Next Generation Control Centres for Smart Grids. Kjell Sand, Sintef Energi/NTNU/The Norwegian Smart Grid Centre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Next Generation Control Centres for Smart Grids. Kjell Sand, Sintef Energi/NTNU/The Norwegian Smart Grid Centre"

Transkript

1 Next Generation Control Centres for Smart Grids Kjell Sand, Sintef Energi/NTNU/The Norwegian Smart Grid Centre

2 NTNU-prosjektet Fremtidens driftssentral NTNU institutt Datateknikk og informasjonsvitenskap Telematikk Elkraftteknikk SINTEF Energi Prosjektpartnere: ABB NTE Hafslund Statnett Telenor Eidsiva EB Nett Agder Powel Skagerak Smartgrid Norway Trønderenergi

3 Hovedfinansiør er NTNU

4 Deltakere Kornschnok Dittawit (Peach) PhD-student ved Institutt for telematikk Finn Arve Aagesen professor ved Institutt for telematikk Jonas Wäfler, PhD-student ved Institutt for telematikk Poul Einar Heegaard professor ved institutt for telematikk ved NTNU Boye Annfelt Høverstad post doktor ved Institutt for Data og Informasjonsvitenskap (IDI) Axel Tidemann post doktor ved Institutt for Data og Informasjonsvitenskap (IDI) Pinar Öztürk førsteamanuensis ved Institutt for Data og Informasjonsvitenskap (IDI) Helge Langseth professor Institutt for Data og Informasjonsvitenskap (IDI) Asbjørn Thomassen amanuensis, Institutt for Data og Informasjonsvitenskap (IDI) Vijay Venu Vadlamudi post doktor ved Institutt for elkraftteknikk Kjell Sand professor II ved Institutt for elkraftteknikk (prosjektleder) Rolf Michelsen, Trønderenergi (prosjektleder 2012-medio 2014) Masterstudenter

5 Tema som behandles Informasjonsinnsamling om status i dag gjennom workshops med: Statnett Hafslund EB Trønderenergi NTE Telenor ABB Powel Rammevilkår - scenarier trender som påvirker fremtidens driftssentral Korttids lastprognosering v.hj.a AMS data Kundenivå Nettstasjonsnivå Landsnivå

6 Tema som behandles (forts.) Pålitelighet i Smart Grids (modeller som kombinerer kraftnett og kommunikasjonsnett) Adaptive home energy management systems for demand side management in smart grids Arkitektur Funksjonalitet CIM Simuleringer Automatisk identifikasjon av større/viktige forbruksapparater og kraftproduksjon i installasjoner Metodikk for analyse og forbedring av brukergrensesnitt i Scada og DMS-systemer Use case for effektiv håndtering av lokal produksjon i smarte hus og mikronett

7 Resultatformidling Rapporter Nyhetsbrev Årlig workshop med partnerne Papers Div. presentasjoner f.eks. på Smartgrid-konferansen

8 Typiske oppgaver i dag - nettsentralen Hovedområde Oppgaver Kontinuerlig Hendelsesstyrt Overvåking Overvåking X Planlegging Revisjonsplanlegging X (X) Optimal nettdrift (X) X Respons Driftsomlegging (koblinger) X Fjernkoblinger ved feil X Koordinering av manuelle koblinger Feil lokalisering Koordinering/status reparasjoner Håndtering av kundehenvendelser gi driftsinformasjon til kunder Styring spenning/reaktiv (X) X Produksjonskoordinering (X) X Dokumentasjon FASIT X Driftslogg X X X X X

9 Driftssentralfunksjoner eksempel Hafslund Planlagte arbeider i nettet Overvåkning og styring Driftskontrollsystemet Værvarsel, lynweb Håndtering av driftsforstyrrelser Lokalisering og isolering, innkobling av friskt nett Mannskapslogistikk, flåtestyring Reparasjon Informasjon om driftsforstyrrelsen s.9

10 Hva gjør driftssentralen i løpet av ett år (Hafslund 2010) Telefoner Besvarte kundehenvendelser stk Gjennomsnittlig ventetid 23 sek Driftstelefoner stk Journaler R-nett 548 stk Høyspenning D-nett stk Lavspenning D-nett stk Veilys 218 stk Tele/kabeltv 583 stk Påsettinger av stengte anlegg 112 stk Antall koblinger ca stk / 220 pr.dag

11 Tilstøtende aktiviteter - Hafslund Driftskontroll nett og produksjon Samband Fjernkontroll SCADA-systemet Talesamband Feilanalyse FASIT feil- og avbruddsstatistikk Behandler og analyserer informasjon om feil og avbrudd som støtte for investeringsbeslutninger Kvalitet og leveranse fra beredskapsentreprenørene følges opp Skadebehandling Fjernvarme

12 Arkitektur/kontrollhierarki en utfordring Sentralisert versus desentralisert Filtrering Visualisering Validering-aksjon/kvittering fra operatør på driftssentralen Validering-aksjon/kvittering fra mobilt personell

13 Scenario elementer Økt system kompleksitet Siden smart grid er et system av systemer med et økende antall systemer, interaksjoner og data, vil systemets samlede kompleksitet øker Det er en utfordring for neste generasjons driftssentraler å utforme et robust kontrollhierarki slik at driftssentralpersonell inngår i reguleringssløyfen med tilstrekkelig situasjonsforståelse og muligheter for styring og kontroll. 13

14 Produksjon Sentralnett Marked EMS Kontrollhierarki integrasjonsarkitektur DMS SCADA DMS NIS KIS ERP Distribusjon V e r n Nett automatisering Trafostasjons automatisering MV linje automatisering Nettstasjons automatisering Feltløsninger/Apper Kunde Smarte måling Laststyring

15 Eksempel på arkitektur Masterdata for nettdokumentasjon og nettdrift et viktig element. (Selskap i Canada: Ikke lov å spenningssette anlegg før dokumentasjonen var på oppdatert) Kilde: Poweldagene

16 Smart grid domener Smart grid soner/ kontrollhierarki Sentrale IT systemer Nettselskap (DSO) Storskala Produksjon Sentralnett Landssentral Region sentral Marked Data Hub Regionalnett S t y r i n g SCADA Distribusjon MV Distribuert produksjon MV Energilagring Smarte nettstasjoner Ladestasjoner EV LV Distribuert produksjon LV Energilagring Kunder/ Plusskunder/Smarte hus Kommunikasjon V e r n Nett automatisering Trafostasjons automatisering MV linje automatisering Nettstasjons automatisering Smart måling Mikronett Kommunikasjon DMS NIS MDM/KIS ERP Flåtestyring I n t e g r a s j o n e r Kommunikasjon Last/produksjon/ Energilagring/EV Home automation Mobile løsninger/ verktøy Apparater Styring av smarte apparater

17 Smart grid domener Smart grid soner/ kontrollhierarki Sentrale IT systemer Nettselskap (DSO) Storskala Produksjon Sentralnett Landssentral Region sentral Marked Data Hub D S O Regionalnett Distribusjon MV Distribuert produksjon MV Energilagring Smarte nettstasjoner Ladestasjoner EV LV Distribuert produksjon LV Energilagring Kunder/ Plusskunder/Smarte hus Last/produksjon/ Energilagring/EV Kommunikasjon V e r n S t y r i n g Nett automatisering Trafostasjons automatisering MV linje automatisering Nettstasjons automatisering Smart måling Home automation Mikronett Kommunikasjon SCADA DMS NIS MDM/HES (KIS) ERP Flåtestyring Mobile løsninger/ verktøy C I M I n t e g r a s j o n e r Kommunikasjon Apparater Styring av smarte apparater

18 Scenario element Regelverksutvikling: ENTSO-E Draft Network Code for Operational Security Relevante sanntidsdata som skal utveksles mellom nettselskapene og TSO: a) faktiske topologi; b) aktiv og reaktiv effekt pr. avgang; c) aktiv og reaktiv effekt i pr. transformatoravgang d) aktiv og reaktiv effekt fra kraftproduksjon e) aktiv og reaktiv effekt uttak og injeksjoner fra eventuelle underliggende DSOer f) trinnkoblerstillinger g) samleskinne spenninger h) reaktiv effekt i reaktorer og kondensatorbatteri Eksport av data fra DSO SCADA og DMSsystem forventes å øke drastisk basert på dette kravet. Topologiinformasjon eksport kan være mer komplisert enn eksporten av rene måledata. 18

19 DSO-rollen- DMS Distribuert produksjon vil påvirke driftssentralen Kilde: Pilo, F. ; Pisano, G. ; Soma, G.G. Optimal Coordination of Energy Resources With a Two-Stage Online Active Management, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Volume: 58 Issue:

20 Et sentralt spørsmål for fremtidens driftssentral er fortsatt: Hvilke prosesser i selskapet er 24/7 d.v.s. tidskritiske?

21 21 Det europeiske Smart grid-konseptet (Mandat 490)

22 Referansearkitektur (forts) Business Layer Function Layer Outline of Usecase Interoperability Information Layer Communication Layer Subfunctions Data Model Data Model Protocol Protocol Market Enterprise Component Layer Operation Generation Transmission Distribution Domains DER Customer Premise Process Field Station Zones

23 23

24

25

26 "Driftssentraler" i driftssentralen Driftssentral for regionalnett Driftssentral for storskala produksjon (typisk tilknyttet regionalnett) Driftssentral for fjernvarme Driftssentral for høyspennings distribusjonsnett (MV) Driftssentral for lavspennings distribusjonsnett (LV) Driftssentral for distribuert produksjon (MV, LV og plusskunder) Driftssentral for laststyring hos kunder (HV, MV, LV) Driftssentral for mikronett inkl optimal utnyttelse av energilagring Driftssentral for overvåking og styring av kommunikasjonsnettet Driftssentral for måleverdiinnsamling (timesmålinger m.m.) Driftssentral for håndtering av elbil-lading Driftssentral for overvåking av spenningskvalitet Driftssentral for overvåking av tilstandsdata (nettforvaltningsdata, målinger i nettstasjoner m.m.)) Driftssentral for autoregistrering av kunder og registrering av smart utstyr hos kunder

27 Litt fra PhD/Post doc Demand response interface med smart hus

28 HEMS Logical Reasoning Structure Power usage change request - Energy - Power - Reward - Penalty - Comfort guarantees - Comfort - Freedom Electricity prices Weather condition States of energy entities Electricity contracts Electricity usage plans Cost budget Well-being specifications Dynamic variables Constraints Energy Management - Goals - Policies - Reasoning Procedure K. Dittawit, F.A. Aagesen 28 ISGT-Europe 2014, Istanbul, Oct

29 DSM based on Consumer-Centric Load Control (CLC) CLC Contract - Power Pricing Model - Well-being contract Consumer - Energy Pricing Model Energy Contract with ESP - Electricity Usage Plans - Well-being specifications (freedom and comfort) - Cost Budget DSO 1) Power limit = 10kW, duration = 1 hour 7) OK 8) Deduct contracted amount from consumer s bill Meter 2) Relay request 6) OK 5) turn off Heater in bathroom 2 Constraints HEMS 3) Decide 4) Turn off Heater in workroom External Variables - Electricity Prices - Weather Conditions - etc. HEMS must be trusted by both the consumers and power utilities Consumers: Optimize cost and maintain their well-being Utilities: Lower power usage when required and applicable K. Dittawit, F.A. Aagesen 29 ISGT-Europe 2014, Istanbul, Oct

30 Case study results Peak load reduction In the observed case, CLC created lower rebound effect. This depends largely on the chosen controlled devices CLC may result in greater peak load reduction (depends on HEMS decisions) (Base) (DLC) (CLC) K. Dittawit, F.A. Aagesen 30 ISGT-Europe 2014, Istanbul, Oct

31 Korttidsprognosering

32 Modellering av last i 24-timers løpende prediksjoner Typiske inngangsdata: Historisk last Historisk temperatur Værvarsel Lineære og ikke-lineære autoregressive modeller Siste ukes vær og forbruk gir mye informasjon om morgendagen distribusjonsnettet Automatisk rammeverk for tilpasning og utvelgelse av modeller Rammeverket kan blant annet vekte observasjoner fra tilgjengelige værstasjoner

33 Eksempel transmisjon og distribusjon Preprosessering: karakteristisk ukes- og døgnvariasjon filtreres ut Prediksjon med forskjellige modeller Observert last i blått, filtrert last i grønt Observert last i blått, prediksjoner med forskjellige modeller i rødt, grønt og lilla

34 Månedsprognoser med utfallsrom Neste måned heller enn bare 24 timer Sannsynlighetsfordeling heller enn bare gjennomsnitt Forutsetter fullt utfallsrom for værvarsel, ikke bare gjennomsnitt Primære drivere for last: Samme periode tidligere år (viktigere enn foregående uke) Vær og temperatur Last Temperatur Ikke-lineært forhold mellom temperatur og last: Både høy og lav temperatur kan medføre høy last Treghet i systemet avhengig av bl.a. geografi og demografi

35 Illustrasjon / preliminære resultater Før: ett værvarsel gir en lastprediksjon Snart: Mange værscenarioer gir utfallsrom for last.

36 Pålitelighet: Kraftnett-IKT

37 Background Power Grid depends already strongly on ICT Reliability analysis in power grid has traditionally not included state of ICT Empirical studies show already strong dependencies in current grid Analysis of PG disturbances in US ( ): problems in real-time monitoring and operating control system, communication system, and delayed restoration contribute to a very high percentage of large failures Z. Xie, et al., An information architecture for future power systems and its reliability analysis, IEEE Trans., Analysis of large blackout in US 2003: Independent failures in ICT and PG that amplified each other. Andersson, et al. Causes of the 2003 Major Grid Blackouts in North America and Europe, and Recommended Means to Improve System Dynamic Performance. IEEE Trans. Power Systems, 2005 Blackout in Italy 2003 Catastrophic cascade of failures in interdependent networks, Nature, 2010.

38 Objective and Research Goals Study how dependability of the power grid changes with the introduction of smart grid technologies and propose operational support mechanisms for control center to detect and master new faults and failures. 1. Create a framework for the dependability and survivability analysis of the smart grid 2. Analyze future challenges regarding dependability and survivability 3. Create operational support mechanisms covering the new challenges for the control center of the smart grid

39 Results Overview Interdependency Modeling in Smart Grid and the Influence of ICT on Dependability Jonas Wa fler and Poul E. Heegaard, Published: August 2013 Advances in Communication Networking, 19th EUNICE/IFIP WG 6.6 International Workshop, Chemnitz, Germany A Combind Structural and Dynamic Modelling Approach for Dependability Analysis in Smart Grid Jonas Wa fler and Poul E. Heegaard; Published: March 2013 Proc. 28th ACM Symposium on Applied Computing (SAC), Coimbra, Portugal Structural Dependability Analysis in Smart Grid under Simultaneous Failures Jonas Wa fler and Poul E. Heegaard Published: October 2013; Proc. IEEE Smart Grid Communications (SmartGridComm), Vancouver, Canada Quantifying Survivability Contributions of Strategies and Network Properties during Repair from Simultaneous Failures in Smart Grid Jonas Wa fler and Poul E. Heegaard; Published: tbd Draft Version

40 System Description and Modeling Power grid modeled as undirected graph Links e ij : connection in this grid level Assumed power model: Each node n i has an assigned consumption c i Some nodes have assigned production capacity p i Network based on regional grid in Norway (66 kv 132 kv) Incident Simultaneous node failures (random/ intentional)

41 Contribution of Smart Grid to Dependability Demand Response 10 power sources Demand Response (DR) Consumption of customers can respond to production Reduce load increase number of alive nodes DR potential: Balancing: no DR Connectivity: 100% DR 40 power sources 20% reduction realizes ~50% of DR potential Potential depends on ratio (total production capacity)/(total consumption)

42 Contribution of Smart Grid to Dependability DER and Microgrids 10 power sources 40 power sources Distributed energy resources (DER): Medium and small power sources located at any level in power grid Increase number of nodes with attached power production increases dependability Microgrids Enabling islanding of subgrids May realize the potential pointed out by structural dependability analysis

AMS og Smart Grids. Trender og føringer i Europa og Norge. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

AMS og Smart Grids. Trender og føringer i Europa og Norge. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk AMS og Smart Grids Trender og føringer i Europa og Norge Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Innhold Oversikt EU Norge 2 Fire enkle bilder på et smartere energisystem Et navn

Detaljer

Spenningskvalitet i smarte nett

Spenningskvalitet i smarte nett Spenningskvalitet i smarte nett Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energi www.energy.sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 Hva er smarte nett og hva er "dumme" nett? Hva står på det

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

Smarte energinett Smart Grid

Smarte energinett Smart Grid Smarte energinett Smart Grid Vi ser på planer om et integrert europeisk energimarked, smarte energinett, AMSmålere, elektrifisering av transport og kunder som også produserer energi. Hvordan håndtere disse

Detaljer

Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet

Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet Gerd H. Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi, professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no Innhold Hva mener vi med, og hva påvirker forsyningssikkehet?

Detaljer

A N N U A L R E P O R T

A N N U A L R E P O R T Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 NORSK REGNESENTRAL 2002 Innledning Årsberetning 2002 Regnskap Noter til regnskapet Revisjonsberetning Lille spill på skjermen der... Bildekomprimering

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17. Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration

Detaljer

SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt?

SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? Status - trender - standardisering Kjell Sand Faglig leder The Norwegian Smartgrid Centre og formann i NEK NK8 SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU NEK

Detaljer

Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon

Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon Petter Andreas Strøm Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2012 Hovedveileder: Svein Johan Knapskog,

Detaljer

Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi

Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi Vurdering av plusskunder sine rammebetingelser i framtidens distribusjonsnett (SmartGrid) - med fokus på AMS og produksjonsteknologi Hans Thomas Biørnstad Master i energi og miljø Oppgaven levert: Februar

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Det 5. FPGA-forum - det norske FPGA-miljøets møteplass. FPGA-forum og utstilling: tirsdag 2. og onsdag 3. februar 2010 Britannia Hotel (Trondheim)

Det 5. FPGA-forum - det norske FPGA-miljøets møteplass. FPGA-forum og utstilling: tirsdag 2. og onsdag 3. februar 2010 Britannia Hotel (Trondheim) Det 5. FPGA-forum - det norske FPGA-miljøets møteplass FPGA-forum og utstilling: tirsdag 2. og onsdag 3. februar 2010 Britannia Hotel (Trondheim) FPGA-forum er den årlige møteplassen for FPGA-miljøet i

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Smart Varmestyring. Even Brobak. Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste

Smart Varmestyring. Even Brobak. Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste Smart Varmestyring Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste Even Brobak Master i kommunikasjonsteknologi Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Harald Øverby, ITEM Medveileder: Lars Kulseng,

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Albert Leirbukt, AMS i Norge, 25.-26. mai 2011. AMS og Smart Grid

Albert Leirbukt, AMS i Norge, 25.-26. mai 2011. AMS og Smart Grid Albert Leirbukt, AMS i Norge, 25.-26. mai 2011 AMS og Smart Grid Agenda Relasjonen mellom Smart Grid og AMS Smart Grid pilot Stockholm Royal Seaport Nytteverdier av AMS og Smart Grid May 30, 2011 Slide

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk 1 Takk til bidragsyterne Vi vil gjerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart

Detaljer

Alternativanalyse Nettplan Stor-Oslo. Alternativanalyse for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Alternativanalyse Nettplan Stor-Oslo. Alternativanalyse for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Kapittel 1Kapittel 1 Kapittel 1 Bakgrunn for Bakgrunn prosjektet for Bakgrunn prosjektet for prosjektet Alternativanalyse Alternativanalyse for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus 1 Kapittel 1 Bakgrunn

Detaljer

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra!

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! REDAKTØRENS SPALTE I de to siste utgavene av Internrevisoren har redaksjonen satt fokus på miljøutfordringene og finanskrisen. I begynnelsen

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden Report No 09/10 The drivers of services on next generation networks By Leif B. Methlie Jon Iden SNF project no 6255 DEBUSSY Designing business models for value creation in heterogeneous network services

Detaljer

Datavarehus og Data Mining. Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014

Datavarehus og Data Mining. Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014 Datavarehus og Data Mining Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014 Om oss Helge Rege Gårdsvoll Sjefskonsulent i BIM NTNU Indøk 09 Prosjekter: VPS Oslo Kommune DNB Storebrand Lasse

Detaljer

Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge

Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge Kjell Sand, SINTEF Energi/NTNU Eilert Bjerkan, Enfo Consulting Åpnet fagseminar i regi av The Norwegian Smartgrid Centre 2014-03-25

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer