AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad. Brukerveiledning"

Transkript

1 JBL OnBeat Air AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad Brukerveiledning

2 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Vennligst les følgende forholdsregler før bruk: Les disse anvisningene. Oppbevar disse anvisningene. Respekter alle advarslene. Følg alle anvisningene. Bruk ikke dette apparatet nær vann. Rengjøres kun med en tørr klut. 7. Blokker ikke ventilasjonsåpningene. Må installeres i henhold til produsentens anvisninger. 8. Må ikke installeres nær varmekilder som radiatorer, varmeovner, komfyrer eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. 9. Handlinger som reduserer sikkerhetsintensjonen i det polariserte støpslet eller jordstøpslet må ikke utføres. Et polarisert støpsel har to plugger, den ene bredere enn den andre. Et jordet støpsel har to plugger og en tredje jordingsplugg. Den brede pluggen eller den tredje pluggen er der med tanke på din sikkerhet. Dersom pluggene ikke passer inn i stikkontakten, ta kontakt med en elektriker for å bytte den gamle kontakten. 10. Beskytt strømledningen slik at den ikke tråkkes på eller kommer i klem, særlig støpslene, skjøteledninger og der hvor ledningene går ut fra apparatet. 11. Bruk kun tilbehør/ekstrautstyr spesifisert av produsenten. SYMBOLET MED ET LYNGLIMT OG EN PIL I EN LIKESIDET TREKANT BENYTTES FOR Å VARSLE BRUKEREN OM UISOLERT FARLIG SPENNING RUNDT PRODUKTET SOM KAN VÆRE KRAFTIG NOK TIL Å UTGJØRE EN RISIKO FOR ELEKTRISK STØT MOT MENNESKER. 12. Må kun benyttes med mobil enhet, reol, trefot, beslag eller bord som spesifisert av produsent eller solgt med apparatet. Når en mobil enhet benyttes, vær forsiktig når enheten/ apparatet flyttes slik at den ikke velter og forårsaker personskade. 13. Trekk ut støpslet ved tordenvær eller hvis apparatet ikke benyttes i lengre perioder. 14. All service må utføres av kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel dersom strømledningen eller støpslet er skadet, ved væskesøl eller hvis en gjenstand har falt inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har falt i gulvet. 15. Apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og sørg for at ingen væskefylte gjenstander som for eksempel vaser plasseres på apparatet. 16. For å koble apparatet fullstendig fra strømtilførselen, trekk støpslet ut fra stikkontakten. 17. Støpslet på strømledningen må alltid være i god stand. 18. Batteriene må ikke utsettes for ekstrem varme fra for eksempel sol, brann eller liknende. ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE APPARATET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. SE MERKING BAK PÅ PRODUKTET UTROPSTEGNET I EN LIKESIDET TREKANT HAR TIL HENSIKT Å VARSLE BRUKEREN OM VIKTIGE DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSMESSIGE (SERVICERELATERTE) ANVISNINGER I HÅNDBØKENE SOM LEVERES MED PRODUKTET. Avfallsbehandling av batterier Advarsel: FARE FOR EKSPLOSJON HVIS Fjernkontrollens batteri erstattes av en FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I henhold til disse instruksjonene. Alkalinebatterier anses som ikke-skadelige. Oppladbare batterier (dvs. nikkel-kadmium, nikkelmetallhydrid, litium og litiumion) anses som skadelige husholdningsmaterialer og kan medføre unødvendig risiko for helse og sikkerhet. Både i EU og andre steder er det ulovlig å kaste batterier i husholdningsavfallet. Alle batterier må resirkuleres på en miljøvennlig måte. Kontakt dine lokale avfallsbehandlingsrepresentanter for informasjon om riktig innsamlingsmåte og resirkulering av brukte batterier. 2

3 TILKOBLING OG KLARGJØRING AV jbl OnBeat air 1. Pakk forsiktig opp din høyttalerdokk og sjekk at alle delene her er med: JBL OnBeat Air høyttalerdokking med strømforsyning, strømkabel*, fjernkontroll, adapterklips til ipod /iphone og adapterklips til ipad. 3. Hvis du skal bruke JBL OnBeat Air med en annen lydkilde, koble en ende av en 3,5 mm stereokable (ikke inkludert) i Audio In-utgangen, og koble den andre enden inn i lydkildens lydutgang eller hodetelefonutgangen. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT 3,5mm (1/8 ) kabel * Strømkabelen er forskjellig for de ulike regionene. 2. Koble til en USB B-kabel (ikke inkludert) til USB-porten på JBL OnBeat Air, og til en USB-port på den datamaskinen hvor itunes-biblioteket ditt er lagret. Dette vil gjøre det mulig for deg å synkronisere en dokket ipod/iphone/ipad-enhet med itunes (se Synkronisering med itunes-bibliotek på side 9). VIKTIG: Hvis du spiller av lyd gjennom en ipod, iphone eller ipad i dokken og en lydkilde koblet til Audio In-utgangen samtidig, vil du høre begge utgangene blandet gjennom JBL OnBeat Air speaker dock. For å høre bare en kilde må du manuelt slå av kilden du ikke ønsker å høre. NORSK DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT USB B VIKTIG Å HUSKE I FORBINDELSE MED ALLE ELEK- TRONISKE PRODUKTER: før du setter inn eller trekker ut lydkabler fra apparatets lydinngang er det lurt å skru av apparatet. dette vil forlenge enhetens levetid, bidra til å beskytte den mot statisk elektrisitet og forhindre potensielle skader. 3

4 4. Hvis du ønsker å se videoer eller bilder fra ipod, iphone eller ipad-enheten din på en TV, kan du plugge den ene enden av en kompositt videokabel (ikke inkludert) til videoutgangen på JBL OnBeat Air, og den andre enden til den kompositte videoinngangen på TV-apparatet. DC IN POWER AUDIO IN USB VIDEO OUT Komposittvideokabel (medfølger ikke) 5. Sett den medfølgende strømkabelen helt inn i strømforsyningsenheten.(hvis det er flere strømkabler, må du passe på å bruke en som er riktig for din region/ ditt område.) Koble så strømforsyningsenheten til DC Inn-kontakten på JBL OnBeat Air og plugg det hele til et vegguttak. KONFIGURERE JBL ONBEAT AIR TIL BRUK MED WI-FI Før du kan strømme lyd via AirPlay, må du konfigurere din JBL OnBeat Air til bruk med Wi-Fi. Du trenger bare å gjennomføre denne operasjonen den første gangen du prøver å koble JBL OnBeat Air til Wi-Fi-nettverket ditt. MERK enkel installasjonsapplikasjon: Du kan laste ned den enkle installasjonsapplikasjonen for JBL OnBeat Air ved å gå inn på følgende nettsted: com/onbeatair. 1. Pass på at Wi-Fi-nettverket skrus på og fungerer ordentlig. 2. Skru på JBL OnBeat Air ved å trykke på/av knappen på enheten. Status-LEDen vil blinke grønt, og etter noen sekunder vil den skifte til gult. På/avknapp Tilkoblingsknapp 3. Etter at status-led-en skifter til gult, skal du trykke inn JBL OnBeat Airs tilkoblingsknapp i tre sekunder. Enhetens status-led skifter så til hvitt og grønt for å vise at JBL OnBeat Air er i tilkoblet modus. 4. Mens JBL OnBeat Air er i tilkoblet modus, skal du bruke din Mac, PC, iphone, ipod touch eller ipad for å søke etter den trådløse nettverksanordningen kalt JBL OnBeat Air og koble den til denne (se eksempler på neste side: Windows XP (øverst), Windows Vista (nederst til venstre), Mac OS (nederst til høyre). 4

5 5. Start nettleseren på din Mac, PC, iphone, ipod touch eller ipad og gå til følgende nettsted: Nettstedet vil vise informasjonssiden om installasjon. NORSK 6. Tast inn navnet til den JBL OnBeat Air du skal installere i JBL OnBeat Airs navnevindu og klikk på Change-knappen. (Hvis du har mer enn én JBL OnBeat Air, anbefaler vi at du installerer hver enhet etter tur mens du lar de andre enhetene være skrudd av.) 5

6 Hvordan bruke jbl OnBeat Air For å skru på JBL OnBeat Air skal du trykke inn enhetens på/av-knapp. Enhetens status-led blinker grønt når systemet starter. Skal du skru av JBL OnBeat Air, skal du trykke inn på/av-knappen på enheten igjen. Status-LED-en vil bli skrudd av. Mens den er av, blir AirPlay-funksjonen skrudd av for å minimalisere strømforbruket. MERK: JBL OnBeat Air går ikke automatisk i av-modus. Skal du plassere JBL OnBeat Air i hvilemodus mens en ipod-, iphone- eller ipad dokkes, skal du holde Play/Pause-knappen på fjernkontrollen nede i to sekunder. Status-LED-en vil lyse gult når enheten er i hvilemodus. For å skru JBL OnBeat Air på fra hvilemodus skal du trykke hvilken som helst knapp på enheten eller fjernkontrollen. JBL OnBeat Air kommer automatisk til å gå inn i hvilemodus hvis ingen kontroll har blitt trykket inn og det ikke har vært noe lydsignal på 10 minutter. Volumknapper 7. Bruk rullgardinlisten til å velge ditt trådløse nettverks SSID og tast inn nettverkets WEP-kode eller WPA-passord. Når du er ferdig, skal du klikke Connectknappen på skjermen. 8. Når JBL OnBeat Air har blitt koblet til nettverket ditt, vil status-led-en lyse konstant hvitt. Hvis den ikke ble koblet til nettverket, kommer LED-en til å blinke gult. Gjenta trinn 4 7 eller sjekk Wi-Fi-nettverket ditt hvis LED-en fortsetter å blinke gult. 9. Skift forbindelsen til datamaskinen eller apparatet ditt tilbake til hjemme-wi-finettverket. Din JBL OnBeat Air vil nå huske ditt Wi-Fi-nettverks rutersikkerhetsinformasjon og kommer automatisk til å koble seg til Wi-Fi-nettverket ditt så lenge Wi-Fi-ruteren din er slått på og så lenge JBL OnBeat Air enten er slått på eller i hvilemodus. Hvis din JBL OnBeat Air noen gang blir koblet fra Wi-Fi nettverket, skal du holde enhetens tilkoblingsknapp inne i tre sekunder og gjenta trinn 4-7. VIKTIG: Hvis Wi-Fi-nettverket krever at du manuelt konfigurerer dine JBL OnBeat Airs Wi-Fi-innstillinger, skal du se Konfigurere JBL OnBeat Airs Wi-Fi-innstillinger manuelt, på side 10. På/avknapp 6

7 Enhetens Wi-Fi-kommer til å være aktiv, og status-led-en kommer til å lyse gult. For å skru av systemet skal du trykke på/av-knappen. Status-LED-en skrus av. Juster volumet ved hjelp av (+) og ( ) knappene. Trykk på begge knappene for å slå av lyden; trykk på en av dem for å slå den på igjen. Status-LED-en vil blinke hvitt. Trykk hvilken som helst volumknapp for å skru opp lyden. Lytte til airplays strømmede lyd Din JBL OnBeat Air kan spille av lydfiler eller en Internett-radiostasjon som strømmer fra itunes 10.1 (eller nyere) på en nettverkstilkoblet datamaskin eller fra en ipod, iphone eller ipad med ios 4.2 eller nyere. (itunes kan lastes ned gratis på Mac-datamaskiner og PC-er, tilgjengelig på MERK: Før du kan begynne med AirPlay-strømming, må JBL OnBeat Air kobles til Wi-Fi-nettverket. For å begynne strømming fra datamaskinen skal du åpne itunes, klikke på AirPlayknappen som kommer til syne i bunnen av itunes-vinduet og velge JBL OnBeat Air i listen. Hvis musikken spilles fra en dokket ipod, iphone eller ipad, eller gjennom Aux i koblingen, og en AirPlay-strøm starter fra et annet apparat, kommer JBL OnBeat Air automatisk til å skifte til AirPlay-inngang. For å bruke JBL OnBeat Airs fjernkontroll for grunnleggende avspillingskontroll av den strømmede lydfilen, skal du velge Allow itunes control from remote speakers i menyen itunes Edit > Preferences > Devices. NORSK AirPlayknapp Velg JBL OnBeat Air fra listen For å begynne strømming fra en ipod, iphone eller ipad skal du berøre AirPlayknappen på skjermen og velge JBL OnBeat Air i listen for valg av høyttaler som kommer til syne. Hvis JBL OnBeat Air er i hvilemodus når du trykker Play i itunes 10.1 eller på ipod, iphone eller ipad, kommer JBL OnBeat Air automatisk til å bli skrudd på. Skift til AirPlay-inngang og spill av den strømmede lyden. Gi JBL OnBeat Air tillatelse til å kontrollere itunes Windows (øverst); Mac OS (nederst) MERK: Når du begynner AirPlay-strømming, kommer JBL OnBeat Air til å bli avspilt på sitt nåværende volumnivå, og itunes volumnivå vil bli synkronisert med JBL OnBeat Airs volumkontroll. Bruk JBL OnBeat Airs knapper for volumregulering for å justere volumet. 7

8 Dokke din ipod, iphone eller ipad enhet Med JBL OnBeat speaker dock følger det to adapterklips: en til en ipod touch / ipod classic /iphone-enhet og en annen til en ipad-enhet (MERK: ipod nanomodeller trenger ingen adapterklemme.) Adapterne gjør det mulig å dokke enheter både med og uten medfølgende tredjeparts-skall. Fest en passende adapterklemme til JBL OnBeat Air, som vist i neste spalte. For ipad 1 For ipad 2 ipod touch/iphone ipad låsemekanisme For ipad 2 med Smartdeksel ROTERE DOKKINGSTASJONEN Når en ipod- eller iphone-enhet er dokket i JBL OnBeat Air, kan du rotere dokkingstasjonen til liggende modus. VIKTIG: Du kan ikke rotere dokkingstasjonen når en ipad-enhet er dokket. For å rotere dokkingstasjonen til liggende modus må du dreie den 90 grader mot klokken. For å rotere den tilbake til stående modus må du dreie den 90 grader med klokken. Dokkingstasjonen vil holde på plass enheten i både stående og liggende posisjon. Bøy klipsen så vidt Bøy klipsen så vidt Sett pin inn i låsemekanismen Stående modus Liggende modus Plasser ipod/iphone/ipad-enheten i dokkingkontakten. Pass på at enheten settes helt inn i kontakten. Press øverste del av ipod/iphone/ipad-enheten helt tilbake i adapterklipset eller mot dokkingstasjonen, slik at enheten låses på plass i stasjonen. 8

9 FJERNKONTROLLENS FUNKSJONER Volum ned Start/pause* Forrige /spol tilbake (hold inne for spoling) Bla oppover i menyen Meny Volum opp Demp / slå på lyden Neste / spol forover (hold inne for spoling) Bla nedover i menyen Velg/gå inn i menyen * menynavigasjonen for ipod touch, iphone og ipad kan kreve at du manuelt setter ipod/iphone/ipad-enheten i musikkmodus. Lading av dokket ipod/iphone/ipad-enhet JBL OnBeat Air vil lade ipod-, iphone- eller ipad-enheten hver gang den blir dokket. MERK: JBL OnBeat vil muligens ikke kunne lade en dokket ipad-enhet via USBtilkoblingen til en PC. Dersom ipad-enheten kan lades når den er direkte koblet til PC-en via USB, vil den også bli ladet når den er dokket på JBL OnBeat Air. Dersom ipad-enheten ikke kan lades når den er direkte koblet til PC-en via USB, vil den heller ikke bli ladet når den er dokket på JBL OnBeat Air. Spille av video- og fotofiler Når du dokker din ipod, iphone eller ipad til JBL OnBeat Air, blir dens videoanordning automatisk satt til av, selv om den var skrudd på før du dokket apparatet. For å skru videoanordningen JBL OnBeat Air på, skal du trykke inn fjernkontrollens Menu-knapp i minst to sekunder. JBL OnBeat Airs status- LED blinker hvitt én gang. Videoen fra ipod, iphone eller ipad vil bli spilt av på den tilkoblede TV-en. Skal du skru av videoanordningen, skal du trykke fjernkontrollens Menu-knapp igjen i minst to sekunder. JBL OnBeat Airs status-led blinker hvitt to ganger. Synkronisering med itunes-biblioteket MERK: Før du setter i gang med å synkronisere ipod/iphone/ipad-enheten med itunes-biblioteket ditt bør du forsikre deg om at både ipod/iphone/ipad-enheten og itunes-biblioteket er oppdatert med den nyeste programvareversjonen. 1. Se til at JBL OnBeat Airs USB-port er koblet til datamaskinen der itunesbiblioteket ditt er plassert. 2. Dokk din ipod/iphone/ipad på JBL OnBeat Air. 3. Bruk datamaskinens itunes-programvare til å synkronisere ipod/iphone/ipadenheten med itunes-biblioteket. 4. Når du har fullført synkroniseringen, kan du løse ut ipod/iphone/ipad-enheten fra itunes-biblioteket. NORSK 9

10 Status-LED Status-LED-en påjbl OnBeat Air viser forskjellige farger og mønster for å vise enhetens status: Status-LED-farge Hvit konstant Grønn blinker Grønn og hvit vekselvis blinking Gul konstant Gul blinking Gul langsom blinking Hvit enkeltblink Hvit to blink Hvit fblinker Gult/hvit/grønn vekselvis Ingen lys Status JBL OnBeat Air er på og koblet til et Wi-Fi-nettverk JBL OnBeat Air kobler til; JBL OnBeat Air prøver å koble til et Wi-Fi-nettverk JBL OnBeat Air er i tilkoblet modus (se Konfigurere JBL OnBeat Air til bruk med Wi-Fi på side 4) JBL OnBeat Air er i sovemodus JBL OnBeat Air har ikke klart å koble til et Wi-Fi-nettverk JBL OnBeat Airs programvareoppgradering pågår JBL OnBeat Airs videoanordning er på JBL OnBeat Airs videoanordning av JBL OnBeat Air er dempet JBL OnBeat Airs programvare-oppgradering kunne ikke gjennomføres JBL OnBeat Air er slått av Konfigurere JBl OnBeat airs wi-fi-innstillinger manuelt Følg disse trinnene hvis ditt Wi-Fi-nettverk krever at du konfigurerer Wi-Fiinnstillingene til din JBL OnBeat Air manuelt. 1. Se til at Wi-Fi-nettverket er skrudd på og fungerer ordentlig. 2. Skru på JBL OnBeat Air ved å trykke på/av-knappen på enheten. Status-LEDen lyser grønt. På/avknapp Tilkoblingsknapp 3. Trykk JBL OnBeat Airs tilkoblingsknapp i tre sekunder. Enhetens status-led vil blinke vekselvis hvitt og grønt for å vise at JBL OnBeat Air er i tilkoblet modus. 4. Mens JBL OnBeat Air er i tilkoblet modus, skal du bruke din Mac, PC, iphone, ipod touch eller ipad til å søke etter trådløst nettverk-anordningen ved navn JBL OnBeat Air og koble til den (se eksempler, neste side: Windows XP (øverst), Windows Vista (nederst til venstre), Mac OS (nederst til høyre). 10

11 5. Start nettleseren på datamaskinen din og gå til følgende nettsted: 6. Når installasjonssiden kommer til syne, skal du velge Manual Configuration i listen til venstre. Siden for trådløs konfigurasjon kommer til syne. NORSK 7. I IP-modus-boksen med rullgardinliste, skal du velge Manual og taste inn innstillingene for nettverket ditt i de oppgitte feltene. (Det kan hende du må skaffe nettverksinnstillingene fra din ISP- eller nettverksadministrator.) Klikk på Apply for å lagre innstillingene dine. 8. Endre nettverksforbindelsen til datamaskinen eller apparatet tilbake til ditt hjemme-wi-fi-nettverk. Oppgradere programvare Din JBL OnBeat Air har oppgraderbar programvare som lar deg dra fordel av nye funksjoner og forbedringer etter hvert som de blir tilgjengelige. Gå til www. jbl.com/onbeatairupgrade for informasjon om hvordan du kontrollerer din enhets maskinvareversjon og for instrukser om hvordan du oppgraderer til en ny maskinvareversjon. 11

12 Spesifikasjoner Kompatibilitet* (AirPlay) Kompatibilitet* (dokker): Kompatibilitet med Wi-Fi-nettverk: Strømomformere: itunes 10.1 og nyere (Mac and PC), iphone 4, iphone 3GS, ipod touch (4. generasjon), ipod touch (3. generasjon), ipod touch (2. generasjon), ipad, ipad 2 ipad 2, ipad Wi-Fi + 3G, ipad Wi-Fi, iphone 4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch 4G, ipod touch 3G, ipod touch 2G**, ipod touch**, ipod nano 5G, ipod nano 4G, ipod nano 3G, ipod nano 2G, ipod nano b/g 2 x JBL Phoenix SE fullskala forsterkere Effekt: 7.5 watts x 2 Frekvenssvar: Forholdet signal-til-støy: Input impedance (Aux): Input connections: Operating temperature: 70Hz 20kHz 80dB 10k ohms Hovedtilkobling ipod, iphone eller ipad dokkingkontakt; Aux-inngang 1/8 (3,5mm) stereo mini-jack 0 C 40 C, 32 F 104 F Power requirement: 13V DC, 2.5A Power consumption: 30W (maksimum); 0,5W (off) Dimensions (H x W x D): 146mm x 275mm x 135mm (5-3/4 x 10-13/16 x 5-5/16 ) Vekt: 0.88 kg * Kompatibilitet i skrivende stund. For å få oppdatert informasjon om kompatibilitet, gå til ** Versjon 3.0 eller høyere 12

13 Feilsøking for JBL OnBeat Air Problem Ingen lyd (status-led lyser ikke): Ingen lyd (status-led lyser kontinuerlig hvitt): Ingen lyd (status-led blinker gult): JBL OnBeat Air-volumkontroller fungerer ikke sammen med AirPlays lydanordninger: JBL OnBeat Airs fjernkontroll kontrollerer ikke AirPlays lydanordninger: LØSNING Se til at strømledningen er riktig koblet til JBL OnBeat Air og til et fungerende vekselstrømuttak Se til at JBL OnBeat Air er skrudd på ved å trykke på/av-knappen. Skru volumknappen opp (+) for å øke systemets volum. Hvis du bruker en AirPlay-kilde, skal du se til at AirPlay kilden er i AirPlay-modus og at du har valgt JBL OnBeat Air i listen for valg av høyttalere. Se Lytte til airplays strømmede lyd, på side 7. Se til at AirPlay-kilden er koblet til Wi-Fi-nettverket. Hvis du bruker en dokket ipod/iphone/ipad, skal du se til at den er ordentlig dokket inn i JBL OnBeat Air. Hvis du bruker en tilleggskilde, skal du se til at lydkabelen er ordentlig koblet til JBL OnBeat Airs Audio In-kontakt og til kildekomponentens lyduttak. Se til at ipod/iphone/ipad eller en annen kildekomponent ikke står på Pause-modus og at dens volumkontroll ikke er skrudd helt av. Hvis du bruker en AirPlay-kilde, skal du se til at JBL OnBeat Air blir koblet til Wi-Fi-nettverket. Se Konfigurere JBL OnBeat Air til bruk med Wi-Fi, på side 4. Se til at AirPlays kilde settes til Allow control from remote speakers. Se Lytte til airplays strømmede lyd, på side 7. Se til at AirPlays kilde settes til Allow control from remote speakers. Se Lytte til airplays strømmede lyd, på side 7. NORSK Fortsetter på side

14 Feilsøking på JBL OnBeat Air (fortsatt) problem Lyden knitrer, suser eller er fordreid: Høy summing eller susing: Det kommer bare lyd fra én av JBL OnBeat Airs høyttalere: LØSNING Demp volumet på ipod/iphone/ipad-enheten eller en annen kildekomponent. Sikre at ipod/iphone/ipads equalizer er slått av. Pass på at lydkabelen er satt helt inn i lydinngangen på JBL OnBeat Air. Skift ut lydkabelen. Koble fra strømforsyningen og koble den til en annen veggkontakt. Sikre at ipod/iphone/ipad er satt skikkelig ned i dokkingtilkoblingen. Pass på at lydkabelen er satt helt inn i lydinngangen på JBL OnBeat Air. Sikre at lydkabelen er en stereokabel. 14

15 HARMAN Consumer, Inc Balboa Boulevard, Northridge, CA USA 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter reserved. JBL er et varemerke som tilhører HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og/eller andre land. JBL OnBeat er et varemerke som tilhører HARMAN International Industries, Incorporated. AirPlay, ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, itunes og ipod touch er varemerker tilhørende Apple Inc., som er registrert i USA og i andre land. ipad er også et varemerke tilhørende Apple Inc. Laget for ipod, Laget for iphone og Laget for ipad betyr at et elektronisk tilbehør er designet for å kunne kobles spesifikt til henholdsvis ipod, iphone og ipad og at det er sertifisert av utvikleren for å kunne tilfredsstille Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller for brukerens overholdelse av sikkerhetsstandarder og forskrifter. ipod/iphone/ipad ikke inkludert. Wi-Fi- og Wi-Fi Certified-logoene er registrerte varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi er et registrert varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel. Del nr Rev.: A

Authentics L8. Brukerhåndbok

Authentics L8. Brukerhåndbok Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 BESKRIVELSE OG EGENSKAPER 3 INKLUDERTE ELEMENTER 3 KONTROLLER OG KOBLINGER 4 KONTROLLENE PÅ TOPPANELET TIL JBL AUTHENTICS L8 4 KONTROLLENE PÅ BUNNPANELET

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

www.bowers-wilkins.com NORSK

www.bowers-wilkins.com NORSK Zeppelin Air Velkommen til Bowers & Wilkins og Zeppelin Air Takk for at du valgte Bowers & Wilkins. Da John Bowers etablerte Bowers & Wilkins i 1966 gjorde han det med overbevisningen om at god design,

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre. Velkommen til MacBook Air. www.apple.com/no/macbookair Innebygd FaceTimekamera Ha videosamtaler med de nyeste ipad-, iphone-, ipod toucheller

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Oppsettsveiledning

SOUNDSTICKS WIRELESS. Oppsettsveiledning SOUNDSTICKS WIRELESS Oppsettsveiledning 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Les disse instruksjonene. 2. Ta vare på disse instruksjonene. 3. Merk deg alle advarsler. 4. Følg alle instruksjoner. 5. Ikke bruk dette

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Med enerett. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis,

Detaljer

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 konformitetserklæring Vi: Motorola Inc Teknikringen 20 58330 Linköping Sverige erklærer helt på eget ansvar at tv-dekoder som denne erklæringen gjelder

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre. Velkommen til Mac mini. www.apple.com/no/macmini Lynrask Thunderbolt I/O Koble til skjermer og enheter med høy ytelse. Hjelpsenter thunderbolt

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer