Hurtigveiledning DIGITALKAMERA. Kontrollere innholdet i pakken side 2. Støtter trådløs LAN! Ta bilder side 4 Installere programvare (på CD) side 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigveiledning DIGITALKAMERA. Kontrollere innholdet i pakken side 2. Støtter trådløs LAN! Ta bilder side 4 Installere programvare (på CD) side 13"

Transkript

1 No DIGITALKAMERA Hurtigveiledning Støtter trådløs LAN! Overfør bilder trådløst til en datamaskin! Kontrollere innholdet i pakken side 2 Ta bilder side 4 Installere programvare (på CD) side 13 Gjøre klart til å bruke modus for trådløs overføring side 24 Bruke en USB-tilkobling Overføre og vise bilder side 26

2 Kontrollere innholdet i pakken Kontroller at du har alle elementene som er oppført nedenfor. LITHIUM ION BATTERY CHARGER MH-62 COOLPIX P1/P2 digitalkamera EN-EL8 oppladbart litiumionbatteri (med batteripoldeksel) MH-62-batterilader (med strømledning) Bærestropp UC-E6 USB-grensesnittkabel EG-CP14 lyd-/videokabel Garantikort Hurtigveiledning (denne veiledningen) Nikon-veiledningen for digital fotografering med COOLPIX P1/COOLPIX P2 Garantikort Installasjons-CD for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject SD-minnekort følger ikke med. CD med referanseveiledning for PictureProject Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon Nikon COOLPIX-digitalkameraer bygger på avansert teknologi og inneholder kompliserte elektroniske kretser. Bruk bare originalt elektronisk tilbehør (inkludert batteriladere, batterier, strømadaptere og blitser) fra Nikon som er spesifisert for ditt digitale Nikon-kamera. Dette tilbehøret er konstruert slik at det tilfredsstiller kravene til riktig og sikker bruk av de elektroniske kretsene. BRUK AV ELEKTRONISK TILLEGGSUTSTYR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG. Bruk av tredjeparts oppladbare Li-ion batterier som ikke har Nikon holografisk merking* kan påvirke kameraets normale funksjon eller føre til at batteriene overopphetes, eller at de tar fyr, sprekker eller begynner å lekke. Hvis du vil ha mer informasjon om Nikon-tilbehør, kontakter du en lokal, autorisert Nikon-forhandler. * Holografisk merking: Identifiserer denne enheten som et autentisk Nikon-produkt. 2

3 Kameradeler Hoveddelene for COOLPIX P1/P2 vises nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 2 og 3 i Nikon-veiledningen for digital fotografering. Utløser Strømlampe Strømbryter Programhjul Innebygd blits Hull for bærestropp Antenne Rød lampe (C) Skjerm Zoomeknapper (j/kl) d-knapp Deksel til grensesnittkontakter Avspillingsknapp i Deksel til batterikammer/ minnekortspor Multivelger USB-kontakt Deksel til grensesnittkontakter 3

4 Ta bilder Trinn 1 Feste bærestroppen Fest bærestroppen i hullet på kamerahuset som vist nedenfor. Trinn 2 Lade batteriet Ta bilder Viktig Lese batteriadvarsler Les og følg batteriadvarslene og -merknadene på side ii til vi og 152 i Nikon-veiledningen for digital fotografering, sammen med alle advarsler og instruksjoner fra batteriprodusenten. Koble strømledningen til MH-62-batteriladeren (1), og sett støpselet inn i en stikkontakt (2). Ladelampen lyser for å vise at laderen er på (3)

5 CHARGE Ta av batteripoldekselet til EN-EL8, og sett inn batteriet i MH-62. Ladingen starter umiddelbart. LITHIUM ION BATTERY CHARGER MH-62 Ladelampen begynner å blinke. Batteriet er ladet når ladelampen slutter å blinke. Det tar omtrent to timer å lade et batteri som er helt utladet. Trinn 3 Sette inn batteriet Åpne dekslet til batterikammeret/minnekortsporet Skyv dekslet i retningen som vises under (1), til det stopper, og åpne dekslet (2). Ta bilder 5

6 Sett inn batteriet Sett inn batteriet som vist på etiketten i batterikammeret. Pass på at den positive "+" og den negative " " polen ligger i riktig retning. Du kan skade kameraet hvis du setter inn batteriet opp ned eller baklengs. Kontroller at batteriet er satt inn riktig. Den oransje batterilåsen skyves til siden når du setter inn batteriet. Låsen lukkes nå batteriet er på plass. Kontroller at batterilåsen er over kanten på batteriet, og at batteriet sitter helt på plass. Ta bilder Lukk dekslet til batterikammeret/minnekortsporet Lukk dekslet (1), og skyv det på plass til det går i lås (2). Kontroller at dekslet er helt lukket. Batterilås Trinn 4 Slå på kameraet Drei programhjulet til X 6

7 Slå på kameraet Automatisk strømsparing (beredskapsstilling) Hvis du ikke utfører noen operasjoner i løpet av ett minutt (standardinnstillingen), slås skjermen av automatisk, og kameraet går i beredskapsstilling for å spare batteriene. Kameraet aktiveres fra beredskapsstillingen når du gjør ett av følgende: Trykker på strømbryteren Trykker utløserknappen halvveis ned Hvis du vil ha mer informasjon om automatisk strømsparing, kan du se side 15 i Nikon-veiledningen for digital fotografering. Trinn 5 Velge et språk og stille klokken Første gang du slår på kameraet, vises en dialogboks for valg av språk på skjermen. Følg trinnene nedenfor for å velge et språk og stille inn klokkeslett og dato. Bruk multivelgeren til å navigere gjennom menyene på kameraet. Ta bilder Flytt markøren opp. Trykk på d for å angi et valg eller vise en undermeny. Gå tilbake til forrige meny, eller flytt markøren til venstre. Vis undermeny, eller flytt markøren til høyre. Flytt markøren ned. 7

8 DATE Set time and date? Ta bilder Cancel Fremhev Deutsch (tysk), English (engelsk), Español (spansk), Français (fransk), Italiano (italiensk), Nederlands (nederlandsk), (russisk), Svenska (svensk), (japansk), (forenklet kinesisk), (tradisjonell kinesisk) eller (koreansk), og trykk på d. Menyen for tidssone vises.* OK TIME ZONE Confirm London, Casablanca DaylightSaving Confirm HOME TIME ZONE No Yes Confirm En bekreftelsesdialogboks vises. Fremhev Yes (Ja). * Hvis du vil slå på eller av sommertid, trykker du ned på multivelgeren for å fremheve DaylightSaving (Sommertid), og deretter trykker du på d. Når Daylight- Saving (Sommertid) er avmerket, stilles klokkeslettet automatisk én time frem. Du kommer tilbake til trinn ved å trykke opp på multivelgeren for å fremheve gjeldende tidssone. HOME TIME ZONE London, Casablanca Back Confirm Vis kart over verdens tidssoner. DATE Vis DATE-menyen (DATO). D M Y London, Casablanca Back Confirm Velg din lokale tidssone. DATE Rediger Day (Dag). Rekkefølgen for Day (Dag), Month (Måned) og Year (År) kan variere mellom forskjellige områder. D M Y

9 DATE Velg Month (Måned). Gjenta trinn og for å redigere Month (Måned), Year (År), time og minutt. D M Y Fremhev D M Y. DATE D M Confirm Y DATE Velg rekkefølgen som Day (Dag), Month (Måned) og Year (År) skal vises i. Trinn 6 Ta bilder M Se på indikatorene på skjermen. D Y Confirm NORM AUTO 1/60 F Gå tilbake til modusen du valgte med programhjulet. Ta bilder Indikator for batterinivå Vises når batteriet er nesten utladet. AUTO 1/60 F2.7 NORM 14 1/60 F2.7 NORM 14 Antall gjenværende eksponeringer Batterinivået vises på skjermen på følgende måte: Visning IKKE ET IKON w WARNING!! BATTERY EXHAUSTED Beskrivelse Batteriet er helt oppladet. Batteriet er nesten utladet. Hvis blitsen utløses, slås skjermen av mens blitsen lades opp. Bytt med et helt oppladet batteri. 9

10 Lagre bilder Bilder lagres i det interne minnet i kameraet (kapasitet: omtrent 32 MB for COOLPIX P1 / 16 MB for COOLPIX P2) hvis ikke et SD-minnekort (Secure Digital) er satt inn i kameraet. I så fall lagres bildene på kortet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter inn et minnekort, kan du se Nikon-veiledningen for digital fotografering (se side 12 13). Klargjør kameraet. Hold kameraet støtt med begge hendene. AUTO 1/60 F2.7 NORM 14 Ta bilder Viktig Ikke blokker bildet Hold fingre og andre gjenstander unna objektivet, blitsvinduet, fokuseringslyset, mikrofonen og antennen. Dermed unngår du mørke eller delvis tildekkede bilder. Ram inn motivet. Ram inn motivet midt på skjermen. Zoomeknapper Trykk på W for å zoome ut og få med et større område i bildefeltet. Trykk på T for å zoome inn på motivet, slik at det dekker en større del av bildefeltet. NORM AUTO 1/60 F Zoome ut Zoome inn 10

11 Fokus. Trykk utløseren halvveis ned for å stille inn fokus og eksponering. Rød lampe (C) Fokusindikator Fokusfelt AUTO AF 1/60 F2.7 NORM 14 I modusen X fokuserer kameraet med autofokus på motivet i midten av bildefeltet. Når motivet er i fokus, blir fokusfeltet grønt. Kontroller fokusindikatoren og den røde (C) lampen mens utløseren er trykt halvveis ned. Fokusindikator Rød lampe (C) På (grønn) Motivet er i fokus. Kameraet kan ikke fokusere på motivet midt i bildet. Blinker rødt Fokuser på et annet motiv på samme avstand ved å bruke fokuslåsen, komponer deretter bildet på nytt, og trykk på utløseren. På (rød) Blitsen utløses når du tar bildet. Blinker rødt Blitsen lades opp. Off (Av) Blitsen er slått av eller er unødvendig. Ta bilder Ta bildet. Trykk utløseren helt inn for å ta bildet. Trykk utløseren ned i en jevn bevegelse for å unngå uskarphet som skyldes kamerabevegelser. Kameraet har en totrinns utløserknapp. Når du trykker utløserknappen halvveis ned, fokuserer kameraet. Når du trykker den helt inn, slippes lukkeren, slik at kameraet tar bildet. 11

12 Trinn 7 Vise bilder Trykk på i-knappen. Bildet vises på skjermen. i-knappen NIKON 0001 JPG NORM 1 1 Hvis du trykker på i-knappen i omtrent ett sekund når kameraet er av, slås kameraet på, og et bilde vises på skjermen. Ta bilder Vis flere bilder. Trykk multivelgeren ned eller til høyre for å vise bilder i rekkefølgen de ble tatt. Trykk multivelgeren opp eller til venstre for å vise bilder i motsatt rekkefølge. Trykk på i-knappen igjen for å gå tilbake til fotograferingsmodusen. 100NIKON 0001 JPG 1 1 Slå av kameraet. Trykk på strømbryteren. Kameraet er slått av når strømlampen er av. Med dette er beskrivelsen av hvordan du bruker COOLPIX P1/P2, ferdig. Gå videre til "Installere programvare (på CD)" på neste side. 12

13 Installere programvare (på CD) Bilder som er tatt med COOLPIX P1/P2, kan overføres til en datamaskin og brukes på mange ulike måter. Når du skal overføre bilder til en datamaskin, må du installere den nødvendige programvaren fra CD-ROM-en som følger med (Installasjons-CD for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject). COOLPIX P1/P2 har en funksjon for trådløs kommunikasjon basert på IEEE b/g-standardene. Du kan koble kameraet trådløst til en datamaskin og lagre eller skrive ut bildene. Bruk modus for trådløs overføring hvis operativsystemet du bruker, er Windows XP Home Edition / Professional SP1 eller senere (SP2 anbefales) eller Mac OS X 10.3 eller senere. Installere programvare Windows side 15 Macintosh side 20 Følg trinnene nedenfor for å installere (Enkel installasjon). Windows XP Home Edition / Professional (SP1 eller senere, SP2 anbefales) Mac OS X 10.3 eller senere Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE) Mac OS X Installere PictureProject Installer PictureProject, som brukes til å overføre bilder fra kameraet til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel. Nødvendige drivere installeres også med programvaren. n Installere Wireless Camera Setup Utility Når PictureProject er installert, installeres Wireless Camera Setup Utility (heretter kalt "oppsettverktøyet"), som brukes for modus for trådløs overføring, automatisk. Oppsettverktøyet kan installeres uten å installere PictureProject ved hjelp av knappen Wireless Setup Only. Når oppsettverktøyet er installert, starter programvaren automatisk. Når programvaren er startet, angir du datamaskinen som en "profil" for kameraet ( side 24). Installere programvare (på CD) Installere annen programvare Avhengig av konfigurasjonen på datamaskinen installeres også DirectX 9 (for Windows-brukere) og andre programmer. 13

14 Installere programvare (på CD) Før du installerer programvare Kontrollere følgende før du bruker den medfølgende CD-ROM-en til å installere programvaren. Merknad for brukere av annen Nikon-programvare (Nikon View / Nikon Capture) Avinstaller Nikon View før du installerer PictureProject. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker PictureProject med Nikon Capture, kan du se "Komme i gang: Systemkrav" i referanseveiledningen for PictureProject (på CD). n Merknad om bruk av modus for trådløs overføring Krav for å bruke modus for trådløs overføring Kontroller at datamaskinen og nettverksmiljøet støtter IEEE b/gstandardene. Node-til-node (Ad-hoc mode (Ad-hoc-modus))*: Datamaskin med et internt eller eksternt nettverkskort for trådløs overføring. * Bare IEEE b er tilgjengelig i denne modusen. Tilgangspunkt (Infrastructure mode (Infrastrukturmodus)): Datamaskin som er koblet til et trådløst nettverk ved hjelp av et tilgangspunkt. Trådløst tilgangspunkt på lokalnettverket Før installasjon Skriv ned de nødvendige elementene nedenfor når du konfigurerer profilinformasjon med oppsettverktøyet. Da blir konfigurasjonen enklere. Nettverksnavn (SSID)*, type, kanal (bare for ad-hoc-modus), godkjenning, sikkerhet, format for sikkerhetsnøkkel, sikkerhetsnøkkel, nøkkelindeks * Bruk alle verdier som vises automatisk. 14

15 Installere programvare (Windows) Viktig Når du installerer eller avinstallerer programvare, må du logge deg på som "datamaskinadministrator" (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional) eller "administratorer" (Windows 2000 Professional). Installere på Windows XP Home Edition / Professional (SP1 eller senere) Oppsettverktøyet starter automatisk mens programvaren installeres (trinn 10 på side 18). Følg instruksjonene på skjermen for å angi profilinformasjon i kameraet, for å bruke modus for trådløs overføring. Slå på datamaskinen, og vent til Windows har startet. Slå av all antivirusprogramvare. Avslutt alle andre programmer som kjører. Sett inn installasjons-cd-en for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject i CD-ROM-stasjonen. En dialogboks for valg av språk vises. Velg et språk, og klikk Next (Neste). Hvis Install Center-programmet ikke starter automatisk Velg My Computer (Min datamaskin) på Start-menyen (Windows XP Home Edition / Windows XP Professional i andre Windows-versjoner dobbeltklikker du ikonet My Computer (Min datamaskin) på skrivebordet), og dobbeltklikk CD-ikonet i vinduet My Computer (Min datamaskin). Installere programvare (på CD) 15

16 Windows Klikk Easy Install (Enkel installasjon). Standard installasjon inkluderer: PTP-drivere for kameraer i COOL- PIX-serien (bare Windows XP) Nikon-kameradrivere for masselagring (bare Windows 98 SE) Funksjon for å lage panoramaer (Panorama Maker) Apple QuickTime 6 Nikon FotoShare (bare i Europa) PictureProject Wireless Camera Setup Utility 1.0 (bare Windows XP) Microsoft DirectX 9 De første komponentene som installeres, er kameradriverne. Hvilke drivere som installeres, avhenger av operativsystemet på datamaskinen. Installere programvare (på CD) Windows XP Home Edition / Professional Følg instruksjonene på skjermen for å installere PTP-driveren (på noen systemer kan driveren bli installert av en veiviser). Windows 2000 Professional / Windows Me Ingen drivere installeres. Gå videre til trinn. Windows 98 SE Følg instruksjonen på skjermen for å installere driverne for masselagring. 16

17 Installasjonsveiviseren for Panorama Maker starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. Windows Klikk Yes (Ja) for å installere Quick- Time. Installasjonsprogrammet for Nikon FotoShare starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. Nå starter installasjonsprogrammet for PictureProject. Les gjennom lisensavtalen, og klikk Yes (Ja) for å godta den og fortsette med installasjonen. Installere programvare (på CD) Hvis dialogboksen om versjonen av PictureProject vises Hvis en tidligere versjon av PictureProject allerede er installert, følger du instruksjonene på skjermen for å oppdatere til den nyeste versjonen av PictureProject. Hvis den nyeste versjonen av PictureProject allerede er installert, følger du instruksjonene på skjermen for å stanse installasjonen av PictureProject. 17

18 Installere programvare (på CD) Windows Målmappen for PictureProject vises under "Destination Folder (Målmappe)." Klikk Next (Neste) for å installere PictureProject i denne mappen, eller klikk Browse (Bla gjennom) hvis du vil velge en annen plassering. Når du klikker Next (Neste), vises dialogboksen "Confirm New Folder" (Bekreft ny mappe). Klikk Yes (Ja) for å opprette en ny mappe for PictureProject. Når en ny mappe er opprettet, vises dialogboksen "Question" (Spørsmål). Klikk Yes (Ja) for å opprette en snarvei til PictureProject på skrivebordet. Når snarveien er opprettet, vises dialogboksen "PictureProject Setup" (Konfigurasjon av PictureProject). Klikk Finish (Fullfør) for å avslutte installasjonsprogrammet for PictureProject. n På Windows XP Home Edition / Professional (SP1 eller senere) installeres oppsettverktøyet, som deretter starter ( side 24). Panorama Maker krever DirectX versjon 9 eller senere. Hvis en tidligere versjon er installert, vises dialogboksen til høyre. Følg instruksjonene på skjermen for å installere DirectX 9. Programvareinstallasjonen er fullført. Dialogboks som vises hvis DirectX er installert * Start datamaskinen på nytt hvis du får melding om dette. 18

19 Når installasjonen er fullført, vises importeringsveiviseren for PictureProject. Hvis du vil overføre bildene mens de blir tatt, ved hjelp av Picture- Project, klikker du Close (Lukk) for å avslutte importeringsveiviseren. Windows Importeringsveiviseren brukes til å katalogisere bilder som allerede er på datamaskinen, for visning i PictureProject. Hvis du vil ha mer informasjon om katalogisering av bilder for PictureProject ved hjelp av importeringsveiviseren, kan du se referanseveiledningen for PictureProject (på CD). Ta ut installasjons-cd-en for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject fra CD-ROM-stasjonen når du har avsluttet importeringsveiviseren. Programvareoppdateringer* Hvis datamaskinen er koblet til Internett, vises noen ganger oppdateringsdialogboksen Nikon Message Center (Nikon-meldingssenter) når PictureProject starter. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere til den nyeste versjonen av PictureProject. * - Ikke tilgjengelig i Spania eller Italia. - Brukerne må registrere seg for å kunne bruke denne funksjonen (bare i Europa). Når PictureProject starter for første gang, vises en lisensavtale. Les gjennom avtalen, og klikk Accept (Godta) for å godta den. Skriv inn oppgitt bruker-id, passord og e-postadressen du brukte til å registrere deg. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett, og klikk Active Nikon Message Center (Aktivt Nikon-meldingssenter). Hvis du ikke har en konto, eller hvis du ikke husker bruker-id-en eller passordet, klikker du European Support Centre (Europeis.k støttesenter) og registrerer kontoen. Installere programvare (på CD) Programvaren er nå installert. Se side 26 hvis du vil ha mer informasjon om overføring av bilder fra kameraet til en datamaskin via en USB-kabel. 19

20 Installere programvare (Macintosh) Viktig Mac OS X Logg på med kontoen "Admin" når du skal installere eller avinstallere. Installere på Mac OS X 10.3 eller senere Oppsettverktøyet starter automatisk mens programvaren installeres (trinn 9 på side 22). Følg instruksjonene på skjermen for å angi profilinformasjon i kameraet, for å bruke modus for trådløs overføring. Slå på datamaskinen, og vent til den har startet. Slå av all antivirusprogramvare. Avslutt alle andre programmer som kjører. Installere programvare (på CD) Sett inn installasjons-cd-en for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject i CD-ROM-stasjonen. Dobbeltklikk CD-ikonet for PictureProject på skrivebordet, og dobbeltklikk deretter Welcomeikonet (Velkommen). En dialogboks for valg av språk vises. Velg et språk, og klikk Next (Neste). Klikk Easy Install (Enkel installasjon) for å starte installasjonen av følgende programvare: Funksjon for å lage panoramaer (Panorama Maker) PictureProject Wireless Camera Setup Utility 1.0 (OS X 10.3 eller senere) Apple QuickTime 6 (QuickTime 6 installeres ikke hvis QuickTime 6 eller senere allerede er installert på datamaskinen) Når installasjonen er fullført, kan europeiske brukere installere Nikon FotoShare ved å kopiere ikonet "FotoShare" til harddisken (trinn ). 20

21 Installasjonsprogrammet for Panorama Maker starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. Macintosh Meldingen til høyre vises. Klikk på OK. Skriv inn administratornavn og - passord, og klikk OK. Lisensavtalen for PictureProject vises. Les gjennom lisensavtalen, og klikk Accept (Godta) for å godta betingelsene i avtalen. Når du har klikket Accept (Godta), må du lese ReadMe-filen, som kan inneholde viktig informasjon som ikke kunne bli tatt med i denne håndboken. Når du har lest ReadMe-filen, klikker du Continue (Fortsett) for å fortsette med installasjonen. Installere programvare (på CD) Hvis dialogboksen om versjonen av PictureProject vises Hvis en tidligere versjon av PictureProject allerede er installert, følger du instruksjonene på skjermen for å oppdatere til den nyeste versjonen av PictureProject. Hvis den nyeste versjonen av PictureProject allerede er installert, følger du instruksjonene på skjermen for å stanse installasjonen av PictureProject. 21

22 Installere programvare (på CD) Macintosh Installasjonsprogrammet for Picture- Project starter. Klikk Install (Installer). Når du har klikket Install (Installer), vises dialogboksen "Do you want to use PictureProject Transfer when you connect your digital camera?" (Vil du bruke PictureProject-overføring når du kobler til digitalkameraet?). Klikk Yes (Ja). Når du har angitt PictureProject Transfer (PictureProject-overføring), vises dialogboksen "Add to Dock" (Legg til på dokking). Klikk Yes (Ja) for å legge til PictureProject på dokkingen. Når du har lagt til PictureProject på dokkingen, vises dialogboksen "The software was successfully installed" (Programvaren er installert). Klikk Quit (Avslutt) for å fullføre installasjonen av PictureProject. n På Mac OS X 10.3 (eller senere) installeres oppsettverktøyet, som deretter starter ( side 24). Installer Apple QuickTime 6 ved å følge instruksjonene på skjermen. Hvis Apple QuickTime 6 eller senere allerede er installert, installeres det ikke på nytt. Gå videre til trinn. Når dialogboksen til høyre vises, klikker du Continue (Fortsett). Du må ikke fylle ut feltene "Registered To", "Organization" og "Registration Number" (Registrert for, Organisasjon og Registreringsnummer). På noen systemer kan det gå lang å installere QuickTime. Programvareinstallasjonen er fullført. Dialogboks som vises hvis QuickTime 6 er installert * Start datamaskinen på nytt hvis du får melding om dette. 22

23 Når installasjonen er fullført, vises importeringsveiviseren for PictureProject. Hvis du vil overføre bildene mens de blir tatt, ved hjelp av Picture- Project, klikker du Close (Lukk) for å avslutte importeringsveiviseren. Macintosh Importeringsveiviseren brukes til å katalogisere bilder som allerede er på datamaskinen, for visning i PictureProject. Hvis du vil ha mer informasjon om katalogisering av bilder for PictureProject ved hjelp av importeringsveiviseren, kan du se referanseveiledningen for PictureProject (på CD). Når du har avsluttet importeringsveiviseren, åpner du mappen "FotoShare" på installasjons-cd-en for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject og installerer Nikon FotoShare ved å dra ikonet Nikon FotoShare til mappen "Applications" (Programmer) på harddisken (merk at Nikon FotoShare bare er inkludert med den europeiske utgaven av PictureProject). Ta ut installasjons-cd-en for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject fra CD-ROMstasjonen når kopieringen er fullført. Programvareoppdateringer* Hvis datamaskinen er koblet til Internett, vises av og til oppdateringsdialogboksen Nikon Message Center (Nikon-meldingssenter) når PictureProject starter. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere til den nyeste versjonen av PictureProject. * - Ikke tilgjengelig i Spania eller Italia. - Brukerne må registrere seg for å kunne bruke denne funksjonen (bare i Europa). Når PictureProject starter for første gang, vises en lisensavtale. Les gjennom avtalen, og klikk Accept (Godta) for å godta den. Skriv inn oppgitt bruker-id, passord og e-postadressen du brukte til å registrere deg. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett, og klikk Active Nikon Message Center (Aktivt Nikon-meldingssenter). Hvis du ikke har en konto, eller hvis du ikke husker bruker-id-en eller passordet, klikker du European Support Centre (Europeisk støttesenter) og registrerer kontoen. Da er programvaren installert. Se side 26 hvis du vil ha mer informasjon om overføring av bilder fra kameraet til en datamaskin via en USB-kabel. Installere programvare (på CD) 23

24 n Gjøre klart til å bruke modus for trådløs overføring Når oppsettverktøyet er startet, følger du instruksjonene på skjermen for å angi datamaskinen og skriveren som er koblet til datamaskinen, som "profiler" i kameraet. Konfigurasjonen kan utføres senere hvis du avbryter den. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjonen, kan du se hjelpen for oppsettverktøyet eller Nikon-veiledningen for digital fotografering side 134 til Start oppsettverktøyet. Når oppsettverktøyet starter for første gang, vises skjermbildet for valg av språk etter oppstartsskjermbildet (bare i Europa, kunder i andre områder kan gå videre til trinn 2). Språket du velger, brukes i menyene og dialogboksene i oppsettverktøyet. Installere programvare (på CD) 2 Koble kameraet til datamaskinen. Følg trinnene nedenfor for å koble kameraet til datamaskinen ved å bruke den medfølgende USB-kabelen UC-E6. Kontroller at alternativet for USB i kameraet er satt til PTP. Drei programhjulet til a, og slå på kameraet. Velg USB på menyen Interface (Grensesnitt), og kontroller at PTP er valgt. INTERFACE Interface INTERFACE USB Video mode USB PTP Mass storage Confirm Help Slå av kameraet når du har kontrollert kommunikasjonsmetoden. Koble kameraet til datamaskinen ved å bruke den medfølgende USBkabelen UC-E6 (trinn på side 26). Kontroller samtidig at programhjulet er satt til a. Confirm Confirm 24

25 Slå på kameraet. I Windows XP kan vinduet til høyre vises. Klikk Cancel (Avbryt) hvis dette skjer. For Mac OS X kan iphoto startes. Avslutt programmet hvis dette skjer. 3 Angi nettverksinnstillingene. Når skjermbildet for nettverksinnstillinger vises, angir du de riktige innstillingene for det trådløse lokalnettverket på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om de enkelte elementene, kan du se side 135 og 136 i Nikon-veiledningen for digital fotografering. Bruk alle verdier som vises automatisk for hvert element. 4 Angi den trådløse skriveren. Når en skriver er koblet til datamaskinen, velger du skriveren fra hurtigvinduet og skriver inn et navn for den. Du kan skrive ut bilder trådløst fra kameraet via datamaskinen. Hvis det ikke er koblet en skriver til datamaskinen, klikker du Next (Neste). Uansett om en skriver er koblet til kameraet eller ikke, blir det angitt en "profil" for datamaskinen og skriveren i kameraet. Installere programvare (på CD) Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av profilinformasjon (endring av navn, sletting osv.), kan du se side 139 i Nikon-veiledningen for digital fotografering. Hvis du vil ha mer informasjon om metoder for å overføre bilder i modus for trådløs overføring, (inkludert trådløs utskrift), kan du se side 140 til 148 i Nikon-veiledningen for digital fotografering. 25

26 Bruke en USB-tilkobling Overføre og vise bilder Bruke en pålitelig strømkilde Bruk et fulladet EN-EL8-batteri når du overfører bilder mellom kameraet og datamaskinen. Hvis du er i tvil, lader du batteriet før du begynner overføringen. Du kan også bruke strømadaptersettet EH-62C (tilgjengelig separat). Strømadaptersett av annet merke eller annen modell må under ingen omstendigheter brukes. Hvis du vil ha mer informasjon om å overføre bilder med modus for trådløs overføring, kan du se side 140 i Nikon-veiledningen for digital fotografering. Overføre og vise bilder For Windows 98SE/Me/2000 Professional Sett USB-alternativet i kameraet og på datamaskinen til Mass storage (Masselagring). Viktig Hvis du vil ha mer informasjon om USB-alternativet, kan du se side 24. Slå av kameraet når du har kontrollert USB-alternativet. Slå av kameraet. Sett inn minnekortet når du skal overføre bilder på et minnekort. Slå på datamaskinen, og vent til operativsystemet har startet. Koble kameraet til datamaskinen som vist i illustrasjonen, ved å bruke den medfølgende USB-kabelen. Kontroller at kontakten har riktig retning, og sett pluggen rett inn. Ikke bruk makt når du setter den inn eller tar den ut. Kameraet skal kobles direkte til datamaskinen, ikke via en USB-hub (nettverksfordelingsboks) eller et tastatur. USB-kabel UC-E6 26

27 Slå på kameraet. PictureProject Transfer (PictureProject-overføring) vises på dataskjermen. Overføringen starter når du klikker Transfer (Overfør) i PictureProject Transfer (PictureProject-overføring). Alle bilder i internminnet overføres til datamaskinen. Alle bilder på minnekortet overføres til datamaskinen når minnekortet er satt inn i kameraet. Windows Viktig Merknad om å slå på kameraet For Windows kan veiviseren for ny maskinvare startes. Klikk Cancel (Avbryt) for å avslutte veiviseren hvis dette skjer. For Mac OS X kan iphoto startes. Avslutt programmet hvis dette skjer. AutoPlay (Autokjør) (Windows XP Home Edition/Professional) En dialogboks som ligner på den til høyre, vises når kameraet er slått på (hvis USB-alternativet på menyen for kameraoppsett er satt til masselagring, vises dialogboksen "Removable Disk" (Flyttbar disk), ellers vises kameranavnet i dialogboksen). Velg PictureProject Copy pictures to a folder on my computer (Kopier bilder til en mappe på min datamaskin ved hjelp av PictureProject), og klikk OK for å starte PictureProject. Hvis du vil hoppe over denne dialogboksen senere, merker du av for Always use this program for this action (Bruk alltid dette programmet for denne handlingen). Se i referanseveiledningen for PictureProject (på CD) hvis du vil ha informasjon om hva du skal gjøre hvis PictureProject Transfer (PictureProject-overføring) ikke starter automatisk. Overføre og vise bilder 27

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. Bruk av knapper. Bruk av menyer. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning Hurtigguide Ta kameraet i bruk straks. NO Bruk av knapper Bruk av menyer Skrive ut bilder Bruk av OLYMPUS Master Bli bedre kjent med kameraet Vedlegg (

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Fremhevede funksjoner på COOLPIX S6500 Morsomme bilderedigeringseffekter som er enkle å bruke under fotografering p Hurtigeffekter... A30, 39 Lag bilder med effekter

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No COOLPIX P330 Anbefalte funksjoner Bildestabilisering...A104 Du kan sette bildestabiliseringseffekten til enten Normal eller Aktiv. Når du velger Aktiv, kompenseres

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls753support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Her finner du det Finn det du søker etter, i: i Innholdsfortegnelsen 0 x xvii Finn elementer etter funksjon eller menynavn. i Stikkordsregister for spørsmål og svar 0 iv

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

My Passport Bærbar harddisk

My Passport Bærbar harddisk My Passport Bærbar harddisk Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport brukerveiledning WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet.

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 8400 http://no.yourpdfguides.com/dref/907082

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 8400 http://no.yourpdfguides.com/dref/907082 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART 8400. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART 8400 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2. Koble produktet fra stikkontakten før rengjøring.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Ekstern harddisk. My Book. Brukerveiledning. Brukerhåndbok for My Book

Ekstern harddisk. My Book. Brukerveiledning. Brukerhåndbok for My Book My Book Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Ekstern harddisk WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før produktet returneres. De fleste tekniske

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals

Downloaded from ManualsPrinter.com Manuals Startveiledning Les denne håndboken før du betjener produktet. Oppbevar håndboken på et trygt sted etter du har lest den, slik at du kan finne den igjen senere. Innhold Oversikt over maskinfunksjoner...

Detaljer

My Passport Essential og Essential SE Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok

My Passport Essential og Essential SE Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok My Passport Essential og Essential SE Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar Brukerveiledning for My Passport Essential og Essential WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer