På vei mot Soria Moria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På vei mot Soria Moria"

Transkript

1 Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 3 oktober 2006 På vei mot Soria Moria s Hanssens røde tråd s. 4-5 Alle skal med s. 7 En bedre skole s. 8 9 Dans holder oss i form s nr. 3 oktober 2006 )

2 LEDER Et rødgrønt budsjett I begynnelsen av oktober kunne regjeringen legge fram vårt første budsjett. Det har vi gledet oss til å gjøre. Med dette budsjettet tar vi mange skritt nærmere målene i Soria Moria-erklæringen. Vi viser tydelig at det er store verdiforskjeller som ligger til grunn for hvordan vi skal bruke de store pengene. Vi vant valget fordi folk var lei av løfter om skattelette til de som har mest. Nå bruker vi isteden pengene til de som trenger det mest. Det betyr mer til omsorg, mer til barnehagebygging, mer til skole og mer til kampen mot fattigdom. Når vi nå har ført skattenivået tilbake dit det var for to år siden, har vi sikret fellesskapet 12 milliarder kroner mer enn det ville vært med den borgerlige regjeringen. Over en fireårsperiode snakker vi dermed om milliarder kroner. Vi vet om mange bedre formål for disse pengene enn skattelettelser til de med høy lønn og stor formue. Det har vært et stort engasjement i Arbeiderpartiet for hvordan vi skulle prioritere i dette budsjettet. Jeg har fått mange brev og telefoner fra ordførere, stortingsrepresentanter og fylkesledere som har hatt ønsker. Et innspill fra mange har vært mer penger til vei og jernbane. Derfor er jeg veldig stolt av at vi er den første regjeringen som innfrir målet for Nasjonal transportplan. Vi leverer tidenes satsing på tog og vei. Dette er viktig for at folk kan velge å bo der de ønsker og det er viktig for et levende næringsliv i distrikts- Norge. En av våre store saker er full barnehagedekning. Vi vil bruke flere milliarder neste år på å få på plass nye barnehageplasser. Målet om full dekning er innen rekkevidde. Over hele landet kan stolte ordførere rapportere om nye plasser og køer som forsvinner. Herman Kristoffersen i Tromsø er i mål, Rita Ottervik i Trondheim vil nå målet før jul. Dette skal vi være stolte av. Kultur er en annen av våre viktige saker. Folk skal ikke bare ha noe å leve av, de skal ha noe å leve for. Kultur gir oss gode opplevelser og viktige møteplasser. Arbeiderpartiet gikk til valg på kulturløftet om gradvis opptrapping av kultursatsingen til 1 prosent av statsbudsjettet innen Det løftet holder vi. Over hele landet merkes dette gjennom støtte til lokale tiltak, mer penger til teater og museer og støtte til festivaler. Trygghet er høyt prioritert på statsbudsjettet vårt. Regjeringen har tidligere lovet 100 nye fengselsplasser neste år. Det løftet bryter vi. Isteden bygger vi 250 nye fengselsplasser! Vårt mål er å fjerne soningskøene. Det er uholdbart at flere venter på å komme inn i fengslene enn ut og det er galt at mennesker som er dømt til en straff vandrer fritt i flere år før de soner. Samtidig utdanner vi nå mer enn 400 nye politibetjenter for å styrke innsatsen mot kriminalitet. Arbeiderbevegelsen har alltid hatt internasjonal solidaritet høyt på vår dagsorden. I årets budsjett gir vi mer penger enn noen gang før til utviklingshjelp. Økningen alene utgjør 2 milliarder kroner og vi strekker oss mot målet om 1 prosent av BNI til utvikling. De partiene som ble stemt ut av regjeringskontorene i fjor høst prøver gang på gang å si at det ikke er noen forskjell med den rødgrønne regjeringen. Vi vet at de tar feil. Det vet også de mange tusen som nå har fått jobb, de mange tusen som har fått barnehageplass og de mange tusen som ser at kommunen de bor i har gått fra forfall til satsning. Med dette statsbudsjettet fortsetter vi arbeidet med å snu norsk politikk. n n NYTT OM NAVN Dag Terje Andersen ble utnevnt til ny nærings- og handelsminister 29. september. Andersen er stortingsrepresentant fra Vestfold og var leder i Stortingets kommunalkomite. Han er 49 år gammel og har tidligere vært partisekretær i Arbeiderpartiet, ordfører i Lardal og landbruksminister. Tore Hagebakken (45) er ny leder for kommunalkomiteen. Han er fra Oppland, og har blant annet vært ordfører på Gjøvik,og statssekretær i sosial- og helsedepartementet. Sindre Fossum Beyer (29) er ansatt som informasjonssjef i Arbeiderpartiet. Han har de siste tre årene vært ansatt som kommunalrådgiver på partikontoret. Rune Solenes Opstad (33) er ansatt som kontorsjef i Arbeiderpartiet. Han kommer fra stortingsgruppa hvor han var politisk rådgiver for kommunalfraksjonen. Han har tidligere jobbet som sosialkonsulent og rådmann. Gro Axelsen (39) er ansatt som rådgiver for likestilling og organisasjon i Arbeiderpartiet. Hun er også kontaktperson for kvinnenettverket. Hun har tidligere jobbet i AOF-Norge som kompetanserådgiver med ansvar for informasjon og marked. Håvard Kongshaug er vikar for fylkessekretær Egil Ekhaugen i Møre og Romsdal t.o.m Siden sist i Arbeiderpartiets stortingsgruppe: Egil Ekhaugen, vikar som politisk rådgiver for helse og omsorg for Silje Grytten som har permisjon. Nina Young Kviberg, ansatt som informasjonsrådgiver. Odd Steinar Åfar Viseth, vikar som politisk rådgiver for transport og kommunikasjonsfraksjonen t.o.m. 15. september Frode Jahren, vikar som politisk rådgiver for kommunalfraksjonen. Forsidefoto: Th. Kittelsen s:«langt langt borte...» (NG.M.00546). Aksesjon: Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, fotograf: J. Lathion Utgiver: Arbeiderpartiet Ansvarlig redaktør: Sindre Beyer Fossum Redigering: Ingrid Sagranden Adresse: Sammen, Arbeiderpartiet, pb Youngstorget E-post redaksjonen: / (2 nr. 3 oktober 2006

3 I N T E R N A S J O N A LT Rettferdig handel Foto: Fairtrade/Max Havelaar Tidligere i høst kunne vi lese i Aftenposten at Sauda Kommune innfører rettferdig handel. Dette gjør Sauda til den første kommunen i Norge som følger opp et slikt initiativ. I Storbritannia har rettferdig handel som konsept slått godt an over lengre tid, og de har et relativt stort utvalg at rettferdig handel-produkter, og flere byer har blitt rettferdig handel-byer. Trendforskerne mener at rettferdig handel-feberen ennå ikke er slått til for alvor i Norge, men at vi kan vente oss at dette kommer like rundt hjørnet. Det er forskjellige måter å jobbe for rettferdig handel på, enten du er privatperson, bedrift eller kommune. Du har store muligheter for å påvirke som enkeltperson, du kan handle rettferdige varer i butikken. Dersom utvalget er dårlig, kan du be dem ta inn flere varer. Det går også nå an å handle rettferdig på nettet, dette gjør at uansett hvor du bor kan du få tak i rettferdige varer. I tillegg til de mer ordinære matproduktene finner du også klær. På denne siden finner du en oversikt over forskjellige netthandlere som selger disse: Hvilke varer finnes? Max Havelaar er et nettverk av organisasjoner som merker rettferdige produkter og jobber for å promotere denne typen handel. Du kan få tak i både kaffe, bananer, juice, kjeks, ris, roser, sjokolade, kakao, sukker, te og nå også vin. Disse varene kommer i pakninger til privatbruk og til storhusholdninger. Mange dagligvarebutikker har rettferdig kaffe, men i store kjeder som Ultra og Meny kan du finne et bredere varesortiment. Prinsippet om rettferdig handel handler om følgende: Alle mellomledd er kuttet og handelen foregår direkte mellom produsenter, håndverker- eller bondeorganisasjoner eller firmaer som sikrer arbeiderrettigheter. Småprodusenter går sammen i kooperativer som er demokratiske og gjennomsiktige, der også kvinner skal være representert. Alle produsenter får en rettferdig pris under verdige forhold Betalingen gjøres forskuddsvis for å sikre kapitalbehov i perioden for høsting Produsentene kan motta støtte til å forbedre produkter eller metoder Gode arbeidsforhold og miljø skal ivaretas Barn skal ikke utnyttes under framstillingen av rettferdig produkter (Kilde: brosjyre om rettferdig handel) For å bli en Fairtrade- by må du oppfylle følgende kriterier: Det må dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen kan bestå av hvem som helst i kommunen jo større bredde jo bedre, men det må være med en representant fra kommunen. Kommunestyret eller bystyret må gjøre et vedtak om å støtte Fairtrade, og servere Fairtrade-merket kaffe og te til sine ansatte og på møter. Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjenglig for forbrukere i lokale butikker og serveringssteder. Fairtrade-merkede produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende. Det skal drives et aktivt informasjonsarbeide i kommunen. (Kilde: nr. 3 oktober )

4 Hanssens RØDE tråd Bjarne Håkon Hanssen vil foreslå radikale endringer i velferdsordningene når han legger fram sin stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. Formålet er flere i arbeid, færre på stønad. n Av Ingrid Sagranden Han slipper ingen lekkasjer, men en trenger ikke være spesielt synsk for å regne med reaksjoner i forhold til dette saksområdet. Og reaksjoner både for og i mot har Hanssen opplevd mange av det siste året. Fra populær og jovial landbruksminister til tidvis utskjelt arbeids- og inkluderingsminister. Fra hjertesaker som billigere og bedre mat for folket til NAV-reform. Dette kan være en flåsete beskrivelse av forskjellen mellom de to periodene Bjarne Håkon Hanssen så langt har hatt som statsråd. Jeg trivdes godt som landbruksminister, og jeg trives godt på min nåværende post, sier han selv. Og minner om at det ikke bare var pølser og kos i hans forrige statsrådperiode, heller. Vi hadde jo både kugalskap og munn- og klovsyke. Om han synes det er urettferdig at han får så mye kritikk rettet mot seg, når det er hele regjeringen som står bak? De sakene jeg har frontet, har vært godt forankret i hele Regjeringen, i kollektivet, og det har gjort det enklere. Det som har vært vanskelig, er at en som statsråd blir utsatt for konstant press fra mediene, og det kan føre til at situasjoner oppstår hvor en ikke er helt konsentrert. Så kan en ha kommet i skade for å si ting som ikke alltid er like godt forankret. Om du høstet storm i asylsaken, steg det til orkan i forbindelse med forslaget til endring i sykelønnsordningen. Hvordan har du opplevd dette? Rent personlig har den saken vært grei for meg siden det var en sak hele Regjeringen sto bak. Men det har vært en vanskelig sak både for Regjeringen og partiet. En rød tråd Mange har ment at departementet Hanssen er satt til å bestyre er for stort og har for mange tunge arbeidsoppgaver. Det mener han ikke selv. Danningen av arbeids- og inkluderingsdepartementet var ett av de viktigste grepene den rød-grønne regjeringen tok ved tiltredelsen. Hele tanken bak er flere i jobb, færre på stønad. Det er den røde tråden som går gjennom hele mitt arbeidsområde. Vi skal sørge for et godt arbeidsmarked som inkluderer og ikke ekskluderer. Det jobber jeg med hele tiden. Tiltak for å få ned sykefraværet må også ses i en slik sammenheng. Får vi det til, er det først og fremst bra for den enkelte, det er bra for bedriftene og det er bra for Norge. Hanssen ser også pensjonsreformen som en del av sin røde tråd. Pensjonsreformen handler om å legge til rette for at folk skal kunne stå lenger i jobb. NAV-reformen handler om det samme. Vi skal bli bedre på å få folk i jobb. NAV-reformen NAV-reformen er et stort prosjekt som nå er i ferd med å realiseres. 2. oktober åpnet Bjarne Håkon Hanssen det første kontoret i Trøgstad i Østfold. Innen utgangen av 2009 skal det være minst ett kontor i hver kommune. NAV har overtatt ansvar og oppgaver som tidligere lå under Aetat og Rikstrygdeverket. Også kommunenes sosialetat skal ha tilknytning til kontorene. Den nye Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Den skal dessuten ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, blant annet ved å stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Kort sagt oppgaver som hittil har vært fordelt på minst tre forskjellige kontorer. Arbeid, velferd og inkludering Men du har også ansvaret for innvandrings- og asylpolitikken? Ja. På en måte kan du si at deler av innvandringspolitikken ikke har så mye med mitt hovedområde å gjøre. Men arbeid står jo i fokus her også. Dessuten er ett av de viktigste elementene i innvandringspolitikken nå, arbeidsinnvandring. I stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering vil mye dreie seg om å få plass i arbeidslivet både for innvandrere, funksjonshemmede og eldre. Arbeidslivet skal ikke ha plass bare til 100 prosent friske etnisk norske «i sin beste alder». Foruten denne omfattende meldingen, kommer departementet også med pensjonsreformen. Ingen ukontroversiell sak, det heller. Skal en kule til Var du forberedt på all den kjeften og kritikken du har fått som arbeids- og inkluderingsminister? Ja, mentalt sett var jeg godt forberedt fordi mitt arbeidområde jo dreier seg om følsomme saker som setter følelser i sving. Men det spennende er å få arbeide med disse store reformene som vil prege vårt samfunn i i tiår framover. Husk at dagens folketrygd kom i 1967, og den har vi levd med til i dag. Nå lager vi nye ordninger som vi håper også skal stå seg i år. Sier ministeren som fra å være sett på som Norges triveligste politiker da han styrte landbruket, nå også blir framstilt som «a devil in disguise». Men han forsikrer at han ikke er blitt en slemmere mann, og dessuten tåler han en støyt. Det skal en kule til en trønder, vet du (4 nr. 3 oktober 2006

5 NOTISER NOTISER NOTISER Foto: Cornelius Poppe/Scanpix Alle som ønsker det kan få en barnehageplass i løpet av Det foreslås å øke de øremerkede bevilgningene til barnehager med om lag 3,2 milliarder kroner. Dette legger til rette for nye heltidsplasser, den største kapasitetsveksten noensinne. Målet om full barnehagedekning er dermed innefor rekkevidde. Regjeringen foreslår bevilgninger på om lag 1,4 milliarder kroner til å gjennomføre Kunnskapsløftet i 2007, og foreslår i tillegg en ordning med gratis læremidler for videregående opplæring fra høsten Forskjellene i samfunnet skal reduseres. Sammen med budsjettforslaget legges det fram egne handlingsplaner mot fattigdom og for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Her foreslår Regjeringen at det bevilges om lag 710 millioner kroner til fattigdomstiltak og vel 305 millioner kroner til inkluderingstiltak. Opptrappingsplanen for psykisk helse følges opp med 700 millioner kroner mer enn i saldert budsjett for Bevilgninger til veg og jernbane økes med drøyt 2,1 milliarder kroner. Det betyr at den rammen som Stortinget har vedtatt for Nasjonal Transportplan for første gang nås både for veg og jernbane. Budsjettforslaget til vegformål er millioner kroner. For å snu trenden med økende etterslep i vedlikeholdet, foreslår Regjeringen å prioritere vedlikehold utover det som ligger inne i planrammene. Regjeringen legger opp til en historisk satsing på jernbane med 50 prosent vekst i investeringene. Regjeringen styrker fordelingsprofilen i skatte- og avgiftspolitikken ytterligere. Endringene i inntektsog formueskatten vil gi økt skatt for de med bruttoinntekt over kroner, mens de med over 1 million kroner i inntekt vil få størst skjerpelse. Økt minstefradrag for lønns- og pensjonsinntekter gir en lettelse på 800 millioner kroner, og størst blir lettelsen for de med inntekter mellom og kroner. Studenter og skoleelever vil nyte godt av at den såkalte frikortgrensen økes til kroner. NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER nr. 3 oktober )

6 Bare sju vil samarbeide med Frp Arbeiderpartiets ledelse får full støtte for sitt syn om at det er politiske høyst unaturlig å samarbeide med Frp for å oppnå posisjoner etter kommunevalget Dette kommer fram i en spørreundersøkelse som Arbeiderpartiet har gjort blant 315 av partiets ordførere, varaordførere og gruppeledere. Undersøkelsen viser at det kun er sju (2,3 prosent) av kommunetoppene som finner det naturlig å samarbeide med Frp. Jeg er glad for denne politiske markeringen og den støtten organisasjonen viser. Dette understreker polariseringen i norsk politikk, sier partisekretær Martin Kolberg i en kommentar. 35 (11. 4 prosent) mener at Høyre kan være samarbeidspartner for å komme i posisjon, mens 10 (3.3 prosent) mener at et samarbeid med RV kan være akseptabelt. Langt de fleste ønsker seg samarbeidspartnere fra SV og Sp. Av de 315 spurte er det 242 (78.8 prosent) som vil ha SV og 217 (70,7 prosent) som vil trekke inn Senterpartiet. Også KrF er en av flere akseptable samarbeidspartnere. 139 av Arbeiderpartiets 315 topptillitsvalgte i kommunene kan tenke seg å styre sin kommune i et politisk samarbeid med KrF, mens 61 av dem finner Venstre som en mulig samarbeidspartner. Høyst politisk unaturlig å samarbeide med Frp Dersom Fremskrittspartiet skal kapre posisjoner som ordfører og varaordførere i kommunene etter kommunevalget, så må det skje uten vår hjelp. Det er høyst politisk unaturlig å samarbeide med Frp lokalt. De er vår politiske hovedmotstander. Det er historisk at Arbeiderpartiet samarbeider med andre partier i regjering. I flere kommuner rundt om i landet har man hatt tradisjon for et forpliktende rød-grønt samarbeid likt det vi nå har fått på riksplan. Det er fint og det samarbeidet bør videreføres. Samarbeidet på riksplan bør legge føringer for hvordan lokalt samarbeid bør se ut. Vi kan like det eller ikke, men det vil virke veldig forvirrende for velgerne om vi samarbeider med noen partier i regjering, helt andre i kommunen, og kanskje noen andre i fylkespolitikken. Derfor mener jeg som en hovedregel, at det er fornuftig å søke rødgrønt samarbeid også lokalt. Mange steder er det naturlig å inkludere KrF og kanskje også Venstre i dette samarbeidet. Hovedmotstander Selv om samarbeidsformer må bestemmes lokalt, vil jeg understreke at det er høyst politisk unaturlig å samarbeide med Fremskrittspartiet. Vi har utpekt Frp som hovedmotstander i kommunevalgkampen. Da kan vi ikke samarbeide med dem i kommunene. Denne strategien fikk landsstyremøtets tilslutning, og nå er det opp til kommunepartiene å finne sin vei og velge riktige samarbeidskonstellasjoner. Det er ingen tvil om at Fremskrittspartiet er vår politiske hovedmotstander. Vi er det eneste landet i Europa som nå opplever å ha et høyreradikalt populistisk parti av en slik størrelse som Frp er. Det ble det største partiet på borgerlig side ved stortingsvalget og har overtatt for Høyre som det dominerende høyrepartiet. Nå har de to partilederne i Frp og Høyre samtaler for å finne frem til en samarbeidsplattform med sikte på valgseier i Denne utviklingen må vi ta på største alvor. Må være ombud Det er også viktig å konfrontere Frp med deres syn på kommunene og fylkenes rolle. Det er en ting at de ønsker å legge ned fylkeskommunen. En helt annen viktig sak er at de ønsker å redusere kommunenes oppgaver og i stedet bygge opp et enormt statsbyråkrati for eksempel innefor skolesektor og eldreomsorgen. Her vil de lage stykkprissystemer som skal håndteres av et statlig byråkrati. Vi må møte utfordringen fra Frp på flere måter. Det viktigste er at vi skal være lyttende og opptatt av rettferdighet. Vi skal være kritiske til systemsvikt innenfor velferdstilbudene. En stor del av Frps suksess skyldes nettopp at de har klart å bygge identitet til store velgergrupper. Det må vi også gjøre gjennom å være ombud for folk. Politisk overvåking Vi må også ta et kraftig oppgjør med Frps aktive forsøk på å drive politisk overvåking og kartlegging i Norge. Nå etter at de har satt ned et utvalg som skal kartlegge folk på venstresiden som har sitt arbeid i presse, i byråkratiet eller som deltar i de frivillige organisasjonene. De bør spørres hvor mange venstresidesympatisører de har kartlagt i menighetsråd, fagforeninger, bedriftsstyrer og Røde Korsforeninger rundt om i landet. Handler om forskjeller Kommunevalget skal handle om forskjellen mellom høyresiden og venstresiden. Og valget blir like viktig som stortingsvalget når det gjelder hvilken kurs utviklingen i Norge skal ta. For det er som kjent i kommunene velferden skapes. Vi skal føre en grasrotvalgkamp av beste merke. Vi skal være tydelige på våre politiske verdier og på hovedsakene våre arbeid, verdiskaping, skole og en trygg alderdom. I valgkampen skal vi tydelig få frem at Norge er på rett vei, men at vi forsatt har mange uløste oppgaver og at de skal vi løse til beste for alle. (6 nr. 3 oktober 2006

7 (Foto: Patrick Hermans/ScanstockPhoto) Alle skal med Faste hjemmehjelpere, gode møteplasser for eldre, ungdomskort, utleieboliger og kulturskole er blant forslagene til lokalpolitisk program som nå skal til debatt i partiorganisasjonen. Ungdomskortet skal sikre ungdom, elever og studenter halv pris på tog, buss og bane. Møteplasser for eldre kan sikres ved at hver kommune utarbeider en seniorplan som omfatter alle deler av eldrepolitikken. Arbeiderpartiet vil gi støtte til bygging av ikke-kommersielle utleieboliger og sette i gang et omfattende program for bygging av lavinnskuddsboliger, studentboliger og små eneboliger. Blant andre forslag er gratis kjernetid i barnehager, «døgnåpen» kommune og lengre skoledag. Utvalget for lokalpolitisk plattform er ledet av sentralstyremedlem og nå næringsminister Dag Terje Andersen. Her er 10 av de viktigste forslagene fra programkomiteen: 1. Lengre skoledag for mer kunnskap til alle Arbeiderpartiet vil ha en god, offentlig fellesskole der alle får utvikle sine evner. Da må opplæringen være tilpasset den enkelte, og elevene må lære mer på skolen enn i dag. Derfor vil vi øke timetallet de fire første skoleårene. Disse timene skal brukes til faglig fordypning i norsk, matte og engelsk og mer fysisk aktivitet. 2. Gode møteplasser for aktive eldre Vi vil at hver kommune utarbeider en «seniorplan» som omfatter alle deler av eldrepolitikken. Vi vil etablere tilskuddsordninger for eldresentre, besøkstjenester og andre former for slike møteplasser. 3. Faste hjemmehjelpere for en god og trygg eldreomsorg Vi vil ha en eldreomsorg som gir omsorgstrengende eldre trygghet og større valgfrihet enn i dag. Eldre som mottar hjemmetjenester skal ha faste hjemmehjelpere. Skal vi få til dette, må vi ha flere ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. I perioden 2005 til 2010 vil vi ha flere årsverk. Alt personell må få nødvendig påfyll av kompetanse. 4. Ett velferdskontor for mer sosial rettferdighet Den nye arbeids- og velferdsetaten (NAV) skal gi et helhetlig og samordnet tilbud til folk som av ulike grunner ikke finner plass i arbeidsmarkedet. Vi vil at innbyggerne skal kunne henvende seg til ett velferdskontor (NAV-kontor) i stedet for å bli sendt mellom ulike offentlige kontorer. Derfor vil vi etablere slike kontorer i alle kommuner. 5. Aktivt partnerskap for et aktivt næringsliv Kommunene har viktige oppgaver som utviklingsaktører og tilretteleggere, og ved å ha et aktivt partnerskap med det lokale næringsliv. Vi vil gi kommunene muligheter til å drive lokalt næringsutviklingsarbeid gjennom kommunale næringsfond, og bidra til at det etableres lokale servicekontorer for næringslivet. Kommunene skal være aktive ved å gi rask respons på henvendelser fra næringslivet. De må jevnlig oppdatere sitt næringsplanverk, og må ha effektiv og forutsigbar saksbehandling, og god kunnskap om næringslivets behov. 6. Ungdomskort for et godt kollektivtilbud Vi vil styrke kollektivtransporten med forbedret kapasitet, økte frekvenser og satsing på service, komfort og punktlighet. Særlig vil vi satse på jernbane og kollektivtransport i og rundt de store byene. Vi vil innføre et ungdomskort for kollektivtransporten som gir rett til 50 prosent rabatt for ungdom, elever og studenter. 7. Utleieboliger for et mer rettferdig boligmarked Vi ønsker at alle skal ha økonomisk mulighet til å disponere bolig. Vi vil gi støtte til bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, og sette i gang et omfattende program for bygging av lavinnskuddsboliger, studentboliger og små eieboliger. 8. Gratis kjernetid for bedre inkludering og bedre språk Nøkkelen til integrering og deltakelse er språk og arbeid. Vi vil etablere tilbud om gratis kjernetid i barnehagene for alle 4 og 5-åringer i områder med høy andel minoritetsspråklige barn, og foreta en bred gjennomgang for å forbedre språkopplæringen for minoritetsspråklige barn. Arbeiderpartiet vil lokalt ha en positiv holdning til å ta imot flyktninger i kommunene. 9. Kulturskole til alle barn for et rikere kulturliv Kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet vårt rikere. Arbeiderpartiet vil gi tilbud om plass i kulturskole til alle barn som ønsker det. Lange køer og dyre plasser må erstattes med tilbud til alle. Vi vil utvide ordningen med «kulturkort», som gir ungdom reduserte priser til kulturopplevelser til å gjelde for hele landet vil vi gjøre til et mangfoldsår for å synliggjøre at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn. 10. «Døgnåpen» kommune for et bedre servicetilbud. Vi vil utvide åpningstidene ved kommunenes servicefunksjoner, og innføre «døgnåpen forvaltning» over Internett på de områder det er mulig. Alle kommuner skal gi et godt servicetilbud over Internett, hvor søknader og henvendelser til kommunen, kommunale avgifter m.v. kan sendes elektronisk. Forslaget til lokalpolitisk plattform kan lastes ned på Arbeiderpartiets hjemmeside eller bestilles på e-post trond. eller tlf Fristen for å sende inn forslag er 10. desember. (Foto: Tyler Olson/ScanStockPhoto) nr. 3 oktober )

8 Rinkeby skole EN SUKSESSHISTORIE Rinkeby skole slet med vold, kriminalitet og hærverk. Lærerne flyktet og ledelsen trakk seg fra skolen som i dag er kåret til en av Sveriges beste. n Av Nina Yong Kviberg elever og foreldre må ha jevnlige samtaler med læreren, hvor man avtaler hvilke mål eleven skal oppnå og om vedkommende trenger ekstra støtte for å klare det. Slik gir vi både ressurssterke- og svake elever bistanden de trenger for å bli flinke på skolen. Vi gir dem også mulighet til å utvikle seg i sitt eget tempo, sier Ehrstrand. Rinkeby skole var nedgriset av grafitti. Vold, kriminalitet og håpløshet rådet på skolen som ligger i en drabantby utenfor Stockholm. Så ille var det, at barn av ressurssterke foreldre ble sendt til privatskoler. Tilbake ble elever som trengte mye hjelp. De fleste av dem var innvandrere. Problemene kulminerte i 1989 da noen elever tente på klasserommet sitt. Myndighetene reagerte, og Børje Ehrstrand fikk i oppgave å rydde opp. Han takket ja til rektoroppdraget dersom sosialhjelpen ville samarbeide med skolen, og han fikk velge sine nærmeste medarbeidere. Den nye rektoren startet med å innkalle til foreldremøte. Der spurte han foreldrene hva slags skole de ønsket for barna sine. - De ville ha en skole uten tagging. En skole som var trygg og rolig, altså med et bra læringsmiljø hvor barna kunne få mye kunnskap. Elevene, lærerne og øvrige ansatte hadde samme ønsker for skolen, sier Ehrstrand. Krevende snuoperasjon En nitidig snuoperasjon ble igangsatt. Foreldre, lærere og elever fjernet grafittien på skolen. Vi har nulltoleranse for tagging. Vi renser opp grafitti straks den dukker opp, forteller Ehrstrand. Gjennom denne innsatsen har skolen spart store beløp. Tidligere bruke man årlig til vedlikehold. Nå sank utgiftene til De pengene brukte vi til å ansette to spesiallærere som kunne bistå de barna som trengte ekstra hjelp, sier rektoren. Rinkeby skole utarbeidet et program mot mobbing, seksuell trakassering, vold og rasisme. Hvis en elev bryter reglene, ringer læreren til foreldrene. Alle Kunnskapsfokusert Rinkeby skole satser på kunnskap. Her kan elevene velge mellom en Europalinje med vekt på språk, en Sciencelinje med fokus på naturfag og matematikk og en Idrettslinje. På Europalinjen lærer barna seg svensk, engelsk og sitt eget morsmål fra de er tre år gamle. Når de går ut av skolen som 16- åringer behersker de fem språk. Mens ungene er små foregår læringen via lek, sang og dans. Hvorfor fokuserer dere så mye på språkopplæring? En fengselsdirektør sa en gang til meg at hvis man ønsket færre fanger i svenske fengsler, måtte man sørge for å lære elevene å kommunisere med ord istedenfor knyttenever. Derfor er vi så opptatt av språkundervisning. For det arbeidet har vi fått europeisk kvalitetsutmerkelse for språkutvikling, sier Ehrstrand. Våre elever blir vinnere i fremtidens arbeidsmarked fordi de behersker mange språk og har flerkulturell kompetanse. Tidligere gikk 40 prosent av elevene til videregående skole. I dag fortsetter nesten alle, sier rektoren, som er stolt over at Rinkeby skole har vunnet den nordiske prisen i matematikk tre år på rad. Politikerne ble positive Hvordan fikk dere politikerne til å satse på Rinkeby skole? De var ikke veldig positive i begynnelsen, men jeg ga meg ikke. Etter som resultatene kom, innså politikerne fordelen med å samordne ressursene. Vi fikk penger til å skolere lærere. Sosialtjenesten ble koblet inn slik at elever fikk den ekstra støtte de trengte. Dessuten ble alle aktiviteter innen idrett og kultur løftet inn i skolen. Dermed sparte politikerne en million på samorganiseringen på ett år, sier Ehrstrand. Rinkeby skole er i dag en av Sverige beste skoler. Elevene søker seg dit istedenfor til privatskoler. Vi har satset på kunnskap, disiplin, sosial kompetanse og god helse. Det har fungert. I dag har vi en offentlig skole med god kvalitet som fanger opp både ressurssterke- og svake elever, sier Rinkeby-rektoren. (8 nr. 3 oktober 2006

9 Skal lære mer i skolen Barna skal lære mer i norsk skole. Det er hovedbudskapet når Anniken Huitfeldt (bildet) presenterer forslaget til ny skolepolitisk plattform for Arbeiderpartiet. Dokumentet er kalt «Kunnskap og fellesskap» og blant forslagene er blant annet førskole til alle barn, flere timer på småskoletrinnet og mer spesialiserte lærere som oftere og mer systematisk får tilgang til etterutdanning. Vi har gjort noen feil i den sosialdemokratiske enhetsskolen, sier Huitfeldt. Den første feilen er at vi har nedtonet betydningen av kunnskap. I dette dokumentet er derfor kunnskap et gjennomgående tema, og hvordan vi skal sørge for at alle barn får mer kunnskap ut av skolegangen sin. Forslaget til plattform inneholder også kapitler om videregående opplæring, livslang læring, politikk for å sikre lik rett til utdanning og lokale skoleeiere sin viktige oppgave. Den nye skolepolitiske plattformen skal vedtas av Arbeiderpartiets landsmøte i april Før den tid skal partiorganisasjonen få mulighet til å diskutere skolepolitikk og komme med sine forslag. Fristen for høringssvar på programforslaget er 10. desember Du kan laste ned forslaget på Arbeiderpartiets hjemmeside eller e-post til Du kan også ringe punkter for en bedre skole Lovfestet rett til barnehageplass Førskole for alle barn Gratis kjernetid i barnehagen for 4- og 5-åringer i områder med mange barn med minoritetsbakgrunn Utvide timetallet til 28 timer i uka på barnetrinnet og ha en time gratis SFO midt på dagen for alle barn de første fire skoleårene Rekruttere flere til realfagene Profesjonell yrkesrettledning, delt rådgivningstjeneste Øke antallet lærlingplasser i privat og offentlig sektor Satse på lærekandidatordningen Gi ungdom med fagbrev bedre muligheter til å søke opptak til høyere utdanning Gratis læremidler i videregående opplæring Sikre at en større del av ressursene til støttetiltak settes inn tidligere i skoleløpet «NAV-reform» for ungdom som trenger støttetiltak Gjennomgå den kristne formålsparagrafen i skole og barnehage At opplæringsplikten bør inneholde et krav om at barn skal lære norsk før de begynner på skolen. Kommunene har plikt til å sørge for slikt tilbud Sette i gang ordning med førskole for foreldre, for å klargjøre ansvar, roller og rettigheter og sørge for nært samarbeid om barnets skolegang Styrke fokuset på skole-hjem samarbeid i lærerutdanningen. Det skal være enkelt for foreldre å følge med på hva barna skal lære, og å komme i kontakt med læreren Rett til videregående opplæring Øke graden av spesialisering knyttet til fag og klassetrinn på lærerutdanningen, og øke lærertettheten på skolene Bedre etterutdanning for lærere. Det skal være et mål at lærere kan få mulighet for faglig påfyll ett semester i løpet av de første fem årene, og deretter hvert tiende år Sørge for bedre skoleledelse gjennom en egen skolelederutdanning nr. 3 oktober )

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Budsjettet for 7 Finansminister Kristin Halvorsen. oktober Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Fellesskap og velferd Rettferdig fordeling Økt verdiskaping i hele landet Mer kunnskap og forskning

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Presentasjon av ny stortingsmelding Statssekretær Rigmor Aasrud oktober 2006 3 UTFORDRINGENE Utfordringer 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min.

Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min. 1 Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min.) Kjære alle sammen, Takk for invitasjonen! Da vi for litt over ett år

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 Det har de siste årene vært et stort søkelys på de krevende omsorgsutfordringene samfunnet står overfor i årene som kommer. Et økende antall

Detaljer

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger:

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger: NOTAT Til: Styret LFH og ledere for LFH Markedsgrupper Fra: Hartvig Dato: 04.12.13 Nye politiske rammer og Statsbudsjettet 2014 Nye politiske rammer Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

På vei mot fremtidens eldrepolitikk

På vei mot fremtidens eldrepolitikk På vei mot fremtidens eldrepolitikk På vei mot fremtidens eldrepolitikk Fremtidens eldre blir flere, lever lengre og har behov for tjenester og tilbud som gjør dem i stand til å leve de livene de selv

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 Vi ruster Gjøvik for framtida Vi vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse.

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

Nye politiske føringer

Nye politiske føringer Nye politiske føringer Elementer fra: 1. Samarbeidsavtale mellom Venstre, Krf, Frp og Høyre 2. Regjeringserklæringen (politisk plattform) for Solberg-regjeringen 3. Regjeringen Solberg 4. Statsbudsjettet

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Fellesorganisasjonen (FO) vil gratulere Manuela Ramin-Osmundsen med utnevnelsen som barne- og likestillingsminister. Det er gledelig

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer?

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Vi har spurt våre medlemsbedrifter om hvilke saker de mener er de viktigste for dem. Samtidig har vi spurt de politiske

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker!

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Brukerråd, hva da? Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Som innbyggere i Trondheim mottar vi alle tjenester fra kommunen. Tjenestene varierer med de ulike fasene i livet.

Detaljer

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900 1 Innlegg på konferansen Du skal få en dag i mårå Universell utforming erfaringer utfordringer og løsninger. 24.10.13, kl 09.40, Scandic Hotell, Vangsveien 121, Hamar Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD.

Detaljer

Deres referanse Vår referanse 10/11557 Dato 14.12.2010 Saksansvarlig Eva Holt

Deres referanse Vår referanse 10/11557 Dato 14.12.2010 Saksansvarlig Eva Holt Statsminister Jens Stoltenberg P.b. 8001 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse 10/11557 Dato 14.12.2010 Saksansvarlig Eva Holt Statsbudsjettet 2012 Statens seniorråd ble oppnevnt i mai i år og har

Detaljer

Prioriteringer til Stortingsvalget 2009

Prioriteringer til Stortingsvalget 2009 Til Kopi til Landsstyret Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Styret i Operasjon Dagsverk Sentralstyremedlem Mikkel Øgrim Haugen Fra Dato 7. oktober 2008 Saksnr. LS069-08/09

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

..og ingen stod igjen Tidlig innsats for livslang læringl

..og ingen stod igjen Tidlig innsats for livslang læringl ..og ingen stod igjen Tidlig innsats for livslang læringl St. meld. Nr 16 Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07-1 Bakgrunnen for meldingen! I alle land er det sosiale forskjeller i deltakelse og i læringsutbytte

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Styrket sykehusøkonomi og rusomsorg, HPV-vaksine og samhandlingsreformen

Styrket sykehusøkonomi og rusomsorg, HPV-vaksine og samhandlingsreformen Pressemelding Nr.: 59 Dato: 07.10.2008 Styrket sykehusøkonomi og rusomsorg, HPV-vaksine og samhandlingsreformen - Vi styrker sykehusøkonomien med 6,5 milliarder kroner og rusomsorgen med 300 millioner.

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Fylkeslagets valgundersøkelse

Fylkeslagets valgundersøkelse Vår dato 04.09.2013 Buskerud Fylkeslagets valgundersøkelse I forbindelse med Stortingsvalget 2013 har Utdanningsforbundet Buskerud stilt de politiske partiene i Buskerud tre spørsmål om barnehagepolitikk:

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer