HVORDAN SMARTENHETER OG MELLOMVAREINTEGRASJONER INNTAR HELSEVESENET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN SMARTENHETER OG MELLOMVAREINTEGRASJONER INNTAR HELSEVESENET"

Transkript

1 WHITEPAPER HVORDAN SMARTENHETER OG MELLOMVAREINTEGRASJONER INNTAR HELSEVESENET BYOD og helsevesenet Siden Apples første iphone så dagens lys i 2007, har smarttelefonenes popularitet vært en drivkraft i aksepten av smartenheter i vertikale markeder som helsevesenet. Etter hvert som personale tar med seg sin smarttelefon på arbeid, øker bruken også til arbeidsrelaterte oppgaver. En undersøkelse gjennomført av Cisco Partner i mars 2013 viser at når medarbeidere i helsevesenet fikk spørsmålet "Bruker du din egen smarttelefon til arbeidsrelaterte formål?", svarte 88,6 % ja. 1 BYOD (Bring Your Own Device) er ikke et nytt konsept. Det kan føres tilbake til begynnelsen av nittitallet da PDA-er kom på markedet. PDA-ene ble brukt til å synkronisere kontakter, kalendere og e-post. Ofte uten at IT-avdelingen var involvert. Etter hvert som IT-avdelingene i helsevesenet forsøker å løse problemer forbundet med BYOD og hvordan man skal kontrollere og håndtere personlige enheter, er det en ting som er sikkert, disse enhetene er kommet for å bli. Mest sannsynlig vil BYOD bli mer og mer vanlig. I følge en fersk prognose fra IDC om det globale smarttelefon-markedet, vil "2013 være det første året hvor salget av smarttelefoner er større enn funksjonstelefoner, hvor smarttelefoner forventes å få 52,2 % av det samlede globale markedet for mobiltelefoner. 2 Faktum er at smartenheter fyller et behov innenfor mobilt helsevesen. Enten det handler om å komme på Internett, kommunisere med team-medlemmer eller benytte en helse-app, letter smartenheten arbeidsoppgavene for personalet. På mange områder i helsevesenet integreres smartenheten med pasientpleien. En strategi for mobile enheter er viktig, fordi smartenheter vil spille en stadig større rolle innenfor pasientpleien. Mellomvare gir sammenheng Alle behovene til personalet i helsevesenet kan ikke dekkes med smartenheter. Det må innføres interaktive løsninger som skaper reelle endringer i arbeidsprosessene for å oppnå både bedre pasientpleie og større effektivitet. Mange leverandører av mellomvare, inkludert Ascom, tilbyr smartenhet-apper med integrerte løsninger. Disse løsningene tilbyr normalt integrasjon med systemer som pasientsignal, pasientmonitorering, laboratoriesystemer, servicelogistikk og kritisk alarmhåndtering, samtidig

2 2 som de omfatter tidskritiske elementer i pasientpleien. Det kan være oppgavetildeling, pasientsignalhåndtering, meldingsfiltrering, bildepresentasjon og meldingseskalering. Disse elementene er kritiske, fordi de skaper en tettere forbindelse mellom pasienter og personale og sikrer at anrop og alarmer kommer frem. Automatisk eskalering av meldinger reduserer responstiden og risikoen for menneskelige feil. Mellomvare gir sammenheng Alle behovene til personalet i helsevesenet kan ikke dekkes med smartenheter. Det må innføres interaktive løsninger som skaper reelle endringer i arbeidsprosessene for å oppnå både bedre pasientpleie og større effektivitet. Mange leverandører av mellomvare, inkludert Ascom, tilbyr smartenhet-apper med integrerte løsninger. Disse løsningene tilbyr normalt integrasjon med systemer som pasientsignal, pasientmonitorering, laboratoriesystemer, servicelogistikk og kritisk alarmhåndtering, samtidig som de omfatter tidskritiske elementer i pasientpleien. Undersøkelser viser at helsepersonale bruker deres egne enheter i arbeidsrelaterte oppgaver som tilgang til resept-apper. 1 Det kan være oppgavetildeling, pasientsignalhåndtering, meldingsfiltrering, bildepresentasjon og meldingseskalering. Disse elementene er kritiske, fordi de skaper en tettere forbindelse mellom pasienter og personale og sikrer at anrop og alarmer kommer frem. Automatisk eskalering av meldinger reduserer responstiden og risikoen for menneskelige feil. Viktige elementer ved tidskritisk kommunikasjon Sykepleiere, leger og servicepersonalet leverer pasientpleie ved sengen, der hvor det er behov. I et mobilt arbeidsmiljø er det en utfordring å levere informasjon raskt for å sikre kvalitetspleie og effektivt samarbeid blant team-medlemmene. Sykehusene må løse tidskritiske problemstillinger i deres kommunikasjonsstrategi og valg av løsninger. Tidskritiske kommunikasjonsløsninger bør ta hensyn til følgende elementer: Opprettholde forbindelse og koordinasjon med andre team-medlemmer. Tilgang til pasientinformasjon når man er på farten. Reagere på alarmer og kritiske pasienthendelser i sanntid. Filtrere alarmmeldinger for å redusere alarmtretthet. Eskaleringskjeder for å sikre passende respons til pasienthendelser. Effektivt håndtere pasientpleie og samtidig prioritere. Holde kontakten med team-medlemmer Å kunne opprette kontakt med team-medlemmer til enhver tid er helt avgjørende. Det er ineffektivt å lete fysisk etter personer. Enten du trenger informasjon eller utstyr, tar det mye tid som kunne vært brukt på andre måter. App-en Unite Axess for smartenheter, gjør det enkelt å komme i kontakt med andre team-medlemmer v.h.a. en chat-funksjon. Den gjør det enkelt å velge en eller flere team-medlemmer og sende dem en kort melding. Dessuten er chat mindre forstyrrende og lar deg være tilkoblet samtidig med at du arbeider. Dette er et godt eksempel på å utnytte smartenheter til å øke effektiviteten.

3 3 Smartenheter kombinerer brukervennlighet med informasjonstilgang Smartenheter forbedrer tilkoblingen og koordineringen mellom teammedlemmene. Det gjør at klinikerne kan reagere raskere ved kritiske pasienthendelser. Noen ganger kan ekstra informasjon sendes sammen med en varselmelding for å gi en raskere vurdering av hvilken respons som kreves. F.eks. kan Ascom Unite vise et kurvediagram-bilde med et pasientmonitor-alarmmelding. Muligheten for raskt å kunne vurdere et kurvediagram, gjør det lettere for klinikeren å avgjøre hvordan og når responsen skal være, enten umiddelbart eller å fortsette med nåværende oppgave. For klinikere som hele tiden er på farten, vil spesifikk informasjon som et kurvediagram være viktig for pasientpleien, pasientsikkerheten og den generelle effektiviteten. Smartenheten gir unike muligheter for å kombinere alarmmeldinger med bildepresentasjoner noe som påvirker arbeidsprosessene positivt. I en HIMSS-undersøkelse i desember 2012, ble klinikere bedt om å bedømme "påvirkningen mobilteknologien har på pasientpleien". 52 % av sa at mobil teknologi gjorde en "vesentlig forskjell", mens ytterligere 16 % sa at det gjorde en "dramatisk forskjell" på pasientpleien..3 Når helsevesenet skal ta i bruk smartenheter, handler det ofte om effektivitet og brukervennlighet. Et kurvediagram-bilde av pasienthendelsen gjør det lettere å prioritere en respons på stedet. Alarmfiltering gjennom smart integrasjon Unite Messaging Suite leverer toveis interaktiv meldingstjeneste til smartenheter for pasientalarmer med automatisk eskalering, basert på spesifikke pasienthendelser og forhåndsdefinerte eskaleringskjeder. Unite leverer et sekundært alarmvarsel. Den primære varslingen er fra pasientmonitorsystemet. Unite kan også levere kritisk pasientinformasjon sammen med varslingen, slik at beslutninger og prioriteringer kan skje mer effektivt. Med en smartenhet og Ascom mellomvareintegrasjon er det lett å holde kontakten med pasientene selv om du ikke på rommene deres. Å sende en alarmmelding er bare en liten del av det å levere tidskritisk informasjon. Mellomvaren skal ikke bare ta i mot varsler og alarminformasjon, den må også kunne filtrere disse alarmene for å sikre at korrekte informasjonen kommer til korrekt person på korrekt tidspunkt og sted. Alarmtretthet i forbindelse med pasientmonotorering, har i de siste årene vært omtalt som et av de største sikkerhetsproblemene innenfor pasientpleie. I april 2013 kom US Joint Commission med et dokument som sier at alarmtretthet er den "vanligste medvirkende faktoren" innenfor alarmrelatert hendelser som medfører alvorlige ulykker eller død. 4 Filtrering av pasientmonitorerte varsler via mellomvare reduserer alarmtretthet, slik at klinikerne ikke blir immune overfor pasientalarmer. En annen fordel med mellomvareintegrasjon med pasientmonotorering, er den måten mellomvaren behandler alarminformasjonen ved å utnytte integrasjon med smartenheter. Et eksempel på smartintegrasjon, er bruken av konfigurasjonsfiltrerte regler. Hvis én hendelse genererer flere alarmer, kan filtreringsreglene kombinere disse alarmene i én alarmmelding. Dermed

4 4 sendes det færre meldinger til klinikerens smartenhet. Et annet eksempel på filtrering av pasientmonotorerings-alarmer er "elektrode av"-alarmene. Noen ganger kan pasientbevegelser midlertidig få en elektrode til å flytte seg og forårsake en alarm. Ved å filtrere alarmene med et tidsforsinkelse, blir en betydelig mengde av slike lavnivå-alarmer redusert. For eksempel hvis "elektrode av"-problemet retter seg selv innenfor 60 sekunder, vil det ikke sendes noen alarm. Filtrering og administrasjon av alarmer er meget viktig i arbeidet med å redusere alarmtretthet. Mellomvaren må kunne støtte filtrering og prioritering av varselmeldinger. Automatisk eskalering av varselmeldinger gir bedre pasientsikkerhet Pasientsikkerhet har høyeste prioritet på sykehus. Unite støtter pasientsikkerhet ved automatisk eskalering av en varselmelding hvis det ikke kommer noen respons (f.eks. ved svarfrist utløpt) eller en kliniker svarer "Opptatt" på en melding. Automatisk eskalering av varselmeldinger til forhåndsdefinerte reserver, noe som gir mindre forvirring og bedre responstid til pasienten.4 Varselmeldinger av bestemte typer kan sendes til en person eller til en hel gruppe. Automatisk eskalering sikrer at kritiske pasientalarmer ikke ignoreres. Det gir et tryggere pasientmiljø. Unite kan også meddele den opprinnelige mottaker av varselmeldingen når reserven "aksepterer" varselmeldingen, for å gi denne ro i sinnet. Eskalering av varselmeldingen fører også til økt effektivitet. Når klinikere kan fortsette å arbeide med det de holder på med uten forstyrrelser, blir de mer effektive og produktive for pasientene. Sikre enheter og personvern De vanligste motforestillingene i forhold til bruk av smartenheter innenfor helsepleien handler om pasientens personvern og datasikkerhet. Beskyttelse av følsom pasientinformasjon på en smartenhet er en forutsetning. Hvordan gjør vi det? Det kreves påloggingsinformasjon med bruker-id og passord. Brukerne må godkjennes og alle meldinger krypteres ende-til-ende. Unite Axess-appen gir alle disse formene for beskyttelse. Du bør også bruke programvare for administrasjon av mobile enheter (MDM), som har ekstra beskyttelse for tapte enheter ved å fjernsette alle sikre data på enheten. MDM er programvare som benyttes av IT-avdelingen for å overvåke, håndtere og sikre medarbeideres mobile enheter som kan være i bruk på tvers av flere tjenesteleverandører og mobile operativsystemer. MDM-programvarer kombineres ofte med ekstra sikkerhetstiltak for å skape et sikrere miljø for beskyttelse av følsomme bedriftsdata som er lagret på mobile enheter. MDM-løsninger støtter normalt både ios og Android smartenheter og er en effektiv måte å se og håndtere alle enheter sentralt. MDM-løsninger gjør det mulig å definere innstillinger, retningslinjer og begrensninger for enheten, uten at det er nødvendig å trekke inn bruker. Slike retningslinjer inkluderer ofte krav om passord/pin-kode, brukerbegrensninger, WiFi, VPN, e-post og app-er m.m. Hva smartenheter kan tilby En smartenhet med appen Ascom Unite Axess kan tilby helsepersonale et

5 5 sikkert og effektivt hjelpemiddel i arbeidet med å levere bedre pasientpleie og en forbedret arbeidsflyt. I kombinasjon med avanserte mellomvareløsninger som Ascom Unite Messaging Suite, kan denne applikasjonen løse mange av de kritiske kommunikasjonsutfordringene i helsesektoren. Fra tildeling av oppgaver til levering av alarmmeldinger og automatisk eskalering av alarmer, kan Unite Axess samle alle kommunikasjonsbehov i én enhet. Pleiepersonale kan enkelt respondere på meldinger ved å bruke praktiske svarknapper nederst i hver melding. References 1. Cisco Partner Study (PDF), BYOD Insights 2013: A Cisco Partner Network Study, mars Press Release (web), International Data Corporation (IDC), 4.juni 2013, Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. Lest 23.juli Tilgjengelig her: nd Annual HIMSS Mobile Technology Survey (PDF), 3.desember Tilgjengelig her: 4. US Joint Commission, Sentinel Event Alert, Issue 50, 8.april Tilgjengelig her: lest 29.august Ascom (Norway) AS Pb. 73 Grorud, 0905 Oslo T F Mars 2014 M Ver A Ascom (Norway) AS Med forbehold om endringer.

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Samordning og endring... 2 Microsoft

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling

Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling Adobe Acrobat Teknisk dokument Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling Oppfylle kunnskaparbeidernes krav i dag og i fremtiden Innhold 1: Globale samarbeidspartnere

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

Godt personvern for apputviklere

Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere Godt personvern for apputviklere 1 Innhold Hvem er veilederen laget for?... 4 Behandler appen din personopplysninger?... 5 Hvem er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Detaljer

7 tips for bedre prosjektledelse

7 tips for bedre prosjektledelse Visma.net Guide 7 tips for bedre prosjektledelse 1 Innhold 7 Tips for bedre prosjektledelse Innledning... 3 De indre omstendighetene... 3 Har alle tilgang til prosjektdata?... 3 Mangel på oversikt og kontroll...

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETTVERKSGRENSENE FORSVINNER INFORMASJONEN MÅ SIKRES PÅ DATANIVÅ TEMA MOBIL SIKKERHET

Detaljer

Pasientsignalsystemet

Pasientsignalsystemet Pasientsignalsystemet - samspill mellom IKT og sengetunsorganisering Rose Simeon Ukwitegetse Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Mars 2011 Hovedveileder: Lill Kristiansen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FREMTIDENS TJENESTER

FREMTIDENS TJENESTER FREMTIDENS TJENESTER på mobil & nettbrett Multikanalbruk og responsivt design: Gode tjenester avhenger av å forstå verdien av hver enkelt salgskanal. Denne White Paperen handler om å utnytte, utvikle og

Detaljer

ios Håndbok for utrulling

ios Håndbok for utrulling ios Håndbok for utrulling KKApple Inc. 2015 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, AirDrop, AirPlay, Apple TV, Bonjour, FaceTime, FileVault, ibooks, ilife, imessage, ipad, ipad Air,

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Framtidens helsevesen og nettbasert journal

Framtidens helsevesen og nettbasert journal Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Framtidens helsevesen og nettbasert journal Av: Per Hasvold Nasjonalt Senter for Telemedisin Dato: 14.05.2001 1 Innledning Enhver uttalelse

Detaljer

Samarbeid i office 365.

Samarbeid i office 365. Samarbeid i office 365. Hvordan bruke office 365 som et samarbeidsverktøy. Office 365 stimulerer til samarbeid gjennom grupper, distribusjonslister (også kalt distribusjonsgrupper), nettstedspostbokser,

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Trådløst Pasientsignalsystem

Trådløst Pasientsignalsystem Trådløst Pasientsignalsystem Hvordan påvirker et trådløst pasientsignalsystem kommunikasjonen mellom pasient og pleier? Jon Anders Rygh Helseinformatikk Innlevert: Februar 2013 Hovedveileder: Pieter Jelle

Detaljer

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Ellen Pettersen Masteroppgave i Samfunnssikkerhet- fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene Juni 2015 Antall

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

LIFENET System PRODUKTBROSJYRE

LIFENET System PRODUKTBROSJYRE LIFENET System PRODUKTBROSJYRE 1 LIFENET SYSTEM LIFENET System 5.0: Neste generasjon av effektivitet og pasientbehandling er her. I ambulansen eller på akuttmedisinsk avdeling betyr mer effektivitet når

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Norgespakken - Office 365 med utvidet lokal sikkerhet og lagring i Norge Norgespakken er vår pakkeløsning for norske bedrifter som ønsker å benytte Microsoft

Detaljer

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Knut Håkon Tolleshaug Mørch Grimstad, 28. mai 1999 Forord Når jeg

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

TEMA: PC VED UiB TEMA: PC VED UiB

TEMA: PC VED UiB TEMA: PC VED UiB TEMASERIE fra IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen / nummer 3 / august 2010 P C V E D U I B Leder Da er tredje nummer i IT-avdelingens temaserie produsert. I første nummer, som var ferdig på sensommer

Detaljer

19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk

19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk 19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk Hvorfor Syscom Excellence in Service Mangangement Siden starten i 1987, har Syscom AS spesialisert seg på løsninger innen IT Service Management

Detaljer