JAKTEN PA PAL REPORTASJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JAKTEN PA PAL 14 + - REPORTASJE"

Transkript

1 - Dette - Alt - Hvor - A først - Muligens - Men - Nei. - Schiumberger er DN MAGASNET 8.FEBRUAR REPORTASJE JAKTEN PA PAL Denne u<en landet det et phvatfy i Alesund med Norges best betalte toppeder, en a. verdens mektgste industryedere, yule Pl <ibsgaard-petersen omsider snakiked TEKST ALP MARUS OPSAHL FOTO HAMPUS LUNDGREN <<WE APPRECATE YOUR REQUEST to profile the Sdhlumberger CEO, Mr. Paal Kibsgaard. n light of our CEO s recent public interviews,we have no plans at this time to make further statements. Thank you for your interest in Schlumberger. Han vii ikke Si noe. Eller noen vii heist at han ikke skal si noe.tidiigere har Pal Kibsgaard-Petersen, sjefen for verdens storste oljeserviceseiskap, Schiumberger, gitt noen korte selskapsrelaterte uttalelser i forbindelse med offentliggjoring av konsernresultatene. Han har ogsâ gitt noen utvalgte intervjuer Ui et knippe interna sjonale bransjeblader. Men han har start sett vrt stifie i den norske offentligheten etter at han i 2011 steg hell til topps i det nà snart 90 ár gamle intemasjonale sd skapet, ij a nuar i ár verdsatt til over 700 milhiarder kro ner pa New York-ho rsen. Han er sjef for ansatte fordelt pa 85 land. Hans egen kompensasjon av lonn, aksjeopsjoner og andre godtgjørelser er pa over 80 millioner kroner i ãret. Magasinet Foreign Policy plasserte ham ifjor pa en liste over de 500 menneskene med mest makt i wrden, side om side med blant andre USAs president Baracl Obama, CA-direktor John Brennan og tidligere uten riksminister Henry Kissinger. ma vre den mest imponerende internasjo nale naringslivskarrieren for noen nordmann noen gang, sier Jarand Rystad, leder i oljekonsulentseiskapet Rystad Energy. Men hvem er han? Han dro fra hjembyen til Trondheim, studerte og for svant - som nyutdannet sivilingeniar fra petro ieumslinjen ved Norges tekniske hoyskole (NTNU), og sã rett til en jobb i det USA-baserte ExxonMobil. Sam student skrev han hovedoppgaven om statfiord-feltet, spesialiserte seg i reservoarteknikk: hvordan utvinne mest mulig olje fra en brønn? entret han Schlum berger-systemet for første gang som reservoaringe niør i Saudi-Arabia. Fra Saudi-Arabia bar det videre til Kasakhstan og stillingen som regiondirektør. sá fortsat te det bare,videre, opp, til han i 2011 sto alene pa toppen da den amerikanske oljeveteranen Andrew Gould gikk av med pensjon etter 17 âr i samme bedrift. Hvem er han? jeg vet om ham, det har jeg vel egentlig lest meg til, sier Alesunds ordfører Bjørn Ytterdal (H). Han stiller et spørsmál tilbake: gammel er han,vet du det? er født i ja. Da er han bare ett âr yngre enn meg! Han tenker seg on. gildc vi pa videregaende skole sammen, men ban er ikke en person jeg kan huske gjorde noe spesielt Ut av seg. Jeg ma si beklager, ettersom han jo nâ har gjort en sann kometsuksess i internasjona bransje. Ny pause. jeg kiarer altsà ikke a plassere ham tilbalce i mm egen ungdomstid. KKE GLAD JOURNALSTER. Noen fá ganger i äret dukker han opp for a holde foredrag rundt omicring i verden, som regel for lukkede forsamlinger. Forrige gang han holdt et slikt foredrag var, ifolge Schiumber gers informasjonsavdeling, 1 september ifor under Bar clays energikonferanse i New York. Ogsâ denne ulcen skulle bli en slik ulce. Han skul le holde en preserrrasjon av Schiumberger i hans egen aiemby,alesund,etmoteishippinglclubbenforinviter te medlemmer, pa Radisson Blu Hotel. Skulie han n endelig ogsa si noe hi allmennheten? Matet skal vre iuldcet, sier leder ørnulf Biaa lid av Shippingkiubben. onsker ikke a ha pressen tilstede, og Kibsgaard-Petersen vii ikke gi intervjuer. Han er <steike glad)> for a ha fàtt talc i byens store sonn,vedh 1elp avfaren,ogsa medlem avshippingklub ben. Men Biaalid har fart kiar beskjed: ingen ournalis ter skal hare hva Kibsgaard-Petersen har a si. Tidligere har han gjort unntak. fjor giennamforte han en kort telefonsamtale med lokalavisen Sunnmars posteri i forbindelse med kàringen avverdens mekhg Ste magasinet Foreign Policy. Det sto lite om hans bak grunn, men om hva han drev med pa jobben sa han: <<Vi har mer enn doblet oss i løpet av ti ár, og ná er det fokus pa a stramlinjeforme prosessene og gjennom±o ringen. Dermed kan vi fá mer Ut av størrelsen, slik at vi kan tilby et enda hedre produkt og gi enda bedre service til kundene>. Utover det var det lite annet cnn avslorin gen om at han fortsatt fulgte sitt gamle fotbailag. Han kunne rape at han enná kikicet pa Aalesund-karnpene via internett pa reiser. Hvorfor vil han ilcke snakke? Hans far, Per Kibsgaard-Petersen - tidligere sjef for Sunnmørsbanken og fylkesradmann i More- og Rams dal - nã pensjonist. Han er selv butt beskrevet som <<en selvpinende sunnmøring, en som loper maraton, kjører bil til restaurant, en jevnt over prinsipielt mate holden mann. Na er han pa ferie i Spania, men tar tele fonen. Kan han si floe, am sin sann?

2 H15 DN MAGASNET 8. FEBRUAR 2014 j MEKTG TOPPLEDER. O/jeservicegiqonten Schfumbrgers konserndirehtør Pal K;bsgaard-Peersen, var denne uken pa en!ynvis/tt sin hjemby Alesundfor a ho/dr en firma presentasjon under et medlemsrnore Shppingziubben Alesund. Den mediesky industrilederen v/lie ilthe in seg intervjue, men so jo til a b/i fotoarafert.

3 16 + DN MAGASNET 8. FEB RUAR 2014 KTEN PAPAi p V 1 PRA RUSSEAVSA 1986 PAL (POT) KBSGAARD-PETERSEN FØDT: Lenger enn de fleste. pm. svz.s skole er gøy. Fryktelig gøy, bokstavelig talt. Norsk litteraturhistorie er vanvittig morsomt, for ikke nevnegammelnorsk eller Den Hellige Dialektanalysen. Men nàr Pal far by til a fordype seg i teobogiske frnutiigheter hos Hjeble, elber boltre seg rstal for middelaldersiag elber kvinnesak pa 1820-tablet, ja, da nrrner Pal seg nirvana, dersom hanikkealberede harfalti søvn. PAL BAR- som able mønsterelever - selvfølgelig pulten bakerst i hjømet ved sideri av vinduet. og med sin eminente hukommelse har han hatt la-a-nge dager pa a pugge den frie verden utenfor vinduet. Parkeringsplassen er usannsynlig interessant. Her har han hatt er.deiøse dager til a telbe biler, pugge bilnummer og samtdig a rernes vidunder[ige fascinerende monologer ifred. DETswiletilbringer Pal svrt myetidi kassett spilleren (marnmas Autobianchi), eller i bilen.

4 - Back, - Pâlvar -- Pal Han - Hvordan - Vi en - Det - Jeg - - Kari - Hva - Jeg - Det - Som - Hvor - Nei, - En - Kunne - Jeg - Tror - Det - Dii - Du igjen, det sorn men DNMAGASNET 8 FEBRUAR Det kan jeg dessverre ikke.vi har en avtale. Han ber om forstâelse. er ikke noe sasrlig glad i journalister. UHELL KJKLGHET. Pafaliende fâ i Pal Kibsgaard Petersens hjemby kan huske noe nevneverdig om hans oppvekst. Flere beskriver ham som beskjeden, pa gren sen til sky. En ung mann som gikk hoffig og stille gjen nom dørene, en som ikke stakk seg Ut, var blant de flinkeste pa skolen, sier Tor øyvind Hummelsund, hans gamle gymnaskamerat som fort sattbor i hjembyen. var veldig màlbevisst pa resultater. Jeg tror ilckehan jobbet sâ mâlbevisst da som han gjorde senere. Men han gjorde det han skulle. Moren Liv var lrer, faren Per sivilokonom og altsá sjef for Sunnmorsbanken. En slags âiesundsk borgerlig het: faren representerte Hoyre i bystyret og gikk jevnlig i medlemsklubben Rotary. Han var ogsá konsul for Fin land - rolle kona Liv senere har overtatt. Sonnen ble sendt i skolekorpset, senere til musikkia get Brage,derhan spilte saksofon og klarinett. Han spilte ogsá fotball. tror jeg det var, sier Erling Ytterland, en avale sunds store fotballspillere. Pa 80-tallet spilte Ytterland pa det samme laget som Pu Kibsgaard-Petersen, frem til han ga seg litt inn i gyrnnastiden. god,pá den tiden,pá det nivâet. Men har nok større talent i det han holder pa med nà, sier Ytterland ogler. Kibsgaard-Petersens bestevenn i barne- og ung domsârene var Kjetil Jeppesen, han driver i dag restau rant ialesund,og forrnulerer seg slik: var en person som allerede fra ferstekiasse pa barneskolen hatet a tape. Mens de andre ble igjen for a spille fotball ute i gatene, forsvant P.l som oftest tidligst inn om kveldene. Jeppesen er ikke overrasket over sin venns karrieresprang. ga tidlig uttrykk for at det var dette han vile, alierede fra da han var ti âr gammel. Det var vel derfor han heller aidri ble like god som Erling Ytterland i fot ball. Han satte skolen litt for høyt. er din kontakt med ham dag? feiret en nyttârsaften sammen for en seks-syv ár siden. Han har jo hatt hell i arbeidet, men uhell kjr lighet, er det ikke det man sier om han Pl, da? Det var en periode av livet hans hvor det var slutt med kona i Stavanger. Da tok han opp igjen kontakt med gamle venner. Men sà forsvant han igjen. Han prøver a dra seg hit to-tre ganger i áret, men bare for en dag eller to. TØFE LVSSTL>. Schiumberger Oilfield Services er det fulle nav net pa seiskapet grunnlagt av de franske brødrene Conrad og Marcel Schiumberger i 1926, da som Société de Prospection Electrique. De var spesialister pa en fly form for borehullsteknikk. Selskapet ekspanderte fort,og i 1929 fiklc det sitt første oppdrag i USA. Pa begyn nelsen av 60-tallet gikk det inn i oljeindustrien, og 1962 ble seiskapet for første gang listet pa borsen i NewYork. Siden har schiumbergervokst seg til a bli apetroleums industriens ledende leverander av kompetanse og tek noiog iskelasninger for olje- oggasosoossookng:. seiskapssamrnenslasnger, urvidelser, ekspansjon dagens Schiumberger dekker alle omrâder fra leting iii produksjon, og eier ogsa WesternGeco,verdens storste seismikkseiskap. Schiumberger er en gigant som er kjent for a kre ye mye av sine ansaffe, :zers ogsá en aibeidspiass hvor ansatte gjerne blir verende en stund. lopet av de siste 50 a.rene har Schiumberger bare hart fire toppsjefer. Rekrutteringen har gjerne foregátt internt. Nyansatte kommer i stor grad dftekte fra universiteter og høyskoler og blir eksperter pa a jobbe Schiumberger. Dette skaper lojalitet og kontinuitet,ifolge Kibsgaard-Petersen selv. Til oljebransjetidsskriftet The WayAhead, i et av sine sjeldne intervjuei;sa han i 2012 om det a jobbe i seiskapet: kan vre en neff livsstil med mye reising og tid borte fra familien....og SAVDTJEG HUSKER ER HAN EN VRG ARSENAL- TLHENGER HELGE LUND via sin kommuniasonsradever Pa sporsmâl om hvilke lcvaliteter han selv ser etter nâr han nit leter etter nyc ansatte, svarte han: ser etter mennesker som er motiverte og ambi siose, bade pit egne vegne og pit veg ne av selskapet. Det som fur mennesker til a stikke seg Ut, er nitr de han bade en <ja, vi kan>-holdning og en lagmentalitet. Jeg liker ogsit it se mennesker som er kiare for it strekke seg selv, og som er itpne for nye ideer. Et gigantisk oljeindustriselskap med operasjoner over hele verden, ogsit i Norge.Av er nesten 4000 av dem plassert Kibsgaard-Petersens eget hjemland. Bare Statoil rekrutterer flere nyutdannede oljeinge niorer fra NTNUs petroleumslinje enn Schiumberger. Enkelte itr gitr sit mange som 50 personer rett fra lese salen i Trondheim hi seiskapet. Utdannelse, vitenskap, forskning og fly teknologi er ord man løfter frem. vitrt seiskap skal det vre like muligheter for ale. Dette erverdiersorn jeg menerikke skiller seg fra typiske norske verdier, har Kibsgaard-Petersen selv sagt. (<STOR BEDRFT. Ogsit andre nordmenn har gjort karriere i Schiumberger-systemet. Kjell-Erilc østdahl var nidligere Piti Kibsgaard-Petersens høyre hand ved hovedkontoret i Paris. Etter mange itr ute er han ulbaks i Norge i en anren stilling, men lite villig hi it rote med sin ganile kollegas hang hi diskresjon. gielder bet? spør han i telefonen. skniver om din tidligere kollega PitJ <ibsgaard Petersen, forbindeise med at han skal hi Alesund for it holde et foredrag. fitr han svare pit selv.fint. Hei. Den tidligere norske ekspedisjonssjefen i det som for het Oijedepartementet, Tore Sandvoid, er ogsit hulcnyt tet Schiumberger. Han sitter i seiskapets styre. Han cr1 dag en høyt gasjert oljeritdgiver, og har blant annenvne: : tilknyttet et avverdens viktigste oljeritdgiv ningsseiska per, Lambert Energy Advisory ± London. Han har fulgt Pal Kibsgaard-Petersen vei mot toppen gjennom ti itr i Schiumberger-styret. Han svarer, men han svarer nøkternt. harvrt en del av den plarileggingen som sty ret har foretatt. Pit sporsmiti om han kan beskrive Kibsgaard-Peter sens egenskaper som sjef, svarer han med it trekke frem konserndirektorens fagkunnskaper,hans evne til it jobbe systematisk og mitlrettet, og det at han er god hi it kommunisere de mitl og det han ensker at orgarhsasjo nen skal oppnit. han noen kiassiske trekk, sien han. leder av en jvla stor bedrift, med ansatte... er en krevende jobb. krevende da? deter jo krevende,gjentar han. global jobb. Et globalt seiskap i ordets rette betydning. han gittt rett fra en jobb ± Norge iii den han har nit? tror nok at det er veldig nyttig it ha den brede bakgrunnen han han. du han har tenkt hele veien at det it bli toppleden har vrt en miti? vii jeg ilcke svare pit. Det fan du nesten sporre ham em. du Si floc men em ham som person? horer jo pa meg nit at jeg erveidig forneyd med ham som leder? Etter mitt syn er han ogsit en veldig flott person. dii tips til noen andre som kunne sagt nec cm ham? kan jo prove Heige Lund. Det vile antageiigvre det morsoinste. Statoils egen konserndirekter,heige Lund - en mann som ilcke akkurat en kjent for it by nevneverdig pit seg selv. Han svarer via en kommunikasjonsritdgiver, i en epost: Hei - Helge Lund har dessvenre ikke anledning til it prioritere et interv ju - han har bedt meg for midle føigende sitat - du kan anvende em dii vii: ((Jeg er imponert over hva han har fittt hi i et stort gbbait konsern som Schiumberger. Jeg kjenner han soni en drivende og dyktig ieder. og sit vidt jeg husker er han en ivrig Arsena tilhenger.>

5 - flere - Men * Det Spanderte - Ja,han enten 18 DNMAGASNET 8. PEBRUAR 2014 JAKTENPA PAL HAN SERJO SELVAT HAN FORTSATT F0LER SEG SOM EN STUDENT JON KLEPPE professor og Pà Kibsgaard-Petersens veileder da han skrev masteropogaven 4 SPANDERTE. Han bor i Houston, men er vel s ofte i Paris. Scbiumberger har hovoclkont- i begge byene. Han har tilsammen fire barn. Han er gift, først en gang, s pa ny, nà med FadiJa fra Algerie, hun er 41 ãr og utdannet lege. Hva mer? Han tar seg pus. Det var etter et foredrag han holdt i regi av NTNU i Trondheim i september ifjor om trender i telcnoiogi tviidingen innenfor boring etter olje og gass, ikt-løs i111ger koblet mot tekmiske løsninger i boring avbrøn ner. Schiumberger er dnivende innen ny teknologi milliarder kroner brukes rlig pa forskning. sier jo selv at han fortsatt foler seg som en stu dent, sier professor Jon Kieppe, Kibsgaard-Petersens veileder mens han skrev hovedoppgaven orn Statfjord feltet i Etter faredraget inviterte schiumberger-sjefen seiv med seg bade Kieppe og noen unge studenter til Kram bua i Olavskvartalet. Og han sto visst ikke alene der, i baren, men satte seg først ved det ene bordet, skiftet sâ over til det andre. Han snakket. Han endte opp med a sponse ioo-ârsjubileet til studentforeningen. Ble han brisen? Han matte gâ etter halvannen time, skulle fly videre tidlig dagen etter. han var pratsom, synes jeg, sier Knut Vegard Lobergsli, en av studentene som var tilstede. var ikke sânn at han satt der og var et midt punkt,heller. Men han satt sànn at de somville nâ ham, kunne ná ham. Sã var vi kanskje selv ogsã litt ifinke iii a by-tte plasser, sânn at alle som vile snakke med ham, faktisk flick snakke med ham. De spurte om karrieren hans, hvilke vaig han hadde tatt,hva som hadde forte ham til topps,hva han anbe falte dem a gjøre. Det var Lobergsli som ogsá benyttet siansen til a fá ham til a sponse studentforeningen. han i baren? la inn kortet. ((NE).DitkomvLDe andre la enten pa roret,loftet det eventuelt aidri opp,eller sa bare noe kortfattet og hygge lig - fordi Pal Kibsgaard-Petersen faktisk bare er en ut over det vanlige hyggelig person. Eller fordi ingen helt visste hva annet de skulle Si. Eller forth de hadde fátt beskjed om ikke a si noe, enten av ham selv, eller av et over 80 an gammelt system som kalles Schium berger. Eller fordi de bare automatisk opprettholdt en slags uuttalt kodeks som fins der ute i nrings1ivet, +

6 -19 DN MAGASNET 8. FEBRUAR 2014 MØTTE FAMLEN. Han horn rettfra møter, Paris, der Schiumberger har ett av sine hovedhontorer og hastet badi inn og ut av hate/let Radisson BLU Alesund, Foredraget ble holdt let honferanserom torsdag kveld, Med seg hadde Kibsqaard-Petersen to ne sine nce ednbetdere Schurnbrger. Til det ehsk!usive møtet Shipvink/ubben horn blant andre ogs hans mar Liv Kibsomd-Pcrersen hoyre.

7 - Jeg - Hva - ngen - Men - Dc - Og - Kan - Hvorfor - Var Han 20 l DN MAGASNET 8. FEBRUAR 2014 F _-HJAKTEN PA PAL - 1 :nere.errerfurcdraget HASTET pit Rodisson B/u Afesund bf:r Pit! Kibsgaord-Petersen srurt cm han vii to en ilten pta: med ON. Han sva,er bestomt nei * den om at man ikke snaicker om sin sjef i en avis, uten at han vet om det selv. Sorn Sin Horn for eksempei, en av disse Kibsgaard Petersen studerte samtidig med ec NTNU,i dag ansatt i seiskapet Core Energy: des fyr. kan si at han var en veldig ordentlig og likan Eller Knut Diderik Jarisby, ogsá tidligere kulilcame rat fra NTNU: - Dette far bli en sak mellom ham og pressen. Sáhvada? En siste epost til Schiumberger. Og en nyen tilbake: -Nei. RAN KOMMER. Torsdag, denne uken. Kiokicen nr mer seg idet gangen ved inngangen til konfe ranserommet i Radisson Blu Hotell begynner a fylles opp. Over 130 forventningsfulle medlemmer og spesielt inviterte er pa vei inn til Shippingklubbens mote. Bord dekkes, servitorer triller inn yin, tãlierkener for kvel dens breiflabb. Et fly har like før landet pit Vigra utenfor Alesund. En liten privatjet med et lite følge dresskledde menn, direkte fra flyplassen Le Bourget i utkanten av Paris. Dette er Pal Kibsgaard-Petersens og hans følge. Skal han snart dukke opp? Han kommer. Han kommer fort, smetter rett forbi, gár raskt, triller pa en koffert orngitt av sitt dresskled de følge. Sier ingenting, gitr bare rett til konferanserom met, inn døren,bort til scenen der han skal plugge inn sin pc,laste opp sine figurer og statistikker. Ved doren blirvi stanset bryskt. skal dere? spor en representant for shippingklubben. - Vi er journalister. presse.dere mit git. kanvi fã sporre Kibsgaard-Petersen selv? -Nei. D HkRBESZZMTSEG. NGEN NN. JNGE NTERVJUER ORNULF BAALD eder av Shiprgkturnen Alesund Lederen av Shippingklubben, ørnulf Blaalid, kom mertil Dette er børssensitivt, er forkiaringen. har bestemt seg. ngen inn. ngen interviuer. Han gjentar det han har sagi før, atom det var opp til ham, sit. skulle han mer enn gjerrie ha sluppet oss inn, men han har aitsit fittt streng beskjed av Schlumberger ledelsen om at dette motet, det skal vre stengt, for oss. se der, sier Blaalid. Han peker nit en mann i mørk dress med en mobil telefon inntil oret. Der star de og passer pa. Foreidrene hans, Liv og Per, kommer. Søsteren og bro ren kommer. Flere i familien kornmer, de smetter alle inn. Medlemmer, floyet inn fra hele verden. Singapore, Brasil, Skottland, USA, Canada. Ja, alle verdensdeler unntatt Afrika er representert, sier Blaalid. Sá gar doren igjen. En time gal En time 1. Og enda en, for denne doren igjen giti opp,og Pal Kibsgaard-Petersen,Jesncs store sonn, igien kommer ut. Nit snakker han kort meg faren, Per, gir ham en pose, sier han mit ta den med hjem. De skal møtes der.flyet til Paris gdr etter planen forst kickken dagen etter. Han tar talc i trillekofferten, gitr mot utgangen, og det er da vi spør: vi fit en liten prat? Nit stanser han ikice engang, han gitr bare videre og svaier bestemt: -Nei. ikke? Dette svarer han ikke pit i det hele tatt,han fortsetter bare, videre, han gitr alerie ut, far etterhvert felge av sin mor, to av sine kolleger fra Schiumberger, stiller seg der rite pit fortauet for it vente pit en ta d. Et aller siste sporsmiti, sit uskyldic som det kan bli: det hyggelig it vre tilbake i Alesund? Da snur seg bare sitvidt, smiler vagr idet en bil ruler opp, fortsatt tarts idet han setter seg inn i baksetet pit bilen ogblirborte. hf.opsahldn.no Forstkommende torsdag er Pal Kibsgaard -Petersen igjer! tilbake i Norge: han she? holde etforedrag under Oslo Energy Forum sammen med blant andre Statoils konsernsjef Helge Lund. Seansen her oversknften Leading the Oil and Gas ndustry in a Challenging World. Schlumberger og Pit? Kits gaard -Petersen ble ogsit igitr form iddcig forelagt mithghetcn til it kommentere denne artikkelen og bans besak i Alesund, Likefor DN skulle i trykken, ringte Kitsgaard-Petersen.s horn mwiikasjonssjef Joao Felix tilbake on avslo pit nv pit verru av Kibsgaard-Petersen it gi noen kommentarer. Felix begran net dette med at motet i ShippLnqkiubben hadde vr: etprivat arrangement. - for/cant av inrervjuer, sa Felix. liker dessuten oqsa vtere godtfcrbererit i

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med.

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med. GOOD WILL HUNTING By Ben Affleck og Matt Damon WILL / SKYLAR/ Kris og Sine har hatt et forhold ei stund. Dette er en scene som gjenspeiler hvor vanskelig det kan være å ta det neste skrittet. Sine ønsker

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Det blir varmt! Eller iskaldt!

Det blir varmt! Eller iskaldt! FRIPENN Det blir varmt! Eller iskaldt! Vinteren blir rekordkald eller riktig fin og mild. Oljeprisen skal opp eller ned, det samme skal boligprisene. Dette er ganske sikkert, vi har spurt ekspertene. PUBLISERT:

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

COUNTRY MUSIC av Simon Stephens.

COUNTRY MUSIC av Simon Stephens. COUNTRY MUSIC av Simon Stephens. Scene for to menn. Manus kan fåes kjøpt på www.amazon.com Tirsdag 13. september 1994, 14:15. Besøk rommet til Her Majesty s Prison Grendon, Bukinghamshire. Et hvitt bord

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest Velkommen! Som liten gutt var jeg et skolelys, men allerede før jeg begynte på videregående, var min interesse for enkelte fag blitt mindre. Da motivasjonen forsvant, merket jeg også hvilke dramatiske

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD Frisbee En SPEEDY SKY-ROAD av Adam Frahtia og Joakim Sande historien av Adam Frahtia EXT - PARK - DAG - NORGE Scenen viser tre studenter som kommer til en piknik i en park om morgenen. Etter å ha spist

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN TIL DENNE LEKSJONEN Fokus: Gjeteren og sauene hans Tekster: Matteus 18:12-14; Lukas 15:1-7 (Salme 23; Joh.10) Lignelse Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Lignelseshylla

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

SVINGENS DA FRODE. Arne Svingen. Illustrert av Henry Bronken

SVINGENS DA FRODE. Arne Svingen. Illustrert av Henry Bronken SVINGENS GALE VERDEN Arne Svingen DA FRODE MISTET HODET Illustrert av Henry Bronken EN HODELØS VENN Det var en tirsdag så vanlig som bare tirsdager kan være. Ulrik hadde vært på skolen. Etterpå hadde

Detaljer

IGGY Ha det da, Tony. Jeg ringer. TONY Ja vel. Topp. Fint. Blomstene var fine. TONY Rosene du satt på Pauls grav.

IGGY Ha det da, Tony. Jeg ringer. TONY Ja vel. Topp. Fint. Blomstene var fine. TONY Rosene du satt på Pauls grav. OUT IN THE OPEN Av Joanathan Harvey Tony og Iggy har hatt natten sammen etter at de møtte hverandre på byen kvelden i forveien. Dagen etter i det Iggy skal dra, innleder Tony en vanskelig samtale om hans

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND Av Karoline Arhaug Wilhelmsen Illustrasjoner: Janne Beate Standal Hei. Jeg heter Sniff og skal fortelle deg en spennende historie om to små dyr. Det er meg, Sniff,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer)

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer) NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0110

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor Leksjon 5 Annie skriver kort til Tor Kjære Tor! Tusen takk for sist! Hvordan går det? Nå er vi i Bergen men det regner. Jeg skal være her i 14 dager og jeg bor på Fantoft Sommerhotell. Det ligger fire

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer