POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM"

Transkript

1 POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM Du kan overføre data mellom treningscomputeren og nettjenesten polarpersonaltrainer.com med Polar WebSync 2.x-programvare og en Polar DataLink-dataoverføringsenhet, en Polar FlowLinkdataoverføringsenhet eller en USB-kabel. Du kan laste ned Polar WebSync 2.x kostnadsfritt fra polarpersonaltrainer.com APPLIKASJONER / NEDLASTINGER. Klikk på PC MS Windows (XP/Vista/7), så hjelper installasjonsveiviseren deg gjennom installasjonen. Du kan ikke ha WebSync 1.x.x og WebSync 2.x installert på samme datamaskin. For dataoverføring vil du også trenge en Polar DataLink- eller Polar FlowLink-dataoverføringsenhet. Bruk Polar DataLink sammen med Polar RCX3-treningscomputer, Polar RCX5-treningscomputer og Polar CS500- sykkelcomputer, og Polar FlowLink sammen med Polar FA20-aktivitetscomputer og Polar FT7-, FT40-, FT60-, FT80- og RS300X-treningscomputere. Bruk en USB-kabel med Polar RC3 GPS treningscomputer. Hvis dataoverføringsenheten ikke følger med i produktesken, kan du kjøpe den separat som tilbehør. DATAOVERFØRING MED POLAR WEBSYNC OG DATALINK Bruk WebSync og DataLink-dataoverføringsenheten sammen med Polar RCX3-treningscomputer, Polar RCX5-treningscomputer og Polar CS500-sykkelcomputer. SYNKRONISERE FOR FØRSTE GANG For å unngå forstyrrelser under dataoverføring bør du unngå å ha på deg WearLink -sender W.I.N.D. Kontroller også at du har slått av aktive Bluetooth- og WiFi-tilkoblinger.

2 1. Kontroller at WebSync-ikonet vises på datamaskinens oppgavelinje. Hvis ikonet ikke vises, starter du WebSync fradatamaskinens skrivebordsikon. WebSync-ikonet er rødt hvis WebSync ikke har oppdaget noen treningscomputere. Ikonet lyser grønt etter at treningscomputer(e) er funnet. 2. Dobbeltklikk på WebSync-ikonet på oppgavelinjen. 3. Vinduet Velkommen vises. Velg Synkroniser hvis du vil overføre treningsdata. Velg Treningscomputer hvis du vil koble til treningscomputeren og endre innstillinger eller eksportere treningsfiler. Du finner mer informasjon i Treningscomputer. Du kan også starte synkroniseringen ved å høyreklikke på WebSync-ikonet på oppgavelinjen og velge Synkroniser. 4. Koble dataoverføringsenheten (DataLink) til USB-porten på datamaskinen.

3 5. RCX3 og RCX5: Aktiver treningscomputeren hvis den er i strømsparingsmodus ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Velg Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren. CS500: Aktiver treningscomputeren hvis den er i strømsparingsmodus med et langt trykk på en hvilken som helst knapp.

4 6. Etter noen sekunder vises vinduet Velg treningscomputeren med en liste over treningscomputere som er oppdaget. Listen viser modellen og identifikatornummeret for oppdagede treningscomputere. Hvis treningscomputeren din ikke vises på listen, må du kontrollere at den er aktivert (se trinn 5). Velg treningscomputeren og klikk på Neste, eller dobbeltklikk på treningscomputeren på listen. Om nødvendig kan du kontrollere identifikatornummeret for CS500 ved å bla til CONNECT (Koble til) og trykke to ganger på START (den røde knappen). RCX3- og RCX5-identifikatornummeret vises på treningscomputeren når Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) er valgt og treningscomputeren kobler til WebSync.

5 7. Vinduet Godkjenner WebSync åpnes. Meldingen Godta tilkoblingen "nummer" fra treningscomputeren "nummer" vises. Godta tilkoblingen ved å trykke på OK eller velge YES (Ja) på treningscomputeren. Tilkoblingen av WebSync og treningscomputeren starter. Hvis tilkoblingen mislykkes, vil meldingen Oppretting av en tilkobling mellom WebSync og treningscomputeren "nummer" mislyktes. Prøv på nytt. vises. Lukk meldingen ved å klikke på OK. - Start en ny tilkobling fra treningscomputeren på følgende måte: RCX3 og RCX5: Trykk på BACK (Tilbake). Velg Start synchronizing (Start synkronisering). CS500: Trykk på Start. - Fortsett fra trinn 6.

6 Du kan trykke på Tilbake fra vinduet Godkjenner WebSync for å gå tilbake til listen over oppdagede treningscomputere, hvis du for eksempel har valgt feil treningscomputer. 8. Angi brukernavnet og passordet for polarpersonaltrainer.com. Hvis du velger Husk meg, vil ikke WebSync be om kontoinformasjon den neste gangen du starter synkronisering eller kobler til treningscomputeren. Synkroniseringen starter når treningscomputeren er oppdaget og tilkoblet. Dette valget kan fjernes i Brukerinnstillinger. Du finner mer informasjon i Polar WebSync-synkroniseringsinnstillinger. Du kan velge at polarpersonaltrainer.com skal åpnes automatisk etter synkronisering ved å merke av i ruten. Hvis synkroniseringen mislykkes, åpnes ikke polarpersonaltrainer.com. Hvis du ennå ikke har registrert deg på polarpersonaltrainer.com, klikker du på koblingen Klikk her for å registrere deg. Klikk på Neste. Kontroller at RCX3 eller RCX5 synkroniseres eller at CS500 er aktivert før du klikker på Neste.

7 9. Synkroniseringen starter. 10. Meldingen Synkronisering er fullført informerer deg om at synkroniseringen var vellykket.

8 Hvis synkroniseringen mislykkes, kan du gå til Feilsøking for å få mer informasjon om hva du kan gjøre. 11. Klikk på Avslutt. Det opprettes en tilkobling mellom treningscomputeren og WebSync under den første synkroniseringen, noe som betyr at identifikatoren for treningscomputeren er lagret i WebSync-minnet. SYNKRONISERING ETTER AT DET ER OPPRETTET EN TILKOBLING MELLOM TRENINGSCOMPUTEREN OG WEBSYNC 1. Kontroller at WebSync-ikonet vises på datamaskinens oppgavelinje. Hvis ikonet ikke vises, starter du WebSync fra datamaskinens skrivebordsikon. 2. Koble dataoverføringsenheten (DataLink) til USB-porten på datamaskinen, og aktiver treningscomputeren. 3. CS500-brukere A) Hvis du har nye data på treningscomputeren eller har endret innstillingene, starter synkroniseringen automatisk hvis Husk meg er valgt. B) Hvis du ikke har valgt Husk meg, kan du starte synkroniseringen ved å høyreklikke på WebSync-

9 ikonet på datamaskinens oppgavelinje og velge Synkroniser, eller du kan dobbeltklikke på WebSyncikonet og velge Synkroniser. - Hvis WebSync bare finner din treningscomputer, åpnes vinduet Angi brukernavn og passord. Fortsett fra trinn 8 i kapittelet Synkronisere for første gang. - Hvis WebSync finner flere treningscomputere, åpnes listen over oppdagede treningscomputere. Dobbeltklikk på treningscomputeren din fra listen. Vinduet Angi brukernavn og passord åpnes. Fortsett fra trinn 8 i kapittelet Synkronisere for første gang. C) Hvis treningscomputeren er i strømsparingsmodus, åpnes vinduet Oppdagede treningscomputere. Når du aktiverer treningscomputeren, vises den på listen. Velg treningscomputeren og klikk på Neste. Hvis du har valgt Husk meg, starter synkroniseringen. Hvis du ikke har valgt Husk meg, åpnes vinduet Angi brukernavn og passord. Fortsett fra trinn 8 i kapittelet Synkronisere for første gang. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, kan du starte den manuelt ved å dobbeltklikke på WebSync-ikonet på oppgavelinjen eller høyreklikke på ikonet og velge Synkroniser. Velg Connect-modus (Tilkobling) fra treningscomputeren for å fremskynde igangsettelse av synkronisering. RCX3- og RCX5-brukere Hvis du har nye data eller har endret innstillinger i treningscomputeren og A) - AutoSync i treningscomputeren er satt til On (På) - Husk meg i WebSync er valgt => starter synkroniseringen automatisk. B) - AutoSync i treningscomputeren er satt til On (På) - Husk meg i WebSync ikke er valgt => Start synkroniseringen ved åhøyreklikke på WebSync-ikonet på datamaskinens oppgavelinje og velge Synkroniser, ellerdobbeltklikk på WebSync-ikonet og velg Synkroniser. Velg treningscomputeren din fra listen, og angi brukernavn og passord. Synkroniseringen starter. C) - AutoSync i treningscomputeren er satt til Off (Av) - Husk meg i WebSync er valgt => Start synkroniseringen ved åhøyreklikke på WebSync-ikonet på datamaskinensoppgavelinje og velge Synkroniser, ellerdobbeltklikk på WebSync-ikonet og velg Synkroniser. Aktiver treningscomputeren ved å velge Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering). Synkroniseringen starter. D) - AutoSync i treningscomputeren er satt til Off (Av) - Husk meg i WebSync ikke er valgt => Start synkroniseringen ved åhøyreklikke på WebSync-ikonet på datamaskinensoppgavelinje og

10 velge Synkroniser, ellerdobbeltklikk på WebSync-ikonet og velg Synkroniser. Aktiver treningscomputeren ved å velge Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering). Velg treningscomputeren din fra listen. Angi brukernavnet og passordet. Synkroniseringen starter. Hvis RCX3, RCX5 eller CS500 ikke inneholder nye data, vises følgende vindu. Du kan enten fortsette eller avbryte synkroniseringen. DATAOVERFØRING MED POLAR WEBSYNC OG FLOWLINK DATA SOM KAN SYNKRONISERES Treningsresultater fra FT7-, FT40-, FT60-, FT80- og RS300X-treningscomputere og daglige aktivitetsresultater fra FA20-aktivitetscomputer til polarpersonaltrainer.com. Brukerdata (vekt, høyde, fødselsdato og kjønn) fra FT40-, FT60-, FT80- og RS300Xtreningscomputere og FA20-aktivitetscomputer til polarpersonaltrainer.com. For FT7 er overføringen av brukerdata toveis. De siste dataene overføres enten fra treningscomputeren eller fra polarpersonaltrainer.com. Testresultater fra FT40-, FT60-, FT80- og RS300X-treningscomputere. Styrketreningsmål fra polarpersonaltrainer.com til FT80-treningscomputer. De neste tre styrketreningsmålene overføres fra dagboken på polarpersonaltrainer.com. Statusen for STAR-treningsprogrammet oppdateres automatisk fra FT60- og FT80-treningscomputere til polarpersonaltrainer.com. SYNKRONISERING 1. Kontroller at WebSync-ikonet vises på datamaskinens oppgavelinje. Hvis ikonet ikke vises, starter du WebSync fradatamaskinens skrivebordsikon. WebSync-ikonet er rødt hvis WebSync ikke har oppdaget noen treningscomputere. Ikonet lyser grønt etter at treningscomputer(e) er funnet. 2. Dobbeltklikk på WebSync-ikonet på oppgavelinjen. 3. Vinduet Velkommen vises. Velg Synkroniser.

11 Treningscomputer er bare tilgjengelig for RCX3, RCX5 og CS500. Du kan også starte synkroniseringen ved å høyreklikke på WebSync-ikonet og velge Synkroniser.

12 4. Koble dataoverføringsenheten (FlowLink) til USB-porten på datamaskinen. 5. Plasser aktivitets-/treningscomputeren med forsiden ned på FlowLink. JUSTER-symbolet på FlowLink lyser grønt når treningscomputeren er korrekt justert.

13 6. Angi brukernavnet og passordet for polarpersonaltrainer.com. Hvis du velger Husk meg, vil synkroniseringen starte automatisk den neste gangen, uten å be om kontoinformasjon. Synkroniseringen starter når treningscomputeren er oppdaget og tilkoblet. Dette valget kan fjernes i Brukerinnstillinger. Du finner mer informasjon i Polar WebSyncsynkroniseringsinnstillinger. Du kan velge at polarpersonaltrainer.com skal åpnes automatisk etter synkronisering ved å merke av i ruten. Hvis synkroniseringen mislykkes, åpnes ikke polarpersonaltrainer.com. Hvis du ennå ikke har registrert deg på polarpersonaltrainer.com, klikker du på koblingen Klikk her for å registrere deg. Klikk på Neste. 7. Synkroniseringen starter. Det er viktig at du ikke flytter på treningscomputeren under dataoverføringen. Selv en ganske ubetydelig bevegelse vil avbryte dataoverføringen.

14 8. Meldingen Synkronisering er fullført informerer deg om at synkroniseringen var vellykket.

15 Hvis synkroniseringen mislykkes, kan du gå til Feilsøking for å få mer informasjon om hva du kan gjøre. 9. Klikk på Avslutt. Når du overfører data neste gang, starter synkroniseringen automatisk hvis du har valgt Husk meg. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, kan du starte den manuelt ved å dobbeltklikke på WebSync-ikonet på oppgavelinjen eller høyreklikke på ikonet og velge Synkroniser. DATAOVERFØRING MED POLAR WEBSYNC OG USB-KABEL Bruk WebSync og USB-kabelen sammen med Polar RC3 GPS-treningscomputer. 1. Kontroller at WebSync-ikonet vises på datamaskinens oppgavelinje. Hvis ikonet ikke vises, starter du WebSync fradatamaskinens skrivebordsikon. WebSync-ikonet er rødt hvis WebSync ikke har oppdaget noen treningscomputere. Ikonet lyser grønt etter at treningscomputer(e) er funnet. 2. Dobbeltklikk på WebSync-ikonet på oppgavelinjen.

16 3. Vinduet Velkommen vises. Velg Synkroniser hvis du vil overføre treningsdata. Velg Treningscomputer hvis du vil koble til treningscomputeren og endre innstillinger eller eksportere treningsfiler. Du finner mer informasjon i Treningscomputer. Du kan også starte synkroniseringen ved å høyreklikke på WebSync-ikonet på oppgavelinjen og velge Synkroniser. 4. Koble treningscomputeren til datamaskinen din med en USB-kabel: Plugg mikro-usb-kontakten inn i USB-porten på treningscomputeren. Plugg USB-kontakten inn i en USB-port på datamaskinen.

17 5. Angi brukernavnet og passordet for polarpersonaltrainer.com.

18 Hvis du velger Husk meg, vil ikke WebSync be om kontoinformasjon den neste gangen du starter synkronisering eller kobler til treningscomputeren. Synkroniseringen starter når treningscomputeren er oppdaget og tilkoblet. Dette valget kan fjernes i Brukerinnstillinger. Du finner mer informasjon i Polar WebSync-synkroniseringsinnstillinger. Du kan velge at polarpersonaltrainer.com skal åpnes automatisk etter synkronisering ved å merke av i ruten. Hvis synkroniseringen mislykkes, åpnes ikke polarpersonaltrainer.com. Hvis du ennå ikke har registrert deg på polarpersonaltrainer.com, klikker du på koblingen Klikk her for å registrere deg. Klikk på Neste.

19 6. Synkroniseringen starter. 7. Meldingen Synkronisering er fullført informerer deg om at synkroniseringen var vellykket.

20 Hvis synkroniseringen mislykkes, kan du gå til Feilsøking for å få mer informasjon om hva du kan gjøre. 8. Klikk på Avslutt. POLAR WEBSYNC SYNKRONISERINGSINNSTILLINGER 1. Høyreklikkpå WebSync-ikonet på datamaskinens oppgavelinje. 2. Velg WebSync-innstillinger. 3. Rediger innstillingene. 4. Klikk på Lagre og Avslutt. GENERELLE INNSTILLINGER Hvis du har merket av i ruten Vis synkroniseringsprosess med en varselmelding, melder WebSync fra om start og fullføring av synkroniseringsprosessen med en liten varselmelding nederst til høyre på dataskjermen. Du kan klikke på varselmeldingen for å vise prosessen i et vindu.

21 Klikk på Slett WebSync minne for å slette tilkoblede treningscomputere og lagrede påloggingsdata fra WebSync minnet. BRUKERINNSTILLINGER Aktiver treningscomputeren og koble den til datamaskinen via dataoverføringsenheten eller koble RC3 GPS til datamaskinen med en USB-kabel for å redigere brukerinnstillinger. For RCX3-, RCX5- og CS500-brukere: Hvis du ikke har valgt at WebSync skal huske brukernavnet og passordet (ved å merke av i ruten Husk meg) eller hvis WebSync finner flere treningscomputere, får du opp en liste over oppdagede treningscomputere. Velg treningscomputeren og klikk på Neste, eller dobbeltklikk på treningscomputeren på listen. Meldingen Godta tilkoblingen "nummer" fra treningscomputeren "nummer" vises. Allow PC? (Tillate PC?) og tilkoblingsnummeret eller Accept (ID "nummer") for pairing? vises på displayet på treningscomputeren. Godta tilkoblingen ved å trykke på OK eller velge YES (Ja) på treningscomputeren. Hvis du angir og lagrer brukernavnet og passordet for polarpersonaltrainer.com, vil synkroniseringen starte uten at du blir bedt om kontoinformasjon den neste gangen du starter WebSync. Synkroniseringen starter når treningscomputeren er oppdaget og tilkoblet. Hvis du vil fjerne kontoinformasjonen fra WebSync minnet, sletter du brukernavnet og passordet og klikker på Lagre.

22 Du kan velge at polarpersonaltrainer.com skal åpnes automatisk etter synkronisering ved å merke av i ruten. Hvis du ennå ikke har registrert deg på polarpersonaltrainer.com, klikker du på koblingen Klikk her for å registrere deg. NETTVERKSINNSTILLINGER Direkte tilkobling til Internett Velg dette alternativet hvis du ikke vil bruke noen proxy. Oppdag nettverksinnstillinger automatisk Dette alternativet er valgt som standard. Polar WebSync bruker automatisk de samme nettverksinnstillingene som for eksempel nettleseren din. Manuelle proxy-innstillinger Hvis Polar WebSync ikke finner en proxy-server, kan du be din administrator om HTTPS-proxy-serverens IPadresse og legge til informasjonen i feltene.

23 Du kan endre innstillingene i Polar RC3 GPS-treningscomputeren, Polar RCX3-treningscomputeren, Polar RCX5-treningscomputeren og Polar CS500-sykkelcomputeren og eksportere treningsfilene med WebSync. Innstillingene overføres til RC3 GPS, RCX3, RCX5 eller CS500. KOBLE TIL TRENINGSCOMPUTEREN 1. Kontroller at WebSync-ikonet vises på datamaskinens oppgavelinje. Hvis ikonet ikke vises, starter du WebSync fra datamaskinens skrivebordsikon. 2. Dobbeltklikk på WebSync-ikonet på datamaskinens oppgavelinje. Velkomstvinduet vises. 3. Velg Treningscomputer. Du kan også koble til treningscomputeren ved å høyreklikke på WebSync-ikonet og velge Treningscomputer. 4. Koble dataoverføringsenheten (DataLink) til USB-porten på datamaskinen eller koble RC3 GPS til datamaskinen med en USB-kabel. Hvis du bruker Polar RC3 GPS treningscomputer, går du videre til trinn 8.

24 5. RCX3 og RCX5: Hvis treningscomputeren er i strømsparingsmodus, aktiverer du den ved å trykke på en knapp. Hvis funksjonen AutoSync (automatisk synkronisering) på treningscomputeren er av, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om AutoSync-funksjonen. CS500: Hvis treningscomputeren er i strømsparingsmodus, aktiverer du den ved å trykke på og holde nede en knapp.

25 6. Etter noen sekunder vises vinduet Velg din treningscomputer med en liste over treningscomputere som er oppdaget. Listen viser modellen og identifikatornummeret for oppdagede treningscomputere. Hvis treningscomputeren din ikke vises på listen, må du kontrollere at den er aktivert (se trinn 5). Velg treningscomputeren og klikk på Neste, eller dobbeltklikk på treningscomputeren på listen. Om nødvendig kan du kontrollere identifikatornummeret for CS500 ved å bla til CONNECT (Koble til) og trykke to ganger på START (den røde knappen). RCX3- og RCX5-identifikatornummeret vises på treningscomputeren når Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) er valgt og treningscomputeren kobler til WebSync.

26 7. Hvis du ikke har synkronisert treningscomputeren med WebSync tidligere eller du har fjernet tilkoblinger fra treningscomputeren, åpnes vinduet Godkjenner WebSync. Meldingen Godta tilkoblingen "nummer" på treningscomputeren "nummer" vises. Godta tilkoblingen ved å trykke på OK eller velge YES (Ja) på treningscomputeren. Tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren starter.

27 Hvis tilkoblingen mislykkes, vil meldingen Oppretting av en tilkobling mellom WebSync og treningscomputeren "nummer" mislyktes. Prøv på nytt. vises. Lukk meldingen ved å klikke på OK. - Start en ny tilkobling fra treningscomputeren på følgende måte: RCX3 og RCX5: Trykk på BACK (TILBAKE). Velg Start synchronizing (Start synkronisering). CS500: Trykk på Start. - Fortsett fra trinn Vinduet Treningscomputer åpnes, og WebSync begynner å overføre dataene fra treningscomputeren til WebSync. RC3 GPS, RCX3: Du kan redigere brukerinnstillinger og enhetsinnstillinger, samt eksportere treningsdataene. RCX5: Du kan redigere sportsprofiler, brukerinnstillinger og enhetsinnstillinger, samt eksportere treningsdataene. CS500: Du kan redigere brukerinnstillinger, enhetsinnstillinger og utstyr, samt eksportere treningsdataene.

28 Symbolet ved siden av treningscomputermodellen lyser grønt når WebSync er koblet til treningscomputeren.. Symbolet lyser rødt hvis tilkoblingen forsvinner. 9. Når du har redigert innstillingene, klikker du på Lagre for å overføre dem til treningscomputeren. 10. Innstillingene overføres fra treningscomputeren til polarpersonaltrainer.com ved neste synkronisering. Se Dataoverføring med Polar WebSync og DataLink eller Dataoverføring med Polar WebSync og USB-kabel for mer informasjon om synkronisering.

29 Vær oppmerksom på at overføringen av brukerinnstillinger er toveis. De siste dataene overføres enten fra treningscomputeren eller fra polarpersonaltrainer.com. Selv om WebSync mister tilkoblingen til treningscomputeren mens du redigerer innstillingene i treningscomputeren, kan du fortsette å redigere. Når du klikker på Lagre, vises følgende melding. Hvis du vil lagre endringene, velger du Connect => Start / Start synchronizing (Koble til => Start / Start synkronisering) fra treningscomputeren og klikker på Prøv på nytt for å gjenopprette tilkoblingen. RC3 GPS, RCX3 SPORTSPROFILER Listen over sportsprofiler på RCX3 / RC3 GPS vises. Det er fire standard sportsprofiler i RCX3: Løping, Sykling, Sykling 2 og annen sport. Det er fem standard sportsprofiler i RC3 GPS: Løping, Sykling, Sykling 2, Annen sport 1 og Annen sport 2.

30 Redigere en sportsprofil Klikk på en sportsprofil på listen over sportsprofiler.

31 Generelt Navn, Type og ikon for sportsprofilene kan ikke redigeres. Hvis du vil at sportsprofilen skal være skjult på listen over sportsprofiler i fortreningsmodus i RCX3, merker du av i ruten Skjul i førtreningsmodus. Dette er nyttig hvis du for eksempel bare driver med sportsformen til bestemte årstider. Sensorer

32 Sett de tilgjengelige sensorene til på/av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten ved siden av sensornavnet. Kun tilgjengelige sensorer for den aktuelle sportstypen vises. Hvis en sensor ikke er tilkoblet treningscomputeren, vises den med grått, og du kan ikke sette den til på eller av. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om oppretting av tilkoblinger mellom sensorer og treningscomputeren. Angi kalibreringsfaktoren for løpesensoren. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om kalibreringsfaktoren. Utstyrssensorer

33 Hvis sportstypen er Sykling, vises utstyrslisten. Velg Utstyr (sykkelen) som skal brukes. Du kan redigere utstyrsnavnet i Navn-feltet. Navnet kan inneholder maksimalt 14 tegn. Sett de tilgjengelige sensorene for utstyret til på/av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten ved siden av sensornavnet. Hvis en sensor ikke er tilkoblet treningscomputeren, vises den med grått, og du kan ikke sette den til på eller av. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling av sensorer. Hvis en hastighetssensor er tilkoblet treningscomputeren, kan du angi Hjulstørrelse for sykkelen og sette funksjonen Autostart av trening til på/av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten. Innstilling av hjulstørrelse er en forutsetning for nøyaktig sykkelinformasjon. Funksjonen Autostart av trening starter og stopper treningsregistreringen automatisk når du starter og stopper syklingen. Funksjonen Autostart av trening krever innstilling av hjulstørrelse og en hastighetssensor. Klikk på Lagre for å overføre innstillingene til treningscomputeren. RCX3: Hvis tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren har forsvunnet, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren.

34 Treningsinnstillinger Trening Angi Hastighetsenhet: km/t / mph eller min/km / min/mi. Angi Treningslyder: Av, Dempet, Kraftig, Svært kraftig.

35 Aktiver funksjonen Automatisk etappe ved å merke av i ruten og legge til etappedistansen. Fjern merkingen hvis du vil sette funksjonen til av. BRUKERINNSTILLINGER Angi brukerinnstillingene nøyaktig, slik at du får korrekt tilbakemelding på ytelsen din. Klikk på Lagre for å lagre endringene i WebSync og i treningscomputeren.

36 Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om VO 2max og aktivitetsnivåer. Klikk på Lagre for å overføre innstillingene til treningscomputeren. RCX3: Hvis tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren har forsvunnet, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren.

37 ENHETSINNSTILLINGER Generelt Lyder: Still tastelydene på treningscomputeren til På eller Av. Angi Tastelås. Automatisk:Tastelåsen aktiveres når du ikke har trykket på tastene det siste minuttet. Du låser opp tastene igjen ved å trykke på og holde nede LYS-knappen i tidsmodus. Manuell: Du låser eller låser opp tastene manuelt ved å trykke på og holde nede LYS-knappen i tidsmodus.

38 Systemenheter: Velg Metriske eller Britiske enheter for treningscomputeren og WebSync. Systemspråk: Velg språk for treningscomputeren. RCX3: Merk av i ruten Strømsparing og angi hvilemodustid for treningscomputeren. I det valgte tidsrommet er RCX3-displayet tomt. Du avslutter strømsparingsmodus ved å trykke en tast. Hvis du ikke har trykket en tast de siste fem minuttene, går displayet tilbake til strømsparingsmodus. Bruk av strømsparingsmodus maksimerer batterilevetiden for RCX3. Klokke

39 Sett Tidsformat til 24 timer eller 12 timer. Hvis du velger Bruk datamaskinens klokkeslett, blir klokkeslettet på treningscomputeren synkronisert med datamaskinens klokkeslett. Angi differansen mellom Tid 2 og Tid. Velg Bruk tid 2 hvis du vil bruke Tid 2 på treningscomputeren. Angi Dato, Format for dato, Skilletegn for dato og Første ukedag. Sett Alarm til På eller Av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten. Angi alarmtidspunkt og hyppighet. Logo

40 Velg Klokkens utseende: Dato, Logo, Løp. Du velger en logo ved å bla deg frem til logofilen på datamaskinen. Bildeformater som støttes:.jpg,.png,.gif og.bmp. Du anbefales å bruke et svart-hvitt-bilde. Det valgte bildet skaleres automatisk til en passende størrelse, som er 64 x 30 piksler. Hvis bildet har feil størrelse eller format, vises meldingen Logobildet fra den angitte filen må skaleres automatisk til optimal størrelse og konverteres til svart-hvitt-format. Velg Fortsett. Alternativet Løp er tilgjengelig hvis du har angitt et løp på treningscomputeren i polarpersonaltrainer.com. I hjelpeinnholdet for polarpersonaltrainer.com finner du mer informasjon om hvordan du angir et løp. Klikk på Lagre for å overføre innstillingene til treningscomputeren. RCX3: Hvis tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren har forsvunnet, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren.

41 TRENINGSDATA Eksporter treningsfilene ved å velge treningsfiler og klikke på Eksporter utvalget. Velg en plassering for filene. Filene kan overføres til Polar ProTrainer 5-programvare. Gå til hvis du vil ha mer informasjon om import av filene i Polar ProTrainer 5.

42 RCX5 SPORTSPROFILER Listen over sportsprofiler på RCX5 vises. Fem standard sportsprofiler er opprettet i RCX5: Løping, sykling, sykling 2, svømming og annen sport. Legge til en ny sportsprofil Du kan ha maksimalt 15 sportsprofiler på RCX5.

43 1. Klikk på Legg til sportsform på listen over sportsprofiler. 2. Navngi sportsprofilen (maks. 14 tegn). 3. Velg en passende Sportstype. Sportstypen bestemmer hvilke sensorer og treningsvisninger du kan bruke i sportsprofilen. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om kompatible sensorer og treningsvisninger. 4. Klikk på det hvite rektangelet for å velge et passende ikon for sportsprofilen. Ikonet vises på treningscomputeren og i treningsresultatvisningen i dagboken på polarpersonaltrainer.com. 5. Klikk på Lagre for å legge til sportsprofilen på listen over sportsprofiler i WebSync samt i RCX5.

44 Hvis tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren har forsvunnet, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren. Redigere en sportsprofil Klikk på en sportsprofil på listen over sportsprofiler. Generelt

45 Du kan redigere Navn og Type for sportsprofilene du har opprettet i WebSync. Disse kan ikke redigeres for standard sportsprofiler i RCX5. Hvis du vil at sportsprofilen skal være skjult på listen over sportsprofiler i fortreningsmodus i RCX5, merker du av i ruten Skjul i førtreningsmodus. Dette er nyttig hvis du for eksempel bare driver med sportsformen til bestemte årstider. Sensorer Sett de tilgjengelige sensorene til på/av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten ved siden av sensornavnet. Kun tilgjengelige sensorer for den aktuelle sportstypen vises. Hvis en sensor ikke er tilkoblet treningscomputeren, vises den med grått, og du kan ikke sette den til på eller av. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om oppretting av tilkoblinger mellom sensorer og treningscomputeren. Angi kalibreringsfaktoren for løpesensoren. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om kalibreringsfaktoren. Utstyrssensorer

46 Hvis sportstypen er Sykling, vises utstyrslisten. Velg Utstyr (sykkelen) som skal brukes. Du kan redigere utstyrsnavnet i Navn-feltet. Navnet kan inneholder maksimalt 14 tegn. Sett de tilgjengelige sensorene for utstyret til på/av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten ved siden av sensornavnet. Hvis en sensor ikke er tilkoblet treningscomputeren, vises den med grått, og du kan ikke sette den til på eller av. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling av sensorer.

47 Hvis en hastighetssensor er tilkoblet treningscomputeren, kan du angi Hjulstørrelse for sykkelen og sette funksjonen Autostart av trening til på/av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten. Innstilling av hjulstørrelse er en forutsetning for nøyaktig sykkelinformasjon. Funksjonen Autostart av trening starter og stopper treningsregistreringen automatisk når du starter og stopper syklingen. Funksjonen Autostart av trening krever innstilling av hjulstørrelse og en hastighetssensor. Klikk på Lagre for å overføre innstillingene til treningscomputeren. Hvis tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren har forsvunnet, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren.

48 Treningsinnstillinger Trening Angi Hastighetsenhet: km/t / mph eller min/km / min/mi. Angi Treningslyder: Av, Dempet, Kraftig, Svært kraftig.

49 Angi virkemåten for HeartTouch: Av, Bakgrunnslys, Endre visning, Vis grenser, Vis klokkeslett, Ta etappe. Ved å føre treningscomputeren opp mot senderen under trening kan du aktivere bakgrunnslys, endre treningsvisning, vise grenser, vise klokkeslett eller ta en etappe. Aktiver funksjonen Automatisk etappe ved å merke av i ruten og legge til etappedistansen. Fjern merkingen hvis du vil sette funksjonen til av. Påminnelse Treningspåminnelse minner deg på å drikke, spise eller gjøre noe annet viktig under trening. Påminnelse er basert på energiforbruk (kcal), distanse (km/mi) eller tid. Påminnelsesalarmen aktiveres når et bestemt kaloriantall, en bestemt distanse eller en bestemt tid nås under trening. Når påminnelsesalarmen aktiveres, tilbakestilles påminnelsestelleren. Det betyr at påminnelsesalarmen aktiveres regelmessig (hvis påminnelsen er satt til 300 kcal, aktiveres påminnelsesalarmen for eksempel når du har nådd 300 kcal, 600 kcal, 900 kcal osv. Velg På for å stille inn påminnelsen. Legg inn påminnelsesteksten (Navn) (maks. 10 tegn) som skal vises på displayet på treningscomputeren når påminnelsesalarmen aktiveres. Angi hyppigheten for påminnelsen (Når). Velg Av for å deaktivere påminnelsen. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om påminnelser. Klikk på Lagre for å overføre innstillingene til treningscomputeren. Hvis tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren har forsvunnet, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren.

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM Med Polar WebSync 2.2-programvare (eller nyere) og Polar FlowLink-dataoverføringsenhet kan du overføre data mellom Polar Active-aktivitetsmåler og nettjenesten

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 11 V800 11 H7 pulssensor* 12 USB-kabel 12 Polar Flow-appen 12 Polar FlowSync-programvare 12 Polar Flow-nettjenesten 12 Kom i gang

Detaljer

Polar RS300X. Brukerveiledning

Polar RS300X. Brukerveiledning Polar RS300X Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. KOMME I GANG... 4 Bli kjent med Polar RS300X... 4 Knapper på klokken og menystruktur... 5 Start med grunninnstillingene... 6 Symboler på displayet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT60... 4 Start med grunninnstillingene... 5 Knappene og menystrukturen på klokken... 6 Symboler på Displayet... 7 2. FØR TRENINGEN... 8 Aktiver

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programvare 11 Polar Flow-nettjenesten 11 Kom i gang 12 Lad batteriet 12

Detaljer

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 8 M400 8 H7 pulssensor 9 USB-kabel 9 Polar Flow-appen 9 Polar FlowSync-programvare 9 Polar Flow-nettjenesten 9 Kom i gang 10 Lad batteriet 10 Batteriets

Detaljer

Polar CS600 Brukerhåndbok

Polar CS600 Brukerhåndbok Polar CS600 Brukerhåndbok Innhold 1. INNLEDNING... 5 2. DELER AV SYKKELCOMPUTEREN... 5 3. SLIK KOMMER DU I GANG... 6 Slik måler du hjulstørrelsen... 6 Grunninnstillinger... 7 Menystruktur... 8 4. FORBEREDE

Detaljer

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok SUUNTO QUEST Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsregler:................................................ 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24 BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4 1/24 Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Juridisk merknad Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.7 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller du kan bruke sammen med Nokia PC Suite...2 1.3 Komme i gang...2 1.4 Dette trenger du...2

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 Innholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 2. KOMME I GANG... Måle hjulstørrelse... Grunninnstillinger... Menystruktur... 6. KUNDESERVICEINFORMASJON... 15 Stell

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Norton Security. Produktveiledning

Norton Security. Produktveiledning Norton Security Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.8. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER Cover S520 S510 NOR A.fh8 30.1.2002 15:54 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken...

1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken... Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken... 3 3 3 4 2. KOM I GANG... Koble til Polar Loop... Last ned og installer Polar FlowSync... Bli med

Detaljer

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...7 Justere skjermen...7 Bli kjent med

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Innledning 8. Polar Pro Team-dokkingstasjon 8. Polar Pro-sensoren 8. Polar Team Pro-appen 9. Polar Team Pro-nettjenesten 9. ipad (selges separat) 9

Innledning 8. Polar Pro Team-dokkingstasjon 8. Polar Pro-sensoren 8. Polar Team Pro-appen 9. Polar Team Pro-nettjenesten 9. ipad (selges separat) 9 INNHOLD Innledning 8 Polar Pro Team-dokkingstasjon 8 Polar Pro-sensoren 8 Polar Team Pro-appen 9 Polar Team Pro-nettjenesten 9 ipad (selges separat) 9 Fakta og funksjoner 10 Polar Pro-sensoren 10 Polar

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer