MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: Tid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10"

Transkript

1 SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen H Medlem Tor Steinar Mathiassen H Varamedlem Ove Holter Jørgensen H Lisbeth Horn Bakken Medlem Anders Hansen H Varamedlem Bente Foshaug H Kristoffer Kleven Moen Medlem Kristin Flåtten H Medlem Erling Fredrik Sørhaug H Medlem Aksel Holm H Medlem Aud Schwital H Medlem Liv Margit Karto H Medlem Erland Buøen H (Ankom kl 16.07) Medlem Dag Viggo Fure H Medlem Reidar Johan Varmo H Medlem Else Nordberg Holthe H Medlem Hanne Sørhaug H Medlem Kåre Pedersen H Nestleder Vidar Andersen FRP Varamedlem Elise Andersen FRP Finn Triger Medlem Cathrine Andersen FRP Medlem Øyvind Lorentzen FRP Medlem Anne Bente Løvdal Nygaard FRP Medlem Kjell Gunnar Nilsen FRP Stene Sulesund Varamedlem Kjell Engrebretsen FRP Monica Lystad Medlem Pournima Namdeo Patil AP Medlem Morten Istre AP Medlem Anne Marie Gustavsen AP Medlem Håkon Andersen AP Varamedlem Arild Theimann AP Oscar Douglas Hillgaar Medlem Henriette E. Steinsholt AP Medlem Grethe Paaske Gulbrandsen AP Medlem Inger Rismyhr KRF Medlem Bror-Lennart Mentzoni KRF Medlem Frode Falch Anmarkrud SV Medlem Torbjørn Scheie SV (Ankom kl 16.05) Medlem Ivar Ramberg SV Medlem Steinar Haraldsen PP

2 Varamedlem Tor Homleid V Dag Bjørvik Medlem Roar Berggren UAVH Ved opprop var det 37 stemmeberettigede til stede. Bystyret fulltallig kl Behandlede saker: 24/11-35/11 Sak nr. 35/11 ble behandlet som første sak, de øvrige saker ble behandlet som de var satt opp på sakslisten. Sandefjord, 22.juni 2011 Bjørn Ole Gleditsch Ordfører Side 2 av 16

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE /11 09/428 FV. 305 (KODALVEIEN) KOMMUNEDELPLAN 25/11 10/3136 HAUKERØD BARNESKOLE - RAVEIEN 220, GNR 160/6, 17 M. FL- DETALJREGULERING 26/11 09/4479 SAMARBEIDE OM PROSJEKTER I GOKSTADOMRÅDET 27/11 11/141 NOMINASJON AV GOKSTADHAUGEN PÅ UNESCOS VERDENSARVLISTE 28/11 11/1827 IDRETTSMELDINGEN FOR PERIODEN /11 11/2201 SANDEFJORD KURBAD - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 30/11 11/1623 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 FOR SANDEFJORD KOMMUNE OG SANDEFJORD BREDBÅND 31/11 11/1799 ÅRSREGNSKAP SANDEFJORD KOMMUNALE PENSJONSKASSE 32/11 11/2136 SANDEFJORD BREDBÅND KF - 1. TERTIAL /11 11/2087 BUDSJETT REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL 34/11 11/2220 RAMMER FOR BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN /11 11/2064 ENDRING AV GRUPPELEDER OG MEDLEM I FORMANNSKAPET FOR KRF Side 3 av 16

4 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE Det var ingen merknader til protokollen. 24/11 FV. 305 (KODALVEIEN) KOMMUNEDELPLAN Revidert forslag til kommunedelplan for Fv. 305 Kodal E18 (Kodalveien), Alternativ: Kombi 3C 3D FII, med plankart og tilhørende bestemmelser, begge datert vedtas, jr. plan- og bygningslovens Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Revidert forslag til kommunedelplan for Fv. 305 Kodal E18 (Kodalveien), Alternativ: Kombi 3C 3D FII, med plankart og tilhørende bestemmelser, begge datert vedtas, jr. plan- og bygningslovens /11 HAUKERØD BARNESKOLE - RAVEIEN 220, GNR 160/6, 17 M. FL- DETALJREGULERING Forslag til reguleringsplan for Haukerød barneskole med tilhørende bestemmelser, begge datert med kart sist revidert vedtas jf. plan og bygningslovens Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til reguleringsplan for Haukerød barneskole med tilhørende bestemmelser, begge datert med kart sist revidert vedtas jf. plan og bygningslovens /11 SAMARBEIDE OM PROSJEKTER I GOKSTADOMRÅDET 1 Sandefjord kommune slutter seg i egen sak til Riksantikvarens forslag om å nominere Gostadhaugen til UNESCOS verdensarvliste. 2 Sandefjord kommune bevilger kr til prosjektet Gokstad revitalisert. Midlene tildeles over tre år: kr i 2011, kr i 2012 og kr De forutsatte midler i 2011 dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. De resterende Side 4 av 16

5 midler innarbeides i rammesaken. 3 Utbyggingen av den siste lenken av Ringveien i Gokstadområdet gjennomføres så raskt det er praktisk mulig. Det forutsettes her at vegparsellen blir behandlet ved den planprosess som plan- og bygningsloven forutsetter og de offentligrettslige myndigheter er ved denne behandling ikke bundet av dette ønske om å gjennomføre vegprosjektet. Prosjektet finansieres ved et spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen hvor kommunen dekker 1/3 og fylkeskommunen 2/3 av de samlede kostnader. Dersom det reviderte kostnadsanslag for vegparsellen overstiger 40 mill kr, skal gjennomføringen og finansieringen av prosjektet vurderes på nytt. Det ble votert punktvis: Formannskapets innstilling pkt. 1 og 2 ble vedtatt med 32 mot 7 stemmer. Formannskapets innstilling pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 1 Sandefjord kommune slutter seg i egen sak til Riksantikvarens forslag om å nominere Gostadhaugen til UNESCOS verdensarvliste. 2 Sandefjord kommune bevilger kr til prosjektet Gokstad revitalisert. Midlene tildeles over tre år: kr i 2011, kr i 2012 og kr De forutsatte midler i 2011 dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. De resterende midler innarbeides i rammesaken. 3 Utbyggingen av den siste lenken av Ringveien i Gokstadområdet gjennomføres så raskt det er praktisk mulig. Det forutsettes her at vegparsellen blir behandlet ved den planprosess som plan- og bygningsloven forutsetter og de offentligrettslige myndigheter er ved denne behandling ikke bundet av dette ønske om å gjennomføre vegprosjektet. Prosjektet finansieres ved et spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen hvor kommunen dekker 1/3 og fylkeskommunen 2/3 av de samlede kostnader. Dersom det reviderte kostnadsanslag for vegparsellen overstiger 40 mill kr, skal gjennomføringen og finansieringen av prosjektet vurderes på nytt. 27/11 NOMINASJON AV GOKSTADHAUGEN PÅ UNESCOS VERDENSARVLISTE 1 Sandefjord kommune slutter seg til Riksantikvarens forslag om å nominere Gokstadhaugen på UNESCOS verdensarvliste. Kommunen godkjenner videre den anbefalte buffersonen og slutter seg til den vedtatte intensjonserklæring. Side 5 av 16

6 2 Sandefjord kommune vil be om at det ved avgrensing av kjerneområdet rundt Gokstadhaugen tas hensyn til mulige traseer for et fremtidig dobbeltspor for jernbanen. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 32 mot 7 stemmer. 1 Sandefjord kommune slutter seg til Riksantikvarens forslag om å nominere Gokstadhaugen på UNESCOS verdensarvliste. Kommunen godkjenner videre den anbefalte buffersonen og slutter seg til den vedtatte intensjonserklæring. 2 Sandefjord kommune vil be om at det ved avgrensing av kjerneområdet rundt Gokstadhaugen tas hensyn til mulige traseer for et fremtidig dobbeltspor for jernbanen. 28/11 IDRETTSMELDINGEN FOR PERIODEN Forslag til idrettsmelding for perioden vedtas. Idrettsmeldingen oversendes Kulturdepartementet som Sandefjord kommunes bidrag til arbeidet med ny statlig idrettsmelding. Kristin Flåtten, H fremmet følgende endringsforslag til kulepunkt 4 under Rehabilitering av eksiterende anlegg : Omlegging av fotballbanen fra naturgress og/eller grus til kunstgress vurderes ut fra behov. Formannskapets innstilling med Kristins Flåttens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til idrettsmelding for perioden vedtatt med følgende endring til kulepunkt 4 under Rehabilitering av eksiterende anlegg : Omlegging av fotballbanen fra naturgress og/eller grus til kunstgress vurderes ut fra behov. Idrettsmeldingen oversendes Kulturdepartementet som Sandefjord kommunes bidrag til arbeidet med ny statlig idrettsmelding. 29/11 SANDEFJORD KURBAD - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE Side 6 av 16

7 1. Det bevilges kr til de beskrevne arbeider på Kurbadet. 2. Det foretas budsjettendringer som vist i saksutredningen. Anne Bente Løvdal Nygård, FrP reiste spørsmål om inhabilitet pga av styreverv i Stiftelsen Sandefjord Kurbad. Bystyret sluttet seg enstemmig til dette. Anne Bente Løvdal Nygård fratrådte. Morten Istre, AP fremmet følgende alternativ til pkt. 1: Det bevilges 2,5 mill kr pluss slik at Kurbadet får et fullstendig vedlikehold og rehabilitering, både funksjonelt og sikkerhetsmessig. Det ble votert punktvis: Morten Istres forslag falt med 28 mot 10 stemmer. Formannskapets innstilling pkt 1 og 2 ble vedtatt med 38 stemmer. Anne Bente Løvdal Nygård, FrP tiltrådte. 1. Det bevilges kr til de beskrevne arbeider på Kurbadet. 2. Det foretas budsjettendringer som vist i saksutredningen. 30/11 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 FOR SANDEFJORD KOMMUNE OG SANDEFJORD BREDBÅND 1. Sandefjord kommunes årsberetning og regnskap 2010 godkjennes. 2. Budsjettendringer i 2011 gjennomføres som vist i vedlegg 1: Endringer i budsjettskjema 1 og 2, med følgende endringer: Aagaards plass kr Torvet kr Preståsen kr Friområder kr Etter/ videreutdanning kr Rehabilitering idrettsanlegg kr Asfaltering -veivedlikehold kr Parkering/ Granholmen kr Forebyggende tiltak eldre kr Formannskapets kapitalkonto kr Netto økte utgifter dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Kursreguleringsfondet reduseres med kr Side 7 av 16

8 Disposisjonsfond til utvidelse av Bugården ungdomsskole etableres og tilføres kr Årsberetning og regnskap for Sandefjord Bredbånd KF for regnskapsåret 2010 godkjennes. Morten Istre, Ap fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling pkt. 2: Investering (Bruk av avsatte 32 mill på kursreguleringsfondet) Bugården ungdomsskole Vedlikehold Verdensteateret Vedlikehold Kurbadet Vedlikehold idrett og nærmiljøanlegg 20 mill ( + Jahremidler neste år) 2,5 mill 2,5 mill pluss rådmannens forslag om 0,8 mill 7,0 mill Drift ( fra fjorårets mindreforbruk på driftsbudsjettet) Finansiering av kostnadene ved å innføre administrativ reform i skolen 4 mill Reversering av de uspesifiserte tiltakene som ligger inne i gjeldende økonomiplan. 12 mill Midlene fordeles med 8 mill til helse og omsorgsformål og 4 mill til og finansiere forsøk med å redusere antall stillinger hvor det er ufrivillig deltid og alternative turnusordninger. 2,0 mill skal brukes for å styrke midlene avsatt til asfaltering av veier/reparasjoner av veier i tillegg til de midler som allerede er avsatt i rådmannens forslag. Nødvendige utbedringer av Kurbadet Vi vil styrke vedlikeholdet av Kurbadet med 2,5 mill i tillegg til innstillingens kroner. Kurbadet er et av de sterkeste symbolene i Sandefjord og skal ha et fullstendig vedlikehold og rehabilitering både funksjonelt og sikkerhetsmessig. Det ble votert punktvis: Morten Istres forslag falt med 32 mot 7 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 28 mot 11 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 1. Sandefjord kommunes årsberetning og regnskap 2010 godkjennes. 2. Budsjettendringer i 2011 gjennomføres som vist i vedlegg 1: Endringer i budsjettskjema 1 og 2, med følgende endringer: Aagaards plass kr Torvet kr Preståsen kr Friområder kr Etter/ videreutdanning kr Rehabilitering idrettsanlegg kr Side 8 av 16

9 Asfaltering -veivedlikehold kr Parkering/ Granholmen kr Forebyggende tiltak eldre kr Formannskapets kapitalkonto kr Netto økte utgifter dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Kursreguleringsfondet reduseres med kr Disposisjonsfond til utvidelse av Bugården ungdomsskole etableres og tilføres kr Årsberetning og regnskap for Sandefjord Bredbånd KF for regnskapsåret 2010 godkjennes. 31/11 ÅRSREGNSKAP SANDEFJORD KOMMUNALE PENSJONSKASSE Sandefjord kommunale Pensjonskasses årsberetning og regnskap for 2010 tas til orientering. Erling Fredrik Sørhaug, H og Vidar Andersen, Frp ba seg vurdert inhabil pga sine styreverv. Bystyrets sluttet seg enstemmig til dette. Erling Fredrik Sørhaug, H og Vidar Andersen, Frp fratrådte. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 37 stemmer. Erling Fredrik Sørhaug, H og Vidar Andersen, Frp tiltrådte. Sandefjord kommunale Pensjonskasses årsberetning og regnskap for 2010 tas til orientering. 32/11 SANDEFJORD BREDBÅND KF - 1. TERTIAL 2011 Orientering om status pr. 1. tertial samt reviderte budsjettrammer for 2011, godkjennes. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Orientering om status pr. 1. tertial samt reviderte budsjettrammer for 2011, godkjennes. Side 9 av 16

10 33/11 BUDSJETT REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL 1. Orienteringen om regnskapssituasjonen etter 1. tertial 2011 tas til etterretning. 2. I det vedtatte budsjettet for 2011 gjennomføres endringer i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B iht. vedlegg 2. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Orienteringen om regnskapssituasjonen etter 1. tertial 2011 tas til etterretning. 2. I det vedtatte budsjettet for 2011 gjennomføres endringer i budsjettskjema 1A, 1B, 2A 34/11 RAMMER FOR BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Med forutsetninger som angitt i vedlegg 1, baseres budsjettrammene i økonomiplanen for på prioriteringer som fremgår av vedlegget med følgende endringer: Et økende antall eldre med omsorgsbehov. For å møte fremtidige utfordringer med antall eldre med omsorgsbehov, og for at Sandefjord kommune skal ha et fortsatt verdig tilbud til våre eldre, bes rådmannen ved fremlegg av budsjett/økonomiplan vurdere å innarbeide et lokalmedisinsk senter med innhold som tidligere vedtatt av HS-utvalget. Det bør også synliggjøres muligheter for utvidelse av kortidsavdelingen (avd G) ved Nygård Sykehjem som erstatning for dobbeltrom, slik at antall plasser ved Nygård ikke reduseres. Tilrettelegging for seniorsentre/livsløpsleiligheter gjerne i samarbeide med private. Mye tyder på at den vedtatte samhandlingsreformen er underfinansiert fra statens side. Konsekvensen av dette bør vurderes innarbeidet i forslaget allerede fra 1/ Rådmannen bes legge frem alternativer for tomt til nytt sykehjem i egen sak i løpet av høsten Bugården ungdomsskole med flerbrukshall. Fullfinansiering av Bugården ungdomsskole med flerbrukshall skal innarbeides i økonomiplan med den forutsetning at staten sørger for at kommunens rettmessige inntekter av skatteoppgjøret etter Anders Jahres dødsbo ikke blir inntektsutjevnet. Idrettsmeldingen. Side 10 av 16

11 Rådmannen bes i planen følge opp de tiltak som fremkommer i idrettsmeldingen. Disse tiltak er svært viktige i det forebyggende arbeid for å bedre folkehelsen, noe som vil redusere behovet for fremtidige kostnader innenfor helsesektoren. For å lykkes innenfor dette felt, er vi avhengig av å videreutvikle og styrke det gode samarbeide vi har med frivillige lag og foreninger. Flertallspartiene ønsker å legge til rette for en satsning på disse tre sentrale områdene, og vil samtidig peke på nødvendigheten av å føre en ansvarlig økonomisk politikk i Sandefjord kommune og tilpasse driften til de inntekter kommunen rår over. Den langsiktige økonomiske politikken som har vært ført til nå, skal videreføres. 2. Skatt på formue og inntekt til kommunen innkreves etter maksimalsatser. Tor Homleid, V fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling pkt. 1: Forslag til budsjett fra: Sandefjord Venstre (Endringer i forhold til rådmannens innstilling.) (Beløp i kr) DRIFT: (pos. beløp = merutg./mindreinnt.) Parkeringsavgifter Garantiprovisjon (2,5%) Sandefjord bredbånd Avvikling av 24 timers legevakt Etterutdanning, skole/barnehage Tilskudd instruktører korps / kultur Etablering av kyststi, Lahelle - Stokke grense finansieres av Yxneyfonet Til ungdomsrådets disposisjon Vedlikehold/oppgradering Kurbadet, Verdensteatret Drift: Sum registrerte endringer Konsekvenser av endret lån og nto. bruk av disp.fondet: Lånerenter Avdrag på lån Renteinntekter Sum endring driftsbudsjettet: INVESTERING: (pos. beløp = merutg./mindreinnt.) Fra fond for Bugården Til kursreguleringsfondet Investeringer: Sum registrerte endringer Endret lån (pos. beløp = økt lån) Endret bruk av disp.fondet (pos. beløp = økt bruk) Sum endring investeringbudsjettet: Side 11 av 16

12 Til endringene i tallbudsjettet: I. Investeringer: 1. Utbygging av Bugården ungdomsskole prioriteres i økonomiplanperioden. Finansiering av investeringer: 2. Dersom kommunen tilføres mindre eller utbetalingen fra Jahreboet kommer senere enn budsjettert forutsettes ny Bugården ungdomsskole finansiert gjennom låneopptak og/eller salg av deler av kommunens aksjeposter. Side 12 av 16

13 II. Drift: 1. Utgifter til etterutdanning av lærere og ledere i skoler og barnehager økes med 2 mill. kroner årlig fra og med Til styrking av opplæringen (med profesjonelle instruktører) i korps og kulturforeninger bevilges 1 mill. kroner årlig fra Til ungdomsrådets disposisjon stilles 300 pr. år f.o.m Midlene forutsettes benyttet til å støtte arrangementer / prosjekter for ungdom. 4. Vedlikeholdet av kulturbygg i sentrum styrkes med 600 pr. år i økonomiplanperioden. Det forutsettes at midlene gjøres overførbare. 5. Det igangsettes et arbeid med sikte på å etablere sammenhengende kyststi fra Lahelle til Stokke grense. Finansieres av Yxneyfondet. Finansiering av drift: 6. Budsjetterte inntekter fra parkering økes med 1 mill. kr. I 2012 og 1,5 mill. kr fra Inntektsøkningen oppnås ved innføring av avgiftsparkering på P- plass på Hjertnesstranda og P-plass øverst i Dronningens gate med satser 25 % lavere enn i sentrum for øvrig. 7. Sandefjord bredbånd betaler garantiprovisjon til Sandefjord kommune tilsvarende 2,5 % fra timer legevakt avvikles fra Verbalforslag. 1. Ved utarbeidelse av budsjett for 2012 / økonomiplan for bes rådmannen endre investeringsprofilen i perioden slik at Bugården ungdomsskole kan stå ferdig sommeren Nødvendige nedskjæringer innen barnehagesektoren skal gjennomføres med mål om at kommunale barnehager skal drives effektivt og framstå som attraktive for brukerne. Det skal være et mål at minst 1/3 av barna skal gå i kommunale barnehager. Det planlegges for ny kommunal barnehage i Breili, evt. finansiert gjennom OPS. 3. Det utredes et nærmere samarbeid mellom kulturskolen og frivillige kulturforeninger, f.eks etter modell fra Larvik, med sikte på å styrke økonomi og kvalitet. Frode Anmarkrud, SV fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling pkt.1: 1. Økte inntekter: Fra 2013 økes kommunens faste og årlige inntekter med kr. 50 mill. årlig, utover det som til enhver tid er rådmannens forslag. Inntektene økes slik ved innføring av en eiendomsskatt som, ved bruk av bunnfradrag og mulighetene beskrevet i 28 i lov om eiendomsskatt, gis en sosial innrettning som skjermer utsatte grupper. Inntektsøkningen på kr. 50 mill. årlig disponeres som beskrevet under, og holdes konstant i hele økonomiplanperioden og videre. Dette gjøres til tross for at eiendomsskatten økes med 1 promille årlig, fra 2 promille i 2013 og til maksimum 7 promille, for disse økende inntektene utover kr. 50 mill. årlig benyttes i sin helhet til ulike tiltak for en sosial utjevning i Sandefjord. Summen av økte utgifter og reduserte inntekter som disse tiltakene Side 13 av 16

14 skaper skal altså til enhver tid tilsvare de økende inntektene utover kr. 50 mill årlig som eiendomsskatten gir. Rådmannen legger fram til politisk behandling en egen sak med forslag til innretning på eiendomsskatten, samt konkrete forslag til fremtidige tiltak som altså skal virke sosialt utjevnende, men ikke gi kommunen totale utgifter utover rådmannens forslag til rammer/budsjett. 2. Økte driftsutgifter (inntil kr. 50 mill. årlig): - Uspesifiserte kutt i rådmannens forslag reverseres. - Nye Bugården ungdomsskole realiseres så raskt som mulig. Prosjektet finansieres ved lån uten avdrag, skissert i rådmannens saksfremlegg: Mulig finansiering av Bugården ungdomsskole, og det avsettes årlig kr. 8 mill. til økte finanskostnader i denne forbindelse. - På samme vis realiseres også så raskt som mulig ytterligere ett nytt sykehjem, og det finansieres på samme vis. Det avsettes årlig kr. 10 mill. til økte finanskostnader i denne forbindelse. - I tråd med allerede tenkte tanker rundt dette realiseres så raskt som mulig et nytt kulturhus på Tivolitomta. Også dette prosjektet finansieres ved lån uten avdrag, og det avsettes årlig kr. 12 mill. til økte finanskostnader i denne forbindelse. - Barneverntjenestens økonomiske rammer økes med kr. 5 mill. årlig. Denne økningen skal øremerkes til oppsøkende forebyggende arbeid blant barn og unge i Sandefjord. - Den faste og årlige økonomiske støtten til Foreningen Kulturelt Initiativ (FKI) økes fra dagens kr ,- og til kr ,-. - Det avsettes i 2012 kr. 5 mill. til ekstraordinært vedlikehold av Kurbadet og Verdensteateret.. Resterende midler fra de økte inntektene overføres årlig til Formannskapets tilleggsbevilgningskonto, og skal i sin helhet brukes i tråd med Sosialistisk Venstrepartis prioriteringer. Anne Marie Gustavsen, Ap fremmet følgende endringsforslag til rådmannens pkt.1: Investering (Bruk av avsatte 9 mill på kursreguleringsfondet) Bugården ungdomsskole Vedlikehold Verdensteateret Vedlikehold Kurbadet Vedlikehold idrett og nærmiljøanlegg Drift: Helse- og omsorgsformål 2 mill ( + Jahremidler neste år) 2,5 mill 2,5 mill pluss rådmannens forslag om 0,8 mill 2,0 mill 3.0 mill Morten Istre, Ap fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling pkt. 1: Stillingsstørrelser og ufrivillig heltid/deltid. Rådmannen skriver i sin saksfremstilling til HS utvalgets møte at kommunen bør være aktiv i å søke kunnskap og erfaring med alternative turnusordninger. På bakgrunn av dette legges det fram forslag for folkevalgte organer om erfaringer fra andre kommuner om Side 14 av 16

15 hvordan gode turnusordninger kan organiseres og hvor ufrivillig deltid kan reduseres innenfor ulike kostnadsrammer. Saken legges fram i løpet av høsten med en vurdering av å prøve ut gode ordninger på en eller flere institusjoner eller områder i kommunen innenfor en ramme på 2 mill. kr. Saken skal også senere belyse hvordan erfaringene kan overføres til andre etater som også har stillinger som betegnes som ufrivillig deltid Det ble votert punktvis: Det ble stemt over de ulike forslagene til formannskapets innstilling pkt. 1: Morten Istre, AP forslag falt med 32 mot 7 stemmer Anne Marie Gustavsen, AP forslag falt med 32 mot 7 stemmer. Frode Anmarkrud, SV forslag falt med 36 mot 3 stemmer. Tor Homleid, V forslag falt med 38 mot 1 stemme. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 28 mot 11 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Med forutsetninger som angitt i vedlegg 1, baseres budsjettrammene i økonomiplanen for på prioriteringer som fremgår av vedlegget med følgende endringer: Et økende antall eldre med omsorgsbehov. For å møte fremtidige utfordringer med antall eldre med omsorgsbehov, og for at Sandefjord kommune skal ha et fortsatt verdig tilbud til våre eldre, bes rådmannen ved fremlegg av budsjett/økonomiplan vurdere å innarbeide et lokalmedisinsk senter med innhold som tidligere vedtatt av HS-utvalget. Det bør også synliggjøres muligheter for utvidelse av kortidsavdelingen (avd G) ved Nygård Sykehjem som erstatning for dobbeltrom, slik at antall plasser ved Nygård ikke reduseres. Tilrettelegging for seniorsentre/livsløpsleiligheter gjerne i samarbeide med private. Mye tyder på at den vedtatte samhandlingsreformen er underfinansiert fra statens side. Konsekvensen av dette bør vurderes innarbeidet i forslaget allerede fra 1/ Rådmannen bes legge frem alternativer for tomt til nytt sykehjem i egen sak i løpet av høsten Bugården ungdomsskole med flerbrukshall. Fullfinansiering av Bugården ungdomsskole med flerbrukshall skal innarbeides i økonomiplan med den forutsetning at staten sørger for at kommunens rettmessige inntekter av skatteoppgjøret etter Anders Jahres dødsbo ikke blir inntektsutjevnet. Idrettsmeldingen. Rådmannen bes i planen følge opp de tiltak som fremkommer i idrettsmeldingen. Disse tiltak er svært viktige i det forebyggende arbeid for å bedre folkehelsen, noe som vil redusere behovet for fremtidige kostnader innenfor helsesektoren. For å lykkes innenfor dette felt, er vi avhengig av å videreutvikle og styrke det gode samarbeide vi har med frivillige lag og foreninger. Side 15 av 16

16 Flertallspartiene ønsker å legge til rette for en satsning på disse tre sentrale områdene, og vil samtidig peke på nødvendigheten av å føre en ansvarlig økonomisk politikk i Sandefjord kommune og tilpasse driften til de inntekter kommunen rår over. Den langsiktige økonomiske politikken som har vært ført til nå, skal videreføres. 2. Skatt på formue og inntekt til kommunen innkreves etter maksimalsatser. 35/11 ENDRING AV GRUPPELEDER OG MEDLEM I FORMANNSKAPET FOR KRF Som medlem for KrF i formannskapet velges: Bror-Lennart Mentzoni Som varamedlem for KrF i formannskapet velges: Inger Rismyhr Formannskapets innstilling ble vedtatt med 37 mot 2 stemmer. Som medlem for KrF i formannskapet velges: Bror-Lennart Mentzoni Som varamedlem for KrF i formannskapet velges: Inger Rismyhr Side 16 av 16

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) 2014 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017 (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Rådmann Bodil Sivertsen.

Rådmann Bodil Sivertsen. Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: 26.11.2013 kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H),

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 51/14 Møtedato: 25.11.2014 Arkivsak: 14/835 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Formannskapets innstilling til

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet.

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet. Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bystyresalen, Sandefjord rådhus Tid: 9. desember 2014 kl. 08.30-15.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt 1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 40440500. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 40440500. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 26 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 24.06.2011 Tid: 10:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer