PENSJONS- VINNER? SIDE 14. Gammel dansk 8 Jubler blant de mektige 18 Kreativ suksess i Bergen 30 Brennpunkt Hebron 52

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSJONS- VINNER? SIDE 14. Gammel dansk 8 Jubler blant de mektige 18 Kreativ suksess i Bergen 30 Brennpunkt Hebron 52"

Transkript

1 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG AMINISTRASJON PENSJONS- VINNER? SIDE 14 Nr < For medlemmer i Fagforbundet Gammel dansk 8 Jubler blant de mektige 18 Kreativ suksess i Bergen 30 Brennpunkt Hebron 52 >

2 INNHOLD > 8 TEMA: Gammel dansk 14 Dragkamp om pensjon 16 Drammen fjerner ufrivillig deltid 18 Jubler blant de mektige 20 PORTRETTET: Du milde Marit 26 Barneby trenger penger KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Et holdepunkt i hverdagen 46 På gamle krigsstier 52 Brennpunkt Hebron Foto: Eva Kylland FASTE SPALTER 4 Nytt 7 Jans hjørne 24 Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 50 Debatt 54 KRONIKK: Løfter om mer demokrati 56 Oss 58 Kryssord 59 Tegneserie og Petit 62 JOBBLIV: Smir jern og rim Foto: Per Flakstad Spent i Hebron Den tidligere handlegata Martyrs Street er nesten folketom, og over er det spent et garn for å beskytte seg mot søppel som jødiske bosettere kaster ned. I Hebron er spenningen mellom jøder og palestinere stor. 52 > Løser det meste Fagforbundet Vest-Agder har tatt i bruk Helsedirektoratets verktøykasse for å få en enda høyere kvalitet på arbeidet. Gule lapper er det viktigste verktøyet når de hver måned tar opp både små og store saker som kan forbedres. 36 > Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon ISSN MILJØMERKET Trykksak ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen Telefon REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg Telefon JOURNALISTER Titti Brun Telefon Per Flakstad Telefon Sidsel Hjelme Telefon Ingeborg Vigerust Rangul Telefon Monica Schanche Telefon Karin E. Svendsen Telefon Vegard Velle Telefon I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm 2 < Fagbladet 4/2009

3 LEDER Foto: June Witzøe TEMA På nye arenaer For Marit Breivik er det likheter i sport og politikk: De menneskelige ressursene er kjernen. Sluttresultat er konsekvensen av hva vi gjør hver dag. Og begge steder fins en oppløpsside der støtet settes inn. 20 > Foto: Lars Bech Individuell rett til likestilling Frp-leder Siv Jensen forsøker å framstå som vår nye likestillingsforkjemper. På partiets landsmøte i mai talte hun varmt for likelønn, men hun mener tydeligvis at hver og en av oss alene har ansvaret for å få det til. For kollektive avtaler er en uting, ifølge Jensen. Det samme mener hun og partiet om likestillingsloven, likestillingsombudet og kjønnskvotering. Det er langt fram, sa, kjerringa hun så seg tilbake. Kvinner som har levd i noen år, vet at likestilling og likelønn ikke kommer av seg sjøl. Tallenes tale er enkel nok å forstå: Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er 15 «Urettferdigheten må bekjempes gjennom gode kollektive tariffavtaler; Frps krav om grenseløs frihet vil bare forsterke ulikhetene.» Pulsen på Danmark Vi er for kommunesammenslåing, men mot at det skal skje i vår egen kommune. I Danmark hadde de ikke noe valg, og 271 kommuner er slått sammen til 98. Før var vi imot, nå er vi for, er gjennomgangsmelodien blant ansatte, tillitsvalgte og beboere i Slagelse på Sjælland. 8 > TYPOGRAFER Vidar Eriksen Telefon Knut Erik Hermansen Telefon REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ANNONSER Lillian Lindberg Telefon Annonsemateriell sendes til Faks KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2008: BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til KIRSTI KNUDSEN ANSVARLIG REDAKTØR prosent en urettferdighet som har vært stabil i 20 år. Selv om yngre kvinner ligger bedre an enn sine eldre medsøstre, er det ifølge Likestillingskommisjonen fremdeles slik at lønnsgapet følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Den største lønnsforskjellen finner vi blant dem som har en kort høyere utdanning, og årsaken er at menn og kvinner i denne gruppa velger svært forskjellige yrker og næringer. Mens menn flest arbeider i det private næringsliv som ingeniører, teknikere eller salgsrepresentanter, arbeider kvinnene oftere i offentlig sektor som helsefagarbeidere, førskole- og grunnskolelærere. Når en helsefagarbeider med fire års fagutdanning når toppen av lønnsstigen etter 20 år, tjener hun kroner i året. Det er mindre enn gjennomsnittlig årslønnsnivå i Norge. Da hjelper det lite å satse på den individuelle retten til likestilling. Urettferdigheten må bekjempes gjennom gode kollektive tariffavtaler; Frps krav om grenseløs frihet vil bare forsterke ulikhetene. Det har også Likestillingskommisjonen forstått, med sitt forslag om et lønnsløft for utvalgte kvinnedominerte grupper i offentlig sektor og en ekstrapott på tre milliarder kroner over statsbudsjettet. Forhåpentligvis skjønner kvinner flest også dette, og avviser Jensens frieri. Fagbladet 3/2008 < 3

4 NYTT < VIL FORBY BRENNBAR PLASTISOLASJON Brennbart plastmateriale brukes i stadig flere bygg. Det kan føre til økt risiko for storbranner i blant annet skoler, andre offentlige bygg og næringsbygg. Det bør forbys i bygg der det oppholder seg mennesker, mener If Skadeforsikring. < KUTT I FREDRIKSTAD Fredrikstad ligger an til å få et underskudd på millioner kroner i år, og det må gjøres kraftige kutt. Bystyret skal vedta en endelig sparepakke i juni. Men det ble kuttet kraftig allerede i mai. < VIL HA DEBATT OM STORKOMMUNE Leder i Fagforbundet i Moss, Hilde Torgersen, vil ha åpen debatt om kommunesammenslåing. Jeg vil at det skal spilles med åpne kort. Blir alle interkommunale samarbeidsforslag gjennomført, har vi plutselig fått en storkommune bakveien, sier hun. Torgersen mener det bør være grunnlag for en sammenslåing av kommunene Moss, Våler og Rygge. < OVERSKUDD TROSS OVERFORBRUK Nord-Aurdal kommune i Oppland brukte 15 millioner kroner mer enn planlagt i fjor. Likevel viser regnskapet et driftsoverskudd på ca. 5,8 millioner kroner. < BELØNNET KILDESORTERING Nesheim skole i Arendal er best på kildesortering i Aust-Agder. Rett før 17. mai kom Agder renovasjon på besøk og overrakte prisen på kroner. Målet med konkurransen var å vise alle skolene at det nytter å kildesortere. Feil i fasit fra Høyre Byens slunkne kommunekasse kan spare 232 millioner på privatisering av sykehjem, mener Trondheim Høyre. Rådmannen har kontrollregnet og funnet ut at fasiten fra Høyre og NHO er feil. Høyre gikk høyt ut foran budsjettrevisjonen i Trondheim kommune i vår: De hadde fått NHO Service til å regne for seg, og i et stort oppslag i Adresseavisa kunngjorde Høyre at kommunen kunne spare 276 millioner på å privatisere sykehjem. Tallene som regnestykket bygger på, er delvis hentet ut av Kostra, og delvis basert på NHOs egne beregninger. Men tallene NHO Service legger til grunn er ikke direkte sammenlignbare med kommunens tall, påpeker Carl-Jakob Midttun, kommunaldirektør for finansforvaltning i Trondheim kommune. Har samer spesielle behov i eldreomsorgen? I regi av stiftelsen Mangfold i arbeidslivet møttes en gruppe eldre samer for å diskutere kulturspesifikke behov. Kanskje glemmer jeg norsk om jeg blir dement, sier Siri Lukkari Hoika. Hun er en av fem eldre samer som har tatt turen til Samisk hus i Oslo for å diskutere om den samiske minoritetsbefolkningen har spesielle behov når de blir eldre. Initiativet til møtet kommer fra stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (Mio) som tidligere har laget tilsvarende grupper av eldre med pakistansk og vietnamesisk bakgrunn. Målet er i første omgang å få fram ideer og ønsker om hvordan Feilslutninger I et notat til formannsskapet skriver kommunaldirektør Midttun at Kostra-tallene som NHO Service legger til grunn, er tall for institusjoner. Disse kan ikke brukes for å sammenligne kostnader med enkeltsykehjem. Kostra-tall for institusjoner inneholder mye mer enn kostnader knyttet til driften. For å få noenlunde sammenlignbare tall, må blant annet kostander til renovasjon, vann og avløp tas ut. I tillegg bør tallene justeres for ulike pensjonskostnader. Kommunen billigst Kommunaldirektøren har nå justert tallene slik at de er mer sammenlignbare. Det nye regnestykket viser at kommunen i dag leverer billigere pleiere og kjøkkenpersonell i eldreomsorgen kan gi en mer kultursensitiv omsorg. Carl-Jakob Midttun, kommunaldirektør for finansforvaltning i Trondheim kommune. tjenester enn det private aktører på området kan gjøre ifølge NHO Services tall. Trondheim kommune driver i dag den enkelte sykehjemsplass ca kroner billigere enn det private aktører vil kunne gjøre fortsatt ifølge NHO og Høyres tall. Men tallene gir ikke grunnlag for å trekke bastante konklusjoner. Til det er det for mange usikre faktorer i et slikt regnestykke, fastslår Carl-Jakob Midttun. Trondheim har i dag ingen konkrete planer om utbygging av sykehjem, men den dagen dette kommer på agendaen, vil rådmannen utrede alle muligheter. Da vil vi foreslå den driftsmodell som gir best mulig kvalitet til lavest mulig pris, sier Midttun. Tekst: SIDSEL HJELME Ønsker samisk i eldreomsorgen Foto: Kolonihaven Studio FOKUSGRUPPE: Fra venstre Ester Grossmann, Gunnhild Aakervik (Mio), Sonja Steffensen, Jens Ingvald Sætereng, Siri Lukkari Hoika, Henry Ulvenes. Språk er viktig, framholder gruppedeltakerne som alle har samisk som morsmål. En samling fraser kan være et godt hjelpemiddel for de ansatte i eldreomsorgen, sier prosjektleder i Mio, Gunnhild Aakervik. Annet som det kan være nyttig å samle informasjon om, er spesielle matvaner og tradisjoner, gjenstander eller kulturelle uttrykk som musikk og bilder. Målet er å få laget en verktøykasse med hjelpemidler som kan hentes fram av de som jobber med samiske eldre. Vi håper dette kan bidra til å åpne folks øyne og gi en bedre eldreomsorg til dem som har samisk bakgrunn, framholder gruppedeltakerne. Tekst og foto: SIDSEL HJELME 4 < Fagbladet 4/2009

5 NYTT Vil slåss mot fattigdom Dette er våre medlemmer. De er fattige fordi de ikke får fulle stillinger, har eneomsorg for barn, eller ikke får boliglån fordi de tjener for lite. LOs vedtak om å bekjempe fattigdom gjør at vi tror på en forandring, sier lokalt tillitsvalgte. Å bekjempe fattigdom var en av Soria Moria-erklæringens kjernesaker. Likevel er det nesten like mange fattige i Norge i dag som for år siden. Jeg trodde vi hadde stønadsordninger som sikret folk et verdig liv. Men slik er det ikke. Derfor er det viktig at vi nå har fått fattigdomsbekjempelse inn i LOs handlingsprogram, sier Berit Rustad fra Fagforbundet Troms. Viktigste sak Berit Rustad og Fagforbundskollega fra Vestfold, Lene Britt Johansen, var to av delegatene som gikk på talerstolen i Folkets hus og Ikke forsvarlige kutt i Råde Tillitsvalgte mener at ytterligere kutt i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien i Råde kommune i Østfold vil kunne gå ut over liv og helse. Kommunen sliter med dårlig økonomi, og det er foreslått å kutte ett årsverk i hjemmetjenesten og tre årsverk i hjemmesykepleien. Ved Råde bo- og servicesenter blir en hel avdeling med åtte sykehjemsplasser nedlagt dersom kuttforslagene blir vedtatt. Vi har kuttet og bidratt tidligere, og nå klarer vi ikke mer. Ytterligere kutt vil kunne gå ut over liv og helse, sier Anne Otterbekk, plasstillitsvalgt for hjemmebaserte tjenester i Råde. PF krevde tung satsing mot fattigdom. Det skulle bare mangle om ikke LO tok dette inn, sier Lene Britt. Dette er det spørsmålet 80 prosent av medlemmene våre har sagt at de er mest opptatt av. Jeg visste at vi hadde mange fattige, men hadde aldri trodd det var så ille som de nye tallene fra Fordelingsutvalget viser, sier Berit Rustad. Som lokalt tillitsvalgte får de begge fattigdomsproblemer tett på livet: En ting er den synlige fattigdommen. Men hverdagsfattigdommen som ikke synes så godt, er et like stort problem. Dette er Som 103-åring hadde Haakon Lie fortsatt et brennende engasjement som kunne ta pusten fra de fleste. Mandag 25. mai døde en av arbeiderbevegelsens største kjemper. Sammen med statsminister Einar Gerhardsen, ideolog og redaktør Olav Larssen og LO-leder Konrad Nordahl, stod Haakon Lie i spissen for å bygge opp den norske velferdsstaten slik vi kjenner den i dag. Med hans bortgang er den siste av «de fire store» borte. Haakon Lie ble medlem i Norsk Kommuneforbund 26. februar Da Fagbladet, som en av de siste, gjorde et stort intervju med ham i fjor høst, var PÅDRIVERE: Fagforbundsdelegater Berit Rustad og Lene Britt Johansen talte de fattiges sak på LO-kongressen. medlemmer som gråter fordi de ikke har råd til ferie sammen med barna sine, barn som aldri går i bursdag fordi de vet at da må de selv invitere neste gang. Hele familier er uten muligheter i hverdagen som er en selvfølge for de fleste av oss, sier Lene Britt. Tror på satsing Til tross for at Stoltenberg-regjeringen ikke har levert hva den lovet han opptatt av å vise fram den blå medlemsboka, og han snakket varmt om betydningen av å organisere seg. Selv var han Arbeiderpartiets viktigste organisator i en etterkrigstid preget av kald krig, rask teknologisk utvikling og viktige veivalg for nasjonen. i fattigdomsspørsmålet, tror Fagforbundets to kongressdelegater på forsterket innsasts framover: Nå tror jeg myndighetene tar tak og da er vi i fagbevegelsen gode samarbeidspartnere, sier Berit Rustad og tilføyer: Nå må vi sikre oss at regjeringen får fire nye år. Så kan vi i fagbevegelsen fortsette som pådrivere i arbeidet mot fattigdom. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Et flammende bål har sluknet KJEMPE: Håkon Lie døde 103 år gammel på Oppsal sykehjem. Foto: Anita Arntzen Haakon Lie skal ha mye av æren for mange av de riktige valgene som ble gjort den gangen. Det vil alltid være ulike meninger om mennesker av hans format. Men uansett om man er enig eller uenig i de valgene som ble gjort alle kan enes om én ting: Norge ville sett annerledes ut uten Haakon Lie! Sosial utjevning kampen mot fattigdom og arbeid til alle, var to hjørnesteiner i hans politiske tankegods. Han slo seg aldri til ro med tingenes tilstand, men tenkte alltid framover. Så lenge hjertet slo, opprettholdt han sitt brennende engasjement. Nå har bålet sluknet. PER FLAKSTAD Fagbladet 4/2009 < 5

6 NYTT < FOTBALLSPILLERE ORGANISERER SEG Krisen i fotballøkonomien fører til at flere spillere føler behov for å organisere seg. Vi har opplevd en markant økning i medlemstallet. Flere tar kontakt med oss direkte, i tillegg har vi vært rundt og besøkt mange av klubbene, forteller Silje Vaadal, leder i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (Niso). < RØDGRØNN PENGE- STØTTE FRA LO LO-kongressen bevilget til sammen sju millioner kroner til de rødgrønne partiene. Arbeiderpartiet får fem millioner, SV 1,5 millioner og Senterpartiet kroner. < LIKELØNNSLØFT Statsminister Jens Stoltenberg åpner for likelønnsløft fra neste år for å øke kvinnelønn og lavlønn. Vi er klare til å bruke mer penger for å heve kvinnelønninger og de lavlønnede, sa han på LO-kongressen. < LOs KULTURPRIS TIL TOR KARSETH Tor Karseth fikk LOs kulturpris Karseth er utdannet adjunkt, men virker som visesanger og forfatter. Han har skrevet og produsert en rekke teaterforstillinger og dessuten gitt ut flere album. Forestillingene «Den levende skogen» og «Arbesdaer» er blitt vist på NRK. < LOs LIKESTILLINGSPRIS For første gang ble en organisasjon tildelt LOs likestillingspris, nemlig Krisesentersekretariatet. LO har ikke hatt problemer med å finne gode begrunnelser for tildelingen. LOsekretær Rita Lekang nevnte i fleng at krisesentrene gjennom tre tiår har endret holdninger, rokket ved gamle tabuer og endret politikk på viktige områder innen likestilling. < ÅSNES SATSER PÅ KULTUR Åsnes kommune i Hedmark er inne i en administrativ omorganisering, der de blant annet skal satse på kultur. Mange har lenge etterlyst en egen kulturetat i kommunen. Nå legges det altså opp til et eget virksomhetsfelt for kultur og frivillighet med en egen kultursjef. Internasjonal boikott må vurderes LO-kongressen vedtok en uttalelse der de ber den norske regjeringen gå i bresjen for en internasjonal kampanje mot okkupasjonen i Palestina, og ber regjeringen om å vurdere en oppfordring Lønnshopp i teater og opera Forhandlingene mellom Norsk teater- og orkesterforening og Fagforbundet har resultert i kroner til alle teknisk ansatte. Det samme er oppnådd i Den Norske Opera & Ballett. Lønnsreguleringen inkluderer det generelle tillegget på 1950 kroner og lavlønnstillegget på 1950 kroner som ble gitt i A-delsforhandlingene mellom Spekter og LO-Stat. Økningen gis på alle trinn på A- regulativet med virkning fra 1. april ekstra til medlemmer I tillegg til lønnshoppet på , kan organiserte Fagforbundsmedlemmer på Operaen glede seg over et ekstra tillegg på 2000 kroner med virkning fra 1. januar i år. Dette tillegget er en del av oppgjøret i Ved hovedoppgjøret i fjor ble vi ikke enige om bruken av rammemidlene til justering. Vi valgte derfor å gi likt beløp til hvert enkelt medlem, opplyser Oslo sparker ut renholdsfirma Oslo kommune har besluttet å heve kontrakten med en renholdsbedrift på grunn av underbetaling av ansatte. Kommunen har foretatt kontroller hos åtte av totalt 23 bedrifter som sørger for renhold av kommunens bygg. En av bedriftene skilte seg særlig ut med lønnsutbetaling godt under gjengs lønn. Oslo har derfor hevet kontrakten. PF FORNØYDE: Teknisk ansatte ved teatrene har fått kroner i lønnstillegg. hovedtillitsvalgt Bjørn Moe. Dette er første gang dette skjer i feltet vårt. Det var arbeidsgiver som foreslo at tillegget kun skulle gis til Medlemsstøtte til Nicaragua Ved hjelp av Fagforbundets foreninger i Vest-Agder kan UNE, Fagforbundets søsterorganisasjon i Nicaragua, gi ut en egen bulleteng. Den skal distribueres i hele Nicaragua og vil komme ut minst fire ganger i Illustrasjonsfoto: Per Flakstad til internasjonal boikott av Israel. «Kjernen i konflikten er okkupasjonen av det palestinske området. Dette har ført til enorm arbeidsledighet og fattigdom for palestinerne. Israels oppdeling av Vestbredden, med over 500 militære sperringer på okkupert palestinsk jord, undergraver mulighetene for en framtidig fred i Midtøsten,» heter det i uttalelsen fra LOkongressen. PF organiserte medlemmer i Fagforbundet, og det syntes vi var greit, sier Bjørn Moe til Fagbladet. Uttelling for kompetanse Før hovedtariffoppgjøret neste år håper vi å komme fram til et nytt lønnsrammesystem som tar bedre vare på formal- og realkompetansen som de ansatte har, sier Moe og minner om at Operaen har over 30 forskjellige yrkesgrupper. Mange har ikke utdanning fra Norge i det hele tatt, men mye realkompetanse. Vi har jobbet for å få et system som gjør det mulig å fastsette egen kompetanse, og for å få et lønnsrammesystem som tar hensyn til både real- og formalkompetanse. Vi er enige med arbeidsgiver om å arbeide videre med dette fram til 2010, opplyser Bjørn Moe. Han er hovedtillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer i de teatertekniske foreningene i Oslo, Trøndelag, Vestlandet og Rogaland. Tekst: MONICA SCHANCHE året. Fagforeningene i Vest-Agder har bevilget ca kroner som vil dekke produksjon, trykking og distribusjon av bulletengen et godt stykke inn i Tekst: ROY GYBERG 6 < Fagbladet 4/2009

7 JANS HJØRNE Kristiansen til LO, Mosti tilbake Gerd Kristiansen og Geir Mosti bytter plass etter valgene under LO-kongressen. Fagforbundets 1. nestleder Gerd Kristiansen ble valgt til nestleder i LO sammen med Tor Arne Solbakken. Dermed forsvant tidligere nestleder Geir Mosti (53) ut av LOledelsen. Landsstyret i Fagforbundet har konstituert ham som 1. nestleder. Han skal dermed fylle Gerd Kristiansens plass fram til landsmøtet i november. I tillegg ble tidligere leder for Fagforbundets ungdom, Kristian Tangen valgt inn i LOs ledelse. Han vant en kampvotering mot Pål Sture Nilsen fra Arbeidsmandsforbundet. Rita Lekang fra Fagforbundet forsvant dermed ut av LO-ledelsen. Hun reiser i stedet hjem til Bodø og blir LOs nye distriktssekretær i Nordland. Slik ser den nye LO-ledelsen ut: Leder: Roar Flåthen (59), Fellesforbundet. Nestledere: Gerd Kristiansen (53), Fagforbundet og Tor-Arne Solbakken (55), Norsk Tjenestemannslag. Hovedkasserer: Bente Halvorsen (55), Handel og kontor. 1. sekretær: Ellen Stensrud (55), Fellesforbundet. LO-sekretærer: Trine Lise Sundnes (39), Handel og kontor og Kristian Tangen (33), Fagforbundet. PF En bedre verden Fire år med Frp betyr rasering av det norske velferdssamfunnet, og det motsatte av et bedre Norge og en bedre verden. HEDERSMANN: Et helstøpt samfunnsengasjert menneske, var karakteristikken LO-leder Roar Flåthen ga av vinneren av LOs hederspris, Åge Aleksandersen. Hederspris til Åge Åge Aleksandersen fikk LOs hederspris. Dette er LOs høyeste utmerkelse på kulturområdet, og gis til et helstøpt samfunnsmenneske og en folkekjær artist som har markert seg i kampen for frihet, menneskeverd og solidaritet, sa LO-leder Roar Flåthen da han delte ut prisen. Jeg er stolt og rørt over denne prisen. Mitt forhold til fagbevegelsen startet med mora mi som jobbet på telegrafen, sa Aleksandersen. Prispengene på kroner ga han til et nyopprettet fond for kulturprosjekter i Nicaragua, og han håpet flere av LOs forbund vil bidra til fondet. Tidligere har han samlet støtte til kulturhus i Nicaragua og en musikkskole i Palestina. I forbindelse med Palestinaprosjektet trakk han fram Fagforbundet som en god støttespiller. PF Foto: Tri D. Nguyen Den ideologiske kampen for å bevare velferdsstaten og solidariteten pågår nå. Dragkampen om den offentlige velferden, om pensjoner og hva slags arbeidsliv vi skal ha, er avgjørende for framtida. Håndtering av den globale finans-, klima- og matvarekrisa handler også om hvilke politiske veivalg vi må ta. På denne arenaen er det mange aktører. For å få gjennomslag og mange tilhengere, benytter man seg av de mulighetene som finnes for påvirkning og formidling av budskap. Partienes landsmøter er et eksempel, LO-kongressen et annet. Fagforbundet var tungt representert på LO-kongressen, og vi kan glede oss over gjennomslag og støtte for mange av våre viktige saker. Et av de viktigste forslagene våre var å få kongressen med på å vedta at sykehusene skal styres etter samfunnets og den enkeltes behov, ikke etter økonomisk lønnsomhet. Forslaget fikk solid flertall. Nå står vi sterkere rustet til å få med oss regjering og storting på de samme tankene, slik at forslaget virkelig kan bli gjennomført. Fattigdomsbekjempelse var en annen av våre prioriterte saker. Vi fikk kongressen med oss på å vedta at sosialhjelpssatsene skal bygge på satsene til Statens institutt for forbruksforskning (Sifo), og at det skal være en nasjonal minstenorm. Fagforbundet mener at dette vil bidra til å øke og sikre inntekten til fattige i landet. Med LO i ryggen har vi selvsagt økt sjansene for å få gjennomslag hos politikerne. Busser på biometangass, støtte til palestinsk fagbevegelse, sosial boligpolitikk, tjenestedirektivet, oljeboring i nord, heltid og likelønn er andre saker som delegatene fra Fagforbundet tok ordet til. Kommentatorer etter kongressen har hevdet at venstresiden i LO kom styrket ut av kongressen. Det viktigste er at de kreftene som har de beste løsningene for en bedre verden, ble styrket. Neste milepæl for Fagforbundet og våre politiske alliansepartnere er Stortingsvalget. Det er da kampen om velferdsstaten står for alvor. Fire måneder med Frp er nok til å rive ned det de rødgrønne har bygd opp. Fire år med Frp betyr rasering av det norske velferdssamfunnet, og det motsatte av et bedre Norge og en bedre verden. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Fagbladet 4/2009 < 7

8 TEMA KOMMUNESAMMENSLÅING Gammel DANSK For to år siden ble kartet over Danmark tegnet på nytt etter en omfattende kommunesammenslåing. Nå er fasiten etter reformen klar: I Slagelse på Sjælland er det blitt færre direktører og flere timer til eldreomsorg. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: LARS BECH Summingen fra en ergometersykkel kiler i øret på Solbakken pleiesenter i Korsør. Hver eneste formiddag tar 75-årige Carl turen innom treningsrommet for å tråkke noen kilometer på sykkelen eller for en vennskapelig dartkamp med beboerkollega Edmund. Og tavla på veggen vitner om at de aldrende danskene ikke sluntrer unna. Her logges både vekt og tilbakelagte kilometer i sirlige kolonner. < DANSK KOMMUNEREFORM Reformen ble innført i Klare føringer fra Folketinget. Kommunene skal ha minst innbyggere. Kommunene bestemmer selv hvem de skal slå seg sammen med. 271 kommuner ble redusert til 98. Carl er en av dem som høster fordelene av at Korsør for to år siden ble slått sammen med tre nabokommuner og ble til Slagelse kommune. De eldre i kommunen har i gjennomsnitt fått en time mer hjelp hver uke. By mot land Danmarkshistoriens største kommunerefom kom som et dekret fra sentralt hold: Alle danske kommuner skal ha minst innbyggere. Voldsomme protester, demonstrasjoner og debatter var til ingen nytte. Daværende innenriksminister og nå statsminister, Lars Løkke Rasmussen, kjørte gjennom reformen. På Vestsjælland sto by mot land og by mot by i kampen mot at Slagelse skulle «sluke» nabokommunene Korsør, Skelskør og Hashøj. «Alle» var imot, men da stemmene etter folkeavstemningen var talt opp, var det likevel flertall for sammenslåing. 8 < Fagbladet 4/2009

9 KOMMUNESAMMENSLÅING TEMA En slik reform hadde aldri kunnet gjennomføres om den kom nedenfra, mener Sigurd Gormsen. Han er leder for Fag og Arbeid (FOA) i Slagelse, danske kommuneansattes viktigste fagforening. Det vil alltid stå et skrivebord i veien. Direktørkutt På rådhuset i Slagelse sitter kommunaldirektør Egon Bo. Han gikk seirende ut av kampen om kommunaldirektørjobben for to år siden. De andre tre kommunaldirektørene er for lengst ute av spillet, i likhet med bortimot 50 prosent av det øvrige lederkollegiet i de fire tidligere kommunene. Ledelsen skulle slankes, og servicen overfor kommunens innbyggere skulle bli TØFFE TAK: Ansatte i de fire kommunene hadde ulike avtaler, og tillitsvalgt Sigurd Gormsen har hatt mange tøffe runder for å samkjøre avtalene. Alt er ennå ikke på plass, to år etter reformen. bedre. Dette var utgangspunktet for reformen, og slik er det også blitt, framholder Bo: For eksempel har elevene i barneskolen fått flere timer i dansk og engelsk, og de eldre har i snitt fått en time mer hjelp i uka. Generelt har folk fått det litt bedre etter reformen, mener kommunaldirektøren. SEIERHERREN: 75-årige Carl er en av dem som har nytt godt av kommunesammenslåingen. De eldre i Slagelse kommune har i gjennomsnitt fått en time mer hjelp i uka etter reformen. Harmoniseringens pris Det har vært noen tøffe tak underveis i reformarbeidet, sier kommunens FOA-tillitsvalgte. De enkelte medarbeidere følte nok at de i liten grad ble tatt med på råd i reformprosessen, sier Sigurd Gormsen. Når vi skulle harmonisere avtalene for < Fagbladet 4/2009 < 9

10 TEMA KOMMUNESAMMENSLÅING GLIMT I ØYET: Slagordet for Solbakken pleiesenter gjenspeiles i møtet med de ansatte. Her er det «glimt i øyet», og de ansatte jobber i stor grad som før kommunereformen, mener (fra v.) Jane Andersen, Dorthe Flindt Larsen og Christina Andersen. fire kommuner, endte vi i mange tilfeller på minste fellesnevner. Sett under ett er fasiten at de nye felles lønnsavtalene har betydd en reduksjon for noen og en oppgang for andre, sier Gormsen. Snudde i seniorskvis Seniorordningene skapte aller mest bataljer. I en av kommunene hadde ansatte over 58 år en ekstra ferieuke, og med sammenslåingen steg håpet om at alle i den nye storkommunen ville få det samme. I stedet forsvant de ekstra feriedagene for alle. Men historien var ikke slutt med det. Etter iherdige protester ble det en ny runde som endte med at senioruka ble gjeninnført for alle ansatte i Slagelse kommune. Mer byråkrati Selv om det ble en lykkelig utgang på seniorordningen, er ikke resultatet like gunstig på alle felt, framholder de ansatte. 10 < Fagbladet 4/2009

11 KOMMUNESAMMENSLÅING TEMA Det er plukket fra flere steder, sier verneombud Jane Andersen, og nevner gratiale for «lang og tro tjeneste» og fridager i forbindelse med dødsfall som eksempler. Alt skal være likt, men det betyr også at det på noen områder er blitt mer byråkratisk og mindre fleksibelt. Jeg kan ikke lenger sette meg på sykkelen og hente hjelpemidler på kommunens lager. Nå må jeg gjennom felles prosedyrer, så det er mindre fleksibelt. < Får vi en norsk kommunereform? Samhandlingsreformen som er på trappene her i landet, forutsetter utstrakt samarbeid på tvers av kommunegrensene. Men dette er ikke en kommunereform, understreker de rødgrønne. Opposisjonen er klar: Norge har for mange kommuner. 430 kommuner er ikke et hellig tall, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa til Fagbladet. Regjeringen bistår gjerne hvis det kommer lokale initiativ for å slå sammen kommuner, men tvangssammenslåing er ikke aktuell politikk, understreker statsråden. Hun påpeker at hun i denne saken er helt på linje med samhandlingsreformens far, Bjarne Håkon Hanssen (Ap), om at samhandlingsreformen ikke er en kommunereform. Helseminister Hanssen snakket tidligere om at samhandlingsreformen ville fordre et befolkningsgrunnlag på minst innbyggere. Dette har han sluttet med. Regjeringskollega SV vil heller ikke være med på tvangssammenslåing: Vi sier verken ja eller nei til kommunesammenslåinger. Både små og større kommuner har sine fordeler, sier SV-leder Kristin Halvorsen. IKKE I MIN KOMMUNE Flertallet i befolkningen mener at vi bør ha færre kommuner. På spørsmål om deres egen kommune bør slås sammen med andre, er holdningen en annen: Da er flertallet motstandere av kommunesammenslåing, viser en undersøkelse fra Universitetet i Oslo. Kommunesammenslåing kommer ikke til å skje i stor skala uten at norske politikere tar pisken i bruk, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Tore Hansen. Vil tvinge kommunene Om det blir regjeringsskifte ved høstens valg, kan situasjonen bli en annen. Færre og større kommuner er nødvendig for et bedre velferdstilbud, mener høyreleder Erna Solberg. Hun mener større kommuner er en bedre løsning enn interkommunale forvaltningsbedrifter eller foretak, og vil umiddelbart gå i gang med forberedelser til kommunesammenslåing hvis Høyre kommer i regjering etter høstens valg. Uansett regjeringspartner vil Høyre sannsynligvis få støtte for dette arbeidet. KrF og Dagfinn Høybråten er klar: Arbeidet med en reform bør settes i gang i kommende stortingsperiode. Partiene mener en sammenslåing fortrinnsvis bør på frivillig, men venstreleder Lars Sponheim er tydeligere i sin talte når det gjelder kommunesammenslåing: Vil de ikke, så skal de. I Fremskrittspartiet er de foreløpig litt forbeholdne: I forslag til nytt partiprogram legger vi opp til å gi flere insentiver for at kommunene skal vurdere sammenslutninger, sier Siv Jensen. Fagbladet 4/2009 < 11

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Ny turnus løste tidsklemma SIDE 8 INNHOLD > 8 TEMA: Pusleturnus: Som skapt for meg 14 Blankpusser

Detaljer

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Ny turnus løste tidsklemma SIDE 8 INNHOLD > 8 TEMA: Pusleturnus: Som skapt for meg 14 Blankpusser oppveksten

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Stiftelser uten politisk kontroll

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE 32

Detaljer

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Stadig flere med høy utdanning 30 Mellom læring og lek 40 Farvel til markedet 46 SIDE 8 15

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Stadig flere med høy utdanning 30 Mellom læring og lek 40 Farvel til markedet 46 SIDE 8 15 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 6-2009 < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 Stadig flere med høy utdanning 30 Mellom læring

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE

Detaljer

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16. Nesten heldag 28 Mellom læring og lek 44 Farvel til markedet 50 SIDE 8 15

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16. Nesten heldag 28 Mellom læring og lek 44 Farvel til markedet 50 SIDE 8 15 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 6-2009 < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 > Nesten heldag 28 Mellom læring og lek 44 Farvel

Detaljer

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 SIDE 8 15

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 SIDE 8 15 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 6-2009 < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek

Detaljer

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<<

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<< Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST ENDELIG 300.000 SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 5 juni 2008 Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp

Detaljer

PENSJONS- KAMP SIDE 14. Skadeslutt 8. Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei 40. Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJONS- KAMP SIDE 14. Skadeslutt 8. Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei 40. Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet PENSJONS- KAMP SIDE 14 Skadeslutt 8 > Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei

Detaljer

FORTSATT FORBANNA. Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet 16 Veien til helsefagtoppen 30 SIDE 20

FORTSATT FORBANNA. Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet 16 Veien til helsefagtoppen 30 SIDE 20 Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL FORTSATT FORBANNA SIDE 20 Nr. 8-2008 < For medlemmer i Fagforbundet Ett øyeblikk er nok 8 Budsjett for mindre forskjeller 14 Festtaler blir virkelighet

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Samferdsel og teknisk Innhold Forvalter millioner

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 32

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 32 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SIDE 8 14

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SIDE 8 14 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Lønnes etter kjønn Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 8 14 INNHOLD > 8 TEMA: Lønn etter kjønn 14 Lønn som fortjent 16 Kontraktørvesenet

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting

Detaljer

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010.

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010. Forsidefoto: Mariann Dybdahl < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 11-2010 Fotoreportasjen: Helsa er god å ha Side 44 Poliklinisk rusbehandling Side 30 Vant kampen mot uønsket deltid Side 8 Kirke, kultur

Detaljer

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 8 14

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 8 14 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Lønnes etter kjønn Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 8 14 INNHOLD > 8 TEMA: Lønn etter kjønn 14 Lønn som fortjent 16 Kontraktørvesenet

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken

Detaljer

Hva får jeg? Velferd: SIDE 8. Berører deg og meg 14. Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir fårikål 44 Norge på topp i uønsket deltid 54

Hva får jeg? Velferd: SIDE 8. Berører deg og meg 14. Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir fårikål 44 Norge på topp i uønsket deltid 54 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Velferd: Hva får jeg? SIDE 8 Berører deg og meg 14 > Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler

Detaljer

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Eventyrlig eutvikling 30 Valget sett fra gata i Frankrike 46

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Eventyrlig eutvikling 30 Valget sett fra gata i Frankrike 46 Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 4 april 2007 Frp fisker stemmer 14 > Fra Belfast til Sandefjord 20 Eventyrlig

Detaljer

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere renovasjon 32 Valget sett fra gata i Frankrike 46

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere renovasjon 32 Valget sett fra gata i Frankrike 46 Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 4 april 2007 Frp fisker stemmer 14 > Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere

Detaljer

Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet

Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Velferd: Hva får jeg? SIDE 8 Berører deg og meg 14 Billigst og best med kommunalt renhold 30 Livets

Detaljer

Lønnsgapet øker og øker

Lønnsgapet øker og øker Forsideillustrasjon: Werner Juvik og Vidar Eriksen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2012 Lønnsgapet øker og øker Side 8 Helse og sosial Kols-kurs i Vestre Toten Ansatte på sykehjem og i

Detaljer