Sertifiseringskurs Obduksjonsteknikere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sertifiseringskurs Obduksjonsteknikere"

Transkript

1 Sertifiseringskurs Obduksjonsteknikere Norske Medisinfaglige Teknikere(NMT) i samarbeide med Den Norske Patologforening (DNP) vil tilby sertifiseringskurs for obduksjonsteknikere. Bli sertifisert i 2014! Sterkere forankring til faget! Bli med og sett standarden! Begrenset antall plasser i 2014! Dette vil være det første av flere kommende sertifiseringskurs. Det vil også følges opp med resertifiseringsordning. For søknad om opptak til Sertifiseringskurs kontakt: NMT Vennligst oppgi: *Navn *Arbeidssted *Tlf *Mail Søknadspapirer og nødvendig info blir tilsendt søkere. Tid: oktober 2014 Sted: Thon Hotel Opera, Oslo Overgangsordninger for teknikere med lang erfaring Deltagelse for norske, svenske og danske obduksjonsteknikere Tilbud om nettstudie i anatomi og fysiologi Gjennomføres parallelt med daglig arbeid Søknadsfrist fredag 1. august 2014

2 Informasjon Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) tilbyr nå i samarbeid med Den Norske Patologforening (DNP) sertifisering av obduksjonsteknikere, formelt godkjent av styrene i NMT og DNP i mars Sertifisering bidrar til å kvalitetssikre og dokumentere kunnskap. Sertifisering gir obduksjonsteknikere med erfaring i yrket en sterkere faglig forankring og vil samtidig være et tilbud og en mulighet for nyansatte til raskere å opparbeide faglig kompetanse på et standardisert sertifiseringsnivå. Den teoretiske delen av sertifiseringen tilbys gjennom et nettbasert studium i anatomi og fysiologi samt deltakelse på et sertifiseringskurs i regi av NMT og DNP. Hvis kandidaten har fullført minimum ti studiepoeng i fagene anatomi og fysiologi tidligere vedlegges søknaden dokumentasjon for dette. Den praktiske delen av sertifiseringen kvalitetssikres gjennom «Skjema for egendokumentasjon» signert av avdelingsoverlege/-sjef. Gangen i et sertifiseringsløp 1) Sende signert «Skjema for egendokumentasjon» til sertifiseringsorganet for å få bekreftet at praksiskrav er oppfylt. 2) Gjennomføre nettstudium i grunnleggende anatomi og fysiologi (overgangsordning for teknikere med lang erfaring). 3) Delta på sertifiseringskurs i regi av NMT og DNP med bestått eksamen. 4) Når punkt 1 3 er fullført, får kandidaten tittelen «sertifisert obduksjonstekniker». Sertifiseringen har gyldighet i fem år fra dato for bestått eksamen. Krav for opptak til sertifiseringskurs Fullført minimum to års tjeneste innen obduksjonsteknikerfaget Utført teknisk del av minst 50 obduksjoner Utført teknisk del av minst fem foster-/barneobduksjoner Utført minst 80 stell og nedlegg i kiste Detaljert informasjon og sertifiseringsdokumenter sendes til kandidater som søker om opptak på sertifiseringskurs, se kontaktinfo på flygeblad. Informasjonen er også tilgjengelig på nettsidene:

3 Vedlegg 2 FLY SKJEMA FOR SERTIFISERINGSLØP OBDUKSJONSTEKNIKERE KANDIDATER KANDIDATER KANDIDATER KANDIDATER Generell studiekompetanse eller relevant fagbrev/ yrkeskompetanse fra VGO eller helsefaglig profesjonsutdanning på høgskolenivå Minst 10 års tjeneste i obduksjonsteknikerfaget Uten generell studiekompetanse Ansatte utenfor Norge, men innen Skandinavia FULLFØRT OG DOKUMENTERT: «Skjema for egendokumentasjon», vedlegg 1 Minst to års tjeneste innen obduksjonsteknikerfaget Utført teknisk del av minst 50 obduksjoner Utført minst 80 stell og nedlegg i kiste Utført teknisk del av minst fem foster-/barneobduksjoner Søker opptak på studium etter gjeldende kriterier Dokumentert 10 studiepoeng i anatomi/ fysiologi Overgangsordning frem til 2020 Realkompetansevurderes Formal- og realkompetansevurderes ANATOMI OG FYSIOLOGI, MINIMUM 10 STUDIEPOENG (NETTSTUDIUM TILBYS BLANT ANNET GJENNOM NKI) SERTIFISERINGSKURS I REGI AV NMT: Obduksjonsteknikk, prøvetaking og utvendig undersøkelse mm. Lovverk og forskrifter Hygiene og smittespredning Sorg og sorgarbeid, etikk, møte med pårørende, begravelsesskikker innenfor ulike religioner og kulturer Stell av døde, nedlegg i kiste, påkledning og kistevarianter SERTIFISERT OBDUKSJONSTEKNIKER SERTIFIKAT signert DNP og NMT utdeles, og kandidaten blir tildelt tittelen «Sertifisert obduksjonstekniker». Varighet på sertifiseringen er fem år fra utstedelse. RESERTIFISERING MED FEM ÅRS INTERVALLER («Skjema for resertifisering», vedlegg 3) Sertifisert obduksjonstekniker som søker om, og får godkjent, resertifisering etter gjeldende kriterier, blir tildelt DIPLOM. Resertifisert obduksjonstekniker kan anføre «D1» til sin tittel etter første resertifisering, «D2» etter andre osv.

4 Vedlegg 1 SKJEMA FOR EGENDOKUMENTASJON OBDUKSJONSTEKNIKERE Tjenestetid: Det bekreftes herved at.har følgende praksis som tekniker: Fra dato/år Til dato/år Arbeidssted Følgende praksiskrav er oppfylt: Utført teknisk del av minst 50 obduksjoner Utført teknisk del av minst 5 fosterobduksjoner Utført minst 80 stell og nedlegg i kiste Fullført minimum 2 års tjeneste innen obduksjonsteknikerfaget Overgangsordning for kandidat med minimum 10 års yrkesutøvelse Bekreftelse lest: «Anatomi og fysiologi» av Taraldsen og Solstad ISBN dato avd.overlege sign. dato kandidat sign.

5 Vedlegg 3 SKJEMA FOR RESERTIFISERING OBDUKSJONSTEKNIKERE Tjenestetid: Det bekreftes herved at har følgende praksis som tekniker etter endt sertifisering: Fra dato/år Til dato/år Arbeidssted Følgende praksiskrav er oppfylt: Utført teknisk del av minst 100 obduksjoner Utført/deltatt ved teknisk del av minst 25 foster-/ barneobduksjoner Utført/deltatt på minst 600 stell og nedlegg i kiste Deltatt på to fagkurs (nasjonalt eller internasjonalt); ett av kursene kan erstattes med hospitering ved annen patologi-/ rettsmedisinsk avdeling Foretatt eller deltatt ved ett nedlegg i sinkkiste i forbindelse med utenlandstransport (kan inngå som en del av hospiteringspraksis) Foretatt eller deltatt ved én åpning av sinkkiste i forbindelse med mottak fra utland (kan inngå som en del av hospiteringspraksis) Bekreftelse på relevant kompetansebygging utover praksiskrav vedlegges og sendes sertifiseringsorganet... dato avd.overlege sign... dato kandidat sign.

6 SERTIFISERING FOR OBDUKSJONSTEKNIKERE Informasjon Sertifisering bidrar til å kvalitetssikre og dokumentere kunnskap. Sertifisering gir obduksjonsteknikere med erfaring en sterkere faglig forankring og vil samtidig være et tilbud og en mulighet for nyansatte til raskere å opparbeide faglig kompetanse på et standardisert sertifiseringsnivå. Den teoretiske delen av sertifiseringen tilbys gjennom et nettbasert studium i anatomi og fysiologi samt deltakelse på et sertifiseringskurs i regi av NMT og DNP. Hvis kandidaten har fullført minimum ti studiepoeng i fagene anatomi og fysiologi tidligere, vedlegges søknaden dokumentasjon for dette. Den praktiske delen av sertifiseringen kvalitetssikres gjennom «Skjema for egendokumentasjon» (vedlegg 1) signert av avdelingsoverlege/-sjef. Gangen i et sertifiseringsløp 1) Sende signert «Skjema for egendokumentasjon» og eventuell dokumentasjon for fullført ti studiepoengs anatomi/fysiologiutdanning til sertifiseringsorganet for å få bekreftet oppfylte praksis- og teorikrav. 2) Gjennomføre nettstudium i grunnleggende anatomi/fysiologi (ti studiepoeng) dersom dette ikke allerede er fullført. 3) Delta på sertifiseringskurs i regi av NMT og DNP med bestått eksamen. 4) Når punkt 1 3 er fullført, får kandidaten tittelen «sertifisert obduksjonstekniker». Sertifiseringen har gyldighet i fem år fra dato for bestått eksamen. Se for øvrig «Skjema for sertifiseringsløp» (vedlegg 2). Hvem kan sertifiseres? Se «Skjema for sertifiseringsløp» (vedlegg 2). Kandidater med generell studiekompetanse Kandidater uten generell studiekompetanse Kandidater med dokumentert minimum ti års yrkesutøvelse innen obduksjonsteknikerfaget Kandidater utenfor Norge, men innenfor Skandinavia Betingelse for alle kandidater er at den praktiske delen i forkant av sertifiseringen er bekreftet i «Skjema for egendokumentasjon» (vedlegg 1). 1

7 A) Praktisk del i forkant av sertifisering «Skjema for egendokumentasjon» (vedlegg 1): Fullført minimum to års tjeneste innen obduksjonsteknikerfaget Utført teknisk del av minst 50 obduksjoner Utført teknisk del av minst fem foster-/barneobduksjoner Utført minst 80 stell og nedlegg i kiste B) Teoretisk del av sertifisering 1) Anatomi/fysiologikompetanse med dokumentert minimum ti studiepoeng. Dette tilbys blant annet gjennom NKIs nettstudier: 2) Sertifiseringskurs med følgende temaer: Obduksjonsteknikk, prøvetaking (blod, urin, øyevæske, femurmarg, columna, medulla spinalis, lårvener samt muskelvev til DNA/toksikologi) og utvendig undersøkelse Lovverk og forskrifter Hygiene og smittespredning; tiltak på obduksjonssalen, egenbeskyttelse, ulike smitteregimer Sorg og sorgarbeid, etikk, møte med pårørende, begravelsesskikker innen ulike religioner og kulturer Stell av døde, nedlegg i kiste, påkledning og kistevarianter Sertifiseringskurs avsluttes med «multiple choice»-test: Minst 65 % riktig = Bestått Under 65 % riktig = Ikke bestått, kandidaten må ta ny prøve Overgangsordning Det vil være en overgangsordning for teknikere med dokumentert ti års yrkeserfaring/kompetanse eller mer. For disse teknikerne vil man i en overgangsperiode frem til 2020 kunne likestille praktisk erfaring med nettbasert studium i grunnleggende anatomi/fysiologi. Dette innebærer dog at kandidaten på egenhånd må lese boken «Anatomi og fysiologi» av Taraldsen og Solstad ISBN Dette verifiseres på egendokumentasjonsskjema (vedlegg 1). Femårige resertifiseringsintervaller For å opprettholde en sertifisering er en resertifisering hvert femte år, og tidligst etter tre år, påkrevet. Resertifiseringen ivaretar en faglig standard for sertifiserte obduksjonsteknikere. For å bli resertifisert må «Skjema for resertifisering» (vedlegg 3) signert av avdelingsoverlege/-sjef sendes til sertifiseringsorganet. En er selv ansvarlig for å sørge for resertifisering etter fem år. 2

8 Krav til resertifisering Utført teknisk del av minst 100 obduksjoner Utført/deltatt på teknisk del av minst 25 foster-/barneobduksjoner Utført/deltatt på minst 600 stell og nedlegg i kiste Deltatt på to fagkurs (nasjonalt eller internasjonalt). Ett av kursene kan erstattes med hospitering ved annen patologi-/rettsmedisinsk avdeling Foretatt eller deltatt på minst ett nedlegg i sinkkiste i forbindelse med utenlandstransport (kan inngå som en del av hospiteringspraksis) Foretatt eller deltatt på minst én åpning av sinkkiste i forbindelse med mottak fra utland (kan inngå som en del av hospiteringspraksis) Obduksjonsteknikere som resertifiseres etter fem år, blir honorert med «Fem-års resertifiseringsdiplom» som beskriver og gir anerkjennelse for yrkesutøverens faglige utvikling. Resertifisert obduksjonstekniker kan anføre «D1» til sin tittel etter første resertifisering, «D2» etter andre osv. Annet Dersom kandidaten har vansker med å oppnå praksiskrav ved eget arbeidssted, kan NMT kontaktes for å bistå med hjelp til hospitering ved egnet sykehus/institutt. 3

9 SØKNAD OM OPPTAK TIL SERTIFISERINGSKURS OBDUKSJONSTEKNIKERE Kandidat: Navn: Arbeidssted: Tlf: E-post:.... søker herved om opptak til sertifiseringskurs 24. og 25. oktober Medlem, inkl. overnatting: 3500,- Medlem, uten overnatting: 3000,- Ikke-medlem, inkl. overnatting: 4000,- Ikke-medlem, uten overnatting: 3500,- Utfylt og signert «Skjema for egendokumentasjon» (vedlegg 1) må medfølge søknad om opptak til sertifiseringskurs, og sendes per e-post eller faks til: Sertifiseringsorganet v/nmt E-post: Faksnr.: Sted dato kandidat sign.

SERTIFISERING FOR OBDUKSJONSTEKNIKERE

SERTIFISERING FOR OBDUKSJONSTEKNIKERE SERTIFISERING FOR OBDUKSJONSTEKNIKERE Informasjon Sertifisering bidrar til å kvalitetssikre og dokumentere kunnskap. Sertifiseringen gir obduksjonsteknikerfaget en sterkere forankring for personell med

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 aput et orpus TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Innhold Historisk begivenhet... 4 Obduksjonsteknikerne: Kompetanseløft... 6 Skjema

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Krav til etterutdanning for revisorer

Krav til etterutdanning for revisorer Rundskriv Krav til etterutdanning for revisorer RUNDSKRIV: 10/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisjonsselskaper Revisorer FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Denne veilederen er laget for å gi samlet informasjon om hvordan den som ønsker å søke om autorisasjon og lisens

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

"kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes"

kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes "kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes" Informasjonshefte om Kompetansereformen INNHOLD Forord Definisjoner knyttet til skole og utdanning Utdanningspermisjon Økonomi studielån arbeidsgiver tariffavtale/særavtale

Detaljer

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert.

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert. Retningslinjer for tildeling av tittelen Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening Vedtatt av årsmøtet for Norges Jordskiftekandidatforening 25.oktober 2007 1. Tittelen Norges Jordskiftekandidat

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur Bio Medicus Akademiet AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Bio Medicus Akademiet AS / Oslo Akupunktur Fagskolepoeng: 90 Undervisningsform:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer