AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad. Brukerveiledning"

Transkript

1 JBL OnBeat Air AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad Brukerveiledning

2 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Vennligst les følgende forholdsregler før bruk: Les disse anvisningene. Oppbevar disse anvisningene. Respekter alle advarslene. Følg alle anvisningene. Bruk ikke dette apparatet nær vann. Rengjøres kun med en tørr klut. 7. Blokker ikke ventilasjonsåpningene. Må installeres i henhold til produsentens anvisninger. 8. Må ikke installeres nær varmekilder som radiatorer, varmeovner, komfyrer eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. 9. Handlinger som reduserer sikkerhetsintensjonen i det polariserte støpslet eller jordstøpslet må ikke utføres. Et polarisert støpsel har to plugger, den ene bredere enn den andre. Et jordet støpsel har to plugger og en tredje jordingsplugg. Den brede pluggen eller den tredje pluggen er der med tanke på din sikkerhet. Dersom pluggene ikke passer inn i stikkontakten, ta kontakt med en elektriker for å bytte den gamle kontakten. 10. Beskytt strømledningen slik at den ikke tråkkes på eller kommer i klem, særlig støpslene, skjøteledninger og der hvor ledningene går ut fra apparatet. 11. Bruk kun tilbehør/ekstrautstyr spesifisert av produsenten. SYMBOLET MED ET LYNGLIMT OG EN PIL I EN LIKESIDET TREKANT BENYTTES FOR Å VARSLE BRUKEREN OM UISOLERT FARLIG SPENNING RUNDT PRODUKTET SOM KAN VÆRE KRAFTIG NOK TIL Å UTGJØRE EN RISIKO FOR ELEKTRISK STØT MOT MENNESKER. 12. Må kun benyttes med mobil enhet, reol, trefot, beslag eller bord som spesifisert av produsent eller solgt med apparatet. Når en mobil enhet benyttes, vær forsiktig når enheten/ apparatet flyttes slik at den ikke velter og forårsaker personskade. 13. Trekk ut støpslet ved tordenvær eller hvis apparatet ikke benyttes i lengre perioder. 14. All service må utføres av kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel dersom strømledningen eller støpslet er skadet, ved væskesøl eller hvis en gjenstand har falt inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har falt i gulvet. 15. Apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og sørg for at ingen væskefylte gjenstander som for eksempel vaser plasseres på apparatet. 16. For å koble apparatet fullstendig fra strømtilførselen, trekk støpslet ut fra stikkontakten. 17. Støpslet på strømledningen må alltid være i god stand. 18. Batteriene må ikke utsettes for ekstrem varme fra for eksempel sol, brann eller liknende. ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE APPARATET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. SE MERKING BAK PÅ PRODUKTET UTROPSTEGNET I EN LIKESIDET TREKANT HAR TIL HENSIKT Å VARSLE BRUKEREN OM VIKTIGE DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSMESSIGE (SERVICERELATERTE) ANVISNINGER I HÅNDBØKENE SOM LEVERES MED PRODUKTET. Avfallsbehandling av batterier Advarsel: FARE FOR EKSPLOSJON HVIS Fjernkontrollens batteri erstattes av en FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I henhold til disse instruksjonene. Alkalinebatterier anses som ikke-skadelige. Oppladbare batterier (dvs. nikkel-kadmium, nikkelmetallhydrid, litium og litiumion) anses som skadelige husholdningsmaterialer og kan medføre unødvendig risiko for helse og sikkerhet. Både i EU og andre steder er det ulovlig å kaste batterier i husholdningsavfallet. Alle batterier må resirkuleres på en miljøvennlig måte. Kontakt dine lokale avfallsbehandlingsrepresentanter for informasjon om riktig innsamlingsmåte og resirkulering av brukte batterier. 2

3 TILKOBLING OG KLARGJØRING AV jbl OnBeat air 1. Pakk forsiktig opp din høyttalerdokk og sjekk at alle delene her er med: JBL OnBeat Air høyttalerdokking med strømforsyning, strømkabel*, fjernkontroll, adapterklips til ipod /iphone og adapterklips til ipad. 3. Hvis du skal bruke JBL OnBeat Air med en annen lydkilde, koble en ende av en 3,5 mm stereokable (ikke inkludert) i Audio In-utgangen, og koble den andre enden inn i lydkildens lydutgang eller hodetelefonutgangen. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT 3,5mm (1/8 ) kabel * Strømkabelen er forskjellig for de ulike regionene. 2. Koble til en USB B-kabel (ikke inkludert) til USB-porten på JBL OnBeat Air, og til en USB-port på den datamaskinen hvor itunes-biblioteket ditt er lagret. Dette vil gjøre det mulig for deg å synkronisere en dokket ipod/iphone/ipad-enhet med itunes (se Synkronisering med itunes-bibliotek på side 9). VIKTIG: Hvis du spiller av lyd gjennom en ipod, iphone eller ipad i dokken og en lydkilde koblet til Audio In-utgangen samtidig, vil du høre begge utgangene blandet gjennom JBL OnBeat Air speaker dock. For å høre bare en kilde må du manuelt slå av kilden du ikke ønsker å høre. NORSK DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT USB B VIKTIG Å HUSKE I FORBINDELSE MED ALLE ELEK- TRONISKE PRODUKTER: før du setter inn eller trekker ut lydkabler fra apparatets lydinngang er det lurt å skru av apparatet. dette vil forlenge enhetens levetid, bidra til å beskytte den mot statisk elektrisitet og forhindre potensielle skader. 3

4 4. Hvis du ønsker å se videoer eller bilder fra ipod, iphone eller ipad-enheten din på en TV, kan du plugge den ene enden av en kompositt videokabel (ikke inkludert) til videoutgangen på JBL OnBeat Air, og den andre enden til den kompositte videoinngangen på TV-apparatet. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT Komposittvideokabel (medfølger ikke) 5. Sett den medfølgende strømkabelen helt inn i strømforsyningsenheten.(hvis det er flere strømkabler, må du passe på å bruke en som er riktig for din region/ ditt område.) Koble så strømforsyningsenheten til DC Inn-kontakten på JBL OnBeat Air og plugg det hele til et vegguttak. KONFIGURERE JBL ONBEAT AIR TIL BRUK MED WI-FI Før du kan strømme lyd via AirPlay, må du konfigurere din JBL OnBeat Air til bruk med Wi-Fi. Du trenger bare å gjennomføre denne operasjonen den første gangen du prøver å koble JBL OnBeat Air til Wi-Fi-nettverket ditt. MERK enkel installasjonsapplikasjon: Du kan laste ned den enkle installasjonsapplikasjonen for JBL OnBeat Air ved å gå inn på følgende nettsted: com/onbeatair. 1. Pass på at Wi-Fi-nettverket skrus på og fungerer ordentlig. 2. Skru på JBL OnBeat Air ved å trykke på/av knappen på enheten. Status-LEDen vil blinke grønt, og etter noen sekunder vil den skifte til gult. På/avknapp Tilkoblingsknapp 3. Etter at status-led-en skifter til gult, skal du trykke inn JBL OnBeat Airs tilkoblingsknapp i tre sekunder. Enhetens status-led skifter så til hvitt og grønt for å vise at JBL OnBeat Air er i tilkoblet modus. 4. Mens JBL OnBeat Air er i tilkoblet modus, skal du bruke din Mac, PC, iphone, ipod touch eller ipad for å søke etter den trådløse nettverksanordningen kalt JBL OnBeat Air og koble den til denne (se eksempler på neste side: Windows XP (øverst), Windows Vista (nederst til venstre), Mac OS (nederst til høyre). 4

5 5. Start nettleseren på din Mac, PC, iphone, ipod touch eller ipad og gå til følgende nettsted: Nettstedet vil vise informasjonssiden om installasjon. NORSK 6. Tast inn navnet til den JBL OnBeat Air du skal installere i JBL OnBeat Airs navnevindu og klikk på Change-knappen. (Hvis du har mer enn én JBL OnBeat Air, anbefaler vi at du installerer hver enhet etter tur mens du lar de andre enhetene være skrudd av.) 5

6 Hvordan bruke jbl OnBeat Air For å skru på JBL OnBeat Air skal du trykke inn enhetens på/av-knapp. Enhetens status-led blinker grønt når systemet starter. Skal du skru av JBL OnBeat Air, skal du trykke inn på/av-knappen på enheten igjen. Status-LED-en vil bli skrudd av. Mens den er av, blir AirPlay-funksjonen skrudd av for å minimalisere strømforbruket. MERK: JBL OnBeat Air går ikke automatisk i av-modus. Skal du plassere JBL OnBeat Air i hvilemodus mens en ipod-, iphone- eller ipad dokkes, skal du holde Play/Pause-knappen på fjernkontrollen nede i to sekunder. Status-LED-en vil lyse gult når enheten er i hvilemodus. For å skru JBL OnBeat Air på fra hvilemodus skal du trykke hvilken som helst knapp på enheten eller fjernkontrollen. JBL OnBeat Air kommer automatisk til å gå inn i hvilemodus hvis ingen kontroll har blitt trykket inn og det ikke har vært noe lydsignal på 10 minutter. Volumknapper 7. Bruk rullgardinlisten til å velge ditt trådløse nettverks SSID og tast inn nettverkets WEP-kode eller WPA-passord. Når du er ferdig, skal du klikke Connectknappen på skjermen. 8. Når JBL OnBeat Air har blitt koblet til nettverket ditt, vil status-led-en lyse konstant hvitt. Hvis den ikke ble koblet til nettverket, kommer LED-en til å blinke gult. Gjenta trinn 4 7 eller sjekk Wi-Fi-nettverket ditt hvis LED-en fortsetter å blinke gult. 9. Skift forbindelsen til datamaskinen eller apparatet ditt tilbake til hjemme-wi-finettverket. Din JBL OnBeat Air vil nå huske ditt Wi-Fi-nettverks rutersikkerhetsinformasjon og kommer automatisk til å koble seg til Wi-Fi-nettverket ditt så lenge Wi-Fi-ruteren din er slått på og så lenge JBL OnBeat Air enten er slått på eller i hvilemodus. Hvis din JBL OnBeat Air noen gang blir koblet fra Wi-Fi nettverket, skal du holde enhetens tilkoblingsknapp inne i tre sekunder og gjenta trinn 4-7. VIKTIG: Hvis Wi-Fi-nettverket krever at du manuelt konfigurerer dine JBL OnBeat Airs Wi-Fi-innstillinger, skal du se Konfigurere JBL OnBeat Airs Wi-Fi-innstillinger manuelt, på side 10. På/avknapp 6

7 Enhetens Wi-Fi-kommer til å være aktiv, og status-led-en kommer til å lyse gult. For å skru av systemet skal du trykke på/av-knappen. Status-LED-en skrus av. Juster volumet ved hjelp av (+) og ( ) knappene. Trykk på begge knappene for å slå av lyden; trykk på en av dem for å slå den på igjen. Status-LED-en vil blinke hvitt. Trykk hvilken som helst volumknapp for å skru opp lyden. Lytte til airplays strømmede lyd Din JBL OnBeat Air kan spille av lydfiler eller en Internett-radiostasjon som strømmer fra itunes 10.1 (eller nyere) på en nettverkstilkoblet datamaskin eller fra en ipod, iphone eller ipad med ios 4.2 eller nyere. (itunes kan lastes ned gratis på Mac-datamaskiner og PC-er, tilgjengelig på MERK: Før du kan begynne med AirPlay-strømming, må JBL OnBeat Air kobles til Wi-Fi-nettverket. For å begynne strømming fra datamaskinen skal du åpne itunes, klikke på AirPlayknappen som kommer til syne i bunnen av itunes-vinduet og velge JBL OnBeat Air i listen. Hvis musikken spilles fra en dokket ipod, iphone eller ipad, eller gjennom Aux i koblingen, og en AirPlay-strøm starter fra et annet apparat, kommer JBL OnBeat Air automatisk til å skifte til AirPlay-inngang. For å bruke JBL OnBeat Airs fjernkontroll for grunnleggende avspillingskontroll av den strømmede lydfilen, skal du velge Allow itunes control from remote speakers i menyen itunes Edit > Preferences > Devices. NORSK AirPlayknapp Velg JBL OnBeat Air fra listen For å begynne strømming fra en ipod, iphone eller ipad skal du berøre AirPlayknappen på skjermen og velge JBL OnBeat Air i listen for valg av høyttaler som kommer til syne. Hvis JBL OnBeat Air er i hvilemodus når du trykker Play i itunes 10.1 eller på ipod, iphone eller ipad, kommer JBL OnBeat Air automatisk til å bli skrudd på. Skift til AirPlay-inngang og spill av den strømmede lyden. Gi JBL OnBeat Air tillatelse til å kontrollere itunes Windows (øverst); Mac OS (nederst) MERK: Når du begynner AirPlay-strømming, kommer JBL OnBeat Air til å bli avspilt på sitt nåværende volumnivå, og itunes volumnivå vil bli synkronisert med JBL OnBeat Airs volumkontroll. Bruk JBL OnBeat Airs knapper for volumregulering for å justere volumet. 7

8 Dokke din ipod, iphone eller ipad enhet Med JBL OnBeat speaker dock følger det to adapterklips: en til en ipod touch / ipod classic /iphone-enhet og en annen til en ipad-enhet (MERK: ipod nanomodeller trenger ingen adapterklemme.) Adapterne gjør det mulig å dokke enheter både med og uten medfølgende tredjeparts-skall. Fest en passende adapterklemme til JBL OnBeat Air, som vist i neste spalte. For ipad 1 For ipad 2 ipod touch/iphone ipad låsemekanisme For ipad 2 med Smartdeksel ROTERE DOKKINGSTASJONEN Når en ipod- eller iphone-enhet er dokket i JBL OnBeat Air, kan du rotere dokkingstasjonen til liggende modus. VIKTIG: Du kan ikke rotere dokkingstasjonen når en ipad-enhet er dokket. For å rotere dokkingstasjonen til liggende modus må du dreie den 90 grader mot klokken. For å rotere den tilbake til stående modus må du dreie den 90 grader med klokken. Dokkingstasjonen vil holde på plass enheten i både stående og liggende posisjon. Bøy klipsen så vidt Bøy klipsen så vidt Sett pin inn i låsemekanismen Stående modus Liggende modus Plasser ipod/iphone/ipad-enheten i dokkingkontakten. Pass på at enheten settes helt inn i kontakten. Press øverste del av ipod/iphone/ipad-enheten helt tilbake i adapterklipset eller mot dokkingstasjonen, slik at enheten låses på plass i stasjonen. 8

9 FJERNKONTROLLENS FUNKSJONER Volum ned Start/pause* Forrige /spol tilbake (hold inne for spoling) Bla oppover i menyen Meny Volum opp Demp / slå på lyden Neste / spol forover (hold inne for spoling) Bla nedover i menyen Velg/gå inn i menyen * menynavigasjonen for ipod touch, iphone og ipad kan kreve at du manuelt setter ipod/iphone/ipad-enheten i musikkmodus. Lading av dokket ipod/iphone/ipad-enhet JBL OnBeat Air vil lade ipod-, iphone- eller ipad-enheten hver gang den blir dokket. MERK: JBL OnBeat vil muligens ikke kunne lade en dokket ipad-enhet via USBtilkoblingen til en PC. Dersom ipad-enheten kan lades når den er direkte koblet til PC-en via USB, vil den også bli ladet når den er dokket på JBL OnBeat Air. Dersom ipad-enheten ikke kan lades når den er direkte koblet til PC-en via USB, vil den heller ikke bli ladet når den er dokket på JBL OnBeat Air. Spille av video- og fotofiler Når du dokker din ipod, iphone eller ipad til JBL OnBeat Air, blir dens videoanordning automatisk satt til av, selv om den var skrudd på før du dokket apparatet. For å skru videoanordningen JBL OnBeat Air på, skal du trykke inn fjernkontrollens Menu-knapp i minst to sekunder. JBL OnBeat Airs status- LED blinker hvitt én gang. Videoen fra ipod, iphone eller ipad vil bli spilt av på den tilkoblede TV-en. Skal du skru av videoanordningen, skal du trykke fjernkontrollens Menu-knapp igjen i minst to sekunder. JBL OnBeat Airs status-led blinker hvitt to ganger. Synkronisering med itunes-biblioteket MERK: Før du setter i gang med å synkronisere ipod/iphone/ipad-enheten med itunes-biblioteket ditt bør du forsikre deg om at både ipod/iphone/ipad-enheten og itunes-biblioteket er oppdatert med den nyeste programvareversjonen. 1. Se til at JBL OnBeat Airs USB-port er koblet til datamaskinen der itunesbiblioteket ditt er plassert. 2. Dokk din ipod/iphone/ipad på JBL OnBeat Air. 3. Bruk datamaskinens itunes-programvare til å synkronisere ipod/iphone/ipadenheten med itunes-biblioteket. 4. Når du har fullført synkroniseringen, kan du løse ut ipod/iphone/ipad-enheten fra itunes-biblioteket. NORSK 9

10 Status-LED Status-LED-en påjbl OnBeat Air viser forskjellige farger og mønster for å vise enhetens status: Status-LED-farge Hvit konstant Grønn blinker Grønn og hvit vekselvis blinking Gul konstant Gul blinking Gul langsom blinking Hvit enkeltblink Hvit to blink Hvit fblinker Gult/hvit/grønn vekselvis Ingen lys Status JBL OnBeat Air er på og koblet til et Wi-Fi-nettverk JBL OnBeat Air kobler til; JBL OnBeat Air prøver å koble til et Wi-Fi-nettverk JBL OnBeat Air er i tilkoblet modus (se Konfigurere JBL OnBeat Air til bruk med Wi-Fi på side 4) JBL OnBeat Air er i sovemodus JBL OnBeat Air har ikke klart å koble til et Wi-Fi-nettverk JBL OnBeat Airs programvareoppgradering pågår JBL OnBeat Airs videoanordning er på JBL OnBeat Airs videoanordning av JBL OnBeat Air er dempet JBL OnBeat Airs programvare-oppgradering kunne ikke gjennomføres JBL OnBeat Air er slått av Konfigurere JBl OnBeat airs wi-fi-innstillinger manuelt Følg disse trinnene hvis ditt Wi-Fi-nettverk krever at du konfigurerer Wi-Fiinnstillingene til din JBL OnBeat Air manuelt. 1. Se til at Wi-Fi-nettverket er skrudd på og fungerer ordentlig. 2. Skru på JBL OnBeat Air ved å trykke på/av-knappen på enheten. Status-LEDen lyser grønt. På/avknapp Tilkoblingsknapp 3. Trykk JBL OnBeat Airs tilkoblingsknapp i tre sekunder. Enhetens status-led vil blinke vekselvis hvitt og grønt for å vise at JBL OnBeat Air er i tilkoblet modus. 4. Mens JBL OnBeat Air er i tilkoblet modus, skal du bruke din Mac, PC, iphone, ipod touch eller ipad til å søke etter trådløst nettverk-anordningen ved navn JBL OnBeat Air og koble til den (se eksempler, neste side: Windows XP (øverst), Windows Vista (nederst til venstre), Mac OS (nederst til høyre). 10

11 5. Start nettleseren på datamaskinen din og gå til følgende nettsted: 6. Når installasjonssiden kommer til syne, skal du velge Manual Configuration i listen til venstre. Siden for trådløs konfigurasjon kommer til syne. NORSK 7. I IP-modus-boksen med rullgardinliste, skal du velge Manual og taste inn innstillingene for nettverket ditt i de oppgitte feltene. (Det kan hende du må skaffe nettverksinnstillingene fra din ISP- eller nettverksadministrator.) Klikk på Apply for å lagre innstillingene dine. 8. Endre nettverksforbindelsen til datamaskinen eller apparatet tilbake til ditt hjemme-wi-fi-nettverk. Oppgradere programvare Din JBL OnBeat Air har oppgraderbar programvare som lar deg dra fordel av nye funksjoner og forbedringer etter hvert som de blir tilgjengelige. Gå til www. jbl.com/onbeatairupgrade for informasjon om hvordan du kontrollerer din enhets maskinvareversjon og for instrukser om hvordan du oppgraderer til en ny maskinvareversjon. 11

12 Spesifikasjoner Kompatibilitet* (AirPlay) Kompatibilitet* (dokker): Kompatibilitet med Wi-Fi-nettverk: Strømomformere: itunes 10.1 og nyere (Mac and PC), iphone 4, iphone 3GS, ipod touch (4. generasjon), ipod touch (3. generasjon), ipod touch (2. generasjon), ipad, ipad 2 ipad 2, ipad Wi-Fi + 3G, ipad Wi-Fi, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch 4G, ipod touch 3G, ipod touch 2G**, ipod touch**, ipod nano 5G, ipod nano 4G, ipod nano 3G, ipod nano 2G, ipod nano b/g 2 x JBL Phoenix SE fullskala forsterkere Effekt: 7.5 watts x 2 Frekvenssvar: Forholdet signal-til-støy: Input impedance (Aux): Input connections: Operating temperature: 70Hz 20kHz 80dB 10k ohms Hovedtilkobling ipod, iphone eller ipad dokkingkontakt; Aux-inngang 1/8 (3,5mm) stereo mini-jack 0 C 40 C, 32 F 104 F Power requirement: 13V DC, 2.5A Power consumption: 30W (maksimum); 0,5W (off) Dimensions (H x W x D): 146mm x 275mm x 135mm (5-3/4 x 10-13/16 x 5-5/16 ) Vekt: 0.88 kg * Kompatibilitet i skrivende stund. For å få oppdatert informasjon om kompatibilitet, gå til ** Versjon 3.0 eller høyere 12

13 Feilsøking for JBL OnBeat Air Problem Ingen lyd (status-led lyser ikke): Ingen lyd (status-led lyser kontinuerlig hvitt): Ingen lyd (status-led blinker gult): JBL OnBeat Air-volumkontroller fungerer ikke sammen med AirPlays lydanordninger: JBL OnBeat Airs fjernkontroll kontrollerer ikke AirPlays lydanordninger: LØSNING Se til at strømledningen er riktig koblet til JBL OnBeat Air og til et fungerende vekselstrømuttak Se til at JBL OnBeat Air er skrudd på ved å trykke på/av-knappen. Skru volumknappen opp (+) for å øke systemets volum. Hvis du bruker en AirPlay-kilde, skal du se til at AirPlay kilden er i AirPlay-modus og at du har valgt JBL OnBeat Air i listen for valg av høyttalere. Se Lytte til airplays strømmede lyd, på side 7. Se til at AirPlay-kilden er koblet til Wi-Fi-nettverket. Hvis du bruker en dokket ipod/iphone/ipad, skal du se til at den er ordentlig dokket inn i JBL OnBeat Air. Hvis du bruker en tilleggskilde, skal du se til at lydkabelen er ordentlig koblet til JBL OnBeat Airs Audio In-kontakt og til kildekomponentens lyduttak. Se til at ipod/iphone/ipad eller en annen kildekomponent ikke står på Pause-modus og at dens volumkontroll ikke er skrudd helt av. Hvis du bruker en AirPlay-kilde, skal du se til at JBL OnBeat Air blir koblet til Wi-Fi-nettverket. Se Konfigurere JBL OnBeat Air til bruk med Wi-Fi, på side 4. Se til at AirPlays kilde settes til Allow control from remote speakers. Se Lytte til airplays strømmede lyd, på side 7. Se til at AirPlays kilde settes til Allow control from remote speakers. Se Lytte til airplays strømmede lyd, på side 7. NORSK Fortsetter på side

14 Feilsøking på JBL OnBeat Air (fortsatt) problem Lyden knitrer, suser eller er fordreid: Høy summing eller susing: Det kommer bare lyd fra én av JBL OnBeat Airs høyttalere: LØSNING Demp volumet på ipod/iphone/ipad-enheten eller en annen kildekomponent. Sikre at ipod/iphone/ipads equalizer er slått av. Pass på at lydkabelen er satt helt inn i lydinngangen på JBL OnBeat Air. Skift ut lydkabelen. Koble fra strømforsyningen og koble den til en annen veggkontakt. Sikre at ipod/iphone/ipad er satt skikkelig ned i dokkingtilkoblingen. Pass på at lydkabelen er satt helt inn i lydinngangen på JBL OnBeat Air. Sikre at lydkabelen er en stereokabel. 14

15 HARMAN Consumer, Inc Balboa Boulevard, Northridge, CA USA 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter reserved. JBL er et varemerke som tilhører HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og/eller andre land. JBL OnBeat er et varemerke som tilhører HARMAN International Industries, Incorporated. AirPlay, ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, itunes og ipod touch er varemerker tilhørende Apple Inc., som er registrert i USA og i andre land. ipad er også et varemerke tilhørende Apple Inc. Laget for ipod, Laget for iphone og Laget for ipad betyr at et elektronisk tilbehør er designet for å kunne kobles spesifikt til henholdsvis ipod, iphone og ipad og at det er sertifisert av utvikleren for å kunne tilfredsstille Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller for brukerens overholdelse av sikkerhetsstandarder og forskrifter. ipod/iphone/ipad ikke inkludert. Wi-Fi- og Wi-Fi Certified-logoene er registrerte varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi er et registrert varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel. Del nr Rev.: A

jbl on stage micro II høyttalerdokk for iphone/ipod

jbl on stage micro II høyttalerdokk for iphone/ipod Bruksanvisning Norsk iphone/ipod ikke inkludert jbl on stage micro II høyttalerdokk for iphone/ipod Viktige sikkerhetsanvisninger Vennligst les de følgende advarsler før bruk: 1. Les disse anvisningene.

Detaljer

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth høyttalerdokkingstasjon for ipod/iphone/ipad. Brukermanual

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth høyttalerdokkingstasjon for ipod/iphone/ipad. Brukermanual JBL OnBeat Xtreme Bluetooth høyttalerdokkingstasjon for ipod/iphone/ipad Brukermanual INTRODUKSJON Høyttalerdokkingstasjonen JBL OnBeat Xtreme leverer det beste innen høykvalitetslyd for din ipod, iphone,

Detaljer

Owner s Manual Norsk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Norsk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Norsk Walkman not included / Walkman non inclus jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhetsregler Vennligst les de følgende advarsler før

Detaljer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Oppsettsveiledning

SOUNDSTICKS WIRELESS. Oppsettsveiledning SOUNDSTICKS WIRELESS Oppsettsveiledning 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Les disse instruksjonene. 2. Ta vare på disse instruksjonene. 3. Merk deg alle advarsler. 4. Følg alle instruksjoner. 5. Ikke bruk dette

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Hurtigstartveiledning for Arlo Baby

Hurtigstartveiledning for Arlo Baby Hurtigstartveiledning for Arlo Baby Velkommen Takk for at du valgte Arlo Baby. Det er enkelt å komme i gang. Dette er inkludert Arlo Baby-kamera Oppstartsveiledning Veggmonteringsplate USBstrømkabel USBstrømadapter

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

JBL ON STAGE * 400P. HØYTTALERDOCK FOR iphone OG ipod MED HØY YTELSE. BRUKER GUIDE Norsk... 107. iphone ikke inkludert. Norsk

JBL ON STAGE * 400P. HØYTTALERDOCK FOR iphone OG ipod MED HØY YTELSE. BRUKER GUIDE Norsk... 107. iphone ikke inkludert. Norsk JBL ON STAGE * 400P HØYTTALERDOCK FOR iphone OG ipod MED HØY YTELSE iphone ikke inkludert. BRUKER GUIDE Norsk... 107 Norsk VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER LES FØLGENDE ADVARSLER FØR BRUK: Les disse instruksene,

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner BRUKSANVISNING The Connector Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les, oppbevar og følg disse instruksjonene. 2. ADVARSEL: Pass på å holde produktet unna regn og fuktighet for å forebygge faren for brann

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

RADIAL. jbl. Høyttaler-docking for ipod med høy ytelse. BRuksAnvIsnIng

RADIAL. jbl. Høyttaler-docking for ipod med høy ytelse. BRuksAnvIsnIng jbl RADIAL Høyttaler-docking for ipod med høy ytelse BRuksAnvIsnIng NORSK Viktige sikkerhetsinstrukser Vennligst les følgende forholdsregler før bruk: 1. Les disse anvisningene. 2. Oppbevar disse anvisningene.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Bruksanvisning DOOME BTS2021

Bruksanvisning DOOME BTS2021 Bruksanvisning DOOME BTS2021 02 Innhold 03Sikkerhet 04 Informasjon 05 Fram- og bakside 06 Fjernkontroll 07 Bluetooth 08 Bruk med ipod/mp3-spillere 09 Bruk med TV, dvd, konsoll, PC 10 Garanti Gratulerer

Detaljer

itower høyttaler med trekabinett

itower høyttaler med trekabinett itower høyttaler med trekabinett Modell nummer: Dti-100 BRUKSANVISNING (ipod/iphone er ikke inkludert) LES DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU BRUKER PRODUKTET. TA VARE PÅ DEN FOR SENERE BRUK INNHOLD INNHOLD

Detaljer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: HEOS 1-høyttaler Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt Før du bruker en ny HEOS 1-høyttaler

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Mobile Apple ios -, Android- eller Kindleenheter som er koblet til nettverket

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Brukerhåndbok. Alltid der for å hjelpe deg SSC5001 SSC5002 SSC5011 SSC5012. Har du spørsmål? Kontakt Philips

Brukerhåndbok. Alltid der for å hjelpe deg SSC5001 SSC5002 SSC5011 SSC5012. Har du spørsmål? Kontakt Philips Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SSC5001 SSC5002 SSC5011 SSC5012 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Varenr. 1561 Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: 233385 Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Brukerhåndbok Dok. nr.: 2438A1 Dato: 2017.04.21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

www.bowers-wilkins.com NORSK

www.bowers-wilkins.com NORSK Zeppelin Air Velkommen til Bowers & Wilkins og Zeppelin Air Takk for at du valgte Bowers & Wilkins. Da John Bowers etablerte Bowers & Wilkins i 1966 gjorde han det med overbevisningen om at god design,

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Music Box One. Kjære kunde

Music Box One. Kjære kunde Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer