Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag"

Transkript

1 Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning av innkallingen og sakliste Innkallingen og saklisten enstemmig godkjent. 2. Valg av møteleder Nestleder ble enstemmig valgt. 3. Valg av skriver Sekretær ble enstemmig valgt. 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen Ivar Hagen og Elling Hagen ble enstemmig valgt. Sak 2 Sak 3 Styrets årsberetninger 1. Hovedstyret (Årsberetningen satt inn etter møtets referat.) Årsberetningen ble enstemmig godkjent med etpar bemerkninger. 2. Ungdomsutvalget (Årsberetningen satt inn etter møtets referat.) Årsberetningen ble enstemmig godkjent. Regnskap Kasserer redegjorde for stillingen. Endelig godkjenning av regnskapet gjøres på halvårsmøtet. Balanserapport Saldobalanse Hovedbok EIENDELER 1120 Hus og bane , Hus og bane (elektr. m.v.) , Innventar , Lagsvåpen , Beholdning ammunisjon , Beholdning av vandrepremier 4 065, Andel i Sunndal kulturfestival 2 000, Kundefordringer 3 366, Kasse 5 599, Bankkonto , Bankkonto , Bankkonto , Medlemk COOP 4 652,94 SUM EIENDELER ,01 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Egenkapital , Leverendørgjeld 0, Donasjon , Pengepremier medlemmer ,40 SUM EGENK. OG GJELD ,92 Foreløpig resultat: ,91 EIENDELER 1120 Hus og bane , Hus og b.(elektronikk m.v.) , Innventar , Lagsvåpen , Beholdning ammunisjon , Beholdning av vandrepremier 4 065, Andel i Sunndal kulturfestival 2 000, Kundefordringer 3 366, Kasse 5 599, Bankkonto , Bankkonto , Bankkonto , Medlemk COOP 4 652,94 SUM EIENDELER ,01 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 Egenkapital , Leverendørgjeld 0, Donasjon , Pengepremier medlemmer ,40 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,92 DRIFTSINNTEKTER 3120 Raklame- og annonseinnt , Sponsor-/samarbeidsavtaler , Salg av ammunisjon , Debitering av amm.salg ,00

2 Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag 3305 Rabatter og fortj.ammsalg , Kommunalt tilskudd , Tilskudd fra samlaget , Leieinntekter hus og bane , Medlemskontingent , Inntekter lotteri, bingo etc , Inntekter stevner , Inntekter jaktprøver , Inntekter egne lagskytnger , Tilskudd til hjertevakt , Kjøkken , Trivseltiltak , Andre inntekter ,75 SUM DRIFTSINNTEKTER ,58 DRIFTSUTGIFTER 4300 Innkjøp av ammunisjon , Kreditering av ammkjøp , Utgifter kjøkken , Utgifter trivseltiltak , Deltakelse i stevner , Cup- og lagskytinger 3 020, Ammunisjonssubidier , Gaver til medlemmer 3 105, Personalutgifter , Renovasjon, vann, avløp 553, Lys og varme , Inventar, materiell, utstyr 6 347, Utgifter Hjertevakt , Reprasjon/Vedlikehold bygn , Reprasjon/Vedlikehold utstyr , Kontorrekvisita 1 729, Andre kostnader 8 250, Telefon 3 373, Bankgebyrer 329, Porto 1 095, Reklame, annonser 1 004, Gaver/pengepremier til stevner 1 500, Medaljer/prem. egne stevner , Med./merker/premier lagsk 6 086, Til ungdomsutvalget , Forsikring hus og bane 3 949,00 SUM DRIFTSUTGIFTER ,99 Sak 4 Sak 5 Orienteringen ble tatt til etterretning. FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter -77, Korrigering av ammkonto 590, Avskrivninger ,00 SUM FINANSPOSTER ,50 Fastsettelse av kontingent Vedtak: (enstemmig): Barn/ungdom opp til 17 år; kr. 50,- Voksne kr. 100,-. Dette er de samme satser som forrige år. Valg Funksjon. Forslag Valgt 3 styremedlemmer: Zoraida Marie Gravem Håkon T. Gravem Leder: Zoraida Marie Gravem Håkon T. Gravem Håkon T. Gravem

3 Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Sak 6 Sak 7 Sak 8 Nestleder: Kasserer: Zoraida Maria Gravem Zoraida Maria Gravem 1 Varam. til styret: 1. Magne Bøklep 1. Magne Bøklep 5 Utsendinger til ombudsmøtet: 2 Instruktører: Leif Gravem Olav Gravem 3 medlemmer til ungdomsutvalget Leder ungdomsutvalget Pressekontakt Marte Bjerkaas Nisja Olav Gravem Tron Arne Gravem Håkon T. Gravem Ludvik Gravem Magne Bøklep Gunvald Nisja Leif Gravem Olav Gravem Marte Bjerkaas Nisja Olav Gravem Tron Arne Gravem Sigmund Elshaug 1 medl. banekomité Ludvik Gravem Ludvik Gravem 2 medl. kjøkkenkomité Dag Isaksen Marit Kamsvåg 2 medl. valgkomite Tor Solheim Gunvald Nisja 2 medl. jegerutvalg Olav Magnar Nisja Erik Jenstad Dag Isaksen Marit Kamsvåg Tor Solheim Gunvald Nisja Anders Kamsvåg (Leder) Olav Magnar Nisja Erik Jenstad Pedell skytterhuset Bjørg Gravem Bjørg Gravem Alle ble enstemmig valgt. Kaliber.22 (Rutiner ved kjøp og salg) Rekrutteringsskyttere får.22-ammunisjonen gratis. Voksne skyttere kjøper og betaler på samme måte som 6,5x55. Det ytes ingen subsidier. Tilbud fra Kongsberg på 2 stk 100m-skiver. Årsmøtet vedtok innkjøp av 2 skiver fra Kongsberg. Endring av regnskapsåret Forslag: Inneværende regnskapsår avsluttes 31/ Neste regnskapsår går fra 1/ til 30/ Deretter går regnskapsårene fra 1/10 til 30/9. Dette ble enstemmig vedtatt. Elling Hagen Ivar Hagen

4 Årsberetning for Sunndal skytterlag 2010/2011 Ledelse og administrasjon Styret har siden forrige årsmøte bestått av følgende: Leder: Nestleder: Håkon T. Gravem Kasserer: Erik Jenstad Sekretær: Arve Holmeide Styremedlem: Gerd Vollan Elshaug Ungdomsutvalgets leder: Tron Arne Gravem Det har i perioden vært avhold 6 styremøter og 48 saker har vært behandlet. I tillegg har som vanlig halvårsmøte vært avholdt. Foruten behandling av regnskap for 2010 og budsjett for 2011 ble det på halvårsmøtet gitt orienteringer i 8 saker om «ting» som er på gang. Innendørskyting Laget arrangerte åpent 15m-stevne den 22. og 23. januar med deltakelse fra noe over 90 skyttere. Terje Nisja vant klasse 3-5 med 244 poeng foran Vidar Vorland, Bømlo med samme poengsum. Ellers fikk vi følgende klassevinnere: Kl.2: Torgeir Nisja (244), Kl.1: Alf Gunnar Husby (244). Samlagsstevnet 15m ble arrangert av Fosna skytterlag. Sunndal hadde ialt 16 deltakere med. Terje Nisja vant klasse 3-5 med 244 poeng. Ludvik Gravem vant V65 med 247 poeng der Håkon T. Gravem tok 3.-plassen med 245. Av plasseringer ellers nevnes: Kl.2: Torgeir Nisja nr 4 med 239, Kl.4: Marius Vollan Elshaug nr. 1 med 240 og Olav Gravem nr. 2 med 237, Kl.V55: Gunvald Nisja nr. 2 med 243. I tillegg vant Sunndal lagskytingene både i kl. 3-5 og Veteran. Landsdelskretsstevnet ble arrangert av Ørskog skl. den februar. Kun Torgeir Nisja av våre maktet å markere seg. I kl. V65 ble beste sunndaling Nils Hjellmo med 247 og tredjeplass. Torgeir Nisja vant kl. 2 med gode 246, Terje Nisja endte på 10.-plass i mesterskapet 3-5 med 241 og Gunvald Nisja ble nr. 7 med 243 i V55. Lagmesterskapet gikk av stabelen den 12. februar. Vi gratulerer Marius Vollan Elshaug med sitt første lagmesterskap i seniorklassen tett fulgt av Terje Nisja. Klassevinnerne ble: Kl.1: Torbjørn Eriksson_Lien 248, Kl.2: Torgeir Nisja 246, Kl. 4: Marius Vollan Elshaug 242, Kl.5: Terje Nisja 241, Kl.R: Ingrid Angela Gravem Isaksen 179, Kl.ER: Marte Bjerkaas Nisja, 246, Kl.V65: Gunvald Nisja 249, Kl.V73: Elling Hagen 236. Dessuten stilte 2 aspiranter: Eirik Melkild (208) og Nina Melkild (216) som begge gjorde sine saker bra. Feltskyting Skytterlaget avviklet lagmesterskapet den 19. mars. Følgende ble lagsmestre: kl. 2-5+V55: Leif Gravem 30/20, kl. 1: Torbjørn Eriksson-Lien 27/13, kl. 2. Dag Isaksen 22/11, kl. 4: Gunn Gravem Isaksen 28/20, kl. 5: Leif Gravem 30/20, V55: Arnfinn Kamsvåg 23/11, ER: Håkon Gravem Isaksen 29/19, R: Ingrid Angela Gravem Isaksen 20/05, V65: Håkon T. Gravem 30/27, V73: Ivar Hagen 25/10. Samlagsstevnet gikk i regi av Ertvågøy og Årvågsfjord skytterlag i en lumsk vind. Leif Gravem ble best av våre i 2-5+V55 med en 6.plass. I V65 ble Håkon T. Gravem nr. 2 med 42/09 tett fulgt av Ludvik Gravem (41/07) og Gunvald Nisja (40/08) på plassene 3 og 4. I Stang-skytingen kom Marius Vollan Elshaug på 14.-plass med 14 treff. Gunvald Nisja ble nr. 36 i felthurtigskytingen. I lagskytingene hadde vi lag bare i veteranklassen der Sunndal vant med 60/46. Landsdelskretsstevnet ble arrangert av Rakvåg skytterlag den 4. april. Leif Gravem ble der nr. 3 (39/07) og Marius Vollan Elshaug nr. 8 (38/04). Imponerende av en førsteårs

5 senior! Ellers nevner vi Ludvik som nr. 2 i V65 (42/07), Håkon T. Gravem nr. 4 (41/10) og Gunvald Nisja nr. 7 (41/08). Nils Hjellmo fikk 28/13 i innledende skyting men dette holdt ikke til finaleplass. I lagskytingen ble Nordmør nr. 2 i senior og både Leif og Marius ble tellende der. I veteranklassen ble også Nordmør nr. 2 og Ludvik, Håkon T og Gunvald var med på det tellende laget sammen med Jon Oren fra Surnadal. Sunndalsfelten ble arrangert 30 april med ca 130 deltakere. Dette må sies å være bra, ikke minst siden det kun var rundt 30 forhåndspåmeldte. Stevnet ble godt gjennomført. Rune Stenmo, Stordalen vant kl. 2-5 som eneste med fullt hus. Den som imponerte mest var likevel rekrutten Johanne Ramsli, Smøla som skjøt 30/29. Av våre var det Ludvik Gravem og Håkon T. Gravem som plasserte seg best med 2. og 3.-plass i V65. Landsskytterstevnet: Landsskytterstevnet ble i år arrangert i Bodø i første uken av august. Sunndal skytterlag stilte med 17 skyttere. I feltskytingens innledende skyting fikk hele 3 av våre 30 treff, og ytterligere 3 som skjøt 28 treff eller bedre. Håkon T. Gravem og Magne Bøklep i V65 og Leif Gravem i kl. 2-5 skjøt fullt hus og dermed kvalifiserte seg til finalene. (I tillegg kvalifiserte også Gunn Gravem Isaksen seg til finalen i kl. 2-5). Magne Bøklep fulgte Leif Gravem opp med fullt hus også i finalen og ble norgesmester i klasse V65. Håkon T. kom litt lenger ned på listen. I grovfelten var det mest spennende hva Leif Gravem ville makte. Og Leif presterte igjen! Her måtte det omskyting til, men til slutt stod Leif Gravem igjen som norgesmester i felt Vi gratulerer både Magne og Leif! I baneskytingen fikk to av våre veteraner Håkon T. Magne Bøklep Gravem og Magne Bøklep fullt hus (250 pt), men ytterligere tre skyttere skjøt 247 poeng eller mer. Vi nevner også Marte Bjerkaas Nisja som også skjøt 248 poeng. Fire av våre skyttere skjøt finaler og Magne Bøklep var den som endte best både resultatmessig og plasseringsmessig. Han ble nr. 4 med fullt hus 350 poeng. I omskyting ble det dessverre en innertier for lite til å gå helt til topps. På 200m endte Terje med 343. I samlagsskytingen for seniorklassen ble Nordmør nr. 42, men Terje Nisja (98) og Marius Vollan Elshaug (95) skjøt best av de fire som representerte samlaget. Også i samlagsskytingen for veteran leverte også Håkon T. Gravem og Ludvik Gravem et strålende resultat. Begge skjøt 100poeng, men dessverre ble det for tungt for de to V55-skytterne å holde unna, så Nordmør endte et stykke nede på lista Baneskyting. Skytterlaget gjennomførte den årlige pokalskytingen den 14/6 med 14 deltakere. Vinner ble 1.-klassingen Håkon Melkild med Marius Vollan Elshaug og Torbjørn Eriksson-Lien på de neste plassene. Landsdelskretsstevnet gikk i år i Hjørungavåg på Søre Sunnmøre. Våre skyttere gjorde en meget god innsats. Terje Nisja ble nr. 2 i stevnet med 342. Leif Gravem nr. 4 med 340 og Marius Vollan Elshaug nr. 7 med 339. Sistnevnte ble forøvrig nr. 2 i skyttere «Under 20 år». I klasse ER skjøt Marte Bjerkaas Nisja også godt og endte på 5.-plass med 345. Gunvald Nisja greidde 3.-plass i klasse V65; også han med 345 poeng. Ludvik Gravem (V65) nr. 5 med 343. Flere av våre skyttere skjøt samlagsskyting for

6 Nordmør, men resultatene der stod ikke helt i stil med mesterskapsskytingen på 200m. Veteranene derimot endte som nr. 2 med Ludvik Gravem (100) og Gunvald Nisja (98) på laget. Lady Arbuthnotts Pris ble skutt juli med tilsammen 159 deltakere. Vidar Vorland, Bømlo, vant stevnet kl. 3-5 med 345 poeng 2 innertreff foran Mikkel Voll Stokkli, Rennebu. Best av våre ble Terje Nisja med 341 som holdt til 4.-plass. De beste ellers av våre var: V55: Nr. 11. Arnfinn Kamsvåg (331), Dobbeltseier i kl. 1: Nr. 1.Torbjørn Eriksson-Lien (247) og 2. Håkon Melkild (244). Klasse 2: Nr. 4. Marit Aasen (237), Kl. 4. Nr. 2. Marius Vollan Elshaug (239). Ellers nevner vi at Marius Vollan Elshaug sikret seg aksje i Faktor Hoaas premie. Midt-Norsk Mesterskap var et delt opplegg mellom trønderlagene Steinkjer og Inderøy der sistnevnte stod for feltskytingen. Stevnet gikk i tiden juli. Sunndal hadde 8 skyttere påmeldt. I felten mistet Marius Vollan Elshaug og Leif Gravem begge ett treff og endte på henholdsvis 9. og 15.plass i kl Ludvik Gravem erobret pallens nest høyeste plass med 42/30 i klasse V65. Håkon T. Gravem (nr.10) oppnådde 41/28. På 100m fikk Håkon T. Gravem 249 på 25-skudden. Han ble nr. 7 etter finalen med 347. Nest beste sunndaling ble Ludvik Gravem med 246. Marte Bjerkaas Nisja misset kun ett poeng og endte på 249 på 25-skudden; hun ble nr. 8 eller finaleskytingen med 347. Håkon Melkild kom på 5.-plass med 244 i kl. 1. Samlagsskyting Veteran med Håkon T. Gravem ble nr. 4, Samlagsskyting 3-5 med Leif Gravem og Terje Nisja på laget ble nr. 2. Lagmesterskap: Lagmesterskapet ble avholde den 13. august. Følgende ble mestre: Kl. 3-5: Terje Nisja, (345), kl. 2: Dag Isaksen, (228), V55: Arnfinn Kamsvåg, (331), Junior: Håkon Gravem Isaksen, (339), Eldre Rekrutt: Marte Bjerkaas Nisja, (348), Rekrutt: Ingrid Angela Gravem Isaksen, (78), V65: Magne Bøklep, (349), V73: Ivar Hagen, (342). Samlagsstevnet ble arrangert av Surnadal skytterlag den august. Som vanlig hadde Sunndal skytterlag en stor tropp og vi deltok i de fleste klasser. I klasse 3-5 ble Leif Gravem best av våre på en 4.-plass med 339, tett fulgt av Terje Nisja på plassen bak med samme poengsum. I V55 kom Arnfinn Kamsvåg på en 5.plass med 335. Marius Vollan Elshaug toppet skyttere under 20 år. I lagskytingen for seniorene ble Sunndal skytterlag nr. 1 med 287 poeng (skytterne: Leif Gravem (98), Marius Vollan Elshaug (91) og Terje Nisja (98)), fem poeng foran Smøla. I Eldre Rekrutt greidde Marte Bjerkaas Nisja 2.-plassen med 349 poeng. I V65 ble Magne Bøklep og Olav Aasen henholdsvis 2 og 3 med samme poengsum (349). De andre i klassen kom litt lenger bak. Ivar Hagen ble nr. 3 i klassen V73 med 339 poeng. I lagskytingen for ungdomsskyttere endte Marte Bjerkaas Nisja (100) og Håkon Gravem Isaksen (92) på en 7.-plass. En meget godt skutt, men litt skjev serie på juniorprogrammet gjorde at man ikke kom lenger opp. I lagskytingen for veteranene tok Sunndal de to første plassene med kun ett poengs forskjell (296 mot 295). (100), Magne Bøklep (98) og Gunvald Nisja (98) toppet foran Håkon T. Gravem (99), Ludvik Gravem (99) og Arnfinn Kamsvåg (97). Fylkesveteranstevnet ble arrangert av Sunndal den 3. september. Av våre var det bare som plasserte seg helt i toppen med 350 poeng, men flere av veteranene fikk respektabelt resultat og plassering. Andre aktiviteter/skytinger Den 18. november deltok 15 personer fra Hydro på et kurs-opplegg for ansatte hvor de hadde lagt inn skyting i programmet. Skytterlaget stilte med instruktører. Den 19. november var ca. 35 personer fra innvandringstjenesten på banen. Skytterlaget stilte også her med instruktører. Den årlige «Årsfesten» ble arrangert lørdag 12/2 om kvelden samme dag som

7 lagmesterskapet innendørs. Tradisjonen tro ble hedersbevisninger utdelt og lag og sponsorer ble behørig markert. Jegerne har hatt anledning til trening som tidligere år. Skyteprøven for jegerne har vært utført den 25/5, 15/6, 6/7, 20/7, 10/8, 24/8 og 7/9 fra kl Kretsvis møte (samlaget). Der deltok leder, nestleder og sekretær. Møtet ble avholdt den 21/2. Som ifjor hadde 4H også iår aktiviteter på skytebanen. Dette skjedde 1. juni. Skytterlaget stilte «som vanlig» med hjelpemannskaper. Dugnader: Mandag 2. mai var det dugnad for rydding av uteområdet og onsdag 11. mai var det rundvask av innendørsbanen og skytterhuset. St.Hans-feiring: Kommunens kulturetat ønsket gjennomført en markering på skytterlagets område på Gravem med skytterlaget som medarrangør. Der ble det grilling, hesteskokasting, skyting, musikkfremføring og natursti. Dessverre var det mindre godt vær, slik at uteaktiviteten ble sterkt redusert. Ialt skjøt 25 personer sine 15 skudd og fikk premier. Skytingens dag: Arrangementet ble avholdt den 14. august i fint vær og god stemning. Ialt 36 barn og voksne avfyrte sine skudd og like mange deltok i hesteskokasting og natursti. (Vi registrerte godt over 70 personer innom i løpet av dagen). En trivelig dag som utvilsomt gav god PR for skytterlaget. Samtidig fikk vi også se at mange av de som skjøt har gode anlegg for sporten. Som ifjor gjennomførte Hydro et lederkurs for sine ansatte på skytebanen. Også iår fikk de prøve seg som skyttere. Skytterlaget stilte med instruktører. Dette skjedde den 20. og 21. september. Merkeskytinger: Dugleiksmerkeskytingen ble avholdt 26. mai med bra deltakelse. 23 seniorer og 4 R/J/Asp deltok. Alle greidde kravet til et eller annet merke eller aksje i stjerne. Terje Nisja, Marius Vollan Elshaug og Olav Gravem hadde samme besteresultat på 200m med 243. Sammen med dugleiksmerkeskytingen ble også avholdt kommastevnet. Best her ble på 100m med 149 poeng mens Torbjørn Eriksson-Lien toppet på 200m med 132 poeng. 29 stykker skjøt om poengene. Lagskytinger: Skytterlaget stilte ialt 4 lag i veteranserien og ett lag i breddeserien. I breddeserien ble de to første rundene gjennomført som hjemmebaneskytinger. 3. og siste innledende runde gikk på Reinsfjellbanen. Tre av våre veteranlag gikk videre til finalen. Laget vårt i breddeserien kvalifiserte seg også til finalen. Finalen gikk på Fosna-banen 27/8. og Magne Bøklep vant veteranserien med bare blinker. Surnadal nr. 2 ett innertreff mer enn Ludvik Gravem og Håkon T. Gravem. I breddeserien ble Sunndal nr. 2 der følgende skjøt: Torgeir Nisja 339, Håkon Melkild 332, Olav Gravem 335, Marius Vollan Elshaug 346. Marius sitt resultat var forøvrig finaleskytingens beste. Etter seirene i samlagsstevnet, stilte Sunndal lag i veteran og senior i fylkescupen. I senior ble Sunndal sist med 1332 poeng. Best av våre ble Leif Gravem med 340 poeng. I veteran vant vi. Håkon T. Gravem (348), Magne Bøklep (350) og Arnfinn Kamsvåg (346) skjøt på laget. Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet Det vises her til ungdomsutvalgets årsmelding. Statistikk Antall skudd: Egne skyttere: , Skutt på egen 100m: , skutt på 200m:

8 Antall skyttere i de enkelte klasser neste år: kl. 5=2, kl.4=5, kl.3=3, kl.2=14, kl.1=108, V65=8, V73=4, V55=5, Jun.=2, ER=3, R=3, ASP.=9. Tilsammen 166 stk. Lagets skyttere har deltatt på mer enn 80 stevner i flere samlag og har hatt i overkant av 640 starter. Vurdering av virksomheten Innendørs: Innendørsbanen har vært mye brukt og har ført til stor aktivitetsøkning vinterstid. Regler for renhold og vakt har vært fulgt. Likeså vedlikehold av utstyr og materiell. Trening på innendørsbanen fortsatte utover våren ut fra den formening at det ville være uheldig å avslutte slik at nybegynnerne ble stående uten reelt alternativ. Treningen flyttet utendørs torsdag 28/4. Fra 13/9 til og med 6/10 valgte styret å ta en treningspause. Treningene startet opp igjen innendørs den 11/10. Felt: Feltskytingene har stort sett gått i samme «spor» som tidligere år. Vi kunne kanskje ønsket oss litt flere skyttere på noen av stevnene, men de som har deltatt, har gjort det bra. Vi kan kanskje fremheve Gunvald Nisjas resultater i Rindal med 30/29 og 30/27. Men også Håkon T. Gravem kan telle antall bomskudd på en hånd sesongen under ett. Han har hatt god konkurranse av Ludvik Gravem og Nils Hjellmo. Bane: Våre skyttere må sies å ha gjort en meget god innsats i det forgangne år. Få skyttere endte helt på toppen i større konkurranser iår, men vi har flere skyttere som befinner seg like under toppen på resultatlistene, og som like gjerne kan gå helt til topps ved fremtidige stevner. Det viser resultatene fra de stevner som er nevnt ovenfor. Ungdomsvirksomhet Status for bygg og anlegg Skytterlaget har iår skiftet ut duken foran standplassene både på 100m og 200m. Ellers er både skytterhus, standplassene og skiveanleggene i utmerket stand. Laget som organisasjon Vi har fått beholde våre to hovedsponsorer Sunndal Sparebank og Bratseth og Gikling men har i tillegg møtt stor velvilje hos deler av næringslivet og Sunndal kommune. F.eks. har Aura Avis, Bratseth og Gikling Installasjon og Gjensidige Forsikring støttet oss med midler til bl.a. hjertestarter. Også Melkild Bilverksted har støttet oss. Kommunen har etter søknad imøtekommet betydelig støtte til våre aktiviteter såvel som støtte til ikke-kommunale bygg. Vi takker alle ovennevnte hjerteligst for bidragene og håper på velvilje også i fremtiden. For fjerde år på rad har skytterlaget søkt om tippemidler i samband med byggingen av innendørsbanen uten at vi ble prioritert. Mørekretsen hadde innstilt oss på fjerdeplass av skytterlagene som hadde søkt. Vi er lite tilfreds med den situasjonen, for å si det mildt. Konklusjon på vurderingen. Sunndal Skytterlag et er vitalt og aktivt lag med førsteklasses skytebaner som blir godt ivaretatt og gode skyttere som er gode ambassadører både for laget og for kommunen. Vi har trofaste frivillige som stiller opp ved behov og som sørger for at aktiviteten opprettholdes. Vi ønsker oss imidlertid noen flere faste aktive ungdomsskyttere og også flere nye voksne skyttere. leder

9 SUNNDAL SKYTTERLAG Årsberetning ungdomsutvalget Ungdomsutvalget 2011: Tron Arne Gravem ( Leder) Sigmund Elshaug Nils Hjellmo Terje Nisja Marit Bjerkaas Olav Magnar Nisja Vi har i år hatt 3 møter i ungdomsutvalget. Aktiviteter/skytinger : Den 19. november 2010 var ca. 35 personer fra innvandringstjenesten på innendørs-banen. Skytterlaget stilte med instruktører. 10. februar 2011 inviterte Sunndal skytterlag gutter og jenter mellom 10 og 15 år til skyteskole. 6 kvelder : 10.02, 17.2, 24.2, 10.3, 17.3 og 24.3 Totalt 16 deltagere: Erika Bakk, Eirik Pape Bjørseth, Christian Bruaseth Bræin, Øystein Vollan Elshaug, Henrik Hammer, Vilde Hammer, Marius Hammer, Tor Hyldbakk, Ingrid Angela Gravem Isaksen, Håvard Johnsen, Eirik Melkild, Nina Melkild, Margit Neerland, Trygve Neerland, Jahn Kenneth Svensli, Truls Tafjord. Program: *Sikkerhet *Våpenkultur, bruk og behandling av våpen og ammunisjon *Grundig innføring i liggende skytestilling *Riktig skyteteknikk herunder pusting, sikting og avtrekk. Ansvarlig: *Ansvarlig for skyteskolen: Tron Arne Gravem. *Instruktører: Olav Gravem, Tron Arne Gravem, Terje Nisja, Marte Bjerkaas Nisja og Marius Vollan Elshaug. Skytterlaget stilte med våpen, ammunisjon og hørselvern, samt kaffe, kaker sjokolade og etterhvert frukt. Siste kveld avsluttet med pizza, pølse og brød. Ordføreren delte ut premier 19. mars 2011: Temadag feltskyting ble avviklet sammen med lagsmesterskapet 5 deltagere 01.juni 2011: 4H hadde også i år aktiviteter på skytebanen. Totalt 22 deltagere.

10 Skytterlaget stilte med hjelpemannskaper. 23. juni 2011: St.Hans-feiring: Kommunens kulturetat gjennomførte en markering på skytterlagets område på Gravem med skytterlaget som medarrangør. I alt skjøt 25 personer sine 15 skudd og fikk premier. - Forholdsvis lav deltagelse grunnet dårlig vær. 20. juli : Marit Kamsvåg stilte med sine arbeidskolleger fra Sunndal Helsetun til utendørs skyting totalt 16 deltagere 13. august 2011 : Temadag baneskyting - sammen med lagsmesterskapet. Totalt 5 deltagere. 14. august 2011 : Skytingens dag: Totalt 37 deltagere, men vi registrerte totalt godt over 70 personer innom i løpet av dagen. 20. og 21. september 2011 gjennomførte Hydro nok et lederkurs for sine ansatte på skytebanen. Også i år fikk de prøve seg som skyttere. Skytterlaget stilte med instruktører. Østigard Tron Arne Gravem

Regnskapsutdrag 2010

Regnskapsutdrag 2010 Referat fra halvårsmøtet 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 9. mars kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: ca. 23:00 Behandlede saker Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkallingen og sakliste

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årets sesong er over og vi vil takke alle for godt samarbeid i året som er gått. Styret har i 2009 bestått av følgende: Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer