Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser"

Transkript

1 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

2 Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger - kjøkken side 4 Sokkel. side 5 Ferdig sammensatte sokkelavslutninger side 7 Under- og høyskap. side 8 Vinkelkjøkken med rett hjørne side 9 Vinkelkjøkken med diagonalt hjørne side 0 Vinkelhjørne med rundt hjørneskap side 0 Overskap. side enkeplater. side 2 Vask, bl.batt. og kokeplater. side 3 Gjennomgangsskap. side 3 Lys-, gesims- og sukkerlister. side 4 Hengsler - montering og justering side 6 Metabox-skuffer - justering side 7 lu tandembox-skuffer - justering side 8 Halogenspot - montering side 9 iverse. side 20 aderomsskap. side 2 Rengjøring og vedlikehold. side 23 Garantibestemmelser. side 24 Generell informasjon. u har valgt et kvalitetsprodukt som du skal ha mye glede av fremover. Vi vil derfor oppfordre deg til å lese gjennom denne veiledningen før du begynner monteringen. Hvis du ofrer noen ekstra minutter på de enkelte punktene vil det lette arbeidet, da disse vil gi verdifulle opplysninger om riktig montering. Følg veiledningen punkt for punkt, så vil det ferdige produktet svare til forventningene. Kontroller de mottatte varene for eventuelle skader som kan ha oppstått under transporten, samt at skapene og antall kolli stemmer med det angitte. Hvis det blir funnet feil, skal dette meddeles fabrikken senest 3 dager etter mottak. Vær oppmerksom på at JK esign ikke påtar seg reklamasjonsforpliktelser for monterte varer som har feil, skader eller lignende, som det burde vært gitt beskjed om før montering. Reklamasjoner som følge av feil montering, er ikke fabrikkens ansvar. Spesialelementer, malte fronter, tilbehør (benkeplater, lys- og gesimslister m.m.) og varer som har vært montert eller bearbeidet, tas ikke i retur. Hvert skap er forsynt med et typenummer på emballasjen, som henviser til skapets plassering på plantegningen. Hvis ikke inventaret skal monteres med én gang, er det viktig at det lagres på et tørt og varmt sted. Før du begynner med monteringen, må du skaffe de nødvendige skruene, rawlplugger m.m. til festing av skap, da dette ikke medfølger fra JK esign. Nødvendig verktøy: oremaskin, skrutrekker, stikksag, sag, vater, skrutvinger, hammer og målebånd/tommestokk. egynn med å montere sokkelen. Vær nøye med å få den i vater, og kontroller mål og vinkler. Hvis kjøkkenet inneholder hjørneskap eller en annen form for vinkel, begynner du med dette. 2

3 Massivt tre og finer. Tre er et stykke uforstyrret natur. Trestammer som forarbeides til massivtre eller finer, kan være svært forskjellige med hensyn til farge og struktur. et vil alltid oppstå vekstavhengige farge- og strukturforskjeller. Selv om treet kommer fra samme stamme, kan slike avvik ikke unngås. Ved tresorter som beholder sin naturlige farge eller lettbeises, kommer disse fargeforskjellene spesielt tydelig frem. isse naturog aldersavhengige forandringene er et kjennetegn for treets ekthet. Ved kombinasjon av massivtre og finer eller kunststoff (melaminstruktur) vil det alltid være fargeavvik. Vær oppmerksom på at tilleggsbestillinger i henhold til fargeprøve ikke er mulig. Ovennevnte forhold må aksepteres, og berettiger derfor ikke til eventuelle reklamasjoner. Kunststoff- og malte fronter. Ved kombinasjon av fronter og tilbehør i kunststoff og malt utførelse kan en nøyaktig fargelikhet ikke oppnås. estilling av malte fronter eller tilbehør aksepteres kun ved fargeangivelse med et RL- eller NS-nummer. et gjøres likevel oppmerksom på at disse numrene kun er veiledende siden det alltid vil kunne forekomme mindre nyanseforskjeller. n farge vil variere alt etter hvilken bunn den påføres, og hvilken type maling som brukes. Ved tilleggsbestillinger må det alltid påregnes nyanseforskjeller. Reklamasjoner på grunn av ovennevnte forhold aksepteres derfor ikke. Toleranser. JK esign leverer sammensatte skap i møbelkvalitet med påmonterte dører og inventar. Toleranse på skapskrog er +/- 0,5 mm, tilsvarende en gjennomsnittlig toleranse på +/- mm per løpende meter. Vær oppmerksom på at benkeplater likeledes har forskjellige toleranser i lengde og dybde, for eksempel: Formstone terrazzo/betong +/- 2 mm i lengde og dybde. 30 mm granitt +/- 2 mm i lengde og dybde. 40 mm granitt +/- 4 mm i lengde og dybde. Massivtre +/- 2 mm i lengde. Stål 0/-3 mm i lengde og dybde. Reklamasjoner på avvik som er innenfor ovennevnte toleranser, aksepteres ikke. Målskisser - kjøkken lle mål er i mm. ybdemål på skap er ekskl. front / / /38 627/ Over- og underskap Høyskap esignskap h: 57,0 cm 3

4 Plassering av lekter i lette vegger. 4 4 = Riktig høyde for plassering av vannrette lekter når det settes opp nye stolpevegger. Mål i mm fra gulv til sentrum av lekter , , , ,0 70, ,0 70, ,0 70, , , , , , ,5 57,0 57,0 57,0 25 2,5 55 5,5 67 6,7 Over- og underskap - sokkel h: 2,5 cm Over- og underskap - sokkel h: 5,5 cm Over- og underskap - sokkel h: 6,7 cm ,5 22,5 22, ,5 92,5 92,5,5,5,5 25 2,5 55 5,5 67 6,7 Høyskap - sokkel h: 2,5 cm Høyskap - sokkel h: 5,5 cm Høyskap - sokkel h: 6,7 cm 4

5 . Sokkel For- og baksokkel leveres fra fabrikken i standardhøydene 2,5, 5,5 og 6,7 cm, samt 30,0 cm for designskap. Standardlengder mellom 240 og 260,0 cm, avhengig av valgt sokkelfarge. Renskårne og klare til bruk. 2 Til synlige sokkelender leveres ferdigtilpassede endestykker, kantet i den ene endekanten. ndestykker monteres ved hjelp av de medfølgende beslagene til de renskårne endene på for- og baksoklene. 3 Mellomstykker skrus i for- og baksokkel med en innbyrdes avstand på ca. 60 cm. Vær oppmerksom på at mellomstykker kan plasseres i bunnen, midten eller toppen, alt etter behov. ette gir mulighet for eventuelt å strekke rør eller annet i sokkelen. Skap for innbyggingsovn Skap for integrert kjøleskap Ventilasjonsrist Viktig! Innbyggingsovner, mikroovner samt integrerte kjøle- og fryseskap krever ventilasjon. JK esigns innbyggingsskap leveres derfor uten bakbekledning bak hvitevarer og med fremrykket topp og bunn, slik at luften kan passere uhindret bak hvitevarene. Hvis skap inneholder topp- eller bunnskap, har disse fremtrukket bakbekledning. et er viktig at du alltid følger hvitevareprodusentenes anvisninger om nødvendig ventilasjon. Ved integrerte kjøle- og fryseskap skal det blant annet alltid plasseres en ventilasjonsrist i forsokkelen og en tilsvarende utskjæring i baksokkelen. Videre må du sørge for uhindret passasje ovenfor skapet. Se illustrasjonen ovenfor. Husk at på designhøyskap (LH), høyde,5 cm, der det plasseres topplater/benkeplater, må det alltid plasseres en rist i denne. Ved tildekking mot tak må det likeledes monteres en rist i denne. Vær oppmerksom på at enkelte innbyggingsovner også kan kreve ventilasjonsrist i sokkelen. OS! ventuelle reklamasjoner som følge av feilmontering i henhold til hvitevareprodusentens anvisninger, avvises. 5

6 estem sokkelens lengde ved å legge sammen skapmål, idet det tas hensyn til avslutning mot hvitevarer og sokkelskuffer () samt overgangslister (2). 2 Ved frie skapsider () avsluttes sokkelen 3-5 mm innenfor utvendig skapside. Ved sokkelskuffer avsluttes sokkelen i flukt med utvendig skapside. Se mer om dette i pkt. G. Hvis kjøkkenet inneholder hjørneskap eller en annen form for vinkel, begynner du med dette. Se avsnitt 3. Sokkelfronten monteres 52,0 cm fra veggen, og mellomstykkene skrus i for- og bak sokkelen med de medfølgende hvite vinkelbeslagene. Sokkelmellomstykkene leveres oppboret for beslag, samt med vinkler og skruer for montering. et brukes 4 vinkler og 4 skruer per mellomstykke. Viktig! Kontroller at sokkelen er 00 % i vater. Hvis gulvet ikke er plant, må sokkelen tilpasses til gulvet eller eventuelt bygges opp med klosser. Hvis kjøkkenet inneholder sokkelskuffer, begynner du med disse, da disse bestemmer sokkel høyden. 52,0 e ferdigtilpassede endestykkene settes på for- og baksokkelen med de medfølgende vinkelbeslagene. eslagene festes i de oppborede hullene i endestykkene og skrus deretter fast i for- og baksokkelen. Sokkelen festes enklest til gulv ved hjelp av klosser (avskårne endestykker eller lignende) eller med vinkler, spikret eller skrudd fast i gulvet. isse plasseres med ca. 60 cm mellomrom. Ved avslutning med 45 0 kantet endereol tilpasses sokkelen som vist i ill.. Sokkelen sages i gjæring i 22,5 0. F Ved avslutning med overgangsskapet U26 tilpasses sokkelen som vist i ill. F. Vær oppmerksom på at sokkelen slutter 2 mm inn under tilstøtende skap (30,7-29,5 =,2 cm). Vinkelen er 33,7 0. G Ved sokkelskuffer avsluttes de tilstøtende soklene med sokkelender mot sokkelskuffene, se ill. G. Sokkelkassetten ekskl. frontstykket har en dybde på 50,0 cm, og den monteres 2 cm tilbake i forhold til forsiden av frontsokkelen. 29,0 t godt råd! Gjør følgende hvis du er i tvil om de rette vinklene eller andre vinkler (for eksempel 45 0 hjørneløsninger). Pakk ut de ferdigtilpassede benkeplatene, kontroller målene, legg dem samlet ut på gulvet, og tegn dem av. Tegn deretter sokkelfronten, idet du trekker sokkelens dybde på 52,0 cm fra benkeplatens dybde og merker av dette målet. Husk å ta hensyn til hvitevarer, jf. pkt.. F 39,3 7,8 6,3 Løse sokkelben. JK esign kan mot et tillegg levere løse, justerbare sokkelben. Høyden kan justeres fra,0 cm til 7,0 cm. Se spesiell veiledning som følger med sokkelben. 29,5 Ferdig sammensatte sokkelavslutninger. Hvis kjøkkenet inneholder ferdig sammensatte sokkelavslutninger, se neste side. 3,5 36,9 20,5 30,7 Viktig! Husk at du må forsegle med silikon mellom sokkel og gulv. G Sokkelkassett Sokkelender 6

7 Montering av ferdig sammensatte sokkelavslutninger. est.nr. Høyde redd e eskrvi e sl e P al ntegn ni g SOK-25 SOK-55 SOK-67 SOK-300 SOK2-25 SOK2-55 SOK2-67 SOK ,5 5,5 6,7 30,0 2,5 5,5 6,7 30,0 2,7 2,7 2,7 2,7 30,7 30,7 30,7 30,7 Ferd gi sam m ensatt sokkelfor avsul tn ni gsreoltype USG redde 2,7 cm. ybde 48,0 cm. Sokke el n p al sseres40 m m ni ne -m å tl fra reo el ns utvend gi e sdi e og 63 m m ni ne fra reo el ns ni nvend gi e sdi e. Husk at sokke el n fra de t sli tøtende skapene m å forel nges m ed 63 m m. Ferd gi sam m ensatt sokkel for avsul tn ni g m ed overgangsskapene U26. redde 30,7 cm. ybde 52,0 cm. 480 mm 35 mm 27 mm Standardsokkel Skap +63 mm Vendbar - v/h Sokke el n p al sseres 5 m m fra skapets utvend gi e sdi e og 2 m m ni ne på det t sli tøtende skapet. Husk at sokke el n m å trekkes fra 2 m m på de t sli tøtende skapene. 205 mm 307 mm Standardsokkel Skap -2 mm Vendbar - v/h Vendbar - v/h Vendbar - v/h SOK3-25 SOK3-55 SOK3-67 SOK3-300 SOK5-25 SOK5-55 SOK5-67 SOK5-300 SOK8-25 SOK8-55 SOK8-67 SOK ,5 5,5 6,7 30,0 2,5 5,5 6,7 30,0 2,5 5,5 6,7 30,0 2,5 5,5 6,7 30,0 2,7 2,7 2,7 2,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,7 30,7 30,7 30,7,6,6,6,6 Ferd gi sam m ensatt sokkel for avsul tn ni gsreo el ne type US og HS. redde 2,7 cm. ybde 52,0 cm. Sokke el n p al sseres40 m m ni ne -m å tl fra reo el ns utvend gi e sdi e og 63 m m ni ne fra reo el ns ni nvend gi e sdi e. Husk at sokke el n fra de t sli tøtende skapene m å forel nges m ed 63 m m. Ferd gi sam m ensatt sokkelfor frem overgangsskapene U26. redde 30,0 cm. ybde 52,0 cm. Husk å best elli 2 stk.! rykk ni g av skap m ed Sokke el n m e oll m de ferd gi sam m ensatte sok el ne skalha en el ngde som t sli varer bredden tli detva gl te skapet -24 m m. Sok el r fra t sli tøtende sok el rforel ngesm ed 2 m m på begge sdi er. Ferd gi sam m ensattsokkelforavsul tn ni g m ed overgangsskapene U26 og 35 cm dype skap på baksdi en. F.eks.ved g ej nnom gangsøl sn ni g e ell r kokeøy. redde 30,7 cm. Sam el tdybde 8,0 cm. Sokke el n p al sseres 5 m m fra skapenes utvend gi e sdi e og 2 m m ni ne på det t sli tøtende underskapet. Husk at sokke el n m å trekkes fra 2 m m på de t sli tøtende underskapene. Sokke el nde for avsul tn ni g av g ej nnom gangsøl sn ni g e ell r kokeøy m ed 58 cm dype underskap på den ene sdi en og skap m ed dybde på 35 cm på baksdi en. ybde 8,0 cm. 27 mm 200 mm 80 mm 80 mm 393 mm 520 mm 27 mm Standardsokkel Skap +2 mm Standardsokkel Skap +63 mm 300 mm 300 mm Standardsokkel Skapbredde -24 mm 307 mm 307 mm Standardsokkel Skap -24 mm Sokkel f/under-/overskap dybde 35,0 cm inkl. front Sokkel f/underskap dybde 58,0 cm inkl. front Standardsokkel Skap +2 mm ,5 5,5 6,7 30,0 48,0 48,0 48,0 48,0 Skrå frontsokkelfor U mm ,5 5,5 6,7 30,0 68,8 68,8 68,8 68,8 Skrå frontsokkelfor U0-05/H mm 7

8 2. Under- og høyskap. OS! Hvis kjøkkenet inneholder hjørneskap eller andre former for vinkler, se først avsnitt 3, Vinkelkjøkken. Før du monterer skapene på sokkelen, må du demontere dører og skuffer, og du må huske å vippe av beskyttelseslistene med en skrutrekker. Se avsnitt 9 om montering og justering av hengsler før du demonterer dører. Merk! JK esigns skap for innbygging av hvitevarer leveres uten bakbekledning og med fremrykket topp og bunn. Se omtale nederst på side 4. nkelte skap leveres likevel med delvis bakbekledning for å stabilisere skapet under transporten. enne bakbekledningen må fjernes før skapet monteres. Tilpasningsstykke Mellom skap og vegg bør det helst brukes et tilpasningsstykke på min. 20 mm. ette skal flukte med skapets forkant, og det festes til skapet ved hjelp av dykkerter eller skruer. eretter monteres de påfølgende skapene. ruk skrutvinger til å holde skapene sammen, og husk beskyttelseskloss. Skapene spennes sammen med de medfølgende 3,5 x 30 mm treskruer gjennom skapenes sidestykker. et anbefales å bruke en skrue øverst og nederst i både for- og bakkant. Høyskap monteres, som underskap, på sokkelen og festes til veggen med passende skruer gjennom bakbekledningen og opphengslisten. ette gjelder ikke elementer for hvitevarer. Opphengslisten er montert i skapets topp, bak bakbekledningen. Vær oppmerksom på at ikke alle underskap har en opphengslist. Kontroller at skapet er i lodd og vater før du fester det. Viktig! Underskap med store frontuttrekk må alltid festes til veggen med passende skruer. Se pkt. F. Løse gavler for frittstående kjøl eller oppvaskemaskin leveres med påsatt sokkel. Hvis gulvet ikke er plant, må sokkelen tilpasses gulvet. Løse gavler festes til eventuelle tilstøtende skap, for eksempel underskap, og med møbelvinkler til vegg og gulv. Toppskap over kjøleskap festes fra skapets innside til gavlen med 3,5 x 30 mm treskruer. Kontroller at alle skap er i lodd og vater før endelig festing, da dette er viktig for å oppnå et perfekt resultat. vslutt med å feste skapene til sokkelen med skruer eller dykkerter. Ved kokeøy og andre spesielle steder må sokkelen festes ekstra godt til gulvet og skapet til sokkelen. Se pkt. I. F Riktig montering av underskap med skuffer og frontuttrekk, bredde cm. Merk! et er viktig at disse skapene monteres spesielt godt fast til veggen og gulvet på grunn av de store uttrekkene. et er derfor viktig at nedenstående følges. F Festing til vegg. ak skapets bakbekledning er det montert en fast bærelist i topp og bunn. Se ill. F, som viser snitt i øverste list. Fast bærelist akbekledning G Hvis skapet er plassert direkte på veggen, er det viktig at skapet, gjennom bakbekledningen og bærelisten, festes til veggen med skruer og eventuelt rawlplugger, avhengig av typen vegg. Ved 80, 90 og 00 cm bredt skap festes skapet til veggen med 2 skruer gjennom toppli - sten. Ved 20 cm bredt skap festes skapet til veggen med 3 skruer gjennom topplisten. G 8

9 H I Hvis skapet er rykket frem i forhold til veggen, må veggen bygges ut, se ill. H, slik at det er mulig å feste skapet gjennom bærelisten, som angitt i pkt. G. et er viktig at den utbygde veggen er solid oppbygd og godt festet til den eksisterende veggen. Festing av frittstående skap. Hvis skapet står fritt, som kokeøy eller lignende, er det viktig at sokkelen festes spesielt godt, slik at skapet ikke kan tippe. For- og baksoklene festes hver for seg med 3 vinkelbeslag (MF-beslag eller lignende) til gulvet. Plasser ett i hvert hjørne og ett på midten. Fest også de 2 endesoklene med en vinkel. Se ill. I. Skapet festes deretter til sokkelen med minimum 4-5 skruer (min. 4x50 mm) gjennom skapets bunn og ned i baksokkelen, og tilsvarende i forsokkelen. H I Vinkelkjøkken. OS! Hvis kjøkkenet inneholder det spesielle hjørneskapet U9-90SP, der dørene kan svinges rundt i skapet, er det viktig å lese pkt. før montering. Se også de følgende sidene med diagonale hjørneskap og rundt hjørneskap. Hvis det er et hjørne i oppstillingen, begynner du der. Sokkelen tilpasses og monteres som beskrevet i avsnitt. Vær oppmerksom på at avstanden fra veggen til sokkelens forkant er 520 mm. egynn med å tilpasse og montere sokkelen i den ene retningen, fra veggen. Fortsett deretter i den andre retningen, idet denne sokkelen støttes mot sokkelen du monterte først. Soklene festes til hverandre med skruer fra baksiden. 900 mm 900 mm 25 mm Hjørneskapet U9-90SP har en spesiell skaphøyde på 730 mm, og det må derfor skjæres 25 mm ned i sokkelen, se ill.. egynn med å tilpasse sokkelen i henhold til pkt., men husk å skjære ned sokkelen før den festes. egynn med å plassere hjørneskapet. eretter monteres de påfølgende skapene som beskrevet i avsnitt 2. Hvis hjørneskapet er av typen U8, med dør og forblending, må dette settes opp først, og deretter monteres skapene i pilens retning. Vær oppmerksom på at mål a er avstanden fra vegg til skap. Hvis skapet er montert med en 60 cm bred dør, er avstand a = min. 200 mm. Hvis skapet er montert med en 50 cm bred dør, er avstand a = min. 00 mm. Hvis skapet er montert med en 40 cm bred dør, er avstand a = 0 mm. a Merk! Hvis skapet har en skuff i toppen, må det legges til min. 20 mm til ovenstående mål av hensyn til håndtak. Nå kan du sette opp og montere skapene i den andre retningen. Vær oppmerksom på at det alltid må plasseres en overgangslist på min. 20 mm mellom et hjørneskap og det påfølgende skapet. Mål b er avstanden fra veggen til det første skapet, og ved 20 mm tilpassing er avstand b = 600 mm. Vær oppmerksom på at hvis det er skuffer eller annet uttrekk i hjørnet, må overgangslisten være min. 40 mm, og mål b = 620 mm b Overgangslisten monteres i flukt med skapets forkant og festes med skruer eller dykkerter fra skapets innside. Min. 20 mm tilpassing. 9

10 F Sokkelen for de diagonale hjørneskapene U0-90 og U0-05 tilpasses og monteres etter samme prinsipp som for rette hjørneskap, se pkt. under dette avsnittet. eretter tilpasses et stykke diagonal sokkelfront med 45 0 gjæring i begge ender. Vær oppmerksom på at denne diagonale sokkelfronten kan kjøpes/leveres i ferdig mål, så kontroller først om dette er bestilt. en diagonale sokkelen skrus til den rette sokkelen med skruer fra dennes bakside. F Forkantmål a for U0-90 = 480 mm Forkantmål a for U0-05 = 688 mm a G egynn med å plassere hjørneskapet. eretter monteres de påfølgende skapene, som beskrevet under avsnitt 2. G H Oppsetting av sokkel til 45 0 hjørneløsning 05 x 05 cm med 60 cm skap i hjørnet, 35 0 spesiell hjørneovergangslist (ekstra tilbehør) og 8 mm skråvegg. Se blant annet t godt råd på side 6 før du setter opp skråveggen. Tilpass et stykke diagonal sokkel, som illustrert. Forkanten av sokkelen skjæres med 45 0 gjæring i begge ender. Vær oppmerksom på at denne diagonale sokkelfronten kan kjøpes/ leveres i ferdig mål, så kontroller først om dette er bestilt. Videre tilpasses de tilstøtende soklene, se avsnitt, hvis lengder økes med mm i forhold til elementmål. Forkantmål b er avstanden fra den diagonale sokkelen til det første skapet, og er 44 mm. H Skråvegg 8 mm min. 600 mm I Plasser skapet i hjørnet og de 2 tilstøtende skapene med den viste avstand fra hjørnene. b b 688 mm J en spesielle hjørneovergangslisten (ekstra tilbehør) monteres som vist, og festes med skruer fra skapenes innside. eretter monteres de påfølgende skapene. I J Skap overgangslist ør Skap ør K et runde hjørneskapet U35 plasseres i hjørnet med de tilstøtende skapene 90,0 cm fra hjørnet. Se ill. K. Når det gjelder riktig montering og justering av hjørneskapet, se veiledningen Ninka Mondo 2K, som følger med skapet. K 90,0 90,0 Før du monterer skapet, må du montere sokkelen i henhold til anvisningene nedenfor. L Sokkelen monteres i henhold til standard monteringsveilednings pkt., side 4 og 5. I hjørnet, der hjørneskapet skal plasseres, avsluttes for- og baksokkel 799 mm fra hjørnet, som vist. L a 0

11 M I forsokkelen lages det et samlet snitt 23 mm ned i sokkelen og 90 mm langt, 889 mm fra veggen, se både ill. L og ill. M. Vær oppmerksom på at snittet består av et snitt 5 mm ned + 5 mm bortover + 8 mm ned + 85 mm bortover, som vist nederst i ill. M. M N et diagonale sokkelforstykket a tilpasses i lengden, forkantmål = 464 mm. Husk 45 0 gjæring i begge ender. Husk også å skjære av 23 mm i høyden. Se pkt. N for montering. Når hjørneskapet er plassert, høydejustert og festet til det tilstøtende skapet, plasseres det diagonale sokkelstykket a ved å montere de medfølgende klossene til sokkelklips bak på sokkelstykket. Vær oppmerksom på at klossene må kortes ned med mm (skal brukes). N O Hvis hjørneskapet plasseres i en gjennomgangsløsning (barløsning), må det lages en utskjæring i sokkelen på baksiden. Se ill. O. Utskjæringen skjæres 8 mm ned fra overkanten. a Se også pkt. P som angir flere mål. Vær oppmerksom på at snittene skal utføres i en vinkel på 60 0 hvis du følger de angitte målene på henholdsvis utvendig og innvendig side av sokkelen. O P Vær oppmerksom på at de angitte målene skal beregnes fra skapsiden og inn mot veggen, da eventuelle unøyaktigheter vil være ved veggen. Husk at montering av dekkplater (løse dører) på baksiden må gjøres før benkeplaten monteres. Skjøt sammen de 2 dekkplater over en 0 cm overgangslist på baksiden, og monter deretter en list på veggen og en på skapet 90 cm fra veggen. eretter kan du enkelt montere dekkplatene på listene. 8 Utskjæring P Skap 4. Overskap. 700 egynn med å montere overskap i et hjørne eller ut fra et høyskap. Høyden fra overkant av sokkelen til overkant av overskapet er 92,5 cm ved overskapshøyde på 70,0 cm. Hvis du har valgt overskap i høyden 90,0 cm, er høyden fra overkant på sokkelen til overkant på overskapet 22,5 cm. vstanden mellom over- og underskap er 52,0 cm, uten benkeplate Sokkel Overskap leveres med en fast bærelist montert bak bakbekledningen, samt en løs bærelist for veggmontering. Se snittegningen i ill.. en løse bærelisten leveres i faste lengder, tilpasset de forskjellige skapbreddene. ruk alltid riktig lengde. ærelistene må ikke skjæres ned. Fast bærelist Løs bærelist en løse bærelisten monteres fast på veggen med et passende antall skruer. Skapbredder fra cm: min. 2 skruer. Skapbredder fra cm: min. 3 skruer. Skapbredder fra cm: min. 4 skruer. Størrelsen på skruer og eventuelle rawlplugger tilpasses veggtypen. akbekledning I murte vegger anbefales 5 x 60 mm skruer og ø 8 mm rawlplugger. Overkant overskap I trevegger anbefales 5 x 60 mm treskruer. Husk at stolpeskjelett og spesielt vannrette lekter må tilpasses i høyden, slik at skap kan festes til disse. Se side mm I gipsvegger må det brukes spesielle ekspansjonsrawlplugger, for eksempel xpandet Let Rosett rød, for gipsplater. nkelt lag gips - 35 mm rawlplugger og 5 x 60 mm skruer. obbelt lag gips - 50 mm rawlplugger og 5 x 80 mm skruer. I lettbetong-/porebetongvegger må det brukes spesielle ekspansjonsrawlplugger for lettbetong vegger, for eksempel xpandet Special Grå G6 og 5 x 80 mm skruer.

12 Kontroller avstanden fra overkanten av overskapet til underkanten av den løse bærelisten, og tegn en vannrett linje på veggen, tilsvarende underkanten av bærelisten. ærelistene sentreres for hvert overskap og festes. Skapene settes deretter sammen innbyrdes som beskrevet under underskap, pkt., side 6. Husk plass til en eventuell overgangslist. et er viktig at overskapene henger nøyaktig i lodd og vater, og at skapene flukter innbyrdes. For å få skapene i lodd kan du eventuelt benytte små trekiler eller pappstykker mellom vegg og skap. Husk at det også kan være nødvendig med kiler eller lignende bak bærelister på veggen hvis veggen ikke er helt plan. ærelistene må være helt rette for at disse skal kunne gli sammen med den faste bærelisten og dermed gi optimal bæreevne. Hvis ikke bærelisten på veggen monteres helt rett, svekkes styrken, da disse ikke vil gli tett sammen i hele bærelistens lengde. ette fører til at bærelistene belastes ujevnt, og dermed fare for at disse kan brekke. Overkant overskap 74 mm Når skapene er plassert på bærelistene, må det monteres noen skruer i veggen gjennom bakbekledningen og den faste bærelisten for å låse skapene, slik at disse ikke kan hektes av ved et uhell. ette gjelder også skap med tung belastning. Merk! Når ett eller to skap henger alene, må det alltid monteres ekstra skruer gjennom bakbekledningen og den faste bærelisten. vslutningsreoler og ventilatorreoler må monteres slik at de flukter med forkantene på de tilstøtende skapene. Festes med skruer fra de tilstøtende skapene. vslutningsreoler må videre monteres til veggen med en metallvinkel på reolens overside, samt festes med skruer fra de tilstøtende skapene. Ventilatorreoler leveres med fastmontert blendestykke i bunnen. ette tilpasses ventilatorens høyde. Vær oppmerksom på leverandørens anvisninger om ventilatorens nødvendige frihøyde over komfyr. Åpne reoler monteres, som overskap, på bærelister og festes til de tilstøtende skapene med skruer fra disse skapenes innside. 5. enkeplater. Se veiledningen som følger med benkeplatene. Gå gjennom veiledningen før montering, samt nedenstående punkter. Leverandørens garanti faller bort hvis denne anvisningen ikke overholdes! et er viktig at benkeplateskjøter forsegles nøye etter leverandørens veiledning, da det ikke gis garanti i forbindelse med inntrenging av vann i skjøter. Før benkeplatene monteres, må det bores hull i for- og bakkant av skapene med en hullavstand på 60 cm. ndene på benkeplatene må alltid festes maks. 5 cm fra skapsiden. Husk også utskjæring for eventuelle skjøtebeslag i toppen av hjørneskap. Se ill.. Hvis du eventuelt skal montere vask og kokeplater, se avsnitt 6 før montering. Over oppvaskemaskiner må benkeplatens underside beskyttes mot vanndamp. ette gjøres ved å lime på en dampsperre av plastfolie, alukraft eller eventuelten medfølgende dampsperre fra hvitevareleverandøren. Merk! Skap som plasseres direkte på benkeplaten, må alltid forsegles. et gjelder blant annet skaptypene O7, O8, O9 og O0. Skapene plasseres og forsegles deretter med en silikonfuge mellom skapene og benkeplaten for å hindre inntrenging av vann. Viktig! Husk at en laminatbenkeplate er et kunstprodukt og derfor ikke tåler høy varme. Sett aldri en varm gryte eller panne direkte på benkeplaten. 2

13 6. Løse vasker og bl.batt. m.m. Før benkeplaten legges på, er det viktig å kontrollere om det er plass til den valgte vasken i vaskeskapets topp. Legg vasken opp ned på skapet, tegn av omrisset av vasken på toppstykkene, og skjær ut. et er viktig at vaskens krage går helt klar av skapets toppstykker av hensyn til vaskens spennbeslag, da disse skal spennes mot benkeplatens underside. Husk å plassere vasken så tett inntil forkanten av skapet som mulig, samtidig som det tas hensyn til at benkeplater normalt har et utheng på 40 mm i forhold til skap (ekskl. dører). enkeplaten monteres, se veiledningen som følger med benkeplaten. Legg vasken opp ned igjen, denne gangen på benkeplaten, og tegn med en blyant det ytre omrisset av vasken, se ill.. Mål deretter bredden på vaskens krage, og tegn utskjæringens endelige størrelse innenfor det første omrisset. Vær oppmerksom på at det mellom vaskens kum og benkeplaten bør være min. 5 mm av hensyn til kondens. or et hull i det innerste omrisset, og skjær ut hullet til vasken med en stikksag fra dette hullet. Forsegl de rå sponplatekantene med silikon, eller lakker 3-4 ganger for å unngå at fukt skal trenge inn i benkeplaten. Før vasken monteres, påføres rikelig med silikon på vaskens krage eller direkte på benkeplaten. eretter trykkes vasken på plass og spennes fast. Overskytende silikon fjernes. ette gjelder ikke vasker med medfølgende eller påsatte tetningsbånd. landebatterier som monteres direkte i benkeplaten, monteres etter samme prinsipp som vasker, idet det bores et passende hull. e rå sponplatekantene forsegles med silikon eller lakkeres 3-4 ganger, og blandebatteriet trykkes ned i forseglingsmaterialet og spennes fast. Rørgjennomføringer i skap må også forsegles, som beskrevet under vasker og blandebatterier. Kokeplater. Ved montering av kokeplater i benkeplater må fabrikantens anvisning for utskjæring og montering følges. Vi gjør likevel oppmerksom på at det er viktig å unngå helt skarpe hjørner ved utskjæring, da dette kan medføre spenninger og dermed eventuelle revner i laminatet. Husk derfor å runde av hjørnene. OS! et er viktig at alle de ovennevnte anvisningene overholdes, hvis ikke bortfaller enhver form for garanti. 7. Gjennomgangsskap. Sokkel og underskap monteres som beskrevet tidligere. Montering av sjalusidører/dekkplater på skapenes bakside gjøres med skruer fra skapenes innside gjennom bakbekledningen. Maks. 3,5 x 30 mm treskruer. Hvis sjalusidørene ikke følger skapene, skjøtes disse sammen over en overgangslist, som plasseres bak bakbekledningen. Overgangslist Sjalusidører Når underskap og benkeplate er montert, kan eventuelle gjennomgangsoverskap monteres. Overskapene monteres på en bæreramme, hvis lengde tilpasses etter overskapene. Husk å ta hensyn til en eventuell overgangslist mot veggen. Vangene avkortes i den motsatte enden av koblingsbeslagene, se ill.. a egynn med å plassere veggbeslaget. vstand a er bærestativets høyde, ved 28 mm benkeplate = 49,2 cm, og ved 38 mm benkeplate = 48,2 cm. eretter skrus plastføttene fast til benkeplaten. isse plasseres lettest ved å tegne av etter bærestativets ben. 3

14 Veggbeslaget festes til veggen med skruer som er tilpasset veggtypen. eslaget skal vende med den korte avstanden fra kant til bøyle opp, slik at overkanten på vangen passer med overkanten på beslaget. Mur eller høyskapside Vangene kobles til bærestativet og skyves inn over veggbeslaget. Kontroller at vangene er i vater og stativet er i lodd. Veggbeslag Vange Fest vangene til veggbeslaget med selvskjærende skruer fra vangenes underside og opp i veggbeslaget. et må bores på forhånd. Koblingsbeslag Skapene plasseres på bærerammen og settes sammen innbyrdes, som øvrige skap. Festes til vangene med skruer,min. 4 per skap, som kan skrus i enten nedenfra eller ovenfra. I begge tilfeller må det bores på forhånd. æreramme med bærestativ i tre. Monteres i prinsippet som beskrevet ovenfor, men det brukes det spesielle veggbeslaget både på baksiden av bærestativets ben og på veggen. Når det brukes veggbeslag i begge ender, avkortes vangene i den enden der koblingsbeslaget er plassert, se ill.. Stativet festes til benkeplaten med skruer fra benkeplatens underside i hvert av stativets ben. Plasseringen finnes lettes ved å tegne av etter benene. et bores deretter på forhånd fra oversiden. 8. Lys-, gesims- og sukkerlister. Lyslistetyper: Målekant Målekant Målekant Rett lmue vfaset Gesimslistetyper: Sukkerlistetype: lmue vfaset Målekant Målekant Målekant Spennbeslag for almue gesimslister - for sammenspenning av hjørner. 4 4 Plassering av beslag ved utvendig hjørne. Plassering av beslag ved innvendig hjørne.

15 Plassering av lys- og gesimslister: Plan med eksempler på plassering av lys- og gesimslister. e påførte bokstavene henviser til nedenstående tekst og snittegninger. Løs gavl Toppskap for frittstående kjøl Høyskap Overskap Hjørnereol Overskap vslutnings reol Målekant på gesimslister, uansett type, plasseres 5 mm fra utvendig side av den løse gavlen. 5 mm Skapside 6 mm løs gavl Målekant på lys- eller gesimslister, uansett type, plasseres 5 mm fra forkant av skapskroget. 5 mm Skapforkant Front 5 mm Målekant på gesimslister, uansett type, plasseres 5 mm fra utvendig skapside. ette gjelder også for lys- og gesimslister ved overskap som avsluttes mot vegg. Merk! Lys- og gesimslister mot vegg leveres alltid i overmål, og må derfor tilpasses. ette gjelder ikke rette og almue lyslister, da disse leveres i lengder. Skapside 5 mm Målekant på lys- og gesimslister, uansett type, plasseres 5 mm fra reolens forkant. Montering av lyslist mot ventilator. Lyslister mot vegg på de tilstøtende skapene til en ventilator som er plassert under et overskap, monteres på følgende måte: Rett og lmue - Målekanten plasseres i flukt med skapsiden. vrundet - Målekanten plasseres 25 mm fra utvendig skapside. vfaset - Målekanten plasseres 20 mm fra utvendig skapside. Reol forkant 5 mm 5 mm Montering av lys- og gesimslister. Montering av lys- og gesimslister med not for monteringsbeslag. Vær oppmerksom på at illustrasjonen kun viser avfaset lyslist, men at monteringen gjelder for alle lys- og gesimslistetyper med not. Listen plasseres som anvist, og festes til skapet med skrutvinge eller klemme. et er viktig at listen ligger helt plant med skapbunnen eller -toppen. et medfølgende monteringsbeslaget skyves deretter inn i noten, og fastspenning av skruen vil deretter tvinge beslaget på plass. Maks. 5 mm skrue. Montering av almue gesimslister. lmue gesimslister monteres med 20 mm skruer, som vist. et anbefales å bore på forhånd i gesimslisten. Skaptopp Front 5

16 Montering av sukkerlister og almue gesimslister. Montering av sukkerlist og almue gesimslist. Sukkerlisten monteres med 25 mm skruer, som vist i ill.. et anbefales å bore på forhånd i sukkerlisten. Sukkerlistens målekant plasseres 5 mm fra forkant av skapskroget, se ill.. eretter plasseres gesimslisten på sukkerlisten, som vist, og monteres fast med en 20 mm skrue. et anbefales å bore på forhånd i gesimslisten. 5 mm Skapforkant ør Sukkerlistens målekant plasseres 25 mm fra utvendig skapside, se ill.. 25 mm Skapside 9. Hengsler. JK esign bruker klipshengsler, noe som gjør det lett å av- og påmontere fronter, uten bruk av verktøy. Hengslene er justerbare i 3 retninger. v- og påmontering av fronter. Hengslet demonteres lett ved å trykke i pilens retning på knappen, som er plassert bakerst på hengslet. Hengslet påmonteres ved å plassere hengslet på underlagsplatens fremre del, 2, og deretter trykke hengslet på plass i bakkant, slik at grepet, 3 faller på plass. 3 2 ybdejustering. ekkplaten over justeringsskruene dreies 45 0 og tas av. ybdejusteringen gjøres ved å løsne skruen,, ( omdreining). Juster deretter fronten ut eller inn, og stram til skruen. Sett dekkplaten på igjen. Høydejustering. Justeringen utføres i underlagsplaten ved å løsne skruene, 2, ( omdreining). Juster deretter fronten opp eller ned, og stram til skruene igjen. 2 2 Fugejustering - høyre/venstre. ekkplaten over justeringsskruene dreies 45 0 og tas av. Justering av fronten til høyre eller venstre gjøres ved å dreie skruen, 3. Justeringen er trinnløs +/- 2 mm. Hvis du dreier mot høyre, justeres fronten mot høyre. Husk å stramme til skruen,, når justeringen er utført. Hvis du dreier mot venstre, justeres fronten mot venstre. et kan være nødvendig å løsne skruen,, før justering. Husk å stramme til skruen,, når justeringen er utført. Sett dekkplaten på igjen. 3 6

17 0. Metabox-skuffer. Montering av front. e løse beslagene monteres med skruer bak på forstykket i de itrykte plastbøssingene og hektes på skuffen, se ill. en øverste skruen strammes til, se ill. 2. Sidejustering av forstykke. Skruene bak på forstykket, se ill. og 3, løsnes litt, og forstykket, ill. 2, justeres på plass. Skruene strammes til igjen. Høydejustering av forstykke. en øverste skruen på beslaget løsnes, ill.. Fronten justeres deretter opp eller ned ved å dreie den nederste skruen, ill. 2, mot høyre eller venstre. Stram til den øverste skruen igjen når justering er utført. Montering av kolonialskuff/frontuttrekk med reling. Montering av skuffen i henhold til ovenstående. Relingen monteres i forstykket ved at beslaget i den ene enden vippes 90 0, ill., og presses inn i det ferdig borede hullet i forstykket. eretter rettes beslaget opp, ill. 2, og beslaget vil ekspandere i hullet. en løse plastkappen trekkes frem mot forstykket, og beslaget skjules. Relingen trykkes på plass i bakkanten, ill. 3. F Side- og høydejustering av forstykke og hellingsjustering. Side- og høydejustering i henhold til pkt.. Forstykkets helling justeres ved å dreie relingsstangen, ill. F. Hvis relingsstangen dreies mot venstre, justeres forstykket ut, og hvis den dreies mot høyre, justeres forstykket inn. F G vmontering av front. et bakerste beslaget på relingsstangen vippes forsiktig ut av holderen med en skrutrekker, ill. G. Forrest trekkes plastkappen bak forstykket tilbake, og relingsstangen vippes For å løse ut ekspansjonen, ill. G2, trykkes beslaget først inn mot forstykket, og deretter kan det trekkes/vrikkes forsiktig ut. vmontering av skuffedel, se pkt.. en øverste skruen, ill. 2, på beslaget løsnes, og beslaget og forstykket hektes av. G 7

18 . lu tandembox-skuffer. Montering av front. eslaget vippes 90 0, som vist i ill., og presses inn i de ferdig borede hullene i forstykket. eretter rettes beslaget opp, og beslaget vil ekspandere i hullene. Press beslaget inn i skuffens sidestykke, som vist, til beslaget klikker og dermed er festet. vmontering av front. Fjern plastdekslet. Øverst i midten er det et krysspor. ruk en stjerneskrutrekker, og drei, som vist i ill., til sporet låses fast med et klikk. Forstykket med beslag er nå løsnet fra skuffen. Hvis beslaget skal fjernes fra forstykket, vippes det 90 0, se ill.. For å løse ut ekspansjonen trykkes beslaget først inn mot forstykket, og deretter kan det trekkes/vippes forsiktig ut. Vær oppmerksom på at skuffefronter i breddene cm er montert med nedfellingsbeslag under skuffens bunn. ette beslaget må løsnes før avmontering kan utføres. Høydejustering av forstykke. en bakerste skruen løsnes, mot venstre, og forstykket justeres opp eller ned +/- 2 mm. Stram til skruen igjen når justeringen er utført. Sidejustering av forstykke til høyre. en forreste skruen i høyre side, ill., dreies mot høyre, og den forreste skruen i venstre side, ill. 2, dreies tilsvarende mot venstre. eretter kan forstykket justeres med et lett slag på skuffesiden. Sidejustering av forstykke til venstre. en forreste skruen i venstre side, ill., dreies mot høyre, og den forreste skruen i høyre side, ill. 2, dreies tilsvarende mot venstre. F Montering av kolonialskuff/frontuttrekk med reling. Montering av skuffen i henhold til ovenstående. Relingen monteres i forstykket ved at beslaget i den ene enden vippes 90 0, ill. F, og presses inn i det ferdig borede hullet i forstykket. eretter rettes beslaget opp, ill. F2, og beslaget vil ekspandere i hullet. en løse plastkappen trekkes frem mot forstykket, og beslaget skjules. F G Relingen trykkes på plass i bakkanten, ill. G3. G 8

19 H Justering av forstykke. Side- og høydejustering i henhold til pkt. og. Forstykkets helling justeres ved å dreie relingsstangen enten til venstre eller høyre, ill. H. Hvis relingen dreies mot venstre, justeres forstykket ut, og hvis den dreies mot høyre, justeres forstykket inn. H G vmontering av front. et bakerste beslaget på relingsstangen vris forsiktig ut av holderen med en skrutrekker, ill. I, som passer til det skjulte sporet inne i beslaget. Forrest trekkes plastkappen bak forstykket tilbake, og relingsstangen vippes For å løse ut ekspansjonen, ill. I2, trykkes beslaget først inn mot forstykket, og deretter kan det trekkes/vrikkes forsiktig ut. Se også ill. F. vmontering av skuffedel, se pkt.. I 2. Montering av halogenspot. OS! Maks. 0 W lyskilde. Standard - 6 mm 3 mm avstandsring - kun til 6 mm plate. 52 mm mm Lampehus Standard -28 mm Skruer 4 mm 52 mm lendering med glass Planfrest - 28 mm n halogenspot kan som standard monteres i min. 6 mm hylle m/3 mm avstandsring, eller som standard i 28 mm finer, samt som standard eller planfrest i 28 mm MF. Se illustrasjonene til høyre. egynn med å demontere blenderingen ved å dreie denne mot venstre. Ikke rør pæren. Ved 6 mm trekkes ledninger først gjennom ringen på 3 mm. Vær oppmerksom på at ringens glatte side skal vende opp mot skapet eller hyllen. eretter trekkes ledningene til spoten gjennom hullet og ut til bakkanten av skapet eller hyllen. et er viktig at ledningene er plassert riktig i rillene på lampehusets bakside. Trekk forsiktig i ledningen, og trykk spoten helt i bunn. 5,5 mm 52 mm 66 mm 24 mm Spoten monteres med de medfølgende skruene. Hvis ringen på 3 mm brukes, dreies denne slik at skruehullene passer sammen. lenderingen med glass plasseres deretter på lampehuset og festes ved å dreie det mot høyre. Plasser nå spydene i ledningsendene i den medfølgende plastkontakten, som deretter kobles til transformatoren. Merk! JK esigns halogenspotter er på 0 watt, og transformatoren (trafo) må være tilpasset antallet spotter i henhold til følgende: 20 watt standard jernkjerne trafo = min. spot - maks. 2 spotter. 40 watt standard jernkjerne trafo = min. 3 spotter - maks. 4 spotter. 60 watt standard jernkjerne trafo = min. 5 spotter - maks. 6 spotter. 75 watt elektronisk trafo = min. 2 spotter - maks. 7 spotter. 05 watt elektronisk trafo = min. 2 spotter - maks. 0 spotter. 9

20 3. iverse. Montering av 28 mm malte eller finerte hyller kan utføres med skjulte hylleknekter. Hvis hyllene bestilles med skjulte hylleknekter, vil disse være med utfrest not og hull for beslag i hyllens bakkant. eslagene settes sammen og monteres på veggen med en innbyrdes avstand tilsvarende hullavstanden i hyllens bakkant. eslagene festes til veggen med skruer og eventuelle rawlplugger, tilpasset veggtypen. Monteringsskruene gir mulighet til å justere beslaget i høyden, og justeringsskruene er til vannrett regulering av beslaget og hyllen. tter montering og justering av beslagene, skyves hyllen inn over disse, som derved skjules. OS! et anbefales en maks. dybde på 25 cm på hyller som monteres på skjulte hylleknekter. Maks. belastning er 5 kg per hylleknekt, og anbefalt avstand mellom hylleknektene er 50 cm. Skråhyller for åpne reoler. Skråhyller er selvbærende, det vil si at det ikke skal brukes hyllebærere eller lignende. Plasser først den nederste hyllen på på spissen, se illustrasjon, og fortsett oppover. en lengste hyllen plasseres øverst. Vær oppmerksom på at det kan være nødvendig å klemme hyllene litt sammen for å kunne plassere den øverste hyllen. Vinkryss. egynn med å plassere den gjennomgående skråhyllen på spissen, se illustrasjon. Plasser de medfølgende T-bærerne i skråhyllen, og skyv de 2 halve skråhyllene på plass. et kan være nødvendig å klemme den gjennomgående hyllen litt for å kunne plassere de 2 halve hyllene. Støtdempere/lyddempere. Når du er ferdig med monteringen av kjøkkenet og har montert på alle frontene igjen, avslutter du med å sette på de medfølgende transparente støtdempere/lyddemperne bak på alle frontene. På over- og underskapsdører plasserer du en både i toppen og bunnen. På høyskapsdører plasserer du en både i toppen, bunnen og på midten. På skuffefronter plasserer du en i hver side. På topphengslede dører plasserer du en i hver side nederst på døren. 20

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

GJØR DET SELV MONTERING AV. SMART Kjøkken

GJØR DET SELV MONTERING AV. SMART Kjøkken GJØR DET SELV MONTERING AV SMART Kjøkken I denne generelle monteringsveiledningen for kjøkken finner du en generell fremgangsmåte for montering av ditt nye kjøkken. Monteringsveiledning av de enkelte seksjoner

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Kjære Tvins-kunde! Du har akkurat gått til innkjøp av et produkt av topp kvalitet Cerafit Fusion-settet fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramikk er kombinert

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

FAKTA MONTASJE VEDLIKEHOLD. w w w. h - v i n d u e t. c o m

FAKTA MONTASJE VEDLIKEHOLD. w w w. h - v i n d u e t. c o m FAKTA MONTASJE VEDLIKEHOLD w w w. h - v i n d u e t. c o m H-vinduet Toppsving - produktfakta H-vinduet Toppsving er et utadslående, horisontalt glidehengslet vindu. Rammen kan svinges helt rundt uten

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

"Jeg garanterer. deg å bli veldig. fornøyd"

Jeg garanterer. deg å bli veldig. fornøyd "Jeg garanterer deg å bli veldig fornøyd" Du har tatt et riktig valg! En BERNINA vil tilfredsstille ditt sybehov i mange år. Min familie har i over 100 år hatt som viktigste målsetting å levere produkter

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

Tak over uterom og pergola

Tak over uterom og pergola BRUK TRE UTE BYGGE- BESKRIVELSE 24 Tak over uterom og pergola 1. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks en veranda, er det viktig å tilpasse dette

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

FOKUS på tre. Parkettgulv

FOKUS på tre. Parkettgulv Nr. 14 FOKUS på tre Parkettgulv Kvalitetskrav Fuktighet Legging Det er tre parkettyper som er vanlig på markedet i dag. Disse er massivparkett, flersjiktsparkett og tynnparkett. De vanligste tresortene

Detaljer