CURRICULUM VITAE Februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE Februar 2015"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: Akademisk grad: PhD i statsvitenskap Sivil status Samboer, to barn Stilling: Forsker II Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk, engelsk, forstår tysk E-post: UTDANNELSE År Akademisk grad Institusjon 2013 Phd, (disputas ) Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo 2010 PhD-course: How to study governance networks and the networked society Universitetet for miljø og biovitenskap 2009 PhD-course: Metagovernance Department of Social Sciences, Roskilde University 2007 Phd-kurs: Vitenskapsteori SV- fakultetet, Universitetet i Oslo 2006 Phd-kurs: Network Governance: Department of Social Sciences, between efficiency and democracy 2005 Phd-kurs: Refleksjoner omkring valg og bruk av kvalitativ metode i statsvitenskap/samfunnsvitenskap Roskilde University SV- fakultetet, Universitetet i Oslo 2002 Cand. Polit. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1996 Cand. Mag. Universitetet i Oslo Historie mellomfag Statsvitenskap mellomfag Ex. Phil. U- landsstudiet grunnfag Høgskolen i Oslo 1992 Videregående skole, allmennfaglig studieretning Dahlske videregående skole, Grimstad FORSKNINGSINTERESSER Lokaldemokrati, byplanlegging, flernivåstyring, governance og demokratisk nettverksstyring, e- demokrati YRKESERFARING Forsker II / Norsk institutt for by - og regionforskning Forsker III / Norsk institutt for by - og regionforskning 1

2 Forskningsassistent / Norsk institutt for by - og regionforskning Høgskolelektor i statsvitenskap/ Avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag, Høgskolen i Oslo Høgskolelærer i statsvitenskap/ Avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag, Høgskolen i Oslo Timelærer i statsvitenskap/ Avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag, Høgskolen i Oslo Seminarlærer i metode og statistikk, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo ERFARING FRA FORSKNINGSPROSJEKTER Prosjektledelse: ( ) Forskningsbasert evaluering av plandelen av Plan- og bygningsloven 2008 (EVAPLAN 2008). NFR: DEMOSREG II. Prosjektleder, budsjett NKR, fem norske partnere (NIBR, NMBU, NORUT, UiT, TØI), fem internasjonale partnere: Universitetet i København (DK), Universitetet i Aalborg (DK), KTH (Sverige), Universitetet i Umeå (Sverige), Technologische Universität i Berlin (Tyskland). ( ) Governing risk society: Increasing local adaptive capacity by planning and learning networks (GOVRISK). NFR: KLIMAFORSK. Prosjektleder, budsjett NKR, tre norske partnere (NIBR, NIVA, NVE), to internasjonale partnere: Universitetet i Luleå (Sverige) og Intersus (Germany). ( ) Handling conflict in compact city/centra development: How is local sustainable planning managed through new planning tools and practices?(susplan) NFR: DEMOSREG II. Prosjektleder, budsjett NKR, tre norske partnere NIBR, NMBU, NTNU og fire internasjonale: LSE (UK), Universitetet i Tilburg (NE), Universitetet i København (DK), Aalto Universitet (FIN) (2012) Populærvitenskapelig oppsummering av DEMOSREG-programmet. NFR (Prosjektleder) Prosjektdeltaker: ( ) Glomma & Lågen United, Regionale forskningsfond (2014) WAPABAT oppfølgingsstudie, tilskudd fra Miljødirektoratet (2013) Styring og ledelse av og i nettverk/ partnerskap i kommunal sektor. Utfordringer og muligheter. KS ( ) Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway. Norske EØS-midler ( ) From service provider to network node: Does the Counties coordination role contribute to goal attainment and public sector innovation? (Countynode) NFR: DEMOSREG II (2013) Kunnskapsstatus om lokale demokratiske organer i kommuner. KS ( ) Innbyggerdialog. KS ( ) Water Pollution Abatment in a system of Multi-level Governance: A study of Norway's implementation of EUs Water Framework Directive (Wapabat).NFR: MILJØ2015 (2012) Statlig bruk av juridiske og pedagogiske virkemidler i omsorgssektoren. HOD ( ) From Climate Knowledge to Local Adaptation: How can we strengthen the adaptation capacity of local government? (Climadapt) NFR: NORKLIMA (2010) Evaluering av innbyggerinitiativordningen. KRD ( ) Autonomy and quality in care. The comparative case of multilevel governance in local service provision for the elderly and the mentally ill (Qualicare) NFR: HELSEOMSORG 2

