Informasjon til skole/barnehage og nærmiljø når barn og ungdom får en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til skole/barnehage og nærmiljø når barn og ungdom får en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom"

Transkript

1 Informasjon til skole/barnehage og nærmiljø når barn og ungdom får en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom Informasjonsmodellen er en videreutviklet av prosjektet; Kreftforeningens satsning for barn og ungdom med kreft Endring: april 2009 LLH, mai 2012 LLH, HFH Hensikten er at barn og ungdom får leve så normalt som mulig under behandlingen ved hjelp av godt samarbeid mellom skoler/barnehager og alle helsenivåene hvor barn og ungdom behandles og bor. Informasjonsmodellen omfatter muntlig og skriftlig informasjon. Nærmiljø kan også informeres via ansvarsgruppemøter og nettverksmøter i nærmiljø eller på sykehus. Bakgrunn Barn og ungdom med kreftsykdom må ofte gjennomgå langvarig og intens behandling med cytostatika, operasjon og stråler. Det innebærer sykehusinnleggelser og fravær fra hjemmeskolen i ½ - 2 ½ år. Denne informasjonsmodell er utviklet av Barneklinikken Oslo-universitetssykehus, OUS og Kreftforeningen etter å ha vært anvendt i Helse-Sør siden Lover og rettigheter: Lov om pasientrettigheter: LOV nr 63; Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for innsikt i helsetilstand og helsehjelp. Når barn er under 16 år, skal foresatte informeres. Når barn er mellom 12 og 16 år, skal de respekteres om de ikke vil at foresattes skal informeres. Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon 15; I tilstrekkelig tid før utskrivning skal helseinstitusjonen sørge for å etablere kontakt med det kommunale hjelpeapparatet dersom barnet har behov for oppfølging etter utskrivning. Slik kontakt skal skje i samråd med foreldrene. Lov om grunnskole og videregående opplæring 1998, endret a; Barn og unge har plikt og rett til offentlig grunnskoleopplæring. Om de ikke kan få tilfredsstillende utbytte, har de rett til spesialundervisning. Kommunen og fylkeskommunen skal oppfylle denne retten. Barn i skolepliktig alder har rett til undervisning under institusjonsopphold. regionsykehus i samarbeid med barneavdelinger i fylket. Rev. april 2009 BKLRHHF.TS,MS,LLH. Mai 2012 HFH,TS,LLH,

2 Innhold 1 Skjema til bruk for pasientansvarlig sykepleier (PAS): 1. Skjema for foresattes godkjennelse til å informere nærmiljø barnehage, skole, muntlig og skriftlig. Godkjennelse for informasjon fra sykehusskolen. kopi leveres sykehusskolen 2. Sjekkliste: Tverrfaglig samarbeid og kontaktpersoner kopi sendes barneavdeling i fylket 3. Sjekkliste: Informasjon til foreldre og barn om undersøkelser og behandlinger kopi sendes barneavdeling i fylket 4. Oversikt over informasjonsmateriell 5. Informasjonsbrev fra foreldre til venner og foreldre i klassen/barnehagen ved kreft 6. Informasjonsskriv, barneavdeling i fylke, helsesøster, hjemmeskole lærer/styrer barnhage sendes når informasjon pr telefon er utført og retningslinjer til helsesøster, rektor, lærer og skole/førskolelærer og barnehage m/informasjonsmateriell er sendt. 7. Retningslinjer for oppfølging 8. Informasjonsskriv til foresatte og rektor om undervisning og samarbeid mellom skolene fra sykehusskolen sendes av PAS sammen med de andre skolebrevene 9. Legeerklæring til rektor ved nærskole for søknad om tilpasset undervisningsopplegg for eleven. 10. Innkalling til informasjon og skolesamarbeidsmøte på sykehuset sendes når informasjon pr telefon er utført 11. Oppsummeringsnotat fra informasjon og skolesamarbeidsmøte på sykehuset. sendes fra sykehusskolen etter skolesamarbeids møte 12. Behandlingsplaner til bruk i skolesamarbeidsmøte Forslag til vedlegg til informasjonsskriv for barnehage/skole og helsesøster: Se oversikt informasjonsmateriell Leukemi hos barn/ Svulst sykdommer hos barn. SKB Ordforklaringer i medisinsk terminologi. SKB Kjemomannen Kasper og jakten på de sure kreftcellene. kun barnehage/skole. Bok SKB Støtteforeningen for Kreftsyke Barn, SKB og Ungdomsgruppen, UG Informasjonsskriv om bivirkningene av cellegift, cytostatika. til helsesøster. BKL RH Fagserie hefte nr. 5. Omsorg for barn med kreft og deres familier. til helsesøster. K Fagserie hefte nr. nr. 2. Ungdom med kreft. K Lærer veiledning - Barn ungdom i sorg og krise. K

3 2 FORESATTES GODKJENNELSE TIL Å INFORMERE NÆRMILJØET TIL BARNET OG EVENTUELLE SØSKEN OM BARNETS SYKDOM OG BEHANDLING Jeg/vi har lest vedlagte informasjon angående å sende informasjon til helsesøster og skole/barnehage. Jeg/vi gir tillatelse til at sykehuset informerer helsesøster Jeg/vi gir tillatelse til at sykehuset informerer nærskole/ barnehage Jeg/vi gir tillatelse til at sykehusskolen innkaller nærskole, helsesøster til skolesamarbeidsmøte med sykehusenes skoler og sykepleiere Dato Underskrift Dato Underskrift Kopi leveres sykehusskolen. Skrivet leveres til pasientansvarlig sykepleier ved avdelingen og oppbevares i barnets journal.

4 SJEKKLISTE OVER TVERRFAGLIG SAMARBEID OG KONTAKTPERSONER SYKEHUS Navn Telefon Dato/sign Pasientansvarlig sykepleier/sekundærsykepleier Pasientansvarlig lege/ barneonkolog BUP; barnepsykiater/psykolog/sosionom Lærer/førskolelærer Spesialpedagog Fysioterapeut Ernæringsfysiolog Koordineringssykepleier. Rådgiver Kreftforeningen Andre: Tverrfaglig møte innen 4 uker etter ny diagnose: Innkalling av pasientansvarlig sykepleier Andre møter: 3 SAMARBEIDSPARTNERE I NÆRMILJØET Sykehus i fylket Pasientansvarlig sykepleier: Telefoninformasjon om diagnose Sendt sykepleiesammenfatning A5. Epikrise og kopi: sjekkliste, referat samtale, blodprøver, kurve, protokoll ved første utskrivelse. Psykolog/sosionom Andre Samtale m/barn, søsken og foreldre om innhold i informasjon til nærmiljøet om hva andre barn/voksne skal få vite om kreftsykdommen: Foreldre har skrevet under godkjennelsesskriv Nærskole/barnehage Klassestyrer/barnehagestyrer: Adr: Forslag til informasjonsbrev til foreldre, innen 1 uke Telefonisk informasjonssamtale utført, innen 1 uke Sendt informasjonsmateriell til hjemmeskole/barnehage innen 1-2 uker Samarbeid og informasjonsmøte m/ sykehusskole på behandlingsansvarlig sykehus, hjemmeskole og sykehuset i fylke innen 4 uker Sykehusskole har sendt informasjonsmateriell til hjemmeskole Utført informasjonsbesøk på skole, innen 7 uker av sykehuset i fylket Primærhelsetjeneste Helsesøster: Adr. Telefonisk informasjonssamtale utført, innen 1-2 uker Sendt informasjonsmateriell til helsesøster, innen 1-2 uker Andre

5 SJEKKLISTE: INFORMASJON TIL BARN/UNGDOM MED KREFT OG DERES PÅRØRENDE INFORMASJON GITT OG FULGT OPP 1. Generelt om sykdommen Forskjell på normal og syk celle Generelt om blodets bestanddeler Sykdommens karakter og prognose Sykepleier skriver referat til journal og pårørende 4 Dato Sign 2. Undersøkelser Blodprøver, benmarg/spinalpunksjon i narkose Rtg, CT, MR, PET scan, Ultralyd, Cardiotox 3. Behandling Cytostatika ith. iv. im. og po. Prednisolon/ Dexametason tbl. virkning/bivirkning Strålebehandling Operasjoner 4. CVK prosedyrer Stell av CVK hjemme Blitt lært opp av sykepleier 5. Cytostatika behandling, virkning og bivirkninger Benmargsdepresjon: Kontakt sykehuset ved infeksjonstegn og feber Unngå store forsamlinger, barnehager, store skoleklasser, offentlige transport og kino Ingen vaksiner mens behandling pågår OBS! Vannkopper Kvalme, brekninger, diaré eller obstipasjon. Redusert matlyst og behov for ernæring, via munn/sonde Håravfall - parykkmuligheter Stomatitt munnsår Munnstell og hygiene Beskytte hud og øyne mot direkte sol Redusert kontakt med nærmiljøet i lange perioder. 6. Generelt om plager og undersøkelser etter operasjon ved tumor cerebri Kvalme Balanse Generelt utilpass Kognitiv skade Spesialpedagog Nevropsykolog Obs ved tilleggsbehandling, cytostatika, stråler følger skjema for oppfølging/kontroller

6 5 INFORMASJONSMATERIELL BKL = Barneklinikken Rikshospitalet post 3 K = Kreftforeningen SKB = Støtteforeningen for Kreftsyke Barn UG = Ungdomsgruppen i Kreftforeningen Dato sign Til barn og søsken Kjemomannen Kasper boken SKB Kasper dukken (ikke søsken) SKB Kiwanis dukke og koffert til barn og søsken Min egen bok, tegne male bok SKB Sykehusboka, til barn i skolealder. BKL Meg også, til søsken. OUS lager Se høre- gjøre til barn som kan anvende det, ikke søsken. SKB Hvis jeg kunne fly (cd til søsken). BKL Til foreldre Informasjon om Støtteforeningen for Kreftsyke Barn. SKB Leukemi/ Svulst sykdommer hos barn. SKB Ordforklaringer i medisinsk terminologi. SKB Til deg som skal ha strålebehandling. SKB Håndbok for foreldre til kreftsyke barn. SKB Kostråd til kreftpasienter. K Må det gjøre vondt? Bok om smertelindring. SKB Brosjyre. Barn og ungdom med redusert immunforsvar. Anbefalinger. BAMS 3 Informasjonsperm for foreldre. Den blå permen BKL Til fagpersonell Barnhage/nærskole Kjemomannen Kasper bok, Leukemi/Svulstsykdommer, SKB, UG brosjyre. SKB, K Ordforklaringer. SKB Lærerveiledning - Barn og ungdom i sorg og krise. K Helsesøster Leukemi/ Svulstsykdommer, Ordforklaringer, SKB, UG brosjyre. SKB, K Informasjonsskriv om bivirkninger. Fagserie nr. 5. Omsorg for barn med kreft og deres familier. K Annen litteratur

7 6 Brev ved leukemi Dato: Sted: Kjære venner, naboer og foreldre i barnehagen/nærskolen til Vi er mye på sykehus for tiden, og vi ønsker at dere skal vite hva grunnen er... har vært på sykehuset og etter flere undersøkelser viste det seg at har fått kreft. Sykdommen heter.. Ingen vet av hvilken grunn, men det vi vet er at det ikke er smittsomt og at det ikke skyldes at noen har gjort noe galt. For å bli frisk får nå behandling med cellegiftkurer (cytostatika). Cellegiftsbehandlingen gis på barneavdelingen i fylket og på Rikshospitalet, Oslouniversitetssykehus. Cellegiftene skal ta bort kreftcellene, men de tar også noen normale celler. Derfor vil. miste håret å være sliten og syk i perioder. Vi kommer til å være mye på sykehuset, men innimellom kurene kan vi være hjemme.. får som følge av behandlingen lavt immunforsvar og er noe mer utsatt for å få infeksjoner... kan derfor ikke være sammen med andre barn/ungdom hvis de har barnesykdommer, smittsom magesyke eller feber med snørr og hoste. Vannkopper smitter ved dråpesmitte/direkte kontakt før utslettet kommer. Vi ber derfor om at dere gir beskjed med en gang dersom barna deres får utslett etter at de har vært sammen med...da vil legene avklare om.. trenger beskyttende medisin slik at..unngår vannkopper. Vi vil at dere skal vite at dersom.. får infeksjoner, så er det som regel på grunn av bakterier han og alle andre normalt har i kroppen, og ikke smitte fra omgivelsene. Vi håper får vært i barnehagen/skolen i perioder. Vi vet ikke ennå hvor mange timer han klarer å delta av gangen. Er det noen som er forkjølet i barnehagen/skolen må..unngå å sitte direkte ved siden av dem. Vi kommer til å reise mye til sykehus for innleggelser og kontroller. Vi og er lei oss for det som har skjedd, men vi håper å kunne leve et så normalt liv som mulig. Vi ønsker å ha kontakt med dere som før, men noen ganger er vi ikke hjemme og noen ganger er vi kanskje slitne og takker nei til en invitasjon. Men vi ønsker gjerne å bli husket på og trenger at dere bryr dere om oss, så ikke gi oss opp. Er det noe dere lurer på, så spør lærer på nærskolen/styrer i barnehagen, helsesøster eller oss. Vennlig hilsen

8 7 Brev ved svulst Sted Dato Kjære foreldre i barnehagen til Vi er mye på sykehus for tiden og vi ønsker at dere skal vite hva grunnen til det er. Det ble oppdaget en kul og etter undersøkelser viste det seg at det er kreftceller som er årsaken. Ingen vet av hvilken grunn, men det vi vet er at det ikke er smittsomt og at det ikke skyldes at noen har gjort noe galt. For å bli frisk får.. behandling med cellegifter (cytostatika) og evt. operasjon. Cellegiftsbehandlingen gis på barneavdelingene i fylket eller på Rikshospitalet. Cellegiftene skal ta bort kreftcellene, men de tar også noen normale celler. Derfor vil. miste håret å være sliten og syk i perioder. Vi kommer til å være mye på sykehuset, men innimellom kurene kan vi være hjemme... får som følge av behandlingen lavt immunforsvar og er noe mer utsatt for å få infeksjoner. kan derfor ikke være sammen med andre barn hvis de har barnesykdommer, smittsom magesyke eller feber med snørr og hoste. Vannkopper og meslinger smitter ved dråpesmitte/direkte kontakt før utslettet kommer. Gi derfor beskjed med en gang dersom barna deres får utslett eller tegn til influensa etter at de har vært sammen med. Da vil legene avklare om. trenger beskyttende medisin, slik at han unngår vannkopper. Vi vil at dere skal vite at dersom..får infeksjoner, så er det som regel på grunn av bakterier hun og alle andre normalt har i kroppen, og ikke smitte fra omgivelsene. Vi håper.. får vært på nærskolen/ barnehagen i perioder. Vi vet ikke ennå hvor mange timer hun klarer å delta av gangen. Vi kommer til å reise mye til sykehus for innleggelser og kontroller. Vi er lei oss for det som har skjedd, men vi håper å kunne leve et så normalt liv som mulig. Vi ønsker å ha kontakt med dere som før, men noen ganger er vi ikke hjemme og noen ganger er vi kanskje slitne og takker nei til en invitasjon. Men vi ønsker gjerne å bli husket på og trenger at dere bryr dere om oss, så ikke gi oss opp. Er det noe dere lurer på, så spør lærer på nærskolen/ styrer i barnehagen, helsesøster eller oss. Vennlig hilsen

9 8 Informasjonsskriv til helsesøster, rektor og lærer ved nærskole/styrer i barnehage og førskolelærer I samarbeid med foreldrene ønsker vi med dette brevet å informere dere om at vi ved vår avdeling,, har fått innlagt et barn/ungdom tilhørende Deres kommune. Barnet/ungdommen heter:... og har fått en kreftdiagnose som heter:.... den.. Sykehuset behandler barn og unge med kreft, i alderen 0-18 år. De fleste har ulike former for leukemi, men vi har også barn/ungdom med forskjellige svulstsykdommer. Behandlingen for de ulike kreftsykdommene er forskjellig. Det kan være operasjon, cytostatika (cellegift) og evt. strålebehandling. For leukemi er det vanligst med cytostatika-behandling. Cytostatika behandlingen kan skje både ved universitetssykehus og ved sykehus i fylket der barnet/ungdommen bor. Behandlingstiden varierer fra noen måneder til flere år. Det avhenger av hvilken form for kreft pasienten har. Felles for de fleste barn og ungdom er at det blir mange og ofte langvarige sykehusopphold. Cytostatika svekker immunforsvaret, og den syke er derfor utsatt for infeksjoner. Barn og ungdom som går på skole eller i barnehage kan få fravær i den mest aktive behandlingsfasen (et par måneder til et halvt år). De kan få undervisning i klassen, smågrupper, avhengig av dagsform. I spesielle tilfeller trenger noen elever hjemmeundervisning. Det er viktig at klassen/barnehagen og foreldre er informert om barnets/ungdommens sykdom for å unngå rykter i nærmiljøet. Dette må imidlertid gjøres i samarbeid med den som er syk og familien. Ofte ønsker familien hjelp til dette. Avdelingen kan gi råd og hjelp om hva informasjonen kan inneholde. Informasjonen kan utføres av dere, helsesøster og/eller sykepleier på avdelingen i fylket. Helsesøster som kjenner tilbudene i nærmiljøet er en viktig ressurs for familien, søsken, lærer, klasse og førskolelærer etc. Barn og ungdom som får kreftbehandling skal følge vanlige kontroller på helsestasjonen, men disse kan bli utsatt pga sykehusinnleggelser under behandling. Barn og ungdom skal ikke ha vaksiner så lenge cytostatikabehandling pågår og de første 6 månedene etter avsluttet behandling. Sykehuset har egen skole med tilbud til barn/ungdom i grunnskole og i videregående skole. Lærerne kontakter og samarbeider med nærskolen for å tilrettelegge undervisning. Noen avdelinger/sykehusskoler inviterer til et skolesamarbeidsmøte mellom skolene og helsesøster. For de yngste barna har sykehuset lekerom med egen førskolelærer. Barnets førskolelærer hjemme kan etter avtale med foreldrene kontakte sykepleier og førskolelærer på sykehuset. Søsken og spesielt ungdom er en gruppe som kan trenge ekstra oppmerksomhet og omsorg i den tiden bror eller søster er mest sammen med foreldrene og mye på sykehuset. Lærer/førskolelærer og helsesøster blir viktige støttespillere for disse.

10 Vedlagt finner du informasjonsmateriell vi tror vil være nyttig for deg. 9 Foreldrene er forelagt et forslag til informasjonsbrev som kan sendes i samarbeid med lærer/styrer til foreldre i klassen/barnegruppen for å informere noe om barnets/ungdommens sykdom og behandling. Hvis dere har spørsmål, så ta kontakt med oss: Sykehuset Tlf. nr. Sykehuset i fylket: Tlf. nr. Med vennlig hilsen Sykepleier Vedlegg. Skriv om retningslinjer og brosjyrer. Se oversikt over informasjonsmateriell

11 Retningslinjer til nærskole/barnehage/helsesøster for oppfølging av barn og ungdom med kreft og deres familie 10 Ved alle nærskoler/barnehager finnes det som regel en beredskapsplan ved alvorlig kronisk sykdom hos barn og ungdom. Slike beredskapsplaner lages i et tverrfaglig samarbeid mellom nærskoler /barnehageetat, skole/barnehage, helsetjeneste og sosialetat for å sikre like planer i kommunen, innenfor barnehage og nærskole. Planen er da godkjent blant personalet på nærskolen/barnehagen og i helsetjenesten. Når et barn får kreft, er foreldrene i en sjokk/krisesituasjon Helsesøster er en viktig ressurs for skole/barnehage og familiene og bør bli kontaktet snarest (etter godkjenning av foreldre til barnet/ungdommen), slik at hun kan starte sitt arbeid. Hun kjenner nærmiljøet og tilbudene i barnefamilienens kommune. Hun møter ikke bare det syke barnet, men også søsken og venner, lærere og førskolelærere. Ved å styrke det sosiale nettverket rundt familien, vil tilbakevendingen til hverdagen bli lettere. Nærskole og barnehage kan ikke informere andre om barnet uten foreldrenes tillatelse. Foreldrene kan imidlertid ikke bestemme tiltak skolen/barnhagen må gjøre i forhold til andre barn. Barn som får kreftbehandling, får ofte redusert undervisning og kontakt med andre barn. Lærer/styrer/helsesøster: Mottar telefon fra pasientansvarlig sykepleier til barnet, og får tilsendt informasjonsmateriell. Kontakter familien og informerer om at informasjonen er mottatt og avklarer med familien videre oppgaver og samarbeid (ring evt sykehuset om familien ikke svarer på telefon). Avklarer med familien hva de ønsker skal bli sagt til andre foreldre og barn i nærmiljøet. Avklarer tillatelse til å kunne kontakte sykehuset for råd og spørsmål. Helsesøster: Kontakter hovedlærer/styrer i barnehage og avklarer behov for støttetiltak i forhold til barnet og evt søsken. Avklarer tidspunkt for skolesamarbeidsmøtet med sykehusskolen på universitetsykehuset eller regionsykhuset og deltar på møtet. Kan tilby ekstra oppfølging i klasse/barnehage, evt individuelle samtaler med barn. Kan tilby tilstedeværelse ved informasjon i klassen og foreldremøte når informasjon om kreftsykdommen til barnet tas opp. Kan opprette støttegrupper for lærer/førskolelærer, evt med sosiallærer. Deltar og samarbeider, evt informerer klassen om kreftsykdom, behandling og konsekvenser behandlingen kan få for barnet. Er spesielt oppmerksom på spørsmål i etterkant av informasjonen og undervisningen om kreft i klassen/foreldremøte. Klassestyrer/barnehagestyrer: La ikke rykter bestemme hva barn skal tro om den som er syk. Gi ærlig informasjon i samarbeid med barnet, foreldre og søsken. Samarbeid med helsesøster, kommunelege, sykehus og sykehusskolen. Gi informasjon til foreldre om det barna er informert om, i skriv og på foreldremøte og i samarbeid med foreldre og helsesøster. Hjelp barnet til å opprettholde kontakt med klassekamerater og det sosiale miljøet. Gjør overgangen til det vanlige livet så enkel som mulig når den mest intense behandlingen er over. F.eks med brev og tegninger fra klasse/barnegruppe, telefonsamtale fra lærer/førskolelærer x 1 uka, hilsener med e-post og faks og video eller lydopptak fra aktiviteter i klassen. Fortsett med dette selv om barnet ikke klarer å svare tilbake. La skole/barnehage være et friområde fra sykdomsprat. La barnet få samme invitasjoner til aktiviteter som andre får (eks bursdag, turer). Det gir opplevelse av å bli husket på og de får noe å snakke med de andre om.

12 TIL FORESATTE OG REKTOR VED ELEVENS NÆRSKOLE 11 Informasjon om skolen på sykehuset Som lærere ved Sykehusskolen ønsker vi å informere dere om tilbudet ved skolen vår. Se vedlagte brosjyre. I tillegg vil vi også informere om våre rutiner. Tilrettelagt undervisning Skolen er viktig når et barn er sykt fordi den representerer den vanlige hverdagen til barnet. Under sykehusoppholdene vil undervisningen foregå på Sykehusskolen og på sykehuset i fylke. Mellom sykehusoppholdene kan eleven gå på nærskolen. Undervisningen kan foregå i klassen. Når situasjonen tilsier det, foregår undervisningen i liten gruppe, gjerne sammen med noen medelever. I bare spesielle tilfeller må undervisningen foregå i hjemmet. Behov for ekstra ressurs til undervisning i en behandlingsperiode Vedlagt følger en legeattest til hjemmeskolen som bekrefter elevens behov for ekstra ressurs til undervisning i en behandlingsperiode. Det er nærskolen sitt ansvar å tilrettelegge for denne undervisningen i samarbeid med eleven og foresatte. Betydningen av et tett samarbeid Opplæringen må tilpasses elevens behov. En individuell plan og faste undervisningsavtaler er en utfordring å få til. Tett kontakt mellom elev, foresatte, nærskole, sykehusskoler og sykehusavdelinger kan gjøre dette arbeidet lettere. For barn som får lang sykehusbehandling, er det viktig med noe som er regelmessig og forutsigbart. Ved hjemmeundervisning er det viktig at lærerer møter opp til avtalt tid selv om dagsformen til eleven varierer. Det gir et signal om at eleven er inkludert og er en ivaretakelse av det friske i eleven. Langt sykdomsfravær gjør at mange elever kan kjenne seg isolert. Kontaktlærer tilrettelegger for kontaktpunkter slik at eleven kan oppleve tilhørighet. Samarbeidsmøte på sykehuset Noen Sykehusskoler har som rutine å innkalle nærskolen til et skolesamarbeidsmøte. Dette møtet prøver vi å få til innen fem uker fra første møte med eleven: - fra hjemmekommunen innkalles rektor, kontaktlærer og helsesøster - fra sykehuset i fylket innkalles pasientansvarligsykepleier og sykehuslærer - fra sykehuset med behandlingsansvar deltar pasientansvarligsykepleier, koordineringssykepleier evt sykepleier Kreftforeningen og sykehuslærer Pasientansvarlig sykepleier, koordineringssykepleier/ evt rådgiver Kreftforeningen gir informasjon om sykdom, behandling og konsekvenser for skolegangen. Sykehuslærer gir råd om organisering av undervisning og hva lærer kan være spesielt oppmerksom på i forhold til eleven, både faglig og sosialt. I tillegg blir det en omvisning på barneavdelingen der eleven kommer til behandling og kontroller. Møteinnkalling sendes til skolen så snart tidspunkt for møtet er fastsatt. Vi ser fram til et godt samarbeid i tiden som kommer. Med vennlig hilsen lærer, Sykehusskolen i.

13 Til rektor ved. 12 Ad søknad om tilpasset undervisningsopplegg for, født På grunn av sin sykdom vil. i perioder være avhengig av hyppige opphold på sykehuset i fylket og ved... Mellom sykehusoppholdene kan han/hun gå på nærskolen. Undervisningen kan foregå i klassen, eller i en mindre gruppe når barnet har spesielle behov for det. Dersom det ovennevnte ikke er mulig pga. helsetilstanden, må undervisningen foregå i hjemmet. Ordningen må gjøres gjeldende fram til Sted / dato Behandlende lege

14 13 Sykehusskolen i Til: Fra: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Saksbeh: Telefon: Sykehusskolen, Avd., Adr. Skolesamarbeidsmøte INNKALLING TIL SKOLESAMARBEIDSMØTE Vi møtes.. ved. Elevens navn: Skole: Født: Trinn: Hensikt med møtet: Barn med kreftbehandling får undervisning og skoleoppfølging og lever så normalt som mulig. Alt samarbeid skjer etter avtale med barn og foreldre. Saksliste: 1. Medisinsk informasjon om kreftsykdommen og konsekvenser for skolegang og kontakt med andre barn. 2. Pedagogiske konsekvenser for eleven Råd og veiledning om organisering og tilrettelegging av undervisning hva skolen skal være spesielt oppmerksom på i forhold til eleven, faglig og sosialt. 3. Sikre god kommunikasjon mellom hjem, nærskole og sykehusskole. Vi ønsker vel møtt og ser fram til et godt samarbeid Med vennlig hilsen Avdelingsleder Sykehusskolen.. i samarbeid med pasientansvarlig sykepleier på.

15 14 Sykehusskolen i Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Til stede: MØTEREFERAT SKOLESAMARBEIDSMØTE Elevens navn: Skole: Født: Trinn: VI BLE ENIGE OM: ANSVARLIG: Med vennlig hilsen Avdelingsleder Sykehusskolen i

16 15 Arbeidsfordeling skolesamarbeidsmøte på regionsykehus. Forkortet fra Informasjon til nærmiljø skole, barnehage når barn får en kreftsykdom. side 23 Hensikt: Barn med kreftbehandling får undervisning og skoleoppfølging. Leve så normalt som mulig når de er hjemme, på sykehus. Alt samarbeid skjer etter avtale med barn og foreldre. Metode: Gjensidig informasjon, samtale, dialog Tidsbruk: 1.1/2 t. med omvisning. Sskol= Sykehusskolen ved regionsykehuset. PAS =Pasientansvarlig sykepleier. Koor= Koordineringssykepleier, rådgiver Kreftforeningen Sskole Sskole Sskole Nærskole PAS Koor PAS Koor PAS Koor PAS Koor Sskole Nærskole Sskole Nærskole Koor Koor Koor Sskole PAS Sskole PAS Sskole PAS Sskole PAS Sskole PAS Sskole PAS Møteleder/ innkaller. Informere om hensikt med møtet, referat. Møterom og bevertningen Samarbeid med barnet og familie. Hva skolen og klassen vet Sykehistorie, diagnose, situasjonen nå Behandling konsekvenser for skolegang, foreldre og søsken Innleggelser i sykehus fremover. Anvend forenklet behandlingsplan Forholdsregler ved kurene. Immunforsvar og fare for smitte Pedagogiske utfordringer før sykdom og nå Samarbeid og organisering av undervisning, prioriteringer av fag Søskens behov Klassens (barnet, søsken)behov for informasjon (helsesøster, sykehus) Helsesøsters rolle til klasse, foreldre og elev, søsken, foreldremøter. Omvisning i sykehusskolen. Omvisning i barneavdelingen. Informasjonsmateriell som i tilfelle ikke er sendt tidligere Informere barn/ familie om utfallet av skole- informasjon og samarbeids møtet Referat om enighet til møtedeltagerne. Sendes på E- post. Papirkopi arkiveres i sykehus - journalen på regionsykehus og sykehuset i fylket Følger opp det man er blitt enig om Holder seg orientert om elevens skolesituasjon og kontakter aktuelle personer dersom det er nødvendig

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Kreftkonferansen i Stavanger 25.09.2015 Ragnhild Jansen Bakkedal Birgit Aadland Hvorfor et slikt tema? Alle vet at skolegang er viktig Alle vet at helse

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Våler kommune Gjeldende fra 01.08.17 Innhold 1. Formål:... 3 2. Lovhjemmel... 3 3. Generelt om fravær... 3 4. Dokumentasjon av fravær... 3

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Geilomo. en god start på livet

Geilomo. en god start på livet Geilomo en god start på livet Geilomo barnesykehus er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi, samt hjertefeil. EFFEKTIV

Detaljer

Hva skal de andre få vite? Å informere medelever, foreldre og ansatte

Hva skal de andre få vite? Å informere medelever, foreldre og ansatte Hva skal de andre få vite? Å informere medelever, foreldre og ansatte David Bahr Spesialpedagog Hvorfor informere om barnet Mange foreldre er usikre på om informasjon til medelever vil få en positiv effekt

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn PLANER OG MALER HAR VÆRT PRØVET UT I PROSJEKTET GLIS (Glimrende Læringsutbytte I Skolen ) 2007-2011 FJELL OG FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELL

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

Gruppen møter som regel ca. to ganger i året. Da evaluerer man tiltakene som er satt i gang tidligere, samtidig ser man om behovene har endret seg.

Gruppen møter som regel ca. to ganger i året. Da evaluerer man tiltakene som er satt i gang tidligere, samtidig ser man om behovene har endret seg. Ansvarsgruppe 0-18 En ansvarsgruppe er en forpliktende samarbeidsgruppe rundt barn og unge med særlige behov og deres familie. Den skal være et redskap i habiliteringsarbeidet for å sikre at brukeren får

Detaljer

Intervjuguide ungdom som har/ har hatt kreft

Intervjuguide ungdom som har/ har hatt kreft Intervjuguide ungdom 15-25 som har/ har hatt kreft Ungdom under 18 år intervjues med en foresatt Ungdom over 18 kan ha med seg en foresatt dersom de ønsker det I INNLEDNINGSVIS - Fortelle informanten om

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Velkommen til Ungdomsklinikken

Velkommen til Ungdomsklinikken ! Velkommen til Ungdomsklinikken Hva er Ungdomsklinikken?! Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN abup.no Hva er Ungdomsklinikken? Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Tuberkulose blant ansatt i barnehage - smitteoppsporing

Tuberkulose blant ansatt i barnehage - smitteoppsporing Oslo kommune Bydel Grünerløkka Grünerløkka Smittevern Tuberkulose blant ansatt i barnehage - smitteoppsporing Avdelingshelsesøster Mone Tsahai Kildal Grünerløkka Smittevern Oslo kommune Fagdag 6. november

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene SE-HÖRA-GÖRA BILDER diagnose bilder Se Høre Gjøre bildene Presentasjon AV Se Høre Gjøre bildene, diagnose bilder Hvitt blodlegemet (liten og stor) Denne cellen ser ut som en soldat, har grønn hjelm og

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE 4/30/2013 PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE ELSE STØRING, SEKSJONSSJEF KREFTLINJEN - KREFTFORENINGEN KREFTLINJEN/RETTIGHETSTJENESTEN Etablert i 1993 Betjenes av fagpersoner; kreftsykepleiere,

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Utskrivningsklar Behandlingsansvarlig lege/psykolog avgjør når pasienten ikke lenger har behov for utredning og behandling i sykehusavdeling.

Utskrivningsklar Behandlingsansvarlig lege/psykolog avgjør når pasienten ikke lenger har behov for utredning og behandling i sykehusavdeling. Retningslinjer for Samarbeid mellom St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag om koordinerte tjenester til barn som trenger det på grunn av sykdom, psykiske vansker eller annen funksjonsnedsettelse

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Plan for overgang fra:

Plan for overgang fra: Plan for overgang fra: Barnehage barnetrinn Barnetrinn ungdomstrinn Ungdomstrinn videregående opplæring 1 Formål: Alle barn i Sør-Odal skal få en god og oppleve overgangen mellom barnehage og skole som

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå?

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå? Informasjon til deg med kronisk sykdom?! Snart voksen? Hva nå? Martin! Blir du med å spille basket? Alle de andre blir med!! Snakk med oss Hmm... hva skal jeg svare? Jeg har jo lyst, men vet ikke om jeg

Detaljer

LUNGESYKEPLEIERE. Palliativt team ved HUS

LUNGESYKEPLEIERE. Palliativt team ved HUS NSFs FAGGRUPPE AV LUNGESYKEPLEIERE Palliativt team ved HUS Kasuistikk Kvinne, 52år, gift for andre gang To voksne sønner fra første ekteskap Arbeider i offentlig sektor Pasienten har stort sett vært frisk

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Tidlige tegn på skolevegring:

Tidlige tegn på skolevegring: Tidlige tegn på skolevegring: forseintkomming og sporadisk fravær, innadvendt unndrar seg kontakt, diffuse fysiske plager eller forsøker å unngå enkelte fag/situasjoner/aktiviteter HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 4. Oppvekst- og undervisningstjenester 4.3 Grunnskole TIDLIG SAMHANDLING OM ELEVER MED BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 15.05.2015 For rådmannen:

Detaljer

Ungdoms- programmet. Hvorfor det? Mona Røisland NAKBUR. Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi

Ungdoms- programmet. Hvorfor det? Mona Røisland NAKBUR. Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi Ungdoms- programmet Hvorfor det? Mona Røisland NAKBUR Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi Avd. for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer Rikshospitalet, Oslo Hva sier pilotundersøkelsen?

Detaljer

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Kommunale øhj senger Resultat av samhandlingsreformen Kommuner får finansiell støtte til øhj plasser, men må medfinansiere sykehusinnleggelser Delavtale 4

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rundskriv nr. 1/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rundskriv nr. 1/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Rundskriv nr. 1/2015 Til: Alle grunnskoler Saksnr: 12/00872-1 Fra: Utdanningsetaten Saksbeh: Olav Befring Gjelder fra: 01.01.2015 Telefon: +47 23 46 71 36 Erstatter: Rundskriv

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Dokumentasjon i sykepleie med behandlingsplan somatikk (SO) (0701)

Dokumentasjon i sykepleie med behandlingsplan somatikk (SO) (0701) () (0701) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 18.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutine

Detaljer

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Kunnskapsministeren Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Deres ref Vår ref Dato 201104481-/CAA 04.10.2011 Opplæringen for ungdom

Detaljer

Endringer i retten til pleiepenger etter folketrygdloven kapittel 9

Endringer i retten til pleiepenger etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) Velferdspolitisk avdeling Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 15.desember 2015 Britt Ingunn Sævig, Fagsjef, Barnekreftforeningen Barnekreftforeningen ønsker med dette

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR

HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR [vår 2015] OPPVEKST OG KULTURETATEN HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR Storfjord kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om skolevegring ulike grader... 2 3. Lovgrunnlag... 2 4. Handlingsplan over 2 nivå... 3 Nivå

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor.

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 16/8357 Dato 19.05.2017 Bruk av robot i undervisningen Kunnskapsdepartementet mottok 6. desember 2017 brev fra Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Grong videregående skole

Grong videregående skole Skole/virksomhet: Dokumentnr.: 15 Aktivitet: Rutiner ved fravær Utarbeidet av: Gro Madla Godkjent av: Rektor og tillitsvalgt i møte 24.11.09 Gjelder fra: 25.10.2010 Mål: Flest mulig elever skal gjennomføre

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og tilknytningsperioden må ivaretas gjennom for eksempel oppstartsmøte/foreldremøte for

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Jeg på sykehuset. Utgiver: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Mainz

Jeg på sykehuset. Utgiver: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Mainz Jeg på sykehuset Jeg på sykehuset Alle rettigheter forbeholdes. Denne boka tilhører: Utgiver: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Mainz Idé og tegninger: Tekst: Oversettelse: norskstudenter ved

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE

OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE Målgruppen for denne folderen er foresatte i Malvik kommune og alle som jobber med barn i overgangen mellom barnehage og barneskole i Malvik

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing

Handlingsplan mot Mobbing Handlingsplan mot Mobbing For barnehagene i Rennesøy kommune Utarbeidet juni 2012 INNLEDNINGG Alle barn og unge har rett til et oppvekstog læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

Anneli Otnes Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Enerhaugen familievernkontor

Anneli Otnes Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Enerhaugen familievernkontor Talenter for framtida 16. september 2016 Anneli Otnes Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Enerhaugen familievernkontor Tre suksessfaktorer i arbeid med skolefravær: RELASJON Mellom

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

Dokumentasjon i sykepleie uten behandlingsplan somatikk (SO) (0702)

Dokumentasjon i sykepleie uten behandlingsplan somatikk (SO) (0702) () (0702) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutine

Detaljer

Praktisk informasjon om Marihøna barnehage

Praktisk informasjon om Marihøna barnehage Praktisk informasjon om Marihøna barnehage Dette er Marihøna Marihøna barnehage er en spesialpedagogisk avdeling i Porsgrunn kommune. Adressen til oss er Hovet Ring 11, 3931 Porsgrunn. Telefonnummer: 35

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Pasientflyt Fra hjem sykehus - hjem. Fagutviklingssykepleier ved infeksjonsenheten Elin Synnøve Bjelde

Pasientflyt Fra hjem sykehus - hjem. Fagutviklingssykepleier ved infeksjonsenheten Elin Synnøve Bjelde Pasientflyt Fra hjem sykehus - hjem Fagutviklingssykepleier ved infeksjonsenheten Elin Synnøve Bjelde Innkomst Infeksjonsenheten Pasient blir henvist fra fastlege, lungepoliklinikk, røntgenavdeling. Blir

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon til foreldre om oppstartsamtale Barnehagens formålsparagraf fremhever i 1 at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

Pasientinformasjon Mars 2009

Pasientinformasjon Mars 2009 Pasientinformasjon Mars 2009 Stadium I non-seminom testikkelkreft uten karinnvekst (CS1 VASC-) I dag helbredes nesten 100 % av pasienter med testikkelkreft i stadium I (uten påvist spredning av svulsten).

Detaljer