B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning"

Transkript

1 B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1

2 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, må du alltid følge sikkerhetsanvisningene, som følger under: Viktige sikkerhetsanvisninger Les og følg alle anvisningene. - Risiko for elektrisk støt! Kople alltid strømledningen til en jordet kontakt. - Spa-badet må koples til en krets med jordfeilbryter på maks 30 ma. - Jordfeilbryteren må testes før hver bruk. - Dersom ledningen blir skadet, må den umiddelbart byttes ut av en kvalifisert person for å unngå skade. - For å redusere sjansen for elektrisk støt må du ikke bruke skjøteledning. Bruk et strømuttak i veggen. - Ingen deler av apparatet må befinne seg over badet under bruk. - Deler som inneholder strøm må ikke være tilgjengelige for personer som befinner seg i spa-badet. Alle deler som inneholder strøm må festes slik at de ikke kan falle ned i badet under bruk. - Strømpluggen må være mer enn 3,5 meter fra spa-badet. - Dusjhode må ikke benyttes. - Utløpet på spa-badet må ikke koples til en kran eller noe annet som ikke er beskrevet i bruksanvisningen. - For å unngå elektrisk støt må du ikke bruke produktet når det regner. - For å unngå skader må ikke barn bruke produktet uten tilsyn fra voksne til enhver tid. - Barn tiltrekkes av vann. Ha alltid spa-badet tildekket etter bruk. - Ikke grav ned ledningen. Hold ledningen borte fra gressklippere, hekkesakser og annet utstyr. - Ikke plasser trykk på kontrollpanelet. Hold tunge ting borte fra kontrollpanelet. - Alle dyr må holdes borte fra spa-badet. - Når boblefunksjonen skal skrus på, må du sørge for at dekket tas av først. - Ikke skru på dersom det er sjanse for at vannet i spa-badet er frossent. - Bruk bare godkjent tilbehør. Bruk av feil tilbehør vil ugyldiggjøre garantien. - Vær ekstra forsiktig for å forhindre drukning. Husk at barn absolutt ikke må bruke spa-badet uten tilsyn fra voksne. Fare for elektrisk støt: Monter minst 1,5 meter fra alle metalloverflater. Fare for elektrisk støt: Bruk aldri elektriske apparater mens du er i spa-badet eller mens kroppen er fuktig. Ikke plasser elektriske apparater som lamper, telefoner, radio eller TV i en avstand på mindre enn 1,5 meter fra spa-badet. Advarsel! Ved graviditet kan svært varmt vann skade fosteret. Ikke bruk spa-badet i mer enn 10 minutter av gangen. 2

3 Advarsel: For å unngå skader: A. Vannet i badet må ikke overstige 40 C. Vanntemperaturer mellom 38 C og 40 C regnes som trygge for en frisk voksen. Lavere vanntemperaturer anbefales for barn og dersom du bruker badet i mer enn 10 minutter. B. Siden høye vanntemperaturer kan skade fosteret i tidlige måneder, er det viktige at gravide ikke overstiger en vanntemperatur på 38 C. C. Før du går opp i badet, bør du kontrollere vanntemperaturen med et termometer siden temperaturen kan variere. D. Bruk av alkohol, rusmidler eller medisiner før eller under bruk av badet kan føre til bevisstløshet og drukning. E. Svært overvektige personer og personer med hjertelidelser, lavt eller høyt blodtrykk, problemer med blodsirkulasjonen eller diabetes bør konsultere lege før bruk av badet. F. Personer som bruker medisiner bør konsultere lege før de tar i bruk produktet, da noen medisiner kan føre til trøtthet, mens andre kan påvirke hjerterytme, blodtrykk og blodsirkulasjon. Advarsel! For å redusere risiko for skade: Hell aldri vann som er varmere enn 40 C direkte i badet. Advarsel: Bruk av alkohol, rusmidler eller medisiner kan øke sjansen for dødelig hypertermi. Hypertermi oppstår når den indre temperaturen når et nivå som er høyere enn normal kroppstemperatur på 37 C. Symptomene inkluderer økning i kroppstemperatur, svimmelhet, trøtthet og besvimelse. Resultatet er nedsatt evne til å oppleve varme, nedsatt evne til å forstå at man må gå ut av spa-badet, nedsatt forståelse for truende situasjoner, skade på foster hos gravide kvinner, fysisk bevegelseslammelse og bevisstløshet. Konsulter lege for anbefalinger. Advarsler: - Badet må ikke settes opp eller forlates i temperaturer under 4 C. - Ikke bruk spa-badet på egenhånd. - Personer med smittsomme sykdommer skal ikke bruke spa-badet. - Ikke bruk badet rett etter en slitsom treningsøkt. - Gå alltid sakte og forsiktig opp i badet. Våte overflater er glatte. - For å unngå at pumpen blir skadet, må aldri badet brukes uten at det er fylt med vann. - Gå ut av badet dersom du føler deg dårlig eller trøtt. - Ikke ha kjemikalier i før vannet, ha alltid i vannet først. - Plasser bare spa-badet på underlag som takler vekten. - Kontroller utstyret før bruk. Dersom noen deler mangler, må du ta kontakt med leverandøren. Ta vare på bruksanvisningen for seinere referanse. 3

4 Spesifikasjoner Spesifikasjoner Modellnr. Produktnr. B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) Sittekapasitet 4 Vannkapasitet 800 liter Ytre diameter 1,80 meter Indre diameter 1,40 meter Høyde 0,69 meter Antall luftdyser 128 Strømutgang V, 50Hz Oppvarmer 1500W Bobler 800W Ledningslengde 4,5 meter Filter AC 12V/65W 2300L/600gal/H Topp lokk/deksel Oppblåsbart med PU kunstlær utvendig Ledningsmontering RCD Monteringsinstruksjoner Merk: Sørg for at alle delene er med. A. Oppblåsbart lokk B. Kontrollpanel C. Spabasseng D. Testtube E. - F. Filterbeholder G. Utgangsslange og inngangsslange H. Reparasjonsutstyr 4

5 A. Plassering av spabadet Advarsel! - Gulvet må tåle vekten av produktet. - Et tilstrekkelig dreneringssystem må kunne fjerne overflødig vann. - Det er viktig at overflaten badet plasseres på er et flatt, rett og solid sted som kan tåle vekten av badet, vannet og brukerne. Dersom badet plasseres på et sted som ikke har disse forutsetningene, vil skader som skjer ikke dekkes av garantien. Det er eieren av badet som alltid har ansvaret for at underlaget er korrekt. a) Innendørsmontering Vær oppmerksom på spesielle krav som gjelder ved montering innendørs. - Gulvet må tåle badets vekt. Gulvet skal være sklisikkert og jevnt. - Det er absolutt nødvendig med drenering ved innendørsmontering. Dersom du bygger et nytt rom for spa-badet, anbefales gulvdrenering. - Fuktighet er en naturlig bivirkning ved montering av spabadekar. Effektene av fuktighet på utsatt tre, papir osv. på valgt sted må utredes. For å redusere disse, bør du sørge for god ventilasjon. En arkitekt vil kunne hjelpe deg med å finne ut hvor ventilasjonen er nødvendig. Obs! Ikke monter spa-badet på tepper eller andre materialer som kan ødelegges av fuktighet. b) Utendørsmontering Advarsel! For å unngå elektrisk støt, må du ikke bruke spabadekaret når det regner! Uansett hvor du plasserer spa-badet er det viktig at du har et godt fundament. Dersom du monterer spa-badet utendørs, må du sørge for at det ikke er noen skarpe gjenstander som kan ødelegge det, og at plasseringen er jevn, slik at badet står stabilt og ordentlig. - Når du fyller, tømmer eller bruker spa-badet, kan det sprute vann ut. Derfor må spa-badet stå i nærheten av en drenering. - Ikke la spa-badets overflate utsettes for direkte sollys over lengre perioder. B. Test av jordfeilbryteren Advarsel! Risiko for elektrisk støt. RCD-pluggen må testes før hver bruk. 1. Sett inn pluggen i et strømuttak med jordfeilbryter (1). OBS! Før du setter den inn må du være sikker på at strømmen i uttaket passer spabadet. Kontakt en elektriker dersom du er i tvil! 2. Trykk på RESET-knappen. Indikatorlampen skal lyse rødt (2). 3. Trykk på TEST-knappen. Indikatorlampen skal slukne (3). Advarsel! Spa-badet må ikke brukes dersom testen ikke fungerer! 5

6 4. Til slutt trykker du på RESET-knappen igjen. Indikatorlampen skal lyse rødt. Spabadekaret er klart til bruk (4). C. Montering a) Ta spa-badet ut av emballasjen. Legg spa-badet og topp lokket utover. Sørg for at alt ligger med riktig side opp. Advarsel : Vær sikker på at de 2 hullene på siden passer slik at du får montert kontrollpanelet. a) Skru fast kontrollpanelet, og fest ringen til røradapteren. b) Kople alle koplinger. Sørg for at pilen på alle koplinger er riktig koplet. c) Åpne luftventilen under kontrollpanelet. Skru den ene enden av pumpeslangen til den. d) Åpne luftventilen på spa-badet. Kople den andre enden av pumpeslangen til ventilen. 6

7 e) Som tidligere beskrevet tester du spa-badets RCD-plugg. f) Blås opp spa-badet ved å trykke på BUBBLE. Ikke blås opp for mye! Trykk på BUBBLE igjen for å avslutte funksjonen når spa-badet er helt oppblåst. g) Fjern pumpeslangen og skru ventilen hardt igjen. h) Fjern pumpeslangen fra kontrollpanelet og skru ventilen hardt igjen. i) Skru filterhylsen på vanninnløpet på spa-badveggen i retning med klokka. j) Fyll opp spa-badet. Bruk en hageslange til å fylle spa-badet minst til vannivået anvist på veggen. OBS! Kontroller at ikke strømledningen er koplet til når du fyller vann i spa-badet. 1. Pakk ut den sammenbrettede topp lokket. 2. Legg lokket oppe på spabadet som festes med låsestropper. 3. Åpne luftventilen under kontrollpanelet.skru den ene enden av pumpeslangen til den. 4. Åpne lufteventilen på spa-badet. Koble det andre enden av pumpeslangen til ventilen. 7

8 Hvordan endre kombinasjonen på den digitale låsen: 1) Fabrikkinnstilt kombinasjon er satt til 000. e) Blås opp topp lokket/deksel ved å trykke på BUBBLE knappen på kontrollpanelet. Ikke blås opp for mye! Trykk på BUBBLE knappen igjen for å avslutte når lokket er nok oppblåst. f) Fjern pumpeslangen og skru ventilen hardt til. g) Koble fra strømforsyningen. h) Lekk topp lokk/deksel på spa-badet. i) Fest lokket til spa-badet med alle festestropper/plastlåser. j) Still inn ønsket kombinasjon ved å trykke på tallhjulet. Advarsel! Ikke flytt på tallhjulene når låsen er åpen. Da vil du endre kombinasjonen. Advarsel : At lokket er på er ingen erstatning for tilsyn fra voksne, barn må alltid ha tilsyn rundt spa- badet. Advarsel! Barn tiltrekkes av vann. Ha alltid på lokket og lås det etter hver bruk. 8

9 Vannfiltrering: Denne knappen skrur filterpumpen på og av. Lampen på knappen lyser grønn når filtersystemet er aktivert. Oppvarming: Bruk denne knappen til å aktivere varmesystemet. Varmen stopper ikke oppvarmingen av spa-badet før temperaturen er 1 C høyere enn innstilt temperatur. Dersom vanntemperaturen havner 2 C under innstilt temperatur, begynner oppvarmingen igjen. Lampen på knappen lyser grønn når systemet er aktivert. Systemet kan øke omtrent 1,5-2 C per time. Merk: Dersom varmesystemet aktiveres, starter automatisk filtersystemet, dette er normalt. Merk: Etter at du har skrudd av varmesystemet, vil fremdeles filtersystemet være på. Dette er normalt. Advarsel! Når både HEATER og FILTER er på, er det bare HEATER -knappen som kan skru av filterfunksjonen, ikke FILTER. Bobler: Trykk på denne knappen for å aktivere massasjesystemet som har 30 minutters automatisk slå av og 10 minutters funksjon. Lampen på knappen lyser grønn når systemet er aktivert. Kraftforsyningsdel Advarsel! Du må sørge for at kraftforsyningsdelen er klar før du tar i bruk produktet. Dersom du ikke følger instruksjonene, kan det være at systemet ikke fungerer som det skal. Ikke kjør systemet tørt, da det vil ugyldiggjøre garantien. Obs! Vannmengden i spa-badet må samsvare med vannlinjen på badets vegg. 9

10 Rengjøre filterhylsen Sørg for å kople fra strømuttaket før du utfører dette. 1. Skru av filterhylsen ved å dreie den i retning mot klokka. 2. Ta av filterhylsedekselet. 3. Filterhylsen kan rengjøres med en hageslange og brukes på nytt. Dersom filterhylsen er misfarget og skitten etter rengjøring, bør den byttes ut. 4. Sett på filterhylsedekselet og plasser filterhylsen i vanninnløpet ved å skru i retning med klokka. Drenering 1. Skru av alle knappene på kontrollpanelet. 2. Kople slangen med utgangen i den indre veggen av spa-badet til dreneringen, og slangen med inngangen for å absorbere vann. 3. Skru på filterpumpen. 4. Skråstill spa-badet for å tømme helt. 5. Trykk på filterknappen når spa-badet er helt tømt. 10

11 Vedlikeholde vannet i spa-badet Dårlig vann kan være helseskadelig. Vi anbefaler at du gjør følgende: A. Rengjør filterhylsen etter bruk sammenhengende timer. Filterhylsen bør byttes ut minst en gang i måneden avhengig av bruk. B. Bytt vann etter et par dager, eller bruk egnede bassengkjemikalier. Alle spabad trenger disse kjemikaliene. Ta kontakt med noen som selger bassenger og forhør deg om rengjøring. Følg anvisningene. Badet kan bli ødelagt dersom du bruker kjemikaliene feil. Dette dekkes ikke av garantien. Vannbalanse Vi anbefaler at PH-verdien i vannet er mellom 7,2 og 7,8, og total base mellom 80 og 120 ppm og fri klor mellom 3 og 5 ppm. Kjøp testutstyr og kontroller vannet før hver bruk av spa-badet, minst en gang i uka. Lav PH vil skade badet og pumpen. Skader som følge av kjemisk ubalanse dekkes ikke av garantien. Vannhygiene Vannhygienen er ansvaret til spa-badets eier. Bruk rensemidler, om nødvendig daglig, som kontrollerer bakterier og virus som finnes i vannet eller i spa-badet ditt. Rengjøre spa-badet Rester fra rengjøring og badetøy, samt kjemikalier, vil etter hvert samle seg i vannet. For å rengjøre badet, bruker du såpe og vann, og skyller godt. OBS! Ikke bruk harde børster eller slipende rengjøringsmidler. Reparere spa-badet Dersom badet revner eller punkterer, bruker du lappesakene som er vedlagt. Tørk området som skal repareres, ha lim på reparasjonslappen og fest den deretter på det ødelagte området. Glatt ut for å fjerne luftbobler. Vanligvis blir reparasjonen både sikker og usynlig. Lagre spa-badet Sørg for at alt vannet er fjernet fra spa-badet og kontrollboksen. Dette er svært viktig for å forlenge spa-badets levetid. Vi anbefaler at du bruker en våt/tørr suger for å suge opp alt vann fra rør og pumpe. Fjern filterhylsen. Det anbefales at du lagrer spabadet i den originale emballasjen på et varmt og tørt sted. Merk: Plast blir sprøtt og kan lett knekke ved temperaturer på under null grader. Dersom spa-badet fryser kan det bli ødelagt. Dette fører til at garantien ugyldiggjøres. 11

12 Problemer og løsninger Problem Mulig årsak Løsning Kontrollboksen fungerer - Strømfeil - Kontroller strømkilden ikke - RCD utkoplet - Nullstill RCD og kontroller tilkoplingen for 2300W - RCD ødelagt - Ring service dersom Kontrollboksen varmer ikke skikkelig opp Boblemassasjesystemet fungerer ikke Vannfiltreringen fungerer ikke - Temperaturen er for lav - Skitten filterhylse - Feil vannivå - Varmeelementet fungerer ikke - Pumpen er for varm - 30 minutter automatisk skru av er aktivert - Noe er galt med kontrollboksen - Skitten filterhylse - Noe er galt med kontrollboksen Spa-badet lekker - Spa-badet er ødelagt eller punktert Vannet er ikke rent - Feil på filtreringen - Skittent filter - Feil på vedlikeholdet av vannet den ikke nullstilles - Still til høyere temperatur (20 C-40 C) - Rengjør/bytt filter - Ha i riktig vannivå - Ring service - Kople fra pumpen. Etter at pumpen har kjølt seg ned, setter du i pluggen og trykker på bobleknappen for å aktivere - Trykk på bobleknappen for å aktivere - Ring etter service dersom den ikke kan nullstilles. - Rengjør/bytt ut filterhylsen i tide - Ring etter service dersom den ikke nullstilles - Bruk lappesakene - Øk filtreringstiden - Rengjør/bytt filter - Ta kontakt for veiledning om rensing av vann 12

13 Avfallshåndtering 1. Symbolet indikerer at produktet ikke skal kastes i vanlig husholdningssøppel. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvor du kan kaste spesialavfall. 2. Produktet inneholder materialer som kan resirkuleres og spare miljøet. 3. For resirkulering, demontering og andre spørsmål, kan du gå inn på 4. Vannbeskyttelsesnivå Advarsel! Vannbeskyttelsesnivå vises på tegningen under. Merk: De målte sonene avgrenses av vegger og fast deling. Figur 702A: Sonestørrelser for svømmebasseng og plaskebasseng. Sikkerhetsanvisninger a. En lokal ekstra ekvipotensial jording skal kople alle ytre strømledende deler i sone 0,1 og 2 med beskyttede ledere hos alle ubeskyttede deler i disse sonene. b. Det er ikke lov å beskytte med jordingsfri ekvipotensial og ikke-ledende strøm. c. Elektrisk utstyr skal ha minst følgende grad av beskyttelse: Sone 0: IPX8 Sone 1: IPX5 Sone 2: IPX4 d. Kontaktbokser skal ikke monteres i sone 0 og 1, bortsett fra sone 1 der det er tillatt ved SELV-kretser. e. I sone 0 og 1 skal ikke koplingsutstyr og tilbehør installeres. f. Omformeren må monteres utenfor sone 1. 13

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brukerveiledning Kroppssammensetningsmåler BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du kjøpte denne kroppssammensetningsmåleren.

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer