FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013"

Transkript

1 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013

2

3 1 FN-dagen i Bergen: Roseutdeling ved den offisielle markeringen i Musikkpaviljongen. Foto: Robert Bergsvik. Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet Våre aktiviteter gjennom året 16 Informasjonstjenesten 21 Organisasjonen FN-sambandet Forsidebilde: Barnetog i Oslo på FN-dagen 24. oktober. Over 700 elever fra Oslo-skolene møtte opp på Jernbanetorget før de gikk i tog opp Karl Johans gate og til Nationaltheatret. Foto: Hasse Berntsen / FN-sambandet.

4

5 STYRELEIAREN HAR ORDET 3 Styreleiaren har ordet I mai 2013 var det landsmøte i FN-sambandet og eit nytt styre vart vald. I det nye styret er og NHO representert. Både NHO og LO var med i etableringa av FN-sambandet og det er gledeleg at begge organisasjonane no er representerte i styret. FN si rolle som verdas viktigaste organisasjon møter både utfordringar, kritikk og ros. At FN-sambandet har ei god og representativ styresamansetting er difor viktig. FN-sambandet er inne i ei spanande utvikling. Det er interessant for mange å vere ein del av og kunne ha påverknad på utviklinga. Heile verda i lomma I løpet av 2013 satsa FN-sambandet store ressursar på tilpassing av våre nettsider til mobil og nettbrett. Vi er no tilgjengelege på alle digitale plattformar. Med 1,5 millionar besøk på våre nettstader kvart einaste år, stiller det krav til innhald og tilgjengelegheit FN-filuren i ny drakt Skuleverket er vår viktigaste målgruppe og i 2013 har vi prioritert å oppgradere tilbodet til våre yngste målgrupper. FN-filuren, ein fantasifigur som formidlar FNs bodskap, er no laga som både handdukke og heildraktfigur. FN-filuren har ein eigen nettstad der dei yngste kan møtast, løyse oppgåver, sende inn spørsmål og teikningar. Det er viktig at barn lærer å kjenne FN så tidleg som mogeleg for seinare å kunne utvikle positive haldningar til internasjonalt samarbeid fundert på gode kunnskapar. Rapport om Noregs rolle i FNs Menneskerettighetsråd I 2009 vart Noreg vald inn i FN sitt råd for menneskerettar for ein periode på tre år. FN-sambandet har laga ein rapport om Noreg sitt arbeid desse tre åra, der vi har forsøkt å vise kva ambisjonar Noreg hadde som medlem, kva saker som vart prioritert, og korleis Noregs arbeid vart vurdert av internasjonale samarbeids partnarar og sivilsamfunn. Eit interessant og viktig samarbeid har også funne stad dette året mellom dei ulike FN tilknytte organisasjonane i Noreg. Post2015-konsultasjonar har funne stad og vorte oppsummerte og oversendt regjeringa seinhausten Vi har lagt bak oss eit aktivt år, der vi har møtt tusenvis, både skuleelevar og andre, gjennom møte ansikt til ansikt og på nettsidene våre over heile landet. Eg ser fram til nye år som leiar av styret der vi skal oppretthalde den høge aktiviteten og utvikle oss vidare. Helga Hjetland Styreleiar

6 4 FN-sambandets Årsberetning 2013 FN-filuren er med på kaffeutdeling på FN-dagen. Dette bildet ble tatt på Tromsø bibliotek og byarkiv. Foto: Tim Dassler / FN-sambandet.

7 FN-SAMBANDET FN-sambandet 2013 FN-sambandet treffer publikum gjennom tusenvis av møter der informasjon om FN og internasjonale spørsmål er utgangspunktet. Over deltok på ulike arrangementer i regi av FN-sambandet i Det er FN-sambandets 29 ansatte som organiserer slike møter ansikt til ansikt. Samtidig møter FN-sambandet mennesker med informasjon på nett. FN-sambandets nettsider hadde 1,5 millioner besøk i Summen av møtene ansikt til ansikt og digitalt gir FN-sambandet et nedslag i offentligheten som tilsier at vi gjennomfører strategien vår om å informere om FN for en rettferdig verden. FN-sambandet kjennetegnes av mange aktiviteter på skoler landet over. For alle klassetrinn har vi tilpassede undervisnings opplegg. Vi tilbyr aktiviteter med lek og læring sammen med FN-filuren for de minste og foredrag og FN-rollespill for elever i videregående. I 2013 har vi gjennomført faste tilbud utviklet over år til skolene gjennom de landsdekkende aktivitetene FN-avis, FN-film, FN-stafett og FN-rollespill. Høy kvalitet på våre foredrag og kunnskapsrike ansatte fra FN-sambandet er det som møter elevene når vi kommer på besøk. Merkevaren FN-sambandet er tydelig og gjenkjennelig for lærerne, og vi blir invitert tilbake år etter år. FN-sambandet treffer publikum gjennom tusenvis av møter ansikt til ansikt. FN-sambandet i tall 2013 Foredrag FN-film totalt FN-rollespill totalt FN-stafett FN-aviser Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 9 Antall møter ansikt til ansikt:

8 6 FN-sambandets Årsberetning 2013 Våre aktiviteter gjennom året FN-sambandets aktiviteter gjennom 2013 har vært tematisk planlagt gjennom åtte hoved linjer. Alle våre aktiviteter har blitt formet etter disse temaene: Kvinner, fred og sikkerhet Klima og miljø Menneskerettigheter Fred og nedrustning FN-reform Arbeidsliv Tusenårsmålene Generell FN-informasjon KVINNER, FRED OG SIKKERHET OG SIKKERHETSRÅDSRESOLUSJON 1325 Aktiviteter FN-film Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 2 Anne-Grete Strøm-Erichsen, Mari Skåre (NATO) og Elisabeth Rehn (ICC Trust Fund), ledet av Ingeborg Moa (Norsk Folkehjelp). Vi spurte hva slags merverdi kvinner kan tilføre internasjonale operasjoner, hva er det som hindrer økt deltakelse for kvinner? En fullsatt sal på Litteraturhuset bidro til diskusjonen som også fikk fart på seg ved general sekretær Kari Solholms kronikk i Dagbladet om kvinner i militære operasjoner. Kommentarfeltene gikk varme og det ble sakset fra nett-debatten i papiravisen i dagene etterpå. FN-sambandet inviterte sammen med FOKUS og UNDP Governance Centre til 8. mars-frokost og temaet KVINNERS POLITISKE STEMME som del av markering av at det i 2013 var 100 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett. Slik fikk en nasjonal markering et internasjonalt perspektiv ved at kvinners PROSJEKTET FN-FILM belyste kvinners situasjon i konflikt og fredsarbeid. Hovedfilmen i 2013 var Pray the Devil Back to Hell, en dokumentar som forteller historien om hvordan en gruppe kvinner organiserte seg og kjempet for fred og demokratiske valg i Liberia. I tillegg tilbød vi visning av filmen De andre, Margreth Olins film om enslige mindreårige asylsøkere som får begrenset opphold i Norge, og som skal returneres til opprinnelseslandet når de fyller 18 år. Dette filmtilbudet fikk like god oppslutning som hovedfilmen. 118 filmvisninger for over skoleelever i 2013 er resultatet av et flerårig samarbeid mellom FN-sambandet og Film fra Sør om å arrangere gratis skolekino. Kombinasjonen film og arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet rundt internasjonale spørsmål. Filmvisningene bidro til engasjerte diskusjoner om kvinners rettigheter og forholdene for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. KVINNERS ROLLE I FREDSBEVARENDE OPERASJONER OG RESOLUSJON 1325 var tema da FN-sambandet 16.september inviterte til samtale mellom forsvars minister Stortingsrepresentant Marit Nybakk (Ap) var en av innlederne på 8. mars-arrangementet i Oslo. Foto: Terje Karlsen / FN-sambandet.

9 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 7 Skaper kvinner fred og sikkerhet? Det var spørsmålet FN-sambandet stilte da vi inviterte til debatt om kvinners rolle i fredsbevarende operasjoner. F.v. Ingeborg Moa, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Elisabeth Rehn og Mari Skåre. Foto: Hasse Berntsen / FN-sambandet. under representasjon i nasjonalforsamlinger og regjeringer i nesten alle land kom fram og ble diskutert. Marit Nybakk (Stortingsrepresentant AP), Vidar Helgesen (Institute for Democracy and Electoral Assistance), Heba El-Kholy (UNDP Governance Centre) og Rina Mariann Hansen (styreleder i FOKUS) fikk fram ulike perspektiver på hvordan kan vi sikre at kvinner får reell innflytelse over politikken i sine egne land. CAMILLA COLLETT-SEMINARET i anledning stemmerettsjubileet samlet 180 deltakere i Kristiansand. Også Kulturmestringssenteret i Bergen kombinerte folkeopplysning om FN og internasjonale spørsmål med at det i 2013 var 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. JENTEDAGEN 11. OKTOBER ble markert for første gang i 2012, og i 2013 var også FN-filuren på oppdrag denne nye FN-dagen. FN-sambandet Vest tok FN-filuren med på tur til Oppigard barnehage, hvor barna lærte om urettferdighet mellom gutter og jenter. PÅ FN.NO utviklet vi i 2013 nye temasider om Sikkerhetsrådsresolusjon KLIMA OG MILJØ Aktiviteter FN-stafetten Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 1 FN-sambandets arbeid med klima og miljø har konsentrert seg om FN sitt arbeid med klimarapporter og klimaforhandlinger. Det har også vært viktig å bidra til at skoleelever har kjennskap til menneskeskapte klimaendringer som FNs klimapanel IPCC dokumenterer. Foredrag i skolen om klima har vært støttet opp av oppdaterte temasider på nett. FN-STAFETTEN er landsdekkende og alle våre distriktskontorer er med og arrangerer. I 2013 var femte gang vi arrangerte FN-stafett for mellomtrinnet. Hele 46 påmeldte skoler var påmeldt, og antall deltagende skoler øker år for år. VANNDAGEN ble markert med en større kampanje og stands over hele landet var FNs internasjonale år for vannsamarbeid. Som støtte for kampanjen utviklet vi nye temasider på FN.no som ga publikum

10 8 FN-sambandets Årsberetning Miljøverndagen i Trondheim: Båtrace i Ilabekken med båter av resirkulert materiale. Foto: Tor Arne Alseth / FN-sambandet. 2. FN-stafett på Fagereng skole i Tromsø: Elevene lærte om FNs arbeid på Haiti og behovet for samarbeid om rent drikkevann. Foto: Oda Svingen Lunnan / FN-sambandet. 3. FN-stafett i Mo i Rana. Foto: Oda Svingen Lunnan / FN-sambandet. 4. FN-stafett i Bergen: Hele skolen var involvert på Salhus skole. De yngste elevene lagde fredsduer etter at de hadde vært ute på natursti om FN. Foto: Arne Øi / FN-sambandet.

11 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 9 Vanndagen i Tromsø: FN-filuren og Geir Ringvold (kjent fra barne-tv) leder oppvarmingen til det internasjonale gateløpet. Foto: Ronja Trolie / FN-sambandet. kunnskap og bakgrunn for betydning av vannsamarbeid, og fokus på rent vann, og tørke. Over hele landet ble mennesker gjort bevisst på vann som ressurs og betydningen av vannforvaltning. MINI-VM I FOTBALL I BODØ samlet klassinger i Nordlandshallen. Elevene var delt opp i en rekke forskjellige land for denne anledningen kun land fra sør og de spilte fotballturnering i ekte VM-stil. I anledning FNs år for vannsamarbeid var nettopp vann tema for årets Mini-VM. MILJØVERNDAGEN 5. JUNI samarbeidet FN-sambandet i Trondheim med flere lokale aktører om markering i Iladalen, som bestod av et barnearrangement på dagtid og et familiearrangement på ettermiddagstid. Samarbeidet fungerte svært godt og rundt 500 barn møtte opp til barnas båtrace, miljøagentenes natursti, lavvo, bål, naturveiledning, konsert med Musikkmanesjens Bøljeband, FN-filuren og frosken Fred og stands. VERDENS UNDERGANG PÅ FILM samlet kinopublikummet i Kristiansand. I løpet av februar fikk vi se tre filmer som på ulike måter har global katastrofe som bakteppe. Filmene Året 2048, The Age of Stupid og The Day After Tomorrow ble vist, koblet med innledning og samtaler på Cinemateket. Møteserien fikk stor oppmerksomhet i regionavisen Fædrelandsvennen. MENNESKERETTIGHETER Aktiviteter FN-avis Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 3 FN-film (De andre / Et øyeblikk frihet) FN-AVIS 2013 hadde tema menneskerettigheter. Det ble laget 39 FN-aviser, og 960 elever deltok. Tilbudet gikk ut til ungdomsskoler og videregående skole og gir elevene anledning til å jobbe grundig og tverrfaglig med temaet menneskerettigheter. FN-avisene lages som nettavis, og er et tilbud til alle våre FN-skoler. RAPPORT OM NORGES INNSATS I FNs MENNESKE- RETTIGHETSRÅD : I 2009 ble Norge valgt inn i FNs menneskerettighetsråd for en treårsperiode. FN-sambandet publiserte høste 2013 en rapporten som forsøker å vise hva ambisjonene var da Norge ble medlem, hvilke saker som ble prioritert, og hvordan Norges arbeid blir vurdert av internasjonale samarbeidspartnere og sivilsamfunn. FN-sambandet har fulgt arbeidet i FNs menneskerettighetsråd også i 2013 ved å være tilstede i sesjoner og rapportere om disse på FN.no. Vi har også deltatt i programmet CIVIL SOCIETY IN ACTION FOR HUMAN RIGHTS sammen med andre FN-samband gjennom WFUNA. Målet med FN-sambandets arbeid der er å bidra til at Norge signerer og ratifiserer FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll som gir barn individuell klagerett til FNs barnekomité. FN-sambandet har dyttet på for politiske vedtak om dette og viste begeistring for at Stortinget enstemmig tok til orde for norsk tilslutning til tilleggsprotokollen før sommeren 2013 og vi følger opp denne viljeserklæringen fram til ratifiseringen faktisk er gjennomført. FN-sambandet ble i løpet av 2013 med i NGO-FORUM FOR MENNESKERETTIGHETER, organet som samler norsk sivilsamfunn til innsats for menneskerettighetene. UNGDOMSKONFERANSER om menneskerettigheter ble holdt for 600 elever i videregående skole. På disse konferansene får elevene høre om FNs rolle i verden,

12 10 FN-sambandets Årsberetning Elevene i 10. klasse på Løpsmark skole deltok på FN-rollespill i anledning FN-dagen. Foto: FN-sambandet. 2. FN-rollespill ved Tromstun skole: Ved å delta på FNrollespill lærer du blant annet om møtereglene i FNs Sikkerhetsråd. Foto: FN-sambandet. 3. FN-rollespill ved Tromstun skole: Eirik Erntsen (t.h.) representerte Kina i Sikkerhetsrådet da han var med på å stemme frem en løsning på situasjonen i Kongo. Her med president Tim Dassler fra FN-sambandet. Foto: FN-sambandet. 4. FN-sambandet håper flere av disse lærerstudentene ved Universitetet i Tromsø vil bruke FN-rollespill i undervisningen når de begynner å arbeide som lærere. Foto: FN-sambandet.

13 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 11 hva internasjonal lov er, og lære om hvor menneskerettighetene kommer fra. Dette har blitt årlige konferanser, og i 2013 ble dette arrangert i Tromsø, Kristiansand, Drammen og i Oslo. HOLOCAUSTDAGEN markeres årlig på skoler i Agder. FN-sambandet er en bidragsyter for å gi 900 niendeklassinger forelesning om folkemord og FNs arbeid for å forebygge dette, et arbeid som har gitt elevgruppene større kunnskap generelt og som også har gitt flere eksempler på modning og vekst hos enkeltelever som gjennomfører opplegget. FN-FILUREN OG BARNS RETTIGHETER var tema da FN-sambandet Øst sendte FN-filuren på besøk til 18 skoler og 2250 elever fra klasse. Tilbakemeldingene fra skolene var svært gode, og det er tydelig at tilbud om besøk med opplegg som er skreddersydd for de enkelte trinn er etterspurt. TEMASIDER OM MENNESKERETTIGHETER er stadig ett av våre mest etterspurte tilbud på nett. FRED OG NEDRUSTNING Aktiviteter FN-rollespill Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 3 FN-film (Vals med Bashir) FN-ROLLESPILLET ble i 2013 arrangerte 70 ganger, på skoler over hele landet. Til sammen 3400 elever deltok, og rollespillet er fortsatt et av våre mest populære undervisningsopplegg. Ved selv å delta i FN-forhandlinger får elevene en helt annen innsikt i hvordan det internasjonale diplomatiet fungerer. FN-rollespill er en aktivitet som arrangeres over hele verden. I de fleste tilfeller dreier rollespillene seg om en simulering av forhandlinger i Sikkerhetsrådet, men andre FN-organer kan også simuleres. I 2013 lagde vi et rollespill koblet til situasjonen i DR Kongo med fokus på kvinners situasjon i konflikt og fredsarbeid, og om sikkerhetsresolusjon FN-ROLLESPILLET BLIR OGSÅ GJENNOMFØRT FOR LÆRER- STUDENTER. Dette er en målgruppe vi er svært glade for å ha fått med oss. Lærerstudentene er nysgjerrige på nye læringsmetoder som de kan ta med seg ut til skolene etter utdanning, og tilbakemeldingen fra universiteter og høgskoler er at de ønsker dette som en årlig foreteelse. TILDELINGEN AV NOBELS FREDSPRIS til organisasjonen OPCW førte til økt interesse for informasjon om organisasjonen som vi i pressemeldingen omtalte som FNs ukjente verktøy og FN-sambandet ble hyppig brukt som kilde når prismottakeren skulle presenteres i mediene. VÅPENHANDELSAVTALEN ATT fulgte vi tett gjennom 2013 med nyhetsartikler og temasider, fra signering til norsk ratifisering. Under den siste forhandlingsrunden inngikk vi et samarbeid med norske sivilsamfunnsorganisasjoner: organisasjoner som deltok i selve forhandlingene i New York publiserte løpende oppdateringer på FN-bloggen. Til sammen ble det publisert seks innlegg fra fire forskjellige organisasjoner. Det lyktes FN-sambandet å være aktuelle med denne saken, noe som også gjenspeiles i nyhetsovervåkningen: Våre pressemeldinger ble plukket opp både av riksdekkende aviser og NTB. I anledning FN-dagen hadde vi også en kronikk på trykk i flere av lokalavisen på Østlandet. Vi valgte også å framheve dette temaet på Landsmøtet hvor vi åpnet med et seminar med blant andre statssekretær Gry Larsen i panelet. DEN INTERNASJONALE DAGEN MOT LANDMINER ble markert i Bergen. Her arrangerte Norsk Folkehjelp og FN-studentene en markering, hvor vi blant annet demonstrerte rydding av landminer. Dette skjedde i Byparken i Bergen 4. april. FN-REFORM Aktiviteter Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter STORTINGSMELDINGEN Norge og FN: felles framtid, felles løsninger, er viktig for debatten om ny norsk FN-politikk. FN-sambandet bidro til informasjon og debatt om meldingen i forkant og i etterkant av at Stortingsmeldingen ble vedtatt 7. mars NETTSIDEN FNDEBATT.NO, som ble opprettet for debatt om Stortingsmeldingen, ble i løpet av året utviklet til å bli nettside for Post2015-agendaen. FN-sambandet har i 2013 konsentrert arbeidet med FN-reform om det større prosjektet rundt Post Dette arbeidet kretser rundt hvilke mål FN skal sette for utvikling etter at perioden for Tusenårsmålene går ut i 2015.

14 12 FN-sambandets Årsberetning 2013 Arbeidsverkstedet om ledighet i Europa: 25 ungdommer møttes til diskusjon, og verkstedet resulterte i åtte konkrete krav som ble oversendt arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) og ILOs generaldirektør Guy Ryder. Foto: Terje Karlsen / FN-sambandet. Foran stortingsvalget i 2013 etablerte FN-sambandet en INTERNASJONAL GUIDE TIL ALLE PARTIENES VALG- PROGRAMMER. FN-sambandet ga der internasjonalt interesserte velgere svar på hva partiene mener om våpenhandel, klima, kvinner i krig og konflikt, utviklingspolitikk, deltakelse i militære operasjoner og FN-reform. I tillegg svarte partilederne på hvordan FN bør utvikles, hvilken rolle Norge skal spille i FN og hvordan deres utenrikspolitikk skiller seg fra andre partier. Guiden ble lansert på nett i forbindelse med det politiske arrangementet Arendalsuka og ble også linket til av ulike medier i forbindelse med valget. ARBEIDSLIV Aktiviteter Foredrag 2 27 Seminarer / Offentlige møter ARBEIDSVERKSTED FOR UNGDOM: FN-sambandet inviterte i samarbeid med LNU norske ungdomspartier og organisasjoner til å møte inviterte ungdommer fra det kriserammede Europa for å tenke sammen i et arbeidsverksted. Verkstedet ble arrangert i forkant av ILOs niende europeiske regionalkonferanse som fant sted i Oslo april. HVER MÅNED SENDES UT ILO-NYHETSBREV. Det er en viktig oppgave for FN-sambandet å gjøre ILOs arbeid begripelig for folk flest, særlig når Norge de senere årene har satset tyngre på typiske arbeidsområder innenfor ILO-systemet. Stikkord for nyhetsbrevet er sysselsetting og arbeidsledighet, arbeidsmiljø og sikkerhet, arbeidsvandring og sosial dumping, likestilling, kampen mot barnearbeid, maritime standarder og næringslivets samfunnsansvar. ARBEIDSLIVSINFORMASJON PÅ NETT: På FN-sambandets nettsider om arbeidsliv fn.no/ilo finnes fakta om ILO, nyhetsartikler, temasider, bakgrunnsinformasjon og ILOs konvensjonstekster i norsk oversettelse. STUDIETUREN HØSTEN 2013 ga 18 deltakere faglig påfyll om arbeidsliv og menneskerettigheter. Deltakerne besøkte ILO, Menneskerettighetsrådet, FNs miljøprogram UNEP, WFUNA og Norges faste delegasjon til FN i Genève. Tilbudet gikk ut til FN-sambandets medlemsorganisasjoner og FN-skoler. I DEN NORSKE ILO-KOMITEEN har FN-sambandet observatørstatus. Komiteen er en treparts sammensatt gruppe for drøfting av ILO og Norges forhold til FN-organisasjonen. Komiteen holdt fem møter i 2013, hvor FN-sambandet deltok. Det regionale europeiske ILO-toppmøtet i Oslo resulterte i en egen Osloerklæring. FN-sambandets arbeidsverksted om ungdomsledighet leverte i forkant krav til arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Foto: Killian Munch / ILO.

15 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 13 Studietur til Genève om ILO og arbeidsliv: FN-sambandet arrangerte i oktober en intensiv studiereise for 18 personer fra FN-sambandets medlemsorganisasjoner og FN-skoler. Foto: Martine Kværner Roberts / FN-sambandet. TUSENÅRSMÅLENE Aktiviteter Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Nye bærekraftmål etter Tusenårsmålene FN har igangsatt en omfattende prosess for å komme fram til et nytt sett av utviklingsmål etter at Tusenårsmålene går ut i I Norge drives debatten om nye bærekraftsog utviklingsmål av FN-organisasjonene i Norge UNESCO, Grid Arendal, UNDP, Unicef, FOKUS og FN-sambandet. Organisasjonene har også gjennom 2013 organisert en nasjonal konsultasjon i Norge om Post2015, med støtte fra Utenriksdepartementet. 15 møter ble avholdt i perioden fra FN-dagen 24. oktober 2012 til FN-dagen Møtene tok opp tematikker over hele spekteret for Post2015-agendaen og hadde bred deltagelse fra sivilsamfunnsorganisasjon, diplomati, og andre interesserte. FN-organisasjonene overleverte rapporten The Future We Want for All: National Consultations in Norway on the Post-2015 Development Agenda til Utenriksdepartementet, ved statssekretær Hans Brattskar. Dette skjedde på et arrangement på Kulturhuset i Oslo. Rapporten lanserer konkrete råd til myndighetene om struktur og prioriteringer for nye bærekraft- og utviklingsmål og bringer dermed Post2015-debatten videre i Norge. Arendalsuka På vegne av de samme organisasjonene som gjennomførte Post2015-konsultasjoner etablerte FN-sambandet et FN-telt på det politiske arrangementet Arendalsuka. FN-teltet var åpent gjennom hele uka og presenterte FN-informasjon, var arena for kortere taler og appeller, forestillinger for barn og arena for samtaler om FN og internasjonale spørsmål. FN-teltet var også utgangspunkt for FN-byvandring der folk kunne få med deg FNs påvirkning på Arendal og Arendals påvirkning på FN. Et eget konsultasjonsmøte om miljø med Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, og et møte om mulighetene for FN-aktivitet i Arendal bidro sammen med en sosial FN-quiz og den internasjonale partiguiden til at FN-sambandet ble av de mest aktive aktørene under Arendalsuka. FN-INFORMASJON Aktiviteter Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter FN-dagen 24. oktober FN-dagen markeres over hele landet. FN-sambandet er med og arrangerer feiringen av FN med små og store markeringer på skoler, barne hager og med politiske møter landet over. Morgentravle mennesker fikk en hyggelig start på dagen da de i de store byene fikk utdelt kaffe fra FN-sambandet. Sammen med kaffen fikk de en liten informasjonsflyer som også inkluderte en FN-dagsquiz. FN-sambandet var tilstede til stede i radioog tv-redaksjoner for å formidle budskapet om FN-dagen. I OSLO gikk 720 barneskoleelever i barnetog gjennom Karl Johans gate til Nationaltheatret sammen med FN-sambandet. TV-kameraene fanget opp hvordan FN-dagen ble feiret med korps, ballonger og flagg før barna fortsatte markeringen inne i teatret med utdrag av forestillingen Ronja Røverdatter, tale fra ordfører Fabian Stang og FN-filurens dialog om hvorfor FN-dagen markeres og hvorfor det er viktig at verdens stater sikrer folks rettigheter sammen gjennom FN. I TRONDHEIM inviterte vi skoleelever, studenter, lærere, politikere, organisasjonsfolk og andre interesserte til foredrag med Kjell Magne Bondevik i Lademoen kirke. 450 møtte opp og fikk høre et

16 14 FN-sambandets Årsberetning Barnetog i Oslo på FN-dagen 24. oktober: Over 700 elever fra Oslo-skolene møtte opp på Jernbanetorget før de gikk i tog opp Karl Johans gate og til Nationaltheatret. Foto: Hasse Berntsen / FN-sambandet. 2. Kaffeutdeling på Jernbanetorget: Kaffe og løpeseddel ble delt ut i alle de største byene, med informasjon om FN-dagen. Foto: Hasse Berntsen / FN-sambandet. 3. FN-dagen i Bergen: FN-sambandet hadde konsert i Musikkpaviljongen, med utdeling av hvite roser og gratis kaffe i FN-krus. Foto: Robert Bergsvik / FN-sambandet. 4. Karl Johans gate ble farget FN-blå: De mange skoleelevene satte sin farge på Oslos hovedgate på FN-dagen. Foto: Terje Karlsen / FN-sambandet. 5. FN-filuren i Lademoen kirke på FN-dagen: Han fortalte at han jobber for FN og at hans jobb er å reise rundt i verden for å besøke barn. Noen ganger møter han barn som ikke får gå på skole og ikke har tid til å leke. Da sier han fra til FN, og så prøver FN å hjelpe barna. Foto: Javad Montazeri / FN-sambandet.

17 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 15 spennende foredrag om fred og demokratibygging, i tillegg til kulturelle innslag. På ettermiddagen fyltes lokalet med rundt 250 barn og voksne. Der fikk de møte FN-filuren som snakket om FN og barns rettigheter. Det ble også musikalske innslag og dans fremført av store og små, blant annet Tullkattesnuttene som vant spellemannspris for beste barneplate i I BERGEN arrangeres hvert år i oktober Internasjonal Uke med FN-dagen som høydepunkt. Med FN-barneløype, barneforestilling men også seminar om klima og menneskerettigheter. Internasjonal Uke arrangerer vi i samarbeid med lokale partnere både i Kristiansand, Bergen, Bodø og Tromsø. I BODØ hadde vi på FN-dagen en markering med blant annet FN-rollespill og FN-stafett på Løpsmark skole. I ARENDAL ble det arrangert Internasjonale Dager i forbindelse med FN-dagen I Arendal er FN-sambandet medarrangør på Internasjonale dager, og vi er med og arrangerer FN-film og FN-rollespill. I TROMSØ arrangerte FN-sambandet stand på biblioteket. Alle besøkende fikk bursdagskake og kaffe. I tillegg arrangerte vi quiz i forbindelse med FN-dagen. Deretter ble det barneshow med Geir Ringvold fra barne-tv: FN-filuren ønsket barna velkommen og var også med på sceneshowet. På kvelden var på biblioteket arrangert internasjonalt seminar, med FNs rolle i fredsarbeid som tema. Studietur for lærere I april 2013 tok FN-sambandet en gruppe på 16 lærere fra åtte skoler med på en ukes studiereise til FN i New York. Hensikten med turen er at lærerne skal få en personlig opplevelse av hvordan møtene i FN foregår, og et dypdykk i hvordan den norske FN-delegasjonen jobber. På den måten vil skolene de representerer kunne gi elevene bedre FN-undervisning. Før avreise var gruppa også gjennom et todagers forberedende seminar hos FN-sambandet i Oslo. Internasjonalt seminar I 2013 kunne vi feire hele 20 år med debattvirksomhet I TROMSØ. Internasjonalt Seminar koordineres av FN-sambandet og Universitetet i Tromsø i samarbeid med en rekke ulike organisasjonene i byen. I samarbeid med disse løses faglige og praktiske arbeidsoppgaver til hvert seminar. FN-sambandet arrangerer også egne seminarer i rekken. Møtene er godt besøkt og samler mange organisasjoner og engasjerte mennesker i Tromsø. FN-sambandet arrangerte fem internasjonale seminarer I OSLO i Vi hadde ett seminar i forbindelse med åttende mars, der kvinners rolle i den arabiske våren var tema. Debatten fant sted på Dattera til Hagen og oppmøtet var godt med over 60 deltakere. Denne debatten ble arrangert i samarbeid med Ladyfest. De andre fire seminarene var gjennomført i samarbeidet med Oslo Dokumentarkino. Seminarene har funnet sted på litteraturhuset, og vært organisert med debatt først og filmvisning etterpå. Temaer vi tok opp var finanskrisen, kjønnsroller i India, våpenindustrien og ATT-avtalen, og dronekrigføring. Oppmøtet har stort sett vært godt, med mellom 50 og 90 deltakere. Spesielt vellykket var seminaret om kjønnsroller i India, hvor vi viste filmen The World Before Her, som fylte hele salen. I STAVANGER har det vært avholdt åtte møter i serien Global morgen, med temaer som har spent fra ulike landsituasjoner til minoritetsrettigheter og høyreekstremisme. Fra 50 til 100 mennesker har deltatt på hvert av de ulike møtene. FN-sambandet arrangerer Global Morgen sammen med Kulturhuset Sølvberget og Fribyforfatternettverket ICORN. ASPnet FN-sambandet er representant i Unescos arbeidsgruppe for skolenettverket ASPnet. 40 skoler er ASPnet-skoler i Norge. FN-sambandet holdt foredrag om vårt undervisningstilbud i april 2013, for 50 lærere fra ASPnet-skoler. Utdrag fra sammenfatningen av evalueringen: «Hva er din helhetsvurdering av selve studiereisen?» 9,3 av 10 poeng «I hvor stor grad vil du si at uka i New York ga deg økt kunnskap om FN?» 9,1 av 10 poeng

18 16 FN-sambandets Årsberetning 2013 Informasjonstjenesten PRESSEARBEID FN-sambandet blir i økende grad brukt av media både som kilde og intervjuobjekt så en kraftig økning i antall nyhetstreff for FN-sambandet med 828 artikler. FN-sambandet presenteres i alle mediekanaler gjennom året, alt fra TV, radio, trykte medier og ikke minst i nettbaserte medier. Som grafen viser, har det vært stor pågang i enkelte spesifikke måneder. Noen av topp-månedene er preget av markering av FN-dager og FN-sambandets aktivitet, mens andre er mer basert på en spesifikk FN-sak. I 2013 var det særskilt markeringene av FN-dagen og Verdens Toalettdag som fikk mest oppmerksomhet. FN-sambandets pressearbeid omkring den nye våpenhandelsavtalen i april og juni ga spesielt gode resultater. FN-sambandet jobber kontinuerlig for å være en god kilde for mediene, i tillegg til å være en meningsytrer i det offentlige rom. FN-sambandet har stor spredning i typen medieoppslag som dekkes av massemediene. Vi får dekning av egne arrangement både lokalt og nasjonalt. Det har vært en rekke oppslag i lokalaviser gjennom året, om blant annet FN-rollespill, Ungdomspanelet, FN-stafetten og markering av FN-dager. Som aktør i den offentlige debatten har FN-sambandet hatt 9 kronikker eller større debattinnlegg på trykk i nasjonale og regionale aviser. PRESSEMELDINGER Vi sendte ut 42 pressemeldinger i løpet av Vårt materiell FN-sambandet har valgt å benytte tjenesten MyNewsDesk (MND) for å sende ut pressemeldinger. MND er et nettbasert koblingspunkt mot journalister og redaksjoner. Våre pressemeldinger, bilder og rapporter, tilgjengeliggjort for pressen via MND, ble lest ganger i Tilsvarende tall var i På MND har vi per i dag 1323 mediekontakter. BIBLIOTEKTJENESTEN Nye FN-rapporter legges løpende ut på våre nettsider på fn.no/bibliotek, og vi vedlikeholder der et digitalt arkiv over FN-avtaler. Mediedekning av FN-sambandet i 2013, fordelt over tid. Kilde: Retreiver Antall artikler JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

19 INFORMASJONSTJENESTEN 17 Forsida FN.no gir aktuell informasjon om FN-sambandets aktiviteter, i tillegg til FN-nyheter og FN-debatt i Norge. Via vårt kontaktskjema på FN.no har vi svart på 770 henvendelser i løpet av året. Mange henvendelser kommer fra skoleelever som søker opplysninger til diverse oppgaver og noen henvendelser viser også ønske fra avsenderne om at FN skal engasjere seg i spesifikke saker. Mediedekning av FN-sambandet i 2013, fordelt på kildekategori. Magasin/tidsskrift Fagpresse 69 % 1 % < 1 % 15 % Rikspresse Regionavis 15 % Lokalavis Kilde: Retreiver FN-sambandet har fagansvaret for FN på Store Norske Leksikon og redigerer og administrerer de artiklene der som dreier seg om oppbygning og organisering av FN. FN-SAMBANDET PÅ NETT 1,5 millioner besøkte FN-sambandets nettsider i 2013, et tall vi er stolte av, og som forplikter oss til å levere et stadig bedre digitalt tilbud. I 2013 var en viktig satsing på FN.no og Globalis tilpasning av våre nettsider til mobil og nettbrett. En redesign av våre nettsider gjorde at vi nå er tilgjengelig på alle plattformer: mobil, PC og nettbrett. Sommeren 2013 var både Globalis og FN.no tilpasset en mobil internetthverdag. Det slo umiddelbart ut i besøkstallene: Vi har gjennom året fått flere besøkende fra mobile enheter. Og vi opplever at flere blir lenger på våre nettsider, med flere klikk per besøk. I 2013 rustet vi også opp det digitale informasjonsmateriellet vi har for skoleverket. FN.no og Globalis blir stadig brukt som kilde av både riksmedia som lokalpresse. Informasjon fra våre nettsider blir brukt som bakgrunnsinformasjon til nyhetssaker og som direkte kilde til faktaopplysninger i avisenes reportasjer. FN-sambandets distriktskontorer er viktige bidragsytere til FN-sambandets nettsatsning for å vise bredden i organisasjonen. FN-sambandet bruker store ressurser på å kommunisere med våre brukere på nett. Her følger en oversikt over våre nettsteder.

20 18 FN-sambandets Årsberetning 2013 Globalis fikk oppgradert kartvisning i Dette kartet viser verdensreligionenes utbredelse. FN.no Nettstedet FN.no inneholder faktainformasjon om FN-systemet, aktuelle temaer og nyheter, samt egne skolesider beregnet på elever og lærere. Våre tema sider om menneskerettigheter er spesielt godt besøkt. Vi målte over 1,3 millioner sidevisninger på FN.no i Trender på FN.no høsten 2013: Besøkende blir lenger på FN.no. Besøkende leser flere sider når de kommer innom FN.no. Og færre besøkende snur i døra. Dette gjelder spesielt mobilbrukerne, men også desktopbrukerne blir lenger. Dette tolker vi som et resultat av omleggingen til mobilvennlig teknologi. Globalis Globalis.no er et interaktivt verdensatlas, med fakta om land og konflikter i verden. Globalis er den største databasen med FN-statistikk på norsk. Globalis opplever et stabilt brukermønster gjennom året, med en liten, men jevn økning fra årene før. Ved utgangen av året var vi oppe nærmere en million, med besøk på de norske sidene. Vi la om til ny design i løpet av høsten, og det viser igjen på besøksstatistikken. Vi opplever også at de andre nordiske landene har en økning besøk, og at de prioriterer opp arbeidet med nettstedet. Til sammen har alle nordiske siden over to millioner besøk. For gjennomføringen av FN-rollespill har vi i år spesialtilpasset Globalis sine landprofiler, noe som fører til tettere integrering av nettstedene våre, og også økt bruk for Globalis. Vi har også flyttet alle undervisnings- og skolemateriell over fra globalis.no til fn.no, og lenker mellom de to nettstedene for å bedre utnytte de ressursene vi har. Våren 2013 fikk vi på Globalis nytt kartverktøy, noe som har ført til bedre funksjoner for samkjøring av alle kartene våre, og mer stabile løsninger for alle plattformer. Besøk Vekst Sidevisninger Vekst FN.no % % Globalis Norge % % Globalis Norden % % FN-filuren % % Opplev.FN.no % % Ungdomspanelet % % #FNdebatt % % FN-bloggen % % Totalt Norge Totalt Norden Besøk, alle FN-sambandets nettsteder. Merknad: Vi hadde en teknisk feil i analyseprogramvaren andre halvår tallet for FN.no er derfor beregnet.

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 3 Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG

Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG Organisasjonsgjennomgang FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG Innledning FN-sambandet takker for rapporten om gjennomgang av oss. Det var med glede og spenning vi

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s.

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s. FOKUS ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 4 Styrets årsberetning 2010 s. 6 Organisasjonen FOKUS s. 8 Prosjekt og program s. 14 Kommunikasjonsarbeid s. 18 FOKUS som strategisk aktør

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

LLHs virksomhet i 2012

LLHs virksomhet i 2012 LLHs virksomhet i 2012 LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som baserer sin virksomhet på frivillighet

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

25 1910 87 2012 ÅRSRAPPORT 2012

25 1910 87 2012 ÅRSRAPPORT 2012 25 10 1987 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Vår visjon er å være ledende i mangfold Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet INNHOLD OM HERO NORGE VIRKSOMHETSOMRÅDER TALL OG TALE Fakta om Hero Norge

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

Velkommen til SAIHs årsmøte i 2015

Velkommen til SAIHs årsmøte i 2015 Velkommen til SAIHs årsmøte i 2015 Dato: 25.-26. april. Sted: Gymsalen, Kristelig Gymnas (KG), Homansbakken 2, 0352 Oslo. Tid: Oppmøte kl.09.30 på lørdag, møteslutt kl.16.00 på søndag. Påmeldingsfrist

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet.

HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Årsmelding 2013 2 HivNorges årsmelding 2013 HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Vi arbeider aktivt med å skape større forståelse for hivpositives situasjon,

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en frivillig organisasjon som

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2014

ROSA ÅRSRAPPORT 2014 ROSA ÅRSRAPPORT 2014 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 NETTVERKSARBEID

Detaljer