Hurtigveiledning DIGITALKAMERA. Kontrollere innholdet i pakken side 2. Støtter trådløs LAN! Ta bilder side 4 Installere programvare (på CD) side 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigveiledning DIGITALKAMERA. Kontrollere innholdet i pakken side 2. Støtter trådløs LAN! Ta bilder side 4 Installere programvare (på CD) side 13"

Transkript

1 No DIGITALKAMERA Hurtigveiledning Støtter trådløs LAN! Overfør bilder trådløst til en datamaskin! Kontrollere innholdet i pakken side 2 Ta bilder side 4 Installere programvare (på CD) side 13 Gjøre klart til å bruke modus for trådløs overføring side 24 Bruke en USB-tilkobling Overføre og vise bilder side 26

2 Kontrollere innholdet i pakken Kontroller at du har alle elementene som er oppført nedenfor. LITHIUM ION BATTERY CHARGER MH-62 COOLPIX P1/P2 digitalkamera EN-EL8 oppladbart litiumionbatteri (med batteripoldeksel) MH-62-batterilader (med strømledning) Bærestropp UC-E6 USB-grensesnittkabel EG-CP14 lyd-/videokabel Garantikort Hurtigveiledning (denne veiledningen) Nikon-veiledningen for digital fotografering med COOLPIX P1/COOLPIX P2 Garantikort Installasjons-CD for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject SD-minnekort følger ikke med. CD med referanseveiledning for PictureProject Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon Nikon COOLPIX-digitalkameraer bygger på avansert teknologi og inneholder kompliserte elektroniske kretser. Bruk bare originalt elektronisk tilbehør (inkludert batteriladere, batterier, strømadaptere og blitser) fra Nikon som er spesifisert for ditt digitale Nikon-kamera. Dette tilbehøret er konstruert slik at det tilfredsstiller kravene til riktig og sikker bruk av de elektroniske kretsene. BRUK AV ELEKTRONISK TILLEGGSUTSTYR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG. Bruk av tredjeparts oppladbare Li-ion batterier som ikke har Nikon holografisk merking* kan påvirke kameraets normale funksjon eller føre til at batteriene overopphetes, eller at de tar fyr, sprekker eller begynner å lekke. Hvis du vil ha mer informasjon om Nikon-tilbehør, kontakter du en lokal, autorisert Nikon-forhandler. * Holografisk merking: Identifiserer denne enheten som et autentisk Nikon-produkt. 2

3 Kameradeler Hoveddelene for COOLPIX P1/P2 vises nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 2 og 3 i Nikon-veiledningen for digital fotografering. Utløser Strømlampe Strømbryter Programhjul Innebygd blits Hull for bærestropp Antenne Rød lampe (C) Skjerm Zoomeknapper (j/kl) d-knapp Deksel til grensesnittkontakter Avspillingsknapp i Deksel til batterikammer/ minnekortspor Multivelger USB-kontakt Deksel til grensesnittkontakter 3

4 Ta bilder Trinn 1 Feste bærestroppen Fest bærestroppen i hullet på kamerahuset som vist nedenfor. Trinn 2 Lade batteriet Ta bilder Viktig Lese batteriadvarsler Les og følg batteriadvarslene og -merknadene på side ii til vi og 152 i Nikon-veiledningen for digital fotografering, sammen med alle advarsler og instruksjoner fra batteriprodusenten. Koble strømledningen til MH-62-batteriladeren (1), og sett støpselet inn i en stikkontakt (2). Ladelampen lyser for å vise at laderen er på (3)

5 CHARGE Ta av batteripoldekselet til EN-EL8, og sett inn batteriet i MH-62. Ladingen starter umiddelbart. LITHIUM ION BATTERY CHARGER MH-62 Ladelampen begynner å blinke. Batteriet er ladet når ladelampen slutter å blinke. Det tar omtrent to timer å lade et batteri som er helt utladet. Trinn 3 Sette inn batteriet Åpne dekslet til batterikammeret/minnekortsporet Skyv dekslet i retningen som vises under (1), til det stopper, og åpne dekslet (2). Ta bilder 5

6 Sett inn batteriet Sett inn batteriet som vist på etiketten i batterikammeret. Pass på at den positive "+" og den negative " " polen ligger i riktig retning. Du kan skade kameraet hvis du setter inn batteriet opp ned eller baklengs. Kontroller at batteriet er satt inn riktig. Den oransje batterilåsen skyves til siden når du setter inn batteriet. Låsen lukkes nå batteriet er på plass. Kontroller at batterilåsen er over kanten på batteriet, og at batteriet sitter helt på plass. Ta bilder Lukk dekslet til batterikammeret/minnekortsporet Lukk dekslet (1), og skyv det på plass til det går i lås (2). Kontroller at dekslet er helt lukket. Batterilås Trinn 4 Slå på kameraet Drei programhjulet til X 6

7 Slå på kameraet Automatisk strømsparing (beredskapsstilling) Hvis du ikke utfører noen operasjoner i løpet av ett minutt (standardinnstillingen), slås skjermen av automatisk, og kameraet går i beredskapsstilling for å spare batteriene. Kameraet aktiveres fra beredskapsstillingen når du gjør ett av følgende: Trykker på strømbryteren Trykker utløserknappen halvveis ned Hvis du vil ha mer informasjon om automatisk strømsparing, kan du se side 15 i Nikon-veiledningen for digital fotografering. Trinn 5 Velge et språk og stille klokken Første gang du slår på kameraet, vises en dialogboks for valg av språk på skjermen. Følg trinnene nedenfor for å velge et språk og stille inn klokkeslett og dato. Bruk multivelgeren til å navigere gjennom menyene på kameraet. Ta bilder Flytt markøren opp. Trykk på d for å angi et valg eller vise en undermeny. Gå tilbake til forrige meny, eller flytt markøren til venstre. Vis undermeny, eller flytt markøren til høyre. Flytt markøren ned. 7

8 DATE Set time and date? Ta bilder Cancel Fremhev Deutsch (tysk), English (engelsk), Español (spansk), Français (fransk), Italiano (italiensk), Nederlands (nederlandsk), (russisk), Svenska (svensk), (japansk), (forenklet kinesisk), (tradisjonell kinesisk) eller (koreansk), og trykk på d. Menyen for tidssone vises.* OK TIME ZONE Confirm London, Casablanca DaylightSaving Confirm HOME TIME ZONE No Yes Confirm En bekreftelsesdialogboks vises. Fremhev Yes (Ja). * Hvis du vil slå på eller av sommertid, trykker du ned på multivelgeren for å fremheve DaylightSaving (Sommertid), og deretter trykker du på d. Når Daylight- Saving (Sommertid) er avmerket, stilles klokkeslettet automatisk én time frem. Du kommer tilbake til trinn ved å trykke opp på multivelgeren for å fremheve gjeldende tidssone. HOME TIME ZONE London, Casablanca Back Confirm Vis kart over verdens tidssoner. DATE Vis DATE-menyen (DATO). D M Y London, Casablanca Back Confirm Velg din lokale tidssone. DATE Rediger Day (Dag). Rekkefølgen for Day (Dag), Month (Måned) og Year (År) kan variere mellom forskjellige områder. D M Y

9 DATE Velg Month (Måned). Gjenta trinn og for å redigere Month (Måned), Year (År), time og minutt. D M Y Fremhev D M Y. DATE D M Confirm Y DATE Velg rekkefølgen som Day (Dag), Month (Måned) og Year (År) skal vises i. Trinn 6 Ta bilder M Se på indikatorene på skjermen. D Y Confirm NORM AUTO 1/60 F Gå tilbake til modusen du valgte med programhjulet. Ta bilder Indikator for batterinivå Vises når batteriet er nesten utladet. AUTO 1/60 F2.7 NORM 14 1/60 F2.7 NORM 14 Antall gjenværende eksponeringer Batterinivået vises på skjermen på følgende måte: Visning IKKE ET IKON w WARNING!! BATTERY EXHAUSTED Beskrivelse Batteriet er helt oppladet. Batteriet er nesten utladet. Hvis blitsen utløses, slås skjermen av mens blitsen lades opp. Bytt med et helt oppladet batteri. 9

10 Lagre bilder Bilder lagres i det interne minnet i kameraet (kapasitet: omtrent 32 MB for COOLPIX P1 / 16 MB for COOLPIX P2) hvis ikke et SD-minnekort (Secure Digital) er satt inn i kameraet. I så fall lagres bildene på kortet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter inn et minnekort, kan du se Nikon-veiledningen for digital fotografering (se side 12 13). Klargjør kameraet. Hold kameraet støtt med begge hendene. AUTO 1/60 F2.7 NORM 14 Ta bilder Viktig Ikke blokker bildet Hold fingre og andre gjenstander unna objektivet, blitsvinduet, fokuseringslyset, mikrofonen og antennen. Dermed unngår du mørke eller delvis tildekkede bilder. Ram inn motivet. Ram inn motivet midt på skjermen. Zoomeknapper Trykk på W for å zoome ut og få med et større område i bildefeltet. Trykk på T for å zoome inn på motivet, slik at det dekker en større del av bildefeltet. NORM AUTO 1/60 F Zoome ut Zoome inn 10

11 Fokus. Trykk utløseren halvveis ned for å stille inn fokus og eksponering. Rød lampe (C) Fokusindikator Fokusfelt AUTO AF 1/60 F2.7 NORM 14 I modusen X fokuserer kameraet med autofokus på motivet i midten av bildefeltet. Når motivet er i fokus, blir fokusfeltet grønt. Kontroller fokusindikatoren og den røde (C) lampen mens utløseren er trykt halvveis ned. Fokusindikator Rød lampe (C) På (grønn) Motivet er i fokus. Kameraet kan ikke fokusere på motivet midt i bildet. Blinker rødt Fokuser på et annet motiv på samme avstand ved å bruke fokuslåsen, komponer deretter bildet på nytt, og trykk på utløseren. På (rød) Blitsen utløses når du tar bildet. Blinker rødt Blitsen lades opp. Off (Av) Blitsen er slått av eller er unødvendig. Ta bilder Ta bildet. Trykk utløseren helt inn for å ta bildet. Trykk utløseren ned i en jevn bevegelse for å unngå uskarphet som skyldes kamerabevegelser. Kameraet har en totrinns utløserknapp. Når du trykker utløserknappen halvveis ned, fokuserer kameraet. Når du trykker den helt inn, slippes lukkeren, slik at kameraet tar bildet. 11

12 Trinn 7 Vise bilder Trykk på i-knappen. Bildet vises på skjermen. i-knappen NIKON 0001 JPG NORM 1 1 Hvis du trykker på i-knappen i omtrent ett sekund når kameraet er av, slås kameraet på, og et bilde vises på skjermen. Ta bilder Vis flere bilder. Trykk multivelgeren ned eller til høyre for å vise bilder i rekkefølgen de ble tatt. Trykk multivelgeren opp eller til venstre for å vise bilder i motsatt rekkefølge. Trykk på i-knappen igjen for å gå tilbake til fotograferingsmodusen. 100NIKON 0001 JPG 1 1 Slå av kameraet. Trykk på strømbryteren. Kameraet er slått av når strømlampen er av. Med dette er beskrivelsen av hvordan du bruker COOLPIX P1/P2, ferdig. Gå videre til "Installere programvare (på CD)" på neste side. 12

13 Installere programvare (på CD) Bilder som er tatt med COOLPIX P1/P2, kan overføres til en datamaskin og brukes på mange ulike måter. Når du skal overføre bilder til en datamaskin, må du installere den nødvendige programvaren fra CD-ROM-en som følger med (Installasjons-CD for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject). COOLPIX P1/P2 har en funksjon for trådløs kommunikasjon basert på IEEE b/g-standardene. Du kan koble kameraet trådløst til en datamaskin og lagre eller skrive ut bildene. Bruk modus for trådløs overføring hvis operativsystemet du bruker, er Windows XP Home Edition / Professional SP1 eller senere (SP2 anbefales) eller Mac OS X 10.3 eller senere. Installere programvare Windows side 15 Macintosh side 20 Følg trinnene nedenfor for å installere (Enkel installasjon). Windows XP Home Edition / Professional (SP1 eller senere, SP2 anbefales) Mac OS X 10.3 eller senere Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE) Mac OS X Installere PictureProject Installer PictureProject, som brukes til å overføre bilder fra kameraet til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel. Nødvendige drivere installeres også med programvaren. n Installere Wireless Camera Setup Utility Når PictureProject er installert, installeres Wireless Camera Setup Utility (heretter kalt "oppsettverktøyet"), som brukes for modus for trådløs overføring, automatisk. Oppsettverktøyet kan installeres uten å installere PictureProject ved hjelp av knappen Wireless Setup Only. Når oppsettverktøyet er installert, starter programvaren automatisk. Når programvaren er startet, angir du datamaskinen som en "profil" for kameraet ( side 24). Installere programvare (på CD) Installere annen programvare Avhengig av konfigurasjonen på datamaskinen installeres også DirectX 9 (for Windows-brukere) og andre programmer. 13

14 Installere programvare (på CD) Før du installerer programvare Kontrollere følgende før du bruker den medfølgende CD-ROM-en til å installere programvaren. Merknad for brukere av annen Nikon-programvare (Nikon View / Nikon Capture) Avinstaller Nikon View før du installerer PictureProject. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker PictureProject med Nikon Capture, kan du se "Komme i gang: Systemkrav" i referanseveiledningen for PictureProject (på CD). n Merknad om bruk av modus for trådløs overføring Krav for å bruke modus for trådløs overføring Kontroller at datamaskinen og nettverksmiljøet støtter IEEE b/gstandardene. Node-til-node (Ad-hoc mode (Ad-hoc-modus))*: Datamaskin med et internt eller eksternt nettverkskort for trådløs overføring. * Bare IEEE b er tilgjengelig i denne modusen. Tilgangspunkt (Infrastructure mode (Infrastrukturmodus)): Datamaskin som er koblet til et trådløst nettverk ved hjelp av et tilgangspunkt. Trådløst tilgangspunkt på lokalnettverket Før installasjon Skriv ned de nødvendige elementene nedenfor når du konfigurerer profilinformasjon med oppsettverktøyet. Da blir konfigurasjonen enklere. Nettverksnavn (SSID)*, type, kanal (bare for ad-hoc-modus), godkjenning, sikkerhet, format for sikkerhetsnøkkel, sikkerhetsnøkkel, nøkkelindeks * Bruk alle verdier som vises automatisk. 14

15 Installere programvare (Windows) Viktig Når du installerer eller avinstallerer programvare, må du logge deg på som "datamaskinadministrator" (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional) eller "administratorer" (Windows 2000 Professional). Installere på Windows XP Home Edition / Professional (SP1 eller senere) Oppsettverktøyet starter automatisk mens programvaren installeres (trinn 10 på side 18). Følg instruksjonene på skjermen for å angi profilinformasjon i kameraet, for å bruke modus for trådløs overføring. Slå på datamaskinen, og vent til Windows har startet. Slå av all antivirusprogramvare. Avslutt alle andre programmer som kjører. Sett inn installasjons-cd-en for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject i CD-ROM-stasjonen. En dialogboks for valg av språk vises. Velg et språk, og klikk Next (Neste). Hvis Install Center-programmet ikke starter automatisk Velg My Computer (Min datamaskin) på Start-menyen (Windows XP Home Edition / Windows XP Professional i andre Windows-versjoner dobbeltklikker du ikonet My Computer (Min datamaskin) på skrivebordet), og dobbeltklikk CD-ikonet i vinduet My Computer (Min datamaskin). Installere programvare (på CD) 15

16 Windows Klikk Easy Install (Enkel installasjon). Standard installasjon inkluderer: PTP-drivere for kameraer i COOL- PIX-serien (bare Windows XP) Nikon-kameradrivere for masselagring (bare Windows 98 SE) Funksjon for å lage panoramaer (Panorama Maker) Apple QuickTime 6 Nikon FotoShare (bare i Europa) PictureProject Wireless Camera Setup Utility 1.0 (bare Windows XP) Microsoft DirectX 9 De første komponentene som installeres, er kameradriverne. Hvilke drivere som installeres, avhenger av operativsystemet på datamaskinen. Installere programvare (på CD) Windows XP Home Edition / Professional Følg instruksjonene på skjermen for å installere PTP-driveren (på noen systemer kan driveren bli installert av en veiviser). Windows 2000 Professional / Windows Me Ingen drivere installeres. Gå videre til trinn. Windows 98 SE Følg instruksjonen på skjermen for å installere driverne for masselagring. 16

17 Installasjonsveiviseren for Panorama Maker starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. Windows Klikk Yes (Ja) for å installere Quick- Time. Installasjonsprogrammet for Nikon FotoShare starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. Nå starter installasjonsprogrammet for PictureProject. Les gjennom lisensavtalen, og klikk Yes (Ja) for å godta den og fortsette med installasjonen. Installere programvare (på CD) Hvis dialogboksen om versjonen av PictureProject vises Hvis en tidligere versjon av PictureProject allerede er installert, følger du instruksjonene på skjermen for å oppdatere til den nyeste versjonen av PictureProject. Hvis den nyeste versjonen av PictureProject allerede er installert, følger du instruksjonene på skjermen for å stanse installasjonen av PictureProject. 17

18 Installere programvare (på CD) Windows Målmappen for PictureProject vises under "Destination Folder (Målmappe)." Klikk Next (Neste) for å installere PictureProject i denne mappen, eller klikk Browse (Bla gjennom) hvis du vil velge en annen plassering. Når du klikker Next (Neste), vises dialogboksen "Confirm New Folder" (Bekreft ny mappe). Klikk Yes (Ja) for å opprette en ny mappe for PictureProject. Når en ny mappe er opprettet, vises dialogboksen "Question" (Spørsmål). Klikk Yes (Ja) for å opprette en snarvei til PictureProject på skrivebordet. Når snarveien er opprettet, vises dialogboksen "PictureProject Setup" (Konfigurasjon av PictureProject). Klikk Finish (Fullfør) for å avslutte installasjonsprogrammet for PictureProject. n På Windows XP Home Edition / Professional (SP1 eller senere) installeres oppsettverktøyet, som deretter starter ( side 24). Panorama Maker krever DirectX versjon 9 eller senere. Hvis en tidligere versjon er installert, vises dialogboksen til høyre. Følg instruksjonene på skjermen for å installere DirectX 9. Programvareinstallasjonen er fullført. Dialogboks som vises hvis DirectX er installert * Start datamaskinen på nytt hvis du får melding om dette. 18

19 Når installasjonen er fullført, vises importeringsveiviseren for PictureProject. Hvis du vil overføre bildene mens de blir tatt, ved hjelp av Picture- Project, klikker du Close (Lukk) for å avslutte importeringsveiviseren. Windows Importeringsveiviseren brukes til å katalogisere bilder som allerede er på datamaskinen, for visning i PictureProject. Hvis du vil ha mer informasjon om katalogisering av bilder for PictureProject ved hjelp av importeringsveiviseren, kan du se referanseveiledningen for PictureProject (på CD). Ta ut installasjons-cd-en for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject fra CD-ROM-stasjonen når du har avsluttet importeringsveiviseren. Programvareoppdateringer* Hvis datamaskinen er koblet til Internett, vises noen ganger oppdateringsdialogboksen Nikon Message Center (Nikon-meldingssenter) når PictureProject starter. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere til den nyeste versjonen av PictureProject. * - Ikke tilgjengelig i Spania eller Italia. - Brukerne må registrere seg for å kunne bruke denne funksjonen (bare i Europa). Når PictureProject starter for første gang, vises en lisensavtale. Les gjennom avtalen, og klikk Accept (Godta) for å godta den. Skriv inn oppgitt bruker-id, passord og e-postadressen du brukte til å registrere deg. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett, og klikk Active Nikon Message Center (Aktivt Nikon-meldingssenter). Hvis du ikke har en konto, eller hvis du ikke husker bruker-id-en eller passordet, klikker du European Support Centre (Europeis.k støttesenter) og registrerer kontoen. Installere programvare (på CD) Programvaren er nå installert. Se side 26 hvis du vil ha mer informasjon om overføring av bilder fra kameraet til en datamaskin via en USB-kabel. 19

20 Installere programvare (Macintosh) Viktig Mac OS X Logg på med kontoen "Admin" når du skal installere eller avinstallere. Installere på Mac OS X 10.3 eller senere Oppsettverktøyet starter automatisk mens programvaren installeres (trinn 9 på side 22). Følg instruksjonene på skjermen for å angi profilinformasjon i kameraet, for å bruke modus for trådløs overføring. Slå på datamaskinen, og vent til den har startet. Slå av all antivirusprogramvare. Avslutt alle andre programmer som kjører. Installere programvare (på CD) Sett inn installasjons-cd-en for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject i CD-ROM-stasjonen. Dobbeltklikk CD-ikonet for PictureProject på skrivebordet, og dobbeltklikk deretter Welcomeikonet (Velkommen). En dialogboks for valg av språk vises. Velg et språk, og klikk Next (Neste). Klikk Easy Install (Enkel installasjon) for å starte installasjonen av følgende programvare: Funksjon for å lage panoramaer (Panorama Maker) PictureProject Wireless Camera Setup Utility 1.0 (OS X 10.3 eller senere) Apple QuickTime 6 (QuickTime 6 installeres ikke hvis QuickTime 6 eller senere allerede er installert på datamaskinen) Når installasjonen er fullført, kan europeiske brukere installere Nikon FotoShare ved å kopiere ikonet "FotoShare" til harddisken (trinn ). 20

21 Installasjonsprogrammet for Panorama Maker starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. Macintosh Meldingen til høyre vises. Klikk på OK. Skriv inn administratornavn og - passord, og klikk OK. Lisensavtalen for PictureProject vises. Les gjennom lisensavtalen, og klikk Accept (Godta) for å godta betingelsene i avtalen. Når du har klikket Accept (Godta), må du lese ReadMe-filen, som kan inneholde viktig informasjon som ikke kunne bli tatt med i denne håndboken. Når du har lest ReadMe-filen, klikker du Continue (Fortsett) for å fortsette med installasjonen. Installere programvare (på CD) Hvis dialogboksen om versjonen av PictureProject vises Hvis en tidligere versjon av PictureProject allerede er installert, følger du instruksjonene på skjermen for å oppdatere til den nyeste versjonen av PictureProject. Hvis den nyeste versjonen av PictureProject allerede er installert, følger du instruksjonene på skjermen for å stanse installasjonen av PictureProject. 21

22 Installere programvare (på CD) Macintosh Installasjonsprogrammet for Picture- Project starter. Klikk Install (Installer). Når du har klikket Install (Installer), vises dialogboksen "Do you want to use PictureProject Transfer when you connect your digital camera?" (Vil du bruke PictureProject-overføring når du kobler til digitalkameraet?). Klikk Yes (Ja). Når du har angitt PictureProject Transfer (PictureProject-overføring), vises dialogboksen "Add to Dock" (Legg til på dokking). Klikk Yes (Ja) for å legge til PictureProject på dokkingen. Når du har lagt til PictureProject på dokkingen, vises dialogboksen "The software was successfully installed" (Programvaren er installert). Klikk Quit (Avslutt) for å fullføre installasjonen av PictureProject. n På Mac OS X 10.3 (eller senere) installeres oppsettverktøyet, som deretter starter ( side 24). Installer Apple QuickTime 6 ved å følge instruksjonene på skjermen. Hvis Apple QuickTime 6 eller senere allerede er installert, installeres det ikke på nytt. Gå videre til trinn. Når dialogboksen til høyre vises, klikker du Continue (Fortsett). Du må ikke fylle ut feltene "Registered To", "Organization" og "Registration Number" (Registrert for, Organisasjon og Registreringsnummer). På noen systemer kan det gå lang å installere QuickTime. Programvareinstallasjonen er fullført. Dialogboks som vises hvis QuickTime 6 er installert * Start datamaskinen på nytt hvis du får melding om dette. 22

23 Når installasjonen er fullført, vises importeringsveiviseren for PictureProject. Hvis du vil overføre bildene mens de blir tatt, ved hjelp av Picture- Project, klikker du Close (Lukk) for å avslutte importeringsveiviseren. Macintosh Importeringsveiviseren brukes til å katalogisere bilder som allerede er på datamaskinen, for visning i PictureProject. Hvis du vil ha mer informasjon om katalogisering av bilder for PictureProject ved hjelp av importeringsveiviseren, kan du se referanseveiledningen for PictureProject (på CD). Når du har avsluttet importeringsveiviseren, åpner du mappen "FotoShare" på installasjons-cd-en for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject og installerer Nikon FotoShare ved å dra ikonet Nikon FotoShare til mappen "Applications" (Programmer) på harddisken (merk at Nikon FotoShare bare er inkludert med den europeiske utgaven av PictureProject). Ta ut installasjons-cd-en for Wireless Camera Setup Utility / PictureProject fra CD-ROMstasjonen når kopieringen er fullført. Programvareoppdateringer* Hvis datamaskinen er koblet til Internett, vises av og til oppdateringsdialogboksen Nikon Message Center (Nikon-meldingssenter) når PictureProject starter. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere til den nyeste versjonen av PictureProject. * - Ikke tilgjengelig i Spania eller Italia. - Brukerne må registrere seg for å kunne bruke denne funksjonen (bare i Europa). Når PictureProject starter for første gang, vises en lisensavtale. Les gjennom avtalen, og klikk Accept (Godta) for å godta den. Skriv inn oppgitt bruker-id, passord og e-postadressen du brukte til å registrere deg. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett, og klikk Active Nikon Message Center (Aktivt Nikon-meldingssenter). Hvis du ikke har en konto, eller hvis du ikke husker bruker-id-en eller passordet, klikker du European Support Centre (Europeisk støttesenter) og registrerer kontoen. Da er programvaren installert. Se side 26 hvis du vil ha mer informasjon om overføring av bilder fra kameraet til en datamaskin via en USB-kabel. Installere programvare (på CD) 23

24 n Gjøre klart til å bruke modus for trådløs overføring Når oppsettverktøyet er startet, følger du instruksjonene på skjermen for å angi datamaskinen og skriveren som er koblet til datamaskinen, som "profiler" i kameraet. Konfigurasjonen kan utføres senere hvis du avbryter den. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjonen, kan du se hjelpen for oppsettverktøyet eller Nikon-veiledningen for digital fotografering side 134 til Start oppsettverktøyet. Når oppsettverktøyet starter for første gang, vises skjermbildet for valg av språk etter oppstartsskjermbildet (bare i Europa, kunder i andre områder kan gå videre til trinn 2). Språket du velger, brukes i menyene og dialogboksene i oppsettverktøyet. Installere programvare (på CD) 2 Koble kameraet til datamaskinen. Følg trinnene nedenfor for å koble kameraet til datamaskinen ved å bruke den medfølgende USB-kabelen UC-E6. Kontroller at alternativet for USB i kameraet er satt til PTP. Drei programhjulet til a, og slå på kameraet. Velg USB på menyen Interface (Grensesnitt), og kontroller at PTP er valgt. INTERFACE Interface INTERFACE USB Video mode USB PTP Mass storage Confirm Help Slå av kameraet når du har kontrollert kommunikasjonsmetoden. Koble kameraet til datamaskinen ved å bruke den medfølgende USBkabelen UC-E6 (trinn på side 26). Kontroller samtidig at programhjulet er satt til a. Confirm Confirm 24

25 Slå på kameraet. I Windows XP kan vinduet til høyre vises. Klikk Cancel (Avbryt) hvis dette skjer. For Mac OS X kan iphoto startes. Avslutt programmet hvis dette skjer. 3 Angi nettverksinnstillingene. Når skjermbildet for nettverksinnstillinger vises, angir du de riktige innstillingene for det trådløse lokalnettverket på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om de enkelte elementene, kan du se side 135 og 136 i Nikon-veiledningen for digital fotografering. Bruk alle verdier som vises automatisk for hvert element. 4 Angi den trådløse skriveren. Når en skriver er koblet til datamaskinen, velger du skriveren fra hurtigvinduet og skriver inn et navn for den. Du kan skrive ut bilder trådløst fra kameraet via datamaskinen. Hvis det ikke er koblet en skriver til datamaskinen, klikker du Next (Neste). Uansett om en skriver er koblet til kameraet eller ikke, blir det angitt en "profil" for datamaskinen og skriveren i kameraet. Installere programvare (på CD) Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av profilinformasjon (endring av navn, sletting osv.), kan du se side 139 i Nikon-veiledningen for digital fotografering. Hvis du vil ha mer informasjon om metoder for å overføre bilder i modus for trådløs overføring, (inkludert trådløs utskrift), kan du se side 140 til 148 i Nikon-veiledningen for digital fotografering. 25

26 Bruke en USB-tilkobling Overføre og vise bilder Bruke en pålitelig strømkilde Bruk et fulladet EN-EL8-batteri når du overfører bilder mellom kameraet og datamaskinen. Hvis du er i tvil, lader du batteriet før du begynner overføringen. Du kan også bruke strømadaptersettet EH-62C (tilgjengelig separat). Strømadaptersett av annet merke eller annen modell må under ingen omstendigheter brukes. Hvis du vil ha mer informasjon om å overføre bilder med modus for trådløs overføring, kan du se side 140 i Nikon-veiledningen for digital fotografering. Overføre og vise bilder For Windows 98SE/Me/2000 Professional Sett USB-alternativet i kameraet og på datamaskinen til Mass storage (Masselagring). Viktig Hvis du vil ha mer informasjon om USB-alternativet, kan du se side 24. Slå av kameraet når du har kontrollert USB-alternativet. Slå av kameraet. Sett inn minnekortet når du skal overføre bilder på et minnekort. Slå på datamaskinen, og vent til operativsystemet har startet. Koble kameraet til datamaskinen som vist i illustrasjonen, ved å bruke den medfølgende USB-kabelen. Kontroller at kontakten har riktig retning, og sett pluggen rett inn. Ikke bruk makt når du setter den inn eller tar den ut. Kameraet skal kobles direkte til datamaskinen, ikke via en USB-hub (nettverksfordelingsboks) eller et tastatur. USB-kabel UC-E6 26

27 Slå på kameraet. PictureProject Transfer (PictureProject-overføring) vises på dataskjermen. Overføringen starter når du klikker Transfer (Overfør) i PictureProject Transfer (PictureProject-overføring). Alle bilder i internminnet overføres til datamaskinen. Alle bilder på minnekortet overføres til datamaskinen når minnekortet er satt inn i kameraet. Windows Viktig Merknad om å slå på kameraet For Windows kan veiviseren for ny maskinvare startes. Klikk Cancel (Avbryt) for å avslutte veiviseren hvis dette skjer. For Mac OS X kan iphoto startes. Avslutt programmet hvis dette skjer. AutoPlay (Autokjør) (Windows XP Home Edition/Professional) En dialogboks som ligner på den til høyre, vises når kameraet er slått på (hvis USB-alternativet på menyen for kameraoppsett er satt til masselagring, vises dialogboksen "Removable Disk" (Flyttbar disk), ellers vises kameranavnet i dialogboksen). Velg PictureProject Copy pictures to a folder on my computer (Kopier bilder til en mappe på min datamaskin ved hjelp av PictureProject), og klikk OK for å starte PictureProject. Hvis du vil hoppe over denne dialogboksen senere, merker du av for Always use this program for this action (Bruk alltid dette programmet for denne handlingen). Se i referanseveiledningen for PictureProject (på CD) hvis du vil ha informasjon om hva du skal gjøre hvis PictureProject Transfer (PictureProject-overføring) ikke starter automatisk. Overføre og vise bilder 27

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning P R O G R A M VA R E F O R A D M I N I S T R A S J O N AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Med enerett. Paradigm, Paradigm Link og CareLink er registrerte varemerker

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

PROGRAMVARE FOR ADMINISTRASJON AV DIABETESBEHANDLING. Installasjonsveiledning

PROGRAMVARE FOR ADMINISTRASJON AV DIABETESBEHANDLING. Installasjonsveiledning PROGRAMVARE FOR ADMINISTRASJON AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2007, Medtronic MiniMed. Med enerett. Paradigm og Paradigm Link er registrerte varemerker for Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING NORSK LYT1205-010A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D1 DSC Trykt i Malaysia 1003-FO-ID-PJ I dette dokumentet beskrives grunnleggende informasjon

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

B. INSTALLASJON AV PC-PLANLEGGERENS PROGRAMVARE OG DRIVERE

B. INSTALLASJON AV PC-PLANLEGGERENS PROGRAMVARE OG DRIVERE PC-Planlegger installasjonshåndbok PC-Planleggeren er laget for å gjøre din hjemme-pc om til et verktøy innen navigasjonsplanlegging. Ved å bruke de samme C-Map fra Jeppesen elektroniske kartpatroner som

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS Brukerhåndbok for DS150E 1 INNHOLD Hovedkomponent....3 Installasjonsinstruksjoner....5 Konfigurere Bluetooth..26 Diagnostikkprogram....39 Skriv til ECU (OBD)...86 Skanning.89 Historie...94 EOBD-kommunikasjon.....97

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L STRØMADAPTER ADAPTER ETHERNETKABEL (CAT5 UTP) KOBLE KANERAET TIL RUTEREN

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.66 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0...3 Krav til maskin og operativsystem...3 Forberede installasjonen...4 Installere database...4

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter 3-218-420-51 (1) Memory Stick Duo ExpressCard -adapter Brukerhåndbok MSAC-EX1 Norsk Før du begynner å bruke enheten, må du lese disse instruksjonene nøye og oppbevare dem for senere bruk. ADVARSEL! For

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.61 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA. Telefon: +1-937-233-8921

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Eksepsjonell kvalitet og spennende potensial

Eksepsjonell kvalitet og spennende potensial 8, 1 megapiksler 3,5x zoom Vibrasjonsreduksjon 2,5-tommers LCD Eksepsjonell kvalitet og spennende potensial COOLPIX P3 og P4 gir deg uante bildemuligheter i et attraktivt, kompakt kamerahus. Med enestående

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Corentium Rapport & Analyse SW v2.2. Installasjonsguide

Corentium Rapport & Analyse SW v2.2. Installasjonsguide . 2014-12-04 Corentium Rapport & Analyse SW v2.2 Installasjonsguide E-post: info@corentium.com Telefon: +47 468 46 155 www.corentium.com 2 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 HW og SW betingelser... 3 3 Software

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

6,0 megapiksler 3x zoom 2,5-tommers LCD. 6,0 megapiksler 3x zoom 3,0-tommers LCD

6,0 megapiksler 3x zoom 2,5-tommers LCD. 6,0 megapiksler 3x zoom 3,0-tommers LCD 6,0 megapiksler 3x zoom 2,5-tommers LCD 6,0 megapiksler 3x zoom 3,0-tommers LCD Knapp for portrett D-Lighting Uten D-Lighting Forbedre undereksponerte bilder og bilder tatt i motlys. Nikons unike D-Lighting-funksjon

Detaljer

Innhold...1 Introduksjon..2

Innhold...1 Introduksjon..2 0 Innhold Innhold...1 Introduksjon..2 Bruk 2 Systemkrav 4 Bli kjent med kameraet ditt 5 1. Utseende og knapper..5 2. Basisdrift 7 3. Tilkobling til PC.11 4. Laste ned filer fra kamera til PC.11 ArcSoft

Detaljer