Installasjons- og brukermanual. FirePro. Automatisk brannslukkesystem for båt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og brukermanual. FirePro. Automatisk brannslukkesystem for båt"

Transkript

1 FirePro Automatisk brannslukkesystem for båt BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 1 av 46

2 Innhold Bruksanvisning...4 Ved Brann...4 Ved Alarm...4 Ved Feil...4 Alarmer...5 Generelt...5 Kontrollpanel SP Brannslukking...5 Feil...6 Funksjonsbeskrivelse kontrollpanel SP Når anlegget er utløst/avfyrt...7 System komponenter...7 FirePro enheten...7 Kontroll panelet...8 Overvåkning...8 Oppstart...8 Service...9 Generelt årlig service...9 Etter avfyring...9 Prosedyre for utskiftningen av FirePro-enhet...10 Brannslukking med FirePro aerosol og sikkerhet...10 Høye temperatur...10 Varme arbeider...10 Opprydning etter avfyring...10 Siktreduksjon...11 Oksygen nivå...11 Skadevirkninger...11 Farlig gods deklarasjon...11 Installasjon...12 Generelt...12 Forberedelse av arbeidet...12 Utstyr og materiell...12 Verktøy...12 Monteringsrekkefølge...12 Montering av FirePro enhet...13 Begrensninger...14 Kontrollpanelet...17 Tilkoblinger...18 Ledninger og kabler...18 Ekstrautstyr...18 Sensorkabelen...19 Innstillinger av programmeringsbryter...19 Anmerkninger til programmeringstabell...20 Software prioritering...21 Power LED...21 Activated Lysdiode...21 Feilsøking...22 Generelt...22 Power lampen lyser ikke...23 Feillampe lyser ( Fault )...24 BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 2 av 46

3 Kontroller FirePro-enhet...24 Feillampe lyser ( Fault )...25 Kontroller sløyfe 1 - sensorkabel...25 Feilsøkingsprosedyre - sensorkabel...25 Kontroller sløyfe 2 Eksterne detektorer...26 Feilsøkingsprosedyre sløyfe Feillampe lyser ( Fault )...27 Kontroller sløyfe for ekstern manuell utløser...27 Feilsøkingsprosedyre ekstern utløser...27 Alarm lampe lyser...28 Alarm + Activated lampe lyser...29 Utstyr og reservedeler...30 Tilleggsutstyr...31 Tilleggsutstyr og reservedeler...31 Pyroteknisk aktivering...33 Tekniske spesifikasjoner...34 Installasjons sjekkliste...35 Service log...37 Programmering av dip-bryter...37 SAMSVARSERKLÆRING...39 Koblingsskjema standard pakke...40 Koblingsskjema ekstern manuell utløser (opsjon)...41 Koblingsskjema detektorsokkel (opsjon)...42 Koblingsskjema ekstern lyd og lysvarsling (opsjon)...43 Koblingsskjema tilkobling av motorstopp (opsjon)...44 Koblingsskjema tilkobling av alarmkontakter...45 Forhandler:...46 BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 3 av 46

4 Bruksanvisning Ved Brann 1. Stopp motoren og steng drivstoff tilførsel. 2. Kontroller at det ikke er personer i maskinrommet. 3. Steng eventuell ventilasjon og lukk igjen luker/dører. 4. Utløs slukkeanlegget ved samtidig å trykke på begge knappene på slukkepanelet. Hold begge knappene inntrykket inntil lyden fra summeren blir kontinuerlig. 5. Finn håndslukker og vær forberedt på etterslukking. 6. Tenk sikkerhet (redningsvester, nødrakett, varsling). 7. Etter 5 minutter kontrolleres det at brannen er slukket. Husk å beskytte deg selv mot brannen og branngassene. Ved Alarm Når kontrollpanelet gir alarm: 1. Kontroller om det er Brann eller Feil alarm. 2. Ved brannalarm se ovenfor Ved Brann. 3. Ved feil alarm se nedenfor Ved Feil. Ved Feil Når en feil oppstår: 1. Registrer hvilke lamper som lyser og avstill summer ved å trykke på venstre knapp (Silence). 2. Følg feilsøkingsprosedyren på side Når feilen er funnet og rettet, tilbakestilles sentralen ved å trykke på høyre knapp (Reset). Det er ikke mulig å tilbakestille sentralen før feil er rettet. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 4 av 46

5 Alarmer Brannalarm = Alarm lampe lyser og summer lyder kontinuerlig. Slukking = Activated lampe lyser og summer pulserer. Feil = Fault lampe lyser og summer lyder kontinuerlig. Generelt Kontrollpanel SP-1 Kontrollpanel SP-1 er en kombinert brannsentral og slukkesentral for kontroll av FirePro enheter. Sentralen kan tilkobles punktdetektorer (røyk og varme) samt varmedetekterende kabel for varsling av brann. Alarm fra detektorene kan programmeres til automatisk å aktivere FirePro enheter, eller til kun å varsle brann, eller begge deler om ønskelig. Se koblingsanvisninger side 39. Kontrollpanel SP-1 leveres fabrikkinnstilt med varsling ved alarm fra eventuelle tilknyttede detektorer (ikke automatisk slukking). Endring av fabrikkinnstilling utføres ved å slå på/av funksjonsbrytere på sentralens bakside (se tabell side 19) Utganger kan tilkobles ekstern sirene/lys samt relé for automatisk stopp av motor ved brann. Det er også mulig å tilkoble en ekstern manuell utløser knapp. FirePro enheten aktiveres fra sentralens front ved å trykke på begge avfyringsknappene samtidig. FirePro enheten vil da aktiveres etter ca 5 sekunders varsling. I automatisk modus vil alarm fra detektor(er) aktivere FirePro enheten etter 20 sekunds varsling. Lyd kan avstilles ved å trykke på Silence knappen. Alarmen vil fortsatt være aktiv inntil den avstilles ved å trykke Reset knappen. Brannslukking Dersom FirePro enheten er uløst vil lampen Activated lyse og summer og eventuell ekstern sirene/lys pulserer. Lyd kan avstilles ved å trykke på Silence knappen. I automatisk modus, hvor aktiveringen er styrt av tilknyttet detektor(er), vil også Alarm lampen lyse. Ved alarm fra sensorkabelen vil lampe i kontrollpanelet forbli tent inntil sensorkabelen er utskiftet/frakoblet. Frakobles sensorkabelen vil kun feil meldes på kontrollpanelet. Feil lampen vil lyse inntil sensorkabelen er byttet. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 5 av 46

6 Feil Feil indikeres ved følgende situasjoner: Brudd i kabel til FirePro enhet Brudd eller kortslutning i sløyfe for ekstern manuell utløser Brudd i alarmsløyfe 1 Brudd eller kortslutning i alarmsløyfe 2 Feil på lamper i sentralen (Alle lamper er overvåket for brudd). Da alle lamper er doble vil reservelampen overta i en slik situasjon. Feil varsles med kontinuerlig lyd, feil lampe lyser og utgang 1 gir fast styresignal (for styring av ekstern sirene/lys etc.). Funksjonsbeskrivelse kontrollpanel SP-1 Kontrollpanel SP-1 har 2 alarmsløyfer. Sløyfe 1 benyttes primært for tilkobling av varmesensorkabel, mens sløyfe 2 kan tilkobles vanlige punkt røyk- eller varmedetektorer. Ved temperatur >= 105 C vil eventuell tilknyttet sensorkabel tilkoblet sløyfe 1 kortslutte og sentralen gi alarm. Er sentralen programmert til automatisk slukking vil alarmen lyde i 20 sekund før FirePro enheten utløses. I denne modus vil styreutgang 2 aktiveres samtidig med alarm (uten tidsforsinkelse). Denne utgangen kan benyttes til å stenge ventilasjon/vifter og til å stoppe motoren. Styreutgang 1 kan benyttes til ekstra sirene/lys eller annen varsling. Utgangen følger intern summer. Samme vil skje ved alarm fra detektorer tilkoblet sløyfe 2. Som nevnt er det også mulig å la en av sløyfene iverksette automatisk slukking og den andre bare varsle (brannalarm). Hvilken av sløyfene som trigger hva, velges med brytersetting på sentralens bakside. For ekstra sikkerhet kan detektorer tilkobles begge sløyfer, og sentral programmeres til først å aktivere slukking ved alarm på begge sløyfene. Slukking kan også aktiveres ved å samtidig trykke inn og holde knappene på sentralens front inntrykket i ca. 5 sekund. En pulserende lyd bekrefter at manuell slukking aktiveres. Etter ca. 5 sekund blir lyden fast og FirePro enheten utløses. Slukking kan også aktiveres fra eventuell ekstern manuell utløser. Kontrollpanel SP-1 har egen overvåket inngang for tilkobling av ekstern manuell utløser. Hendelsesforløpet blir som beskrevet over ved aktivering av denne inngangen. Brudd eller kortslutning av inngangen gir vanlig feilmelding. Ved brannalarm er lys og lyd signaler faste. Når FirePro enheten er utløst skifter lys og lyd til pulserende. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 6 av 46

7 Intern summer og utgang 1 avstilles ved å trykke inn Silence knappen. Alarm vil være aktiv inntil tilbakestilling (trykking på Reset knappen ). Dersom detektorer fortsatt er aktivert vil summer og utgang 1 igjen aktiveres. Når anlegget er utløst/avfyrt Når anlegget er utløst/avfyrt skal FirePro enheten skiftes før brannslukingsanlegget igjen er funksjonsdyktig. Se Service og Etter utløsing side 9. System komponenter FirePro enheten Kontrollpanel SP-1 sentralen er beregnet til å overvåke og utløse FirePro enheter. Slukkesystemet er basert på FirPro beholdere som aktiveres direkte med en elektrisk impuls fra kontrollpanelet. Beskyttelses deksel Retningsplate Kjølemiddel gitter Kjemisk kjølemiddel Kjølemiddel gitter Pyroteknisk lunte (Intern tenn innretning) Avstandsring Aerosol dannende masse Elektrisk aktivator Aluminiums hylse Tilkobling utløser/avfyring FirePro er utviklet i forbindelse med romfartsteknologien til bekjempelse av brann i tekniske installasjoner på avfyringsramper og raketter. FirePro kan aktiveres elektrisk og/eller pyroteknisk. Ved aktivering starter en kjemisk prosess som danner aerosoler som slukker brannen. FirePro er et fast stoff, og ikke under trykk på beholderne. Dette betyr enkel installasjon og minimalt med vedlikehold. FirePro skader ikke miljøet, og påfører ikke skade på utstyret som beskyttes. FirePro er ikke direkte skadelig for mennesker, men er ubehagelig å innånde. Derfor brukes FirePro i "ikke bemannede" rom. FirePro beholderne finnes i flere varianter, FirePro beholderne kalles FP enheter (Fire Protection - Aerosol Generator). BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 7 av 46

8 Hvordan virker FirePro aerosol generatorer Prinsippet for slukking med FirePro aerosol generatorer er unik. Et spesielt kompakt kjemisk stoff produserer partikler og gasser av mikroskopiske størrelser når det blir antent. Dette er i hovedsak gassblandinger av CO 2, kaliumnitrat, kalium karbonat, magnesium og resin polymer. Før aerosolet kommer ut av dysen blir det avkjølt igjennom et kjemisk kjølemiddel. Dette absorberer mye av varmen, og muliggjør en homogen 3-dimmensjonal fordeling av slukkerøyken uten flammer. Brannen slukkes ved en inhibitering av selve kjedereaksjonen i brannen og ved kjøling. Det faste aerosolet sammen med det kjemiske kjølemiddelet og antenningsenhet er bygget inn i en beholder med en eller to endeplater (dyser). Størrelsen varierer alt etter hvor mye masse de inneholder. Aerosolet antennes ved at strøm tilføres den elektriske tennsatsen. Alternativt vil tennsatsen aktiveres ved åpen flamme med temp. over 172 eller ved temperaturer høyere enn 300 på selve FirePro enheten. Kontroll panelet BRD Kontrollpanel SP-1 er et kompakt kontrollpanel tilpasset standard instrumentmoduler (VDO). Panelet er robust og vanntett. Ledninger for detektorer, spenning, FirePro enhet etc. tilkobles på rekkeklemmer plassert på sentralens bakside. Overvåkning Alle innganger overvåkes kontinuerlig når kontrollpanelet er tilkoblet spenning. Brudd eller kortslutning på inngangene gir feilmelding. Oppstart Når spenning til kontrollpanelet tilkobles starter en oppstart prosedyre hvor alle lamper lyser i sekvens og summer aktiveres med et kort støt. Når denne sekvensen er ferdig vil systemet være slått på. Forutsatt ingen alarm på sløyfer og at tenning er slått på, vil Power lampe lyse. Denne lyser ikke før tenning er slått på (strømbesparende). Ved å holde inne Silence knappen mens spenning tilkobles settes panelet i test modus (se teknisk datablad for nærmere beskrivelse). Alle innganger og utganger kan da testes. Viktig! Husk å frakoble FirePro enhet før gjennomføring av en slik test. Eventuelt kan FirePro enhet erstattes med en testlampe (12 v 2W). BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 8 av 46

9 Service Generelt Kontrollpanel SP-1 krever ikke spesielt vedlikehold da systemet er selvovervåkende. Imidlertid bør systemets tilstand jevnlig kontrolleres visuelt for å avdekke og utbedre eventuelle skader før det oppstår feil på anlegget. Før arbeid på systemet skal alltid - FirePro enheten(e) kobles fra. Den visuelle kontroll bør omfatte: Kontroller alle ledninger er godt festet og at det ikke er skader på isolasjonen. Kontroller at alle koblinger/koblingsbokser er forsvarlig tette/forseglede. Fuktighet og irr i koblinger/koblingsbokser kan medføre at anlegget i verste fall løser ut. Kontroller utskiftingsdato for FirePro enheten (skal ikke være over 10 år). Dato for utskifting vil stå notert på selve FirePro enheten. Kontroller at FirePro enheten ikke er skadet og at beslaget er forsvarlig festet. Kontroller at ingen ting er plassert foran FirePro enhetens utblåsingsdyse(se tabell med montasjeavstander side 14). 10 årlig service FirePro enheten skiftes. Se prosedyre for skifting av FirePro enhet side 10. For destruksjon av de ikke utløste/avfyrte FirePro enheter kontakt: BVS AS Ryfylkegaten STAVANGER Tel.: Fax: Distributør: Etter avfyring FirePr enheten skal erstattes med ny når den er utløst. Hvis FirePro enheten er utløst med sensorkabel skal denne også skiftes. Se avsnittene FirePro enheten og sensorkabel i kapittelet Installasjon. FirePro enheten inneholder ingen skadelige stoffer og kan kastes sammen med alminnelig avfall. Retur av brukt FirePro enhet til Trygg Skandinavia AS eller en av våre distributører gir rett til kjøp av ny til spesialpris. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 9 av 46

10 Prosedyre for utskiftningen av FirePro-enhet 1. Avbryt forsyningsspenningen til kontrollpanelet 2. Koble fra tilkobling i FirePro enheten 3. Demonter FirePro enhetene fra beslaget 4. Demonter gammel og installer ny sensorkabel (dersom denne er aktivert) 5. Monter FirePro enheten i beslaget 6. Koble til ledninger i FirePro enheten 7. Tilkoble forsyningsspenningen til kontrollpanelet 8. Sett tenningen på 9. Kontroller at kontrollpanelet ikke melder om feil Brannslukking med FirePro aerosol og sikkerhet En av hovedfordelene ved aerosol fremfor kjemiske slokkingsmidler er at det ikke dannes giftige spaltningsprodukter eller korrosive syrer når aerosolen utsettes for varme overflater eller flammer. Av sikkerhetsmessige grunner skal det allikevel treffes forholdsregler slik at mennesker ikke utsettes for atmosfæren i rommet etter en slukking med Aerosol. Ventilering av motorrommet etter slukking med Aerosol bør, hvor mulig, skje direkte til det fri. Mennesker må ikke gå inn i området hvor Aerosol er avfyrt før dette er blitt grundig ventilert. Innånding av brannens spaltningsprodukter eller FirePro aerosolet bør unngås. Dersom det allikevel er nødvendig å gå inn i området før ventilering skal åndedrettsvern eller pusteutstyr benyttes. Høye temperatur Under avfyring av FirePro enheten vil temperaturer komme opp i ca. 250 C i ved dysemunningen. Utenfor sikkerhetsgrensen kommer temperaturen ikke over 75 C. Det er derfor viktig at sikkerhetsavstanden overholdes ved installasjon (se tabell side 14). Etter avfyring er FirePro enheten meget varm. Bruk kraftige hansker dersom enheten skal håndteres innenfor 15 minutter etter avfyring. Varme arbeider Åpen ild eller langvarig temperatur over 300 C (105 eller 180 C for sensor kabelen) kan forårsake aktivering av FirePro enheten. Det må derfor ikke arbeides med åpen ild i nærheden av FP en. Dersom det skal utføres varme arbeider skal FirePro enheten fjernes før arbeidet påbegynnes. Opprydning etter avfyring Etter at alle aerosol partiklene har lagt seg bør støvet fra FirePro enheten støvsuges, blåses, børstes og/eller vaskes bort. Dersom støvet blir liggende og trekker fuktighet, kan dette bli elektrisk ledende. Beskyttelseshansker og briller bør benyttes. Åndedrettsvern eller friskluft utstyr bør benyttes. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 10 av 46

11 Siktreduksjon FirePro generatorene er beregnet til bruk i ubemannede rom hovedsakelig pga. dårlig sikt forårsaket av aerosolen under og etter avfyringen. Oksygen nivå FirePro generatorene slukker brannen kjemisk ved å angripe flammenes kjedereaksjon. Brannen slukkes ikke ved oksygen fortrengning. Oksygennivået vil forbli nærmest uendret under og etter slukkingen. Giftighet. Uaktsom eksponering av aerosolet bør alltid unngås. Anvisningene her omhandler kun forholdsregler etter uaktsom eksponering av FirePro aerosoler uten at det har vært en brann. Hovedbestanddelen av FirePro aerosol er fast kaliumnitrat, kaliumkarbonat, magnesium og resinpolymer. Ved normal slukkekonsentrasjon er innholdet av disse stoffene så lave at det ikke er noen helserisiko. Imidlertid kan det være en liten potensiell fare i spaltningsprodukter fra selve forbrenningen. Dette kan være karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksid (NO), som begge i selv små mengder er farlige. Giftigheten avhenger av den faktiske konsentrasjon som oppnåes, og i hvor lang tid man eksponeres for stoffene. Ubeskyttet opphold i FirePro aerosol atmosfæren fra et standard system i opp til 5 minutter, betegnes som å være en mindre sunnhetsrisiko. Eksponeringen kan forårsake irritasjon av slimhinner og øyne. Skadevirkninger Et biprodukt av Firepro aerosolgenereringen er fine kaliumkarbonat partikler, - såkalte oppløselige mikro størrelse partikler. Disse partiklene er så små at de kan innåndes av personer uten åndedrettsvern. Det er ikke påvist at innånding av disse har noen skadelig virkning. Alvorlige skader fra innånding av mikro størrelse partikler skyldes oftest ikke oppløselige partikler. Der foreligger Europeiske regler for opphold i rom med fine partikler. Ytterligere beskrivelse kan finnes i BS EN 481:1993 & BS EN 451:1992 Farlig gods deklarasjon FirePro kommer inn under klasse 4.1 Farlig gods i overensstemmelse med United Nations Farlig Gods Klassifikasjon kode. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 11 av 46

12 Installasjon Generelt Før arbeidet påbegynnes skal motoren være stanset og batteriets + pol være fjernet. Batteripolen tilkobles ikke før installasjonen er ferdig. Forbered derfor installasjonen meget nøye slik at alt nødvendig materiell og verktøy er tilgjengelig før arbeidet påbegynnes. Advarsel FP enheten kan aktiveres ved påvirkning med flammer og høy temperatur. Unngå derfor å utsette FP enheten for kraftig varmepåvirkning eller direkte sollys over lengre tid. Forberedelse av arbeidet Følgende utstyr/materiale bør være klargjort: Utstyr og materiell 1. Brannsikker og skjermet kabel type Radox FR125 2x0,75 (5m) 2. Ledig uttak på sikringsboksen (min 2 Amp) 3. Koblingsboks (ELE ) 4. Festemateriell 5. Eventuell sensorkabel for varmedeteksjon. 6. Klebeskilt Advarsel 7. Klebeskilt Service Verktøy 1. Håndverktøy, skrujern og avbiter 2. Boremaskin med 3.0 & 10 mm bor 3. Hullsag Ø 60mm (dersom SP-1 skal felles inn i interiøret) Monteringsrekkefølge 1. Stopp motoren og fjern batteriets + pol 2. Merk opp og sag ut hull for kontrollpanel. Alternativt kan panelet monteres i ledig instrument modul, eller det kan benyttes på veggboks. Kontrollpanelet SP-1 plasseres slik at det er lett tilgjengelig. Adkomsten til panelet må ikke kunne bli begrenset av brann i motorrommet. 3. Monter FirePro enhet og eventuelle detektorer, ekstern manuell utløser og/eller sensorkabel 4. Monter koblingsboksen i/ved motorrommet 5. Monter kabel fra SP-1 til koblingsboksen (for tilkobling til FirePro enhet) BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 12 av 46

13 6. Monter kabel fra SP-1 til koblingsboks (for tilkobling av sensorkabel) 1 7. Monter kabel fra SP-1 til koblingsboks (for tilkobling av punktdetektor) 2 8. Monter kabel fra SP-1 til eventuell ekstra manuell utløser (Radox 125 FR 2x 0,75 mm 2 ) 9. Trekk ledning fra SP-1 til tenningsbryter (1x 0,75 mm 2 ) 10. Trekk ledninger fra sikringsboks til kontrollpanelet (2x1,5mm 2 ) 11. Monter kabel for eventuelt ekstra utstyr (sirene/lys, ventilasjon og/eller automatisk motorstopp) 12. Koble til detektorer/sensorkabel til koblingsboksen 13. Koble til eventuell ekstern sirene/lys 14. Koble til annet ekstrautstyr (styring av ventilasjon og/eller motorstopp) 15. Koble til eventuell ekstra manuell utløser 16. Koble til ledning fra hovedbryter (tenning) til kontrollpanelet 17. Koble til ledninger for spenning i sikringsboksen og i kontrollpanelet Velg riktig dip-bryter innstilling for installasjonen 19. Kontroller igjen alle tilkoblinger 20. Koble til batteriet 21. Kontroller Power lys i kontrollpanelet når hovedbryter (tenning) er slått på. 22. Kontroller at det ikke indikeres Alarm eller Activated på kontrollpanelet. Fault lampe vil lyse for indikasjon at FirePro enhet ikke er innkoblet. 23. Dersom alt er i orden kobles igjen batteriets + pol fra og tenning slås av 24. Koble til FirePro enheten 25. Koble til batteriets + pol 26. Slå på tenningen 27. Etter oppstartssekvensen skal nå kun Power lampen lyse. 28. Monter klebeskilt med advarsel og betjeningsanvisning ved siden av kontrollpanelet og eventuelt ekstern manuell utløser. 29. Monter klebeskilt med serviceangivelse på FirePro enheten. 30. Fyll ut installasjonsdata i vedlikeholdsprotokollen og gå igjennom sjekklisten på side 35. For eventuell feilsøking benyttes prosedyrer under kapittelet Feilsøking. Kontrollpanelet skal være lett tilgjengelig ved en eventuell motorbrann. Montering av FirePro enhet FP enheten skal monteres slik at aerosolen kan fordeles over hele motoren, den bør ikke monteres på steder hvor den er utsatt for sterk varme eller mye fuktighet. Overhold den sikkerhetsavstanden som er angitte på side Dersom sensorkabel skal benyttes for brannalarm eller automatisk avfyring (Radox 125 FR 2x0,75 mm 2 ) Ved eventuell ekstra detektor for alarm og/eller automatisk avfyring (4 leder kabel 0,75mm 2 ) Husk at + skal sikres med 3 A sikring. Må ikke kobles direkte til batteri uten sikring. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 13 av 46

14 Beslaget til FP enheten skrues fast slik FP enheten har tilstrekkelig fritt rom i utløsnings/ avfyringsretningen. Det er viktig at FP enheten ikke peker direkte inn i en vegg, eller i en retning hvor en feilaktig avfyring kan være til fare for personer eller materiell. Dersom FP enheten er av typen med avfyring i en retning (kun et beskyttelsesdeksel) bør den monteres slik at den under avfyring vil skyte ut over motoren. Ved avfyringsdyse i to retninger (to beskyttelsesdeksel) skal FP enheten monteres i midten av motorrommet. Dersom det er tilkoblet mer enn en FP enhet til kontrollpanelet er det viktig at FP enhetene tilkobles i serie (for overvåking av begge enheter). Se side 10 for sikkerhetsanvisninger vedrørende installasjonen av FP enheten. Begrensninger Aerosolet er varmt når det løses ut i motorrommet og har derfor en tendens til å stige opp pga. lav egenvekt i forhold til luft. For å få en jevn fordeling i rommet er det derfor viktig at romhøyden begrenses til oppgitt i tabell. Høyde begrensning FP-100 0,2 m FP-200 0,6 m FP-500 0,7 m FP ,8 m FP ,4 m FP ,6 m FP ,0 m FP ,2 m Sikkerhetsavstand FP-100 0,4 m FP-200 1,4 m FP-500 1,8 m FP ,0 m FP ,0 m FP ,5 m FP ,0 m FP ,0 m Av hensyn til mulig risiko for høye temperaturer innenfor sikkerhetsavstanden skal ovenstående avstand til følsomme materialer alltid overholdes. Det er videre viktig å være oppmerksom på at større åpninger i motorrommet vil medføre lekkasje av FirePro aerosolet ved avfyring. I verste fall kan dette bety at en eventuell brann ikke slukkes. Stenging av spjeld og stopping av motor og eventuell ventilasjonsvifter må derfor gjøres før FirePro enheten avfyres. Det er viktig å stoppe motor, stenge ventilasjonsspjeld og vifter før aktivering av slukkesystemet. Utlufting av FirePro aerosol kan medføre at brannen ikke lar seg slukke. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 14 av 46

15 Typisk installasjon av Mono type FirePro enhet med feste brakett (klemmebånd) Bolt M6 & skive 2. Feste brakett 3. FP enhet 4. Mutter M6 & skive 1 & 4 FirePro festes med de medfølgende båndklammer og /eller braketter. For MONO type FirePro Generator festes båndklammeret på midten av enheten. For andre typer FirePro enheter skal det benyttes braketter/montasjebeslag etter størrelse og festemuligheter FirePro beholderne er konstruert i kraftig aluminium og inneholder et aerosolgenererende kjemikalie i fast form. Ingen av komponentene i MAG enheten er under trykk. Dyse(er) er i enden av enheten. Tabellen under viser type og størrelse, samt innhold av aerosol og gir en oversikt over hvor mye hver enhet beskytter av volum. MAG (manuell aerosol generator) Typisk installasjon av FirePro enhet med klemmebånd og ende brakett BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 15 av 46

16 BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 16 av 46

17 FirPro modell Aktivering Vekt gram Høyde mm Diameter Tid sek. min. Tid sek maks Utblås m FP-8 TH , FP-20 TH , FP-100 E&TH FP-200M M FP-200 E&TH FP-500 E&TH , FP-1000M M FP-1200C E&TH FP-2000 E&TH x340x FP-3000 E&TH x340x FP-6300C E&TH x310x q Dyser Aktivering: TH=Thermocord M=Manuell E=Elektrisk q=basis kvantum aerosol (i.gr.) per m 3 Hver FirePro-enhet er utstyr med en elektrisk tilkoblingskabel og en pyroteknisk tilkobling. En lunte kan monteres til den pyrotekniske tilkoblingen, og muliggjør aktivering ved temperaturer over 172. Temperaturer =< 300 på selve FirePro-enheten medfører pyroteknisk aktivering Kontrollpanelet Terminalene er skrueterminaler. Ledningene avisoleres på det stykke som settes inn i klemmen og skruen på oversiden skrues i til ledningen sitter fast. Det anbefales at det kun tilkobles en ledning i hver terminal. Skruterminalene kan tilkobles ledninger med maksimalt kvadrat 1,5 mm 2. DIP bryter Kablenes ytterkappe fjernes i en lengde av ca. 30 cm og kun lederne føres frem til skruterminalene. Selve kabelen strekkavlastes ved å benytte kabelklammer eller at de festes til andre kabler med strips. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 17 av 46

18 Tilkoblinger 1 Til kobles batteriets pluss pol +12V eller + 24 V (husk sikring 3A). 2 Tilkobles batteriets minus pol. 3 Tilkobling av FirePro enhet. 4 Tilkobling av FirePro enhet. 5 Tilkobling av sløyfe 2 (+). 6 Tilkobling av sløyfe 2 (GND). 7 Tilkobles eventuell ekstern manuell utløser (+). 8 Tilkobles eventuell ekstern manuell utløser (GND). 9 Styreutgang 1 (+) for tilkobling av sirene/lys, relé etc. Maks 1,8A belastning. 10 Styreutgang 1 og 2 (felles GND) for tilkobling av sirene/lys, relé etc. 11 Styreutgang 2 (+) for tilkobling av ventilasjonsstyring, motorstopp etc. Maks 1,8A belastning. 12 Tilkobling av sløyfe 1 (+). Benyttes for tilkobling av sensorkabel (varmedetekterende kabel som kortslutter ved alarm). 13 Tilkobling av sløyfe 1 (GND). 14 Tilkobling av + 12/24 V fra tenningslås. Husk å kontroller at tenningens bryter forsynes fra batteriets pluss pol. Ledninger og kabler Ledningene fra kontrollpanelet til sensorkabelen og FirePro enheten skal være kortest mulige. Ledninger skal ha et tverrsnittareal på minimum 0,75 mm 2 og kan maksimalt ha en lengde på 20 m. Ekstrautstyr Lydgivere og lys/blinklys bør plasseres så de lett kan høres og sees fra fører plass. Det kan om ønskelig tilkobles ekstra lydgivere eller lys/blinklys slik at det høres og ses fra andre steder. Det er også mulig å tilkoble sentralens utgang 1 til eksisterende lydgivere eller varslingsenheter (se koblingsskjema side 42). Blinklys og lydgivere skal kunne sees og høres tydelig. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 18 av 46

19 Sensorkabelen Sensorkabelen leveres komplet med endemotstand, og skal kun tilkobles i den ene enden for å fungere. Kabelen monteres på en slik måte at en brann i motorrommet vil varme opp kabelen. Kabelen festes med medfølgende kabelstrips eller kabelklips. Den bør om mulig monteres ganske løst slik at flammene fra en motor brann kan komme til fra flere sider. Ved plasseringen skal man passe på at sensorkabelen ikke plasseres umiddelbart over varme eksosrør og lignende, da sensorkabelen aktiveres ved 105 C. Når sensorkabelen monteres er det viktig at den ikke beskadiges, feste strips må ikke strammes så hardt at ledningene inne i kabelen blir trykket sammen. Sensorkabelen må ikke kortsluttes! Innstillinger av programmeringsbryter Bang! Bang! 1=på 0=av X=ingen betydning AV PÅ Summer kontinuerlig Summer pulserende Fabrikkinnstilling = alle av DIP SW Sløyfe 1 = ALARM X X Sløyfe 2 = ALARM 1 0 X X 2 Sløyfe. 1 & 2 = ALARM ( ) 3 Sløyfe 1 = ALARM X X Sløyfe 2 = ALARM 0 0 X X 5 Sløyfe 1 = ALARM X X Sløyfe 2 = ALARM 0 1 X X 7 Manuell aktivering fra sentral X X X X 8 (Ved å trykke begge knapper) Aktivering av ekstern utløseknapp X X X X 9 (Løft lokket og knus glasset) Sløyfe 1 = FEIL (Brudd i kabel eller tilkobling) X X X X 10 Sløyfe 2 = FEIL (Brudd eller kortsl. I kabel) X X X X 11 Feil på sløyfe til ekstern utløseknapp (brudd eller X X X X 12 kortslutn.) Brudd i kabel til, eller i FP enhet X X X X 13 Utgang 1 kontinuerlig Utgang 1 pulserende Utgang 2 Tidsforsinket avfyring Momentan avfyring Rød lysdiode (ALARM) Rød lysdiode (Activated) Gul lysdiode (Fault) Anmerkninger Indikerer alarmsituasjon. Indikerer aktivering av FP enhet (Avfyring). Indikerer at FP enhet er aktivert (Bekreftelse). BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 19 av 46

20 Indikerer feilsituasjon. Bruk en kulepenn eller lignende for å sku av/på dip bryterne. Etter at bryteren er programmert klistres den medfølgende beskyttelseslapp over bryteren. Anmerkninger til programmeringstabell 1. Sløyfe 1 programmert til automatisk å avfyre FirePro enhet etter en 20 sekunds forsinkelse. (Alarm tidspunkt + 20 sekund= avfyring avfirepro enhet). Detektorer kan enten være sensorkabel (varmelinjedetektor) eller punktdetektorer (røyk eller varme). Sløyfen skal termineres med en endemotstand på 47kΩ. Alarmsituasjon inntreffer når sløyfen kortsluttes. Brudd i sløyfen utløser feilalarm. Alarmkontakter må være åpne (NO) i normalstilling. 2. Sløyfe 2 programmert til automatisk å avfyre FirePro enhet etter en 20 sekunds forsinkelse. (Alarm tidspunkt + 20 sekund= avfyring avfirepro enhet). Detektorer kan være punktdetektorer (røyk eller varme) eller smeltetråd. Sløyfen skal termineres med en motstand på 47kΩ i serie med alarmkontakten og en annen på 47kΩ i parallell med den første motstanden og alarmkontakten (alarmkontakten skal være normalt lukket - NC). Alarmsituasjon inntreffer når alarmkontakt åpner (47 kω på sløyfe inngang). Brudd (uendelig motstand) og kortslutning (0Ω) på sløyfen utløser feilalarm. Normalsituasjon er sløyfemotstand på 23,5 kω. 3. Sentralen er programmert til å avfyre FirePro enhet når både sløyfe 1 og sløyfe 2 gir alarm samtidig. Ved alarm på bare en av sløyfene gis vanlig alarmvarsling. (Alarm på sløyfe 1 + alarm på sløyfe sekund= avfyring av FirePro enhet). 4. Sløyfe 1 programmert til å gi alarmvarsel. Detektorer kan være en eller flere punktdetektorer (røyk eller varme), CO- eller propan detektorer, vannlekkasjedetektor mv. Sløyfen skal termineres med en endemotstand på 47kΩ. Alarmsituasjon inntreffer når sløyfen kortsluttes. Brudd i sløyfen utløser feilalarm. Alarmkontakter må være åpne (NO) i normalstilling. 5. Sløyfe 2 programmert til å gi alarmvarsel. Detektorer kan være en eller flere punktdetektorer (røyk eller varme), CO- eller propan detektorer, vannlekkasjedetektor, smeltetråd mv. Sløyfen skal termineres med en motstand på 47kΩ i serie med alarmkontakten og en annen på 47kΩ i parallell med den første motstanden og alarmkontakten (alarmkontakten skal være normalt lukket - NC). Alarmsituasjon inntreffer når alarmkontakt åpner (47 kω på sløyfe inngang). Brudd (uendelig motstand) og kortslutning (0Ω) på sløyfen utløser feilalarm. Normalsituasjon er sløyfemotstand på 23,5 KΩ. 6. Sløyfe 1 programmert til å overvåke om FirePro enhet har blitt avfyrt. Detektorer kan være termoføler (bimetall bryter) eller sensorkabel (varmelinjedetektor). Sløyfen skal termineres med en endemotstand på 47kΩ. Alarmsituasjon inntreffer når sløyfen kortsluttes. Brudd i sløyfen utløser feilalarm. BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 20 av 46

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRANNSLOKKE SYSTEM. FPX104C Manuelt betjent system. Installasjon - og brukermanual

BRANNSLOKKE SYSTEM. FPX104C Manuelt betjent system. Installasjon - og brukermanual BRANNSLOKKE SYSTEM FPX104C Manuelt betjent system Installasjon - og brukermanual Innhold Side 3: Bruksanvisning Side 4: Generelt Side 5: Tekniske data Side 6: Kalkulasjon Side 7: Hvordan FirePro virker

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier...

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier... AutroBeam 100 Linjedetektor Installasjon- og igangkjøringshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... P-AB100/DN - Rev. D, 020214 1 Autronica P-AB100/CN- ire and Security Rev. ASD Tx AutroBeam 100 Rx AutroBeam

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket

Brannvarslingsanlegg for landbruket Brannvarslingsanlegg for landbruket Installasjonsveiledning Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er for vanskelig for vanlige røykdetektorer.

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema Trådløs fjernstart system som tilleggsutstyr til ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper dette

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele

BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele Rev:1 ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med hovedstrømsbryter

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Systembeskrivelse Nyeste produkt fra Waterguard, NRL SmartStopp, er en dørbryter som trådløst stenger og åpner vanntilførselen i boligen. Systemet har dessuten

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET homeguard Smokesense + Presence for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense + Presence for

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET homeguard Smokesense for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for kjøkken som er basert på såkalt

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2 MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2 1 ventil 1/2 : NRF 5648184 2 ventiler 1/2 : NRF 5648185 1 ventil 3/4 : NRF 5648186 KOMPONENTER I PAKKEN ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❶ MAGNETVENTIL (1

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer