POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM"

Transkript

1 POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARPERSONALTRAINER.COM Du kan overføre data mellom treningscomputeren og nettjenesten polarpersonaltrainer.com med Polar WebSync 2.x-programvare og en Polar DataLink-dataoverføringsenhet, en Polar FlowLinkdataoverføringsenhet eller en USB-kabel. Du kan laste ned Polar WebSync 2.x kostnadsfritt fra polarpersonaltrainer.com APPLIKASJONER / NEDLASTINGER. Klikk på PC MS Windows (XP/Vista/7), så hjelper installasjonsveiviseren deg gjennom installasjonen. Du kan ikke ha WebSync 1.x.x og WebSync 2.x installert på samme datamaskin. For dataoverføring vil du også trenge en Polar DataLink- eller Polar FlowLink-dataoverføringsenhet. Bruk Polar DataLink sammen med Polar RCX3-treningscomputer, Polar RCX5-treningscomputer og Polar CS500- sykkelcomputer, og Polar FlowLink sammen med Polar FA20-aktivitetscomputer og Polar FT7-, FT40-, FT60-, FT80- og RS300X-treningscomputere. Bruk en USB-kabel med Polar RC3 GPS treningscomputer. Hvis dataoverføringsenheten ikke følger med i produktesken, kan du kjøpe den separat som tilbehør. DATAOVERFØRING MED POLAR WEBSYNC OG DATALINK Bruk WebSync og DataLink-dataoverføringsenheten sammen med Polar RCX3-treningscomputer, Polar RCX5-treningscomputer og Polar CS500-sykkelcomputer. SYNKRONISERE FOR FØRSTE GANG For å unngå forstyrrelser under dataoverføring bør du unngå å ha på deg WearLink -sender W.I.N.D. Kontroller også at du har slått av aktive Bluetooth- og WiFi-tilkoblinger.

2 1. Kontroller at WebSync-ikonet vises på datamaskinens oppgavelinje. Hvis ikonet ikke vises, starter du WebSync fradatamaskinens skrivebordsikon. WebSync-ikonet er rødt hvis WebSync ikke har oppdaget noen treningscomputere. Ikonet lyser grønt etter at treningscomputer(e) er funnet. 2. Dobbeltklikk på WebSync-ikonet på oppgavelinjen. 3. Vinduet Velkommen vises. Velg Synkroniser hvis du vil overføre treningsdata. Velg Treningscomputer hvis du vil koble til treningscomputeren og endre innstillinger eller eksportere treningsfiler. Du finner mer informasjon i Treningscomputer. Du kan også starte synkroniseringen ved å høyreklikke på WebSync-ikonet på oppgavelinjen og velge Synkroniser. 4. Koble dataoverføringsenheten (DataLink) til USB-porten på datamaskinen.

3 5. RCX3 og RCX5: Aktiver treningscomputeren hvis den er i strømsparingsmodus ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Velg Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren. CS500: Aktiver treningscomputeren hvis den er i strømsparingsmodus med et langt trykk på en hvilken som helst knapp.

4 6. Etter noen sekunder vises vinduet Velg treningscomputeren med en liste over treningscomputere som er oppdaget. Listen viser modellen og identifikatornummeret for oppdagede treningscomputere. Hvis treningscomputeren din ikke vises på listen, må du kontrollere at den er aktivert (se trinn 5). Velg treningscomputeren og klikk på Neste, eller dobbeltklikk på treningscomputeren på listen. Om nødvendig kan du kontrollere identifikatornummeret for CS500 ved å bla til CONNECT (Koble til) og trykke to ganger på START (den røde knappen). RCX3- og RCX5-identifikatornummeret vises på treningscomputeren når Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) er valgt og treningscomputeren kobler til WebSync.

5 7. Vinduet Godkjenner WebSync åpnes. Meldingen Godta tilkoblingen "nummer" fra treningscomputeren "nummer" vises. Godta tilkoblingen ved å trykke på OK eller velge YES (Ja) på treningscomputeren. Tilkoblingen av WebSync og treningscomputeren starter. Hvis tilkoblingen mislykkes, vil meldingen Oppretting av en tilkobling mellom WebSync og treningscomputeren "nummer" mislyktes. Prøv på nytt. vises. Lukk meldingen ved å klikke på OK. - Start en ny tilkobling fra treningscomputeren på følgende måte: RCX3 og RCX5: Trykk på BACK (Tilbake). Velg Start synchronizing (Start synkronisering). CS500: Trykk på Start. - Fortsett fra trinn 6.

6 Du kan trykke på Tilbake fra vinduet Godkjenner WebSync for å gå tilbake til listen over oppdagede treningscomputere, hvis du for eksempel har valgt feil treningscomputer. 8. Angi brukernavnet og passordet for polarpersonaltrainer.com. Hvis du velger Husk meg, vil ikke WebSync be om kontoinformasjon den neste gangen du starter synkronisering eller kobler til treningscomputeren. Synkroniseringen starter når treningscomputeren er oppdaget og tilkoblet. Dette valget kan fjernes i Brukerinnstillinger. Du finner mer informasjon i Polar WebSync-synkroniseringsinnstillinger. Du kan velge at polarpersonaltrainer.com skal åpnes automatisk etter synkronisering ved å merke av i ruten. Hvis synkroniseringen mislykkes, åpnes ikke polarpersonaltrainer.com. Hvis du ennå ikke har registrert deg på polarpersonaltrainer.com, klikker du på koblingen Klikk her for å registrere deg. Klikk på Neste. Kontroller at RCX3 eller RCX5 synkroniseres eller at CS500 er aktivert før du klikker på Neste.

7 9. Synkroniseringen starter. 10. Meldingen Synkronisering er fullført informerer deg om at synkroniseringen var vellykket.

8 Hvis synkroniseringen mislykkes, kan du gå til Feilsøking for å få mer informasjon om hva du kan gjøre. 11. Klikk på Avslutt. Det opprettes en tilkobling mellom treningscomputeren og WebSync under den første synkroniseringen, noe som betyr at identifikatoren for treningscomputeren er lagret i WebSync-minnet. SYNKRONISERING ETTER AT DET ER OPPRETTET EN TILKOBLING MELLOM TRENINGSCOMPUTEREN OG WEBSYNC 1. Kontroller at WebSync-ikonet vises på datamaskinens oppgavelinje. Hvis ikonet ikke vises, starter du WebSync fra datamaskinens skrivebordsikon. 2. Koble dataoverføringsenheten (DataLink) til USB-porten på datamaskinen, og aktiver treningscomputeren. 3. CS500-brukere A) Hvis du har nye data på treningscomputeren eller har endret innstillingene, starter synkroniseringen automatisk hvis Husk meg er valgt. B) Hvis du ikke har valgt Husk meg, kan du starte synkroniseringen ved å høyreklikke på WebSync-

9 ikonet på datamaskinens oppgavelinje og velge Synkroniser, eller du kan dobbeltklikke på WebSyncikonet og velge Synkroniser. - Hvis WebSync bare finner din treningscomputer, åpnes vinduet Angi brukernavn og passord. Fortsett fra trinn 8 i kapittelet Synkronisere for første gang. - Hvis WebSync finner flere treningscomputere, åpnes listen over oppdagede treningscomputere. Dobbeltklikk på treningscomputeren din fra listen. Vinduet Angi brukernavn og passord åpnes. Fortsett fra trinn 8 i kapittelet Synkronisere for første gang. C) Hvis treningscomputeren er i strømsparingsmodus, åpnes vinduet Oppdagede treningscomputere. Når du aktiverer treningscomputeren, vises den på listen. Velg treningscomputeren og klikk på Neste. Hvis du har valgt Husk meg, starter synkroniseringen. Hvis du ikke har valgt Husk meg, åpnes vinduet Angi brukernavn og passord. Fortsett fra trinn 8 i kapittelet Synkronisere for første gang. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, kan du starte den manuelt ved å dobbeltklikke på WebSync-ikonet på oppgavelinjen eller høyreklikke på ikonet og velge Synkroniser. Velg Connect-modus (Tilkobling) fra treningscomputeren for å fremskynde igangsettelse av synkronisering. RCX3- og RCX5-brukere Hvis du har nye data eller har endret innstillinger i treningscomputeren og A) - AutoSync i treningscomputeren er satt til On (På) - Husk meg i WebSync er valgt => starter synkroniseringen automatisk. B) - AutoSync i treningscomputeren er satt til On (På) - Husk meg i WebSync ikke er valgt => Start synkroniseringen ved åhøyreklikke på WebSync-ikonet på datamaskinens oppgavelinje og velge Synkroniser, ellerdobbeltklikk på WebSync-ikonet og velg Synkroniser. Velg treningscomputeren din fra listen, og angi brukernavn og passord. Synkroniseringen starter. C) - AutoSync i treningscomputeren er satt til Off (Av) - Husk meg i WebSync er valgt => Start synkroniseringen ved åhøyreklikke på WebSync-ikonet på datamaskinensoppgavelinje og velge Synkroniser, ellerdobbeltklikk på WebSync-ikonet og velg Synkroniser. Aktiver treningscomputeren ved å velge Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering). Synkroniseringen starter. D) - AutoSync i treningscomputeren er satt til Off (Av) - Husk meg i WebSync ikke er valgt => Start synkroniseringen ved åhøyreklikke på WebSync-ikonet på datamaskinensoppgavelinje og

10 velge Synkroniser, ellerdobbeltklikk på WebSync-ikonet og velg Synkroniser. Aktiver treningscomputeren ved å velge Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering). Velg treningscomputeren din fra listen. Angi brukernavnet og passordet. Synkroniseringen starter. Hvis RCX3, RCX5 eller CS500 ikke inneholder nye data, vises følgende vindu. Du kan enten fortsette eller avbryte synkroniseringen. DATAOVERFØRING MED POLAR WEBSYNC OG FLOWLINK DATA SOM KAN SYNKRONISERES Treningsresultater fra FT7-, FT40-, FT60-, FT80- og RS300X-treningscomputere og daglige aktivitetsresultater fra FA20-aktivitetscomputer til polarpersonaltrainer.com. Brukerdata (vekt, høyde, fødselsdato og kjønn) fra FT40-, FT60-, FT80- og RS300Xtreningscomputere og FA20-aktivitetscomputer til polarpersonaltrainer.com. For FT7 er overføringen av brukerdata toveis. De siste dataene overføres enten fra treningscomputeren eller fra polarpersonaltrainer.com. Testresultater fra FT40-, FT60-, FT80- og RS300X-treningscomputere. Styrketreningsmål fra polarpersonaltrainer.com til FT80-treningscomputer. De neste tre styrketreningsmålene overføres fra dagboken på polarpersonaltrainer.com. Statusen for STAR-treningsprogrammet oppdateres automatisk fra FT60- og FT80-treningscomputere til polarpersonaltrainer.com. SYNKRONISERING 1. Kontroller at WebSync-ikonet vises på datamaskinens oppgavelinje. Hvis ikonet ikke vises, starter du WebSync fradatamaskinens skrivebordsikon. WebSync-ikonet er rødt hvis WebSync ikke har oppdaget noen treningscomputere. Ikonet lyser grønt etter at treningscomputer(e) er funnet. 2. Dobbeltklikk på WebSync-ikonet på oppgavelinjen. 3. Vinduet Velkommen vises. Velg Synkroniser.

11 Treningscomputer er bare tilgjengelig for RCX3, RCX5 og CS500. Du kan også starte synkroniseringen ved å høyreklikke på WebSync-ikonet og velge Synkroniser.

12 4. Koble dataoverføringsenheten (FlowLink) til USB-porten på datamaskinen. 5. Plasser aktivitets-/treningscomputeren med forsiden ned på FlowLink. JUSTER-symbolet på FlowLink lyser grønt når treningscomputeren er korrekt justert.

13 6. Angi brukernavnet og passordet for polarpersonaltrainer.com. Hvis du velger Husk meg, vil synkroniseringen starte automatisk den neste gangen, uten å be om kontoinformasjon. Synkroniseringen starter når treningscomputeren er oppdaget og tilkoblet. Dette valget kan fjernes i Brukerinnstillinger. Du finner mer informasjon i Polar WebSyncsynkroniseringsinnstillinger. Du kan velge at polarpersonaltrainer.com skal åpnes automatisk etter synkronisering ved å merke av i ruten. Hvis synkroniseringen mislykkes, åpnes ikke polarpersonaltrainer.com. Hvis du ennå ikke har registrert deg på polarpersonaltrainer.com, klikker du på koblingen Klikk her for å registrere deg. Klikk på Neste. 7. Synkroniseringen starter. Det er viktig at du ikke flytter på treningscomputeren under dataoverføringen. Selv en ganske ubetydelig bevegelse vil avbryte dataoverføringen.

14 8. Meldingen Synkronisering er fullført informerer deg om at synkroniseringen var vellykket.

15 Hvis synkroniseringen mislykkes, kan du gå til Feilsøking for å få mer informasjon om hva du kan gjøre. 9. Klikk på Avslutt. Når du overfører data neste gang, starter synkroniseringen automatisk hvis du har valgt Husk meg. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, kan du starte den manuelt ved å dobbeltklikke på WebSync-ikonet på oppgavelinjen eller høyreklikke på ikonet og velge Synkroniser. DATAOVERFØRING MED POLAR WEBSYNC OG USB-KABEL Bruk WebSync og USB-kabelen sammen med Polar RC3 GPS-treningscomputer. 1. Kontroller at WebSync-ikonet vises på datamaskinens oppgavelinje. Hvis ikonet ikke vises, starter du WebSync fradatamaskinens skrivebordsikon. WebSync-ikonet er rødt hvis WebSync ikke har oppdaget noen treningscomputere. Ikonet lyser grønt etter at treningscomputer(e) er funnet. 2. Dobbeltklikk på WebSync-ikonet på oppgavelinjen.

16 3. Vinduet Velkommen vises. Velg Synkroniser hvis du vil overføre treningsdata. Velg Treningscomputer hvis du vil koble til treningscomputeren og endre innstillinger eller eksportere treningsfiler. Du finner mer informasjon i Treningscomputer. Du kan også starte synkroniseringen ved å høyreklikke på WebSync-ikonet på oppgavelinjen og velge Synkroniser. 4. Koble treningscomputeren til datamaskinen din med en USB-kabel: Plugg mikro-usb-kontakten inn i USB-porten på treningscomputeren. Plugg USB-kontakten inn i en USB-port på datamaskinen.

17 5. Angi brukernavnet og passordet for polarpersonaltrainer.com.

18 Hvis du velger Husk meg, vil ikke WebSync be om kontoinformasjon den neste gangen du starter synkronisering eller kobler til treningscomputeren. Synkroniseringen starter når treningscomputeren er oppdaget og tilkoblet. Dette valget kan fjernes i Brukerinnstillinger. Du finner mer informasjon i Polar WebSync-synkroniseringsinnstillinger. Du kan velge at polarpersonaltrainer.com skal åpnes automatisk etter synkronisering ved å merke av i ruten. Hvis synkroniseringen mislykkes, åpnes ikke polarpersonaltrainer.com. Hvis du ennå ikke har registrert deg på polarpersonaltrainer.com, klikker du på koblingen Klikk her for å registrere deg. Klikk på Neste.

19 6. Synkroniseringen starter. 7. Meldingen Synkronisering er fullført informerer deg om at synkroniseringen var vellykket.

20 Hvis synkroniseringen mislykkes, kan du gå til Feilsøking for å få mer informasjon om hva du kan gjøre. 8. Klikk på Avslutt. POLAR WEBSYNC SYNKRONISERINGSINNSTILLINGER 1. Høyreklikkpå WebSync-ikonet på datamaskinens oppgavelinje. 2. Velg WebSync-innstillinger. 3. Rediger innstillingene. 4. Klikk på Lagre og Avslutt. GENERELLE INNSTILLINGER Hvis du har merket av i ruten Vis synkroniseringsprosess med en varselmelding, melder WebSync fra om start og fullføring av synkroniseringsprosessen med en liten varselmelding nederst til høyre på dataskjermen. Du kan klikke på varselmeldingen for å vise prosessen i et vindu.

21 Klikk på Slett WebSync minne for å slette tilkoblede treningscomputere og lagrede påloggingsdata fra WebSync minnet. BRUKERINNSTILLINGER Aktiver treningscomputeren og koble den til datamaskinen via dataoverføringsenheten eller koble RC3 GPS til datamaskinen med en USB-kabel for å redigere brukerinnstillinger. For RCX3-, RCX5- og CS500-brukere: Hvis du ikke har valgt at WebSync skal huske brukernavnet og passordet (ved å merke av i ruten Husk meg) eller hvis WebSync finner flere treningscomputere, får du opp en liste over oppdagede treningscomputere. Velg treningscomputeren og klikk på Neste, eller dobbeltklikk på treningscomputeren på listen. Meldingen Godta tilkoblingen "nummer" fra treningscomputeren "nummer" vises. Allow PC? (Tillate PC?) og tilkoblingsnummeret eller Accept (ID "nummer") for pairing? vises på displayet på treningscomputeren. Godta tilkoblingen ved å trykke på OK eller velge YES (Ja) på treningscomputeren. Hvis du angir og lagrer brukernavnet og passordet for polarpersonaltrainer.com, vil synkroniseringen starte uten at du blir bedt om kontoinformasjon den neste gangen du starter WebSync. Synkroniseringen starter når treningscomputeren er oppdaget og tilkoblet. Hvis du vil fjerne kontoinformasjonen fra WebSync minnet, sletter du brukernavnet og passordet og klikker på Lagre.

22 Du kan velge at polarpersonaltrainer.com skal åpnes automatisk etter synkronisering ved å merke av i ruten. Hvis du ennå ikke har registrert deg på polarpersonaltrainer.com, klikker du på koblingen Klikk her for å registrere deg. NETTVERKSINNSTILLINGER Direkte tilkobling til Internett Velg dette alternativet hvis du ikke vil bruke noen proxy. Oppdag nettverksinnstillinger automatisk Dette alternativet er valgt som standard. Polar WebSync bruker automatisk de samme nettverksinnstillingene som for eksempel nettleseren din. Manuelle proxy-innstillinger Hvis Polar WebSync ikke finner en proxy-server, kan du be din administrator om HTTPS-proxy-serverens IPadresse og legge til informasjonen i feltene.

23 Du kan endre innstillingene i Polar RC3 GPS-treningscomputeren, Polar RCX3-treningscomputeren, Polar RCX5-treningscomputeren og Polar CS500-sykkelcomputeren og eksportere treningsfilene med WebSync. Innstillingene overføres til RC3 GPS, RCX3, RCX5 eller CS500. KOBLE TIL TRENINGSCOMPUTEREN 1. Kontroller at WebSync-ikonet vises på datamaskinens oppgavelinje. Hvis ikonet ikke vises, starter du WebSync fra datamaskinens skrivebordsikon. 2. Dobbeltklikk på WebSync-ikonet på datamaskinens oppgavelinje. Velkomstvinduet vises. 3. Velg Treningscomputer. Du kan også koble til treningscomputeren ved å høyreklikke på WebSync-ikonet og velge Treningscomputer. 4. Koble dataoverføringsenheten (DataLink) til USB-porten på datamaskinen eller koble RC3 GPS til datamaskinen med en USB-kabel. Hvis du bruker Polar RC3 GPS treningscomputer, går du videre til trinn 8.

24 5. RCX3 og RCX5: Hvis treningscomputeren er i strømsparingsmodus, aktiverer du den ved å trykke på en knapp. Hvis funksjonen AutoSync (automatisk synkronisering) på treningscomputeren er av, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om AutoSync-funksjonen. CS500: Hvis treningscomputeren er i strømsparingsmodus, aktiverer du den ved å trykke på og holde nede en knapp.

25 6. Etter noen sekunder vises vinduet Velg din treningscomputer med en liste over treningscomputere som er oppdaget. Listen viser modellen og identifikatornummeret for oppdagede treningscomputere. Hvis treningscomputeren din ikke vises på listen, må du kontrollere at den er aktivert (se trinn 5). Velg treningscomputeren og klikk på Neste, eller dobbeltklikk på treningscomputeren på listen. Om nødvendig kan du kontrollere identifikatornummeret for CS500 ved å bla til CONNECT (Koble til) og trykke to ganger på START (den røde knappen). RCX3- og RCX5-identifikatornummeret vises på treningscomputeren når Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) er valgt og treningscomputeren kobler til WebSync.

26 7. Hvis du ikke har synkronisert treningscomputeren med WebSync tidligere eller du har fjernet tilkoblinger fra treningscomputeren, åpnes vinduet Godkjenner WebSync. Meldingen Godta tilkoblingen "nummer" på treningscomputeren "nummer" vises. Godta tilkoblingen ved å trykke på OK eller velge YES (Ja) på treningscomputeren. Tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren starter.

27 Hvis tilkoblingen mislykkes, vil meldingen Oppretting av en tilkobling mellom WebSync og treningscomputeren "nummer" mislyktes. Prøv på nytt. vises. Lukk meldingen ved å klikke på OK. - Start en ny tilkobling fra treningscomputeren på følgende måte: RCX3 og RCX5: Trykk på BACK (TILBAKE). Velg Start synchronizing (Start synkronisering). CS500: Trykk på Start. - Fortsett fra trinn Vinduet Treningscomputer åpnes, og WebSync begynner å overføre dataene fra treningscomputeren til WebSync. RC3 GPS, RCX3: Du kan redigere brukerinnstillinger og enhetsinnstillinger, samt eksportere treningsdataene. RCX5: Du kan redigere sportsprofiler, brukerinnstillinger og enhetsinnstillinger, samt eksportere treningsdataene. CS500: Du kan redigere brukerinnstillinger, enhetsinnstillinger og utstyr, samt eksportere treningsdataene.

28 Symbolet ved siden av treningscomputermodellen lyser grønt når WebSync er koblet til treningscomputeren.. Symbolet lyser rødt hvis tilkoblingen forsvinner. 9. Når du har redigert innstillingene, klikker du på Lagre for å overføre dem til treningscomputeren. 10. Innstillingene overføres fra treningscomputeren til polarpersonaltrainer.com ved neste synkronisering. Se Dataoverføring med Polar WebSync og DataLink eller Dataoverføring med Polar WebSync og USB-kabel for mer informasjon om synkronisering.

29 Vær oppmerksom på at overføringen av brukerinnstillinger er toveis. De siste dataene overføres enten fra treningscomputeren eller fra polarpersonaltrainer.com. Selv om WebSync mister tilkoblingen til treningscomputeren mens du redigerer innstillingene i treningscomputeren, kan du fortsette å redigere. Når du klikker på Lagre, vises følgende melding. Hvis du vil lagre endringene, velger du Connect => Start / Start synchronizing (Koble til => Start / Start synkronisering) fra treningscomputeren og klikker på Prøv på nytt for å gjenopprette tilkoblingen. RC3 GPS, RCX3 SPORTSPROFILER Listen over sportsprofiler på RCX3 / RC3 GPS vises. Det er fire standard sportsprofiler i RCX3: Løping, Sykling, Sykling 2 og annen sport. Det er fem standard sportsprofiler i RC3 GPS: Løping, Sykling, Sykling 2, Annen sport 1 og Annen sport 2.

30 Redigere en sportsprofil Klikk på en sportsprofil på listen over sportsprofiler.

31 Generelt Navn, Type og ikon for sportsprofilene kan ikke redigeres. Hvis du vil at sportsprofilen skal være skjult på listen over sportsprofiler i fortreningsmodus i RCX3, merker du av i ruten Skjul i førtreningsmodus. Dette er nyttig hvis du for eksempel bare driver med sportsformen til bestemte årstider. Sensorer

32 Sett de tilgjengelige sensorene til på/av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten ved siden av sensornavnet. Kun tilgjengelige sensorer for den aktuelle sportstypen vises. Hvis en sensor ikke er tilkoblet treningscomputeren, vises den med grått, og du kan ikke sette den til på eller av. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om oppretting av tilkoblinger mellom sensorer og treningscomputeren. Angi kalibreringsfaktoren for løpesensoren. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om kalibreringsfaktoren. Utstyrssensorer

33 Hvis sportstypen er Sykling, vises utstyrslisten. Velg Utstyr (sykkelen) som skal brukes. Du kan redigere utstyrsnavnet i Navn-feltet. Navnet kan inneholder maksimalt 14 tegn. Sett de tilgjengelige sensorene for utstyret til på/av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten ved siden av sensornavnet. Hvis en sensor ikke er tilkoblet treningscomputeren, vises den med grått, og du kan ikke sette den til på eller av. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling av sensorer. Hvis en hastighetssensor er tilkoblet treningscomputeren, kan du angi Hjulstørrelse for sykkelen og sette funksjonen Autostart av trening til på/av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten. Innstilling av hjulstørrelse er en forutsetning for nøyaktig sykkelinformasjon. Funksjonen Autostart av trening starter og stopper treningsregistreringen automatisk når du starter og stopper syklingen. Funksjonen Autostart av trening krever innstilling av hjulstørrelse og en hastighetssensor. Klikk på Lagre for å overføre innstillingene til treningscomputeren. RCX3: Hvis tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren har forsvunnet, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren.

34 Treningsinnstillinger Trening Angi Hastighetsenhet: km/t / mph eller min/km / min/mi. Angi Treningslyder: Av, Dempet, Kraftig, Svært kraftig.

35 Aktiver funksjonen Automatisk etappe ved å merke av i ruten og legge til etappedistansen. Fjern merkingen hvis du vil sette funksjonen til av. BRUKERINNSTILLINGER Angi brukerinnstillingene nøyaktig, slik at du får korrekt tilbakemelding på ytelsen din. Klikk på Lagre for å lagre endringene i WebSync og i treningscomputeren.

36 Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om VO 2max og aktivitetsnivåer. Klikk på Lagre for å overføre innstillingene til treningscomputeren. RCX3: Hvis tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren har forsvunnet, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren.

37 ENHETSINNSTILLINGER Generelt Lyder: Still tastelydene på treningscomputeren til På eller Av. Angi Tastelås. Automatisk:Tastelåsen aktiveres når du ikke har trykket på tastene det siste minuttet. Du låser opp tastene igjen ved å trykke på og holde nede LYS-knappen i tidsmodus. Manuell: Du låser eller låser opp tastene manuelt ved å trykke på og holde nede LYS-knappen i tidsmodus.

38 Systemenheter: Velg Metriske eller Britiske enheter for treningscomputeren og WebSync. Systemspråk: Velg språk for treningscomputeren. RCX3: Merk av i ruten Strømsparing og angi hvilemodustid for treningscomputeren. I det valgte tidsrommet er RCX3-displayet tomt. Du avslutter strømsparingsmodus ved å trykke en tast. Hvis du ikke har trykket en tast de siste fem minuttene, går displayet tilbake til strømsparingsmodus. Bruk av strømsparingsmodus maksimerer batterilevetiden for RCX3. Klokke

39 Sett Tidsformat til 24 timer eller 12 timer. Hvis du velger Bruk datamaskinens klokkeslett, blir klokkeslettet på treningscomputeren synkronisert med datamaskinens klokkeslett. Angi differansen mellom Tid 2 og Tid. Velg Bruk tid 2 hvis du vil bruke Tid 2 på treningscomputeren. Angi Dato, Format for dato, Skilletegn for dato og Første ukedag. Sett Alarm til På eller Av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten. Angi alarmtidspunkt og hyppighet. Logo

40 Velg Klokkens utseende: Dato, Logo, Løp. Du velger en logo ved å bla deg frem til logofilen på datamaskinen. Bildeformater som støttes:.jpg,.png,.gif og.bmp. Du anbefales å bruke et svart-hvitt-bilde. Det valgte bildet skaleres automatisk til en passende størrelse, som er 64 x 30 piksler. Hvis bildet har feil størrelse eller format, vises meldingen Logobildet fra den angitte filen må skaleres automatisk til optimal størrelse og konverteres til svart-hvitt-format. Velg Fortsett. Alternativet Løp er tilgjengelig hvis du har angitt et løp på treningscomputeren i polarpersonaltrainer.com. I hjelpeinnholdet for polarpersonaltrainer.com finner du mer informasjon om hvordan du angir et løp. Klikk på Lagre for å overføre innstillingene til treningscomputeren. RCX3: Hvis tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren har forsvunnet, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren.

41 TRENINGSDATA Eksporter treningsfilene ved å velge treningsfiler og klikke på Eksporter utvalget. Velg en plassering for filene. Filene kan overføres til Polar ProTrainer 5-programvare. Gå til hvis du vil ha mer informasjon om import av filene i Polar ProTrainer 5.

42 RCX5 SPORTSPROFILER Listen over sportsprofiler på RCX5 vises. Fem standard sportsprofiler er opprettet i RCX5: Løping, sykling, sykling 2, svømming og annen sport. Legge til en ny sportsprofil Du kan ha maksimalt 15 sportsprofiler på RCX5.

43 1. Klikk på Legg til sportsform på listen over sportsprofiler. 2. Navngi sportsprofilen (maks. 14 tegn). 3. Velg en passende Sportstype. Sportstypen bestemmer hvilke sensorer og treningsvisninger du kan bruke i sportsprofilen. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om kompatible sensorer og treningsvisninger. 4. Klikk på det hvite rektangelet for å velge et passende ikon for sportsprofilen. Ikonet vises på treningscomputeren og i treningsresultatvisningen i dagboken på polarpersonaltrainer.com. 5. Klikk på Lagre for å legge til sportsprofilen på listen over sportsprofiler i WebSync samt i RCX5.

44 Hvis tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren har forsvunnet, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren. Redigere en sportsprofil Klikk på en sportsprofil på listen over sportsprofiler. Generelt

45 Du kan redigere Navn og Type for sportsprofilene du har opprettet i WebSync. Disse kan ikke redigeres for standard sportsprofiler i RCX5. Hvis du vil at sportsprofilen skal være skjult på listen over sportsprofiler i fortreningsmodus i RCX5, merker du av i ruten Skjul i førtreningsmodus. Dette er nyttig hvis du for eksempel bare driver med sportsformen til bestemte årstider. Sensorer Sett de tilgjengelige sensorene til på/av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten ved siden av sensornavnet. Kun tilgjengelige sensorer for den aktuelle sportstypen vises. Hvis en sensor ikke er tilkoblet treningscomputeren, vises den med grått, og du kan ikke sette den til på eller av. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om oppretting av tilkoblinger mellom sensorer og treningscomputeren. Angi kalibreringsfaktoren for løpesensoren. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om kalibreringsfaktoren. Utstyrssensorer

46 Hvis sportstypen er Sykling, vises utstyrslisten. Velg Utstyr (sykkelen) som skal brukes. Du kan redigere utstyrsnavnet i Navn-feltet. Navnet kan inneholder maksimalt 14 tegn. Sett de tilgjengelige sensorene for utstyret til på/av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten ved siden av sensornavnet. Hvis en sensor ikke er tilkoblet treningscomputeren, vises den med grått, og du kan ikke sette den til på eller av. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling av sensorer.

47 Hvis en hastighetssensor er tilkoblet treningscomputeren, kan du angi Hjulstørrelse for sykkelen og sette funksjonen Autostart av trening til på/av ved å merke av eller fjerne merkingen i ruten. Innstilling av hjulstørrelse er en forutsetning for nøyaktig sykkelinformasjon. Funksjonen Autostart av trening starter og stopper treningsregistreringen automatisk når du starter og stopper syklingen. Funksjonen Autostart av trening krever innstilling av hjulstørrelse og en hastighetssensor. Klikk på Lagre for å overføre innstillingene til treningscomputeren. Hvis tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren har forsvunnet, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren.

48 Treningsinnstillinger Trening Angi Hastighetsenhet: km/t / mph eller min/km / min/mi. Angi Treningslyder: Av, Dempet, Kraftig, Svært kraftig.

49 Angi virkemåten for HeartTouch: Av, Bakgrunnslys, Endre visning, Vis grenser, Vis klokkeslett, Ta etappe. Ved å føre treningscomputeren opp mot senderen under trening kan du aktivere bakgrunnslys, endre treningsvisning, vise grenser, vise klokkeslett eller ta en etappe. Aktiver funksjonen Automatisk etappe ved å merke av i ruten og legge til etappedistansen. Fjern merkingen hvis du vil sette funksjonen til av. Påminnelse Treningspåminnelse minner deg på å drikke, spise eller gjøre noe annet viktig under trening. Påminnelse er basert på energiforbruk (kcal), distanse (km/mi) eller tid. Påminnelsesalarmen aktiveres når et bestemt kaloriantall, en bestemt distanse eller en bestemt tid nås under trening. Når påminnelsesalarmen aktiveres, tilbakestilles påminnelsestelleren. Det betyr at påminnelsesalarmen aktiveres regelmessig (hvis påminnelsen er satt til 300 kcal, aktiveres påminnelsesalarmen for eksempel når du har nådd 300 kcal, 600 kcal, 900 kcal osv. Velg På for å stille inn påminnelsen. Legg inn påminnelsesteksten (Navn) (maks. 10 tegn) som skal vises på displayet på treningscomputeren når påminnelsesalarmen aktiveres. Angi hyppigheten for påminnelsen (Når). Velg Av for å deaktivere påminnelsen. Se brukerhåndboken for treningscomputeren hvis du vil ha mer informasjon om påminnelser. Klikk på Lagre for å overføre innstillingene til treningscomputeren. Hvis tilkoblingen mellom WebSync og treningscomputeren har forsvunnet, velger du Connect => Start synchronizing (Koble til => Start synkronisering) fra treningscomputeren.

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM Med Polar WebSync 2.2-programvare (eller nyere) og Polar FlowLink-dataoverføringsenhet kan du overføre data mellom Polar Active-aktivitetsmåler og nettjenesten

Detaljer

POLAR RCX3. Brukerhåndbok

POLAR RCX3. Brukerhåndbok POLAR RCX3 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. ET FULLSTENDIG TRENINGSSYSTEM... Treningscomputerens ulike deler... Treningsprogramvare... Tilgjengelig tilleggsutstyr... 5 5 5 6 3. KOMME

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

POLAR RC3 GPS. Brukerhåndbok

POLAR RC3 GPS. Brukerhåndbok POLAR RC3 GPS Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. ET KOMPLETT TRENINGSSYSTEM... Treningscomputerens ulike deler... Treningsprogramvare... Tilgjengelig tilleggsutstyr... Knappefunksjoner...

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Produktmerknader McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Til bruk med McAfee epolicy Orchestrator Innhold Om denne versjonen Nye funksjoner Forbedringer Problemer som er løst Oversikt

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

POLAR RCX5. Brukerhåndbok

POLAR RCX5. Brukerhåndbok POLAR RCX5 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 5 2. TRENINGSCOMPUTERENS ULIKE DELER... 6 Polar RCX5-treningscomputerens ulike deler... 6 Valgfritt tilbehør... 7 3. KOMME I GANG... Grunnleggende

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLASJON AV DRIVER... 4 3. MASKINVAREINSTALLASJON... 7 4. DETEKSJON... 9 5. ETABLERING AV IRDA FORBINDELSE

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink +, Polar WearLink + W.I.N.D.- og

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Bluetooth-feilsøking for EV3

Bluetooth-feilsøking for EV3 Bluetooth-feilsøking for EV3 Generelle kommentarer Pass på at alternativet iphone/ipad på EV3-klossen er deaktivert når du skal bruke Bluetooth for å koble klossen til LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 11 V800 11 H7 pulssensor* 12 USB-kabel 12 Polar Flow-appen 12 Polar FlowSync-programvare 12 Polar Flow-nettjenesten 12 Kom i gang

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. er laget for å måle tråkkfrekvensen, dvs. pedalomdreininger per minutt, når du sykler. Den er ikke beregnet

Detaljer

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 Würth Online World Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 1. Installasjon av WOW!-programmet 2. Registrering av WOW!-programmet 3. Installasjon av drivere for WOW! Snooper og ADP-boks 4. Innstilling

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. NORSK Gratulerer! Polar s3+ løpesensor TM W.I.N.D. er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Benytter følsomme inertiale

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programvare 11 Polar Flow-nettjenesten 11 Kom i gang 12 Konfigurer M400 12

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS?

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? Eduroam Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? 1 Innhold Microsoft Windows XP, Vista og 7 Apple Mac OsX iphone/ipad Android Mulige problemer 2 Windows Åpne en nettleser og skriv inn www3.uis.no/eduroam

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Manual for Eagle 100 og Lynx 500

Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD IPAD Følg stegene under for å installere og starte simuleringen 1 2 3 4 Gå til: http://kid.attensi.com og trykk på «Dowload on the App Store» Logg inn på itunes Store Trykk på «Installer». Vent mens appen

Detaljer

Oppgradering av Viva. Versjon 4.0

Oppgradering av Viva. Versjon 4.0 Oppgradering av Viva Versjon 4.0 Revidert 07.12.2011 Side 1av 33 Innholdsliste 1 Forord...3 2 Alt. 1 Oppgradering av instrument manuelt...4 2.1 CS10/CS15 og TS11/TS15...4 2.2 GS10 og GS15...7 2.3 GS12...10

Detaljer

G1 GPS Sensor Brukerveiledning

G1 GPS Sensor Brukerveiledning G1 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G1 GPS-sensor. Polar G1 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok Nokia Internet Modem Brukerhåndbok 9216562 Utgave 1 NO 1 2009 Nokia. Med enerett. Nokia-, Nokia Connecting People- og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke "snarveisikonmetoden". Se trinnene nedenfor:

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke snarveisikonmetoden. Se trinnene nedenfor: WinZip, eller et annet program som kan håndtere ZIP-filer, må være installert på systemet. Hvis du ikke har WinZip, kan du laste det ned gratis her: [KLIKK HER for å laste ned WinZip] Du må pakke ut (unzip)

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer