Årsm øt e, 10.m ai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsm øt e, 10.m ai 2012"

Transkript

1 Avdeling Oslo/Akershus Årsm øt e, 10.m ai 2012 Bilde fra Markering for mangfold, på Youngstorget, 30.november

2 Årsberetning for perioden Årsmøtet i Handel og Kontor Oslo/Akershus 31.mars 2011 valgte følgende avdelingsstyre : Navn Bransje Leder: Viggo Andresen DHL Express Ikke på valg Nestleder: Sissel Traavik Dagbladet Gjenvalgt 2 år Styremedlemmer: 1) Mariann S.Ø.Andersen Tollpost Globe AS Ikke på valg 2) Roger Jacobsen Solar Electroengros Ikke på valg 3) cathrine Mikkelborg Ammerud Bingo Gjenvalgt 2 år 4) John Thomas Suhr Norli Ikke på valg 5) Julie Beate Fløstrand Ungdomsutvalget Valgt av u.utv. 6) Monica Hekkvang Kappahl Asker Gjenvalgt 2 år 7) Roar Henriksen Ikea Slependen Ny for 2 år Varamedlemmer: 1) Morten jacob Aasen Coop Norge, Grorud Gjenvalgt 1 år 2) Janne Hegna MFO Ny 1 år 3) Taxhidin Asani Coop Norge, Grorud Gjenvalgt 1 år 4) Kristin Eriksen OBOS Ny 1 år 5) Anders olsen Døvre Byggmakker Gjenvalgt 1 år 6) Hilde Loftenes Nylèn Nei til EU Ny 1 år 7) Camilla Kolden Grue Plantasjen Storo Ny 1 år 8) Alexander Kvedalen LO i Oslo Ny 1 år 9) Håkon Olav Hofstad Taxus Ny 1 år Varamedlemmer ungdomsutvalget: 1) Annette Ruud 2) Sofia Andersen Kontrollkomitè: Leder: Anders Torsnes Visma Ikke på valg Vivian langdalen Industri Energi Gjenvalgt 1 år Arne Hedemann Klassekampen Ny 1 år Valgkomite: Leder: Merethe Ruud May-Britt Crone Bjørn Christensen Ingunn Gjerstad 2

3 Representantskapet i Oslo-Akershus HK Faste representanter: 1) Viggo Andresen DHL Express 2) Sissel Traavik Dagbladet AS 3) Iren Stegen Oslo Bygningsarbeiderforening 4) Julie beate Fløstrand Ungdomsutvalget 5) Roar Henriksen Ikea Slependen 6) Britt Heidi Nilsen Coroprate Express 7) Merethe Ruud Dagbladet AS 8) May-Britt Crone Hennes & Mauritz lager 9) Tord Lier Norsk Folkehjelp 10) Alexander Kvedalen LO I Oslo 11) Øyvind Sørlie Jernia AS 12) Ingunn Gjerstad LO i Oslo 13) Halvard Phil Haugen Kraft Food Norge 14) Thomas Tallaksen Res Publica 15) Mariann Andersen Tollpost Globe AS 16) Erik Eriksen Møller Logistikk AS 17) Cahtrine Mikkelborg Ammerud Bingo 18) Hulda Møller Larsen Kolo Veidekke 19) Monica Hekkvang Kappahl Asker 20) Roger Jacobsen Solar Elektroengros 21) Jokke Fjellstad Rødt 22) Monica Nymoen Moum LO organisasjonsavdeling 23) Andreas Olsen Fagforbundet 24) Rolf Sandholt Schenker AS Alnabru 25) Morten Aasen Coop Norge Grorud 26) Daniel sehota Amnesty 27) Helga Decker Jernia på Hvam 28) Målfrid B.Olsen Hennes &Mauritz lager 29) Asle Nærby Fagforbundet 30) Berge Tuflåt Ikea Furuseth 3

4 Vararepresentanter til representantskapet: i Oslo-Akershus HK 1) Tom Ramberg Meny Rykkin 2) Kristin Eriksen Obos 3) Taric Rajkovic ICA Norge 4) Nina Tangnæs Grønvold LOs organisasjonsavdeling 5) Arnstein Bech Jernbanepers.Forsikring. Gjensidige 6) Unni Jørgensen Garcia Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderbund 7) Taxhidin Asani Coop Norge, Lager Grorud 8) Marianne Hestø Lager Langhus 9) Håkon Olav Hoftsad Taxus 10)Camilla Kolden Grue 11)Jon Henning Johansen 12)Hilde loftenes Nylèn 13)Bjørn Christensen 14)Mari Sandvold 15)Betty Rudberg 16)John Thomas Suhr Plantasjen Storo Dagsavisen AS/pensjonist Nei til EU Coop Norge/pensjonist Samlaget Oslo Bygningsarbeiderforening Norli Representantskapet LO I Oslo Faste representanter Personlig vara 1) May-Britt Crone Torfinn Bjarkø 2) Sissel Traavik Asle Nærby 3) Iren Stegen Ståle Skjønhaug 4) Mariann Andersen Brage Tuflåt 5) Jon Thomas Suhr Thomas Tallaksen 6) Arne Hedemann Anne Berit Tuft 7) Merethe Ruud Irina Kolodiajnaia 8) Halvard Phil Haugen Cathrine Mikkelborg 9) Kristin Eriksen Inger Helene Vaaten 10) Sissel Weholdt Øystein Berg 11) Erik Eriksen Jan Hovland 12) Jokke Fjelstad Per Øyvind Eriksen 13) Arne Bernhardsen Jan Steinholt 14) Janne Hegna Andreas Olsen 4

5 Representanter til LOs lokalorganisasjoner forøvrig: LO Follo: Kamilla Hagen Lunden Annar Bakken LO Asker og Bærum Hulda Møller Larsen LO Øvre Romerike: LO Nedre Romerike: Helga Decker Cathrine Mikkelborg LO i Aurskog og Høland: Organisasjon Handel og Kontor Oslo/Akershus besto pr av til sammen betalende medlemmer, fordelt under følgende kategori : ordinære medlemmer, 6 bi-medlemmer, 181 elevmedlemmer og 587 studenter/lærlinger. I tillegg kommer medlemmer fritatt for kontingent (vesentlig pensjonister og uføre). I alt medlemmer. Møter Etter årsmøtet er det avholdt 10 AU møter, 10 styremøter og 2 representantskapsmøter. Det planlagte årsmøte 29.mars 2012 ble ikke vedtatt som lovlig satt, da det ikke var annonsert ut til alle medlemmene. Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder og 1.styremedlem. I tillegg har avdelingen bistått som protokollsekretærer inntil september 2011, da Cathrine Mikkelborg ble valgt som sekretær på representantskapsmøtet. Etter årsmøtet holdt HKs nestleder Peggy Hessen Følsvik en kort orientering om aktuelle saker. Dette var planlagt som et medlemsmøte, men ble ikke gjennomført ettersom årsmøtet tok vesentlig lenger tid enn forutsatt. Styret har totalt behandlet 138 saker i perioden. Konferanser Styrekonferanser: Det ble avholdt styrekonferanse på Kielbåten i Oktober Hovedtemaene på konferansen var: Organisasjonsutvikling/ rekruttering, Stortingsvalget 2013, LOfavør og HKs «K» prosjekt. 5

6 Manifest årskonferanse Styret var representert med flere styremedlemmer på Manifest analyses årskonferanse 1.mars 2011 på Sentrum scene. Hovedtemaene for konferansen var: Det nye Norge ekstrem ulikhet? Finnes den norske modellen?, Sosial dumping i offentlig regi, lovbrudd i arbeidslivet, velferdsstat eller velferdsfelle, og valgkampstart Trondheimskonferansen 2011 Flere e av styremedlemmene deltok på Trondheimskonferansen Avdelingsstyret Oslo-Akershus HK var samlet som egen gruppe og utarbeidet egen uttalelse på Uførepensjon og på Ufrivillig deltid og midlertidige ansettelser. I tillegg var det møte med Trondheimsavdelingen. Hovedtemaene for konferansen var: Økonomisk krisetid veier ut av krisa, Kampen for felles landsomfattende tariffavtale som ivaretar arbeidsfolks behov, Ungdommens fleksibilitet og fagforeningsinteresser, Likelønnskampen og Pensjonsreformen. Nordisk hovedstadskonferanse 2011 I fjor var det Islands tur til å være vertskap for hovedstadskonferansen. Den ble avholdt i Reykjavik fra 19. til 22. juni, i VRs lokaler. Alle de fem nordiske landene var representerte, Norge med fire: avdelingsleder Viggo Andresen, ungdomsleder Julie Fløstrand, nestleder i avdelingsstyret Sissel Traavik og protokollsekretær Inger Helene Vaaten. Hovedtemaene var heltid-/deltidsproblematikken, faste ansettelser og den store økningen i vikar- og rekrutteringsbyråene. Vi gjennomgikk også oppbygningen av HK-organisasjonene i de fem landene. Videre diskuterte vi hvordan våre respektive arbeidsmiljølover virker i praksis, spesielt med hensyn til retten til fast ansettelse. Utfra diskusjonen kan det se ut som om den norske arbeidsmiljøloven gir den sterkeste retten til fast ansettelse. Island hadde så mange medlemmer at det ble et problem å bistå alle etter finanskrisen. Verving var derfor et uaktuelt tema! Et hovedfokus for islandsk VR var likelønn; kvinner tjener fremdeles mindre enn menn, og de fryktet at forskjellene bare ville øke. Ellers var landet selvfølgelig fortsatt preget av finanskrisen. I Finland hadde PAM nylig foretatt en omorganisering. Det var gjort i samarbeid med de ansatte. Medlemstallet hadde også økt fra året før. 6

7 Sverige, som har slitt med stor nedgang i medlemsmassen etter at A-kassan ble borte, hadde for første gang på flere år Sen oppgang i medlemstallet. Men svenske Handels ser med bekymring at bemanningsbransjen er den raskest voksende av alle bransjer i landet. Det betyr blant annet at arbeidstakernes rettigheter forverres, og det har vært flere eksempler på at bransjen opptrer som streikebrytere. Danmark har også hatt en stor nedgang i antall medlemmer i flere år. Der opplever man at såkalte billigforbund tar medlemmer ved å lokke med lav kontingent. At hjelpen ligger på tilsvarende nivå, vet jo ikke medlemmene før de får problemer... I fjor satte det danske Handel og Kontor i gang et verveprosjekt kalt «Så vender vi kajakken - 75 udvalgte ideer» for å øke medlemstallet. I første halvdel av 2011 hadde medlemsnedgangen flatet noe ut. Handlingsplan Styret har jobba etter en handlingsplan som er godkjent av representantskapet. Planen inneholdt følgende hovedpunkter. Landsmøteforberedelser Fylkes- og Kommune- og bydelsvalg Verving/Profilering Ungdomsarbeid Fagligpolitisk arbeid 1. mai 1. mai komiteen bestod i 2011 av Viggo Andresen, John Thomas Suhr, Taxhidin Asani og Monica Hekkvang. Avdelingen arrangerte 1.mai frokost i god tradisjon i avdelingens lokaler. I tillegg stilte vi med fane i demonstrasjonstoget. Avdelingen stilte under parolen «Vi krever lovfestet rett til heltid. Videre ble det oversendt 2 paroleforslag til LO i Oslo hvorav Vil du ha en kalender med bare hverdager? og HK krever likelønn nå ble med i demonstrasjonstoget. 7

8 Kommune- og fylkestingsvalget 2011 Det ble gjennomført valgkamp- og verveaktiviteter i ukene Viggo Andresen ble intervjuet om kommunevalget og HKavdelingens valgkamparbeid på Radio Riks som hadde en to timers valgsending 2. september 2011 Under valgkampen hadde HK-avdelingen flere utdelingsaksjoner. Flere kjøpesenter ble besøkt, hvor det var samtaler med mange av de tillitsvalgte i butikkene, og det ble delt ut valgmateriell. Verving: I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2011 var flere styremedlemmene aktiv ute på kjøpesentrene på verveaktiviteter. En gruppe oppsøkte bedrifter innenfor K- området. Styret vedtok høsten 2011 at det skulle igangsettes et eget verveprosjekt som skulle gå fra 1. januar mars 2012, med egen ansatt prosjektleder. Verveprosjektet ble dessverre ikke igangsatt ettersom det viste seg umulig å ansette noen, og det kun var budsjettert med tapt arbeidsfortjeneste og ikke lønn. Internasjonalt arbeid Avdelingsstyret vedtok å danne et internasjonalt utvalg på bakgrunn av interessen for dette på årsmøtet Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett. Representantskapsmøtet i september 2011 vedtok å sette av kr ,- til utvalget i Ressursbruk og Samarbeid Styret igangsatte våren 2011 et prosjekt for å se på ressursbruk og samarbeid mellom Oslo og Akershus Handel og Kontor og regionskontoret. Bakgrunnen for prosjektet er å styrke og fornye arbeidet. Det er viktig å se på hvordan man sammen kan dra mest mulig kraft ut i fra de samlede ressurser organisasjonen har til rådighet i vårt område. Det har vært avholdt 2 samhandlingsmøter i perioden. Formålet med dette er: 8 Å øke avdelingens faglige og politiske styrke og innflytelse i arbeidslivet og i samfunnet, samt ovenfor LO og HK. At flere medlemmer og tillitsvalgte tar del i avdelingens arbeid og aktiviteter Flere medlemmer med konkrete målsetninger om medlemsvekst

9 Ungdomsarbeid Fagligpolitisk arbeid Ungdomsarbeidet HKs Oslo-Akershus ungdom har deltatt på følgende aktiviteter: Bransjegruppesamling på Sørmarka HK`s Ungdomskonferanse på Sørmarka LO Favør kurs Arrangert frokost med avdelingsstyret og gikk i 1.Mai tog HK`s Sommerkonferanse på Utøya Nordisk Hovedstads konferanse på Island LO`s årlige sommerpatrulje Stod på stand med LO og MFO på Øyafestivalen Valgkamp kick off på Sørmarka Startkonferanse på Color Line Fantasy. Valgkampsamling. HK`s Ungdomskonferanse Gardermoen Markeringen - Ja til mangfold Nei til rasisme, Youngstorget Vervetrening på Kolbotn Senter i sammenheng med LO s rekrutteringsuke. Monica Opke Oslo-Akershus HK var tirsdag 7. juni 2011 med på den første støttemarkeringen for den avskjedigede klubblederen Monica Opke. Støttemarkeringen ble avholdt utenfor DHL Supply Chain, Ulvenveien. Forhandlingsmøte om avskjeden startet samme sted klokka Det har vært avholdt flere markeringer i perioden hvor styremedlemmer har vært representert. Bekken og strøm 9 Oslo-Akershus HK var aktive i forhold til Bekken og Strøm konflikten. 26.januar falt dommen i Oslo Tingrett som slår fast at HK og Transportarbeiderforbundets varslede sympatistreik og boikott er lovlig. Bekken og Strøm gir samme dag beskjed om at bedriften vil undertegne tariffavtalene.

10 En ufattelig tragedie rammet Norge og arbeiderbevegelsen fredag 22. juli Arbeiderbevegelsen var selve målet for terrorhandlingene. Denne fredagen vil i framtida alltid stå som dagen tryggheten vi alle tok for gitt, ble revet bort under føttene våre. Fagbevegelsen og HK ble direkte rammet av grusomhetene, både på Utøya og i Regjeringskvartalet. 3 av de drepte var medlemmer i Oslo- Akershus HK. Representasjon Inger Helene Vaaten er HK representanter til Familie Akershus. og likestillingspolitisk utvalg i Oslo og Sissel Weholdt og Janne Hegna er HK representanter i LO i Oslos internasjonale utvalg Arne Bernhardsen er HKs representant i LO i Oslos kulturutvalg. Kjell Finvåg og Mariann Andersen HKs er representanter i LO i Oslos Næringspolitisk utvalg Arne Hedemann og Torbjørn Brox Rognmo har vært og er HKs representant i LO i Oslos Studieutvalget. Arne Hedemann var Oslo-Akershus HKs representant til årsmøte i AOF Oslo Flere av styremedlemmene deltok på Trondheimskonferansen januar 2011 Torbjørn Brox Webber og Merethe Ruud er avdelingens representanter i LO i Oslos styre I valgkomiteen for LO i Oslo har Sissel Traavik vært HKs representant John Thomas Suhr var Oslo-Akershus HK sin representant på årsmøtet til Sandvika Folkets Hus. Torbjørn Brox Webber representerte avdelingen i Oslo kommune en høring om kjøpesentre Avdelingen var representert på generalforsamlingen i Oslo Kongressenter Folkets Hus Aktiviteter og annet 10 Oslo-Akershus HK var en av initiativtakerne til Kvinner på tvers konferansen september 2011.

11 Janne Hegna var Oslo-Akershus HKs representant under Notodden Bluesfestival 2011 prosjekt Somliga går med trasiga skor. John Thomas Suhr og Alexander Kvedalen besøkte flere bokforhandlere i Oslo sentrum på påskeaften. Det var flere som meldte seg inn i løpet av aksjonen, etter at de ble informert om sine rettigheter i forhold til fri på påskeaften og overtidsbetaling. Janne Hegna deltok med to innledninger om «Utfordringer i Norsk arbeidsmiljø» og «Utfordringer for fagbevegelsen i privat sektor» på seminaret LO i Oslo holdt for CTC Habana, Cuba, september Avdelingsstyret satt ned et arbeidsutvalg bestående av Anne Berit Tuft, Ingunn Gjerstad og Janne Hegna, som jobbet fram et utkast til virksomhet/handlingsplan og budsjett for avdelingens internasjonale utvalg. Styret 11

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03.

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: Organisasjonsavdelingen Fylkeskonferansens deltakere LOs distriktskontor i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000237-6

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 Nr 8 - oktober 2014 Stor framgang for Skolenes landsforbund side 4 7 Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 landsstyret landsstyret SL styrket i LO Gjennom lærerstreiken

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

side 28 Nr. 1 2011 Sosiale entreprenører Vil bygge velferd www.frifagbevegelse.no Leif Sande fortsetter debatten om kraft

side 28 Nr. 1 2011 Sosiale entreprenører Vil bygge velferd www.frifagbevegelse.no Leif Sande fortsetter debatten om kraft www.frifagbevegelse.no LO Nr. 1 2011 106. årgang Organ for Landsorganisasjonen i Norge FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN Sosiale entreprenører Vil bygge velferd side 28 Solveig Igesund brenner for solidaritet

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 Nr 8 - oktober 2013 Forbundsleder Anne Finborud: Vil ha engasjerte medlemmer side 8 9 Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 aktuelt AKTUELT Får etterbetalt krav

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner

Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner Rapport fra Eierstyringsutvalget Avgitt til styret i Norsk Landbrukssamvirke januar 2011 Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer