På vei mot Soria Moria

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På vei mot Soria Moria"

Transkript

1 Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 3 oktober 2006 På vei mot Soria Moria s Hanssens røde tråd s. 4-5 Alle skal med s. 7 En bedre skole s. 8 9 Dans holder oss i form s nr. 3 oktober 2006 )

2 LEDER Et rødgrønt budsjett I begynnelsen av oktober kunne regjeringen legge fram vårt første budsjett. Det har vi gledet oss til å gjøre. Med dette budsjettet tar vi mange skritt nærmere målene i Soria Moria-erklæringen. Vi viser tydelig at det er store verdiforskjeller som ligger til grunn for hvordan vi skal bruke de store pengene. Vi vant valget fordi folk var lei av løfter om skattelette til de som har mest. Nå bruker vi isteden pengene til de som trenger det mest. Det betyr mer til omsorg, mer til barnehagebygging, mer til skole og mer til kampen mot fattigdom. Når vi nå har ført skattenivået tilbake dit det var for to år siden, har vi sikret fellesskapet 12 milliarder kroner mer enn det ville vært med den borgerlige regjeringen. Over en fireårsperiode snakker vi dermed om milliarder kroner. Vi vet om mange bedre formål for disse pengene enn skattelettelser til de med høy lønn og stor formue. Det har vært et stort engasjement i Arbeiderpartiet for hvordan vi skulle prioritere i dette budsjettet. Jeg har fått mange brev og telefoner fra ordførere, stortingsrepresentanter og fylkesledere som har hatt ønsker. Et innspill fra mange har vært mer penger til vei og jernbane. Derfor er jeg veldig stolt av at vi er den første regjeringen som innfrir målet for Nasjonal transportplan. Vi leverer tidenes satsing på tog og vei. Dette er viktig for at folk kan velge å bo der de ønsker og det er viktig for et levende næringsliv i distrikts- Norge. En av våre store saker er full barnehagedekning. Vi vil bruke flere milliarder neste år på å få på plass nye barnehageplasser. Målet om full dekning er innen rekkevidde. Over hele landet kan stolte ordførere rapportere om nye plasser og køer som forsvinner. Herman Kristoffersen i Tromsø er i mål, Rita Ottervik i Trondheim vil nå målet før jul. Dette skal vi være stolte av. Kultur er en annen av våre viktige saker. Folk skal ikke bare ha noe å leve av, de skal ha noe å leve for. Kultur gir oss gode opplevelser og viktige møteplasser. Arbeiderpartiet gikk til valg på kulturløftet om gradvis opptrapping av kultursatsingen til 1 prosent av statsbudsjettet innen Det løftet holder vi. Over hele landet merkes dette gjennom støtte til lokale tiltak, mer penger til teater og museer og støtte til festivaler. Trygghet er høyt prioritert på statsbudsjettet vårt. Regjeringen har tidligere lovet 100 nye fengselsplasser neste år. Det løftet bryter vi. Isteden bygger vi 250 nye fengselsplasser! Vårt mål er å fjerne soningskøene. Det er uholdbart at flere venter på å komme inn i fengslene enn ut og det er galt at mennesker som er dømt til en straff vandrer fritt i flere år før de soner. Samtidig utdanner vi nå mer enn 400 nye politibetjenter for å styrke innsatsen mot kriminalitet. Arbeiderbevegelsen har alltid hatt internasjonal solidaritet høyt på vår dagsorden. I årets budsjett gir vi mer penger enn noen gang før til utviklingshjelp. Økningen alene utgjør 2 milliarder kroner og vi strekker oss mot målet om 1 prosent av BNI til utvikling. De partiene som ble stemt ut av regjeringskontorene i fjor høst prøver gang på gang å si at det ikke er noen forskjell med den rødgrønne regjeringen. Vi vet at de tar feil. Det vet også de mange tusen som nå har fått jobb, de mange tusen som har fått barnehageplass og de mange tusen som ser at kommunen de bor i har gått fra forfall til satsning. Med dette statsbudsjettet fortsetter vi arbeidet med å snu norsk politikk. n n NYTT OM NAVN Dag Terje Andersen ble utnevnt til ny nærings- og handelsminister 29. september. Andersen er stortingsrepresentant fra Vestfold og var leder i Stortingets kommunalkomite. Han er 49 år gammel og har tidligere vært partisekretær i Arbeiderpartiet, ordfører i Lardal og landbruksminister. Tore Hagebakken (45) er ny leder for kommunalkomiteen. Han er fra Oppland, og har blant annet vært ordfører på Gjøvik,og statssekretær i sosial- og helsedepartementet. Sindre Fossum Beyer (29) er ansatt som informasjonssjef i Arbeiderpartiet. Han har de siste tre årene vært ansatt som kommunalrådgiver på partikontoret. Rune Solenes Opstad (33) er ansatt som kontorsjef i Arbeiderpartiet. Han kommer fra stortingsgruppa hvor han var politisk rådgiver for kommunalfraksjonen. Han har tidligere jobbet som sosialkonsulent og rådmann. Gro Axelsen (39) er ansatt som rådgiver for likestilling og organisasjon i Arbeiderpartiet. Hun er også kontaktperson for kvinnenettverket. Hun har tidligere jobbet i AOF-Norge som kompetanserådgiver med ansvar for informasjon og marked. Håvard Kongshaug er vikar for fylkessekretær Egil Ekhaugen i Møre og Romsdal t.o.m Siden sist i Arbeiderpartiets stortingsgruppe: Egil Ekhaugen, vikar som politisk rådgiver for helse og omsorg for Silje Grytten som har permisjon. Nina Young Kviberg, ansatt som informasjonsrådgiver. Odd Steinar Åfar Viseth, vikar som politisk rådgiver for transport og kommunikasjonsfraksjonen t.o.m. 15. september Frode Jahren, vikar som politisk rådgiver for kommunalfraksjonen. Forsidefoto: Th. Kittelsen s:«langt langt borte...» (NG.M.00546). Aksesjon: Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, fotograf: J. Lathion Utgiver: Arbeiderpartiet Ansvarlig redaktør: Sindre Beyer Fossum Redigering: Ingrid Sagranden Adresse: Sammen, Arbeiderpartiet, pb Youngstorget E-post redaksjonen: / (2 nr. 3 oktober 2006

3 I N T E R N A S J O N A LT Rettferdig handel Foto: Fairtrade/Max Havelaar Tidligere i høst kunne vi lese i Aftenposten at Sauda Kommune innfører rettferdig handel. Dette gjør Sauda til den første kommunen i Norge som følger opp et slikt initiativ. I Storbritannia har rettferdig handel som konsept slått godt an over lengre tid, og de har et relativt stort utvalg at rettferdig handel-produkter, og flere byer har blitt rettferdig handel-byer. Trendforskerne mener at rettferdig handel-feberen ennå ikke er slått til for alvor i Norge, men at vi kan vente oss at dette kommer like rundt hjørnet. Det er forskjellige måter å jobbe for rettferdig handel på, enten du er privatperson, bedrift eller kommune. Du har store muligheter for å påvirke som enkeltperson, du kan handle rettferdige varer i butikken. Dersom utvalget er dårlig, kan du be dem ta inn flere varer. Det går også nå an å handle rettferdig på nettet, dette gjør at uansett hvor du bor kan du få tak i rettferdige varer. I tillegg til de mer ordinære matproduktene finner du også klær. På denne siden finner du en oversikt over forskjellige netthandlere som selger disse: Hvilke varer finnes? Max Havelaar er et nettverk av organisasjoner som merker rettferdige produkter og jobber for å promotere denne typen handel. Du kan få tak i både kaffe, bananer, juice, kjeks, ris, roser, sjokolade, kakao, sukker, te og nå også vin. Disse varene kommer i pakninger til privatbruk og til storhusholdninger. Mange dagligvarebutikker har rettferdig kaffe, men i store kjeder som Ultra og Meny kan du finne et bredere varesortiment. Prinsippet om rettferdig handel handler om følgende: Alle mellomledd er kuttet og handelen foregår direkte mellom produsenter, håndverker- eller bondeorganisasjoner eller firmaer som sikrer arbeiderrettigheter. Småprodusenter går sammen i kooperativer som er demokratiske og gjennomsiktige, der også kvinner skal være representert. Alle produsenter får en rettferdig pris under verdige forhold Betalingen gjøres forskuddsvis for å sikre kapitalbehov i perioden for høsting Produsentene kan motta støtte til å forbedre produkter eller metoder Gode arbeidsforhold og miljø skal ivaretas Barn skal ikke utnyttes under framstillingen av rettferdig produkter (Kilde: brosjyre om rettferdig handel) For å bli en Fairtrade- by må du oppfylle følgende kriterier: Det må dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen kan bestå av hvem som helst i kommunen jo større bredde jo bedre, men det må være med en representant fra kommunen. Kommunestyret eller bystyret må gjøre et vedtak om å støtte Fairtrade, og servere Fairtrade-merket kaffe og te til sine ansatte og på møter. Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjenglig for forbrukere i lokale butikker og serveringssteder. Fairtrade-merkede produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende. Det skal drives et aktivt informasjonsarbeide i kommunen. (Kilde: nr. 3 oktober )

4 Hanssens RØDE tråd Bjarne Håkon Hanssen vil foreslå radikale endringer i velferdsordningene når han legger fram sin stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. Formålet er flere i arbeid, færre på stønad. n Av Ingrid Sagranden Han slipper ingen lekkasjer, men en trenger ikke være spesielt synsk for å regne med reaksjoner i forhold til dette saksområdet. Og reaksjoner både for og i mot har Hanssen opplevd mange av det siste året. Fra populær og jovial landbruksminister til tidvis utskjelt arbeids- og inkluderingsminister. Fra hjertesaker som billigere og bedre mat for folket til NAV-reform. Dette kan være en flåsete beskrivelse av forskjellen mellom de to periodene Bjarne Håkon Hanssen så langt har hatt som statsråd. Jeg trivdes godt som landbruksminister, og jeg trives godt på min nåværende post, sier han selv. Og minner om at det ikke bare var pølser og kos i hans forrige statsrådperiode, heller. Vi hadde jo både kugalskap og munn- og klovsyke. Om han synes det er urettferdig at han får så mye kritikk rettet mot seg, når det er hele regjeringen som står bak? De sakene jeg har frontet, har vært godt forankret i hele Regjeringen, i kollektivet, og det har gjort det enklere. Det som har vært vanskelig, er at en som statsråd blir utsatt for konstant press fra mediene, og det kan føre til at situasjoner oppstår hvor en ikke er helt konsentrert. Så kan en ha kommet i skade for å si ting som ikke alltid er like godt forankret. Om du høstet storm i asylsaken, steg det til orkan i forbindelse med forslaget til endring i sykelønnsordningen. Hvordan har du opplevd dette? Rent personlig har den saken vært grei for meg siden det var en sak hele Regjeringen sto bak. Men det har vært en vanskelig sak både for Regjeringen og partiet. En rød tråd Mange har ment at departementet Hanssen er satt til å bestyre er for stort og har for mange tunge arbeidsoppgaver. Det mener han ikke selv. Danningen av arbeids- og inkluderingsdepartementet var ett av de viktigste grepene den rød-grønne regjeringen tok ved tiltredelsen. Hele tanken bak er flere i jobb, færre på stønad. Det er den røde tråden som går gjennom hele mitt arbeidsområde. Vi skal sørge for et godt arbeidsmarked som inkluderer og ikke ekskluderer. Det jobber jeg med hele tiden. Tiltak for å få ned sykefraværet må også ses i en slik sammenheng. Får vi det til, er det først og fremst bra for den enkelte, det er bra for bedriftene og det er bra for Norge. Hanssen ser også pensjonsreformen som en del av sin røde tråd. Pensjonsreformen handler om å legge til rette for at folk skal kunne stå lenger i jobb. NAV-reformen handler om det samme. Vi skal bli bedre på å få folk i jobb. NAV-reformen NAV-reformen er et stort prosjekt som nå er i ferd med å realiseres. 2. oktober åpnet Bjarne Håkon Hanssen det første kontoret i Trøgstad i Østfold. Innen utgangen av 2009 skal det være minst ett kontor i hver kommune. NAV har overtatt ansvar og oppgaver som tidligere lå under Aetat og Rikstrygdeverket. Også kommunenes sosialetat skal ha tilknytning til kontorene. Den nye Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Den skal dessuten ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, blant annet ved å stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Kort sagt oppgaver som hittil har vært fordelt på minst tre forskjellige kontorer. Arbeid, velferd og inkludering Men du har også ansvaret for innvandrings- og asylpolitikken? Ja. På en måte kan du si at deler av innvandringspolitikken ikke har så mye med mitt hovedområde å gjøre. Men arbeid står jo i fokus her også. Dessuten er ett av de viktigste elementene i innvandringspolitikken nå, arbeidsinnvandring. I stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering vil mye dreie seg om å få plass i arbeidslivet både for innvandrere, funksjonshemmede og eldre. Arbeidslivet skal ikke ha plass bare til 100 prosent friske etnisk norske «i sin beste alder». Foruten denne omfattende meldingen, kommer departementet også med pensjonsreformen. Ingen ukontroversiell sak, det heller. Skal en kule til Var du forberedt på all den kjeften og kritikken du har fått som arbeids- og inkluderingsminister? Ja, mentalt sett var jeg godt forberedt fordi mitt arbeidområde jo dreier seg om følsomme saker som setter følelser i sving. Men det spennende er å få arbeide med disse store reformene som vil prege vårt samfunn i i tiår framover. Husk at dagens folketrygd kom i 1967, og den har vi levd med til i dag. Nå lager vi nye ordninger som vi håper også skal stå seg i år. Sier ministeren som fra å være sett på som Norges triveligste politiker da han styrte landbruket, nå også blir framstilt som «a devil in disguise». Men han forsikrer at han ikke er blitt en slemmere mann, og dessuten tåler han en støyt. Det skal en kule til en trønder, vet du (4 nr. 3 oktober 2006

5 NOTISER NOTISER NOTISER Foto: Cornelius Poppe/Scanpix Alle som ønsker det kan få en barnehageplass i løpet av Det foreslås å øke de øremerkede bevilgningene til barnehager med om lag 3,2 milliarder kroner. Dette legger til rette for nye heltidsplasser, den største kapasitetsveksten noensinne. Målet om full barnehagedekning er dermed innefor rekkevidde. Regjeringen foreslår bevilgninger på om lag 1,4 milliarder kroner til å gjennomføre Kunnskapsløftet i 2007, og foreslår i tillegg en ordning med gratis læremidler for videregående opplæring fra høsten Forskjellene i samfunnet skal reduseres. Sammen med budsjettforslaget legges det fram egne handlingsplaner mot fattigdom og for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Her foreslår Regjeringen at det bevilges om lag 710 millioner kroner til fattigdomstiltak og vel 305 millioner kroner til inkluderingstiltak. Opptrappingsplanen for psykisk helse følges opp med 700 millioner kroner mer enn i saldert budsjett for Bevilgninger til veg og jernbane økes med drøyt 2,1 milliarder kroner. Det betyr at den rammen som Stortinget har vedtatt for Nasjonal Transportplan for første gang nås både for veg og jernbane. Budsjettforslaget til vegformål er millioner kroner. For å snu trenden med økende etterslep i vedlikeholdet, foreslår Regjeringen å prioritere vedlikehold utover det som ligger inne i planrammene. Regjeringen legger opp til en historisk satsing på jernbane med 50 prosent vekst i investeringene. Regjeringen styrker fordelingsprofilen i skatte- og avgiftspolitikken ytterligere. Endringene i inntektsog formueskatten vil gi økt skatt for de med bruttoinntekt over kroner, mens de med over 1 million kroner i inntekt vil få størst skjerpelse. Økt minstefradrag for lønns- og pensjonsinntekter gir en lettelse på 800 millioner kroner, og størst blir lettelsen for de med inntekter mellom og kroner. Studenter og skoleelever vil nyte godt av at den såkalte frikortgrensen økes til kroner. NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER nr. 3 oktober )

6 Bare sju vil samarbeide med Frp Arbeiderpartiets ledelse får full støtte for sitt syn om at det er politiske høyst unaturlig å samarbeide med Frp for å oppnå posisjoner etter kommunevalget Dette kommer fram i en spørreundersøkelse som Arbeiderpartiet har gjort blant 315 av partiets ordførere, varaordførere og gruppeledere. Undersøkelsen viser at det kun er sju (2,3 prosent) av kommunetoppene som finner det naturlig å samarbeide med Frp. Jeg er glad for denne politiske markeringen og den støtten organisasjonen viser. Dette understreker polariseringen i norsk politikk, sier partisekretær Martin Kolberg i en kommentar. 35 (11. 4 prosent) mener at Høyre kan være samarbeidspartner for å komme i posisjon, mens 10 (3.3 prosent) mener at et samarbeid med RV kan være akseptabelt. Langt de fleste ønsker seg samarbeidspartnere fra SV og Sp. Av de 315 spurte er det 242 (78.8 prosent) som vil ha SV og 217 (70,7 prosent) som vil trekke inn Senterpartiet. Også KrF er en av flere akseptable samarbeidspartnere. 139 av Arbeiderpartiets 315 topptillitsvalgte i kommunene kan tenke seg å styre sin kommune i et politisk samarbeid med KrF, mens 61 av dem finner Venstre som en mulig samarbeidspartner. Høyst politisk unaturlig å samarbeide med Frp Dersom Fremskrittspartiet skal kapre posisjoner som ordfører og varaordførere i kommunene etter kommunevalget, så må det skje uten vår hjelp. Det er høyst politisk unaturlig å samarbeide med Frp lokalt. De er vår politiske hovedmotstander. Det er historisk at Arbeiderpartiet samarbeider med andre partier i regjering. I flere kommuner rundt om i landet har man hatt tradisjon for et forpliktende rød-grønt samarbeid likt det vi nå har fått på riksplan. Det er fint og det samarbeidet bør videreføres. Samarbeidet på riksplan bør legge føringer for hvordan lokalt samarbeid bør se ut. Vi kan like det eller ikke, men det vil virke veldig forvirrende for velgerne om vi samarbeider med noen partier i regjering, helt andre i kommunen, og kanskje noen andre i fylkespolitikken. Derfor mener jeg som en hovedregel, at det er fornuftig å søke rødgrønt samarbeid også lokalt. Mange steder er det naturlig å inkludere KrF og kanskje også Venstre i dette samarbeidet. Hovedmotstander Selv om samarbeidsformer må bestemmes lokalt, vil jeg understreke at det er høyst politisk unaturlig å samarbeide med Fremskrittspartiet. Vi har utpekt Frp som hovedmotstander i kommunevalgkampen. Da kan vi ikke samarbeide med dem i kommunene. Denne strategien fikk landsstyremøtets tilslutning, og nå er det opp til kommunepartiene å finne sin vei og velge riktige samarbeidskonstellasjoner. Det er ingen tvil om at Fremskrittspartiet er vår politiske hovedmotstander. Vi er det eneste landet i Europa som nå opplever å ha et høyreradikalt populistisk parti av en slik størrelse som Frp er. Det ble det største partiet på borgerlig side ved stortingsvalget og har overtatt for Høyre som det dominerende høyrepartiet. Nå har de to partilederne i Frp og Høyre samtaler for å finne frem til en samarbeidsplattform med sikte på valgseier i Denne utviklingen må vi ta på største alvor. Må være ombud Det er også viktig å konfrontere Frp med deres syn på kommunene og fylkenes rolle. Det er en ting at de ønsker å legge ned fylkeskommunen. En helt annen viktig sak er at de ønsker å redusere kommunenes oppgaver og i stedet bygge opp et enormt statsbyråkrati for eksempel innefor skolesektor og eldreomsorgen. Her vil de lage stykkprissystemer som skal håndteres av et statlig byråkrati. Vi må møte utfordringen fra Frp på flere måter. Det viktigste er at vi skal være lyttende og opptatt av rettferdighet. Vi skal være kritiske til systemsvikt innenfor velferdstilbudene. En stor del av Frps suksess skyldes nettopp at de har klart å bygge identitet til store velgergrupper. Det må vi også gjøre gjennom å være ombud for folk. Politisk overvåking Vi må også ta et kraftig oppgjør med Frps aktive forsøk på å drive politisk overvåking og kartlegging i Norge. Nå etter at de har satt ned et utvalg som skal kartlegge folk på venstresiden som har sitt arbeid i presse, i byråkratiet eller som deltar i de frivillige organisasjonene. De bør spørres hvor mange venstresidesympatisører de har kartlagt i menighetsråd, fagforeninger, bedriftsstyrer og Røde Korsforeninger rundt om i landet. Handler om forskjeller Kommunevalget skal handle om forskjellen mellom høyresiden og venstresiden. Og valget blir like viktig som stortingsvalget når det gjelder hvilken kurs utviklingen i Norge skal ta. For det er som kjent i kommunene velferden skapes. Vi skal føre en grasrotvalgkamp av beste merke. Vi skal være tydelige på våre politiske verdier og på hovedsakene våre arbeid, verdiskaping, skole og en trygg alderdom. I valgkampen skal vi tydelig få frem at Norge er på rett vei, men at vi forsatt har mange uløste oppgaver og at de skal vi løse til beste for alle. (6 nr. 3 oktober 2006

7 (Foto: Patrick Hermans/ScanstockPhoto) Alle skal med Faste hjemmehjelpere, gode møteplasser for eldre, ungdomskort, utleieboliger og kulturskole er blant forslagene til lokalpolitisk program som nå skal til debatt i partiorganisasjonen. Ungdomskortet skal sikre ungdom, elever og studenter halv pris på tog, buss og bane. Møteplasser for eldre kan sikres ved at hver kommune utarbeider en seniorplan som omfatter alle deler av eldrepolitikken. Arbeiderpartiet vil gi støtte til bygging av ikke-kommersielle utleieboliger og sette i gang et omfattende program for bygging av lavinnskuddsboliger, studentboliger og små eneboliger. Blant andre forslag er gratis kjernetid i barnehager, «døgnåpen» kommune og lengre skoledag. Utvalget for lokalpolitisk plattform er ledet av sentralstyremedlem og nå næringsminister Dag Terje Andersen. Her er 10 av de viktigste forslagene fra programkomiteen: 1. Lengre skoledag for mer kunnskap til alle Arbeiderpartiet vil ha en god, offentlig fellesskole der alle får utvikle sine evner. Da må opplæringen være tilpasset den enkelte, og elevene må lære mer på skolen enn i dag. Derfor vil vi øke timetallet de fire første skoleårene. Disse timene skal brukes til faglig fordypning i norsk, matte og engelsk og mer fysisk aktivitet. 2. Gode møteplasser for aktive eldre Vi vil at hver kommune utarbeider en «seniorplan» som omfatter alle deler av eldrepolitikken. Vi vil etablere tilskuddsordninger for eldresentre, besøkstjenester og andre former for slike møteplasser. 3. Faste hjemmehjelpere for en god og trygg eldreomsorg Vi vil ha en eldreomsorg som gir omsorgstrengende eldre trygghet og større valgfrihet enn i dag. Eldre som mottar hjemmetjenester skal ha faste hjemmehjelpere. Skal vi få til dette, må vi ha flere ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. I perioden 2005 til 2010 vil vi ha flere årsverk. Alt personell må få nødvendig påfyll av kompetanse. 4. Ett velferdskontor for mer sosial rettferdighet Den nye arbeids- og velferdsetaten (NAV) skal gi et helhetlig og samordnet tilbud til folk som av ulike grunner ikke finner plass i arbeidsmarkedet. Vi vil at innbyggerne skal kunne henvende seg til ett velferdskontor (NAV-kontor) i stedet for å bli sendt mellom ulike offentlige kontorer. Derfor vil vi etablere slike kontorer i alle kommuner. 5. Aktivt partnerskap for et aktivt næringsliv Kommunene har viktige oppgaver som utviklingsaktører og tilretteleggere, og ved å ha et aktivt partnerskap med det lokale næringsliv. Vi vil gi kommunene muligheter til å drive lokalt næringsutviklingsarbeid gjennom kommunale næringsfond, og bidra til at det etableres lokale servicekontorer for næringslivet. Kommunene skal være aktive ved å gi rask respons på henvendelser fra næringslivet. De må jevnlig oppdatere sitt næringsplanverk, og må ha effektiv og forutsigbar saksbehandling, og god kunnskap om næringslivets behov. 6. Ungdomskort for et godt kollektivtilbud Vi vil styrke kollektivtransporten med forbedret kapasitet, økte frekvenser og satsing på service, komfort og punktlighet. Særlig vil vi satse på jernbane og kollektivtransport i og rundt de store byene. Vi vil innføre et ungdomskort for kollektivtransporten som gir rett til 50 prosent rabatt for ungdom, elever og studenter. 7. Utleieboliger for et mer rettferdig boligmarked Vi ønsker at alle skal ha økonomisk mulighet til å disponere bolig. Vi vil gi støtte til bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, og sette i gang et omfattende program for bygging av lavinnskuddsboliger, studentboliger og små eieboliger. 8. Gratis kjernetid for bedre inkludering og bedre språk Nøkkelen til integrering og deltakelse er språk og arbeid. Vi vil etablere tilbud om gratis kjernetid i barnehagene for alle 4 og 5-åringer i områder med høy andel minoritetsspråklige barn, og foreta en bred gjennomgang for å forbedre språkopplæringen for minoritetsspråklige barn. Arbeiderpartiet vil lokalt ha en positiv holdning til å ta imot flyktninger i kommunene. 9. Kulturskole til alle barn for et rikere kulturliv Kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet vårt rikere. Arbeiderpartiet vil gi tilbud om plass i kulturskole til alle barn som ønsker det. Lange køer og dyre plasser må erstattes med tilbud til alle. Vi vil utvide ordningen med «kulturkort», som gir ungdom reduserte priser til kulturopplevelser til å gjelde for hele landet vil vi gjøre til et mangfoldsår for å synliggjøre at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn. 10. «Døgnåpen» kommune for et bedre servicetilbud. Vi vil utvide åpningstidene ved kommunenes servicefunksjoner, og innføre «døgnåpen forvaltning» over Internett på de områder det er mulig. Alle kommuner skal gi et godt servicetilbud over Internett, hvor søknader og henvendelser til kommunen, kommunale avgifter m.v. kan sendes elektronisk. Forslaget til lokalpolitisk plattform kan lastes ned på Arbeiderpartiets hjemmeside eller bestilles på e-post trond. eller tlf Fristen for å sende inn forslag er 10. desember. (Foto: Tyler Olson/ScanStockPhoto) nr. 3 oktober )

8 Rinkeby skole EN SUKSESSHISTORIE Rinkeby skole slet med vold, kriminalitet og hærverk. Lærerne flyktet og ledelsen trakk seg fra skolen som i dag er kåret til en av Sveriges beste. n Av Nina Yong Kviberg elever og foreldre må ha jevnlige samtaler med læreren, hvor man avtaler hvilke mål eleven skal oppnå og om vedkommende trenger ekstra støtte for å klare det. Slik gir vi både ressurssterke- og svake elever bistanden de trenger for å bli flinke på skolen. Vi gir dem også mulighet til å utvikle seg i sitt eget tempo, sier Ehrstrand. Rinkeby skole var nedgriset av grafitti. Vold, kriminalitet og håpløshet rådet på skolen som ligger i en drabantby utenfor Stockholm. Så ille var det, at barn av ressurssterke foreldre ble sendt til privatskoler. Tilbake ble elever som trengte mye hjelp. De fleste av dem var innvandrere. Problemene kulminerte i 1989 da noen elever tente på klasserommet sitt. Myndighetene reagerte, og Børje Ehrstrand fikk i oppgave å rydde opp. Han takket ja til rektoroppdraget dersom sosialhjelpen ville samarbeide med skolen, og han fikk velge sine nærmeste medarbeidere. Den nye rektoren startet med å innkalle til foreldremøte. Der spurte han foreldrene hva slags skole de ønsket for barna sine. - De ville ha en skole uten tagging. En skole som var trygg og rolig, altså med et bra læringsmiljø hvor barna kunne få mye kunnskap. Elevene, lærerne og øvrige ansatte hadde samme ønsker for skolen, sier Ehrstrand. Krevende snuoperasjon En nitidig snuoperasjon ble igangsatt. Foreldre, lærere og elever fjernet grafittien på skolen. Vi har nulltoleranse for tagging. Vi renser opp grafitti straks den dukker opp, forteller Ehrstrand. Gjennom denne innsatsen har skolen spart store beløp. Tidligere bruke man årlig til vedlikehold. Nå sank utgiftene til De pengene brukte vi til å ansette to spesiallærere som kunne bistå de barna som trengte ekstra hjelp, sier rektoren. Rinkeby skole utarbeidet et program mot mobbing, seksuell trakassering, vold og rasisme. Hvis en elev bryter reglene, ringer læreren til foreldrene. Alle Kunnskapsfokusert Rinkeby skole satser på kunnskap. Her kan elevene velge mellom en Europalinje med vekt på språk, en Sciencelinje med fokus på naturfag og matematikk og en Idrettslinje. På Europalinjen lærer barna seg svensk, engelsk og sitt eget morsmål fra de er tre år gamle. Når de går ut av skolen som 16- åringer behersker de fem språk. Mens ungene er små foregår læringen via lek, sang og dans. Hvorfor fokuserer dere så mye på språkopplæring? En fengselsdirektør sa en gang til meg at hvis man ønsket færre fanger i svenske fengsler, måtte man sørge for å lære elevene å kommunisere med ord istedenfor knyttenever. Derfor er vi så opptatt av språkundervisning. For det arbeidet har vi fått europeisk kvalitetsutmerkelse for språkutvikling, sier Ehrstrand. Våre elever blir vinnere i fremtidens arbeidsmarked fordi de behersker mange språk og har flerkulturell kompetanse. Tidligere gikk 40 prosent av elevene til videregående skole. I dag fortsetter nesten alle, sier rektoren, som er stolt over at Rinkeby skole har vunnet den nordiske prisen i matematikk tre år på rad. Politikerne ble positive Hvordan fikk dere politikerne til å satse på Rinkeby skole? De var ikke veldig positive i begynnelsen, men jeg ga meg ikke. Etter som resultatene kom, innså politikerne fordelen med å samordne ressursene. Vi fikk penger til å skolere lærere. Sosialtjenesten ble koblet inn slik at elever fikk den ekstra støtte de trengte. Dessuten ble alle aktiviteter innen idrett og kultur løftet inn i skolen. Dermed sparte politikerne en million på samorganiseringen på ett år, sier Ehrstrand. Rinkeby skole er i dag en av Sverige beste skoler. Elevene søker seg dit istedenfor til privatskoler. Vi har satset på kunnskap, disiplin, sosial kompetanse og god helse. Det har fungert. I dag har vi en offentlig skole med god kvalitet som fanger opp både ressurssterke- og svake elever, sier Rinkeby-rektoren. (8 nr. 3 oktober 2006

9 Skal lære mer i skolen Barna skal lære mer i norsk skole. Det er hovedbudskapet når Anniken Huitfeldt (bildet) presenterer forslaget til ny skolepolitisk plattform for Arbeiderpartiet. Dokumentet er kalt «Kunnskap og fellesskap» og blant forslagene er blant annet førskole til alle barn, flere timer på småskoletrinnet og mer spesialiserte lærere som oftere og mer systematisk får tilgang til etterutdanning. Vi har gjort noen feil i den sosialdemokratiske enhetsskolen, sier Huitfeldt. Den første feilen er at vi har nedtonet betydningen av kunnskap. I dette dokumentet er derfor kunnskap et gjennomgående tema, og hvordan vi skal sørge for at alle barn får mer kunnskap ut av skolegangen sin. Forslaget til plattform inneholder også kapitler om videregående opplæring, livslang læring, politikk for å sikre lik rett til utdanning og lokale skoleeiere sin viktige oppgave. Den nye skolepolitiske plattformen skal vedtas av Arbeiderpartiets landsmøte i april Før den tid skal partiorganisasjonen få mulighet til å diskutere skolepolitikk og komme med sine forslag. Fristen for høringssvar på programforslaget er 10. desember Du kan laste ned forslaget på Arbeiderpartiets hjemmeside eller e-post til Du kan også ringe punkter for en bedre skole Lovfestet rett til barnehageplass Førskole for alle barn Gratis kjernetid i barnehagen for 4- og 5-åringer i områder med mange barn med minoritetsbakgrunn Utvide timetallet til 28 timer i uka på barnetrinnet og ha en time gratis SFO midt på dagen for alle barn de første fire skoleårene Rekruttere flere til realfagene Profesjonell yrkesrettledning, delt rådgivningstjeneste Øke antallet lærlingplasser i privat og offentlig sektor Satse på lærekandidatordningen Gi ungdom med fagbrev bedre muligheter til å søke opptak til høyere utdanning Gratis læremidler i videregående opplæring Sikre at en større del av ressursene til støttetiltak settes inn tidligere i skoleløpet «NAV-reform» for ungdom som trenger støttetiltak Gjennomgå den kristne formålsparagrafen i skole og barnehage At opplæringsplikten bør inneholde et krav om at barn skal lære norsk før de begynner på skolen. Kommunene har plikt til å sørge for slikt tilbud Sette i gang ordning med førskole for foreldre, for å klargjøre ansvar, roller og rettigheter og sørge for nært samarbeid om barnets skolegang Styrke fokuset på skole-hjem samarbeid i lærerutdanningen. Det skal være enkelt for foreldre å følge med på hva barna skal lære, og å komme i kontakt med læreren Rett til videregående opplæring Øke graden av spesialisering knyttet til fag og klassetrinn på lærerutdanningen, og øke lærertettheten på skolene Bedre etterutdanning for lærere. Det skal være et mål at lærere kan få mulighet for faglig påfyll ett semester i løpet av de første fem årene, og deretter hvert tiende år Sørge for bedre skoleledelse gjennom en egen skolelederutdanning nr. 3 oktober )

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Alle skal med LEDER Alle skal med. Det er budskapet vårt i den kommende valgkampen. Vårt mål er at Norge skal

Detaljer

Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 80

Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 80 Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 Viktige steg på vegen mot Soria Moria 9 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 En aktiv nordområdepolitikk 29 En mer offensiv Europapolitikk 37 Fred, forsoning

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Hvordan vinne valget Side 4 8 + side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet!

Detaljer

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Pedersen snart sender på høring i partiorganisasjonen.

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

Innhold: KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 33 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 101 KAPITTEL 4. NÆRINGSPOLITIKK 120 KAPITTEL 5.

Innhold: KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 33 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 101 KAPITTEL 4. NÆRINGSPOLITIKK 120 KAPITTEL 5. Innhold: Viktige steg på vegen mot Soria Moria 8 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 33 En aktiv nordområdepolitikk 34 En mer offensiv Europapolitikk 47 Fred, forsoning og nedrustning, og et styrket FN

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Politisk regnskap 2007-2008. Venstres Stortingsgruppe. 125 år

Politisk regnskap 2007-2008. Venstres Stortingsgruppe. 125 år Politisk regnskap 2007-2008 Venstres Stortingsgruppe 125 år 1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2007-2008. Innhold: 1. Stortingsgruppen.. 3 2. Venstres prioriteringer og alternativt statsbudsjett..

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle!

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Innholdsfortegnelse 1 Høyres alternative budsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

På lag med arbeidstakerne

På lag med arbeidstakerne Arbeiderpartiets medlemsavis På lag med arbeidstakerne På LO-kongressen la statsminister Jens Stoltenberg fram Regjeringens imponerende fagligpolitiske regnskap. Få dager tidligere vedtok Høyre-landsmøtet

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20 NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER MED HØYRE 71 GRADER NORD SIDE 6-9 NYTT FRA STORTINGET SIDE 12 NIELS CHR. GEELMUYDEN MØTER ERNA SOLBERG SIDE 22-26 700 000 PÅ TRYGD: HØYRE TAR GREP LES OM TEMA SIDE

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21 NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER SIGRID HAMMER TENKER SKOLEPOLITIKK 8000 MOH. SIDE 6 DU BESTEMMER HVORDAN NORGE SKAL SE UT I 2013 SIDE 15 HØYRES NYE JERNBANEPROSJEKT: KONGSBERG BERGEN PÅ UNDER TO

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer