Norsk Stråleterapimøte mars 2008 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Stråleterapimøte. 26. - 27. mars 2008 Oslo"

Transkript

1 Norsk Stråleterapimøte mars 2008 Oslo

2

3 Velkommen til NORSK STRÅLETERAPIMØTE I OSLO KVIST-gruppen ønsker velkommen til Oslo og det 8. Norske stråleterapimøte. I år fokuserer vi på strålebehandling av brystkreft og møtet arrangeres med faglig støtte og samarbeid med Norsk Brystkreftgruppe. Sarah Darby fra CTSU (Clinical Trial Service Unit & Epidemiological Studies Unit) Oxford universitet arbeider med undersøkelser på overlevelse og langtidseffekter etter stråleterapi ved brystkreft. Hun vil presentere resultater fra studier på disse emnene. Giovanna Gagliardi fra Karolinska Universitetssykehus vil presentere sitt arbeid på modellering av dose/volumrespons for friskvev ved brystbestråling. I forkant av Stråleterapimøtet er det distribuert 3 pasientcase for strålebehandling av brystkreft. Det er foretatt inntegninger av volumer, planlagt feltoppsett, beregnet doser og beskrevet rutiner for behandlingsverifikasjon og dokumentasjon ved stråleterapisentrene. Problemer og utfordringer knyttet til strålebehandling av de tre case vil bli diskutert ledet av Norsk Brystkreftgruppe og representanter fra stråleterapisentrene. Vi håper på gode diskusjoner og takker alle som har bidratt og bidrar i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av workshopen. Møtet er godkjent som ikke-obligatorisk kurs for leger i spesialistutdanning i onkologi med 7 timer. KVIST-gruppen Norsk Brystkreftgruppe Norsk Strålemedisinsk forum

4 PROGRAM ONSDAG 26. MARS 18:30-19:30 Registrering Ca 19:15 Velkomstdrink 20:00 Konferansemiddag i Restauranthuset Operaen Norsk Stråleterapimøte: TORSDAG 27. MARS 08:00 09:00 Registrering 09:00 09:10 Åpning Sesjon 1: Problemer og utfordringer ved strålebehandling av brystkreft Ordstyrer:Bjørn Naume, Rikshospitalet HF 09:10-09:50 New results from the worldwide overview of trials of radiotherapy in breast cancer S Darby, CTSU Oxford Universitet England 09:50 10:35 Toleransedoser og modellering av dose/volumrespons for friskvev ved brystbestråling G Gagliardi, Karolinska Universitet Sykehus, Sverige 10:35-10:45 Kaffe 10:45 11: 20 Recent results on the long-term toxicity of radiotherapy S Darby, CTSU Oxford Universitet England Sesjon 2a: Workshop: Strålebehandling brystkreft Panel: Kristin Iversen, Stavanger Universitetssjukehus, Jomar Frengen, St. Olavs Hospital, Bjørn Naume Rikshospitalet, Erik Wist, 11:25 12:35 Presentasjon av pasientcase 2 Målvolumer og hjerte, v leger Sammenstilling målvolumer, retningslinjer v KVIST Doseplaner/feltoppsett, v fysikere/ stråleterapeuter Sammenfatning doseplaner v KVIST Kommentarer ekspertpanel case 2; likheter, forskjeller, anbefalinger 12:35 13:30 Lunsj

5 Sesjon 2b: Workshop: Strålebehandling brystkreft forts Panel: Kristin Iversen, Stavanger Universitetssjukehus, Jomar Frengen, St. Olavs Hospital, Bjørn Naume Rikshospitalet, Erik Wist, 13:30 14:00 Presentasjon og diskusjon av pasientcase 1 Målvolumer og hjerte, v leger Sammenstilling målvolumer, retningslinjer v KVIST Doseplaner/feltoppsett, v fysikere/ stråleterapeuter Sammenstilling doseplaner v KVIST Kommentarer ekspertpanel case 1; likheter, forskjeller, anbefalinger 14:40-14:50 Kaffe 14:50 16:00 Presentasjon og diskusjon av pasientcase 3 Målvolumer og hjerte, v leger Sammenstilling målvolumer, retningslinjer v KVIST Doseplaner/feltoppsett, v fysikere/stråleterapeuter Sammenfatning doseplaner v KVIST Kommentarer ekspertpanel case 3; likheter, forskjeller, anbefalinger 16:00-16:10 Kaffe 16:10-17:00 Sammenfatning av spørreskjemaer Konklusjoner ekspertpanel Avslutning Vi ønsker at Norsk Stråleterapimøte skal være en arena for diskusjoner mellom de ulike yrkesgrupper i vårt spesielle flerfaglige miljø. En felles faglig forståelse og kunnskap om de ulike yrkesgruppers faglige tilnærming til strålebehandling, håper vi vil sikre- og utvikle kvaliteten på strålebehandling i Norge

6 PRAKTISK INFORMASJON Adresse Thon Hotel Opera Christian Fredriksplass 5 Sentrum 0103 Oslo Konferansemiddag Onsdag 26. mars Kl 20:00 i Restauranthuset Operaen. Aperitiff fra kl 19:15 Deltagerbevis Ved ønske utstedes deltagerbevis. Kontakt: Konferansekoordinator Kongressekretæriatets

7 NOTATER NEW RESULTS FROM THE WORLDWIDE OVERVIEW OF TRIALS OF RADIOTHERAPY IN BREAST CANCER S Darby, CTSU Oxford Universitet England Notater TOLERANSEDOSER OG MODELLERING AV DOSE/VOLUMRESPONS FOR FRISKVEV VED BRYSTBESTRÅLING G Gagliardi, Karolinska Universitet Sykehus, Sverige Notater

8 NOTATER RECENT RESULTS ON THE LONG-TERM TOXICITY OF RADIOTHERAPY S Darby, CTSU Oxford Universitet England Notater

9 WORKSHOP FOR STRÅLEBEHANDLING AV BRYSTKREFT Pasientcase 1: Pasienten oppdaget forandringer lateralt i venstre bryst i november Kontaktet etter hvert fastlege og er utredet ved Brystdiagnostisk senter lokalt. Palpatorisk ble det målt en tumor 5 x 5,5 cm og en forstørret glandel i aksille. Det er gjort nålebiopsi fra venstre mamma som viste duktalt infiltrerende karsinom, østrogenreseptor positiv 100 %, progesteronreseptor 70 %, HER-2 analyse 3+, dvs positiv. FNAC fra venstre aksille viste maligne celler svarende til karsinommetastaser. Mammografi viste malignitetssuspekt mikrokalk med total utbredelse 9 cm, samt ultralydmessig malignitetssuspekt tumor med utbredelse ca 7 cm. Malignitetssuspekte knuter i venstre aksille. Det ble gjort skjelettscintigrafi som ikke viste tegn til metastaser Etter neoadjuvant FEC100 og taxan + trastuzumab ble pasienten operert i juli 2007 med ablatio og aksilletoilette. Histologisk undersøkelse viste ablasert venstre mammae med en tumor som målte 33 mm og hvor det i aksillepreparatet ble funnet 4 lymfeknuter, hvorav det i 1 fantes metastase. Pasienten har på grunnlag av hormonreseptor positiv status startet opp med tamoxifen. Hun får også trastuzumab adjuvant. Pasientcase 2: Brystbevarende operasjon for DCIS grad III i venstre mamma. Omfang på cirka 5mm. Frie reseksjonsrender unntatt knapt 1mm baktil, men der har man tatt med fascien. Undersøkelse av vaktpostlymfeknute påviste ikke metastase. Pasienten er nå henvist til postoperativ strålebehandling Pasientcase 3: 56 år gammel kvinne, tidligere frisk, som er operert med brystbevarende kirurgi på grunn av screeningoppdaget ca mammae i venstre bryst. Tumor var lokalisert i øvre laterale kvadrant, på mammografi beskrevet 5 mm, biopsiverifisert cancer. Pasienten ble operert med reseksjon av tumor inkl. fjerning av reseksjonsflater ned til pectoralismuskel. Histologi viste 20 mm stort ductalt carcinom, grad III, ER+, PgR-.1 mm til infiltrerende tumor, DCIS gr III i 2 kantbiopsier medialt og kranielt. Metastase i en av elleve lymfeknuter i axillen. Rereseksjon: Fortsatt brystbevarende inkl sårhulen ned til musk. Histologisk fortsatt DCIS i reseksjonskanten. Stadium: pt1c pn0(0/11). Adjuvant hormonbehandling er startet. Diskusjon Målvolumsinntegning Hvordan defineres boostvolumet? Behandlingsteknikk? Doser?

10 NOTATER

11 NOTATER

12 DELTAGERLISTE Abramova, Tatiana Agersborg, Rigmor Amdal, Jofrid Sørseth Andersen, Annette Andersen, Kine Mørch Andersen, Stein Kamfjord Bakka, Tone Balazs, Aniko Bergersen, Vidar Bergestuen, Wenche Bergmyr, Ivar Andreas Berntsen, Irene Bjerke, Hans Bjørhovde, Ingunn Borgen, Linda Bremnes, Yngve Bruvik, Marit Bø, Berit Danielsen, Turi Darby Sarah Djupvik, Linda Holth Elvebakken, Sigbjørn Erdal, Rannveig Flood, Kathrine Frengen, Jomar Frykholm, Gunilla Førland, Anne Marit Wang Gagliardi Giovanna Giske, Liv Ellen Hafslund, Rune Hanisch, Per Henrik Hansen, Mona Helene Heikkilä, Ingrid Espe Heikkilä, Reino Hellebust, Taran Paulsen Ålesund Sjukehus Stavanger universitetssjukehus Stavanger universitetssjukehus Sykehuset Innlandet HF Gjøvik Sykehuset Innlandet HF Gjøvik Stavanger Universitetssjukehus Sykehuset Innlandet HF Gjøvik Ullevål Universitetssykehus Statens strålevern Kreftregisteret Nordlandssykehuset Universitetssykehuset Nord Norge Haukeland universitetssjukehus Høgskolen i Oslo CTSU Oxford University Universitetssykehuset i Nord-Norge Stavanger Universitetssykehus St. Olavs Hospital Statens strålevern Karolinska Universitetssykehus Stockholm Ålesund Sykehus Haukeland universitetssykehus Sørlandet Sykehus HF Statens strålevern Stavanger Universitetssjukehus Statens strålevern

13 DELTAGERLISTE Hellevik, Turid Hjelstuen, Mari Helene Blihovde Hjemly, Håkon Hogsrud Olsen, Håvard Hosseinian, Mojgan Hämäläinen, Niklas Iversen Kristin Johannessen, Dag Clement Johansen, Monica Johansen, Safora Kamboz, Vicky Karlsen, Hilde Britt Karlsen, Jarle Kirkhorn, Ingeborg Kjersem Janne Beate Klepp, Olbjørn Kongsgaard, Ane Kvammen, Øivind Kursetgjerde, Torgunn Larsen, Walther Andre Lederer Karharina Levernes, Sverre Lilleengen, Andrea Lundgren, Steinar Lyberg, Anne Mette Løkkevik, Erik Marienhagen, Kirsten Mathiesen, Randi Ruud Melsom, Haakon Mjelstad, Aud Jorunn Mjaaland, Ingvil Naume, Bjørn Netland, Linda Nguyen, Vi Hao Nieder, Carsten Nilsson, Sanna Universitetssykehuset Nord Norge Stavanger Universitetssjukehus Norsk Radiografforbund Stavanger Universitetssjukehus Statens strålevern Kreftregisteret Universitetssykehuset Nord Norge St Olavs Hospital Helse Sunnmøre Kreftavd. Helse Sunnmøre Rikshospitalet HF Ålesund sjukehus, Kreftavdelinga Ålesund sjukehus Helse Sunnmøre Sykehuset Innlandet HF Gjøvik Statens strålevern Sykehuset Innlandet HF Gjøvik St. Olavs Hospital Sykehuset Innlandet HF Gjøvik Universitetssykehuset i Nord-Norge Kreftsenteret, Kreftsenteret, Høgskolen i Bergen, Institutt for radiografi Stavanger Universitetssjukehus Haukeland Universitetssykehus Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF

14 DELTAGERLISTE Nome, Ole Nordhuus, Rune Nygaard, Britt Nyheim, Anne-Marie Nystad, May Britt Olaussen, Gisle Olsen, Dag Rune Omland, Torbjørn Pettersen, Anna Ramani, Asuman Ree, Anne Hansen Reinertsen, Kristin Valborg Reitan, Jon B. Rekstad, Bernt Louni Røed, Anna Saksgård, Tone Kristin Salkjelsvik, Mona Salsmonsen, Anne Krekling Saur, Sigrun Sommer, Hilde Heen Spanne, Oddvar Stensland, Birthe Rokne Stenvold, Helge Strickert, Trond Sulen, Turid Husevåg Sundqvist, Eric Sætersdal, Anna Talleraas, Olaug Taraldsen, Lisa Taylor, Kerstin Toft, Hildegunn Ubostad Træen, Irene Tunstad, Janne Heidi Utnes, Sissel Wist, Erik Aalefjær, Anne Birgitte Aansorgh, Moniek St Olavs Hospital Helse-bergen Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Stavanger Universitetssjukehus Universitetet i Oslo Norsk Radiografforbund Akershus Universitetssykehus Kreftsenteret, / Statens strålevern Stavanger Universitetssjukehus Universitetssykehuset i Nord-Norge St. Olavs Hospital Kreftavd., Universitetssykehuset i Nord-Norge Senter for Kreftbehandling, SSHF Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge St. Olavs Hospital Haukeland universitetssjukehus Høgskolen i Oslo Kreftregisteret Stråleterapi, Kreftsenteret Stavanger Universitetssjukehus Haukeland universitetssjukehus Universitetssykehuset i Nord-Norge Kreftsenteret,

15

16 FOX Foto: VisitOSLO/Gunnar Strøm, VisitOSLO/Nancy Bundt.

09-37. NBCG s retningslinjer for behandling ved metastaser Ingen endringer eller forslag til endringer.

09-37. NBCG s retningslinjer for behandling ved metastaser Ingen endringer eller forslag til endringer. med gunstig genotype med tanke på CYP2D6 aktivitet. Dataene er interessante. Men det har til nå vært sprikende resultater i andre studier som har studert dette forhold. Vi mener likevel at det er på sin

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

StrålevernRapport 2014:8

StrålevernRapport 2014:8 StrålevernRapport 2014:8 Kliniske revisjoner av stråleterapi ved brystkreft ved norske stråleterapienheter i perioden 2009 2011 Referanse: Heikkilä IE. Kliniske revisjoner av stråleterapi ved brystkreft

Detaljer

09-4. Ny styringsgruppe og valg NBCG høsten 2009. Opprettelse av valgkomite.

09-4. Ny styringsgruppe og valg NBCG høsten 2009. Opprettelse av valgkomite. Referat styringsgruppemøte NBCG 11. juni 2009 Tid: 11. juni kl. 17.00 20.00 Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen (rett ved togstasjonen) Tilstede: Erik Wist, Hans E. Fjøsne, Ingvild Mjaaland, Ottar

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013 Årsrapport 2013 Sammendrag Prostatacancerregisteret publiserer i denne årsrapporten data på institusjonsnivå

Detaljer

Faglige anbefalinger for postoperativ strålebehandling ved rektumcancer

Faglige anbefalinger for postoperativ strålebehandling ved rektumcancer Faglige anbefalinger for postoperativ strålebehandling ved rektumcancer Utarbeidet av Norsk GastroIntestinal Cancer Gruppe, NGICG og KValitetssikring I Stråleterapi, KVIST NGICG Arbeidsdokument/nettversjon

Detaljer

Avvikshåndtering ved norske stråleterapisentre

Avvikshåndtering ved norske stråleterapisentre Strålevern Rapport 2006:3 Avvikshåndtering ved norske stråleterapisentre Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Levernes S, Johannessen DC. Avvikshåndtering

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Pilotprosjekt for kliniske revisjoner i stråleterapi

Pilotprosjekt for kliniske revisjoner i stråleterapi Strålevern Rapport 2004:9 Pilotprosjekt for kliniske revisjoner i stråleterapi Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Johannessen DC, Hellebust TP, Bremnes

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Brystkreft TEMA. Kirurgisk høstmøte 2012. Se eget hefte. FAGMEDISINSKE FORENINGER Symposier på Høstmøtet. FAGNYTT Mikrokirurgikurs

Brystkreft TEMA. Kirurgisk høstmøte 2012. Se eget hefte. FAGMEDISINSKE FORENINGER Symposier på Høstmøtet. FAGNYTT Mikrokirurgikurs TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING NR. 3/2012 TEMA Brystkreft FAGMEDISINSKE FORENINGER Symposier på Høstmøtet s. 180 FAGNYTT Mikrokirurgikurs s. 185 MINIMALT INVASIV KIRURGI Laparoskopisk kirurgi

Detaljer

Program for NAF/NTAF/NAF s etterutdanningskurs 2009

Program for NAF/NTAF/NAF s etterutdanningskurs 2009 Program for NAF/NTAF/NAF s etterutdanningskurs 2009 Quality Hotell 33, Kjære kursdeltaker Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årets etterutdanningskurs! Det er i år 3.gang vi har et fellesarrangement

Detaljer

StrålevernRapport 2013:7. Avvikshåndtering i norsk stråleterapi

StrålevernRapport 2013:7. Avvikshåndtering i norsk stråleterapi StrålevernRapport 2013:7 Avvikshåndtering i norsk stråleterapi Avvikssystem og avviksdata 2003-2011 Referanse: Levernes S. Rapportens tittel. Avvikshåndtering i norsk stråleterapi. Avvikssystem og avviksdata

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #03/12

REFERAT STYREMØTE #03/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 26.04.12 REFERAT STYREMØTE #03/12 Tid/

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Fagkonferansen 2009 om nevromuskulære sykdommer

Fagkonferansen 2009 om nevromuskulære sykdommer Fagkonferansen 2009 om nevromuskulære sykdommer Pompes-sykdom, EM-bilde forstørrelse 3000X Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Planleggingen...

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD.

A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD. 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 27 A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD. MD H. Seland1, MD H.C Sylvester Jensen2, Dr. Med S.O Wikstrøm1 Dep.

Detaljer

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) IS-2085 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslingslinjer

Detaljer

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Vårmøtet 2015 Skien. Barne- og ungdomsmedisinsk avdeling, Sykehuset Telemark HF i samarbeid med styret i Norsk Barnelegeforening

Vårmøtet 2015 Skien. Barne- og ungdomsmedisinsk avdeling, Sykehuset Telemark HF i samarbeid med styret i Norsk Barnelegeforening Vårmøtet 2015 Skien Henrik Ibsen står taus og urørlig på sin pidestall og skuer ut over byen, med Skien kirke i bakgrunnen. I forgrunnen sees Hedvig og Lille Eyolf Barne- og ungdomsmedisinsk avdeling,

Detaljer

StrålevernRapport 2010:4. Gross Tumor Volum GTV. Mal for utarbeidelse av faglige anbefalinger for strålebehandling i Norge

StrålevernRapport 2010:4. Gross Tumor Volum GTV. Mal for utarbeidelse av faglige anbefalinger for strålebehandling i Norge StrålevernRapport 2010:4 Gross Tumor Volum GTV Mal for utarbeidelse av faglige anbefalinger for strålebehandling i Norge Referanse: Frykholm G, Heikkilä IE, Hellebust TP, Johannessen DC, Levernes SG, Sundqvist

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

LYMFEPOSTEN. Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening. Nr 1 2012 24. årgang

LYMFEPOSTEN. Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening. Nr 1 2012 24. årgang LYMFEPOSTEN Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening Nr 1 2012 24. årgang ISSN 1502-4474 Utgiver: Norsk Lymfødemforening org nr 971 274 840 Tlf 920 92 819 Leder: Marit Helene Kløve Nordnesveien 38, 5005

Detaljer