3 ( ) BaltCica (INTERREG-prosjekt) ( ) Governance for sustainability (G-FORS) EUs 6. rammeprogram ( ) Demokratisk styring i et flernivåsystem: Lokal oppfølging av nasjonal politikk i Norge. NFR: DEMOSREG I ( ) Forms of governance in urban development: From participation as a plus factor in government to participation as a strategy in governance NFR:DEMOSREG I ( ) Regional foresight as a mode of governance, under NIBRs strategiske instituttprogram Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development. NFR (2006) Den regionale stat inndelingsmåter og samordningsutfordringer. FAD ( ) IKT og lokaldemokratiet. Norges Forskningsråd (KIM) (2004-5) IKT og vilkår for lokalpolitisk deltakelse og engasjement blant funksjonshemmede. NFR ( ) Fylkeskommunal oppgavedifferensiering. KRD ( ) Forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark. KRD ( ) Evaluering av Stifinnerprogrammet. KRD ( ) Participation, Leadership and Urban Sustainability (PLUS). EUs 5. rammeprogram ( ) Statlig tilsyn med kommunesektoren. Tilsynsutvalget/KRD ( ) Dialogen mellom staten og kommunene. KRD PUBLISERING ARTIKLER I INTERNASJONALE TIDSSKRIFTER MED PEER REVIEW Sørensen, Eva, Anders Lidstrøm og Gro Sandkjær Hanssen (2015, forthcoming) «Assessing the conditions for regional political leadership in Scandinavia, submitted to Scandinavian Journal of Public Administration, January Hovik, Sissel and Gro Sandkjær Hanssen (2014) «The impact of network management on multi-level coordination», Public Administration, Online publication December doi: /padm Hanssen, Gro Sandkjaer and Eva Irene Falleth (2014) Broad Civil Society Participation? Mapping the Role of Local Associations in Urban Planning in Norway, Local Government Studies,40 (3), , DOI: / Higdem, Ulla and Gro Sandkjær Hanssen (2014) Handling the two conflicting discourses of partnerships and participation in regional planning, European Planning studies, 22 (7) DOI: / Hanssen, Gro Sandkjær, Per Kristen Mydske and Elisabeth Dahle (2013) Multi-level coordination of climate change adaptation: By national hierarchical steering or by regional network governance?, Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, 18:8, , DOI: / Hanssen, Gro Sandkjær (2012) Negotiating Urban Space: Challenges of Political Steering in Market- and Network-oriented Urban Planning, Scandinavian Political Studies, Volume 35, Issue 1, page ISSN: DOI: /j x Falleth, Eva Irene & Hansen, Gro Sandkjær (2011), Participation in planning; a study of urban development in Norway, Refereed article No. 42, August, 2011, European Journal of Spatial Development. 19 pp. Online Publication Date: ISSN

4 Hanssen, Gro Sandkjær and Marit Kristine Helgesen (2011) Multilevel-governance of local careprovision implications for universalism, International Journal of Sociology and Social Policy, vol.31, issue 3/4, pp DOI: / (permanent URL) Falleth, E., G. Sandkjaer Hanssen and A. Røiseland (2011) Introduction: themed section on Nordic governance, Urban Research and Practice, Vol. 4, Issue 1, pp 1-4. DOI: / Hanssen, G.S, E. Nergaard, A. Skaalholt and J. Pierre (2011) Multi-level governance of regional economic development in Norway and Sweden: To much or too little top-down control?, Urban Research and Practice, Vol. 4, Issue 1, pp DOI: / Hanssen, G.S and I.L. Saglie (2010) "Cognitive Closure in Urban Planning", Planning Theory and Practice, Vol. 11. No. 4, pp Hanssen, Gro Sandkjaer (2010) Ensuring Local Community Interests in Market-oriented Urban Planning? The Role of Local Politicians, Environment and Planning C, 28 (4), Falleth, Eva, Gro Sandkjær Hanssen and Inger-Lise Saglie (2010) Challenges to Democracy in Market-oriented Urban Planning in Norway, European Planning Studies, 18(5), pp Hanssen, Gro Sandkjaer, Tom Johnstad and Jan Erling Klausen (2009) Regional Foresight, Modes of Governance and Democracy, European Planning Studies, 17(12), pp Fotel, Trine and Gro Sandkjaer Hanssen (2009) Meta-Governance in Nordic Regions The Role of Politicians in Regional Governance Networks, Local Government Studies, 35(5) Askim, Jostein and Gro Sandkjaer Hanssen (2008) Councillors Receipt and Use of Citizen Input: Experience from Norwegian Local Government, Public Administration, Vol. 86, Issue 2, pp (doi: /j x) Hanssen, Gro Sandkjær, Inger Marie Stigen og Signy Irene Vabo (2008) Påvirkes politikernes representasjonsfunksjon av at informasjon om befolkningen digitaliseres? Erfaringer fra norske kommuner, Kommunal economi och politik, Vol. 12, nummer 2, s (ISSN ). Hanssen, Gro Sandkjær (2008) E-communication strengthening the ties between councillors and citizens in Norwegian local government?, Scandinavian Political Studies, vol 31, Issue 3, pp (ISSN ) Hansen, Tore, Gro Sandkjær Hanssen og Inger Marie Stigen (2007) Den regionale staten, Nordiske organisasjonsstudier, 9 (1): Hanssen, Gro Sandkjær (2007) ICT in Norwegian Local Government Empowering the Politicians?, Local Government Studies, Vol. 33, No. 3, Vabo, Signy Irene, Gro Sandkjær Hanssen og Jan Erling Klausen (2004), Demokrati og deltakelse i urbane policynettverk erfaringer fra Norge i Politica 2004:2, 36.årgang ( ) 4

5 Hanssen, Gro Sandkjær (2003) Retten til effektiv deltakelse: Underliggende demokratiteoretiske syn i folkerettslige bestemmelser om politiske minoritetsrettigheter i Mennesker og rettigheter. Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter. 2003:4 ARTIKLER I NORSKE TIDSSKRIFTER MED FAGFELLEVURDERING (PEER REVIEW) Hanssen, Gro Sandkjær, Line Johanne Barkved, Silje Holen og Jan Erling Klausen (2015, forthcoming) «Hvordan er klimaendringer integrert i arbeidet med vannforvaltningsplaner i Norge?», Kart&Plan, Hanssen, G.S, H. Hofstad og H. Hisdal (2015) «Utfordringer for lokal tilpasning til klimaendringer - kan lærende nettverk øke tilpasningskapasiteten?», Kart&Plan, 2015/1. Hanssen, Gro Sandkjær, Sissel Hovik og Gunn Cecilie Hundere (2014) «Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki», Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 30 (3), ISSN Print: Helgesen, Marit K. og Hanssen, Gro Sandkjær (2014) Samhandlingsreformens styringsvirkemidler - implikasjoner for kommunalt handlingsrom, Tidsskrift for Velferdsforskning, 17 (3), Hanssen, Gro Sandkjær, Marit K. Helgesen og Ann Karin Holmen (2014) «Den forhandlende kommune i samhandlingsreformen forhandlingspraksis og lederegenskaper», Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 30 (2), Hanssen, Gro Sandkjær og Sissel Hovik (2013) «EUs vanndirektiv og medvirkning erfaringer fra Norge», Kart og plan, Vol 73, 5, Ellingsen, W., G.S. Hanssen og I.-L. Saglie (2010) «Nye utfordringer i rurale kommuner Fritidsboliger og lokaldemokratiutfordringer», Kart og plan, Vol 70, , ISSN Falleth, Eva og Gro Sandkjær Hanssen (2009) Deltakelse og innflytelse i byplanleggingen en undersøkelse av reguleringsplanprosesser, Kart og plan, 2009/1. Hanssen, Gro Sandkjær og Marte Winsvold (2008) Hvilken betydning har internett? Om politisk inkludering av innbyggere med funksjonsnedsettelser, Tidsskrift for velferdsforskning, årgang 11, 2008/3, s (ISSN ) Hansen, Tore, Gro Sandkjær Hanssen og Inger Marie Stigen (2008) Det fragmenterte regionale styringssystemet konsekvenser for samordning?, i Norsk statsvitenskapelig Tidskrift, Vol. 24, nr. 3, s (ISSN ). Augedal, Egil, Sten- Erik Hammarqvist, Gro Sandkjær Hanssen, Åge Johnsen, Harald Koht og Signy Irene Vabo (2003) Offentlig administrasjon på pensum: En sammenlikning av seks nyere statsvitenskapelige lærebøker, Tidsskrift for samfunnsforskning, nr 2004:1. ANDRE ARTIKLER 5

6 Hanssen, Gro Sandkjær (2013) Medvirkning med virkning?, PLAN. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan or regional utvikling, 3/2013, Higdem, Ulla, Gro Sandkjær Hanssen og Wibeke Børresen Gropen (2012) Framsyn, trangsyn eller vidsyn?, PLAN. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan or regional utvikling. Nr 5/2012, Falleth, Eva, Gro Sandkjær Hanssen og Inger-Lise Saglie (2010) "Makt og medvirkning i urban reguleringsplanlegging", PLAN. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling, Nr 1/2010, s Heløe, Leif Arne, Gro Sandkjær Hanssen og Jan Erling Klausen (2004) Er tilsyn forenelig med dialog Regionale trender nr 1/2004 s 8-13 BØKER OG BOKKAPITLER Hanssen, Gro Sandkjær, Hege Hofstad og Inger-Lise Saglie (red) (2015, forthcoming) Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Oslo: Universitetsforlaget AS. Hanssen, Gro S., Hege Hofstad og Inger-Lise Saglie (2015) «Innledning. Hvorfor studere den kompakte by?», kapittel 1 i Hanssen, Gro Sandkjær, Hege Hofstad og Inger-Lise Saglie (red) Kompakt byutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Saglie, Inger-Lise, Hege Hofstad og Gro S.Hanssen (2015) «Planlegging som hybriditet», kapittel 3 i Hanssen, Gro Sandkjær, Hege Hofstad og Inger-Lise Saglie (red) Kompakt byutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Hanssen, Gro Sandkjær (2015) «Medvirkning i kompakt byplanlegging», kapittel 7 i Hanssen, Gro Sandkjær, Hege Hofstad og Inger-Lise Saglie (red) Kompakt byutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Hanssen, Gro Sandkjær, Hege Hofstad og Inger-Lise Saglie (2015) «Den kompakte by- robust eller sårbar for et klima i endring?», kapittel 11 i Hanssen, Gro Sandkjær, Hege Hofstad og Inger- Lise Saglie (red) Kompakt byutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Hanssen, Gro Sandkjær, Hege Hofstad (2015) «Hvilke hensyn ivaretas i kompakt byutvikling?», kapittel 17 i Hanssen, Gro Sandkjær, Hege Hofstad og Inger-Lise Saglie (red) Kompakt byutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Hanssen, Gro Sandkjær, Hege Hofstad og Inger-Lise Saglie (2015) «Norsk kompakt byutvikling i internasjonal kontekst», kapittel 19 i Hanssen, Gro Sandkjær, Hege Hofstad og Inger-Lise Saglie (red) Kompakt byutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Hanssen, Gro Sandkjær (2015) The counties as nodes in ecosystem-based networks of water governance: enhancing multi-level coordination and public innovation?, Chapter 8. In Sørensen, E. et al (2015) Collaborative innovation in the public sector: European experiences and lessons, Bentham ebook. Falleth, Eva og Gro Sandkjær Hanssen (2012) Medvirkning i planlegging, kapittel 11 i Aarsæther, N., E. Falleth, T. Ringholm og R. Kristiansen (2012) Utfordringer for norsk planlegging kunnskap, bærekraft, demokrati. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 6

7 Hanssen, Gro Sandkjær, Jan Erling Klausen og Ove Langeland (red)(2012) Det regionale Norge Oslo: Abstrakt forlag AS. Hanssen, Gro Sandkjær, Jan Erling Klausen og Ove Langeland (2012) Innledning, kapittel 1 i Hanssen, Gro Sandkjær, Jan Erling Klausen og Ove Langeland (red) Det regionale Norge Oslo: Abstrakt forlag AS. Hanssen, Gro Sandkjær, Per Kristen Mydske og Elisabeth Dahle (2012) Regionenes rolle i arbeidet med å tilpasse samfunnet til framtidens klimaendringer, kapittel 12 i Hanssen, Gro Sandkjær, Jan Erling Klausen og Ove Langeland (red) Det regionale Norge Oslo: Abstrakt forlag AS. Hanssen, Gro Sandkjær, Jan Erling Klausen og Ove Langeland (2012) Regionene mot 2050 kapittel 14 i Hanssen, Gro Sandkjær, Jan Erling Klausen og Ove Langeland (red) Det regionale Norge Oslo: Abstrakt forlag AS. Hanssen, Gro Sandkjær, Jo Saglie og Eivind Smith (2012) KS i det norske flernivådemokratiet, kapittel 10 i M. Reitan, j. Saglie og E. Smith (red.): Det norske flernivådemokratiet. Oslo: Abstrakt forlag AS. Hanssen, Gro Sandkjær og Signy Irene Vabo (2012) Sykehjem til alle? Om nasjonale politiske mål og lokal tilpasninger, kapittel 4 i M. Reitan, j. Saglie og E. Smith (red.): Det norske flernivådemokratiet. Oslo: Abstrakt forlag AS. Hanssen, Gro Sandkjær og Signy Irene Vabo (2008) Styringsutfordringer i lokaldemokratiet økte utfordringer med digitalisering? i Skogerbø, Eli og Gunn Enli (red) Digitale dilemmaer. Oslo: Gyldendal Akademisk, s 18-38, (ISBN ) Hanssen, Gro Sandkjær and Jan Erling Klausen (2007) Network Governance of Urban Regeneration Chapter 2 in Martin Marcussen and Jacob Torfing (eds) (2007) Democratic Network Governance in Europe. Palgrave-Macmillan Hanssen, Gro Sandkjær, Jan Erling Klausen and Signy Irene Vabo (2006) Traces of governance. Policy networking in Norwegian local government Chapter 6 in Hubert Heinelt, David Sweeting and Panagiotis Getimis, (2006) Legitimacy and Urban Governance. A cross- National Comparative Study. London: Routledge Hanssen, Gro Sandkjær, Marit Kristine Helgesen og Signy Irene Vabo (2005) Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Oslo: Gyldendal Akademisk Hanssen, Gro Sandkjær (2004) Minoriteter og demokrati, kapittel 6 i Midgaard, Knut og Bjørn Erik Rasch (2004) Demokrati vilkår og virkninger. (2. utgave) Bergen: Fagbokforlaget (2004) AVHANDLINGER Hanssen, Gro Sandkjær (2013) Negotiating urban space. Challenges of legitimacy in market-oriented urban planning. PhD-avhandling. Institutt for statsvitenskap, Universitetet I Oslo. Hanssen, Gro Sandkjær (2002) Retten til effektiv deltakelse. Demokratiske dilemmaer ved implementering av retten til effektiv deltakelse for medlemmer av nasjonale minoriteter. Hovedoppgave. Institutt for statsvitenskap, Universitetet I Oslo. 7

8 RAPPORTER OG NOTATER Holmen, Ann Karin Tennås og Gro Sandkjær Hanssen (2013) Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap. Samarbeidsrapport IRIS/NIBR. IRIS-rapport 2013/215. Holmen, Ann Karin Tennås og Gro Sandkjær Hanssen (2013) Perspektiver og erfaringer: Styring av og ledelse i kommunalt organiserte samarbeid. Samarbeidsrapport IRIS/NIBR. IRIS-rapport 2013/214. Hanssen, Gro Sandkjær and Hege Hofstad (eds) (2013) Compact City Policies in England, Denmark, the Netherlands and Norway, NIBR-report 2013:30. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research. Hanssen, Gro Sandkjær, Jan Erling Klausen og Marte Winsvold (2013) Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden. NIBR-rapport 2013:4, Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Klausen, Jan Erling, Sveinung Arnesen, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Gro Sandkjær Hanssen, Marte Winsvold og Jacob Aars (2013) Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Samarbeidsrapport NIBR/ Uni Rokkansenteret Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Hanssen, Gro Sandkjær og Marit K. Helgesen (2012) Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? NIBRrapport 2012:26. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Zeiner, Hilde og Gro Sandkjær Hanssen (2012) Demokrati, styring og planlegging funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program NIBR-rapport 2012:20. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Higdem, Ulla, Jan Erling Klausen, Gro Sandkjær Hanssen, Asgeir Skålholt (2011) Regionalt framsyn Hedmark gjennomgang og presentasjon av et regionalt framsynsprosjekt i Hedmark. ØFrapport nr. 02/2011, Lillehammer: Østlandsforskning. Christensen, D.A., G.S. Hanssen, E. Kittelsen, J. E.Klausen, M. Winsvold og J. Aars (2010) Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Samarbeidsrapport NIBR/Rokkansenteret. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Falleth, Eva, Gro Sandkjær Hanssen og Inger-Lise Saglie (2008) Medvirkning i byplanlegging i Norge. NIBR-rapport 2008:37. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Hanssen, Gro Sandkjær, Martin Hanssen, Elin Kittelsen, Jan Erling Klausen and Marte Winsvold (2008) Governance for sustainability (G-FORS). Norway National Report. NIBR Report 2008:9. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research Hanssen, Gro Sandkjær, Ann Karin T. Holmen, Ståle Opedal, Inger Marie Stigen (2007) Søkelys på stifinnerkommunene. En dokumentasjon av stifinnerkommunenes arbeid med Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Arbeidsnotat IRIS-2007/051 Hanssen, Gro Sandkjær and Jan Erling Klausen (2006) Nettverkstyring i en velferdsstat. En analyse av Handlingsprogram Oslo indre øst. NIBR-rapport 2006:10. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Hansen, Tore, Gro Sandkjær Hanssen, Leif Arne Heløe og Inger Marie Stigen (2006) Den regionale stat enhet og Mangfold. Om den geografiske inndelingen av regional stat og konsekvensene av denne. NIBR-rapport 2006:9, Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Hanssen, Gro Sandkjær og Inger Marie Stigen (2006) Forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark. En underveisevaluering. NIBR-rapport 2006:5. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Hanssen, Gro Sandkjær og Jan Erling Klausen (2006) Fylkeskommunal oppgavedifferensiering. Rapport fra innledende undersøkelser. NIBR-rapport 2006:4. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Hanssen, Gro Sandkjær og Marte Winsvold (2006) Lokalt e-demokrati. Om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser. NIBR-rapport 2006:1. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. 8

