Eva450EE. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eva450EE. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Norsk"

Transkript

1 Eva450EE SystemRoMedic TM Manual - Norsk Løfte-arm 2. Løftepilar 3. Kjørehåndtak 4. Batteripack 5. Nødstopp 6. Kontrollboks 7. Motor for breddejustering 8. Bakhjul med brems 9. Løftebøyle med avkrokingsvern 10. Fremhjul 11. Nødsenking (manuell) 12. Motor/hydraulisk løftemotor for løfte-arm 13. Høydeinnstelling av løftepilar Maks belastning: 205 kg 8 10 Den mobile løfteren Eva450EE er utviklet for å dekke de fleste personløfterbehov. Sammen med rett tilbehør, er dette en personløfter som behersker løft fra både sittende og liggende. Eva450EE er produsert hovedsakelig i aluminium, hvilket gir den en lav vekt i forhold til hva den klarer å løfte. I Handicares produktserie SystemRoMedic inngår blant annet løftere og løfteseler. SystemRoMedic innebærer en helhetstankegang rundt forflytninger som er oppdelt i fire kategorier: overflytning, posisjonering, støtte og løft. Kontroll av funksjon Visuell inspeksjon Gjør regelmessige funksjonskontroller på løfteren. Kontroller at materialet er helt og skadefritt. Før bruk: Kontroller at løfteren er korrekt montert. Kontroller innfestingen av løftebøylen samt at avkrokingsvernet fungerer som det skal. Kontroller løftebevegelsen og justeringen av beinbredden. Kontroller at den hydrauliske løftemotoren er korrekt montert. Les alltid bruksanvisningen Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning. Oppbevar manualen tilgjenglig for brukere av produktet. Løfteren får bare benyttes av personer som fått opplæring i håndteringen av løfteren. Manual nr: 00789No ver

2 Innholdsfortegnelse Montering Avsluttende inspeksjon... 4 Å bruke produktet Viktig informasjon Maksimumslast Lading av batteri Håndkontroll Nødstopp, nødsenking Nødsenking Feilsøking... 7 Tilbehør... 8 Vedlikehold... 9 Teknisk informasjon Målbeskrivelse Eva450EE MANUAL SystemRoMedic TM

3 Montering Kontroller at samtlige deler følger med: Løftepilar med løfte-arm, løftemotor samt løftebøyle. Understell med motor for justering av beinbredden og låsehendel. Kontrollboks samt batteripack. Håndkontroll. Bruksanvisning, lade-adapter. Lås hjulene på understellet. Plasser løftepilaren i foten på understellet. Løftepilaren har tre ulike alternativer for innstilling av løftehøyde. Sikre løftepilaren med låsehendelsen. Plasser batteriet i kontrollboksen. Monter kjørehåndtaket med medfølgende skrue, mutter, plastbrikke samt endepropper. Tilslutt kablene: Kabel til håndkontrollen i HS, kabel til løftemotoren på løftepilaren i kontakt M1 og kabel til motor for beinbreddejusteringen i kontakt M2. Deaktiver nødstoppen og gjør en avsluttende inspeksjon (se avsluttende inspeksjon). HS M1 M2 SystemRoMedic TM MANUAL 3

4 Avsluttende inspeksjon Kontroller at det ikke er gjenglemt noen deler til produktet i emballasjen. Inspiser løfteren for å oppdage eventuelle tegn på skader. Kontroller alle fire hjulene samt hjullåsen. Inspiser alle koblinger, skruer og bolter. Kontroller at nødstoppen fungerer ved å trykk den inn (aktivere) og trykk så på oppeller nedknappen. Hvis ingenting hender, fungerer nødstoppen. Ta håndkontrollen, trykk på oppknappen og kjør løftearmen hele veien opp. Trykk deretter på nedknappen og kjør løftearmen hele veien ned. Test justeringen av beinbredden. Trykk på knappen for justering av beinbredden, kjør beina ut maksimalt og trykk deretter på den andra knappen for å minske avstanden igjen. Test løfterens funksjon ved å løfte en person (ikke brukeren) med en godkjent løftesele. Kontroller samtidig at nødsenkingen fungerer med noen i løfteren, se kapittelet Nødsenking. Om løfteren fungerer feilfritt, koble til laderen og kontroller at ladelampen lyser på kontrollboksen. OBS! Før løfteren tas i bruk for første gang, må den lades i 4 timer. Se kapittelet Lading av batteri. Oppbevar manualen tilgjenglig for brukere av produktet. 4 MANUAL SystemRoMedic TM

5 Å bruke produktet Viktig informasjon Løfteren skal monteres i samsvar med monteringsanvisningen som følger med løfteren. Løfteren får kun benyttes innendørs og på plant gulv. Løftetilbehøret skal være korrekt utprøvd i forhold til brukerens behov og funksjonsnivå. La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet. Maksimumslasten får aldri under noen omstendighet overskrides. Se mer under avsnittet maksimumslast. Flytt aldri på løfteren ved å dra i den hydrauliske løftemotoren! Løfteren får aldri være i direkte kontakt med vann. Do not push Løfteren får aldri lades i våtrom. For optimal funksjon og levetid skal løfteren inspiseres regelmessig. Se kapittelet Vedlikehold. Garantien gjelder kun når reparasjoner eller endringer utføres av autorisert personell. Maksimumslast De ulike produktene i den sammensatte løfteenheten (løfter, løftebøyle, løftesele, vekt og eventuelt annet løftetilbehør) kan ha forskjellige maksimumslaster. Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål. SystemRoMedic TM MANUAL 5

6 Lading av batteri Under bruk indikerer en lyd/tone at batteriene behøver og lades. Lade løfteren etter bruk slik at du alltid er sikker på at batteriet er fulladet. Lås hjulene på løfteren under lading av batteriet. Ladeprosedyre: 1. Koble ladekabelen til en el-kontakt. 2. Kontroller at lampene på kontrollboksen lyser. Den grønne LED-lampen bekrefter at laderen tar opp strøm og den gule LED-lampen indikerer at batteriet lades. 3. Ladingen avbrytes automatisk ved fulladet batteri. Veggmontert lader. 1. Fjern batteripacken fra løfteren og plasser batteripacken på den veggmonterte laderen. 2. Kontroller at LED-lampen på laderens fremside lyser. OBS! Før løfteren tas i bruk for første gang, må den lades i 4 timer. Lade batteriene regelmessig for maksimal levetid. Vi anbefaler daglig lading hvis løfteren blir benyttet hver dag. Knappen for nødstopp skal ikke være aktivert under lading. Håndkontroll Heving/senking av løftearmen Merkingen på knappene angir retning. Bevegelsen stopper opp med en gang man slipper knappene. Justering av beinbredden på understellet Merkingen på knappene angir funksjon. Bevegelsen stopper opp med en gang man slipper knappene. 6 MANUAL SystemRoMedic TM

7 Nødstopp Nødstopp: Trykk inn den røde nødstopp-knappen på kontrollboksen. Deaktiver nødstoppen: Vri knappen i pilenes retning til knappen spretter ut igjen. For at batteriet ikke skal lade seg ut, anbefaler vi at nødstoppen er aktivert når løfteren ikke benyttes. Nødsenking Manuell nødsenking: Snurr den runde plasthylsen på løftemotoren med solen for mekanisk nødsenking. Elektrisk nødsenking: Benytt ned-knappen på kontrollboksen for elektrisk nødsenking. Feilsøking Om løftebevegelsen eller justeringen av beinbredden ikke fungerer, kontroller følgende: - At nødstoppen ikke er aktivert - At samtlige kabler er korrekt tilkoblet og ordentlig på plass i kontaktene. Dra ut kontaktene og sett dem tilbake på plass ordentlig. - At batteriet ikke er under lading. - At batteriet er ladet. Om løfteren ikke fungerer tilfredsstillende kontakt din forhandler. Om man hører ulyder: - Forsøk å lokalisere hvor lyden kommer i fra. Ta løfteren ut av bruk og kontakt din forhandler. SystemRoMedic TM MANUAL 7

8 A B C D DRAWN APPROVED BY NAME hc-mabr - DATE STATUS: COMMENTS: Unless otherwise stated, general tolerances according to ISO 2768-m 5 6 TITLE - SIZE DWG. NO. REV. A4 - - MATERIAL: 1023 Carbon Steel Sheet (SS) SCALE:2:1 WEIGHT: g SHEET 1 OF 1 A B C Tilbehør SystemRoMedic Løfteseler I SystemRoMedic finnes det et bredt utvalg av funksjonelle, bekvemme og høykvalitative løfteseler som er tilpasset ulike typer av løft og brukere med ulike behov. Løfteselene kommer i flere ulike materialer og størrelser fra XXS til XXL. Alle modeller er både sikre og meget enkle å bruke. Valget av modell og materiale bestemmes ut ifra løftesituasjonen og brukerens behov. Løftebøyler SlingBar er SystemRoMedics løftebøyle i aluminium. Den finnes i tre ulike bredder og passer derfor i de aller fleste løftesituasjoner og for brukere i alle størrelser. SlingBar S (350 mm) artikkelnummer: SlingBar M (450 mm) artikkelnummer: SlingBar L (600 mm) artikkelnummer: SideBar artikkelnummer: SwiftHook, hurtigkobling for løftebøyle artikkelnummer: StretcherBar, artikkelnummer: , og StretcherSling, artikkelnummer: , for løft i liggende posisjon. Vekter SystemRoMedics vekter Charder MHS2500 benyttes i sammen med stasjonær- eller mobilløfter for å veie pasienter. Artikkelnummer: (300 kg) Artikkelnummer: (400 kg) AmbulationArm Artikkelnummer: Posisjoneringshjelpemidler I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, bekvemme og høykvalitative posisjoneringshjelpemidler som er tilpasset ulike typer av forflytninger og brukere med ulike behov. Ready for life Løftebøyle Ready for life firepunktsbøyle, Sling bar RFL X4, er utviklet for å gi mer plass i løfteselen, som f. eks. til overvektige og/eller smertefølsomme personer. Artikkelnummer: MANUAL SystemRoMedic TM

9 Vedlikehold Løfteren skal gjennomgå en grundig kontroll minst en gang per år. Kontrollen utføres av autorisert personell i samsvar med Handicares servicemanual. Reparasjon og vedlikehold får kun utføres av autorisert personell som benyttes originale reservedeler. Gamle batterier leveres til nærmeste miljøstasjon for gjenvinning. De kan også sendes til Handicare eller til en forhandler avhandicares produkter. Rengjøring Rengjør løfteren med varmt vann eller vaskesprit og sjekk at hjulene er reine for hår og skitt. Benytt ikke rengjøringsmidler som inneholder fenol eller klor. Dette kan skade materialet. Oppbevaring Om løfteren ikke skal benyttes over en lengre tid, som f. eks. ved transport, anbefaler vi at man har aktivert nødstoppen. Løfteren bør ikke oppbevares i rom med fare for frost eller over normal luftfuktighet (ca 60 %). Serviceavtale Handicare tilbyr muligheten å tegne serviceavtale for vedlikehold og regelmessig testing av din mobilløfter. Kontakt din lokale Handicarerepresentant. SystemRoMedic TM MANUAL 9

10 Teknisk informasjon Løftehastighet: Batterier: Lader: 34 mm/s uten belastning. To 12V, 2,9 Ah ventilregulerende lukkede gelebatterier. Maks 400mA Motor (løftepilar): DC 24V, 10 A. IP X4.Driftstid: 10 % ved maksimal løpende driftstid på 2 minutter, maks. 5.5 Motor (understell): Lydnivå: Materiale: Nødsenking: Hjul: IP klasse: Vekt: Forventet levetid: Trykkraft - knapper på håndkontrollen: 4 N Varenummer: retningsendringer per minutt. Push: N. DC 24 V, 3 A. IP X4. Drifttid: 10 % maksimal løpende drifttid på 2 minutter, maks 5,5 retningsen dringer per minutt. Push: 3000N. Med last: opp: 74,7 db(a) ned: 52,6 db(a). Aluminium Mekanisk og elektrisk 100 mm IPX4 34 kg 10 år Produktet oppfyller kravene i det medicintekniska direktivet 93/42/EEG. Apparatet er kun for innendørs bruk Type B, jfr. verneklasse mot elektrisk sjokk. 10 MANUAL SystemRoMedic TM

11 Målbeskrivelse Eva450EE A B A A A B B G H B A B C ,22 C ,67 D 8 34,67 E 11,5 4,53 F 6 2,36 G G F C1 C2 D E G H I kolonne A er mål oppgitt i cm og vekt i kg. I kolonne B er mål oppgitt i tommer og vekt i Ibs. SystemRoMedic TM MANUAL 11

12 Målbeskrivelse Eva450EE P J I A B I J K 58, L M N O 14, Q S 41 16,1 T 22 8,7 U 45 17,7 R L K Q M er rotasjonsdiameter N er den totale vekten av løfteren O er vekten på den tyngste delen P er retningen på forflytningen fremover R er referansemål 70 cm ved maksimal beinbredde I kolonne A er mål oppgitt i cm og vekt i kg. I kolonne B er mål oppgitt i tommer og vekt i Ibs. 12 MANUAL SystemRoMedic TM

13 SystemRoMedic TM I 25 år har vi helhjertet egnet oss til utviklingen av smarte og lettanvendte hjelpemidler for sikre og enkle forflytninger. Vi ønsker å gjøre livet og arbeidet enklere for brukere og personell innen pleie og omsorg. Erfaring, innovasjon og utdanning er grunnmuren i SystemRoMedic, en helhetsløsning for alle tenkbare forflytningssituasjoner. Overflytning, produkter for forflytning mellom to enheter Posisjonering, produkter for leieforandring innen samme enhet Støtte, produkter for støtte ved mobilisering Løft, produkter tilpasset for løft Filosofien bak SystemRoMedic fokuserer på å minske risikoen for arbeidsrelaterte skader samtidig som brukerens opplevelse av selvstendighet, uavhengighet og verdighet øker. Gjennom en kombinasjon av utdanning, trening og et komplett sortiment av effektive forflytningshjelpmidler tilbyr SystemRoMedic forbedring av både arbeidsmiljø og pleiekvalitet, samtidig som signifikante kostnadsbesparinger kan gjennomføres. Vår misjon, å hjelpe mennesker, har alltid vært og kommer alltid å være drivkraften bak våre innovasjoner. Vi elsker enkle forflytninger. Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: Handicare AB Veddestav. 15, Box 640 SE Järfälla SWEDEN Tel: +46 (0) Fax:+46 (0) Internet:

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Innhold Om Molift Mover 300...3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Forklaring av symboler... 3 Generelle forsiktighetsregler...4 Generelt... 4

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Bruksanvisning MC Scoop II

Bruksanvisning MC Scoop II NORGE Bruksanvisning MC Scoop II Serienummer: Leveringsdato: / 200 Bruksanvisning art. nr. P9-0014 Versjon nr.2.0.2 HS 140706 Innholdsfortegnelse Kapittel 1...Innledning... 3 Kapittel 2...Bruk... 4 Kapittel

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

Samsvarserklæring. I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF. Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420.

Samsvarserklæring. I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF. Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420. Samsvarserklæring I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420 Serienummer: Produsent: HTC Sweden AB Box 69 614 22 Söderköping Produktet

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning toalettløfter TA

tekniske hjelpemidler brukerveiledning toalettløfter TA tekniske hjelpemidler brukerveiledning toalettløfter TA Bruksanvisning TA. Stasjonær toalettløfter m/elektrisk løft Advarsel: For å sikre korrekt bruk av TA toalettløfter skal bruksanvisning leses grundig

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Second Printing Part No. 97779NW CE Models Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen.

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. bruksanvisning Original Bruksanvisningccc Logosol Norwood LumberMate LM29 Bensindrift & Elektrisk drift Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. Art.nr.

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

86229 - Norwegian. EdmoLifts Produkt Manual

86229 - Norwegian. EdmoLifts Produkt Manual 86229 Norwegian EdmoLifts Produkt Manual EdmoLifts Produkt Manual Saksebord Løftebord Palløfter Bord med Tilt WP Løftevogner TZ/EZ Løftevogner 3 5 7 9 11 13 86229 Norwegian 20070802 EdmoLift Saksebord

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer