Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag"

Transkript

1 Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning av innkallingen og sakliste Innkallingen og saklisten enstemmig godkjent. 2. Valg av møteleder Nestleder ble enstemmig valgt. 3. Valg av skriver Sekretær ble enstemmig valgt. 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen Ivar Hagen og Elling Hagen ble enstemmig valgt. Sak 2 Sak 3 Styrets årsberetninger 1. Hovedstyret (Årsberetningen satt inn etter møtets referat.) Årsberetningen ble enstemmig godkjent med etpar bemerkninger. 2. Ungdomsutvalget (Årsberetningen satt inn etter møtets referat.) Årsberetningen ble enstemmig godkjent. Regnskap Kasserer redegjorde for stillingen. Endelig godkjenning av regnskapet gjøres på halvårsmøtet. Balanserapport Saldobalanse Hovedbok EIENDELER 1120 Hus og bane , Hus og bane (elektr. m.v.) , Innventar , Lagsvåpen , Beholdning ammunisjon , Beholdning av vandrepremier 4 065, Andel i Sunndal kulturfestival 2 000, Kundefordringer 3 366, Kasse 5 599, Bankkonto , Bankkonto , Bankkonto , Medlemk COOP 4 652,94 SUM EIENDELER ,01 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Egenkapital , Leverendørgjeld 0, Donasjon , Pengepremier medlemmer ,40 SUM EGENK. OG GJELD ,92 Foreløpig resultat: ,91 EIENDELER 1120 Hus og bane , Hus og b.(elektronikk m.v.) , Innventar , Lagsvåpen , Beholdning ammunisjon , Beholdning av vandrepremier 4 065, Andel i Sunndal kulturfestival 2 000, Kundefordringer 3 366, Kasse 5 599, Bankkonto , Bankkonto , Bankkonto , Medlemk COOP 4 652,94 SUM EIENDELER ,01 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Egenkapital , Leverendørgjeld 0, Donasjon , Pengepremier medlemmer ,40 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,92 DRIFTSINNTEKTER 3120 Raklame- og annonseinnt , Sponsor-/samarbeidsavtaler , Salg av ammunisjon , Debitering av amm.salg ,00

2 Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag 3305 Rabatter og fortj.ammsalg , Kommunalt tilskudd , Tilskudd fra samlaget , Leieinntekter hus og bane , Medlemskontingent , Inntekter lotteri, bingo etc , Inntekter stevner , Inntekter jaktprøver , Inntekter egne lagskytnger , Tilskudd til hjertevakt , Kjøkken , Trivseltiltak , Andre inntekter ,75 SUM DRIFTSINNTEKTER ,58 DRIFTSUTGIFTER 4300 Innkjøp av ammunisjon , Kreditering av ammkjøp , Utgifter kjøkken , Utgifter trivseltiltak , Deltakelse i stevner , Cup- og lagskytinger 3 020, Ammunisjonssubidier , Gaver til medlemmer 3 105, Personalutgifter , Renovasjon, vann, avløp 553, Lys og varme , Inventar, materiell, utstyr 6 347, Utgifter Hjertevakt , Reprasjon/Vedlikehold bygn , Reprasjon/Vedlikehold utstyr , Kontorrekvisita 1 729, Andre kostnader 8 250, Telefon 3 373, Bankgebyrer 329, Porto 1 095, Reklame, annonser 1 004, Gaver/pengepremier til stevner 1 500, Medaljer/prem. egne stevner , Med./merker/premier lagsk 6 086, Til ungdomsutvalget , Forsikring hus og bane 3 949,00 SUM DRIFTSUTGIFTER ,99 Sak 4 Sak 5 Orienteringen ble tatt til etterretning. FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter -77, Korrigering av ammkonto 590, Avskrivninger ,00 SUM FINANSPOSTER ,50 Fastsettelse av kontingent Vedtak: (enstemmig): Barn/ungdom opp til 17 år; kr. 50,- Voksne kr. 100,-. Dette er de samme satser som forrige år. Valg Funksjon. Forslag Valgt 3 styremedlemmer: Zoraida Marie Gravem Håkon T. Gravem Leder: Zoraida Marie Gravem Håkon T. Gravem Håkon T. Gravem

3 Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Sak 6 Sak 7 Sak 8 Nestleder: Kasserer: Zoraida Maria Gravem Zoraida Maria Gravem 1 Varam. til styret: 1. Magne Bøklep 1. Magne Bøklep 5 Utsendinger til ombudsmøtet: 2 Instruktører: Leif Gravem Olav Gravem 3 medlemmer til ungdomsutvalget Leder ungdomsutvalget Pressekontakt Marte Bjerkaas Nisja Olav Gravem Tron Arne Gravem Håkon T. Gravem Ludvik Gravem Magne Bøklep Gunvald Nisja Leif Gravem Olav Gravem Marte Bjerkaas Nisja Olav Gravem Tron Arne Gravem Sigmund Elshaug 1 medl. banekomité Ludvik Gravem Ludvik Gravem 2 medl. kjøkkenkomité Dag Isaksen Marit Kamsvåg 2 medl. valgkomite Tor Solheim Gunvald Nisja 2 medl. jegerutvalg Olav Magnar Nisja Erik Jenstad Dag Isaksen Marit Kamsvåg Tor Solheim Gunvald Nisja Anders Kamsvåg (Leder) Olav Magnar Nisja Erik Jenstad Pedell skytterhuset Bjørg Gravem Bjørg Gravem Alle ble enstemmig valgt. Kaliber.22 (Rutiner ved kjøp og salg) Rekrutteringsskyttere får.22-ammunisjonen gratis. Voksne skyttere kjøper og betaler på samme måte som 6,5x55. Det ytes ingen subsidier. Tilbud fra Kongsberg på 2 stk 100m-skiver. Årsmøtet vedtok innkjøp av 2 skiver fra Kongsberg. Endring av regnskapsåret Forslag: Inneværende regnskapsår avsluttes 31/ Neste regnskapsår går fra 1/ til 30/ Deretter går regnskapsårene fra 1/10 til 30/9. Dette ble enstemmig vedtatt. Elling Hagen Ivar Hagen

4 Årsberetning for Sunndal skytterlag 2010/2011 Ledelse og administrasjon Styret har siden forrige årsmøte bestått av følgende: Leder: Nestleder: Håkon T. Gravem Kasserer: Erik Jenstad Sekretær: Arve Holmeide Styremedlem: Gerd Vollan Elshaug Ungdomsutvalgets leder: Tron Arne Gravem Det har i perioden vært avhold 6 styremøter og 48 saker har vært behandlet. I tillegg har som vanlig halvårsmøte vært avholdt. Foruten behandling av regnskap for 2010 og budsjett for 2011 ble det på halvårsmøtet gitt orienteringer i 8 saker om «ting» som er på gang. Innendørskyting Laget arrangerte åpent 15m-stevne den 22. og 23. januar med deltakelse fra noe over 90 skyttere. Terje Nisja vant klasse 3-5 med 244 poeng foran Vidar Vorland, Bømlo med samme poengsum. Ellers fikk vi følgende klassevinnere: Kl.2: Torgeir Nisja (244), Kl.1: Alf Gunnar Husby (244). Samlagsstevnet 15m ble arrangert av Fosna skytterlag. Sunndal hadde ialt 16 deltakere med. Terje Nisja vant klasse 3-5 med 244 poeng. Ludvik Gravem vant V65 med 247 poeng der Håkon T. Gravem tok 3.-plassen med 245. Av plasseringer ellers nevnes: Kl.2: Torgeir Nisja nr 4 med 239, Kl.4: Marius Vollan Elshaug nr. 1 med 240 og Olav Gravem nr. 2 med 237, Kl.V55: Gunvald Nisja nr. 2 med 243. I tillegg vant Sunndal lagskytingene både i kl. 3-5 og Veteran. Landsdelskretsstevnet ble arrangert av Ørskog skl. den februar. Kun Torgeir Nisja av våre maktet å markere seg. I kl. V65 ble beste sunndaling Nils Hjellmo med 247 og tredjeplass. Torgeir Nisja vant kl. 2 med gode 246, Terje Nisja endte på 10.-plass i mesterskapet 3-5 med 241 og Gunvald Nisja ble nr. 7 med 243 i V55. Lagmesterskapet gikk av stabelen den 12. februar. Vi gratulerer Marius Vollan Elshaug med sitt første lagmesterskap i seniorklassen tett fulgt av Terje Nisja. Klassevinnerne ble: Kl.1: Torbjørn Eriksson_Lien 248, Kl.2: Torgeir Nisja 246, Kl. 4: Marius Vollan Elshaug 242, Kl.5: Terje Nisja 241, Kl.R: Ingrid Angela Gravem Isaksen 179, Kl.ER: Marte Bjerkaas Nisja, 246, Kl.V65: Gunvald Nisja 249, Kl.V73: Elling Hagen 236. Dessuten stilte 2 aspiranter: Eirik Melkild (208) og Nina Melkild (216) som begge gjorde sine saker bra. Feltskyting Skytterlaget avviklet lagmesterskapet den 19. mars. Følgende ble lagsmestre: kl. 2-5+V55: Leif Gravem 30/20, kl. 1: Torbjørn Eriksson-Lien 27/13, kl. 2. Dag Isaksen 22/11, kl. 4: Gunn Gravem Isaksen 28/20, kl. 5: Leif Gravem 30/20, V55: Arnfinn Kamsvåg 23/11, ER: Håkon Gravem Isaksen 29/19, R: Ingrid Angela Gravem Isaksen 20/05, V65: Håkon T. Gravem 30/27, V73: Ivar Hagen 25/10. Samlagsstevnet gikk i regi av Ertvågøy og Årvågsfjord skytterlag i en lumsk vind. Leif Gravem ble best av våre i 2-5+V55 med en 6.plass. I V65 ble Håkon T. Gravem nr. 2 med 42/09 tett fulgt av Ludvik Gravem (41/07) og Gunvald Nisja (40/08) på plassene 3 og 4. I Stang-skytingen kom Marius Vollan Elshaug på 14.-plass med 14 treff. Gunvald Nisja ble nr. 36 i felthurtigskytingen. I lagskytingene hadde vi lag bare i veteranklassen der Sunndal vant med 60/46. Landsdelskretsstevnet ble arrangert av Rakvåg skytterlag den 4. april. Leif Gravem ble der nr. 3 (39/07) og Marius Vollan Elshaug nr. 8 (38/04). Imponerende av en førsteårs

5 senior! Ellers nevner vi Ludvik som nr. 2 i V65 (42/07), Håkon T. Gravem nr. 4 (41/10) og Gunvald Nisja nr. 7 (41/08). Nils Hjellmo fikk 28/13 i innledende skyting men dette holdt ikke til finaleplass. I lagskytingen ble Nordmør nr. 2 i senior og både Leif og Marius ble tellende der. I veteranklassen ble også Nordmør nr. 2 og Ludvik, Håkon T og Gunvald var med på det tellende laget sammen med Jon Oren fra Surnadal. Sunndalsfelten ble arrangert 30 april med ca 130 deltakere. Dette må sies å være bra, ikke minst siden det kun var rundt 30 forhåndspåmeldte. Stevnet ble godt gjennomført. Rune Stenmo, Stordalen vant kl. 2-5 som eneste med fullt hus. Den som imponerte mest var likevel rekrutten Johanne Ramsli, Smøla som skjøt 30/29. Av våre var det Ludvik Gravem og Håkon T. Gravem som plasserte seg best med 2. og 3.-plass i V65. Landsskytterstevnet: Landsskytterstevnet ble i år arrangert i Bodø i første uken av august. Sunndal skytterlag stilte med 17 skyttere. I feltskytingens innledende skyting fikk hele 3 av våre 30 treff, og ytterligere 3 som skjøt 28 treff eller bedre. Håkon T. Gravem og Magne Bøklep i V65 og Leif Gravem i kl. 2-5 skjøt fullt hus og dermed kvalifiserte seg til finalene. (I tillegg kvalifiserte også Gunn Gravem Isaksen seg til finalen i kl. 2-5). Magne Bøklep fulgte Leif Gravem opp med fullt hus også i finalen og ble norgesmester i klasse V65. Håkon T. kom litt lenger ned på listen. I grovfelten var det mest spennende hva Leif Gravem ville makte. Og Leif presterte igjen! Her måtte det omskyting til, men til slutt stod Leif Gravem igjen som norgesmester i felt Vi gratulerer både Magne og Leif! I baneskytingen fikk to av våre veteraner Håkon T. Magne Bøklep Gravem og Magne Bøklep fullt hus (250 pt), men ytterligere tre skyttere skjøt 247 poeng eller mer. Vi nevner også Marte Bjerkaas Nisja som også skjøt 248 poeng. Fire av våre skyttere skjøt finaler og Magne Bøklep var den som endte best både resultatmessig og plasseringsmessig. Han ble nr. 4 med fullt hus 350 poeng. I omskyting ble det dessverre en innertier for lite til å gå helt til topps. På 200m endte Terje med 343. I samlagsskytingen for seniorklassen ble Nordmør nr. 42, men Terje Nisja (98) og Marius Vollan Elshaug (95) skjøt best av de fire som representerte samlaget. Også i samlagsskytingen for veteran leverte også Håkon T. Gravem og Ludvik Gravem et strålende resultat. Begge skjøt 100poeng, men dessverre ble det for tungt for de to V55-skytterne å holde unna, så Nordmør endte et stykke nede på lista Baneskyting. Skytterlaget gjennomførte den årlige pokalskytingen den 14/6 med 14 deltakere. Vinner ble 1.-klassingen Håkon Melkild med Marius Vollan Elshaug og Torbjørn Eriksson-Lien på de neste plassene. Landsdelskretsstevnet gikk i år i Hjørungavåg på Søre Sunnmøre. Våre skyttere gjorde en meget god innsats. Terje Nisja ble nr. 2 i stevnet med 342. Leif Gravem nr. 4 med 340 og Marius Vollan Elshaug nr. 7 med 339. Sistnevnte ble forøvrig nr. 2 i skyttere «Under 20 år». I klasse ER skjøt Marte Bjerkaas Nisja også godt og endte på 5.-plass med 345. Gunvald Nisja greidde 3.-plass i klasse V65; også han med 345 poeng. Ludvik Gravem (V65) nr. 5 med 343. Flere av våre skyttere skjøt samlagsskyting for

6 Nordmør, men resultatene der stod ikke helt i stil med mesterskapsskytingen på 200m. Veteranene derimot endte som nr. 2 med Ludvik Gravem (100) og Gunvald Nisja (98) på laget. Lady Arbuthnotts Pris ble skutt juli med tilsammen 159 deltakere. Vidar Vorland, Bømlo, vant stevnet kl. 3-5 med 345 poeng 2 innertreff foran Mikkel Voll Stokkli, Rennebu. Best av våre ble Terje Nisja med 341 som holdt til 4.-plass. De beste ellers av våre var: V55: Nr. 11. Arnfinn Kamsvåg (331), Dobbeltseier i kl. 1: Nr. 1.Torbjørn Eriksson-Lien (247) og 2. Håkon Melkild (244). Klasse 2: Nr. 4. Marit Aasen (237), Kl. 4. Nr. 2. Marius Vollan Elshaug (239). Ellers nevner vi at Marius Vollan Elshaug sikret seg aksje i Faktor Hoaas premie. Midt-Norsk Mesterskap var et delt opplegg mellom trønderlagene Steinkjer og Inderøy der sistnevnte stod for feltskytingen. Stevnet gikk i tiden juli. Sunndal hadde 8 skyttere påmeldt. I felten mistet Marius Vollan Elshaug og Leif Gravem begge ett treff og endte på henholdsvis 9. og 15.plass i kl Ludvik Gravem erobret pallens nest høyeste plass med 42/30 i klasse V65. Håkon T. Gravem (nr.10) oppnådde 41/28. På 100m fikk Håkon T. Gravem 249 på 25-skudden. Han ble nr. 7 etter finalen med 347. Nest beste sunndaling ble Ludvik Gravem med 246. Marte Bjerkaas Nisja misset kun ett poeng og endte på 249 på 25-skudden; hun ble nr. 8 eller finaleskytingen med 347. Håkon Melkild kom på 5.-plass med 244 i kl. 1. Samlagsskyting Veteran med Håkon T. Gravem ble nr. 4, Samlagsskyting 3-5 med Leif Gravem og Terje Nisja på laget ble nr. 2. Lagmesterskap: Lagmesterskapet ble avholde den 13. august. Følgende ble mestre: Kl. 3-5: Terje Nisja, (345), kl. 2: Dag Isaksen, (228), V55: Arnfinn Kamsvåg, (331), Junior: Håkon Gravem Isaksen, (339), Eldre Rekrutt: Marte Bjerkaas Nisja, (348), Rekrutt: Ingrid Angela Gravem Isaksen, (78), V65: Magne Bøklep, (349), V73: Ivar Hagen, (342). Samlagsstevnet ble arrangert av Surnadal skytterlag den august. Som vanlig hadde Sunndal skytterlag en stor tropp og vi deltok i de fleste klasser. I klasse 3-5 ble Leif Gravem best av våre på en 4.-plass med 339, tett fulgt av Terje Nisja på plassen bak med samme poengsum. I V55 kom Arnfinn Kamsvåg på en 5.plass med 335. Marius Vollan Elshaug toppet skyttere under 20 år. I lagskytingen for seniorene ble Sunndal skytterlag nr. 1 med 287 poeng (skytterne: Leif Gravem (98), Marius Vollan Elshaug (91) og Terje Nisja (98)), fem poeng foran Smøla. I Eldre Rekrutt greidde Marte Bjerkaas Nisja 2.-plassen med 349 poeng. I V65 ble Magne Bøklep og Olav Aasen henholdsvis 2 og 3 med samme poengsum (349). De andre i klassen kom litt lenger bak. Ivar Hagen ble nr. 3 i klassen V73 med 339 poeng. I lagskytingen for ungdomsskyttere endte Marte Bjerkaas Nisja (100) og Håkon Gravem Isaksen (92) på en 7.-plass. En meget godt skutt, men litt skjev serie på juniorprogrammet gjorde at man ikke kom lenger opp. I lagskytingen for veteranene tok Sunndal de to første plassene med kun ett poengs forskjell (296 mot 295). (100), Magne Bøklep (98) og Gunvald Nisja (98) toppet foran Håkon T. Gravem (99), Ludvik Gravem (99) og Arnfinn Kamsvåg (97). Fylkesveteranstevnet ble arrangert av Sunndal den 3. september. Av våre var det bare som plasserte seg helt i toppen med 350 poeng, men flere av veteranene fikk respektabelt resultat og plassering. Andre aktiviteter/skytinger Den 18. november deltok 15 personer fra Hydro på et kurs-opplegg for ansatte hvor de hadde lagt inn skyting i programmet. Skytterlaget stilte med instruktører. Den 19. november var ca. 35 personer fra innvandringstjenesten på banen. Skytterlaget stilte også her med instruktører. Den årlige «Årsfesten» ble arrangert lørdag 12/2 om kvelden samme dag som

7 lagmesterskapet innendørs. Tradisjonen tro ble hedersbevisninger utdelt og lag og sponsorer ble behørig markert. Jegerne har hatt anledning til trening som tidligere år. Skyteprøven for jegerne har vært utført den 25/5, 15/6, 6/7, 20/7, 10/8, 24/8 og 7/9 fra kl Kretsvis møte (samlaget). Der deltok leder, nestleder og sekretær. Møtet ble avholdt den 21/2. Som ifjor hadde 4H også iår aktiviteter på skytebanen. Dette skjedde 1. juni. Skytterlaget stilte «som vanlig» med hjelpemannskaper. Dugnader: Mandag 2. mai var det dugnad for rydding av uteområdet og onsdag 11. mai var det rundvask av innendørsbanen og skytterhuset. St.Hans-feiring: Kommunens kulturetat ønsket gjennomført en markering på skytterlagets område på Gravem med skytterlaget som medarrangør. Der ble det grilling, hesteskokasting, skyting, musikkfremføring og natursti. Dessverre var det mindre godt vær, slik at uteaktiviteten ble sterkt redusert. Ialt skjøt 25 personer sine 15 skudd og fikk premier. Skytingens dag: Arrangementet ble avholdt den 14. august i fint vær og god stemning. Ialt 36 barn og voksne avfyrte sine skudd og like mange deltok i hesteskokasting og natursti. (Vi registrerte godt over 70 personer innom i løpet av dagen). En trivelig dag som utvilsomt gav god PR for skytterlaget. Samtidig fikk vi også se at mange av de som skjøt har gode anlegg for sporten. Som ifjor gjennomførte Hydro et lederkurs for sine ansatte på skytebanen. Også iår fikk de prøve seg som skyttere. Skytterlaget stilte med instruktører. Dette skjedde den 20. og 21. september. Merkeskytinger: Dugleiksmerkeskytingen ble avholdt 26. mai med bra deltakelse. 23 seniorer og 4 R/J/Asp deltok. Alle greidde kravet til et eller annet merke eller aksje i stjerne. Terje Nisja, Marius Vollan Elshaug og Olav Gravem hadde samme besteresultat på 200m med 243. Sammen med dugleiksmerkeskytingen ble også avholdt kommastevnet. Best her ble på 100m med 149 poeng mens Torbjørn Eriksson-Lien toppet på 200m med 132 poeng. 29 stykker skjøt om poengene. Lagskytinger: Skytterlaget stilte ialt 4 lag i veteranserien og ett lag i breddeserien. I breddeserien ble de to første rundene gjennomført som hjemmebaneskytinger. 3. og siste innledende runde gikk på Reinsfjellbanen. Tre av våre veteranlag gikk videre til finalen. Laget vårt i breddeserien kvalifiserte seg også til finalen. Finalen gikk på Fosna-banen 27/8. og Magne Bøklep vant veteranserien med bare blinker. Surnadal nr. 2 ett innertreff mer enn Ludvik Gravem og Håkon T. Gravem. I breddeserien ble Sunndal nr. 2 der følgende skjøt: Torgeir Nisja 339, Håkon Melkild 332, Olav Gravem 335, Marius Vollan Elshaug 346. Marius sitt resultat var forøvrig finaleskytingens beste. Etter seirene i samlagsstevnet, stilte Sunndal lag i veteran og senior i fylkescupen. I senior ble Sunndal sist med 1332 poeng. Best av våre ble Leif Gravem med 340 poeng. I veteran vant vi. Håkon T. Gravem (348), Magne Bøklep (350) og Arnfinn Kamsvåg (346) skjøt på laget. Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet Det vises her til ungdomsutvalgets årsmelding. Statistikk Antall skudd: Egne skyttere: , Skutt på egen 100m: , skutt på 200m:

8 Antall skyttere i de enkelte klasser neste år: kl. 5=2, kl.4=5, kl.3=3, kl.2=14, kl.1=108, V65=8, V73=4, V55=5, Jun.=2, ER=3, R=3, ASP.=9. Tilsammen 166 stk. Lagets skyttere har deltatt på mer enn 80 stevner i flere samlag og har hatt i overkant av 640 starter. Vurdering av virksomheten Innendørs: Innendørsbanen har vært mye brukt og har ført til stor aktivitetsøkning vinterstid. Regler for renhold og vakt har vært fulgt. Likeså vedlikehold av utstyr og materiell. Trening på innendørsbanen fortsatte utover våren ut fra den formening at det ville være uheldig å avslutte slik at nybegynnerne ble stående uten reelt alternativ. Treningen flyttet utendørs torsdag 28/4. Fra 13/9 til og med 6/10 valgte styret å ta en treningspause. Treningene startet opp igjen innendørs den 11/10. Felt: Feltskytingene har stort sett gått i samme «spor» som tidligere år. Vi kunne kanskje ønsket oss litt flere skyttere på noen av stevnene, men de som har deltatt, har gjort det bra. Vi kan kanskje fremheve Gunvald Nisjas resultater i Rindal med 30/29 og 30/27. Men også Håkon T. Gravem kan telle antall bomskudd på en hånd sesongen under ett. Han har hatt god konkurranse av Ludvik Gravem og Nils Hjellmo. Bane: Våre skyttere må sies å ha gjort en meget god innsats i det forgangne år. Få skyttere endte helt på toppen i større konkurranser iår, men vi har flere skyttere som befinner seg like under toppen på resultatlistene, og som like gjerne kan gå helt til topps ved fremtidige stevner. Det viser resultatene fra de stevner som er nevnt ovenfor. Ungdomsvirksomhet Status for bygg og anlegg Skytterlaget har iår skiftet ut duken foran standplassene både på 100m og 200m. Ellers er både skytterhus, standplassene og skiveanleggene i utmerket stand. Laget som organisasjon Vi har fått beholde våre to hovedsponsorer Sunndal Sparebank og Bratseth og Gikling men har i tillegg møtt stor velvilje hos deler av næringslivet og Sunndal kommune. F.eks. har Aura Avis, Bratseth og Gikling Installasjon og Gjensidige Forsikring støttet oss med midler til bl.a. hjertestarter. Også Melkild Bilverksted har støttet oss. Kommunen har etter søknad imøtekommet betydelig støtte til våre aktiviteter såvel som støtte til ikke-kommunale bygg. Vi takker alle ovennevnte hjerteligst for bidragene og håper på velvilje også i fremtiden. For fjerde år på rad har skytterlaget søkt om tippemidler i samband med byggingen av innendørsbanen uten at vi ble prioritert. Mørekretsen hadde innstilt oss på fjerdeplass av skytterlagene som hadde søkt. Vi er lite tilfreds med den situasjonen, for å si det mildt. Konklusjon på vurderingen. Sunndal Skytterlag et er vitalt og aktivt lag med førsteklasses skytebaner som blir godt ivaretatt og gode skyttere som er gode ambassadører både for laget og for kommunen. Vi har trofaste frivillige som stiller opp ved behov og som sørger for at aktiviteten opprettholdes. Vi ønsker oss imidlertid noen flere faste aktive ungdomsskyttere og også flere nye voksne skyttere. leder

9 SUNNDAL SKYTTERLAG Årsberetning ungdomsutvalget Ungdomsutvalget 2011: Tron Arne Gravem ( Leder) Sigmund Elshaug Nils Hjellmo Terje Nisja Marit Bjerkaas Olav Magnar Nisja Vi har i år hatt 3 møter i ungdomsutvalget. Aktiviteter/skytinger : Den 19. november 2010 var ca. 35 personer fra innvandringstjenesten på innendørs-banen. Skytterlaget stilte med instruktører. 10. februar 2011 inviterte Sunndal skytterlag gutter og jenter mellom 10 og 15 år til skyteskole. 6 kvelder : 10.02, 17.2, 24.2, 10.3, 17.3 og 24.3 Totalt 16 deltagere: Erika Bakk, Eirik Pape Bjørseth, Christian Bruaseth Bræin, Øystein Vollan Elshaug, Henrik Hammer, Vilde Hammer, Marius Hammer, Tor Hyldbakk, Ingrid Angela Gravem Isaksen, Håvard Johnsen, Eirik Melkild, Nina Melkild, Margit Neerland, Trygve Neerland, Jahn Kenneth Svensli, Truls Tafjord. Program: *Sikkerhet *Våpenkultur, bruk og behandling av våpen og ammunisjon *Grundig innføring i liggende skytestilling *Riktig skyteteknikk herunder pusting, sikting og avtrekk. Ansvarlig: *Ansvarlig for skyteskolen: Tron Arne Gravem. *Instruktører: Olav Gravem, Tron Arne Gravem, Terje Nisja, Marte Bjerkaas Nisja og Marius Vollan Elshaug. Skytterlaget stilte med våpen, ammunisjon og hørselvern, samt kaffe, kaker sjokolade og etterhvert frukt. Siste kveld avsluttet med pizza, pølse og brød. Ordføreren delte ut premier 19. mars 2011: Temadag feltskyting ble avviklet sammen med lagsmesterskapet 5 deltagere 01.juni 2011: 4H hadde også i år aktiviteter på skytebanen. Totalt 22 deltagere.

10 Skytterlaget stilte med hjelpemannskaper. 23. juni 2011: St.Hans-feiring: Kommunens kulturetat gjennomførte en markering på skytterlagets område på Gravem med skytterlaget som medarrangør. I alt skjøt 25 personer sine 15 skudd og fikk premier. - Forholdsvis lav deltagelse grunnet dårlig vær. 20. juli : Marit Kamsvåg stilte med sine arbeidskolleger fra Sunndal Helsetun til utendørs skyting totalt 16 deltagere 13. august 2011 : Temadag baneskyting - sammen med lagsmesterskapet. Totalt 5 deltagere. 14. august 2011 : Skytingens dag: Totalt 37 deltagere, men vi registrerte totalt godt over 70 personer innom i løpet av dagen. 20. og 21. september 2011 gjennomførte Hydro nok et lederkurs for sine ansatte på skytebanen. Også i år fikk de prøve seg som skyttere. Skytterlaget stilte med instruktører. Østigard Tron Arne Gravem

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Regnskapsutdrag 2010

Regnskapsutdrag 2010 Referat fra halvårsmøtet 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 9. mars kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: ca. 23:00 Behandlede saker Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkallingen og sakliste

Detaljer

Årsberetning for Sunndal skytterlag 2013/2014

Årsberetning for Sunndal skytterlag 2013/2014 Årsberetning for Sunndal skytterlag 2013/2014 Ledelse og administrasjon Styret har siden siste årsmøte bestått av følgende: Leder: Arnfinn Kamsvåg Nestleder: Olav Trygge Aasen Kasserer: Zoraida Maria Gonzáles

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2013 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2013 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2013 i Sunndal skytterlag Dato: 16. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:00 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2012 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2012 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2012 i Sunndal skytterlag Dato: 17. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:30 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I ÅRSMELDING 2012 Samlagsstyret 2012 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere.

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere. HOVET OG HOL SKYTTERLAG Årsmelding 2012. Styret har i 2012 bestått av: Steinar Hammersbøen, leder, Karsten Fossly, nestleder, Marit Løken, sekretær, Torbjørn Bryøen kasserer, Bjørnar Bøkko, leder i jaktgruppa

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Årsmelding 2015 For Rennebu skytterlag.

Årsmelding 2015 For Rennebu skytterlag. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 For Rennebu skytterlag. Styret har siste år bestått av: Leder Nestleder Sekretær Ungdomsleder Kasserer Bjørn Inge Haugset Mikkel Voll Stokkli Bjørn Trøite Jorid Hinsverk

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan TRYSIL SKYTTERLAG LANGTIDSPLAN Strategiplan 2013-2017 Innhold Vår visjon... 3 Våre mål... 3 1 Sportslig målsetting... 3 Hovedmålsetting... 3 1.1 Lokale mesterskap... 4 1.2 Regionale mesterskap... 4 1.3

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag 27.10.2011. Teigen

PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag 27.10.2011. Teigen PROTOKOLL årsmøte Torsdag 27.10.2011 Teigen Tilstede: 15 medlemmer SAK 1 SAK 1.1 Konstituering VALG AV TO REFERENTER Styrets forslag til vedtak: Njål-Inge Enger Thomas Øvrum Vedtak: Njål-Inge Enger SAK

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag 31.10.2013. Teigen

PROTOKOLL. årsmøte. Torsdag 31.10.2013. Teigen PROTOKOLL årsmøte Torsdag 31.10.2013 Teigen SAK 1 SAK 1.1 SAK 1.2 SAK 1.3 SAK 1.4 SAK 1.5 SAK 2 SAK 3 SAK 4 SAK 5 SAK 6 SAK 7 Konstituering VALG AV TO REFERENTER VALG AV MØTELEDER VALG AV TO REPRESENTANTER

Detaljer

Resultatvedlegg 2011.

Resultatvedlegg 2011. Resultatvedlegg 2011. Lagets egne skytinger. Vandrepokaler: Terrengpokal: Ingvar Brohaug 30 Vårpokalen: Ingvar brohaug - 288 Åsliapokalen ikke arrangert Høstpokalen: Ingvar Brohaug 343 Lagmesterskap: 15m

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Side 1 av 12 Generelt Laget har forutan interne stemner og lagsmeisterskap arrangert ope miniatyrstemne, krinsstemne i baneskyting

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00.

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. ÅRSMØTE 2003 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2014 hatt følgende ledelse: Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Ombudsmøte 23.11. kl 19 23 Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Følgende lag møtte med ombud: Lønset (1), Soknedal (1), Singsås (4), Budal (4), Haltdalen (2), Opdal og Midtbyden (3), Rennebu (5)

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

7. Årsmøtet. Innholdsfortegnelse

7. Årsmøtet. Innholdsfortegnelse Side 1 av 6 7. Årsmøtet Innholdsfortegnelse Side Lover for skytterlag 2 Tidspunkt 2 Ekstraordinært årsmøte 2 Innkalling 3 Saksliste 3 Valg 4 Møteledelse 4 Drøftinger 4 Protokoll 5 Diverse forhold om årsmøtet

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2012. Styret i 2012 har vært : Klas Eika leder Jan Vestgarden nestleder Sveinung Børte kasserer Gunnar Reinsborg sekretær Stian Hegna styremedlem Terje Slåttedalen leder

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ADMINISTRASJON: Samlagsstyret har i 2016 bestått av: Leder Nestleder Utdanningskontakt Sekretær Kasserer Ungdomsleder IT kontakt Banekontakt Roger Larsen Snorre

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 21.10.2015 Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

PROTOKOLL. fra ÅRSMØTE. Torsdag 22.10.2009. Teigen

PROTOKOLL. fra ÅRSMØTE. Torsdag 22.10.2009. Teigen PROTOKOLL fra ÅRSMØTE Torsdag 22.10.2009 Teigen SAK 1 SAK 1.1 Konstituering VALG AV TO REFERENTER Njål-Inge Enger Ørjan S. Rygh Njål-Inge Enger Ørjan S. Rygh SAK 1.2 VALG AV MØTELEDER Ole Martin Karlsen

Detaljer

Årsberetning 2014 Styret Sportslig aktivitet Miniatyr: Samlagsstevnet 15m Moss og Våler: Viken II 15m Felt: Samlagsstevnet felt Viken II felt

Årsberetning 2014 Styret Sportslig aktivitet Miniatyr: Samlagsstevnet 15m Moss og Våler: Viken II 15m Felt: Samlagsstevnet felt Viken II felt Årsberetning 2014 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Årsberetning 2014 for

Årsberetning 2014 for Årsberetning 2014 for På konstituerende styremøte ble vervene fordelt som følger: Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Matr.forvalter: Styremedlem: Varamann: Formann ung.utvalg: Roar Hauge Kaja Jansen

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

Årsmøte 30/11 2012 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 30/11 2012 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 30/11 2012 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2012. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding,

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, 14.12.2008 Følgende ombud møtte: Flå skytterlag Kolbjørn Berg, Ole Aavestrud Bromma skytterlag Kjell Engene, Knut Olav Rauk, Hans Dokken, Ole Tom Dokken

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015 ÅRSMELDING FOR 2015 Generelt Sesongen 2015 er på det nærmeste over. Det er tid for tilbakeblikk og oppsummeringer. Sportslig har vel sesongen vært på det jevne, selv om noen fra tid til annen figurerer

Detaljer

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 Styret har i 2010 bestått av: Tor Bjørnødegård, leder Knut Ole Gladhaug, nestleder Ole Bergene, kasserer Bergljot Skjærstein, styremedlem Knut Peter Eide, styremedlem

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Ungdomsskyttere 2011/2012

Ungdomsskyttere 2011/2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdomsskyttere 2011/2012 Saksliste Årsmøte 2012 Sted: Skytterhuset Vinterveiskaret Dato: 10.11.12 Kl: 18.00 Sak 1. Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av

Detaljer

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2014 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Reidar Andreassen, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken,

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Følgende ombud møtte: Gol skytterlag Skurdalen og Dagali skytterlag Torpo skytterlag Hovet og Hol skytterlag Ødegården skytterlag Flå skytterlag

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsmøte 27.nov.2015 Skytterhuset Kl. 18.30

Årsmøte 27.nov.2015 Skytterhuset Kl. 18.30 Årsmøte 27.nov.2015 Skytterhuset Kl. 18.30 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2015. 4. Budsjett for kommende driftsår. 5. Fastsettelse av medlemskontingent. 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 Ungdomsgjengen våres. B.fv. Kristian Lerberg, Jonas Haugen, Ola Flatåker og Torjus Berg. F fv. Gjermund Lerberg, Martin Knutsmoen Sørlie og Oda-Juliane Bråthen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Referat fra årsmøte 2015 12.november

Referat fra årsmøte 2015 12.november Namdalseid og Lyngen skytterlag Referat fra årsmøte 2015 12.november Sakliste Valg av møteleder/referent Godkjennelse av møteinnkalling/sakliste Årsmelding Regnskap Valg Kaffepause Sakliste Sponsing av

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2012 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Lars Nøkleby (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer