år sidan førre utanlandsoppdrag. Han får innvilga permisjon frå overlegestillinga ved sjukehuset og frå bystyrevervet for Ap i Bergen. Barna er vaksne. Vidar Lehmann er klar for å ikle seg den blå bereten igjen. No ventar NORBATT i Sør-Libanon - og etter kvart ein ny krigssone etter Saddam Husseins invasjon i Kuwait. «... halvvegs nede i grøfta drog den seksti år gamle drusaren Abu Amin sitt siste sukk. Den venstre armen og halve skuldra var skoten av med eit 12 millimeter fleirbruksprosjektil, avfyrt på tretti meters hald frå tårnet på stridsvogna... den noko yngre sjåføren Jamil låg på rygg på den blod- FORTS NESTE SIDE 12 13

Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12

Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12 Sjekk NR 2-2010 posten MEYMANEH: Startet stor operasjon Side 6 FN-MISJONEN Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Startet stor operasjon

Detaljer

NR 6-2010. Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6

NR 6-2010. Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6 Sjekk NR 6-2010 posten Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Den fremtidige veteran

Detaljer

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk NR 4-2009 posten TEMA: Forsvarets nye utenlandsoperasjon: FNs feltsykehus i Tsjad Side 12 Krigshistoriens entusiaster War & Peace Show i UK Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Sjekk NR 6-2009 posten Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6 Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Aktuelt

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...»

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2008 Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» Soldater som gir sitt liv for fedrelandet «Betaler den nest høyeste

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte. SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008 USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.no side 6 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND

Detaljer

B-blad. Styremedlem Einar Ulleberg Blåklokkeveien 3, 9325 Bardufoss m. 97 04 80 65 eulleberg@mil.no

B-blad. Styremedlem Einar Ulleberg Blåklokkeveien 3, 9325 Bardufoss m. 97 04 80 65 eulleberg@mil.no B-blad Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adresse. Forbundsstyret

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 12 12 DESEMBER AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT:

Detaljer

VÅR KAMP. Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 NR 5 13 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 23

VÅR KAMP. Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 NR 5 13 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 23 FORSVARETS FORUM NR 5 13 APRIL RETURUKE 23 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- VÅR KAMP Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 Biletet Til minne om ein oberst

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 06-10-06 07:27 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 5-2006 5-2005 Observatør på Balkan UNPREDEP s. 4 6 Erfaringer fra Afghanistan s. 8 11 Forsvarets Veteranadministrasjon

Detaljer

RØDE KORS MAGASINET 02-2015

RØDE KORS MAGASINET 02-2015 RØDE KORS MAGASINET 02-2015 Risikerer livet over Middelhavet SIDE 14-15 Konflikten i Syria SIDE 24-25 Nepal: DA NEHAS (8 ÅR) VERDEN RASTE 2 RØDE KORS MAGASINET 0215 150 VEIER TIL ET VARMERE SAMFUNN I 150

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

KYPROS KNUTEN NR 6 15 JUNI. Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst FORSVARETS FORUM SIDE 36 INTERPRESS NORGE RETURUKE 27

KYPROS KNUTEN NR 6 15 JUNI. Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst FORSVARETS FORUM SIDE 36 INTERPRESS NORGE RETURUKE 27 FORSVARETS FORUM NR 6 15 JUNI RETURUKE 27 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst konflikt. SIDE 36 KYPROS KNUTEN - KONGSBERG KONGSBERG creates

Detaljer

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2011 FORSVARETS FORUM NR 7/8 11 JULI/AUGUST I 2008 hadde tre av ti

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 40-ÅRSKRISA

FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 40-ÅRSKRISA FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 NR 1/2 15 JANUAR/FEBRUAR 40-ÅRSKRISA Forsvaret stiller med gammelt materiell på beredskap for Nato. Det skaper utfordringer. SIDE 38 RETURUKE

Detaljer

Månedsbladet. Heltene møtes igjen 2-2010. Ambassadøren takker for seg. Kunstner og filosof. Glimt fra 17. mai-feiringen.

Månedsbladet. Heltene møtes igjen 2-2010. Ambassadøren takker for seg. Kunstner og filosof. Glimt fra 17. mai-feiringen. 32588 manedsbladet 2010-02:manedsbladet 01-02 2007 14/6/10 15:09 Page 1 Glimt fra 17. mai-feiringen Ambassadøren takker for seg Kunstner og filosof 2-2010 Månedsbladet Årgang 73 Nytt fra Sjømannskirken

Detaljer