Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Styremøte protokoll Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg - Styret - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP Møte i Beslutningsforum for nye metoder protokoll endelig Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 Observatør fra RBUene i RHFene ADMAVD/KP Styremøte innkalling og saksdokumenter - Styret - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP 1

2 Styremøte presseprotokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP Møte i Beslutningsforum for nye metoder Protokoll foreløpig Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene i RHF-ene) Samarbeidsmøte Referat ADMAVD/KP Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP KTV/KVO i 014 ADMAVD/KP Etablering av felleseid foretak for innkjøp - prosjektdirektiv, drøftingsprotokoll Utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon U 2014/ / ADMDIR/AELR KTV/KVO i 008 ADMAVD/KP 2

3 Verktøy for kompetanseledelse i Helse Nord, forprosjekt - drøftingsprotokoll Forprosjekt verktøy for kompetanseledelse i Helse Nord U 2015/ / EIERAVD/TSK KTV/KVO i 273 Årlig melding drøftingsprotokoll Årlig melding 2014 ADMAVD/KP U 2014/ / KVAFOR/NRE KTV/KVO i 046 Tilbud konsulentoppdrag i fagområde IKT ADMAVD/KP Forespørsel om tilbud på konsulentoppdrag i fagområde IKT - Master organisasjonsstruktur U 2015/ / EIERAVD/TSK UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** Tilbud konsulentoppdrag i fagområde IKT EIERAVD/TSK Forespørsel om tilbud på konsulentoppdrag i fagområde IKT - Master organisasjonsstruktur U 2015/ / EIERAVD/TSK UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/TSK 3

4 Oversending retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i forskning Retningslinje for brukermedvirkning i forskning U 2013/ / KVAFOR/TKN Universitetssykehuset Nord-Norge HF 501 Finnmarkssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF KVAFOR/TKN Oppgavedeling - oppdrag om iverksetting av pilotprosjekter innen oppgavedeling Oppgavedeling mellom ansatte i spesialisthelsetjenesten - Helse- og omsorgsministerens ti grep U 2013/ / EIERAVD/KL Nordlandssykehuset HF 024 FAGAVD/AR Styringsdokument/Årlig brev til avtalespesialistene 2015 Private avtalespesialister U 2014/ / EIERAVD/LHL Alle avtalespesialister i Helse Nord 321 EIERAVD/LHL 4

5 Oppdragsdokument kap. 4 Kvalitet og pasientsikkerhet - Plan for medikamentfritt behandlingstilbud Oppdragsdokument 2015 U 2014/ / FAGAVD/KT Helse- og omsorgsdepartementet 021 FAGAVD/LG Oppdragsdokument kap. 4 Kvalitet og pasientsikkerhet - Plan for å realisere gylne regel Oppdragsdokument 2015 U 2014/ / FAGAVD/KT Helse- og omsorgsdepartementet 021 FAGAVD/LG Søknad HSØ, finansiering nasjonal koordinger drop-out Rusomsorg U 2014/ / FAGAVD/SFO Postmottak UNN 335 FAGAVD/FIN Risikabelt å føde i ambulanse - Ingen sikring av barnet Fødetilbudet i Helse Nord - Risikovurdering I 2015/ / FAGAVD/TES Dagny Pettersen 362 FAGAVD/RSP 5

6 Global helseforskning i Helse Nord Forskning - Generelt I 2014/ / KVAFOR/TKN TE KVAFOR/TKN Margit Steinholt Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Tildeling av pasienttransport i Midt-Troms Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 I 2014/ / EIERAVD/NBN Troms fylkeskommune - Romssa 474 EIERAVD/NBN fylkkasuohkan Godkjenning av leveranse til Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF HR system U 2010/ / EIERAVD/TSK Bluegarden 200 EIERAVD/TSK 6

7 Global helse Forskning - Generelt I 2014/ / KVAFOR/TKN BU 27 KVAFOR/TKN Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Godkjenning av leveranse til Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF HR system I 2010/ / EIERAVD/TSK TE EIERAVD/TSK Bluegarden AS Informasjon om arbeidet med revisjon av Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Revisjon av Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag I 2015/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 306 FAGAVD/RSP Forslag til kandidat til brukerprisen 2015 Brukerprisen 2015 U 2015/ / KVAFOR/BJ Steinar Pleym Pedersen 009 KVAFOR/BJ 7

8 Søknad - Finansiering nasjonal koordinering av aktiviteten til drop out teamene innen TSB Rusomsorg I 2014/ / FAGAVD/SFO Helse Sør-Øst RHF 335 FAGAVD/SFO Psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/SFO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 33 ***** FAGAVD/SFO Oversendelse av signert rammeavtale - ***** ***** ***** ***** ***** HINAS - Annonseringstjenester U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice ADMAVD/ØH Oversendelse av signert endringsprotokoll mellom og ***** ***** ***** Rammeavtale for konsulentoppdrag og konsulentbistand U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/RSAA 8

9 Oversendelse av signert endringsprotokoll - Prolongering HINAS - Rammeavtale kontorrekvisita og skriverekvisita U 2014/ / EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice 062 ADMAVD/ØH Oversendelse av signert endringsprotokoller - ***** ***** HINAS - Rammeavtale Sprøyter og kanyler - Insulinsprøyter U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice ADMAVD/ØH Oversendelse av signert endringsprotokoll - prolongering - ***** ***** HINAS - Rammeavtale Sprøyter og kanyler - Insulinsprøyter U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice ADMAVD/ØH Oppdatert katalog for avtaler om leveranse av forbruksmateriell til sterilforsyning HINAS - Rammeavtale - Forbruksmateriell til sterilforsyning I 2014/ / EIERAVD/JJ Jacomedic 065 EIERAVD/JJ 9

10 Tilleggskjøp av rehabiliteringstjenester I 2015/ / EIERAVD/RSAA UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr LHL-klinikkene Skibotn Rapportering forskningsmidler Fordeling av forskningsmidler for 2014 EIERAVD/RSAA I 2013/ / KVAFOR/TKN TE KVAFOR/TKN Finnmarkssykehuset HF Rapportering forskningsmidler Fordeling av forskningsmidler for 2014 I 2013/ / KVAFOR/TKN TE KVAFOR/TKN Helgelandssykehuset HF De nordiske folkehelsedager Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2015 I 2014/ / ADMAVD/KP TE FAGAVD/KT Høgskolen i Hedemark 10

11 Oversendelse av signert endringsprotokoll - Prolongering rammeavtale - ***** ***** ***** HINAS - Annonseringstjenester U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice Oppnevning fagråd for habilitering Habilitering ADMAVD/ØH U 2014/ / FAGAVD/KT Nordlandssykehuset HF 327 Helgelandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Finnmarkssykehuset HF FAGAVD/KT Tilbudte priser Tilleggskjøp av rehabiliteringstjenester I 2015/ / EIERAVD/RSAA UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/RSAA 11

12 Test av Min pasientjournal Pasientens innsyn i egen journal I 2014/ / EIERAVD/BN Edgar Klæboe 421 EIERAVD/BN Søknad om godkjenning for fordypningstid Mosjøen Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord I 2014/ / KVAFOR/BJ TE KVAFOR/BJ Helgelandssykehuset HF Evaluering av anbefalinger for dekning av inntektstap og utgifter for nyredonor Organdonasjoner - Fellesmappe U 2014/ / FAGAVD/SIS Nordlandssykehuset HF 364 Finnmarkssykehuset Helgelandssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge FAGAVD/SIS 12

13 Klage på søknad brukertilskudd Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 U 2014/ / KVAFOR/BJ Nasjonalforeningen for folkehelse 153 Finnmark Rapportering forskningsmidler Fordeling av forskningsmidler for 2014 KVAFOR/BJ I 2013/ / KVAFOR/TKN TE KVAFOR/TKN Nordlandssykehuset HF Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - LHL-klinikken Skibotn I 2014/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST LHL-klinikkene Skibotn Guarantee of payement for medical treatment Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/SIS ***** 13

14 Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** 14

15 Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/SIS Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/SIS ***** Forespørsel fra Fritt behandlingsvalg - Kartlegging av samhandling med private i RHF Fritt behandlingsvalg I 2014/ / FAGAVD/RBR Helsedirektoratet 401 FAGAVD/RBR Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner LFN Nordland - Ikke mottatt Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / KVAFOR/BJ Grete Ankill Dverset 153 KVAFOR/BJ 15

16 Pasientsak - ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** Overgrepsmottak - oppdragsdokumentet 2015 Oppdragsdokument 2015 FAGAVD/AR I 2014/ / FAGAVD/KT Helse- og omsorgsdepartementet 021 FAGAVD/RSP Prisjustering - prolongering av konsulentoppdrag Rammeavtale for konsulentoppdrag og konsulentbistand I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST ***** 16

17 Ny kontaktperson og prolongering - rammeavtale om konsulenttjenester Rammeavtale for konsulentoppdrag og konsulentbistand I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST ***** Presentasjon av løsningsalternativer - Etablering av master organisasjonsstruktur Forespørsel om tilbud på konsulentoppdrag i fagområde IKT - Master organisasjonsstruktur I 2015/ / EIERAVD/TSK 045 EIERAVD/TSK Forslag til kandidat til brukerprisen 2015 Brukerprisen 2015 I 2015/ / KVAFOR/BJ FFO Nordland 009 KVAFOR/BJ Representanter til CRIStins strategiutvalg for bibliotekkonsortiene Current Research Information System In Norway (Cristin) U 2010/ / KVAFOR/TKN Katrine Weisteen Bjerde 520 KVAFOR/TKN 17

18 Invitasjon til å søke på referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi - gonokokker Medisinsk mikrobiologi U 2014/ / FAGAVD/RSP Nordlandssykehuset HF 321 Universitetssykehuset Nord-Norge FAGAVD/AR Forslag på medlemmer til regionalt fagråd for habilitering Habilitering U 2014/ / FAGAVD/KT 327 Valnesfjord Helsesportssenter Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge Finnmarkssykehuset Helgelandssykehuset HF FAGAVD/KT Praksis for dekning av inntektstap og utgifter for nyregivere - revidering Organdonasjoner - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SIS TE FAGAVD/SIS Helse Vest RHF 18

19 Digital Patologi i Helse Nord Fordeling av forskningsmidler for 2015 U 2014/ / KVAFOR/TKN Lill-Tove Busund 153 KVAFOR/TKN Signert endringsprotokoll - Rammeavtale på konsulenttjenester Rammeavtale for konsulentoppdrag og konsulentbistand U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Oversendelse av pakkeforløp og diagnoseveiledere for livmorkreft, livmorhalskreft, eggstokkreft, hode-halskreft og lymfomer, samt kodeveileder for Diagnostisk pakkeforløp Pakkeforløp for kreft I 2014/ / FAGAVD/RSP Helsedirektoratet 016 FAGAVD/RSP Oversendelse av oppdaterte utgaver av pasientinformasjon om Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft I 2014/ / FAGAVD/RSP Helsedirektoratet 016 FAGAVD/RSP 19

20 Signert endringsprotokoll - Rammeavtale på konsulenttjenester Rammeavtale for konsulentoppdrag og konsulentbistand U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Oppnevnelse av prosjektgruppedeltakere i nasjonal anskaffelse av Mat og Drikke HINAS - Anskaffelsesprosjekt Mat og drikke I 2015/ / EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice 063 EIERAVD/JJ Signert endringsprotokoll - Rammeavtale på konsulenttjenester Rammeavtale for konsulentoppdrag og konsulentbistand U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Signert endringsprotokoll - Rammeavtale på konsulenttjenester Rammeavtale for konsulentoppdrag og konsulentbistand U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST 20

21 Signert endringsprotokoll - Rammeavtale på konsulenttjenester Rammeavtale for konsulentoppdrag og konsulentbistand U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FIKS - Systemområdet EPJ/PAS FAGAVD/AR U 2014/ / EIERAVD/APA AK Offlv 23 første ledd 045 ***** ADMDIR/AELR 21

22 Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** Pasientsak - ***** ***** ***** FAGAVD/AR Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** 22

23 Innkalling til AU USAM Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet - Samarbeidsorgan mellom og universitetene i Tromsø og Nordland U 2012/ / KVAFOR/TKN 506 Revhaug Arthur KVAFOR/TKN Angående egenandeler når det gjelder lysbehandling Spesialiteten Hud U 2014/ / FAGAVD/AR Psoriasis- g eksemforbundet 321 Nord-Norge FAGAVD/AR Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - LHL-klinikken Skibotn U 2014/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr LHL-klinikkene Skibotn EIERAVD/MOST 23

24 Prolongering av avtale - Forsikringsmeglertjenester Forsikringsmeglertjeneste U 2014/ / EIERAVD/AEL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** 25 mil i ambulanse med brudd EIERAVD/MOST Organisering av ambulanse- og nødmeldingstjenesten - Driftsorganisasjon I 2014/ / FAGAVD/TEL007 Dagny Pettersen 325 ADMDIR/KIF Søknad om jobb Helse Nord - Forespørsler om stillinger I 2015/ / EIERAVD/KL Sebastian Heberlein 211 EIERAVD/KL Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** 24

25 Skjema mangler på Informasjonskampanje hjerneslag I 2014/ / ADMDIR/KIF TE ADMDIR/AMK Helsedirektoratet Skjema mangler på Informasjonskampanje hjerneslag I 2014/ / ADMDIR/KIF TE ADMDIR/AMK Helsedirektoratet Utlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer i Svolvær Avtalespesialister - st. ref U 2015/ / ADMAVD/HI Avtalespesialister 212 Hege Ingvaldsen Utlysning - WebCruiter annonse ADMAVD/HI Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer i Alta Avtalespesialister - st. ref U 2015/ / ADMAVD/HI Avtalespesialister 212 Hege Ingvaldsen ADMAVD/HI 25

26 Utlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer i Mo i Rana Avtalespesialister - st. ref U 2015/ / ADMAVD/HI Avtalespesialister 212 Hege Ingvaldsen Utlysning - WebCruiter annonse ADMAVD/HI Tilsettingssak % avtalehjemmel for spesialiste i Kardiologi i Tromsø Avtalespesialister - st. ref U 2015/ / ADMAVD/HI Avtalespesialister 212 Hege Ingvaldsen Utlysning - WebCruiter annonse ADMAVD/HI Tilsettingssak - 20 % avtalehjemmel for spesialist i lungemedisin i Alta Avtalespesialister - st. ref U 2015/ / ADMAVD/HI Avtalespesialister 212 Hege Ingvaldsen ADMAVD/HI Kartlegging av kirurgisk vaktbemanning ved et utvalg sykehus Kartlegging av akuttmedisinsk og kirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus I 2015/ / FAGAVD/SIS Helse- og omsorgsdepartementet 321 FAGAVD/SIS 26

27 Svar på invitasjon til å søke på referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi - gonokokker Medisinsk mikrobiologi I 2014/ / FAGAVD/RSP TE FAGAVD/AR Nordlandssykehuset HF Utlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - 20 % avtalehjemmel for spesialist i lungemedisin i Narvik Avtalespesialister - st. ref U 2015/ / ADMAVD/HI Avtalespesialister 212 Hege Ingvaldsen ADMAVD/HI NY nasjonalanskaffelse Hygieneprodukter runde 2 - prosjektdeltakere HINAS - Anskaffelsesprosjekt hygieneprodukter I 2015/ / EIERAVD/JJ Universitetssykehuset Nord-Norge HF 342 EIERAVD/JJ Tilbud om nytt intervju med Lars Vorland Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system U 2014/ / ADMDIR/KIF TV2 Nyhetene 046 TV2 Nyhetsredaktør ADMDIR/AMK 27

28 Resolusjon fra HLF Nordland årsmøte 2015 Tilbud til hørselhemmede I 2014/ / FAGAVD/KT HLF Nordland 321 FAGAVD/KT Signert avtale om infrastrukturmidler mellom Det helsevitenskapelige fakultet og UNN Fordeling av forskningsmidler for 2015 I 2014/ / KVAFOR/TKN BU 18 KVAFOR/TKN Sundset Rune Ny bestrålingsmaskin - spleiselag Fordeling av forskningsmidler for 2015 U 2014/ / KVAFOR/TKN Helsefak., UiT 153 KVAFOR/TKN Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** 28

29 Innsynsbegjæring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter I 2014/ / ADMAVD/ØH TE ADMAVD/ØH NRK Nordland 2010/ Styresak Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Prolongering av avtale - Forsikringsmeglertjenester Forsikringsmeglertjeneste I 2014/ / EIERAVD/AEL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Signert endringsprotokoll - Forsikringsmeglertjenester Forsikringsmeglertjeneste U 2014/ / EIERAVD/AEL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST 29

30 Oppfølging - møte den Sigma Nord AS U 2011/ / FAGAVD/SFO Sigma Nord AS 335 FAGAVD/FIN Beredskap for stor turisttilstrømning til Longyearbyen Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innhenting av kunnskapsgrunnlag - Utredning av behov for rutinemessig ransaking i det psykiske helsevernet Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ADMAVD/ØH Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** 30

31 Habilitering og rehabilitering ved synstap og hørselstap - Ønske om revisjon Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Internrevisjonsrapport 05/ Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 Intervju med kandidat til øyelegehjemmel ADMAVD/ØH Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø Avtalespesialister - st. ref. 100 % Øye i Tromsø I 2014/ / ADMAVD/HI Erik Widerøe 212 EIERAVD/LHL Presentasjon av tilbud og Alternativ tilnærming Forespørsel om tilbud på konsulentoppdrag i fagområde IKT - Master organisasjonsstruktur I 2015/ / EIERAVD/TSK UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TSK 31

32 Presentasjon av løsningsalternativer - Tilbud på konsulentbistand Sak Etablering av master Organisasjonsstruktur Forespørsel om tilbud på konsulentoppdrag i fagområde IKT - Master organisasjonsstruktur U 2015/ / EIERAVD/TSK UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Presentasjon av tilbud og Alternativ tilnærming EIERAVD/TSK Forespørsel om tilbud på konsulentoppdrag i fagområde IKT - Master organisasjonsstruktur U 2015/ / EIERAVD/TSK UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Presentasjon av tilbud og Alternativ tilnærming EIERAVD/TSK Forespørsel om tilbud på konsulentoppdrag i fagområde IKT - Master organisasjonsstruktur I 2015/ / EIERAVD/TSK UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Bruk av sin logo på nettside Fossumkollektivet EIERAVD/TSK I 2011/ / FAGAVD/SFO Stiftelsen Fossumkollektivet 335 FAGAVD/SFO 32

33 Evaluering av forskningssatsingen fra - Slutrapport Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Vikartjenester helsepersonell - ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Vikartjeneste helsepersonell HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell EIERAVD/KL U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Pasientsak - ***** ***** EIERAVD/[Ufordelt] Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** 33

34 Pasientsak - ***** Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2014/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Nasjonal avtale - leveringsproblemer ernæringspumpe HINAS - Rammeavtale - Ernæringspumper I 2014/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd 373 Helseforetakenes Innkjøpsservice Nasjonal avtale - leveringsproblemer ernæringspumpe HINAS - Rammeavtale - Ernæringspumper EIERAVD/JJ I 2014/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd 373 Helse Sør-Øst RHF Nasjonal avtale - leveringsproblemer ernæringspumpe HINAS - Rammeavtale - Ernæringspumper EIERAVD/JJ I 2014/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd 373 Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ 34

35 NNI møte Nasjonalt Nettverk for innkjøp I 2014/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd 012 NNI møte Nasjonalt Nettverk for innkjøp Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 23 annet ledd 012 Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ Signert endringsprotokoll - Rammeavtale på konsulenttjenester Rammeavtale for konsulentoppdrag og konsulentbistand U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Referat Nasjonalt Nettverk for innkjøp EIERAVD/MOST I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 23 annet ledd 012 Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ 35

36 Videokonferanser statistikk Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 NNI møte Nasjonalt Nettverk for innkjøp ADMAVD/ØH I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 23 annet ledd 012 Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ Signert endringsprotokoll - Rammeavtale på konsulenttjenester Rammeavtale for konsulentoppdrag og konsulentbistand U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Signert endringsprotokoll - Rammeavtale på konsulenttjenester Rammeavtale for konsulentoppdrag og konsulentbistand U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST 36

37 Referat møte NNI Nasjonalt Nettverk for innkjøp I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 23 annet ledd 012 Helseforetakenes Innkjøpsservice Tilbud om nytt intervju med Lars Vorland Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system EIERAVD/JJ U 2014/ / ADMDIR/KIF TV2 Nyhetene 046 Agenda og dokumenter til NNI-møte Nasjonalt Nettverk for innkjøp ADMDIR/AMK I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 23 annet ledd 012 Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ Signert endringsprotokoll - Rammeavtale på konsulenttjenester Rammeavtale for konsulentoppdrag og konsulentbistand U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST 37

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 6/2012 Navn på sak: Oppdragsdokument til Helse

Detaljer

Årsmelding 2003 FULLVERSJON

Årsmelding 2003 FULLVERSJON Årsmelding 2003 FULLVERSJON Innholdsfortegnelse Eit godt år særleg for pasientane...4 Faktaboks Helse Nord RHF 2003...5 Helse Nords hovedoppgaver...5 Helse Nords styringssystem...6 Foretaksmøte for Helse

Detaljer

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Oppdragsdokument 2014 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 5.2.2014 Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre viktigste

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

Styresak 31-2014 Referatsaker til styret

Styresak 31-2014 Referatsaker til styret Direktøren Styresak 31-2014 Referatsaker til styret Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/2354 Dato: 13.03.2014 Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 1. Tilbakemelding på styresak

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Saksdokumenter var ettersendt.

Saksdokumenter var ettersendt. Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trine B. Amundsen, 75 51 29 48 Bodø, 22.10.2014 Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF Saksdokumenter var ettersendt. Formål Formålet

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Styresak 8-2013 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer