ÅRSMØTE nr Onsdag kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254"

Transkript

1 ÅRSMØTE nr Onsdag kl 1900 på Vidarhuset Styrets beretning med regnskap Foretaksnr

2 ÅRSMØTE nr Onsdag kl i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene foreligger følgende saker til behandling: 1. Styrets beretning 2. Regnskap og budsjett 3. Revisors beretning 4. Beretning fra senioravdelingen og ungdomsavdelingen 5. Fastsettelse av kontingent 6. Innkomne forslag Pkt 5 etter regnskap/rev. beretning, før budsjett a. Endring vedtekt 9 7. Valg 8. Referat 2

3 ÅRSMØTE nr Onsdag kl i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene foreligger følgende saker til behandling: 1. Styrets beretning 2. Regnskap og budsjett 3. Revisors beretning 4. Beretning fra senioravdelingen og ungdomsavdelingen 5. Fastsettelse av kontingent 6. Innkomne forslag 7. Valg 3

4 1. Styrets beretning (1) Styrearbeid Styret har avholdt 18 styremøter i løpet av året, samt 1 strategisamling. Administrasjonen har i 2014 bestått av Gaute Erevik Johannesen som daglig leder i 50 % stilling og Sindre Norgren som har en 100 % stilling fordelt på drift av FFO og administrasjon. Vi har utviklet og tatt i bruk ny nettside. Denne oppfattes som mye mer funksjonell for alle. Klubben ga ut 2 hefter i løpet av sesongen med informasjon om klubben og aktivitetene våre. Ellers er klubben aktiv på sosiale medier. Det å skaffe inntekter til klubben er den mest krevende delen av klubbdriften både for Styret og ansatte. Økonomi Noe bedre resultat enn 2013, men lavere enn budsjettert. Både inntekter og kostnader har økt, men kostnader har økt relativt mer. Inntektsøkning er gjennomgående og har blant annet årsak i flere (og eldre) medlemmer og nye inntekstaktiviteter (Enjoy og dugnad). Kostnadsøkninger skyldes flere U-lag med betalte trenere, flere lag, økt kursing i fbmkvalitetsklubb, noe økte administrative kostnader (kjøp av tlf, PC, bankterminal, ny nettside) Inntektsøkningen er lavere enn kostnadsøkningen; FFO, Danacupog lagkostnader har lavere nettoresultat enn budsjettert. Statoil Talentleir Statoil talentleir som er et samarbeid mellom NFF, FK Vidar og Statoil ble igjen en suksess. Nytt av året var at J15 landslaget fulgte Vidars opplegg sammen med 14 åringene. NFF og Statoil var svært fornøyd med jobben vi utførte. Vi takker alle som deltok på denne dugnaden, og håper alle er klar til ny innsats i

5 1. Styrets beretning (2) Anlegg 2014 Siste rentefaktura for kunstgressbane ble sendt ut våren Vi takker medlemmene for solidarisk oppfølging av årsmøtets vedtak. Kommunens representanter gjorde vårt arbeid svært vanskelig ved å låse oss ute for bruk av minigrus til parkering. Klubbens styre og administrasjon har siden våren jobbet med å få kommunens representanter, administrativt og politisk, til å vise vilje til å imøtekomme våre ønsker. Sportslig 2014 Nye trenere med vesentlig faglig tyngde ble hentet inn rundt A-laget, Kjell Petter Schou Andreassen og Jørgen Tengesdal. En del endringer i spillertroppen. En del spillere har trappet ned og er erstattet med nye sultne. De unge spillerne våre er et år eldre og bedre. Carl Henrik Refvik har blitt Viking spiller. Vi fikk en god start, men etter noen tap i høstsesongen falt vi til en 4. plass. Ved å øke satsningen på talenteri U-avdelingen og øke kompetansen til våre trenere ønsker vi å øke egen rekruttering til A-laget. Vårt rekrutt lag endte på øvre halvdel i 4.divisjon. Veldig bra, med tanke på at laget hovedsakelig har bestått av junior spillere. Årets arbeid med laget har blitt lagt merke til. Vi har derfor blitt attraktive for spillere fra andre klubber. Damelaget gjennomførte en flott vintercup som finalevinner. I likhet med herrelaget lå laget lenge og kjempet i toppen. Etter en litt svakere høstsesong endte laget på en 5.plass. 5

6 1. Styrets beretning (3) FFO (Fotball fritids ordning) Antall deltakere på FFO er relativt stabilt. FFO er en viktig bidragsyter til rekrutteringen og driften av klubben. Vi merker noe konkurranse fra Vikings tilsvarende aktiviteter i den nye hallen. Sponsorer / samarbeidspartnere Vi har noe nedgang i sponsorinntekter. Årets sponsortur gikk til Berlin med blant annet besøk på Olympiastadion for oppgjøret Hertha BSC Berlin vshannover 96. Vi har under planlegging aktiviteter som vi håper vil resultere i mer fornøyde samarbeidspartnere og bedre og lengre avtaler. Kurs Trener1/C-lisens: Fabian Hovland, Ojan Bijan, Odd Askeland og Olene Askeland UEFA B lisens: Kjell Harald Thornes UEFA B lisens etterutdanning: Gaute Meling Leder 1 kurs: Øivind F. Eftestøl, Gunn C. Westad, Laila Buch, Alet Thornes og Børge Eike Leder 2 kurs: Øivind F. Eftestøl, Gunn C. Westad, Laila Buch og Per Rune Vatsvåg Fotballhelg RFK Gaute Meling, Kjell Harald Thornes, Gaute Johannessen, Fabian Hovland, Tor-Kjetil Auklend og Morten Boyer 6

7 1. Styrets beretning (4) Kvalitetsklubbprosjektet Gjennom hele året har klubben som en av 15 klubber i Rogaland gjennomgått NFFs program for kvalifisering til kvalitetsklubb. Dette innebærer at nivået må heves på en rekke områder, og klubben må tilfredsstille en rekke krav. Blant annet har alle klubbens styrerepresentanter gjennomført NFFs lederkurs. Klubben har også fått på plass en dommerkoordinator, Fair Play ansvarlig og koordinator for jente/dame lagene. I tillegg har vi fått engasjert en rekke foreldre, trenere og ledere i ulike arbeidsgrupper. En av gruppen har arbeidet med klubbens verdier: Utgangspunkt i bokstavene V I D A R Vi har vinnervilje Vi er inkluderende Vi deltar aktivt i klubbens aktiviteter Vi tar ansvar Vi viser respekt for hverandre Vi har vinnervilje : Grunnlaget for å vinne kamper legges på trening vi bygger lagånd og fokuserer på utholdenhet og innsats Vi gjør vår beste for å vinne kamper Vi skal lære av de kampene vi taper 7

8 1. Styrets beretning (5) Vi er inkluderende : Vi vil bidra til at alle opplever kameratslig samhold og fellesskap Alle skal bli sett og hørt Alle i klubben er like mye verdt og skal få et jevnbyrdig tilbud Vi har en klar holdning mot mobbing, og har fokus på dette i lagene Vi deltar aktivt i klubbens aktiviteter : Vi deltar og bidrar på treninger og kamper Vi deltar på og bidrar til sosiale aktiviteter rundt laget og klubben Vi tar del i dugnadsaktiviteter som klubben arrangerer Vi stiller også opp som tilskuere og støtter lagene Vi tar ansvar : Vi tar ansvar for egen trening og utvikling Vi tar ansvar for å være med å utvikle laget til å prestere bedre Vi tar ansvar for å bidra til å utvikle det sosiale samholdet i laget så vel som i klubben Vi viser respekt for hverandre Vi respekterer trenerens beslutninger Vi respekterer dommeravgjørelser Vi viser respekt for VIDAR-drakten og klubbens verdier Vi møter til trening og kamp til avtalt tid og viser dermed respekt for trenerens og andre spilleres tid 8

9 1. Styrets beretning (6) Andre aktiviteter FK Vidar senior clubmøtes som alltid hver onsdag klokken til Treningsrommet brukes flittig av klubben medlemmer. Huseter åpent for klubbens medlemmer hver søndag kl En god gjeng av klubbens tidligere aktive medlemmer, trenere og ledere samles da. Denne gjengen legger i tillegg ned en betydelig dugnadsinnsats i forbindelse med vedlikehold av hus og baner, sosiale tiltak generelt og for A-laget spesielt og i forbindelse med arrangementer som A-lags kamper og Statoil Talentleir. Styret vil takke for den store innsatsen og klubbgleden denne gjengen viser. Vidarulvene Vidar ulvene er fansen til Vidar. De er en gjeng med utgangspunkt i klubbens 2001 årgang som møter opp på Vidars A-lags kamper for å synge, tromme og lage god lyd på Lassa når A-laget spiller. De reiser av og til på borte kamper også. Vidarulveneer ca. 30 stykker og Brede Hangeland er en av de 30 som har meldt seg inn og medlemsmassen er stigende. Styret takker for innsatsen og håper flere av klubbens både yngre og eldre blir med og bidrar til liv på hjemmekampene. 9

10 1. Styrets beretning (7) KONKLUSJON 2014 Vi har gjennomført en god sesong sportslig. Gressbanens forfatning har i år vært bra, og det drar alle lag fordel av. Parkeringssituasjonen ble forringet ved kommunens tiltak i høst. Takket være våre dyktige og engasjerte trenere og ledere har det vært høy treningsmoral, stor aktivitet og trivelig miljø på treningsfeltene. Vi ser også et økt engasjement rundt klubbens arbeid. Styret er fornøyd med at medlemstallet er økende i Styret har vært fornøyd med regnskapsrapportering i Likviditeten i klubben er fremdeles stram og vi må ha en fortsatt god kostnadskontroll og se etter mulige nye inntektskilder for å sikre en god positiv utvikling av klubben. Styret takker alle medlemmer og ansatte for deres engasjement og lojalitet til klubben. Vi ser frem til en ny spennende fotballsesong i

11 1. Styrets beretning (8) Styrer og utvalg 2014 Hovedstyret: Formann: Øivind F. Eftestøl Nestformann/ Øk. ansvarlig: Gunn Claire Westad Sekretær: Alet Selmer Thornes Styremedlem: Laila Buch Styremedlem: Børge Eike Styremedlem: Per Rune Vatsvåg Styremedlem: Thor Randulff (permisjon fra juni 2014) Representasjon 2014 RFKs Fotballskole U13: Sofie Haaland, Mine-Marie H. Salte, JuliettSurdal, Thea Pritchard-Davies, Ellen Sophie Helgevold, Mari Norfolk, Karina Norfolk, Lena ØksvangRisa, Marte Surdal, Marius Thornes, Daniel Dybvig, Andreas Lunde, Lars Berge, Joachim Eftestøl, Cairo Lima, Kristian Mikalsen og Ola Idsøe Reitan 11

12 1. Styrets beretning (9) - Utmerkelser Odd Søndenås pokal: Det var i 1973 Odd Søndenå fant å ville gi en pokal hvert år til ungdomsavdelingen - som igjen skulle plukke ut en spiller som hadde vist en spesiell fremgang - ekstra ordinær innsats og ellers være en fin representant for klubben. For året 2014 tildeles Odd Søndenås pokal: Jonas Lunde Jonas er et ekte treningsprodukt som har jobbet hardt for å bli en god fotballspiller. Han har siden ung alder vært en naturlig leder i spillergruppen, og representerer eksemplarisk gode holdninger. Jonas er nylig tatt opp i A-stallen og er et forbilde for yngre fotballspillere. Vi ser frem til å følge Jonas` fotballkarriere fremover og ønske med dette lykke til! Årets lag: Styret har i år utpekt følgende lag: Rekruttlagetfor gode sportslige resultater, samt god og positiv klubbånd 12

13 1. Styrets beretning (10) Utmerkelser Vidars merke: Vidars merke i SØLV og GULL tildeles senior medlemmer i henhold til disse kriteriene: SØLV: Etter innstilling fra styret tildeler årsmøte dette til spillere som har 4 år eller 200 kamper på A- laget. Videre kan spillere, ledere, trenere og medlemmer som styret mener har deltatt aktivt i klubben i 8 år, få denne utmerkelsen. Medlemmer som tar styreverv i en periode (2år) skal ha merke i sølv GULL: Medlemmer som tar styrelederverv skal ha merke i gull. Medlemmer som tar styreverv i 2 perioder skal ha merke i gull, Medlemmer som på en eller annen måte har gjort seg spesielt fortjent til det, kan få merke i gull. Vidars merke i sølv 2014: Trenere og ledere som tildeles merke: Gaute Johannessen, Asle Årtun, Ove Thorsteinsbø, Øystein Dahle, Gaute Meling, Morten Byberg, Atle Klinkenberg, Kjell Harald Thornes, Tom Berge, Pål Drechsler, Kaare Fladmark og Odd Surdal Spillere som tildeles merke i sølv: Daniel Berntsen og Emil Randulff Vidars merke i gull 2014: Avtroppende styremedlem: Børge Eike Styret tildeler i tillegg følgende til gullmerke for trofast å ha deltatt i klubbarbeidet i mange år og nedlagt et betydelig dugnadsarbeid i klubben: Nina Lovise Lie. 13

14 1. Styrets beretning (11) - Utmerkelser «Vidargutten 2014» Æresmedlemmene i klubben tildeler denne høyt verdsatte statuetten til et medlem, som over lang tid har tjent og representert klubben med ære. «Vidargutt 2014» er Gaute Meling Paul Olav Olsens minnepokal: Denne utmerkelse tildeles av hovedstyret sammen med en representant for familien Dag Olsen. Kriterier for og få tildelt denne utmerkelsen er: Må være medlem av FK Vidar, Gjennom flere sesonger bidratt til klubben anseelse enten sportslig, administrativt, økonomisk eller ved dugnad.utmerkelsen trenger ikke tildeles hvert år, og skal henge høyt. Utmerkelsen kan utdeles første gang på årsmøte 2006 og skal vare i 10 år, da med evaluering om eventuelt videreføring. Det tildeles en pokal med navn inngravert samt stipend på kr ,- Paul Olav Olsens minnepokal for 2014 tildeles: Asle Årthun 14

15 1. Styrets beretning (12) - Utmerkelser Æresmedlem: Som det 20. æresmedlemmet i historien innstiller styret Brede Paulsen Hangeland. Brede har gjennom en lang og innholdsrik fotballkarriere fremstått som en meget god ambassadør for FK Vidar. Klubben er stolt av det han har oppnådd gjennom sin fotballkarriere, og vi setter spesielt stor pris på at Brede i det offentlige rom fremhever barndomsklubben FK Vidar og hva klubben har betydd for ham. Som han selv avsluttet sin hilsen i Vidarbladet i fjor: «Jeg er på mange måter et produkt av denne klubben, både som menneske og som fotballspiller. Det er jeg glad for. Takk, Vidar!» Brede har alltid vært bevisst hvor han kommer fra. Han har ofte tatt seg tid til å ta turen til Lassa for å hilse på, noe både store og små setter stor pris på. Økonomisk har han betydd mye for klubben i flere år gjennom kompensasjoner for salg og oppnådde kamper, og han vært en bidragsyter til at Vidar nå er vert for Statoil talentleir. Klubber og meritter: FK Vidar Viking FK FC København Fulham Crystal Palace 2001 NM, 05/06 Royal League, 05/06 og 06/07 Dansk mester, 09/10 Sølv Europa League. 91 landskamper (48 som kaptein) Årets Kniksen 2009 og Årets lagspiller 2009 på Idrettsgallaen. Brede vil alltid være velkommen tilbake til Lassa og barndomsklubben FK Vidar! 15

16 1. Styrets beretning (13) Medlemsoversikt totalt Aksetittel Aktiv medlem M Aktiv medlem K Støtte medlem Trenere/Ledere Totalt antall

17 1. Styrets beretning (14) Medlemsoversikt fordelt på lag Gutt Mini Junior Senior A Senior B Gutt 50 Senior 7er

18 1. Styrets beretning (15) Medlemsoversikt fordelt på lag Jente Mini Junior / A-lag Senior 7er

19 1. Styrets beretning (16) Inntekter fra egne aktiviteter FFO Fotballskole Sponsor Kontingent Spillersalg

20 1. Styrets beretning (17) Tilskudd og grasrotandel NIF, kommune og idrettsråd Grasrotandel Totalt

21 ÅRSMØTE nr Onsdag kl i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene foreligger følgende saker til behandling: 1. Styrets beretning 2. Regnskap og budsjett 3. Revisors beretning 4. Beretning fra senioravdelingen og ungdomsavdelingen 5. Fastsettelse av kontingent 6. Innkomne forslag 7. Valg 21

22 Resultat 2014 Hovedkasse Ungdomsavdelingen Totalt Inntekter Driftskostnader Driftsresultat Avskrivinger og finans Årsresultat

23 Balanse pr Eiendeler Anleggsmidler Bygninger og fast eiendom Driftsløsøre Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Fordringer Stavanger kommune Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Gjeld Leverandørgjeld 0 0 Gjeld til SR-bank Skyldige off avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

24 Inntekter 2014 del 1 Total Hovedkasse Ungdom 2014 Budsjett Sponsorinntekt og gaver Medlemskontigenter FFO Fotballskole Treningsavgift Teknikktrening Medlemskontigenter Inngangspenger kamper Salg spillere NM cup Inntekter A-lag Tilskudd nff Tilskudd Norges Idrettsforbund Kommunale tilskudd Tilskudd Idrettsrådet Stavanger Tilskudd anlegg m.m Totale Tilskudd

25 Inntekter 2014 del 2 Total Avd Hovedkasse Avd Ungdom 2014 Budsjett Grasrotandelen Statoilakademiet Inntekt turnering Loddsalg Dugnad vaskeutstyr Enyoy Dugnader og lodd utleie - Vidarhuset bøker / utstyr fra lager Diverse salg Egenandel Danacup Kunstgressavgift Diverse inntekter Inntekter

26 Lønnskostnader Total 2014 Budsjett 2013 Lønn -Administrasjon Lønn -A - lag Lønn -Trenere U-lag Lønn -Fotballskole Lønn -FFO Faste lønninger Arb.giv.avg, feriepenger, pensjon etc Lønnskostnader

27 Andre kostnader Total 2014 Budsjett 2013 Kostnader FFO Kostnader fotballskole Danacup - kostnader* Kostnader til aktivitet Sponsortreff og sponsorutstyr Sponsortur Reklame - trykking på utstyr* Sponsorkostnader Renovasjon, vann, avløp mv Renhold Drift og vedlikehold av anlegg Revisjons- og regnskapshonorar Kontorrekvisita IT, TV, internett, aviser, tlf Forsikring hus og inventar Bank og kortgebyrer Diverse kostnader Administrasjon og drift

28 Kostnader -lag Total Avd Hovedkasse Avd Ungdom 2014 Budsjett Cuper og turneringer Reiseutgifter Dommere Utstyr Medisin/lege/fysio Lisens/overgang Trener/leder kurs Kostnader - NFF Kostnader - RFK Forsikringer Sosiale utgifter Gaver, sponsor og støtte til lagene Aktiviteter til lagene

29 ÅRSMØTE nr Onsdag kl i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene foreligger følgende saker til behandling: 1. Styrets beretning 2. Regnskap og budsjett 3. Revisors beretning 4. Fastsettelse av kontingent 5. Beretning fra senioravdelingen og ungdomsavdelingen 6. Innkomne forslag 7. Valg 29

30 30

31 ÅRSMØTE nr Onsdag kl i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene foreligger følgende saker til behandling: 1. Styrets beretning 2. Regnskap og budsjett 3. Revisors beretning 4. Beretning fra senioravdelingen og ungdomsavdelingen 5. Fastsettelse av kontingent 6. Innkomne forslag 7. Valg 31

32 5. Fastsettelse av kontingent Medlemskontingent Barne- og ungdomsavdeling: Junior Kr 2100 Kr 2100 Gutt/jente Kr 2100 Kr 2100 Smågutt/jente Kr 1700 Kr 1700 Mini gruppen Kr 1200 Kr 1300 Senior avdeling: Aktive 7er lag Kr 1600 Kr 1650 Aktive 11er lag Kr 2200 Kr 2200 Medlem Kr 950 Kr

33 ÅRSMØTE nr Onsdag kl i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene foreligger følgende saker til behandling: 1. Styrets beretning 2. Regnskap og budsjett 3. Revisors beretning 4. Beretning fra senioravdelingen og ungdomsavdelingen 5. Fastsettelse av kontingent 6. Innkomne forslag 7. Valg 33

34 Budsjett 2015 Rapportere på 3 kontoer; Hus og fellesaktiviteter A-lag Breddelag Strammere økonomi både i klubb og region tilskudd er usikre, tøffere i sponsormarkedet. Tiltak: Øke inntekter; grasrotandel, økt treningsavgift, øke medlemsavgift barneavdelingen, fortsette med dugnadsaktivitet (Enjoy og lodd) Bedre likviditet få sponsorer tidlig, flytte loddsalg til våren, justere lønnsutbetalinger Lagledere må følge enda tettere opp at diverse avgifter blir betalt Kontrollere kostnader men lite å gå på. Vi må være systematiske med utstyr og andre påvirkelige kostnader. Utfordrende i fht spillerstall A-laget 34

35 Budsjett Administrasjon A-lag Bredde Totalt regns kap buds jett regns kap buds jett regns kap buds jett Regnskap buds jett Sponsor og gaver Medlemskontingent Egenandel overganger Inntekter -Treningsavgift Inntekter -FFO Inntekter -Fotballskole Kontigenter Inngangspenger Inntekter -NM(Cup) Salg av spillere Inntekter A-kaget NFF NIF -mva støtte NIF (Olympiatoppen) Kommunaletilskudd Idrettsrådet Anlegg m.m Tilskudd Grasrotandel Statoilakademiet Inntekter -Turneringer Loddsalg dugnad -Enjoy Dugnad salg va skeutstyr Dugnader og lodd Utleie -Vidarhuset Salg -bøker/utsyr fra lager Diverse salg Egenandel Danacup Kuns tgressavgift Inntekter -diverse Diverse SUM INNTEKTER

36 Budsjett 2015 Administrasjon A-lag Bredde Totalt Regn 14 Budsj. 15 Regn 14 Budsj. 15 Regn 14 Budsj. 15 Regn 14 Budsj. 15 Lønn - Administrasjon Lønn - Trenere U-lag Lønn - A -lag Lønn - Fotballskole Lønn - FFO Faste lønninger Arb.avg, feriepenger, PERSONALKOSTNADER Dana Cup -kostnader Cuper og turneringer Reiseutgifter Dommerkostnader Utstyr Medisinsk utsyr, lege, Lisenser/overganger Trener-/lederkurs Kostnader -NFF A-lag Kostnader -RFK Forsikringer - spillere Sosiale tilstelninger Gaver, sponsor, støtte Diverse kostnader kostnader lagene

37 Budsjett 2015 Administrasjon A-lag Bredde Totalt Regn 14 budsj 15 Regn Budsj Regn 14 Budsj 15 Regn 14 Budsj 15 FFO -kostnader Fotballskole Kostnader aktiviteter Sponsortreff Sponsortur Trykking på utstyr Sponsorkostnader Renovasjon Renhold Drift & vedl anlegg Revisjon og regnskap Kontorkostnader IT, TV, internett, tlf Forsikr. hus/ inventar Sosialt, klubb Bankomkostninger Diverse kostnader Administrasjon og drift KOSTNADER VARER

38 Budsjett 2015 Administrasjon A-lag Bredde Totalt budsjett Regnskap budsjett regnskap Budsjett regnskap 14 regnskap 14 budsjett 15 Inntekter Personalkost Varer etc RESULTAT FØR AVSKRIVING OG RENTER Avskrivinger Netto finanskostnader ÅRSRESULTAT

39 ÅRSMØTE nr Onsdag kl i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene foreligger følgende saker til behandling: 1. Styrets beretning 2. Regnskap og budsjett 3. Revisors beretning 4. Beretning fra senioravdelingen og ungdomsavdelingen 5. Fastsettelse av kontingent 6. Innkomne forslag 7. Valg 39

40 4. Beretning fra senioravdelingen (1) Årsrapport A-lag for sesongen 2014 BENYTTEDE SPILLERE Spillerne føres opp etter antall spilte kamper Antall kamper BERNTSEN DANIEL 33 IHLE LASSE 32 ERLAND PREBEN 32 EGELAND BJARTE 31 STOLSMO PETTER L. 28 WESTLY ANDREAS 25 IDLAND ALEKSANDER 25 KLEPAKER KRISTIAN 23 MYHRE VETLE L. 23 BJØRSHOL SONDRE F. 22 NAG PER HENRIK 21 RANDULFF EMIL 21 SANDE TOR OMAR 19 NORGREN SINDRE 19 HERREM GEIR ANDRE 18 REFVIK CARL-HENRIK 17 OLSEN MIKAL H. 15 JAKOBSEN EIRIK 13 LEIDLAND THOMAS 11 LUNDE PETTER M. 10 AUSTBØ EIVIND T. 6 TVETER ALEKSANDER 6 SELÅS PREBEN M. 6 PEDERSEN SEBASTIAN 5 KRISTENSEN MAGNUS 5 MELING EIVIND 4 SKJÆVELAND SONDRE 4 Oppmann/lagleder: Asle Årthun Toppscorer: 11mål: 6mål: 5mål: 3mål: 2mål: 1mål: Jakobsen Erland Myhre Herrem Ihle Refvik Austbø Klepaker Leidland Westly Berntsen Nag Lunde Midbøe Bjørshol Idland Trener: Gaute Erevik Johannessen Spilte kamper Målscore for -mot Seriekamper Cup (ned) Privat kamper Sum antall kamper

41 4. Beretning fra senioravdelingen (2) Årsrapport FK Vidar A-lag sesongen 2014 (1) Årets sesong skal bli den beste for hver enkelt spiller. Det er den personlige målsetningen. Målsetningen for laget er å vinne hver kamp. Med den konsekvens det innebærer. Vi skal slippe inn vesentlig mindre mål enn i fjor. Vi skal bli mer kyniske på bortebane. Vi skal forbedre uttellings prosenten på dødball. Nye trenere med en vesentlig faglig tyngde er hentet inn. Kjell Petter Schou Andreassen kommer direkte fra Ulf Sandnes og tippeliga. Jørgen Tengesdal fra Eik har en bred erfaring både som spiller og trener. Vi har endret en del på troppen fra i fjor. En del spillere har trappet ned og er erstattet med nye sultne. De unge spillerne våre er et år eldre og bedre. Carl Henrik Refvik har blitt Viking spiller. Men vi låner ham tilbake i vårsesongen. Viking kommer derfor til å følge oss nøye og dette gir de andre spillerne våre en ekstra sjanse å vise seg fram. Spillerne selv har satt en del fokus på kosthold og restitusjon. Vi skal være best på de tingene som er gratis. Etter 7 spilte kamper topper vi tabellen med 5 seirer og to tap. Vinner vi resten av kampene så rykker vi opp. Vi har vunnet alle tre hjemmekampene og har allerede tangert borte statistikken fra fjoråret, med to seirer på fire forsøk. Vi har scoret 12 mål og sluppet inn 10. Det er der snittet på baklengs mål bør ligge hvis vi skal være med i toppen. Seks mål er scoret på dødball. Målet er et pr. kamp, så vi er nesten på skjema. Vi hadde en strålende vårsesong der det meste gikk på skinner. Lite skader og full konkurranse om plassene. En litt tregere start på høst sesongen gjør at vi ligger litt bak målsetningen om å ta 52 poeng. 13 hjemmekamper skulle vinnes og vi hadde som mål om å spille uavgjort på bortebane. 41

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 Styret i fotballgruppa har hatt følgende sammensetning i 2016: Leder: Sigurd Emil Wåge Nestleder: Terje Lundal Sportslig leder senior: Thor Håkon Sternhoff Sportslig leder

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Styret i Randaberg: Jon Rønning Tom Erik Eckhoff Tor-Ragnar Gilje Ståle Sæthre Anne May Waage Tonje With Anne Lise Reianes Annbjørg Kirkeli Verdigrunnlag:

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion INNLEDNING TIL SESONGEN Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Spillere Vi er så heldige at vi har beholdt alle være spillere fra tidligere. I tillegg begynte Heine i fjor vinter og har vært med hele sesongen. Etter sommerferien

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ORGANISASJON. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Nestleder: Kasserer: Varamedlem: Helene Abusdal Erik Lia Knut Abusdal Ronny Reinertsen Thor Arne

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion Sesonginnledningen Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 ORGANISASJON. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Helene Abusdal Nestleder: Erik Lia Kasserer : Knut Abusdal Styremedlem: Ronny Reinertsen Styremedlem:

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

Årsrapport FGI Forus og Gausel Idrettslag ... Årsrapport fra : Hovedstyret FFO Fotball Håndball. 1 av 6. Sammen om en enda bedre bydel

Årsrapport FGI Forus og Gausel Idrettslag ... Årsrapport fra : Hovedstyret FFO Fotball Håndball. 1 av 6. Sammen om en enda bedre bydel Årsrapport FGI 2016 FGI gutten Gjøran Søgard Johannessen som spilte VM-finale i håndball for Norge mot Frankrike Årsrapport fra : Hovedstyret FFO Fotball Håndball 1 av 6 Styrets beretning for 2016 Hovedstyret

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer