Fremtidens næringsliv. den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens næringsliv. den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler. www.bergen-chamber.no"

Transkript

1 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2011 TEMA: Fremtidens næringsliv den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler

2 den innovative regionen - motoren og raketten - med kunden som produktutvikler // marit warncke BLI MEDLEM AV BERGEN NÆRINGSRÅD: På lag med dine egne interesser? Bli medlem i Bergen Næringsråd! Se for mer informasjon om medlemskap, eller send en mail til Vi er klare for fremtiden Finanskrisen med påfølgende resesjon var og er problematisk for store deler av verden. Dette har gitt oss alle en kraftig vekker om sårbarhet, felles global avhengighet, og stadig større krav til endring, omstilling og tilpasning. De som tidligst fanget opp faresignalene og innså krisen, var selvsagt også de som klarte seg best, både hos enkeltnæringer og nasjoner. Vestlandet er landets sterkeste næringsregion, en stor del basert på petroleumsnæringen, eksport og tradisjonell industri. Kravene til omstilling og innovasjon blir derfor større hos oss enn i andre deler av landet. Gjennom 30 år har Vestlandet pøst penger inn i statskassen. Det har gitt et blomstrende næringsliv langs kysten, med tilsvarende enorme skatteinntekter for AS Norge. Bergen Næringsråd har sammen med Stavanger-regionens næringsforening og Sparebanken Vest gått inn i et samarbeid med NHH om et regionalt delprogram av det store satsingsprosjektet Krise, omstilling og vekst. Målet er å finne suksessfaktorene for rask og vellykket omstilling, basert på erfaring. Historisk ser vi at næringer overlever gjennom omstilling, tilpasning og fornying. For den enkelte bedrift er det vanskeligere. Noen klarer seg, andre forsvinner, og nye virksomheter oppstår. Hele forskningsmiljøet på NHH skal gjennom dialog med næringslivet finne svarene som næringslivsledere og myndigheter kan navigere etter. Hva fremmer omstillingsgrep for vekst og utvikling i den enkelte virksomhet? Og hva må legges til rette for gjennom aktiv næringspolitikk og virkemiddelbruk? Vi er optimistiske med hensyn til næringslivets evne til omstilling og innovasjon. Omstillingene innen olje- og gassbransjen er allerede store, og nye bransjer som offshore vind er under utvikling basert på kunnskap og teknologi som energinæringene våre generelt og aktiviteten i Nordsjøen har gitt oss. Vi har mange eksempler på at nye bedrifter med nye ideer vokser fram og får fotfeste, og i dette Samspill finner du noen av dem. I de etablerte selskapene tilrettelegges det for å tilpasse seg i takt med markedet. Dette har vi gjennom lang tid sett hos Aker Stord. Det samme ser vi hos Toro, som planlegger å lansere 70 nye produkter bare i Norge i Kravene til omstilling og innovasjon blir stadig sterkere, og sterkest i nye bransjer som medie- og IT. Her er det gjerne bare noen uker mellom utvikling og lansering. Fremtidens næringsliv vil være svært kunnskapsintensivt. For å tiltrekke tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft må vi være over kritisk størrelse. Det vil si å kunne tilby et mangfold av spennende jobber og utviklingsmuligheter for unge, flinke mennesker. Vestlandet er stort nok for dette når vi får på plass en fergefri kyststamvei som knytter sammen byregionene langs kysten. Tilrettelegger vi samtidig for Intercitytog mellom Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen, vil vi utvikle en felles bo- og arbeidsregion for en million mennesker. Med 58 min fra Haugesund til Bergen og 1,5 t Bergen-Stavanger, er dette realistisk. Da blir vi stor og mangfoldig nok til å være tiltrekkende nok. Kyststamvei og Intercitytog er de viktigste grepene våre politikere kan ta for at Vestlandet også i fremtiden skal kunne være den største pengemaskinen for AS Norge! Foto: Audun roe Grimstad Hva skal næringslivet forholde seg til? Få saker har engasjert våre medlemmer så sterkt siste tid som de mange innsigelsene i byggeplaner som er kommet til kommunene fra vår nye fylkesmann. Det er ikke Lars Sponheim vårt næringsliv er opptatt av det er frykten for at det offentlige beslutningssystem blir ytterligere tregt og med manglende forutsigbarhet og økonomiske tap som resultat. Prognoser fra SSB tilsier at bergensregionen skal øke med personer, og nye arbeidsplasser skal utvikles på 30 år. Da må i det minste kommune, fylke og fylkesmann snakke samme språk. Vi får ikke til en tjenlig utvikling uten private aktører og kapital. Et minstekrav er da forutsigbarhet for at regionen vil ha næringslivets penger, vil støtte vår investeringsvilje og vil heie på et ekspansivt næringsliv. Det fremmer ikke utvikling at eiendomsutviklere som i årevis har jobbet med et prosjekt blir stoppet av byråkratisk uenighet. Vi forventer at våre offentlige aktører fra byrådsleder/ordførere til fylkesordfører, fylkesmann og videre til statsminister snarest klargjør hva vi skal forholde oss til. Vi har tatt til orde for et samråd mellom alle aktørene og vi forventer at de stiller opp og at vi sammen finner veien videre. Vår region godtar ikke å stå i stampe som følge av uklare forvaltningsorgan. Tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til Samspill. Ta kontakt på følgende måter: e-post: Tlf: Atle Kvamme, Jannecke Slettestøl, Bergen Næringsråd Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Marit Warncke Red.: Atle Kvamme Red. avsluttet: 17. februar Utforming og produksjon: Alf Gundersen AS Tlf.: E-post: Trykkeri: Molvik Grafisk Opplag: Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonsesalg: Alf Gundersen AS Tlf.: e-post: Forsidefoto: Martin Halvorsen tema: Bergen næringsråd // nr. 1 // 2011 Fremtidens næringsliv 2 SAMSPILL // 0111

3 fremtidens næringsliv Den innovative regionen Økt innovasjon blir i stadig større grad fremhevet som grunnleggende for å sikre Norges fremtid. Nyskapingsbarometeret til NHO viser at bergensregionen ligger helt i toppen, både når det gjelder entreprenørskap og innovasjonsgrad. TEKST // Martin Larsen Hirth Vestlandet dominerer Innovasjonsgraden er beregnet med utgangspunkt i tre forhold knyttet til produktutvikling, prosessutvikling og innovasjonsaktivitet gjennom FoU-tjenester. Helt på topp over de mest innovative regionene finner vi Bjørnefjorden og Osterfjorden. Totalt har Hordaland tre av de ti beste regionene, mens Vestlandet samlet har seks av de ti beste. Resultatene i Nyskapingsbarometeret bekreftes av EUs nasjonale og regionale innovasjonsundersøkelser. Til tross for at Norge ligger under det europeiske gjennomsnittet på European Innovation Scoreboard, er Vestlandet som region betegnet som en medium-high innovating region, med bedre resultater enn landet som helhet. Bjørnefjorden mest nyskapende region Ved å kombinere etableringsgrad og innovasjonsgrad gir Nyskapingsbarometeret en oversikt over de mest nyskapende regionene i landet. Det er bare en svak sammenheng mellom regionenes innovasjonsevne i eksisterende næringsliv og nyetableringer. Flere av regionene i Hordaland klarer imidlertid å kombinere høy etablerings- og innovasjonsgrad. Bjørnefjorden topper listen foran Øygarden og Sotra, mens Bergen og Askøy, takket være en høy etableringsgrad kommer på åttende plass. Utfordringer for Bergen Få av storbyregionene ligger helt i toppen i forhold til innovasjonsgrad. Bergen og Askøy rangeres som nr. 29, bak Stavanger og Trondheim, men foran Oslo. Bergens utfordringer gjenspeiles også i en fersk undersøkelse fra IRIS over innovasjon i storbyene. IRIS-rapporten avdekker at antallet internasjonale partnere er den viktigste faktoren for økt innovasjon, et punkt bedriftene fra Bergen skårer svakt på i deres undersøkelse. Entreprenørskapsfylket I Nyskapingsbarometeret undersøkes også etableringsgraden i det norske næringslivet. Målet er sammensatt av indikatorer for etableringsfrekvens, bransjejustert etableringsfrekvens og vekst i antall foretak. Øygarden og Sotra topper rangeringen, med Bjørnefjorden som nummer to og Bergen og Askøy som nummer fire. Innenfor entreprenørskap gjør Norge det svært godt også internasjonalt. I den ferske rapporten fra Global Entrepreneurship Monitor, har Norge tredje høyst skåre på tidligfase entreprenørskapsaktivitet blant innovasjonsdrevne økonomier, kun slått av Island og Australia. FAKTA // Innovasjon: En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier, St.meld. nr Entreprenørskap: En dynamisk og sosial prosess, der individer alene eller i samarbeid identifiserer muligheter og gjør noe med dem ved å omforme idéer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng, UFD, NHD, KRD 2004 Omstilling: Behovet for kontinuerlig endring av organisasjoners form gjennom løpende læring. Er nødvendig på grunn av at rammebetingelser, markeder og teknologi stadig oftere skiftes og utbedres, AFF SAMSPILL //

4 fremtidens næringsliv Jakter på fremtidens suksessformel! Kartlegging av 5000 bedrifter i regi av NHH skal gi økt kunnskap om kriser og medisinen for å omstille seg i tide. 5 års forskning skal gi bedre forståelse om god omstilling, hvorfor noen lykkes mens andre går dukken, og hva kunnskap og talentutvikling betyr for prosessen. TEKST // Atle Kvamme - Foto // Torbjørn Torsvik Det er elleve næringsaktører i Norge med Nærings- og handelsdepartementet i spissen som står bak prosjektet med i alt åtte delprogram (se rammesak). Alle programmene blir ledet av NHH-professorer. Det skjer alltid omstillinger i nedgangstider, og vi vil bruke tiden etter finanskrisen til å lære hva vi må forberede oss på før neste krise. Eller kanskje for å unngå at den rammer oss, som det å forberede oss på hva vi skal leve av etter oljealderen, sier professor Kjell Gunnar Salvanes ved NHH. Vi ser større omstillinger i verden i dag enn noen gang. Kombinert med dette går vi mot et kunnskapsbasert og stadig mer globalt næringsliv. Store regionale forskjeller På 1970-tallet var Oslo et tyngdepunkt i Norge for industri. I dag er Oslo omformet til å være et tjenestebasert og kunnskapsintensivt næringsliv. Hvorfor? Vi tror det har noe med sterke kunnskaps- og utdanningsmiljøer å gjøre, men ønsker å være sikker på hva som skjedde. Utenfor Vestlandet fant vi olje omtrent på samme tid, og det har vært motoren for vekst og kvalitet for hele regionen, samtidig som det gradvis har stimulert til annen næringsutvikling. Hvorfor? Og vil en økt internasjonalisering, økt digitalisering og økt globalisering føre til at Oslo blir hengende etter? Normalt gir store endringer også endringer i økonomisk geografi og nasjonale tyngdepunkt, sier Salvanes. Vi vet noe Erfaringer og forskning gjennom lang tid medfører selvsagt at mye er kjent. Ut fra tidligere undersøkelser og det man har erfart trekker Salvanes fram følgende sannheter. En verden i rask utvikling gir nye næringer og vi vet ikke sikkert hva vi skal leve av om 30 år Næringer endrer karakter som tradisjonell industri og skipsfart har gjort men de forsvinner sjelden 85 % av nye jobber kommer i etablerte bedrifter men det viser også at hele 15 % kommer i nyetablerte bedrifter De nye kunnskapsintensive tjenesteytende næringene vokser hurtigst, som musikk, design og alle typer digitalisering av data Kunnskapspolitikk - den beste næringspolitikken Vi ser klare tendenser på at det blir mer og mer viktig å satse på kunnskap. Man har lenge trodd at å satse sterkt på aktiviteten og samhandlingen i ett cluster ville være en suksessformel. I dag ser vi at oppbyggingen rundt en næring blir for snever. Nå er det kunnskapen som settes i sentrum for å sikre fremtiden, gjennom kunnskapsclustre. Det å bygge opp gode utdanningsinstitusjoner og gode forskningsinstitusjoner vil gi fortrinn for å lykkes og vil trolig være god næringspolitikk. Men hvordan skal vi satse: Bør vi f.eks satse på generelt høy kunnskap, eller bør vi spesialisere og dyrke eksperter tidlig i utdanningsløpet? Norge er et nisjeland Vi må ta inn over oss at 99 % av all teknologi kommer fra utlandet. I svært liten grad finner vi opp nye produkter eller næringer. Norge sitter ikke i noe førersete, vi er et nisjeland som importerer kunnskap og teknologi fra andre, og slik det alltid vært. Vi må derfor konsentrere oss om å finne gode systemer for å fange opp teknologiske nyheter som vi kan tilpasse og utnytte. Tradisjonelt har Norge vært et lite land i en stor verden som har kommunisert godt med USA, som en spurv i tranedans. Nå kommer Kina og India inn med 50 % økning i arbeidskraft, og hele verden skjelver. Jeg tror ikke det er så farlig for oss. Dette er på mange måter samme omstilling som vi måtte forholde oss til etter krigen, men da alt kom fra USA. Der er derfor helt normalt at vi må ta hensyn til de store, og finne vår nisje. Norge er en åpen økonomi, der vi eksporterer 50 % av det vi produserer, og importerer 50 % av det vi selv konsumerer. Men det er en forutsetning at vi er konkurransedyktig internasjonalt og klarer å utvikle produkt som vi kan selge. Vi frykter ingenting Kjell Gunnar Salvanes legger stor vekt på at det er satt sammen et bredt og velkvalifisert team for å få fram hva som skal til for å lykkes med krise, omstilling og vekst. Her forsker man på makrobildet med valutaendringer og den teknologiske utviklingen i Kina, man ser på finans og på omstillingsevne, men med prosjekt som også ivaretar de lokale forhold. Mulighetene som oppstår med et tørrskodd Vestland er en av problemstillingene som skal belyses. Vi er opptatt av å se på muligheter, og det er ingen grunn for oss i Norge å frykte fremtiden. Den vil alltid by på store muligheter som kan utnyttes om vi «Vi må ta inn over oss at 99 % av all teknologi kommer fra utlandet». er dyktige og tidlig ute. Men da må vi klare å produsere til konkurransedyktige priser, ha velkvalifisert arbeidskraft og ta i bruk ny teknologi. I bunn for alt dette ligger å ha stort nok bo- og arbeidsmarked til å være attraktive. God infrastruktur er alltid et fortrinn. Og her i vest må vi bedre kommunikasjonene betraktelig om vi skal gjøre aksen Bergen-Stavanger til et arbeidsmarked. Det vil gi oss betydelig ekstra fart for å lykkes med å være attraktive og ha tiltrekningskraft for de gode talentene. 4 SAMSPILL // 0111

5 fremtidens næringsliv F.v.: Gernot Doppelhofer, Eirik Sjåholm Knudsen, Linda Orvedal, Aksel Mjøs, Kjell Gunnar Salvanes, Victor Norman og Kristin Risvand Mo. // Krise, omstilling og vekst Krise, omstilling og vekst er et femårig satsningsprogram i NHHmiljøet. Programmet tar opp årsaker til den internasjonale økonomiske krisen, konsekvenser på kort og lang sikt, og betydningen av krisen for omstillingsbehov og vekstmuligheter i næringslivet. Totalt er det åtte delprogrammer som inngår i kriseprogrammet: - Politikk v/victor Norman - Makro v/gernot Doppelhofer - Finans v/aksel Mjøs - Omstilling, mobilitet og nyskaping v/kjell Gunnar Salvanes - Allokering av talent v/kjell Gunnar Salvanes - Darwin: Bransjer og bedrifter v/lasse Lien - Case Vestlandet - Case: Sørlandet Prosjektet er et samarbeid mellom: - Nærings- og handelsdepartementet - Sparebanken Vest - Bergen Næringsråd - Næringsforeningen i Stavanger-regionen - Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - Norges forskningsråd - Administrativt forskningsfond (AFF) - Abelia - Universitetet i Agder - Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) - Norges Handelshøyskole. NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE ADVOKATFIRMA OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Bergen_Naeringsrad_91x126_okt10.indd 1 SAMSPILL // :32:41

6 10 10 % % % % % % Resten Resten Hva har vi levd av de siste 100 år? Tall over sysselsetting fra Statistisk Sentralbyrå på utvalgte tidspunkt det siste århundret viser en utvikling fra primærnæringer og industri til offentlig og privat tjenesteyting. Mellom 1910 og 1946 gikk store grupper fra tjenestestillinger over til industri. TEKST // Martin larsen hirth Andelen sysselsatte innen handel har holdt seg stabil i hele perioden Helse og sosial Primærnæringene har hatt en kontinuerlig nedgang i sysselsatte, i dag jobber 2.2 prosent innenfor landbruket 20 % Handel I 1946 jobbet 1 av 3 i industrien, i dag er det 1 av 10 Forretningsmessig 36 % tjenesteyting er i dag den tredje største sysselsetteren Forretningsmessig Stor økning av offentlig sysselsatte innenfor helse og tjenesteypng sosial og undervisning 14 % Industri Bygg og anlegg er største bransje i Resten både i 1980 og 2009 Mens hver fjerde nordmann i 1910 jobbet utenfor de fem største Undervisning næringene, er det 7 i % dag 2 av 5 12 % 11 % Resten Den største endringen innenfor norsk økonomi fra 1980 og frem til i dag, som ikke tilstrekkelig vises gjennom utviklingen i sysselsatte (se figur), er selvfølgelig den enorme veksten innenfor petroleumsnæringen. Tall fra OLF viser at det jobber rundt personer innenfor den totale verdikjeden for petroleumsnæringene. I 1980 var statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på ca 50 mrd kroner. I 2009 var tilsvarende tall på 280 mrd kroner, med en toppnotering året i forveien på ca 425 Industri mrd kroner. og håndverk 5 % I 2009 stod petroleumsinntekter for 27 prosent av den norske stats totale 9 % inntekter. Jordbruk og skogbruk 10 % 13 % % 5 % 9 % 9 % % % fremtidens næringsliv 7 % 7 % % % Hovedpunkter i utviklingen: % % % % % Industri Undervisning Resten Resten Industri og og håndverk Jordbruk og skogbruk Handel Handel Samferdsel (inkl. (inkl. sjøfart) Immateriell virksomhet (administrasjon etc.) etc.) Handel Samferdsel (inkl. sjøfart) Kilde: SSB, bearbeidet av Bergen Immateriell Næringsråd. virksomhet For 1910 og 1946 er ikke-inntektsgivende leveveier (administrasjon etc.) trukket fra. Sysselsatte innenfor hovedkategorier. I % opererte SSB med svært Resten få hovedkategorier, derfor en unaturlig lav restkategori Våre fem 7 % største 7 % Resten hovednæringer gjennom 2009 århundret % % % % 24 % Landbruk Forretningsmessig 33 % tjenesteypng Handel % % Industri Husbestyrere og tjenere 9 % 10 % 13 % 38 % 7 7 % % 10 % 7 % 7 % 9 % 7 % % % % 11 % 26 % 7 % % % 20 % 36 % Landbruk Forretningsmessig % % tjenesteypng Landbruk 3314 % % Handel Industri Handel Husbestyrere Husbestyrere og og tjenere tjenere Undervisning 9 % 7 % Bergverks- og fabrikkdri? 9 % 12 % Bergverks- og fabrikkdri? 11 % Håndverksindustri Resten Håndverksindustri % % Resten % % Resten % % 19 % 12 % % % 13 % % % 36 % 16 % Offentlig administrasjon og og forsvar forsvar Jordbruk og skogbruk Resten Helse og sosial Handel Industri og håndverk Jordbruk og skogbruk Handel Samferdsel (inkl. sjøfart) Immateriell virksomhet (administrasjon etc.) Resten Industri Handel Helse og sosial Offentlig administrasjon og forsvar Jordbruk og skogbruk Resten Helse og og sosial Handel Bergverks- Undervisning og fabrikkdri? Håndverksindustri Resten Resten 9 % 3 6 SAMSPILL // Industri og og håndverk

7 INTERNETT FRA BKK Hastighet - Stabilitet Telefon: E-post: Web: bkk.no/telekom Kjøkken Møterom Fra kontoret er det fantastisk utsikt mot Bryggen og innseilingen til Bergen REPRESENTATIVE KONTORLOKALER TIL LEIE I HJERTET AV BERGEN! Kontor På vegne av kunde har vi ca 500m2 til leie i 5. etg. på Kløverhuset, midt i Bergen sentrum. Åpne, representative og lyse lokaler med heis, alarm, lunsjrom med kjøkken, flere møterom og ikke minst byens flotteste utsikt over Vågen. Lokalet er ledig for nye leietakere etter nærmere avtale. Adkomst Enkel tilgang til kontorene både fra Strandkaien og Strandgaten. Kontakt Kløver Eiendom ved Tommy Hansen på eller Solveig Skram Guterud på

8 fremtidens næringsliv Etableringsprosessen Etablerere har ofte vansker med å finne fram i jungelen av tiltak og gode hjelpere. Men heldigvis finnes det et stort utvalg av organisasjoner og nettsider som kan være til god hjelp i startfasen. Vi har systematisert noen av dem her. TEKST // SOLVEIG HOLM Verdikjeden En etableringsprosess foregår i faser. Disse kan skisseres slik: Utdanning Opplæring Idéutvikling Etablering Kommersialisering Vekst Industrialisering Kilde: Connect Vest Hjelp på nettet Det finnes ulike steder på nettet for å få hjelp, slik det er skissert i denne oversikten. // Gründerens gode hjelpere Etableringsprosessen Våre ressurser andre ressurser Kilde: BRB 10 gode råd for gründere Hva gjør vi for deg? Veiledning Forretningsplan Sparringpartnere Forretningsplan Kursvirksomhet Planlegging av bedriften Forretningsplan Registrere bedriften Vi veileder deg til ulike finansieringskilder Forretningsplan bedin.no altinn.no vitalt.no Etablerersenteret Høgskolen i Bergen bedin.no skatteetaten.no altinn.no nav.no arbeidstilsynet.no Finansieringsguide for gründere Connect Vest Innovasjon Norge Skattefunn.no Innovasjon Norge Eksportguiden 1. Utarbeid forretningsmodell vær konkret 2. Kjenn ditt marked og dine konkurrenter 3. Vær ærlig på hva du er god på og hva du ikke kan 4. Innhent kompetanse der du selv ikke er best 5. Kommuniser det unike ved produktet/tjenesten på en lettfattelig måte 6. Lytt til andre men fatt dine egne beslutninger 7. Del med andre du stoler på og som kan hjelpe deg videre 8. Ikke lov mer enn du vet du kan holde, men lever gjerne mer enn du lovet 9. Vær innstilt på at det å være gründer innebærer hardt arbeid 10. Hold fokus Aktør Norges Handelshøyskole Universitetet i Bergen Handelshøyskolen BI Kunsthøgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen Hordaland fylkeskommune Business Region Bergen Nyskapingsparken CMR Innovasjon Norge Bergen Teknologioverføring NCE CONNECT Vest Sarsia Seed Fund Sarsia Life Science Fund Bergen Næringsråd Nettverksorganisasjoner Grow Kom-an.no Bidrar med utdanning, opplæring, aktivitet utdanning, opplæring, aktivitet utdanning, opplæring, aktivitet utdanning, opplæring, aktivitet utdanning, opplæring, aktivitet utdanning, opplæring, finansiering idéutvikling, etablering, aktivitet idéutvikling, etablering, kommersialisering. aktivitet idéutvikling, etablering, kommersialisering, aktivitet idéutvikling, etablering, kommersialisering, vekst, finansiering, aktivitet idéutvikling, etablering, kommersialisering, vekst, inansiering, aktivitet idéutvikling, etablering, kommersialisering, vekst, aktivitet etablering, kommersialisering, vekst, industrialisering, aktivitet kommersialisering, vekst, finansiering vekst, industrialisering, finansiering møteplass møteplass møteplass webportal 8 SAMSPILL // 0111

9 ALTERNATIV bruk av gammel teknologi Det er mye man kan bruke utgåtte pærer til når man har gått over til kostnadsbesparende LED lys. Enten du er eiendomsforvalter eller leietaker ønsker du sikkert å redusere dine årlige driftskostnader. Ved bruk av ny teknologi kan du redusere driftskostnadene med % på årsbasis, og vi i YIT er en aktiv bidragsyter i utvikling av nye og bedre energibesparende løsninger. Vi har flyttet styringen av lys og temperatur til der arbeidsplassen er, og ved bruk av følere og sensorer slipper dine medarbeidere å tenke over dette selv - lys og temperatur reguleres automatisk. Fra 1. juli 2010 må alle bygg som skal selges eller leies ut energimerkes, og de som kommer dårligst ut vil bli vanskeligere å selge eller leie ut. Vi kan hjelpe deg med energibesparende løsninger - både i eksisterende bygg og ved prosjektering av nye bygg.

10 fremtidens næringsliv Du kan ikke snakke deg inn i dette markedet. Du må vise at det fungerer. Petter Ole Jacobsen, CTO Vizrt Spin-off-maskinen på Nøstet Miljøet rundt TV 2 produserer stadig nye suksesser for kommersialisering. Vizrt banet vei og viste at det var mulig. Så fulgte Storm og Mosart Medialab. Nå kommer teknologiplattformen til TV 2 Sumo som nylig er skilt ut i eget selskap under navnet Vimond Media Solutions. Whats in the water der borte på Nøstet? TEKST // METTE MÆHLE - Foto // MARTIN HALVORSEN Petter Ole Jakobsen er CTO i Vizrt, og startet sammen med Bjarne Berg i TV 2s nyhetsavdeling i Ingen av dem hadde bakgrunn fra TV tidligere. Sammen utviklet de en egen software til internt bruk som effektiviserte prosessen rundt nyhetsproduksjonen. Det tok ikke lang tid før andre TV-selskaper ble interessert. TV-selskaper besøker jo hverandre hele tiden, forklarer Jakobsen. Vi fikk stadig forespørsler om kjøp av løsningen. Men skulle vi satse på kommersialisering, måtte vi skille virksomheten ut i et eget selskap. Dette ble jo et veldig feil fokus for en nyhetsavdeling, ler han. I 1997 ble kommersialiseringen gjennomført. En enhet i Østerrike produserte deler av løsningene og salget skjøt fart. Alle vi traff ville kjøpe løsningene våre selv om det var fryktelig dyrt, forteller Jakobsen. Det gikk som en kule frem til Men markedet var større enn vi klarte å håndtere. Vi trengte en internasjonal organisasjon som kunne ta oss ut i et internasjonalt marked. Løsningen fant de i et israelsk børsnotert selskap, RT-SET. Selskapet hadde et godt salgsapparat og proff ledelse. Troen på den nye samarbeidspartneren var stor, men tapte seg etter kort tid. RT-SET hadde mye penger, men det viste seg fort at det manglet fullstendig substans. Dette skjedde jo midt i den verste dotcom-perioden, påpeker Jakobsen. Andre deler av selskapet var sterkt berørt av dette, og pengene rant ut. En kraftig restrukturering var nødvendig. Det var først da Bjarne Berg og Svein Ove Strømmen overtok at pilene begynte å peke oppover. Med hovedkontor i Bergen skjøt salget fart. Avtalen med CNN internasjonalt ble inngått i Dernest fulgte salg til alle CNN-stasjoner worldwide. 560 ansatte worldwide Siden 1992 da en liten gjeng i TV 2s nyhetsavdeling startet å utvikle en software til internt bruk, har Vizrt vokst til 560 personer worldwide. Verdien på selskapet nærmer seg 1,5 mrd NOK og er suverent største aktør i sitt marked fem ganger større enn nr. 2 på listen. Hvordan er det mulig? Det er ingen tvil om at dette fortettede miljøet på Nøstet stammer fra gründerånden i TV 2. I motsetning til andre oppstartbedrifter som starter med forretningsplan og papir, startet dette ut fra praksis og beviselig gode løsninger, sier Jakobsen. Du kan ikke snakke deg inn i dette markedet. Du må vise at det fungerer, presiserer han. Jakobsen mener at innovasjonsevnen til TV 2 er et resultat av dedikerte miljøer som har fått lov til å prioritere innenfor frie rammer. Målet var ikke å utvikle for utviklingens del. Det var å effektivisere og forbedre nyhetsproduksjonen. Mens amerikanske stasjoner gjerne hadde 50 personer i kontrollrommet, måtte TV 2 klare seg med noen få. Arbeidsflyt og strømlinjeforming var en nødvendighet. Alle var med på alt, og det var ikke nei til en eneste idé, erindrer Jakobsen. Dette ga et enormt eierskap i miljøene og bidro til at folk la ned ressurser, iver og tankearbeid langt utover det man normalt kunne forvente. Så skal vi heller ikke glemme at det også handlet om sterke enkeltpersoner, understreker han. Skandinavias største på web-tv I disse dager er nok et teknologimiljø i TV 2 skilt ut i et eget selskap. Siden oppstarten i 2000 har TV 2 Sumo rukket å bli Skandinavias største kommersielle web-tv-tjeneste. Nå skal den egenutviklede teknologien selges til andre kringkastere gjennom det 10 SAMSPILL // 0111

11 fremtidens næringsliv nyetablerte Vimond Media Solutions AS. Vi var tidlig ute med å etablere en egen nettbasert distribusjonsløsning, forteller Helge Høibraaten som er CEO i Vimond Media Solutions. Han ser utviklingen i sammenheng med situasjonen TV 2 var i på slutten av nittitallet. Konsesjonsperioden var i ferd med å løpe ut, og det var en liten, men reell fare for at den ikke ville bli fornyet. Dette er nok et viktig bakteppe for utviklingen av internett TV-portalen. Vi hadde jo allerede innhold for TV, og det viste seg at interessen for TV 2 web-tv var enorm. Det var jo dette folk ville se på nett! På dette tidspunktet var det imidlertid ikke utviklet noen reklamemodell for tjenesten, og den ble etter hvert et kostnadssluk for TV 2. Skulle det fortsette, krevde ledelsen at web-tv måtte gjøres lønnsomt. Innførte betalings-tv Vi brukte ett år på å utvikle første generasjon TV 2 Sumo, sier Høibraaten. Etter pilottesting sommeren 2002, lanserte vi eksempelvis all norsk fotball på denne plattformen. Planen var å innføre betaling, og vi var veldig spent på om vi da ville miste alle seerne våre. Men betalingsviljen viste seg å være overveldende, og trafikken bare vokste. Interessen for den teknologiske plattformen var stor blant andre TV-stasjoner. Det lå ikke i planene våre å selge selve den tekniske plattformen, men som enerådende aktør innenfor dette området støtte vi på problemer. Vi var avhengige av senderettigheter, men rettighetshaverne skjønte ikke hva vi drev med. Vi forsto etter hvert at vi måtte lære opp flere TV-stasjoner og utvikle dette markedet, forteller Høibraaten. Resultatet var at de solgte løsningen til TV4 i Sverige. Kort tid etter kom Island og Finland etter. Løsningen tilpasses nå mobiltelefoner, mediebrett, spillkonsoller, flatskjermer og ipad. Det nystartede Vimond Media Solutions satser videre internasjonalt og har blant annet inngått en stor kontrakt med svenske C More Entertainment som står bak Canal +. Planen er å benytte Sumo-løsningen i sin satsing på nettdistribuert TV i hele Norden. Sammen i Las Vegas At produktet kommer til å slå an internasjonalt, er Høibraaten ikke i tvil om. Vizrt har vist at det er mulig. Og de har banet vei. De sitter på TV-kunder, har en enorm kredibilitet og en enestående markedskanal. Interessen for den nye plattformen er stor, og Høibraaten har allerede vært rundt i mange land og fortalt om direktebetalt TV på nett. I april i år står Vizrt og Vimond på samme stand på den store NABmessen i Las Vegas. Sammen presenterer vi en helhetlig og enda sterkere løsning. Vimond får treffe det som finnes av store kunder. Vi er jo komplementære, så samarbeidet er til beste for oss begge, sier Jakobsen. En ting er de begge enige om: Suksesshistoriene Vizrt og Sumo ville vært utenkelige hadde det ikke vært for TV 2. Nå ser de to konturene av flere prosjekter med samme karakter. Se opp for nye spin-offs fra Nøstet. Vizrt = Vizualisation in Real Time (Visualisering I sanntid) SAMSPILL //

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011. MediaCity Bergen. www.bergen-chamber.no

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011. MediaCity Bergen. www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011 Bergen som medieby - InternaSJONALE ERFARINGER - NYE MEDIEBEDRIFTER www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Planlegger mediebydel En mediebydel en fantastisk mulighet

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2013 // TEma Kunnskapsbyen Bergen Dobler stillinger i traineeprogram Forsker på oljeproduksjon Utveksler kunnskap i ny medieklynge www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer i Danske Bank Adm.

Detaljer

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 Energiregionen TEMA: ENERGIMINISTEREN: Vil forsyne Europa fra vindmølleparker NORGES ENERGIREGION - OLJE I LANG TID - VINDKRAFT KOMMER www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET SIRI KALVIG: TROR PÅ STATOIL side 24 DETTE MENER POLITIKERNE side 14 VIL HA BYBOLIGER PÅ FORUS side 20 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 6 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Sammen for nye muligheter side

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 MONO EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 Næringslivets rammebetingelser er viktig grunnlag for videre vekst og utvikling i regionen. OG MER INNHOLD! NYTT DESIGN Tema Helgeland Plast med kurs for utlandet

Detaljer

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015 ROSENKILDEN ER 20 ÅR side 28 VI MÅ TA LÆRLINGEANSVAR side 65 2014 FRA A TIL Å side 24 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 1 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Det blir et skifte i 2015 Næringslivet i Stavanger-regionen forbereder

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

SLETT IKKE SLETTET. SpareBank 1 med ny felles allianse. Kjøper seg kapasitet

SLETT IKKE SLETTET. SpareBank 1 med ny felles allianse. Kjøper seg kapasitet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2013 SLETT IKKE SLETTET Steinar Sletten (63) er en del av «trenden». Han har solgt livsverket til en større aktør. For videre utvikling. SIDE 12-15 SpareBank

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer