Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2016"

Transkript

1 Vigo statistikk til SSB/Udir Opplæring i skole Brukerveiledning september 2016

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 6 FORUTSETNINGER 8 GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN 8 SKOLEADMINISTRATIVE SYSTEM 8 TIPS OM REKKEFØLGEN I RAPPORTKJØRINGEN 9 KONTROLLER 11 MENYEN 11 KONTROLLRAPPORTER I BRIO SOM BØR KJØRES I FORBINDELSE MED RAPPORTERINGEN TIL SSB LISTE MED UNORMALE NAVN PÅ ELEVER LISTE MED MULIGE DOBBELTREGISTRERTE ELEVER ELEVSTATUS X, S OG DATOKONTROLL FULLFØRTKODE S OG AVBRUDDSDATO LISTER ELEVER MED FLERE AKTIVE ELEVKURS 24 5A022 KONTROLLER BEVIS KONTROLL 5A KONTROLLRAPPORTER I BRIO SOM SKAL KJØRES I FORBINDELSE MED RAPPORTERINGEN TIL SSB/UDIR 32 GENERELT OM FAGSTATUS OG ELEVSTATUS 33 FAGSTATUS 33 ELEVSTATUS 34 GYLDIGE AOLOV-KODER 36 ELEVER MED ENKELTVEDTAK OM SPESIAL-UNDERVISNING 37 NORSKE UTVEKSLINGSELEVER I UTLANDET 37 ELEVER PÅ UNGDOMSTRINNET SOM TAR FAG PÅ VIDEREGÅENDE 37 ARBEIDSOPPGAVER I FORBINDELSE MED SSB-RESULTAT 38 HVA SKAL VÆRE MED PÅ FILEN? 38 HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? 39 DUBLETTER 40 ELEVSTATUS 40 FULLFØRTKODE 41 2

3 KONTROLLRAPPORTEN I BRIO SOM SJEKKER MOT SSB-RESULTAT 42 BESTILLINGSBILDE 42 SEKSJON 1: DUBLETTER 43 SEKSJON 2: FULLFØRTKODE X 44 SEKSJON 3: FULLFØRTKODE <> BASIXHM 44 SEKSJON 4: FULLFØRTKODE PER UTDANNINGSPROGRAM 45 SEKSJON 5: FULLFØRTKODE PER SKOLE 45 SEKSJON 6: FULLFØRTKODE PER SKOLE/PROGRAM-OMRÅDE 46 SEKSJON 7: BEVIS HELT UTEN FAG 46 SEKSJON 8: FULLFØRTKODE % PER SKOLE 47 SEKSJON 9: PROGRAMOMRÅDEKATEGORI HT OG ELEVSTATUS/FULLFØRTKODE <> A. 47 SEKSJON 10: PROGRAMOMRÅDEKATEGORI ULIK HT/HR/HM OG ELEVSTATUS/FULLFØRTKODE = A. 47 SEKSJON 11: ELEVSTATUS OG/ELLER FULLFØRTKODE LIK A OG HVOR DEN ANDRE ER ULIK A OG S. _ 48 SEKSJON 12: BEVISTYPE VM PÅ NIVÅ 1 OG 2 49 SEKSJON 13: BEVISTYPE VM OG FULLFØRTKODE <> B 49 SEKSJON 14: ELEVFRAVÆR MED MULIG AVVIK 49 SEKSJON 15: ELEVER UNDER 16 ÅR 50 SEKSJON 16: VOKSNE MED ELEVSTATUS V ELLER ER OVER 25 ÅR. 50 ARBEIDSOPPGAVER I FORBINDELSE MED SSB-RESULTATFAG 52 HVA SKAL VÆRE MED PÅ FILEN? 52 HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? 52 KONTROLLRAPPORTEN I BRIO SOM SJEKKER MOT SSB-RESULTATFAG 53 BESTILLINGSBILDE 53 SEKSJON 1: DUBLETTER 54 SEKSJON 2: UTDANNINGSPROGRAM 54 SEKSJON 3: SKOLE 55 SEKSJON 4: PROGRAMOMRÅDER 55 SEKSJON 5: BEVIS HELT UTEN KARAKTERER 56 SEKSJON 6: BEVIS UTEN KARAKTERER 56 SEKSJON 7: KARAKTEREN F ELLER GK OG FAGSTATUS ULIK F OG R 56 SEKSJON 8: FAGSTATUS M, PROGRAMOMRÅDETYPE <>L OG F ELLER H I 7. POSISJON 57 SEKSJON 9: ORDINÆRE FAG MED FAM05 OG FAGSTATUS ULIK A OG KARAKTER IKKE IV 57 SEKSJON 10: ORDINÆRE FAGKODER MED FAM05 OG HVOR DET ER KARAKTER ULIK IV 58 SEKSJON 11: IOP-FAGKODER MED FAM-KODE OG/ELLER KARAKTER ULIK IV 58 SEKSJON 12: TEO9000 PÅ FEIL PROGRAMOMRÅDEKODE 59 SEKSJON 13: ANTALL TEO TILBAKEMELDINGER FRA SSB OG UDIR PÅ SSB-RESULTAT OG SSBRESULTATFAG 60 ARBEIDSOPPGAVER I FORBINDELSE MED SSB-ELEV 61 HVA SKAL VÆRE MED PÅ FILEN? 61 HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? 61 DUBLETTER 62 ELEVSTATUS 62 3

4 KURSPROSENT 63 RETTSTYPE 63 KONTROLLRAPPORTEN I BRIO SOM SJEKKER MOT SSB-ELEV 65 BESTILLINGSBILDE 65 SEKSJON 1: DUBLETTER 66 SEKSJON 2: KURSPROSENTER (HØY) 66 SEKSJON 3: KURSPROSENTER (LAV) 67 SEKSJON 4: RETT <> UVFI 67 SEKSJON 5: RETTSTYPE PER SKOLE 68 SEKSJON 6: BEVIS UTEN FAG 68 SEKSJON 7: SKOLEKODE OG PROGRAMOMRÅDETYPE L 68 SEKSJON 8: ELEVSTATUS MANUELL OG BEREGNET 69 SEKSJON 9: KURSPROSENT MANUELL OG BEREGNET 69 SEKSJON 10: ELEVSTATUS H, I, O, K, L 70 SEKSJON 11: VOKSNE MED ELEVSTATUS V ELLER ER OVER 25 ÅR 70 ARBEIDSOPPGAVER I FORBINDELSE MED SSB-ELEVFAG 71 HVA SKAL MED PÅ FILEN? 71 HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? 71 KONTROLLRAPPORTEN I BRIO SOM SJEKKER MOT SSB-ELEVFAG 72 BESTILLINGSBILDE 72 SEKSJON 1: DUBLETTER 73 SEKSJON 2: FAG PER UTDANNINGSPROGRAM 73 SEKSJON 3: FAG PER SKOLE 74 SEKSJON 4: FAG PER PROGRAMOMRÅDE 74 SEKSJON 5: UTDANNINGSPROGRAM 74 SEKSJON 6: SKOLER 75 SEKSJON 7: PROGRAMOMRÅDE 75 SEKSJON 8: SKOLE/PROGRAMOMRÅDE 76 SEKSJON 9: FAG MED NULL I ELEVTIMER 77 SEKSJON 10: FAGSTATUS M, PROGRAMOMRÅDETYPE <> L OG F/H I 7. POSISJON 77 SEKSJON 11: TEO9000 PÅ FEIL PROGRAMOMRÅDEKODE 77 SEKSJON 12: ANTALL TEO TILBAKEMELDINGER FRA SSB PÅ SSB-ELEV OG «SSBELEVFAG» 79 RAPPORTERING AV VOKSNE 80 MAPPEKORT VIGO VOKSEN 81 INFORMASJON OM SSB-SKOLE 82 HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? 82 INFORMASJON OM SSB-PROGRAMOMRÅDE 83 4

5 HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? 83 INFORMASJON OM SSB-FAG 84 HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? 84 KJØRING AV 9A004 LOKAL SSB-STATISTIKK 85 KONTROLL AV KOMPETANSEBEVIS 5A

6 INNLEDNING Fylkeskommunene leverer hvert år opplysninger til Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utdanningsdirektoratet (Udir) om virksomheten innenfor videregående opplæring i eget fylke. Før levering må data som ligger i Vigo lokalbase kontrolleres og klargjøres i den enkelte fylkeskommune. Data som leveres blir brukt i mange sammenhenger i SSB. De viktigste anvendelsesområdene er til KOSTRA (KOmmune, STat-RApportering) og i statistikk over befolkningens høyeste utdanning. Rapporteringen er også karakterstatistikk og elevers fagvalg for videregående opplæring som går til Utdanningsdirektoratet. Du finner resultatet av din rapportering på disse nettstedene: 1. Kostra 2. Statistikkbanken 3. Skoleporten SSB vasker også data mot NVB for å få påfyll av fullførtkode B. De som ligger i NVB og har fått vitnemål vil bli betraktet som elev som har fullført videregående opplæring. Det er derfor viktig med god kvalitet på de data vi leverer fra oss. Rapporteringen til SSB/Udir er også en glimrende anledning til å rydde opp i egne data. Denne brukerveiledningen handler om å rydde opp i Vigo før rapportering til SSB/Udir. Den handler videre om at vi bør kontrollere egen data også ellers i året. Frister: 29. september 2016 Frist for 1. levering av ssbresultat og ssbresultatfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB/Udir 30. september) 03. oktober 2016 Fylkeskommunene får tilbakemelding fra SSB/Udir på innsendt ssbresultat og ssbresultatfag, 1. levering (05. oktober legges filene på fylket sitt område på ftp-serveren i mappen for SSB). 18. oktober 2016 Frist for endelig levering av ssbresultat og ssbresultatfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB/Udir 19. oktober) 08. november 2016 Frist for 1. levering av ssbelev og ssbelevfag per. 01. oktober for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB/Udir 09. november) 10. november 2016 Fylkeskommunene får tilbakemelding fra SSB/Udir på innsendt ssbelev og ssbelevfag per , 1. levering (14. november legges filene på fylket sitt område på ftp-serveren i mappen for SSB). 22. november 2016 Frist for endelig levering av ssbelev og ssbelevfag per 1. oktober for skoleåret (IST sender videre fra sentralbasen til SSB/Udir 23. november) 6

7 Vi viser for øvrig til utfyllende informasjonen: Grensesnitt mellom Vigo og SSB (Versjon av 02. juni 2016) som ligger på under menypunktet Systeminformasjon/ Informasjon Vigo Opplæring/Dokumentbase. Grensesnitt mellomvigo og skoleadministrative systemer (Versjon av 26. mai 2016) som ligger på under menypunktet Systeminformasjon/Informasjon Vigo Opplæring/ Dokumentbase. Registreringshåndboken som ligger på Udir sin nettside. Den spesifikke brukerhåndboken for hvert av de skoleadministrative systemene (Extens, SATS og iskole). Disse ligger på under menypunktet Systeminformasjon/Informasjon SAS/Brukerdokumentasjon Lykke til med et viktig arbeid!! Bergen, 02. september 2016 Vigo IKS 7

8 FORUTSETNINGER Før SSB rapporten kan kjøres må noen forutsetninger være oppfylt: Elever/privatister som har gjennomført forrige skoleår ( ) skal være overført fra de skoleadministrative systemene til Vigo. Årets søkere må være overført fra Søker til Elev (5 Systemansvar => Rapporter => 5A001 Oppdater elev fra søker). Elever, og hvilke fag den enkelte elev har undervisning i, per 01. oktober, må være overført til Vigo fra de skoleadministrative systemene. Voksne elever (fra voksenopplæringsenhetene) må være overført til Vigo fra Vigo voksen og/eller de skoleadministrative systemene. Elever i private og statlige skoler (både forrige skoleår og inneværende skoleår) skal være på plass i elevdelen av Vigo. Disse skolene rapporterer direkte til Vigo Sentralbasen, og fylkene får deretter ut data på sine elever til lokalbasen. GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN Fylkene kontrollerer alle elevene som går på sine skoler uavhengig av hvilket fylke eleven er hjemmehørende i. Dette gjelder spesielt fullførtkode, elevstatus, avbruddsdato, startdato, kursprosent, rett mm. I tilfeller hvor eleven har flere aktive elevkurs (dubletter) kan vi komme i situasjoner hvor eleven har elevkurs på skoler i forskjellige fylker (og evt. en privatskole).her bør det være en dialog mellom fylkene (og evt. privatskolen) dersom det er tvil om hvor eleven virkelig går. Elever ved de privat videregående skolene kan forekomme med fullførtkoder=x og elevstatus=x. Disse behøver ikke fylkene gjøre noe med. Dette vil bli rettet opp av de private videregående skolene i forkant av første innlevering. Dersom Inntakskontoret gjør rettinger på de private videregående skolene vil dette ikke synkroniseres inn til sentralbasen. SKOLEADMINISTRATIVE SYSTEM Med skoleadministrative system mener vi de tre systemene som benyttes for den ordinære videregående opplæringen; Extens, SATS og iskole. Det er også Vigo Voksen som benyttes av de fleste fylkeskommunene for kartlegging og oppfølging av voksenopplæring. Det kan også være andre system som enkelte fylkeskommuner benytter. Det er utarbeidet et felles grensesnitt for eksport fra disse systemene til Vigo. Dette ligger på under menypunktet Systeminformasjon/Informasjon Vigo Opplæring/Dokumentbase Grensesnitt mellom Vigo og de skoleadministrative systemene. 8

9 TIPS OM REKKEFØLGEN I RAPPORTKJØRINGEN Det er naturlig å prioritere å kontrollere den informasjonen som skal leveres først og dernest kontrolleres informasjonselementet med mest underliggende informasjon. 1. Kontroll av elevkurslinjene fra forrige skole ( ) Start med å kontrollere skoleåret Det er disse linjene som danner grunnlaget for resultatfilen og resultatfagfilen til SSB/Udir. Dette arbeidet kan starte når du har lastet inn resultatet fra skoleåret , selv om du ikke har lastet over fra søker til elev. Kjør også rapporten 5A019 Oppdater rett for å oppdatere elevenes rett. 1.1 Fjerning av overflødig informasjon Kjør først rapport 02-Liste med mulige dobbelt registrerte elever. Her er det viktig å flytte alle data over på det riktige personnummeret. Se nærmere info side Deretter kjøres rapport 04-Elvstatus X, S og datokontroll med utvalg på skoleåret Se nærmere info side Deretter kjøres rapport 05-Fullførtkode S og avbruddsdato med utvalg på skoleåret Se nærmere info side Til slutt kjøres rapport 07-Elever med flere aktive elevkurs med utplukk på skoleåret Se nærmere info side Kontroller mangler på elevkurslinjene Kjør 9A004 Lokal SSB-statistikk (se side 85) med avhaking for elever i fjor (Resultat-fil). Dette gjør at du får oppdatert grunnlaget på kontroll-rapportene (SSBinnlevering) kjøres mot. Kjør Bkr-01-resultat først. Se nærmere info side Rydd i elevkurslinjer med fullførtkode X og ugyldig fullførtkode. Ugyldige koder skal endres til gyldige koder. Fullførtkode X må settes manuelt til gyldig fullførtkode. Reglene for setting fullførtkoder - se registreringshåndboken under variabel Fullførtkoder og brukerhåndbøkene for det aktuelle skoleadministrative systemet (ligger på under menypunkt Systeminformasjon/Informasjon SAS/ Brukerdokumentasjon). 1.3 Finpussing av data Kjør 9A004 Lokal SSB-statistikk (se side 85) på nytt med samme avkryssing som i pkt Kjør Bkr-01b-resultatfag. Se nærmere informasjon på side Nå skal alle elevkurslinjene inneholde lovlige verdier og evt. overflødig informasjon er fjernet. Nå skal det kontrolleres om dataene har ulogiske kombinasjoner av verdier. Kjør 5A022 Kontroller kompetansebevis for å danne grunnlaget for å kontrollere kombinasjonen stryk og fullførtkoder. Du kjører så BRIO-rapporten 09 Kontroll 5A022. Se nærmere info på side Elevkurslinjer med stryk-karakterer og fullførtkode B må kontrolleres. Du må normalt endre fullførtkoden til I (dersom karakteren 1) eller M (dersom karakteren IV). Det kan være fornuftig å kjøre 9A004 Lokal SSB-statistikk (se side 85) en gang til, og ta ut Bkr-01-resultat og Bkr-01b-resultatfag, for å kontrollere at alt nå er OK. 9

10 1.4 Ta en pause i jobbingen fra data er levert første gang til tilbakemelding fra SSB. Hvis ikke kan du oppleve å gjøre samme kontroller to ganger. 1.5 Rydding av data på bakgrunn av tilbakemelding fra SSB Foreta rydding i henhold til tilbakemelding fra SSB/Udir. Kjør 9A004 Lokal SSBstatistikk (se side 85) på nytt med utvalg på elever i fjor (Resultat-fil) før du forsetter med evt. kontroller du ikke ble ferdig med før første innlevering til SSB/Udir. 2. Kontroll av årets elever skoleåret Du må ha overført fra søker til elev og lastet inn årets elever med fag fra det aktuelle skoleadministrative systemet før du starter på jobben. Kjør også rapporten 5A019 Oppdater rett for å oppdatere elevenes rett. 2.1 Fjerning av overflødig informasjon Kjører først rapporten rapport 02-Liste med mulige dobbelt registrerte elever. Deretter kjøres rapport 04-Elvstatus X, S og datokontroll og til slutt rapport 07- Elever med flere aktive elevkurs. Det er samme logikken som gjelder her som for skoleåret (pkt 1.1). 2.2 Kontroller mangler på årets elevkurslinjer Nå kjøres 9A004 Lokal SSB-statistikk (se side 85) med avhaking for elever per 01. oktober (Elev-fil). Kjør først Bkr-02-elev. Alle elever med elevkursprosent over 150% og under 10 % og elevkurslinjer med elevstatus X må kontrolleres. Se nærmere informasjon på side Finpussing av data Kjør 9A004 Lokal SSB-statistikk (se side 85) på nytt. Kjør rapporten Bkr-03-elevfag. Her må dubletter på fag slettes dersom de ligger dobbelt. Se nærmere informasjon på side Kjøring av rettsberegning Når du er ferdig med finpussingen av data kjører du 5A018 Utvid kvoter for rett/ frist for å få oppdatert retten pga omvalg og avviksfag. Tilslutt kjører du 5A019 Oppdater rett Det kan være fornuftig å kjøre 9A004 Lokal SSB-statistikk (se side 85) en gang til og ta ut Bkr-01-elev og Bkr-01b-elevfag for å kontrollere at alt nå er OK. 2.5 Ta en pause i jobbingen fra du leverer data til du mottar tilbakemelding fra SSB. Hvis ikke kan du oppleve å gjøre samme kontroller to ganger. 2.6 Rydding av data på bakgrunn av tilbakemelding fra SSB Foreta rydding i henhold til tilbakemelding fra SSB/Udir. Kjør 9A004 Lokal SSBstatistikk (se side 85 med utvalg på elever per 01. oktober (Elev-fil) på nytt før du forsetter med evt. kontroller du ikke ble ferdig med før første innlevering til SSB/Udir. 10

11 KONTROLLER Før en genererer data til SSB/Udir bør en kontrollere kvaliteten på dataene i Vigo, og på de filene som sendes fra sentralbasen til SSB/Udir. Til dette formål er det laget Briorapporter. Dette er rapporter som skal hjelpe fylkene med å kontrollere det som ligger i elevregisteret (4S001). Kjør rapportene og rett opp eventuelle feil. Rapportene kan kjøres flere ganger. Rapportene ligger på en egen meny i Brio-delen av systemet og heter Kontroll-rapporter. Disse rapportene er delt inn i to hovedgrupper: Den første gruppen er Brio-rapporter som kjøres direkte mot Vigo Lokalbase, og kan kjøres helt uavhengig av SSB-rapporteringen. Den andre gruppen er Brio-rapporter som kjøres direkte mot de filene som skal rapporteres til SSB/Udir. MENYEN OBS!! Dersom BRIO-rapportene skal leveres ut til mottakere som ikke har tilgang til BRIOprogrammet må disse lagres i pdf-format. 11

12 KONTROLLRAPPORTER I BRIO SOM BØR KJØRES I FORBINDELSE MED RAPPORTERINGEN TIL SSB Før en genererer data til SSB/Udir bør kvaliteten på de data som ligger i elevregisteret kontrolleres. Til dette formål er det laget Brio-rapporter som har til oppgave å avdekke mulige feil i elevregisteret. Disse går mot basen, og ikke mot filene som sendes til SSB/Udir. Rapportene viser forskjellige feil og mangler i basen, også for tidligere år, og er ment brukt for å rydde opp i basen. Kjør rapportene nedenfor og rett opp eventuelle feil. Rapportene kan kjøres flere ganger. Det kan være fornuftig å kjøre rapportene også på andre tider av året, for å rydde i elevregisteret. Rapportene ligger på en egen meny i Brio-delen av systemet og heter Kontroll-rapporter. Følgende rapporter finnes: 01 - Liste med unormale navn på elever 02 - Liste med mulige dobbeltregistrerte elever 03 - Sammenligner Rett og importert Rett (blir ikke omtalt i dette dokumentet) 04 - Elevstatus X, S og datokontroll 05 - Fullførtkode S og avbruddsdato 06 - Ikke i bruk 07 - Elever med flere aktive elevkurs 08 - Kodeverkskontroll (blir ikke omtalt i dette dokumentet) 09 - Kontroll 5A DSF oppdatert (blir ikke omtalt i dette dokumentet) HUSK! Fylkene skal rydde på alle elevene som går på sine skoler uavhengig av hvilket fylke de er hjemmehørende i. NB! Når korrigeringene på 4S001 er ferdig bør rapportene kjøres en gang til for å kontrollere at alt er rettet opp. TIPS! I de fleste rapportene (gjerne med unntak av dublettlisten) er det kun egne skoler som skal kontrolleres. Det kan derfor være aktuelt å gå til seksjonen Resultater og legge inn limit kun på egne skoler. Dette vil føre til at listen blir enklere å jobbe med. 12

13 01 LISTE MED UNORMALE NAVN PÅ ELEVER Rapporten har til oppgave å avsløre om det er noen elever som har navn som kan være feilregistrert. Det vil nok ikke være mange slike feil, men det er viktig å avdekke disse før neste rapport som sammenligner navn (med konstruerte fødselsnummer). BESTILLINGSBILDE Seksjon: Unormale navn Det er kun elever i eget fylke som skal rettes. Noen elever kan ha ukjent kommune (9999). Disse må rettes opp dersom de er hjemmehørende i eget fylke. Dette gjøres ved oppslag mot DSF. Første tegn i navnet kan være blank slik at eleven ser normal ut, eller begynner med ett annet tegn enn en bokstav. Navn kan enten rettes manuelt, det kan kjøres søk mot DSF eller vedkommende kan slettes. Det er også en seksjon Per kommune som viser fordelingen per kommune. 13

14 02 LISTE MED MULIGE DOBBELTREGISTRERTE ELEVER Rapporten skal vise mulige dobbeltregistrerte elever som vil kunne gi feile elevtall. Dette gjøres ved å sammenligne elever med like navn, fødselsår og fødselsmåned. Det ene fødselsnummeret må være konstruert (ugyldig eller fiktivt). Rapporten bør kjøres en gang pr måned. Den fanger opp noe av det som tidligere har ligget i loggen for synkroniseringen mellom lokalbasen og sentralbasen. Anbefalt kjøring - etter søknadsfristen - etter ajourhold - etter overføring fra Søkere til Elev - i forbindelse med SSB-rapporteringen. BESTILLINGSBILDE Seksjon: Elevlister Det er kun elever i eget fylke som skal rettes. Noen elever kan ha ukjent kommune (9999). Disse må rettes opp dersom de er hjemmehørende i eget fylke. Dette gjøres ved oppslag mot DSF. 14

15 Det er ikke sikkert at alle på listen er dobbeltregistrerte elever. Det kan forkomme at navn, fødselsår og fødselsmåned (det ene fødselsnummeret er konstruert) stemmer overens uten at det er samme person. Hver person står minst 2 ganger. Konstruerte fødselsnummer har en * i første kolonne. Feltene Postnr og Kommunenr er tatt med for lettere å kunne avgjøre om dette virkelig er samme person. Elever med konstruerte fødselsnummer som ikke har elevkurslinje kan slettes dersom det ikke ligger andre data på dette fødselsnummeret (eks. OT eller fagopplæring). Dersom en finner elevkurs på eleven med ugyldig eller fiktivt fødselsnummer må disse registreres manuelt på det riktige fødselsnummeret (om det ikke finnes der fra før). Slett deretter den informasjonen som ligger på det ugyldige/fiktive og til slutt slett hele eleven. Elever med ugyldige og fiktive fødselsnummer er markert med farge i 2S001 og 4S001. Feltet Fnr er markert rødt for ugyldige og gult for fiktive fødselsnummer. Elever med fiktive fødselsnummer kan ligge i flere fylker. Disse vil bli rettet i synkroniseringen. Først vil fødselsnummeret bli rettet i lokalbasen, deretter i sentralbasen, og så vil denne endringen spre seg til alle de fylkene som har opplysninger om eleven. Fylkene må følge regelen om oppretting av fiktive fødselsnummer: Fødselsdag + 4 i første posisjon Personnummer: + 2 siffer (99, 98 osv) + 1 siffer for kjønn (partall=jente, oddetall=gutt) + Fylkesnummer (ledende null) For eksempel gutt fra Hedmark født 2. mai Det ligger også en seksjon Konstruerte fnr som viser alle konstruerte fødselsnummer i lokalbasen. Hvis det er ønskelig med en fullstendig liste over elever med ugyldige og fiktive fødselsnummer kan følgende rapport kjøres: 5A008 Sjekkrutiner Kontroll nr 9. Elever med F-nr, D-nr, fiktivt fnr og ugyldig fnr blir alle med på filene til SSB/Udir. 15

16 04 ELEVSTATUS X, S OG DATOKONTROLL Elevstatus (se side 34-36) er en viktig opplysning, og elevstatus = X skal ikke forekomme. Rapporten lister ut alle elevkurslinjer som har elevstatus = X. Dette kan skyldes at det mangler fag på kompetansebeviset. Disse må rettes. De privat videregående skolene vises uavhengig av hvilket fylke skolen ligger i. Elevstatus = X kan forekomme fra enkelte private videregående skoler (se side 8). BESTILLINGSBILDE Rapporten har utvalg på: Skoleår Velg skoleår eller avhengig av hvilket skoleår som skal kontrolleres. OBS! Rapporten tar noe tid å kjøre (5-10 minutter) og det kan ta litt tid å gå mellom seksjonene. Oppretting av evt. feil skal kun gjøres på egne skoler. Det kan derfor være aktuelt å gå på seksjonen Resultater og legge inn limit kun på egne skoler. Dette vil føre til at listen blir enklere å jobbe med. Elever som, i løpet av skoleåret, har sluttet på hele programområdet (dvs alle fag) skal være registrert slik: Fagstatus S Avbruddsdato på fagene Elevstatus = S Utfylt avbruddsdato Utfylt avbruddsårsak Fullførtkode = S Og skal ikke ha karakter i halvårsvurdering 2, standpunkt og evt. eksamen. 16

17 Seksjon: Elevstatus X ingen fag Viser alle elevkurslinjer med elevstatus = X og hvor det ikke er fag på kompetansebeviset. Dette kan være elever som er sluttet i løpet av skoleåret. Må kontrolleres mot det som er registrert i det skoleadministrative systemet. Seksjon: Elevstatus per skole Oversikten viser antall elevkurs med elevstatus = X fordelt på skole. Denne kan vise om det er hele skoler som har store mangler. Dette kan for eksempel skyldes at karakterer/faglinjer ikke er importert. 17

18 Seksjon: Elevliste - Avbruddsdato Alle avbruddsdatoene ligger her utenom skoleåret og vil kunne gi feil informasjon når rapporter som sjekker på telledato kjøres. Her må det vurderes om det er skoleåret eller avbruddsdato (og eventuelt startdato) som må rettes. Seksjon: Elevliste - Startdato Alle startdatoene ligger her utenom skoleåret og vil kunne gi feil informasjon når rapporter som sjekker på telledato kjøres. Her må det vurderes om det er skoleåret eller startdato (og eventuelt avbruddsdato) som må rettes. OBS!! Samme elev og elevkurs kan komme forekomme på flere av følgende seksjoner: Elevstatus S (uten avbruddsdato) Elevstatus S uten avbruddsårsak Avbruddsdato uten avbruddsårsak fordi det er flere feilregistreringer. Det må vurderes hvilken variabel som må rettes. 18

19 Seksjon: Elevstatus S uten avbr.dato Viser elever med elevstatus = S som mangler avbruddsdato. Her kan det være satt en manuell elevstatus = S. Det må kontrolleres om dette er elever som virkelig har sluttet på skolen. Det må evt. legges inn avbruddsdato på elevene. Kontroller også at det ligger avbruddsårsak og rett fullførtkode på elevkurset. Når avbruddsdato legges inn direkte i Vigo kommer denne meldingen opp: Dersom eleven er sluttet helt på programområdet skal det registreres Ja her. Seksjon: Elevstatus S, fagstatus <> S Viser elever med elevstatus = S som har fag med fagstatus ulik S. Her kan det være satt en manuell elevstatus = S. Kontroller også at det ligger fullførtkode S på elevkurset. Dersom eleven er sluttet må det legges inn fagstatus S og avbruddsdato på alle fag. 19

20 Seksjon: Elevstatus S uten avbruddsårsak Viser elever med elevstatus = S som mangler avbruddsårsak. Her kan det være satt en manuell elevstatus = S. Kontroller også at det ligger avbruddsdato og fullførtkode S på elevkurset. Seksjon: Avbr.dato uten avbr.årsak Viser elever med avbruddsdato som mangler avbruddsårsak. Kontroller også at det ligger fullførtkode S på radene. 20

21 05 FULLFØRTKODE S OG AVBRUDDSDATO Fullførtkode = S (Avbrutt opplæringen i løpet av skoleåret) blir satt automatisk i basen hvis det finnes en avbruddsdato på elevkurslinjen. Hvis fullførtkode = S er satt manuelt eller er importert fra de skoleadministrative systemene bør det settes en avbruddsdato dersom den er blank. Elevstatus = S blir satt automatisk når eleven har fagstatus = S på alle fagene på kompetansebeviset. Også for disse elevene bør det settes en avbruddsdato dersom den er blank. Noen ganger kan en elev, som har sluttet på skolen, begynne igjen senere i skoleåret. Det vil da bli importert standpunktkarakterer for eleven. Hvis avbruddsdato ikke blir fjernet vil det ikke bli beregnet karakterpoeng for dette programområdet. Denne rapporten kan derfor også kjøres etter at karakterer er importert og før inntaket. Rapporten viser kun egne skoler og eventuelle private videregående skoler. Private videregående skoler vil bli vist for alle fylkene som har opplysninger om eleven. Se side 8. BESTILLINGSBILDE Rapporten har utvalg på: Skoleår Velg skoleår eller avhengig av hvilket skoleår som skal kontrolleres. Oppretting av evt. feil skal kun gjøres på egne skoler. Det kan derfor være aktuelt å gå på seksjonen Resultater og legge inn limit kun på egne skoler. Dette vil føre til at listen blir enklere å jobbe med. 21

22 Elever som i løpet av skoleåret har sluttet på hele programområdet (dvs alle fag) skal være registrert slik: Fagstatus S Avbruddsdato på fagene Elevstatus = S Utfylt avbruddsdato Utfylt avbruddsårsak Fullførtkode = S Og skal ikke ha karakter i halvårsvurdering 2, standpunkt og evt. eksamen. Seksjon: Fullførtkode S uten avbruddsdato Hvis eleven har standpunktkarakterer på kompetansebeviset må fullførtkoden rettes. Hvis eleven ikke har standpunktkarakterer bør det settes en fornuftig avbruddsdato. Kontroller med skolen om hvilken avbruddsdato som er aktuell. NB! Det skal være samsvar mellom elevstatus S og fullførtkode S. Seksjon: Komp.bevis med avbr.dato Dette kan være elever som har fullførtkode = S, men som likevel er registrert med avsluttende karakter. Dette kan skyldes enten at eleven har begynt igjen på programområdet uten at inntakskontoret har fått melding om det. I så fall må avbruddsdato fjernes og rett fullførtkode legges inn. Det kan også være elever som har karakter = IV i alle fag. Da er det kanskje elever som egentlig ikke er skrevet ut, men bare har forsvunnet fra undervisningen. Her må det vurderes om eleven bør ha I eller S i fullførtkode. Problematikken her er når er egentlig 22

23 en elev sluttet? Når skal OT ha beskjed? Se informasjon i registreringshåndboken under variabel Avbruddsdato på programområdet. Elever kan avbryte opplæringen på skolen i alle fag, men melde seg opp som privatist i ett eller flere fag på samme skole. Slike elever vil komme med på denne listen. Disse vil først komme inn fra skolen som avbrutt opplæring. Når resultatene etter privatisteksamen kommer inn vil eleven få ett eller flere fag stående med fagstatus P og eksamenskarakter. I slike tilfeller bør avbruddsdato og avbruddsårsak tas bort fra elevkurslinjen. På kompetansebeviset må det ligge fagstatus S og avbruddsdato (lik den avbruddsdato som lå på elevkurset) på fag eleven ikke har tatt privatisteksamen i. 23

24 07 LISTER ELEVER MED FLERE AKTIVE ELEVKURS Rapporten viser elever med flere aktive elevkurslinjer på samme skoleår. BESTILLINGSBILDE Rapporten har utvalg på: Skoleår Velg skoleår eller avhengig av hvilket skoleår som skal kontrolleres. Her må det ikke gjøres utvalg på bare egne skoler. 24

25 Seksjon: Elevkurs Feltet E = Elevstatus Type = Programområdetype Rapporten viser alle skoler og eventuelle privatskoler. Egne skoler er markert i en egen kolonne, disse inkluderer privatskolene (som her er markert med rød farge). I tilfeller hvor eleven har flere aktive elevkurs kan vi komme opp i situasjoner hvor eleven har elevkurs på skoler i forskjellige fylker (og evt. en privatskole). Her bør det være en dialog mellom fylkene (og evt. privatskolen) dersom det er tvil om hvor eleven virkelig går (se side 8). Flere elevkurslinjer kan også oppstå fordi en elev er meldt opp som privatist, har byttet utdanning og/eller skole mellom første termin og standpunkt og eksamen. Det må gjøres en vurdering på om dette er reelle dubletter som alle skal ligge i Vigo, eller om det er feilregistreringer på skolen. Sistnevnte dubletter må det ryddes i. Det er laget en egen seksjon som viser elevkurs på GSGSK0. Disse bør kontrolleres og evt. ryddes før poengberegning i juni. Dersom en ønsker at elevkurs med GSGSK0 skal vises i samme seksjon som de videregående er det bare å fjerne utvalget (drilldown) på Programområdetype. 25

26 5A022 KONTROLLER BEVIS Rapporten 5A022 Kontroller bevis kan benyttes til å kontrollere alle kompetansebevisene i lokalbasen. Det er viktig å begrense utvalget. Utplukk på skoleår (resultatfilen) og (elevfilen). Kontrollrutine 040, 130, 140, 160 og 170 er aktuell i forbindelsen med rapporteringen til SSB/Udir. Det skal IKKE være hake på noen av disse linjene: Kun kontrollere bevis for årets søkere Kun kontrollere bevis som er kompetansegivende for årets søknad Oppstartsbildet ser slik ut: 26

27 Selvvalgt id vil automatisk fylles ut med navnet på den Vigo-brukeren du kjører som. Det normale vil trolig være at adhoc-kjøringer lar du hete det som foreslås - slik at de overskrives hver gang og du slipper å fylle disken med filer du ikke er interessert i annet enn der og da, mens kjøringer du ønsker å ta vare på navngir du ihht ett eller annet system du lager deg. Utvalget "Hvilken type bevis skal kontrolleres?" fyller ut initielt ihht systemparameter Karakter-kilde. Dette er spesielt nyttig for de som kjører med kursbevis. Det er nemlig slik at kontroll av kursbevis kan ta lang tid. Kursbevis inneholder som kjent ikke skoleår eller skolenummer. Hvis man da f.eks kjører med karakter-kilde Begge og har utvalg kun på skoleår og/eller skolenummer så vil ALLE kursbevis leses. Derfor bør en kunne velge bort kursbevis. Den lange lista med kontrollrutiner er erstattet av en dropdown. Dette betyr at man bare får kjørt en kontrollrutine per kjøring. Se nærmere info side Selv om 5A022 nå skriver til et grunnlag så skriver den også som før til loggen, og den delen er også forbedret ved at det nå skrives ut mer info, info er lik i alle rutiner, info er i kolonner med lik bredde, og det skrives en overskrift. Eksempel: Skjermbilde 5S059 Kontroller av bevis Dette skjermbilde viser den samme informasjon som ligger på loggen i 5A022. Dersom du bruker sammen selvvalgt id på kjøringen (se side 29) vil dette skrive over forrige kjøring med dette navnet. Disse vil ligge i oversikten på 5S059, men være tom. 27

28 I skjermbildet er det også mulig å fjerne kjøringer. 28

29 09 KONTROLL 5A022 Med denne rapporten kan du få opp det som er kjørt på 5A022. Her kan det gjøres et bedre utplukk og sortering enn det som er mulig på loggen til 5A022. Velg utvalg (Selvvalgt Id): Her må det velges det navnet som var satt inn i feltet Selvvalgt id på kjøring på 5A022 (Se side 26). 29

30 Seksjon: Hoved Denne viser helt det samme som ligger på 5A022. Seksjon: Skole Viser informasjonen fordelt per skole. 30

31 Seksjon: Programområde Viser informasjonen fordelt per programområde. Seksjon: Kommentarer Viser kun de som har kommentarer i feltet helt til høyre (se over). Dette er de kommentarene som blir viset til høyre på loggen på 5A

32 KONTROLLRAPPORTER I BRIO SOM SKAL KJØRES I FORBINDELSE MED RAPPORTERINGEN TIL SSB/UDIR Før fylkene godkjenner data som Vigo Sentralbasen skal sende til SSB/Udir må de kontrollere kvaliteten på de data som ligger på filene til SSB/Udir. Til dette formål er det laget Brio-rapporter som har til oppgave å avdekke mulige feil i elevregisteret. Disse rapportene går direkte mot de filene som sendes til SSB/Udir. NB! Innholdet i disse BRIO-rapportene blir generert ved kjøring av rapporten 9A004 Lokal SSB-statistikk (se side 85). Kjør så rapportene nedenfor, og rett opp eventuelle feil. Rapportene kan kjøres flere ganger, men 9A004 må kjøres hver gang i forkant. Det er ikke nødvendig å kjøre alle filene hver gang; velg bare ut den filen du jobber med når du kjører 9A004. Rapportene ligger på en egen meny i Brio-delen av systemet og heter Kontroll-rapporter (SSB-innlevering). Følgende rapporter finnes: 01 - Resultat (ssbresultat) 01b - Resultatfag (ssbresultatfag) 02 - Elever (ssbelev) 03 - Elevfag (ssbelevfag) De ulike rapportene vil bli omtalt under hver fil i de påfølgende kapitlene. Alle ovennevnte rapporter har med informasjon om hvilket statistikkgrunnlag det kjøres mot. Dvs hvilken data 9A004 er kjørt. NB! 5A019 Oppdater rett bør kjøres like før 1. innrapportering og endelig levering av ssbresultat og ssbelev. Da vil fylket ha datagrunnlaget for hva som er levert til SSB/Udir. 32

33 GENERELT OM FAGSTATUS OG ELEVSTATUS Vigo og SSB/Udir er avhengige av to variable. Det er Fagstatus og Elevstatus (egentlig status til elevkurslinjen). Disse to variablene og sammenhengen mellom dem er beskrevet her. Utfyllende informasjon finnes i registreringshåndboken under variablene Fagstatus og Elevstatus og i brukerhåndboken for aktuelt skoleadministrativt system (ligger på under menypunkt Systeminformasjon/Informasjon SAS/ Brukerdokumentasjon. FAGSTATUS Fagstatus blir satt i de skoleadministrative systemene og blir eksportert til Vigo. Vigo vil knytte fagstatus til det enkelte fag i tabell for fagkarakterdokument. Dette er en viktig variabel på ssbresultatfag og ssbelevfag. Fagstatus Kode Tekst E Elev Gjelder elev som deltar i undervisningen eller er tatt inn som elev ved skolen. Eleven følger ordinær læreplan og skal ha alle timene og skal gis halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Det skal føres fravær for eleven. A Spesialundervisning Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan (i det aktuelle faget) etter opplæringsloven 5-1 og forskrift til opplæringsloven 3-20, tredje ledd. F Fritatt Gjelder elev som er fritatt fra opplæring i det aktuelle faget etter forskrift til opplæringsloven 1-11, 1-12 og Eleven vil kunne få kompetansebevis/vitnemål for hele programområdet dersom vedkommende tar programområdets øvrige fag. M Fagopplæring i skole Gjelder elev som tar fag på et opplæringstilbud som er fagopplæring i skole. N Nettundervisning Gjelder elev som helt eller delvis får opplæringen i faget over internett i stedet for i undervisningsgrupper ved en skole. U Utenlandsk utvekslingselev i Norge. Gjelder utenlandsk elev som går i videregående skoler i Norge. P Privatist Er ikke elev i det aktuelle faget, men har tatt eksamen som privatist. R Realkompetansevurdert Gjelder kandidat som ikke har hatt opplæring, men er blitt vurdert på bakgrunn av en realkompetansevurdering i hele faget etter bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven 4-13 eller er fritatt etter forskrift til opplæringsloven V Voksen Gjelder deltaker som får opplæring i faget på skolen og følger opplæring spesielt organisert for voksne (inkl. nettundervisning spesielt organisert for voksne). O Oppdragsundervisning Gjelder elev som får opplæring i faget på skolen på oppdrag fra en annen institusjon. S Avbrutt opplæring i faget Gjelder elev som avbryter opplæringen i løpet av skoleåret. 33

34 Fagstatus er en kode for undervisningen og/eller grunnlaget for karakteren. Den gir informasjon om hvordan det enkelte faget er gjennomført eller evt. ikke gjennomført. Fagstatus er definert for hvert enkelt fag og inngår i individrapportering av fag på ssbresultatfag og ssbelevfag. ELEVSTATUS Regler for beregning av elevstatus i Vigo (Ajour ) Elevstatus beregnes i Vigo ut fra den fagstatus som er overført fra de skoleadministrative systemene. Hvis Elevstatus 1 Hvis elevkursets sluttdato er utfylt S 2 Hvis manuell elevstatus er utfylt Manuell elevstatus 3 Hvis elevkursets kurs er på nivå 0 E 4 Hvis elevkurset er markert som voksen-elevkurs V 5 Hvis skolenr er xx000 L og kurset er Reform 94 6 Hvis skolenr er xx000 L og kurset er Kunnskapsløftet og kurskategori er --, G-, G1, G2 eller V- 7 Hvis skolenr er xx000 K og kurset er Kunnskapsløftet og kurskategori er I-, K-, K1 eller K2 8 Hvis skolenr er xx000 X 9 Hvis skolenr er ulik xx000 og kurstype er L og kurskategori er H-, F-, F1 eller F2 M 10 Hvis skolenr er (uspesifisert videregående skole) I 11 Hvis elevkurset ikke har karakterlinjer X 12 Hvis elevkurset inneholder minst 1 karakterlinje med fagkode IOP* A uten avbruddsdato 13 Hvis elevkurset inneholder minst 1 karakterlinje med A fagstatus A og karakter IV og fagmerknad FAM05 14 Hvis elevkurset inneholder minst 1 karakterlinje med E fagstatus A og (karakter ulik IV eller utfylt fagmerknad ulik FAM05) 15 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus E E 16 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus F E 17 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus N E 18 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus A A 19 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus U U 20 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus P P 21 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus V V 22 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus R V 23 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus O O 24 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus M M 25 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S S 26 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus H H *1 27 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus I I *1 28 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus F og P P 29 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S og F S 30 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S og P P 34

35 31 Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S og F og P P Se bort fra fagstatusene S, F og P i resten av beregningen. 32 Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus M M 33 Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus A A 34 Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus V V 35 Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus R V 36 Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus E E 37 Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus N E 38 Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus U U 39 Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus O O 40 Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus H H *1 41 Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus I I *1 Ellers Merknader: *1 Fagstatusene H og I er gått ut, men det ligger gamle forekomster i basen. De må derfor fortsatt behandles. X Elevstatus Kode Tekst E Elev Gjelder elev som har fagstatus = E i alle fag eller en kombinasjon av fagstatus = E, F, N, O og P, og følger undervisning i et programområde med planlagt full kompetanse. Gjelder også elev som er tatt inn til programområder over 2 år. Gjelder også elever med fagstsus A i ett eller flere fag, og som ved skoleårets slutt får tallkarakter og/eller IV og FAM21 **). Spesialundervisning A Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan etter opplæringslova 5-1 og forskrift til opplæringslova 3-20, tredje ledd og som ved skoleårets slutt har ett eller flere fag med karakteren IV og FAM05 **). Deltidselev D Gjelder elev som bare tar noen fag uten at det er ment å skulle føre til et helt programområde på normert tid. (Private videregående skoler må markere om en elev er deltidselev). Utenlandsk utvekslingselev i Norge. U Gjelder utenlandsk elev som går i videregående skoler i Norge. Norsk utvekslingselev i utlandet. I Gjelder norsk elev som går på en skole i utlandet der undervisningstilbudet ikke er organisert i regi av fylkeskommunen. M Fagopplæring i skole Gjelder lærling/lærekandidat som får fagopplæring i skole. Privatist P Gjelder person som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som privatist (har bare fagstatus = P). Vigo ssb Resultat ssb Elev E E E A eller E **) A eller E **) A eller E **) E E E U (regnes som elev) U (regnes som elev) U (regnes som elev) I I I M M M P P P 35

36 Voksne V Gjelder kandidat som i minst ett fag deltar i opplæring spesielt organisert for voksne (har fagstatus = V) eller V V V har fagstatus = R (er realkompetansevurdert eller fritatt i minst ett fag etter forskrift til opplæringsloven 1-13). Oppdragsundervisning O Gjelder person som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som oppdragsundervisning (fagstatus = O). O O O S Avbrutt hele programområdet S S S i Merknader: **) Elever med fagstatus A i minimum ett fag vil få beregnet elevstatus = A. Ved skoleårets slutt vil elever med fagstatus A som har tallkarakter og/eller IV + FAM21 i alle fag få endret sin elevstatus fra A (spesialundervisning) til E (elev). Dette skjer i Vigo. I Vigo er variabelen elevstatus tilknyttet elevkurstabellen, men den betraktes likevel som egenskap ved personen. Elevstatus rapporteres til SSB/Udir på filene ssbresultat og ssbelev. Alle elevstatuser rapporteres til SSB/Udir. Elevkurslinjer som skal eksporteres til SSB/Udir må ha en elevstatus forskjellig fra X. Det er derfor viktig å kontrollere de elevkurslinjene som har fått beregnet en elevstatus = X. Det er en egen rapport i Brio til dette formål. Denne er beskrevet på side 16. Nedenfor vises et eksempel vedrørende sammenhengen mellom elevstatus og fagstatus: En elev har fagstatus F eller P i to fag et skoleår, innenfor programområdet eleven er elev på. Omfanget av disse to fagene målt i årstimer inngår ikke i kursprosenten i uttrekket til ssbelev pr. 1. oktober. Neste vår inkluderes resultatet indirekte, dvs. bestått i fagene med status F eller P, når elevens programområde rapporteres med resultater fra skoleåret. GYLDIGE AOLOV-KODER Det er kun tillatt å benytte følgende programområdene innen AOLOV : fire koder for minoritetsspråklige elever (AOLOV0J---, AOLOV0J-GR, AOLOV0J-NM og AOLOV0J-NO) fire koder for alternativ opplæring APO/SAK (AOLOV1T---, AOLOV2T---, AOLOV3T--- og AOLOV4T---) Til skoleåret ble det laget nye fagkoder for elever i forberedende kurs (innføringskurs) for minoritetsspråklige og som ikke får opplæring i fag med offentlig fagkode. Se under menypunktet Kvalitetssikring/Kodeverk/Fag Nye fagkoder for forberedende kurs (innføringskurs). 36

37 ELEVER MED ENKELTVEDTAK OM SPESIAL- UNDERVISNING Regler for registrering av spesialundervisning finner dere i registreringshåndboken og i brukerhåndboken for aktuelt skoleadministrativt system (ligger på under menypunkt Systeminformasjon/Informasjon SAS/Brukerdokumentasjon). Det ligger utfyllende informasjon under Kvalitetssikring/Brukerdokumentasjon Nye regler for registrering av enkeltvedtak om spesialundervisning og Eksempler på registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. I registreringshåndboken er spesialundervisning omtalt under disse variablene: Programområde Fagstatus Elevstatus Elevtimer Spesialundervisning Fullførtkode (gjelder ssbresultat) I rapporteringen er det kun tillatt å benytte offentlige fagkoder (for fag som følger fastsatte læreplaner) eller IOP-fagkodene (IOP1000 tom IOP5000). Husk at IOP-fagene må ha påført elevtimer på faget. Det er ikke lenger tillatt å benytte fagkoder med betegnelse AOLxxxx for elever med spesialundervisning og IOP. Fagkodene IOP1000, IOP2000, IOP3000, IOP4000 eller IOP5000 skal benyttes (se under). Dersom skoler ønsker å benytte fagkodene xxxayyy, i undervisningen internt på skolen, må disse kodene registreres slik at de ikke blir med ut på filen til Vigo. NORSKE UTVEKSLINGSELEVER I UTLANDET Disse elevene registreres inn på skolenummer på aktuelt programområde. Det legges inn manuell elevstatus I, manuell kursprosent = 100 og fullførtkode B dersom året i utlandet er fullført og bestått. ELEVER PÅ UNGDOMSTRINNET SOM TAR FAG PÅ VIDEREGÅENDE Elever som tar fellesfag på videregående når de går i grunnskolen skal registreres på programområdekode GSGSK0VG og med de fagene det gis opplæring i. Fagene skal ha fagstatus E og elevkurset ha fullførtkode H. 37

38 ARBEIDSOPPGAVER I FORBINDELSE MED SSB-RESULTAT (For årets innrapportering: Resultatet av utdanningen som ble gjennomført skoleåret ) Formålet med filen er fastsetting av fullførtkode fra videregående opplæring. HVA SKAL VÆRE MED PÅ FILEN? Elever i fylkeskommunale videregående skoler Elever i private videregående skoler Elever i statlige videregående skoler Privatister med privatist eksamener Elever som har vært oppe til ny, særskilt og utsatt eksamen * Realkompetansevurderte kandidater (Se side 80 vedr. rapportering av voksne) Voksenopplæring (Se side 80 vedr. rapportering av voksne) Oppdragsundervisning Elever sluttet etter 1. oktober 2015, men bare de som har sluttet i skoleåret Fylkene må også hente inn karakterer som er endret pga klagebehandling* for å oppdatere Vigo. Dette bør gjøres så sent som mulig før 1. rapportering av ssbresultat (senest 29. september). Evt også før endelig levering (senest 18. oktober) * Det er utarbeidet en egen eksport for karakterer som er endret etter hovedoverføringen ved skoleslutt. Fylkene velger om de vil benytte denne eksporten eller ta ut lister fra skolene og registrere dette manuelt i Vigo. 38

39 HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? Filbeskrivelse ssbresultat Nr Variabel Obl Format Definisjon Kommentarer SAS Rhb 1 Fødselsnummer J 9(11) Se registreringshåndbok $EK.2 A01 2 Skoleår J 9(8) Hvis skole ikke har skoletype L $EK.3 (fagopplæring) er skoleår ett-årig 3 Skolenummer J 9(5) Se registreringshåndbok Finnes i ssbskole $EK.4 A06 4 Programområdekode J x(10) Se registreringshåndbok Finnes i ssbprogramomrade $EK.5 A03 5 Elevnavn N x(40) Brukes kun av SSB $EL.3 6 Skolenavn N x(100) Brukes kun av SSB 7 Organisasjonsnummer N x(16) Se registreringshåndbok A07 8 Startdato N ååååmmdd Se registreringshåndbok $EK.7 B02 9 Avbruddsdato N ååååmmdd Se registreringshåndbok $EK.8 B04 10 Fullførtkode J x(1) Se registreringshåndbok Settes manuelt på skolene: $EK.13 B21 B,I,M,A,H,S. L og K kommer bare fra fagopplæring (inkl. fagopplæring i skole). Dersom fullførtkoden ikke blir overført fra SAS vil det settes X i VIGO. X kan derfor også forekomme på filen. 11 Rettstype ved inntak J x(1) Rettstype til grunn for Overføres fra søkerbildet (2S001) EK.18 inntaket til elevkurset. I = Ingen rett U = Ungdomsrett V = Voksenrett F = Fullføringsrett til aktuell elevkurslinje i 4S001 i VIGO. Preutfylte elever (søkere) får rettstype til inntak. Hvis rettstypen som er saksbehandlet i fylkeskommunen i forbindelse med inntak ikke er utfylt brukes den som er beregnet i VIGO (ligger på elevkurslinjen i 4S001 i VIGO). Dersom beregnet rettstype er I brukes importert rett fra SAS dersom denne er ulik I. 12 Elevstatus J x(1) Se registreringshåndbok Elevstatus beregnes i VIGO. Disse er med: E,A,D,U,I,P,V,O,M,S. L og K kommer bare fra fagopplæring (inkl. fagopplæring i skole). Dersom det mangler fag på et programområde vil elevstatus i VIGO bli beregnet til X. X kan derfor forekomme på filen. Elevstatus kan registreres manuelt i VIGO. Manuell elevstatus overstyrer beregnet elevstatus. B08 13 Realkompetansevurdert dato N ååååmmdd Se registreringshåndbok Siste dato for godkjent realkompetansevurdering. Gjelder voksne. 14 Karakterpoeng N 9(8,2) Summen av alle karakterer med tallverdi dividert på antall tellende karakterer 15 Kursprosent J 9(8,2) Viser hvor stor andel av programområdet eleven har tatt Karakterpoeng beregnes i VIGO. Gjennomsnittet regnes med to desimalers nøyaktighet, og det forhøyes. Karakterpoengsummen beregnes deretter ved å multiplisere gjennomsnittet med 10. Vurderingsuttrykkene IB, ID, IV og IM gir nullverdi. IV og IM gir nullverdi kun i gitte tilfeller. Vurderingsuttrykkene B, BM, D, F, GK, IG er ikke med i beregning av karakterpoeng. Kursprosent beregnes i VIGO. Fagstatusene E,A,N,U,V,O er med i beregning av kursprosenten, og i tillegg S dersom eleven slutter etter rettsdato satt i VIGO lokalbase (kan variere mellom fylkene). Det kan forekomme 0 (null) på filen. 16 Antall dager fravær N 9(3) Se registreringshåndbok Vitnemålsfravær jf. reg.håndbok. Kun utfylt hvis elevstatus <> V. 17 Antall enkelttimer N 9(4) Se registreringshåndbok Vitnemålsfravær jf. reg.håndbok. fravær Kun utfylt hvis elevstatus <> V. 18 Antall fag på J x(5) Antall fag på elevkurset beregnes elevkurset i VIGO. Alle fag er med. Det kan forekomme 0 (null) på filen. $EL.17 $EK.14 $EK.15 E01 B24 B24 39

40 19 Antall stryk på elevkurset J 9(5) Viser antall stryk som ligger på elevkurset Antall stryk på elevkurset beregnes i VIGO. Det gis stryk i et fag i disse tilfellene: - stryk i standpunkt og stryk i eksamen - stryk i standpunkt og ingen karakter i eksamen - stryk i eksamen Følgende karakterer regnes som stryk: 0,1,IV,IB,ID,IM Det gis bare stryk på videregående. Det kan forekomme 0 (null) på filen. 20 Bevistype N x(2) Se registreringshåndbok VM = Vitnemål KB = Kompetansebevis Det kan også forekomme blank. 21 Forrige elevstatus N x(1) Elevstatus på programområdet før det ble gjort endring i SAS/VIGO 22 Målform (norsk hovedmål) Forrige elevstatus beregnes i VIGO. Disse er med: E,A,D,U,I,P,V,O,M N x(1) B = Bokmål N = Nynorsk S = Samisk J/N. Hentes fra elevkurset. prosjekt Vekslingsmodell 23 Vekslingsmodell? N x(1) Viser om eleven er med i 24 Påbyggingsrett N x(1) Viser om eleven har påbyggingsrett Hvis eleven har rett til påbygging til generell studiekompetanse etter bestått yrkeskompetanse i løpet av ungdomsretten angis dette med kode 1 (etter 3-1) eller 2 (etter 4A-3). ¹) Henvisning til Grensesnitt mellom VIGO og skoleadministrative systemer ²) Henvisning til Registreringshåndboken $EK.11 $EK.22 B22 Kriterier for utplukk: Skoleår er «forrige skoleår» (1. august til 31. juli) Programområdetype er ihht parameter (videregående skole eller grunnskole) Elevkurset har ikke avbruddsdato 1/9 eller tidligere Elevkurset har ikke programområdetype L og programområdekategori F-, F1, F2 eller H- (fagopplæring i skole). Det forutsettes at disse har fått opprettet en lærekontrakt. DUBLETTER Filen kan inneholde dubletter dersom eleven faktisk har resultater fra to eller flere skoler/programområder. Det er imidlertid viktig å kontrollere om disse dublettene er reelle, eller om eleven er registrert på to forskjellige programområdekoder som egentlig er uttrykk for samme programområde. Det kan også være at eleven er registrert på samme programområde på to forskjellige skoler fordi den ene skolen har glemt å melde eleven sluttet. ELEVSTATUS Blir beregnet i Vigo (se side 34). Dette vises på mappekort SkoleB på elevkurset = Status b. Kan også registreres manuelt på mappekort SkoleB på elevkurset = Status m. VIKTIG! Er det lagt inn elevstatus i Status m vil dette overstyre det som står i Status b når 4S001 oppdateres eller neste gang dere går inn på eleven. Status b blir da endret til det som står i Status m. Dersom elevens fagstatus senere blir endret på et eller flere fag må det som står i Status m tas bort for år få riktig elevstatus beregnet i Status b. 40

41 HUSK! Alle elevkurslinjer som skal eksporteres til SSB/Udir må ha en elevstatus forskjellig fra X. Det er derfor viktig å kontrollere de elevkurslinjene som har fått beregnet en elevstatus = X. Se Brio-rapport 04-Elevstatus X, S og datokontroll på side 16. FULLFØRTKODE Blir hovedsakelig overført fra de skoleadministrative systemene. Koden viser hvordan programområdet er gjennomført for eleven. Fullførtkoden kan også registreres manuelt på mappekort Kompetanse på elevkurset = Fullf.kode eller på kompetansebeviset. For nærmere informasjon om definisjoner og setting av fullførtkode se registreringshåndboken og under Kvalitetssikring/Brukerdokumentasjon Regler for registrering av fullførtkoder. Det ligger også informasjon i brukerhåndboken for aktuelt skoleadministrativt system (ligger på under menypunkt Systeminformasjon/Informasjon SAS/ Brukerdokumentasjon) 41

42 KONTROLLRAPPORTEN I BRIO SOM SJEKKER MOT SSB- RESULTAT Dette er BRIO-rapporter som kontrollerer dataene som Vigo Sentralbasen sender til SSB/Udir. Før denne BRIO-rapporten kan kjøres må en først ha kjørt 9A004 Lokal SSB-statistikk (se side 85). Kjør bare filen ssbresultat. Hvis det gjøres endringer i Vigo med bakgrunn i denne rapporten, må 9A004 kjøres på nytt for å få med disse endringene. VIKTIG! Det er viktig å kjøre 5A019 Oppdater rett før denne BRIO-rapporten kjøres. Med utvalg på kun oppdater de som er blanke. Evt. oppdatere retten i 4S001. NB! Det anbefales å rette eventuelle dubletter først, for så å kjøre 9A004 på nytt før fullførtkodene rettes. I og med at denne rapporten kjøres mot eksportfilen til SSB/Udir, er det mulig at det ligger flere elevkurslinjer i Vigo enn det som ligger på denne filen. BESTILLINGSBILDE 42

43 Rapporten sjekker: Dubletter (flere elevkurslinjer på samme skoleår) Kompetansebevis med fullførtkode X Kompetansebevis med fullførtkode forskjellig fra BASIXHM Kompetansebevis helt uten fag Kompetansebevis med programområdekategori HT og elevstatus og/eller fullførtkode ulik A Kompetansebevis med programområdekategori ulik HT/HR/HM og elevstatus og/eller fullførtkode er lik A Kompetansebevis med elevstatus og/eller fullførtkode lik A og hvor den andre variabelen er ulik A Kompetansebevis med bevistype VM som er på nivå 1 og 2 (Vg1 og Vg2) Kompetansebevis med bevistype VM og fullførtkode ulik B Elever med fravær større enn 50 dager og/eller 100 timer, fravær mangler eller fravær er under 0 dager og/eller 0 timer (dvs minusfravær) Elever under 16 år på skole av type videregående og hvor programområdekoden er ulik GSGSK0VG I tillegg viser rapporten følgende tabelloversikter: Fullførtkoder per utdanningsprogram Fullførtkoder per skole (antall) Fullførtkoder per skole og programområde Fullførtkoder per skole (prosentvis) Voksne SEKSJON 1: DUBLETTER Vi skal kun sende reelle dubletter på eleven. Listen må kontrolleres. Rapporten lister ut alle dubletter på filen. Det er viktig å kontrollere om disse dublettene er reelle, eller om eleven er registrert på to forskjellige programområdekoder som egentlig er uttrykk for samme programområde. Det kan også være at eleven er registrert på samme programområde på to forskjellige skoler fordi den ene skolen har glemt å melde eleven sluttet. Resten av kontrollene i denne rapporten bør gjøres kun for egne skoler. Det kan derfor være aktuelt å gå på seksjonen Resultater og legge inn limit kun på egne skoler. Dette vil føre til at listen blir enklere å jobbe med. 43

44 SEKSJON 2: FULLFØRTKODE X Alle elever på filen skal ha gyldig fullførtkode. Listen viser personer som ikke har fått satt fullførtkode. Disse må legges inn med rett fullførtkode. Fullførtkoden kan registreres på kompetansebeviset eller manuelt på mappekort Kompetanse på elevkurset = Fullf.kode. Listen har med programområdekode og skolenummer. Dette viser om det er noen skoler som har flere feil enn andre. Kursprosent er tatt med for å lette arbeidet med disse personene. En mulig grunn er at fagene og karakterene ikke er blitt importert fra det skoleadministrative systemet. I slike tilfeller må fag, karakterer og fagstatus registreres inn manuelt og det må settes korrekt fullførtkode. Alternativt må det fortas ny import fra aktuell skole og programområde for å få oppdatert datagrunnlaget. SEKSJON 3: FULLFØRTKODE <> BASIXHM Listen viser elever med unormale fullførtkoder. Kompetansebevisene må legges inn med rett fullførtkode. Fullførtkoden kan registreres på kompetansebeviset eller manuelt på mappekort Kompetanse på elevkurset = Fullf.kode. Fullførtkode kan mangle helt eller den er ugyldig. Fullførtkode L og K (lærlingen/lærekandidaten er ferdig med læretiden, men vedkommende har ikke tatt fag-/svenneprøven) skal kun benyttes av fagopplæring. Lærlinger/lærekandidater som tar fagopplæring i skole (F-/H- på programområder Vg3 med programområdetype L) skal ha fullførtkode H (Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev) på elevkurslinjen for skoledelene. 44

45 SEKSJON 4: FULLFØRTKODE PER UTDANNINGSPROGRAM Listen gir en oversikt på fullførtkoder fordelt på utdanningsprogram. SEKSJON 5: FULLFØRTKODE PER SKOLE Listen gir en oversikt på fullførtkoder fordelt på skole (antall). 45

46 SEKSJON 6: FULLFØRTKODE PER SKOLE/PROGRAM- OMRÅDE Listen gir en oversikt på fullførtkoder fordelt på skole og programområde. SEKSJON 7: BEVIS HELT UTEN FAG Listen viser elever med kompetansebevis helt uten fag. Det kan være dubletter hvor eleven har et annet kompetansebevis som inneholder fag og karakterer. I slike tilfeller må det vurderes om dette er et kompetansebevis som skal slettes, eller om eleven skal registreres som sluttet. I slike tilfeller skal kompetansebeviset ha fullførtkode S. Husk da å legge på riktig avbruddsdato og avbruddsårsak. Kompetansebevis hvor eleven har fullførtkode = S og med en avbruddsdato skal ikke slettes. Listen kan også inneholde elever som har elevstatus = A og fullførtkode = A og hvor elevene ikke har fag. Her bør det legges inn aktuelt IOP-fag om eleven ikke har hatt opplæring på fag med offentlig fagkode. Husk å legge på elevtimer på IOP-faget og riktig fagstatus. En annen mulighet er at data ikke er overført fra skolen. Lærlinger/lærekandidater som tar fagopplæring i skole (F-/H- på programområder Vg3 med programområdetype L) mangler ofte fag. Disse skal ha elevstatus M (Fagopplæring i skole) og fullførtkode H (Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev) på elevkurslinjen for skoledelen. 46

47 SEKSJON 8: FULLFØRTKODE % PER SKOLE Listen gir en oversikt på fullførtkoder fordelt på skole (prosentvis). SEKSJON 9: PROGRAMOMRÅDEKATEGORI HT OG ELEVSTATUS/FULLFØRTKODE <> A. Listen viser elever på programområder med programområdekategori HT og hvor elevstatus og/eller fullførtkode er ulik A. Disse må kontrolleres og settes med riktig elevstatus og/eller fullførtkode. Dersom eleven har alle fag i programområdet og det er satt tallkarakterer i alle fag bør eleven kodes om til en ordinær programområdekode. Det må videre kontrolleres om det kan være satt feil fagstatus på fagene. SEKSJON 10: PROGRAMOMRÅDEKATEGORI ULIK HT/HR/HM OG ELEVSTATUS/FULLFØRTKODE = A. Listen viser elever på programområder med programområdekategori ulik HT/HR/HM (HR gjelder steinerskoler og HM gjelder montesorriskoler) og hvor elevstatus og/eller fullførtkode er lik A. Disse må kontrolleres og settes med riktig programområdekode. Det må vurderes om fullførtkoden og/eller elevstatus er feil. Dersom eleven har IOP-fagkode på programområdet eller fag med IV og FAM05 bør eleven kodes om til en programområdekode for spesialundervisning (kategori HT). 47

48 Elever på AOLOV0-kurs (forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige) skal følge registreringsreglene som er gitt i brukerhåndbøkene (se under variablene programområde, fagkoder, fagstatus, elevstatus, elevtimer, karaktertermin, FAM-kode, VMM-kode, fullførtkode bevistype, fravær, orden/adferd og karakterer og andre vurderingsuttrykk). Disse skal ikke registreres med fagstatus A (fører til at elevstatus blir ulik A). SEKSJON 11: ELEVSTATUS OG/ELLER FULLFØRTKODE LIK A OG HVOR DEN ANDRE ER ULIK A OG S. Kompetansebevis med elevstatus og/eller er lik A og hvor den andre variabelen er ulik A Listen viser elever med elevstatus og/eller fullførtkode lik A og hvor den andre variabelen er ulik A. Disse må kontrolleres. Her må det gjøres en vurdering på hvilken variabel som er feil. Elever på AOLOV0-kurs (forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige) skal følge registreringsreglene som er gitt i brukerhåndbøkene (se under variablene programområde, fagkoder, fagstatus, elevstatus, elevtimer, karaktertermin, FAM-kode, VMM-kode, fullførtkode bevistype, fravær, orden/adferd og karakterer og andre vurderingsuttrykk). Disse skal ikke registreres med fagstatus A (fører til at elevstatus blir ulik A). 48

49 SEKSJON 12: BEVISTYPE VM PÅ NIVÅ 1 OG 2 Listen viser elever på Vg1 og Vg2 som har fått bevistype VM. Det er ikke normalt å skrive ut vitnemål før på Vg3. Fullførtkoden i eksempelet er H. Det kan tilsi at skolen har lagt på feil bevistype. SEKSJON 13: BEVISTYPE VM OG FULLFØRTKODE <> B Listen viser elever med bevistype VM og hvor fullførtkoden er ulik B. Elever som går på Vg1 og Vg2 skal ikke ha bevistype VM. For disse vil det nok være bevistypen som er feil. Vær oppmerksom på at eleven i seksjon 14 også kan komme med her. For elever på Vg3 må det vurderes om bevistypen skal endres til KB. Elever som har fullførtkode S skal ha bevistype KB. For andre kombinasjoner må kompetansebeviset kontrolleres, og det må vurderes om det er bevistype eller fullførtkoden som er feil. OBS! Feilregistrering av bevistype må ryddes i Vigo. Kun reelle vitnemål kommer fra NVB (Nasjonal vitnemålsdatabase) og blir oppdatert i SSB. SEKSJON 14: ELEVFRAVÆR MED MULIG AVVIK Listen viser oversikt over elever med fravær større enn 50 dager og/eller 100 timer fravær mangler fravær er under 0 dager og/eller 0 timer (dvs minusfravær) Elever som mangler fravær bør registreres inn. Se regler for føring av fravær i registreringshåndboken. 49

50 Elever som har minusfravær (under 0 dager og/eller 0 timer) er feilregistrering på skolen. Dette må rettes opp. Elever med fravær større enn 50 dager og/eller 100 timer kan være rett. Disse elevene vil komme på tilbakemeldingen fra Utdanningsdirektoratet etter 1. levering. De er tatt med her slik at fylkene har mulighet for å se på dette før innsending til Utdanningsdirektoratet. SEKSJON 15: ELEVER UNDER 16 ÅR Listen viser elever under 16 år på skoler av type videregående og hvor programområdekoden er ulik GSGSK0VG--. Dersom eleven har elevkurslinje på grunnskolene også forrige skoleår ( ), samtidig som det ligger elevkurslinje på videregående, er det sannsynlig at eleven har tatt fag på videregående når de gikk på grunnskolen. Disse skal i så fall registreres på programområdekode GSGSGK0VG--. SEKSJON 16: VOKSNE MED ELEVSTATUS V ELLER ER OVER 25 ÅR. Oversikten viser antall elever på hver skole pr utdanningsprogram som har elevstatus V (venstre spalte). I tillegg viser den alle elever over 25 år uavhengig av hvilken elevstatus som er registrert på elevkurset (høyre spalte). 50

51 51

52 ARBEIDSOPPGAVER I FORBINDELSE MED SSB- RESULTATFAG (For årets innrapportering: Fag pr. elev på programområdet som ble gjennomført skoleåret ) HVA SKAL VÆRE MED PÅ FILEN? Alle fag for elevene og elevkursene som er på ssbresultat. Filen benyttes i forhold til karakterstatistikken til Utdanningsdirektoratet. HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? Filbeskrivelse ssbresultatfag Nr Variabel Obl Format Definisjon Kommentar SAS Rhb 1 Fødselsnummer J 9(11) Se ssbresultat Finnes i ssbresultat $KL.2 A01 2 Skoleår J 9(8) $KL.3 3 Skolenummer J 9(5) $KL.4 A06 4 Programområdekode J x(10) $KL.5 A03 5 Fagkode J x(7) Se registreringshåndbok Finnes i ssbfag $KL.6 A04 6 Fagstatus J x(1) Se registreringshåndbok Disse er med: $KL.17 B07 E,A,F,N,U,P,R,V,O,M,S 7 Karakter N x(2) Se registreringshåndbok Finnes i VIGOs karakter-tabell $KL.8 B26 halvårsvurdering 1 som en aktiv karakter (hvis utfylt) 8 Karakter N x(2) Se registreringshåndbok Finnes i VIGOs karakter-tabell $KL.9 B26 halvårsvurdering 2 som en aktiv karakter (hvis utfylt) 9 Karakter standpunkt N x(2) Se registreringshåndbok Finnes i VIGOs karakter-tabell som en aktiv karakter (hvis utfylt) $KL.10 B26 10 Karakter skriftlig N x(2) Se registreringshåndbok Finnes i VIGOs karakter-tabell $KL.11 B26 eksamen som en aktiv karakter (hvis utfylt) 11 Karakter muntlig N x(2) Se registreringshåndbok Finnes i VIGOs karakter-tabell $KL.12 B26 eksamen som en aktiv karakter (hvis utfylt) 12 Karakter annen N x(2) Se registreringshåndbok Finnes i VIGOs karakter-tabell som en aktiv karakter (hvis $KL.13 B26 B15 utfylt). Eksamenskarakterer som ikke er skriftlig eller muntlig (pt gjelder dette praktisk eller muntligpraktisk eksamen). 13 Skoleår 2 N 9(8) Alternativt skoleår Brukes hvis faget er tatt et annet $KL.16 skoleår enn hovedskoleåret. 14 Skolenummer 2 N 9(5) Alternativt skolenummer Brukes hvis faget er tatt ved en $KL.15 annen skole enn hovedskolen. 15 Er linja aktiv? J x(1) Viser om faget er med i beregningen av kursprosent J hvis fagstatus E, A, N, U, V, O eller fagstatus S og avbruddsdato >= fylkets startdato for forbruk av rett det aktuelle skoleåret, og ellers N. 16 Elevtimer N 9(4) Se registreringshåndbok Fag som ikke har timetall i GREP $KL.21 B09 17 Forrige fagstatus N x(1) Fagstatus på faget før det ble gjort endring i SAS/VIGO Disse er med: E,A,F,N,U,P,R,V,O,M $KL Fagmerknad (kode) N x(5) Se registreringshåndbok Også kalt FAM-kode $KL.24 B16 19 Karakterstatus N x(1) Se registreringshåndbok Disse er med: E,K,N,U,S,B,A $KL.26 B23 ¹) Henvisning til Grensesnitt mellom VIGO og skoleadministrative systemer ²) Henvisning til Registreringshåndboken Kriterier for utplukk: Alle fag for elever på ssbresultat Skoleår 2 og Skolenummer 2 benyttes dersom eleven har tatt faget et annet skoleår og/eller ved en annen skole. Kan legges inn på selve kompetansebeviset. 52

53 KONTROLLRAPPORTEN I BRIO SOM SJEKKER MOT SSB- RESULTATFAG Dette er BRIO-rapporter som kontrollerer dataene som Vigo Sentralbasen sender til SSB/Udir. Før denne BRIO-rapporten kan kjøres må en først ha kjørt 9A004 Lokal SSB-statistikk (se side 85). Kjør bare filen ssbresultatfag. Hvis det gjøres endringer i Vigo med bakgrunn i denne rapporten, må 9A004 kjøres på nytt for å få med disse endringene. I og med at denne rapporten kjøres mot eksportfilen til SSB/Udir, er det mulig at det ligger flere linjer i Vigo enn det som ligger på denne filen. VIKTIG!! Rydd først ved hjelp av rapporten fra ssbresultat. Generer grunnlaget (9A004) på nytt før du starter på denne rapporten. BESTILLINGSBILDE Rapporten sjekker Elever med dubletter på samme fagkode på forskjellige programområder eller skoler Kompetansebevis med fag helt uten karakterer Kompetansebevis med fag uten karakterer Kompetansebevis med fag som har karakteren F eller GK og hvor fagstatus er ulik F eller R Kompetansebevis med fag som har fagstatus M og hvor programområdet ikke er programområdetype L og programområdekategorien ikke er F eller H i 7. posisjon. Kompetansebevis med ordinære fag med FAM05 og hvor fagstatus er ulik A og karakteren ikke er IV Kompetansebevis med ordinære fag med FAM05 og hvor karakteren er ulik IV. 53

54 Kompetansebevis med IOP-fagkoder hvor det er registrert FAM-kode og/eller karakteren er ulik IV. Kompetansebevis med TEO9000 på programområdekoder som ikke er lærefag på programområdekategori G-, G1, K-, K1 eller Y-. I tillegg viser rapporten følgende tabelloversikter: Fag per utdanningsprogram Fag per skole Fag per programområde Antall TEO9000 fordelt på skole og programområde SEKSJON 1: DUBLETTER Vi skal kun sende reelle dubletter på fag. Rapporten lister ut alle dubletter på filen. Det er viktig å kontrollere om disse dublettene er reelle, eller om eleven er registrert med samme fag på to forskjellige programområdekoder og/eller skoler. Er det dubletter på fag på to elevkurslinjer kan ofte faget på en av linjene slettes. Faget uten standpunktkarakter kan slettes dersom ikke fagstatus tilsier at det skal ligge (eks fagstatus S). Oversikten viser kun fagkoder hvor fagstatus er lik på begge rader. SEKSJON 2: UTDANNINGSPROGRAM Listen gir en oversikt over antall personer med antall fag per utdanningsprogram. 54

55 SEKSJON 3: SKOLE Listen gir en oversikt over antall personer med antall fag per skole. SEKSJON 4: PROGRAMOMRÅDER Listen gir en oversikt over antall personer med antall fag per programområde. Resten av kontrollene i denne rapporten bør gjøres kun for egne skoler. Det kan derfor være aktuelt å gå på seksjonen Resultater og legge inn limit kun på egne skoler. Dette vil føre til at listen blir enklere å jobbe med. 55

56 SEKSJON 5: BEVIS HELT UTEN KARAKTERER Listen viser elever med kompetansebevis med fag helt uten karakterer. Det kan være dubletter hvor eleven har et annet kompetansebevis som inneholder fag og karakterer. I slike tilfeller må det vurderes om dette er et kompetansebevis som skal slettes. Kompetansebevis hvor eleven har fullførtkode = S og med en avbruddsdato skal ikke slettes. SEKSJON 6: BEVIS UTEN KARAKTERER Listen viser elever med kompetansebevis med noen fag uten karakterer. Det kan være dubletter hvor eleven har tilsvarende fag med karakterer på en annen skole eller annet programområde. I slike tilfeller må det vurderes om dette er et fag som skal slettes. Manglende karakterer kan skyldes at eleven har sluttet i faget, byttet mellom to likeverdige fag uten at det ene faget er sluttført eller at standpunktkarakteren ikke ble importert. Faget kan slettes dersom et likeverdig fag finnes på kompetansebeviset f.eks praktisk og teoretisk matematikk på Vg1 studiespesialisering. Det kan her være aktuelt å kontrollere data mot det skoleadministrative systemet. SEKSJON 7: KARAKTEREN F ELLER GK OG FAGSTATUS ULIK F OG R Listen viser elever med kompetansebevis hvor det ligger fag med karakteren F og hvor fagstatus er ulik F eller R. 56

57 SEKSJON 8: FAGSTATUS M, PROGRAMOMRÅDETYPE <>L OG F ELLER H I 7. POSISJON Listen viser elever med kompetansebevis hvor det ligger fag med fagstatus M på programområder som ikke er lærefag. Det er kun elever som har fagopplæring i skole (alternativ Vg3 i skole) som skal ha fagstatus M. Disse skal være registrert på programområder med F eller H i 7. posisjon på nivå 3. SEKSJON 9: ORDINÆRE FAG MED FAM05 OG FAGSTATUS ULIK A OG KARAKTER IKKE IV Listen viser elever som har kompetansebevis med ordinære fagkoder (ikke IOP-fagkoder) med FAM05 og hvor fagstatus er ulik A og karakteren ikke er IV. Det må vurderes hvilken variabel som her er feil. Sannsynligvis skal fagstatus endres. 57

58 SEKSJON 10: ORDINÆRE FAGKODER MED FAM05 OG HVOR DET ER KARAKTER ULIK IV Listen viser elever som har kompetansebevis med ordinære fagkoder (ikke IOP-fagkoder) med FAM05 og hvor det er registrert karakter ulik iv. Det må vurderes hvilken variabel som her er feil. Det skal ikke registreres FAM05 når en elev har fått tallkarakter. Det kan imidlertid ligge både fagstatus E og A. Nytt fra om med skoleåret er at alle med enkeltvedtak om spesialundervisning skal ha fagstatus A selv om de ved skoleårets slutt får tallkarakterer. Imidlertid vil elevstatus for disse endres fra A til E når det er satt en tallkarakter (og evt. IV + FAM21). Dette skjer automatisk i Vigo. SEKSJON 11: IOP-FAGKODER MED FAM-KODE OG/ELLER KARAKTER ULIK IV Listen viser kompetansebevis med IOP-fagkoder hvor det er registrert FAM-kode og/eller karakteren er ulik IV. Det skal ikke registreres inn FAM05 på IOP-fagkodene. Det skal heller ikke registreres inn tallkarakter eller deltatt/bestått/godkjent på IOP-fagkodene. For disse fagkodene skal det kun registreres IV uten FAM-kode. 58

59 SEKSJON 12: TEO9000 PÅ FEIL PROGRAMOMRÅDEKODE Listen viser kompetansebevis med TEO9000 på programområdekoder som ikke type L (lærefag) og programområdekategori G-, G1, K-, K1 eller Y-. Det er kun nevnte programområdekoder som kan inneholde fagkoden TEO9000. Se nærmere informasjon på vigoiks.no under Kvalitetssikring/Kodeverk/Fag. SEKSJON 13: ANTALL TEO9000 Oversikten viser antall elever med TEO9000 fordelt på skole og programområde 59

60 TILBAKEMELDINGER FRA SSB OG UDIR PÅ SSB- RESULTAT OG SSBRESULTATFAG Etter 1. innsending (levert 30. september) vil fylkene få tilbake fra Utdanningsdirektoratet på evt. mangler på innsendingen. Excel-arket blir lagt ut 05. oktober (med forbehold om at kontrollene går greit i det nye statistikksystemet til Udir) på fylket sitt område på ftp-serveren i mappen for SSB/Udir. Det komme en felles tilbakemelding fra SSB og Udir. Sammen med oversikt over mulig feil/mangler vil det bli sendt ut et informasjonsskriv som forklarer hva som er feil/mangel. I forkant av 1. levering av ssbresultat (ca uke 38) vil fylkene få tilbakemelding på om det ligger programområdekoder eller fagkoder som ikke var aktiv for skoleåret Disse må rettes opp. Eventuelle feil må meldes tilbake til aktuell skole slik at koden også blir rettet opp der. 60

61 ARBEIDSOPPGAVER I FORBINDELSE MED SSB-ELEV (For årets innrapportering: Elever pr ) Formålet med filen er å tallfeste antall elever inneværende skoleåret, samt kursprosenten for disse elevene. HVA SKAL VÆRE MED PÅ FILEN? Elever i fylkeskommunale videregående skoler i eget fylke Elever i private videregående skoler Elever i statlige videregående skoler Voksne som går ordinære programområde pr (Se side 80 vedr. rapportering av voksne) Oppdragsundervisning HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? Filbeskrivelse ssbelev Nr Variabel Obl Format Definisjon Kommentarer SAS Rhb 1 Fødselsnummer J 9(11) Se registreringshåndbok $EK.2 A01 2 Skoleår J 9(8) Hvis skole ikke har skoletype L $EK.3 (fagopplæring) er skoleår ettårig 3 Skolenummer J 9(5) Se registreringshåndbok Finnes i ssbskole $EK.4 A06 4 Programområdekode J x(10) Se registreringshåndbok Finnes i ssbprogramomrade $EK.5 A03 5 Elevnavn N x(40) Brukes kun av SSB $EL.3 6 Skolenavn N x(100) Brukes kun av SSB 7 Organisasjonsnummer N x(16) Se registreringshåndbok A07 8 Antall årstimer for eleven på elevkurset N 9(5) Viser hvor mange timer eleven har tatt av programområdet. Det kan forekomme 0 (null) på filen 9 Kursprosent J 9(8,2) Viser hvor stor andel av programområdet eleven har tatt. 10 Rettstype ved inntak J x(1) Rettstype til grunn for inntaket til elevkurset. I = Ingen rett U = Ungdomsrett V = Voksenrett F = Fullføringsrett Fagstatusene E,A,N,U,V,O er med i beregning av kursprosenten, og i tillegg S dersom eleven slutter etter rettsdato satt i VIGO lokalbase (kan variere mellom fylkene). Det kan forekomme 0 (null) på filen. Overføres fra søkerbildet (2S001) til aktuell elevkurslinje i 4S001 i VIGO. Preutfylte elever (søkere) får rettstype til inntak. Hvis rettstypen som er saksbehandlet i fylkeskommunen i forbindelse med inntak ikke er utfylt brukes den som er beregnet i VIGO (ligger på elevkurslinjen i 4S001 i VIGO). Dersom beregnet rettstype er I brukes importert rett fra SAS dersom denne er ulik I. 61

62 Nr Variabel Obl Format Definisjon Kommentarer SAS Rhb 11 Elevstatus J x(1) Se registreringshåndbok Elevstatus beregnes i VIGO. B08 Disse er med: E,A,D,U,I,P,V,O,M,S. L og K kommer bare fra fagopplæring (inkl. fagopplæring i skole). Dersom det mangler fag på et programområde vil elevstatus i VIGO bli beregnet til X. X kan derfor forekomme på filen. Elevstatus kan registreres manuelt i VIGO. Manuell elevstatus overstyrer beregnet elevstatus. 12 Realkompetansevurdert dato N ååååmmdd Se registreringshåndbok Siste dato for godkjent realkompetansevurdering. Gjelder voksne. $EL.17 E01 13 Antall fag på elevkurset J 9(5) Antall fag på elevkurset beregnes i VIGO. Alle fag er med. Det kan forekomme 0 (null) på filen. 14 Forrige elevstatus N x(1) Elevstatus på programområdet før det ble gjort endring i SAS/VIGO 15 Karakterpoeng fra grunnskolen Forrige elevstatus beregnes i VIGO. Disse er med: E,A,D,U,I,P,V,O,M N 9(8,2) Karakterpoeng fra grunnskolen beregnes i VIGO. Kun utfylt hvis Vg1. J,N. Hentes fra elevkurset. prosjekt Vekslingsmodell 16 Vekslingsmodell? N x(1) Viser om eleven er med i 17 Påbyggingsrett N x(1) Viser om eleven har påbyggingsrett Hvis eleven har rett til påbygging til generell studiekompetanse etter bestått yrkeskompetanse i løpet av ungdomsretten angis dette med kode 1 (etter 3-1) eller 2 (etter 4A-3). ¹) Henvisning til Grensesnitt mellom VIGO og skoleadministrative systemer ²) Henvisning til Registreringshåndboken Kriterier for utplukk: Skoleår er «inneværende skoleår» (1. august til 31. juli) Programområdetype er ihht parameter (videregående skole) Elevkurset er aktivt per telledato (1/10) Elevkurset har ikke programområdetype L og programområdekategori F-, F1, F2 eller H- (fagopplæring i skole). Det forutsettes at disse har fått opprettet en lærekontrakt. Elevstatus <> P Elevstatus <> V eller det finnes minst 1 karakterlinje med fagstatus V på elevkurset Definisjon på Elevkurset er aktivt per telledato (1/10) : Startdato = blank eller <= 1/10 Avbruddsdato = blank eller > 1/10 DUBLETTER Filen kan inneholde dubletter dersom eleven faktisk er elev på to eller flere programområder, eller er elev på samme programområde på to eller flere skoler. Det er imidlertid viktig å kontrollere om disse dublettene er reelle, eller om eleven er registrert på to forskjellige programområdekoder som egentlig er uttrykk for samme programområde. Det kan også være at eleven er registrert på samme programområde på to forskjellige skoler fordi den ene skolen har glemt å melde eleven sluttet. ELEVSTATUS Blir beregnet i Vigo (se side 34). Dette vises på mappekort Skole B på elevkurset = Status b. Kan også registreres manuelt på mappekort SkoleB på elevkurset = Status m. 62

63 VIKTIG! Er det lagt inn elevstatus i Status m vil dette overstyre det som står i Status b når 4S001 oppdateres eller neste gang dere går inn på eleven. Status b blir da endret til det som står i Status m. Dersom elevens fagstatus senere blir endret på et eller flere fag må det som står i Status m tas bort for år få riktig elevstatus beregnet i Status b. HUSK! Alle elevkurslinjer som skal eksporteres til SSB/Udir må ha elevstatus forskjellig fra X. Det er derfor viktig å kontrollere de elevkurslinjene som har fått beregnet en elevstatus = X. Se Brio-rapport 04-Elevstatus X, S og datokontroll på side 16. KURSPROSENT Kursprosenten er viktig i SSB-statistikken. Vigo vil på bakgrunn av importerte fag og den fagstatus som er satt på faget regne ut kursprosentene til eleven. Kursprosenten blir automatisk beregnet ut fra årstimene på programområdet og de normerte timene for programområdet. Vises på mappekort SkoleB på elevkurset = Dk%b. Kan også registreres manuelt på mappekort SkoleB på elevkurset = Dk%m. Viktig å merke seg de fagene hvor skolen MÅ legge på elevtimer. Se registreringshåndboken. Antall årstimer på programområdet: Beregnes automatisk som sum av de normerte årstimene på fagene når fagene overføres fra de skoleadministrative systemene. (Vises på mappekort SkoleB på elevkurset = Årst). Normerte årstimer kan finnes på: for fagene - 5A017 Fag for programområdene - 5A012 Programområde Følgende fagstatus er med i beregning av kursprosentene: E, A, N, U, V, O og i tillegg S dersom eleven slutter etter rettsdato satt i Vigo (5S001). Fag med fagstatus = F, P, R og S (ved slutt før forbruk av rett) skal ikke være med i kursprosenten. Informasjon om beregning av kursprosent finner dere i dokumentet Beregning av kursprosent på elevkurset som ligger på under menypunkt Systeminformasjon/Informasjon Vigo Opplæring/Dokumentbase. RETTSTYPE Rapporten 5A019 Oppdatere rett bør kjøres ofte, det vil si før vi begynner å jobbe med rapporteringen til SSB, men også før de endelige filene til SSB genereres. Rettstype kontrolleres på elevkurslinjen (på mappekort SkoleA = Rtb) Dersom rettstypen er feil skal den fortrinnsvis korrigeres ved å endre de opplysningene som danner grunnlaget for rettstypen. 63

64 Rettstypen kan også settes manuelt i feltet Rtm, men dette bør unngås da dette vil forhindre at evt. senere endringer av grunnlaget for rettstypen får effekt. Deretter er det viktig å klikke på kalkulatoren i 4S001 (eller kjøre 5A019 Oppdater rett). De viktigste komponentene i grunnlaget for rettstypen er: kvoter for rett og frist avgangsår fra grunnskolen kommunenr Informasjon om rettsberegningen finner dere i dokumentet Beregning av rett som ligger på under menypunkt Systeminformasjon/Informasjon Vigo Opplæring/ Dokumentbase. 64

65 KONTROLLRAPPORTEN I BRIO SOM SJEKKER MOT SSB- ELEV Dette er BRIO-rapporter som kontrollerer dataene som Vigo Sentralbasen sender til SSB/Udir. Før denne BRIO-rapporten kan kjøres må en først ha kjørt 9A004 Lokal SSB-statistikk (se side 85). Kjør bare filen ssbelev. Hvis det gjøres endringer i Vigo med bakgrunn i denne rapporten, må 9A004 kjøres på nytt for å få med disse endringene. VIKTIG! Det er viktig å kjøre 5A019 Oppdater rett før denne BRIO-rapporten kjøres. Med utvalg på kun oppdater de som er blanke. Eventuelt oppdatere retten i 4S001. NB! Det anbefales å rette eventuelle dubletter først, for så å kjøre 9A004 på nytt før fullførtkodene rettes. I og med at denne rapporten kjøres mot eksportfilen til SSB/Udir, er det mulig at det ligger flere elevkurslinjer i Vigo enn det som ligger på denne filen. BESTILLINGSBILDE Rapporten sjekker: Dubletter (flere elevkurslinjer på samme skoleår) Kompetansebevis med unormal høy kursprosent Kompetansebevis med unormal lav kursprosent Kompetansebevis med rett på elevkurslinjen ulik UVFI Kompetansebevis helt uten fag Kompetansebevis med skolekode ulik xx000 (lærlingskole) og programområdetype L 65

66 Kompetansebevis med både manuell satt og beregnet elevstatus og hvor disse er forskjellig Kompetansebevis med både manuell satt og beregnet kursprosent og hvor disse er forskjellig Kompetansebevis med elevstatus H, I, O, K eller L Rapporten gir også en oversikt over Rettstyper pr skole Voksen med elevstatus V eller over 25 år SEKSJON 1: DUBLETTER Vi skal kun sende reelle dubletter på eleven. Rapporten lister ut alle dubletter på filen. Det er viktig å kontrollere om disse dublettene er reelle, eller om eleven er registrert på to forskjellige programområdekoder som egentlig er uttrykk for samme programområde. Det kan også være at eleven er registrert på samme programområde på to forskjellige skoler fordi den ene skolen har glemt å melde eleven sluttet. Programområdekode og skolenummer på dublettlinjene er listet opp. En elev som har byttet programområde bør ikke ligge på filen som dublett. Resten av kontrollene i denne rapporten bør gjøres kun for egne skoler. Det kan derfor være aktuelt å gå på seksjonen Resultater og legge inn limit kun på egne skoler. Dette vil føre til at listen blir enklere å jobbe med. SEKSJON 2: KURSPROSENTER (HØY) Listen viser kompetansebevis med unormal høy kursprosent. Dvs kursprosent over

67 Muligens har disse elevene fått med seg fag fra flere årstrinn. Her kan overflødige/ feilregistrerte fag slettes. Det kan også være aktuelt å dele elevkurslinjen opp i 2 elevkurslinjer (med ulike programområdekoder) med tilhørende fag. SEKSJON 3: KURSPROSENTER (LAV) Listen viser kompetansebevis med unormal lav kursprosent. Dvs kursprosent over 0 og under 10. Se side 34 for info om hvilke fagstatus som er med i beregning av kursprosenten. Lave kursprosenter kan forekomme hvis det mangler fag på eleven. Dersom elever med ordinære programområde har en lav kursprosent, må dette kontrolleres. Det kan være at fagene ikke er blitt eksportert fra skoleadministrative systemet. Det kan også være eleven er registrert med fag, men faget mangler elevtimer. Gjelder fag som må ha utfylt årstimetall i feltet Elevtimer. Se registreringshåndboken under variabel Elevtimer. Listen med elever med lav kursprosent kan evt. sendes til skolene. De kan bekrefte/ avkrefte om eleven er delkurselev. Dersom alle elevene ved et programområde på en skole mangler fag må det foretas en ny import. SEKSJON 4: RETT <> UVFI Alle elevkurslinjer som rapporteres til SSB skal inneholde en gyldig rettstype. Denne listen gir oversikt over alle med ugyldig (tom) rettstype på elevkurslinja. Dersom rettstypen er feil skal den fortrinnsvis korrigeres ved å endre de opplysningene som danner grunnlaget for rettstypen. Rettstypen kan også settes manuelt i feltet Rt m, men dette bør unngås da dette vil forhindre at evt. senere endringer av grunnlaget for rettstypen får effekt. 67

68 Deretter må retten beregnes ved hjelp av kalkulatoren i 4S001 (eller kjøre 5A019 Oppdater rett). SEKSJON 5: RETTSTYPE PER SKOLE Listen gir en oversikt over antall personer med de forskjellige rettstypene per skole. SEKSJON 6: BEVIS UTEN FAG Listen viser elever med kompetansebevis helt uten fag. Det kan være dubletter hvor eleven har et annet kompetansebevis som inneholder fag. I slike tilfeller må det vurderes om dette er et kompetansebevis som skal slettes. Kompetansebevis hvor eleven har elevstatus = S og med en avbruddsdato skal ikke slettes. SEKSJON 7: SKOLEKODE OG PROGRAMOMRÅDETYPE L Listen viser elever med skolekode ulik xxx000 og programområdetype L og programområdekategori ulik G-, G1, K-, K1 eller Y-. Elever som tar komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen (før de kan gå opp til fag-/svenneprøve) skal være registret på programområdekoder med G-, G1, K-, K1 eller Y- i 7. og 8. posisjon. Listen kan også inneholde læringer som har fagopplæring i skole. Disse skal være registrert på programområdekoder med F-, F1, F2 eller H- i 7. og 8. posisjon. 68

69 Listen er sortert på skolekode og programområdekode for at det skal være mulig å se om dette kan være voksenopplæringskurs. Privatistene skal være merket med elevstatus P. SEKSJON 8: ELEVSTATUS MANUELL OG BEREGNET Viser elever som både har manuell satt og beregnet elevstatus. Beregnet elevstatus i listen viser den elevstatus eleven skulle hatt ut fra de fagstatuser som ligger på kompetansebeviset. Der er med andre ord ikke feltet Status B fra elevkurset. Her må det vurderes manuell satt elevstatus er feil og evt. skal slettes. Dersom fylket bevisst har overstyret beregnet rett skal det ikke gjøre noe på elevkurset. SEKSJON 9: KURSPROSENT MANUELL OG BEREGNET Viser elever som både har manuell satt og beregnet kursprosent. Beregnet kursprosent i listen viser den kursprosenten eleven skulle hatt ut fra årstimene til fagene som ligger på kompetansebeviset. Her må det vurderes manuell satt kursprosent er feil og evt. skal slettes. Dersom fylket bevisst har overstyret beregnet kursprosent skal det ikke gjøre noe på elevkurset. 69

70 SEKSJON 10: ELEVSTATUS H, I, O, K, L Listen viser elever med spesielle elevstatuser. Bør kontrolleres om det er rette elever som har fått denne elevstatusen. Elevstatus H er ikke lenger i bruk. Elevstatus I er norske elever som er utvekslingselev i utlandet. Disse skal være registrert på skolenr Elevstatus O er elever som har oppdragsundervisning. Det må kontrolleres om dette er skoler som har oppdragsundervisning på de programområdene som er på listen. Elevstatus K og L er for lærlinger/lærekandidater som får opplæring i skole (alternativ Vg3 i skole) SEKSJON 11: VOKSNE MED ELEVSTATUS V ELLER ER OVER 25 ÅR Oversikten viser antall elever på hver skole pr utdanningsprogram som har elevstatus V (venstre spalte). I tillegg viser den alle elever over 25 år uavhengig av hvilken elevstatus som er registrert på elevkurset (høyre spalte). 70

71 ARBEIDSOPPGAVER I FORBINDELSE MED SSB-ELEVFAG (For årets innrapportering: Fag pr. elev pr ) HVA SKAL MED PÅ FILEN? Alle fag for elevene og elevkursene som er på ssbelev HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? Filbeskrivelse ssbelevfag Nr Variabel Obl Format Definisjon Kommentar SAS Rhb 1 Fødselsnummer J 9(11) Se ssbelev Finnes i ssbelev $KL.2 A01 2 Skoleår J 9(8) $KL.3 3 Skolenummer J 9(5) $KL.4 A06 4 Programområdekode J x(10) $KL.5 A03 5 Fagkode J x(7) Se registreringshåndbok Finnes i ssbfag $KL.6 A04 6 Fagstatus J x(1) Se registreringshåndbok Disse er med: $KL.17 B07 E,A,F,N,U,P,R,V,O,M,S 7 Skolenummer 2 N 9(5) Alternativt skolenummer Brukes hvis faget er tatt ved en $KL.15 annen skole enn hovedskolen 8 Er linja aktiv? J x(1) Viser om faget er med i beregningen av kursprosent J hvis fagstatus E, A, N, U, V, O eller fagstatus S og avbruddsdato <= fylkets startdato for forbruk av rett det skoleåret, og ellers N. 9 Elevtimer N 9(4) Se registreringshåndbok Fag som ikke har timetall i GREP $KL.21 B09 10 Forrige fagstatus N x(1) Fagstatus på faget før det ble gjort endring i SAS/VIGO Disse er med:e,a,f,n,u,p,r,v,o,m $KL.28 ¹) Henvisning til Grensesnitt mellom VIGO og skoleadministrative systemer ²) Henvisning til Registreringshåndboken Kriterier for utplukk: Alle fag for elever på ssbelev Skolenummer 2 benyttes dersom eleven har tatt faget et annet skoleår og/eller ved en annen skole. Kan legges inn på selve kompetansebeviset. 71

72 KONTROLLRAPPORTEN I BRIO SOM SJEKKER MOT SSB- ELEVFAG Dette er BRIO-rapporter som kontrollerer dataene som Vigo Sentralbasen sender til SSB/Udir. Før denne BRIO-rapporten kan kjøres må en først ha kjørt 9A004 Lokal SSB-statistikk (se side 85). Kjør bare filen ssbelevfag. Hvis det gjøres endringer i Vigo med bakgrunn i denne rapporten, må 9A004 kjøres på nytt for å få med disse endringene. I og med at denne rapporten kjøres mot eksportfilen til SSB/Udir, er det mulig at det ligger flere linjer i Vigo enn det som ligger på denne filen. VIKTIG!! Rydd først vha rapporten fra ssbelev. Generer grunnlaget (9A004 Lokal SSBstatistikk) på nytt før du starter på denne rapporten. BESTILLINGSBILDE Rapporten sjekker Elever med dubletter på samme fagkode på forskjellige programområder eller skoler Kompetansebevis med fag med null i elevtimer Kompetansebevis med fag som har fagstatus M og hvor programområdet ikke er programområdetype L og programområdekategori F-/H- Kompetansebevis med TEO9000 på programområdekoder som ikke er lærefag på programområdekategori G-, G1, K-, K1 eller Y-. Rapporten gir også en oversikt over Antall personer med antall fag per utdanningsprogram Antall personer med antall fag per skole Antall personer med antall fag per programområde Antall personer per utdanningsprogram med gitte variabler* 72

73 Antall personer per skole med gitte variabler* Antall personer per programområde med gitte variabler* Antall personer per skole og programområde med gitte variabler* Antall TEO900 fordelt på skole og programområde * Variablene er: Elevtimer er grunnlag for kursprosent Grunnleggende norsk for språklige minoriteter Styrket opplæring i norsk og engelsk Morsmålsopplæring Elever med fagstatus A SEKSJON 1: DUBLETTER Vi skal kun sende reelle dubletter på fag. Listen må kontrolleres. Rapporten lister ut alle dubletter på filen. Det er viktig å kontrollere om disse dublettene er reelle, eller om eleven er registrert med samme fag på to forskjellige programområdekoder og/eller skoler. Resten av kontrollene i denne rapporten bør gjøres kun for egne skoler. Det kan derfor være aktuelt å gå inn på seksjonen Resultater og legge inn limit kun på egne skoler. Dette vil føre til at listen blir enklere å jobbe med. SEKSJON 2: FAG PER UTDANNINGSPROGRAM Listen gir en oversikt over antall personer med antall fag per utdanningsprogram. 73

74 SEKSJON 3: FAG PER SKOLE Listen gir en oversikt over antall personer med antall fag per skole. SEKSJON 4: FAG PER PROGRAMOMRÅDE Listen gir en oversikt over antall personer med antall fag per programområde. Elever som går på programområder med programområdekategori HT blir i statistikken registrert som elever på tilrettelagte løp (tidligere AOLOV-koder). SEKSJON 5: UTDANNINGSPROGRAM Antall personer per utdanningsprogram Antall elever Elevtimer er grunnlag for kursprosent Grunnleggende norsk for språklige minoriteter Styrket opplæring i norsk og engelsk Morsmålsopplæring Spesialundervisning 74

75 SEKSJON 6: SKOLER Antall personer per skole Antall elever Elevtimer er grunnlag for kursprosent Grunnleggende norsk for språklige minoriteter Styrket opplæring i norsk og engelsk Morsmålsopplæring Spesialundervisning SEKSJON 7: PROGRAMOMRÅDE Antall personer per skole Antall elever Elevtimer er grunnlag for kursprosent Grunnleggende norsk for språklige minoriteter Styrket opplæring i norsk og engelsk Morsmålsopplæring Spesialundervisning 75

76 SEKSJON 8: SKOLE/PROGRAMOMRÅDE Antall personer per skole og utdanningsprogram Antall elever Elevtimer er grunnlag for kursprosent Grunnleggende norsk for språklige minoriteter Styrket opplæring i norsk og engelsk Morsmålsopplæring Spesialundervisning Gjelder seksjon 5-8: Elevtimer er grunnlaget for kursprosenten? Alle fag for spesialundervisning (IOP-fagene), styrking av norsk og engelsk, morsmålsopplæring og UPF-fag etc. med 0 timer i årstimer. Se registreringshåndboken. Grunnleggende norsk for språklige minoriteter Elever med fagkode NOR1051 til NOR1062 og NOR1151 til NOR1160 blir regnet som elever med grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Styrket opplæring i norsk og engelsk? Elever med fagkode NOR3001, NOR3002 og NOR3003 er elver med styrket opplæring i norsk og ENG3001, ENG3002 og ENG3003 har styrket opplæring i engelsk. Morsmålsopplæring? Elever med fagkode NOR1801 til NOR1818 blir regnet som elever med morsmålsopplæring. Elever med fagstatus A Dette er elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP). 76

77 SEKSJON 9: FAG MED NULL I ELEVTIMER Listen viser elever med fag med null i elevtimer og hvor faget er markert med hake i feltet Elevtimer er grunnlag for kurs% på 5S017 Fag. For disse fagene skal skolen legge på aktuelt timetall det gis opplæring i faget. Her må det legges inn riktig årstimetall. Se registreringshåndboken under variabel Elevtimer. SEKSJON 10: FAGSTATUS M, PROGRAMOMRÅDETYPE <> L OG F/H I 7. POSISJON Listen viser elever med kompetansebevis hvor det ligger fag med fagstatus M på programområder som ikke er lærefag. Det er kun elever som har fagopplæring i skole (alternativ Vg3 i skole) som skal ha fagstatus M. Disse skal være registrert på programområder med F eller H i 7. posisjon på nivå 3. SEKSJON 11: TEO9000 PÅ FEIL PROGRAMOMRÅDEKODE Listen viser kompetansebevis med TEO9000 på programområdekoder som ikke type L (lærefag) og programområdekategori G-, G1, K-, K1 eller Y-. Det er kun nevnte programområdekoder som kan inneholde fagkoden TEO9000. Se nærmere informasjon på vigoiks.no under Kvalitetssikring/Kodeverk/Fag. 77

78 SEKSJON 12: ANTALL TEO9000 Oversikten viser antall elever med TEO9000 fordelt på skole og programområde 78

79 TILBAKEMELDINGER FRA SSB PÅ SSB-ELEV OG «SSBELEVFAG» Etter 1. innsending (levert 9. november) vil fylkene få tilbake fra Utdanningsdirektoratet på evt. mangler på innsendingen. Excel-arket blir lagt ut 14. november (med forbehold om at kontrollene går greit i det nye statistikksystemet til Udir) på fylket sitt område på ftp-serveren i mappen for SSB/Udir. Det komme en felles tilbakemelding fra SSB og Udir. Sammen med oversikt over mulig feil/mangler vil det bli sendt ut et informasjonsskriv som forklarer hva som er feil/mangel. I forkant av 1. levering av ssbelev (ca uke 44) vil fylkene få tilbakemelding på om det ligger programområdekoder eller fagkoder som ikke var aktiv for skoleåret Disse må rettes opp. Eventuelle feil må meldes tilbake til aktuell skole slik at koden også blir rettet opp der. 79

80 RAPPORTERING AV VOKSNE De voksne rapporteres til SSB/Udir på ssbresultat, ssbelev og ssbvoksensoker. Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, iskole) og fra voksensystemene (Vigo Voksen eller annet voksensystem). På ssbresultat (se side 38) rapporteres voksne som i skoleåret enten bare har vært realkompetansevurdert i ett eller flere fag, bare har hatt opplæring i ett eller flere fag eller har en kombinasjon av realkompetansevurdering og opplæring. Gjelder også praksiskandidater som har vært oppe til tverrfaglig eksamen (eksamen må gjennomføres før kandidaten kan gå opp til fag-/svenneprøve). For å komme med på ssbelev (se side 61) må en voksen kandidat ha ett eller flere fag med fagstatus V på skoleåret Det vil si at kandidaten må ha opplæring i minimum ett fag pr Filen ssbvoksensoker skal i hovedsak fange opp de voksne som ikke kommer med på ssbresultat. Det er Ikke-aktive voksne som ikke har trukket søknaden. Filbeskrivelse ssbvoksensoker Nr Variabel Obl Format Definisjon Kommentarer SAS Rhb 1 Fødselsnummer J 9(11) $EL.2 A01 2 Realkompetansevurdert N ååååmm Se registreringshåndbok Siste dato for godkjent $EL.17 E01 dato dd realkompetansevurdering. 3 Ønsket kompetanse J x(10) Se registreringshåndbok Forutsetter at dette er det høyeste $EL.12 E02 nivået kandidatene ønsker å få kompetanse i. Hentes fra SAS. 4 Søknadsdato veiledning N ååååmm dd Se registreringshåndbok Kan være korrigert av saksbehandler etter samtale med kandidat. $EL.21 E06 5 Søknadsdato realkompetansevurdering 6 Søknadsdato videregående opplæring 7 Hvilket fylke det er søkt i N N ååååmm dd ååååmm dd Se registreringshåndbok Se registreringshåndbok N 9(2) Viser hvilket fylke kandidaten søker til via VIGO Web Kan være korrigert av saksbehandler etter samtale med kandidat. Kan være korrigert av saksbehandler etter samtale med kandidat. Hentes fra VIGO ¹) Henvisning til Grensesnitt mellom VIGO og skoleadministrative systemer ²) Henvisning til Registreringshåndboken $EL.22 $EL.23 Kriterier for utplukk: Avbrudd planlagt løp (dato) er ikke utfylt (1) Søknadsdato veiledning eller (2) Søknadsdato realkompetansevurdering eller (3) Søknadsdato videregående opplæring er utfylt og i perioden fom. 1. august tom. 31. juli i «forrige skoleår» Det finnes ikke elevkurs på «forrige skoleår» NB! Det er viktig å overføre data på de voksne (realkompetansevurdering og voksenopplæring) både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS og iskole) og fra voksensystemet (VIGO Voksen eller annet voksensystem). Data må være overført fra voksensystemet (Vigo voksen eller annet voksensystem) før første innsending av ssbresultat (siste frist 29. september). Det kan også være aktuelt med en ny overføring fra voksensystemet før første levering av ssbelev (siste frist 08. november). I forbindelse med ssbelev er det kun aktuelt å overføre dersom noe av opplæringen skjer gjennom VIGO Voksen. E06 E06 80

81 Viktig!! Det er viktig at filen fra voksensystemet er den siste filen som overføres for den aktuelle rapporteringen. Dette for å sikre at ikke viktige voksendata blir overskrevet av det som importeres fra Extens, SATS og iskole. MAPPEKORT VIGO VOKSEN Data på voksne legges i mappekortet Voksen på 4S001. Der er også mulig å registrere disse data direkte inn i Vigo. Felter som er markert med piler er med på filene til SSB Følgende felt fra voksenbildet er med på filene til SSB ved årets rapportering: ssbresultat ssbelev ssbvoksensoker se side 39 se side 61 se side 80 Kolonne 2: Søknad om veiledning nr 4 Søknad om realkompetansevurdering nr 5 Søknad om videregående opplæring nr 6 Realkompetansevurdering dato nr 13 nr 12 nr 2 Kolonne 3: Ønsket kompetanse nr 3 Det vil bli utarbeidet en brukerveiledning for import/eksport mellom Vigo Voksen, Vigo og de skoleadministrative systemene. Denne vil bli lagt ut på under Systeminformasjon/Vigo Voksen/Brukerdokumentasjon. Nytt av året er at det er laget to eksporter fra Vigo Voksen til Vigo. Den ene er for data som skal med i ssbresultat og den andre for ssbelev. 81

82 INFORMASJON OM SSB-SKOLE (Katalogfil) Formålet med filen er å gi informasjon om de skolene som ligger i 5S009 Skoler HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? Filbeskrivelse ssbskole Nr Variabel Obl Format Definisjon Kommentar Rhb 1 Skolenummer J 9(5) Se registreringshåndboken A06 2 Skolenavn N x(100) 3 Telefonnummer N x(12) 4 Gateadresse N x(80) 5 Postadresse N x(80) 6 Postnummer N 9(4) 7 Poststedsnavn N x(40) 8 Kommunenummer N 9(4) 9 Kommunenavn N x(40) 10 Skoletype N x(1) V = Videregående G = Grunnskole F = Fagskole R = Realkompetansesenter P = Privatistsenter L = Lærlingskolen A = Annet 11 Skoleeier N x(1) 1 = Eget fylke 2 = Staten 3 = Kommune 12 Organisasjonsnummer 4 = Privat N x(16) Se registreringshåndboken A07 OBS! Det er ikke utarbeidet egne BRIO-rapporter for denne filen. 82

83 INFORMASJON OM SSB-PROGRAMOMRÅDE (Katalogfil) Formålet med filen er å gi informasjon om de programområdeene som ligger i 5S012 Programområde HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? Filbeskrivelse ssbprogramomrade Nr Variabel Obl Format Definisjon Kommentar Rhb 1 Kode J x(10) Se registreringshåndboken A03 2 Navn N x(30) 3 Programområdetype N x(1) N = Normal S = Særskilt tilrettelagt A = Avviksfag F = Fagskolen G = Grunnskole L = Lærefag I = International Baccalaureate 4 Programområdekategori N x(2) - kode 5 Programområdekategori N x(30) - navn 6 Utdannings-program N x(2) Se registreringshåndboken A02 - kode 7 Utdannings-program - navn N x(40) 8 Nivå N 9(1) 0 = Grunnskole 1 = VG1 2 = VG2 3 = VG3 4 = Annet 9 Årstimer N 9(5) 10 NUS-kode N x(6) 11 Årstimer statistikk N 9(5) Benyttes for å beregne kursprosent for elever med fagkode TEO9000 på programområdekoder som er merket med programområdetype L. Kursprosenten tar utgangspunkt i 982 årstimer (som er årstimetallet på Vg2). Denne kolonnen vil overstyre «Årstimer» hvis utfylt. Feltet NUS-koder Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) er SSB' s standard for gruppering av kurskoder ved offisiell statistikk og rapportering til internasjonal statistikk. Ved fastsetting av NUS-kode brukes Udir utgitt av Utdanningsdirektoratet. I tillegg bruker SSB også vilbli.no. I programområdekoden (som er på 10 tegn) brukes bare de 6 første tegnene. Per i dag er det et unntak. Programområde for IB-kurs har fått en egen NUS-kode. I tillegg må SSB vurdere noen få enkle tilfeller ved å tilføre egne NUS-kode eks; STUSP2 og STUSP3. OBS! Det er ikke utarbeidet egne BRIO-rapporter for denne filen. 83

84 INFORMASJON OM SSB-FAG (Katalogfil) Formålet med filen er å gi informasjon om de programområdene som ligger i 5S017 Fag HVILKE OPPLYSNINGER SKAL RAPPORTERES TIL SSB? Filbeskrivelse ssbfag Nr Variabel Obl Format Kommentar Rhb 1 Fagkode J x(7) Se registreringshåndboken A04 2 Fagnavn N x(30) 3 Fagtype N x(2) Se registreringshåndboken FF = Fellesfag FP = Felles programfag VP = Valgfritt programfag UP = Uspesifisert programfag PF = Prosjekt til fordypning IO = Individuell opplæringsplan GF = Grunnskolefag VF = Valgfag (gjelder pt. bare grunnskolen) 4 Årstimer N 9(4) 5 Elevtimer er grunnlag N x(1) J,N for kursprosent? 6 Fagskole-fag? N x(1) J,N 7 Årstimer statistikk N 9(4) Denne kolonnen vil overstyre «Årstimer» hvis utfylt A05 OBS! Det er ikke utarbeidet egne BRIO-rapporter for denne filen. 84

85 KJØRING AV 9A004 LOKAL SSB-STATISTIKK Denne rapporten må kjøres før dere kan ta ut Brio-rapportene som går mot SSBrapporteringen. Det er ikke nødvendig å ha hake på alle filene hver gang. Hak av den filen dere til enhver tid jobber med. Se bildene under. Opprett gjerne på forhånd et eget område for filene (som du har skrivetilgang til), og velg dette i "Filene legges her". Utvalg ved kjøring for ssbresultat og ssbresultatfag: Vi anbefaler at dere oppdaterer statistikkgrunnlaget 29. september (1. levering) og 18. oktober (endelig levering) slik at dere et statistikkgrunnlag som er ganske likt det som blir levert til SSB/Udir. Utvalg ved kjøring for ssbelev og ssbelevfag: Vi anbefaler at dere oppdaterer statistikkgrunnlaget 08. november (1. levering) og 22. november (endelig levering) slik at dere et statistikkgrunnlag som er ganske likt det som blir levert til SSB/Udir. Antall linjer skrevet til hver fil skrives på loggfila. Kontroller at dette tallet er logisk. Importer sdv-filene i Excel og se på dem der: Dette gjøres på følgende måte: Start Excel, Åpne fil, Gå gjennom importveiviseren. Kolonneoverskrifter er dokumentert i SSBs grensesnittdokument. 85

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015 Vigo statistikk til SSB/Udir Opplæring i skole Brukerveiledning 2015 2. september 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 6 FORUTSETNINGER 8 GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016 Fagforum VIGO Voksen Værnes, 06.-07. september 2016 Kvalitetssikring av data statistikk til SSB og Udir Trude Riple John Kristiansen VIGO Voksen Kandidaten registreres seg på VIGO Web og overføres til

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler Kari-Anne Steen Eksport fra SATS Privatskoler sender data til Vigos Sentralbase via WIS Skoler som bruker SATS benytter VIGO-eksporten til dette arbeidet

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 24. mars 2014 Trude Riple Vigo IKS Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP Endring - gjelder fom skoleåret 2013-2014 Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorer... 1 Hvordan forstå indikatorene?... 2 Gjennomføring... 2 Frafall... 2 Overgang fra grunnskolen:... 2 Overganger

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09022017 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 29012018 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-57 Lillehammer, 30. mai 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 30.05.2014 597/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015

ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 ÅRSHJUL VIGO OPPLÆRING, skoleåret 2014-2015 Måned Fra Hva Til Kommentar Pr. 07.08.2014 Fargekoder se i slutten av dokumentet. August 2014 04.aug 04.aug 15.aug 19.aug 31.aug Skolene Søker- og fagopplæringsdata

Detaljer

Innsamling av data fra SATS til Vigo

Innsamling av data fra SATS til Vigo Side 1 av 9 Innsamling av data fra SATS til Vigo Generelt Excel-malen består av 4 ark som skal fylles ut. Alle felter skal ha tekstformat slik de er satt opp i malen. Dette betyr at for å kopiere data

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen SATS

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen SATS Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer... 5 Vigo

Detaljer

6A015 opprette og overføre

6A015 opprette og overføre 6A015 opprette og overføre Opprette OT-linjer i Vigo IST 07.11.2014 Side 1 av 26 Utvalg: Utvalg Beskrivelse Kommentar Type kjøring Gjør utvalg på type operasjon. Kan både opprette og laste ut i samme kjøring.

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-83 Lillehammer, 28. mai 2015 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 21.05.2015 509/15 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2015-2016 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå Vigo Oppdatert dato: 25. mai 2010 Registreringshåndbok

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TP-systemet

BRUKERHÅNDBOK TP-systemet Versjon 2.0 publisert 07.06.2011 BRUKERHÅNDBOK TP-systemet Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2012:1

Gjennomføringsbarometeret 2012:1 Gjennomføringsbarometeret 2012:1 Vedlegg A: Detaljert informasjon om indikatorene Vedlegg B: Datakilder Utdanningsdirektoratet 19. april 2012. Sist oppdatert: 7. september 2011 0 Innhold Vedlegg A: Detaljert

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 30. mars 2016 Hvordan håndtere dataflyten? Skolens «behov» for administrasjon (LMS, skoleadministrativt, timeplaner, vitnemål/kb m.m.) Rapportering (WIS-VIGO-> elevens rettigheter,

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå VIGO Oppdatert dato: 10. februar 2010 Statistikkboken 10.2.2010

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP

BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP Registrering og kvalitetssikring av data i TP før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Vigo-rapportering -16

Vigo-rapportering -16 Vigo-rapportering -16 Klargjøring med import fra sas /Vigo og kontroll og ajourføringer. (Basert på VV-Versjon August-2016.) 1. Kontroll og klargjøring av basisdata 2. Import av resultater fra sas og Vigo

Detaljer

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

VigoVoksen rapporter 26.04.2013

VigoVoksen rapporter 26.04.2013 VigoVoksen rapporter 26.04.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Individuelle rapporter... 5 Utskrift for registrering av vurdering på papir... 5 2. Fanen Rapporter... 6 Organisering og innhold... 6 Utvalg og

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Extens WIS Vigo Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Rapportering Fra Extens Er det forskjell tomt stjerne? Vær obs på akt.årstrinn og fravær, hvis flere kort er på samme enhet TOMT skal vi på vgs ha * gir

Detaljer

Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler

Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler Innhenting av elevdata for frittstående videregående skoler Udir innhenter informasjon om elever, programområder og fag i videregående opplæring for skoleåret 2016/2017 ARTIKKEL SIST ENDRET: 24.08.2016

Detaljer

5A018 Utvid kvoter for rett

5A018 Utvid kvoter for rett 5A018 Utvid kvoter for rett Rapporten må kjøres for å få oppdatert kvoten for rett. Merk at dersom det elevkurset som utløser omvalget er fra skoleår 20092010 eller senere utvides kun kvote for retten,

Detaljer

Justeringer og nyheter siden BF 2012

Justeringer og nyheter siden BF 2012 1 Justeringer og nyheter siden BF 2012 1. Generelt... 2 1.1. Hjelp og info... 2 1.2. Rydding... 2 1.3. Vigo endrer spesifikasjonen på Vigo-fil (import / eksport).... 2 1.4. Programområder - kodeverk...

Detaljer

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST Friskoler Extens - Vigo 19.05.08 Elin Bjertnes - IST Utgangspunkt Vigo SSB lånekasse trenger info om elever som: Slutter Begynner Bytter programområde Avbryter fag Bytter fag Fullfører Forslag til rutiner

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Hva må finnes i sentrale tabeller? (Gjøres av fylkesansvarlig) Sentral informasjon -> Skoler Fagskolene egne skolenumre Fagskolene skal ha

Detaljer

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Gjennomgang Extens Vigo for private skoler 28. mars 2012 Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Pål Espen Husøy IST Innhold Forutsetninger for korrekt innhold i eksportfila....

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i private og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data Extens og elevrapportering Kvalitetssikring av data Mars 2012 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVA BRUKES ELEVDATA TIL?... 4 1.1.1 Vigo Sentralbase... 4 1.1.2 Statistisk sentralbyrå... 4 1.1.3 Utdanningsdirektoratet...

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Det har kommet nye retningslinjer for 2015. Artikkel Publisert: 14.01.2014 Her finner dere retningslinjene for 2015. Innhold

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.01.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i friskoler og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Aktuelle skriv: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering Forskrift

Detaljer

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på?

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Informasjonskilder: - www.oslo.vilbli.no - Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, Opplæringstilbud skoleåret 2017/2018 - De videregående skolenes hjemmesider

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Innhenting av elevdata i Innsamlingsportalen Statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet har ansvar for at

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige

Detaljer

VIGOskole videregå ende skole

VIGOskole videregå ende skole VIGOskole videregå ende skole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Første side Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Vitnemål Kompetansebevis med skolegang etter KL For utstedelse av kompetansebevis, start fra side 8 pkt 24. Et kompetansebevis

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 2.0 publisert 30.05.2011 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål Høsten 2013: Kommentarer og spørsmål til brev om «Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet», datert 14.12.2012 (sist oppdatert 14.05.2013) Udir Føring av VM/KB

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Friskolesamling 28. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Friskolesamling 28. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Friskolesamling 28. mars 2017 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Datakilder i videregående skole Vigo Fylkeskommunale videregående skoler Innsamlingsportalen Friskoler i Norge

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Privatskolesamling 16. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Privatskolesamling 16. mars Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Privatskolesamling 16. mars 2015 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Innhenting av elevdata i Innsamlingsportalen Statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet har ansvar for at

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 6. Elever med fritak Generelt om fritak Elever med fritak fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter skal også ha

Detaljer

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3 Videregående opplæring Innhold Skolefakta... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Elevfravær... 2 Gjennomsnittlig inntakspoeng...

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Rådgiversamling /12-17

Rådgiversamling /12-17 Rådgiversamling 2017 8/12-17 1 http://www.vigoportalen.no/vigop/start.action 2 Vi må informere om bruk av informasjonskapsler (cookies) Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort Alle søkere

Detaljer

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg.

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg. rundskriv nr. 17/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 15.10.2009 MR 36327/2009/040 Registreringar i Extens før rapportering til SSB 2009 NB: Det er viktig at denne informasjonen

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 rundskriv nr. 1/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal - Dato: Ref: 13.01.2012 2320/2012/062 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 Det er no klart for innhenting

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 13.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige grunnskoler

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13. Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål 27.01.2014) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer

Detaljer

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 29.03.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Til fylkeskommuner, kommuner

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 16. mars 2015 Korrekt kodeverk som brukes? Alle kan logge seg inn med lesetilgang Kodeverk Fagmerknader Vitnemålsmerknader Utd/programområder Fag -oversettelser Viktig å

Detaljer

C:\Users\trurip\Desktop\Oppdat_Juni-2014_endringer.rtf. 1. Endringer

C:\Users\trurip\Desktop\Oppdat_Juni-2014_endringer.rtf. 1. Endringer 1. Endringer 1. Det genereres nå automatisk poster i CV / Utdannelse ut fra innhold i løpet TIDLIGERE UTDANNING, som er automatisk importerte fra VIGO i forbindelse med kandidatens web-søk. Disse postene

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Justeringer og nyheter - Fagforum 2016

Justeringer og nyheter - Fagforum 2016 Justeringer og nyheter - Fagforum 2016 Nyheter og endringer siden Brukerforum 2015 Her er de viktigste endringer levert i oppgraderingene november -15, januar, mai og august 2016. Innhold 1. Store / små

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 09.02.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/1643 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner og grunnskoler Føring

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet Versjon 8.0 31.08.2015 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i. Overføring mellom Vigo og og rapportering til Utdanningsdirektoratet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 VIGOKODE - Ikke

Detaljer

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet Versjon 7.0 28.10.2014 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i. Overføring mellom Vigo og og rapportering til Utdanningsdirektoratet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 VIGOKODE - Ikke

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008 rundskriv nr. 11/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 10.05.2008 MR 13926/2008/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 4.0 publisert 13.05.2013 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Det vil komme en ny

Detaljer

VIGOskole - grunnskole

VIGOskole - grunnskole VIGOskole - grunnskole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Disse retningslinjene erstatter retningslinjene fra 26.01.2016. Retningslinjene gjelder offentlige grunnskoler og så langt de

Detaljer

Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det:

Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det: rundskriv nr. 24/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 02.11.2007 MR 23487/2007/062 Ref: Registreringar i Extens før eksport til Vigo - SSB NB: Det er viktig

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat NVB statistikk Nesten 700.000 vitnemål fra 524 skoler! 93% vitnemål samlet

Detaljer

Rådgiversamling 2017

Rådgiversamling 2017 Rådgiversamling 2017 Tema Hvordan foreta riktige valg? Statistikk, lover og forskrifter. Søkerweb 20172018. Nye lover og konsekvenser for neste skoleår. Frister Gjennomføring videregående nasjonalt. Gjennomføring

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 07.06.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av vitnemål

Detaljer