Nasjonal strategi og arbeid for økologisk mat i storhusholdning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal strategi og arbeid for økologisk mat i storhusholdning."

Transkript

1 Nasjonal strategi og arbeid for økologisk mat i storhusholdning. Røros 9.oktober 2013 Berit Foss Hille Prosjektleder / rådgiver Nofima AS

2 Fakta om Nofima Nasjonalt matforskningsinstitutt, etablert 1. januar 2008 Omfatter tidligere Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv Målgrupper: Matindustrien og akvakultur- og fiskerinæringen Antall ansatte: ca. 420 Omsetning 2012: 495 mill NOK Hovedkontor i Tromsø Eiere: Staten ved FKD 56,8% Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning 33,2% Akvainvest Møre og Romsdal: 10 %

3 Forskningsområder Akvakultur Avl og genetikk Ernæring og fôrteknologi Fiskehelse Produksjonsbiologi BioLab Fiskeri, industri og marked Forbruker og marked Næring og bedrift Sjømatindustri Prosessteknologi Marin bioteknologi Mat Mat og helse Råvare og prosess Sensorikk, forbruker og innovasjon Trygg og holdbar mat

4 Økomat 2013 Hovedmål: Bidra til økning i bredde, volum, kvalitet og tilgjengelig økologiske produkter i alle omsetningsledd Målgrupper: Storhusholdning Foredlingsbedrifter Finansiert av SLF Statens Landbruksforvaltning

5 Økomat Nasjonal koordinator, kontakt, kommunikasjon osv. 2. Storhusholdning 3. Økologifagdag 17.oktober 4. Foredlingsbedrifter 5

6 Nasjonal koordinator rolle: Fra oppdragsgiver: «Nofima må ha en proaktiv rolle og tett samarbeid med øvrige aktører på området, som foregangsfylke ØQ, tidligere Økoløft- kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner. Oversikt over hva som skjer på området er viktig for å kunne vurdere sammenhenger/ synergier mellom Nofima s tiltak og andre prosjekter og for å koordinere tiltak.» Nofima vil i sin rolle som nasjonal koordinator prioritere samarbeid med Fylkesmannen og foregangsfylket ØQ. Nofima vil samkjøre tiltak med dem

7 Kontakt og kunnskapsspredning Samarbeidsdag med fylkene 7.mars Samarbeid Økouka Oslo SLF 21.mars, økologisk produksjon og omsetning 2012 Møte i Tolga Møte Hamar Møte Lillehammer Aurskog Høland kommune- slakteri/ produktutvikling Difi overføring av kompetanse offentlig innkjøp Evaluering Matmerk økologikampanje Studietur Sødertälje juni Seminar SLF og fylkene juni Informasjon om økoprosjektet på ulike kurs i regi av Lokalmatprogrammet Samarbeid Debio / ØQ / Chioce prosjekt storhusholdning Kontaktmøte Debio, Matmerk, Biodynamisk forening, LR, Oikos, Bioforsk

8 Satsing på storhusholdning 2013: Målgruppe: Storkjøkken, kantiner, hotell, restaurant, barnehager/sfo som ønsker å servere (mer) økologisk mat Kjøkken med vedtatt forankring / målsetting / volum Sikre at deltagere fra fjorårets seminarer «Server mer økologisk» får tilbud om oppfølging Tiltak: Seminarer/ workshops Veiledning Erfa-samling Nettverk Rapportering tilgjengelighet

9 Økoseminar 2012: Server mer økologisk! om økologisk mat og drikke i serveringer/storhusholdninger Samarbeid: Fylkesmannen, Difi Direktoratet for forvaltning og IKT, Nofima, og ØQ Målgruppe: Innkjøpere, kjøkkensjefer, kantineledere, kjøkkenansatte og andre (eksempel ansvarlige for skolefruktordning / arrangementer

10 Økoseminarene høsten 2012 Sted Dato Deltakere Trondheim Ås Drammen Skien Grimstad Hamar Molde Bergen Stavanger Alta Mosjøen Tromsø TOTALT 280 Evaluering Total nytteverdi: 4,1, på skala 1-5. Hvilke tilbud ønskes videre: Nettverk: 53 Veiledning: 50 Studietur: 50 Kurs: 48 Program Velkommen v/fm Myndighetenes satsing og hensikt med seminaret, v/øq Begrunnelser for økologisk produksjon v/difi Regional handlingsplan v/fm Eksempel fra kommune «Suksesshistorie» fra regionen Økologisk mat og offentlige anskaffelser v/difi Praktisk tilrettelegging i storkjøkken v/qq Veilednings- og oppfølgingstilbud v/nofima Spørsmål/diskusjon

11 Ålesund: Inspirasjonsdag med kokk 23. august 2013 Påmeldingsfrist 12. august 2013 Elverum: Inspirasjonsdag med kokk 17. september 2013 Påmeldingsfrist: Praktisk arbeid i kjøkkenet 18. september 2013 Påmeldingsfrist: Kristiansand: Inspirasjonsdag med kokk 9. oktober 2013 Påmeldingsfrist: Praktisk arbeid i kjøkkenet 8. oktober 2013 Påmeldingsfrist: Bodø: Inspirasjonsdag med kokk 22. oktober 2013 Påmeldingsfrist: Trondheim: Inspirasjonsdag med kokk 23. oktober 2013 Påmeldingsfrist: Praktisk arbeid i kjøkkenet 24. oktober 2013 Påmeldingsfrist: Påmelding: Inspirasjonsdag med kokk har begrenset antall deltagere så først til mølla gjelder for de dagene. Du kan melde deg på det stedet som passer best for deg. På nettet:

12 Program for kokkedag Program Kl 09:30 Kl 10:00 Kl 10:15 Kl 11:00 Kl 12:00 Kl 12:30 Kl 14:00 Kl 14:30 Kl 15:00 Registrering og litt å bite i Velkommen v/nofima Tips og triks for økt andel økologiske varer Demo på lunsjrett Lunsj Deltagende matlaging Spise Oppsummering og evaluering. Slutt for dagen

13 Program for praktisk tilrettelegging Program Kl Kl. 09:45 Kl. 10:00 Kl. 11:00 Kl. 11:15 Kl. 11:30 Kl. 12:15 Kl. 13:00 Velkommen v/ Nofima Gunhild A. Dalen Hva og hvordan økologisk? v/ Dorthe Wessel Johansen, ØQ Presentasjon av oppgave med diskusjon Gjennomgang av diverse verktøy v/ Dorthe Wessel Johansen ØQ Hvordan servere økologisk mat uten at det koster mer? praktiske regneeksempler v/ Dorthe Wessel Johansen ØQ Lunsj Handlingsplan (gruppearbeid) v/ Dorthe Wessel Johansen ØQ Kort oppsummering 15 MIN PAUSE Kl 13:15 Kl 14:20 Kl1520 Kommunikasjon med ansatte og gjester v/journalist Marit Haugdahl Innkjøp av økologisk mat, v/gabriele Brennhaugen og Olga Kvalevåg Vik, Stavanger kommune Avslutning v/nofima

14 Server mer økologisk! 14 Enkeltveiledning av Mat & miljø veiledere Nofima har et kontaktnett med veiledere som kan ta oppdrag i storkjøkken og skole/barnehage Målet er å benytte lokale veiledere der det er mulig Samarbeider med ØQ og andre foregangsfylker, samt Oikos, Kulinarisk akademi, Difi, UMB, Bioforsk, Norsk Gardsost m.fl.

15 Inspirasjon / kunnskap til mat og miljøveiledere (MMV) - Erfa samling november dagssamling arrangeres i samarbeid med ØQ Mål: Utarbeid mal for veiledning Målgruppe: personer som kan gjennomføre komplett veiledning geografisk spredning plukkes fra eksisterende veiledningsliste

16 Nettverk storhusholdning Målgruppe: Storkjøkken helseforetak Samarbeid med Oikos Første samling september 2013 Ahus Førde Haukeland St.Olav, bakekurs Vikersund kurbad Feiringklinikken Sørlandet sykehus Moss

17 Rapportering tilgjengelighet av varer Observasjons og inspirasjonsstudie; se på nye konsepter/restauranter og produkter innen økologisk i New York (og evt London) Websurvey; kartlegge hindringer for bruk av økologiske produkter i storhusholdning. Sende survey til storhusholdningsbedrifter som har fått besøk og hørt på foredrag bl.a av difi om offentlige innkjøp på seminar «Server mer økologisk» Hypotese for survey: Lavt forbruk av økologisk skyldes ikke motivasjon, men tilgjengelighet av produkter. Stille spørsmål om barrierer for bruk som tilgjengelighet, pris, holdbarhet, mengde, bestillingsrutiner, interesse hos forbruker, merking, kvalitet etc. Bruker kvalitative funn fra analysestudien gjort tidligere i prosjektet av Geir Håbesland inn i surveyen, (samt evt interessante funn fra inspirasjonsstudien i New York). Respondentene har mulighet til å komme med åpne kommentarer i surveyen. Hvis ressurser/ ved behov: Observasjon/intervju med noen utvalgte bedrifter innen storhusholdning og for eksempel Bama for å gå mer i dybden og følge opp surveyresultatene

18 Økofagdagen 17. oktober Program Møteleder: Ragna Kronstad, Norges bondelag Kaffe / registering fra kl Kl Åpning av dagen, Statens landbruksforvaltning Kåseri v/daglig leder Regine Andersen, Oikos Hva kan vi vente oss av offentlig satsing framover og hvordan burde en satse for å komme i mål? v/pernille Huseby, Nationen Resultater av tiltak mot storhusholdning og produktutviklingsprosjekter v/seniorrådgiver Åshild Longva, Nofima Resultater fra årets kampanje v/matmerk Matsvinn v/sjefsingeniør Oddvin Sørheim, Nofima Kl Lunsj Endringer i regelverket for storhusholdning v/seniorrådgiver Emil Mohr, Debio Sødertälje kommune deler sin erfaring rundt satsing på servering av økologisk mat. De er den 3. beste kommune i Sverige med en andel på 40 % økologisk sine serveringer, v/sara Jervfors, Sødertälje kommune Utfordringer med å øke andelen økologisk mat i servering v/utviklingssjef Mette Løfblad, Compass Group Bama, Nortura, Tine og Unil; kort om egen satsing på økologiske produkter Paneldebatt m/spørsmål: satsinger, mål og utfordringer Slutt kl

19 Tilbud til produsenter Målgruppe: Primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter som enkeltvis eller i samarbeid ønsker å utvikle økologiske produkter for nasjonal og eller lokal omsetning, herunder omsetning fra eget utsalg. Besøksordning: Lavterskeltilbud til økologiske produsenter Veiledning og bistand Inntil 2 dagsverk pr bedrift, ca. 8 bedrifter/år Produktutviklingsprosjekter Veiledning, reseptoptimaliseringer og prøveproduksjoner Ca. 11 prosjekter årlig

20 Arbeidets Rett Lanserer også Hakkebiff og Kjøttkaker Server mer økologisk! 20

21 Videre arbeid i 2014 Søknad sendt SLF 16.september Nasjonal koorridnator, kommunikasjon og kontakt Målgruppe: Storhusholdning: oppfølging seminarrekken Kurs / workshop enkeltveilending erfa-samling for mat / miljøveiledere Videreføring Debio/ ØQ / Choice prosjekt Samarbeid med ØQ og Fylkesmannen Oppfølging av observasjons- og inspirasjonsstudien Målgruppe; produksjonsbedrifter produktutviklingsprosjketer besøksordning Økologifagdag Server mer økologisk! 21

22 Veiledningsmateriell Mat & miljø, en Matoppskrifter for veiledning om barnehager og SFO mer mat i storkjøkken Veiledernes favoritter. Oppskrifter for økologisk mat i barnehagen Veiledningsmateriell:Veiledningsmateriell:

23

24 Takk for oppmerksomheten! Server mer økologisk! 24

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-15/8634-1 51455/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 02.06.2015

Detaljer

ØSTLANDET. Planlagte ak viteter 2014. Økologisk bakekurs Baking med økologisk mel og de gamle kornsortene

ØSTLANDET. Planlagte ak viteter 2014. Økologisk bakekurs Baking med økologisk mel og de gamle kornsortene ØSTLANDET på Menyen KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS Hei og velkommen til nok en høst full av nyttige og inspirerende aktiviteter og kompetansetilbud! Vi i Kompetansenettverket

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l Velkommen til en spennende kompetansehøst i Kompetansenettverket for lokalmatproduksjon i region øst! Allerede 28. til 31. oktober inviteres du

Detaljer

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, februar 2014. KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS. Tilbudet fra Kompetansenettverket

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, februar 2014. KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS. Tilbudet fra Kompetansenettverket Nyhetsbrev, februar 2014 Lokalmat er populært som aldri før, og det er spennende å se at det spirer og gror av små og store lokalmatinitiativer! Det er også positivt at mange godt etablerte lokalmatprodusenter

Detaljer

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten Delrapport 2014 MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten INNHOLD INNLEDNING... 2 Overorda føringer... 2 Matprosjektet som del av den større miljøinnsatsen i spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen Kompetansenettverket for lokalmat ønsker å bidra til fortsatt vekst innen lokalmatsatsingen gjennom å tilby skreddersydde kurs, matfaglig rådgivning eller hjelp til å finne frem blant kompetansetilbydere

Detaljer

Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder

Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder Forprosjekt 01.05.02 31.03.03 Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder Sluttrapport Foto: Julemarkedet på Dyrskuplassen, Evje 2002 (K.E. Steindal) *) Med småskala matproduksjon

Detaljer

ARRANGEMENT Kurset holdes i regi av Kompetansenettverk for lokalmat Øst, som er en del av Innovasjon Norges satsning på lokalmat og grønt reiseliv.

ARRANGEMENT Kurset holdes i regi av Kompetansenettverk for lokalmat Øst, som er en del av Innovasjon Norges satsning på lokalmat og grønt reiseliv. Invitasjon til kurs Mattrygghet og HACCP For alle som håndterer mat profesjonelt er det helt avgjørende at maten ikke påfører sykdom til dem som spiser den. Kunnskap om risiko ved egen produksjon sammen

Detaljer

Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014

Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014 Kompetansenettverket i Midt- Norge Årsrapport 2014 Mære landbruksskole 15. februar 2015 1 Innhold 1SAMMENDRAG... 3 2. PROSJEKTLEDELSE... 3 2.1 ADMINISTRASJON AV NAVET... 3 3. OPPSUMMERING AV ÅRETS AKTIVITETER...

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW RAPPORT Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW MENON-PUBLIKASJON NR. 13b/2013 9. April 2013 av Anniken Enger og Gunhild Lundblad Innhold 1. Innledning og formål... 2 1.1. Målsetting med IGW...

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 1:2013 for alle som jobber med mat i nord Ulike kompetansebehov: bedriftsutvikling, HACCP, produktutvikling, menyutvikling, design, produksjonslokale

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36 RAPPORT 2012/36 Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat Simen Pedersen, Maja Tofteng, Rolf Røtnes, Maria Dahl Nielsen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

Hvordan Nofima samarbeider med bedrifter i bransje-orienterte prosjekter

Hvordan Nofima samarbeider med bedrifter i bransje-orienterte prosjekter Hvordan Nofima samarbeider med bedrifter i bransje-orienterte prosjekter Collective Research/Research for SME assosiations v/sveinung Grimsby, Nofima Mat Fakta om Nofima Etablert 1. januar 2008 Omfatter

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 2:2013 Samarbeid i Nord! - Kompetansenettverket for lokalmat Kompetansenettverket skal bistå små og mellomstore matprodusenter med å få tilgang

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2012. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox

2 ÅRSRAPPORT 2012. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør har ordet 6 Nyhetskavalkade 2012 8 Regnskap

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer