«Hva om København-flommen hender i Norge?» Seminar 15. januar 2015 Kommunenes Hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Hva om København-flommen hender i Norge?» Seminar 15. januar 2015 Kommunenes Hus"

Transkript

1 «Hva om København-flommen hender i Norge?» Seminar 15. januar 2015 Kommunenes Hus Photograph: David Jones/PA Guardian 2th May Oddvar Lindholm - Institutt for matematiske realfag og teknologi NMBU

2 2. juli-regnet 2011 i København: København druknet af 135 mm styrtregn ( mm på 2 h). Fem forsikringsselskaber sier at de indtil nu har modtaget over skadesanmeldelser med erstatningsudbetalinger på i alt ca 6-10 milliarder kroner.* ca DKK per skadesak? *Christian Nyerup Nielsen Rambøll Danmark

3 Skybruddet fik Københavns gader til at ligne en dårlig udgave af Venedig. udbetalinger for skadene blir seks milliarder kroner...siger Ole Rasmussen, skadedirektør hos Topdanmark.

4 Fra Lykke Leonardsen København 2014

5

6 Monsterregnet i København 2. juli mm på 2 timer FRIDA Nedre Eiker august mm på 40 minutter

7 «Monsterregnet» hadde svært høy intensitet, varte lenge og hadde en stor utbredelse samtidig

8 Utdrag fra en evalueringsrapport fra Københavns brandvæsen. (2011). Flere samfundskritiske funktioner blev hårdt ramt af vandskader bl.a. Alarmcentralen, Rigshospitalet, Politigården, BaneDanmark, m.v. Brandvæsenet kørte i tidsrummet fra kl til ca. 180 udrykninger fordelt på brand, automatiske brandalarmer, oversvømmelser, automatiske indbrudsalarmer m.m.

9 Blandt de samfundskritiske opgaver lørdag aften og nat var bl.a.: Oversvømmelse af teknikrum på Alarmcentralen med svigt på kommunikationsudstyret. Oversvømmelse af kælder på Politigården med svigt på telefonsystem. Oversvømmelse på Rigshospitalet med flytning af Traumecenter funktion. Elevatorer ude af drift. Udkobling af el på Rigshospitalet i 2 timer. Assistance med generatorer. Oversvømmelse af kældre på Vestre Fængsel Risiko for strømafbrydelse. Bispeengbuen og Frederiksundsvejtunnel under vand, Lyngbyvej og Holbækmotorvejen under vand. Oversvømmelse af teknikkælder hos BaneDanmark risiko for svigt af teknik, der ville medføre nedbrud på store dele af banestrækningerne i Danmark. Risiko for oversvømmelse ved Harrestrup Å. Strømsvigt - ca berørte borgere. Døgnbasen, nødkaldssystemet for byens ældre brød ned. Oversvømmelse af Kastellet. Oversvømmelse og vandskade af kommunale ejendomme. 70 % af kommunens tværgående forretningskritiske IT-systemer var tæt på ødelæggelse.

10 Dyreste naturkatastrofe i Europa i 2011 Mer enn 1000-års regn

11 Noen poeng fra Skybruddsplanen Det er et mål å koble bort 30 % av de tette flater som i dag er koblet til avløpsnettet. Dette vannet skal infiltreres, eller ledes til det nye skybrudssystemet. Det forutsettes en regnhendelse på en gang hvert 100. år og at alle permeable flater da er helt mettet, slik at avrenningskoeffisienten antas 1,0 for hele området. Dette gir betydelig økede vannføringer i forhold til tidligere beregninger. Klimapåslaget settes til 40 % økning i forhold til dagens regnintensitetskurver. Videre at havnivået er 1 meter høyere enn i dag. Ca. halvparten av oversvømmelsesvolumet avledes via skybruddsveier og den andre halvparten håndteres av lokale løsninger med forsinkelser i de grønne veiene, parker o.l. Målet er at holde den maksimale oversvømmelsesdybde på gader på under 10 cm ved en 100-års hendelse. Videre er det tilstræbt, at udforme løsninger, der også har en værdi i sig selv, og som kan bringe byen attraktive grønne og blå elementer.

12

13 Bruk 3-leddsstrategien i planene Tallene er eksempler og må tilpasses lokalt. De to første leddene bør kunne klare et 10-års regn hvis alle muligheter utnyttes Fang opp og infiltrer alle regn med Forsink og fordrøy < 20 mm alle regn > 20 mm og < 40 mm Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm, opptil 100-årsavrenningen O. Lindholm UMB

14

15

16 Hva hvis skybruddsplanen hadde vært gjennomført før Monsterregnet kom? Da hadde København spart mange milliarder kr og enorme ulemper Kanskje vi i Norge kan lære av det?

17 Modellanalyse med monsterregnet i SWMM-modell for Rustadskogfeltet Ås Av Lars Buhler UMB 2013 Den matematiske avløpsmodellen er kalibrert mot 9 forskjellige virkelige regnhendelser hentet fra NVE sin database Hydra II. Området har en bebyggelse fra 1973 og har hovedsakelig eneboliger og noen rekkehus. Området er på 24,4 ha, hvorav 25,4 % er urbanisert Analysemodellen er delt inn i 116 delfelt og 107 knutepunkter

18

19 Antall bygninger som skades av flomvann p.g.a. regn av ulike regnintensiteter. Buhler Det er 255 bygninger på området Regnintensitet (Gjentaksintervall) Skadede bygninger Monsterregnet 132

20 Økning i andel overflateavrenning Overflateavrenning m3 Infiltrasjon m3 20 års regn + 50 % klima 20 års regn Nedbør m m 3

21 Flomanalyse av Vestli i Oslo med avløpsmodellen SWMM Blokker, skole, barnehage, kjøpesenter A = 30 ha, 28 % tette flater

22

23

24 Oppstuvning over rørene følger hydraulisk lov terreng hf ledning 2 L v h f f D 2g v Hvis vannføringen (eller v) øker med 50 %, så øker oppstuvningshøyden (nødv. overtrykk) (hf ) med 125%.

25 Vestlifeltet i Oslo Antall noder som oversvømmes av totalt 59 i feltet Monsterregn års regn 4 20 års regn Utløp fra rørnett Qmaks l/s Avrenning fra flater Qmaks l/s

26 Flomanalyse av Vestli i Oslo Det lengste ledningsprofilet «Max oppstuvning Monsteregnet»

27 Tre metoder for å håndtere avrenning fra sterke regn på

28 Hva vil skje i Oslo? Det dimensjoneres nå for 10-års regn mht kjelleroversvømmelser. (Iflg. VAV-hovedplanen). Oslos mål er å klare et 30-års regn (mht kjelleroversvømmelser) innen år Slukkapasiteten er kanskje bare 20 års regn. Selv om nettet skulle tåle et 30 års regn (med Tr= 30 minutter) med ca 160 l/s ha, hadde «Monsterregnet» ca. 350 l/s ha. Et meget kritisk punkt er om overvannet vil renne ned i T-bane- og vegtunneler, samt underjordiske deler av handlesentre, store lagerrom, etc.

29 Water rushes into the Carey Tunnel (previously the Brooklyn Battery Tunnel), on Oct. 29, Placing water-proof doors at subway entrances is the most effective way of keeping vulnerable stations from being flooded in a superstorm, according to an MTA analysis.

30 Tokyo har av kostbar tidligere erfaring, installert slisser i sidene i T-banenedganger, slik at vanntette lemmer kan raskt settes opp. Nearly 70 percent of underground railway tracks in Tokyo could be flooded following catastrophic rains, a government panel said Friday.

31 Oslo Vest-området rundt Hoffselva og Holmendammen (VAV 2014) For et 30 minutters regn: 10 årsregn + 20 % = 145 l/s ha 20 års regn = 145 l/s ha 100 års regn = 200 l/s ha «Monsterregnet» = 350 l/s ha

32 Hvor mye skader ville det bli i Oslo (minst 3 mrd NOK?) København har 1, 2 mill. innbyggere. Sentrum for byen utgjøres av Københavns kommune som har ca innbyggere. De hadde til skader. Antall innbyggere i Oslo er ca skader med NOK/skade = ca 3 mrd

33 Takk for oppmerksomheten!

TEKNA 6. 7. nov 2012 Innlandet

TEKNA 6. 7. nov 2012 Innlandet TEKNA 6. 7. nov 2012 Innlandet Utfordringer og konsekvenser pga økte overvannsmengder -nedbørsmengder og styrtregn -konsekvenser av klimaendringer for urbane beregninger -fremmedvannmengder i avløpssystemer

Detaljer

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Trygve Alexander Lende Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Resultater fra modellstudier med programmet STORM Karoline Hamnes Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang.

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Anleggsgartner Arvid Ekle Daglig leder og eier av Anlegg & Utemiljø as, Trondheim og biowall as, Trondheim En av initiativtakerne og styremedlem i

Detaljer

Evaluering av overvannskvalitet i nedslagsfeltet for Fredlybekken, og mulighet for storskalaimplementering av regnbed.

Evaluering av overvannskvalitet i nedslagsfeltet for Fredlybekken, og mulighet for storskalaimplementering av regnbed. Evaluering av overvannskvalitet i nedslagsfeltet for Fredlybekken, og mulighet for storskalaimplementering av regnbed. Øyvind Bakken Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tone

Detaljer

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast

Detaljer

OVERVANNSARBEID I UTLANDET

OVERVANNSARBEID I UTLANDET MILJØDIREKTORATET OVERVANNSARBEID I UTLANDET VIRKEMIDLER FOR Å REDUSERE NEDBØRBETINGET OVERSVØMMELSE I URBANE OMRÅDER FEBRUAR 2015 Foto: Maridalsveien, Oslo, Olav Fergus Kvalnes, 9.oktober 2014 OPPDRAGSNR.

Detaljer

NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS

NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS Mia Ebeltoft VA-dagenen midtnorge sept 2012 FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Bransjeorganisasjon stiftet 1. januar 2010

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima Forsikringsnæringen har, og skal ha, en sentral rolle i tilpasningsarbeidet knyttet til et endret klima. Naturskader og vannskader skal fortsatt være

Detaljer

Hendelsesstatistikk 2014

Hendelsesstatistikk 2014 Hendelsesstatistikk 214 2 Innhold Oppsummering... 4 Innledning... 5 Utrykninger i Nedre Romerike... 7 Branner... 9 Bygningsbrann... 9 Pipebranner... 14 Tørrkokt kjele og kjøkkenbranner... 15 Skog-, mark-

Detaljer

Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog

Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Avdeling plan og prosjekt Utredningsoppgave Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog Dato: 15.08.2013 Versjon:

Detaljer

Fordrøyning i betongrør

Fordrøyning i betongrør Foto: Jan Erik Skau, Fredriksstad Blad Fordrøyning i betongrør Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. Dette krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg. Utbygging

Detaljer

Vann og avløp og SAMRISK

Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløpstjenestene (VA) er en kritisk infrastruktur som er viktige livslinje for samfunnet. Via vannledningsnettet leveres det viktigste næringsmiddelet mennesker trenger.

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER

KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER - BRUK AV FORSIKRINGSDATA I FOREBYGGENDE ARBEID Mia Ebeltoft Ass fagdirektør FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Nytt navn fra 2013:

Detaljer

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang.

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Grønne løsninger på et klima i endring og grønt planleggingsverktøy for Fremtidens byer Arvid Ekle, styreleder naml norske anleggsgartnere, miljø-

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs.

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. restoring brooks against urban pressure. the role of the landscape architect in promoting

Detaljer

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder Norsk vannforening: Jubileumsseminar 29. april 2014: Det blå gullet. Vann i by en utfordrende verdi: Hva gjør vi når regnet styrter ned? Gunnar Mosevoll, Skien kommune God økologisk tilstand i vassdrag

Detaljer

Status og utfordringer

Status og utfordringer Norges VA-ledningsnett Status og utfordringer 360 o Vedlikehold Vårt felles ansvar Brødrene Dahl AS 29.februar 2012 Sivilingeniør Christen Ræstad rastad@online.no 0047-917 24 855 Strøtvetveien 2 B, N-3014

Detaljer

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Forklarende En analyse av tittel trafikkulykker eller undertittel i vegtunneler på riksvegnettet linje for perioden to 2001-2006 RAPPORTA P P O R T Veg

Detaljer

Forbruksmønster i husholdninger og hytter - casestudie av strømforbruket i Hvaler kommune. Tina Løken Nilsson

Forbruksmønster i husholdninger og hytter - casestudie av strømforbruket i Hvaler kommune. Tina Løken Nilsson Forbruksmønster i husholdninger og hytter - casestudie av strømforbruket i Hvaler kommune End - use patterns in households and spare time residents - case study of the electricity consumption in Hvaler

Detaljer

Informasjon om Forsøk med grønne tak (på pumpestasjonen på Nygårdstangen).

Informasjon om Forsøk med grønne tak (på pumpestasjonen på Nygårdstangen). Skisseforslag fra Bergen kommune/va-etaten (IDK/GEB): Justert 12.august -14 Informasjon om Forsøk med grønne tak (på pumpestasjonen på Nygårdstangen). På og ved Nygårdstangen pumpestasjon skal det informeres:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER - BRUK AV FORSIKRINGSDATA I FOREBYGGENDE ARBEID.

KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER - BRUK AV FORSIKRINGSDATA I FOREBYGGENDE ARBEID. KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER - BRUK AV FORSIKRINGSDATA I FOREBYGGENDE ARBEID. Mia Ebeltoft FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon (Snart kalt Finans Norge!) Bransjeorganisasjon

Detaljer

Vann og avløp i Oslo og Osaka

Vann og avløp i Oslo og Osaka Vann og avløp i Oslo og Osaka Med fokus på problemer, feil og mangler Gruppe 28 Truls Haave, Magnus Haugsand, Per Jørstad og Anders Kjetså TVM4100 BM2 Miljøteknikk Tema A Vann NTNU, Trondheim 2006 Sammendrag

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer