Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17"

Transkript

1 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) AP Lisbeth Krutnes (representant) SP - Harald Lie (representant) SP - Mathias Sjåvik (representant) SP - Terje Daleng (representant) SP Bjørg-Heidi Bogfjelldal Finseth (representant) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP - Frode Andre Johansen (representant) SV - Ingjerd Hagen (representant) SV - Bjørnar Hansen (varaordfører) SP - Stine Reinfjord Engdal (representant) SP - Kjetil Sjåvik (representant) SP Tone Waaler (representant) AP - Helene Kroken Slettbakk (representant) SP - Tomas Børgefjell (representant) Vara: AP Stian Bråten (vararepresentant) SV Morten Bolstad (vararepresentant) SP - Anne Siri Hamarsbøen (vararepresentant) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Stian Skjærvik Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 049/15 Bygging av Hattfjelldal Service- og næringsbygg - Fjellfolkets hus. Underskrifter:

2 Side 2 av 20 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-614, TI-&30 10/939 15/5998 Stian Skjærvik Bygging av Hattfjelldal Service- og næringsbygg - Fjellfolkets hus. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling 1. Med bakgrunn i den samfunnsnytten Hattfjelldal Service-/Næringsbygg (Fjellfolkets hus) vil ha for Hattfjelldal kommune, gjennom etablering av nye lokaler til Helgeland museum, HaG Vekst, Hattfjelldal Vekst og øvrige potensielle leietakere, vedtar kommunestyret å gi sin tilslutning til bygging. Hattfjelldal kommune gir en kommunal garanti for selskapets låneopptak. Vilkår til kommunal selvskyldnergaranti: 1. Hattfjelldal kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på NOK 40 millioner som Hattfjelldal Service-/næringsbygg AS tar opp til byggeprosjektet Hattfjelldal Service-/Næringsbygg. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. NOK 40 mill. med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (40 millioner kroner + 10 %). 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes Hattfjelldal service-/næringsbygg As sine vedtekter 3 tillegges følgende setning: «Selskapet er et non-profittselskap. Det utbetales ikke utbytte til selskapets aksjonærer». Ny 3 lyder: : «Selskapets formål er utvikling og investering i fast eiendom, herunder kjøp, salg, utleie og drift av fast eiendom, samt deltagelse i andre selskaper med tilsvarende formål. Selskapet er et non-profittselskap. Det utbetales ikke utbytte til selskapets aksjonærer».

3 Side 3 av Formannskapet Møtebehandling: Asgeir Almås stilte spørsmål om inhabilitet for seg og Bjørnar Hansen som styremedlem. Begge erklært inhabil etter Forvaltningslovens 6 første ledd. Følgende vara tilrådte: Finn Ove Hofstad og Helene K. Slettbakk. Valg av setteordfører. Forslag Harald Lie. Forslaget ble vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-059/15 Vedtak: 1. Med bakgrunn i den samfunnsnytten Hattfjelldal Service-/Næringsbygg (Fjellfolkets hus) vil ha for Hattfjelldal kommune, gjennom etablering av nye lokaler til Helgeland museum, HaG Vekst, Hattfjelldal Vekst og øvrige potensielle leietakere, vedtar kommunestyret å gi sin tilslutning til bygging. Hattfjelldal kommune gir en kommunal garanti for selskapets låneopptak. Vilkår til kommunal selvskyldnergaranti: 1. Hattfjelldal kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på NOK 40 millioner som Hattfjelldal Service-/næringsbygg AS tar opp til byggeprosjektet Hattfjelldal Service- /Næringsbygg. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. NOK 40 mill. med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (40 millioner kroner + 10 %). 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes Hattfjelldal service-/næringsbygg As sine vedtekter 3 tillegges følgende setning: «Selskapet er et non-profittselskap. Det utbetales ikke utbytte til selskapets aksjonærer». Ny 3 lyder: : «Selskapets formål er utvikling og investering i fast eiendom, herunder kjøp, salg, utleie og drift av fast eiendom, samt deltagelse i andre selskaper med tilsvarende formål. Selskapet er et non-profittselskap. Det utbetales ikke utbytte til selskapets aksjonærer».

4 Side 4 av Kommunestyret Møtebehandling: Asgeir Almås stilte spørsmål om medlemmene i styret til Service-/Næringsbygget sin inhabilitet. Styremedlemmene Asgeir Almås, Bjørnar Hansen og Stine Engdal, ble alle erklært inhabile etter Forvaltningslovens 6 første ledd. Følgende vara tilrådte: Stian Bråten, Morten Bolstad og Anne Siri Hamarsbøen. Morten Bolstad stilte spørsmål om egen inhabilitet. Kommunestyret erklærte ham habil. Valg av setteordfører: Forslag fra AP v/ Finn Ove Hofstad: Ann-Elen S. Olsen. Enstemmig vedtatt. Endringsforslag fra Morten Bolstad: Som vilkår til kommunal selvskyldnergaranti settes: Hattfjelldal kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på NOK 40 millioner som Hattfjelldal Service-/Næringsbygg AS tar opp til byggeprosjektet Hattfjelldal Service-/ Næringsbygg, når punkt 4 fra KS 71/14: det skal før byggestart være inngått leieavtale som sikrer driftsgrunnlaget i selskapet er oppfylt. Endringsforslag fra AP v/ Finn Ove Hofstad: 1. Med bakgrunn i den samfunnsnytten Hattfjelldal Service-/Næringsbygg (Fjellfolkets hus) vil ha for Hattfjelldal kommune, gjennom etablering av nye lokaler til Helgeland museum, HaG Vekst, Hattfjelldal Vekst og øvrige potensielle leietakere, vedtar kommunestyret å gi sin tilslutning til bygging. 2. Hattfjelldal kommune søker om Fylkesmannens godkjenning av kommunal garanti for Hattfjelldal Service-/Næringsbygg AS sitt låneopptak. Vilkår til kommunal selvskyldnergaranti: 1. Hattfjelldal kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på NOK 40 millioner som Hattfjelldal Service-/næringsbygg AS tar opp til byggeprosjektet Hattfjelldal Service- /Næringsbygg. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. NOK 40 mill. med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (40 millioner kroner + 10 %). 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes Hattfjelldal service-/næringsbygg As sine vedtekter 3 tillegges følgende setning: «Selskapet er et non-profittselskap. Det utbetales ikke utbytte til selskapets aksjonærer». Ny 3 lyder: «Selskapets formål er utvikling og investering i fast eiendom, herunder kjøp, salg, utleie og drift av fast eiendom, samt deltagelse i andre selskaper med tilsvarende formål. Selskapet er et non-profittselskap. Det utbetales ikke utbytte til selskapets aksjonærer».

5 Side 5 av 20 Arbeiderpartiets forslag til innstilling vedtatt mot 3 stemmer. KS-049/15 Vedtak: 1. Med bakgrunn i den samfunnsnytten Hattfjelldal Service-/Næringsbygg (Fjellfolkets hus) vil ha for Hattfjelldal kommune, gjennom etablering av nye lokaler til Helgeland museum, HaG Vekst, Hattfjelldal Vekst og øvrige potensielle leietakere, vedtar kommunestyret å gi sin tilslutning til bygging. 2. Hattfjelldal kommune søker om Fylkesmannens godkjenning av kommunal garanti for Hattfjelldal Service-/Næringsbygg AS sitt låneopptak. Vilkår til kommunal selvskyldnergaranti: 1. Hattfjelldal kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på NOK 40 millioner som Hattfjelldal Service-/næringsbygg AS tar opp til byggeprosjektet Hattfjelldal Service- /Næringsbygg. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. NOK 40 mill. med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (40 millioner kroner + 10 %). 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes Hattfjelldal service-/næringsbygg As sine vedtekter 3 tillegges følgende setning: «Selskapet er et non-profittselskap. Det utbetales ikke utbytte til selskapets aksjonærer». Ny 3 lyder: «Selskapets formål er utvikling og investering i fast eiendom, herunder kjøp, salg, utleie og drift av fast eiendom, samt deltagelse i andre selskaper med tilsvarende formål. Selskapet er et non-profittselskap. Det utbetales ikke utbytte til selskapets aksjonærer». Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

6 Side 6 av 20

7 Side 7 av 20 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Intensjonsavtale Hatten bilservice AS.pdf Intensjonsavtale Hattfjelldal Vekst.pdf Intensjonsavtale Helgeland museum.pdf Intensjonsavtale Statskog.pdf Finansiering.pdf Lånetilbud KLP.pdf Lånetilbud kommunalbanken.pdf V-1 Innstilling BOK 2.pdf V-3 Innstilling BOK 3.1 og 3.6.pdf V-6 Innstilling Bok 4 inkl sammenstilling.pdf V-7 Innstilling Bok 6 inkl sammenstilling.pdf Protokoll styremøte HSN-bygg den pdf Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 20 S FORPROSJEKT -bygging av service- /næringsbygg. 57 S Godkjenning av stiftelsesdokumenter og avklaring tomtespørsmål for Hattfjelldal næringsbygg AS 67 S Bevilgning til prosjektering av service- /forretningsbygg 70 S Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning 12 4 U Fylkesmannen i Nordland Søknad om godkjenning av garanti for låneopptak i Hattfjelldal Service-/Næringsbygg AS. Saksopplysninger: I hht kommunestyrets vedtak i sak 071/14 fremmes sak om bygging av Hattfjelldal service- /næringsbygg (Fjellfolkets hus). Selskapet ber om kommunal garanti for låneopptak. Samlet låneopptak er på 40 mill.kr. HaG Vekst skal eie sin del av bygget og seksjonerer ut sine arealer når bygget er ferdig. Netto lånegjeld for selskapet er da ca. 29,5 mill.kr. Kommunens risiko er knyttet til overtakelse av gjeldsforpliktelsene som i sum utgjør ca. 1,64 mill.kr. pr. år, nedtrappende. Rådmannen vurderer at kommunen er i stand til å bære disse forpliktelsene. Selskapet har tegnet intensjonsavtale med Helgeland museum, Hag Vekst, Hattfjelldal Vekst, Statskog og Hatten Bilservice, dvs.ca m2 av totalt 2038 m2.

8 Side 8 av 20 En kommunal garanti kan gis til selskaper som ikke driver «næringsvirksomhet». I dette tilfellet mener rådmannen at vedtektene av den grunn bør spisse slik at det klart fremkommer at selskapet ikke driver en overskuddsrelatert virksomhet med mål å utbetale utbytte til aksjonærene. De fleste interessentene i bygget er hel- eller halvoffentlige aktører, hvor kommunen er inne med driftstilskudd. Kommunen har derfor en egeninteresse av at husleienivået holdes på et «selvkostnivå», dvs. så lavt som mulig. Samfunnsverdien ved prosjektet er svært høy, dersom en kan samlokalisere interessentene i bygget. Aktørene kan ta ut synergier bl.a. i form av lavere bemanning enn om de er lokalisert hver for seg. Rådmannen anbefaler at garanti gis som omsøkt og at bygget realiseres. Saksopplysninger: Det vises til tidligere vedtak i sak om planlegging og gjennomføring av prosjekt for bygging av Hattfjelldal Service og Næringsbygg. Opprinnelig var intensjonen at bygget skulle eies av private investorer. De mange initiativ som ble tatt i forskjellig retninger, resulterte imidlertid ikke i positivt engasjement fra private. Kommunestyret valgte derfor å etablere et heleid kommunalt aksjeselskap til å forestå byggingen. Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak-071/14 som grunnlag for denne saken: Vedtak: 1. Med bakgrunn i at det ikke finnes ekstern interesse for å investere i et eiendomsselskap i Hattfjelldal, akseptere kommunestyret å bli eneaksjonær i et aksjeselskap som skal forestå byggingen av et Service-/næringsbygg, jfr. k.sak 078/ Verdien på tomtearealet skal inngå som del av aksjekapitalen med en verdi på kr.2 mill. 3. Det gjennomføres prosjektering og anbud for bygging. Planlagt byggestart er våren 2015.

9 Side 9 av Det skal før byggestart være inngått leieavtaler som sikrer driftsgrunnlaget i selskapet. 5. Sak om byggeprosjekt forelegges kommunestyret til godkjenning. Eiendomsselskapet Hattfjelldal Service-/Næringsbygg AS ble etablert den , etter at Formannskapet hadde godkjent stiftelsesdokumentene i sak 085/14. Selskapet har en aksjekapital på kr.8 mill. Styret har 3 medlemmer, Asgeir Almås (leder), Stine Engdal og Bjørnar Hansen. Styret har i arbeidet med bygget etablert en byggekomite hvor representant fra Helgeland museum (Ansgar Kleven) og representant fra HaG Vekst (Åge Bernt Stabbforsmo) deltar. Selskapet er et heleid kommunalt selskap som betyr at kommunestyret formelt er generalforsamling for selskapet. Selskapet er et aksjeselskap som da styres etter aksjelovens bestemmelser. Styret er ansvarlig for aktiviteten i selskapet. Rådmannen har derfor ingen formelle knytninger til selskapet. Rådmannen fremmer denne saken med bakgrunn i pkt. 5 i overnevnte vedtak, samt med bakgrunn i henvendelse fra styreleder om ønske om kommunal garanti for låneopptak til finansiering av bygget på kr.40 mill., med nedtrapping til ca. kr.27 mill. når bygget står ferdig. Styret i selskapet har gjennomført planlegging og prosjektering av bygget. Anbud er gjennomført i regi av prosjekteringsgruppen og priser på alle fag, samt byggeledelse foreligger. Prosjektering: Arcon Prosjekter har detaljprosjektert bygget i tråd med de ønsker plankomiteen for bygget har hatt. Totalt har bygget et areal på ca 2038m2. HaG Vekst AS har besluttet å seksjonere ut sin del av bygget og eie sine arealer selv. I hht Eierseksjonsloven kan seksjonering formelt ikke foretas før bygget står ferdig. Det betyr at eiendomsselskapet må finansiere bygget før HaG Vekst «kjøper» sin andel når bygget står ferdig.

10 Side 10 av 20 Anbud og kostnader: Anbud ble gjennomført i perioden til På grunn av at anbudsperioden kom delvis i ferieperioden, valgte styret å flytte fristen fra opprinnelig 10.08, til den Ved anbudsfristens utløp var det kommet 7 tilbud på bygg-entreprise, 3 tilbud på elektriske arbeider, 5 tilbud på VVS, 2 på røranlegg og 1 tilbud på heis. De tilbud som skal antas er følgende: Tabell 1. Entreprise Firma Pris eks mva Pris inkl mva Bygg-entreprise GL-bygg Heis-entreprise Reber-Schindler EL-entreprise Sinus Mosjøen Rør-entreprise Comfort, Rørvik Ventilasjonsentreprise Caverion, Ventilasjon SUM Prosjektering % uforutsett SUM Totalt areal 2038 m2 Pris pr m Sum entrepriser, prosjektering og post for uforutsett gir samlet byggekostnad på 42,9 mill.kr. eks.mva. inklusive prosjekteringskostnader og post for uforutsett.

11 Side 11 av 20 Legger man til grunn en netto byggekostnad på ca 29,5 mill.kr. etter ut seksjonering av HaG Vekst, vil driftskostnadene anslagsvis være slik: Tabell 2. Kostnader: Avskrivning [%] bygg 2,5 % Avskrivning [%] teknisk anlegg 10,0 % Kapitalkostnad 2,30 % Gårdeierkostnad* Total kostnad/år *felles strømutgifter, forsikring, snørydding, regnskap/revisjon mv. Finansiering: Kommunen har ikke mottatt finansieringsplan fra selskapet, men legger følgende til grunn: Tabell 3. Byggekostnad Egenkapital Lån Låneopptaket skjer etter innhenting av tilbud hos aktuelle långivere. Helgeland sparebank har kun gitt i muntlig foreløpig tilbud på lån på 40 mill kr. til 5% flytende rente. Tilbud er ellers mottatt fra Kommunalbanken og KLP. Begge disse finansinstitusjonene finansierer vanligvis ikke aksjeselskaper. Unntaket gjelder selskaper som eies helt eller hovedsakelig av det offentlige. Forutsetningen for at selskapet skal kunne få lån er at kommunen gir en garanti for lånet. Rentevilkårene i disse tilbudene ligger vesentlig under hva Helgeland sparebank og andre private banker er i stand til å gi. Selskapet har for øvrig forespurt både HSB og Sparebanken Nord-Norge, men ikke mottatt formelt lånetilbud.

12 Side 12 av 20 Tilbud fra banker: Tabell 4. Bank Pt.rente Fastrente 10 år. Helgeland sparebank 5% KLP 2,01 2,72 Kommunalbanken 1,758 2,30 Forskjellen i rentenivået gir store forskjeller i kapitalkostnader for selskapet. Selskapet må forskuttere HaG Vekst sin ut-seksjonering og i praksis operere med et byggelån på ca. 40 mill.kr. Etter seksjonering kan gjelden reduseres tilsvarende verdien av HaG Vekst sine arealer. Kommunal garanti. Styreleder har på vegne av selskapet bedt om at kommunestyret tar stilling til om kommunal garanti kan gis for lån til finansiering av bygget. Kommunale garantier reguleres av Kommunelovens bestemmelser i 51, med tilhørende forskrift. Disse vilkårene følges opp gjennom de krav bankene stiller for at lån skal kunne gis med garanti. For å vise de vilkår Kommunalbanken setter for å gi lån tas følge utsnitt med: Før lånet kan innvilges må banken ha mottatt følgende dokumenter: Firmaattest. Selskapets gjeldende vedtekter i undertegnet stand Styrevedtak om låneopptak og pantsettelse i undertegnet stand Kommunens garantivedtak Fylkesmannens godkjenning av garantivedtaket Regnskap for siste år, budsjett for inneværende år [og evt neste år] Aksept av lånetilbudet anses kun som gyldig der dette er gjort i henhold til selskapets gjeldende vedtekter og styrevedtak.

13 Side 13 av 20 Før utbetaling av lånet må banken ha mottatt følgende signerte lånedokumenter: _ Gjeldsbrev _ Tilsagnsbrev _ Garanti [selvskyldner] Lånedokumentene undertegnes av den som i henhold til gjeldende vedtekter/firmaattest har fullmakt til å undertegne på vegne av selskapet. Garantien undertegnes av ordfører/fylkesordfører eller den som i henhold til reglementet har fullmakt til å undertegne på vegne av kommunen/fylkeskommunen. Vi forutsetter at garantien er avgitt i samsvar med og oppfyller kommunelovens 51. Øvrige betingelser: skriftlig samtykke fra Kommunalbanken. Låntager kan heller ikke selge vesentlige eiendeler eller foreta fusjon, oppkjøp, fisjon eller oppsplitting av selskapet, uten skriftlig samtykke fra banken. Låntager skal ikke drive «næringsvirksomhet», jfr. kommunelovens 51 annet ledd. Vi forutsetter at ovennevnte betingelser, som gjelder i hele lånets løpetid, også godkjennes og bekreftes av garantisten. Selvskyldnergaranti innebærer at kreditor ved mislighold kan gå direkte på garantisten, uten først å måtte søke dekning hos låntager. Simpel kausjon (som kommunalbanken for tiden ikke tilbyr) innebærer at kreditor ved et eventuelt mislighold først må søke dekning hos låntager (dvs. virksomheten det garanteres for), og kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn her. Betingelsen om at låntager ikke skal drive næringsvirksomhet innebærer at selskapets formål ikke må være å drive overskuddsvirksomhet. Selskapets vedtekter er etter rådmannen vurdering kanskje ikke klar nok på dette punktet. Vedtektenes 3 lyder: «Selskapets formål er utvikling og investering i fast eiendom, herunder kjøp, salg, utleie og drift av fast eiendom, samt deltagelse i andre selskaper med tilsvarende formål». Rådmannen fremmer derfor forslag om et tilleggspunkt til 3, «Selskapet er et nonprofittselskap. Det utbetales ikke utbytte til selskapets aksjonærer». En kommunal garanti skal også vurderes opp mot EØS-regelverkets bestemmelser om konkurransevridning. Kommunen har ikke anledning til å gi garanti er som skaper forskjellsbehandling for andre investorer. I dette prosjektet er det over lang tid forsøkt lagt til

14 rette for at private investorer skulle inngå på eiersiden, uten at en har lykkes med det. En garanti overfor et heleid kommunalt selskap vurderes derfor å ikke rammes av reglene om konkurransevridning. Side 14 av 20 Leieinntekter: Leieinntektene er den bærende inntektskilden for selskapet. Disse inntektene skal dekke alle kapital- og driftsmessige kostnader i bygget. Kapitalkostnadene er knyttet til renter på lån og avskrivninger. Driftskostnadene utgjør, drift og vedlikehold på VVS, forsikring, strøm, oppvarming, regnskap og revisjon mv. Avskrivningene skjer etter fast modell, mens rentekostnaden avhenger av hva slags tilbud bankene ser seg i stand til å gi. Rentekostnadene utgjør for øvrig en vesentlig andel av beregningsgrunnlaget for husleie. Gjennom intensjonsavtaler er følgende interessenter aktuelle leietakere. HaG regnes ikke som leietaker, men bør likevel betale for noen felleskostnader. Tabellen viser leieareal i hhv 1 og 2.etg. og fellesareal. Tabell 5. %-vis Andel Leietaker fordeling fellesareal 1.etg 2.etg SUM Romfløy % 16 Helgeland Museum avd. Hattfj.dal 264,9 66, % 29 HaG Vekst AS 541,1 103,4 644,5 32 % 57 Kafe % 18 Hattfjelldal Vekst AS. 90,7 90,7 4 % 8 Helgeland Sparebank 99,6 99,6 5 % 9 Helgelandssykehuset. 197,3 197,3 10 % 18 Felles areal til fordeling 119, ,9 9 % 16 Statskog % 6

15 Side 15 av 20 Disponibelt 45,3 45,3 2 % 4 SUM m2 1425,8 612,5 2038,3 100 % 181 Netto areal etter seksjonering 884,7 509,1 1393,8 Styret for selskapet har ikke mottatt signert intensjonsavtale fra Helgelandssyke-huset eller Helgeland Sparebank (HSB). Rådmannen er i brev datert orientert om at HSB skal gjennomføre en vurdering av arealer i alle sine banklokaler i løpet av høsten og vil derfor tidligst i november kunne gi tilbakemelding. For Helgelandssykehuset er situasjonen fortsatt slik at ambulanseplanen er på høring og Helgelandssykehusets behov for ambulanse-stasjon i Hattfjelldal er fortsatt uavklart. Med laveste rentekostnad på fastrente på 2,3% vil husleien kunne ligge på ca. 1500,- pr.m2 inkl. leie fellesarealer og felleskostnader. Nivået på husleien må sees i sammenheng med hva den enkelte leietaker klarer å bære av kostnader. En leie på 1500,- pr m2 er ikke høyere en hva en må forvente med nye moderne arealer. Samlet inntekt vil om alle arealer leies ut være slik: Tabell 6. %-vis Fordeling Husleie Husleie SUM Leietaker fordeling fellesareal leieareal fellesareal HUSLEIE 1.etg 2.etg SUM Romfløy uavklart % Helgeland Museum, H.dal 264,9 66, % HaG Vekst AS 541,1 103,4 644,5 32 % Kafe Hatten Bilservice AS % Hattfjelldal Vekst AS. 90,7 90,7 4 % Helgeland Sparebank 99,6 99,6 5 % Helgelandssykehuset. 197,3 197,3 10 % Felles areal til fordeling 119, ,9 9 % - -

16 Side 16 av 20 Statskog % Disponibelt 45,3 45,3 2 % SUM 1425,8 612,5 2038,3 100 % Det fremgår av tabellene 2 og 6 at marginen mellom kostnader og inntekter er et underskudd på ca.kr ,-. Målet må være at inntekter og kostnader balanserer. Risiko: For kommunen som eier av eiendomsselskapet skal risikoelementer ved etableringen vurderes. Risikoen må særskilt vurderes i fht en mulig kommunal garanti. Dette er i hovedsak risiko for kommunen dersom selskapet har manglende inntekter og går konkurs. For kommunen vil det også være risiko knyttet til at bygget ikke realiseres. Kommunen vil da ikke ha egnede arealer å tilby Helgelandssykehuset dersom ambulansen fortsatt skal være i kommunen. Helgeland museum vil ikke få nye lokaler og må fortsatt ha Lensmannsgården som museums-lokale. Vurdering: Rådmannens vurdering av byggeprosjektet gjøres med grunnlag i de kjente økonomiske tallstørrelsene og de opplysninger om potensielle leieinntekter som foreligger. Det har ikke vært mulig for selskapet å utarbeide formelle langsiktige leiekontrakter med leietakere. Det foreligger derfor intensjonsavtale med HaG Vekst, Helgeland museum, Statskog, Hatten Bilservice AS og Hattfjelldal vekst AS. Helgelandssykehuset og Helgeland sparebank viser til fremtidige avgjørelser tilknyttet vurdering av arealer og tilstedeværelse i kommunen, som begrunnelse for at de ikke kan signere. Når det gjelder rom-fløy er det heller ikke signert intensjonsavtale for det arealet. Rådmannen er gjort kjent med at det arbeides med konkrete leietakere for disse arealene. Med kun de intensjonsavtalene som er inngått vil det ikke være driftsmessig forsvarlig å sette i gang bygging, uten at bygget evt. tilpasses det utleide arealet. Spørsmålet som må stilles er om selskapet i løpet av byggeperioden vil være i stand til å få leietakere til ledig areal.

17 Som det fremgår av tabell 2 ovenfor må selskapet ha leieinntekter på ca. 1,9 mill.kr for å dekke alle driftskostnadene, forutsatt at bygget skal bygges som planlagt. Side 17 av 20 Med inntekter fra de aktørene som har signert intensjonsavtalen, vil selskapet mangle ca 0,8 mill.kr. for å dekke kostnadene. Sannsynligheten for at Helgelandssykehuset og banken skal inngå avtale, avhenger av om konklusjonen fra deres side blir en fortsatt tilstedeværelse i kommunen eller ikke. Skulle disse konkludere med at de ikke vil leie areal, må det vurderes om disse arealene skal bygges og leies ut til andre. Eiendomsselskapet har ikke selv pekt på andre muligheter som er vurdert. De fremtidige behovene kommunen har er knyttet til brannstasjon og avlastningsbolig. Dette er ikke konkret vurdert, men rådmannen antar at planlagt ambulansestasjon kan benyttes som brannstasjon. Om det er mulig å plassere avlastningsbolig i bygget er ikke vurdert. Skulle en ikke lykkes med raskt å få på plass en leietaker på rommene, kan disse arealene vurderes heller bygget som leiligheter. Som det fremgår av interessent-oversikten så er det kun Statskog og Hatten Bilservice som ikke er helt eller delvis finansiert av kommunen. Fraværet av private aktører er fortsatt «hovedregelen». Med en aksjekapital på 8 mill.kr. tåler selskapet i begrenset grad å ha ledige lokaler over tid. Administrative og økonomiske konsekvenser: Eiendomsselskapet skal etter at HaG Vekst har ut-seksjonert sine arealer, disponere ca 1400 m2. Den økonomiske risikoen for kommunen er knyttet til den kommunale garantien som kan gi kommunen økte kostnader tilsvarende summen av renter og avdrag på et lån på ca. 29,5 mill.kr. Avdrag vil ved et serielån være kr pr år og renter 1.år ca.kr ,- Rentene vil ved et serielån være nedadgående. Nå må det tas med i vurderingen at kommunen, gjennom leiekontraktene til Helgeland Museum og Hattfjelldal Vekst, gjennom tilskudd til begge vil finansierer en del av disse kostnadene uansett.

18 Side 18 av 20 Med det verst tenkelige scenariet hvor selskapet ikke har noen leietakere og kommunen må overta gjelden til selskapet, så vil det gi en merkostnad for kommunen på ca. 1,64 mill. i renter og avdrag. Renter og avdrag kan dekkes av næringsfond. Øvrige driftskostnader i form av forsikring, kommunale avgifter, strøm mv, anslagsvis ca ,- pr år, vil fortsatt måtte dekkes av eiendomsselskapet. Dersom selskapet går konkurs vil aksjekapitalen være tapt og et bostyre vil overta bygget. Kommunen vil fortsatt hefte for gjelden. Etter rådmannens vurdering vil kommunen være i stand til å bære disse kostnadene. Økonomisk risiko må også sees i fht hva kommunen kan ha av alternativ nytte av arealene. Det vises til punkt om brannstasjon. Samfunnsnytte. Bygging av et Fjellfolkets hus i form av Hattfjelldal Service-/næringsbygg har vært under planlegging i minst 20 år. I 2010 ble det igangsatt konkret planarbeid med bakgrunn i at flere private interessenter tok kontakt for leie av arealer, samt kommunens behov for nye lokaler til Helgeland museum. Underveis i planarbeidet har forutsetningene endret seg. Noen aktører er gått ut av prosjektet, og tilbake har i hovedsak hel- eller halvoffentlige virksomheter blitt. Helgelandssykehuset har i sluttfasen av arbeidet fremmet forslag til ny ambulanseplan hvor ambulansen foreslås nedlagt i Hattfjelldal. Ny aktør som har meldt interesse i siste fase er Statskog. Bygget skulle opprinnelig eies av private investorer. Slike har det vært umulig å finne, så kommunestyret besluttet, som nevnt over, å etablere et aksjeselskap som skulle forestå byggingen. Hensikten med aksjeselskapsformen var å begrense risiko. Aksjekapitalen på 8 mill.kr. skulle være øvre grense for kommunens engasjement. Når selskapets styreleder ber kommunestyret om kommunal garanti, fordi en ønsker lavest mulig rentekostnad, samt dels fordi også Helgeland sparebank krever kommunal garanti for å gi lån, så vil kommunens risiko i praksis ikke lenger være begrenset av aksjekapitalen, men også av gjeldsforpliktelsen. Forutsetningen for etablering av aksjeselskap er med andre ord endret. Når kommunen langt på vei skal bære all risiko kunne bygget vært vurdert bygd i kommunal regi. Dette hadde forenklet saksbehandling og finansiering. Dog ville det regnskapsteknisk bli svært utfordrende å håndtere mva-ordningen ut fra kommunalt regelverk. Underskudd ville også måttet tas direkte i driften og ville slik kunne ramme andre kommunale tjenester.

19 Side 19 av 20 Når det gjelder samfunnsnytten ved etablering av bygget, så vil den etter rådmannens vurdering være meget høy for kommunen. Nye lokaler til museet, HaG Vekst, Hattfjelldal Vekst, ambulansestasjon (eller brannstasjon), overnattingsrom, samt de synergier man får ved en samlokalisering, er åpenbart verdt å ta noe risiko for. Det er slik rådmannen vurderer det mange usikkerhetspunkter med prosjektet. Mangelen på formelle leieavtaler, konkret avgjørelse fra Helgelandssykehuset og banken om leie, medfører at beslutning om bygging og garanti, må tas på grunnlag av hva en mener vil være mest fornuftig å gjøre. Hvor sannsynlig er det at selskapet vil få leid ut nødvendige arealer. Kontering: Ingen. Konklusjon/anbefaling: Med bakgrunn i den samfunnsnytten Fjellfolkets hus (Hattfjelldal Service-/Næringsbygg) vil ha for Hattfjelldal kommune, gjennom etablering av nye lokaler til Helgeland museum, HaG Vekst, Hattfjelldal vekst og øvrige potensielle leietakere, så anbefaler rådmannen at kommunestyret gir sin tilslutning til bygging og at det gis en kommunal garanti for selskapets låneopptak. Forslag til vedtak om kommunal selvskyldnergaranti: 1. Hattfjelldal kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på NOK 40 millioner som Hattfjelldal Service-/næringsbygg AS tar opp til byggeprosjektet Hattfjelldal Service- /Næringsbygg. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. NOK 40 mill. med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (40 millioner kroner + 10 %). 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes 3. Rådmannen anbefaler vedtektsendring i 3 for eiendomsselskap. Stian Skjærvik rådmann

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: Forfall: Vara: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36 Hattfjelldal kommune Side 1 av 36 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant)

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok For Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.10.2011 Møtested:

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer