Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor."

Transkript

1 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går pegee i 4? Slik påvirker bybudsjettet di hverdag. BERGEN KOMMUNE

2 BERGENSEREN JANUAR 4 JANUAR 4 BERGENSEREN 3 Portale De fleste otisee på dee side er hetet fra ibyggerportale I portale fier du daglig siste ytt fra kommue. Du ka også aboere på yhetee ved å gå i på aktuelt Bergesere er et iformasjosmagasi utgitt av Berge kommue. Magasiet skal iformere om hva kommue holder på med, hvilke kommuale tilbud byes ibyggere ka beytte seg av, og hvilke rettigheter og plikter ibyggere har. Bergesere kommer ut 4 5 gager i året. EVA HILLE ANSVARLIG REDAKTØR INFORMASJONSDIREKTØR ANN KRISTIN LOODTZ REDAKTØR a berge.kommue.o KRISTIN HAUGE KLEMSDAL berge.kommue.o KATARINA LUNDE berge.kommue.o MARIUS SOLBERG ANFINSEN berge.kommue.o OLA HENNING MÅLSNES berge.kommue.o SYNNØVE AAS berge.kommue.o RAGNHILD Ø. ARNESEN berge.kommue.o SEKSJON INFORMASJON Tlf Redaksjoe avsluttet 7. jauar Neste ummer kommer i mars. FORSIDEFOTO: A-Kristi Loodtz LAYOUT: Alf Guderse TRYKK: Mediatrykk AS OPPLAG: 3 DISTRIBUSJON: Poste Distribuert til alle husstader og ærigsvirksomheter i Berge kommue. Skibuss til Eikedale for ugdommer TIRSDAGER Vikig tur og idrettsforeig: kl. 6. fra Vikighalle. Flaktveit Idrettsklubb: kl. 7. fra Flaktveithalle. Berge Freestyleklubb: kl. 6. fra Nesttu ONSDAGER Geist IL: kl. 6. fra Sadsli VGS Tertes IL: kl. 6. fra Viddale. Berge sowboardklubb: kl 6. fra Nesttu seter. TORSDAGER Bjarg IL: kl. 6. fra Faa kirke Fysakbusse: kl. 6. fra Bergeshalle Busse kjører iom Ara stasjo dersom det er påmeldte deltakere. Kjører fra Eikedale kl..45. Akomst Bergeshalle kl..5. PÅMELDING, PRISER OG MER INFO PÅ W berge.kommue.o/idrett Vær OBS ved mye edbør! Høste og vitere så lagt har gitt oss mye va ovefra. Dette ka gi store skader på hus, hage og terreg. Va- og avløpsetate i Berge kommue gir deg følgede råd for å ugå problemer: Sjekk om sluk og rister er fri for løv og aet som ka tette også vareee på taket. Vaet tar alltid letteste vei, så om du har problemer med va i kjellere eller på uøskede steder, må du gå gjeom hage eller området rudt huset og lede vaet «rett» vei - ute å lage problem for aboe. Les mer på W berge.kommue.o/va FOTO: ROLF HORDNES Ugdom fra 3 år får tilbud om skibuss til Eikedale i viter. Kommue samarbeider med sju idrettslag om tilbudet. Er ise trygg? Når vaee fryser, fier du oppdatert iformasjo på W berge.kommue.o/gro Slik ugår du frose rør Steg stoppekrae ved legre fravær og ugå kald luft i rom med rørlediger. Frostvæske i valåser hidrer frostspredig og fordampig (tomme valåser medfører at kloakkgass ka sive i i huset). Slik tier du et frosset rør: Skru igje hovedstoppekrae. Bruk e hårtørker eller vifteov, eller kyt et hådkle rudt det frose stedet og tilfør hådkleet varmt va. Åpe ild er ikke tillatt. VA-etate iformerer i kuldeperioder på: W berge.kommue.o/va Føremeldiger Når det er sø, fier du iformasjo om løypeforholdee på Fløye, Ulrike, Vidde, Frotveit/ Gridåse/Totlad og Gullbot på W berge.kommue.o/byfjellee Dårlig brøytig eller strøig? Gi beskjed på: W feilmeldig.berge.kommue.o FOTO: ANE GRETE VIK FOTO: KRISTIN KLEMSDAL Meld deg som frivillig for Tall Ships Races The Tall Ships Races 4 Berge blir det største kulturarragemetet på Vestladet i 4, og de frivillige er e av de aller viktigste faktoree for at det blir e suksess. Det tregs maskap av alle slag både før og uder arragemetet: Liaisooffiserer, fuksjoærer, artistasvarlige, sceearbeidere og altmuligme og -kvier. Arragemetet går av stabele 4. til 7. juli. Det blir også e markerig av Grulovsjubileet, og av Berges ege stolthet, -årige SS Statsraad Lehmkuhl. Meld deg som frivillig på: W tallshipsberge.o Råd for bara i kulde Vidstyrke avgjør om det er greit å ta bar ut i kulde. Er bara friske, godt ok kledd og holdes i bevegelse, ka de være ute i miusgrader om det er vidstille, og ed til 5 miusgrader ved litt vid. miusgrader går greit, omtret uasett vidstyrke. Me: Astmabar vil ikke tåle temperaturer uder miusgrader. Bleiebar må ha tørre bleier Stillesittede småbar (eks i pulk/vog) bør ikke tas ut i temperaturer uder miusgrader. Pass på hude. Bruk vafri kuldekrem eller vafri hvit vaseli på hud som ikke er tildekket (typisk asiktet). Brosjyre med råd fier du på: W berge.kommue.o/idrett Aktuelle å er tilskudd til lokalt kulturarbeid og kulturmidler til profesjoell kust. Frister er. februar. W berge.kommue.o/tilskudd Du ka bidra til bedre luft Når vitere og kulde kommer, ka lufte bli dårlig, særlig for persoer med astma og adre luftveisproblemer. Alle ka bidra til å bedre luftkvalitete ved å velge kollektive løsiger, som spota samkjørig, buss, tog og Bybae. Nye tall fra Skyss si Miljørapport viser at høye kosetrasjoer av NO kommer hovedsakelig fra dieselbiler, særlig store kjøretøy. Om lag 6 proset av NO-utslippee på Damarks plass kommer fra lastebiler, og opp mot 4 proset kommer fra persobiler med diesel. Besibiler og bussee til Skyss står for omtret e proset hver av disse utslippee. Alle kjøretøy fører til økig i kosetrasjoe av svevestøv. W berge.kommue.o/luftkvalitet Husk friste for å søke barehageplass Friste er. mars. Du må søke elektroisk via kommues ettsider. Utfyllede aoserig kommer i Kommuetorget 6. jauar og 9. februar, samt på kommues ettsider. W berge.kommue.o/barehageplass Tid for kultur tilskudd Ugå å bli smittet av ifluesa For å beskytte deg og die mot smitte ka du: Begrese ær kotakt med syke persoer, bruk evt. mubid Vask hedee grudig og ofte, spesielt år du har vært ute på steder med mage meesker og før du spiser. Vask med va og såpe eller håddesifeksjo med sprit. Ugå å ta deg til mue, ese og øyee med uvaskede heder år du er ute blat folk. Ifluesavaksie abefales til persoer som har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoer ved ifluesasykdom. Du ka kotakte fastlege di for å få vaksie. Flere råd og om risikogrupper på: W berge.kommue.o/sesogifluesa Nye skilter på Smøråsfjellet 3 ye skilter har Grø etat motert rudt Smøråsfjellet og Stedafjellet. Det kommer iformasjostavler også. FOTO: JAN ROBERT BRANDSDAL FOTO: EIVIND SENNESET FOTO: LUJZA H. OLSEN FOTO: KATARINA LUNDE EVA HILLE INFORMASJONSDIREKTØR I BERGEN KOMMUNE Tall som teller Årets første Bergesere har tall og budsjett som sitt hovedtema. Dette er viktig iformasjo som fort ka bli tugt tilgjegelig for flere av oss. Derfor har det vært et poeg å bryte ed milliardee, for å vise hva budsjettallee faktisk betyr for hver ekelt ibygger i kommue vår. I årets budsjett er det de store ivesterigee som peker seg ut. På side og 3 får du e oversikt over hvor det er plalagt ivesteriger i tide fremover. Her ka du blat aet fie ut hva som er plalagt i di bydel. Store tall og ivesteriger til tross, det er alltid meeskees ve og vel som er det viktigste i e kommue. Det gjespeiler seg også i dee utgave av Bergesere. Derfor gir vi deg siste ytt om våres tilbud til bar og ugdom, vi viser hvorda de kommuale barehagee jobber for å bli eda bedre og vi preseterer det ye tilbudet til byes eldre, uder overskrifte «Omsorg Pluss». Nyttig iformasjo om alt fra brøytig av veier til tips om viteraktiviteter og råd for å ugå ifluesasmitte, fier du selvsagt også i Bergesere. God lesig, Foto: Morte Wavik

3 4 BERGENSEREN JANUAR 4 JANUAR 4 BERGENSEREN 5 5 TIL SJEFEN LIV RØSSLAND BYRÅD FOR FINANS, EIENDOM OG EIERSKAP. Du er fiasbyråd og har det store overblikket. Hva er byrådets viktigste prioriteriger i budsjettet for 4? - Først og fremst viser budsjettet e sterk prioriterig av kommues kjereoppgaver. 9 av kroer går til barehage, skoler og omsorgstregede. De fremste satsige er ivesteriger i skolebygg. Tre ye sykehjem skal bygges og 58 døgbemaede plasser Omsorg pluss-boliger. Selv om ma har store hjelpebehov, øsker mage å bo i ege bolig. Døgbemaede Omsorg pluss-boliger er da et godt og trygt alterativ hvor beboere får tilbud om tre felles måltider daglig samt e rekke aktiviteter. Isatse mot åpe russceer styrkes gjeom bo-oppfølig, og arbeidet med å fremskaffe 4 ye utleieboliger fortsetter. Målsetige er å tilby gode tjeester til rusavhegige og bidra til at parker og byrom oppleves trygge.. Hva er du mist forøyd med? - Kommuees itektssystem. 3. Det er budsjettert med over fire milliarder på skoleivesteriger de este fire åree. Har kommue økoomi til å takle de økte låekostadee dette medfører? - Berge kommue har solid økoomi og god økoomisk kotroll. Store ivesteriger kommer fordi vi skal møte de store behovee for kommuale tjeester i tide framover. Økoomiplae bygger på e realvekst i kommues frie itekter og tar hesy til økt reteivå. Med disse forutsetigee vil Berge kommue dekke låekostadee. Byrådet arbeider også kotiuerlig med kapitalfrigjørig, ser etter bedre driftsalterativer og avbyråkratiserig for å øke kommuees hadlefrihet. 4. Hva er de største utfordrigee for fremdrifte i arbeidet med å ruste opp skolee? - Når så mage skoler skal rustes opp i løpet av få år, er det e stor kabal som skal gå opp. I mage tilfeller er det behov for erstatigsskoler som elevee må busses til eller paviljoger i skolegårde. Noe gager må vi også fie alterative lokaler til baras fritidsaktiviteter. Det ka også være utfordrede å fremskaffe egede tomter i ærmiljøet. Heldigvis går elever, asatte og foreldre e lysere tid i vete. Når dette tiåret er omme, vil store deler av skole-berge se helt aerledes e de siste 3 åree. I este hver eeste bydel vil vi åpe ye eller totalrehabiliterte skoler. 5. Hvilke betydig vil regjerigsskiftet ha for Berge kommue? - Edrigee i 4 er relativt små som følge av at de ye regjerige ku hadde tre uker til å gjøre edriger. Vi vil ok se større edriger i este års budsjett. Me det er gledelig at helsemiister Bet Høie styrker bevilgiger til rusomsorg og har forståelse for de krevede situasjoe på Nygårdshøyde. FOTO: MARIT HOMMEDAL Budsjett for ivesterig I 4 skal det brukes 7,4* milliarder kroer på å drive Berge kommue, og det er budsjettert med ivesteriger for 3,5 milliarder. De største ivesterigee blir iefor barehage og skole. TEKST: ANN-KRISTIN LOODTZ Berge kommue har flere skoler som treger rehabiliterig. Ved utgage av året maglet 3 av 89 kommuale skoler godkjet ieklima. Avvikee for skolee varierer, fra problemer med belysig til fuktitregig og dårlig vetilasjo. De este fire åree er det budsjettert med 4, milliarder kroer til å rehabilitere og bygge ye skoler. Vedlikehold av kommuale bygg trappes også opp. Det skal brukes mer peger på daglig vedlikehold e det er blitt gjort tidligere. Mer om dette leser du på side 7. I skole, barehage, helse, va, parker og byrom kultur og idrett skal det ivesteres for totalt, milliarder de kommede fire åree. Plalagte ivesteriger for di bydel ka du sjekke på sidee -3. Store ivesteriger krever økt låeopptak. Kommue hadde e gjeld på,3 milliarder i 3. Ie utgage av 7 aslår** kommue at gjelde vokser til 7,6 milliarder. Rudt halvparte av gjelde dekkes av gebyrer, primært va- og avløpsgebyrer. Noe dekkes av reteavhegige statstilskudd og av låtakere som betaler ed startlå, mes rudt e tredjedel av de totale gjelde belaster kommues frie itekter. I spalte til vestre gir fiasbyråd Liv Røsslad et perspektiv på hvorda økt låeopptak påvirker kommues økoomi. Nye ivesteriger ka også gi økte kostader til drift. I år er det for eksempel tatt høyde for drift av det ye alegget for svømmig og stup på Nygårdstage. Bak tallee fier du meesker. I Berge kommue arbeider det 7 asatte. Det er omtret like mage som det bor i Kristiasud. Når disse går på jobb hver dag, hadler det til syvede og sist om - ettopp - meesker. Om bar, uge, eldre, hvorda vi har det i bye vår, helse, sikkerhet og folk som har det vaskelig. På sidee 6- forsøker vi å vise oe av det eorme omfaget på de daglige drifte av Berge kommue sie tjeester. Og hvilke prioriteriger byrådet og flertallet i bystyret har gjort for 4. * Tallee som blir presetert i dee utgivelse ka bli justert i e detaljerigssak som byrådet skal vedta i februar. Utregigee i dee utgivelse er tatt ut fra avrudete, store tall. ** I byrådets istillig til budsjettet Hvor kommer pegee fra? Pegee til drift kommer hovedsakelig fra ibyggere i form av skatter, kommuale gebyrer og egebetaliger, fra state som rammetilskudd, refusjoer og adre tilskuddsposter, samt øvrige itekter som aksjeutbytte o.l.. Ivesteriger fiasieres primært med låeopptak, tilskudd og overføriger fra statsbudsjettet. Va- og avløpsivesteriger fiasieres av va- og avløpsgebyree. Alterative budsjettforslag Dee utgivelse tar for seg bybudsjettet som er vedtatt av flertallet i bystyret. Opposisjospartiee legger frem alterative budsjettforslag som de voterer for år bystyret vedtar budsjettet. Forslagee til Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Vestre, Seterpartiet, Miljøpartiet og Byluftsliste fier du på W berge.kommue.o/budsjett SKOLEPROSESSER: Det er e omfattede prosess å få rehabilitert eller bygget e skole. Først kommer kartleggig, så skal det fattes politisk vedtak om e hadligspla, så skal sake iarbeides i kommues budsjett og økoomipla, og så ka ma gjeomføre selve rehabiliterigsarbeidet. Bildee viser:. Vetilasjosalegg på ye Søreide skole,. Ulsmåg er uder byggig, 3. Da paviljogee ble plassert på Varde skole, 4. Befarig på Nordes skole, 5. Uteplass ved paviljogee på Sydeshauge (Møhlepris skole) 6. Mide skole som sart er ferdig rehabilitert, 7. Oppstart rivig på Nattlad skole, fra vestre direktør for Etat for utbyggig i Berge kommue Jarle Kvalvik, rektor på Nattlad Ole Hery Halleraker og skolebyråd Harald Victor Hove, 8. Ie fra de ye katie på Ny-Krohborg, og 9. Søreide skole står å ferdig. (Foto: Marius Solberg Afise, Ola H. Målses, Syøve Aas, Geir Kutse, Kristi Klemsdal og A-Kristi Loodtz) 8 77 kr dage per bergeser Kommueøkoomi er et komplisert puslespill der svimlede summer går mellom stat og kommue. Derfor gjør vi det litt ekelt. TEKST: OLA HENNING MÅLSNES Dersom vi teker oss at alle bergesere får like mye, blir det kroer i året på hver av oss. Kommue har da hver dag 77 kroer fra hver ibygger til disposisjo. Og av de 77 kroee går kroer raskt med til å drive de største velferdstjeestee som kommue har asvaret for: Barehage, skole og helseog omsorgstjeester. Vi sitter igje med 55 kroer. 6 av dem går til admiistrasjo og fellesutgifter for hele kommue, 4 kroer går til va i sprige, hådterig av avløp, kommuale veier og byutviklig. 3 kroer går til å hjelpe dem som har sosiale problemer, vaskeligheter på boligmarkedet, parker og turstier og gi et løft i områder med utfordriger år det gjelder levekår. Kultur, ærig og idrett får tildelt i kroer dage. Til å slukke braer er det satt av to kroer dage. Og byes øverste folkevalgte orga, Bystyret, koster hver av oss e kroe dage i 4. Og så var det ivesterigsbudsjettet. Dette året skal vi ivestere for 3,5 milliarder kroer. De største ivesterigee skjer på skolebygg med,3 milliarder kroer. Va- og avløpsettet skal også rustes opp med ivesteriger for 84 millioer kroer. Flesteparte av ivesterigee blir fiasiert gjeom lå. Til avdrag og reter er det i 4 avsatt 8 millioer kroer. Dette utgjør åtte kroer for hver bergeser om dage. Dette kommer i tillegg til driftsutgiftee som er fordelt på tjeestee altså de 77 kroee. BRUTTO DRIFTSURGIFTER 7 44 (Tall i hele millioer) 53 Adm. og fellesposter 3 Bravese 4 Byutviklig, klima og miljø 39 Sosial, bolig og områdesatsig 877 Kultur, ærig og idrett 39 Sosial, bolig og områdesatsig 6 Kultur, ærig og idrett 38 Helse og omsorg 69 Bystyrets Sum utgi(er orgaer 6 3 Helse og omsorg 5 7 Barehage og skole INVESTERINGER (Tall i hele millioer) 95 Byutviklig, klima og miljø 3,5 Bystyrets orgaer 7 Adm. og fellesposter 4 66 Barehage 373 Skole Bravese Helse Bare 3 Kultur 4 Sosial 5 Byutv 6 Bra 7 Adm. 8 Bystyr

4 6 BERGENSEREN JANUAR 4 JANUAR 4 BERGENSEREN 7 Barehageplass der ma øsker Det er et mål at alle med rett til plass ka få det i de bydele de øsker. For å oppfylle dette, er det behov for flere barehageplasser e det som er vedtatt i barehageutbyggigsplae. På sidee -3 ka du se barehager som er plalagt de este åree. Tilskuddet til private barehager er trappet opp til 98 proset av tilskuddet som gis til de kommuale. BARN OG UNGE TEKST OG FOTO: KRISTIN HAUGE KLEMSDAL I FOTO: ELLEN ØKLAND kluderigstake står sterkt i orsk skole. Alle bar skal i utgagspuktet kue gå på ærskole si, også de med spesielle behov. Me oe gager ser både skole og de foresatte at baret treger oe mer. Det ka hadle om skoles kompetase eller ressurser, eller oe gager begge deler, sier rektor ved Tveiterås skole, Sigru Tveites. Idividuell opplærigspla Tveiterås er e spesialskole for bar med utvikligshemmig eller store lærevasker. Skole ligger på Tveiterås i Faa, og har for tide 37 elever fra.-. tri. Alle elevee har vedtak om spesialudervisig og har si ege idividuelle opplærigspla (IOP). Plae bygger på e sakkydig rapport fra PPT som gir Bareboliger Bareboligtilbudet til utvikligshemmede styrkes med,5 millioeri 4, og 5 millioer f.o.m. 5 Kommue driver 74 barehager, 88 skoler, é leirskole og åtte PPT- kotor. helsestasjoer, skolehelsetjeeste ved gruskoler og videregåede skoler, fire setre for familieveiledig (barever) og plasser i bofellessk ap for uge utvikligshemmede. 4 idrettshaller, Fysak og fire kulturkotor. Gir ca. 36,3 millioer i tilskudd til kultur- og idrett for bar og uge. Blat aet. Tveiterås ser mulighetee Når bara er aerledes, må skole ødvedigvis også være det. På Tveiterås tar udervisige utgagspukt i behovee og mulighetee til de ekelte elev. e vurderig av hvilke spesielle behov eleve har, og hvilket opplærigstilbud som bør gis. - Uder utarbeidelse av IOP samarbeider vi tett med eleves foresatte om hvilke mål vi skal sette. Elevee her på skole er veldig ulike. For oe ka dagliglivs-ferdigheter som å klare å gå på toalettet selv, eller å komme seg opp av rullestole, være viktige mål. Adre elever ka ha ordiære skolefag og mål som ligger ærmere «Kuskapsløftet», forteller Tveites. Kutt i frukt og kultur I tråd med statlig omprioriterig, avvikles gratis frukt på ugdomstrietog kulturskole på. tri i SFO-tide fra høste 4. 49:7 x6 Fag og tidlig isats Satsigsområder er lesig, regig og kommuikasjo. I 4 skal alle bergesskoler ha et leseprogram (eks. LeseLos), og i regig brukes bl.a. programmet Regebye. Arbeid med Tidlig isats fortsetter og styrkes med é millio til opplærig i regig i levekårsområder. SAMSPILL:Musikk er e viktig del av skolehverdage på Tveiterås. Her øver «Popgruppe» til juleavslutig. Fra vestre: Musikkterapeut Roar Ruus Fisås, spesialpedag og Trod Nordvik og elevee Madelee, Marci og Sofie. Kommuikasjo er økkele Kommuikasjo står helt setralt i skoles arbeid med elevee, uasett hvilke utfordriger de har. - Det aller viktigste er å gi dem e mulighet for å kommuisere, og vi jobber med å fie ut hvilke kommuikasjosformer som passer best for de ekelte. Er det ord, teg eller bilder? Bar med autisme treger for eksempel visuelle dagsplaer for å strukturere hverdage og holde oversikt. Me vi ser at alle våre elever har ytte av slike plaer, og at det er e fordel å bruke billedkommuikasjo. Noe av elevee har utfordriger med atferd, me Tveites liker ikke begrepet atferdsvasker. - Jeg teker at dette hadler om at vi må fie e vei i til eleve. Vi må lage et opplegg rudt hvert bar som fugerer, sier hu. Mestrig med musikk Det kreative har stor plass på Tveiterås, og musikk er e viktig del av skoles tilbud. På musikkrommet er «Popgruppe» i gag med siste øvig før juleavslutige. Joh Leos «War is over» ruger i lokalet. Fire Kultur og breddeidrett Bystyret øsker økt bruk av kommuale idrettsalegg og kulturbygg i alle bydeler. Kulturhus i Fylligsdale og Åsae er uder plaleggig. Bystyret vil legge til rette for toppidrett og taletsatsiger. Ti ye og/eller BARN OG UNGE rehabiliterte ærmiljøalegg skal stå ferdige i 4. Potte for kommual støtte til private idrettsalegg styrkes oe. elever spiller trommer, gitar og syger samme med musikkterapeut Roar Ruus Fisås og musikklærer og spesialpedagog Trod Nordvik. De to er overbeviste om at musikke påvirker elevee positivt. - Musikk utvikler så mye av meesket, både tale, motorikk, bevegelse og det sosiale. Dessute er musikk veldig motiverede for elevee å holde på med, meer Nordvik. - Det er veldig mye lærig i badsamspill. Og det er idetitetsskapede det former dem som meesker og det gir dem selvtillit, sier Fisås. - Vi har e del opptredeer, og det er viktig. Da har vi oe å jobbe mot, og elevee får e opplevelse av å mestre, sier Nordvik. Sterkt fagmiljø Som spesialskole har Tveiterås et sterkt fagmiljø rudt bar med lærevasker og spesielle behov. Her jobber ikke bare lærere og spesialpedagoger. Skole har mage fagarbeidere, to musikkterapeuter og to sykepleiere, og kommues fysioterapeuter som har faste dager på skole er også utdaet rideterapeuter. Det kollegiale samholdet er høyt prioritert. - Vi jobber mye med verdier og er opptatt av å støtte og hjelpe hveradre. Det ka være tugt å jobbe med elever som har ekstra behov. Me er det oe som fortjeer at vi heger litt ekstra i stroppe, så er det dem. Og de som jobber her blir i jobbee sie lege. Mage oppfatter dette som et svært meigsfylt arbeid, sier Tveites. Støtter de foresatte Det tregs e hel ladsby for å oppdra et bar, heter et afrikask ordtak. For bar med spesielle behov og vasker tregs det kaskje e hel kommue. Elevee på Tveiterås har sammesatte behov, og de foresatte har mage istaser å forholde seg til. Forute skole følges bara opp av Pedagogisk psykologisk tjeeste (PPT) og gjere også spesialisthelsetjeeste. Mage har vedtak om kommuale tjeester som avlastig og støttekotakt. For å koordiere hjelpe best mulig møtes foresatte, skole og adre istaser til såkalte asvarsgruppemøter, som holdes etter behov, me mist e gag i året. Tema på møtee ka for eksempel være skolehverdage, sfo, avlastig, hjemmesituasjoe og fritidstilbud. - Elevee er her på skole hver dag, og vi blir godt kjet med dem og foreldree. Vi må våge å sakke om at disse familiee har e ae hverdag e adre. Som skole har vi vår rolle, me er samtidig opptatt av å løfte behovee deres. Målet vårt er å hjelpe elevee til å få et godt liv, avslutter rektor Sigru Tveites. FOTO: MARIUS SOLBERG ANFINSEN Tjeester til bar/ familier med spesielle behov SKOLE Berge kommue har orgaisert særskilte tilbud for elever med utvikligshemmig og/eller lærevasker ved oe av skolee i kommue. På alle skoler utatt Tveiterås er gruppee tilkyttet ordiære skoler. Følgede skoler har tilbud: Loddefjord Kalvatræet Ladås Nordes Tveiterås Hop Rothauge Sadgota Åstveit Ortu Ytrebygda ANDRE TJENESTER: Avlastig Støttekotakt Omsorgslø Ledsagerbevis KULTUR: Kommues fire kulturkotorer har ege tilbud til bar og uge med utvikligshemmig. IDRETT: Det fies tilrettelagte tilbud i de ulike bydelee. Aktivitetee er ete orgaisert gjeom lokale idrettslag eller gjeom Idrettsservice, FIKS Berge. Byrådet har for tide ute e hørig om det spesialpedagogiske feltet i Berge kommue. Sake med tilhørede rapport fies på W berge.kommue.o Veter med Bufetat For å ugå økte kostader, har bystyret utsatt overtakelse av tiltak for eslige midreårige flyktiger fra statlige Bufetat, Mål om tidlig isats i hjemmet videreføres. Bareveret styrkes med åtte millioer for å hådtere økt aktivitetsivå i tjeeste. Mer til vedlikehold Berge kommue skal å bruke betydelig mer på vedlikehold av skolebygg, barehager, idrettshaller og kulturhus. TEKST OG FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ Imai 3 vedtok bystyret e pla for vedlikehold av hele de kommuale bygigsmasse. Metode er å kartlegge hvert ekelt bygg og etterfølge med e kokret hadligspla. Det er et mål å være ajour til ehver tid og ugå bruksforbud av kommuale bygg dette omfatter også skoler, barehager, idrettshaller og kulturhus. Vedlikeholdsbudsjettet styrkes med 8 millioer i 4, altså fra 74 til 54 millioer. Totalt i periode 4 til 7 øker vedlikeholdsbudsjettet for kommuale bygg med 3 millioer. For å dekke merutgifter som skolee har fått i forbidelse ieklimasituasjoe (som til økt lærer-/assistetbemaig og skyss til alterative lokaler), har bystyret dessute vedtatt 7,5 millioer ekstra til egagsutgifter til skolee i 4. Vedlikeholdsmidlee er e del av driftsbudsjettet. Når det gjelder større oppgraderiger og ybyggig, fiasieres dette gjeom ivesterig (se uder). Ved årsskiftet maglet 3 av kommues 89 gruskoler godkjeig etter forskrift om miljørettet helsever. Avvikee for skolee som ikke er godkjet, varierer i omfag, fra problemer med belysig, til fuktitregig og dårlig vetilasjo. Kartleggig og utbedrig av skolee skjer i faser og kokretiseres i hadligsplaer. Hadligspla for 3 skoler er vedtatt av bystyret. Bystyret har også vedtatt løypemeldig for Hadligspla for skoler. Det arbeides også med e Hadligspla 3. Det er budsjettert med 4, milliarder i skoleivesteriger og 7 millioer i barehageivesteriger de este fire åree. For oversikt hvilke skoler og barehager som omfattes, se sidee -3. Det er for øvrig etablert e sekkepost til midre byggoppgraderiger for hele de kommuale bygigsmasse, totalt 4 millioer i 4. Foreløpig fordelig gir 5 millioer til skolebygg og millioer til barehager. Blir dyrere i drift. Nye ivesteriger ka også føre til dyrere drift. Det er er det budsjettert med 5, millioer ekstra - hoved-sakelig relatert til ye Søreide, Helle og Søråshøgda skoler, Håladsdale leirskole, flerbrukshall på Bøes og volleyballhall på Skjold. I tillegg kommer 5, millioer til driftsutgifter kyttet til ytt ivetar, som for eksempel IKT-utstyr. FØLG OPPRUSTING AV SKOLENE PÅ: W berge.kommue.o/ieklima Helse i alle ledd I 4 skal 3 barehager ha brukt udervisigsopplegget Mestre med kroppe, for å gi mer fysisk aktivitet. Alle bar skal tilbys helsesjekk første skoleår. Bar og uge med særlige behov skal følges opp med e idividuell pla. Skolehelsetjeeste styrkes med 4,5 millioer (statlig satsig). Arbeid mot klamydia blat ugdom fortsetter. Frisklivssetrale skal prioritere bar og uge med overvekt. DRIFT OG INVESTERING: Vedlikeholdsbudsjettet for skoler øker, og det er budsjettert med 4, milliarder i skoleivesteriger på fire år. Nybygg og rehabiliterig av Varde skole (bildet) er fullfiasiert i 6.

5 8 BERGENSEREN JANUAR 4 JANUAR 4 BERGENSEREN 9 Gir plass til bybae og flere bergesere Befolkigstallet i Berge er vetet å stige med 3-4 per år. Av overordete mål for kommues byutviklig er fortettig, flere boliger, regulerig for bybae, ærigsutviklig og utviklig av trasportettet. For oversikt kokrete plaer i 4, se guide på W berge.kommue.o/budsjett Mål for itegrerig Bystyret har vedtatt at Berge skal bosette 35 flyktiger i 4; det dekkes gjeom statlig itegrerigstilskudd. Alle yakome flyktiger skal delta i itroduksjosprogram, og ambisjoe er at 5 proset skal være selvhjulpe etter det. Det skal opprettes to ye stilliger i tolketjeeste. FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ Lokaler til legevakte Legevakte og Akuttposte skal flytte til Utrustigsbygget i Solheimsvike, og kommue må betale tomgagsleie fra 4. Tidspukt for flyttig er ikke avgjort. Jf. Samhadligsreforme plalegges også et ytt kommualt døgtilbud for korttids sykehusopphold, ie. jauar 6 (statlig fiasierig). Teller ed til Tall Ships Races Tall Ships Races arrageres juli. I 4 er det satt av fire millioer kroer over budsjettet til Byrådsavdelig for kultur, ærig, idrett og kirke - og tre millioer uder byutviklig til skiltig og trafikale tiltak. Totalt millioer brukes i periode -4. FOTO: TORIL B. SCHALCK Sart klart for svømmig og stup Det ye hovedalegget for svømmig og stup på Nygårdstage åper i løpet av 4. I vår gjeomføres tekiske tester av bl.a. vakvalitet, temperatur, vetilasjosalegg m.m. Visjoe er at bygget ka bli et samligspukt for byes ibyggere, i tillegg til area for svømmeidrette og svømmeopplærig i Berge. Kommue bygger samme med fylket, og selve svømmealegget har kostet e drøy milliard. Nye Amalie Skram videregåede åper til skolestart 4. Se bilder på W berge.kommue.o/svommealegg BY OG BOLIG Bolig er e meeskerett, ikke e premie. Dette er grutake i et ytt prosjekt som Berge kommue går i gag med i 4. TEKST OG FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ 3 av byes bostedsløse har utfordriger kyttet til rus og psykisk helse. Berge kommue vil teke ytt om hvorda ma ka hjelpe dem, og de este tre åree øsker ma å bosette 4-5 persoer i Bergehus og Åsae etter e metode som er tuftet på et prisipp om brukerstyrig og valgfrihet. Prosjektet heter «Housig First» og iebærer som avet tilsier at veie til et bedre liv, starter med et sted å bo: - Når det gjelder bosettig av vaskeligstilte har det gjere vært slik at ma har tildelt bolig i områder med flere vaskeligstilte. Nå vil vi su på det: Ma skal få velge bolig selv, i et ordiært boligområde, og ute at ma først må gjøre seg fortjet til bolig, forklarer Elisabeth Fraze. Det er også opp til de ekelte hvilke type oppfølgig og tilretteleggig ma øsker og har behov for. - Folk som ser rus uteifra, har e tedes til å se e «arkoma i Nygårdsparke». Rus er e del av problemet, me ikke alt. Alle meesker er forskjellig og bør behadles idividuelt. Får hjelpe hjem Fraze har arbeidet mage år ie rusomsorge i Berge kommue, blat aet på Strax-huset. Hu leder det tverrfaglige teamet som skal følge opp leietakere som deltar i prosjektet. Boppfølgige skal være tett på og tilpasset prosjektdeltagers behov. Det blir hele tide lagt vekt på at persoalet ka være diskusjos- og samtaleparter, me at brukere selv bestemmer. Startet i New York «Housig First» startet som et sosialt eksperimet uder avet «Pathway to Housig» i New York i 99. Det viste seg så vellykket at det ble adoptert til flere lad i Europa, deriblat Sverige og Damark. Forskigsresultater har vist at 8-9 proset av leietakere beholder boligee sie i flere år. De blir mer stabile, treger midre helsehjelp, ruser seg midre og opplever bedre livskvalitet og verdighet. Huseiere opplever på si side at problemer raskt blir hådtert av «Housig First»-teamee. I Norge er prosjektet fiasiert gjeom statlige tilskudd, og i Berge skjer det som et samarbeid mellom Berge kommue, Husbake og Helse Berge. Adre prosjektbyer som deltar er Moss, Trodheim, Sades, Madal, Dramme og Sadefjord. Kommue driver seks vabehadligsalegg og avløpsreseale gg. Vedlikeholder 63 mil kommual vei og mil gag-/sykkelvei. Behadler 38 byggesaker og 4 private plaforslag i året. Driver 54 omsorgs- og utleie boliger og 89 bofellesskap for utvikligshemmede. Yter sosialhjelp til 7 persoer og utdeler 6 startlå. Foretar 5 3 bratilsy i private boliger. Driv er seks svømmehaller, to sjøbad, to isbaer og e rekke biblioteker. Blat aet. Går ye veier i boligomsorge PÅ BOLIGJAKT: Teamet til «Housig First» består av helse- og sosialfaglig persoell, samt e tømrer som skal fugere som vaktmester og miljøarbeider. Fra vestre: Prosjektleder Elisabeth Fraze, sykepleier Britt-Kari Halvorse, sykepleier Stig Mukvold (Helse Berge), sosialpedagog Nadie Kojda-Ardt, sosioom Gjermud Veka og tømrer og miljøarbeider Rue Aabrekk. Vil du være utleier? Housig First er på jakt etter egede, gjere ett- og toroms leiligheter i Bergehus og Åsae, som ligger i ordiære boområder, gjere borettslag eller sameie. Utleiere i de aktuelle bydelee er velkomme til frokostmøte ved Klosterhage hotell, de. februar klokke For mer iformasjo, kotakt eller prosjektleder Elisabeth Fraze, mobil Følger hadligspla mot åpe russceer Hadligspla mot åpe russceer ble vedtatt av bystyret i 6. mars. De store lijee går ut på å bryte opp store rusmiljøer i setrum og gi oppfølgig til brukere i de bydele ma hører til. Det er tidligere etablert setre for legemiddelassistert rehabiliterig (LAR) i sju av åtte bydeler. I 4 etableres det Mottaks- og Oppfølgigssetre (MO-setre) på Wergelad og Nesttu. De vil blat aet omfatte kommuale tjeester, spesialisthelsetjeester, miljøterapeutiske tilbud, samt arbeids- og aktivitetstilbud. Strax-huset på Damsgård fugerer som et slikt seter. Plaee for ye MO-setre har skapt bekymrig blat beboere på Nesttu og Wergelad. Det har vært gjeomført samarbeidsmøter mellom kommue og politiet, og med velforeiger og lokale lag i disse områdee. I tillegg skal det arrageres møter med ærigsliv, kommuale områdeledere, kommualdirektører og byråder for de aktuelle byrådsavdeligee. Det legges opp til e ær dialog med omgivelsee både før og etter åpige av MO-setree, for å skape trygge og gode ærområder. Å gi brukere idividuell oppfølgig i ege boliger, er også et ledd i hadligsplae. Housig First er é metode. I tillegg tilbys boliger med tett oppfølgig på Loemarka fra 3 og i Bjørsosgate fra våre 4. I Bjørsosgate plalegges det også å setralisere e byomfattede booppfølgigstjeeste. Som et ledd i gjeomførige av Boligmeldige fra 6, bygger kommue dessute 4 boliger for vaskeligstilte. Disse var ferdig fiasiert i 3. Nå er om lag av boligee tatt i bruk og de resterede er bestilt eller uder byggig. Hadligsplae omfatter også utviklig av områder. Nygårdsparkes edre del ble rustet opp høste 3. Over budsjettet er det satt av midler til å ruste opp reste av parke i 4. W berge.kommue.o/tiltak-mot-rus FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ Mer til Torget Budsjettet økes,5 millioer for å dekke rehold av fisketorget uteom åpigstidee. FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ Kjappe mål på byggesak Berge ligger høyt i gjeomsittlig saksbe-hadligstid for regulerigsplaer på gru av e del eldre saker som krever mage avklariger. Det er et mål å få ed gjeomsittet, og det er tidligere vedtatt fem millioer ekstra til dette i 4. Ret va i sjø og på lad Ie 7 skal Berge ha reserve vaforsyig til alle husstader i tre måeder, uavhegig av edbør og om et alegg er ute av drift. Utslipp i sjø skal bli eda reere, og Va- og avløpsetate bygger ut fire store resealegg som skal være i full drift i løpet av 5 (mer ss -3). Etterslep på veie Budsjettramme til drift og vedlikehold av kommuale veier videreføres på et øktert ivå. Årlige 9 millioer til Aksjo skolevei videreføres, og det er vetet økte leieitekter på 5,8 millioer for parkerigsaleggee. Like levekår I 4 prioriteres Damsgårdssudet, Slettebakke, Idre Laksevåg og Ytre Ara i kommues områdesatsig. Ny brabåt og ytt ødett Braveseet skal bruke millioer på y brabåt i 4. Ellers iføres ytt digitalt ødett, iitiert av setrale mydigheter. Forvetet ferdigstillelse i Berge er 4/5. Foryer parker og byrom Det budsjetteres med 3 millioer mer til drift av foryete parker. Det skal brukes rudt 3 millioer på grøe ivesteriger. For oversikt, se ss -3. FOTO: KARI INGVALDSEN

6 BERGENSEREN JANUAR 4 JANUAR 4 BERGENSEREN Veter økte pesjoskostader Det er vetet at pesjoskostadee for kommuee vil øke utover det som blir kompesert gjeom overførigee fra state. Avviket mellom betalte premier og bereget pesjoskostad kalles premieavvik. Hådterige av premieavviket ka skape problemer for ekelte kommuer. Bystyret har bedt byrådet om å ta iitiativ overfor departemetet for å få statlig dekig av dette som er rettferdig og rimelig for alle kommuee. For Berges del aslås este års premieavvik til å bli høyere e 85 millioer kroer. Miibusser 3 millioer fordelt på 4 og i 5 skal brukes til å skifte ut itil seks miibusser til trasport av eldre og fuksjoshemmede. FOTO:MARIUS SOLBERG ANFINSEN Flere ka velge hjemmesykepleier Hjemmehjelp og hjemmesykepleie er fra. jauar 4 samlet i é etat som heter Etat for hjemmebaserte tjeester. Samtidig utvides brukervalget for hjemmesykepleie fra. februar slik at også brukere i Solheim, Ytrebygda og Faa ka velge om de øsker å motta tjeester fra e kommual eller privat leveradør. W berge.kommue.o/brukervalg Kulturell og aktuell Gjeom De kulturelle spaserstokke arrageres forestilliger blat aet ved sykeog aldershjem, samligssteder for beboere av service- og omsorgsboliger, trygdeboliger og eldreboliger. Ved kommues fire seiorsetre arrageres dasetreff, kurs og kafetreff. Aktiviteter aoseres i Kommuetorget i Berges Tidede hver sødag. FOTO:MARIUS SOLBERG ANFINSEN Flere gravplasser Det skal opparbeides 65 flere graver i 4. Gravplassee i Åsae, Øvsttu og Fylligsdale skal utvides, og det kommer ye gravplasser på Teebekk på Laksevåg og Mellige i Åsae. FOTO: ENDRE HOVLAND Får hjelp til å klare hverdage Det er et mål å komme tidlig i år folk søker hjelp og tree på de aktivitetee persoer treger for å mestre dagliglivet hverdagsrehabiliterig. Øsket er at 8 proset av brukere skal oppleve bedre fuksjo etter gjeomført rehabiliterig. ALDERDOM Kommue driver 55 alders- og sykehjemsplasser, 38 Omsorg plu ss-plasser, 9 omsorgsboliger og 55 boliger for utvikligshemmede. 437 brukere av hjemmesykepleie og 4374 brukere av hjemmehjelp. Seiortrim i åtte idrettshaller og aktiviteter iefor de kulturelle spaserstokke. For å eve oe. TRYGT OG GODT: Gerd Emilie Syverse får middag servert på rommet år hu vil, her servert av helsefagarbeider Sara Eikås. Omsorg pluss Nye og gamle sykehjemsplasser I arbeidet med å sikre ok sykehjemsplasser av god kvalitet er følgede prioritert i budsjettet: TEKST: ANN-KRISTIN LOODTZ FOTO:MARIUS SOLBERG ANFINSEN Omsorg med det lille ekstra Gerd Emilie Syverse (8) er beboer i kommues Omsorg pluss-alegg i Fylligsdale. Her har hu si ege leilighet, og samtidig tilgag til et døgbemaet omsorgstilbud. TEKST OG FOTO: KATARINA LUNDE Et døgbemaet omsorgstilbud hvor boeheter med livsløpsstadard kyttes samme med aktivitetstilbud og tilbud om måltider. Boligee er tilpasset bevegelseshemmede. Leilighetee er kommuale utleieboliger, og beboere betaler husleie og mottar hjemmetjeester på samme vilkår som for adre hjemmeboede. Berges første Omsorg pluss-alegg ble åpet på Fatoft i august. I tillegg til boligee i Dag Hammerskjöldsvei, er det etablert Omsorg pluss-tilbud på Solheim. Et ytt alegg med 58 boliger er uder plaleggig på Gartermarke i Fylligsdale. Oppgraderer. Fra. jauar 4 er aldershjemsplasser oppgradert til sykehjemsplasser ved Metodistkirkes alders- og sykehjem. På sikt skal alle to-segsrom i sykehjemmee fases ut. Avvikler. På gru av bygigsmessige forhold ved gamlebygget på Egeseteret, avvikles 3 sykehjemsplasser der. De erstattes med plasser i adre lokaler. Bygger. I fjorårets budsjett var det plalagt et ytt sykehjem med 9 plasser, med atatt ferdigstillelse 5. Bystyret har vedtatt at dette får segeplasser og plasserig på Sadsli, forvetet ferdigstillelse er våre 8. I plaperiode budsjetteres det for ytterligere to sykehjem, med itil 9 plasser i hvert. Disse skal plasseres i Råstøle (ferdig høste 7) og i Åsae. Drift av ye sykehjem skal fiasieres delvis gjeom ye økte rammer, delvis ved utfasig av ikke tidsmessige tiltak. Omstiller. Byrådet har varslet e lagtidspla for å utvikle omsorgssektore for å møte krav om økt kapasitet og kvalitet. Det statlige ivesterigstilskuddet til e istitusjosplass dekker cirka 3 proset av kostadee ved ybygg. Det betyr at store deler av rete på lå må dekkes over driftsbudsjettet, oe som fordrer ete mer statlige overføriger eller e omstillig av tjeeste. Syverse har bodd i Dag Hammerskjöldsvei i Fylligsdale i vel et år. Da hu flyttet i, var leilighete e servicebolig. Nå er de e del av kommues ye satsig Omsorg pluss. Det iebærer at leilighetee er døgbemaet, og at beboere får tilbud om faste måltider og sosiale aktiviteter. - Dette er ige istitusjo. Beboere ka komme og gå som de vil, forteller daglig leder for Omsorg plussboligee i Fylligsdale, Ui Jese. Nytt steg i omsorgstrappe For å få plass i e Omsorg pluss-bolig, må et vedtak fattet av forvaltige ligge til gru. Tilbudet skal tette gapet mellom eget hjem og istitusjo, og plassee tildeles brukere som har behov for tilsy og bistad på døgbasis, me som ikke har behov for e så omfattede oppfølgig som det er på et sykehjem. - Omsorg pluss er e del av Berge kommues vektleggig av økt mestrig og økt selvstedighet ie eldreomsorge, påpeker spesialrådgiver i Byrådsavdelig for helse og omsorg, Iger Helee Larse. - Tilbudet ka være med på å dempe presset på sykehjem. Vi ser at det er vel så viktig å gi brukere mer selvstedighet ved å få flere steg i omsorgstrappe. Der ma tidligere ku ville tekt sykehjem, ser ma å alterative løsiger. Også eldre hjelpetregede med betydelige pleie- og omsorgsbehov ka ha ytte og glede av å bo i ege bolig, sier Larse. Frihet til å velge For Syverse var overgage fra eget hus i Barlie til leilighete i Dag Hammerskjöldsvei e stor omveltig. Det opplevdes uvat og litt skremmede i starte, irømmer hu. - Me å kue jeg ikke hatt det bedre, sier Syverse. Hu føler seg trygg her. Møbler fra huset og familiehytte pyter opp bolige. Bar og barebar kommer ofte på besøk. É gag om dage tar hu ture ed til katie og spiser middag. Reste av måltidee får hu levert opp til rommet. - Det er fit å kue velge, sier Syverse. Beskjørhet gjør at kroppe ikke leger spiller helt på lag med hee. Da er det ok med é tur om dage ed etasjee. - Jeg pleier å komme meg ed til middage. Da får jeg med meg det sosiale også. Det er mage kjekke meesker her, og vi preiker i vei. Jeg er vel gjere de som sakker aller mest, sier hu med glimt i øyet. Bemaet hele døget - Trygghet, tilgjegelighet og trivsel er stikkord vi jobber ut ifra. Her er det mye latter og høyt uder taket, sier ledere for omsorgsboligee i Dag Hammerskjöldsvei. Tilgjegelighete er oe Syverse fremhever ved Omsorg pluss-tilbudet. - Nå ka jeg rige persoalet midt på atte om jeg treger det, og de kommer på sekudet. Det er fatastisk. Hver dag er det tilbud om sosiale aktiviteter i fellesstue. Quiz, korsag og filmvisiger er eksempler på tilbud beboere ka være med på, om de øsker. - Jeg opplever at beboere føler e frihet ved å være her. De ka selv velge hvorda dage skal være og hvor mye de vil være med på, påpeker Jese. - Dette er et flott og trygt sted å komme til, oppsummerer Syverse. Tar imot. Det plalegges også e ege mottaksehet for utskrivigsklare pasieter fra sykehus til sykehjem. Vedlikeholder. Alle helsebygg i kommue skal kartlegges ie første halvår 5. Gjeomgage er et ledd i kommues vedlikeholdspla for hele de kommuale bygigsmasse (les mer side 7). Av det økte vedlikeholdsbudsjettet på 8 millioer i 4 er 7 millioer foreløbig fordelt til vedlikehold av helsebyggee. Til å er ti helsebygg kartlagt. Rapporte kom etter arbeidet med årets budsjett, så fiasierig og prioriterig vil bli i seere budsjetter. Det er for øvrig etablert e sekkepost til midre byggivesteriger for hele de kommuale bygigsmasse, hvorav fem millioer til sykehjem og omsorgsboliger.

7 BE RG E N S E R E N JAN UAR 4 JAN UAR 4 BE RG E N S E R E N Her bygger kommue Åsae «Ivesterigsprogrammet» høres kaskje abstrakt ut, me det forteller altså hvilke ye ivesteriger som er lagt i i budsjettets plaperiode på fire år. For 4 er det budsjettert med 3,5 milliarder og for hele periode 4-7 svimlede, milliarder. Her fier du e foreklet fremstillig av hvilke prosjekter som skjuler seg bak tallee. Åsae Bergehus Barehager Kultur Sykehjem og idrett Va Grøe Reovasjo byrom Barehager Trollskoge barehage y barehage Ara *OPS = offetlig-privat samarbeid Laksevåg Barehager Valheim skole Vadmyra barehage y barehage Alvøe skole - oppgraderig og ybygg, parkerig og tilkomst Damsgård skole y skole Hole skole y ugdomsskoledel Va Resealegget i Hole utvides og oppgraderes. Grøe byrom Opparbeide ye gravplasser. på Teebekk. Ruste opp Laksevåg bydelspark. Tilrettelegger turveier, badeplass og friluftsformål på Lyreeset. Ytrebygda Søreide skole y skole og flerbrukshall er ferdig (OPS*) Råstøle skole volleyballhall Skeie skole kapasitetsutvidelse Sykehjem Et ytt sykehjem på Sadsli, seger Et ytt sykehjem i Råstøle, 9 seger Va Resealegget på Fleslad utvides og oppgraderes. Grøe byrom Etablere to ye badeplasser i Tagavika på Fleslad. Bergehus Barehager Skasemyre barehage Nordes oppveksttu byggetri (Haugeveie 4) Nygårdsparke barehage permaet Møhlepris oppveksttu barehage Helle skole utvidelse ferdig, ombyggig pågår Møhlepris oppveksttu skole totalrehabiliterig Årstad Barehager Sollie barehage Solheimslie barehage Kikse plass barehage permaet Motaa barehage permaet Mide barehage y barehage Solhaug skole barehage Barehage Ulrike avlastigsskole Årstad Laksevåg Berge kompetaseseter for Lærigsmiljø (Alrekstad) rehabiliterig Mide skole rehabiliterig Ladås skole y skole (OPS*). Fylligsdale Kultur og idrett Alegget for svømmig og stup på Nygårdstage, ferdig i 4. Ny bae for toppfotball, og y for breddefotball, på Stemmemyre i Sadvike. Opprustig Norges fiskerimuseum. Opprustig Mariakirke. Kultur og idrett Ny idrettsbae på Rautjer. Faa Faa Barehager Nattlad oppveksttu barehage Storetveit barehage permaet Va Resealegget i Ytre Sadvike utvides og oppgraderes. Grøe byrom Ruste opp Nygårdsparkes øvre del Ruste opp Teaterparke Ferdigstille Johaeskirketrappee Fylligsdale Lyshovde oppveksttu rehabiliterig Varde skole rehabiliterig og ybygg Omsorg pluss Et ytt Omsorg pluss-alegg. Boligee bygges samme med eldreseter og et bokollektiv for åtte aldersdemete, på Gartermarke. Kultur og idrett Oppgradere og utvide Fylligsdale idrettshall, iklusiv y bae. Bøes flerbrukshall er ferdig. Grøe byrom Gravplasse ved Fylligsdale kirke utvides. Sælevassdraget fra Ortuva vil bli gjeåpet. Va Valediger lags Bybae Lague-Fleslad. Grøe byrom Ruste opp Christieparke på Ladås. Ferdigstille Løvstie fra Grølie til Riplegårde, og etablere «lekestasjoer» lags stie. Ladåsløype fra Motaa via Nubbeva mot syd ferdigstilles. Ferdigstille Markusplasse i Damsgårdssudet. Etablere badeplasser ved Gjeddeva Ladås og på Tage. Reovasjo Ferdigstille biogassalegget i Rådale som skal hådtere slam fra resealeggee. Ikke valgt sted Skjold volleyballhall Ulsmåg skole y skole Nattlad oppveksttu rehabiliterig og ybygg Ytrebygda Reovasjo Slettebakke avfallsdepoi saeres. verdi. (OPS*). Grøe byrom Gravplasse på Øvsttu utvides. Bofellesskap Et ytt bofellesskap for utvikligshemmede, sted ikke valgt. Opprustig av skolee Bergesprogrammet bygger Bybae Iformasjo om opprustig av skolee legges ut på kommues ettside. Du fier ekelt «di» skole ved å velge bydel i meye. Gjeom Bergesprogrammet samarbeider kommue, fylket og vegveseet om plaleggig og byggig av for eksempel Bybae og ye gag- og sykkelveger. Ifrastruktur gjeom Bergesprogrammet dekkes ved bompeger og midler fra de tre partee. W berge.kommue.o/ieklima W bergesprogrammet.o/bybae Rollad skole utvidelse Leikvag skole y skole med volleyballhall. Kyrkjekrise skole skal avvikles og ugdomstriet flyttes til Leikvag år de er klar (OPS*). Kultur og idrett Ruste opp idrettsbae på Rollad. Sykehjem Et ytt sykehjem, 9 seger, adresse ikke valgt. Va Resealegget i Kverevik utvides og oppgraderes. Grøe byrom Gravplasse ved Åsae kirke utvides. Nye gravplasser på Mellige. Tilrettelegge Rolladsparke for bar. Ara Barehager Idre Ara barehage permaet Gares bareskole midre utvidelse (fullfiasiert i tidligere budsjetter) Seimsmyrae y ugdomsskole (OPS*) Kultur og idrett Alegge kustgress på bae på Espelad. Va Ny dam i Svartavat på Gullfjellet. Grøe byrom Det skal brukes 4 millioer på oppgraderig av lekeplasser. 3

8 4 BERGENSEREN JANUAR 4 4 BERGENSEREN JANUAR 4 JANUAR 4 BERGENSEREN 5 AVGIFTER OG GEBYRER 4 Et utvalg av gebyrer, avgifter og egebetaliger kyttet til e del av de tjeester som Berge kommue yter. Satsee er avrudet til ærmeste hele kroe. Politikk på 3 Ved å lese dee side får du med deg det aller viktigste som skjer i politikke i Berge. Bare saker som er edelig vedtatt omtales her. W DET POLITISKE SYSTEMET I BERGEN BYRÅDET Byrådet er Berges byregjerig. Byrådet ka fatte vedtak iefor store deler av kommues virksomhet. I saker der byrådet ikke har ødvedige fullmakter, kommer byrådet med forslag til vedtak. Sakee sedes så videre til behadlig i bystyret. BYSTYRET Bystyret fugerer på samme måte som Stortiget gjør på asjoalt ivå. Flertallet i bystyret bestemmer hvem som skal dae byråd. Bystyret vedtar også overordete mål, prisipper, strategier og plaer for kommues virksomhet, samt kommues budsjett. VEDTATT ENDRING VEDTATT ENDRING TYPE BETALINGSSATS SATS FOR 4 I BELØP FRA 3 TYPE BETALINGSSATS SATS FOR 4 I BELØP FRA 3 TYPE BETALINGSSATS HELSE OG INKLUDERING Egebetalig istitusjosopphold Maksimal egebetalig sykehjem Maksimal egebetalig aldershjem Dag-/attopphold ved boavdelig Plass på dagseter (pr. dag) Korttidsopphold ved alders- og sykehjem, pr. døg Hjemmebaserte tjeester pr. time Egebet. for husmorvikarer følger satsee for øvrige hjemmetjeester. Itektsgresee uder er basert på grubeløp i folketrygde (G) - uder 7.49 ( G) ( - 3 G) (3-4 G) - over (over 4 G) UTGIFTSTAK FOR HJEMMEBASERTE TJENESTER PR. MÅNED - uder 7.49 ( G) ( - 3 G) (3-4 G) - over (over 4 G) Diverse tjeester Kald middag bragt til hjemmeboede Varm middag til hjemmeboede Påslag for stor porsjo Varm middag servert i servicebolig Varm middag servert i seiorseter Frokost servert i serviceboliger Kvelds servert i serviceboliger Dessert TRYGGHETSALARM PR. MÅNED. - uder 7.49 ( G) - over 7.49 ( G) FOR BEBOERE I LANGTIDSOPPHOLD PÅ ALDERS- OG SYKEHJEM - fotpleie - klipp - vask og legg - permaet Egeadel for trasport til/fra dagsetre for utvikligshemmede. Tolketjeeste (Mottaks- og kompetaseseteret) MUNTLIG OVERSETTELSE, PR. TIME: Valige arbeidsdager: - mellom 6. og 7. - mellom 7. og. - mellom. og 6. - Mistesats/Telefotolkig (,5 timer) Helge-/høytidsdager, påskeafte, og etter kl.. på pise-, jul-, og yttårsafte, samt osdag før skjærtorsdag Skriftlig oversettelse pr. A4-side (3 ord): Tolkig hos advokat, i rette, hos politi og UDI Tolkig hos Biltilsyet (teoriprøve) pr. oppdrag SKJERMTOLKING -. time -. påfølgede pr. påbegyt /-time Utleie av skjermstudio (pr. time) Smitteverkotoret Reisemedisisk kosultasjo Vaksiasjoer Pr. dag 9 maks. pr. md Etter selvkost BARNEHAGE OG SKOLE Foreldrebetalig SFO Hel plass (5 t/u eller mer) - pr. md Morgeplass - pr. md. Ettermiddagsplass - pr. md. Dagplass - pr. dag Foreldrebetalig kommual barehage Heldagsplass (4 t. eller mer pr. uke) Halvdagsplass (33 t/u) Delt heldag (,5 t/u) Delt halvdag (6,5 t/u) KULTUR OG IDRETT Berge kulturskole Ordiær elevplass pr. år Svømmehaller og bad Ekeltbillett vokse/bar Klippekort vokse/bar ( klipp) Familiebillett ( v + bar) Årskort vokse/bar, hoør Halvårskort vokse/bar, hoør Nordes sjøbad Ekeltbillett vokse/bar Klippekort vokse/bar ( klipp) Familiebillett ( v + bar) Sesogkort vokse/bar, hoør Slåtthaug kustisbae/bergeshalle (kustisalegg) Vokse/bar Klippekort vokse/bar, hoør ( klipp) Familiebillett ( v + bar) Berge Offetlige Bibliotek Låekort og lå. purrig (vokse/bar). purrig (vokse/bar) 3. purrig (vokse/bar) Kirkelig Fellesråd Leie av kapell - iebys boede Leie av kapell - utebys boede Kremasjosavgift (gjelder ku utebys boede) Festeavgift - kistegrav pr. år Festeavgift - uregrav pr. år FEIING OG TILSYN ÅRSGEBYR FOR FEIING OG TILSYN Stadard: feiig og tilsy hvert 4. år Tilleggsgebyr for - feiig hvert år - feiig hvert aet år - feiig hvert tredje år For alegg med over 5kW ifyrt effekt: - årlig feiegebyr pr. røykløp - årlig tilsysgebyr pr. røykløp RENOVASJON Årsgebyr, beholdere, tømmig pr. uke: Itil 4 liter Itil 4 liter Itil 4 liter Itil 6 liter Bossettpåslag /35 8/ / 5 95/85 65/3 65/3 6 /45 4/5 4/5 Gratis 3/ 75/ / / 5/ 5 / / / / 5/ / BYGGESAK Opprettig av matrikkelehet og festegru Areal fra - m Areal fra - 75 m Areal fra 75 - m Areal fra. m -. m Areal fra. m Opprettig av uteareal på eierseksjo Areal fra - 5 m Areal fra 5-5 m Areal fra 5 - m Areal fra. m Opprettig av aleggseiedom Volum fra - 5 m³ Volum fra 5 m³ Tilbygg og påbygg av boliger - 3 m² 3-5 m² Over 5 m² Iredig av loft/kjeller som tilleggsrom til eksisterede boehet - 5 m² Nye boeheter søkadspliktige tiltak Første boehet, uasett størrelse Adre boehet, uasett størrelse jf De este, pr. boehet Hybel, campighytter, pr. ehet Garasjer, aust og uthus - 3 m² 3-5 m² 5 - m² Kostruksjo eller alegg Kaialegg/flytebrygge - 3 m² Kaialegg/flytebrygge 3-7 m² Kaialegg/flytebrygge over 7 m² Fasadeedrig og vesetlige reparasjoer Småhus (frittliggede eebolig, tomasbolig, 3 68 rekkehus, småhus i grupper), pr. fasade. Større bygiger, pr. fasade 7 55 Sammeføyig av brukseheter Sammeføyig av brukseheter, pr. y ehet Vesetlige terregigrep Vesetlige terregigrep VANN OG AVLØP ÅRSGEBYR VANN. PRIS FOR EN BOLIG MED STIPULERT (IKKE MÅLT) VANNFORBRUK Bruksareal m Bruksareal 5 m Leie for vamåler dimesjo DN mm ÅRSGEBYR AVLØP. PRIS FOR EN BOLIG MED STIPULERT (IKKE MÅLT) VANNFORBRUK Bruksareal m Bruksareal 5 m ÅRSGEBYR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE ER DU FORTSATT IKKE METTET? MER OM BUDSJETTET PÅ NETTET W berge.kommue.o/budsjett VEDTATT ENDRING SATS FOR I BELØP 4 FRA Årsgebyret økes med ca % FOTO: AN-KRISTIN LOODTZ Berge med eget kustgressfod Byrådet har som første kommue i Norge etablert et eget kustgressfod. Dette skal forekle prosesse med å ta imot tilskudd fra private givere, og Berge Side forrige utgivelse av Bergesere har bypolitikere fattet edelig vedtak i blat aet disse sakee: BYMILJØ Stortiget har vedtatt plaee for Bergesprogrammet 4-7. Bystyret er orietert om programmet som omfatter kollektivtiltak, gag- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gateettet i setrum, trafikksikkerhetstiltak og ye vegprosjekter i Berge. Bystyret har vedtatt pla for ytt kotorbygg på jerbaestasjoes østside og edriger i Kog Oscars gate 8. I Idre Ara reguleres det for to ye boligblokker, mellom Idre Ara-vege og Ådavege. I Fylligsdale har byrådet gitt grøt lys for byggig av to boligblokker ved Torvdalsveie. Bystyret har vedtatt å etablere e maritim ærigspark i Hillere. Byrådet har bestemt at det skal asettes e ege verdesarvkoordiator for Brygge. Hadligspla mot støy i Berge 3-8 er lagt ut til offetlig hørig. Byrådet har vedtatt å legge pla for Fløe-Ulrike dobbeltspor ut til offetlig ettersy. Det samme gjelder pla for sykkelvei lags Bjørgeveie. Byrådet gir tilskudd til sublesteier på Møhlepris, til mie om jødee som ble deportert fra bydele uder. verdeskrig. Byrådet har vedtatt e plabestemmelse som begreser adgage til å utføre tiltak som edrer gruvastade i Vågsbue. KULTUR OG IDRETT Bystyret har vedtatt rullert kustpla for Berge de este fem åree, og styrker kustfeltet med over millioer. Bystyret har besluttet at de kommuale garatie for lå til Kulturhuset USF økes til 75 millioer kroer. Lået skal fiasiere ombyggige av Verftet. Byrådet har vedtatt prisliste for Berge kulturskoles tjeester i 4, samt fordelt midler til De kulturelle spaserstokke. Byrådet starter arbeidet med pla for frivillighet i Berge. BARNEHAGE OG SKOLE Bekkjarkrokae barehage avvikles i august 4, det har bystyret besluttet. Bystyret har vedtatt at ma fra jauar 4 mister plass i barehage og SFO i Berge ved uteblitt betalig. Byrådet har vedtatt e midre regulerigsedrig som legger til rette for at Motessoriskole på Paradis ka øke elevkapasitete gjeom et ytt tilbygg. HELSE OG OMSORG Bystyret har behadlet statusrapport for bareveret, og ber blat aet om at det bør fremkomme alderstri i rapporterig om bekymrigsmeldiger fra skolee til bareveret. kommue skal bidra til fodet gjeom årlige budsjettavsetiger. I e ege sak har byrådet også presisert miljøhesy ved utskiftig av kustgress. Byrådet har prioritert søkader om støtte til bare- og ugdomstiltak i Berge i 4. Byrådet har fordelt SLT-midler til krimialitets- og rusforebyggede arbeid blat ugdom. ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Bystyret har besluttet at Berge Bolig og Byforyelse KF og Seksjo for utbyggigsavtaler blir etater. Fra. jauar 4 er hjemmehjelp og hjemmesykepleie samlet i é etat som heter Etat for hjemmebaserte tjeester. Kommues likestilligspris og kommues magfoldpris slås samme til e pris, det har bystyret besluttet. Bystyret har vedtatt Sjøtrasportstrategi for Berge 3-, og har bestemt at det heleide kommuale aksjeselskapet Berge Bydrift AS skal få ye eiere. Byrådet har opprettet et eget prosjekt f or å videreutvikle fisketorget. Det uderjordiske alegget (strøm, va og avløp) til torgbodee skal opprustes, det skal etableres syv faste boder sørøst for Zachariasbrygge, samt mobile boder på torgflate. TEKST: KATARINA LUNDE VIL DU VITE MER OM SAKENE OVER? SE UNDER BYRÅD/BYSTYRE OG «BEHANDLEDE SAKER» PÅ W berge.kommue.o/politikk FOTO:MARIUS SOLBER ANFINSEN Det du treger å vite om budsjettprosesse Side dee utgivelse hadler om kommues budsjett, vies plass på dee side til å forklare de politiske prosesse rudt budsjettet. TEKST: ANN-KRISTIN LOODTZ Før sommere legger byrådet frem e byproposisjo som viser de økoomiske rammee for kommue påfølgede år. Så i september legger byrådet frem for bystyret sitt forslag til budsjett og økoomipla for de este fire åree. Dette heter Istillig. På tampe av høste legger byrådet frem e tilleggsistillig Istillig - der blat aet edriger fra Statsbudsjettet er iarbeidet. Opposisjospartiee leverer alterative budsjettforslag, som da følger med i bystyrets videre behadlig av bybudsjettet. Bystyrekomiteee behadler budsjettet i desember. I forkat iviterer de ibyggere til å komme med ispill til komitemøtee. Flertallet i bystyret vedtar budsjettet siste uke før jul. I grove trekk ka ma si at posisjospartiee (å Høyre, Frp og Krf) da stemmer for byrådets budsjettforslag, mes opposisjospartiee stemmer for sie alterative budsjetter. I februar vedtar byrådet e detaljert fordelig av budsjettet, og ie. mars har hver ekelt ehet fastsatt detaljee i sitt budsjett. Budsjettet for ieværede år følges opp og justeres i tre regskapsrapporter gjeom året. - Og parallelt på våre starter arbeidet med este års budsjett W berge.kommue.o/budsjett W berge.kommue.o/web-tv Flertallet i bystyret vedtar budsjett og økoomipla for kommue hver desember

9 6 BERGENSEREN JANUAR 4 JANUAR 4 BERGENSEREN 7 Kulturell vår for bar og ugdom Tegig og malig Er du ug i Berge? Da er du heldig! Her er oe av kurstilbudee du fier ved kulturkotoree dee våre. Du ka lære ulike tekikker fra prosjektplaleggig til ferdig resultat. Fra å klekke ut e ide, via skisser til ulike kustverk, som for eksempel selvportrett. Kursee speer over aldersgruppe - år. FOTO: KRISTIN HAUGE KLEMSDAL Film og desig Til kursee kalt medieverksted får du låe alt du treger av utstyr. Tilbudet er variert og passer for ugdom med iteresse for film og foto. Her ka du utvikle die ever ie film- og fotoproduksjo. Du ka bruke mørkerom eller få gode tips ie redigerig og grafisk desig. Noe av medieverkstedee krever påmeldig, mes adre ka du bare møte opp på år du øsker. Flere bydeler tilbyr også filmworkshop, hvor du ka lære å bruke filmkamera og redigere korte filmsutter. Om du øsker videoklipp til blogge di, lager e musikkvideo, dokumetar, reklame eller bare øsker å leke deg med film, er dette oe for deg. TEKST: MARIUS SOLBERG ANFINSEN Ta det perfekte foto Alle tar i dag sapshots av livet på --3 med mobiltelefoe, me mulighetee for å fage ordetlige blikskudd med speilreflekskamera er lagt flere. I vår ka du ta fotokurs for å lære fototekikk, riktig lyssettig og redigerig av bilder i Photoshop. De beste bildee blir også med i e ege utstillig. Det fies flere ulike fotokurs hos alle kulturkotoree. Ige av kursee krever forkuskaper og retter seg mot uge i aldersspeet -8 år. Impoer alle med die matferdigheter FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ Nå ka du lære deg gode småretter, kaker og brød, som garatert vil impoere både veer og familie, på matkurs. Du ka også bli med på smakverksted, e matklubb med fokus på god, su og smart mat. Lær deg ye oppskrifter, lær om kosthold og ha det gøy bak grytee. FOTO: MARIUS SOLBERG ANFINSEN Das På åpe dasetreig ka du møte opp og lære urbae dasestiler og perfeksjoere die beste dasesteg med adre dasere. På HipHop hagout ka du i tillegg til das bli e bedre DJ, du ka skrive tekster eller bare hege ut med adre deltagere. Breakdaskurs arrageres også for dem fra 6- år. Kurs ved kulturkotoree Musikk i alle former og gerer Det fies mage måter å uttrykke seg på gjeom musikke, og kulturkotorees tilbud reflekterer dette. Alle tilbyr for eksempel øvigslokaler. Her ka lokale bad booke øvigstid. Øvigslokalee brukes også til lydproduksjo og koserter. Det er mye som skal være på plass før e kosert ka arrageres. Plakater skal desiges, tekikke må styres, koserter og lokaler må bookes, og det hele skal markedsføres så bredt som mulig i sosiale medier. Høres dette ut som oe for deg ka du bli med på Nøye plalagt. Dette er e gruppe som møtes og plalegger koserter, som Robustfestivale på Damsgård i jui. Her er det bare å stille om du øsker å være med i arragørgruppe og er mellom 3 og år. Er du jete, iteressert i musikk og vil spille i bad? LipstickMusic er som skapt for deg. Deltagere får udervisig i vokal, tageter, trommer, elgitar og bass. Etter oe uker med istrumetudervisig deles jetee i i bad som øver samme. Kurset varer i et helt år og avsluttes med kosert i Faa kulturhus. På demoverksted får du kydig hjelp fra proffe musikere til å spille i die ege demolåter. På rockeverksted ka du få gode tips om alt fra å spille i bad til hvorda stemme e gitar. Rapworkshop tar for seg tekstskrivig og framførig ie dee gere. Flere steder holdes det også sagkurs. Dette passer for alle, ete du går med e sagstjeredrøm eller bare har stemme til dusjbruk. Graffiti Kreative krumsprig På kreativt verksted er det, aturlig ok, bare kreativitete som setter begresiger. Kursee gir deg tips og triks ie tegig, silketrykk, keramikk, make-up og stylig, syig, smykker for å eve oe. På kreativt verksted og kreativt desigverksted tregs ige forkuskaper og er du mellom og 8 år fier du oe som passer for deg i flere bydeler. Slå deg løs med sprayboksee og yt godt av gode tips fra kursees erfare ledere. Kursee byr på sjablog-graffiti og adre gatekustuttrykk. Først lages det skissetegiger, før det er på med gassmaskee og ut i friluft. Her ka du skape ditt eget uttrykk med farger, bokstaver eller die ege sigaturtegiger. Kurset er åpet for dem som er over år. FOTO: MARIUS SOLBERG ANFINSEN FOTO: MARIUS SOLBERG ANFINSEN FOTO: KIYOSHI YAMAMOTO Tilbud og ihold ka variere i de ulike bydelee, så fi gjere ytterligere iformasjo på kulturkotorees hjemmesider. Se W berge.kommue.o PÅMELDING PÅ: W deltager.o/bk

10 8 BERGENSEREN JANUAR 4 JANUAR 4 BERGENSEREN 9 Jobber for eda bedre barehager For adre året på rad gjeomføres kvalitetsoppfølgig i de kommuale barehagee i Berge. TEKST: SYNNØVE AAS Rudt bordet på persoalrommet i Seljedale barehage har barehages lederteam, områdeleder i Fylligsdale og to kvalitetsoppfølgere fra fagavdelige i Byrådsavdelig for barehage og skole samlet seg for e halv dags itesiv gjeomgag og dialog om ulike sider ved hvorda ma jobber i barehage. - Målet er å øke barehagees pedagogiske kvalitet, og samtidig gi oss som barehageeiere kuskap om barehages ihold og pedagogiske praksis, forteller Helga Sotak. Hu og Ae- Christi Boge er to av sju kvalitetsoppfølgere som bruker deler av si arbeidstid på kvalitetsoppfølgig i de 74 kommuale barehagee. Fyldig dokumetasjo Matematisk kompetase, barehages språklige lærigsmiljø og bars medvirkig, er tema for møtet. Dette er også satsigsområder for de kommuale barehagee i åree 3-6 som bystyret har vedtatt i kvalitetsutvikligsplae «Samme for kvalitet barehage». Tema som tas opp, blir belyst ut fra stadarder som beskriver e øsket kvalitetstilstad i de kommuale barehagee. Brukerudersøkelse, kompetasekartleggig, kompetaseutvikligspla, dokumetasjo fra utvikligsarbeid og prosjekter, årspla, måedsplaer og vurderigskoklusjoe som ble laget etter forrige kvalitetsoppfølgig, er materiale som daer grulaget for møtet, og begge parter har gjort grudige forberedelser og aalyser i forkat av møtet. Lærig og utfordriger - Å få e dialog og refleksjoer om områder til forbedrig er viktig i dette møtet, sier Helga Sotak som har asvaret for å lose deltakere gjeom dage. Styrer Trie Hor Amudse og hees medarbeidere forteller hvorda de har arbeidet med satsigsområdee side forrige kvalitetsoppfølgig. Og ikke mist hva de har lært og hvilke utfordriger de har fremover. - Det er både motiverede og bevisstgjørede å være med på e slik oppfølgig. Det settes krav til oss, og vi blir utfordret på kvalitete i arbeidet vi gjør. Det ligger e positiv ytelsesfaktor og e drivereffekt i å bli «kikket i kortee» på dee måte, sier styrer Trie Hor Amudse. Lek med tall og former For første gag er matematisk kompetase et av temaee i kvalitetsoppfølgige. Målet er at bara skal få oppleve, glede seg over, utforske og leke med tall og former. Pedagogisk leder Kristi Elisabeth Lige forteller hvorda barehage jobber med dette i persoalgruppe og hos bara. - For eksempel ka vokse med isikt og kuskap i bars tallforståelse og matematiske utviklig bidra til baras udrig om alt som ka måles i barehage, og de ka iføre begreper som «akkurat», «omtret», «midre», «lite» og «større e» i de daglige aktiviteter som pådekkig av bord, påkledig og i utelek. Førskolelærer Karolie Krosby følger opp med å vise hvorda bara i barehage får bruke de digitale tavle til å bestemme atall, former og størrelser. Lykkes med og områder til forbedrig Kvalitetsoppfølger Ae-Christi Boge har otert og sørget for felles oppsummeriger gjeom hele dage, og de blir eige om hva barehage skal jobbe videre med iefor de ulike satsigsområdee. I dette arbeidet ka barehage få bistad fra fagavdelige i kommue, og områdeleder følger også opp arbeidet med styrer for barehage. Neste kvalitetsoppfølgigsmøte sørger for kotiuitet: - I det ye møtet vårt i 4 tar vi e videre gjeomgag av hva vi har lykkes med og områder til forbedrig, forteller Sotak og Boge. Kvalitetsoppfølgige Kvalitetsoppfølgig av alle kommuale barehager startet i, og bystyret har bestemt at det skal være e permaet ordig. Bergesskolee har også kvalitetsoppfølgig tilsvarede barehagees. Deltakere er: to oppfølgere fra fagavdelige som leder møtet, områdeleder, styrer, pedagogisk kosulet, pedagogiske ledere og adre fra barehage som styrer velger å ta med. PPT deltar med e perso som observatør. Kvalitetsoppfølgige er et av flere elemeter i byrådsavdelige og barehagees helhetlige system for kvalitetsutviklig. Du ka lese mer i Kvalitetsmeldig for barehagee i Berge /3 som fies på W berge.kommue.o SAMLET: til kvalitetsoppfølgig i Seljedale barehage: Fra vestre pedagogisk leder Kristi Elisabeth Lige, førskolelærer Karolie Krosby, styrer Trie Hor Amudse, kvalitetsoppfølger Helga Sotak, kvalitetsoppfølger Ae-Christi Boge, pedagogisk kosulet Aa Fjeldstad Carlse, pedagogisk leder Liv Elisabeth M. Karlse, pedagogisk leder Tove Sudsbak Erikse, pedagogisk leder Torill Walter Clausse og områdeleder Bete Mari N. Hase. TELLELEK: Bara treer på tallforståelse gjeom daglige aktiviteter som uder borddekkige eller lek med biler som her. FOTO: MARIUS SOLBERG ANFINSEN FOTO: SYNNØVE AAS Jobbe mi Jarle Kvalvik ALDER: 44 år STILLING: Direktør i Etat for utbyggig AKTUELL MED: ehabiliterige i Berge kommue Hva består jobbe i? - Jeg er asvarlig for plaleggig og gjeomførig av større rehabiliterig og ybygg som kommue treger til eget formål. Det ka være skoler, barehager, sykehjem og idrettsbygg. I tillegg bistår etate med diverse utrediger, for eksempel å vurdere erstatigslokaler for skoler som skal rehabiliteres. Hvilke utfordriger møter du? - Berge kommue står fora e kjempeutfordrig for å få bygg i tilfredsstillede stad. Alle prosjekter krever omfattede plaleggig, og vi må forholde oss til det offetlige askaffelsesverket. Dette fører til at det fort tar - år før et Få yttige tips fra kommue For eksempel om søkad barehageplass, år skiløypee er brøytet, ye åpigstider for svømmehaller, ytt fra kulturkotoree, frister for å søke tilskudd, råd om byggesøkader mm. Følg oss på facebook.com/bergekommue Løs & vi 3 Hvor mage ye barehager er plalagt i Årstad bydel? Hva kalles kommues yeste tilbud ie eldreomsorge? Hvor mye er i alt satt av til drifte av Berge kommue i 4? Vi trekker ut tre heldige viere som hver får to kiobilletter til e valgfri film ved Berge kio. SEND SVARENE TIL: eller: Berge kommue, Seksjo iformasjo, Berge Rådhus, postboks 77, 5 Berge. Merk sedige «Løs & Vi». Husk å oppgi av og postadresse. Viere aoseres i este utgave av Bergesere. VINNERNE FRA NR.5 3 Toe Frydeberg, Morvik Jaike Jug, Sadsli Adré Heradstveit, Berge prosjekt kommer fysisk i gag. I tillegg er omfaget av prosjekter så stort at vi må prioritere hva som skal tas først. Bygg- og aleggsbrasje ka være uforutsigbar, og regulerigsprosesser, klager etc., ka forsike prosjekter. Nye tekiske forskrifter, for eksempel eergikrav og krav til uiversell utformig er adre utfordriger, som også ka gjøre det vaskelig å forutsi edelige kostader for prosjektee. Hvilke faglig bakgru har du? - Jeg har vært i Forsvaret, jobbet offshore og har 5 års erfarig ie bygg og eiedom fra både statlig, privat og kommual virksomhet. Jeg liker å W berge.kommue.o/jobb BERGENS STØRSTE OG DYRESTE KAI I 9 utfordre meg selv og har blat aet fagbrev, fagskole, lederutdaig, igeiørfag, økoomi og e master i Eiedomsforvaltig /-utviklig. Nå for tide studerer jeg litt ved BI. Hva er det beste ved jobbe di? - Alle meeskee som jeg får arbeide samme med, både i kommue og ekstert. Det jobber mage dyktige persoer i kommue som bidrar til gode sluttresultater. Og det er virkelig et privilegium å få lov til å være med på e hel prosess - fra plaleggig til ma eksempelvis ser uger i lek- og lærigssituasjoer i ye lokaler. FOTO OG TILRETTELEGGING: KRISTIN HAUGE KLEMSDAL Vil du jobbe i kommue? Kommue lyser hver uke ut ledige stilliger. Vi treger kompetete og egasjerte meesker ie barehage, skole, helse og omsorg, tjeester for utvikligshemmede, rus og psykiatri, tekiske tjeester, byutviklig, kultur og idrett. FOTO: FRA ARKIVET ETTER BERGEN KOMMUNE. HAVNEKONTOR/HAVNEFOGD Store ivesteriger og kompliserte prosjekter er ige y tig for Berge kommue og det ka ta lag tid fra plaleggig til realiserig. Helt side slutte av 5-tallet eksisterte plaer om å beskytte Våge med e bølgebryter på Skoltegrue. Dette ble virkeliggjort i åree med e meter lag og 7 meter bred molo med fortøyigsriger på begge sider, kalt Molje. På moloes østside ble det i 867 bygget et i meter høyt fyrtår av støpejer. I 99 la havestyret frem idee om e stor utstikker ved Festigskaie. Dee Skoltegrusutstikkere var ikke med i haveplae av 93, me forslaget ble likevel vedtatt i bystyret i 9. Skoltegrusutstikkere stod ferdig i 97; de var 335 meter lag og 4 meter bred. Hele alegget med vareskur, kraer og kaispor stod ferdig i 9. Byggige var e komplisert og stor arbeidsoperasjo, og til da de største, dyreste og mest tidkrevede i haveveseets historie. LES MER PÅ W TEKST: RAGNHILD BOTHEIM, BERGEN BYARKIV BYOMBUDET HJELPER DEG Byombudet skal arbeide for at det i de kommuale forvaltige ikke blir gjort urett mot de ekelte borger. Kotakt Telefo: BENEDICTE GRAM KNUDSEN, RÅDGIVER HOS BYOMBUDET Helse- og omsorgstjeester til eldre I Helse og omsorgstjeestelove heter det at ehver som oppholder seg i kommue har krav på ødvedige helse- og omsorgstjeester. Det vil si at ehver som ikke selv er i stad til å ivareta si helsetilstad har rett på helsehjelp i de kommue ma oppholder seg. Tilbudet til eldre med sviktede helse ka blat aet være: praktisk bistad i hjemmet / hjemmehjelp, støttekotakt, hjemmesykepleie, avlastigstiltak eller sykehjemsplass. Hjelpe skal tilbys i samråd med de hjelpetregede, evetuelt pårørede/ hjelpeverge. Kommue fatter et ekeltvedtak på tjeeste, som ka påklages. Berge kommue øsker å tilrettelegge slik at eldre skal kue bo hjemme så lege som mulig. Sykehjemsplass blir først tilbudt år alterative tjeester er vurdert eller prøvd ut. Vilkår for å bli tildelt sykehjemsplass er at søker må være varig ute av stad til å ta vare på seg selv på gru av metalt eller fysisk fuksjostap. Det er e helsefaglig vurderig som skal legges til gru år kommue fatter vedtak. I vurderige skal det legges vekt på hva som er forsvarlig opp mot de ekeltes hjelpebehov. Er ma ueig i kommues vurderig om hva som er ødvedig helsetjeeste for de ekelte, er det viktig at ma klager på vedtaket. Dersom ma er ueig i vedtaket, vil Byombudet kue hjelpe med råd og veiledig, evetuelt bistå ved utformig av klage.

11 Kotaktiformasjo SENTRALBORD BERGEN KOMMUNE 5556 W berge.kommue.o HUSK KOMMUNETORGET Kommual iformasjo i Berges Tidede hver sødag. Iformerer om åpe politiske møter, plaer, kulturaktiviteter og spesielle helse- og omsorgstilbud i kommual regi. Du fier også viktige meldiger og oppfordriger til befolkige. DU MØTER OSS PÅ FACEBOOK facebook.com/bergekommue CHAT berge.kommue.o TWITTER twitter.com/bergekommue Kudesetre INFORMASJONSSENTERET I BERGEN RÅDHUS,. ET. Tlf / Faks Berge kommue, pb. 77, 5 Berge E Åpet kl (madag torsdag), fredag kl Søkadsskjema (legater, bostøtte etc.), Hjelp til å fie frem i kommual/offetlig forvaltig. Iterett for publikum. SERVICESENTERET TRAFIKKETATEN Neumasgate, tlf Åpet kl ELEKTRONISK SPØRRETJENESTE Still spørsmål til kommue via ettprat/chat. Madag torsdag kl Fredag kl Se W berge.kommue.o for mer iformasjo. BYOMBUDET Byombudet skal arbeide for at det i de kommuale forvaltige ikke blir gjort urett mot de ekelte borger. Tlf E B Y G G E S A K Kudeseteret til Etat for byggesak og private plaer. Allehelgesgt. 5 Tlf Kommues ødumre VAKTSENTRALEN Vaktsetrale er åpe hele døget for meldig av feil på va, vei og kloakk. Tlf Forvaltigsehetee i bydelee Søkad om praktisk hjelp og bistad, middagsleverig, hjemmesykepleie, psykiske helsetjeester, opphold i sykehjem, servicebolig, dagsetertilbud, avlastig, trygghetsalarm, trygghetssykepleier, omsorgslø, støttekotakt, ledsagerbevis m.m. SONE NORD Ara, Bergehus, Åsae Tlf For spørsmål om egebetalig opphold i istitusjoer, kotakt Kemere, tlf For spørsmål om egebetalig for hjemmetjeester etc, kotakt forvaltigsehete i di bydel. Forvaltigsehet for psykisk helse og rustjeester Søkad om tjeester til meesker med psykiske lidelser. Kalfarveie. Tlf Kulturkotor ARNA OG ÅSANE KULTURKONTOR Åsae seter 4 Tlf BERGENHUS OG ÅRSTAD KULTURKONTOR Neumasgt. (3. etasje) Tlf SONE VEST Fylligsdale, Laksevåg Tlf KEMNEREN Tlf / Noesetergate 4 E BOLIGETATEN Domkirkegate 6A Tlf VANN OG AVLØP Kudeseteret Fjøsagerveie 68 Tlf NØD OG BRANNSENTRAL Felles for 3 kommuer i Hordalad og Sog og Fjordae. Rig SONE SØR Faa, Ytrebygda, Årstad Tlf FANA OG YTREBYGDA KULTURKONTOR Østre Nesttuvege 8 Tlf FYLLINGSDALEN OG LAKSEVÅG KULTURKONTOR Joha Beretses vei 4 (. etasje i Jørsbygget) Tlf Helse og omsorg NÅR LIV OG HELSE STÅR I FARE Rig 3 BERGEN LEGEVAKT Døgåpet akutte hevedelser Tlf Ved midre akutt sykdom, kotakt fastlege eller legevaktstasjoee. Livskrisehjelp: Tlf Voldtektsmottak: Tlf FANA LEGEVAKT SØR Kommuehuset på Nesttu Tlf LODDEFJORD LEGEVAKT VEST Vestkate Tlf ÅSANE LEGEVAKT NORD/ØST Åsae Seter 38 Tlf ÅPNINGSTIDER LEGEVAKTSTASJONENE Madag fredag: kl. 6.. Lørdag, sødag, helligdager: kl.. 8. Legevaktee yter akutt legehjelp i de aktuelle geografiske soee. HJEMMESYKEPLEIEN Kotakttelefo for alle bydeler på kveldstid. Tlf BERGEN KRISESENTER Døgbemaet tilbud for voldsutsatte kvier, me og bar. Tlf RÅDGIVNINGSKONTOR FOR HØRSELSHEMMEDE OG DØVBLINDE Tlf / E HJELPEMIDDELHUSET Korttidsutleie av hjelpemidler. Tlf Bareveret BARNEVERNVAKTEN Hverdager kl. 8.. Helg kl. 7.. Tlf Evt. via politi Nasjoal alarmtelefo for bar og uge: Tlf. 6 UTEKONTAKTENS RÅDGIVNINGSTJENESTE FOR BARN OG UNGE Tlf /5 «Åpet hus» kl.. 4. Sosialtjeeste NAV ARNA SOSIAL TJENESTE Øyrae Torg, Ådavege 63 Pb. 73, Idre Ara, 5888 Berge Tlf NAV BERGENHUS Valkedorfsgate 6, 5 Berge Tlf NAV FANA Østre Nesttuveg 8, Pb. 3, 585 Berge Tlf NAV FYLLINGSDALEN Spelhauge 8, 547 Fylligsdale Tlf NAV LAKSEVÅG Vestkate, 5. et. Loddefjordveie Pb. 3 Loddefjord, 588 Berge Tlf NAV YTREBYGDA Aurdalslia Pb. 4, Sadsli, 586 Berge Tlf NAV ÅRSTAD Solheimsgate 3 Pb. 775, 5 Berge Tlf NAV ÅSANE Åsae Seter 9 Pb. 54, Ulset, 5873 Berge Tlf NAV Kotaktseter Fellesummer for ti fylker, iklusiv Hordalad: Tlf NAV Kotaktseter, pesjo Tlf Idrett BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE Tlf IDRETTSSERVICE Tlf FYSAK ALLAKTIVITETSHUS Tlf W fysakberge.o

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Beitokurset for 21. gang

Beitokurset for 21. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 21. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Nyhet: Edriger i Lærepla for kroppsøvig fra 1. august 2012 Hvilke kosekveser

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Beitokurset for 22. gang

Beitokurset for 22. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 22. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Setrale edriger i lærepla i kroppsøvig Hvilke kosekveser vil edrigee få for

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Undheim raunåkervegen B7 og B8

Undheim raunåkervegen B7 og B8 Udheim rauåkervege B7 og B8 Varierte leiligheter på 54-72 m2 i ladlige omgivelser Våke på Udheim, i Rauåkervege. Opp til heiee, og så gå. Grøe sletter, grå kauser. Uedelig himmel. Det er traktorveier og

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO 65.044.30-1 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5

Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5 Åfjord kommue ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5 ÅFJORD KOMMUNE KOMMUNALE ANLEGG NØKKELTALL KART 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter 5. Tåres

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

Beitokurset for 23. gang

Beitokurset for 23. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 23. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Siste ytt fra forskig på vurderig og lærig i kroppsøvig Basistreig i skole,

Detaljer

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Hovedpla for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Ihold 1. Iledig 5 1.1 Bakgru og prosess 5 1.2 Defiisjoer 7 2 Føriger for arbeidet 9 2.1 Statlige føriger 9 2.2 Lokale føriger 11 2.3 Idrettes

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55 cvbvbcvbvc Åfjord kommue Utgave til Revisjo og kotrollutvalg redaksjo avsluttet 02. mai 2016 13:55 ÅRSMELDING 2015 RÅDMANNEN Stabilitet og aller helst vekst i folketallet er viktig, både for å sikre tilgag

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2013 48. ÅRGANG Mobilt røtgeutstyr er e suksess Side 12 Haraldsplass Diakoale Høgskole Haraldsplass Diakoale Sykehus Gares Ugdomsseter Seter for Livsmestrig

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Beitokurset - 20 års jubileum

Beitokurset - 20 års jubileum Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset - 20 års jubileum Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideér - y ispirasjo Du ka velge 4 praktiske aktivitetsøkter, hver på 2,5 time, ie følgede

Detaljer

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3 15/13 30. august 2013, 21. årgag Nytt om samfusmedisi og folkehelsearbeid Komplett iholdsfortegelse s. 2 Asker kommue veter gevist om 20 år s. 3 Hvem har asvaret for miljørettet helsever? Hva er egetlig

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Åfjord kommune

ÅRSMELDING 2014. Åfjord kommune ÅRSMELDING 2014 Åfjord kommue ÅFJORD KOMMUNE 1 2 3 4 10 SYSSELSETTING NØKKELTALL KOMMUNALE ANLEGG 12,6 5 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune Felles avfallspla for småbåthaver i Oslo kommue Utarbeidet første gag 13.10.2014 Sist revidert Sist godkjet Er det gjort edriger side forrige godkjeig Dee plae er forakret i forskrift om begresig av foruresig

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016 Samvær i udrig og glede. Bar og vokse leker og lærer. Brøttum barehage Årspla 2015 2016 D a I g - M e d v i r k i g - O m s o r g - L e k - L æ r I g Rigsaker kommue vekst og utviklig! Lekeglede, livsutfoldelse

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formaskapet Møtedato: 03.07.2014 Tid: Kl. 19.30 Sted: Os kommuehus - Nystuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Jør Gisle Dalbakk Adre: Forfall: rådma Are Svedse

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

Valg 2015. Fun Games. Mangfoldfestivalen

Valg 2015. Fun Games. Mangfoldfestivalen Nr. 7 August 015 0. årgag Valg 015 Fu Games Magfoldfestivale Bjørar hådball I o h ld KulTur Kjære leser! Da er sommere over for dee gag. Jeg håper at du har hatt det fit, selv om været ikke akkurat har

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfusfag Istitutt for økoomi og admiistraso Ivesterig og fiasierig Bokmål Dato: Madag. desember 3 Tid: 4 timer / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

Tjeneste i. operasjoner

Tjeneste i. operasjoner Tjeeste i e l a o j s a it opasjo offissf es u ef al Fo rb d bu NOr g Gjeld i piode 1. jauar 2012 31. desemb 2013 Løsbetigels de Vilkår i oppsettigspio e Vilkår i deployigspiod Vilkår i avvikligspiode

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI.

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Dette foredraget om Bar, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Foredraget er utarbeidet som et ledd i FFIs strategi for

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum SKADEFRI - oppvarmigsprogram med skadeforebyggede hesikt Treerforum Sist oppdatert 21.10.2009 Oppsett for et 2 timers opplegg TEORI + iledede diskusjo (ca. 30-45 mi) PRAKSIS (ca. 75-90 mi) SPILLEKLAR et

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjurse Masteroppgave i samfusøkoomi Istitutt for økoomi Uiversitetet i Berge Høste 2006 Revidert 03.0.07 Forord Jeg vil med dette rette e stor takk

Detaljer

1. Premonitions - Foresight (ex-rmgdn Pause)

1. Premonitions - Foresight (ex-rmgdn Pause) SVÆRT RUBATO - MYE VISUELLE TEGN: Dee låta har svært lite tydelig tempo Derfor må vi fokusere på å gjøre mye visuelle teg til hveradre I tillegg til visuelle teg (mest av alt felles asatser på lage toer

Detaljer

FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN

FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN Egelsrud Vel v/ Bjør Greger Drarmesveie lll 385 Asker Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforeig Posfôoks 9 2 I -- I, Drammesveie.doc Vethe 2. jui 2 FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN Vi viser til

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

GJENNOMSLAGSÅRET 2013

GJENNOMSLAGSÅRET 2013 ÅRSRAPPORT 2013 «Veibyggig løer seg, og er e ivesterig i fremtide som samfuet vil høste av.» GJENNOMSLAGSÅRET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Gjeomslagsåret 2013 3 Visjo og resultater 4 Øsker effektiv veitrafikk

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

konjugert Reaksjonslikning for syre-basereaksjonen mellom vann og ammoniakk: base konjugert syre Et proton er et hydrogenatom som

konjugert Reaksjonslikning for syre-basereaksjonen mellom vann og ammoniakk: base konjugert syre Et proton er et hydrogenatom som Syrer og r Det fies flere defiisjoer på hva r og r er. Vi skal bruke defiisjoe til Brøsted: E Brøsted er e proto door. E Brøsted er e proto akseptor. 1s 1 Et proto er et hydrogeatom som har mistet sitt

Detaljer

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet 2014004 Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume 27.11.2014 Voss kommue 10.06.2015 Ihald 1 Bakgru...

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Hva skjer fremover? Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Nasjoale teg i domeeav Tekisk støtte i DNS Iterasjoaliserig koster Forslag om å begrese tillatte alfabeter Overgagsmekaisme «Hvorfor

Detaljer

Heisløsninger fra Cibes Lift - For alle bygningstyper

Heisløsninger fra Cibes Lift - For alle bygningstyper Heisløsiger fra Cibes Lift - For alle bygigstyper Smarte, sikre og ekle å istallere FOKUS PÅ DESIGN - PÅLITELIG - MANGE ÅRS ERFARING Ihold Om Cibes Lift 3 Kudeperspektiv 4 Service og vedlikehold 5 Miljøfokus

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Sandsliåsen55 PROSPEKT FOR BYGG F + G + H. selveier

Sandsliåsen55 PROSPEKT FOR BYGG F + G + H. selveier Sadsliåse55 PROSPEKT OR BY + + selveier 1 Velkomme til Sadsliåse Lekre selveierleiligheter med gode solforhold og flott utsikt. Prospekt Sadsliåse Bygg, og Desig: Alf uderse AS Illustrasjoer: DIAKRIT Norge

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 04 REA306 Matematikk S Eksempel på eksame våre 05 etter y ordig Ny eksamesordig Del : 3 timer (ute hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy på datamaski:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommue Møteikallig Saksr: 26-31 Utvalg: Møtested: Dato: 18.06.2015 Tidspukt: Hovedutvalg ærig, miljø og kommualtekikk Kommuestyresale, Rødberg 14:00 OBS: Merk klokkeslett Befarig Medlemmee

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trødelag:.^ ;..,...^.;. ^^ fiveligetrødelag" Strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Hørigsutkast 25.02.2008 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige

Detaljer

ASTMA HOS BARN-Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

ASTMA HOS BARN-Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip ASTMA HOS BARN-Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip Ageda Vedlikeholds behadlig av astma hos bar Behadlig av akutt astma afall T.Øie Mål med astmabehadlige Forebygge forverrig,

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for safusfag Istitutt for økooi og adiistraso Ivesterig og fiasierig Bokål Dato: Tirsdag. deseber 4 Tid: 4 tier / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + 9 sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

Barn, fysisk aktivitet & helse

Barn, fysisk aktivitet & helse Bar, fysisk aktivitet & helse - et foredrag fra NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi - utarbeidet av professor dr. med. Roald Bahr, Norges idrettshøgskole Utfordrige Årsake Hverdage Kuskape Løsige Utfordrige

Detaljer

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger!

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger! Leica DISTO Måler øyaktig Akkurat hva du treger! Målig med Leica DISTO Ekelt, hurtig og øyaktig! Hurtig og effektivt Du ka måle avstader med et tastetrykk, på oe få sekuder selv om du arbeider alee. Spar

Detaljer