Informasjon til skole/barnehage og nærmiljø når barn og ungdom får en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til skole/barnehage og nærmiljø når barn og ungdom får en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom"

Transkript

1 Informasjon til skole/barnehage og nærmiljø når barn og ungdom får en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom Informasjonsmodellen er en videreutviklet av prosjektet; Kreftforeningens satsning for barn og ungdom med kreft Endring: april 2009 LLH, mai 2012 LLH, HFH Hensikten er at barn og ungdom får leve så normalt som mulig under behandlingen ved hjelp av godt samarbeid mellom skoler/barnehager og alle helsenivåene hvor barn og ungdom behandles og bor. Informasjonsmodellen omfatter muntlig og skriftlig informasjon. Nærmiljø kan også informeres via ansvarsgruppemøter og nettverksmøter i nærmiljø eller på sykehus. Bakgrunn Barn og ungdom med kreftsykdom må ofte gjennomgå langvarig og intens behandling med cytostatika, operasjon og stråler. Det innebærer sykehusinnleggelser og fravær fra hjemmeskolen i ½ - 2 ½ år. Denne informasjonsmodell er utviklet av Barneklinikken Oslo-universitetssykehus, OUS og Kreftforeningen etter å ha vært anvendt i Helse-Sør siden Lover og rettigheter: Lov om pasientrettigheter: LOV nr 63; Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for innsikt i helsetilstand og helsehjelp. Når barn er under 16 år, skal foresatte informeres. Når barn er mellom 12 og 16 år, skal de respekteres om de ikke vil at foresattes skal informeres. Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon 15; I tilstrekkelig tid før utskrivning skal helseinstitusjonen sørge for å etablere kontakt med det kommunale hjelpeapparatet dersom barnet har behov for oppfølging etter utskrivning. Slik kontakt skal skje i samråd med foreldrene. Lov om grunnskole og videregående opplæring 1998, endret a; Barn og unge har plikt og rett til offentlig grunnskoleopplæring. Om de ikke kan få tilfredsstillende utbytte, har de rett til spesialundervisning. Kommunen og fylkeskommunen skal oppfylle denne retten. Barn i skolepliktig alder har rett til undervisning under institusjonsopphold. regionsykehus i samarbeid med barneavdelinger i fylket. Rev. april 2009 BKLRHHF.TS,MS,LLH. Mai 2012 HFH,TS,LLH,

2 Innhold 1 Skjema til bruk for pasientansvarlig sykepleier (PAS): 1. Skjema for foresattes godkjennelse til å informere nærmiljø barnehage, skole, muntlig og skriftlig. Godkjennelse for informasjon fra sykehusskolen. kopi leveres sykehusskolen 2. Sjekkliste: Tverrfaglig samarbeid og kontaktpersoner kopi sendes barneavdeling i fylket 3. Sjekkliste: Informasjon til foreldre og barn om undersøkelser og behandlinger kopi sendes barneavdeling i fylket 4. Oversikt over informasjonsmateriell 5. Informasjonsbrev fra foreldre til venner og foreldre i klassen/barnehagen ved kreft 6. Informasjonsskriv, barneavdeling i fylke, helsesøster, hjemmeskole lærer/styrer barnhage sendes når informasjon pr telefon er utført og retningslinjer til helsesøster, rektor, lærer og skole/førskolelærer og barnehage m/informasjonsmateriell er sendt. 7. Retningslinjer for oppfølging 8. Informasjonsskriv til foresatte og rektor om undervisning og samarbeid mellom skolene fra sykehusskolen sendes av PAS sammen med de andre skolebrevene 9. Legeerklæring til rektor ved nærskole for søknad om tilpasset undervisningsopplegg for eleven. 10. Innkalling til informasjon og skolesamarbeidsmøte på sykehuset sendes når informasjon pr telefon er utført 11. Oppsummeringsnotat fra informasjon og skolesamarbeidsmøte på sykehuset. sendes fra sykehusskolen etter skolesamarbeids møte 12. Behandlingsplaner til bruk i skolesamarbeidsmøte Forslag til vedlegg til informasjonsskriv for barnehage/skole og helsesøster: Se oversikt informasjonsmateriell Leukemi hos barn/ Svulst sykdommer hos barn. SKB Ordforklaringer i medisinsk terminologi. SKB Kjemomannen Kasper og jakten på de sure kreftcellene. kun barnehage/skole. Bok SKB Støtteforeningen for Kreftsyke Barn, SKB og Ungdomsgruppen, UG Informasjonsskriv om bivirkningene av cellegift, cytostatika. til helsesøster. BKL RH Fagserie hefte nr. 5. Omsorg for barn med kreft og deres familier. til helsesøster. K Fagserie hefte nr. nr. 2. Ungdom med kreft. K Lærer veiledning - Barn ungdom i sorg og krise. K

3 2 FORESATTES GODKJENNELSE TIL Å INFORMERE NÆRMILJØET TIL BARNET OG EVENTUELLE SØSKEN OM BARNETS SYKDOM OG BEHANDLING Jeg/vi har lest vedlagte informasjon angående å sende informasjon til helsesøster og skole/barnehage. Jeg/vi gir tillatelse til at sykehuset informerer helsesøster Jeg/vi gir tillatelse til at sykehuset informerer nærskole/ barnehage Jeg/vi gir tillatelse til at sykehusskolen innkaller nærskole, helsesøster til skolesamarbeidsmøte med sykehusenes skoler og sykepleiere Dato Underskrift Dato Underskrift Kopi leveres sykehusskolen. Skrivet leveres til pasientansvarlig sykepleier ved avdelingen og oppbevares i barnets journal.

4 SJEKKLISTE OVER TVERRFAGLIG SAMARBEID OG KONTAKTPERSONER SYKEHUS Navn Telefon Dato/sign Pasientansvarlig sykepleier/sekundærsykepleier Pasientansvarlig lege/ barneonkolog BUP; barnepsykiater/psykolog/sosionom Lærer/førskolelærer Spesialpedagog Fysioterapeut Ernæringsfysiolog Koordineringssykepleier. Rådgiver Kreftforeningen Andre: Tverrfaglig møte innen 4 uker etter ny diagnose: Innkalling av pasientansvarlig sykepleier Andre møter: 3 SAMARBEIDSPARTNERE I NÆRMILJØET Sykehus i fylket Pasientansvarlig sykepleier: Telefoninformasjon om diagnose Sendt sykepleiesammenfatning A5. Epikrise og kopi: sjekkliste, referat samtale, blodprøver, kurve, protokoll ved første utskrivelse. Psykolog/sosionom Andre Samtale m/barn, søsken og foreldre om innhold i informasjon til nærmiljøet om hva andre barn/voksne skal få vite om kreftsykdommen: Foreldre har skrevet under godkjennelsesskriv Nærskole/barnehage Klassestyrer/barnehagestyrer: Adr: Forslag til informasjonsbrev til foreldre, innen 1 uke Telefonisk informasjonssamtale utført, innen 1 uke Sendt informasjonsmateriell til hjemmeskole/barnehage innen 1-2 uker Samarbeid og informasjonsmøte m/ sykehusskole på behandlingsansvarlig sykehus, hjemmeskole og sykehuset i fylke innen 4 uker Sykehusskole har sendt informasjonsmateriell til hjemmeskole Utført informasjonsbesøk på skole, innen 7 uker av sykehuset i fylket Primærhelsetjeneste Helsesøster: Adr. Telefonisk informasjonssamtale utført, innen 1-2 uker Sendt informasjonsmateriell til helsesøster, innen 1-2 uker Andre

5 SJEKKLISTE: INFORMASJON TIL BARN/UNGDOM MED KREFT OG DERES PÅRØRENDE INFORMASJON GITT OG FULGT OPP 1. Generelt om sykdommen Forskjell på normal og syk celle Generelt om blodets bestanddeler Sykdommens karakter og prognose Sykepleier skriver referat til journal og pårørende 4 Dato Sign 2. Undersøkelser Blodprøver, benmarg/spinalpunksjon i narkose Rtg, CT, MR, PET scan, Ultralyd, Cardiotox 3. Behandling Cytostatika ith. iv. im. og po. Prednisolon/ Dexametason tbl. virkning/bivirkning Strålebehandling Operasjoner 4. CVK prosedyrer Stell av CVK hjemme Blitt lært opp av sykepleier 5. Cytostatika behandling, virkning og bivirkninger Benmargsdepresjon: Kontakt sykehuset ved infeksjonstegn og feber Unngå store forsamlinger, barnehager, store skoleklasser, offentlige transport og kino Ingen vaksiner mens behandling pågår OBS! Vannkopper Kvalme, brekninger, diaré eller obstipasjon. Redusert matlyst og behov for ernæring, via munn/sonde Håravfall - parykkmuligheter Stomatitt munnsår Munnstell og hygiene Beskytte hud og øyne mot direkte sol Redusert kontakt med nærmiljøet i lange perioder. 6. Generelt om plager og undersøkelser etter operasjon ved tumor cerebri Kvalme Balanse Generelt utilpass Kognitiv skade Spesialpedagog Nevropsykolog Obs ved tilleggsbehandling, cytostatika, stråler følger skjema for oppfølging/kontroller

6 5 INFORMASJONSMATERIELL BKL = Barneklinikken Rikshospitalet post 3 K = Kreftforeningen SKB = Støtteforeningen for Kreftsyke Barn UG = Ungdomsgruppen i Kreftforeningen Dato sign Til barn og søsken Kjemomannen Kasper boken SKB Kasper dukken (ikke søsken) SKB Kiwanis dukke og koffert til barn og søsken Min egen bok, tegne male bok SKB Sykehusboka, til barn i skolealder. BKL Meg også, til søsken. OUS lager Se høre- gjøre til barn som kan anvende det, ikke søsken. SKB Hvis jeg kunne fly (cd til søsken). BKL Til foreldre Informasjon om Støtteforeningen for Kreftsyke Barn. SKB Leukemi/ Svulst sykdommer hos barn. SKB Ordforklaringer i medisinsk terminologi. SKB Til deg som skal ha strålebehandling. SKB Håndbok for foreldre til kreftsyke barn. SKB Kostråd til kreftpasienter. K Må det gjøre vondt? Bok om smertelindring. SKB Brosjyre. Barn og ungdom med redusert immunforsvar. Anbefalinger. BAMS 3 Informasjonsperm for foreldre. Den blå permen BKL Til fagpersonell Barnhage/nærskole Kjemomannen Kasper bok, Leukemi/Svulstsykdommer, SKB, UG brosjyre. SKB, K Ordforklaringer. SKB Lærerveiledning - Barn og ungdom i sorg og krise. K Helsesøster Leukemi/ Svulstsykdommer, Ordforklaringer, SKB, UG brosjyre. SKB, K Informasjonsskriv om bivirkninger. Fagserie nr. 5. Omsorg for barn med kreft og deres familier. K Annen litteratur

7 6 Brev ved leukemi Dato: Sted: Kjære venner, naboer og foreldre i barnehagen/nærskolen til Vi er mye på sykehus for tiden, og vi ønsker at dere skal vite hva grunnen er... har vært på sykehuset og etter flere undersøkelser viste det seg at har fått kreft. Sykdommen heter.. Ingen vet av hvilken grunn, men det vi vet er at det ikke er smittsomt og at det ikke skyldes at noen har gjort noe galt. For å bli frisk får nå behandling med cellegiftkurer (cytostatika). Cellegiftsbehandlingen gis på barneavdelingen i fylket og på Rikshospitalet, Oslouniversitetssykehus. Cellegiftene skal ta bort kreftcellene, men de tar også noen normale celler. Derfor vil. miste håret å være sliten og syk i perioder. Vi kommer til å være mye på sykehuset, men innimellom kurene kan vi være hjemme.. får som følge av behandlingen lavt immunforsvar og er noe mer utsatt for å få infeksjoner... kan derfor ikke være sammen med andre barn/ungdom hvis de har barnesykdommer, smittsom magesyke eller feber med snørr og hoste. Vannkopper smitter ved dråpesmitte/direkte kontakt før utslettet kommer. Vi ber derfor om at dere gir beskjed med en gang dersom barna deres får utslett etter at de har vært sammen med...da vil legene avklare om.. trenger beskyttende medisin slik at..unngår vannkopper. Vi vil at dere skal vite at dersom.. får infeksjoner, så er det som regel på grunn av bakterier han og alle andre normalt har i kroppen, og ikke smitte fra omgivelsene. Vi håper får vært i barnehagen/skolen i perioder. Vi vet ikke ennå hvor mange timer han klarer å delta av gangen. Er det noen som er forkjølet i barnehagen/skolen må..unngå å sitte direkte ved siden av dem. Vi kommer til å reise mye til sykehus for innleggelser og kontroller. Vi og er lei oss for det som har skjedd, men vi håper å kunne leve et så normalt liv som mulig. Vi ønsker å ha kontakt med dere som før, men noen ganger er vi ikke hjemme og noen ganger er vi kanskje slitne og takker nei til en invitasjon. Men vi ønsker gjerne å bli husket på og trenger at dere bryr dere om oss, så ikke gi oss opp. Er det noe dere lurer på, så spør lærer på nærskolen/styrer i barnehagen, helsesøster eller oss. Vennlig hilsen

8 7 Brev ved svulst Sted Dato Kjære foreldre i barnehagen til Vi er mye på sykehus for tiden og vi ønsker at dere skal vite hva grunnen til det er. Det ble oppdaget en kul og etter undersøkelser viste det seg at det er kreftceller som er årsaken. Ingen vet av hvilken grunn, men det vi vet er at det ikke er smittsomt og at det ikke skyldes at noen har gjort noe galt. For å bli frisk får.. behandling med cellegifter (cytostatika) og evt. operasjon. Cellegiftsbehandlingen gis på barneavdelingene i fylket eller på Rikshospitalet. Cellegiftene skal ta bort kreftcellene, men de tar også noen normale celler. Derfor vil. miste håret å være sliten og syk i perioder. Vi kommer til å være mye på sykehuset, men innimellom kurene kan vi være hjemme... får som følge av behandlingen lavt immunforsvar og er noe mer utsatt for å få infeksjoner. kan derfor ikke være sammen med andre barn hvis de har barnesykdommer, smittsom magesyke eller feber med snørr og hoste. Vannkopper og meslinger smitter ved dråpesmitte/direkte kontakt før utslettet kommer. Gi derfor beskjed med en gang dersom barna deres får utslett eller tegn til influensa etter at de har vært sammen med. Da vil legene avklare om. trenger beskyttende medisin, slik at han unngår vannkopper. Vi vil at dere skal vite at dersom..får infeksjoner, så er det som regel på grunn av bakterier hun og alle andre normalt har i kroppen, og ikke smitte fra omgivelsene. Vi håper.. får vært på nærskolen/ barnehagen i perioder. Vi vet ikke ennå hvor mange timer hun klarer å delta av gangen. Vi kommer til å reise mye til sykehus for innleggelser og kontroller. Vi er lei oss for det som har skjedd, men vi håper å kunne leve et så normalt liv som mulig. Vi ønsker å ha kontakt med dere som før, men noen ganger er vi ikke hjemme og noen ganger er vi kanskje slitne og takker nei til en invitasjon. Men vi ønsker gjerne å bli husket på og trenger at dere bryr dere om oss, så ikke gi oss opp. Er det noe dere lurer på, så spør lærer på nærskolen/ styrer i barnehagen, helsesøster eller oss. Vennlig hilsen

9 8 Informasjonsskriv til helsesøster, rektor og lærer ved nærskole/styrer i barnehage og førskolelærer I samarbeid med foreldrene ønsker vi med dette brevet å informere dere om at vi ved vår avdeling,, har fått innlagt et barn/ungdom tilhørende Deres kommune. Barnet/ungdommen heter:... og har fått en kreftdiagnose som heter:.... den.. Sykehuset behandler barn og unge med kreft, i alderen 0-18 år. De fleste har ulike former for leukemi, men vi har også barn/ungdom med forskjellige svulstsykdommer. Behandlingen for de ulike kreftsykdommene er forskjellig. Det kan være operasjon, cytostatika (cellegift) og evt. strålebehandling. For leukemi er det vanligst med cytostatika-behandling. Cytostatika behandlingen kan skje både ved universitetssykehus og ved sykehus i fylket der barnet/ungdommen bor. Behandlingstiden varierer fra noen måneder til flere år. Det avhenger av hvilken form for kreft pasienten har. Felles for de fleste barn og ungdom er at det blir mange og ofte langvarige sykehusopphold. Cytostatika svekker immunforsvaret, og den syke er derfor utsatt for infeksjoner. Barn og ungdom som går på skole eller i barnehage kan få fravær i den mest aktive behandlingsfasen (et par måneder til et halvt år). De kan få undervisning i klassen, smågrupper, avhengig av dagsform. I spesielle tilfeller trenger noen elever hjemmeundervisning. Det er viktig at klassen/barnehagen og foreldre er informert om barnets/ungdommens sykdom for å unngå rykter i nærmiljøet. Dette må imidlertid gjøres i samarbeid med den som er syk og familien. Ofte ønsker familien hjelp til dette. Avdelingen kan gi råd og hjelp om hva informasjonen kan inneholde. Informasjonen kan utføres av dere, helsesøster og/eller sykepleier på avdelingen i fylket. Helsesøster som kjenner tilbudene i nærmiljøet er en viktig ressurs for familien, søsken, lærer, klasse og førskolelærer etc. Barn og ungdom som får kreftbehandling skal følge vanlige kontroller på helsestasjonen, men disse kan bli utsatt pga sykehusinnleggelser under behandling. Barn og ungdom skal ikke ha vaksiner så lenge cytostatikabehandling pågår og de første 6 månedene etter avsluttet behandling. Sykehuset har egen skole med tilbud til barn/ungdom i grunnskole og i videregående skole. Lærerne kontakter og samarbeider med nærskolen for å tilrettelegge undervisning. Noen avdelinger/sykehusskoler inviterer til et skolesamarbeidsmøte mellom skolene og helsesøster. For de yngste barna har sykehuset lekerom med egen førskolelærer. Barnets førskolelærer hjemme kan etter avtale med foreldrene kontakte sykepleier og førskolelærer på sykehuset. Søsken og spesielt ungdom er en gruppe som kan trenge ekstra oppmerksomhet og omsorg i den tiden bror eller søster er mest sammen med foreldrene og mye på sykehuset. Lærer/førskolelærer og helsesøster blir viktige støttespillere for disse.

10 Vedlagt finner du informasjonsmateriell vi tror vil være nyttig for deg. 9 Foreldrene er forelagt et forslag til informasjonsbrev som kan sendes i samarbeid med lærer/styrer til foreldre i klassen/barnegruppen for å informere noe om barnets/ungdommens sykdom og behandling. Hvis dere har spørsmål, så ta kontakt med oss: Sykehuset Tlf. nr. Sykehuset i fylket: Tlf. nr. Med vennlig hilsen Sykepleier Vedlegg. Skriv om retningslinjer og brosjyrer. Se oversikt over informasjonsmateriell

11 Retningslinjer til nærskole/barnehage/helsesøster for oppfølging av barn og ungdom med kreft og deres familie 10 Ved alle nærskoler/barnehager finnes det som regel en beredskapsplan ved alvorlig kronisk sykdom hos barn og ungdom. Slike beredskapsplaner lages i et tverrfaglig samarbeid mellom nærskoler /barnehageetat, skole/barnehage, helsetjeneste og sosialetat for å sikre like planer i kommunen, innenfor barnehage og nærskole. Planen er da godkjent blant personalet på nærskolen/barnehagen og i helsetjenesten. Når et barn får kreft, er foreldrene i en sjokk/krisesituasjon Helsesøster er en viktig ressurs for skole/barnehage og familiene og bør bli kontaktet snarest (etter godkjenning av foreldre til barnet/ungdommen), slik at hun kan starte sitt arbeid. Hun kjenner nærmiljøet og tilbudene i barnefamilienens kommune. Hun møter ikke bare det syke barnet, men også søsken og venner, lærere og førskolelærere. Ved å styrke det sosiale nettverket rundt familien, vil tilbakevendingen til hverdagen bli lettere. Nærskole og barnehage kan ikke informere andre om barnet uten foreldrenes tillatelse. Foreldrene kan imidlertid ikke bestemme tiltak skolen/barnhagen må gjøre i forhold til andre barn. Barn som får kreftbehandling, får ofte redusert undervisning og kontakt med andre barn. Lærer/styrer/helsesøster: Mottar telefon fra pasientansvarlig sykepleier til barnet, og får tilsendt informasjonsmateriell. Kontakter familien og informerer om at informasjonen er mottatt og avklarer med familien videre oppgaver og samarbeid (ring evt sykehuset om familien ikke svarer på telefon). Avklarer med familien hva de ønsker skal bli sagt til andre foreldre og barn i nærmiljøet. Avklarer tillatelse til å kunne kontakte sykehuset for råd og spørsmål. Helsesøster: Kontakter hovedlærer/styrer i barnehage og avklarer behov for støttetiltak i forhold til barnet og evt søsken. Avklarer tidspunkt for skolesamarbeidsmøtet med sykehusskolen på universitetsykehuset eller regionsykhuset og deltar på møtet. Kan tilby ekstra oppfølging i klasse/barnehage, evt individuelle samtaler med barn. Kan tilby tilstedeværelse ved informasjon i klassen og foreldremøte når informasjon om kreftsykdommen til barnet tas opp. Kan opprette støttegrupper for lærer/førskolelærer, evt med sosiallærer. Deltar og samarbeider, evt informerer klassen om kreftsykdom, behandling og konsekvenser behandlingen kan få for barnet. Er spesielt oppmerksom på spørsmål i etterkant av informasjonen og undervisningen om kreft i klassen/foreldremøte. Klassestyrer/barnehagestyrer: La ikke rykter bestemme hva barn skal tro om den som er syk. Gi ærlig informasjon i samarbeid med barnet, foreldre og søsken. Samarbeid med helsesøster, kommunelege, sykehus og sykehusskolen. Gi informasjon til foreldre om det barna er informert om, i skriv og på foreldremøte og i samarbeid med foreldre og helsesøster. Hjelp barnet til å opprettholde kontakt med klassekamerater og det sosiale miljøet. Gjør overgangen til det vanlige livet så enkel som mulig når den mest intense behandlingen er over. F.eks med brev og tegninger fra klasse/barnegruppe, telefonsamtale fra lærer/førskolelærer x 1 uka, hilsener med e-post og faks og video eller lydopptak fra aktiviteter i klassen. Fortsett med dette selv om barnet ikke klarer å svare tilbake. La skole/barnehage være et friområde fra sykdomsprat. La barnet få samme invitasjoner til aktiviteter som andre får (eks bursdag, turer). Det gir opplevelse av å bli husket på og de får noe å snakke med de andre om.

12 TIL FORESATTE OG REKTOR VED ELEVENS NÆRSKOLE 11 Informasjon om skolen på sykehuset Som lærere ved Sykehusskolen ønsker vi å informere dere om tilbudet ved skolen vår. Se vedlagte brosjyre. I tillegg vil vi også informere om våre rutiner. Tilrettelagt undervisning Skolen er viktig når et barn er sykt fordi den representerer den vanlige hverdagen til barnet. Under sykehusoppholdene vil undervisningen foregå på Sykehusskolen og på sykehuset i fylke. Mellom sykehusoppholdene kan eleven gå på nærskolen. Undervisningen kan foregå i klassen. Når situasjonen tilsier det, foregår undervisningen i liten gruppe, gjerne sammen med noen medelever. I bare spesielle tilfeller må undervisningen foregå i hjemmet. Behov for ekstra ressurs til undervisning i en behandlingsperiode Vedlagt følger en legeattest til hjemmeskolen som bekrefter elevens behov for ekstra ressurs til undervisning i en behandlingsperiode. Det er nærskolen sitt ansvar å tilrettelegge for denne undervisningen i samarbeid med eleven og foresatte. Betydningen av et tett samarbeid Opplæringen må tilpasses elevens behov. En individuell plan og faste undervisningsavtaler er en utfordring å få til. Tett kontakt mellom elev, foresatte, nærskole, sykehusskoler og sykehusavdelinger kan gjøre dette arbeidet lettere. For barn som får lang sykehusbehandling, er det viktig med noe som er regelmessig og forutsigbart. Ved hjemmeundervisning er det viktig at lærerer møter opp til avtalt tid selv om dagsformen til eleven varierer. Det gir et signal om at eleven er inkludert og er en ivaretakelse av det friske i eleven. Langt sykdomsfravær gjør at mange elever kan kjenne seg isolert. Kontaktlærer tilrettelegger for kontaktpunkter slik at eleven kan oppleve tilhørighet. Samarbeidsmøte på sykehuset Noen Sykehusskoler har som rutine å innkalle nærskolen til et skolesamarbeidsmøte. Dette møtet prøver vi å få til innen fem uker fra første møte med eleven: - fra hjemmekommunen innkalles rektor, kontaktlærer og helsesøster - fra sykehuset i fylket innkalles pasientansvarligsykepleier og sykehuslærer - fra sykehuset med behandlingsansvar deltar pasientansvarligsykepleier, koordineringssykepleier evt sykepleier Kreftforeningen og sykehuslærer Pasientansvarlig sykepleier, koordineringssykepleier/ evt rådgiver Kreftforeningen gir informasjon om sykdom, behandling og konsekvenser for skolegangen. Sykehuslærer gir råd om organisering av undervisning og hva lærer kan være spesielt oppmerksom på i forhold til eleven, både faglig og sosialt. I tillegg blir det en omvisning på barneavdelingen der eleven kommer til behandling og kontroller. Møteinnkalling sendes til skolen så snart tidspunkt for møtet er fastsatt. Vi ser fram til et godt samarbeid i tiden som kommer. Med vennlig hilsen lærer, Sykehusskolen i.

13 Til rektor ved. 12 Ad søknad om tilpasset undervisningsopplegg for, født På grunn av sin sykdom vil. i perioder være avhengig av hyppige opphold på sykehuset i fylket og ved... Mellom sykehusoppholdene kan han/hun gå på nærskolen. Undervisningen kan foregå i klassen, eller i en mindre gruppe når barnet har spesielle behov for det. Dersom det ovennevnte ikke er mulig pga. helsetilstanden, må undervisningen foregå i hjemmet. Ordningen må gjøres gjeldende fram til Sted / dato Behandlende lege

14 13 Sykehusskolen i Til: Fra: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Saksbeh: Telefon: Sykehusskolen, Avd., Adr. Skolesamarbeidsmøte INNKALLING TIL SKOLESAMARBEIDSMØTE Vi møtes.. ved. Elevens navn: Skole: Født: Trinn: Hensikt med møtet: Barn med kreftbehandling får undervisning og skoleoppfølging og lever så normalt som mulig. Alt samarbeid skjer etter avtale med barn og foreldre. Saksliste: 1. Medisinsk informasjon om kreftsykdommen og konsekvenser for skolegang og kontakt med andre barn. 2. Pedagogiske konsekvenser for eleven Råd og veiledning om organisering og tilrettelegging av undervisning hva skolen skal være spesielt oppmerksom på i forhold til eleven, faglig og sosialt. 3. Sikre god kommunikasjon mellom hjem, nærskole og sykehusskole. Vi ønsker vel møtt og ser fram til et godt samarbeid Med vennlig hilsen Avdelingsleder Sykehusskolen.. i samarbeid med pasientansvarlig sykepleier på.

15 14 Sykehusskolen i Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Til stede: MØTEREFERAT SKOLESAMARBEIDSMØTE Elevens navn: Skole: Født: Trinn: VI BLE ENIGE OM: ANSVARLIG: Med vennlig hilsen Avdelingsleder Sykehusskolen i

16 15 Arbeidsfordeling skolesamarbeidsmøte på regionsykehus. Forkortet fra Informasjon til nærmiljø skole, barnehage når barn får en kreftsykdom. side 23 Hensikt: Barn med kreftbehandling får undervisning og skoleoppfølging. Leve så normalt som mulig når de er hjemme, på sykehus. Alt samarbeid skjer etter avtale med barn og foreldre. Metode: Gjensidig informasjon, samtale, dialog Tidsbruk: 1.1/2 t. med omvisning. Sskol= Sykehusskolen ved regionsykehuset. PAS =Pasientansvarlig sykepleier. Koor= Koordineringssykepleier, rådgiver Kreftforeningen Sskole Sskole Sskole Nærskole PAS Koor PAS Koor PAS Koor PAS Koor Sskole Nærskole Sskole Nærskole Koor Koor Koor Sskole PAS Sskole PAS Sskole PAS Sskole PAS Sskole PAS Sskole PAS Møteleder/ innkaller. Informere om hensikt med møtet, referat. Møterom og bevertningen Samarbeid med barnet og familie. Hva skolen og klassen vet Sykehistorie, diagnose, situasjonen nå Behandling konsekvenser for skolegang, foreldre og søsken Innleggelser i sykehus fremover. Anvend forenklet behandlingsplan Forholdsregler ved kurene. Immunforsvar og fare for smitte Pedagogiske utfordringer før sykdom og nå Samarbeid og organisering av undervisning, prioriteringer av fag Søskens behov Klassens (barnet, søsken)behov for informasjon (helsesøster, sykehus) Helsesøsters rolle til klasse, foreldre og elev, søsken, foreldremøter. Omvisning i sykehusskolen. Omvisning i barneavdelingen. Informasjonsmateriell som i tilfelle ikke er sendt tidligere Informere barn/ familie om utfallet av skole- informasjon og samarbeids møtet Referat om enighet til møtedeltagerne. Sendes på E- post. Papirkopi arkiveres i sykehus - journalen på regionsykehus og sykehuset i fylket Følger opp det man er blitt enig om Holder seg orientert om elevens skolesituasjon og kontakter aktuelle personer dersom det er nødvendig

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK

MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > < Innledning Innhold Mor eller far er alvorlig syk er utgitt av Kreftforeningen FAGLIGE KONSULENTER:

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte NÅR FORELDRE DØR Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > Innhold < Innledning 3 Innledning 4 La barnet være med i fellesskapet 8 Sorg hos barn 11 Slik kan voksne

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer