Casesamling. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Casesamling. Nr.1 2012"

Transkript

1 Casesamling Nr

2 Borettslagsleilighet Andel fellesgjeld ville øke med over KRISTIANSAND INNHOLD Andel fellesgjeld ville øke med over Borettslagsleilighet Is på taket kostet flere hundre tusen Kjøpte bolig, fikk legekontor Leilighet Grunnmuren smuldret Maur kostet oner Ny drenering i 2009 Halvpart tomannsbolig Parkeringsplassen manglet 12 kvadratmeter manglet Rekkehusleilighet Etter overtakelsen oppdaget kjøper at det var planlagt store vedlikeholdsarbeider i blokka. Balkonger skulle innglasses, vinduene skiftes og fasaden oppgraderes. Totalt ville kostnadene øke med over Det viste seg at selger hadde sittet i styret i borettslaget og kjente godt til vedlikeholdsplanene. Likevel hadde han ikke formidlet opplysningene videre til kjøper. Kjøperen hadde tegnet boligkjøperforsiing i kontraktsmøtet og henvendte seg til HELP Forsiing. Hennes advokat reklamerte til selgers eierskifteforsiing. Råte + ekte hussopp ble 2-roms Loftsetasjen ikke godkjent: Stort og flott bad fra 2006 var lekk: Fornøyde kunder Etter forhandlinger inngikk partene forlik på Ettersom leilighetene ville få en betydelig standardheving etter oppgraderingsarbeidene kunne ikke kjøper, ved en eventuell rettssak, regne med å få avslag tilsvarende hele økningen i andel fellesutgifter. 20 advokattimer

3 (1974) Leilighet Is på taket kostet flere hundre tusen Kr DRAMMEN Kjøpte bolig, fikk legekontor Kr 1 6 Bærum Ved mildvær etter en kuldeperiode oppdaget kjøper rant ned i kjelleren, noe som også ga råteskader i en Da kjøperne skulle melde adresseendring, oppdaget den kun bli godkjent med 2 rom. Det var ikke gitt vannlekkasje i kjelleren. Det viste seg at vannet av ytterveggene. Taktekkingen og én yttervegg var ny i de at leiligheten de hadde kjøpt, var registrert opplysninger om dette ved salget. mann mente kom fra taket og skyldtes isdannelse og kondens på 2008, mens selve takkonstruksjonen var fra byggeåret. som næringslokale. Den hadde tidligere vært at verdireduksjonen i området som følge av dette var grunn av manglende lufting. Det dannet seg store legekontor. Det viste seg at søknad om bruksendring på ca oner. I tillegg oppdaget kjøperne ismengder ved takutspring rundt hele huset. Vannet medførte store kostnader. I tillegg var leiligheten svertesopp på veggene i boligen. mann ble trengte seg deretter på innsiden av ytterveggen og solgt som 3-roms, men etter omregulering ville rekvirert. Han konstaterte at dreneringen, som skulle være av nyere dato, sviktet. HELP Forsiing reklamerte på vegne av kjøper til taktekkingen måtte av, og det måtte gjøres omfattende Kostnadene til omsøking av boligarealet, inklusive fremmet av på vegne av kjøper overfor selgers selgers eierskifteforsiing. mann ble kontaktet. tiltak for å sie tilstrekkelig lufting. Utbedring av taket kostnadene til arkitekt, m.m., ble vurdert til eierskifteforsiing. Han oppdaget at taket var feilkonstruert, uten og råteskadene som følge av taklekkasjen ble kalkulert oner. I tillegg kom verditapet som følge av bortfall av tilstrekkelig lufting. Vann presset seg inn under til ca oner. Flere takstmenn var involvert ett rom, på oner. Dreneringen kunne i følge takshingelen og forårsaket store isdannelser på i saken, med til dels ulike oppfatninger. Motpartens takstmannen utbedres for ca oner. HELP takutspring, med lekkasjer og skader på taenner og takstmann kom til at utbedring kunne gjøres for rundt nedløp. For å bøte på problemet mente takstmannen at halve kostnaden. Etter flere runder med forhandlinger med selgers eierskifteforsiing samt fagkyndige uttalelser inngikk partene forlik på oner. 22 advokattimer Etter forhandlinger ble partene enige om et avslag på oner. Kjøperne fikk dessuten mange timers advokatbistand, samt dekket sine advokatkostnader. Dekket takst 23 advokattimer

4 (1981) (2008) Grunnmuren smuldret Maur kostet oner ÅLESUND LARVIK Etter en tid oppdaget kjøperne fuktinntrengning i med vann smuldrer muren opp og forårsaker store Etter overtakelse på høsten oppdaget kjøperne enkelte kjelleren og kontaktet HELP Forsiing, som rekvirerte fuktskader. maur, uten at de tenkte mer over dette. Imidlertid takstmann. Det viste seg at grunnmuren besto av økte antall maur i boligen gjennom vinteren og våren. lecablokker med for høyt sulfatinnhold. Dette skyldtes mann ble tilkalt, og det ble avdekket et stort en feilproduksjon på slutten av 70-tallet. I kontakt maursamfunn i boligens isolasjon. HELP reklamerte til selgers eierskifteforsiing, gjerne ble bygget med fuktsperre på innsiden av Maurforekomsten var så stor at takstmannen mente og fremsatte av om avslag tilsvarende grunnmuren (varm side). Dette har vist seg å være en at problemet måtte ha vært til stede over tid. HELP utbedringskostnadene, ca oner. Selgers uheldig løsning. Selgers forsiing avviste derfor saken. reklamerte til selgers eierskifteforsiing, som sendte eierskifteselskap innhentet egen takstrapport, som egen takstmann. mennene var stort sett enige blant annet påpekte at boligen fra 1981 hadde nådd en om skadeomfang og årsak. Det var snakk om vanlig, alder hvor sviktende drenering også kunne forårsake svart jordmaur, som ikke lever av treverk. fuktinntrengning, samt at boliger på denne tiden HELP fastholdt på vegne av kjøper at feilproduserte lecablokker var årsaken til skaden. Etter ca ett år, og etter at HELPs advokat hadde varslet søksmål hvis eierskifteselskapet ikke ville komme kjøper i møte, ble partene enige om et forlik på oner. 18 advokattimer Etter at HELP hadde reklamert, og med grunnlag i takstmennenes vurdering av saken, ble partene enige om et avslag på oner. I tillegg fikk kjøper dekket takseringskostnadene og advokattimene som gikk med til å løse saken. 19 advokattimer

5 1/2 tomannsbolig (1959) med nyere tilbygg Ny drenering i 2009 PARKERINGS- PLASSEN MANGLET DRAMMEN OSLO Kjøper oppdaget fuktskader i kjellerstuen. Det var opplyst at dreneringen var ny i 2009, men dette gjaldt imidlertid bare for den del av huset som var ny. Resterende drenering var eldre. Kjøper fikk opplyst at leiligheten disponerte en biloppstillingsplass på en fellesparkering slik at man var garantert plass på området. Men den gang ei. Sameiet disponerte langt færre p-plasser enn antall leiligheter. Kjøper kontaktet HELP, som kontaktet takstmann. Denne fastslo utbedringskostnader for dreneringen til oner. I tillegg kom utbedring av kjellerstuen. Kjøper fikk beeftet at det fulgte rett til biloppstillingsplass med leiligheten før avtaleinngåelsen. Da selger ikke kunne gjøre rede for plassen, tok kjøper forbehold ved overtakelsen om å fremme av vedrørende manglende parkeringsplass. Selgers eierskifteforsiing avviste avet. Selskapet mente at det aldri var hevdet at det fulgte parkeringsplass med leiligheten. Partene ble ikke enige, saken trakk ut i tid, og HELP tok ut stevning på vegne av kjøper. Etter forhandlinger ble partene enige om et avslag på 1 oner. Da var det gjort fradrag for den standardhevingen oppussingen av kjellerstuen ville medføre. 20 advokattimer Partene samtykket til rettsmekling. Her ble de enige om et avslag på oner. Dekket takst 35 advokattimer

6 Rekkehusleilighet (1902) påbygd kvadratmeter manglet Råte + ekte hussopp OSLO sande i vestfold Etter overtakelsen fikk kjøper mistanke om at boligen var mindre enn oppgitt. P-rom var oppgitt til 148 kvm. Kjøper kontaktet HELP Forsiing, som rekvirerte takstmann. Målinger viste at leiligheten var 12 kvm, eller 8,3 %, mindre enn oppgitt. I forbindelse med utbedring av taklekkasje ble det først oppdaget omfattende råteskader i boligens 2. etasje. Våren 2011 fikk kjøper avslag på oner etter forhandlinger mellom kjøpers advokat i HELP og selgers eierskifteforsiing. I forbindelse med utbedring av råteskadene ble det på forsommeren avdekket at huset også hadde omfattende forekomst av ekte hussopp. HELP reklamerte til selgers eierskifteforsiing på vegne av kjøper. Eierskifteselskapet sa seg villig til å betale avslag, men partene var uenig om størrelsen. Uenigheten i slike saker går gjerne på om kvadratmeteren avgjør størrelsen på verditapet, eller om en faktor som tomteverdi skal tas med i beregningen. Kjøper kontaktet igjen HELP Forsiing. HELP rekvirerte takstmann for å estimere en på sanering av soppskadene. Selgers eierskifteforsiing fremsatte deretter flere tilbud i saken, som ikke dekket kostnadene til skadesanering. Etter forhandlinger ble partene enige om et avslag på oner. 10 advokattimer Etter lange forhandlinger ble partene enige om et avslag på oner, i tillegg til de tidligere utbetalte Dette var i tråd med utbedringskostnadene. 34 advokattimer

7 (1939), ombygd på 80/90-tallet enebolig ble 2-roms drammen Loftsetasjen ikke godkjent: KRISTIANSAND Via en bekjent ble kjøper gjort oppmerksom på at det ved forrige salg hadde vært opplyst at kjelleretasjen ikke var godkjent som oppholdsrom. Selger hadde imidlertid unnlatt å opplyse om dette til kjøper. 2 innredet. Takhøyden var for liten til at rommene kunne godkjennes, og det var også tvilsomt om lysforholdene var gode nok. Selger hadde lovet at han skulle fremskaffe dokumentasjon på at loftsetasjen var godkjent. Da dette ikke skjedde, henvendte kjøper seg til HELP, hvor han hadde boligkjøperforsiing. HELP reklamerte til selger etter at eierskifteforsiingen hadde avslått saken (avtaler direkte mellom selger og kjøper dekkes ikke av eierskifteforsiingen). soverom og kjellerstue viste seg nå å være ulovlig Kjøpers advokat i HELP reklamerte til selgers Etter langvarige forhandlinger og flere takstrapporter eierskifteselskap. mann estimerte verdifallet ble partene enige om et avslag på til Eierskifteselskapet forsøkte selv å få et er samsvarende med stipulert kostnad for kjelleren godkjent, uten hell. Etter forhandlinger betalte å få godkjent loftsetasjen. eierskifteselskapet avslag tilsvarende kjøpers av. Kjøper fikk avslag tilsvarende takstmannens vurdering av tapt markedsverdi som følge av manglende godkjent underetasje. Dekket takst Advokattimer advokattimer

8 (1983) Kundeanbefaling Stort og flott bad fra 2006 var lekk: OSLO Tilbakemeldinger fra noen fornøyde kunder: - Hjelpen vi har fått har gått langt over det vi forventet oss. Vi vet ikke hvordan vi skulle klart oss gjennom vår sak uten hjelp fra advokat Kjersti Fossum Engnæs. Kjøperne tok av en gulvlist i et av rommene som støter til badet. Der var det mugg, og det viste seg at dette gjaldt flere rom. Badet var opplyst bygget i 2006 av fagfolk. Det var imidlertid utett membran mellom gulv Kjøper henvendte seg til HELP Forsiing, som innhentet skadetakst og reklamerte til selgers eierskifteforsiing. De totale oppussingskostnadene ble stipulert til ca Da var oppussing av tilstøtende rom også og vegg på badet slik at tilstøtende rom hadde fått vannskader. medtatt. Etter forhandlinger inngikk partene et forlik på Differansen mellom kostnad og tilbud/forlik skyldes at skadeutbedringen ville medføre en viss standardheving, både på badet og i tilstøtende rom. - Jeg er veldig bra fornøyd. Det er en lettelse å overlate saken til deres advokater, og dermed unngå å engasjere egen advokat. - Vår advokatfullmektig, Celine Løyning, ga oss svært god veiledning og hjelp i forbindelse med vår sak. Som ukyndige i en juridisk tvist satt vi stor på den ekstra hjelpen fra henne. - Jeg er svært fornøyd med den korte tiden det tok fra jeg kontaktet HELP til jeg fikk den hjelpen jeg trengte! Jeg føler også at dere gjør det dere kan for å hjelpe meg, og at dere er vennlige og serviceinnstilte. - Jeg fikk ikke noen økonomisk ut av min sak. Men jeg er kjempefornøyd med oppfølgingen jeg fikk av vår advokat i denne saken. Jeg føler meg trygg på at jeg har dere i ryggen om det skulle oppstå en situasjon i tiden som kommer. Og jeg anbefaler ALLE jeg kjenner som skal kjøpe hus ol, til å kjøpe denne forsiingen. 12 advokattimer Godt å ha noen som kan hjelpe til i kompliserte saker. Er ikke noe vanlige mennesker kan klare uten god kompetanse og god hjelp

9 Kundeservice: Faks: Postadresse: HELP Forsiing AS Postboks 1870 VIKA 0124 OSLO Besøksadresse: Holbergs gate Oslo in association with

An ARAG company. Saker løst med HELP Boligkjøperforsikring

An ARAG company. Saker løst med HELP Boligkjøperforsikring An ARAG company Saker løst med HELP Boligkjøperforsiing 2014 Selveierleilighet 4 kvm for liten leilighet 3 000 000 Oslo INNHOLD Totalrenovert, totalt uten isolasjon Borettslagsleilighet 3 Kjøper målte

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.07.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring

HELP Boligkjøperforsikring An ARAG company HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing?

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp 152 DINE PENGER NR. 4/215 GJØR LIVET RIKERE SKATTETIPS EKSPERTENES BESTE RÅD SELVANGIVELSEN FRA A TIL Å Valutakrasj med boliglånet NÅR GJELDEN LØPER LØPSK Dine Pengers driks-guide SMÅPENGER STOR SAK Forsikring

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

LA-2004-100402 Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning.

LA-2004-100402 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. Side 1 av 18 LA-2004-100402 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom DATO: 2005-08-31 PUBLISERT: LA-2004-100402 STIKKORD: Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. SAMMENDRAG: Krav om heving tatt til følge

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Utskrift fra Lovdata - 09.06.2015 21:49 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Instans Dato 2015-06-01 Publisert Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2014-117062 Stikkord Fast eiendom. Mangel. Prisavslag.

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Protokoll i sak 747/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14

Protokoll i sak 747/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 Protokoll i sak 747/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Uenighet om oppgjør krav og motkrav ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal få bygget en enebolig

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

NORDRE VESTFOLD TINGRETT

NORDRE VESTFOLD TINGRETT NORDRE VESTFOLD TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 19. mars 2014 13-026944TVt-NOVE Dommer: Tingrettsdommer Per-Roar Berntsen Saken gjelder: Avhendingsloven Krav om heving og prisavslag pga mangler Motkrav om erstatning

Detaljer

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 MEGLERS KOMMENTAR Solrik og usjenert

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

PFU-SAK NR. 142/15 KLAGER: HELP Forsikring v/ Adm dir. Johan Dolven ADRESSE:

PFU-SAK NR. 142/15 KLAGER: HELP Forsikring v/ Adm dir. Johan Dolven ADRESSE: PFU-SAK NR. 142/15 KLAGER: HELP Forsikring v/ Adm dir. Johan Dolven ADRESSE: Postboks 1870 Vika, 0124 Oslo PUBLIKASJON: Halden Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 27.10.2014 og 27.01.2015 STOFFOMRÅDE: Forbruker,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00967-A, (sak nr. 2010/36), sivil sak, anke over dom, X A (advokat Per M. Ristvedt) mot B (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ Protokoll i sak 672/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, (advokat Are Bohne til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, (advokat Are Bohne til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, John Rajala Ingeborg Rajala Am Trust International Underwriters Ltd (advokat

Detaljer

Innhold. Kort om rapporten

Innhold. Kort om rapporten Innhold 1 INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 METODE, AVGRENSNINGER OG FORBEHOLD 5 2 KARTLEGGING AV BERØRTE GRUPPER 7 3 OFFENTLIGE VIRKSOMHETER 8 3.1 KOST- OG NYTTEVIRKNINGER FOR TILSYN OG ANDRE OFFENTLIGE

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

STOR SELVEIER TOPP LEILIGHET SOLRIKT OG UTSIKT! SLETTHEIA. Nyere oppusset stor toppleilighet (selveier) med 4 soverom Slettheiveien 79 C

STOR SELVEIER TOPP LEILIGHET SOLRIKT OG UTSIKT! SLETTHEIA. Nyere oppusset stor toppleilighet (selveier) med 4 soverom Slettheiveien 79 C STOR SELVEIER TOPP LEILIGHET SOLRIKT OG UTSIKT! SLETTHEIA Prisantydning: Nyere oppusset stor toppleilighet (selveier) med 4 soverom Slettheiveien 79 C Kr. 1 850 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Du har nå

Detaljer

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 714/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende fall til sluk på gulv i bad, og på feil farge på fliser ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer