JAKTEN PA PAL REPORTASJE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JAKTEN PA PAL 14 + - REPORTASJE"

Transkript

1 - Dette - Alt - Hvor - A først - Muligens - Men - Nei. - Schiumberger er DN MAGASNET 8.FEBRUAR REPORTASJE JAKTEN PA PAL Denne u<en landet det et phvatfy i Alesund med Norges best betalte toppeder, en a. verdens mektgste industryedere, yule Pl <ibsgaard-petersen omsider snakiked TEKST ALP MARUS OPSAHL FOTO HAMPUS LUNDGREN <<WE APPRECATE YOUR REQUEST to profile the Sdhlumberger CEO, Mr. Paal Kibsgaard. n light of our CEO s recent public interviews,we have no plans at this time to make further statements. Thank you for your interest in Schlumberger. Han vii ikke Si noe. Eller noen vii heist at han ikke skal si noe.tidiigere har Pal Kibsgaard-Petersen, sjefen for verdens storste oljeserviceseiskap, Schiumberger, gitt noen korte selskapsrelaterte uttalelser i forbindelse med offentliggjoring av konsernresultatene. Han har ogsâ gitt noen utvalgte intervjuer Ui et knippe interna sjonale bransjeblader. Men han har start sett vrt stifie i den norske offentligheten etter at han i 2011 steg hell til topps i det nà snart 90 ár gamle intemasjonale sd skapet, ij a nuar i ár verdsatt til over 700 milhiarder kro ner pa New York-ho rsen. Han er sjef for ansatte fordelt pa 85 land. Hans egen kompensasjon av lonn, aksjeopsjoner og andre godtgjørelser er pa over 80 millioner kroner i ãret. Magasinet Foreign Policy plasserte ham ifjor pa en liste over de 500 menneskene med mest makt i wrden, side om side med blant andre USAs president Baracl Obama, CA-direktor John Brennan og tidligere uten riksminister Henry Kissinger. ma vre den mest imponerende internasjo nale naringslivskarrieren for noen nordmann noen gang, sier Jarand Rystad, leder i oljekonsulentseiskapet Rystad Energy. Men hvem er han? Han dro fra hjembyen til Trondheim, studerte og for svant - som nyutdannet sivilingeniar fra petro ieumslinjen ved Norges tekniske hoyskole (NTNU), og sã rett til en jobb i det USA-baserte ExxonMobil. Sam student skrev han hovedoppgaven om statfiord-feltet, spesialiserte seg i reservoarteknikk: hvordan utvinne mest mulig olje fra en brønn? entret han Schlum berger-systemet for første gang som reservoaringe niør i Saudi-Arabia. Fra Saudi-Arabia bar det videre til Kasakhstan og stillingen som regiondirektør. sá fortsat te det bare,videre, opp, til han i 2011 sto alene pa toppen da den amerikanske oljeveteranen Andrew Gould gikk av med pensjon etter 17 âr i samme bedrift. Hvem er han? jeg vet om ham, det har jeg vel egentlig lest meg til, sier Alesunds ordfører Bjørn Ytterdal (H). Han stiller et spørsmál tilbake: gammel er han,vet du det? er født i ja. Da er han bare ett âr yngre enn meg! Han tenker seg on. gildc vi pa videregaende skole sammen, men ban er ikke en person jeg kan huske gjorde noe spesielt Ut av seg. Jeg ma si beklager, ettersom han jo nâ har gjort en sann kometsuksess i internasjona bransje. Ny pause. jeg kiarer altsà ikke a plassere ham tilbalce i mm egen ungdomstid. KKE GLAD JOURNALSTER. Noen fá ganger i äret dukker han opp for a holde foredrag rundt omicring i verden, som regel for lukkede forsamlinger. Forrige gang han holdt et slikt foredrag var, ifolge Schiumber gers informasjonsavdeling, 1 september ifor under Bar clays energikonferanse i New York. Ogsâ denne ulcen skulle bli en slik ulce. Han skul le holde en preserrrasjon av Schiumberger i hans egen aiemby,alesund,etmoteishippinglclubbenforinviter te medlemmer, pa Radisson Blu Hotel. Skulie han n endelig ogsa si noe hi allmennheten? Matet skal vre iuldcet, sier leder ørnulf Biaa lid av Shippingkiubben. onsker ikke a ha pressen tilstede, og Kibsgaard-Petersen vii ikke gi intervjuer. Han er <steike glad)> for a ha fàtt talc i byens store sonn,vedh 1elp avfaren,ogsa medlem avshippingklub ben. Men Biaalid har fart kiar beskjed: ingen ournalis ter skal hare hva Kibsgaard-Petersen har a si. Tidligere har han gjort unntak. fjor giennamforte han en kort telefonsamtale med lokalavisen Sunnmars posteri i forbindelse med kàringen avverdens mekhg Ste magasinet Foreign Policy. Det sto lite om hans bak grunn, men om hva han drev med pa jobben sa han: <<Vi har mer enn doblet oss i løpet av ti ár, og ná er det fokus pa a stramlinjeforme prosessene og gjennom±o ringen. Dermed kan vi fá mer Ut av størrelsen, slik at vi kan tilby et enda hedre produkt og gi enda bedre service til kundene>. Utover det var det lite annet cnn avslorin gen om at han fortsatt fulgte sitt gamle fotbailag. Han kunne rape at han enná kikicet pa Aalesund-karnpene via internett pa reiser. Hvorfor vil han ilcke snakke? Hans far, Per Kibsgaard-Petersen - tidligere sjef for Sunnmørsbanken og fylkesradmann i More- og Rams dal - nã pensjonist. Han er selv butt beskrevet som <<en selvpinende sunnmøring, en som loper maraton, kjører bil til restaurant, en jevnt over prinsipielt mate holden mann. Na er han pa ferie i Spania, men tar tele fonen. Kan han si floe, am sin sann?

2 H15 DN MAGASNET 8. FEBRUAR 2014 j MEKTG TOPPLEDER. O/jeservicegiqonten Schfumbrgers konserndirehtør Pal K;bsgaard-Peersen, var denne uken pa en!ynvis/tt sin hjemby Alesundfor a ho/dr en firma presentasjon under et medlemsrnore Shppingziubben Alesund. Den mediesky industrilederen v/lie ilthe in seg intervjue, men so jo til a b/i fotoarafert.

3 16 + DN MAGASNET 8. FEB RUAR 2014 KTEN PAPAi p V 1 PRA RUSSEAVSA 1986 PAL (POT) KBSGAARD-PETERSEN FØDT: Lenger enn de fleste. pm. svz.s skole er gøy. Fryktelig gøy, bokstavelig talt. Norsk litteraturhistorie er vanvittig morsomt, for ikke nevnegammelnorsk eller Den Hellige Dialektanalysen. Men nàr Pal far by til a fordype seg i teobogiske frnutiigheter hos Hjeble, elber boltre seg rstal for middelaldersiag elber kvinnesak pa 1820-tablet, ja, da nrrner Pal seg nirvana, dersom hanikkealberede harfalti søvn. PAL BAR- som able mønsterelever - selvfølgelig pulten bakerst i hjømet ved sideri av vinduet. og med sin eminente hukommelse har han hatt la-a-nge dager pa a pugge den frie verden utenfor vinduet. Parkeringsplassen er usannsynlig interessant. Her har han hatt er.deiøse dager til a telbe biler, pugge bilnummer og samtdig a rernes vidunder[ige fascinerende monologer ifred. DETswiletilbringer Pal svrt myetidi kassett spilleren (marnmas Autobianchi), eller i bilen.

4 - Back, - Pâlvar -- Pal Han - Hvordan - Vi en - Det - Jeg - - Kari - Hva - Jeg - Det - Som - Hvor - Nei, - En - Kunne - Jeg - Tror - Det - Dii - Du igjen, det sorn men DNMAGASNET 8 FEBRUAR Det kan jeg dessverre ikke.vi har en avtale. Han ber om forstâelse. er ikke noe sasrlig glad i journalister. UHELL KJKLGHET. Pafaliende fâ i Pal Kibsgaard Petersens hjemby kan huske noe nevneverdig om hans oppvekst. Flere beskriver ham som beskjeden, pa gren sen til sky. En ung mann som gikk hoffig og stille gjen nom dørene, en som ikke stakk seg Ut, var blant de flinkeste pa skolen, sier Tor øyvind Hummelsund, hans gamle gymnaskamerat som fort sattbor i hjembyen. var veldig màlbevisst pa resultater. Jeg tror ilckehan jobbet sâ mâlbevisst da som han gjorde senere. Men han gjorde det han skulle. Moren Liv var lrer, faren Per sivilokonom og altsá sjef for Sunnmorsbanken. En slags âiesundsk borgerlig het: faren representerte Hoyre i bystyret og gikk jevnlig i medlemsklubben Rotary. Han var ogsá konsul for Fin land - rolle kona Liv senere har overtatt. Sonnen ble sendt i skolekorpset, senere til musikkia get Brage,derhan spilte saksofon og klarinett. Han spilte ogsá fotball. tror jeg det var, sier Erling Ytterland, en avale sunds store fotballspillere. Pa 80-tallet spilte Ytterland pa det samme laget som Pu Kibsgaard-Petersen, frem til han ga seg litt inn i gyrnnastiden. god,pá den tiden,pá det nivâet. Men har nok større talent i det han holder pa med nà, sier Ytterland ogler. Kibsgaard-Petersens bestevenn i barne- og ung domsârene var Kjetil Jeppesen, han driver i dag restau rant ialesund,og forrnulerer seg slik: var en person som allerede fra ferstekiasse pa barneskolen hatet a tape. Mens de andre ble igjen for a spille fotball ute i gatene, forsvant P.l som oftest tidligst inn om kveldene. Jeppesen er ikke overrasket over sin venns karrieresprang. ga tidlig uttrykk for at det var dette han vile, alierede fra da han var ti âr gammel. Det var vel derfor han heller aidri ble like god som Erling Ytterland i fot ball. Han satte skolen litt for høyt. er din kontakt med ham dag? feiret en nyttârsaften sammen for en seks-syv ár siden. Han har jo hatt hell i arbeidet, men uhell kjr lighet, er det ikke det man sier om han Pl, da? Det var en periode av livet hans hvor det var slutt med kona i Stavanger. Da tok han opp igjen kontakt med gamle venner. Men sà forsvant han igjen. Han prøver a dra seg hit to-tre ganger i áret, men bare for en dag eller to. TØFE LVSSTL>. Schiumberger Oilfield Services er det fulle nav net pa seiskapet grunnlagt av de franske brødrene Conrad og Marcel Schiumberger i 1926, da som Société de Prospection Electrique. De var spesialister pa en fly form for borehullsteknikk. Selskapet ekspanderte fort,og i 1929 fiklc det sitt første oppdrag i USA. Pa begyn nelsen av 60-tallet gikk det inn i oljeindustrien, og 1962 ble seiskapet for første gang listet pa borsen i NewYork. Siden har schiumbergervokst seg til a bli apetroleums industriens ledende leverander av kompetanse og tek noiog iskelasninger for olje- oggasosoossookng:. seiskapssamrnenslasnger, urvidelser, ekspansjon dagens Schiumberger dekker alle omrâder fra leting iii produksjon, og eier ogsa WesternGeco,verdens storste seismikkseiskap. Schiumberger er en gigant som er kjent for a kre ye mye av sine ansaffe, :zers ogsá en aibeidspiass hvor ansatte gjerne blir verende en stund. lopet av de siste 50 a.rene har Schiumberger bare hart fire toppsjefer. Rekrutteringen har gjerne foregátt internt. Nyansatte kommer i stor grad dftekte fra universiteter og høyskoler og blir eksperter pa a jobbe Schiumberger. Dette skaper lojalitet og kontinuitet,ifolge Kibsgaard-Petersen selv. Til oljebransjetidsskriftet The WayAhead, i et av sine sjeldne intervjuei;sa han i 2012 om det a jobbe i seiskapet: kan vre en neff livsstil med mye reising og tid borte fra familien....og SAVDTJEG HUSKER ER HAN EN VRG ARSENAL- TLHENGER HELGE LUND via sin kommuniasonsradever Pa sporsmâl om hvilke lcvaliteter han selv ser etter nâr han nit leter etter nyc ansatte, svarte han: ser etter mennesker som er motiverte og ambi siose, bade pit egne vegne og pit veg ne av selskapet. Det som fur mennesker til a stikke seg Ut, er nitr de han bade en <ja, vi kan>-holdning og en lagmentalitet. Jeg liker ogsit it se mennesker som er kiare for it strekke seg selv, og som er itpne for nye ideer. Et gigantisk oljeindustriselskap med operasjoner over hele verden, ogsit i Norge.Av er nesten 4000 av dem plassert Kibsgaard-Petersens eget hjemland. Bare Statoil rekrutterer flere nyutdannede oljeinge niorer fra NTNUs petroleumslinje enn Schiumberger. Enkelte itr gitr sit mange som 50 personer rett fra lese salen i Trondheim hi seiskapet. Utdannelse, vitenskap, forskning og fly teknologi er ord man løfter frem. vitrt seiskap skal det vre like muligheter for ale. Dette erverdiersorn jeg menerikke skiller seg fra typiske norske verdier, har Kibsgaard-Petersen selv sagt. (<STOR BEDRFT. Ogsit andre nordmenn har gjort karriere i Schiumberger-systemet. Kjell-Erilc østdahl var nidligere Piti Kibsgaard-Petersens høyre hand ved hovedkontoret i Paris. Etter mange itr ute er han ulbaks i Norge i en anren stilling, men lite villig hi it rote med sin ganile kollegas hang hi diskresjon. gielder bet? spør han i telefonen. skniver om din tidligere kollega PitJ <ibsgaard Petersen, forbindeise med at han skal hi Alesund for it holde et foredrag. fitr han svare pit selv.fint. Hei. Den tidligere norske ekspedisjonssjefen i det som for het Oijedepartementet, Tore Sandvoid, er ogsit hulcnyt tet Schiumberger. Han sitter i seiskapets styre. Han cr1 dag en høyt gasjert oljeritdgiver, og har blant annenvne: : tilknyttet et avverdens viktigste oljeritdgiv ningsseiska per, Lambert Energy Advisory ± London. Han har fulgt Pal Kibsgaard-Petersen vei mot toppen gjennom ti itr i Schiumberger-styret. Han svarer, men han svarer nøkternt. harvrt en del av den plarileggingen som sty ret har foretatt. Pit sporsmiti om han kan beskrive Kibsgaard-Peter sens egenskaper som sjef, svarer han med it trekke frem konserndirektorens fagkunnskaper,hans evne til it jobbe systematisk og mitlrettet, og det at han er god hi it kommunisere de mitl og det han ensker at orgarhsasjo nen skal oppnit. han noen kiassiske trekk, sien han. leder av en jvla stor bedrift, med ansatte... er en krevende jobb. krevende da? deter jo krevende,gjentar han. global jobb. Et globalt seiskap i ordets rette betydning. han gittt rett fra en jobb ± Norge iii den han har nit? tror nok at det er veldig nyttig it ha den brede bakgrunnen han han. du han har tenkt hele veien at det it bli toppleden har vrt en miti? vii jeg ilcke svare pit. Det fan du nesten sporre ham em. du Si floc men em ham som person? horer jo pa meg nit at jeg erveidig forneyd med ham som leder? Etter mitt syn er han ogsit en veldig flott person. dii tips til noen andre som kunne sagt nec cm ham? kan jo prove Heige Lund. Det vile antageiigvre det morsoinste. Statoils egen konserndirekter,heige Lund - en mann som ilcke akkurat en kjent for it by nevneverdig pit seg selv. Han svarer via en kommunikasjonsritdgiver, i en epost: Hei - Helge Lund har dessvenre ikke anledning til it prioritere et interv ju - han har bedt meg for midle føigende sitat - du kan anvende em dii vii: ((Jeg er imponert over hva han har fittt hi i et stort gbbait konsern som Schiumberger. Jeg kjenner han soni en drivende og dyktig ieder. og sit vidt jeg husker er han en ivrig Arsena tilhenger.>

5 - flere - Men * Det Spanderte - Ja,han enten 18 DNMAGASNET 8. PEBRUAR 2014 JAKTENPA PAL HAN SERJO SELVAT HAN FORTSATT F0LER SEG SOM EN STUDENT JON KLEPPE professor og Pà Kibsgaard-Petersens veileder da han skrev masteropogaven 4 SPANDERTE. Han bor i Houston, men er vel s ofte i Paris. Scbiumberger har hovoclkont- i begge byene. Han har tilsammen fire barn. Han er gift, først en gang, s pa ny, nà med FadiJa fra Algerie, hun er 41 ãr og utdannet lege. Hva mer? Han tar seg pus. Det var etter et foredrag han holdt i regi av NTNU i Trondheim i september ifjor om trender i telcnoiogi tviidingen innenfor boring etter olje og gass, ikt-løs i111ger koblet mot tekmiske løsninger i boring avbrøn ner. Schiumberger er dnivende innen ny teknologi milliarder kroner brukes rlig pa forskning. sier jo selv at han fortsatt foler seg som en stu dent, sier professor Jon Kieppe, Kibsgaard-Petersens veileder mens han skrev hovedoppgaven orn Statfjord feltet i Etter faredraget inviterte schiumberger-sjefen seiv med seg bade Kieppe og noen unge studenter til Kram bua i Olavskvartalet. Og han sto visst ikke alene der, i baren, men satte seg først ved det ene bordet, skiftet sâ over til det andre. Han snakket. Han endte opp med a sponse ioo-ârsjubileet til studentforeningen. Ble han brisen? Han matte gâ etter halvannen time, skulle fly videre tidlig dagen etter. han var pratsom, synes jeg, sier Knut Vegard Lobergsli, en av studentene som var tilstede. var ikke sânn at han satt der og var et midt punkt,heller. Men han satt sànn at de somville nâ ham, kunne ná ham. Sã var vi kanskje selv ogsã litt ifinke iii a by-tte plasser, sânn at alle som vile snakke med ham, faktisk flick snakke med ham. De spurte om karrieren hans, hvilke vaig han hadde tatt,hva som hadde forte ham til topps,hva han anbe falte dem a gjøre. Det var Lobergsli som ogsá benyttet siansen til a fá ham til a sponse studentforeningen. han i baren? la inn kortet. ((NE).DitkomvLDe andre la enten pa roret,loftet det eventuelt aidri opp,eller sa bare noe kortfattet og hygge lig - fordi Pal Kibsgaard-Petersen faktisk bare er en ut over det vanlige hyggelig person. Eller fordi ingen helt visste hva annet de skulle Si. Eller forth de hadde fátt beskjed om ikke a si noe, enten av ham selv, eller av et over 80 an gammelt system som kalles Schium berger. Eller fordi de bare automatisk opprettholdt en slags uuttalt kodeks som fins der ute i nrings1ivet, +

6 -19 DN MAGASNET 8. FEBRUAR 2014 MØTTE FAMLEN. Han horn rettfra møter, Paris, der Schiumberger har ett av sine hovedhontorer og hastet badi inn og ut av hate/let Radisson BLU Alesund, Foredraget ble holdt let honferanserom torsdag kveld, Med seg hadde Kibsqaard-Petersen to ne sine nce ednbetdere Schurnbrger. Til det ehsk!usive møtet Shipvink/ubben horn blant andre ogs hans mar Liv Kibsomd-Pcrersen hoyre.

7 - Jeg - Hva - ngen - Men - Dc - Og - Kan - Hvorfor - Var Han 20 l DN MAGASNET 8. FEBRUAR 2014 F _-HJAKTEN PA PAL - 1 :nere.errerfurcdraget HASTET pit Rodisson B/u Afesund bf:r Pit! Kibsgaord-Petersen srurt cm han vii to en ilten pta: med ON. Han sva,er bestomt nei * den om at man ikke snaicker om sin sjef i en avis, uten at han vet om det selv. Sorn Sin Horn for eksempei, en av disse Kibsgaard Petersen studerte samtidig med ec NTNU,i dag ansatt i seiskapet Core Energy: des fyr. kan si at han var en veldig ordentlig og likan Eller Knut Diderik Jarisby, ogsá tidligere kulilcame rat fra NTNU: - Dette far bli en sak mellom ham og pressen. Sáhvada? En siste epost til Schiumberger. Og en nyen tilbake: -Nei. RAN KOMMER. Torsdag, denne uken. Kiokicen nr mer seg idet gangen ved inngangen til konfe ranserommet i Radisson Blu Hotell begynner a fylles opp. Over 130 forventningsfulle medlemmer og spesielt inviterte er pa vei inn til Shippingklubbens mote. Bord dekkes, servitorer triller inn yin, tãlierkener for kvel dens breiflabb. Et fly har like før landet pit Vigra utenfor Alesund. En liten privatjet med et lite følge dresskledde menn, direkte fra flyplassen Le Bourget i utkanten av Paris. Dette er Pal Kibsgaard-Petersens og hans følge. Skal han snart dukke opp? Han kommer. Han kommer fort, smetter rett forbi, gár raskt, triller pa en koffert orngitt av sitt dresskled de følge. Sier ingenting, gitr bare rett til konferanserom met, inn døren,bort til scenen der han skal plugge inn sin pc,laste opp sine figurer og statistikker. Ved doren blirvi stanset bryskt. skal dere? spor en representant for shippingklubben. - Vi er journalister. presse.dere mit git. kanvi fã sporre Kibsgaard-Petersen selv? -Nei. D HkRBESZZMTSEG. NGEN NN. JNGE NTERVJUER ORNULF BAALD eder av Shiprgkturnen Alesund Lederen av Shippingklubben, ørnulf Blaalid, kom mertil Dette er børssensitivt, er forkiaringen. har bestemt seg. ngen inn. ngen interviuer. Han gjentar det han har sagi før, atom det var opp til ham, sit. skulle han mer enn gjerrie ha sluppet oss inn, men han har aitsit fittt streng beskjed av Schlumberger ledelsen om at dette motet, det skal vre stengt, for oss. se der, sier Blaalid. Han peker nit en mann i mørk dress med en mobil telefon inntil oret. Der star de og passer pa. Foreidrene hans, Liv og Per, kommer. Søsteren og bro ren kommer. Flere i familien kornmer, de smetter alle inn. Medlemmer, floyet inn fra hele verden. Singapore, Brasil, Skottland, USA, Canada. Ja, alle verdensdeler unntatt Afrika er representert, sier Blaalid. Sá gar doren igjen. En time gal En time 1. Og enda en, for denne doren igjen giti opp,og Pal Kibsgaard-Petersen,Jesncs store sonn, igien kommer ut. Nit snakker han kort meg faren, Per, gir ham en pose, sier han mit ta den med hjem. De skal møtes der.flyet til Paris gdr etter planen forst kickken dagen etter. Han tar talc i trillekofferten, gitr mot utgangen, og det er da vi spør: vi fit en liten prat? Nit stanser han ikice engang, han gitr bare videre og svaier bestemt: -Nei. ikke? Dette svarer han ikke pit i det hele tatt,han fortsetter bare, videre, han gitr alerie ut, far etterhvert felge av sin mor, to av sine kolleger fra Schiumberger, stiller seg der rite pit fortauet for it vente pit en ta d. Et aller siste sporsmiti, sit uskyldic som det kan bli: det hyggelig it vre tilbake i Alesund? Da snur seg bare sitvidt, smiler vagr idet en bil ruler opp, fortsatt tarts idet han setter seg inn i baksetet pit bilen ogblirborte. hf.opsahldn.no Forstkommende torsdag er Pal Kibsgaard -Petersen igjer! tilbake i Norge: han she? holde etforedrag under Oslo Energy Forum sammen med blant andre Statoils konsernsjef Helge Lund. Seansen her oversknften Leading the Oil and Gas ndustry in a Challenging World. Schlumberger og Pit? Kits gaard -Petersen ble ogsit igitr form iddcig forelagt mithghetcn til it kommentere denne artikkelen og bans besak i Alesund, Likefor DN skulle i trykken, ringte Kitsgaard-Petersen.s horn mwiikasjonssjef Joao Felix tilbake on avslo pit nv pit verru av Kibsgaard-Petersen it gi noen kommentarer. Felix begran net dette med at motet i ShippLnqkiubben hadde vr: etprivat arrangement. - for/cant av inrervjuer, sa Felix. liker dessuten oqsa vtere godtfcrbererit i

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Livets Ord Min historie

Livets Ord Min historie Livets Ord Min historie Fredag 19. desember 2014 Innledning Mitt navn er Jon Andersen. Jeg er fra Norge, men for tiden bor jeg i Uppsala i Sverige. Jeg har vært medlem i menigheten Livets Ord siden 1995.

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor leker jenter og gutter forskjellig Klasse: 7A Skole: Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Antall deltagere (elever): 18 Dato: 15.05.2007 Side 1 Vi har vel i

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Marit. Larsen. Madcon-Yosef. Leo Ajkic. Adelén Rusillo Steen {GRATIS} Jeg hadde flere venner i fengsel enn utafor

Marit. Larsen. Madcon-Yosef. Leo Ajkic. Adelén Rusillo Steen {GRATIS} Jeg hadde flere venner i fengsel enn utafor 2/2014 {GRATIS} Madcon-Yosef Jeg hadde flere venner i fengsel enn utafor Leo Ajkic Ungdom er for opptatt av sosiale medier Adelén Rusillo Steen Funnet sin metode for å takle mobbing Marit Larsen Om psykologhjelpen

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

METODERAPPORT. World Games pyramiden. Dagbladet. Publisert i Dagbladet:

METODERAPPORT. World Games pyramiden. Dagbladet. Publisert i Dagbladet: METODERAPPORT World Games pyramiden Dagbladet Publisert i Dagbladet: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 28, februar 2005 1, 2, 3, 4, 19 og 30 mars 2005 1, 11 og 15. april 2005 (15. april

Detaljer

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014 Malm NR 1 2014 MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON 1 LANSERER NY TMS Oppgraderingen av TMS en er et ledd i en større satsing på egne produkter. LEDER

Detaljer

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R 2 I N N H O L D Innledning s 4 1. Livet er til for å leves s 5 2. Herre Gud? s 13 3. Jesus

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2014 Karriere spesial Aldri for sent å ta utdanning Appene som får fart på karrieren din LinkedIn-tips: BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER IT-nerden den

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2012 Nr. 150 Fredag 1. juni 2012 Uke 22 Kr. 20,00

METODERAPPORT SKUP 2012 Nr. 150 Fredag 1. juni 2012 Uke 22 Kr. 20,00 METODERAPPORT SKUP 2012 Nr. 150 Fredag 1. juni 2012 Uke 22 Kr. 20,00 Foto: JAN PETTER LYNAU Foto: THOMAS NILSSON SIDE 8 og 9 SIDE 4, 5 og 6 Jakten på Breiviks LIBERIA-KONTAKT Marianne Vikås, Jarle Brenna,

Detaljer

www.aseaglobal.com success guide

www.aseaglobal.com success guide www.aseaglobal.com success guide veien til suksess * asea viser deg veien Nettverksmarkedsføringens historie er fylt med mennesker som har overgått sine egne forventninger og oppnådd stor suksess uten

Detaljer

En handelsreisendes død

En handelsreisendes død En handelsreisendes død Av Arthur Miller Norsk oversettelse Peter Magnus Premiere på hovedscenen 22. januar Trøndelag Teater 2013 De medvirkende Willy Loman Linda Loman Biff Loman Happy Loman Bernard Kvinnen

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune nr. 5 - desember 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ivar Romundstad. (Foto Tora Herud) Ny jobb etter fylte 50 år? 12.434 personer over 50 år var registrert ledige i august i år. Det er 878

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

METODERAPPORT Drømmen om rikdom

METODERAPPORT Drømmen om rikdom METODERAPPORT Drømmen om rikdom Sendt i Brennpunkt på NRK, 23. november 2004 Programansvarlig: Kjersti Knudssøn Research: Ole Egil Størkson NRK Fakta, 5020 Bergen Tlf: 55 27 52 00 Redegjørelse for arbeidet

Detaljer

Case: NoRAS. Del I: Oppstart og etablering (1992)

Case: NoRAS. Del I: Oppstart og etablering (1992) Case: NoRAS Del I: Oppstart og etablering (1992) Om grunder #1: Elisabeth Flugel. Elisabeth er født i 1968 og oppvokst på kysten av Nord-Trøndelag. Hun var enebarn og det var få andre unger på hennes alder

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer