Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be"

Transkript

1 Hurtigveiledning

2 Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their owners. Nokia operates a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this manual without any prior notice. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

3 Mediamaster 112 T og 120 T Innholdsfortegnelse Fjernkontroll 4 Koble til Mediamaster 5 Front- og bakpanel 5 Koble til Mediamaster 5 Klargjøre fjernkontrollen 5 Vanlige tilkoblinger 6 Koble til TV-apparatet med SCART 6 Koble til TV-apparatet uten SCART 6 Koble til en videospiller med SCART 7 Koble til en videospiller uten SCART 7 Om smartkort 8 Koble til et stereoanlegg 8 Om digital overføring 8 Koble til TV-antennen 8 Koble til Mediamaster og førstegangsinstallering 9 Generell informasjon om førstegangsinstallering 9 Førstegangsinstallering 10 Slå på for første gang og starte 10 Se på TV og høre på radio 11 Navigere med Navi Bars 11 Menyene i Innstillinger-mappen 11 Rediger lister-mappe 12 Sortere kanaler 14 Programguide: EPG 14 Sluttbrukerlisens for Nokia Mediamaster-programvare 15 Tekniske spesifikasjoner 16 Denne hurtigveiledningen beskriver hvordan du kobler til Mediamaster-enheten, og hvordan du utfører førstegangs-installeringen. Den beskriver også hovedfunksjonene i produktet. En mer detaljert brukerhåndbok på engelsk finner du på kundestøttesidene Nokia.com på Internett. Les dette før du bruker Mediamaster Ikke bruk noen annen strømtilførselsenhet enn den originale enheten som fulgte med Mediamaster. La det være minst 10 cm fritt rom rundt Mediamaster på grunn av ventilasjon/lufting. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene på Mediamaster med ting som aviser, duker, gardiner og så videre. Ikke plasser Mediamaster oppå gjenstander som avgir varme. Ikke plasser gjenstander med åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, oppå Mediamaster. Bruk en myk klut og et mildt oppvaskmiddel til å rengjøre dekselet. Ikke utsett Mediamaster for drypp eller sprut fra væsker. Ikke plasser gjenstander som er fylt med væske, for eksempel vaser, oppå Mediamaster. Hvis du vil gi Mediamaster ekstra beskyttelse, for eksempel i tordenvær, anbefaler vi at du kobler den til via en ekstern strømstøtbeskyttelsesenhet. Ikke koble til eller juster kabler når Mediamaster er tilkoblet strøm. Ikke fjern dekselet. Ikke utsett enheten for varme, kalde eller fuktige forhold. Service skal bare utføres på et Nokia-autorisert servicesenter. Vær oppmerksom på at den eneste metoden for å isolere Mediamaster fullstendig fra nettstrøm, er å trekke ut strømkabelen! NO 3

4 Fjernkontroll I denne delen kan du lese om hvordan du betjener Mediamaster ved hjelp av knappene på fjernkontrollen. mute ok markørtast opp markørtast ned markørtast venstre markørtast høyre opt info back Trykk én gang for å slå lyden av/på (demp lyd/opphev). Trykk på og hold nede i noen få sekunder for å slå Mediamaster over til standby-modus. Du trykker også på denne knappen for å slå på Mediamaster. For å bekrefte et valg. For å åpne Navi Bars Gå opp i menyer og bytt til den neste kanalen i visningsmodus. Gå ned i menyer og bytt til den forrige kanalen i visningsmodus. Gå til venstre/endre innstillinger i menyer. Reduser lydnivået i visningsmodus. Gå til høyre/endre innstillinger i menyer. Hev lydnivået i visningsmodus. For å vise midlertidige innstillinger (valg) mens du ser på TV. Aktiverer kanalfiltrering og sortering i Navi Bars-modus. Tre forskjellige funksjoner: Hvis du trykker én gang, ser du navnet på programmet som vises. Hvis du trykker to ganger, vises informasjon om programmet som vises, og det neste programmet. Hvis du trykker tre ganger, får du en 7-dagers programguide (EPG). For å gå tilbake ett nivå om gangen i menyene. For å lukke Navi Bars. For å veksle mellom gjeldende og forrige kanal. 0-9 For å endre kanalen og velge individuelle menyalternativer. MERK: Hvis 0 skrives inn som første siffer, aktiveres TV Release-funksjonen (se nedenfor). 0 For å veksle mellom Mediamaster-mottak, eller annet mottak, og TV-apparatet (avhengig av TV-modellen). navi txt tv/radio For å åpne og lukke Navi Bars. Trykk for å åpne tekst-tv (hvis tilgjengelig). Veksle mellom TV- og radiomodus. NO 4

5 Koble til Mediamaster Front- og bakpanel TV aerial for tilkobling av antennen. I tillegg får en aktiv Nokiainnendørsantenne strøm fra denne tilkoblingen * Reset-knapp Spor 112 T = for et Viaccess-smartkort 112 T = for et Conax-smartkort TV SCART-kontakt * * for tilkobling til TV SCART DC in for tilkobling av kabelen fra den eksterne strømkilden TV/VCR for tilkobling til RFkontakten på TVapparatet, eller til en videospiller Digital audio Digital lydutgang (TOS-link optisk tilkobling) * VIKTIG! SE INFORMASJONEN PÅ SIDE 9 OM HVORDAN DU SLÅR AV ANTENNESTRØMMEN. En konstant lysende grønn lampe indikerer at Mediamaster er slått PÅ. En konstant lysende rød lampe indikerer standby-modus. Lampen blinker rødt når kommandoer fra fjernkontrollen mottas. Lampen blinker grønt når programvaren oppdateres. Koble til Mediamaster Esken med Mediamaster skal inneholde følgende deler: Mediamaster en fjernkontroll med 2 AAA-batterier en SCART-kabel (1,0 m ferdig tilkoblet) en hurtigveiledning en separat strømkabel Strømkabel SCARTkabel Klargjøre fjernkontrollen Fjern dekselet på batterirommet nederst på fjernkontrollen. Sett inn de to AAA-batteriene (1,5 V) som vist i diagrammet, og vær oppmerksom på merkene for + og - som er angitt inne i rommet. Sett dekselet på plass igjen. * * TV SCART-kontakten Når du kobler andre enheter til denne kontakten, må du alltid bruke en fullstendig tilkoblet SCART-kabel som den som følger med. Det finnes SCART-kabler på markedet som har færre pinner, og bildekvaliteten kan reduseres hvis du bruker dem. NO 5

6 Koble til Mediamaster Vanlige tilkoblinger I denne delen finner du noen av de vanligste måtene å koble til utstyret på. Hvis du har problemer med tilkoblingen og trenger hjelp, kan du kontakte forhandleren eller kundeservice hos Nokia. Koble til TV-apparatet med SCART Koble antennekabelen til TV-antenneinngangen på Mediamaster. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på Mediamaster til antenneinngangen på TV-apparatet. Koble en SCART-kabel mellom SCART-hovedkontakten på TVapparatet og TV SCART-kontakten på Mediamaster. Slå på TV-apparatet, og koble deretter til og slå på Mediamaster. Det kan hende at du må velge AV-kanalen (SCART) på TVapparatet for å kunne se på digitale kanaler. Det kan også hende at TV-apparatet automatisk velger denne kanalen når Mediamaster slås på. MERK: RF-ledningen må være tilkoblet hvis du skal kunne se på analoge kanaler (de gamle 1, 2, 3, 4, 5) Det anbefales alltid å se i brukerhåndboken som fulgte med TV-apparatet. Koble til TV-apparatet uten SCART Fjern antenneledningen fra TV-apparatet, og koble denne til TVantenneinngangen på Mediamaster. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på Mediamaster til RFinngangen på TV-apparatet. Slå på TV-apparatet, og koble til og slå på Mediamaster. Velg et programnummer på TV-apparatet som ikke brukes for andre TV-kanaler. Følg instruksjonene i TV-håndboken for å stille inn TV-apparatet til kanalen der du ser Førstegangsinstallering-menyen fra Mediamaster. Følg instruksjonene i TV-håndboken for å lagre denne kanalen. Når menyen Førstegangsinstallering vises, trykker du på okknappen på Mediamaster-fjernkontrollen for å starte installeringsprosedyren. Hvis bildekvaliteten er dårlig, kan du senere endre den forhåndsdefinerte UHF-kanalen 43 til et annet nummer mellom 21 og 69. Du må også stille inn TV-apparatet til det samme (nye) kanalnummeret. NO 6

7 Koble til Mediamaster Koble til en videospiller med SCART Fjern antenneledningen fra TV-apparatet, og koble denne til TVantenneinngangen på Mediamaster. Koble en SCART-kabel mellom SCART-hovedkontakten på TVapparatet og TV SCART-kontakten på videospilleren. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på Mediamaster til RFinngangen på videospilleren. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på videospilleren til RFinngangen på TV-apparatet. Koble en SCART-kabel mellom SCART-kontakten på videospilleren og SCART-kontakten på Mediamaster. Slå på TV-apparatet, og koble deretter til og slå på Mediamaster. Det bør være en AV-valgknapp på videospilleren. Denne modusen må velges for å spille inn digitale TV-kanaler. Det kan hende at du må velge AV-kanalen (SCART) på TVapparatet. Det kan også hende at TV-apparatet automatisk velger denne kanalen når Mediamaster slås på. MERK: Ved denne installeringen må videospilleren slås på eller stå i standby-modus for at du skal kunne se på digitale TV-kanaler. Hvis du vil spille inn en digital kanal, må du velge AV-kanalen (SCART) på videospilleren. Det anbefales alltid å se i brukerhåndbøkene som fulgte med videospilleren og TV-apparatet. Koble til en videospiller uten SCART Fjern antenneledningen fra TV-apparatet, og koble den til TVantenneinngangen på Mediamaster. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på Mediamaster til RFinngangen på videospilleren. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på videospilleren til RFinngangen på TV-apparatet. Slå på TV-apparatet, og koble deretter til og slå på Mediamaster. Velg en ledig kanal på videospilleren, og still inn denne til du ser en programkanal fra Mediamaster. Lagre denne kanalen. Velg denne kanalen på videospilleren når du vil spille inn en digital kanal. NO 7

8 Koble til Mediamaster Om smartkort 112 T Mediamaster er utstyrt med en innebygd dekoder for krypteringssystemet Viaccess. 120 T Mediamaster er utstyrt med en innebygd dekoder for krypteringssystemet Conax. Sett et gyldig smartkort helt inn i sporet på baksiden av Mediamaster. Gullbrikken må vende ned og inn. Koble til et stereoanlegg Det er mulig å koble til en TOS-kabel fra Digital audio-kontakten på Mediamaster til et stereoanlegg som er utstyrt med tilsvarende lydinngang. Bruk også utgangen for TOS link Digital audio for tilkobling av en ekstern Dolby digital/dts-dekoder. Om digital overføring Digitale radio- og TV-signaler kan blokkeres av bygninger, fjell og omkringliggende terreng. Avhengig av om mottakeren er plassert i en dal, bak et fjell eller i en murbygning, kan det være store variasjoner i mottakskvaliteten. Som ved de fleste overføringer, påvirker dårlig vær mottakskvaliteten. Koble til TV-antennen Du kan koble Mediamaster til følgende antennetyper: 1. Standard utendørsantenne Der det er mulig, bør du bruke en utendørs takantenne beregnet for mottak av UHF/VHF-kanaler (21-69). Legg merke til følgende: I noen leilighetsblokker omfatter takantennesystemet et filter og en kanalvelger. I slike tilfeller kan det hende antennen ikke fungerer med Mediamaster. Ta kontakt med huseieren. Mange eldre takantenner kan bare motta et begrenset antall kanaler, noe som fører til at det er vanskelig eller til og med umulig å motta digitale kanaler overført på høyere frekvenser. Dette problemet kan løses ved å bytte ut takantennen. NO 8

9 Koble til Mediamaster og førstegangsinstallering Noen utendørsantenner er rettet mot en analog sender. Antennen må rettes mot en digital TV-sender. Det anbefales ikke alltid å plassere antennen så høyt som mulig. Hvis det oppstår problemer, kan du prøve deg frem med forskjellige antennehøyder. 2. Innendørs- og vindusantenner Denne antennetypen kan være nok hvis mottaksforholdene er svært gode. Når du bruker en innendørsantenne, må du legge merke til følgende: Bruk en antenne for UHF/VHF-kanaler (21-69), for eksempel en retningsantenne. Plasser antennen ved vinduet, og rett den mot TV-senderen, dersom det er mulig. Det anbefales at du bruker en aktiv Nokia-antenne med en innebygd forsterker for å gi et sterkere signal. Styrken på TV-signalene varierer med refleksjoner fra for eksempel bygninger. Signalet går dårlig gjennom tykke stein- eller murvegger. En trebygning er derimot ingen uoverkommelig hindring for digitale TV-signaler. 5 V-strømmen for den aktive antennen Den aktive Nokia-innendørsantennen må få 5 V strøm fra TVantennekontakten på baksiden av Mediamaster. Hvis Mediamaster er koblet til et lokalt antennesystem, for eksempel i en leid leilighet, kan 5 V-strømmen forstyrre antennesystemet i bygningen når den er slått PÅ. Du kan slå AV 5 V- strømmen i TV-menyen. Generell informasjon om førstegangsinstallering Når du har koblet til Mediamaster på riktig måte, må du i tillegg utføre en førstegangsinstallering. Under denne installeringen vises nyttig informasjon nederst på menyene. ok -knappen bekrefter alltid et valg i menyene, og ved å trykke på den går du til det neste trinnet i installeringsprosessen. Noen ganger kan det derimot være nødvendig å legge inn mer enn én verdi i en meny. Foreta alle nødvendige endringer først. Deretter bekrefter du dem samtidig ved å trykke på ok. Du kan alltid gå tilbake til den forrige menyen ved å trykke på back. Trykk på markørtast opp/ned for å gå opp og ned fra en linje til en annen. Trykk på markørtast venstre/høyre for å endre innstillingene. Bruk nummerknappene på fjernkontrollen til å legge inn nummerverdier. NO 9

10 Førstegangsinstallering Slå på for første gang og starte Plugg inn Mediamaster, og Førstegangsinstallering-menyen vises. Trykk på ok for å fortsette med kanalsøkingen. Menyen vises så lenge Mediamaster søker etter TV- og radiokanaler. Alle kanaler som blir funnet, vises på skjermen. MERK: Søkingen kan ta noen minutter. Du kan avbryte søket når som helst ved å trykke på ok. Når søket er avsluttet, vises en melding om hvor mange TV- og radiokanaler som ble funnet. Trykk på ok for å begynne å se på digitale TV-kanaler. Hvis det ikke automatisk vises en TV-kanal etter at du har fullført installeringsprosedyren: Gå opp eller ned med knappene for å velge en annen kanal. NO 10

11 Se på TV og høre på radio Navigere med Navi Bars Navi Bars brukes til å velge TV-/radiokanaler og til å gå inn i menyer der du kan foreta forskjellige innstillinger. 1. Du viser Navi Bars ved å trykke på navi- eller ok-knappen, og skjuler Navi Bars ved å trykke på back-knappen. 2. Når Navi Bars vises kan du flytte mappene horisontalt eller vertikalt med markørtastene. Den horisontale raden inneholder mapper, for eksempel Alle TVkanaler, Alle radiokanaler og Innstillinger. Hver mappe inneholder ett eller flere bokmerker. Hvis du vil fokusere på en mappe, bruker du knappene. Når en mappe er i fokus, vises bokmerkene den inneholder, på den vertikale raden. Du velger et bokmerke ved hjelp av knappene. Du bekrefter for eksempel valget av en TV-kanal eller åpner et bokmerke ved å trykke på ok-knappen. Nedenfor det horisontale mappefeltet finner du en informasjonsrute for bokmerket som er uthevet. Når du blar gjennom TV- eller radiokanaler, kan programmene være merket med følgende symboler i informasjonsruten: = en kanal du ikke har åpnet enda = kanalen er låst av brukeren = kanalen er kryptert Navi Bars Bokmerkenavn Uthevet Mappenavn bokmerke Informasjonsrute Bokmerke Mappe Menyene i Innstillinger-mappen Fra Innstillinger-mappen i Navi Bar har du tilgang til forskjellige bokmerker som inneholder menyer. I figuren til høyre ser du Innstillinger-mappen med Brukerbokmerket i fokus. Når du forsøker å åpne noen av menyene i mappene, blir du bedt om å angi en tilgangskode. Denne koden er forhåndsinnstilt til 1234 fra fabrikken. Trykk på ok for å åpne brukermenyen. Trykk på info for å få informasjon om Innstillinger-mappen som er i fokus. Fra menyene kan du foreta forskjellige innstillinger som vil påvirke Mediamaster-ytelsen. For eksempel i menyen Brukerpreferanser som vises i figuren til høyre, kan du endre innstillinger for timeout for programinfo, timeout for lydnivåindikator osv. Nederst i hver meny får du nyttig informasjon om hva som påvirkes av valget. NO 11

12 Se på TV og høre på radio Rediger lister-mappe TV-mappen kan inneholde mange kanaler. Ved å opprette dine egne lister, kan du gjøre det enklere å håndtere kanalene. Du kan opprette og redigere favorittkanallister i disse menyene. Velg liste Hvis du har flere lister og vil endre dem, velger du listen du vil endre ved hjelp av -knappene. Lag liste Opprett dine egne lister med de kanalene du ser på ofte. Gi hver liste et navn, for eksempel "Nyheter" eller "Barn". Den nye listen du lager, vises som en ny mappe i den horisontale delen av Navi Bars. Når du velger en liste, kan du bare se de kanalene som er definert i listen. Du kan opprette separate lister for TV- og radiokanaler. Skriv inn navnet på en liste Trykk på nummerknappen som tilsvarer tegnet du ønsker: én gang for det første tegnet, to ganger for det andre, og så videre. Før du skriver inn neste tegn, venter du på den korte automatiske forsinkelsen før markøren flyttes til neste tegnposisjon. De tilgjengelige tegnene er oppført nedenfor: 1 *#&%=,!;-+)/ 2 a b c 2 Å Ä Á Á Â Ã 3 d e f 3 É É Ë Ê 4 g h i 4 Î Ï Í Ì 5 j k l 5 6 m n o 6 Ö Ô Ñ Ó Ò 7 p q r s 7 $ 8 t u v 8 Ü Ù Ú 9 w x y z 9 0 mellomrom og 0 Bytt mellom store og små bokstaver med opt-knappen. Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du på nummerknappen 0. Hvis du gjør en feil, kan du fjerne tegn ved å trykke på txt så mange ganger du trenger. Når du har skrevet inn listenavnet, trykker du på ok. Gå til Legg til/slett kanaler for å legge til kanaler i listen. NO 12

13 Se på TV og høre på radio Slett valgt liste Hvis du vil slette en liste fullstendig, velger du først listen med -knappene på linjen Velg liste. Flytt deretter ned til Slett valgt liste, og trykk på ok. Endre navn på valgt liste Gi listen et nytt navn. Se Lag liste på foregående side. Legg til/slett kanaler I denne menyen kan du legge til og fjerne kanaler i listene. Du legger til eller fjerner en kanal fra listen ved å trykke på info. Feltet på høyre side av linjen er tomt hvis du har fjernet en kanal, og det inneholder et -symbol hvis du har lagt til en kanal. Kanalnavnet kan vises sammen med tre forskjellige symboler: for en kanal du ikke har åpnet før, for en kanal som er låst av brukeren og for en kryptert kanal. Gå til ønsket kanal ved hjelp av -knappene. Trykk på opt hvis du vil forhåndsvise kanalen. Legg til/fjern en kanal ved å trykke på info. Når du er klar, bekrefter du valgene og går ut av menyen ved å trykke på ok. Omorganiser kanaler På denne måten kan du ordne rekkefølgen for kanalene i listene. Med -knappen merker du kanalen du vil flytte til en ny posisjon. Flytt kanalen til ønsket posisjon med -knappene, og trykk deretter på -knappen. Trykk på ok for å bekrefte den nye posisjonen. Lås kanaler Du vil bli bedt om å angi adgangskoden for å åpne denne menyen. Denne adgangskoden er forhåndsinnstilt til 1234 fra fabrikken. Du kan låse (og senere låse opp) kanaler i listene for å forhindre at barna dine ser på dem, eller for andre formål. Velg kanalen du vil låse, og trykk på info. Gjenta dette for hver av kanalene du vil låse. Trykk på opt hvis du vil forhåndsvise kanalen. Trykk på ok for å bekrefte. En låst kanal er merket med et -symbol. Du må taste inn adgangskoden før du kan se på en låst kanal. NO 13

14 Se på TV og høre på radio Sortere kanaler Du kan velge hvordan kanalene skal sorteres i mappene Alle TVkanaler og Alle radiokanaler. Når en av TV- eller radiomappene er i fokus i Navi Bars, trykker du på opt-knappen på fjernkontrollen. Velg å vise kanalene i alfabetisk eller numerisk rekkefølge i mappene. Velg kanalnavnene du vil skal vises i TV-/radiomappene. Åpne kanaler = Bare kanaler som du ikke trenger et smartkort for å se på. Alle kanaler = Smartkortavhengige kanaler + åpne kanaler. Merk! Sortering gjelder ikke for favorittmapper. Programguide: EPG Ved å trykke på info-knappen tre ganger mens du ser på en kanal, får du tilgang til den elektroniske programguiden for Mediamaster (EPG). I den elektroniske programguiden finner du informasjon om programmene for den aktuelle dagen og de følgende sju dagene (forutsatt at denne informasjonen er inkludert i kanaloverføringene fra leverandøren). Du kan også velge programtypen du vil ha informasjon om, for eksempel film, sport eller musikk. Bruk piltastene for å navigere i guiden. Gå ut av guiden ved å trykke på info eller back. NO 14

15 Sluttbrukerlisens for Nokia Mediamaster-programvare VIKTIG! LES SLUTTBRUKERAVTALEN FOR NOKIA CORPORATION, NOKIA CORPORATION MULTIMEDIA NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN Denne programvareavtalen ("Avtalen") er mellom deg (enten et individ eller en juridisk person), sluttbrukeren, og Nokia Corporation, Nokia Corporation Multimedia ("Nokia"). Avtalen gir deg rett til å bruke programvaren angitt i avsnitt 1 nedenfor og som følger med denne digitale TV-mottakeren fra Nokia. Dette er en avtale om sluttbrukerrettigheter, og ikke en salgsavtale. Les denne avtalen nøye før du bruker programvaren. Ved å bruke denne digitale TV-mottakeren fra Nokia godtar du vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i avtalen, må du levere den digitale TV-mottakeren fra Nokia og tilhørende dokumentasjon tilbake til stedet der den ble kjøpt. DU GODTAR AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN BEKREFTER AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅR DEN OG GODTAR AT DU BINDES AV VILKÅRENE I AVTALEN. 1. PROGRAMVARE. Slik det brukes i denne avtalen, betyr uttrykket "Programvare": (i) programvareproduktet angitt ovenfor (ii) digitale bilder, bildegallerier, utklipp eller andre artistiske arbeider ("Stock-filer") (iii) tilhørende skrevet forklarende materiale og annen dokumentasjon i forbindelse med dette ("Dokumentasjon"); (iv) fonter og (v) oppgraderinger, modifiserte versjoner, oppdateringer, tillegg og kopier av programvaren, dersom dette finnes, som er lisensiert til deg av Nokia i henhold til denne avtalen. 2. SLUTTBRUKERRETTIGHETER OG BRUK. Nokia gir deg ikke-eksklusive, ikkeoverførbare sluttbrukerrettigheter til å bruke programvaren bare på denne digitale TV-mottakeren fra Nokia. 3. BEGRENSNINGER FOR SLUTTBRUKERRETTIGHETER. Du har ikke rett til å kopiere, distribuere eller lage avledede arbeider av programvaren, med følgende unntak: (a) Du kan overføre alle dine rettigheter til programvaren samtidig som du overfører denne digitale TV-mottakeren fra Nokia på et permanent grunnlag, forutsatt at du overfører denne digitale TV-mottakeren fra Nokia og alle kopier av den tilhørende dokumentasjonen, at du ikke holder tilbake noen kopier selv, og at mottakeren godtar vilkårene i denne avtalen. (b) Du har ikke rett til å bruke, endre, oversette, reprodusere eller overføre retten til å bruke programvaren eller kopiere programvaren, med unntak av det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen. (c) Du har ikke rett til å videreselge, med unntak av det som er angitt i avsnitt 3 (a), viderelisensiere, leie ut eller låne bort programvaren. (d) Du har ikke rett til å foreta omvendt utvikling ("reverse engineer"), dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å finne kildekoden for programvaren (med unntak av i den grad denne begrensningen er uttrykkelig forbudt av gjeldende lov) eller lage avledede arbeider basert på programvaren. (e) Med mindre noe annet er angitt i dokumentasjonen, skal du ikke vise, endre, reprodusere eller distribuere noen av de mulige Stock-filene som leveres med programvaren. Hvis dokumentasjonen tillater at du viser Stockfilene, skal du ikke distribuere Stock-filer på et frittstående grunnlag, dvs. i omstendigheter der Stock-filene utgjør den primære verdien i produktet som distribueres. Du bør lese gjennom Viktig-filene (dersom de finnes) som er forbundet med slike Stock-filer som du bruker, for å fastslå hvilke rettigheter du har i henhold til slikt materiale. Stock-filer kan ikke brukes i produksjon av injurierende, ærekrenkende, bedragersk, krenkende, uanstendig, obskønt eller pornografisk materiale eller på eventuelt andre ulovlige måter. Du kan ikke registrere eller kreve rettigheter i Stock-filene eller avledede arbeider. (f) Du godtar at du bare skal bruke programvaren i henhold til alle gjeldende lover i jurisdiksjonen der du bruker programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, gjeldende begrensinger for opphavsrett og andre åndsverksrettigheter. 4. OPPHAVSRETT. Programvaren og alle rettigheter, uten begrensning og inkludert eiendomsrettigheter, eies av Nokia og/eller Nokias lisensgivere og tilknyttede selskaper, og er beskyttet av internasjonale konvensjoner om opphavsrett og alle andre gjeldende lover i landet hvor den brukes. Strukturen til, sammensetningen av og koden til programvaren er verdifulle bransjehemmeligheter og konfidensiell informasjon for Nokia og/eller Nokias lisensgivere og tilknyttede selskaper. Du må ikke kopiere programvaren. 5. IVERKSETTELSE OG OPPHØR. Denne avtalen er gjeldende fra den første datoen du bruker denne digitale TV-mottakeren fra Nokia. Du kan si opp denne avtalen når som helst ved å returnere, på egen regning, denne digitale TVmottakeren fra Nokia, og alt relatert materiale levert av Nokia. Dine sluttbrukerrettigheter sies opp automatisk og med øyeblikkelig virkning uten varsel fra Nokia hvis du ikke overholder bestemmelsene i denne avtalen. Dersom dette skjer, må du øyeblikkelig returnere, på egen regning, denne digitale TV-mottakeren fra Nokia og alt relatert materiale til kjøpsstedet. 6. INGEN ANDRE FORPLIKTELSER. Denne avtalen innebærer ingen forpliktelser for Nokia annet enn det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen. 7. ANSVARSBEGRENSNING. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING, FRASKRIVER NOKIA, NOKIAS ANSATTE, LISENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER SEG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR FOR TAP AV FORTJENESTE, UTBYTTE, SALG, DATA ELLER INNKJØPSKOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, SKADE PÅ PERSON OG EIENDOM, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER FOR NOEN SKADER, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, ØKONOMISKE, ERSTATNINGSMESSIGE ELLER SÆRSKILTE SKADER SAMT STRAFFEERSTATNING OG FØLGESKADER, UANSETT HVORDAN DETTE HAR OPPSTÅTT, OG UAVHENGIG AV OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SUBJEKTIVT ANSVAR, UAKTSOMHET ELLER ANNET ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, OGSÅ I TILFELLER DER NOKIA, NOKIAS LISENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. FORDI NOEN LAND/STATER/JURISDIKSJONER IKKE TILLATER ANSVARSFRASKRIVELSE, MEN KAN TILLATE ANSVARSBEGRENSNINGER, ER ERSTATNINGSANSVARET FOR NOKIA, NOKIAS ANSATTE ELLER LISENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER I SLIKE TILFELLER BEGRENSET TIL USD 50. Ingenting i denne avtalen skal forringe lovfestede rettigheter for en part som opptrer som en forbruker. Nokia opptrer på vegne av sine ansatte og lisensgivere eller tilknyttede selskaper når det gjelder å frasi seg, utelukke og/ eller begrense forpliktelser og erstatningsansvar som gitt her i avsnitt 7, men ikke i noe annet henseende eller for noen annen hensikt. 8. EKSPORTKONTROLL. Programvaren, inkludert tekniske data, omfatter kryptografisk programvare som er underlagt eksportkontroll under U.S. Export Administration Regulations (EAR), og den kan være underlagt import- eller eksportkontroll i andre land. En Government End User er definert i del 772 av EAR som "alle sentrale utenlandske, regionale eller lokale statlige instanser eller andre juridiske enheter som utfører statlige funksjoner; inkludert statlige forskningsinstitusjoner, statlige selskaper eller separate forretningsenheter (som definert i del 772 i EAR) som driver med produksjon eller distribusjon av produkter eller tjenester som kontrolleres av Wassenaar Munitions List, og internasjonale statlige organisasjoner. Dette begrepet omfatter ikke: offentlige selskaper (telekommunikasjonsselskaper og Internetttjenesteleverandører, banker og finansinstitusjoner, transport, kringkasting eller underholdning, utdanningsorganisasjoner, helseorganisasjoner og medisinske organisasjoner, varehandel og produksjons- eller industrienheter som ikke driver med produksjon eller distribusjon av enheter eller tjenster som kontrolleres av Wassenaar Munitions List.)" Du godtar å overholde alle gjeldende import- og eksportbestemmelser og godtar at du er ansvarlig for å innhente lisenser for å eksportere, videreeksportere, overføre eller importere programvaren. Du bekrefter videre at du ikke er en Government End User som definert ovenfor, og at du ikke vil overføre programvaren til en Government End User uten lisens. 9. KONTAKTINFORMASJON. Hvis du vil kontakte Nokia angående denne avtalen, kan du kontakte Nokia på følgende adresse: Nokia Corporation Multimedia Keilalahdentie 2-4, P.O. Box 226 FIN Nokia Group, Finland Tel GJELDENDE LOVGIVNING OG GENERELLE BESTEMMELSER. Denne avtalen er underlagt finsk rett. Alle konflikter som oppstår i forbindelse med denne avtalen, skal løses av en enkelt megler utnevnt av handelskammeret i Finland. Meglingsprosedyren skal finne sted i Helsinki i Finland, på engelsk. Hvis noen del av denne avtalen finnes ugyldig og ikke rettskraftig, vil dette ikke påvirke gyldigheten av de resterende delene av avtalen, som forblir gyldige og rettskraftige i henhold til vilkårene i avtalen. Denne avtalen kan bare endres skriftlig av en godkjent representant for Nokia. Dette er hele avtalen mellom Nokia og deg i forbindelse med programvaren, og den erstatter alle tidligere representasjoner, diskusjoner, garantier, sluttbrukeravtaler, kommunikasjoner eller markedsføring i forbindelse med programvaren. NO 15

16 Tekniske spesifikasjoner Overføringsstandarder DVB, MPEG 2 RF-inngang, modulatorutgang Inn-/utgangskontakt IEC hunn / IEC hann RF-inngangsfrekvens MHz og MHz RF-inngangsstyrkenivå 78 til -30 dbm RF-impedans 75 Ω Frekvensområde Løkke gjennom MHz TV-systemer som støttes PAL B/G, I og SECAM Frekvensområde RF-modulator 471, , 25 MHz Utgangskanal CH Forhåndsinnstilt kanal 43 Utgangssignal PAL I, G og SECAM Demodulasjon OFDM 2 k og 8 k, QPSK TV-SCART Videoutgang 1 Vpp (±1 db) / 75 Ω Lydutgang 0,5 Vrms / RL >10 k Ω RGB-utgang Intern RGB RGB-båndbredde 5,8 MHz ±3 db Fast blanking ut Intern Statusutgang 0/6/12 V / RL >10 k Ω Frontpanel En LED-indikator Ekstern strømkilde Inngang Strømforbruk Strømforbruk i standby-modus 230 V ± 10 %, Hz maks. 11 W maks. 2 W Generelle data Modellkoden, typen og serienummeret finnes på en etikett på undersiden av mottakeren. Systemet Viaccess Conditional Access (CA) er innebygd i 112 T, og Conax CA-systemet er innebygd i 120 T. Likestrøm til Mediamaster 16 V Driftstemperatur +5 C til +45 C Lagringstemperatur +40 C til +65 C Luftfuktighet 25 til 75 % relativ luftfuktighet Driftsavstand for fjernkontroll ca. 10 m Mål (b x d x h) 167 x 165 x 40 mm Optisk TOS-linkkontakt Lyddekoder Lydutgangsignaler for PCM, DTS og Dolby Digital Bitstream MPEG-1 lag I og II NO 16

17 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be Hurtigveiledning Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer herved at denne digitale mottakeren, Mediamaster 9802 S, er i overenstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 9600S http://no.yourpdfguides.com/dref/527881

Din bruksanvisning NOKIA 9600S http://no.yourpdfguides.com/dref/527881 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innhold Generelt om bruk av Mediamaster 4 Sikkerheitstiltak 4 Fjernkontroll 5 Bakpanel og frontpanel 6 Om smartkortet 7 Generelt 7 Slik setter du

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold Funksjoner for fjernkontroll 3 Hva er Get filmleie? 4 1 Trykk på filmtasten 6 2 Velg film 7 3 Bekreft leie av film 7 Flere funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1 Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1 N 2 Mediamaster 9200 S og 9600 S Mediamaster gir deg utrolig mange muligheter. Den er enkel å bruke, den er alltid tilgjengelig og kan lett tilpasses morgendagens

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk Brukerhåndbok Digital TV-modul for NAVIGON 8410 Norsk August 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nokia bilmonteringssett CK-100 9210212/1

Nokia bilmonteringssett CK-100 9210212/1 Nokia bilmonteringssett CK-100 9210212/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet HF-22 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Produktet er i samsvar

Detaljer