9 Hanssen, Gro Sandkjær og Marte Winsvold (2006) Lokalt e-demokrati for alle. Hvordan kan kommuner fremme elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser? Et ideog erfaringshefte. NIBR-Notat 2006:110. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Hanssen, Gro Sandkjær, Ann Karin T. Holmen, Ståle Opedal og Inger Marie Stigen (2005) På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal og regionaldepartementets Stifinnerprogram. Samarbeidsnotat mellom RF- Rogalandsforskning og Norsk institutt for by- og regionforskning Hanssen, Gro Sandkjær, Jan Erling Klausen and Signy Irene Vabo (2004) PLUS - Partipation, leadership and urban sustainability. Country report Norway. NIBR Working paper 2004:108. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research Hanssen, Gro Sandkjær, Leif Arne Heløe og Jan Erling Klausen (2004) Statlig tilsyn med kommunesektoren. NIBR - rapport 2004:4. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Hanssen, Gro Sandkjær, Leif Arne Heløe og Jan Erling Klausen (2004) Dialogen mellom fylkesmannen og kommunene. NIBR - rapport 2004:7. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Augedal, Egil og Gro Sandkjær Hanssen (2002) Høye forventninger - dårlige erfaringer? Forventninger og holdninger til studier og arbeidsliv hos studenter på sosialarbeiderstudier og økonomisk - administrative studier ved Høgskolen i Oslo. HiO- Rapport 2002 nr. 27. Oslo: Høgskolen i Oslo PAPER PRESENTERT PÅ AKADEMISKE KONFERANSER Hege Hofstad and Gro Sandkjær Hanssen (2014) The layering of urban planning: how does it affect green structure concerns? Paper presented at the European Consortium for Political Research (ECPR)-conference, Section Environmental Politics, Panel P049 Coordinating the New Environmental Governance (1): Whether and How does all Innovation in Governance Result in Cohesive Systems of Environmental Governance? Glasgow, 04/09/ :00. Hege Hofstad, Gro Sandkjær Hanssen and Asbjørn Røiseland (2014) From service provider to network node? A theoretically informed policy analysis of Norwegian county municipalities, paper presented at NOPSA (Nordic Political Science Association), Gøteborg, August, Arbeidsgruppe 22. «Regional politikk i Norden Utvikling, tendenser og framtid» Eva Sørensen, Anders Lidström and Gro Sandkjær Hanssen (2014) Towards network regionalism implications for regional political leadership in Scandinavia, paper presented at NOPSA (Nordic Political Science Association ), Gøteborg, August, Arbeidsgruppe 22. «Regional politikk i Norden Utvikling, tendenser og framtid» Hanssen, Gro Sandkjær and Hege Hofstad (2014) «Balancing competing concerns in compact city development what concerns are losing?», paper presented at the international conference City Futures 2014 (EURA), Session Governance of urban sustainability transitions, Paris, th of June Hofstad, Hege, Gro Sandkjær Hanssen and Inger-Lise Saglie (2014) «What is the condition for creating sustainable transition through urban planning?» paper presented at the international conference City Futures 2014 (EURA), Session Governance of urban sustainability transitions, Paris, th of June Holmen, Ann Karin og Gro Sandkjær Hanssen (2014) Balansert operativ ledelse mellom politikk og praktikk. Paper presentert på den 19. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, januar 2014, Tromsø. Hovik, Sissel, Jan Erling Klausen, Gro Sandkjær Hanssen, Knut Bjørn Stokke and Marthe Indset (2013) Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Do new water regions represent effective networks for multi-level coordination or a decentralization of dilemmas?, to be presented at: The 7th ECPR General Conference, Water management Across Borders, 9

10 Scales and Sectors: How to Adress Recent Developments and Future Challenges in Water Policy Analysis?, Bordeaux, 4-6. September 2013 Hanssen, Gro Sandkjær and Karina Sehested (2013) Strategic planning in compact city development integrating the variety of knowledge, interests and concerns, Paper presented at the WG Strategic Planning and Collaborative Innovation at the Nordic Environmental Social Science Conference (NESS), June Hovik, Sissel and Gro Sandkjær Hanssen (2013) Implementing the EU Water Framework Directive in Norway. Effective multi-level coordination by meta-governance, Paper presented at the working group 11 The quest for policy integration at the Nordic Environmental Social Science Conference (NESS), June Hofstad, Hege, Gro Sandkjær Hanssen og Asbjørn Røiseland (2012) From service-provider to network-node: What challenges does the emerging multi-level coordination role of the Counties represent? Paper presentert på den XXI årskonferansen for nordisk kommunalforskning (NORKOM), Oslo, Hanssen, Gro Sandkjær (2012) The county as network-node in new, innovative network arenas for coordinating water management. How do county politicians play out their role as multi-level coordinators? Paper presented at the Roskilde University Sunrise Conference 29 th -31 th October Hanssen, Gro Sandkjær and Marit Kristine Helgesen (2010) Multilevel governance of local care provision implications for autonomy and quality. Paper presented at the workshop 'Analyzing implementation in the age of governance', EGPA Permanent Study Group on Public Policy, 7-10 September 2010 in Toulouse. Hanssen, Gro Sandkjær and Inger-Lise Saglie (2009) Cognitive Closure and the Rhetoric of Power in Urban Planning. Paper presented at the international conference Governance Networks: Democracy, Policy Innovation and Global Regulation, arranged by Centre for Democratic network Governance, Roskilde University, December Hanssen, Gro Sandkjær and Signy Irene Vabo (2009) Meta-governance in a multi-level democracy how democratic? Analysing implementation of care services for older people in Norway. Paper presented at the ECPR General Conference, Potsdam, September 2009, Section on Interactive Governance, Policy Innovation and Democracy, Panel Metagoverning Interactive Governance and Policymaking. Hanssen, Gro Sandkjær (2009) Balancing Local Community Interests and Urban Growth? The Role of Local Politicians in New Modes of Governance in Urban Planning. Paper til Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, Klækken, Januar Falleth, Eva and Gro Sandkjær Hanssen (2008) The role of civil society in neo-liberal planning. Paper presented at the EURA (European Urban Research Association) conference Learning Cities in a Knowledge-based Global Society in Milan, 9 th -11 th of October Hanssen, Gro Sandkjær, Jan Erling Klausen and Marte Winsvold (2007) Emissions trading market, hierarchy or governance network? Paper presented at The 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference (NESS), Oslo, of June, 2007, arranged by NIBR Falleth, Eva, Gro Sandkjær Hanssen og Inger Lise Saglie (2007) From participation as a plus factor in government to participation as a strategy in governance empowering or weakening civil society actors in urban development? Paper presented at the conference Citizen Participation in Policy Making, 14th and 15th February 2007, University of the West of England, Bristol Hanssen, Gro Sandkjær, Signy Irene Vabo og Inger Marie Stigen (2007) Digitalisert informasjonsinnhenting i kommunene konsekvenser for politikernes representasjonsfunksjon? Paper presentert på den 15. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, Trondheim januar

11 Hanssen, Gro Sandkjær og Jostein Askim (2006) Some like it soft? Exploring local politicians use of informal information from stakeholders Paper presentert på den XV Nordiske Kommuneforskerkonferansen, Odense, Hanssen, Gro Sandkjær, Signy Irene Vabo og Inger marie Stigen (2006) IKT som drivkraft for administrasjonens representasjonsrolle hva med lokaldemokratiet? Paper presentert på den XV Nordiske Kommuneforskerkonferansen, Odense, Hanssen, Gro Sandkjær (2006) ICT and the politics of local government empowering the politicians? Paper presentert på Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap Arrangør: Universitetet i Bergen. Bergen, januar 2006 Hanssen, Gro Sandkjær (2005) Informasjonsasymmetri i lokalpolitikken. Hvordan virker IKT inn på forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen i kommunene? Paper presentert på NOPSA, XIV Nordiske Statskundskabskongres, Reykjavik, Island, august 2005 Hanssen, Gro Sandkjær and Jan Erling Klausen (2005) Network governance of urban regeneration paper lagt frem på Democratic Network Governance-Workshop in Roskilde. Arrangør: Center for Democratic Network Governance, RUC (Roskilde University College) May Hanssen, Gro Sandkjær (2005) IKT og de folkevalgte Paper presentert på seminaret IKT og lokaldemokrati (med MODINET fra Danmark), arrangør: Institutt for media og kommunikasjon, Universitetet i Oslo mars Hanssen, Gro Sandkjær, Jostein Askim og Signy Irene Vabo (2004) IKT og kunnskapstilegnelse i lokalpolitikken. Paper presentert på den 13. Nordiske Kommunalforskerkonferansen, Oslo november 2004, og på Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, Hurdal (Norge) januar Hanssen, Gro Sandkjær (2004) Local politicians access to information: The role of information and communication technologies, Research paper presented at The First Scandinavian Workshop on E Government, february 2004, University of Örebro, Sweden Hanssen, Gro Sandkjær, Jan Erling Klausen og Signy Vabo (2003) Democratic network governance and community involvement Paper lagt frem på konferanse European Urban Development: The future of European cohesion policy arrangert av Metropolitan Research Institute i samarbeid med EURA og EUROCITIES i Budapest, august FOREDRAG «Samfunnsutvikling og byplanlegging», foredrag for Divisjon Helse og samfunn, Norges forskningsråd, Lysaker, «Er det nødvendigvis en motsetning mellom demokrati og effektivitet i planprosesser?», foredrag, fagsamling for Mesterhus, Gardermoen, «Praksis i kommunene hvordan få til god medvirkning» foredrag på KMDs nettverkssamling om kommunale og regional planlegging, for fylkesmenn og fylkeskommuner, «Involverende planleggingsprosesser økt måloppnåelse?», foredrag på Statens vegvesens plankonferanse 2014, Oslo Thon Hotel Opera, Håndtering av motstridende hensyn i kompakt byutvikling, foredrag på TEKNAs PLAN-2014 konferanse forenkling av planarbeid og planbehandling. Gardermoen, 13. november «Utfordringer ved å planlegge for et klima i endring hvordan få til koordinering og kunnskapsoversettelse?» foredrag for Naturviterforum, Drammen 12. november «Kan planloven forbedres? Presentasjon av EVAPLAN 2008», foredrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), 7. oktober 2014 (med Nikolai Winge, Hege Hofstad og Elin Børrud). «Kan planloven forbedres? Presentasjon av EVAPLAN 2008», foredrag for nettverk for fylkesplansjefer 23.oktober, for BOBYs «Norsk planmøte» 21.oktober

12 «Er det nødvendigvis en motsetning mellom demokrati og effektivitet i planprosesser?», foredrag for Geelmuyden Kieses frokostmøte «Byutvikling: Lokaldemokrati til besvær?», Sommero-gt 13-15, 30.oktober «Public participation and planning The case of Ekebergparken from a democratic perspective», foredrag på konferansen Landscape and democracy, arrangert av Norske landskapsarkitekters forening (NLA), NMBU, 17.oktober «Medvirkning med virkning? Barnetråkk i et demokrati- og maktperspektiv», foredrag på Norsk design- og arkitektursenters lansering av Digitalt barnetråkk, DoGA10. oktober Samordning og medvirkning i vannforvaltningsarbeidet. Hvordan bidrar landbruket inn i arbeidet med å få en helhetlig vannforvaltning?, foredrag sammen med Sissel Hovik på Landbruksdirektoratets fagsamling om oppfølgingen av vannforskriften i landbruket, Hurdal 7. oktober «Citizen involvement in urban planning», Metropolis laboratory 2014, Refshaleøen, Copenhagen, 22.may Arranged by Københavns internasjonale teater in collaboration with SITU, European network for artistic reation in public space, EU culture, the City Council of Copenhagen, The Danish Art foundation and the Nordic Culture Fund. «Medvirkning i kommunal planlegging», foredrag på årsmøtet for Landsforeningen for velforeninger, Oslo, Thon hotell Opera, «Planlegging som verktøy for å håndtere motstridende hensyn i arealutviklingen», foredrag for planavdelingen i KMD og statssekretær Tor Willy Amundsen, «Medvirkning og partnerskap i planlegging», på avdelingsseminaret til Avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune, (Son Spa, Quality Hotel). «Perspektiver på medvirkning og hvordan det gjøres i praksis», forelesning, etterutdanningskurset «Samspill og ledelse i by- og stedsutvikling», Master NMBU, , Drammen. «Ekeberg skulpturpark sett fra et medvirknings- og demokratiperspektiv: eksempel på at demokratiet virker?», foredrag på Norsk Bolig og Byplanforening Oslos arrangement «Oslos nye attraksjon Ekebergparken et eksempel på at demokratiet virker?», , Håndverkeren, Oslo. Å bære staur? Komplisert samordning av myndigheter for helhetlig vannmiljøpolitikk» foredrag for Departementsgruppen i vannforskriftsarbeidet, Oslo 16. desember «Medvirkning, virker det?», foredrag på seminaret «Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene», arrangert av Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV) og Plan- og Bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune, PBEs lokaler i Vahlsgt 1, Oslo, 26.november «Hvordan kravet om medvirkning operasjonaliseres, fortolkes og ivaretas i praksis», foredrag, SAMPLAN (KS) (2. periode, uke 3), Scandic Neptun hotell, Bergen, «Medvirkning i planlegging», foredrag på Plan- og bygningslovkonferansen 2013, Elverum 1. november 2013, arrangert av Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune Å bære staur? Komplisert samordning av myndigheter for helhetlig vannmiljøpolitikk» foredrag for Direktoratsgruppen i vannforskriftsarbeidet, Tromsø 30.oktober «Medvirkning i vannforskriftsarbeidet», foredrag på møtet mellom den Nasjonale referansegruppen og Direktoratsgruppen i vannforskriftsarbeidet, Tromsø «Hvem når frem i en planprosess og hvorfor det? Bedre planer med medvirkning eller bare plunder og heft?», foredrag på konferansen «Plan og politikk» , Abrahavn (Kristiansand). Arrangert av Vest-Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Kartverket. «Vannforvaltning som regional planlegging økt regional handlefrihet eller sentral ansvarsfraskrivelse?», foredrag på Fagkonferansen i styring og ledelse «For mye eller for lite politikk», Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo 24. oktober Medvirkningstilstanden etter plan- og bygningsloven i dag. Har lovverket bidratt til bedre deltakelse og mer demokrati i planprosesser slik en av intensjonene med revisjonen var?, foredrag for Miljøverndepartementets planavdeling, 30. august Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk, foredrag for styringsgruppen i Vannregion Vest-Viken, Buskerud fylkeskommune, Drammen

13 Makt og demokrati i byplanlegging, foredrag på konferansen Retten til byen makt og demokrati i byutviklingen, arrangert av TAB-BUK (Tverrfaglig arena for byutvikling og Byutviklingskomiteen i Oslo), Oslo rådhus, torsdag 30. mai "Hvordan sikre medvirkning og folkehelsedimensjonen i kommunenes arbeid med sosial bærekraftig stedsutvikling?", foredrag for SMS-workshop (Interreg IV A-prosjektet Stedsutvikling, medvirkning, sosial bærekraft, delprogrammet Kattegat-Skagerrak (KASK), Kristiansand, Hvordan kravet om medvirkning operasjonaliseres, fortolkes og ivaretas i praksis, foredrag på Kommuneplankonferansen til KS, Kristiansund februar Eiendomsutvikling og medvirkning. Kritisk blikk på medvirkning relatert til eiendomsutvikling. Forelesning 10. januar 2013, Elvebredden, Drammen. Videreutdanning i Samspill og ledelse i by- og stedsutvikling, kurs 1. Medvirkning og kontekstforståelse. Master på UMB. Hva er fokus i forskningen? Foredrag på Felles nettverkssamling for regional og kommunal planlegging, arrangert av Miljøverndepartementet, Lillestrøm, november Forholdet mellom stat og kommunesektor kunnskapsstatus og kunnskapshull Foredrag for KS på Fagseminar KS-FoU, Gardermoen, 20. juni Sykehjem til alle? Nasjonal politikk og lokal tilpasning Foredrag sammen med Signy Irene Vabo, Fagkonferanse om møtet mellom det nasjonale og lokale demokratiet i Norge, , Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for samfunnsfag. KS og konsultasjonsordningen statlig styring eller kommunal interessehevding? Foredrag sammen med Signy Irene Vabo, på Fagkonferanse om styring og ledelse i offentlig virksomhet Statlig styring av lokaldemokratiet?, torsdag 22. oktober 2009, Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag. Hvordan ivaretas demokratiske prinsipper i byplanleggingen? En studie av samhandling, medvirkning og innflytelse. Foredrag for Oslo Bolig- og byplanforening, Håndverkeren Oslo, 28. april Medvirkning i planleggingen. Foredrag sammen med Inger-Lise Saglie på seminaret Planlegging som styringsmiddel tekster eller handling?, i regi av NIBR og DEMOSREG- programmet i Norges forskningsråd. 19. februar 2009, CIENS, Oslo. Medvirkning og deltakelse i reguleringsplaner. Foredrag sammen med Eva Irene Falleth på NIBRs faglige forum Gir medvirkning fra lokalsamfunnet mer effektiv og demokratisk byplanlegging?, NIBR, Oslo, 7. oktober Bidrar IKT til å styrke lokalpolitikeren gjennom bedret informasjonstilgang og økt innbyggerkontakt? Foredrag på konferansen Lokalt e-demokrati forventninger og praksis, arrangert av Norsk institutt for by- og regionforskning, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitet i Oslo og Høgskolen i Oslo, 15. mars Kan e-kommunikasjon mellom lokalpolitikere og innbyggere styrke lokaldemokratiet? Foredrag på Lokaldemokratisk forum, arrangert av Institutt for statsvitenskap, UiO Lokalt e-demokrati: inkludering eller ekskludering? IKT og vilkårene for lokalpolitisk deltakelse og engasjement blant funksjonshemmede. Foredrag på konferansen Folkevalgt en mulighet for alle? Utfordringer for å kunne delta i politisk virksomhet uansett funksjonsevne arrangert av Deltasenteret, Sosial- og helsedirektoratet Nettverkstyring i en velferdsstat en analyse av Handlingsprogram Oslo indre øst Foredrag for Styringsgruppen for Handlingsprogrammet Oslo indre øst, 30. november 2006 Handlingsprogram Oslo indre øst. Oppsummering av funn fra PLUSprosjektet Foredrag for Styringsgruppen for Handlingsprogrammet Oslo indre øst, Sagene samfunnshus 20. januar 2005, sammen med Jan Erling Klausen. MEDIA Aftenposten (12.mai 2014) «Beretninger om en varslet katastrofe?» Debattinnlegg sammen med Hans de Beer, Kjell Harvold og Ragnhild Skogheim. 13

14 Ukeavisen Ledelse (28. februar 2014) «Kommuner sprenger samarbeidsgrenser», s (omtale av resultatene fra prosjektet) Byggfakta ( ) For lite demokrati i byplanleggingen (omtale av avhandlingen). Hofstad, Hege og Gro Sandkjær Hanssen (2013) Mindre bilisme øker livskvaliteten. Debattinnlegg i Aftenposten, Oslo, 10. september Hanssen, Gro Sandkjær, Hege Hofstad og Marte Winsvold (2013) Deltakelse også mellom valg. Debattinnlegg i Aftenposten, Oslo, 27. august Verdibørsen, P2 (22.september 2012) Om klimatilpasning i norske kommuner. Aften (30. januar 2007) Utfordringer ved byplanlegging av Eva Falleth og Gro Sandkjær Hanssen Drammens tidende (15. januar 2007) Demokrati på nett av Gro Sandkjær Hanssen, Eli Skogerbø og Marte Winsvold. ANNEN RELEVANT ERFARING Artikkel kåret til årets beste artikkel i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2014: (Hanssen, Gro Sandkjær, Marit K. Helgesen og Ann Karin Holmen (2014) «Den forhandlende kommune i samhandlingsreformen forhandlingspraksis og lederegenskaper», Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 30 (2), ) Koordinator (3. opponent) i bedømmelseskomiteen for Guro Voss Gabrielsens Ph.D. avhandling, innlevert til Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, disputas Veileder for Mastergradsoppgaver på UiO og UMB/NMBU, samt sensurarbeid i Masterstudiet på HiO og statsvitenskap, Universitetet i Oslo Undervisningsoppdrag på UMB/NMBU, HiOA Sensurarbeid i Bachelorstudiet i barnevern, Bachelorstudiet (og masterstudiet) i sosialt arbeid, og Bachelorstudiet i offentlig styring, Høgskolen i Oslo Kurs i forelesningspedagogikk (HiO) og seminarledelse (UiO) Mottatt Fritt-ords studentstipend for hovedoppgaven i statsvitenskap 14

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi Årsrapport 2002 SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi 1 1. Programmets mål Hovedmål / delmål Hovedmål SAMSTEMT skal utvikle samfunnsfaglig kunnskap om energi, miljø og teknologi

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2007 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

Årsmelding 2009. Frå tur til Island. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2009. Frå tur til Island. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2009 Frå tur til Island Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt.

Detaljer

Årsmelding 2014 Molden, september 2014

Årsmelding 2014 Molden, september 2014 Årsmelding 2014 Molden, september 2014 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt.

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

Utvikling av drabantbyer

Utvikling av drabantbyer NIBR-rapport 2006:13 Marit Ekne Ruud, Ingar Brattbakk, Lene Schmidt, Jon Guttu og Ivar Brevik Utvikling av drabantbyer Annotert bibliografi Utvikling av drabantbyer Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Ingrid Bay-Larsen Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Ingrid Bay-Larsen Co-production of knowledge in Norwegian environmental

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel?

Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel? Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel? Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Eirin Hongslo and Aase Kristine Aasen Lundberg: Regional planning of wild reindeer

Detaljer