FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013"

Transkript

1 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013

2

3 1 FN-dagen i Bergen: Roseutdeling ved den offisielle markeringen i Musikkpaviljongen. Foto: Robert Bergsvik. Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet Våre aktiviteter gjennom året 16 Informasjonstjenesten 21 Organisasjonen FN-sambandet Forsidebilde: Barnetog i Oslo på FN-dagen 24. oktober. Over 700 elever fra Oslo-skolene møtte opp på Jernbanetorget før de gikk i tog opp Karl Johans gate og til Nationaltheatret. Foto: Hasse Berntsen / FN-sambandet.

4

5 STYRELEIAREN HAR ORDET 3 Styreleiaren har ordet I mai 2013 var det landsmøte i FN-sambandet og eit nytt styre vart vald. I det nye styret er og NHO representert. Både NHO og LO var med i etableringa av FN-sambandet og det er gledeleg at begge organisasjonane no er representerte i styret. FN si rolle som verdas viktigaste organisasjon møter både utfordringar, kritikk og ros. At FN-sambandet har ei god og representativ styresamansetting er difor viktig. FN-sambandet er inne i ei spanande utvikling. Det er interessant for mange å vere ein del av og kunne ha påverknad på utviklinga. Heile verda i lomma I løpet av 2013 satsa FN-sambandet store ressursar på tilpassing av våre nettsider til mobil og nettbrett. Vi er no tilgjengelege på alle digitale plattformar. Med 1,5 millionar besøk på våre nettstader kvart einaste år, stiller det krav til innhald og tilgjengelegheit FN-filuren i ny drakt Skuleverket er vår viktigaste målgruppe og i 2013 har vi prioritert å oppgradere tilbodet til våre yngste målgrupper. FN-filuren, ein fantasifigur som formidlar FNs bodskap, er no laga som både handdukke og heildraktfigur. FN-filuren har ein eigen nettstad der dei yngste kan møtast, løyse oppgåver, sende inn spørsmål og teikningar. Det er viktig at barn lærer å kjenne FN så tidleg som mogeleg for seinare å kunne utvikle positive haldningar til internasjonalt samarbeid fundert på gode kunnskapar. Rapport om Noregs rolle i FNs Menneskerettighetsråd I 2009 vart Noreg vald inn i FN sitt råd for menneskerettar for ein periode på tre år. FN-sambandet har laga ein rapport om Noreg sitt arbeid desse tre åra, der vi har forsøkt å vise kva ambisjonar Noreg hadde som medlem, kva saker som vart prioritert, og korleis Noregs arbeid vart vurdert av internasjonale samarbeids partnarar og sivilsamfunn. Eit interessant og viktig samarbeid har også funne stad dette året mellom dei ulike FN tilknytte organisasjonane i Noreg. Post2015-konsultasjonar har funne stad og vorte oppsummerte og oversendt regjeringa seinhausten Vi har lagt bak oss eit aktivt år, der vi har møtt tusenvis, både skuleelevar og andre, gjennom møte ansikt til ansikt og på nettsidene våre over heile landet. Eg ser fram til nye år som leiar av styret der vi skal oppretthalde den høge aktiviteten og utvikle oss vidare. Helga Hjetland Styreleiar

6 4 FN-sambandets Årsberetning 2013 FN-filuren er med på kaffeutdeling på FN-dagen. Dette bildet ble tatt på Tromsø bibliotek og byarkiv. Foto: Tim Dassler / FN-sambandet.

7 FN-SAMBANDET FN-sambandet 2013 FN-sambandet treffer publikum gjennom tusenvis av møter der informasjon om FN og internasjonale spørsmål er utgangspunktet. Over deltok på ulike arrangementer i regi av FN-sambandet i Det er FN-sambandets 29 ansatte som organiserer slike møter ansikt til ansikt. Samtidig møter FN-sambandet mennesker med informasjon på nett. FN-sambandets nettsider hadde 1,5 millioner besøk i Summen av møtene ansikt til ansikt og digitalt gir FN-sambandet et nedslag i offentligheten som tilsier at vi gjennomfører strategien vår om å informere om FN for en rettferdig verden. FN-sambandet kjennetegnes av mange aktiviteter på skoler landet over. For alle klassetrinn har vi tilpassede undervisnings opplegg. Vi tilbyr aktiviteter med lek og læring sammen med FN-filuren for de minste og foredrag og FN-rollespill for elever i videregående. I 2013 har vi gjennomført faste tilbud utviklet over år til skolene gjennom de landsdekkende aktivitetene FN-avis, FN-film, FN-stafett og FN-rollespill. Høy kvalitet på våre foredrag og kunnskapsrike ansatte fra FN-sambandet er det som møter elevene når vi kommer på besøk. Merkevaren FN-sambandet er tydelig og gjenkjennelig for lærerne, og vi blir invitert tilbake år etter år. FN-sambandet treffer publikum gjennom tusenvis av møter ansikt til ansikt. FN-sambandet i tall 2013 Foredrag FN-film totalt FN-rollespill totalt FN-stafett FN-aviser Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 9 Antall møter ansikt til ansikt:

8 6 FN-sambandets Årsberetning 2013 Våre aktiviteter gjennom året FN-sambandets aktiviteter gjennom 2013 har vært tematisk planlagt gjennom åtte hoved linjer. Alle våre aktiviteter har blitt formet etter disse temaene: Kvinner, fred og sikkerhet Klima og miljø Menneskerettigheter Fred og nedrustning FN-reform Arbeidsliv Tusenårsmålene Generell FN-informasjon KVINNER, FRED OG SIKKERHET OG SIKKERHETSRÅDSRESOLUSJON 1325 Aktiviteter FN-film Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 2 Anne-Grete Strøm-Erichsen, Mari Skåre (NATO) og Elisabeth Rehn (ICC Trust Fund), ledet av Ingeborg Moa (Norsk Folkehjelp). Vi spurte hva slags merverdi kvinner kan tilføre internasjonale operasjoner, hva er det som hindrer økt deltakelse for kvinner? En fullsatt sal på Litteraturhuset bidro til diskusjonen som også fikk fart på seg ved general sekretær Kari Solholms kronikk i Dagbladet om kvinner i militære operasjoner. Kommentarfeltene gikk varme og det ble sakset fra nett-debatten i papiravisen i dagene etterpå. FN-sambandet inviterte sammen med FOKUS og UNDP Governance Centre til 8. mars-frokost og temaet KVINNERS POLITISKE STEMME som del av markering av at det i 2013 var 100 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett. Slik fikk en nasjonal markering et internasjonalt perspektiv ved at kvinners PROSJEKTET FN-FILM belyste kvinners situasjon i konflikt og fredsarbeid. Hovedfilmen i 2013 var Pray the Devil Back to Hell, en dokumentar som forteller historien om hvordan en gruppe kvinner organiserte seg og kjempet for fred og demokratiske valg i Liberia. I tillegg tilbød vi visning av filmen De andre, Margreth Olins film om enslige mindreårige asylsøkere som får begrenset opphold i Norge, og som skal returneres til opprinnelseslandet når de fyller 18 år. Dette filmtilbudet fikk like god oppslutning som hovedfilmen. 118 filmvisninger for over skoleelever i 2013 er resultatet av et flerårig samarbeid mellom FN-sambandet og Film fra Sør om å arrangere gratis skolekino. Kombinasjonen film og arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet rundt internasjonale spørsmål. Filmvisningene bidro til engasjerte diskusjoner om kvinners rettigheter og forholdene for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. KVINNERS ROLLE I FREDSBEVARENDE OPERASJONER OG RESOLUSJON 1325 var tema da FN-sambandet 16.september inviterte til samtale mellom forsvars minister Stortingsrepresentant Marit Nybakk (Ap) var en av innlederne på 8. mars-arrangementet i Oslo. Foto: Terje Karlsen / FN-sambandet.

9 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 7 Skaper kvinner fred og sikkerhet? Det var spørsmålet FN-sambandet stilte da vi inviterte til debatt om kvinners rolle i fredsbevarende operasjoner. F.v. Ingeborg Moa, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Elisabeth Rehn og Mari Skåre. Foto: Hasse Berntsen / FN-sambandet. under representasjon i nasjonalforsamlinger og regjeringer i nesten alle land kom fram og ble diskutert. Marit Nybakk (Stortingsrepresentant AP), Vidar Helgesen (Institute for Democracy and Electoral Assistance), Heba El-Kholy (UNDP Governance Centre) og Rina Mariann Hansen (styreleder i FOKUS) fikk fram ulike perspektiver på hvordan kan vi sikre at kvinner får reell innflytelse over politikken i sine egne land. CAMILLA COLLETT-SEMINARET i anledning stemmerettsjubileet samlet 180 deltakere i Kristiansand. Også Kulturmestringssenteret i Bergen kombinerte folkeopplysning om FN og internasjonale spørsmål med at det i 2013 var 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. JENTEDAGEN 11. OKTOBER ble markert for første gang i 2012, og i 2013 var også FN-filuren på oppdrag denne nye FN-dagen. FN-sambandet Vest tok FN-filuren med på tur til Oppigard barnehage, hvor barna lærte om urettferdighet mellom gutter og jenter. PÅ FN.NO utviklet vi i 2013 nye temasider om Sikkerhetsrådsresolusjon KLIMA OG MILJØ Aktiviteter FN-stafetten Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 1 FN-sambandets arbeid med klima og miljø har konsentrert seg om FN sitt arbeid med klimarapporter og klimaforhandlinger. Det har også vært viktig å bidra til at skoleelever har kjennskap til menneskeskapte klimaendringer som FNs klimapanel IPCC dokumenterer. Foredrag i skolen om klima har vært støttet opp av oppdaterte temasider på nett. FN-STAFETTEN er landsdekkende og alle våre distriktskontorer er med og arrangerer. I 2013 var femte gang vi arrangerte FN-stafett for mellomtrinnet. Hele 46 påmeldte skoler var påmeldt, og antall deltagende skoler øker år for år. VANNDAGEN ble markert med en større kampanje og stands over hele landet var FNs internasjonale år for vannsamarbeid. Som støtte for kampanjen utviklet vi nye temasider på FN.no som ga publikum

10 8 FN-sambandets Årsberetning Miljøverndagen i Trondheim: Båtrace i Ilabekken med båter av resirkulert materiale. Foto: Tor Arne Alseth / FN-sambandet. 2. FN-stafett på Fagereng skole i Tromsø: Elevene lærte om FNs arbeid på Haiti og behovet for samarbeid om rent drikkevann. Foto: Oda Svingen Lunnan / FN-sambandet. 3. FN-stafett i Mo i Rana. Foto: Oda Svingen Lunnan / FN-sambandet. 4. FN-stafett i Bergen: Hele skolen var involvert på Salhus skole. De yngste elevene lagde fredsduer etter at de hadde vært ute på natursti om FN. Foto: Arne Øi / FN-sambandet.

11 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 9 Vanndagen i Tromsø: FN-filuren og Geir Ringvold (kjent fra barne-tv) leder oppvarmingen til det internasjonale gateløpet. Foto: Ronja Trolie / FN-sambandet. kunnskap og bakgrunn for betydning av vannsamarbeid, og fokus på rent vann, og tørke. Over hele landet ble mennesker gjort bevisst på vann som ressurs og betydningen av vannforvaltning. MINI-VM I FOTBALL I BODØ samlet klassinger i Nordlandshallen. Elevene var delt opp i en rekke forskjellige land for denne anledningen kun land fra sør og de spilte fotballturnering i ekte VM-stil. I anledning FNs år for vannsamarbeid var nettopp vann tema for årets Mini-VM. MILJØVERNDAGEN 5. JUNI samarbeidet FN-sambandet i Trondheim med flere lokale aktører om markering i Iladalen, som bestod av et barnearrangement på dagtid og et familiearrangement på ettermiddagstid. Samarbeidet fungerte svært godt og rundt 500 barn møtte opp til barnas båtrace, miljøagentenes natursti, lavvo, bål, naturveiledning, konsert med Musikkmanesjens Bøljeband, FN-filuren og frosken Fred og stands. VERDENS UNDERGANG PÅ FILM samlet kinopublikummet i Kristiansand. I løpet av februar fikk vi se tre filmer som på ulike måter har global katastrofe som bakteppe. Filmene Året 2048, The Age of Stupid og The Day After Tomorrow ble vist, koblet med innledning og samtaler på Cinemateket. Møteserien fikk stor oppmerksomhet i regionavisen Fædrelandsvennen. MENNESKERETTIGHETER Aktiviteter FN-avis Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 3 FN-film (De andre / Et øyeblikk frihet) FN-AVIS 2013 hadde tema menneskerettigheter. Det ble laget 39 FN-aviser, og 960 elever deltok. Tilbudet gikk ut til ungdomsskoler og videregående skole og gir elevene anledning til å jobbe grundig og tverrfaglig med temaet menneskerettigheter. FN-avisene lages som nettavis, og er et tilbud til alle våre FN-skoler. RAPPORT OM NORGES INNSATS I FNs MENNESKE- RETTIGHETSRÅD : I 2009 ble Norge valgt inn i FNs menneskerettighetsråd for en treårsperiode. FN-sambandet publiserte høste 2013 en rapporten som forsøker å vise hva ambisjonene var da Norge ble medlem, hvilke saker som ble prioritert, og hvordan Norges arbeid blir vurdert av internasjonale samarbeidspartnere og sivilsamfunn. FN-sambandet har fulgt arbeidet i FNs menneskerettighetsråd også i 2013 ved å være tilstede i sesjoner og rapportere om disse på FN.no. Vi har også deltatt i programmet CIVIL SOCIETY IN ACTION FOR HUMAN RIGHTS sammen med andre FN-samband gjennom WFUNA. Målet med FN-sambandets arbeid der er å bidra til at Norge signerer og ratifiserer FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll som gir barn individuell klagerett til FNs barnekomité. FN-sambandet har dyttet på for politiske vedtak om dette og viste begeistring for at Stortinget enstemmig tok til orde for norsk tilslutning til tilleggsprotokollen før sommeren 2013 og vi følger opp denne viljeserklæringen fram til ratifiseringen faktisk er gjennomført. FN-sambandet ble i løpet av 2013 med i NGO-FORUM FOR MENNESKERETTIGHETER, organet som samler norsk sivilsamfunn til innsats for menneskerettighetene. UNGDOMSKONFERANSER om menneskerettigheter ble holdt for 600 elever i videregående skole. På disse konferansene får elevene høre om FNs rolle i verden,

12 10 FN-sambandets Årsberetning Elevene i 10. klasse på Løpsmark skole deltok på FN-rollespill i anledning FN-dagen. Foto: FN-sambandet. 2. FN-rollespill ved Tromstun skole: Ved å delta på FNrollespill lærer du blant annet om møtereglene i FNs Sikkerhetsråd. Foto: FN-sambandet. 3. FN-rollespill ved Tromstun skole: Eirik Erntsen (t.h.) representerte Kina i Sikkerhetsrådet da han var med på å stemme frem en løsning på situasjonen i Kongo. Her med president Tim Dassler fra FN-sambandet. Foto: FN-sambandet. 4. FN-sambandet håper flere av disse lærerstudentene ved Universitetet i Tromsø vil bruke FN-rollespill i undervisningen når de begynner å arbeide som lærere. Foto: FN-sambandet.

13 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 11 hva internasjonal lov er, og lære om hvor menneskerettighetene kommer fra. Dette har blitt årlige konferanser, og i 2013 ble dette arrangert i Tromsø, Kristiansand, Drammen og i Oslo. HOLOCAUSTDAGEN markeres årlig på skoler i Agder. FN-sambandet er en bidragsyter for å gi 900 niendeklassinger forelesning om folkemord og FNs arbeid for å forebygge dette, et arbeid som har gitt elevgruppene større kunnskap generelt og som også har gitt flere eksempler på modning og vekst hos enkeltelever som gjennomfører opplegget. FN-FILUREN OG BARNS RETTIGHETER var tema da FN-sambandet Øst sendte FN-filuren på besøk til 18 skoler og 2250 elever fra klasse. Tilbakemeldingene fra skolene var svært gode, og det er tydelig at tilbud om besøk med opplegg som er skreddersydd for de enkelte trinn er etterspurt. TEMASIDER OM MENNESKERETTIGHETER er stadig ett av våre mest etterspurte tilbud på nett. FRED OG NEDRUSTNING Aktiviteter FN-rollespill Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 3 FN-film (Vals med Bashir) FN-ROLLESPILLET ble i 2013 arrangerte 70 ganger, på skoler over hele landet. Til sammen 3400 elever deltok, og rollespillet er fortsatt et av våre mest populære undervisningsopplegg. Ved selv å delta i FN-forhandlinger får elevene en helt annen innsikt i hvordan det internasjonale diplomatiet fungerer. FN-rollespill er en aktivitet som arrangeres over hele verden. I de fleste tilfeller dreier rollespillene seg om en simulering av forhandlinger i Sikkerhetsrådet, men andre FN-organer kan også simuleres. I 2013 lagde vi et rollespill koblet til situasjonen i DR Kongo med fokus på kvinners situasjon i konflikt og fredsarbeid, og om sikkerhetsresolusjon FN-ROLLESPILLET BLIR OGSÅ GJENNOMFØRT FOR LÆRER- STUDENTER. Dette er en målgruppe vi er svært glade for å ha fått med oss. Lærerstudentene er nysgjerrige på nye læringsmetoder som de kan ta med seg ut til skolene etter utdanning, og tilbakemeldingen fra universiteter og høgskoler er at de ønsker dette som en årlig foreteelse. TILDELINGEN AV NOBELS FREDSPRIS til organisasjonen OPCW førte til økt interesse for informasjon om organisasjonen som vi i pressemeldingen omtalte som FNs ukjente verktøy og FN-sambandet ble hyppig brukt som kilde når prismottakeren skulle presenteres i mediene. VÅPENHANDELSAVTALEN ATT fulgte vi tett gjennom 2013 med nyhetsartikler og temasider, fra signering til norsk ratifisering. Under den siste forhandlingsrunden inngikk vi et samarbeid med norske sivilsamfunnsorganisasjoner: organisasjoner som deltok i selve forhandlingene i New York publiserte løpende oppdateringer på FN-bloggen. Til sammen ble det publisert seks innlegg fra fire forskjellige organisasjoner. Det lyktes FN-sambandet å være aktuelle med denne saken, noe som også gjenspeiles i nyhetsovervåkningen: Våre pressemeldinger ble plukket opp både av riksdekkende aviser og NTB. I anledning FN-dagen hadde vi også en kronikk på trykk i flere av lokalavisen på Østlandet. Vi valgte også å framheve dette temaet på Landsmøtet hvor vi åpnet med et seminar med blant andre statssekretær Gry Larsen i panelet. DEN INTERNASJONALE DAGEN MOT LANDMINER ble markert i Bergen. Her arrangerte Norsk Folkehjelp og FN-studentene en markering, hvor vi blant annet demonstrerte rydding av landminer. Dette skjedde i Byparken i Bergen 4. april. FN-REFORM Aktiviteter Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter STORTINGSMELDINGEN Norge og FN: felles framtid, felles løsninger, er viktig for debatten om ny norsk FN-politikk. FN-sambandet bidro til informasjon og debatt om meldingen i forkant og i etterkant av at Stortingsmeldingen ble vedtatt 7. mars NETTSIDEN FNDEBATT.NO, som ble opprettet for debatt om Stortingsmeldingen, ble i løpet av året utviklet til å bli nettside for Post2015-agendaen. FN-sambandet har i 2013 konsentrert arbeidet med FN-reform om det større prosjektet rundt Post Dette arbeidet kretser rundt hvilke mål FN skal sette for utvikling etter at perioden for Tusenårsmålene går ut i 2015.

14 12 FN-sambandets Årsberetning 2013 Arbeidsverkstedet om ledighet i Europa: 25 ungdommer møttes til diskusjon, og verkstedet resulterte i åtte konkrete krav som ble oversendt arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) og ILOs generaldirektør Guy Ryder. Foto: Terje Karlsen / FN-sambandet. Foran stortingsvalget i 2013 etablerte FN-sambandet en INTERNASJONAL GUIDE TIL ALLE PARTIENES VALG- PROGRAMMER. FN-sambandet ga der internasjonalt interesserte velgere svar på hva partiene mener om våpenhandel, klima, kvinner i krig og konflikt, utviklingspolitikk, deltakelse i militære operasjoner og FN-reform. I tillegg svarte partilederne på hvordan FN bør utvikles, hvilken rolle Norge skal spille i FN og hvordan deres utenrikspolitikk skiller seg fra andre partier. Guiden ble lansert på nett i forbindelse med det politiske arrangementet Arendalsuka og ble også linket til av ulike medier i forbindelse med valget. ARBEIDSLIV Aktiviteter Foredrag 2 27 Seminarer / Offentlige møter ARBEIDSVERKSTED FOR UNGDOM: FN-sambandet inviterte i samarbeid med LNU norske ungdomspartier og organisasjoner til å møte inviterte ungdommer fra det kriserammede Europa for å tenke sammen i et arbeidsverksted. Verkstedet ble arrangert i forkant av ILOs niende europeiske regionalkonferanse som fant sted i Oslo april. HVER MÅNED SENDES UT ILO-NYHETSBREV. Det er en viktig oppgave for FN-sambandet å gjøre ILOs arbeid begripelig for folk flest, særlig når Norge de senere årene har satset tyngre på typiske arbeidsområder innenfor ILO-systemet. Stikkord for nyhetsbrevet er sysselsetting og arbeidsledighet, arbeidsmiljø og sikkerhet, arbeidsvandring og sosial dumping, likestilling, kampen mot barnearbeid, maritime standarder og næringslivets samfunnsansvar. ARBEIDSLIVSINFORMASJON PÅ NETT: På FN-sambandets nettsider om arbeidsliv fn.no/ilo finnes fakta om ILO, nyhetsartikler, temasider, bakgrunnsinformasjon og ILOs konvensjonstekster i norsk oversettelse. STUDIETUREN HØSTEN 2013 ga 18 deltakere faglig påfyll om arbeidsliv og menneskerettigheter. Deltakerne besøkte ILO, Menneskerettighetsrådet, FNs miljøprogram UNEP, WFUNA og Norges faste delegasjon til FN i Genève. Tilbudet gikk ut til FN-sambandets medlemsorganisasjoner og FN-skoler. I DEN NORSKE ILO-KOMITEEN har FN-sambandet observatørstatus. Komiteen er en treparts sammensatt gruppe for drøfting av ILO og Norges forhold til FN-organisasjonen. Komiteen holdt fem møter i 2013, hvor FN-sambandet deltok. Det regionale europeiske ILO-toppmøtet i Oslo resulterte i en egen Osloerklæring. FN-sambandets arbeidsverksted om ungdomsledighet leverte i forkant krav til arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Foto: Killian Munch / ILO.

15 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 13 Studietur til Genève om ILO og arbeidsliv: FN-sambandet arrangerte i oktober en intensiv studiereise for 18 personer fra FN-sambandets medlemsorganisasjoner og FN-skoler. Foto: Martine Kværner Roberts / FN-sambandet. TUSENÅRSMÅLENE Aktiviteter Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter Nye bærekraftmål etter Tusenårsmålene FN har igangsatt en omfattende prosess for å komme fram til et nytt sett av utviklingsmål etter at Tusenårsmålene går ut i I Norge drives debatten om nye bærekraftsog utviklingsmål av FN-organisasjonene i Norge UNESCO, Grid Arendal, UNDP, Unicef, FOKUS og FN-sambandet. Organisasjonene har også gjennom 2013 organisert en nasjonal konsultasjon i Norge om Post2015, med støtte fra Utenriksdepartementet. 15 møter ble avholdt i perioden fra FN-dagen 24. oktober 2012 til FN-dagen Møtene tok opp tematikker over hele spekteret for Post2015-agendaen og hadde bred deltagelse fra sivilsamfunnsorganisasjon, diplomati, og andre interesserte. FN-organisasjonene overleverte rapporten The Future We Want for All: National Consultations in Norway on the Post-2015 Development Agenda til Utenriksdepartementet, ved statssekretær Hans Brattskar. Dette skjedde på et arrangement på Kulturhuset i Oslo. Rapporten lanserer konkrete råd til myndighetene om struktur og prioriteringer for nye bærekraft- og utviklingsmål og bringer dermed Post2015-debatten videre i Norge. Arendalsuka På vegne av de samme organisasjonene som gjennomførte Post2015-konsultasjoner etablerte FN-sambandet et FN-telt på det politiske arrangementet Arendalsuka. FN-teltet var åpent gjennom hele uka og presenterte FN-informasjon, var arena for kortere taler og appeller, forestillinger for barn og arena for samtaler om FN og internasjonale spørsmål. FN-teltet var også utgangspunkt for FN-byvandring der folk kunne få med deg FNs påvirkning på Arendal og Arendals påvirkning på FN. Et eget konsultasjonsmøte om miljø med Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, og et møte om mulighetene for FN-aktivitet i Arendal bidro sammen med en sosial FN-quiz og den internasjonale partiguiden til at FN-sambandet ble av de mest aktive aktørene under Arendalsuka. FN-INFORMASJON Aktiviteter Foredrag Markeringer Seminarer / Offentlige møter FN-dagen 24. oktober FN-dagen markeres over hele landet. FN-sambandet er med og arrangerer feiringen av FN med små og store markeringer på skoler, barne hager og med politiske møter landet over. Morgentravle mennesker fikk en hyggelig start på dagen da de i de store byene fikk utdelt kaffe fra FN-sambandet. Sammen med kaffen fikk de en liten informasjonsflyer som også inkluderte en FN-dagsquiz. FN-sambandet var tilstede til stede i radioog tv-redaksjoner for å formidle budskapet om FN-dagen. I OSLO gikk 720 barneskoleelever i barnetog gjennom Karl Johans gate til Nationaltheatret sammen med FN-sambandet. TV-kameraene fanget opp hvordan FN-dagen ble feiret med korps, ballonger og flagg før barna fortsatte markeringen inne i teatret med utdrag av forestillingen Ronja Røverdatter, tale fra ordfører Fabian Stang og FN-filurens dialog om hvorfor FN-dagen markeres og hvorfor det er viktig at verdens stater sikrer folks rettigheter sammen gjennom FN. I TRONDHEIM inviterte vi skoleelever, studenter, lærere, politikere, organisasjonsfolk og andre interesserte til foredrag med Kjell Magne Bondevik i Lademoen kirke. 450 møtte opp og fikk høre et

16 14 FN-sambandets Årsberetning Barnetog i Oslo på FN-dagen 24. oktober: Over 700 elever fra Oslo-skolene møtte opp på Jernbanetorget før de gikk i tog opp Karl Johans gate og til Nationaltheatret. Foto: Hasse Berntsen / FN-sambandet. 2. Kaffeutdeling på Jernbanetorget: Kaffe og løpeseddel ble delt ut i alle de største byene, med informasjon om FN-dagen. Foto: Hasse Berntsen / FN-sambandet. 3. FN-dagen i Bergen: FN-sambandet hadde konsert i Musikkpaviljongen, med utdeling av hvite roser og gratis kaffe i FN-krus. Foto: Robert Bergsvik / FN-sambandet. 4. Karl Johans gate ble farget FN-blå: De mange skoleelevene satte sin farge på Oslos hovedgate på FN-dagen. Foto: Terje Karlsen / FN-sambandet. 5. FN-filuren i Lademoen kirke på FN-dagen: Han fortalte at han jobber for FN og at hans jobb er å reise rundt i verden for å besøke barn. Noen ganger møter han barn som ikke får gå på skole og ikke har tid til å leke. Da sier han fra til FN, og så prøver FN å hjelpe barna. Foto: Javad Montazeri / FN-sambandet.

17 VÅRE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 15 spennende foredrag om fred og demokratibygging, i tillegg til kulturelle innslag. På ettermiddagen fyltes lokalet med rundt 250 barn og voksne. Der fikk de møte FN-filuren som snakket om FN og barns rettigheter. Det ble også musikalske innslag og dans fremført av store og små, blant annet Tullkattesnuttene som vant spellemannspris for beste barneplate i I BERGEN arrangeres hvert år i oktober Internasjonal Uke med FN-dagen som høydepunkt. Med FN-barneløype, barneforestilling men også seminar om klima og menneskerettigheter. Internasjonal Uke arrangerer vi i samarbeid med lokale partnere både i Kristiansand, Bergen, Bodø og Tromsø. I BODØ hadde vi på FN-dagen en markering med blant annet FN-rollespill og FN-stafett på Løpsmark skole. I ARENDAL ble det arrangert Internasjonale Dager i forbindelse med FN-dagen I Arendal er FN-sambandet medarrangør på Internasjonale dager, og vi er med og arrangerer FN-film og FN-rollespill. I TROMSØ arrangerte FN-sambandet stand på biblioteket. Alle besøkende fikk bursdagskake og kaffe. I tillegg arrangerte vi quiz i forbindelse med FN-dagen. Deretter ble det barneshow med Geir Ringvold fra barne-tv: FN-filuren ønsket barna velkommen og var også med på sceneshowet. På kvelden var på biblioteket arrangert internasjonalt seminar, med FNs rolle i fredsarbeid som tema. Studietur for lærere I april 2013 tok FN-sambandet en gruppe på 16 lærere fra åtte skoler med på en ukes studiereise til FN i New York. Hensikten med turen er at lærerne skal få en personlig opplevelse av hvordan møtene i FN foregår, og et dypdykk i hvordan den norske FN-delegasjonen jobber. På den måten vil skolene de representerer kunne gi elevene bedre FN-undervisning. Før avreise var gruppa også gjennom et todagers forberedende seminar hos FN-sambandet i Oslo. Internasjonalt seminar I 2013 kunne vi feire hele 20 år med debattvirksomhet I TROMSØ. Internasjonalt Seminar koordineres av FN-sambandet og Universitetet i Tromsø i samarbeid med en rekke ulike organisasjonene i byen. I samarbeid med disse løses faglige og praktiske arbeidsoppgaver til hvert seminar. FN-sambandet arrangerer også egne seminarer i rekken. Møtene er godt besøkt og samler mange organisasjoner og engasjerte mennesker i Tromsø. FN-sambandet arrangerte fem internasjonale seminarer I OSLO i Vi hadde ett seminar i forbindelse med åttende mars, der kvinners rolle i den arabiske våren var tema. Debatten fant sted på Dattera til Hagen og oppmøtet var godt med over 60 deltakere. Denne debatten ble arrangert i samarbeid med Ladyfest. De andre fire seminarene var gjennomført i samarbeidet med Oslo Dokumentarkino. Seminarene har funnet sted på litteraturhuset, og vært organisert med debatt først og filmvisning etterpå. Temaer vi tok opp var finanskrisen, kjønnsroller i India, våpenindustrien og ATT-avtalen, og dronekrigføring. Oppmøtet har stort sett vært godt, med mellom 50 og 90 deltakere. Spesielt vellykket var seminaret om kjønnsroller i India, hvor vi viste filmen The World Before Her, som fylte hele salen. I STAVANGER har det vært avholdt åtte møter i serien Global morgen, med temaer som har spent fra ulike landsituasjoner til minoritetsrettigheter og høyreekstremisme. Fra 50 til 100 mennesker har deltatt på hvert av de ulike møtene. FN-sambandet arrangerer Global Morgen sammen med Kulturhuset Sølvberget og Fribyforfatternettverket ICORN. ASPnet FN-sambandet er representant i Unescos arbeidsgruppe for skolenettverket ASPnet. 40 skoler er ASPnet-skoler i Norge. FN-sambandet holdt foredrag om vårt undervisningstilbud i april 2013, for 50 lærere fra ASPnet-skoler. Utdrag fra sammenfatningen av evalueringen: «Hva er din helhetsvurdering av selve studiereisen?» 9,3 av 10 poeng «I hvor stor grad vil du si at uka i New York ga deg økt kunnskap om FN?» 9,1 av 10 poeng

18 16 FN-sambandets Årsberetning 2013 Informasjonstjenesten PRESSEARBEID FN-sambandet blir i økende grad brukt av media både som kilde og intervjuobjekt så en kraftig økning i antall nyhetstreff for FN-sambandet med 828 artikler. FN-sambandet presenteres i alle mediekanaler gjennom året, alt fra TV, radio, trykte medier og ikke minst i nettbaserte medier. Som grafen viser, har det vært stor pågang i enkelte spesifikke måneder. Noen av topp-månedene er preget av markering av FN-dager og FN-sambandets aktivitet, mens andre er mer basert på en spesifikk FN-sak. I 2013 var det særskilt markeringene av FN-dagen og Verdens Toalettdag som fikk mest oppmerksomhet. FN-sambandets pressearbeid omkring den nye våpenhandelsavtalen i april og juni ga spesielt gode resultater. FN-sambandet jobber kontinuerlig for å være en god kilde for mediene, i tillegg til å være en meningsytrer i det offentlige rom. FN-sambandet har stor spredning i typen medieoppslag som dekkes av massemediene. Vi får dekning av egne arrangement både lokalt og nasjonalt. Det har vært en rekke oppslag i lokalaviser gjennom året, om blant annet FN-rollespill, Ungdomspanelet, FN-stafetten og markering av FN-dager. Som aktør i den offentlige debatten har FN-sambandet hatt 9 kronikker eller større debattinnlegg på trykk i nasjonale og regionale aviser. PRESSEMELDINGER Vi sendte ut 42 pressemeldinger i løpet av Vårt materiell FN-sambandet har valgt å benytte tjenesten MyNewsDesk (MND) for å sende ut pressemeldinger. MND er et nettbasert koblingspunkt mot journalister og redaksjoner. Våre pressemeldinger, bilder og rapporter, tilgjengeliggjort for pressen via MND, ble lest ganger i Tilsvarende tall var i På MND har vi per i dag 1323 mediekontakter. BIBLIOTEKTJENESTEN Nye FN-rapporter legges løpende ut på våre nettsider på fn.no/bibliotek, og vi vedlikeholder der et digitalt arkiv over FN-avtaler. Mediedekning av FN-sambandet i 2013, fordelt over tid. Kilde: Retreiver Antall artikler JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

19 INFORMASJONSTJENESTEN 17 Forsida FN.no gir aktuell informasjon om FN-sambandets aktiviteter, i tillegg til FN-nyheter og FN-debatt i Norge. Via vårt kontaktskjema på FN.no har vi svart på 770 henvendelser i løpet av året. Mange henvendelser kommer fra skoleelever som søker opplysninger til diverse oppgaver og noen henvendelser viser også ønske fra avsenderne om at FN skal engasjere seg i spesifikke saker. Mediedekning av FN-sambandet i 2013, fordelt på kildekategori. Magasin/tidsskrift Fagpresse 69 % 1 % < 1 % 15 % Rikspresse Regionavis 15 % Lokalavis Kilde: Retreiver FN-sambandet har fagansvaret for FN på Store Norske Leksikon og redigerer og administrerer de artiklene der som dreier seg om oppbygning og organisering av FN. FN-SAMBANDET PÅ NETT 1,5 millioner besøkte FN-sambandets nettsider i 2013, et tall vi er stolte av, og som forplikter oss til å levere et stadig bedre digitalt tilbud. I 2013 var en viktig satsing på FN.no og Globalis tilpasning av våre nettsider til mobil og nettbrett. En redesign av våre nettsider gjorde at vi nå er tilgjengelig på alle plattformer: mobil, PC og nettbrett. Sommeren 2013 var både Globalis og FN.no tilpasset en mobil internetthverdag. Det slo umiddelbart ut i besøkstallene: Vi har gjennom året fått flere besøkende fra mobile enheter. Og vi opplever at flere blir lenger på våre nettsider, med flere klikk per besøk. I 2013 rustet vi også opp det digitale informasjonsmateriellet vi har for skoleverket. FN.no og Globalis blir stadig brukt som kilde av både riksmedia som lokalpresse. Informasjon fra våre nettsider blir brukt som bakgrunnsinformasjon til nyhetssaker og som direkte kilde til faktaopplysninger i avisenes reportasjer. FN-sambandets distriktskontorer er viktige bidragsytere til FN-sambandets nettsatsning for å vise bredden i organisasjonen. FN-sambandet bruker store ressurser på å kommunisere med våre brukere på nett. Her følger en oversikt over våre nettsteder.

20 18 FN-sambandets Årsberetning 2013 Globalis fikk oppgradert kartvisning i Dette kartet viser verdensreligionenes utbredelse. FN.no Nettstedet FN.no inneholder faktainformasjon om FN-systemet, aktuelle temaer og nyheter, samt egne skolesider beregnet på elever og lærere. Våre tema sider om menneskerettigheter er spesielt godt besøkt. Vi målte over 1,3 millioner sidevisninger på FN.no i Trender på FN.no høsten 2013: Besøkende blir lenger på FN.no. Besøkende leser flere sider når de kommer innom FN.no. Og færre besøkende snur i døra. Dette gjelder spesielt mobilbrukerne, men også desktopbrukerne blir lenger. Dette tolker vi som et resultat av omleggingen til mobilvennlig teknologi. Globalis Globalis.no er et interaktivt verdensatlas, med fakta om land og konflikter i verden. Globalis er den største databasen med FN-statistikk på norsk. Globalis opplever et stabilt brukermønster gjennom året, med en liten, men jevn økning fra årene før. Ved utgangen av året var vi oppe nærmere en million, med besøk på de norske sidene. Vi la om til ny design i løpet av høsten, og det viser igjen på besøksstatistikken. Vi opplever også at de andre nordiske landene har en økning besøk, og at de prioriterer opp arbeidet med nettstedet. Til sammen har alle nordiske siden over to millioner besøk. For gjennomføringen av FN-rollespill har vi i år spesialtilpasset Globalis sine landprofiler, noe som fører til tettere integrering av nettstedene våre, og også økt bruk for Globalis. Vi har også flyttet alle undervisnings- og skolemateriell over fra globalis.no til fn.no, og lenker mellom de to nettstedene for å bedre utnytte de ressursene vi har. Våren 2013 fikk vi på Globalis nytt kartverktøy, noe som har ført til bedre funksjoner for samkjøring av alle kartene våre, og mer stabile løsninger for alle plattformer. Besøk Vekst Sidevisninger Vekst FN.no % % Globalis Norge % % Globalis Norden % % FN-filuren % % Opplev.FN.no % % Ungdomspanelet % % #FNdebatt % % FN-bloggen % % Totalt Norge Totalt Norden Besøk, alle FN-sambandets nettsteder. Merknad: Vi hadde en teknisk feil i analyseprogramvaren andre halvår tallet for FN.no er derfor beregnet.

04/16 Å rsberetning utkast

04/16 Å rsberetning utkast 04/16 Å rsberetning 2015 1.utkast FN-sambandets årsberetning for 2015 skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2016. Siden dette er siste år virksomhetsplanen er basert og strukturert etter gammel

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r

30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r 30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r Dette er første rapportering på aktivitet til styret i 2016. Årsaken er innføring av nytt rapporteringssystem, superoffice, som fortsatt er i innkjøringsfasen. Det gjør

Detaljer

16/14 Protokoll styremøte 20.05.14

16/14 Protokoll styremøte 20.05.14 16/14 Protokoll styremøte 20.05.14 FN-sambandet, Storgata 33 a Tilstede: Styreleder Helga Hjetland, nestleder Anja Bakken Riise, Dagne Hordvei, Markus Nilsen Rotevatn, Jarle Rotvold Johansen, Arne Kittang,

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET

Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET 1 Innhold Styreleiaren har ordet... 3 FN-sambandet 2014... 4 Våre aktiviteter gjennom året... 5 Klima og miljø... 5 Menneskerettigheter... 8 Tusenårsmålene... 10 Kvinners rettigheter resolusjon 1325...

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014 1 Feiring av FN-dagen 2014 ved kulturhuset i Arendal. Foto: GRID-Arendal Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet 2014 6 Våre aktiviteter gjennom året 16 Informasjonstjenesten

Detaljer

FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015

FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015 FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015 TEMA MÅLGRUPPE TILTAK MÅLSETTING Klima og miljø Hendelser 2015: Internationalt år for jordsmonn, og Klimaforhandlinger Paris 2015. Fellestiltak 2015: Fellestiltakene

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

2H Årsmelding fra UNIO-studentene

2H Årsmelding fra UNIO-studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unio-studentene består av representanter fra studentorganisasjonene til Unios forbund. Forbundene er Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Ekstern Finansiering Redusert Kuttet

VIRKSOMHETSPLAN Ekstern Finansiering Redusert Kuttet VIRKSOMHETSPLAN 2016 Ekstern Finansiering Redusert Kuttet 1 Kunnskap FN-sambandet skal: møte over 400 000 skoleelever ansikt til ansikt med et faglig godt tilbud doble antallet FN-skoler inngå avtale om

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010 2 Styreleiaren har ordet... 4 Hovedsatsningsområder 2010... 5 FN-sambandet på nett... 6 Skole og utdanning... 11 Offentlige rom... 15 Prosjekter... 17 Årlige arrangement...

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 3 Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal

Detaljer

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM INTERNASJONAL UKE I BERGEN 21.-27.- OKTOBER 2012 PLATTFORM Arrangører/bakgrunn Internasjonal Uke (IU) i Bergen blir i 2012 arrangert for niende gang. Første gang ble uken arrangert med støtte fra UD, og

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

FNs bærekraftsmål i skolen

FNs bærekraftsmål i skolen FNs bærekraftsmål i skolen FN-sambandets tilbud til skolen Uavhengig informasjonskontor om FN og internasjonale spørsmål Skolen som viktigste målgruppe Rollespill, foredrag, interaktive nettsider og egne

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid

Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid ÅRSBERETNING 2015 1 Innhold 3 Styreleders innledning 4 FN-sambandet i 2015 7 FN-sambandets kommunikasjonsarbeid 14 FN-sambandets tilbud til skolen økt aktualitet og etterspørsel 19 Distriktskontorene -

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre Årsrapport 216 Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre 1. Vårt formål Barnevakten ble startet i år 2 og er organisert som en forening. Vi har i dag arbeid

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

I diskusjonen ble spesielt følgende punkt tatt opp:

I diskusjonen ble spesielt følgende punkt tatt opp: Sak Møte SMSØ hos NHO Dato 11.02.2015 Tilstede Øivind Strømme, Skatteetaten Gunn Kristoffersen, YS Trude Tinnlund, LO Ingebjørg Harto, NHO Jostein Hansen, NHO Reiseliv Jon Arild Ruud, sekretariatet Karl

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 24. 09.17 Volum 1, Utgave 3 Fra Styret Assalamualeykum. Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har skapt gode minner med

Detaljer

Styreleders innledning. Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid

Styreleders innledning. Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid ÅRSBERETNING 2015 1 Innhold 3 Styreleders innledning 4 FN-sambandet i 2015 7 FN-sambandets kommunikasjonsarbeid 14 FN-sambandets tilbud til skolen økt aktualitet og etterspørsel 19 Distriktskontorene -

Detaljer

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Hovedformålet med dette kapitlet er å gi elevene et grunnlag for å utvikle «evne til demokratisk deltakelse», som er et av punktene i læringsplakaten.

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Kap. 7: Veier til politisk innflytelse

Kap. 7: Veier til politisk innflytelse Kap. 7: Veier til politisk innflytelse 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 140 157 i Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) kanaler a) når noen velger

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon.

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon. TIBE Samfunn Litt om meg: Odd Kristian Dahle Seniorrådgivar Tlf. 906 15 658 E-post: dahle@tibesamfunn.no Spesialkompetanse: Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

24_16 Protokoll styremøte

24_16 Protokoll styremøte 24_16 Protokoll styremøte Tid: 14.juni 2016 Sted: FN-sambandet, Storgata 33 a, Oslo Tilstede Trine Lise Sundnes Markus Nilsen Rotevatn Henrik Munthe Renée Rasmussen Dagne Hordvei Gunvor Andresen Ingeborg

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat:

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat: Årsberetning SAIH- 1 Virksomhetens art og tilholdssted 1.1 Art og tilholdssted: Solidaritets- og bistandsorganisasjon. Sentralkontor i Oslo, Storgata 11, 0155 Oslo. 1.2 Ideelle organisasjoner som driver

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

BRUK HUE - SKOLETURNE OM DIGITAL MOBBING

BRUK HUE - SKOLETURNE OM DIGITAL MOBBING Her kommer den siste ukeplanen fra oss studentene En liten påminnelse: Det kan være bløtt ute, derfor kan det være greit å ha skiftetøy på skolen (spesielt sokker). Det blir en litt spesiell uke, der fagene

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer