paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS"

Transkript

1 paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1

2 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway

3 Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater Utvikling i gjestedøgn Turistkonsum og årsverk Deltakelse i råd og utvalg Markedsføring av Nord-Norge Lansering Merkevare og Kommunikasjonskonsept Markedsråd Markedsstrategi 011 Nord-Norges viktigste markeder 011 Markedstiltaksplan 011 Markedskampanjer Reiseguidene i Nord-Norge og Norgeskatalogene 010 Distribusjon av brosjyrer Messedeltakelser Workshopdeltakelser Presse og Media på besøk Visningsturer for Turoperatører Nyhetsskriv fra NordNorsk Reiseliv AS Digitale media NNR websider Norges websider Facebook (sosiale medier) innhold Prosjekter Prosjekt Foto Internasjonalt Fiskeprosjekt Internasjonalt Vandreprosjekt Inter-reg prosjektet REGION ARCTICA Prosjekt EXPO 010 i Shanghai, Kina Prosjekt Russland Den årlige Reiselivskonferansen i Finnmark Suksesshistorier fra NNRs daglige virke 4 Vedlegg presse- og visningsturer til Nord-Norge 010 6

4 Foto: Trym Ivar Brgsmo / Finnmark Reiseliv grunnleggende fakta 4

5 Emisjon - Eierforhold NNR sin aksjekapital utgjør NOK fordelt på aksjer, pålydende NOK 1. Nordland, Troms og Finnmark Fylkeskommune er A-aksjeeiere, som eier 51 % av selskapets aksjekapital. Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune innehar 4.1 aksjer hver (1 % andel). Total antall A-aksjer er NOK NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Selskapet vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Antall B-aksjer utgjør totalt NOK og de er fordelt mellom forskjellige aktører. Største B-aksjeeiere er Rica Hotels AS (4,9 % andel), Hurtigruten ASA (4,5 %), NHO Reiseliv Nord-Norge (,9 %) og Thon Hotels (1.9 %). Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events. Driftstilskudd for 010 Selskapet har et svært godt samarbeid med fylkeskommunene i Nord-Norge. I 010 har fylkeskommunene bidratt med tilskudd til drift og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå i fylkesselskapene. I tillegg har alle fylkeskommunene bidratt med et administrasjonstilskudd på NOK 1, millioner. Omsetning i 010 NNR hadde en omsetning på NOK 6,4 millioner. Samlet innsats på markedsføring fra Selskapet og øremerkede markedsføringsmidler fra Nærings og Handelsdepartementet var i 010 i overkant av NOK 0 millioner. Det har aldri tidligere vært brukt større ressurser på markedsføring av Nord-Norge som reisemål. grunnleggende fakta Formål NordNorsk Reiseliv AS (NNR), stiftet 9. april 009 i Svolvær med drift fra Selskapet er et profilerings- og markedsføringsselskap for reiselivsnæringen i Nord-Norge med kontorer i Alta, Tromsø og Bodø, som fordeler ansvar for selskapet og de geografiske markeder seg i mellom. For 011 bidrar fylkeskommunene likt til finansieringen av selskapet, og det er åpnet for fylkesvise bestillinger som forutsatt i stiftelsesdokumentet. Gjennom sin engangsbevilgning på NOK 50 millioner bidrar KRD med NOK 10 millioner pr. år i 5 år. Disse midlene brukes til profilering av Nord-Norge som reisemål. I tillegg bidrar reiselivsnæringen med egenandeler i kampanjer, i reiseguider, med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for turoperatører. 5

6 Foto: CH / Innovation Norway STATISTIKK RESULTATER 6

7 Overnattingsstatistikken for 010 Med over,8 millioner overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 010, gir dette en økning på ca overnattinger fra 009 til 010. Dette innebærer en økning på 1%. Norge hadde totalt en økning på % i samme periode. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 6% fra 009 til 010. Den norske trafikken har hatt en liten nedgang på 1% i samme periode. Nord-Norge ble hardt rammet pga askeskyene, samt dårlig sommervær. I tilsvarende tall for Norge som helhet er det en økning i utenlandstrafikken på 5% og en økning i den norske trafikken på 1%. Hotell Hotellene i Nord-Norge hadde i overkant av flere gjestedøgn i 010 enn i 009. Dette er en økning på 5%, mens Norge hadde en økning på 4% i samme periode. Nesten flere utenlandske gjestedøgn gir en økning i utenlandstrafikken på 14%, mens Norge har hatt en økning i utenlandstrafikken på 8% i samme periode. Troms og Nordland har størst økning utenlandstrafikken med hhv. 0% og 19%. I Finnmark har utenlandstrafikken økt med %. Knapt 000 flere norske gjestedøgn gir en økning i den norske trafikken på %, sammenlignet med en økning på % i Norge som helhet. Troms har en økning i den norske trafikken på 6%, mens Finnmark har en nedgang på %. Nordland er på samme nivå som i 009. Det er en svært positiv utvikling i ferie- og fritidstrafikken som gir trafikkvekst til hotellene. Mer enn flere ferie- og fritidsgjestedøgn representerer en økning på 1% sammenlignet med 009. Norge hadde i samme periode en vekst på %. Fylkesvis er det Troms som øker mest med 6%, mens Nordland og Finnmark har en økning i ferie- og fritidstrafikken på hhv. 10% og 5%. Forretningstrafikken til Nord-Norge har gått ned med % fra 009 til 010, mens Norge som helhet har økning på %. Finnmark har hatt størst nedgang med 8%, mens nedgangen i Nordland og Troms er på hhv. % og 1%. Camping/Hyttegrender Dårlig vær i juli 010 med stor nedgang i den norske trafikken til campingplassene i Nordland, er hovedårsak til at Nord-Norge har i overkant av færre overnattinger på campingplassene og hyttegrendene i 010 sammenlignet med 009. Dette er en nedgang på 5%, mens Norge som helhet har en nedgang på % i samme periode. Nedgangen i Nordland er på 8%, mens Finnmark har hatt en økning på %. Troms ligger på samme nivå som fjoråret. (Statistikk utbarbeidet av NHO Reiseliv for NNR) statistikker og resultater Utvikling i gjestedøgn NHO reiseliv har fått i oppdrag å lage statistiske oversikter/ grunnlagsmateriale som belyser reiselivsutviklingen og reisemønsteret i Nord-Norge både vinter og sommer. Enkelte oversikter lages månedsvis, andre kvartalsvis, noen sesongvis og andre på helårsbasis. Oversiktene dekker hele Nord-Norge, fylkene og alle destinasjonene i Nord-Norge inklusiv Svalbard. Turistkonsum og årsverk Den reiselivsbetingede omsetningen/samlet turistkonsum i NordNorge utgjorde i 010, 19 milliarder kroner. Fordelt på de enkelte fylkene: Finnmark,8 milliarder kroner Troms 6,6 milliarder kroner Nordland 8,6 milliarder krone Sysselsettingen i landsdelen direkte relatert til reiselivet utgjorde i årsverk. Fordelt på de enkelte fylkene: Finnmark 648 årsverk Troms 6 48 årsverk Nordland 8 44 årsverk ( tall fra LU Reiselivsstatistikk )

8 Foto: Spitsbergen Travel Deltakelse i råd og utvalg 8

9 ULIKE RÅD OG UTVALG NNR HAR deltatt i: Altakontoret har vært med i følgende råd og utvalg: RUP partnerskapet Team reiseliv Finnmark i regi av Finnmark Fylkeskommune Markedsgruppe råd for Sør-Europa Markedsgruppe råd for Nederland Markedsgruppe råd for Russland Bodøkontoret har vært med i følgende råd og utvalg: Markedsgruppe råd for Tyskland/Sveits Markedsgruppe råd for Norge Markedsgruppe råd for Sverige og Danmark Lofoten Vinter Arena Innovative Opplevelser Grønt Reiseliv, Fylkesmannens landbruksavdeling Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune Web redaktøren har sittet i følgende råd/utvalg: Det nasjonale rådet for IKT i reiselivet, BIT Reiseliv deltakelse råd og utvalg I 010 har adm dir, vært med i følgende råd og utvalg: Regjeringens Strategiske råd for reiseliv NHO Reiseliv bransjeutvalg for destinasjoner Innovasjon Norges strategiske råd for reiselivet Tromsøkontoret har vært med i følgende råd og utvalg: Markedsgruppe råd for England/Frankrike Markedsgruppe råd for USA Markedsgruppe råd for Asia Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune Samarbeidsgruppen Vinter Troms 9

10 Foto: Bjørn Jørgensen / Innovation Norway markedsføring av nord-norge 10

11 En spørreundersøkelse ble gjennomført i etterkant av lanseringen, og 80% var fornøyd, meget fornøyd eller svært fornøyd med merkevaren som helhet. Kun % ønsket ikke å ta i bruk en felles nordnorsk merkevare. Markedsråd I 010 ble det etablert et eget felles markedsråd for Nord-Norge. Markedsrådet består av representanter for alle etablerte destinasjonsselskaper i landsdelen. I tillegg er noen sentrale, større reiselivsbedrifter representert. Markedsrådet er et rådgivende organ som gir NNR innspill til prosjekter som eksempelvis ny fotobank, webstrategier og andre satsingsområder. Markedsrådet bidrar i utvelgelsen av spissprodukter innenfor de respektive opplevelsesområdene og de er med på å utforme kriterier for nettopp å være et spissprodukt. Markedsstrategi 011 NNR igangsatte en grundig markedsstrategisk gjennomgang av markedene som selskapet hadde planlagt aktivitet på i 010. Som et ledd i markedsanalysen ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant reiselivsbedriftene i Nord-Norge. Over 1000 bedrifter ble spurt, og over 400 svarte. I tillegg ble det gjort dybdeintervjuer av representanter fra Innovasjon Norges utenlandskontorer. mer spisset og konsentrert markedsinnsats. Markedsstrategien ble behandlet i markedsrådet i september, med full tilslutning. Nord-Norges viktigste markeder 011 NNR har på grunnlag av grundige markedsanalyser og spørreundersøkelser blant nordnorske reiselivsbedrifter, delt inn markedene i to hovedgrupper: Etablerte markeder er: - Norge, Tyskland, Sverige og Nederland Markeder der alle tre fylkene har vært aktive og som vil være svært viktige i fremtiden. Har et stort volum reisende til Nord-Norge idag. Sterk profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap (forbruker og turoperatør). Mer aktivitet, sammen med Innovasjon Norge (IN) eller alene Tettere kontakt og utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Tett involvering med aktørene i Nord-Norge Bruk av mer midler for salgutløsende tiltak Større krav til målbarhet av iverksatte tiltak Større krav til avkastning for aktørene markedsføring av nord-norge Lansering Merkevare og Kommunikasjonskonsept. juni 010 ble den nordnorske merkevaren og kommunikasjonskonsept lansert. Det ble gjennomført tre parallelle arrangement i Tromsø, Bodø og Alta. På arrangementene ble ny logo og profil presentert, samt reklamekonseptet med slagordet it s a different story. Reklamekonseptet og profil har vært testet i to omganger i Norge, England og Tyskland med svært godt resultat. Sekundære etablerte markeder er: - Frankrike, Italia og Spania Disse landene sliter dessverre økonomisk og realiteten viser en nedgang i antall besøkene. NNR vil derfor prøve å holde stand i disse markedene ved å gå inn med minimusinvesteringer. Alle tilgjengelige markedsanalyser ble vurdert sammen med nye nullpunktsmålinger der Nord-Norge spesifikt ble vurdert. Resultatet ble en deling mellom etablerte markeder og utviklingsmarkeder, prioriterte markeder og ikke-prioriterte markeder, og har gitt en 11

12 Foto: Frode Sandbeck Utviklingsmarkeder: - UK, Finland, Russland, Danmark og Asia Dette er markeder hvor noen av fylkene har vært involvert og som representerer et middels volum, men som har et potensiale til å vokse. Profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap/kunnskap Dypere forståelse av markedet og målgrupper Utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Involvering av aktørene i Nord-Norge Avsetning av midler for salgutløsende tiltak Krav til målbarhet av iverksatte tiltak Lavere krav til avkastning for aktørene Markedstiltaksplan 011 Basert på markedsstrategien har NNR utarbeidet en svært omfattende markedstiltaksplan som gjenspeiler de prioriteringene som er gjort. Markeder med spesiell fokus i 010 har vært Norge, Tyskland, Sverige og Nederland, samtidig som utviklingsmarkedene ikke har vært glemt. Markedskampanjer Markedskampanjer gjennomføres i hovedsak sammen med Innovasjon Norge i Nord-Norges prioriterte markeder og i utviklingsmarkedene. Disse kampanjene er hovedtyngden i den grunnleggende markedsføring som NNR gjennomfører pr år. Kampanjene varierer i omfang og størrelse etter hvor mye midler som benyttes i hvert av marked. Aktivitetene som gjennomføres i markedene vil variere fra land til land. Midlene som kommer fra KRD og NHD er øremerket til aktiviteter som NNR gjennomfører. NHD midlene forvaltes av Innovasjon Norge sentralt, men NNR har mulighet til å påvirke retning og innhold i aktivitetene pr marked. I 010 ble 15 mill kroner fordelt på markedene i Norge, Tyskland og Storbritannia. Tiltak som belyser satsingen kan være som følgende eksempel viser - se neste side >> 1

13 Eksempel: Januar Planlegging kampanjer sammen med IN Markedsstrategisk råd (M) og planleggingsmøter (P) Februar NHD: mill (1 mill sommer - 1 mill vinter) Mars April Sommer Mai Juni Vinter P P/M Utsendelse Nord-Norge reiseguide via IN STO og VN.se Utsendelse generelt nyhetsbrev Norge inkl N-Norge i SE Turmessen i Gøteborg (antall personer i parantes) Norgesbilag 18 Nord-Norge Bilag (opplevelseskart) 18 Ekstra trykk av opplevelseskart i Stockholm (-.Mai) Nord-Norge online bilag markedsføring av nord-norge Investeringer NNR: SVERIGE Nyhetsbrev forbruker Nyhetsbrev bransje Profilering av samarb partnere og prosjekt på Digitalt on-line bilag (1.april - 15.juni) Internet/Online bannerannonsering Sosiale medier som f.eks Facebook (-9.mai) Printannonsering aviser og tidsskrifter TV-reklame i Nord-Sverige (uke 18-4) Radioreklame Nord-Sverige (uke 18-4) Presseturer Visningsturer Nord-Norsk event i Stockholm (ant. pers i parantes) 1 1

14 Reiseguidene i Nord-Norge og Norgeskatalogene 010 Reiseguide Finnmark, Troms og Nordland De fylkesvise Nord-Norge guidene har vært og er NNRs viktigste markedsførings- og salgsverktøy ute i markedet. Guidene henvender seg både til de som planlegger å reise til Nord-Norge, og til de som reiser rundt i Nord-Norge. Guidene brukes på messer og workshops, som PDF og elektronisk guide på og Guidene er turistenes viktigste guide og oppslagsverk når de kommer til Nord-Norge, og turoperatørenes viktigste instrument i planlegging og pakketering av sine norgesprogram. Hoveddelen av brosjyrene presenterer destinasjonene, verdt å oppleve, samt de salgbare produktene som er tilgjengelige vinter og sommer for individuelle besøkende. De har listinger med overnattingssteder, attraksjoner, severdigheter, festivaler, samt annen viktig informasjon. I 011 vil man ha én felles reiseguide for Nord-Norge. Opplag: ca for hvert av fylkene Språk: Norsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, russisk og finsk Innhold: fra 60 til 80 sider fordelt på profil- og faktainformasjon. Vinterfoldere (Finnmark) Vinterfolderne ble produsert ferdig til Norway Travel Workshop også i 010. Folderne har vært en suksess med presentasjon av opplevelsesprogram med faste avganger i vintersesongen. Opplaget er på foldere. Enkelte destinasjoner har også videreført tilsvarende folderen for sommeren 010. I 011 vil det utvides til flere destinasjoner i hele Nord-Norge. Norgeskatalogene Innovasjon Norge produserer en 66-siders profilkatalog for inspirasjon og motivasjon, der sidene skal være luftige og lette, både i tekst og design. Hver av Norges fem regioner presenteres i profildelen over tre dobbeltsider. Nordnorsk Reiseliv produserte innholdet som angår Nord-Norge i disse guidene som kan variere fra marked til marked. Distribusjon av brosjyrer Reiseguide Finnmark, Troms og Nordland Målrettet utsendelse av brosjyrer og produkttilbud er gjort gjennom distribusjon av hvert fylkes Reiseguider for 010. Disse guidene ble sendt ut til norske turistinformasjoner, større aktører, cruiseagenter, turoperatører og viktige reisebyråer. Forbrukerne kunne bestille dem via NNRs hjemmesider. Guidene kan leses som elektronisk brosjyre eller lastes ned som PDF på NNRs hjemmesider eller via Visit Norway. com. Videre ble det sendt ut til Innovasjon Norges utenlandskontorer for distribusjon i de enkelte markedene. Vinterfoldere (Finnmark) En egen vinterfolder ble laget for destinasjonene i Finnmark, som en videreføring av et tidligere vinterprosjekt. Den ble sendt ut til Innovasjon Norges utenlandskontorer, turoperatører, turistkontorene, destinasjonene og aktørene i Finnmark. Dette tiltaket vil bli utvidet til å gjelde flere destinasjoner i hele Nord-Norge i 011. Messedeltakelser Deltagelse på messer i Norge og utlandet er viktige tiltak for å nå direkte til sluttbrukeren og treffe de forskjellige lands turoperatører, samt får å få et innblikk i hva forbrukerne etterspør. Se neste side for NNRs messedeltakelser >> 14

15 Følgende messer deltok NNR på 010: Tidsrom Marked Merknader Reiseliv Lillestrøm Fag-/publikumsmesse Vakantiebeurs Utrecht Fag-/publikumsmesse Matka Resa Helsinki Fag-/publikumsmesse CMT Stuttgart Publikumsmesse Fitur Madrid Fag-/publikumsmesse F.RE.E (tidl CBR) München Publikumsmesse BIT Milano Fag- og publikumsmesse. Ferie for Alle Herning Publikumsmesse Feria de Valencia Valencia Publikumsmesse ITB Berlin Fag-/publikumsmesse MITT Moskva Fag- og publikumsmesse TUR Gøteborg Fag-/publikumsmesse BMT Napoli Fag- og publikumsmesse NTW Molde Fagmesse SITC Barcelona Fag- og publikumsmesse Expovacasiones Mai 010 Bilbao Fag-/publikumsmesse Workshop Danmark Sept 10 København Workshop TTG Incontri Rimini Fagmesse Naturiva Nov. 010 Madrid Fag-/publikumsmesse World Travel Marked London Fagmesse Vandre-og sykkelmesse Amsterdam publikumsmesse Vandremesse Stockholm publikumsmesse Vandremesse Paris publikumsmesse Vandremesse Düsseldorf publikumsmesse markedsføring av nord-norge Markedstiltak Fullstendige rapporter fra hver av messene er tilgjengelig på forespørsel til NNR, ved 15

16 Workshopdeltakelser Workshops er svært viktige tiltak og arrangeres i all hovedsak av Innovasjon Norges kontorer nasjonalt og i sær internasjonalt. Reiselivsnæringen kan delta og får mulighet til å treffe turoperatører i de forskjellige markedene. Målet er å pleie tidligere kontakter, etablere nye kontakter og lansere nyheter og endringer i selskapenes virksomhet. Workshopene er en god måte å tilrettelegge for direkte salg. Innovasjon Norge presenterer også nye trender og utvikling på markedene på disse workshopene slik at man får et bedre innblikk i hvordan markedene fungerer, samt at man blir oppdatert på endringer som skjer i hvert enkelt land. I 010 ble det arrangert workshoper i Spania, Italia, Frankrike, Russland, Tyskland (vandreturisme), England, USA, Japan, Danmark og Polen. Ca 40 bedrifter har deltatt sammen med NordNorsk Reiseliv. Fullstendige rapporter fra hver av workshopene er tilgjengelig på forespørsel til NNR, ved Presse og Media på besøk Pressearbeidet er et av NNRs viktigste tiltak i forbrukermarkedsføringen. Det utarbeides egne program for pressebesøk, ofte sammen med Innovasjon Norge. Tidligere pressekontakter blir fulgt opp og bearbeidet for gjenbesøk hovedsakelig av Innovasjon Norge. Resultat blir sendt til destinasjoner som har hatt pressebesøk. NNR sender også ut nyhetsbrev direkte til pressekontakter og gjennom Innovasjon Norges presse-nyhetsbrev. Presseturer er svært viktig og kostnadseffektiv reklame. Resultatene måles i hvor mye man må betale for samme annonseplass. Redaksjonelle artikler har også høyere verdi hos kunden enn kjøpt annonseplass. Se vedlegg 1 for full oversikt over presseturene. NNRs kontor i Tromsø arrangerte 11 presseturer fra UK i løpet av året og 9 fra Frankrike. I tillegg ble det arrangert presseturer fra USA og 1 fra respektive Japan, Australia og Kina. I alt 60 magasiner, reisehåndbøker, bloggere og aviser deltok på disse turene. 16 For markedene Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Polen gjennomførte NNR kontoret i Bodø totalt 4 pressebesøk i 010, og 41 ulike medier har vært representert gjennom 68 personer. Disse besøkene har vært en blanding av individuelle pressereiser, TV team og gruppepressereiser. NNRs kontor i Alta planla og gjennomførte vintersesongen presseturer fra Norge, Irland, Australia, Danmnark, England Frankrike, Italia, Nederland, Russland, Spania, Tyskland og USA: For sommersesongen ble det avholdt 14 presseturer fra Benelux, USA, Russland, Frankrike, Polen, Spania, England og Norge Mangfoldet av media har vært stort og resultatene produseres i form av: avis-, magasin- og webartikler, blogger, fotografier, radioprogram, samt tv-programmer. NordNorsk Reiseliv har liten kontroll med tidspunktet for publisering av artikler eller visning av programmer på TV. Enkelte journalister jobber raskt og artikkelen kan være i trykken neste dag, mens for andre kan dette ta opp til ett år eller mer etter det aktuelle besøket. I Spania har programmet Españoles por el mundo blitt sendt for millioner av seere. Programmet tar for seg spanjoler som bor på underlige steder i verden og hvordan deres liv er. I tillegg ble det laget en produksjon av 4 kortfilmer med den kjente engelske skuespilleren David Spinx. Dette i samarbeid med Innovasjon Norge og Visit Norway. Disse filmene ligger ute på nordnorge.com, youtube og Visit Norway. Aktørene som er involvert kan bruke filmene på sine nettsteder og i sin markedsføring uten merkostnader. Som en videreføring fra 009 ble det tatt opp ytterligere program i serien New Scandinavian Cooking som er et mat/reiseprogram med Andreas Viestad som programleder. De to programmene ble tatt opp i Vesterålen og i Lofoten. De to første programmene ble tatt opp i Bodø og Helgeland. Alle programmene har blitt tatt opp med både norsk tale for skandinavisk TV, og en egen engelsk versjon. Serien er solgt til en rekke land verden over, herunder USA, Asia, Australia,

17 NNRs internasjonale vandreprosjekt genererte 1 organiserte visningsturer med 60 deltakende turoperatører fra Frankrike, Tyskland, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia. Et annet flott prosjekt som ble overført fra Finnmark Reiseliv og gjennomført/avsluttet av NNR, var produksjon av en 5 minutters reisehåndbok i DVD format (vinter og sommer) for Finnmark rettet mot det franske markedet. Det ble lagt spesiell vekt på samisk kultur og levesett. ulike Nyhetsskriv fra NordNorsk Reiseliv AS NNR har også assistert reiseguider som Lonely Planet, Bradt og Berlitz når de har vært her på inspeksjonsreise. Reiseguider har stor gjennomslagskraft hos individuelle reisende, og vil i sin tur føre til at god informasjon om Nord-Norge. Reisemagasinet til Lonely planet UK, assistert av NNRs kontor, var for eksempel på besøk i Finnmark. Resultatet fra dette besøket var et 1 siders oppslag fra Finnmark på sitt beste. Visningsturer for Turoperatører Visningsturer for inviterte turoperatører og reisebyråagenter, i forbindelse med innsalg av nye og etablerte produkter, er en meget viktig del av jobben som NNR utfører. Disse turene har oftest en varighet på -4 dager. Direkte salgsforhandlinger med den enkelte tilbyder er en mulighet aktørene på de besøkte stedene gis. Vårt utsagn i denne sammenheng bør være: Det er mye enklere å selge noe man har opplevd selv. Erfaringer fra NNR opp gjennom årene viser at dette er vel anvendte penger. Nyhetsbrev Nyhetsbrev fra NNR produseres i to versjoner. Det ene lages for å informere destinasjoner, aktører, eiere, samarbeidspartnere, politikere, og andre interessenter reglemessing om generelle nyheter fra NNR og om selskapets aktiviteter. Dette nyhetsbrevet kommer ut hver annen måned. Den andre nyhetsbrevet skrives for å informere turoperatører, reisebyråer presse, media og Innovasjon Norges kontorer i Norge og utenlands om nyheter fra aktørene i Nord-Norge. Dette nyhetsskrivet varierer i innhold avhengig av hvilket marked det skal ut til. Antall nyhetsbrev varierer fra marked til marked alt etter behov. markedsføring av nord-norge Storbritannia, Tyskland, Russland. I alle land er det nr en eller nr. to kanal som sender programmene. Disse har blant annet blitt vist på BBC i 010, og mange andre land vil følge etter i 011. I tillegg blir den sendt på TV i 011 under navnet En bit av Norge. Pressemeldinger NNR skriver forløpende pressemeldinger angående utvikling i antall besøkende til vårt område pr måned, kvartal, vinter/sommer og helårlig. Målet er å utvide denne aktiviteten i 011. Vinteren 010 arrangerte NNR seks visningsturer med til sammen turoperatører. Sommeren 010 ble det arrangert visningstur med totalt 6 turoperatører. 1

18 Foto: Johan Wildhagen / Innovation Norway digitale media 18

19 Facebook (sosiale medier) I 010 var det første året der NNR satset på sosiale media. NordNorge har ikke hatt egen Facebook side, men Finnmark har hatt en egen med ca 5000 aktive brukere. I 010 ble denne siden omgjort til en Nord-Norsk side. Portalene har til sammen hatt ca besøk siste året. Det har vært kjørt flere Facebook-kampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge; Postcardmodels i UK, My Northern Lights i UK, Tyskland, Norge, Nederland og Danmark, samt Norway. Your way i de fleste europeiske land. Norges websider NNR koordinerer regionens synlighet på gjennom tekstforfattning og valg av bilder fra Nord-Norge. I tillegg gis destinasjonene og bedriftene en mulighet til å fremme sitt område. Dette gjøres gjennom en partneravtale for destinasjonsselskaper og turistkontorer som NNR tegner for dem for å redusere kostnadene. Avtalen gjør partneren synlig og søkbar på alle utgavene av Visit Norway, og er basert på et årlig abonnement. Sidene finnes på 9 ulike språk på Visit Norways lokale websider verden rundt. digitale media NNR Websider NNR drifter fire internettportaler: visitnordland.no, visittroms.no, finnmark.com og visitnorthernnorway.com. Disse slås sammen til en felles webportal i mai 011 på nordnorge.com (norsk) og northernnorway.com (engelsk). I tillegg har NNR kjørt en egen Facebook-kampanje, Vinn en ferieuke i Nord-Norge, som alene har gitt NNR 000 nye likes på Facebook. Nesten 000 har deltatt på konkurransen og annonseringen har gitt oss over ekstra besøkende på Nord-Norges nye webportal nordnorge.com. I mai 011 passerte vi likes på Facebook. 19

20 Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovation Norway prosjekter 0

21 Disse bildebankene brukes av turoperatører og presse, samt i produksjonen av brosjyrer og annet promosjonsmateriell for reiselivsaktørene i Nord-Norge. Bildebankene er omfattende og oppdateres jevnlig med nye bilder. Det var i 010 ca 00 bilder fra fylkene presentert i disse. NNR har kjørt et forprosjekt på foto/film finansiert av LU, og går i gang med et stort hovedprosjekt på foto, finansiert av LU og fylkeskommunene. I tillegg har NNR gående et prosjekt på foto/ film på nærings- og reiseliv for Troms og Tromsø-regionen, som NNR også har prosjektledelsen for. Begge disse prosjektene, samt Nordlys-prosjektet som munnet ut i kampanjen Postcardmodels, har gitt oss mange nye profilfoto og vil også gi oss tilgang til enda flere foto og filmer. Internasjonalt Fiskeprosjekt NNR deltok i 010 i fiskeprosjektet til Innovasjon Norge (IN). Det ble kjøpt tilleggspakker på Russland og Tyskland, dvs ekstra presse/ visningsturer, med spesiell dekning i fiskekatalogen og div materiell produsert av IN i Norge og Tyskland, med fokus på nordnorske havfiskeprodukter. Gjennom prosjektet kunne havfiskebedriftene i prosjektet være med på workshop i Hamburg for å treffe turoperatører og knytte direkte kontakter med disse. IN hadde også presentasjon av nordnorske havfiskeprodukter på de forskjellige fiskemessene i disse markedene. Det er imidlertid lav oppslutning fra reiselivsbedriftene innen Fisketurisme i Nord-Norge i dette prosjektet. Årsaken kan være at mange selger sine produkter gjennom turoperatøren Din Tur som også står for markedsføringen av sine medlemsbedrifter. Det kan også være at denne type reiselivsbedrifter allerede er fullbooket for sesongen og at bedriftene derfor nedprioriterer denne satsningen. I dette prosjektet vurderer NNR derfor å redusere sin innsats i 011. Internasjonalt Vandreprosjekt NNR deltar i dette prosjektet som er initiert av Innovasjon Norge. Prosjektet startet opp i 009 og selskapet er representert i arbeidsog prosjektgruppene som ledes av Innovasjon Norge sentralt. prosjekter Prosjekt Foto Bilder fra Nord-Norge presenteres på to ulike bildebanker: Det har vært stor etterspørsel på presse- og visningsturer for turoperatører som er spesielt interessert i vandring. 1 turer med over 60 pressefolk og turoperatører har vært planlagt og gjennomført i regi av NNR. Potensialet for vandreturisme i Nord-Norge er meget stort det forutsetter dog at løyper og turstier merkes og tilrettelegges etter internasjonale standarder. Interessen fra destinasjonene i Nord-Norge har vært stor og flere kommer til. Det jobbes videre med å få aktørene til å sette sammen tilrettelagte salgbare pakker for denne målgruppen som er stor i de markedene der prosjektet kjøres - Frankrike, Tyskland, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia. Prosjektdeltaker fra NNR har deltatt på studietur arrangert av Innovasjon Norge Paris til franske Pyreneer for å lære mer om organisering og finansiering av infrastruktur i forbindelse med vandreturisme. Inter-reg prosjektet region ARCTICA NNR avd. Tromsø har hatt ansvaret for koordinering av prosjektet Region Arctica på norsk side. Arbeidet har bestått i å skape et godt bedriftsnettverk og salgbare produkter for utvalgte reiselivsaktører i de seks Nord-Troms kommunene, pluss Alta og Kautokeino. I NordFinland er det to kommuner som deltar og i Nord Sverige er det Kiruna kommune. Prosjektet har til tider vært arbeids- og ressurskrevende med arrangering og deltakelse på workshops annenhver måned i forskjellige land samt prosjektmøter m.m. Prosjektet går ut 011 og støttes av Troms fylkeskommune. 1

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

IPP møte 2 desember i Oslo. Delphine Vallon Frankrike

IPP møte 2 desember i Oslo. Delphine Vallon Frankrike IPP møte 2 desember i Oslo Delphine Vallon Frankrike Markeds oversikt Antall aviser, magasiner, tv stasjoner osv. Hva er de viktigste media for oss? 17 nasjonale og 69 regionale dagsaviser Ca. 400 ukeblader

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen / Innovasjon Norge Foto: Terje

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Agenda Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Overnattingsstatistikk 2015 Medieomtale - Lofoten Nøkkeltall

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Fungerer Markedsrådet slik det er i dag? Hvilken informasjon viktig? Hvordan jobber vi sammen? Bør markedsrådet deles opp: Reiselivssjefsmøte

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Internasjonalt pressearbeid 211 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Bli synlig i pressen Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norges markedsarbeid. Gode artikler og TVprogrammer gir en

Detaljer

INNHOLD. VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår side, og tallet øker stadig.

INNHOLD. VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår side, og tallet øker stadig. ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Terje Rakke Nordic Life Helgeland Reiseliv / www.visithelgeland.com VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår

Detaljer

Møteinnkalling Hovedstyret for opplevelsesnæring

Møteinnkalling Hovedstyret for opplevelsesnæring Møteinnkalling Hovedstyret for opplevelsesnæring Møtested: Høytorp Fort, Eidsberg kommune Tidspunkt: Torsdag 12. september 2013 kl. 12.00 16.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Presentasjon Idar Andenes Markedssjef turisme Benelux for Innovation Norway Leder av temaprosjektene vandring- og sykkel,

Detaljer

OPPSTARTSMØTE. Sørkjosen, Georg Sichelschmidt

OPPSTARTSMØTE. Sørkjosen, Georg Sichelschmidt OPPSTARTSMØTE Sørkjosen, 15.02.2017 Georg Sichelschmidt AGENDA 11.00 Velkommen til oppstartsmøte v/ Georg Sichelschmidt - Visit Lyngenfjord 11.15 Presentasjon av Kronebutikken og samarbeidsprosjekt «Rundt

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Japan 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status i 2015 Vi er i mål med en vellykket fusjon med utgangspunkt i nasjonale føringer. Gjennomført et innholdsrikt

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Årsrapport Sverige 2012

Årsrapport Sverige 2012 Årsrapport Sverige 2012 Markedet Siden august 2011 tyder målinger på at bedriftenes konferansebehov økt og nærmer seg nå, i slutten på 2012, samme nivå som ved inngangen til 2011. Ifølge Konferensindikatorns

Detaljer

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Innovasjon Norge 2015 Internasjonalt pressearbeid Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Internasjonalt Kolumnetittel pressearbeid Bli synlig i pressen PRESSERESULTATER

Detaljer

MARKEDSAKTIVITETER 2014

MARKEDSAKTIVITETER 2014 MARKEDSAKTIVITETER 2014 1 FORORD Bård Løken / www.nordnorge.com 2 KJÆRE PARTNER Kalenderen viser allerede september og for oss som markedsapparat er det på høy tid å sette fokus på neste års aktiviteter.

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Sortland Rotary Klubb APRIL 2013

Sortland Rotary Klubb APRIL 2013 Reiselivssjef Roy Odd Schøyen forteller om reiselivet og Masterplan for Vesterålen Datakurs med vekt på bruk av power-point ved Finn Moe Quiz Distriktskonferansen 1 Møte 16. april 2013. Presidenten ønsket

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl #friskeopplevelser et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon Foto: Mattias Fredrikssonl Friske opplevelser Verden er full av pene, behagelige og forutsigbare reisemål. Solstoler, fargerike paraplydrinker,

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

INNHOLD: SEPTEMBER 2012

INNHOLD: SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 INNHOLD: Ny buss på Norkyn Arena Nordkyn i oktober Hotel Nordkyn på tur Vi har en plan Fisketurismen vokser Vandreturisme på Nordkyn Sommersesongen 2012 Nordkyn Nordic Safari med ny båt

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

DEN REGIONALE MERKEVAREN TEMA OG MÅL

DEN REGIONALE MERKEVAREN TEMA OG MÅL MØTEBOK Side 1 av 5 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte dato Valdres Natur- og Kulturpark Utviklingsstyret VNK 25.06.10 U-40/10: DEN REGIONALE MERKEVAREN TEMA OG MÅL Det vises til avsnitt 5.1

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi...

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi... ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året 2014... 5 Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg...

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer