Bodø Kulturhus, Lillesalen; fredag 30.oktober kl (25 medlemmer tilstede)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø Kulturhus, Lillesalen; fredag 30.oktober kl. 1530-1715 (25 medlemmer tilstede)"

Transkript

1 Nordland Tannlegeforening GENERALFORSAMLING 2009 Nordland Tannlegeforenings Generalforsamling i Bodø Kulturhus, Lillesalen; fredag 30.oktober kl (25 medlemmer tilstede) Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Under generalforsamlinga 2008 ble medlemmene informert om at det sittende styret ønsket å kommunisere via mail og hjemmeside. Derfor er kursinvitasjon, program for generalforsamling og årsrapport sendt ut pr mail og lagt ut på hjemmesiden, samt at kurset ble annonsert i tannlegeforeningens Tidende. Likevel..: Sigmund Kristiansen etterlyser papirutgaven NLTF-nytt, og mener at det står i vedtektene at NLTF-nytt skal trykkes og sendes medlemmene 2-3 ganger i året. Tore Dybvik støtter Kristiansen, og kommenterer at selve kursinvitasjonen burde vært sendt ut, da ingen av sekretærene i Bankgata visste om kurset Kommentar fra May Kristin Eggesvik om at hun som tannlege og klinikkleder printet ut kursinvitasjonen slik at samtlige på klinikken ble informert Per Vidar Liljedal synes kommunikasjon via web fungerer utmerket Torbjørn Fauske (påtroppende leder) kommenterer at han gjør seg sine tanker om vervets omfang dersom det er forventet avis-utgivelse et visst antall ganger i året Harald Jøstensen etterlyser papirutgave angående Generalforsamlinga. Ønsker i alle fall en utskrift av årsrapport og synes program for Generalforsamlinga kunne vært sendt hvert medlem i pr vanlig post.

2 Ivrig diskusjon påfølger og flere påpeker at det må kunne forventes at hvert medlem skriver ut ev vedlegg eller program når de mottar elektronisk post eller leser på lokal foreningens hjemmeside. Sigmund Kristiansen stiller gjerne opp og hjelper til det nye styret med papir-utgaven NLTF-nytt! Innkalling og dagsorden tilslutt godkjent. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps Møteleder Stein Alsos Tellekorps Gunhild Johansen og Johan Furebotten Referent Cathrine Mortensen 3. Referat for Generalforsamlingen 2008 Årsberetning leses opp Æresmedlemmer utnevnt under Jubelkurset: Spes.perio Sverre Alsos og tannlege Harald Otto Pedersen. Pensjonert tannlege Harald Jøstensen ble også utnevnt som æresmedlem av leder Stein Alsos under Generalforsamlingen Følgende kommentarer til Årsberetningen: Tore Dybvik (leder av Klagenemnda) etterlyser Klagenemnda sin rapport i Årsberetningen. Kommentar tilbake fra leder om at styret kunne bedt Klagenemnda spesifikt om å maile rapporten, men som kjent (og tradisjonen tro) står det i Generalforsamlingens program at rapport fra Klagenemnda skal foreligge Altså oppfordres det nye styret til å minne leder av Klagenemnda på om at rapporten skal skrives og legges inne i årsberetningen. Seniorpolitikk etterlyses av Harald Jøstensen, som henvises til å ta opp saken under ev. Sigmund Kristiansen kommenterer og er misfornøyd med at kun 3 representanter stilte på Representantskapsmøtet 2008, når Nordland skal stille med 4 repr. Kristiansen mener at styret bør ha fullmakt til å gå utenfor styret når problemer med å stille.

3 Tore Dybvik stiller spørsmål ved Jubelkursets faglige innhold.. Han medgir at han ikke var til stede selv, men har snakket med flere som synes det var mer sosialt enn faglig 4. Styrets årsberetning Rapport fra Klagenemda v/leder Tore Dybvik Info til pasient i forkant av behandling bør gjøres grundigere (ikke undervurder viktigheten av grundig informasjon før behandling og etter behandling) Mange implantatbehandlingssaker Husk etikk og moral! Kommenterer at sekretærvervet tar mye tid. Sittende sekretær skal flytte, så nemnda må få valgt inn en ny Harald Jøstensen oppfordres til vervet og er positiv. Nemnda får fullmakt til å konstituere seg selv og forslag om at nemnda blir sittende et år til applauderes. Rapport fra Kollegahjelpen leses opp v/stein Alsos for Harald Otto Pedersen, se årsrapport på hjemmesiden. 5. Regnskap 2008 Ved kasserer Gunhild Johansen oppfordrer medlemmene til å føre på mer informasjon ved innbetaling av kursavgift, da tidkrevende og unødvendig uoversiktelig å finne ut hvem innbetalingene gjelder i mange tilfeller oppfordrer det nye styret til å fortsette med ekstern revisjon. 6. Regnskapsrapport 2009 Rapporten bygger på budsjettet for 2008 og viser et overskudd på kr ,- på bok. Dvs at Jubelkurset gikk i null.

4 Dette hovedsakelig fordi deltagerantall og antall utstillere på JUBILEUMSkurset i Svolvær, ble mye større en forventet/budsjettert. Dermed kunne den avsatte Jubileumspotten på kr ,- som var innkalkulert stå urørt. Kursavgiften var satt til kr. 1200,- pr. deltager for 6 forelesere over 2 dager. Resterende utgifter bestod av overnatting 3 netter, bespisning, sosiale arrangementer, festmiddag, revyforestilling og transport. Kommentarer fra Asta Danzinger om at Jubileumspotten var ment til og brukes til kurset Lene Duerlund kommenter at Jubelkurset var dyrt. Kursavgiften burde vært lavere slik at flere hadde hatt råd til å delta Hun stiller spørsmålstegn ved å ha så mange penger stående på bok Sigrid B.Lunding kommenterer at hun som offentlig tannlege ikke hadde råd til å reise på Jubelkurset Sigmund Kristansen oppfordrer det nye styret til å bruke pengene til å leie inn en dyktig foreleser fra utlandet Tore Dybvik etterlyser regnskapet på hjemmesida Regnskap for 2008 og regnskapsrapport godkjent. 7. Kontingent for kommende år Enstemmig vedtatt til fortsatt kr 250,- 8. Budsjett Samme som budsjett for (Regnskapstallene for 2008 brukes som budsjettgrunnlag for 2009.) 9. UTV-rapport Leder Torbjørn Fauske, samt Sigrid B.Lunding og Asta Danzinger sitter i utvalget. Muntlig rapport ved Fauske, velger ikke å legge rapport ut på hjemmesida, da utvalget ble kritisert i fjor av Fylkestannlegen for at rapporten var for politisk

5 Fauske deltok som varamedlem i Sentralforhandlingsutvalget (SF) Tannlegeforeningen har arrangert rekrutteringskurs i Tillitsopplæring trinn 1 og Forhandlingskurs trinn 2 Fauske og Lunding deltok på Tariffkonferansen Fauske deltok på Lønnspolitisk forum Lønnsforhandlingene ble avsluttet like før fellesferien, og resulterte i lønnsøkning Pr tiden 17 ledig stillinger i Nordland Fylke Fauske ser verdien i ei aktiv hjemmeside i regi av Nordland Fylkeskommune hvor man hele tiden finner oppdateringer angående ledige stillinger etc Fauske mener at økonomisk kompensasjon for å få tannleger ut til distriktene ikke lenger hjelper, Fylkeskommunen må komme på banen og være mer kreativ Fauske etterlyser forbedret henvisningskapasitet mht spesialisttjenester Tore Dybvik kommenterer at han som ansatt på Kompetansesentert i Bankgata synes at senteret er svekket og etterlyser tiltak fra Fylkeskommunen. Han oppfordrer det nye styret til å henvende seg til Fylkestannlegen og videreformidle frustrasjonen som spesialistene ved Kompetansesenteret og henvisningstannlegene i fylket føler. Dybvik stiller også spørsmålstegn ved Fylkeskommunen heller ansetter ikke-tannleger som overtannleger /ledere 10. Representantskapssaker ved hovedstyremedlem Jan Teien Oppfordrer lokalforeningene til å drive politikk I kjølvannet av at Arbeiderpartiet har satt tannhelse som en viktig del av sitt partiprogram, har Tannlegeforeningen vært spent på hvilke endringer som vil komme. Tannlegeforeningen oppfordrer til at man bygger videre på nåværende politikk om at de som trenger tannbehandling aller mest skal få hjelp. Tannlegeforeningen ønsker så runde formuleringer som mulig, som er lett å godta/godkjenne, men som kan komme individuelle saker til gode.

6 Ift frustrasjonen omkring Kompetansesenteret og problemstillingen med ledere innen DOT uten tannlegebakgrunn, så er dette to saker som godt kan legges fram under Representantskapsmøtet. I og med at ingen lokalforeninger har meldt sin interesse, vil Landsmøtet/Nordental finne sted på Lillestrøm de neste 5 årene. Oppfordring til lokalforeningene om å ta initiativ! Tannlegeforeningen satser på et 0-oppgjør, kun liten økning av kontingenten. Tore Dybvik etterlyser bedre tilrettelagt videreutdanning, noe Teien sier seg enig i og kommenterer at Tannlegeforeningen også ønsker ei endring pga rekrutteringsproblematikken. Teien opplyser om den såkalte Obligatoriske etterutdanninga som skal være 150 timer over 5 år. Ei slik registrering krever imidlertid et godt registreringssystem og økonomi til og gjennomføres. 11. Valg v/ valgkomitè Torbjørn Fauske fremla valgkomiteen v/espen Slotterøy sin innstilling til ny styresammensetning: Irene Nygård, Hans Hoff Petersen, Espen Slotterøy hadde møte og foreslår følgende personer til nytt styre: Torbjørn Fauske, Ivar Kvitnes, Øyvind Forsjord og Jie Yuan Wu. Vedtektene tilsier 5 stk + vara. Enstemmig vedtatt at styret konstituerer seg selv. Fauske synes det er bra at NLTF kommuniserer via hjemmesiden. Han oppfordrer private tannleger til å delta på Næringspolitisk forum, da han etterlyser mer politisk aktivitet. Applaus til nytt styre Sigmund Kristiansen takker avtroppende styre 12. Valg av representanter og vararepresentanter til NTFs representantskap Styrets forslag: Elisabet Jonsson Espen Mortensen

7 + 2 fra nytt styret. Generalforsamlingen godkjenner at to stk fra avtroppende styre, en stk fra nytt styre, samt Sigmund Kristiansen reiser som representanter. Nytt styre gis fullmakt til å la noen utenfor styret representere, dersom ingen fra styret kan stille. 13. Ev Seniorpolitikk etterlyses av Harald Jøstensen. Han har et ønske om at pensjonerte tannleger ønsker å få delta på selve lunsjen, men ikke på forelesningene. Sigmund Kristiansen påpeker at i følge vedtektene skal kursforelesere få en Skarv i gave. Påminnelse om Hurtigrutekurset i samarbeid med Troms Tannlegeforening for finner sted februar HUSK påmeldingsfrist 10.januar 2010! Ref.

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Årgang 15 nr. 1-- 2007 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING MELD DEG PÅ KURS NÅ! Det skjer store endinger i rutiner og regler neste år. Alt dette gjennomgåes på kurset! Skal du være

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer