Årsmøtesak 1/2015 Styrets beretning for 2013 og 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtesak 1/2015 Styrets beretning for 2013 og 2014"

Transkript

1 Årsmøtesak 1/2015 Styrets beretning for 2013 og 2014 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet 2015 godkjenner styrets beretning for 2013 og Det gjøres oppmerksom på at aktivitet i 2015 fram til årsmøtet er tatt med i beretningen. Innhold Styret og andre tillitsvalgte for Nordland Arbeiderparti Økonomi... 5 Faglig politisk samarbeid og nordnorsk samarbeid... 5 Utvalg nedsatt av styret... 6 Fiskeriutvalget i Nordland Arbeiderparti... 6 Nordland Arbeiderpartis valgkampledelse og valgkamputvalg... 6 Stortingsvalget Vedtatt listeforslag Forslag til Landsmøtet Nordområdene er en nasjonal satsing, i en internasjonal kontekst med et generasjonsperspektiv... 8 Sjømatnæringen viktig vekstnæring for Norge... 9 Et løft for breddeidretten, fysisk aktivitet og bedre folkehelse Uttalelser fra representantskapet mars Likestilling i revers Mødrehelse Petroleumsnæringen må gi større ringvirkninger Regjeringen truer verdiskapingen i nord Et sterkt forsvar i nord Nei til svekkelse av de lokale leveringsforpliktelsene Utdanning er grunnmuren i utviklinga i nord Lærerne er viktig for en god skole En helhetlig videregående opplæring Høyere utdanning i Nord-Norge Ja til sterk kommuneøkonomi Barnevern til barnas beste Nei til nedlegging av traumetilbudet i Bodø

2 Ja til målrettet næringspolitikk Uttalelser fra styret Regjeringens politikk er et angrep på Nordland Nordland Arbeiderparti er bekymret for konsekvensen av økt arbeidsgiveravgift for viktige sektorer i Nord-Norge Konsekvensutredning av områder utenfor Nordland og Troms Strategi Kompetanseplan/valgkamp Handlingsplan for likestilling Vedlegg: Beretning fra styringsgruppen for kvinnenettverket

3 Styret og andre tillitsvalgte for Nordland Arbeiderparti Nordland Arbeiderpartis styre består av 11 personer med stemmerett, i tillegg deltar en rekke personer med tale- og forslagsrett som følge av folkevalgte verv og tillitsverv i tilstøtende organisasjoner. Styret, som er referert nedenfor, har mellom årsmøtene ha 15 styremøter. I alt 78 saker har vært behandlet, i tillegg kommer ulike orienteringer til styret. Styret har følgende sammensetning: STYRE: 1. Bjørnar Skjæran, Lurøy (landsstyremedlem) AU 2. Anna Ljunggren, Narvik(landsstyremedlem) AU 3. Ida Pinnerød, Bodø, (vara landsstyret) AU 4. Martin Skjefstad, Vega (studieleder) (vara landsstyret) 5. Siv Larssen Aasvik, Hadsel, leder kvinnenettverk 6. Jan-Erik Arnøy, Rana 7. Siv Anita Brekke, Fauske 8. Arne H. Reiersen, Vestvågøy 9. Arild Kjerpeseth, Meløy 10. Tiltredende fra AUF, Først i perioden Anette Davidsen, deretter Helene Kaltenborn og Sandra Tønne. 11. Tiltredende, leder av Vesthavet samepolitiske forum. Først i perioden Geir Johnsen fra Salangen, deretter Siv Sara Vara til styret: 1. Wenche Solli, Vefsn 2. Rune Edvardsen, Narvik 3. Erik Andre Steinsland, Hamarøy 4. Helene Kaltenborn, Bodø, AUF 5. Ronny Sommerro, Nesna 6. Gunhild Stoltz, Sortland 7. Finn Obert Bentsen, Saltdal Andre tillitsvalgte: NOMINASJONSKOMITE: 1. Rita Lekang, Bodø, leder 2. Jann-Arne Løvdahl, Vefsn, nestleder 3. Helene Kaltenborn (utpekt av AUF) 4. Liv Lundahl Skjønnås, Vågan 5. Geir Waage, Rana 6. Morten Melå, Bodø 7. Anna Ljunggren, Narvik 8. Rune Pettersen, Saltdal 9. Anne Sofie Sand Mathisen, Dønna 3

4 Vara til nominasjonskomiteen: 1. Veronica Eidem, Vega 2. Almar Bergli, Meløy 3. Holger Pedersen, Vågan 4. Siri Vasshaug, Bodø 5. Gunhild Stoltz, Sortland AUF foreslår egen vara. VALGKOMITÉ: 1. Sonja A. Steen, Sortland, leder 2. Tomas Norvoll, Bodø, nestleder 3. Wenche Arntsen, Flakstad 4. Kjell-Idar Juvik, Hemnes 5. Rita Lekang, LO 6. AUF Vara til valgkomitéen: 1. Arnt Frode Jensen, Herøy 2. Hild Marit Olsen, Bodø 3. Rune Edvardsen, Narvik DELEGATER TIL LANDSMØTET 2013: 1. Odd Eriksen, Vefsn, fylkesrådsleder (delegasjonsleder) 2. Sonja Steen, Sortland, fylkesordfører 3. Tomas Norvoll, Bodø, gruppeleder fylkestinget 4. Lisbeth Berg Hansen, Bindal. 1.kandidat stortingslista 5. Eirik Sivertsen, Bodø, stortingsrepresentant 6. Rita Lekang, Bodø, LO i Nordland 7. Siv Larssen Aasvik, Hadsel, leder kvinnenettverk 8. Anette Davidsen, Hadsel, leder AUF i Nordland 9. Bård Anders Langø, Alstahaug 10. Jan-Erik Arnøy, Rana 11. Ida Pinnerød, Bodø 12. Jann- Arne Løvdahl, Vefsn 13. Wenche Arntsen, Flakstad 14. Rune Edvardsen, Narvik 15. Grete Bang, Brønnøy 16. Jarl Håkon Olsen, Bodø, AUF 17. Hild Marit Olsen, Bodø 18. Arne H. Reiersen, Vestvågøy 19. Finn Obert Bentsen, Saltdal 4

5 Vara til landsmøtet: 20. Ida Lockert, Sortland 21. Kjell-Idar Juvik, Hemnes 22. Trude Hagland, Evenes 23. Martin Skjefstad, Vega 24. Wenche Solli, Vefsn 25. Helene Kaltenborn, Bodø, AUF 26. Ronny Sommerro, Nesna Økonomi Nordland Arbeiderparti har en solid økonomi. Årsresultatet for 2013 ble på kr Beløpet ble overført egenkapital. Egenkapitalen pr var kr Årsresultatet for 2014 legges fram i eget trykk. Innarbeides i endelig beretning. For ytterlig informasjon vises det til regnskap for 2013 og Nordland Arbeiderparti eier en leilighet, som brukes til pendlerbolig for fylkessekretær. Nordland Arbeiderparti har ikke fast ansatte medarbeidere, fylkessekretærene er tilsatt av Arbeiderpartiet sentralt. I forbindelse med tidsavgrensede prosjekt, som valgkamp, hender det at det ansettes medarbeidere midlertidig. Arbeidsforholdene termineres da når valgkampen er over. Nordland Arbeiderparti driver ikke med forurensende virksomhet. Faglig politisk samarbeid og nordnorsk samarbeid Styret har i perioden tatt initiativ til å vitalisere det nordnorske samarbeidet mellom fylkespartiene. I samarbeidet inngår partiledelsen/landsstyremedlemmene, de fremste fylkespolitikerne, sametingsrepresentanten og stortingspolitikerne. Fylkessekretærene deltar. Møtevirksomheten finner sted i forkant av Arbeiderpartiets landsstyremøter, det vil i praksis si to ganger i året. Sakene dreier seg ofte om koordinering i forhold til nordnorske interesser i saker til landsmøte, landsstyre og sentralstyre. Det faglig politiske samarbeidet i samarbeidskomiteen i Nordland omfatter de regionalt representerte forbund og sammenslutninger i LO på LO-Huset. Det vil si LO Stat, Fagforbundet, Handel og Kontor, Fellesforbundet og LOs distriktskontor. I tillegg har Industri Energe v/haugvik Industriarbeiderforening møtt fra og med høsten I dette samarbeidet inngår partiledelsen i Nordland Arbeiderparti, de fremste frikjøpte fylkespolitikerne, stortingsrepresentantene og fylkessekretærene. Sakene varierer etter behov, alt fra orienteringer av ulikt slag til valgkampkoordinering. Samarbeidskomiteen er en arena der deltakerne fra både politisk og faglig side kan ta opp aktuelle problemstillinger til drøfting. Samarbeidskomiteen er ikke en vedtaksfør komite, drøftingene som foregår preges av åpenhet og samarbeid knyttet til felles interesser av faglig politisk karakter. 5

6 Utvalg nedsatt av styret Fiskeriutvalget i Nordland Arbeiderparti Består av Lisbeth Berg-Hansen, leder (Bindal), Mikal Steffensen (Øksnes), Anne Mari Haugen (Bodø), Siv Dagny Aasvik (Hadsel) og Boy Asle Markussen (Vestvågøy). Fylkessekretærene er sekretærer for utvalget. Utvalget skal i første omgang utarbeide forslag til en fiskeriuttalelse til årsmøtet 2015 (styrebehandling 6. mars). Styret tar stilling til videre mandat i styremøtet 6. mars. Nordland Arbeiderpartis valgkampledelse og valgkamputvalg 1) Valgkampledelse: Fylkespartiets leder og nestleder, fylkessekretærene. 2) Valgkamputvalget: Arbeidsutvalget, de tre første kandidatene, fylkesrådene, gruppeleder fylket, stortingsrepresentantene, Rita Lekang (LO), en representant fra AUF og AUFs ungdomskandidat på fylkesvalglisten. 3) Mandat: Valgkamputvalget foretar overtar det organisatoriske og økonomiske ansvaret for valgkampen 2015 fram til den intensive valgkampen starter i august. Deretter vil valgkampledelsen overta. Valgkampledelsen og valgkamputvalget konferer med styret dersom det er økonomiske forhold eller andre vurderinger de mener bør foretas av styret. Stortingsvalget 2013 Nordland Arbeiderparti klarte å få inn fire av åtte distriktsmandat fra Nordland. Utjevningsmandatet (det 9. mandatet fra Nordland) gikk til Senterpartiet. De fire faste representantene fra Arbeiderpartiet i Nordland er: 1. Lisbeth Berg-Hansen 2. Eirik Sivertsen 3. Anna Ljunggren 4. Kjell-Idar Juvik I tillegg til disse har vararepresentantene Tone-Helen Toften og Tor Arne Bell Ljunggren møtt ved en del anledninger. Tone-Helen Toften møter i 2015 fast under Anna Ljunggrens permisjon fram til høsten Vedtatt listeforslag 2015 Fylkesvalglisten (vil bli avkortet til 51 kandidater pga endring i fylkestingets størrelse). 1. Tomas Norvoll, fylkesrådsleder, Bodø 2. Sonja Steen, fylkesordfører, Sortland 3. Bjørnar Skjæran, fylkesvaraordfører, Lurøy 4. Hild-Marit Olsen, Bodø 5. Knut Petter Torgersen, Vefsn 6. Trude Hagland, Evenes 6

7 7. Tom Vidar Karlsen, Fauske 8. Hanne Wika, Rana 9. Hans Ola Pedersen, Narvik 10. Anne-Lise Evjen Lillegård, Sørfold 11. Simon Johnsen, AUF, Vestvågøy 12. Grete Bang, Brønnøy 13. Per Christian Brennvik Jacobsen, Bodø 14. Siv Sara, Vestvågøy 15. Martin Skjefstad, Vega 16. Trud Berg, Bodø 17. Kjell Are Johansen, Andøy 18. Maria Turmo Hatten, Vefsn 19. Geir Tore Klæbo, Rana 20. Turid Ringstad, Vågan 21. Rolf B. Nilsen, Meløy 22. Sandra Tønne, Træna 23. Arne Reiersen, Vestvågøy 24. Anne Wiik, Gildeskål 25. Frank Karlsen, Alstahaug 26. Aina Instanes, Tjeldsund 27. Trond Andreassen, Saltdal 28. Linn Normann Godtfredsen, Fauske 29. Nicolai Szewczyk, Sømna 30. Maria Bostad Dahl, Narvik 31. Andreas Johnsen, Fauske 32. Siv Helen Sigerstad, Alstahaug 33. Edgar Henriksen, Vågan 34. Linda T. Moen, Beiarn 35. Truls Bang, Hemnes 36. Liv Lundal Skjønnås, Vågan 37. Ulf Ulriksen, Vefsn 38. Wenche Arntzen, Flakstad 39. Tor Arne Ankjell, Sørfold 40. Gro Sæten, Rana 41. Ståle Torsteinsen, Bodø 42. Sunniva Dahl, Bø 43. Svenn Morten Reiersen, Herøy 44. Anne Marit Olsen, Meløy 7

8 45. Hans Gunnar Hansen, Hadsel 46. Siw Østerdal,, Rana 47. Trond Viggo Nilssen, Lødingen 48. Emelie Johansen, Gildeskål 49. Eilif Benjaminsen, Bodø 50. Guri Bendiksen, Andøy 51. Bård Leirvik,, Dønna 52. Lisbeth Herring, Bodø 53. Tor Inge Lillestøl, Vega 54. Ragne Mohn Sneve, Narvik Forslag til Landsmøtet 2015 Vedtatt i representantskapet november 2014 Nordområdene er en nasjonal satsing, i en internasjonal kontekst med et generasjonsperspektiv For Arbeiderpartiet er nordområdene det viktigste strategiske satsingsområdet i utenrikspolitikken. Den overordnede målsettingen er å skape økt kunnskap, aktivitet og nærvær i nord og legge grunnlaget for en bærekraftig økonomisk og sosial utvikling. Gjennom en systematisk nordområdedialog i åtte år i regjering, oppnådde viktige resultater. Arbeiderpartiet har fortsatt ambisjoner for nordområdene, og vil videreutvikle poltikken for å møte morgendagens utfordringer. I nordområdene er den overordnede målsettingen å videreutviklefreden og stabiliteten i regionen, gjennom god forvaltning og styring. Nøkkelen for å lykkes med dette er fortsatt videreutvikling av det internasjonale samarbeidet. Det aller viktigste redskapet er et fortsatt dynamisk Arktisk råd. Klimaendringer, ny teknologi og økt etterspørsel etter de ressursene som finnes i nordområdene er sterke grunner til økt oppmerksomhet og økende aktiviteter i nord. Norge er en havnasjon, og havarealene er seks ganger større enn landarealene. Dette har vært grunnlaget for det meste av norsk økonomisk og politisk virksomhet gjennom tidene. Også i framtiden ligger de største mulighetene i havet. Norge skal ha et tydelig nærvær og tilstedeværelse i nordområdene. Norges rolle som sentral makt i nordområdene må derfor sikres i et geopolitisk perspektiv, der kunnskapsutvikling, folk til folk samarbeid, en bærekraftig klimapolitikk, bosetting og infrastruktur bidrar til nærvær og tilstedeværelse. Med utgangspunkt i nedenfor stående føringene ber landsmøtet om at det utarbeides en egen plattform for prioriteringene i videre utvikling av nordområdene: Miljø- og klimaendringer -Norge skal ha en ledende rolle innenfor forskning på miljø og klima i nord. Satsingen skal videreutvikles på basis av de miljøene som finnes. 8

9 -Utvikle strategier for å møte og tilpasse virksomhet i Arktis til konsekvensene av klimaendringene. -Klimaendringene vises tidlig og har stor effekt i nordområdene. Tiltak som begrenser de globale klimautslippene. -Verdens klimautfordringer vil kreve ny kunnskap om matproduksjon også innenfor marin sektor, og Norge skal utvikle e ledende posisjon innenfor marin sektor. 5 Økonomisk utvikling og samfunnsbygging -Videreutvikling av nordområdene skal være kunnskapsbasert. Utvikling av kunnskap om nordområdene, i nordområdene, skal prioriteres. -Utveksling av elever, studenter, lærere og forskere bidrar til kunnskapsutvikling i nord. Det må derfor være et mål å øke utvekslingen over landegrensene. -Utbygging av infrastruktur for transport, samferdsel og kommunikasjon må prioriteres. -Legge til rette for, og forvente, at norsk næringsliv over hele landet tar en aktiv og strategisk rolle i nordområdene. Styring, forvaltning og demokrati -Videreutvikling av Arktisk råd, barentssamarbeidet, nordkalottsamarbeidet og politisk kontakt som sikrer fred, stabilitet og samarbeid i regionen. -Utvikle mekanismer som sikrer deltakelse for urfolk, lokale og regionale myndigheter i hvordan nordområdene skal videreutvikles. -Utvikling av ny virksomhet i nord skal baseres på bærekraft. Det er behov for å utvikle modeller som ivaretar hensynet til lokale og regionale ringvirkninger, økologiske og sosiale konsekvenser av virksomheten. Varige og lønnsomme arbeidsplasser er den viktigste målbare effekten av en vellykket næringspolitikk. -Styrke mulighetene for kultursamarbeid i nordområdene, og derigjennom sikre mulighetene for lokalsamfunn til å håndtere økologiske, sosiale, økonomiske og kulturelle utfordringer framover. Særlig er folk til folk samarbeid over landegrensene viktig. Sjømatnæringen viktig vekstnæring for Norge Norsk sjømatnæring spiller en viktig rolle både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt som en viktig bidragsyter til verdens matforsyning. Hver eneste dag, året rundt blir det spist 14 millioner sjømatmåltid som kommer fra Norge. Nasjonalt er næringa viktig, både ved å bidra med eksportinntekter til landet, og til sysselsetting. Langs kysten er sjømatbedrifter hjørnestensbedrifter i mange små og store kystsamfunn. Stort vekstpotensial Norsk sjømatnæring har potensiale til å spille en enda viktigere rolle. Både som leverandør av sunn mat til verdens befolkning og til å skaffe landet større eksportinntekter, mere verdiskaping og flere arbeidsplasser. I stortingsmeldinga «Verdens fremste sjømatnasjon» som regjeringen Stoltenberg la fram våren 2013 anslås en seksdobling av omsetningen til 550 mrd i Skal sjømatnæringen gis mulighet til å realisere dette potensialet må det føres en aktiv næringspolitikk der man legger til rette for de næringer der Norge har spesielle fortrinn. Vi må bort fra H/FrPregjeringens næringsnøytralitet. For Arbeiderpartiet er distriktspolitikken en del av en aktiv næringspolitikk. Sjømatnæringen har store avstandsulemper. Samferdselsprosjekt 9

10 i distriktene må prioriteres slik at framkommeligheten bedres og transportkostnadene reduseres for sjømatnæringa. Marin ressursforvaltning Det må også føres en helhetlig politikk der man ivaretar hele verdikjeden, fra fjord til bord. Grunnmuren i en slik helhetlig politikk ligger i ressursforvaltningen. Norge er ved flere anledninger kåret til verdens beste innen marin ressursforvaltning. Det har vi blitt fordi vi har brukt store offentlige ressurser på marin forskning. Arbeiderpartiet vil øke den offentlige finansieringen av marin forskning. Vi vil også gjennom å dele denne kompetansen bidra til å øke den globale produksjonen av sjømat innenfor bærekraftige rammer. Utviklingssamarbeid innenfor fiskeri og havbruk bør være en sentral pilar norsk internasjonalt utviklingssamarbeid. Miljømessig bærekraft En forutsetning for å lykkes med visjonen om Norge som verdens fremste sjømatnasjon er å opprettholde rene, rike og produktive økosystemer hvor naturmangfoldet tas vare på. Fiskebestandene må forvaltes i evighetens perspektiv, slik at de kan gi stabil og høy fangst også til kommende generasjoner. Havbruksnæringen må forvaltes i samme evighetens perspektiv noe som betinger at en må få kontroll med lus og rømming. Økt verdiskaping Et annet viktig punkt i en helhetlig politikkutforming er at reguleringene av de enkelte fiskerier må hensynta landindustriens behov for råstoff. I dag er Norge en stor råstoffleverandør til industri i andre land. Ved en bedre samhandling mellom flåte- og industriledd har vi store muligheter til å øke verdiskapinga i Norge. Da er det avgjørende at myndighetene ikke bidrar til det stikk motsatte, slik H/FrP regjeringen gjør. I havbruksnæringa vil vi sette krav til de største aktørene om aktivitet. Vi mener det er rimelig at for å få båndlegge store fellesareal må man gi noe tilbake til lokalsamfunnene. Arbeiderpartiet bidro til at lokalsamfunnene får betalt for å stille areal til disposisjon ved at en andel av vederlaget fra nye konsesjoner tilfaller kommunene. Arbeidsplasser innen bearbeiding, bidrag til FOU, lærling- eller traineeplasser er også gode eksempler på positive ringvirkninger for lokalsamfunnene. Med H/FrP-regjeringens politikk risikerer vi at vi blir husmenn for utenlandske kapitalister. For Arbeiderpartiet er det viktig å arbeide for lokale, aktive eiere i havbruksnæringa. Ny marin vekst Potensiale for verdiskaping innen nye marine arter er stort. Vi har Europas største bestander av tare, og både innen marin bioteknologi, og marin bioprospektering har vi store naturgitte fortrinn. Arbeiderpartiet vil styrke kunnskapsgrunnlaget på strategisk viktige kunnskapsområder for å realisere den verdiskapingen. Målrette forskningsmidler og forbedre markedsadgangen Sjømatindustrien deltar hver eneste dag i en knalltøff internasjonal konkurranse. Skal de vinne den konkurransen må virkemidlene målrettes. Det betyr blant annet at forskningsmidler må prioriteres og målrettes mot markeds-, teknologi- og produktutvikling. Norge må også jobbe aktivt for en forbedret markedsadgang for norske sjømatprodukter, der reduksjon i tollsatser på bearbeidede produkter må prioriteres. 10

11 Marint kunnskapsløft Arbeiderpartiet vil arbeide for et marint kunnskapsløft. I tillegg til å øke den offentlige finansierte marine forskningen vil vi også styrke næringens forskningsfinansiering. Det er også avgjørende viktig for å nå målet om å bli verdens fremste sjømatnasjon at man lykkes i rekrutteringen. Vi vil derfor bidra til at marine temaer og sjømatnæringen blir mer synlige i skolen. I lag med næringa vil vi også arbeide med framskrivinger av kompetansebehov som kan bidra til bedre informerte utdanningsvalg. Sjømatnæringen har behov for kompetanse innen de fleste fagområder. Et løft for breddeidretten, fysisk aktivitet og bedre folkehelse Arbeiderpartiet ønsker å satse sterkere på breddeidrett og økt fysisk aktivitet. Statistikk viser at Norge er blant de desidert dårligste nasjonene i Europa hva angår fysisk aktivitet i befolkningen. Av tolv sammenlignbare europeiske nasjoner, ligger Norge tredje sist når det gjelder fysisk aktivitet målt i tidsbruk. Bare Belgia og Storbritannia ligger dårligere an enn oss. Å legge til rette for breddeidrett og fysisk aktivitet for alle har flere begrunnelser. Et mål må være å ta igjen det store etterslepet på idrettsanlegg som har økt de siste årene. I 2016 vil dette kunne beløpe seg til i underkant av 2,5 mrd kroner. Etterslepet vil i henhold til prognosene også øke de kommende årene, selv om idrettens andel av tippemidlene har økt og vil utgjøre 64 prosent fra Med en ekstra statlig bevilgning til idretts- og flerbruksanlegg vil mange gode tiltak over hele landet raskere få nødvendig finansiering, i tråd med lokale planer og behov. Samtidig vil vi kunne høste en viktig helsegevinst ved å legge til rette for at folk kan leve aktive liv. Et ekstra løft vil vi kunne gi flere anlegg og arenaer over hele landet, som igjen vil kunne bidra til større aktivitet i hele folket - ikke minst blant barn og unge. Det vil være et skikkelig håndslag for folkehelsa og for breddeaktivitet, og samtidig gi mulighet for talenter som vil satse på toppidrett. Arbeiderpartiet vil foreslå at det fra og med 2016 bevilges 0,5 mrd kr årlig til idretts-og flerbruksanlegg over hele landet og til styrking av breddeidrett generelt. Bevilgningen må komme i tillegg til ordinære spillemidler og kommunale tilskudd. Det er viktig at slike anlegg og arenaer blir bredt og allment tilgjengelig, også for uorganisert idrett og generell fysisk aktivitet. Uttalelser fra representantskapet mars 2014 Likestilling i revers 2014 ser ut til å bli det året vi må kjempe nye kamper for gamle likestillingssaker. Etter 100 dager i regjering begynner vi å se hva Høyre og Frps politikk betyr i praksis: Dyrere barnehageplasser færre barnehageplasser Avlyst to barnehageopptak i året Økning og utvidelse av kontantstøtte i stedet for satsing på barnehager 11

12 Kutter i pappapermisjonen Fastlegers reservasjon mot å hjelpe kvinner i en sårbar situasjon 30 % kvinner og 70 % menn i regjeringsapparatet I flere departement er kun menn representert i politisk ledelse Likestillingsministeren sier at hun er mot kvotering Sexkjøpsloven foreslås reversert Høyre og FrP- regjeringens politikk gir mindre likestilling og dårligere integrering, og fører til at det blir mindre lønnsomt å jobbe. Det er ikke bare en umoderne politikk, men en veksthemmende politikk. At flest mulig deltar i arbeidslivet er viktig ikke bare for Norges økonomi, men også for den enkeltes økonomi. Nettopp deltakelse i arbeidslivet er det som skaper likestilling mellom kjønnene og ikke minst gir kvinner økonomisk frihet til å bestemme over eget liv. Når regjeringen legger opp til at kvinner skal ta en større del av permisjonen og at flere skal være lengre hjemme med kontantstøtte, vil dette bidra til å forsterke lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. I tillegg til dyrere og færre barnehageplasser, innebærer dette en svekkelse av valgfriheten til familiene. -Vi vil jobbe for løsninger som gir kvinner reelle muligheter til å både kunne velge familie og jobb. -Vi vil sikre kvinner fortsatt reell rett til lik helsehjelp i hele landet, ved at fastleger ikke får reservasjonsrett. -Vi vil jobbe for at kvinner er bedre representert der beslutningene tas, ved å støtte flere kvinner til å ta gjenvalg til kommunestyrer og fylkesting og ved å jobbe for flere kvinnelige ordførerkandidater. For at vi skal oppnå likestilling, må regjeringen vise bevissthet og politisk handling. Nordland Arbeiderparti krever at Solbergregjeringa tar likestilling på alvor. Mødrehelse Mange steder i verden er det å føde noe av det farligste en gjør. Alt for mange mødre og nyfødte dør på grunn av mangel på helsetjenester og enkle, billige medisiner. Dette er en tragedie for familiene det gjelder, men også for verdenssamfunnet. Over seks millioner kvinner og barn vil dø de neste fem årene hvis de ikke får enkle og billige livreddende medisiner. Bare halvparten av kvinner i de fattigste landene føder på fødestue eller sykehus. Bare halvparten av disse fødestuene har sikker tilgang på medisin som forhindrer at kvinner blør i hjel i barsel. Derfor må Norge fortsette med arbeidet for å sikre barne- og mødrehelse. Over 200 millioner jenter og kvinner har i dag ikke tilgang på familieplanleggingsmetoder de selv ønsker. Bedre innkjøpsordninger, bedre tilgang, og forbedret informasjon til kvinnene, må være blant tiltakene. Prevensjon, eller å undervise i bruken av det, er tabu i mange av våre samarbeidsland. Men for Arbeiderpartiet er retten til informasjon om reproduksjon og prevensjon et viktig arbeidsområde. Prevensjon hindrer også spredningen av seksuelt overførbare sykdommer. Tilgang på prevensjon må til for at kvinner skal få bestemme over egen kropp og når de vil ha barn. Minst kvinner dør hvert år av abort-komplikasjoner. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det hvert år utføres 42 millioner aborter. Rundt halvparten av disse anses som utrygge fordi de er utført av personer som mangler nødvendig kompetanse til 12

13 å utføre inngrepet. De aller fleste utrygge aborter utføres i land i lav- og mellominntektsland. Paradoksalt nok er det landene med strengest abortlover, eller totalforbud mot abort, som har høyeste aborttall. Mens noen land har liberalisert abortloven, har andre land, som El Salvador og Nicaragua, innført totalforbud mot abort. Arbeiderpartiet mener at en viktig del av norsk utenrikspolitikk må være å ta lederskap i disse spørsmålene. Nordland Arbeiderparti krever at det internasjonale arbeidet for å sikre kvinners reproduktive helse og for å avkriminalisere abort intensiveres. Petroleumsnæringen må gi større ringvirkninger Havområdene utenfor Nordland er rike på petroleumsressurser. Nordland Arbeiderparti mener at utvinning av olje og gass i våre havområder må medføre sterke lokale ringvirkninger og ilandføring i Nordland. Med ringvirkninger menes arbeidsplasser, tilknyttet industrivirksomhet, etablering av servicenæringer samt teknologioverføring til andre bransjer. Mer utvinning skal gi større ringvirkninger. Regjeringen har skuffet både befolkning og næringsliv i Nord-Norge ved legge konsekvensutredning av Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2 på is. Dette medfører blant annet at kapasiteten i Sandnessjøen ikke blir utnyttet for fullt, og at arbeidstakere permitteres. Nordland Arbeiderparti mener tiden er inne for å iverksette en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, med sikte på petroleumsvirksomhet. Regjeringen truer verdiskapingen i nord Det framtidige arbeidslivet må basere seg på vekst i nord. Den demografiske utviklingen stiller nye krav til oss, og tilgjengelig arbeidskraft og kapital er ikke en selvfølge. For Nordlands er utnyttelse av naturressursene det viktigste grunnlaget for vekst og utvikling, både i næringslivet og i offentlig sektor. Et bærekraftig arbeidsliv betinger derfor både befolkningsgrunnlag for rekruttering til arbeidslivet, og at ny næringsutvikling ivaretar både vekst og miljøhensyn. Naturressursene tilhører fellesskapet, og Arbeiderpartiet mener de skal gi grunnlag for bærekraftige lokalsamfunn. Tilstedeværelse er en forutsetning for å få til bærekraftig utnyttelse av ressursene. For å imøtekommet målet om bærekraftige lokalsamfunn må det sikres lokale ringvirkninger når naturressursene tas i bruk. Dette gjelder energiproduksjon, petroleum, fiskeri, landbruk, skogbruk, reiseliv, mineral- og bergverk og andre næringer som kan være grunnlag for vekst i framtiden. I tillegg de øvrige politiske virkemidlene er næringspolitikken avgjørende. Solbergregjeringen har kuttet i de regionale utviklingsmidlene, og dermed redusert kommunenes, fylkeskommunenes og Innovasjon Norges muligheter til å drive aktiv lokal og regional næringsutvikling. Når virkemiddelapparatets økonomiske handlingsrom reduseres på denne måten blir også næringspolitikkens treffsikkerhet redusert. Den demografiske utviklingen har vist oss at befolkningens personlige valg med hensyn til flytting og utdanning er avgjørende for våre muligheter til å prioritere og utvikle arbeidslivet. Det politiske bidraget til vekst er derfor å legge til rette med forskning, 13

14 utdanningstilbud på videregående og høyere nivå, læreplasser, næringsutvikling, interessante arbeidsplasser og rett dimensjonert infrastruktur. I tillegg til en balansert utvikling av ressursbaserte næringer må infrastruktur som vei, havner, jernbane og telekommunikasjon dimensjoneres til å møte den forventede volumøkningen innenfor de ulike næringene og den demografiske utviklingen. Dette betinger at vi utvikler forståelse for den gjensidige avhengigheten mellom kommuner/regioner og by og land. I næringssvake regioner og kommuner vil næringslivets muligheter til innovasjon og entreprenørskap bli redusert på grunn av Solbergregjeringens politikk. Dette vil bidra til større forskjeller mellom kommuner og regioner, og det vil på sikt medføre at balansen i arbeidslivet forrykkes ytterlig. Et sterkt forsvar i nord Etter en grundig prosess vedtok Stortinget en helhetlig langtidsplan for forsvaret i Forsvarets tilstedeværelse i nord ble styrket, med Bodø som landets forsvars- og beredskapshovedstad, CRC Sørreisa og oppbygging i Indre Troms. Stortinget har vedtatt at Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat skal lokaliseres til Reitan utenfor Bodø. Etableringen må sees i sammenheng med etableringen av et luftoperasjonssenter samme sted, slik Stortinget også har vedtatt. Etablering av et robust luftmilitært fagmiljø ved Reitan med luftforsvarets staber, gir fremtidsrettede utviklingsmuligheter for evnen til å styrkeprodusere luftkapasiteter og lede luftoperasjoner i en fellesoperativ ramme. I dette ligger det at styrkeproduksjonsorganisasjonen i større grad kan bidra i en operativ rolle, og at løsningen gir synergi mellom Luftforsvarets ledelse og Forsvarets operative hovedkvarter. Dette ivaretar de hensyn og mål som ble trukket opp knyttet til lokalisering og organisering av ledelsesfunksjoner i St.prp. nr. 48 ( ), og er en naturlig oppfølging til flytting av generalinspektøren for Hæren til Troms og generalinspektøren for sjøforsvaret til Bergen. I Bodø finnes en vesentlig klynge av kompetansemiljøer knyttet til forsvar og beredskap. Dette er for eksempel 330-skvadronen, hovedredningssentralen, politimesteren m.fl. Videreutviklingen av forsvarets ledelseselementer ved FOH på Reitan vil bygge opp under Bodø som landets forsvars- og beredskapshovedstad. I Stortingets helhetlige vedtak inngår CRC Sørreisa som framtidig senter for daglig drift av Kontroll og varsling, med NAOC Reitan som backup-løsning, og motsatt Luftoperasjonssenteres (NAOC) på Reitan med CRC Sørreisa som backup-løsning ved eventuelt utfall. Det er viktig å presisere at i denne helheten inngår også QRA ved Evenes som framskutt base etter etableringen av basen på Ørlandet. Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske satsingsområde, med store ressurser. Norge må håndheve sin suverenitet tydelig. Forsvaret må derfor ha en sterk tilstedeværelse i regionen. Troms og Nordland Arbeiderparti er opptatt av at man følger opp Stortingets allerede vedtatte langtidsplan. Nordland og Troms Arbeiderparti krever at regjeringen følger opp helheten i Langtidsplanen for Forsvaret. Tilstedeværelsen i nord må ikke svekkes. Nordland og Troms Arbeiderparti krever at regjeringen gjennomfører flyttingen av Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat 14

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv Forslag til uttalelse nr. 1 En god

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer

... 10... 12... 14... 15... 18... 21... 23... 27... 30

... 10... 12... 14... 15... 18... 21... 23... 27... 30 ... 3... 5... 8... 10... 12... 14... 15... 18... 21... 23... 27... 30 2 Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil Norge mangle 11 000 lærerårsverk innen år 2020. En undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 18. 21. april 2013 Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke INNHOLD Troms, mulighetenes fylke Kapittel 1. Næringsutvikling 1.1 Sjømatfylket Troms 1.2 Landbasert matproduksjon 1.3 Mineralnæringen 1.4 Reiseliv 1.5 Energi og petroleum Kapittel 2. Samferdsel og infrastruktur

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Alternativt statsbudsjett 2015. Arbeiderpartiet.no

Alternativt statsbudsjett 2015. Arbeiderpartiet.no Alternativt statsbudsjett 2015 Arbeiderpartiet.no Innhold Innledning...3 De som skal bygge landet...8 Vekst i hele landet...12 Friskere folk et løft for folkehelsen...18 På vei mot lavutslippssamfunnet...24

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg...

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... 4 Forslag 2.2 Åpen linje mellom Mysen St. og Sarpsborg St....

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer