Innhold. Forord og introduksjon... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord og introduksjon... 5"

Transkript

1 Innhold Forord og introduksjon... 5 Kapittel 1 Utvikling av staten og konstitusjonen Norges konstitusjon og betydning for helsepolitikk Organiseringen av den norske stat Enhetsstat og stemmerett Stortinget Regjeringen Domstoler Mer om Grunnlovens betydning Oppgaver og refleksjon Kapittel 2 Utviklingen av velferds staten og rettigheter Kjennetegn ved en velferdsstat Ulike modeller i ulike land Angloamerikansk modell: minimumssikring Kontinental modell: statussikring klasse og yrke Inntektsdekning og andre ytelser Utviklingen av en velferdsstat Skole og utdanning Fra kirurger som håndverkere til akademisk disiplin Fra fattighus til sykehus Folkeforsikring Ytelser og tjenester i et livsløp Utviklingen av rettigheter for befolkningen Rettigheter overfor private rettssubjekter

2 Rettigheter til tjenester og ytelser fra offentlige rettssubjekter Utviklingen av retten til helsehjelp Utviklingen av velferdsstaten fremover Oppgaver og refleksjon Kapittel 3 Rettigheter, forpliktelser og ansvar Lovbestemte rettigheter og forpliktelser Retten til helsehjelp Ledelsens implementering av rettigheter i tjenesten Systemansvar og profesjonsansvar Eieransvaret for statseide sykehus: Helseforetak Eieransvaret for helsetjenester i kommunene Lederansvaret: systemansvar og internkontroll Forsvarlige tjenester Øyeblikkelig hjelp Meldeordninger Oppgaver og refleksjon Kapittel 4 Grunnleggende krav til offentlige helsetjenester Ledelse av offentlige helsetjenester og «samfunnsoppdraget» Offentlig innsyn og forsvarlig saksbehandling Ledelse og habilitet Utroskap, korrupsjon og påvirkningshandel Rettssikkerhet Oppgaver og refleksjon Kapittel 5 Samarbeid og koordinering Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer Veiledningsansvar Koordineringsansvar Koordinering av informasjon Informasjonsansvarlig Journalansvarlig Pasientansvarlig Behandlingsansvarlig Databehandlingsansvarlig

3 Individuelle planer Individuell plan i kommunen og i spesialisthelsetjenesten Individuell plan innen omsorgstjenester Pasienters og pårørendes medvirkning Teknologi, IKT og pasientinformasjon Personvern og datasikkerhet Teknologiske løsninger som ledd i helsehjelpen Pasientjournalloven og helseregisterloven Oppgaver og refleksjon Kapittel 6 Helsepolitikk og ledelse Politisk oppmerksomhet om helsetjenesten Politiske virkemidler for å styre helsetjenesten Helsepolitiske debatter om utviklingen av helsetjenester Stortingets funksjoner overfor helsetjenesten Politisk funksjon i kommunene overfor helsetjenesten Politisk ledelse av helseforvaltningen Offentlige utredninger, høringer og aktuelle saker Riksrevisjonen Sivilombudsmannen Oppgaver og refleksjon Kapittel 7 Helsereformer og samhandlingsreformen Nivåene i helsetjenesten og styring med reformer Helsereformer HVPU-reformen fra Fastlegereformen Helselovreformen fra Helseforetaksreformen fra Opptrappingsplan for psykisk helse Rusreformen Samhandlingsreformen Fritt behandlingsvalg Samhandlingsreformen og finansieringssystem Gjennomføring og forarbeid Lovregulering av samhandlingsreformen Omsorgsbegrepet, pasient og bruker

4 Utvidet definisjon av helsepersonell Forebygging og behandling på lavest mulig nivå Avtaler Kritikk av ordningen Oppgaver og refleksjon Kapittel 8 Folkehelsepolitikk og folkehelsearbeid Fra folkeopplysning til arbeid med folkehelse og nye utfordringer Behovet for målrettet arbeid med folkehelsen Forebygging i helse- og omsorgstjenesten Folkehelsearbeid og ulike beslutningsnivåer Folkehelseinstituttet og arbeid med kunnskap og planer Folkehelsearbeid i kommunene Folkehelsearbeid i helseforetak, stat og fylkeskommune Formålet med folkehelseloven Kommunens plikter Beredskap, samarbeid og tilsyn Kritikk av folkehelseloven Oppgaver og refleksjon Kapittel 9 Offentlig helseforvaltning Organiseringen av helseforvaltningen Ledelsen av helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet HELFO Helseøkonomiforvaltningen SAK Kunnskapssenteret Folkehelseinstituttet Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) Statens legemiddelverk Statens strålevern Statens helsepersonellnemnd (HPN) Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Oppgaver og refleksjon

5 Kapittel 10 Ledelse og styringsansvar Ledelse Ledelse og mangfold Jakten på «talentet» og tilrettelegging for innovasjon Ledelse av «kjerneoppgaver» og fullmakter Ledelsesansvar, HMS og internkontroll Konflikt mellom ansatte og pasienter Arbeidsgivers styringsrett Endring i arbeidsoppgaver Rekruttering og «turnover» Permittering, oppsigelse og avskjed Virksomhetens policy og styringsrett Oppgaver og refleksjon Kapittel 11 Omstillinger og strategisk lederskap Omstillinger kontinuerlig Mål, krav til prosess og innhold Konflikter kan være konstruktivt Behovet for endret kompetanse og dialog Evne til å justere «kursen» underveis i omstillingen Strategisk ledelse Oppmerksomhet mot ansattes kompetanse Oppmerksomhet om kjerneoppgaver og situasjonen i virksomheten Oppgaver og refleksjon Kapittel 12 Korporativ stat og organisasjonsliv Korporativ stat Ulike former for organisasjoner Organisasjonsfriheten Arbeidsgiverorganisasjoner Hovedsammenslutninger på arbeidstakersiden Toparts- og trepartssamarbeid i arbeidslivet Hovedavtaler Tariffavtaler og tariffavtaledekning Frontfag Fredsplikt, plassoppsigelse og plassfratredelse

6 Riksmekling og arbeidskonflikt Salg av kommunikasjonstjenester og påvirkningsarbeid New public management (NPM) Oppgaver og refleksjon Kapittel 13 Forhandlinger Forhandlinger som ledd i ledelse og helsepolitisk arbeid Målet med forhandlinger Utarbeidelse av en forhandlingsstrategi Ulike typer av forhandlinger Forhandlingsarbeidet og forhandlingsteknikker Forberedelser Hva kjennetegner god forhandlingsledelse Gjennomføringen av forhandlinger Tillit og markeringer Avslutning på forhandlinger Om å fortolke forhandlingsresultatet Særskilt om tarifforhandlinger i arbeidsforhold Alternativer til forhandlingsløsning og mekling Oppgaver og refleksjon Litteratur

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NOCCA UNIVES'TEHTABLJONCCLV issu Målselv kommune Tjenesteavtale nr 10 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeid om forebygging OSO -

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID 1 Riktige tiltak på riktig nivå til rett tid God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk

Detaljer

Hovedavtalen 01.01.2010 31.12.2013

Hovedavtalen 01.01.2010 31.12.2013 30260_Hovedavtalen_KS_Layout 1 25.03.10 13.22 Side 1 Hovedavtalen 01.01.2010 31.12.2013 Kommuneforlaget 30260_Hovedavtalen_KS_Layout 1 25.03.10 13.22 Side 2 2010 Kommuneforlaget AS Sats, trykk og innbinding:

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Direktoratet for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer