Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be"

Transkript

1 Hurtigveiledning

2 Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their owners. Nokia operates a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this manual without any prior notice. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

3 Mediamaster 112 T og 120 T Innholdsfortegnelse Fjernkontroll 4 Koble til Mediamaster 5 Front- og bakpanel 5 Koble til Mediamaster 5 Klargjøre fjernkontrollen 5 Vanlige tilkoblinger 6 Koble til TV-apparatet med SCART 6 Koble til TV-apparatet uten SCART 6 Koble til en videospiller med SCART 7 Koble til en videospiller uten SCART 7 Om smartkort 8 Koble til et stereoanlegg 8 Om digital overføring 8 Koble til TV-antennen 8 Koble til Mediamaster og førstegangsinstallering 9 Generell informasjon om førstegangsinstallering 9 Førstegangsinstallering 10 Slå på for første gang og starte 10 Se på TV og høre på radio 11 Navigere med Navi Bars 11 Menyene i Innstillinger-mappen 11 Rediger lister-mappe 12 Sortere kanaler 14 Programguide: EPG 14 Sluttbrukerlisens for Nokia Mediamaster-programvare 15 Tekniske spesifikasjoner 16 Denne hurtigveiledningen beskriver hvordan du kobler til Mediamaster-enheten, og hvordan du utfører førstegangs-installeringen. Den beskriver også hovedfunksjonene i produktet. En mer detaljert brukerhåndbok på engelsk finner du på kundestøttesidene Nokia.com på Internett. Les dette før du bruker Mediamaster Ikke bruk noen annen strømtilførselsenhet enn den originale enheten som fulgte med Mediamaster. La det være minst 10 cm fritt rom rundt Mediamaster på grunn av ventilasjon/lufting. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene på Mediamaster med ting som aviser, duker, gardiner og så videre. Ikke plasser Mediamaster oppå gjenstander som avgir varme. Ikke plasser gjenstander med åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, oppå Mediamaster. Bruk en myk klut og et mildt oppvaskmiddel til å rengjøre dekselet. Ikke utsett Mediamaster for drypp eller sprut fra væsker. Ikke plasser gjenstander som er fylt med væske, for eksempel vaser, oppå Mediamaster. Hvis du vil gi Mediamaster ekstra beskyttelse, for eksempel i tordenvær, anbefaler vi at du kobler den til via en ekstern strømstøtbeskyttelsesenhet. Ikke koble til eller juster kabler når Mediamaster er tilkoblet strøm. Ikke fjern dekselet. Ikke utsett enheten for varme, kalde eller fuktige forhold. Service skal bare utføres på et Nokia-autorisert servicesenter. Vær oppmerksom på at den eneste metoden for å isolere Mediamaster fullstendig fra nettstrøm, er å trekke ut strømkabelen! NO 3

4 Fjernkontroll I denne delen kan du lese om hvordan du betjener Mediamaster ved hjelp av knappene på fjernkontrollen. mute ok markørtast opp markørtast ned markørtast venstre markørtast høyre opt info back Trykk én gang for å slå lyden av/på (demp lyd/opphev). Trykk på og hold nede i noen få sekunder for å slå Mediamaster over til standby-modus. Du trykker også på denne knappen for å slå på Mediamaster. For å bekrefte et valg. For å åpne Navi Bars Gå opp i menyer og bytt til den neste kanalen i visningsmodus. Gå ned i menyer og bytt til den forrige kanalen i visningsmodus. Gå til venstre/endre innstillinger i menyer. Reduser lydnivået i visningsmodus. Gå til høyre/endre innstillinger i menyer. Hev lydnivået i visningsmodus. For å vise midlertidige innstillinger (valg) mens du ser på TV. Aktiverer kanalfiltrering og sortering i Navi Bars-modus. Tre forskjellige funksjoner: Hvis du trykker én gang, ser du navnet på programmet som vises. Hvis du trykker to ganger, vises informasjon om programmet som vises, og det neste programmet. Hvis du trykker tre ganger, får du en 7-dagers programguide (EPG). For å gå tilbake ett nivå om gangen i menyene. For å lukke Navi Bars. For å veksle mellom gjeldende og forrige kanal. 0-9 For å endre kanalen og velge individuelle menyalternativer. MERK: Hvis 0 skrives inn som første siffer, aktiveres TV Release-funksjonen (se nedenfor). 0 For å veksle mellom Mediamaster-mottak, eller annet mottak, og TV-apparatet (avhengig av TV-modellen). navi txt tv/radio For å åpne og lukke Navi Bars. Trykk for å åpne tekst-tv (hvis tilgjengelig). Veksle mellom TV- og radiomodus. NO 4

5 Koble til Mediamaster Front- og bakpanel TV aerial for tilkobling av antennen. I tillegg får en aktiv Nokiainnendørsantenne strøm fra denne tilkoblingen * Reset-knapp Spor 112 T = for et Viaccess-smartkort 112 T = for et Conax-smartkort TV SCART-kontakt * * for tilkobling til TV SCART DC in for tilkobling av kabelen fra den eksterne strømkilden TV/VCR for tilkobling til RFkontakten på TVapparatet, eller til en videospiller Digital audio Digital lydutgang (TOS-link optisk tilkobling) * VIKTIG! SE INFORMASJONEN PÅ SIDE 9 OM HVORDAN DU SLÅR AV ANTENNESTRØMMEN. En konstant lysende grønn lampe indikerer at Mediamaster er slått PÅ. En konstant lysende rød lampe indikerer standby-modus. Lampen blinker rødt når kommandoer fra fjernkontrollen mottas. Lampen blinker grønt når programvaren oppdateres. Koble til Mediamaster Esken med Mediamaster skal inneholde følgende deler: Mediamaster en fjernkontroll med 2 AAA-batterier en SCART-kabel (1,0 m ferdig tilkoblet) en hurtigveiledning en separat strømkabel Strømkabel SCARTkabel Klargjøre fjernkontrollen Fjern dekselet på batterirommet nederst på fjernkontrollen. Sett inn de to AAA-batteriene (1,5 V) som vist i diagrammet, og vær oppmerksom på merkene for + og - som er angitt inne i rommet. Sett dekselet på plass igjen. * * TV SCART-kontakten Når du kobler andre enheter til denne kontakten, må du alltid bruke en fullstendig tilkoblet SCART-kabel som den som følger med. Det finnes SCART-kabler på markedet som har færre pinner, og bildekvaliteten kan reduseres hvis du bruker dem. NO 5

6 Koble til Mediamaster Vanlige tilkoblinger I denne delen finner du noen av de vanligste måtene å koble til utstyret på. Hvis du har problemer med tilkoblingen og trenger hjelp, kan du kontakte forhandleren eller kundeservice hos Nokia. Koble til TV-apparatet med SCART Koble antennekabelen til TV-antenneinngangen på Mediamaster. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på Mediamaster til antenneinngangen på TV-apparatet. Koble en SCART-kabel mellom SCART-hovedkontakten på TVapparatet og TV SCART-kontakten på Mediamaster. Slå på TV-apparatet, og koble deretter til og slå på Mediamaster. Det kan hende at du må velge AV-kanalen (SCART) på TVapparatet for å kunne se på digitale kanaler. Det kan også hende at TV-apparatet automatisk velger denne kanalen når Mediamaster slås på. MERK: RF-ledningen må være tilkoblet hvis du skal kunne se på analoge kanaler (de gamle 1, 2, 3, 4, 5) Det anbefales alltid å se i brukerhåndboken som fulgte med TV-apparatet. Koble til TV-apparatet uten SCART Fjern antenneledningen fra TV-apparatet, og koble denne til TVantenneinngangen på Mediamaster. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på Mediamaster til RFinngangen på TV-apparatet. Slå på TV-apparatet, og koble til og slå på Mediamaster. Velg et programnummer på TV-apparatet som ikke brukes for andre TV-kanaler. Følg instruksjonene i TV-håndboken for å stille inn TV-apparatet til kanalen der du ser Førstegangsinstallering-menyen fra Mediamaster. Følg instruksjonene i TV-håndboken for å lagre denne kanalen. Når menyen Førstegangsinstallering vises, trykker du på okknappen på Mediamaster-fjernkontrollen for å starte installeringsprosedyren. Hvis bildekvaliteten er dårlig, kan du senere endre den forhåndsdefinerte UHF-kanalen 43 til et annet nummer mellom 21 og 69. Du må også stille inn TV-apparatet til det samme (nye) kanalnummeret. NO 6

7 Koble til Mediamaster Koble til en videospiller med SCART Fjern antenneledningen fra TV-apparatet, og koble denne til TVantenneinngangen på Mediamaster. Koble en SCART-kabel mellom SCART-hovedkontakten på TVapparatet og TV SCART-kontakten på videospilleren. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på Mediamaster til RFinngangen på videospilleren. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på videospilleren til RFinngangen på TV-apparatet. Koble en SCART-kabel mellom SCART-kontakten på videospilleren og SCART-kontakten på Mediamaster. Slå på TV-apparatet, og koble deretter til og slå på Mediamaster. Det bør være en AV-valgknapp på videospilleren. Denne modusen må velges for å spille inn digitale TV-kanaler. Det kan hende at du må velge AV-kanalen (SCART) på TVapparatet. Det kan også hende at TV-apparatet automatisk velger denne kanalen når Mediamaster slås på. MERK: Ved denne installeringen må videospilleren slås på eller stå i standby-modus for at du skal kunne se på digitale TV-kanaler. Hvis du vil spille inn en digital kanal, må du velge AV-kanalen (SCART) på videospilleren. Det anbefales alltid å se i brukerhåndbøkene som fulgte med videospilleren og TV-apparatet. Koble til en videospiller uten SCART Fjern antenneledningen fra TV-apparatet, og koble den til TVantenneinngangen på Mediamaster. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på Mediamaster til RFinngangen på videospilleren. Koble en RF-kabel fra TV/VCR-utgangen på videospilleren til RFinngangen på TV-apparatet. Slå på TV-apparatet, og koble deretter til og slå på Mediamaster. Velg en ledig kanal på videospilleren, og still inn denne til du ser en programkanal fra Mediamaster. Lagre denne kanalen. Velg denne kanalen på videospilleren når du vil spille inn en digital kanal. NO 7

8 Koble til Mediamaster Om smartkort 112 T Mediamaster er utstyrt med en innebygd dekoder for krypteringssystemet Viaccess. 120 T Mediamaster er utstyrt med en innebygd dekoder for krypteringssystemet Conax. Sett et gyldig smartkort helt inn i sporet på baksiden av Mediamaster. Gullbrikken må vende ned og inn. Koble til et stereoanlegg Det er mulig å koble til en TOS-kabel fra Digital audio-kontakten på Mediamaster til et stereoanlegg som er utstyrt med tilsvarende lydinngang. Bruk også utgangen for TOS link Digital audio for tilkobling av en ekstern Dolby digital/dts-dekoder. Om digital overføring Digitale radio- og TV-signaler kan blokkeres av bygninger, fjell og omkringliggende terreng. Avhengig av om mottakeren er plassert i en dal, bak et fjell eller i en murbygning, kan det være store variasjoner i mottakskvaliteten. Som ved de fleste overføringer, påvirker dårlig vær mottakskvaliteten. Koble til TV-antennen Du kan koble Mediamaster til følgende antennetyper: 1. Standard utendørsantenne Der det er mulig, bør du bruke en utendørs takantenne beregnet for mottak av UHF/VHF-kanaler (21-69). Legg merke til følgende: I noen leilighetsblokker omfatter takantennesystemet et filter og en kanalvelger. I slike tilfeller kan det hende antennen ikke fungerer med Mediamaster. Ta kontakt med huseieren. Mange eldre takantenner kan bare motta et begrenset antall kanaler, noe som fører til at det er vanskelig eller til og med umulig å motta digitale kanaler overført på høyere frekvenser. Dette problemet kan løses ved å bytte ut takantennen. NO 8

9 Koble til Mediamaster og førstegangsinstallering Noen utendørsantenner er rettet mot en analog sender. Antennen må rettes mot en digital TV-sender. Det anbefales ikke alltid å plassere antennen så høyt som mulig. Hvis det oppstår problemer, kan du prøve deg frem med forskjellige antennehøyder. 2. Innendørs- og vindusantenner Denne antennetypen kan være nok hvis mottaksforholdene er svært gode. Når du bruker en innendørsantenne, må du legge merke til følgende: Bruk en antenne for UHF/VHF-kanaler (21-69), for eksempel en retningsantenne. Plasser antennen ved vinduet, og rett den mot TV-senderen, dersom det er mulig. Det anbefales at du bruker en aktiv Nokia-antenne med en innebygd forsterker for å gi et sterkere signal. Styrken på TV-signalene varierer med refleksjoner fra for eksempel bygninger. Signalet går dårlig gjennom tykke stein- eller murvegger. En trebygning er derimot ingen uoverkommelig hindring for digitale TV-signaler. 5 V-strømmen for den aktive antennen Den aktive Nokia-innendørsantennen må få 5 V strøm fra TVantennekontakten på baksiden av Mediamaster. Hvis Mediamaster er koblet til et lokalt antennesystem, for eksempel i en leid leilighet, kan 5 V-strømmen forstyrre antennesystemet i bygningen når den er slått PÅ. Du kan slå AV 5 V- strømmen i TV-menyen. Generell informasjon om førstegangsinstallering Når du har koblet til Mediamaster på riktig måte, må du i tillegg utføre en førstegangsinstallering. Under denne installeringen vises nyttig informasjon nederst på menyene. ok -knappen bekrefter alltid et valg i menyene, og ved å trykke på den går du til det neste trinnet i installeringsprosessen. Noen ganger kan det derimot være nødvendig å legge inn mer enn én verdi i en meny. Foreta alle nødvendige endringer først. Deretter bekrefter du dem samtidig ved å trykke på ok. Du kan alltid gå tilbake til den forrige menyen ved å trykke på back. Trykk på markørtast opp/ned for å gå opp og ned fra en linje til en annen. Trykk på markørtast venstre/høyre for å endre innstillingene. Bruk nummerknappene på fjernkontrollen til å legge inn nummerverdier. NO 9

10 Førstegangsinstallering Slå på for første gang og starte Plugg inn Mediamaster, og Førstegangsinstallering-menyen vises. Trykk på ok for å fortsette med kanalsøkingen. Menyen vises så lenge Mediamaster søker etter TV- og radiokanaler. Alle kanaler som blir funnet, vises på skjermen. MERK: Søkingen kan ta noen minutter. Du kan avbryte søket når som helst ved å trykke på ok. Når søket er avsluttet, vises en melding om hvor mange TV- og radiokanaler som ble funnet. Trykk på ok for å begynne å se på digitale TV-kanaler. Hvis det ikke automatisk vises en TV-kanal etter at du har fullført installeringsprosedyren: Gå opp eller ned med knappene for å velge en annen kanal. NO 10

11 Se på TV og høre på radio Navigere med Navi Bars Navi Bars brukes til å velge TV-/radiokanaler og til å gå inn i menyer der du kan foreta forskjellige innstillinger. 1. Du viser Navi Bars ved å trykke på navi- eller ok-knappen, og skjuler Navi Bars ved å trykke på back-knappen. 2. Når Navi Bars vises kan du flytte mappene horisontalt eller vertikalt med markørtastene. Den horisontale raden inneholder mapper, for eksempel Alle TVkanaler, Alle radiokanaler og Innstillinger. Hver mappe inneholder ett eller flere bokmerker. Hvis du vil fokusere på en mappe, bruker du knappene. Når en mappe er i fokus, vises bokmerkene den inneholder, på den vertikale raden. Du velger et bokmerke ved hjelp av knappene. Du bekrefter for eksempel valget av en TV-kanal eller åpner et bokmerke ved å trykke på ok-knappen. Nedenfor det horisontale mappefeltet finner du en informasjonsrute for bokmerket som er uthevet. Når du blar gjennom TV- eller radiokanaler, kan programmene være merket med følgende symboler i informasjonsruten: = en kanal du ikke har åpnet enda = kanalen er låst av brukeren = kanalen er kryptert Navi Bars Bokmerkenavn Uthevet Mappenavn bokmerke Informasjonsrute Bokmerke Mappe Menyene i Innstillinger-mappen Fra Innstillinger-mappen i Navi Bar har du tilgang til forskjellige bokmerker som inneholder menyer. I figuren til høyre ser du Innstillinger-mappen med Brukerbokmerket i fokus. Når du forsøker å åpne noen av menyene i mappene, blir du bedt om å angi en tilgangskode. Denne koden er forhåndsinnstilt til 1234 fra fabrikken. Trykk på ok for å åpne brukermenyen. Trykk på info for å få informasjon om Innstillinger-mappen som er i fokus. Fra menyene kan du foreta forskjellige innstillinger som vil påvirke Mediamaster-ytelsen. For eksempel i menyen Brukerpreferanser som vises i figuren til høyre, kan du endre innstillinger for timeout for programinfo, timeout for lydnivåindikator osv. Nederst i hver meny får du nyttig informasjon om hva som påvirkes av valget. NO 11

12 Se på TV og høre på radio Rediger lister-mappe TV-mappen kan inneholde mange kanaler. Ved å opprette dine egne lister, kan du gjøre det enklere å håndtere kanalene. Du kan opprette og redigere favorittkanallister i disse menyene. Velg liste Hvis du har flere lister og vil endre dem, velger du listen du vil endre ved hjelp av -knappene. Lag liste Opprett dine egne lister med de kanalene du ser på ofte. Gi hver liste et navn, for eksempel "Nyheter" eller "Barn". Den nye listen du lager, vises som en ny mappe i den horisontale delen av Navi Bars. Når du velger en liste, kan du bare se de kanalene som er definert i listen. Du kan opprette separate lister for TV- og radiokanaler. Skriv inn navnet på en liste Trykk på nummerknappen som tilsvarer tegnet du ønsker: én gang for det første tegnet, to ganger for det andre, og så videre. Før du skriver inn neste tegn, venter du på den korte automatiske forsinkelsen før markøren flyttes til neste tegnposisjon. De tilgjengelige tegnene er oppført nedenfor: 1 *#&%=,!;-+)/ 2 a b c 2 Å Ä Á Á Â Ã 3 d e f 3 É É Ë Ê 4 g h i 4 Î Ï Í Ì 5 j k l 5 6 m n o 6 Ö Ô Ñ Ó Ò 7 p q r s 7 $ 8 t u v 8 Ü Ù Ú 9 w x y z 9 0 mellomrom og 0 Bytt mellom store og små bokstaver med opt-knappen. Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du på nummerknappen 0. Hvis du gjør en feil, kan du fjerne tegn ved å trykke på txt så mange ganger du trenger. Når du har skrevet inn listenavnet, trykker du på ok. Gå til Legg til/slett kanaler for å legge til kanaler i listen. NO 12

13 Se på TV og høre på radio Slett valgt liste Hvis du vil slette en liste fullstendig, velger du først listen med -knappene på linjen Velg liste. Flytt deretter ned til Slett valgt liste, og trykk på ok. Endre navn på valgt liste Gi listen et nytt navn. Se Lag liste på foregående side. Legg til/slett kanaler I denne menyen kan du legge til og fjerne kanaler i listene. Du legger til eller fjerner en kanal fra listen ved å trykke på info. Feltet på høyre side av linjen er tomt hvis du har fjernet en kanal, og det inneholder et -symbol hvis du har lagt til en kanal. Kanalnavnet kan vises sammen med tre forskjellige symboler: for en kanal du ikke har åpnet før, for en kanal som er låst av brukeren og for en kryptert kanal. Gå til ønsket kanal ved hjelp av -knappene. Trykk på opt hvis du vil forhåndsvise kanalen. Legg til/fjern en kanal ved å trykke på info. Når du er klar, bekrefter du valgene og går ut av menyen ved å trykke på ok. Omorganiser kanaler På denne måten kan du ordne rekkefølgen for kanalene i listene. Med -knappen merker du kanalen du vil flytte til en ny posisjon. Flytt kanalen til ønsket posisjon med -knappene, og trykk deretter på -knappen. Trykk på ok for å bekrefte den nye posisjonen. Lås kanaler Du vil bli bedt om å angi adgangskoden for å åpne denne menyen. Denne adgangskoden er forhåndsinnstilt til 1234 fra fabrikken. Du kan låse (og senere låse opp) kanaler i listene for å forhindre at barna dine ser på dem, eller for andre formål. Velg kanalen du vil låse, og trykk på info. Gjenta dette for hver av kanalene du vil låse. Trykk på opt hvis du vil forhåndsvise kanalen. Trykk på ok for å bekrefte. En låst kanal er merket med et -symbol. Du må taste inn adgangskoden før du kan se på en låst kanal. NO 13

14 Se på TV og høre på radio Sortere kanaler Du kan velge hvordan kanalene skal sorteres i mappene Alle TVkanaler og Alle radiokanaler. Når en av TV- eller radiomappene er i fokus i Navi Bars, trykker du på opt-knappen på fjernkontrollen. Velg å vise kanalene i alfabetisk eller numerisk rekkefølge i mappene. Velg kanalnavnene du vil skal vises i TV-/radiomappene. Åpne kanaler = Bare kanaler som du ikke trenger et smartkort for å se på. Alle kanaler = Smartkortavhengige kanaler + åpne kanaler. Merk! Sortering gjelder ikke for favorittmapper. Programguide: EPG Ved å trykke på info-knappen tre ganger mens du ser på en kanal, får du tilgang til den elektroniske programguiden for Mediamaster (EPG). I den elektroniske programguiden finner du informasjon om programmene for den aktuelle dagen og de følgende sju dagene (forutsatt at denne informasjonen er inkludert i kanaloverføringene fra leverandøren). Du kan også velge programtypen du vil ha informasjon om, for eksempel film, sport eller musikk. Bruk piltastene for å navigere i guiden. Gå ut av guiden ved å trykke på info eller back. NO 14

15 Sluttbrukerlisens for Nokia Mediamaster-programvare VIKTIG! LES SLUTTBRUKERAVTALEN FOR NOKIA CORPORATION, NOKIA CORPORATION MULTIMEDIA NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN Denne programvareavtalen ("Avtalen") er mellom deg (enten et individ eller en juridisk person), sluttbrukeren, og Nokia Corporation, Nokia Corporation Multimedia ("Nokia"). Avtalen gir deg rett til å bruke programvaren angitt i avsnitt 1 nedenfor og som følger med denne digitale TV-mottakeren fra Nokia. Dette er en avtale om sluttbrukerrettigheter, og ikke en salgsavtale. Les denne avtalen nøye før du bruker programvaren. Ved å bruke denne digitale TV-mottakeren fra Nokia godtar du vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i avtalen, må du levere den digitale TV-mottakeren fra Nokia og tilhørende dokumentasjon tilbake til stedet der den ble kjøpt. DU GODTAR AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN BEKREFTER AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅR DEN OG GODTAR AT DU BINDES AV VILKÅRENE I AVTALEN. 1. PROGRAMVARE. Slik det brukes i denne avtalen, betyr uttrykket "Programvare": (i) programvareproduktet angitt ovenfor (ii) digitale bilder, bildegallerier, utklipp eller andre artistiske arbeider ("Stock-filer") (iii) tilhørende skrevet forklarende materiale og annen dokumentasjon i forbindelse med dette ("Dokumentasjon"); (iv) fonter og (v) oppgraderinger, modifiserte versjoner, oppdateringer, tillegg og kopier av programvaren, dersom dette finnes, som er lisensiert til deg av Nokia i henhold til denne avtalen. 2. SLUTTBRUKERRETTIGHETER OG BRUK. Nokia gir deg ikke-eksklusive, ikkeoverførbare sluttbrukerrettigheter til å bruke programvaren bare på denne digitale TV-mottakeren fra Nokia. 3. BEGRENSNINGER FOR SLUTTBRUKERRETTIGHETER. Du har ikke rett til å kopiere, distribuere eller lage avledede arbeider av programvaren, med følgende unntak: (a) Du kan overføre alle dine rettigheter til programvaren samtidig som du overfører denne digitale TV-mottakeren fra Nokia på et permanent grunnlag, forutsatt at du overfører denne digitale TV-mottakeren fra Nokia og alle kopier av den tilhørende dokumentasjonen, at du ikke holder tilbake noen kopier selv, og at mottakeren godtar vilkårene i denne avtalen. (b) Du har ikke rett til å bruke, endre, oversette, reprodusere eller overføre retten til å bruke programvaren eller kopiere programvaren, med unntak av det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen. (c) Du har ikke rett til å videreselge, med unntak av det som er angitt i avsnitt 3 (a), viderelisensiere, leie ut eller låne bort programvaren. (d) Du har ikke rett til å foreta omvendt utvikling ("reverse engineer"), dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å finne kildekoden for programvaren (med unntak av i den grad denne begrensningen er uttrykkelig forbudt av gjeldende lov) eller lage avledede arbeider basert på programvaren. (e) Med mindre noe annet er angitt i dokumentasjonen, skal du ikke vise, endre, reprodusere eller distribuere noen av de mulige Stock-filene som leveres med programvaren. Hvis dokumentasjonen tillater at du viser Stockfilene, skal du ikke distribuere Stock-filer på et frittstående grunnlag, dvs. i omstendigheter der Stock-filene utgjør den primære verdien i produktet som distribueres. Du bør lese gjennom Viktig-filene (dersom de finnes) som er forbundet med slike Stock-filer som du bruker, for å fastslå hvilke rettigheter du har i henhold til slikt materiale. Stock-filer kan ikke brukes i produksjon av injurierende, ærekrenkende, bedragersk, krenkende, uanstendig, obskønt eller pornografisk materiale eller på eventuelt andre ulovlige måter. Du kan ikke registrere eller kreve rettigheter i Stock-filene eller avledede arbeider. (f) Du godtar at du bare skal bruke programvaren i henhold til alle gjeldende lover i jurisdiksjonen der du bruker programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, gjeldende begrensinger for opphavsrett og andre åndsverksrettigheter. 4. OPPHAVSRETT. Programvaren og alle rettigheter, uten begrensning og inkludert eiendomsrettigheter, eies av Nokia og/eller Nokias lisensgivere og tilknyttede selskaper, og er beskyttet av internasjonale konvensjoner om opphavsrett og alle andre gjeldende lover i landet hvor den brukes. Strukturen til, sammensetningen av og koden til programvaren er verdifulle bransjehemmeligheter og konfidensiell informasjon for Nokia og/eller Nokias lisensgivere og tilknyttede selskaper. Du må ikke kopiere programvaren. 5. IVERKSETTELSE OG OPPHØR. Denne avtalen er gjeldende fra den første datoen du bruker denne digitale TV-mottakeren fra Nokia. Du kan si opp denne avtalen når som helst ved å returnere, på egen regning, denne digitale TVmottakeren fra Nokia, og alt relatert materiale levert av Nokia. Dine sluttbrukerrettigheter sies opp automatisk og med øyeblikkelig virkning uten varsel fra Nokia hvis du ikke overholder bestemmelsene i denne avtalen. Dersom dette skjer, må du øyeblikkelig returnere, på egen regning, denne digitale TV-mottakeren fra Nokia og alt relatert materiale til kjøpsstedet. 6. INGEN ANDRE FORPLIKTELSER. Denne avtalen innebærer ingen forpliktelser for Nokia annet enn det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen. 7. ANSVARSBEGRENSNING. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING, FRASKRIVER NOKIA, NOKIAS ANSATTE, LISENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER SEG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR FOR TAP AV FORTJENESTE, UTBYTTE, SALG, DATA ELLER INNKJØPSKOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, SKADE PÅ PERSON OG EIENDOM, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER FOR NOEN SKADER, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, ØKONOMISKE, ERSTATNINGSMESSIGE ELLER SÆRSKILTE SKADER SAMT STRAFFEERSTATNING OG FØLGESKADER, UANSETT HVORDAN DETTE HAR OPPSTÅTT, OG UAVHENGIG AV OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SUBJEKTIVT ANSVAR, UAKTSOMHET ELLER ANNET ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, OGSÅ I TILFELLER DER NOKIA, NOKIAS LISENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. FORDI NOEN LAND/STATER/JURISDIKSJONER IKKE TILLATER ANSVARSFRASKRIVELSE, MEN KAN TILLATE ANSVARSBEGRENSNINGER, ER ERSTATNINGSANSVARET FOR NOKIA, NOKIAS ANSATTE ELLER LISENSGIVERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER I SLIKE TILFELLER BEGRENSET TIL USD 50. Ingenting i denne avtalen skal forringe lovfestede rettigheter for en part som opptrer som en forbruker. Nokia opptrer på vegne av sine ansatte og lisensgivere eller tilknyttede selskaper når det gjelder å frasi seg, utelukke og/ eller begrense forpliktelser og erstatningsansvar som gitt her i avsnitt 7, men ikke i noe annet henseende eller for noen annen hensikt. 8. EKSPORTKONTROLL. Programvaren, inkludert tekniske data, omfatter kryptografisk programvare som er underlagt eksportkontroll under U.S. Export Administration Regulations (EAR), og den kan være underlagt import- eller eksportkontroll i andre land. En Government End User er definert i del 772 av EAR som "alle sentrale utenlandske, regionale eller lokale statlige instanser eller andre juridiske enheter som utfører statlige funksjoner; inkludert statlige forskningsinstitusjoner, statlige selskaper eller separate forretningsenheter (som definert i del 772 i EAR) som driver med produksjon eller distribusjon av produkter eller tjenester som kontrolleres av Wassenaar Munitions List, og internasjonale statlige organisasjoner. Dette begrepet omfatter ikke: offentlige selskaper (telekommunikasjonsselskaper og Internetttjenesteleverandører, banker og finansinstitusjoner, transport, kringkasting eller underholdning, utdanningsorganisasjoner, helseorganisasjoner og medisinske organisasjoner, varehandel og produksjons- eller industrienheter som ikke driver med produksjon eller distribusjon av enheter eller tjenster som kontrolleres av Wassenaar Munitions List.)" Du godtar å overholde alle gjeldende import- og eksportbestemmelser og godtar at du er ansvarlig for å innhente lisenser for å eksportere, videreeksportere, overføre eller importere programvaren. Du bekrefter videre at du ikke er en Government End User som definert ovenfor, og at du ikke vil overføre programvaren til en Government End User uten lisens. 9. KONTAKTINFORMASJON. Hvis du vil kontakte Nokia angående denne avtalen, kan du kontakte Nokia på følgende adresse: Nokia Corporation Multimedia Keilalahdentie 2-4, P.O. Box 226 FIN Nokia Group, Finland Tel GJELDENDE LOVGIVNING OG GENERELLE BESTEMMELSER. Denne avtalen er underlagt finsk rett. Alle konflikter som oppstår i forbindelse med denne avtalen, skal løses av en enkelt megler utnevnt av handelskammeret i Finland. Meglingsprosedyren skal finne sted i Helsinki i Finland, på engelsk. Hvis noen del av denne avtalen finnes ugyldig og ikke rettskraftig, vil dette ikke påvirke gyldigheten av de resterende delene av avtalen, som forblir gyldige og rettskraftige i henhold til vilkårene i avtalen. Denne avtalen kan bare endres skriftlig av en godkjent representant for Nokia. Dette er hele avtalen mellom Nokia og deg i forbindelse med programvaren, og den erstatter alle tidligere representasjoner, diskusjoner, garantier, sluttbrukeravtaler, kommunikasjoner eller markedsføring i forbindelse med programvaren. NO 15

16 Tekniske spesifikasjoner Overføringsstandarder DVB, MPEG 2 RF-inngang, modulatorutgang Inn-/utgangskontakt IEC hunn / IEC hann RF-inngangsfrekvens MHz og MHz RF-inngangsstyrkenivå 78 til -30 dbm RF-impedans 75 Ω Frekvensområde Løkke gjennom MHz TV-systemer som støttes PAL B/G, I og SECAM Frekvensområde RF-modulator 471, , 25 MHz Utgangskanal CH Forhåndsinnstilt kanal 43 Utgangssignal PAL I, G og SECAM Demodulasjon OFDM 2 k og 8 k, QPSK TV-SCART Videoutgang 1 Vpp (±1 db) / 75 Ω Lydutgang 0,5 Vrms / RL >10 k Ω RGB-utgang Intern RGB RGB-båndbredde 5,8 MHz ±3 db Fast blanking ut Intern Statusutgang 0/6/12 V / RL >10 k Ω Frontpanel En LED-indikator Ekstern strømkilde Inngang Strømforbruk Strømforbruk i standby-modus 230 V ± 10 %, Hz maks. 11 W maks. 2 W Generelle data Modellkoden, typen og serienummeret finnes på en etikett på undersiden av mottakeren. Systemet Viaccess Conditional Access (CA) er innebygd i 112 T, og Conax CA-systemet er innebygd i 120 T. Likestrøm til Mediamaster 16 V Driftstemperatur +5 C til +45 C Lagringstemperatur +40 C til +65 C Luftfuktighet 25 til 75 % relativ luftfuktighet Driftsavstand for fjernkontroll ca. 10 m Mål (b x d x h) 167 x 165 x 40 mm Optisk TOS-linkkontakt Lyddekoder Lydutgangsignaler for PCM, DTS og Dolby Digital Bitstream MPEG-1 lag I og II NO 16

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4 HD-dekoder Brukermanual Digital Digital HD-dekoder HD-dekoder kabelmottak. MPEG2/MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde:

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Sansa Fuze TM MP3-spiller Brukerhåndbok Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Hvis du vil ha mer informasjon om dette produktet, kan du gå til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Musikkavspilling og radio...30 Musikkavspilling... 30 Radio... 32 Bruke radioen... 33

Innholdsfortegnelse. Musikkavspilling og radio...30 Musikkavspilling... 30 Radio... 32 Bruke radioen... 33 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NEM-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave. 9243837 3. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave. 9243837 3. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave 9243837 3. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer at produktet RM-159 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA N76. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA N76 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer