Eivind Brenna. Valdres en region i Oppland med sterk vekst i antall hytter Hvordan utnytter vi denne muligheten?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eivind Brenna. Valdres en region i Oppland med sterk vekst i antall hytter Hvordan utnytter vi denne muligheten?"

Transkript

1 Valdres en region i Oppland med sterk vekst i antall hytter Hvordan utnytter vi denne muligheten? Eivind Brenna x styreleder i Valdres Natur og Kulturpark X ordfører i Vestre Slidre kommune Nå,, næringsdrivende på Vaset med bl a hytteutleie og leirskole. Og kommunestyre- og fylkestingspolitiker

2 Valdres hytter pr leiligheter faste campingvogner Valdres har ca 40% av hyttene i alle 26 Opplandskommuner

3 Hvem er de? Dagens hytteeier Bosatt i Oslo, Akershus og Østfold Over 85% av hytteeiere er over 50 år De har høgere utdanning (66%) og noe over middels inntekt (over ) 96% anbefaler andre å kjøpe hytte i Valdres De beholder hytta lenger enn andre hytteeiere i Norge (lite salg) De har hytte her fordi de: Liker naturen Bruker naturen Liker ektheten og liten urbanisering

4

5 Hvem kjøper hytte i Valdres Det mangfoldige hyttefolket Hyttefolket ca hytter De som før hadde utedo og 3 km å gå og de hadde sterke røtter i bygda De går på ski og de har Alfa fjellsko De har ofte arvinger som vil bygge på,bygge ved siden av - ha strøm og WC må ha dusj og gjerne badstue Bustadhyttefolket ca hytter Urbane gjerne barn av hyttefolket med utedo De går og står på ski, handler og spiser, jobber på hytta og har store spisebord med mange venner Spikerteltfolket ca.1400 vogner De fisker mer enn andre hyttefolk.

6 Felles interesser gir grunnlag for kommunal strategi i Vestre Slidre Store tomteområder selges over flere tiår. En langsiktig næring. Løsningen må selge både nå og om 20 år. Gode løsninger i landskapet: ikke for tett, ikke for høyt, ikke for fargesprakende men stort, moderne og kostbart. God infrastruktur: VA, strøm, helårsvei, skiløyper, stier. Store friområder som ikke bygges ut. Bygger felles merkevare og felles omdømme. Unngå eiendomsskatt? Salg av tomter og ikke bygsling. Begrense inngjerdet område til 500 kvm rundt hytta, selv om tomtene er 1-3 mål store.

7 Avtale / charter Avtalen/charteret er ei 10- årig plan for bygdeutvikling i Valdres

8 Hva er en regional natur- og kulturpark? Valdres Natur og Kulturpark er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging knyttet til natur- og kulturverdier og lokal styring skal gi økt verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnene. Samtidig tar Valdres vare på og utvikler viktige verdier av lokal, nasjonal og internasjonal betydning for framtidige generasjoner. Ideen har vi fått fra Frankrike med sine 45 regionale Natur og Kulturparker.

9 Den europeisk landskapskonvensjonen. som ønsker å imøtekomme folks ønske om å kunne oppleve særlig verdifulle landskap og om å medvirke aktivt til utviklingen av landskapene, å foreta en vurdering av landskap. der det tas hensyn til den særlige verdi interesserte parter og den berørte befolkningen tillegger dem.

10 Hytteeiere er sterke patrioter for hytteområdet og landskapet. Ønsker å ivareta områdets kvaliteter. Ønsker å bli hørt når store endringer planlegges. Forventer lege-, brann- og andre offentlige tjenester på linje med i Oslo. Burde de hatt stemmerett og skatterett i hyttekommunen?

11 Kommunens bidrag: Trygge rammevilkår. Likhet for loven. God dialog med fylkesmannen og fylkeskommunen. Si nei utenfor byggeområdene lite disp søknader. Lytte til gamle hytteeiere. Dyrke et godt omdømme. Møte med hytteeiere hver påske. God plankapasitet. Utbyggingsavtaler ( se eksempel).

12 Er hyttefolket lønnsomme for Valdressamfunnet? Varehandelen De står for 45-50% av all handel Dette gir fastboende over 250 arbeidsplasser og et vareutvalg vi aldri ville hatt Bygg og Anlegg De står for ca. 250 årsverk, og et mangfold av liv i småbedrifter (tilleggsnæringer osv) Offentlig sektor Offentlige avgifter skal bare dekke kostnader, men det blir off. arbeids plasser. VAanlegg, veivedlikehold, renovasjon, med mer. Reiselivsnæringen Bidrar til servicetilbudet i løyper, varehandel osv men kan bidra mer.

13 Hva kunne AS Valdres tjent: Det som avgjør mye av forbruket er: - Avstand fra by - Veg/vinteråpen vei - Strøm - Størrelse (m 2 ) - Byggeår Brukstid!! 1 dag ekstra = 7 mill ekstra Ønske - tenkning : I Oppdal brukes det nesten ,- pr. hytte pr. år lokalt. 90% av hyttene har strøm For Valdres ville det bety: totalt kr mot idag kr Oppdal Næringshage AS Bård Jystad

14 Detaljhandel Val NG - Hal SSB pr

15 8.500 sysselsatte som direkte/indirekte følge av reiselivet =10.4% av total sysselsetting i Oppland (kilde OFK) =23.4% av total sysselsetting i Valdres (kilde OFK) 25 23, ,6 19,1 15 % 10 14,9 5 2,1 3,8 0 Nord- Gudbrandsdal Midt- Gudbrandsdal Sør- Gudbrandsdal Valdres Gjøvik-Land- Toten Hadeland Andel av total sysselsetting i den enkelte region

16 VERDISKAPNINGSPROGRAM Fritidshusressursen har i løpet av de siste ti år blitt en av de viktigeste verdiskaperne i Valdressamfunnet. Det kjøres et verdiskapningsprogram basert på fritidshusressursen i Valdres. Samarbeid mellom VNK, VD, VNF,VNH,OFK KRD ny regionalmelding 2012 eget kap. fritidsbygg

17 Valdres Næringshage as Valdres Næringshage AS er arena for næringsutvikling i hele Valdres. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens naturlige motor og senter for næringsutvikling, innovasjon og nyetableringer Vi tilbyr: etablererhjelp for hele Valdresregionen bistand til næringslivet prosjektledelse i regionale utviklingsprosjekt fleksibelt og inspirerende kontormiljø i Næringshagen Vi deler ideer og kompetanse - for å skape gode løsninger for kundene våre

18 Hytter i Valdres Et verdiskapingsprogram

19 Målsetting Valdres skal gjennom en 5 årsperiode øke verdiskapningen av fritidshusressursene med 25% Valdres skal være Norges beste hyttedistrikt, kjent for høy servicegrad, god infrastruktur og god tilrettelegging. Valdres skal være foretrukket region blant de som søker hytter i innlandet. Delmål; Danne felles hyttepolitikk for hele regionen Øke snittbruken av hyttene med 20% i løpet av perioden Øke lokalt forbruk pr. hytte med 20% i løpet av perioden Strøm/vann utbygging, tjenesteleveranser, dialog/database, samhandlingsarena..

20 Hytter i Valdres Et verdiskapingsprogram Næringslivets potensiale - Mer bruk av hyttene Infrastruktur Etablering av samarbeid energiverk og kommune Prioritering tilbud om utbygging av strøm/vann Fellesgodeutbygging/organisering Samordnet utbyggingsplanlegging.. Samordnet hyttepolitikk Informasjonsstrategi infoflyt, samordning av nettsider etc.. Uniform fellesgodefinansiering Samarbeid om tilrettelegging av infrastruktur (veibom, turveier, løypelegging etc..) Felles strategi for kommunal og regional informasjon Felles krav om utbyggingsavtaler i nye felt Produkt og markedsutvikling Profilering og kommunikasjon samarbeid mellom kommune og lokale aktører/tjenestetilbydere Etablering av database kommunikasjonsstrategi Videreutvikling og samordning av nettsider, (web kamera, vær & føre, tur og kultur info ) Lokale nyheter lokalavis, radio, blogger Etablere møteplasser for infoutveksling/dialog Service og tjenestetilbud Informasjonstorg etablere informasjonstjeneste Tjenesteformidling, produkttilbud Velkomstorganisering Valdresvert Tilpassede åpningstider Tilgjengelighet av tjenester & produkter

21 Vestre Slidre kommune: VA- abonnenter bolig 285 stk. VA- abonnenter hytter 639 stk. Hvem betaler da for VA-ingenør med mer?

22 Hytter i Valdres - utviklingen Fritidsboliger i antall - flere enheter i samme bygg telles som en Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Valdres Nord Gunbransdal Hallingdal Kilde SSB Økning Valdres 1363 Nord Gunbransdal 303 Hallingdal Valdres Nord Gudbransdal Hallingdal

23 Bruksdøgn pr fritidshus etter teknisk standard og veitilgjengelighet... Bruksdøgn 70,0 60,0 50,0 Strøm, vann, helårsveg Strøm/vann, ikke helårsv. Strøm, helårsveg Solcelle, helårsveg Kun strøm Solcelle, ikke helårsv. Ikke strøm el. vann, helårsv. Ingenting 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hele året Sommer Vinter

24 Forbruk pr persondøgn vinter og pr fritidsbolig vinter etter teknisk standard og innkjøpssted (i / utenfor kommunen) Vinter-forbruk lokalt vinterforbruk utenfor Strøm(fast og solcelle) og vann Solcell, ikke vann I alt Vinterforbruk i alt Fast strøm, men ikke vann Verken strøm eller vann Vinterforbruk lokalt Vinter-forbruk utenfor Vinter-forbruk i alt Strøm(fast og solcelle) og vann Fast strøm, men ikke vann Solcell, ikke vann Verken strøm eller vann I alt

25 Alle rapportene vi har sett på sier oss at det er hytta til høyre som genererer (mest) inntekter til lokalsamfunnet , ,- Den tradisjonelle hytteeier og Hytteeieren kommuner ønsker seg i dag?

26 Fritidsboliger betydning for lokal-økonomien lag lokaløkonomiske effekter kommunevis (2002-priser). Rendalen Gausdal Nord- Aurdal Antall hytter pr Fritidsboliger i % av folketallet 109% 33% 60% Andel med minst fast strøm 30.6% 53,4% 47,7% Vekst i tallet på fritidsboliger % 37% 10% Persondøgn Anslag kjøp kr. pr hytte eksisterende hytter Anslag direkte syss.virkn eks. boliger (antall sysselsatte) Anslag totale virkn inkl nybygg (Antall sysselsatte) i % av sum sysselsetting 5% 6% 3% Ved kr. 31 pr år pr hytte, og 3 personer pr hytte; 17 hytter gir kr. 530 mill i verdiskaping 31 pr år med 136 persondøgn gir kr. 230 pr persondøgn 3 personer pr hytte (3 x 17 x 230 kr) gir døgnverdi; 11,7 mill

27 Fritidsboliger som næringsutvikling? Ikke mulig, ikke ønskelig alle steder fordi: hensynet til økonomi og hensynet til natur (forvaltning) og krav til standard tilsier: tett utbygging (felt) nær store markedsområder (Oslo/Akershus) nær handelssentrum i kommunen => koples til kommersiell reiselivsutvikling

28 Hvor kommer ringvirkningene Hytteeierne nye innbyggere Fornøyde hyttegjester skaper knoppskyting lokalt Bygg og anlegg (nytt og rehabilitering) Varehandel Serveringssteder på destinasjonene Skatt Grunneierne Festivalene Hytta Lokale matprodusenter Golfbanen o.l. Levende støler Ski-anleggene Transportnæringen Kulturutøverne Hytte-service Helsebedriftene (HIVA) Booking av private hytter

29

30 Best på stier og løyper

31

32

33

34

35 Hytter i Valdres Et verdiskapingsprogram Kommuner Bedrifter Grunneiere, utbyggere Støttefunksjoner Lokalavis etc.

36 Ikke lykkes Større næringssatsing utover hyttebygging og eksisterende familiebedrifter har ikke kommet. Ingen nye store investorer. Det store alpinanlegget er fortsatt et luftslott. Fjellstuer og varme senger sliter. Midtuke er borte i skiheisen skoleferie og weekend trafikken er alt. Markedet svinger med finanskrisene i verden.

37 Lokal utvikling i Vestre Slidre: Grunneiere med råd til investeringer i hus og driftsbygninger. Arbeidsplasser i bygg, vedlikehold, brøyting, løyper, ved, avløp, strømforsyning, servering og handel. Størst av alle er byggevare, tomteutvikler og dagligvarehandel.

38 Kommunens bidrag: Omfattende kommuneplan med byggeområder og friområder. Tydelig på målsetting om varige arbeidsplasser. Rekkefølgebestemmelser som tar vare på dette. Medfinansiering av VA og strøm til hyttefelt i fjellet. Kommunedelplan for skiløyper. Felles merkevare for kvalitetsprodukter fra Valdres. I Valdres Natur- og kulturpark. Norges 1. regionale park. Rask og effektiv behandling av reguleringsplaner. Kreve samarbeid mellom grunneiere.

39 Valdres; - Norges beste hyttedestinasjon!

Skjerpar sansane. Et eget design program

Skjerpar sansane. Et eget design program VALDRES Valdres Norges første natur- og kulturpark 10 års prosjekt Ta vare på og utvikle en bygderegion Visjon om å bli Norges beste på merkevarebygging Kultur, landbruk, reiseliv, helse Skjerpar sansane

Detaljer

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter ØF-rapport nr.: 06/2005 Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter Av Birgitta Ericsson og Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL Oppdragsgiver Flå kommune Sluttrapport Mars 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver og bakgrunn...3 2 MÅL...

Detaljer

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson og Svein Erik Hagen ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Framtidsrettet fritidsbebyggelse

Framtidsrettet fritidsbebyggelse Framtidsrettet fritidsbebyggelse VEILEDER NÆRING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2007 1 Innhold Innhold 1 LØNNSOM UTVIKLING AV FRITIDSBEBYGGELSE...3 1.1 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet...3 1.2 Bedrifts- og prosjekt

Detaljer

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Bård Jystad Kopiering ikke tillatt uten kildeangivelse 1 Oppsummering Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars, dvs. like før påske 2015. Samtlige 3.088 utenbygds

Detaljer

Gode i hop Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland En samfunnsanalyse i ByRegionprogrammet

Gode i hop Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland En samfunnsanalyse i ByRegionprogrammet Gode i hop Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland En samfunnsanalyse i ByRegionprogrammet Kortversjon av ØF-rapport 10/2014 av T. Andersen P.K. Alnes K. Gløtvold-Solbu M. Røhnebæk A. Hagen

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening Forfatter(e): Rapportnr.: ISBN: ISBN: Synnøve Rubach, Østfoldforskning og Mona Nilsen, Miljøkom AS OR.32.12 Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Kommunebilde 2014 Valdres

Kommunebilde 2014 Valdres Kommunebilde 2014 Valdres www.fylkesmannen.no/oppland Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Overordnet 5 2.1 Befolkningsdata 5 2.1.1 Nasjonale føringer 5 2.1.2 Befolkningssammensetning 5 2.1.3 Fødselsoverskudd/

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning SAMFUNN VESTLIA Reiselivs- alpin- og aktivitetsområde

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus

Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus ØF-notat nr. 04/2003 Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus Litteraturstudie av Reidun Grefsrud ØF-notat nr. 04/2003 Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus Litteraturstudie

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR 2007 DEL A: FELLES PLANFORUTSETNINGER DEL B: KOMMUNEPLAN TEMATISK DEL 2003-2014 VEDLEGG TIL AREALDELEN OPPDAL KOMMUNE A1 OVERORDNA

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer