Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin Årsrapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin Årsrapport 2015"

Transkript

1 Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin Årsrapport 2015

2 2

3 3 KORT OPPSUMMERT Forretningsstruktur FORRETNINGSSTRUKTUR INNHOLD Ratos (83,4 %) Hoff (9,9 %) Andre (6,7 %) KORT OPPSUMMERT Forretningsstruktur 3 Forretningsmodell 4 Nøkkeltall Viktige hendelser Konsernsjefen 7 Arcus-Gruppen Holding AS Arcus-Gruppen AS Vectura AS VIRKSOMHETEN Kort om virksomheten 8 Brennevin 10 Vin 15 Group Supply Chain 20 Vectura AS 21 Organisasjon 23 Konsernledelsen 24 SAMFUNNSANSVAR 25 Finans, IT, HR, Kommunikasjon STYRETS ÅRSBERETNING 32 REGNSKAP OG NOTER Innhold 36 Forretningsområde Vin Forretningsområde Brennevin Group Supply Chain Konsernregnskap med noter 37 Selskapsregnskap med noter 86 Revisors beretning 93 Norge: Vingruppen AS Sverige: Vingruppen i Norden AB Finland: Social Wines + Vinum Import Oy Datterselskaper: NO, SV, FI, DK, TY 3. parts distribusjon: TY, US og andre Tiffon (Cognac): 34 % Norge: Gjelleråsen Danmark: Aalborg (stengt i 2015) IR- og mediekontakt: Konserndirektør Kommunikasjon Per Bjørkum Tlf Foto: ArcusGruppen Eivind Røhne beyondtheice.no Olav Heggø fotovisjon.no Konsept, design og produksjon: oktanoslo.no

4 4 KORT OPPSUMMERT Forretningsmodell FORRETNINGSMODELL NORDEN ER HJEMMEMARKEDET VECTURA Agenturmerkevarer Import Distribusjon Salg VIN ARCUSGRUPPEN BRENNEVIN ArcusGruppens merkevarer ArcusGruppens merkevarer Agenturmerkevarer Import bulk Tapping Distribusjon Salg Produksjon Tapping Distribusjon Salg Import Distribusjon Salg INNTEKTSFORDELING PER FORRETNINGS OMRÅDE 2015 Forretningsområde % Vin 58 Brennevin 33 Distribusjon (Vectura) 9 Total 100 INNTEKTSFORDELING PER LAND 2015 Land % Sverige 40 Norge 30 Finland 7 Danmark 5 Duty-free-handel 4 Andre land 4 Distribusjon (Vectura) 10 Total 100

5 5 KORT OPPSUMMERT Nøkkeltall 2015 NØKKELTALL ArcusGruppen Holding Konsern Driftsinntekter MNOK 2 470, , , , ,6 Herav driftsinntekter utenfor Norge MNOK 1 479, , ,9 977,6 912,1 EBITDA MNOK 257,8 272,1 259,0 38,2 144,5 EBITDA justert for engangseffekter MNOK 274,4 266,3 268,0 209,6 197,9 EBITDA margin justert for engangseffekter (%) 11,1 % 11,4 % 11,8 % 10,7 % 11,1 % Antall årsverk antall DRIFTSINNTEKTER MNOK 471 VEKST ANTALL ANSATTE MNOK MNOK EBITDA MNOK 274 EBITDA justert for engangseffekter Driftsinntekter

6 6 KORT OPPSUMMERT Viktige hendelser 2015 Enda et rekordår: 17. året på rad med omsetningsvekst VIKTIGE HENDELSER ble enda et år med omsetningsrekord for ArcusGruppen. Konsernets omsetning ble millioner kroner, 139 millioner kroner høyere enn i Operativ EBITDA (driftsresultat før avskrivninger, justert for engangsposter) ble 274 millioner kroner, 8 millioner kroner høyere enn i Det er det økte salget av vin som løftet omsetningen, og det er særlig lyse og lette viner det selges mer av enn før. Høy Eurokurs gjorde importen dyrere, men reforhandlinger med vinprodusentene gjorde at bare deler av valutaeffekten ble belastet forbrukerne. I 2015 steg salget av vin med nesten 15 prosent, til MNOK. Det inkluderer oppkjøpet av finske Social Wines, som etter oppkjøpet i april solgte vin for 103 MNOK. ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS Arcus-Gruppen Holding AS er eierselskapet til Arcus-Gruppen AS og Vectura AS med tilhørende datterselskaper. Til sammen utgjør dette konsernets samlede virksomhet. Betegnelsen AcusGruppen omfatter hele konsernets virksomhet. For brennevin var markedet preget av noe lavere salg. ArcusGruppen snudde en negativ salgsutvikling til vekst i andre halvår, og kapret igjen markedsandeler. Salget av merkevarer var stabilt sammenlignet med Samlet omsetning endte på 761 MNOK. Vectura, selskapet som distribuerer drikkevarer for ArcusGruppen og andre kunder, hadde i 2015 en omsetningsnedgang på 19 MNOK til 270 MNOK. Mer gledelig er det at 2014-underskuddet på 35 MNOK ble mer enn halvert, til 16 MNOK (operativ EBITDA). VEKST FOR VIN I SVERIGE ArcusGruppens virksomhet i Sverige, Vingruppen i Norden, hadde et meget godt år i Vingruppens datterselskap Vinunic overtok de store agenturene for Masi og Astoria. Salget økte også pga overtakelsen av Social Wines i Finland. EFFEKTIVISERING OG KOSTNADSBESPARELSER Produksjon og tapping av selskapets danske brennevinsmerker ble flyttet fra Aalborg til Gjelleråsen i Betydelige synergieffekter ble realisert allerede i STOR PÅ VIN I FINLAND I april kjøpte ArcusGruppen 90 prosent av aksjene i Social Wines, en finsk vin importør. Oppkjøpet bidro til at konsernets markedsandel på vin i Finland økte til ca. 8 9 prosent. STERK MARKEDSPOSISJON FOR VIN I NORGE ArcusGruppen har klart å opprettholde posisjonen som den klart største importøren i det norske markedet. Det har vært særlig godt salg av ArcusGruppens egne merkevarer. VEKST FOR AKEVITT Markedsandelen for akevitt i det norske markedet har vokst hver måned siden juni 2015, og har fortsatt inn i Ved utgangen av juni 2016 var markedsandelen 82,4 prosent. FORTSATT RESULTATFORBEDRING I VECTURA Logistikkvirksomheten fortsatte den positive utviklingen i 2015, i all hovedsak gjennom omfattende kostnadskutt.

7 7 KORT OPPSUMMERT Konsernsjefen Konsernsjef Kenneth Hamnes: En ledende nordisk merkevarebedrift 2015 har vært enda et godt år for ArcusGruppen: Ny omsetningsrekord og fortsatt god lønnsomhet. Etterspørselen etter våre ikoniske brennevinsmerker har vært god, og salget av vin har hatt betydelig fremgang. Den gode fremgangen skyldes vår kunnskap om de nordiske monopolmarkedene, vår forbrukerinnsikt og vår evne til å samarbeide med produsenter fra hele verden. Og kvaliteten på våre utmerkede merkevarer, naturligvis. ArcusGruppen er et nordisk selskap. Selskapet er det største på brennevin i Norge, og det nest største i Danmark. På vin er Arcus- Gruppen største i Norge, nummer to i Sverige og tredje største i Finland. Og fortsatt er det muligheter for vekst. Det gjelder både for vin og brennevin i vårt nordiske hjemmemarked, men det er også vekstmuligheter for brennevin i land som Tyskland og USA. Salget til de statlige monopolene Systembolaget, Alko og Vinmonopolet utgjør ca. 80 prosent av selskapets omsetning, og er dermed svært viktig. Monopolene står meget sterkt i de ulike landene, både blant forbrukere og myndigheter. For ArcusGruppen gir dette stor grad av forutsigbarhet. Gjennom mange års arbeid har vi opparbeidet solid kunnskap om hvordan monopolene fungerer. Dette er et klart konkurransefortrinn sammenlignet med våre internasjonale konkurrenter. ArcusGruppen har kontinuerlig fokus på effektiv drift, og vi er særlig opptatt av å utnytte mulighetene i vårt produksjonsanlegg på Gjelleråsen utenfor Oslo. I 2015 ble det gjort et kvantesprang hvor all produksjon av våre danske merkevarer (Gammel Dansk, Aalborg akevitter og Malteserkreuz) ble flyttet fra Aalborg til Gjelleråsen. Kapasiteten i det moderne produksjonsanlegget blir dermed bedre utnyttet, driften forenklet og kostnadene redusert. I alt arbeid med våre merkevarer er vi opptatt av å skape den gode opplevelsen. En viktig del av dette er at alkohol skal nytes på rett måte. Det er bakgrunnen for «Drikk med vett», en intern og ekstern holdningskampanje som ble lansert ArcusGruppen har god fart og fortsetter å vokse. Vår ambisjon er klar: 2016 skal bli det 18. året på rad med vekst. Kenneth Hamnes Konsernsjef Vår ambisjon er klar: 2016 skal bli det 18. året på rad med vekst.

8 8 VIRKSOMHETEN Kort om virksomheten Kort om virksomheten ArcusGruppen er en av Nordens største merkevarebedrifter innen vin og brennevin. Sverige, Danmark, Norge og Finland utgjør hjemmemarkedet, sammen med Tyskland. Vectura er Norges ledende logistikkvirksomhet for alkoholholdige drikkevarer. Arcus-Gruppen Holding AS (konsernet) eier merkevareselskapet Arcus-Gruppen AS (ArcusGruppen) og distribusjonsselskapet Vectura AS (Vectura). Konsernets operative virksomhet drives gjennom forretningsområdene Brennevin, Vin og Distribusjon. Group Supply Chain (GSC) rapporteres som en del av forretningsområdet Brennevin. Forretningsområdene Brennevin og Vin står for produktutvikling, import, salg og markedsføring i sine produktkategorier. GSC har ansvar for innkjøp, produksjon, lagring, tapping og logistikk. Vectura tar hånd om distribusjonsvirksomheten i Norge. I øvrige land ivaretas denne funksjonen av eksterne samarbeidspartnere. Vectura tilbyr logistikk-tjenester for produsenter, agenter og importører av vin, brennevin, øl og andre drikkevarer. Deres varer leveres av Vectura til Vinmonopolets butikker, til hoteller, restauranter og kaféer (horeca) i Norge. AGENTURER, PRODUKSJON OG MERKEVARER ArcusGruppen er verdens største produsent av akevitt og en av de største aktørene innen brennevin i Norden. Selskapet har en omfattende merkevareportefølje, og et moderne og effektivt produksjonsanlegg på Gjelleråsen ved Oslo. Her produseres de kjente norske akevittmerkene, og fra 2015 tradisjonsrikt dansk brennevin som Aalborg Akvavit og Gammel Dansk. Fra februar 2015 omfatter merkevareporteføljen også Snälleröds, svensk akevitt og gløgg produsert ved eget anlegg i Skåne. ArcusGruppen er deleier i det franske cognachuset Tiffon, som produserer Braastad Cognac. I tillegg til egen produksjon har ArcusGruppen en rekke agenturer. ArcusGruppen er den største importøren av vin i Norge, den nest største i Sverige, og tredje største i Finland. Konsernets vinselskaper har et bredt spekter av agenturer, der samtlige kategorier og produsenter i alle viktige vinland er representert. I tillegg kommer en betydelig omsetning av ArcusGruppens merkevarer, produsert på bestilling etter markedstilpassede spesifikasjoner. Disse importeres i bulk og tappes på Gjelleråsen. HISTORIKK Arcus-Gruppen AS med Vectura ble etablert som et eget statlig selskap 1. januar Bak grunnen var at virksomheten i Vinmonopolet AS ble delt som et ledd i Norges tilpasning til reglene i EØS. Salg til norske forbrukere ble værende i det statlige monopolet, mens den

9 9 VIRKSOMHETEN Kort om virksomheten tidligere virksomheten med import, produksjon, distribusjon og eksport ble overtatt av det nyetablerte, kommersielle statsselskapet. Dette overtok samtidig de tradisjonsrike brenneriene, dessuten oppskrifter og rettigheter til en omfattende merkevare portefølje med hovedvekt på akevitt. Etter delprivatisering i 2001 og helprivatisering i 2003 er merkevareselskapet ArcusGruppen og distribusjonsselskapet Vectura i dag heleid av Arcus-Gruppen Holding AS, med det svenske investeringsselskapet Ratos AB (83,4 prosent) og norske Hoff SA (9,9 prosent) som hoved eiere. Øvrige aksjer eies av medarbeidere og styremedlemmer i konsernet. DET NORDISKE ALKOHOLMARKEDET Alkoholmarkedet i Norden er sammensatt og til dels svært ulikt fra land til land. Det er store variasjoner i struktur, reguleringer, reklame muligheter og prismekanismer. Vinmonopolet i Norge, Systembolaget i Sverige og Alko i Finland har enerett på salg til forbruker. Begrunnelsen er sosialpolitisk. Formålet er å regulere og begrense tilgangen på alkohol gjennom tilgjengelighet, priser og forsvarlige omsetningsforhold. Utenom monopolene kan importører og produsenter selge direkte til hoteller, restauranter og kaféer, gjerne kalt horeca-markedet, og til duty-free. Omtrent 90 prosent av det innenlandske volumet selges off-trade, det vil si gjennom monopolene i land som har denne ordningen, og i dagligvare kjedene i Danmark. De resterende 10 prosent omsettes on-trade (horeca). I tillegg til innenlandsk omsetning kommer volum fra duty-free og fra grensebutikker i andre land (i hovedsak Tyskland, Polen og Estland). SALG GJENNOM MONOPOLENE ArcusGruppens selskaper i Norge, Sverige og Finland har alle mangeårig erfaring med å forholde seg til detaljmonopolene i de respektive landene, og har inngående kjennskap til hvordan disse arbeider. Dette gir et viktig konkurransefortrinn i forhold til utenlandske aktører, både på produsent- og agentursiden. Salg til monopolene skjer i stor utstrekning gjennom populære listeførte produkter. Nye produkter kommer i mange tilfeller inn ved at monopolene innhenter anbud fra flere leverandører, hvor prisnivå og egenskaper er nøye spesifisert. Blindsmaking i monopolets regi avgjør så hvilke anbud som blir akseptert. I tillegg kan vin- og brennevinsselskaper ut fra egne vurderinger av markedspotensialet lansere produkter gjennom monopolenes bestillingsutvalg. Salgstallene avgjør om et produkt etter hvert blir listeført som lagervare i monopolenes butikker, og i hvor mange, avhengig av de enkelte butikkenes størrelse og kundegrunnlag. Prisen til forbrukere fastsettes av vin- og brennevinsselskapene. Både ved anbudskonkurranser og produktlanseringer på eget initiativ er leverandørenes vin- eller brennevinsfaglige kompetanse og innsikt i kundegruppenes smakspreferanser av avgjørende betydning. ArcusGruppens størrelse, lange erfaring og systematisk opp byggede kunnskap har stor verdi. GRENSEHANDEL OG DUTY-FREE Detaljhandel over landegrensene er en faktor som påvirker markedet i alle de nordiske landene, særlig i Norge, Sverige og Finland, hvor avgiftspolitikken gir vesentlig høyere priser enn i de respektive nabolandene, henholdsvis Sverige, Tyskland/Danmark og Estland. Duty free-salg har også et betydelig omfang i de nordiske landene. Aktørene i dette markedet gjør i hovedsak sine innkjøp direkte fra produsent. Det betyr at duty-free-aktørene er en viktig kundegruppe for forretningsområdet brennevin, mens vinselskapene selger svært lite til dette kundesegmentet. POPULÆRE MONOPOLER 72 % 67 % 64 % 65 % 59 % 54 % Nordiske alkoholmonopoler Svært populære hos konsumentene Myndighetene vil bevare monopolene #1 #2 #3 #1 #2 #3 ArcusGruppen har: Solid kunnskap om monopolene Ekspertise i å behandle anbudsforespørselprosesser Vinmonopolet Toyota Skandiabanken Systembolaget IKEA ICA Norge: Resultater fra TNS Gallups omdømmeundersøkelse Sverige: Resultater fra TNS Sifos kundetillits barometer 2015.

10 10 VIRKSOMHETEN Brennevin Forretningsområde Brennevin ArcusGruppen er verdens største produsent av akevitt, og er en ledende aktør i det nordiske brennevinsmarkedet. Forretningsområde Brennevin utvikler og markedsfører merkevarer med hovedvekt på nordisk brennevin. Norsk, dansk og svensk akevitt utgjør kjernen i produktspekteret, etterfulgt av vodka og cognac. Forretningsområdet har egne merkevarer også innenfor de fleste andre viktige brennevinskategoriene. I tillegg kommer en omfattende agenturvirksomhet for utenlandske produkter. Virksomheten i Forretningsområde Brennevin omfatter produktutvikling, markedsføring og salg. DE NORDISKE MARKEDENE Norge, Sverige og Finland preges av de tre store statseide detaljmonopolene, hhv Vinmonopolet, Systembolaget og Alko. I Danmark er brennevin fri handelsvare, i hovedsak solgt til forbruker via butikkjedene i dagligvarebransjen. Omsetningen er preget av sterk priskonkurranse, og deltakelse i kampanjer i kjederegi er svært viktig for å fremme salg. I Danmark er brennevinsreklame tillatt med visse begrensninger, mens monopolmarkedene Norge, Sverige og Finland er meget strengt regulerte. Den spesielle markedssituasjonen i landene med alkoholmonopol gir ArcusGruppen et viktig konkurransefortrinn i forhold til utenlandske konkurrenter. Virksomheten drives gjennom datterselskaper med mangeårig erfaring i å selge til detaljmonopolene i sine respektive land, og inngående kjennskap til hvordan disse arbeider. I Danmark drives markedsføring og salg i partnerskap med en dansk aktør med lang erfaring og solid lokal markedskompetanse. TYSKLAND I Tyskland er brennevin fri handelsvare. For ArcusGruppen er akevitt den største kategorien, med både norske og danske merker godt representert. Malteser Aquavit har lange tradisjoner i det tyske markedet. Også LINIE akevitt og Aalborg Taffel Akvavit er populære. DUTY FREE Aktører i duty free-markedet gjør i hovedsak sine innkjøp direkte fra produsent. Med en høy andel egne produkter og populære merkevarer er Forretningsområde Brennevin en betydelig leverandør i Norden. Viktigste kategorier er norsk og dansk akevitt, men også cognac og vodka står sterkt. EGNE MERKEVARER OG AGENTURER Av egenproduserte merkevarer utgjør norsk og dansk akevitt den klart største andelen, men også kategorier som vodka, bitter og gin produseres i betydelige volumer. ArcusGruppen tilbyr også egne merkevarer innen whisky og druebrennevin, basert på importert brennevin som tappes ved anlegget på Gjelleråsen. Selskapet har en Erfaring med alkoholmonopol gir ArcusGruppen et viktig konkurransefortrinn i forhold til utenlandske konkurrenter.

11 11 VIRKSOMHETEN Brennevin BRENNEVIN: NR. 1 I NORGE, NR. 2 I DANMARK Akevitt, vodka og cognac er viktigste kategorier Høy fokus på innovasjon #1 Vekstpotensial #2 Omsetningsfordeling, brands 8 % 34 prosents eierandel i det franske cognachuset Tiffon SA, som produserer Braastad Cognac. ArcusGruppen forvalter agenturer for produsenter i en rekke land, med USA, Storbritannia, Frankrike og Italia som de største. I konkurransen om de mest attraktive agenturene er Forretningsområde Brennevins kompetanse, forbrukerinnsikt og nære samarbeid med alkoholmonopolene i Sverige, Norge og Finland viktige konkurransefortrinn. Et annet fortrinn er at ArcusGruppen kan operere på nordisk basis, som en av få aktører i bransjen. Dette gir totalt sett et betydelig kundegrunnlag, selv om de nordiske landene hver for seg utgjør små markeder i de største internasjonale leverandørenes målestokk. PREFERANSER OG TRENDER Det har gjennom flere år vært en internasjonal trend i retning av at premium-segmentet i de viktigste brennevins-kategoriene vokser, med økende interesse for eksempelvis spesial- FORRETNINGSOMRÅDE BRENNEVIN Sum driftsinntekter (MNOK) 855,0 903,2 887,5 647,1 591,6 EBITDA (MNOK) 112,2 154,3 163,8 47,5 65,6 EBITDA justert for engangseffekter (MNOK) 113,0 142,0 166,3 94,8 88,4 EBITDA-margin justert for engangseffekter 13,2 % 15,7 % 18,7 % 14,7 % 15,0 % whisky og eksklusiv akevitt. Parallelt har det, særlig i Norge, vært antydninger til en polarisering av markedet gjennom kraftig vekst i lavprissegmentet. Av kategoriene er vodka den klart mestselgende i verden, og Norden er ikke noe unntak. Det er en hovedtendens at whisky over tid vinner noe markedsandeler, mens cognac og druebrennevin taper terreng, selv om det er svingninger fra år til år og fra marked til marked. Akevitt og bitter er relativt stabilt, men også her er det forskjeller mellom landene. Det er også vekst innen produkter med lavt alkoholnivå. Det finnes små nisjeprodusenter av brennevin i alle de nordiske landene. Disse produserer i hovedsak vodka, akevitt og whisky. Det avtegner seg en økning i antall mikro-destillerier, med lokalproduksjon av brennevin som trend i forlengelse av bølgen av mikrobryggerier og økende MNOK 855,0 Markedsposisjon, akevitt #1 92 % Arcus brands Agency brands #1: Norge Danmark Finland Tyskland Globalt #2: Sverige

12 12 VIRKSOMHETEN Brennevin interesse for lokale mattradisjoner. Dette er en utvikling fanget opp av ArcusGruppens brede utvalg av regionale akevitter og andre lokale brennevins produkter. Med den håndverkspregede småskala virksomheten hos Atlungstad Brenneri på Stange i Norge og Snälleröds brenneri i Ljungbyhed i Skåne i Sverige, har ArcusGruppen gode forutsetninger for å styrke posisjonen innen såkalte craft spirits. STRATEGI FREM MOT 2020 Et av de prioriterte målene er å sikre en fortsatt sterk posisjon for akevitt i hjemme markedet i Norden og i Tyskland. Videreføring og kontinuerlig tilpasning av strategien med sterke merkevarer er sentral i dette arbeidet. I langtidsperioden skal det også arbeides målrettet for å øke veksten i Sverige og Finland, og i alle markeder er innovasjon viktig. En langsiktig og attraktiv mulighet er å etablere akevitt som kategori i det internasjonale markedet. VIRKSOMHETEN I NORGE Forretningsområde Brennevins ledelse, som ivaretar sentralt salg, markedsføring og forskning og utvikling, holder til på Gjelleråsen utenfor Oslo. Det samme gjør ArcusGruppens hovedanlegg for produksjon, tapping og lagring. VIRKSOMHETEN I DANMARK I Danmark ivaretas markedsføring og salg av ArcusGruppens brennevinsprodukter av Det Danske Spiritus Kompagni A/S (DDSK), der Arcus-Gruppen AS og Flemming Karberg Familieholding ApS er likeverdige eiere og partnere. VIRKSOMHETEN I SVERIGE Markedsføring, salg og agenturforvaltning for det svenske markedet ivaretas av Arcus Sweden AB, et heleid datterselskap av Arcus-Gruppen AS. Virksomheten er sam lokalisert med Vingruppen i Norden AB i Stockholm. BRENNEVIN: PREMIUMISERING Stabiliserende brennevinvolum TLITER Verdiøkning gjennom premiumisering MEUR CAGR CAGR EU Norge (0,1 %) (1,3 %) 500 EU Norge 1,9 % 0,4 % Sverige (0,6 %) 400 Sverige 2,2 % Danmark 1,0 % 300 Danmark 2,7 % E 2018E Finland (1,2 %) Kilde: Euromonitor og ArcusGruppen E 2018E Finland 1,2 % Kilde: Euromonitor og ArcusGruppen

13 13 VIRKSOMHETEN Brennevin VIRKSOMHETEN I FINLAND Markedsføring, salg og agenturforvaltning i Finland ivaretas av Arcus Finland Oy, et heleid datterselskap av Arcus-Gruppen AS. Virksomheten er samlokalisert med Vingruppen i Nordens vinselskaper i Helsingfors. VIRKSOMHETEN I TYSKLAND Markedsføring og salg ivaretas av Arcus Deutschland Gmbh og i nært samarbeid med den tyske vin- og brennevinsimportøren Eggers & Franke. I april 2016 foretok Arcus Gmbh den første ansettelsen i Tyskland, en stilling med fokus på operativt salg og markedsføring. Hvert år selges 1 million liter LINIE, et av ArcusGruppens viktigste eksportprodukter. Braastad-serien fikk oppdatert design april Malteser er sammen med LINIE og Aalborg Jubilæum en av storselgerne i Tyskland.

14 14 VIRKSOMHETEN Brennevin BRENNEVIN: INNOVASJON Moscow Mule, Mojito og Raspberry Mojito kjente og fristende cocktails. Produktene er utviklet av ArcusGruppen og tappet i eget anlegg, og viser innovasjonskraft i et voksende segment: Produkter med alkoholstyrke under 22 prosent.

15 15 VIRKSOMHETEN Vin Forretningsområde Vin ArcusGruppen er største aktør i det norske vinmarkedet og den nest største i Sverige. Offensiv satsing i Finland har bidratt til at ArcusGruppen også her har blitt en betydelig aktør. Forretningsområde Vin driver import, markedsføring og salg av vin i Sverige, Norge og Finland. Virksomheten er i hovedsak basert på agenturer som forvaltes av ArcusGruppens egne vin- importselskaper i hvert av landene, men omfatter også egne merkevarer produsert etter vinselskapenes spesifikasjoner og tappet i ArcusGruppens anlegg på Gjelleråsen. DE NORDISKE MARKEDENE I Sverige, Norge og Finland skjer alt salg av vin til forbruker gjennom de statlige monopolene. I Danmark er situasjonen en annen, der kan forbrukerne kjøpe vin i dagligvarebutikken. Det danske markedet er preget av hard priskonkurranse og butikkjedenes egne merkevarer, og fortjenestemarginen er lav. Derfor har ArcusGruppen så langt valgt å konsentrere virksomheten i Danmark om brennevin. Også når det gjelder markedsføringsmuligheter er det ulikheter mellom landene. I Norge er det reklameforbud for alkohol med unntak for fagpublikasjoner. Også i Sverige og Finland er det betydelige restriksjoner. Dette gjør det nødvendig med spesiell innsikt i de ulike virkemidlene når produkter skal lanseres og promoteres. Mediene er én viktig kanal, og produktnyheter blir presentert for vinjournalister og -skribenter. DUTY-FREE Duty-free-aktørene foretar i hovedsak sine innkjøp direkte fra produsent, og bidrar derfor bare i liten grad til å øke ArcusGruppens omsetning av vin. AGENTURER OG MERKEVARER Den overveiende delen av ArcusGruppens vinomsetning i Sverige, Norge og Finland skjer gjennom importselskapene i hvert enkelt land. Disse forvalter agenturer for utenlandske produsenters etablerte merkevarer. For å vinne og beholde attraktive agenturer kreves et godt kontaktnett samt vinfaglig kompetanse for å vinne leverandørenes tillit og respekt. Bransjen er preget av personlige relasjoner mellom produsent og agent. Dette er bakgrunnen for at ArcusGruppens importvirksomhet er organisert i flere mindre selskaper, flere av dem deleid av gründere eller nøkkelpersoner med sterke relasjoner til attraktive leverandører. Modellen legger dessuten til rette for fortsatt gründertankegang og videreutvikling av virksomheten. Det er en klar trend i retning av tettere samarbeid mellom produsent og importør for å utvikle produkter tilpasset lokal smak. Viner produsert på spesialbestilling fra ArcusGruppen, og markedsført som dennes merkevare, er et utslag av dette. ArcusGruppen har en ledende posisjon i dette segmentet. Vi er lidenskapelig opptatt av å skape den gode opplevelsen.

16 16 VIRKSOMHETEN Vin VIN: NR. 1 I NORGE OG NR. 2 I SVERIGE Vi byr på verdens beste vin til Norden Etablert portefølje med sterke merkevarer Fokus på forbrukerinnsikt, innovasjon og markedsføring #1 #2 #3 Omsetningsfordeling, brands 10 % PREFERANSER OG TRENDER Det er store ulikheter i forbrukernes smakspreferanser i Sverige, Norge og Finland. Dette gjelder druetyper og vinland såvel som vinmerker. I både Sverige og Norge er italienske og franske viner populære. I Sverige står nye vinland som Sør-Afrika, Chile og Australia relativt sterkt, mens tradisjonelle vinland som Tyskland og Spania har høye markedsandeler i Norge. Chile og Spania er de mest populære vinlandene i Finland. Vinmarkedet er nyhetsfokusert, og høy endringshastighet preger alle de tre landene. Merkevarelojaliteten er lav, og vinmerker har kortere livssyklus enn brennevinsmerker. Forbrukerinnsikt, innovasjonsevne og markeds kunnskap er derfor avgjørende for å opprett holde en produktportefølje som raskt tilpasses endringer i kundenes preferanser. VIRKSOMHETEN I SVERIGE Forretningsområde Vins virksomhet i Sverige drives i regi av Vingruppen i Norden AB, som er morselskap for ArcusGruppens svenske og finske vinselskaper. Morselskapet ivaretar funksjoner som økonomi, IT, HR og logistikk for samtlige vinselskaper, mens hvert enkelt av vinselskapene forvalter sine agenturer og står for import, markedsføring og salg. Salg til horeca-markedet er organisert gjennom morselskapene i både Sverige og Norge. Vingruppen i Norden har som hovedstrategi å oppnå fortsatt vekst gjennom å vinne nye agenturer, gjennom oppkjøp, lansering av nye produkter og produkt utvikling. MNOK 1 466,6 Omsetningsfordeling, land 9 % 90 % Arcus brands Agency brands FORRETNINGSOMRÅDE VIN Sum driftsinntekter (MNOK) 1 466, , , ,7 996,5 EBITDA (MNOK) 197,1 180,3 192,8 198,5 140,0 EBITDA justert for engangseffekter (MNOK) 197,5 179,4 195,6 199,2 147,6 EBITDA-margin justert for engangseffekter 13,5 % 14,0 % 16,6 % 17,7 % 14,8 % VIRKSOMHETEN I NORGE Virksomheten i Norge drives gjennom Vingruppen AS, som er morselskap for ArcusGruppens norske vinselskaper. Interne tjenester som økonomi, IT og HR leveres av ArcusGruppen sentralt. De enkelte vinselskapene forvalter sine agenturer og står for import, markedsføring og salg. 60 % MNOK 1 466,6 31 % Norge Sverige Finland

17 17 VIRKSOMHETEN Vin Vingruppen har som hovedstrategi å vokse organisk i eksisterende virksomheter, gjennom tilvekst av nye agenturer, ved å starte nye bedrifter, og gjennom oppkjøp. Etter oppkjøpet er ArcusGruppen tredje største vinimportør i det finske markedet. VIRKSOMHETEN I FINLAND Virksomheten i Finland drives gjennom Social Wines Oy og Vinum Import Oy, som eies av Vingruppen i Norden AB. De finske vinselskapene forvalter sine egne agenturer og står for import, markedsføring og salg. I 2015 ble vinselskapene og Arcus Finland Oy samlokalisert i Helsingfors. Vingruppen i Norden har også i Finland som hovedstrategi å vokse gjennom å vinne nye agenturer, oppkjøp, lansering av nye produkter og produktutvikling. Vekststrategien førte i april 2015 til kjøp av 90 prosent av aksjene i Modern Fluids Oy, en av Finlands ledende vinimportører, som etter oppkjøpet byttet navn til Social Wines Oy. VIN: VEKST I VOLUM OG VERDI Vekst i vinvolum MLITER Premiumisering og innovasjon øker verdi MEUR CAGR CAGR 200 EU (0,2 %) EU 2,2 % 150 Norge 1,1 % Norge 3,6 % Sverige 1,0 % Danmark 1,5 % Finland 1,2 % Kilde: Euromonitor og ArcusGruppen E 2018E Sverige 3,5 % Danmark 3,9 % Finland 3,6 % Kilde: Euromonitor og ArcusGruppen

18 18 VIRKSOMHETEN Vin VIN: MILJØVENNLIG EMBALLASJE Nordmenn og svensker kjøper mest vin på kartong (BiB). I begge landene utgjør BiB 54 % av alt vinsalg. I 2015 eksporterte Arcus Wine Brands liter av Falling Feather og Ruby Zin. I 2016 forventes det økt til liter.

19 19 VIRKSOMHETEN Vin VIN: STERK NORDISK POSISJON. #2 #1 #3 NORGE SVERIGE FINLAND #1 ArcusGruppen Viva Altia #2 Solera ArcusGruppen Pernod Ricard #3 Altia Oenoforos ArcusGruppen ArcusGruppen er eneste aktør som har en ledende posisjon i både Norge, Sverige og Finland. Fredag ble lansert på Vinmonopolet på en fredag, og ble utsolgt samme dag. Sør-Afrikanske Mulderbosch er Sveriges mest populære rosé-vin. Fra 2016 er den også til salgs i Norge.

20 20 VIRKSOMHETEN Group Supply Chain Group Supply Chain Group Supply Chain sørger for effektiv vareflyt på tvers av forretningsområder og landegrenser. Ved det avanserte produksjonsanlegget på Gjelleråsen ved Oslo produseres blant annet ArcusGruppens norske og danske akevittmerker, og det tappes store volumer vin. Group Supply Chain (GSC) har ansvar for innkjøp, produksjon, lagring, tapping, distribusjon og logistikk på tvers av forretnings områdene. GSCs regnskapstall er en del av Forretningsområde Brennevins regnskap. På basis av egne salgsprognoser og annet underlagsmateriale leverer forretningsområdene Vin og Brennevin varebestillinger til GSC, som så planlegger innkjøp, produksjon og lagerhold. Innkjøp av ferdigvarer som ledd i agentur virksomheten håndteres av forretningsområdene Vin og Brennevin selv. PRODUKSJONSANLEGGET På Gjelleråsen utenfor Oslo ivaretar GSC driften av råvarelager og fatlager med mer enn fat for modning av akevitt og annet brennevin. I tillegg kommer drift og vedlikehold av produksjonsanlegget for brennevin, og tapperiet for brennevin og vin. Anlegget på Gjelleråsen er et av Europas nyeste og mest avanserte, og et av meget få med eget akkreditert laboratorium for kvalitets kontroll og overvåkning. Laboratoriet utfører kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske tester, og alt som skal tappes i anlegget på Gjelleråsen blir kontrollert og godkjent av laboratoriet før selve tappingen starter. Kapasiteten er stor, og det er et hovedmål for GSC å oppnå en høyest mulig utnyttelsesgrad. I tråd med dette ble produksjon og tapping av Aalborg-akevittene, Gammel Dansk og Malteserkreuz overført fra Danmark til Norge i Virksomheten ble overtatt uten økning av bemanningen, og ga alene en produktivitetsforbedring på ca. 30 prosent. OMSTILLING OG INNOVASJON Det moderne anlegget har gjort at GSC utfører store tappeoppdrag for eksterne virksomheter. Ferdigvarelager og distribusjon hører inn under GSC. I Norge er disse funksjonene outsourcet til Vectura, som distribuerer direkte til Vinmonopolet og horeca. I andre land skjer distribusjonen via samarbeidspartnere og grossister etter avtale med GSC. GSC er også operativt ansvarlig for eiendomsdrift/facility management, men som formelt tilhører morselskapet. På Gjelleråsen utenfor Oslo lagres akevitten i ca fat.

21 21 VIRKSOMHETEN Vectura AS Forretningsområde Vectura AS Vectura AS er Norges ledende logistikkvirksomhet for alkoholholdige drikkevarer, med en markedsandel på ca. 40 prosent. Vectura disponerer et av bransjens mest moderne anlegg. Vectura leverer et komplett tjenestespekter av inngående logistikk, lagring og distribusjon av produkter. Hovedkundene er Vinmonopolet, hotell- og restaurantbransjen, grossister og duty free-segmentet. Samarbeidspartnere omfatter godt over hundre produsenter/ importører av alkoholholdige drikkevarer og dekker hele spennet fra de største i bransjen til små håndverkspregede bedrifter. Vareflyten består av produkter fra mer enn 40 land. Vectura AS ble etablert i 1996, og eies av Arcus-Gruppen Holding AS. Selskapet er etablert på Gjelleråsen utenfor Oslo i samme loakler som Arcus-Gruppen AS, og er tett integrert med denne virskomheten. Vectura har et av bransjens mest moderne logistikkanlegg, og håndterer ca ulike varer. Vectura har totalt 177 ansatte, og en årlig omsetning på 256 millioner kroner. INNKJØPS- OG GROSSISTTJENESTER Vecturas innkjøpsavdeling består av erfarne innkjøpere. Tett dialog med importørene og avanserte IT-systemer bidrar til at disse kan sikre leveranser av riktig mengde til rett tid og kostnad. Dette gir meget gode og jevne resultater for innkjøpsporteføljer som styres av Vectura: Høy leveringspresisjon, redusert lagerhold, lave kostnader, høy stabilitet og god forutsigbarhet. Vectura tilbyr også innkjøps prognoser, omfattende rådgivning og ulike nøkkeltallsrapporter med måling av leveringsservice, omløp og prognose nøyaktighet. I tillegg til å være logistikkleverandør for importører har Vectura egen grossistvirksomhet. Tjenesten er rettet direkte mot horeca-markedet. Porteføljen hos samtlige importører med logistikkavtale med Vectura er automatisk tilgjengelig for alle horeca-kunder. SALGSAPPARAT Vecturas salgsapparat er kontaktpunktet mot selskapets kunder i horeca-segmentet, mot innkjøpskjeder og Vinmonopolet. Det er som regel Vectura som fakturerer kundene, inklusive alkoholavgiften. Salgsapparatets hovedoppgave er å ivareta kundens ønsker og behov innad i Vectura innenfor selskapets forretningsmodell. Kundene kan også gjøre sine innkjøp gjennom Vecturas nettbutikk. FRAKT OG FORTOLLING Vectura tilbyr gjennom sitt nettverk frakt til Norge fra over 800 leverandører. Nettverkets størrelse gjør det mulig å være konkurransedyktig både på fulle laster og stykkgods. Vectura tilbyr egen fortollingstjeneste av alt gods som importeres via selskapets lager. LAGERTJENESTER Vecturas moderne lageranlegg på Gjelleråsen rommer totalt pallplasser. Det er Våren 2016 fikk Vectura seks nye kunder. Det vil øke den årlige omsetningen med ca. 10 prosent.

22 22 VIRKSOMHETEN Vectura AS FORRETNINGSOMRÅDE VECTURA Volum (mill liter) 40,6 45,0 48,0 50,5 47,4 Sum driftsinntekter (MNOK) 250,1 272,0 286,7 307,2 313,4 EBITDA (MNOK) -19,2-37,2-68,9-123,2 0,8 EBITDA justert for engangseffekter (MNOK) -15,7-34,6-63,1-57,9 19,3 EBITDA-margin justert for engangseffekter -6,3 % -12,7 % -22,0 % -18,9 % 6,1 % temperert og helautomatisert, og med monorail transportsystem for varepåfylling fra høyvarelager til plukkstasjonene. Det har også automatisert vektkontrollstasjon for ferdig plukkede paller. Det sikrer at eventuelle feil i forsendelsen oppdages før varene kommer til kunden. DISTRIBUSJON Som eneste drikkevareleverandør for alkoholholdige drikkevarer i Norge har Vectura landsdekkende distribusjon til både horecamarkedet og samtlige av Vinmonopolets butikker. På Østlandet utføres dette i egen regi med 25 biler og eget verksted. For resten av landet ivaretas distribusjonen gjennom en samarbeidsavtale med Bring.

23 23 VIRKSOMHETEN Organisasjon I ArcusGruppen var det ved årsskiftet 422 ansatte, 360 av disse var tilknyttet anlegget på Gjelleråsen. Organisasjon MEDARBEIDERE OG KOMPETANSE Engasjerte medarbeidere er avgjørende for forretningsområdenes suksess. Konsernet satser derfor på kompetanseutvikling og tiltak for økt mestring. Økt mestring gir større engasjement, bedre prestasjoner og høyere kvalitet i arbeidet. For å styrke lederskapet i ArcusGruppen ble lederprogrammet ArcusAcademy startet i januar Deltakere er alle ledere og nøkkelpersoner i ArcusGruppen, og programmet går over to år. To ganger i året foretas det målinger av medarbeidernes engasjement. Målingen i november 2015 viste en liten fremgang fra målingen i mai På en skala fra 1 5, og hvor 5 er best, ble måleresultatet 3,8 i Den største forbedringen var knyttet til leders evne til å gi annerkjennelse og ros. Målet for 2018 er 4,1. ArcusGruppen har etablerte verktøy og prosesser for prestasjonsstyring. Hensikten er å definere tydelige mål for konsernets medarbeidere, og skape forståelse for hvordan disse henger sammen med konsernets overordnede mål og prioriteringer. Prestasjons evaluering og karriere- og erstatningsplanlegging er også et element i prestasjonsstyringsprosessen. SIKKERHETSARBEID ArcusGruppen har stor fokus på helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). Det legges stor vekt på at ulykker og skader unngås. Derfor utføres risikovurderinger, sikker-jobb-analyse og rotårsaksanalyser jevnlig. ArcusGruppen er en bedrift som håndterer brannfarlige væsker. I tillegg til den høye sikkerheten som er innebygd i bygningsmassen, produksjonsprosesser og rutiner, er det omfattende beredskap ift uønskede hendelser. Ansatte deltar årlig på kurs og trener på hvordan man best håndterer ulykker. En egen redningsstab trener årlig på en fiktiv, men omfattende krisesituasjon. Det gjøres med politi, brannvesen og ambulansepersonell til stede. ArcusGruppen er en IA-bedrift som arbeider tett med bedriftshelsetjenesten og NAV for å redusere sykefraværet. Individuell oppfølging og tilrettelegging er viktige verktøy i dette arbeidet. Sykefraværet i 2015 var på 4,7 prosent. For 2016 er konsernets mål maks 4,5 prosent sykefravær. Sykefraværsstatistikker og HMS-hendelser synliggjøres hver måned på avdelingsmøter og på oppslagstavler.

24 24 VIRKSOMHETEN Konsernledelsen KONSERNLEDELSEN Kenneth Hamnes Konsernsjef ArcusGruppen Siviløkonom Konsernsjef siden august CEO Maarud , sales director i Orkla-eide Stabburet og Bakers Konsulent/prosjektleder Boston Consulting Group og brand manager/key account manager Lilleborg (Orkla) Erlend Stefansson Konserndirektør Brennevin Siviløkonom Medlem av konsernledelsen siden Direktør Salg Ringnes , CEO Spits ASA , CEO Virtual Garden/ Staal , i perioden flere roller innen salg, marketing og consulting (inkl. McKinsey ). Thomas Patay Konserndirektør Vin Norge Bachelor of Arts, Major in Marketing Medlem av konsernledelsen siden Adm. dir i Bibendum fra Tidligere lederstillinger innen salg og markedsføring av FMCG i Norge og inter nasjonalt, bl.a. som markedsdirektør i Steen & Strøm ASA. Claes Lindquist CEO Vingruppen i Norden (Vin Sverige og Finland) Siviløkonom Etbalerte Vingruppen Medlem av konsernledelsen i Hexagon AB med ansvar for M&A, IR og handelsselskap ( ). Bred erfaring fra blant annet Indutrade, VBG og Svedberg i Dalstorp. Sigmund Toth Konserndirektør finans og IT Siviløkonom (Diplôme ESSEC), ESSEC, Frankrike Medlem av konsernledelsen siden Leder business controlling & treasury ArcusGruppen Associate og Engagement Manager McKinsey , og Leder salgscontrolling, Business Controller m.m. Procter & Gamble Erik Bern Konserndirektør Group Supply Chain, Innkjøp og Eiendom Ingeniør Medlem av konsernledelsen siden Adm. dir Vectura AS, Fabrikksjef , Teknisk direktør Ringnes og Salgssjef i Landteknikk Lorna Stangeland CEO Vectura Internasjonal utdannelse innen ledelse og logistikk. Luftfartsskolen Norge. CEO Vectura siden Nordisk logistikk - sjef JF Hillebrand Nordisk Adm. Dir VSD Logistics Commercial and Logistics Director VSD Logistics Tidligere lederstillinger innen ledelse/ markedsføring/logistikk Per Bjørkum Konserndirektør Kommunikasjon Siviløkonom, MBA Medlem av konsernledelsen siden januar Partner i First House , direktør i Trolltind Kommunikasjon , GCI Monsen , informasjonsdirektør NetCom , journalist og redaktør Reuters Norge Bjørn Delbæk Konserndirektør HR Krigsskole og Masterprogram i HR og endringsledelse Medlem av konsernledelsen siden juni HR direktør Vectura og direktør/leder endringsprogram ArcusGruppen, Programdirektør NHO, Partner og rådgiver, HR direktør/vice President Ringnes/Carlsberg Lang erfaring som forhandlingssjef og ca. 9 år som offiser (major R).

25 25 SAMFUNNSANSVAR Retningslinjer Samfunnsansvar Samfunnsansvar er viktig i ArcusGruppen, og det er særlig fokus på ansvarlig alkoholkonsum. For å bevare konkurranseevnen og realisere ambisjonen om å bli det ledende merkevareselskapet innenfor brennevin og vin i Norden, skal ArcusGruppen ha et godt tillitsforhold hos sine viktigste interessenter; Blant medarbeidere, kunder, leverandører, eiere, politikere og myndigheter. Det innebærer å integrere hensynet til ansvarlig alkoholkonsum, arbeidstakerrettigheter, sosiale forhold, ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i den daglige driften. RETNINGSLINJER, PRINSIPPER OG PROSEDYRER Det er etablert et sett med retningslinjer, prinsipper og prosedyrer som skal sørge for at ovennevnte hensyn blir ivaretatt i konsernets forretningsstrategier, i den daglige driften og i forholdet til medarbeidere, kunder, leverandører, eiere, politikere og myndigheter. Samfunnsansvarspolitikk Konsernets samfunnsansvarspolitikk definerer følgende hovedtema for samfunnsansvar i ArcusGruppen: Menneskerettigheter og arbeidslivs standarder Antikorrupsjon Bruk av alkohol Ytre miljø Styret foretar årlige vurderinger av samfunnsansvarspolitikken sammen med den årlige samfunnsansvarsrapporten fra administrasjonen. NAM Code of Conduct ArcusGruppen støtter og deltar aktivt i de Nordiske alkoholmonopolers (NAM) CSRinitiativ, og etterlever alle krav som stilles gjennom NAM Code of Conduct. Konsernet stiller samme krav til alle leverandører og samarbeidspartnere. Arbeidet følges opp gjennom etablerte oppfølgingssystemer. NAM Code of Conduct skal inngå som en del av alle innkjøpskontrakter og avtaler som inngås av ArcusGruppen med datterselskaper. UN Global Compact ArcusGruppen støtter FNs Global Compactinitiativ for arbeidet med samfunnsansvar. Konsernet baserer seg på de ti prinsippene Global Compact setter for miljø, menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder og antikorrupsjon. ArcusGruppens årlige rapporter til Global Compact er tilgjengelige på

26 26 SAMFUNNSANSVAR Retningslinjer Etiske retningslinjer Konsernets etiske retningslinjer har til hensikt å definere, tydeliggjøre og sikre rammer og forventninger til forretningsmessig etisk og korrekt opptreden for alle medarbeidere. Konsernets etiske retningslinjer fastslår at ArcusGruppen har nulltoleranse for diskriminering, mobbing og korrupsjon. Alle ansatte må skrive under på at de er kjent med både CSR-policyen og selskapets etiske retningslinjer, samt at de forstår hva det innebærer å etterleve disse. Alle ledere som har personalansvar skal hvert år drøfte de etiske retningslinjene med sine ansatte. Det skal styrke etterlevelsen. Som en del av de etiske retningslinjene er det også tilrettelagt for varsling av eventuelle kritikkverdige forhold i konsernet. Varslere kan benytte et eget telefonnummer som er etablert for dette formålet. Det er gjort kjent og tilgjengelig for alle ansatte, med garantert anonymisering. Det er ikke innrapportert noen varslingssaker i Miljøpolitikk Hensynet til det ytre miljøet utgjør en viktig del av samfunnsansvarsbegrepet i ArcusGruppen. Konsernets virksomhet påvirker det ytre miljøet gjennom både produksjon og distribusjon av konsernets produkter. ArcusGruppen støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og arbeider planmessig med å redusere belastninger på det ytre miljøet forbundet med virksomheten. Rusmiddelpolitikk Som en stor tilbyder av alkohol, har ArcusGruppen tatt en aktiv rolle for å fremme ansvarlig alkoholkonsum. En prioritert oppgave i 2015 har vært en holdningskampanje knyttet til ansvarlig alkoholkonsum. Alle de målgruppene som er relevante for ArcusGruppen, skal på en enkel måte bli kjent med og forstå konsernets forhold til alkohol og ansvarlig konsum. Det er bakgrunnen for kampanjen «Drikk med vett». ArcusGruppen har en egen rusmiddelpolitikk som har til hensikt å motarbeide misbruk av alkohol blant egne ansatte. Det forventes at alle medarbeidere overholder konsernets rusmiddelpolitikk. Konsernet har et eget AKAN-utvalg, for å forebygge og hjelpe dem med spill- og/ eller rus-avhengighet.

27 27 SAMFUNNSANSVAR Ansvarlig alkoholkonsum «Drikk med vett. Så blir gode opplev elser enda bedre.» ArcusGruppen har et tydelig forhold til ansvarlig alkoholkonsum. GODE FORBILDER? BEVISST ALKOHOLBRUK. FORDI HOLDNINGER SKAPES TIDLIG. GODT SELSKAP? MODERASJON. BEDRE STEMNING MED GOD KONTROLL. Alle de målgrupper som er relevante for ArcusGruppen skal på en enkel måte bli kjent med og forstå konsernets forhold til alkohol og ansvarlig konsum. Det er bakgrunnen for kampanjen «Drikk med vett», som ble lansert høsten «Drikk med vett» er både en intern og ekstern holdningskampanje, og skal nå alle ansatte og alle dem ArcusGruppen møter. Kampanjens hovedbudskap, drikk med vett, har sitt utspring i ArcusGruppens misjon: Vi er lidenskapelig opptatt av skape Den gode opplevelsen, derfor byr vi på det beste av nordisk brennevin til verden og verdens beste vin til Norden. DEN GODE OPPLEVELSEN I ArcusGruppen er vi lidenskapelig opptatt av å skape den gode opplevelsen. Vi skal bidra til å skape nytelse og hyggelig samvær hjemme, på restauranter og i utelivet. Vi er stolte av produktene våre. Vi skaper inntekter og gode arbeidsplasser, og vi ivaretar nordisk kultur. Men vi er selvsagt klar over at alkohol også har sine mørke sider. Vi tar både de lyse og de mørke på alvor. Vi som arbeider i ArcusGruppen er like opptatt som alle andre av å leve i et trygt og godt samfunn. ArcusGruppen er en ledende, nordisk virksomhet innen vin og brennevin. Vi har alltid tatt vårt samfunnsansvar alvorlig. Det skal vi fortsette å gjøre. STOLTHET OG ANSVAR Vi er stolte av produktene våre. Vi er glade for den nytelsen og det gode sosiale samværet våre produkter bidrar til. ArcusGruppen er en viktig samarbeids-partner for de nordiske alkoholmonopolene. Et grunnleggende krav til oss er at vi følger deres initiativ for å bidra til trygghet i hele leverandørkjeden. Men uansett hvilke krav som stilles til oss utenfra: ArcusGruppen hverken vil eller kan forholde seg likegyldig til sosiale og menneskelige konsekvenser av alkoholmisbruk. Derfor er vi opptatt av ansvarlig alkoholkonsum og at alkohol drikkes med vett. GLAD DU LOT GLASSET STÅ? NULL PROMILLE, SÅ KJØRER DU TRYGT. TRYGG SKIPPER? GODT SJØMANNSKAP MED NULL PROMILLE.

28 28 SAMFUNNSANSVAR Miljømål ARCUSGRUPPENS MILJØMÅL STYRET I ARCUSGRUPPEN HAR FASTSATT KONKRETE MILJØMÅL MÅL MÅLTALL STATUS 2015 Øke energieffektiviteten i produksjonen Øke andelen fornybar energi til drift av bygnings massen Redusere vannforbruket i produksjonen Redusere svinn i produksjonen per liter tappet 0,323 KWh/liter produsert 12 måneders rullerende måling pr oktober viser 0,38 KwH. Årsaken til at målet ikke ble nådd skyldes lavere produksjon. 62 % Andelen ble 70 % i Viktigste bidrag er det geotermiske varmeanlegget. 10 % ila 2016 Vannforbruket pr oktober 2015 var på samme nivå som da målet ble satt. Virkningsfulle tiltak er iverksatt, men har blitt oppveid av lavere produksjon som gjør at den relative andelen av vann som brukes til rengjøring har økt. 10 % pr tappet liter ila Etablere referansepunkt for vin og brennevin (delmål 2016). Fra målet ble satt i 2014 har svinn av vin blitt redusert med 35 prosent. For brennevin er produksjonsprosessen langt mer kompleks enn for vin. Det medfører at et referansepunkt for brennevin først vil bli etablert i første halvår ArcusGruppen støtter FNs Global Compactinitiativ for arbeidet med samfunns ansvar. Konsernet baserer seg på de ti prinsippene Global Compact setter for miljø, menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder og antikorrupsjon. ArcusGruppens årlige rapporter til Global Compact er tilgjengelige på

29 29 SAMFUNNSANSVAR Miljøvennlig produksjon SAMFUNNSANSVAR: MILJØVENNLIG PRODUKSJON Rent vann I Norden tar vi rent drikkevann som en selvfølge. Men selv om alt vannet som brukes er rent og klart for tapping, er ArcusGruppen svært opptatt av vannets kvalitet. Konsernet har et eget vannrenseanlegg, hvor det løpende tas prøver, og ved behov justeres det naturlige saltinnholdet. ArcusGruppens vann er kortreist. Alt vann kommer til tappeanlegget uten forurensende transport, på ordinært vis gjennom det etablerte rørledningsnettet. Nesten alt vann som brukes, både til tapping og vasking, kommer fra Nittedal kommune. Til Vikingfjord Vodka brukes vann fra Folgefonna, en isbre i Hardanger. Det vannet transporteres i lastebil. ArcusGruppen har som mål å redusere det samlede forbruket av vann med 10 prosent ila Ren energi Før tapperianlegget og hovedkontoret på Gjelleråsen ble innviet i mai 2012, satte myndighetene et tydelig krav til energibruken: 40 prosent av ArcusGruppens samlede energibruk skulle ikke være forurensende. Av den grunn ble det bygget et geotermisk anlegg. Geotermisk energi er overskuddsvarme fra jorden, og klassifiseres som ren energi. Geotermisk energi bidrar ikke til global oppvarming. ArcusGruppens geotermiske anlegg leverer 70 prosent av det samlede energikonsumet. Behovet for energi utover den geotermiske energien, kommer fra naturgass. Også det er ren energi som ikke forurenser. Miljøvennlige plastflasker Hvert år tapper ArcusGruppen 2,5 millioner plastflasker (PET). Det tilsvarer ca. 23 prosent av alle flasker som tappes. PETflaskene veier lite og kildesorteres som all annen plast. En ordinær vinflaske av glass (75 cl), veier 350 gram. En tilsvarende PET-flaske veier kun 50 gram. Den lave vekten gjør transporten mye lettere og mindre ressurskrevende. PET er også fordelaktig for forbrukerne; PET-flaskene er lette å bære og flaskene knuser ikke. Miljøvennlige kartongviner Vin på kartong (Bag in Box, BiB) ble introdusert i Norden på 1980-tallet og har blitt svært populært. Av all rødvin som ble solgt i Norge i 2014, var 59 prosent BiB. I Sverige var BiB-salget 58 prosent. BiB har en rekke praktiske egenskaper som liten egenvekt, stort volum og den er uknuselig. Vinen på en BiB holder seks uker etter åpning uten at kvaliteten endres. Det er store miljømessige besparelser med BiB: Vinen fylles i hjemlandet på store flexitanker, og transporteres deretter til ArcusGruppen hvor den tappes. Denne transportformen gir lav vekt og mye volum pr transport sammen lignet med transport av ordinære glassflasker.

Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin Årsrapport 2015

Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin Årsrapport 2015 Arcus-Gruppen Holding AS Destilleriveien 11 Postboks 64 NO-1483 Hagan Tlf +47 67 06 50 00 post@arcusgruppen.no www.arcusgruppen.no Facebook: ArcusGruppen Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og

Detaljer

Arcus ASA. Destilleriveien 11 Postboks 64 NO-1483 Hagan. Tlf Facebook: ArcusGruppen ÅRSRAPPORT 2016

Arcus ASA. Destilleriveien 11 Postboks 64 NO-1483 Hagan. Tlf Facebook: ArcusGruppen ÅRSRAPPORT 2016 Arcus ASA Destilleriveien 11 Postboks 64 NO-1483 Hagan Tlf +47 67 06 50 00 post@arcus.no www.arcus.no Facebook: ArcusGruppen ÅRSRAPPORT 2016 2 ipdf BRUKSANVISNING Dette dokumentet er en interaktiv PDF

Detaljer

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge Litt om Arcus Gruppen «Speed to marked» ---- ved oppkjøp og konsolidering Oppkjøp av

Detaljer

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 ArcusGruppen Innhold I korte trekk Nøkkeltall 4 Forretningsstruktur 5 Høydepunkter 2013 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen

Detaljer

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen 2012 4 Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende

Detaljer

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen 2012 4 Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer.

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer. DETTE ER TINE Økende konkurranse TINE opplever økende konkurranse i Norge både fra små og store aktører, norske som internasjonale. TINE er også til stede i utenlandske markeder, som en liten men aktiv

Detaljer

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 1 Agenda 1. halvår 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A

Detaljer

Viktigste hendelser 2011

Viktigste hendelser 2011 2 Arcus-Gruppen Arcus-Gruppen i korte trekk Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Om Arcus-Gruppen 4 Konsernsjefen har ordet 5 Næringslivsaktøren 7 Forretningsområder 11 Brennevin 12 Vin 16 Distribusjon

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008 Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008 Hovedpunkter Driftsinntektene økte med MNOK 1 352 sammenlignet med samme periode i fjor Veksten skyldes hovedsakelig oppkjøp, positiv volumutvikling

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 28/05/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene ble redusert med MNOK 269 (3,9 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av fallende volumer innenfor

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager

UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager Swisslog AS Østre Akervei 19 Pb 120 Økern 0581 Oslo Tel. +47 22 78 95 00 Info.no@swisslog.com Pressemelding 29. oktober 2014 UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 1 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil i 2017 Tilpasser organisasjonen til en ny

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet

Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet. Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Håndtering av kundebetalinger i en multikanal virksomhet Jan-Olav Styrvold AS Vinmonopolet Vinmonopolordningen EU/EØS Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet Grossister 78,4 mill. liter Vinmonopolet

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

Branded Consumer Goods

Branded Consumer Goods 97 Orkla årsrapport branded consumer goods Branded Consumer Goods Orkla Branded Consumer Goods er et av Nordens ledende merkevareselskaper med sterke posisjoner i hjemmemarkedene Norge, Sverige, Danmark,

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

Posten Norge Konsern Resultat per 3. kvartal 2013

Posten Norge Konsern Resultat per 3. kvartal 2013 Posten Norge Konsern Resultat per 3. kvartal 2013 1 Agenda 3. kvartal 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 Agenda 3. kvartal 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017 Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren 17 23. mars 2017 Treningssenterbransjen i Norge bidar med en årlig velferdsgevinst på 14 mrd Virke Trening

Detaljer

! LederUtvikling i Bertel O. Steen! Gode opplevelser. 25. september 2006

! LederUtvikling i Bertel O. Steen! Gode opplevelser. 25. september 2006 ! LederUtvikling i Bertel O. Steen! Gode opplevelser 25. september 2006 Oljetrykket - Energi måling i Bertel O. Steen Faktisk tilbakemelding september 2006 Hvis alle ledere hadde visst hvor mye det betyr

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014

Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014 Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014 3. kvartal 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 3. kvartal 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter Viktige

Detaljer

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014

Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 1. kvartal 2014 Kjøp av alle aksjene i West Cargo Vårgårda AB Bring Citymail Sweden AB etablerte et felleskontrollert

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

TINE er det kun melk i en kartong?

TINE er det kun melk i en kartong? TINE er det kun melk i en kartong? Hensikt: Vise at TINE er mer enn melk i en kartong og at vi jobber med mer enn melk. Si litt om kompetansen bak og noen tanker og om behovet fremover Innhold: Kort om

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 Aleris fortsetter i 2016 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar.

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Nøkkeltall 07 A-11 16. Vin 21

Nøkkeltall 07 A-11 16. Vin 21 Årsrapport 2008 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 1 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Vår visjon: EN VERDEN AV OPPLEVELSER I HVER DRÅPE 2 Opplev Arcus Vår visjon innebærer på at vi skal skape den beste opplevelsen

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 Våre suksesskriterier Kunder Være «The Obvious Choice» Ledende på kundeopplevelse Kundeservice Hjelpende, ærlig, kompetent og

Detaljer

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter PSI Group ASA PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter Hva er PSI Group? Vi er Skandinavias ledende leverandør

Detaljer

Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007

Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007 Innhold Arcus Gruppen - Et tilbakeblikk på 2007 04 Nøkkeltall 06 Styrets beretning 08 Brennevin 12 Vin 17 distribusjon 23 Regnskap 27 Revisjonsberetning 31 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Viktige produktlanseringer i 2009

Viktige produktlanseringer i 2009 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2009 Braastad XO Superior Très Vieille Réserve Gammel Opland ettermodnet på portvinsfat Pommery Brut Royal Star Gin Vikingfjord Ice Shot Blåbær Viktige produktlanseringer i

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Sammendrag: Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Forfatter: Olav Eidhammer Oslo 2005, 45 sider Studien viser at ved en 100 % overgang fra gjenfyllbar

Detaljer

Oppsummering 2015 Posten Norge konsern

Oppsummering 2015 Posten Norge konsern Oppsummering 2015 Posten Norge konsern 1 Agenda oppsummering 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2 DEL 1:

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Posten Norge - Kvartalsrapport

Posten Norge - Kvartalsrapport Posten Norge - Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 / Foreløpige tall 2008 27/02/2009 Hovedpunkter i 2008 Driftsinntektene økte med MNOK 1 853 (7%) sammenlignet med samme periode i fjor Veksten skyldes hovedsakelig

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer

27. Oktober 2016 Erlend Nygård - ArcusGruppen IT

27. Oktober 2016 Erlend Nygård - ArcusGruppen IT 27. Oktober 2016 Erlend Nygård - ArcusGruppen IT Agenda 1 2 3 4 ArcusGruppen Business Intelligence Demo Q & A 2 Flat and Focused Organization Ratos Hoff Other Arcus-Gruppen Holding AS Arcus-Gruppen AS

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Dramatisk utvikling i lønnsomheten!

Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Import av trevarer har økt med 14 % første halvår 215 Eksport av trevarer har økt med 27 % Import av PVC vinduer har økt med 22 % I løpet av første halvår står Sverige

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

BRINGING BRANDS TO LIFE

BRINGING BRANDS TO LIFE BRINGING BRANDS TO LIFE Vårt fokus er å skape hyggelige handleopplevelser gjennom spennende emballasje. Fra handleposer til innpakningspapir, fra gaveesker til gavebånd osv. For det enkelte selskap og

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner fhi.no/ml/alkohologrusmidler/statistikk/taxfree-salg-av-alkohol-og-tobakk-ved-norske-lufthavner/ Taxfree-salg ved norske lufthavner i 2015 I 2015

Detaljer

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004 Canon i fargerik fremgang Oslo 9. februar 2004 Canon Norge as kan nok en gang rapportere om rekordresultater. Canon Norge as kan nok en gang melde om økning i omsetning og inntekter. Selskapet hadde i

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Årskonferansen 2008. Miljølogistikk - Reduser økt inntjening og økt konkurransekraft

Årskonferansen 2008. Miljølogistikk - Reduser økt inntjening og økt konkurransekraft Årskonferansen 2008 Miljølogistikk - Reduser eduserte kostnader, økt inntjening og økt konkurransekraft Logistikkforeningen.no - avd. Østlandet ombord i MS «Color Magic» Oslo - Kiel - Oslo 4. til 6. april

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

BRING Stavanger. Del av ett av Nordens største post- og logistikkonsern. Næringsforeningen mars 2017

BRING Stavanger. Del av ett av Nordens største post- og logistikkonsern. Næringsforeningen mars 2017 BRING Stavanger Del av ett av Nordens største post- og logistikkonsern Næringsforeningen mars 2017 Posten-konsernet utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk med

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE

DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DEN NORDISKE UTFORDRINGEN INNEN BILRUST BESKYTTELSE DINITROL 60 ÅR PÅ DE NORDISKE VEIENE I dagens utvikling innen bilindustrien, er biler vanligvis skapt, utviklet og produsert fra et globalt perspektiv.

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Exense Q2 - første halvår r 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Resultat 2. kvartal 1. halvår 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for annet kvartal, første

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer