Å SØRGE FOR BEDRE ARBEIDSBETINGELSER I HELE LEVERANDØRKJEDEN LØNNER SEG FOR ALLE. Vet du hva slags forhold den produseres under?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å SØRGE FOR BEDRE ARBEIDSBETINGELSER I HELE LEVERANDØRKJEDEN LØNNER SEG FOR ALLE. Vet du hva slags forhold den produseres under?"

Transkript

1 ETISK HANDEL Kristin Vi er etablert for å gjøre det gjennomførbart for medlemmene å jobbe med etisk handel. Holter, IEH. Foto: Morten Brakestad BILAG NR 2 Å SØRGE FOR BEDRE ARBEIDSBETINGELSER I HELE LEVERANDØRKJEDEN LØNNER SEG FOR ALLE Foto: Aidan Dockery Hvor er det skoen trykker? VIETNAM KONKURRERER MED KINA om størst årlig økonomisk vekst. Skoproduksjon utgjør en av landets største industrier, og nesten alt eksporteres. Fabrikkarbeidernes kår varierer sterkt. Et vietnamesisk initiativ virker for å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene, men dette arbeidet må rotfestes også i vår del av verden om det skal monne. Side 9 11 Foto: Kristin Nevøy Gjedrem med NORSK økoklær DESIGNER små: Opptatt av stoffprodu sentene for de bak. Foto: kommer IPOD-EN fra DIN Vet du hva slags forhold Kina. den produseres under? KOMMUNE- NORGE jobber etisk. Stavanger er offentlig IEH-medlem. Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten Kontaktperson: Kristin Holter, telefon , e-post: INPRESS Foto: lys.no

2 IEHs etiske retningslinjer 1. Ingen skal tvinges til å arbeide. Tvangsarbeid skal ikke forekomme, og arbeiderne skal være fri til å avslutte et arbeidsforhold med rimelig oppsigelsestid. 2. Rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger. Arbeiderne skal ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å inngå kollektive tariffavtaler. Dersom disse rettighetene er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for alternative kanaler for kontakt mellom arbeidere og arbeidsgiver. 3. Ikke barnearbeid. Barn skal ikke gjøre arbeid som er helsefarlig eller hindrer deres utvikling og utdanning. Hvis barn allerede er ansatt under slike forhold, skal det arbeides for snarlig utfasing hvor barna gis mulighet til livsopphold og utdanning til de ikke lenger er i skolepliktig alder. 4. Ingen diskriminering. Alle arbeidstakere skal behandles likt, uavhengig av etnisk tilhørighet, religion, alder, funksjonshemning, kjønn, sivil status, seksuell orientering, HIV-status, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet. 5. Ingen brutal behandling. Fysisk mishandling, trusler om vold, seksuelt misbruk og andre ydmykelser skal ikke forekomme. 6. Sikre og hygieniske arbeidsforhold. Arbeiderne skal tilbys et sunt og sikkert arbeidsmiljø. 7. Lønn å leve av. Lønn til arbeiderne skal minst være i tråd med nasjonale lønnsbestemmelser. Alle arbeidere skal ha en lønn som dekker deres grunnleggende behov. 8. Rimelig arbeidstid. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover og internasjonale konvensjoner. Ved overtidsbruk skal det betales overtidstillegg. 9. Regulære ansettelser. Arbeidsgiveransvaret skal ikke omgås ved bruk av korttidsengasjementer eller annet. Alle arbeidere skal ha en skriftlig arbeidskontrakt. 10. Eiendomsrett, miljø og ressursbruk. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke skades av rovdrift eller forurensning. Landarealer eller andre naturressurser skal ikke tas i bruk uten forhandlinger med berørte grupper i lokalsamfunnet. Produksjonen skal være i overensstemmelse med nasjonal og internasjonal lovgivning og regulering med hensyn til miljø. Relevante forurensningstillatelser skal foreligge. Foto: HSH Er det størrelsen som teller? En rådende holdning i næringslivet er at små og mellomstore bedrifter (SMB) er for små til å ha en mulighet til å bidra til bedre arbeidsforhold hos sine produsenter. Mange mener bare de store multinasjonale selskapene har en påvirkningsmulighet i produserende land. I IEH opplever vi stadig at dette er feil: SMB-segmentet kan gjøre en forskjell. IEH ser viktigheten av disse bedriftenes internasjonale rolle. IEH tilbyr derfor opplæring og systemer for gjennomføring av etiske retningslinjer for handel som selv små bedrifter finner overkommelige. Blant Thomas Angell, styreleder i Initiativ for etisk handel (IEH) og bransjedirektør for seksjon for dagligvare og servicehandel i HSH. Myter om etisk handel IEHs medlemsbedrifter er SMB godt representert. Vår erfaring er at de kommer på banen og engasjerer seg i samfunnsansvar hvis opplæring, verktøy og anbefalte fremgangsmåter er lett tilgjengelige. For små og mellomstore bedrifter er handel og import viktig. Derfor er ansvar for arbeidsforhold på produksjonsstedet et viktig element i deres arbeid med samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR). For å klare dette på en god måte er det enkelte faktorer som må oppfylles, uavhengig av om foretaket er lite eller stort: Intern motivasjon for etisk handel må være til stede hos ledelse og ansatte. En langvarig relasjon til produksjonsbedriftene er et nødvendig utgangspunkt. Det er nødvendig å fokusere på forbedringer. Å samarbeide med andre bedrifter samt dele erfaringer er nødvendig. Å være liten kan derfor by på fordeler: SMB baserer seg vanligvis på et langvarig forhold til sine leverandører, og shopper ikke leverandører, slik... små bedrifter er best på samfunnsansvar? En undersøkelse gjennomført av organisasjonen Good Corporation viser at store selskaper har mye å lære av små bedrifters CSR-virksomhet. flere store selskaper kan. Fordi ressursene er begrenset, gjør små virksomheter grundig arbeid før de velger leverandør. Et langvarig forhold er det beste grunnlag for tillit mellom bedrift og leverandør. Hvis etiske krav tas hensyn til tidlig, vil behovet for oppfølgingskontroll reduseres. Små selskaper kan også lettere skape tillit mellom seg og leverandøren: Deres overkommelige størrelse gir godt grunnlag for kommunikasjon og forståelse. Små bedrifter er mer fleksible, og tiden som brukes på å sette ordrer kan lettere reduseres. Slik skapes mer tid til produksjon og mindre behov for overtidsbruk hos produsent. I SMB har de også den fordelen at samarbeid på tvers av avdelinger går lett og uten byråkrati. Slik kan ansvar for arbeidsforhold i leverandørkjeden hva vi kaller etisk handel integreres i ordinære forretningsoperasjoner. Bilaget du har foran deg er nummer to i en serie som setter søkelys på arbeidsforhold hos våre samarbeidspartnere. Last ned bilag nummer en på 2 Vi kan ikke forlange norske standarder i land med helt andre levestandarder x enn oss. Etisk handel betyr ikke at norske regler eller lønnsbestemmelser skal innføres i utviklingsland. Kravene som stilles baseres på internasjonale standarder som også produksjonslandene har sagt seg enige i, blant annet gjennom FN-organet ILO. Mange viktige produsentland har en nasjonal lovgivning som er betydelig strengere enn dette. MYTER Bedrifter som har dårlige arbeidsforhold i leverandørkjeden sin, bør boikottes. Hvis det ikke er snakk om tvangsarbeid, er det slik at arbeiderne går på jobb fordi alternativet er verre. Boikott kan i verste fall resultere i arbeidsledighet og ytterligere fattigdom for arbeiderne. Hvis dårlige forhold avdekkes, hjelpes ikke arbeiderne av å miste jobben, men av å få det bedre på jobb. Et bilag fra Intelligent kommunikasjon siden Kristin Holter svarer på spørsmål om innholdet, telefon , e-post: 2 InPress, etablert av Conny Unéus 1984, er et avisforetak som produserer bilag i rikspressen. Prosjektleder: Jarle Steen. Tekstansvarlig: Siv Loraine Seljevold/Nucleus. Grafisk form: Lorens Palmgren Repro: InPress. Trykk: Schibstedt Trykk. For informasjon om annonsebilag, kontakt Jarle Steen,

3 3

4 To om IEH Foto: LO Terje Kalheim, informasjonsrådgiver i internasjonal avdeling hos IEH-medlem LO Arbeidslivet er globalisert, og store deler av norsk næringsliv er engasjert utenfor Norges grenser. LO var med på å starte IEH høsten Som fagorganisasjon ønsker vi å opplyse norske bedrifter at det er viktig med et arbeidsliv med gode arbeidsvilkår, hvor arbeidstakeres rettigheter blir respektert. Det er derfor gledelig at flere og flere bedrifter ser seg tjent med å melde seg inn i IEH. Medlemskap i IEH forplikter bedriftene til å jobbe med disse utfordringene. Det er LO veldig fornøyd med. Tekst: Anne Rui Annabelle Ingeborg Lefébure, miljø- og samfunnsansvarlig hos IEH-medlem Varner- Gruppen Vi ønsker at alle klærne vi selger produseres under forsvarlige forhold, derfor er vi medlem av IEH. Min jobb er å koordinere vårt arbeid med samfunnsansvar på tvers av kleskjedene: Oppfølging av våre leverandører er et av våre prioriteringsområder. Her fungerer IEH som et støtteapparat for oss der vi kan få kunnskap og veiledning om hvordan vi skal gå frem overfor våre leverandører og samarbeidspartnere. Siden vi ble medlem i 2003 har vi deltatt på IEHs kurs, vi har fått mange gode råd og vi har fått bistand til opplæring internt. Tekst: Anne Rui Foto: Varner-Gruppen Da Lille Ba i våres ble hedret med designprisen Made in Norway, var noe av begrunnelsen at Kolleksjonen er produsert med omtanke for samfunn og miljø. IEHs kurs Ny kunnskap for ny start Mitt firma består foreløpig kun av 1,5 ansatte, men vi har store ambisjoner. Vi vil lage en egen Codes of conduct fra begynnelsen. Gjennom Lille Ba har Sivertsen realisert drømmen: Å designe, produsere og få solgt sitt eget sengetøy, under- og nattøy for prematurbarn og barn opptil åtte år. Slagordet er Nye økofibre som tar vare på ny hud, og materialene er blandinger av bomull, bambus og soya. Alle materialene jeg bruker skal være frie for bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel og har en rekke gode egenskaper som klær. Men det er ikke så enkelt å finne de rette produsentene, forteller Sivertsen. I tillegg setter nemlig Sivertsen krav til forholdene produsentene i leverandørkjeden hennes arbeider under. Derfor tok hun kontakt med IEH og flere andre instanser og organisasjoner for hjelp til å finne frem i jungelen av produsenter. Den beste hjelpen fikk jeg hos IEH; mange av de andre så ikke viktigheten av dette eller bidro kun med informasjon innen sitt felt uten at det hadde noe med underleverandører å gjøre, sier den Stavanger-baserte designeren. Foto: Kristin Nevøy Gjedrem Kurs i etisk handel Tilgang til IEHs globale nettverk og forbedringsressurser i produsentland Verktøy og metodikk Land- og bransjekunnskap Hjelp til intern forankring av etisk handel Rådgivning i enkeltsaker Møteplass for erfaringsutveksling mellom medlemmene Medlemssider på web (www.etiskhandel.no) Alle trenger kursing Hun mener alle bedrifter som er involvert i import, uansett størrelse, trenger opplæring i hvordan en skal forholde seg til leverandørene og ikke minst hvordan dette arbeidet kan gjøres enklest mulig. Selv meldte hun seg på IEHs kurs for medlemmer, Utvikling og implementering av etisk handelsstrategi. På kurset fikk hun bekreftet en del av det hun allerede trodde, men har fått vite mye mer om hvordan hun skal videreføre og forenkle søket etter flere samarbeidspartnere. Jeg har fått en mye større klarhet på området og flere kilder i detektivarbeidet. Det mest geniale er permen vi fikk med all relevant informasjon samlet på ett sted. Nå blir arbeidet mye enklere fremover, sier hun, og forteller at hun har slitt med å oversette skjemaer og andre dokumenter til engelsk på egenhånd. Nå har hun alt korrekt og profesjonelt i permen. Siv L. Seljevold 4 Foto: Dag A. Ivarsøy Silje Sivertsen er overbevist: Hadde hun hatt informasjonspermen hun fikk på IEHs kurs i sommer før hun dro til Sør-Korea for å finne sin leverandør, ville denne prosessen ha vært langt mindre krevende.

5 Farmer s Coffee garantert god handel mellom Nord og Sør. FARMER S COFFEE er en kvalitetskaffe basert på 100 % Arabica bønner. Høytvoksende vasket kaffe fra Sentral- og Syd-Amerika. En kaffe med god fylde og en fi n syrlighet. Max Havelaar Norge er en merkeordning for en garantert god handel mellom Nord og Sør. FARMER S COFFEE bærer Max Havelaar Norges garantimerke, som innebærer at fattige småprodusenter får en garantert minstepris for sine produkter derfor koster den noe mer. JOH. JOHANNSON - kjent for god kaffe siden 1866 FARMER S COFFEE er blitt solgt i alle Ultra-, Centra-, Meny-, Spar-, Kiwi- og Joker butikker siden Frieles kaffehandel I mer enn 200 år har Kaffehuset Friele produsert kaffe basert på de beste råvarer som kan fremskaffes. Vårt fremste mål er å være en lønnsom bedrift som produserer Norges beste kaffe, samt å være en trygg og god arbeidsplass for våre ansatte. Vi er også opptatt av at vår bedrift kan tilføre samfunnet noe som helhet. Det betyr at vår virksomhet skal ta hensyn til økonomiske, miljømessige og sosiale forhold, og søke å påvirke disse til det bedre. Vi påvirker våre leverandører til å følge internasjonalt anerkjente menneskelige og faglige rettigheter. Dette gjør vi i tett samarbeid med internasjonale, ideelle sertifiseringsorganisasjoner. For mer info, se I 2003 åpnet Friele Educational and Cultural Center på kaffefarmen Lambari i Pocos de Caldas i staten Minas Gerais i Brasil. Senteret er bygget i tilknytning til skolen i Pocos de Caldas, og gir barn og ungdom et samlingssted for lek, spill, kulturelle aktiviteter og undervisning. Foruten bygningen har Friele donert PCer, slik at ungdommene lærer å bruke datamaskiner og får tilgang til Internett. Senteret på Lambari-farmen er bygget i samarbeid med Utz Certified og farmens eier. 5

6 En om IEH Steinar J. Olsen, gründer og daglig leder hos IEH-medlem Stormberg Group AS Stormberg har helt siden oppstarten i 1998 vært opptatt av å forbedre produksjonsforholdene på de fabrikkene vi bruker, og vi ble som første tekstil- og sportsvaremerke medlem i IEH i IEH har gitt oss mange tips og råd, og er gode støttespillere i vårt samarbeid med fabrikkene våre. De har blant annet hjulpet oss med å utarbeide leverandørprofiler som hjelper oss med å kartlegge forbedringsområdene til den enkelte fabrikk. Stormberg, LO og IEH har også et samarbeidsprosjekt hvor vi gjør eksterne inspeksjoner av fabrikkene. Dette avdekker forbedringsområder og er veldig nyttig for oss. Mange blir lurt Tekst: Anne Rui Opptil 60 prosent av kinesiske leverandører villeder bevisst sine vestlige kunder ved inspeksjon av arbeidsforhold, skriver avisen The Times. I Kina har det vokst frem en egen softwareindustri med tilhørende kurs, som sørger for at leverandørene kan holde seg med overbevisende, falske papirer om ansatte og arbeid. Samtidig har firmaer som er spesialiserte på inspeksjoner blitt, milliardbusiness. De siste årene har den vokst med 50 prosent årlig og anslås å omsette for 50 milliarder dollar. Foto: Stormberg Group AS Illustrasjonsfoto: Emanuel Eriksson Foto: Morten Brakestad Ipod-en i søkelyset. Cecilia Pando (f.v.), Kristine Ystmark og Johanne Thompson er villige til å betale mer for mp3-spilleren sin dersom de vet at den er produsert av arbeidere med gode betingelser. Kult med ipod? Slavekontrakter bak fancy fasade ipods fasade skjulte en historie med slette vilkår, oppdaget britiske medier i fjor. Norske ungdommer oppfordrer elektronikkbransjen her hjemme til å ta ansvar. Venninnene Cecilia Pando, Johanne Thompson og Kristine Ystmark mener det burde vært mer fokus på hvordan elektroniske produkter lages både blant butikker og forbrukere. Johanne og de andre elevene i klassen hennes fikk i oppdrag å skrive om Kina for kort tid siden. Tema fikk de velge selv. Johanne ville undersøke arbeidsforholdene i landet, og valgte å skrive om fabrikkene der ipod produseres. Hun kom raskt over informasjon om at arbeiderne hadde svært dårlige vilkår. Jeg ble sjokkert da jeg fikk vite at arbeiderne som produserer ipod-en, nærmest var ansatt på slavekontrakter, sier Johanne. Kritikkverdige forhold I fjor skrev den britiske avisen Mail on Sunday om forholdene ved en av fabrikkene som produserer verdens mest populære mp3- spiller, på lisens fra Apple. Avisen fortalte om svært lave lønninger og 15-timers skift. De ansatte ved fabrikken bodde på enorme sovesaler med 100 andre arbeidere. Mange av dem var kvinner og ungdom i 16-årsalderen. Når jeg hører sånt, får jeg meg en skikkelig vekker, sier Cecilia. Hun mener norske butikker som selger elektronikkprodukter laget på den andre siden av kloden, burde følge nøye med på hvordan produktene de selger, er laget. Jentene er sikre på at det ikke bare er ipod som har en trist bakside. Dersom jeg vet at butikken jeg er innom for å handle kamera eller ny lader, kan fortelle meg at de holder øye med leverandørene og bryr seg om arbeiderne, vil det garantert få meg til å handle der fremfor et annet sted, legger Kristine til. Venninnene er ikke i tvil om at de som unge forbrukere med appetitt for alt som er nytt av elektroniske duppeditter, kan gjøre mer for å påvirke. Vi kan snakke mer om dette blant vennene våre. Dessuten kan vi stille krav til de kjente merkevarene, for eksempel gjennom butikkene vi handler i, sier de. Jorunn Nilsen 6

7 VERDIFULLE SAMARBEID Varner-Gruppen ser stadige forbedringer av produksjonsforholdene hos sine leverandører. Vi forsøker å oppmuntre til dialog fremfor å true med utestengelse overfor våre leverandører, og vi ser at vår samarbeidslinje gir klare resultater, sier miljø- og samfunnsansvarlig i Varner- Gruppen, Annabelle Ingeborg Lefébure. Varner-Gruppen er Norges største aktør innen klær, med ti forskjellige kjedekonsepter. Vi driver hovedsakelig tekstilhandel med Kina og Tyrkia, men har leverandører i nærmere 30 land i Asia og Europa. Vi startet arbeidet med å sentralisere og strukturere vårt etiske arbeid i 2002, men dette temaet har alltid vært viktig for oss. Det ligger i Varner-Gruppens bedriftsfilosofi å bry seg om mennesker, sier Lefébure. Vi ønsker å ha en ærlig og konstruktiv dialog med alle våre produsenter slik at vi sammen kan jobbe for å skape gode arbeidsvilkår for de ansatte på fabrikkene. Samarbeid innebærer gjensidige forpliktelser. Sier vi opp kontrakten med leverandørene ved brudd på våre retningslinjer, mister vi samtidig vår mulighet til å påvirke forholdene, mener Lefébure. Det er evnen og lysten til å forbedre seg som teller. Det er viktig for Varner-Gruppen å få samarbeidspartnerne til å innse at fokus på gode arbeidsforhold er verdifullt også for dem selv. Det er et langt lerret å bleke. Det er derfor avgjørende å utvikle og styrke vårt leverandørsamarbeid for å skape positive forandringer i verdikjeden vår, konstaterer Varner-Gruppens miljø- og samfunnsansvarlig. I samarbeid med IEH har Varner-Gruppen utarbeidet et sett med etiske retningslinjer som må godkjennes av alle leverandører. Oppfølging og fabrikkontroller foretar klesaktøren gjennom et internasjonalt inspeksjonsfirma med lokale kontrollører. Varner-Gruppen legger vekt på langsiktighet og nærhet i sine leverandørrelasjoner. God kommunikasjon er helt vesentlig. Annabelle Ingeborg Lefébure Miljø- og samfunnsansvarlig Varner-Gruppen Goboken Go boken støtter barnets utvikling gjennom alderstilpassede bøker og veiledning til foreldrene fra fødsel til skolestart. Maldivene eksperten Foruten Maldivene skreddersyr vi din drømmereise til: Mauritius, Seychellene, Sri Lanka, Dubai, Oman, Qatar, Sør-Afrika, Namibia, Kenya og Zanzibar Pakkepris Maldivene Meeru 4* 7 netter inkl. alle måltider, fly t/r Oslo, fra kr pr. pers. Eneste IEH -turoperatør i Norge! Medlem av Initiativ for Etisk Handel. Se mer på Kontakt oss for forslag på eller på Tlf: EldArt Lave priser, men ikke for enhver pris Stormberg var den første sports- og tekstilmerkevare som ble medlem av Initiativ for Etisk Handel. Vi har vært medlem siden Som eneste norske sports- og tekstilmerkevare, har vi offentliggjort fabrikklisten over alle selskapets produsenter i Kina. For mer info: 1% av omsetningen i Stormberg brukes til å gjøre verden litt bedre. 7

8 Initierte historisk avtale BAMAs engasjement og rådgiving bidro til en historisk avtale mellom DOLE og fagforeningen i Costa Rica. Som relativt stor kjøper med et langsiktig perspektiv, kan vi bidra til at krevende og tidskrevende viktige prosesser kommer i gang lokalt, sier Øyvind Briså, konserndirektør i BAMA. BAMA eier ingen egne banan- og landbruksplantasjer, men kjøper fra en rekke leverandører i Latin- Amerika. Siden 1992 har BAMA importert bananer fra Dole i Costa Rica. Men samarbeidet mellom Dole og bananarbeidernes fagforeningsammenslutning, Cosiba, har vært belastet. På oppfordring fra begge parter har BAMA vært rådgiver og relasjonsbygger siden Det har vært en 100-årig lang historie med konflikt, forteller Briså. I mars i år inngikk bananarbeiderne og Dole en rammeavtale. Avtalen betegnes som historisk, og regnes som et viktig skritt framover i forhold til de krav BAMA stiller til sine leverandører. Sosial dialog i Oslo Avtalen ble fremforhandlet med BAMA som bidragsyter og relasjonsbygger. I september i år møttes representanter fra Dole og Cosiba i Oslo. HSH og LO inviterte på initiativ fra BAMA partene til en konferanse med temaet sosial dialog i bananproduksjonen. Dette er en prosess som vil pågå over tid, og konferansen er et skritt videre, understreker Briså. Vår rolle er å bidra aktivt til økt samarbeid mellom de lokale fagforeningene og leverandørene, og om mulig også myndighetene. Vi ønsker å bidra til at det bygges tillitt mellom våre leverandører og de lokale fagforeninger der de finnes. Sosial dialog: Et viktig tema for konstruktivt samarbeid for deltakerne på Osloseminaret i regi av BAMA, HSH og LO. Fra venstre bak: Øyvind Briså BAMA, Ivar Jørgensen HSH, Kim Nordlie HSH, Danilo Román Dole, Roger Barrantes CosibaCR, Renè Garcia CosibaCR. Foran fra v: Jorge Viques Dole, Patricia Bresciani Dole, Ellen Stensrud LO, Selfa Sandoval Cosiba, Gilbert Bermudez Cosiba. Lokalt tilstede: Magne Svarbekk, CSR-direktør i BAMA. Lokal tilstedeværelse Arbeidsmåten er krevende og det er nødvendig med aktivt engasjement, lokal tilstedeværelse og forankring. Magne Svartbekk, direktør for samfunnsansvar, følger aktivt opp ute og bistår gjerne til forbedring av forholdet mellom leverandør og arbeidere og fagforening, forteller Briså. BAMA har vært medlem av IEH siden Du kan lese mer om BAMAs samfunnsansvar på of Conduct. Denne bygger på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og barnearbeid, ILOs konvensjon om arbeidsforhold, i tillegg til lokal og nasjonal lovgivning. I dialog med bl.a. IEH jobbes det nå med en handlingsplan for hvordan implementere denne, og hvordan man skal følge opp punktene og avdekke eventuelle brudd. Viking fottøy får i dag produktene sine fra Vietnam og Kina, samt fortsatt noe fra Øst Europa, nærmere bestemt Slovakia og Romania. Norrøna tenker miljø Norrøna satser på miljøvennlige produkter. I sommerkolleksjonen 2008 vil alle Norrøna bomullsprodukter være økologisk produsert, og flere produkter er under utvikling. Norrøna har jobbet lenge med å utvikle miljøvennlige produkter. Vi skal være så miljøvennlige som mulig, sier Jørgen Jørgensen, administrerende direktør i Norrøna. VIKING FOTTØY HAR LANG HISTORIE MED ETISK HANDEL Etisk handel er et begrep som det har blitt økende fokus på de seneste årene. For Viking Fottøy har etikk og gode arbeidsforhold alltid vært sentralt. -Allerede i 1972 bygde Viking sin egen fabrikk i Penang, Malaysia, med over 1000 ansatte. At de også skulle ha rettferdige arbeidsforhold var for Viking like aktuelt da, for nesten 40 år siden, som det er for oss nå. Vi eier ikke fabrikken lenger, men kjøper fortsatt noen produkter derfra, sier Alf Morten Bakken i Viking fottøy. Viking har retningslinjer for hvordan de vil at arbeidsforholdene skal være hos sine leverandører. Disse har nå blitt systematisert i Vikings Code -Etter mange år med produksjon i utlandet har vi opparbeidet oss mye erfaring og kunnskap i hvordan utvikle og drive handel i land med ulik kultur fra vår egen. At vi nå gjennom vårt medlemskap i IEH kan dele erfaringer og diskutere utfordringer med andre bedrifter er inspirerende, meddeler han. Viking besøker selv fabrikkene 3-4 ganger årlig, og som medlem av IEH har de nå tilgang til et enda mer utfyllende kontrollapparat, med oppfølging av produksjonsstedene og kontakt med lokale organisasjoner m.m. -IEH er en unik ressursbase for oss, og vi mener det er naturlig og viktig for en moderne bedrift som Viking å være med i en slik organisasjon. Det er mange utfordringer knyttet til arbeidet med etisk handel, men vi vet at dette gagner alle parter, og legger et solid fundament for en god og langsiktig handel, avslutter Bakken. Økologisk bomull Norrøna er en av Norges største leverandører innen turklær og turutstyr. Nye produkter utvikles stadig. Siste skudd på stammen er en bomullskolleksjon produsert av økologisk bomull. Vanlig bomull består av ca 75% bomull og 25% sprøytemidler. Økologisk bomull er 100% bomull, og laget uten bruk av sprøytemidler. Økologisk bomull er derfor bedre både for arbeiderne og miljøet, forklarer Jørgensen. Produkter fra resirkulerte flasker Norrøna utvikler også andre miljøvennlige produkter. I høst lanserte de fleeceproduktet Narvik, produsert av 50% resirkulert polyesterfiber fra flasker. I kommende kolleksjoner vil Norrøna lansere flere produkter av resirkulerbart materiale. Vil du vite mer? Kontakt Norrøna på telefon Miljøvennlig fra Norrøna: Mellomvekts fl eece hettejakke fra livsstilskolleksjonen /29. Vi holder på å utvikle skalljakker og dunjakker laget av resirkulert polyester. I februar kommer flere fleece produkter laget av 100 % resirkulert polyester, sier Jørgensen. Null utslipp Norrøna har vedtatt en miljøstrategi hvor de har definert forbedringsområder, og jobber kontinuerlig for å bli en mer miljøvennlig bedrift. Vårt langsiktige mål er å bli en nullutslipps-bedrift, avslutter Jørgensen. 8

9 Lovpålagt minimumslønn i Vietnam er dong, tilsvarende ca. 154 kroner. På denne fabrikken er det kun begynnerlønnen i opplæringsperioden, og alle tjener mer etter den. Foto: Aidan Dockery Fabrikkbesøk i Vietnam: Bedre skodd Om ledelsen bevisstgjøres på hvor skoen trykker, er det fullt mulig å bedre arbeidernes kår og tilfredshet på Vietnams mange skofabrikker. Siv L. Seljevold Flittige hender pensler den ene sålekomponenten med lim og legger en ny på toppen. Det bankes, kuttes, sys og svettes. Smale fingre legger på sjablonger, maler med gult og fjerner sjablongen. Der er varemerket forbrukeren alltid vil titte ned på når den ferdige skoen tas på. Her gjøres alt for hånd. En million par damesko finner veien herfra hvert år. Gjennom ytterligere effektivisering og flere ansatte har ledelsen planer om å produsere 1,5 millioner par sko neste år. Nei, jeg vet ikke hvor skoene tar veien. Men de må selge godt ettersom det er så mye jobb her for oss! utbryter Nguyen Thi Hein (25). Hun er en av de 400 ansatte i syseksjonen ved fabrikken Ngoc Ha Shoes Joint Stock Company i Hanoi. Bedre forhold på landet Fra oppstart i 1991 og frem til 2004 lå fabrikken i selve byen. Som en følge av myndighetenes nye policy om privatisering av fabrikker og at de av miljøhensyn skulle flyttes ut av bykjernene, ligger den nå i utkanten av Hanoi. Uteområdet som møter oss innenfor porten, er behagelig, ryddig og beplantet en slående kontrast til den evige, svette tutingen vi kom fra inne i byens gater. Vi gikk fra 600 ansatte til dagens 1300, og fra 9000 kvadratmeter til kvadratmeter. Vi har bygget sovesaler, som vi ikke hadde tidligere, og en stor sal som brukes til opplæring og kantine ved behov, sier Do Dinh Vinh, viseadministrerende direktør for bedriften. Han ser at de som ble ansatt etter at den nye fabrikken kom til, forblir i jobben sin. Tidligere hadde vi en gjennomtrekk på linje med gjennomsnittlige skofabrikker, og den er mye høyere. Så godt som alle som startet her i 2004, er her fortsatt, forteller han. Hein fra Hanois naboprovins Hung Yen, er en av dem. Fra før hadde hun fire års erfaring fra en annen fabrikk. Stillingen ved Ngoc Ha Shoes er hun mye mer for nøyd med. Jeg bestemte meg for å skifte arbeidssted da jeg så jobbannonsen deres i avisen. Foto: Aidan Dockery Viseadministrerende direktør Do Dinh Vinh forteller at gjennomtrekken av arbeidere nærmest har stanset opp. Der formidlet de arbeidstagernes rettigheter, som var mye bedre enn jeg var vant til. Her får jeg årlig 12 dagers ferie mot ingen der jeg var. Jeg hadde heller ikke rett på sykepenger før nå. Dessuten kan jeg velge en del av overtiden jeg jobber, og arbeidstiden Forts. neste side»» 9

10 Forts. fra forrige side er regulert, så de passer på at jeg ikke drar hjem senere enn kl På den andre fabrikken måtte hun gjerne jobbe til kl i høysesongen, forteller Hein, som har en to år gammel sønn som venter hjemme hos svigerforeldrene. VBLIs forbedringsprogram Denne fabrikken er nemlig blant de som har gått gjennom et program for forbedring av arbeidsforhold innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), i regi av Vietnam Business Link Initiative (VBLI), en av IEHs lokale samarbeidsorganisasjoner. VBLI tok initiativet for å bevisstgjøre linjelederne ved fabrikken. Initiativet for opplæring av ledelsen kom fra Ngoc Ha Shoes selv, etter at de ble kjent med VBLIs arbeid. På veggen er det slått opp plakater som minner arbeiderne på at sikkerheten må stå i høysetet. Ledelsen har endret sitt syn og ser nå at investering i bedre utstyr og i renere, mer ryddige omgivelser er lønnsomt. Vi ble mer bevisste på at dette skaper en vinn-vinn-situasjon. Vi tjener på å ha mer fornøyde arbeidere som forblir her. Da slipper vi å måtte lære opp nye hele tiden, og produktiviteten øker. Vi har lært oss å organisere produksjonen på en mer rasjonell og effektiv måte. Dessuten gir det god PR å gi arbeiderne bedre betingelser, sier viseadministrerende direktør, som arbeider i et land der bedrifter får en utmerkelse fra myndighetene for å følge landets arbeidsmiljølov. Han er klar over at det er utenlandske kunder som skal tilfredsstilles. Jeg har vært i bransjen i 40 år. Før var det kun snakk om pris og design. Nå teller også arbeids- og miljømessige faktorer for fabrikkenes kunder. Vi ser verdien av å ha en viss standard, sier han. Gravid i ammoniakkstank Ngoc Ha Shoes tilbyr på mange måter mer og bedre betingelser enn loven sier og VBLI anbefaler. Likevel er det rom for ytterligere forbedringer. I den ene fabrikkhallen slår stanken av lim mot oss til tross for vifter på full guffe Foto: Aidan Dockery og vidåpne vinduer. Latekslim, får vi vite. Det er antagelig den stabiliserende ammoniakken vi lukter. Beholderne skulle nok ikke ha stått åpne. Kun en av de unge kvinnene bruker munnbind. Hun er liten og vever og gravid i syvende måned. Jeg liker ikke lukten, sier 21 år gamle Nguyen Thi Tam. Når vi spør hvordan hun trives, svarer hun at dette er passende arbeid for meg. Tam har jobbet her litt over ett år, er gift og bor en mil unna sammen med foreldrene sine. Etter fødselen betaler staten fødselspermisjon i fire måneder. Doblet lønn En normal arbeidsdag varer ni timer. En time er da satt av til lunsj. Alle får 4000 dong (ca. 1,50 kroner) per dag som kan brukes til å kjøpe mat i fabrikkens kantine. Fra mars til august er det høysesong og 11 timers dager. Søndag er eneste fridag hele året. Lønnssatsene er slått opp på veggen inne i fabrikkhallene. Her kan alle se hva de får for overtid og for ulike grader av produktivitet. Hein, som har opparbeidet seg effektive rutiner, tjener (ca. 513 kroner) dong i måneden, mot dong på sin forrige arbeidsplass. Nå har jeg kjøpt meg scooter og slipper å sykle. Men det viktigste er at jeg nå har råd til å kjøpe melk av høyere kvalitet til barnet mitt og at jeg kan ta henne med på morsomme aktiviteter, smiler den unge fabrikkarbeideren. Nguyen Thi Hein har fått mer ordnede forhold og mer å rutte med etter at hun skiftet arbeidssted og begynte ved denne fabrikken. Foto: Aidan Dockery Ngoc Ha Shoes-fabrikken er ganske nylig bygget. HMS-forholdene for de 1300 arbeiderne har blitt mye be Foto: Aidan Dockery Vesten drive Vietnams kommuniststyre fant på tallet ut at privatisering ville sørge for høyere effektivitet og åpnet markedet. Da ble også regulering av arbeidsforholdene viktigere. 10 Vu Thi Thu Hang arbeider hardt for å bevisstgjøre landets fabrikk - eiere på HMS-siden. Vietnam Business Link International (VBLI), sorterer under Vietnam Chamber of Commerce and Industry, og er landets svar på norske IEH. Totalt 30 internasjonale og vietnamesiske bedrifter og organisasjoner deltar. UK Government s Department for International Development og flere av de store merkevarene innen sportstøy, som Adidas, Nike og Lacoste, er sponsorer. I tillegg støttes vi av IEH og flere andre rådgivere innen HMS og etisk handel, forteller Vu Thi Thu Hang, Programme Director Assistant i VBLI. VBLI ble startet i 1999 for å bedre arbeidsforholdene i skoindustrien. I fjor beveget de seg også inn i klesindustrien. Ukjente konsepter Det er ikke gitt at vietnamesisk fabrikkledelse kjenner til eller bryr seg om arbeidsmiljøloven. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og Corporate Social Responsibility (CSR), er fortsatt ukjente konsepter i deler av forretningslivet. Derfor tilbyr VBLI-

11 To om IEH Henrikke Aunaas, produktutvikler hos IEH-medlem Viking Fottøy: IEH var et helt naturlig valg for oss da vi ønsket å systematisere arbeidet rundt produksjonsforholdene ved våre fabrikker i Kina og Vietnam. Gjennom IEH har vi deltatt på kurs og vi har jevnlige møter. Det gjør arbeidet mye enklere. Vi har også samarbeidet om en handlingsplan for hvordan vi kan følge opp retningslinjene i vårt arbeid. I tillegg kommer vi i kontakt med andre bedrifter som jobber med de samme utfordringene. Det er veldig lærerikt å ha en åpen dialog med disse hvor vi deler kunnskap og erfaringer, og derfor er IEH en unik kilde til kunnskap for oss. Tekst: Anne Rui Foto: Kirkens Nødhjelp Foto: Viking Fottøy dre etter et opplæringsprogram i regi av landets eget initiativ for dette. r initiativet Gunstein Instefjord, leder for utviklingspolitisk avdeling hos IEH-medlem Kirkens Nødhjelp: IEH sitt arbeid er av stor betydning for å bidra til at handel, som er nødvendig for økonomisk utvikling og arbeidsplasser, ikke fører til rå utnytting av fattige mennesker på jakt etter arbeid og inntekt. Kirkens Nødhjelp nyter også godt av IEH sin kompetanse i arbeidet med å sikre at våre egne innkjøpsrutiner medvirker til økt fokus på arbeidsforhold, miljø og sosiale konsekvenser av handel. Tekst: Anne Rui programmet opplæring, og ikke kontroll. For linjelederne handler det om god ledelse og om å ta enkle forholdsregler i forhold til kjemikaliebruk, reduksjon av støv, støy, varme og avgasser. Men dette må være forankret i ledelsen. Ved å undertegne VBLIs detaljerte Commitment to Good Practice Agreement, bevisstgjøres lederne på hva som må gjøres for å oppnå tilfredsstillende arbeidsforhold. De må også sørge for at alle i bedriften er kjent med disse prinsippene. Best på vestlige fabrikker Mange mangler ressurser eller de vet ikke hvordan de skal implementere arbeidsrettigheter på en strategisk riktig og langsiktig måte, sier Hang. Vår største utfordring er å overbevise om at fabrikkeierne vil tjene på å bli med på vårt opplæringsprogram for både ledelse og linjeledere. Sistnevnte er de som best kan formidle kunnskapen videre til arbeiderne. Enn så lenge er det fabrikkene der de store, vestlige sko- og klesmerkene produserer som holder høyest nivå. Det viser at det nytter å stille krav, men det er fremdeles svært mye arbeid som gjenstår, sier Hang. Vietnam har 85 millioner innbyggere, hvorav 3,5 millioner bor i hovedstaden Hanoi i nord. Skoproduksjon utgjør en av landets største industrier med nær en halv million ansatte, ifølge det vietnamesiske lær- og fottøyforbundet. De fleste er unge kvinner fra familier som lever av å dyrke ris, men de jobber ofte i nærheten av familien sin, slik at de kan fortsette å bo hjemme. Siv L. Seljevold Foto: Aidan Dockery Foto: Aidan Dockery... profesjonelle investorer og kampanjeorganisasjoner er enige om at bedrifter ikke bør drive med etisk handel alene, men som medlem av en flerpartsorganisasjon som for eksempel IEH?... cirka fingre mistes hvert år i Pearl River Delta-området i Kina? Skadene skyldes tretthet på grunn av ekstrem overtid, maskiner som fungerer dårlig, mangel på beskyttelsesutstyr og mangel på opplæring. IEH er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser. Ved innmelding forplikter medlemmene seg i forhold til IEHs prinsipperklæring. Søknadsskjema kan lastes ned fra 11

12 IEHs medlemmer per oktober 2007 Bedrifter Alpaca Society AS Anouska Arts & Crafts Bama Gruppen Beer Sten Chiquita Coop NKL Coop Norge Cultura Sparebank Etica AS Eurosko Expresspakk AS Fair Trade Norge Friends Fair Trade Gresvig Helly Hansen Hokus Pokus ICA Norge AS IKEA Joh. Johannson Kaffehuset Friele KappAhl Kjeldsberg Kaffebrenneri Kristin B. M. Design LaMote LilleBa Baby Lilleborg Manta Reiser AS Mester Grønn AS Leila Hafzi Nidar Noramix Trade AS Dilmah Norgesgruppen Norrøna Sport AS Norsk Dekor Redress AS/ Russedress Rema 1000 Russeservice Sandvik ScanTrade Smart Club AS Sophie Stokke AS Stormberg Group AS Swix Sport AS Telenor The Body Shop Tine BA University Varner- Gruppen Vestre AS Viking Cimex Viking Fottøy AS VIPS Foto: Det trengs en nyanserende, opplysende og tverrpolitisk røst i den danske etisk handel-debatten, mener konsulent Mette Feifer i Dansk Erhverv. Dansk IEH etter norsk mønster Organisasjoner Fellesforbundet GRIP Handel og Kontor i Norge HSH KFO Kirkens Nødhjelp KS Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke LO Kommuner Hjelmeland kommune Sauda kommune Stavanger kommune Suldal kommune Norges Fotballforbund Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Norsk Folkehjelp Oikos Private Barnehagers Landsforbund Når danskene nå etablerer sitt ressurssenter for etisk handel, er det Norge og IEH de ser til. IEH er etablert etter en modell vi synes er meget god, sier Metter Feifer, konsulent i Dansk Erhverv, tilsvarende norske HSH. Sammen med representanter fra flere ideelle organisasjoner og partene i arbeidslivet har hun jobbet et års tid med å få et dansk initiativ tilsvarende det norske, på bena. Vi trenger et kompetansesenter som kan Norske medlemmer forplikter seg til å arbeide aktivt for realisere IEHs formål: Samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH betyr tilslutning til IEHs vedtekter og en detaljert prinsipperklæring. Dette innebærer å årlig rapportere til IEH om aktiviteter og resultater i sitt etiske arbeid. Rapporten er offentlig. Medlemmene betaler en gradert medlemskontingent etter størrelse og type medlem. øke bedrifters kapasitet og kunnskap innen etisk handel. Vi synes det norske IEHs konsentrasjon om prosessene og samarbeidet med produsentene er veldig fornuftig, fortsetter hun. Danskene håper på et tett samarbeid med IEH når etableringen er et faktum. På samme måte som IEH, skal det danske initiativet både være startstedet når virksomheter ønsker å arbeide med etisk handel og fylle rollen som den tverrpolitiske, nyanserte og troverdige stemmen i mediedebattene. Ofte oppfordrer journalistene til boikott av leverandører og produsenter så snart de avdekker kritikkverdige forhold. Vi trenger en etisk handel-røst i Danmark som gjør oppmerksom på at løsningen ofte er å fortsette samarbeidet for å kunne forbedre, presiserer Feifer. Siv L. Seljevold Bruk forbrukermakten! Friends Fair Trade i Storgata 36 i Oslo er landets eneste Fair Trade-butikk med et bredt vareutvalg. Hvorfor ikke kjøpe sjokoladen, gaven eller t-skjorta her istedet? Som forbrukere har vi en betydelig makt, fordi etterspørselen styrer tilbudet. Hos oss kan du gjøre en rettferdig og miljøvennlig handel samtidig som du kjøper noe du likevel har bruk for, sier daglig leder Per Persson engasjert. Fair Trade er et effektivt middel i bekjempelse av slaveri og fattigdom. Butikken selger produkter fra utviklingsland i hele verden. Produsentene får anstendig betalt, og gis dermed mulighet til vekst og bærekraftig utvikling. Hos Friends Fair Trade er de opptatt av at sortimentet også består av slikt vi uansett kjøper andre steder. Instrumenter, leker, klær av økologisk bomull til store og små, dagligvarer, musikk og gaveartikler, rettferdige kaffeavtaler til arbeidsplassen og spesialbestilte profileringsprodukter. Utvalget i butikken vokser i takt med at nordmenns bevissthet rundt hvor og hva de handler, våkner. I Storbritannia snakker man om the Fair Trade Revolution og salget av Fair Tradeprodukter overstiger det samlede salget av tobakk og alkohol, sier Persson, og setter sin lit til at etisk bevisste nordmenn skal drive utviklingen videre også i Norge. Og bor du ikke i Oslo, kan du bestille varer på våres nettside, oppfordrer han. Linnea, Per, Viktor, Aurora og Angelina viser frem mer av butikkens varer, som også kan kjøpes på deres nettside. Foto: Jorunn Solli 12

13 En gave fra hjertet Kjøper du et Ladli-smykke fra Arts & Crafts hjelper du indiske gatebarn til en bedre fremtid. Endelig, tenkte jeg da jeg kom over Ladli-prosjektet. Etter å ha reist rundt og følt maktesløsheten overfor lidende gatebarn i 28 år, fant jeg en fornuftig måte å kunne hjelpe på, sier Birgit Løitegaard. Sammen med sin ektemann Franz startet Birgit Arts & Crafts AS i 1979, og har drevet med etisk handel i ordets rette betydning, lenge før det ble et begrep her i landet. Selv om vi ikke har profilert oss på det, har vi alltid hatt et sterkt engasjement for etisk produksjon, sier gründeren. Det dreier seg ikke om å hjelpe, men å drive handel på en skikkelige måte. Nå represente rer selskapet en av Norges sterkeste merkevarer innen smykker. Kjøper du et Ladli-smykke, gir du mat til 50 gatebarn. Smykkene har et hjerte av rent messing, som symboliserer at dette er en gave fra hjertet. De designer alle smykker i Norge, men produksjonen foregår i Kina, Indonesia og India. Ladli er et hjelpeprosjekt for gatebarn i Jaipur. Ladli betyr snill jente, og er både et barnehjem for gutter og jenter, samt et dag senter for større barna. Skolesenteret gir gatebarna et hjem, omsorg, kjærlighet mat og skolegang. Å lage smykker er et sosialt tiltak som gir barna ferdigheter og selvtillit. Resten av dagen går med til lek og skolegang. Ladli hjelper barna bort fra gaten og inn i en trygg hverdag. Ekteparet Prabhakar og Abha Goswami driver Ladli senteret gjennom den veldedige organisasjonen I-India, forteller Birgit som snart skal ned på besøk igjen. Arts & Crafts har designet Ladli-smykket og samarbeidet med senteret om å få på plass import og Code of Conduct i halvannet år. Nå kan du kjøpe det spesielle smykket av halvedelstener bundet sammen av messing tråd en kort og en lang variant til hhv. kr 198,- og 249,-. Smykket fås kjøpt i alle A&C butikker, samt hos våre forhandlere. Kommer pengene garantert fram? Les mer på Her står Birgit Løitegaard sammen med ekteparet Prabhakar og Abha Goswami som driver Ladli-senteret. Ja, alt sammen settes direkte inn på en egen konto for I-India. Arts & Crafts tjener ingenting på Ladli-smykkene. Det eneste som trekkes fra er moms og porto. Alle i verdikjeden jobber non-profit for at all inntekt skal gå uavkortet til Ladli skolesenter. Hva brukes pengene til? Drift av barnehjem og dagsenter i tillegg til School on wheels hvor Ladli kjører ut til dem som ikke får plass på hjemmene. Behovet er dessverre nærmest ubegrenset, og vi håper å kunne bidra med millioner av norske kroner, avslutter Birgit. Har du tenkt på hvor klærne dine kommer fra? De fleste har etter hvert et forhold til økologisk mat, men økologiske klær og andre tekstiler det har ikke mange nordmenn tenkt over enda. Det finnes mange stygge historier om konvensjonell bomulls- og tekstilproduksjon, hvor det brukes ekstremt mye giftige sprøytemidler, kunstgjødsel og vann. Videre bearbeiding til tekstiler fører til utslipp av mange kjemikalier, inkludert tungmetaller. Nå kommer økobomull. Alternativet Vi nordmenn ligger etter utviklingen, slik som ellers når det gjelder økologiske produkter, sier Maiken Pollestad Sele i Oikos. Maiken er prosjektleder for utviklingsprosjektet ODISSA i Zambia, som er støttet av Norad. ODISSA gir bønder kurs i økologiske metoder, slik at de kan dyrke mat og bomull uten å måtte kjøpe dyre og skad elige sprøytemidler og kunstgjødsel. Noen av bøndene har klart å øke avlingene sine med opp til 50% etter at de la om til økologisk, og slipper problemene forbundet med sprøytemiddelhåndtering. I tillegg får de merpris fordi bomullen er sertifisert, og tjener derfor bedre både pga. sertifiseringen og fordi de har mer å selge. Verdensmarkedet skriker etter økobomull, så salget er ikke problemet nå, det er produksjonen som må økes. Økologisk er helhetlig Selv om prosjektet fokuserer mest på bomull, betyr det ikke at det ikke jobbes med andre produkter. Bøndene kan ikke bare dyrke bomull, det må være vekstskifte slik at jordfruktbarheten opprettholdes, forklarer Maiken. Uten god jord får man ikke gode avlinger. Noen av de andre vekstene er matvekster som bøndene kan spise selv og selge. Samarbeidspartner i norsk næringsliv? Oikos samarbeider så langt med iis i Norge og Edun, som eies av Bono i U2 og Ali Hewson. Edun og iis vil bruke bomullen som er dyrket så langt. For å kunne bidra til videre utvikling av tekstilproduksjon i Zambia, og dermed verdiskapning og miljø- og helsevennlige arbeidsplasser, håper vi at vi kan få med oss en større norsk aktør som kan bidra til finansiering. Et slikt samarbeid må ha som mål at større volum av økobomull og andre økologiske produkter kan komme tilbake til det norske markedet. For oss i Norge vil produktene ha dobbel positiv verdi vi gir støtte til mennesker som er blant de som trenger det aller mest, og produk tene er sunne. Disse produktene forteller virkelig gode historier, som kan være med på å bevisstgjøre nordmenn til å gjøre etiske valg når de handler. Vi håper flere vil være med oss på dette, avslutter hun. Fellesorganisasjonen for økologiske forbrukere og produsenter. 13

14 Fairtrade og etisk handel God butikk er lønnsom forretning Fairtrade-roser av topp kvalitet gir merverdi for både kunder og ansatte hos IEH-medlemmet Mester Grønn. Gjennom mange reiser i Afrika har Erling Ølstad, også kjent som Mester Grønn, blitt overbevist om at handel er viktig for utvikling og stabilitet. For å få bedre kompetanse på etisk handel meldte Mester Grønn seg inn i IEH. I 2005 startet blomsterhandler-kjeden å selge Fairtrade-roser. For oss er IEH et kunnskapssenter. Her kan vi få veiledning i forbindelse med avtaler vi gjør i for eksempel Afrika, slik at vi kan være mer etiske i all vår virksomhet, forteller Ølstad. Han påpeker at de fleste bedrifter ikke har kompetansen IEH representerer, blant sine ansatte. Ved å være i dialog med IEH blir vi mer bevisste i forhold til hvor utfordringene ligger, og hvordan vi kan unngå de verste fellene, sier Ølstad. Fairtrade-ordningen gir arbeiderne muligheter til å realisere prosjekter som bidrar til forbedret livskvalitet. Men det er ikke noe vi holder på med for å drive veldedighet. Vårt mål er å tilby de beste produktene til våre kunder, og Fairtrade-rosene fra Afrika er av topp kvalitet, sier administrerende direktør hos Mester Grønn, Erling Ølstad. Jorunn Nilsen Etisk handel er ikke en produktmerkeordning. Etisk handel er bedrifters arbeid for å forbedre arbeidsforhold og miljø i sin eksisterende leverandørkjede. Etisk handel omfatter alle typer handelsvarer og angår bedrifter i alle bransjer. Fairtrade er en internasjonal produktmerkeordning som i Norge administreres av Fairtrade Max Havelaar Norge. Fairtrade-merket garanterer bønder en rettferdig pris for deres varer og sikrer arbeidere gode arbeidsvilkår. Utvalget av Fairtrade-produkter vokser. Fairtrademerkede roser er et relativt nytt Fairtrade-produkt. Foto: Tommy Hvitfeldt Mester Grønn har butikker over hele landet. Daglig leder ved Frogner-filialen, Nina Svang, sier at hun er glad for at butikken tilbyr Fairtrade-roser. Mange av kundene våre legger merke til det, forteller hun. En positiv form for globalisering Globalisering forstås ofte som noe som underminerer loven, svekker menneskerettigheter og utsetter miljøet for fare. Chiquita jobber for å utfordre og mot bevise dette. The Rainforest Alliance er en internasjonal organisasjon som arbeider for å beskytte økosystemene gjennom bærekraftig, tropisk landbruk. For 15 år siden inviterte organisasjonen banandyrkere til et samarbeid om implementering av sosiale og miljømessige standarder i landbruket. En del av dette programmet innebar at gårdsbrukene skulle inspiseres av uavhengige eksperter hvert år. Chiquita tok utfordringen. I dag blir alle Chiquitas gårder årlig inspisert og kontrollert av uavhengige eksperter fra ikke-statlige organisasjoner (NGOs) som er til knyttet the Rainforest Alliance. Chiquita forbedrer stadig sine måter å drive landbruk på, og har investert 20 millioner dollar for å realisere påkrevde, bærekraftige standarder og oppnå å bli sertifisert av the Rainforest Alliance. Alle Chiquita-eide gårder og over 90 prosent av Chiquitas uavhengige leverandører, er sertifisert av the Rainforest Alliance hektar med banangårder som sysselsetter rundt menn og kvinner, har godtatt prinsippet om å følge en pålagt standard og kontrolleres av en uavhengig part. I Chiquita startet de med formalisering av sitt Corporate Responsibility- prosjekt i Med aktiv deltagelse av nesten 1000 ansatte, utviklet de sine kjerne verdier basert på respekt, integritet og ansvar. Etter at de hadde skrevet ned sine Codes of conduct, innlemmet de den internasjonale arbeidsrettighetsstandarden SA8000, inkludert kjernekonvensjonene til den internasjonale arbeidstagerorganisasjonen ILO. Disse Codes of conduct gjelder nå Chiquitas drift i hele verden. I tillegg er alle Chiquita-eide gårder i Latin-Amerika sertifisert i henhold til SA8000-standarden. I 2001 undertegnet Chiquita en internasjonal rammeavtale for samarbeid med de internasjonale handelsorganisasjonene IUF og COLSIBA. Dette er den første og fortsatt den eneste avtalen i sitt slag i industrien. The Rainforest Alliance forandret Chiquitas måte å drive landbruk på, og ikke minst deres måte å tenke på. Eksterne standarder Over 90 prosent av de mange uavhengige bananleverandørene i Latin-Amerika blir årlig kontrollert av inspektører fra ikke-statlige, uavhengige organisasjoner. kombinert med effektiv, uavhengig inspeksjon og revisjon er en utmerket kilde til kunnskap og forbedring. Veien om dialog og samarbeid er meget fruktbar. Chiquita er fortsatt markedsledende i Europa, delvis på grunn av at de oppfyller forpliktelsene sine i forhold til sitt samfunnsansvar. Globalisering kan også medvirke til miljømessig og etisk bærekraftig produksjon. 14

15 Handelsbedrifter og importører kan påvirke Etiske regler for samhandel og import fra fattige land gir vekst, velferd og demokrati, mener HSH, som er en av initiativtakerne til Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er til for virksomheter som ønsker å sikre seg at varene de importerer er produsert etisk forsvarlig. Det vil si at arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter blir respektert i en bærekraftig og miljøvennlig produksjon, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH. IEH ble stiftet i 2000 av HSH, Coop Norge, Kirkens Nødhjelp og LO. I dag er mange store importører i Norge medlemmer av organisasjonen. Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH sier medlemskap i Initiativ for etisk handel (IEH) hjelper norske bedrifter å utvise samfunnsansvar og å holde et våkent øye på produksjons- og arbeidsforhold i landene hvor de gjør innkjøp. Gjensidig nytte HSH mener vare- og tjenestebytte over lande grensene er sentrale virkemidler i fattigdomsbekjempelse og en drivkraft for økonomisk vekst og velferdsforbedringer. Verdens fattige land trenger bedre markedsadgang til den rike verden. Internasjonal handel innen rettferdige rammer er det som gir fattige land størst mulighet til selv å ta ansvar for egen utvikling. Det er en vinn-vinn-situasjon både eksportører og importerer er tjent med, sier Madsen. Klær laget på en god måte Klærne fra kristin b. m. design er laget med omhu. Materialene er naturlige og solide, snittet tidløst, og plaggene er produsert på en arbeidsplass som følger etiske retningslinjer. Kristin Berger Mortensen er damen bak merket Surprise fra kristin b. m. design. Klærne kjennetegnes av at de er laget av flotte naturmaterialer. Jeg er opptatt av at klærne jeg lager skal være gode tvers igjennom. Økologisk og etisk riktig produksjon har jeg hatt i tankene siden jeg startet å jobbe med klær, sier Berger Mortensen, som har jobbet med illustrasjoner og design i en årrekke. I fjor gikk hun ut fra Esmod International Norge. Her ble hun tildelt Gullnålen en pris til den eleven som utmerker seg mest i skoletiden. Den lille virksomheten som lager dame- og barneklær er medlem av IEH. For meg er det viktig å ha noen å støtte seg på i arbeidet med å stille krav til produsentene av materialene jeg bruker, forklarer Berger Mortensen. Årets kolleksjon, er inspirert av gresk historie, gamle draperinger og nordisk natur. Klærne er laget av vakre økologiske naturmaterialer. I denne kolleksjonen brukes tynn jersey i kasjmir, ull, silke og viskose, og strikk i 100 prosent angora, lin, ull, hamp og bomull. De flotte klærne gir en naturlig og sofistikert look. kristin b. m. design holder til i Moss. Foreløpig finner du klærne hos Tea Time Tango i Moss eller du kan kontakte designeren direkte. Info om flere utsalgsteder vil du finne på nettsiden krisin b. m. design Skolegata 9, 1532 Moss Telefon: Coop gjør det enklere for deg å velge etisk Coop ønsker å bidra til en sunn sosial og økonomisk utvikling i landene vi importerer varer fra. Gjennom etisk handel kan vi bidra til å rette opp noen av skjevhetene i verden. Som en betydelig innkjøpsorganisasjon stiller vi strenge krav til våre leverandører. Alle leverandører må signere IEH s intensjons-avtale. Gjennom Intercooop; vår innkjøps-organisasjon i Østen, sikrer vi at våre krav til menneskerettigheter og faglige rettigheter overholdes gjennom regelmessige kontroller og revisjoner. Les mer om Coop og etisk handel på GOD DESIGN SKAPER GODE ROM Vestre leverer designmøbler til offentlig og privat uterom. Vi har utviklet en rekke prisbelønte serier som er laget spesielt for å ivareta design-, kvalitet- og miljøhensyn. Produksjonen foregår for det meste i moderne industrilokaler i Norge og Sverige. Vi er et stolt medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). Vår grunnleggende holdning er at alle aktører i næringslivet har et ansvar for å sikre arbeidstakeres rettigheter og arbeidsforhold. Spesielt er dette viktig i en verden der bedriftene handler stadig mer på tvers av landegrensene. Våre produkter består hovedsakelig av stålog tredetaljer. Gjennom medlemskapet i IEH har vi blant annet forpliktet oss til å kartlegge opprinnelsen til råvarer og delkomponenter. Vi vil i neste fase kun samarbeide med leverandører som kan dokumentere at de ivaretar retningslinjer for etisk handel. For oss er det en selvfølge at samfunnsansvar er like viktig som avkastning. Etisk handel er den eneste veien å gå hvis vi ønsker en verden preget av rettferdighet og like muligheter. Du kan lese mer om vårt engasjement på vestre.com 15

16 ALPACA SOCIETY BLIR MEDLEM AV INITIATIV FOR ETISK HANDEL Rene tilfeldigheter førte til at Vibeke Stølen Andrup ble introdusert til det vakre alpakkamaterialet fra Peru. Få år senere forlater hun sin jobb i reklamebyrå, for å realisere sin alpakkadrøm. Drømmen er nå blitt Alpaca Society, et norsk merke med eksklusive produkter for dame, hjem, baby og barn. Det vakre alpakkamaterialet spiller hovedrollen i designuttrykket. Rå materialene som blir benyttet kommer fra Peru, og her foregår også all produksjon. Alpaca Society samarbeider nå med 6 små- og mellom store fabrikker i området rundt Lima. Arbeidsforholdene hos disse selskapene er basert på et balansert styrkeforhold mellom kunde (Alpaca Society), fabrikkeiere, sjefer og ansatte. Alle er gjensidig avhengige av hverandre, og alle tjener på et vellykket samarbeid. Alpaca Society samarbeider tett med hver enkelt fabrikk, og disse besøkes 1 2 ganger årlig. Peru er et land med lange tradisjoner innen håndarbeid og tekst iler, og arbeidet tilføres all den stolthet og kunnskap peruanerne har til sitt myke gull. Den peruanske tekstil industrien konkurrerer ikke pris messig med land i Østen, men leverer meget høy kvalitet på produ k- sjon og ferdiggjøring. Alpaca Society er glade for å kunne bidra til å sikre arbeidsplasser i en konkurranseutsatt næring i Peru. Utsalgs butikker: Arctic Sport, Svalbard Barna i bakgården, Trondheim Bellas Hus, Oslo Benedikte Ferner, Oslo Birtebo, Bergen Chicas & Venner, Oslo Daisy, Røa Design House, Lillehammer DiN, Steen & Strøm Magasin, Oslo Englebarn, Sandvika Grindberg Møbler, Hovden Guys & Dolls, Drammen Helena, Ålgård Indigo, Oslo Intel Barn, Stavanger Konzept H-P, Oslo Lilla Gorilla, Bergen Margareth Mote, Tønsberg Martine Barneklær, Oslo Min Engel, Bergen No 19, Svolvær Norway Designs, Oslo Pies Verden, Grimstad Safari Fashion House, Hamar Shabby, Oslo Shoe Lounge, Oslo Sov & Bad, Steen & Strøm Magasin Studio Sisko, Gjøvik Timalu, Drammen Venner i hagen, Oslo Z hos Laila, Arendal Z Woman, Moss Vibeke Stølen Andrup besøker en fabrikk. Fabrikkene besøkes 1 2 ganger årlig av Alpaca Society. BEER STEN A/S Fredrikstad Norges eldste leverandør av granitt til uteanlegg Tlf Faks Medlem av IEH 16

17 Offentlig sektor inn i IEH Gjør kommunen til bevisst innkjøper Stavanger kommune er en av de første kommunene i landet som er medlem i IEH. Medlemskapet gjør oss til mer bevisste innkjøpere, sier ordføreren. Tidligere i år ble det påstått at steinen som Stavanger kommune legger på byens nye torg, Tusenårsstedet, var fremstilt under uverdige arbeidsforhold. Påstandene kom svært overraskende på oss, sier ordfører i Stavanger kommune, Leif Johan Sevland, og fortsetter: Stavanger kommune ønsker selvfølgelig at varer og tjenester vi anskaffer blir produsert på en etisk akseptabel måte. Samtidig innså vi, Ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland (H). da vi fikk en konkret sak å håndtere, at vi manglet nødvendig kompetanse for å følge opp denne målsettingen på en god måte. Etter at påstandene om uverdige arbeidsforhold ble fremsatt, bestemte både Stavanger kommune og leverandøren av steinen seg for å melde seg inn i IEH. For Stavanger kommune var det viktig å få kompetente råd og innspill både i vurderingen av Tusenårssted-saken konkret, men også generelt med hensyn til etiske krav ved fremtidige anskaffelser, sier Sevland. Arbeidet med denne saken har belyst saksfeltets kompleksitet, sier ordføreren. For kort tid siden mottok kommunen dokumentasjon fra leverandøren av steinen samt anbefalinger fra IEH. Foto: lys.no Nyttig for kommunen Sevland er ikke i tvil om at IEH-medlemskapet er svært nyttig for kommunen i denne saken og at det også vil være det i fremtiden. Kommuner er store innkjøpere, og varene kommer gjerne over landegrensen. Et IEH-medlemskap vil gi kommunen tilgang på kompetanse som er nødvendig i forbindelse med anskaffelser, avslutter ordføreren. Jorunn Nilsen Suldal var først! I mai 2007 ble Suldal kommune i Rogaland medlem av IEH, som den første kommunen i landet. Det startet med at kommunen ville bli Fairtrade-kommune, forteller informasjonskonsulent i kommunen, Tor Bernhard Slaathaug. Etter at saken ble utredet for politikerne, ble det tydelig at kommunen trengte noen å støtte seg på i de daglige innkjøpsvurderingene. Slaathaug kjente til IEH fra før, fant ut at Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) allerede var medlem, og foreslo for politikerne at kommunen burde melde seg inn. Suldal kommune med innbyggere er stolt av å være den første kommunen i landet som ble ønsket velkommen av IEHs styre og at flere av nabokommunene har fulgt deres eksempel. Vi har allerede etablert god kontakt med IEH. Kommunen er en stor innkjøper, og vi ser allerede at vi vil få god nytte av IEHs kunnskap i tiden fremover, avslutter Slaathaug. Jorunn Nilsen... IEH samarbeider med miljøstiftelsen GRIP om å lage en praktisk veileder til etiske krav i offentlige innkjøp? Det nytter! Når en bedrift tar etiske retningslinjer på alvor, sikres arbeiderne i leverandørkjeden bedre rettigheter og arbeidsvilkår. Det viser en fersk rapport. Verden over jobbes det for at bedrifter skal operere etter Codes of conduct, som på norsk kan oversettes med etiske retningslinjer for innkjøp. En fersk rapport viser at selskaper som tar slike retningslinjer på alvor, sørger for at arbeidere i alle ledd av produksjonen har bedre rettigheter. Gjennom denne solide rapporten får vi bekreftet at det gir resultater å jobbe for at flere skal følge Codes of conduct. Ett av de viktigste funnene er at når flere kunder stiller de samme kravene til forbedringer, er sannsynligheten for at de faktisk skjer, større, sier prosjektleder i Initiativ for etisk handel (IEH), Gunelie Winum. I høst inviterte IEH forskningsleder Barrientos til Oslo for å presentere rapporten The ETI code of labour practice. Do workers really benefit?. Rapporten gir oss inspirasjon til å jobbe videre for at flere norske bedrifter skal vedta etiske retningslinjer. Og svært nyttig kunnskap om hvordan vi kan oppnå enda større forbedringseffekt for dem det gjelder: arbeidere i produsentland, sier Winum. På området helse og sikkerhet ser forskerne størst forbedring. Ulykker på arbeidsplassen forekommer sjeldnere, arbeiderne føler seg tryggere og helsa er bedre. Winum er ikke overrasket over at rapporten viser en tydelig forbedring innen helse og sikkerhet. Men en overraskende effekt er at HMSopplæring på arbeidsplassen også slår positivt ut for arbeidernes familier og på hjem mefronten. For eksempel viser det seg at banan-arbeidere som er i kontakt med kjemikalier på jobb, i dag skifter klær og dusjer før de er i kontakt med barna sine, forteller hun. Flere bak kravene At flere bedrifter følger de samme etiske retningslinjene, stiller de samme kravene og samtidig samarbeider med produsentene og lokale aktører for å forbedre arbeidernes vilkår, er svært viktig. Uten opplæring og samarbeid har Codes of conduct liten betydning, slår rapporten fast. Rapporten bekrefter vår kunnskap om at ensidig vekt på kontroller ikke er veien å gå for å bedre arbeidernes kår. Kontroller er et kartleggingsverktøy for å identifisere forbedringsområder, påpeker Winum. Rapporten forteller også at antall overtidstimer er re- We re not allowed to work without personal protective equipment. You almost don t see sickness now. A long time ago it was very different, there were lots of problems. Banana farm worker, Costa Rica The pressure on prices influences the relationship with labour -for example,wages can t be increased. Fruit supplier, South Africa R e p o r t o n t h e E T I I m p a c t A s e s m e n t Summary The ETI code of labour practice: Do workers really benefit? Summary of an independent assessment for the Ethical Trading Initiative Stephanie Barrientos & Sally Smith Institute of Development Studies University of Sussex dusert. Dessuten at flere arbeidere har fått minimumslønn. Erstatter ikke nasjonal lovgivning Codes of conduct har også økt produsentenes kunnskap om og bevissthet rundt nasjonal lovgivning. IEHs klare standpunkt er at frivillige etiske retningslinjer aldri kan erstatte nasjonal lovgivning men er et skritt på veien til å få produsenter til å overholde arbeidsmiljølover, sier Winum. Rapporten avslører at fagforeningsfrihet står altfor Codes have brought in an understanding of the rights and basic standards a worker should have. We never thought about it earlier and feel it is fair enough that minimum wages are paid. Factory owner, India svakt og at arbeidstakere som jobber på kortvarige kontrakter eller som ikke har kontrakt i det hele tatt, har like dårlige arbeidsvilkår som tidligere. Fagforeningsfrihet er viktig fordi det gir arbeiderne selv en mulighet til å fremme sine rettigheter. Derfor vil IEH ha fokus på dette fremover, sier Winum. Jorunn Nilsen 17

18 Ressurssenteret IEH: Foto: Øyvind Andersen Christine Tørklep Meisingset i Storebrand. Hjelper Hva har ideelle organisasjoner og de største kapitalforvalterne internasjonalt til felles? De ser medlemskap i flerpartsorganisasjoner som IEH som verdifullt når de vurderer virksomheter. I Norge betyr det at eksempelvis en av de største private kapitalforvalterne, som Storebrand, bruker det som et utvelgelseskriterium når de investerer nasjonalt og globalt. De ser etter etisk initiativ, og tilslutning til såkalte flerpartsorganisasjoner for etisk arbeid er mest attraktivt. I Norge vil det si medlemskap i IEH. Selskaper som er med i slike organisasjoner, som har medlemmer fra både ideelle organisasjoner og fra fagforeninger, viser seriøs satsing. At de er villige til å samarbeide med flere parter for å løse utfordringene de møter, leder oftere til langsiktige forbedringer, sier Christine Tørklep Meisingset, leder for samfunnsansvarlige investeringer i Storebrand. Myter om etisk handel 1x MYTER Min bedrift har ikke ressurser til å følge opp dette. EH er opprettet for å gjøre etisk handel gjennomførbart for små og mellomstore bedrifter. Mange store bedrifter er også medlemmer av IEH og drar nytte av IEHs kompetanse og medlemstilbud. Det er fullt mulig og ofte en fordel å integrere arbeidet med etisk handel i eksisterende stillinger i bedriften. Det er ikke nødvendig å ansette nye til dette arbeidet. Mange ansatte opplever at arbeidet med etisk handel gir arbeidsdagen et løft og en ny dimensjon. bedrifter i gang Lyder etisk handel som en utopisk visjon lang der fremme? Noe bedriften i prinsippet gjerne vil gjøre, men som virker uoppnåelig i praksis? Fortvil ikke IEH er klar til å hjelpe. For det er nettopp i slike situasjoner sekretariatet i IEH kommer bedriftene til unnsetning. Sekretariatet utgjør et driftig og mangfoldig ressurssenter, og deres fremste oppgave er å gi små som store virksomheter kunnskap, verktøy og metodikk til å arbeide med etisk handel. Etisk handel innebærer arbeid for bedre arbeidsforhold i egen leverandørkjede. Nesten alle bedrifter skjønner at dette angår dem, men de ser ikke hvordan de skal begynne å jobbe aktivt med det. Vi anbefaler fremgangsmåter for arbeidet, slik at de slipper å gjøre grunnlagsarbeidet selv, forklarer rådgiver Ole Henning Sommerfelt. Kunnskap øker motivasjonen IEH tilbyr kurs i hva etisk handel dreier seg om og hvordan man setter opp og iverksetter strategier for etisk handel i en bedrift. Sekretariatets erfaring er at arbeidet med etisk handel deretter flyter mye lettere. Motivasjonen øker når bedriftene får kunnskap på området. Så snart kompetansen bygges opp, ser de at det ikke er så vanskelig, og at arbeid med etisk handel tilfører bedriften en verdi, sier prosjektleder i IEH, Gunelie Winum. Partner og rådgiver IEHs tilbud er unikt i norsk sammenheng. Ved siden av nyttige og nødvendige verktøy får medlemmene tilgang til et globalt nettverk av etisk handel-ressurser. IEH er dessuten en møteplass for norske aktører som jobber med etisk handel, som for en stor del er medlemmer i IEH. Sekretariatet står til tjeneste for medlemmene med rådgivning, nettverk, sparring og Få IEHs elektroniske nyhetsbrev gratis hver 14. dag. Meld deg på på Foto: Morten Brakestad bistand for at de skal oppnå sine mål og lykkes i sitt arbeid. Vi er etablert for å gjøre det gjennomførbart for medlemmene å jobbe med etisk handel. Vi lykkes når medlemmenes arbeid med etisk handel er vellykket, avslutter daglig leder Kristin Holter. Maja Sørlundsengen IEH-sekretariatet står til tjeneste for medlemmene. Her er fire av de seks ansatte. Fra høyre: Kristin Holter, Gunelie Winum, Ole Henning Sommerfelt og Ingunn Haraldsen. IEH er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser som ble stiftet høsten 2000 av Coop Norge, HSH, Kirkens Nødhjelp og LO. IEHs formål er samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. 18 Etisk handel er bedrifters frivillige arbeid for å forbedre arbeidsforhold og miljø i egen leverandørkjede. Etiske retningslinjer beskriver målsettingene for arbeidet med etisk handel. De etiske retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente ILO- og FN-konvensjoner. IEHs nettside er de eneste norske nettsidene som kun fokuserer på etisk handel og bedrifters samfunnsansvar CSR (Corporate Social Responsibility).

19 Brasil Colombia Øst-Timor Nicaragua India Costa Rica Guatemala Klart gode bønner virker. Kjeldsberg kaffe er en blanding av utvalgte kaffesorter fra Brasil, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Nicaragua og India. Nå har vi foredlet blandingen med eksklusive bønner fra Øst-Timor verdens yngste stat, men en nasjon med lange og stolte kaffetradisjoner. På grunn av langvarig okkupasjon har kaffeprodusentene her hatt vanskelige kår. Men nå har landet fått sin selvstendighet, produksjonen er i gang igjen, og vi har fått anledning til å ta i bruk nye, deilige kaffebønner. Brygg deg en kanne Kjeldsberg kaffe og kjenn etter selv: Er ikke den gode kaffen blitt enda bedre, kanskje? OKTAN Trondheim - Foto: SPOT MER ENN BARE EN STOR SKOKJEDE Med vårt medlemskap i Initiativ for etisk handel jobber vi sammen for å bedre vilkårene for mennesker i andre land. Mye av vår fokus er rettet mot å forbedre produksjonsforholdene hos våre handelspartnere. Vi er overbevist om at vi på denne måten ikke bare bedrer vilkårene for mennesker i andre land, men også skaper et godt omdømme for vår bedrift og vår virksomhet. Dette skaper igjen lønnsomme og trygge arbeidsplasser for våre butikkeiere i Euro Sko kjeden, deres ledere og medarbeidere. Et arbeid som gir gjensidig glede og nytte for alle involverte parter. VI TAR ETISK HANDEL PÅ ALVOR VI SER AT DET NYTTER 19

20 Visste du at Norge er det landet i verden hvor vi kjøper flest roser per innbygger? Visste du at nesten 16 millioner av rosene vi kjøpte i 2006 kom fra fattige land? Gjennom import av roser fra land som Tanzania bidrar Norge og du som forbruker til langsiktig vekst, økt sysselsetting og økte skatteinntekter. I kampen mot fattigdom er økt handel med fattige land viktig, og Norad bidrar til at utviklingsland får kunnskap om hva som kreves for å få til effektiv handel. Med globaliseringen de siste årene er viktigheten av å trekke utviklingslandene med i et rettferdig handelssystem blitt mer og mer åpenbar. De fattige landene står imidlertid overfor mange utfordringer når de skal selge sine varer på det internasjonale markedet. I mange land mangler man kunnskap om reglene som finnes for eksportmarkedet. Norad bistår flere land i å møte disse utfordringene ved å øke kompetansen hos lokale produsenter og eksportører. For å stimulere til økt import fra utviklingsland, og til at inntektene fra handelen er med å bidra til å redusere fattigdom, støtter Norad Initiativ for Etisk Handel, Fairtrade Max Havelaar og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) samt en rek ke bedrifter som importerer varer fra utviklingsland. Neste gang du kjøper roser kan du jo spørre leverandøren hvor de kommer fra. Kanskje er rosene fra Tanzania, Keny a eller Uganda? I så fall er din handel med på å skape b ærekraftig utvikling. Kunnskap i kampen mot fattigdom Mer om Norads arbeid for å fremme handel som bidrar til en mer rettferdig verden finner du på 20

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

Hva er etisk handel i offentlig sektor?

Hva er etisk handel i offentlig sektor? Hva er etisk handel i offentlig sektor? Sauda, 30. september 2010 Kristin Holter, kst. daglig leder, Initiativ for etisk handel Initiativ for etisk handel (IEH) Et flerpartsinitiativ: Etablert i 2000 av

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER MEDLEMSFORDELER IEHs mål er å gi et medlemstilbud som bidrar til å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede. IEH tilbyr: Rådgivning Relevante verktøy

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

Velkommen til Frokostmøte Februar 2010

Velkommen til Frokostmøte Februar 2010 Velkommen til Frokostmøte Februar 2010 1 Hva, hvorfor og hvordan From Ladles of Molten Metal Hvorfor etisk handel? The moral case Følge loven Jobbe i tråd med egne verdier Jobbe for en bedre verden

Detaljer

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst...Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling Helse Sør-Øst og etisk

Detaljer

Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH)

Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH) Prinsipperklæring for Initiativ for etisk handel (IEH) OM INITIATIV FOR ETISK HANDEL Initiativ for etisk handel (IEH) er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. IEHs formål er samarbeid for handel

Detaljer

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S Årsrapport til IEH 2005 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Nye krav til openheit og rapportering Litteraturhuset, 19. januar 2011 Per N. Bondevik

Nye krav til openheit og rapportering Litteraturhuset, 19. januar 2011 Per N. Bondevik Nye krav til openheit og rapportering Litteraturhuset, 19. januar 2011 Per N. Bondevik Initiativ for etisk handel (IEH) Eit fleirpartsinitiativ etablert i 2000 10 år med etisk handel! Ein pådrivar og eit

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling (Etiske retningslinjer

Detaljer

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR

LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 1 of 5 VEDLEGG LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR LEVERANDØRENS SAMFUNNSANSVAR Page 2 of 5 1 Bakgrunn og definisjoner Forsvaret har som mål å foreta effektive anskaffelser som

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bilag 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Bilag 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag 4 Administrative bestemmelser Side 1 av 5 Bilag 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT... 2 SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 Menneskerettigheter... 2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

Code of Conduct Etiske retningslinjer for

Code of Conduct Etiske retningslinjer for Code of Conduct Etiske retningslinjer for Sørlie Prosjektinnredninger AS har vedtatt at etiske krav skal kartlegges ovenfor våre leverandører og produsenter. Dette for å sikre at produkter ikke blir produsert

Detaljer

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS Årsrapport til IEH 2006 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Initiativ for etisk handel. Årsrapport et ressurssenter og en pådriver for samfunnsansvar i leverandørkjeden!

Initiativ for etisk handel. Årsrapport et ressurssenter og en pådriver for samfunnsansvar i leverandørkjeden! Initiativ for etisk handel Årsrapport 2007 - et ressurssenter og en pådriver for samfunnsansvar i leverandørkjeden! Etisk handel møter vår tids krav Stadig mer produksjon flyttes til land hvor utfordringene

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Vedlegg C. Administrative bestemmelser

Vedlegg C. Administrative bestemmelser Side: 1 av 5 Vedlegg C Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer... 2 2.1 Menneskerettigheter... 2 2.2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Bilag 11 til Rammeavtalen ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innholdsfortegnelse Bilag 11 til Rammeavtalen: Etiske retningslinjer

Detaljer

Norske bedrifter og etisk handel: Holdninger og praksiser. BI, Nydalen, 13. september 2011. Magne Paulsrud, rådgiver, Initiativ for etisk handel

Norske bedrifter og etisk handel: Holdninger og praksiser. BI, Nydalen, 13. september 2011. Magne Paulsrud, rådgiver, Initiativ for etisk handel Norske bedrifter og etisk handel: Holdninger og praksiser BI, Nydalen, 13. september 2011 Magne Paulsrud, rådgiver, Initiativ for etisk handel Agenda: Holdninger og praksiser knyttet til etisk handel i

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

Vedlegg C. Administrative bestemmelser

Vedlegg C. Administrative bestemmelser Side: 1 av 6 Vedlegg C Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer... 2 2.1 Menneskerettigheter... 2 2.2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no.

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no. Fakta om Fairtrade Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STAVANGER KOMMUNE 2012-2015 Del 1 Bakgrunn, ansvar og målsettinger Innledning Stavanger kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye

Detaljer

Faglige rettigheter i internasjonale leverandørkjeder: Nøkkelen til varige forbedringer?

Faglige rettigheter i internasjonale leverandørkjeder: Nøkkelen til varige forbedringer? Faglige rettigheter i internasjonale leverandørkjeder: Nøkkelen til varige forbedringer? Rapport Halvdagsseminar 27. september, 2007 Oslo kongressenter Arrangør: LOs Internasjonale avdeling og IEH Forord

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels

Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Etiske retningslinjer for Nordic Choice Hotels Nordic Choice Hotels (NCH) er en ansvarlig samfunnsaktør, og vårt mål er å kombinere sunn forretningsdrift med samfunns- og miljøansvar. Vi vil jobbe med

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Fairtrade Fairtrade Norge 03.11.13 14 May 2010 Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Project Title sits here 1 Hvorfor Fairtrade? Project Title sits here Hvorfor

Detaljer

For å innfri dette krav, må tilbyder oppfylle fire delkrav knyttet til følgende forhold:

For å innfri dette krav, må tilbyder oppfylle fire delkrav knyttet til følgende forhold: Utdrag fra konkurransegrunnlag Stavanger kommune, lekeplassutstyr, 2014 Kvalifikasjonskrav 4.1.1 Kvalitetssikringssystem for etisk handel Tilbyder skal ha et kvalitetssikringssystem som skal sikre at tilbyder

Detaljer

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Vedlegg D Administrative bestemmelser Side 1 av 5 VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT... 2 SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 Menneskerettigheter... 2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Parat For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

CODE OF ONDUCT SAMFUNNSANSVAR

CODE OF ONDUCT SAMFUNNSANSVAR CODE OF ONDUCT INNLEDNING Nordic Comfort Products AS (NCP) jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

VEDLEGG G ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG G ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER KONTRAKT NR.: 2578/2016 Dato: 17.11.16 Vedlegg G Administrative bestemmelser Side 1 av 6 VEDLEGG G ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT... 2 SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 Menneskerettigheter...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Dokumentets dato: 15.04.2011 Saksnummer: 2011062413 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om Statens vegvesen Informasjon

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Burma-liste med sportsbransje bedrifter Bedrifter fra sportsbransjen står på Tolldirektoratets liste over selskaper som importerer fra Burma. Det er k

Burma-liste med sportsbransje bedrifter Bedrifter fra sportsbransjen står på Tolldirektoratets liste over selskaper som importerer fra Burma. Det er k Daglig leder i Initiativ for etisk handel (IEH), Kristin Holter er glad for at stadig flere fra sportsbransjen engasjerer seg i etisk handel, men ønsker flere medlemmer fra bransjen. FOTO: MO RT E N DAHL

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

SCENARIO 49,- ET SPILL OM KLÆR OG ARBEIDSLIV

SCENARIO 49,- ET SPILL OM KLÆR OG ARBEIDSLIV OG REIDSLIV FOTO: ILO /. KHEMK Før rollespillet starter, skal klassen deles i 6 grupper som inntar hvert sitt perspektiv. Rollegrupper vil være arbeidstakere, arbeidsgiver, SENRIO myndigheter, forbrukere,

Detaljer

Bilag 11 til rammeavtalen Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping. Avtalereferanse: NT

Bilag 11 til rammeavtalen Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping. Avtalereferanse: NT . Bilag 11 til rammeavtalen Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Avtalereferanse: NT-0470-15 RAMMEAVTALE FOR KJØP AV BYRÅTJENESTER SELSKAPSKOMMUNIKASJON Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant!

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Nyheter fra Dole Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Prøv den nye generasjonen med sunne og gode varianter innen frukt hermetikk : Frokost, lunch og dessert! - les mer om hva Tropical Gold er og står

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører

Etiske retningslinjer for leverandører Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkeorganisasjon som er tuftet på respekt for demokratiske verdier og en ansvarlig forvaltning av våre naturressurser. Disse verdiene harmonerer med internasjonale

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft På bærekraftfeltet har KappAhl det siste året blant annet...... vært en av initiativtagerne til SWAR, et svensk prosjekt for renere tekstilproduksjon i India....

Detaljer

Bilag 11 Etiske retningslinjer for leverandører Avtalereferanse: NT Inkassotjenester

Bilag 11 Etiske retningslinjer for leverandører Avtalereferanse: NT Inkassotjenester Bilag 11 Etiske retningslinjer for leverandører Avtalereferanse: NT-0680-14 Inkassotjenester VERSJON : 1.0 DATO: 23.09.2014 Side 1 av 6 Innhold Bilag 11 - NT-0680-14 Inkassotjenester 1. MARGINALISERTE

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

KONTRAKT FMA IKT/2016/K Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV

KONTRAKT FMA IKT/2016/K Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV Bilag 11 Legale og etiske krav Side 2 av 5 1. VARSOMHET, TAUSHETSPLIKT OG HABILITET 1.1 Formål Forsvarsdepartementet og forsvarssektoren

Detaljer

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Vedlegg D Administrative bestemmelser Side 1 av 6 VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. GENERELT... 2 2. SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 2.1... Menneskerettigheter 2 2.2... Prinsipper og

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

Score egenvurdering mot benchmark for 18-mnd medlemskap

Score egenvurdering mot benchmark for 18-mnd medlemskap TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR Kaffehuset Friele For 23 DEL 1 - NØKKELINFORMASJON FRA MEDLEMSRAPPORTEN Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Kaffehuset Friele Innmeldingsår i IEH:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON Kristin Fjeld, H&M Norge kristin.fjeld@hm.com H&Ms FORRETNINGSIDE H&M grunnlagt av Erling Persson i Sverige i 1947 H&M tilbyr mote og kvalitet til beste pris. Bærekraft

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER BÆRUM KOMMUNE VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. GENERELT...2 2. SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER...2 2.1 MENNESKERETTIGHETER...2 2.2 PRINSIPPER OG ANSATTES RETTIGHETER...2 2.3 MILJØ...3 2.4

Detaljer

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105) 2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105) 2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154) SKOGSTAD SPORT AS ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) SKOGSTAD skal drive en ansvarlig virksomhet. Dette innebærer å fremme gode arbeids- og miljøforhold våre verdikjeder. SKOGSTAD ønsker å utvikle

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til UNE

Etiske retningslinjer for leverandører til UNE Etiske retningslinjer for leverandører til UNE Dette dokumentet kan benyttes både som et frittstående dokument og som bilag til avtaler som Utlendingsnemnda (UNE) inngår med leverandører. 1. FORMÅL UNE

Detaljer

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Basal 2008 Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Hovedtemaer Om Basal Markedsmakt Etisk handel Om Basal Etablert i 2001 Et unikt konsept i Europeisk

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

SCENARIO 2. Utvikling i saken. ut fra flammene. Norske medier skriver nå mye om saken i Bangladesh.

SCENARIO 2. Utvikling i saken. ut fra flammene. Norske medier skriver nå mye om saken i Bangladesh. , 9 4 KLÆR M O L L ET SPI BEIDSLIV OG AR FOTO: REUTERS/ANDREW BIRAJ SCENARIO 2 Utvikling i saken 150 personer mistet livet i den voldsomme brannen ved Bangdu Ltd i Bangladesh, og mange ble hardt skadd.

Detaljer

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR For 2012 Del 1 - Nøkkelinformasjon fra medlemsrapporten Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Innmeldingsår i IEH: 2003 Kontaktperson i IEHs sekretariat:

Detaljer

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI 2016-2020 DEL 1: STRATEGISKE PRIORITERINGER BAKGRUNN Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet i 2000 fordi man så at samarbeid er nødvendig for å sikre/bidra til

Detaljer

Årsmelding. Initiativ for etisk handel (IEH)

Årsmelding. Initiativ for etisk handel (IEH) Årsmelding 2002 Initiativ for etisk handel (IEH) 1 IEH medlemmer per 31.12.2002 Bedrifter 1. Bama Gruppen 2. The Body Shop 3. Coop 4. Fabel Tekstil 5. Hakon Gruppen 6. KappAhl 7. Norgesgruppen 8.. Rema

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE LEVERANDØRER. Kravene angir minimumsstandarder.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE LEVERANDØRER. Kravene angir minimumsstandarder. 1. LOVER OG REGULERINGER Nasjonale lover og forskrifter relatert til leverandørens bransje samt internasjonale konvensjoner om sosiale forhold, arbeidsforhold, barnearbeid og beskyttelse av miljøet skal

Detaljer

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell?

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Landsmøte 2014 Norsk Sterilforsyning Øystein Roll Kategorisjef Med. forbruksvarer Innkjøp & Logistikk Rana Plaza, Bangladesh Medisinske produkter

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2012 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

Årsmelding 2006. Innhold i denne rapporten

Årsmelding 2006. Innhold i denne rapporten Årsmelding 2006 Innhold i denne rapporten Styreleder har ordet Styret Sekretariatet Styrets årsberetning Medlemmer i Initiativ for etisk handel 31.12.2006 Rapport fra bedriftsmedlemmene Rapport fra organisasjonsmedlemmene

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

Etisk handel - innføring av etiske krav i forbindelse med anskaffelser i Moss kommune

Etisk handel - innføring av etiske krav i forbindelse med anskaffelser i Moss kommune Moss kommune Saksutredning Etisk handel - innføring av etiske krav i forbindelse med anskaffelser i Moss kommune Saksbehandler: Anne-Lise Stokmo Nygård Dato: 20.05.2009 Arkivref.: 09/10003/ FE-007 Utvalg

Detaljer

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad Difi, 19.november Camilla Skjelsbæk Gramstad Kort om Virke Historikk og formål Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Medlemsutvikling 20 000 19 300 medlemmer 220 000 ansatte

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Årsmelding. Initiativ for etisk handel (IEH) Samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, utvikling og miljø. Årsrapport for IEH 2004 1

Årsmelding. Initiativ for etisk handel (IEH) Samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, utvikling og miljø. Årsrapport for IEH 2004 1 Årsmelding 2004 Samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, utvikling og miljø Initiativ for etisk handel (IEH) Årsrapport for IEH 2004 1 Forord Initiativ for etisk handel er formaliseringen av

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Bærekraft FKA. Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes

Bærekraft FKA. Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes Bærekraft FKA Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes Bærekraft må sees i et helhetlig perspektiv Definisjon: Bærekraftig utvikling er «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2013 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer