Bjørvika tar form. OperaKvarteret Nyhetsbrev fra Oslo S Utvikling AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørvika tar form. OperaKvarteret Nyhetsbrev fra Oslo S Utvikling AS"

Transkript

1 OperaKvarteret Bjørvika tar form Illustrasjon: Placebo Effects Bjørvika blir Oslos nye tyngdepunkt en bydel med høy puls og et rikholdig tilbud både i og utenfor kontortid. Byggingen av OperaKvarteret er kommet godt i gang. Når senketunnelen åpnes i 2010 og Bispelokket kan fjernes, begynner nye Bjørvika for alvor å ta form. På side 5 og 6 finner du en skisse over fremtidens Bjørvika. Der ser du hvordan hovedkontorene til PwC, KLP og DnB NOR blir liggende i forhold til bydelens attraksjoner. Flott sted å jobbe Smart for miljøet Bygger 450 boliger Side 3 Side 7 Side 8

2 Side 2 Leder Bymiljø på sitt beste Oslos nye tyngdepunkt For oss i Oslo S Utvikling er det gledelig og stimulerende at den visjonen vi har arbeidet ut fra, endelig begynner å nærme seg realisering. Derfor er det også inspirerende å kunne informere deg som skal ha ditt daglige tilhold i vårt nærområde, om alt det som skal skje i Bjørvika de nærmeste årene. Det er ytterst sjelden at et så stort og sammenhengende område som Bjørvika har vært planlagt under ett og ut fra høye kvalitetskrav. Bjørvika blir hovedstadens nye tyngdepunkt. Om bare noen få år vil det vokse frem en bydel som vi er overbevist om vil vekke internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Det vil bli en miljøvennlig bydel med et yrende folkeliv og en urban, fremtidsrettet arkitektur. Paul E. Lødøen Det skal bli attraktivt både å jobbe, bo og ferdes i Bjørvika, lover Paul E. Lødøen i OSU. - Vi skal skape noe av det beste bymiljøet Europa kan fremvise, sier administrerende direktør Paul E. Lødøen i Oslo S Utvikling (OSU). - Glem inntrykkene av Bjørvika slik det har sett ut og ser ut i dag. Etter hvert som vi får bygd ut, og senketunnelen fjerner den massive trafikken, blir dette en pulserende bydel. Her skal det bli attraktivt både å jobbe, bo og ferdes, lover Lødøen. Høye ambisjoner Han understreker at både planmyndighetene og OSU som utbygger, har høye ambisjoner med Bjørvika. Dette skal bli et dynamisk bymiljø til glede for alle. I tillegg til paradegaten, Dronning Eufemias gate, blir det hyggelige smug og smågater. - Bygulvet skal få et spennende tilbud. Her blir det kafeer, restauranter, forretninger og forskjellige kulturtilbud. Dette skal skape en levende bydel både i og utenfor kontortid, sier Lødøen. Pulserende bydel OSUs visjon er å bygge et område i Bjørvika som pulserer, er funksjonelt, miljøvennlig bygget, trygt og visuelt attraktivt. Selskapet disponerer ca av de totalt kvadratmeterne som skal bygges ut i Bjørvika. OSU har derfor ansvaret for en tredel av Norges største utbyggingsprosjekt i nyere tid. Utgiver: Oslo S Utvikling AS Redaktør: Thor E. Thoeneie Tekst og prosjektledelse: Kommunikasjonsbyrået Stella Nova Design: lemon Trykk: Allkopi Oslo S Utvikling AS, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo Pb 11, 0051 Oslo. Tlf.: Faks: Området som OSU bygger ut, ligger like ved Operaen, og har fått navnet OperaKvarteret. Det totale området OSU disponerer, er på ca kvm, tilsvarende 44 fotballbaner. Her skal det komme boliger til ca mennesker og ca arbeidsplasser. OperaKvarteret vil foreløpig bestå av 12 bygg, som kommer på rekke og rad etter Thons Hotell Opera. Alle byggene er tegnet etter Barcodeprinsippet, som innebærer høye og slanke bygg med siktlinjer mellom. PwC-bygget ble som første prosjekt ferdigstilt i I 2010 flytter KLP til Bjørvika. I 2009 igangsettes også første byggetrinn av de cirka kvm DnB NOR skal disponere med planlagt ferdigstillelse første kvartal 2012.

3 Heftig og begeistret Bjørvikas historie Side 3 Bjørvika betyr byvika og har spilt en viktig rolle i Oslos utvikling siden byen vokste frem for ca år siden under Ekeberg. Christian 4 besluttet å flytte byen til den andre siden av vika etter bybrannen i 1624, men Bjørvika spilte fortsatt en nøkkelrolle som havn og lagerplass for fisk og tømmer som skulle skipes ut. Åpningen av Eidsvollsbanen i 1854 skapte den første barrieren mellom Grønland og sjøen. I 1860-årene ble Nylands Mek. Verksted etablert ved utløpet av Akerselva. Verkstedet ble nedlagt i Med utbyggingen i Bjørvika blir bydelen et tyngdepunkt i hovedstaden liv. - Jeg tror Bjørvika blir et av de flotteste områdene i byen, sier Gard Fossland i PwC. (Foto: Evarose Furmyr). Gard Fossland i PricewaterhouseCoopers er begeistret over å jobbe like ved Operaen, fjorden og kollektivknutepunktet Oslo S. Utsikten fra kontoret i PwC-bygget gjør ham derimot overbegeistret. - Jeg sitter i kontorlandskap i det sydøstlige hjørnet i 10. etasje, og utsikten er utrolig heftig. Det er nesten som man kan bli distrahert av den, smiler Gard Fossland. Siden august i fjor har han jobbet med revisjon hos PricewaterhouseCoopers i Bjørvika. Spennende område Det nye hovedkontoret til PwC markerer begynnelsen på OperaKvarteret. Selskapet overtok det 12 etasjers høye bygget i desember 2007 og flyttet inn med om lag 550 ansatte - de første som fikk sitt daglige virke i området som OSU utvikler. - Det er et spennende område i utvikling og med en fascinerende arkitektur. Bygget er også veldig funksjonelt. Vi har dessuten en fantastisk takterrasse der vi ser hele byen. Der er det nydelig å spise lunsj om sommeren, sier Fossland. En snakkis Mange av de ansatte i PwC kunne nok også tenkt seg en leilighet i nabobygget (KLP) som er under oppføring. Fossland bekrefter at dette er blitt en snakkis i kantina. - Disse boligene kommer til å bli helt rå. Det er vel bare å begynne å spare, smiler han. Men man trenger ikke å bo i nabobygget for å ha grei vei til jobben. Fossland selv bor i Oslo sentrum og kan spasere. Mange andre i PwC reiser kollektivt til Oslo S. Hvem var dronning Eufemia? Den brede boulevarden som skal gå fra Prinsens gate i vest til Middelalderparken i øst, har fått navn etter dronningen som var gift med kong Håkon 5. Hun kom fra Tyskland og giftet seg med kong Håkon V i Som den første konge besluttet han å la seg krone i Oslo, noe som medførte at Oslo ble en viktigere by. Nært fjorden Fossland liker nærheten til fjorden. Han ser også frem til at det kommer gateliv, slik at det går an å bruke området mer. - Jeg tror Bjørvika blir et av de flotteste områdene i byen. Det er allerede et bra sted, men når man ser på de flotte byggene som er på vei opp, er det åpenbart at det blir enda bedre.

4 DnBNO Side 4 Dronning Eufemias gate Operaen Akerselvaallmenningen Stasjonsallmenningen Operaallmenningen Deichmanske bibliotek Infosenter OperaKvarteret Munchmuseet PwC KLP Slik er Bjørvika-planen

5 Side 5 Kulturhistorisk museum Bispekilen Kong Håkon 5s gate Kongsbakken Middelalderparken Illustrasjon: Placebo Effects R

6 Side 6 Skaper moderne trivsel Arkitekturen med slanke bygninger og varierende høyde gir rom for gater, passasjer og smug. Dette skal gi et aktivt, levende byliv og trivsel for alle som bor, jobber eller ferdes i OperaKvarteret. Hvert bygg i OperaKvarteret vil ha sin individuelle form og karakter basert på bærekraftige prinsipper og høy estetisk kvalitet. Det sier Odd Degnæs, styreformann og partner i DARK Gruppen. Sammen med det nederlandske arkitektfirmaet MVRDV vant DARK Arkitekter og A-lab Oslo S Utviklings arkitektkonkurranse i 2003 med sitt Barcode-konsept. Estetisk kvalitet De tok kontakt med MVRDV fordi det skjer mye spennende byutvikling i Nederland. - Vårt mål har vært å skape en spennende, moderne bydel med Illustrasjon: Placebo Effects stor variasjon i bebyggelsen og høy tilgjengelighet, sier Degnæs. Hvert bygg i OperaKvarteret vil ha sin individuelle form og karakter basert på bærekraftige prinsipper og høy estetisk kvalitet. Det gjelder så vel selve byggene som utendørsarealer, gater og smug. Variasjon I stedet for at det blir store kvartaler, skal byggene forholde seg til hverandre. Gatelivet blir brutt opp i mindre enheter, og fasadene blir mer varierte. Dermed skapes det åpenhet samtidig som OperaKvarteret både blir lett tilgjengelig utenfra og lett å ferdes i. Planen er at halvparten av bygningsstripene skal overbygges med glasskonstruksjoner i toetasjes høyde. Dette vil danne intime og komfortable innendørs -soner mellom byggene. - Arkitekturen synliggjør åpenhet, teknologi og innovasjon, mener Degnæs. - Barcode-konseptet skaper en ny type nabolag med egen identitet. Dette tilrettelegger for et aktivt og levende byliv hvor man som fotgjenger lett kan bevege seg gjennom området, sier han. Pris for PwC-bygget Arkitektkontoret A-lab er hedret med den internasjonale arkitektprisen Europe 40 under 40 for blant annet PwC-bygget i Bjørvika. Europe 40 under 40 deles ut av The European Centre of Architecture Art Design og Urban Studies i Chicago. Juryen peker ut 40 av de mest lovende yngre arkitektene i Europa for kreative og nyskapende prosjekter, som blir vurdert til å ligge i det arkitektoniske tetsjiktet.

7 Side 7 Miljøvennlig bydel - Det er bra for miljøet å bygge tett og høyt i Bjørvika, fastslår forsker Aud Tennøy. Beliggenheten ved Oslo S gjør at folk kan sette igjen bilen hjemme. Ytterst få trenger å bruke bil til Bjørvika. Bydelen vil være tilgjengelig med kollektivtransport for nesten alle i østlandsområdet. I tillegg har stort sett alle som bor i Oslo indre by, gang- eller sykkelavstand til bydelen. Det blir dessuten få parkeringsplasser i området. - Dette er miljøsmart, sier Aud Tennøy, forsker ved Transportøkonomisk Institutt og Universitetet for miljø og biovitenskap. God beliggenhet Hun peker på at hvis de Bjørvika-arbeidsplassene legges andre steder, ville det innebære en langt større økning i biltrafikken enn med lokalisering tett inn til Oslo S. Ten- Førsteetasjene i OperaKvarterets bygninger vil være forbeholdt publikumsrettet virksomhet. Her skal det etableres kafeer, restauranter, butikker, gallerier og andre servicetilbud som skal være med på å gi Bjørvika nøy mener det er realistisk å anta at bilandelen på arbeidsreiser til og fra Bjørvika blir 10 prosent. Med lokalisering f. eks. i Oslo ytre by, ville bilandelen være 60 prosent og i Akershus 70 prosent. Redusert biltrafikk Lokalisering av disse arbeidsplassene i Bjørvika vil gi bilturer pr. dag til og fra, mens tilsvarende lokalisering i Akershus ville gitt daglige bilturer. Bjørvika-lokalisering bidrar altså til å redusere veksten i biltrafikken. - Det blir mindre bilkø, mindre lokal luftforurensning og lavere utslipp av klimagasser, sier Tennøy. Rik meny på bygulvet Illustrasjon: Placebo Effects - Lokaliseringen ved Oslo S gir mindre bilkø, mindre lokal luftforurensning og lavere utslipp av klimagasser, sier forsker Aud Tennøy. (Foto: Svein Erik Dahl/ Samfoto). høy puls både i og utenfor kontortid. Dette tilbudet vil gradvis komme når senketunnelen tas i bruk, E18- trafikken blir borte og Bispelokket fjernes, slik at Dronning Eufemias gate får sin form. Europas grønne hovedstad? I 2010 forsvinner E18-trafikken inn i senketunnelen. I tillegg vil Bjørvikas nærhet til Oslo S gi en kraftig vekst i kollektivtrafikken. Dette er viktige bidrag for å nå målet om at Bjørvika skal bli en utslippsnøytral bydel. Oslo er én av åtte hovedsteder som kniver om å bli Europas grønne hovedstad i 2010/2011. Miljøplanene for Bjørvika er ett av Oslos sterkeste kort i finaleheatet. Bad med Midgardsormen! Midgardsormen er et system for oppsamling av avløp for å hindre at forurenset avløpsvann når fjorden. Systemet skal strekke seg fra Kuba på Grünerløkka ned Akerselva til Grønland og videre til Gamlebyen og Bekkelaget renseanlegg. Det omfattende vannog avløpsprosjektet skal gi god vannkvalitet i Bjørvika og indre Oslofjord og dessuten bidra til å redusere energiforbruket. Prosjektet sikrer vannkvaliteten ved den planlagte badestranden ved Sørengautstikkeren. Varelevering under bakken OSU bygger ut OperaKvarteret etter prinsipper om miljøstyrt utbygging. Det innebærer bl.a. at varelevering og søppelhåndtering skal foregå under bakkenivå. Målet er også at byggene skal komme godt under energikravene som gjøres gjeldende etter nye tekniske forskrifter. Likeledes er bruk av miljøvennlige materialer et viktig element

8 Side 8 Bjørvikas første boliger Oslo S Utvikling skal oppføre ca. 450 boliger i OperaKvarteret. Byggingen av de første leilighetene er allerede i gang. - Vi har satt oss som mål å utvikle boliger for fremtiden. Vi ønsker å tilby markedet boliger i et miljø som gjør noe med deg, sier Mikkel Røisland, som bistår OSU med utvikling og salg av boligene i OperaKvarteret. Et levende miljø OperaKvarteret vil få en spennende, nyskapende og innovativ arkitektur tilpasset sin urbane beliggenhet. Boligene vil ligge som tårn på toppen av næringsbygg, i egne selvstendige bygg eller som en del av et kvartal. Røisland forteller at Oslo S Utvikling har samarbeidet tett med Plan- og bygningsetaten for å få et godt samspill mellom boliger og kontorarealer, samt handel, restauranter, kultur og andre tilbud på bygulvet. - Dette er veldig viktig for å få til et levende miljø 24 timer i døgnet syv dager i uken. Navet for et aktivt liv Utsikten fra boligtårnet på KLP-bygget blir spektakulær. Frihetsfølelsen Oslo S Utvikling legger vekt på å bygge boliger med et stort mangfold. Her skal du finne alt fra det nødvendige i dagliglivet til en stor grad av frihet. - Du kan ta skiene på ryggen og gå bort til tog- eller T-banestasjonen. Så kan du velge om du vil ta kveldsturen i Nord- eller Østmarka og være i gang på et kvarter. Eller du kan spasere til Flytoget og være på vei ut i verden én time senere, sier Røisland. Ønsker du mer informasjon om boligene, kan du registrere deg på nettsiden Havnepromenaden OperaKvarteret ligger like ved Oslo S og er et glimrende utgangspunkt for et aktivt liv. Her er noen smakebiter på hva du kan gjøre ved å reise kollektivt: Nordmarka: 17 minutter med T-banen til Sognsvann. 35 minutter til Frognerseteren. Østmarka: 15 minutter med T-banen til Oppsal, som er en av innfallsportene til Østmarka. Akerselva: De sprekeste sykler hele veien opp til Maridalen. For andre er T-banen til Nydalen (11 minutter) å anbefale. Gardermoen: 19 minutter med Flytoget til Oslo Lufthavn. Og ikke glem: Det er bare noen få minutters behagelig gange til Oslofjorden fra OperaKvarteret! En sammenhengende havnepromenade skal binde sammen de ulike områdene i Bjørvika. Denne skal forbeholdes fotgjengere og ha et variert romforløp. Her skal det tilrettelegges for et variert sosialt liv med mulighet for opphold, rekreasjon, samt sosiale og publikumsrettede aktiviteter. I fremtiden kan denne bli en del av en sammenhengende havnepromenade langs hele kyststripen i sentrale Oslo. Oslo S Utvikling AS Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo Pb 11, 0051 Oslo. Tlf.: Faks:

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

OPERAKVARTERET BOLIGTRINN II

OPERAKVARTERET BOLIGTRINN II OPERAKVARTERET BOLIGTRINN II HISTORIEN FORTSETTER OPERAKVARTERET BOLIGTRINN II EN BYDEL FULL AV IDEER Nå tar vi neste steg i OperaKvarteret for å skape noe av det beste bymiljøet Europa kan fremvise.

Detaljer

Bo på. kaikanten. Byggetrinn 3. Fjordbyens beste beliggenhet ... 1...

Bo på. kaikanten. Byggetrinn 3. Fjordbyens beste beliggenhet ... 1... Bo på kaikanten Byggetrinn 3........ 1........ Fjordbyens beste beliggenhet Innhold Snart er Sørenga forvandlet til byens beste boligområde. I Bjørvika har det vært travel havnevirksomhet i mange hundre

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY.

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY. ANNONSE JUNI 2015 FREMTIDENSBY.NO PÅ NETT! Flytende boliger kan være fremtiden i Oslofjorden. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet HOVINBYEN. En bydel i stadig fornyelse og vekst. LILLESTRØM.

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no v bymiljøetatens første år side 4 stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret side 6-7 gunnars hjørne NR 4 MAI 2012 REDAKTØR Rannveig

Detaljer

NORGES LEDENDE NÆRINGSMEGLER

NORGES LEDENDE NÆRINGSMEGLER NORGES LEDENDE NÆRINGSMEGLER SOSIALE MEDIER OG THE WALL OF MONEY BYGGER RØKKES DRØMMEKONTOR SVERDSLAG VED OSLO S LAVT BYGGEVOLUM DEMPER EFFEKTEN AV OLJEBREMSEN I OSLO Fornebuporten 2 3 ARTIKLER s. 03 SOSIALE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Spirea Park Byggetrinn II

Spirea Park Byggetrinn II Spirea Park Byggetrinn II Bo i høyden med nærhet til det urbane liv! Spirea Park Byggetrinn II - Salgstrinn 1 Spirea Park Byggetrinn II Andre byggetrinn består av ett sammenhengende bygg med 110 leiligheter

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Ola Mæle og Petter Stordalen:

Ola Mæle og Petter Stordalen: Næringslivet i drammensregionen juni 2013 3. årgang Ola Mæle og Petter Stordalen: Spennende og tilgjengelig Se side 4 Fra Drammen til Broadway side 12 Eksplosiv vekst i RAC Holding side 26 Protan tar tak

Detaljer

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt.

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. Årsrapport 2014 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Årsrapport 2014 ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. ET LEDENDE EIENDOMSSELSKAP 2 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Et ledende eiendomsselskap

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Det kortreiste, gode livet

Det kortreiste, gode livet Næringslivet i drammensregionen NOVEMBER 2012 2. årgang Ny jobb og en enklere hverdag Se side 46 TEMA: Det kortreiste, gode livet Vil bli verdensmester i elbil-løsninger side 30 Får hjelp til å la bilen

Detaljer

Bryggeposten. Hotellplanene begynner å ta form. Se de. Suksessfull bakerisommer på brygga

Bryggeposten. Hotellplanene begynner å ta form. Se de. Suksessfull bakerisommer på brygga Bryggeposten Nr. 03 2012 www.nordrejarlsbergbrygge.no STEDET FOR DET GODE LIV Se de spennende bildene Hotellplanene begynner å ta form Se side 10-11 Suksessfull bakerisommer på brygga Se side 4 Les mer

Detaljer

NYTT HJEM. Boligprosjekter fra MajaTeknobygg. Fra enebolig til leilighetsdrøm. Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig

NYTT HJEM. Boligprosjekter fra MajaTeknobygg. Fra enebolig til leilighetsdrøm. Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig Informasjonsmagasin utgitt av MajaTeknobygg NYTT HJEM Boligprosjekter fra MajaTeknobygg Fra enebolig til leilighetsdrøm SIDE 4 Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig SIDE 5 Maja Eiendom med

Detaljer

UTLEIEMAGASINET Norges ledende næringsmegler

UTLEIEMAGASINET Norges ledende næringsmegler UTLEIEMAGASINET Norges ledende næringsmegler AQUA TOWER ET MULTIPLEKST MESTERSTYKKE FREMTIDENS BYDELSSENTRE RED BULL RÅ OG RENDYRKET FASITEN FOR LEIEUTVIKLING I 2013 OG FORVENTNINGENE TIL 2014 n 1 2 Akershus

Detaljer

Høyhus i Norden til begjær og besvær!

Høyhus i Norden til begjær og besvær! Høyhus i Norden til begjær og besvær! Befolkningsvekst og fortetting er sentrale planutfordringer i mange nordiske storbyer. Noen av byene har klare føringer om dette skal skje uten vesentlig bygging av

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

bolig:urban De nye livene våre Husbanken

bolig:urban De nye livene våre Husbanken bolig:urban 1 De nye livene våre Husbanken 2 De nye livene våre Bak dette heftet står prosjektleder Guro Voss Gabrielsen og spesialrådgiver Bente Florelius, Norsk Form. Layout: Petter Baggerud Heftet er

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig!

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! Markedsrapport nr. 3/95 side 1 Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY BR DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 9 DESEMBER 2013 FREMTIDENS BY 4BYGG FOR FREM- TIDEN Silurveien 2 går foran som et grønt eksempel FOTO: MIR LES MER PÅ WEB Prestisjeprosjekt: 23 energibrønner

Detaljer