paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS"

Transkript

1 paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1

2 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway

3 Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater Utvikling i gjestedøgn Turistkonsum og årsverk Deltakelse i råd og utvalg Markedsføring av Nord-Norge Lansering Merkevare og Kommunikasjonskonsept Markedsråd Markedsstrategi 011 Nord-Norges viktigste markeder 011 Markedstiltaksplan 011 Markedskampanjer Reiseguidene i Nord-Norge og Norgeskatalogene 010 Distribusjon av brosjyrer Messedeltakelser Workshopdeltakelser Presse og Media på besøk Visningsturer for Turoperatører Nyhetsskriv fra NordNorsk Reiseliv AS Digitale media NNR websider Norges websider Facebook (sosiale medier) innhold Prosjekter Prosjekt Foto Internasjonalt Fiskeprosjekt Internasjonalt Vandreprosjekt Inter-reg prosjektet REGION ARCTICA Prosjekt EXPO 010 i Shanghai, Kina Prosjekt Russland Den årlige Reiselivskonferansen i Finnmark Suksesshistorier fra NNRs daglige virke 4 Vedlegg presse- og visningsturer til Nord-Norge 010 6

4 Foto: Trym Ivar Brgsmo / Finnmark Reiseliv grunnleggende fakta 4

5 Emisjon - Eierforhold NNR sin aksjekapital utgjør NOK fordelt på aksjer, pålydende NOK 1. Nordland, Troms og Finnmark Fylkeskommune er A-aksjeeiere, som eier 51 % av selskapets aksjekapital. Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune innehar 4.1 aksjer hver (1 % andel). Total antall A-aksjer er NOK NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Selskapet vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Antall B-aksjer utgjør totalt NOK og de er fordelt mellom forskjellige aktører. Største B-aksjeeiere er Rica Hotels AS (4,9 % andel), Hurtigruten ASA (4,5 %), NHO Reiseliv Nord-Norge (,9 %) og Thon Hotels (1.9 %). Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events. Driftstilskudd for 010 Selskapet har et svært godt samarbeid med fylkeskommunene i Nord-Norge. I 010 har fylkeskommunene bidratt med tilskudd til drift og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå i fylkesselskapene. I tillegg har alle fylkeskommunene bidratt med et administrasjonstilskudd på NOK 1, millioner. Omsetning i 010 NNR hadde en omsetning på NOK 6,4 millioner. Samlet innsats på markedsføring fra Selskapet og øremerkede markedsføringsmidler fra Nærings og Handelsdepartementet var i 010 i overkant av NOK 0 millioner. Det har aldri tidligere vært brukt større ressurser på markedsføring av Nord-Norge som reisemål. grunnleggende fakta Formål NordNorsk Reiseliv AS (NNR), stiftet 9. april 009 i Svolvær med drift fra Selskapet er et profilerings- og markedsføringsselskap for reiselivsnæringen i Nord-Norge med kontorer i Alta, Tromsø og Bodø, som fordeler ansvar for selskapet og de geografiske markeder seg i mellom. For 011 bidrar fylkeskommunene likt til finansieringen av selskapet, og det er åpnet for fylkesvise bestillinger som forutsatt i stiftelsesdokumentet. Gjennom sin engangsbevilgning på NOK 50 millioner bidrar KRD med NOK 10 millioner pr. år i 5 år. Disse midlene brukes til profilering av Nord-Norge som reisemål. I tillegg bidrar reiselivsnæringen med egenandeler i kampanjer, i reiseguider, med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for turoperatører. 5

6 Foto: CH / Innovation Norway STATISTIKK RESULTATER 6

7 Overnattingsstatistikken for 010 Med over,8 millioner overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 010, gir dette en økning på ca overnattinger fra 009 til 010. Dette innebærer en økning på 1%. Norge hadde totalt en økning på % i samme periode. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 6% fra 009 til 010. Den norske trafikken har hatt en liten nedgang på 1% i samme periode. Nord-Norge ble hardt rammet pga askeskyene, samt dårlig sommervær. I tilsvarende tall for Norge som helhet er det en økning i utenlandstrafikken på 5% og en økning i den norske trafikken på 1%. Hotell Hotellene i Nord-Norge hadde i overkant av flere gjestedøgn i 010 enn i 009. Dette er en økning på 5%, mens Norge hadde en økning på 4% i samme periode. Nesten flere utenlandske gjestedøgn gir en økning i utenlandstrafikken på 14%, mens Norge har hatt en økning i utenlandstrafikken på 8% i samme periode. Troms og Nordland har størst økning utenlandstrafikken med hhv. 0% og 19%. I Finnmark har utenlandstrafikken økt med %. Knapt 000 flere norske gjestedøgn gir en økning i den norske trafikken på %, sammenlignet med en økning på % i Norge som helhet. Troms har en økning i den norske trafikken på 6%, mens Finnmark har en nedgang på %. Nordland er på samme nivå som i 009. Det er en svært positiv utvikling i ferie- og fritidstrafikken som gir trafikkvekst til hotellene. Mer enn flere ferie- og fritidsgjestedøgn representerer en økning på 1% sammenlignet med 009. Norge hadde i samme periode en vekst på %. Fylkesvis er det Troms som øker mest med 6%, mens Nordland og Finnmark har en økning i ferie- og fritidstrafikken på hhv. 10% og 5%. Forretningstrafikken til Nord-Norge har gått ned med % fra 009 til 010, mens Norge som helhet har økning på %. Finnmark har hatt størst nedgang med 8%, mens nedgangen i Nordland og Troms er på hhv. % og 1%. Camping/Hyttegrender Dårlig vær i juli 010 med stor nedgang i den norske trafikken til campingplassene i Nordland, er hovedårsak til at Nord-Norge har i overkant av færre overnattinger på campingplassene og hyttegrendene i 010 sammenlignet med 009. Dette er en nedgang på 5%, mens Norge som helhet har en nedgang på % i samme periode. Nedgangen i Nordland er på 8%, mens Finnmark har hatt en økning på %. Troms ligger på samme nivå som fjoråret. (Statistikk utbarbeidet av NHO Reiseliv for NNR) statistikker og resultater Utvikling i gjestedøgn NHO reiseliv har fått i oppdrag å lage statistiske oversikter/ grunnlagsmateriale som belyser reiselivsutviklingen og reisemønsteret i Nord-Norge både vinter og sommer. Enkelte oversikter lages månedsvis, andre kvartalsvis, noen sesongvis og andre på helårsbasis. Oversiktene dekker hele Nord-Norge, fylkene og alle destinasjonene i Nord-Norge inklusiv Svalbard. Turistkonsum og årsverk Den reiselivsbetingede omsetningen/samlet turistkonsum i NordNorge utgjorde i 010, 19 milliarder kroner. Fordelt på de enkelte fylkene: Finnmark,8 milliarder kroner Troms 6,6 milliarder kroner Nordland 8,6 milliarder krone Sysselsettingen i landsdelen direkte relatert til reiselivet utgjorde i årsverk. Fordelt på de enkelte fylkene: Finnmark 648 årsverk Troms 6 48 årsverk Nordland 8 44 årsverk ( tall fra LU Reiselivsstatistikk )

8 Foto: Spitsbergen Travel Deltakelse i råd og utvalg 8

9 ULIKE RÅD OG UTVALG NNR HAR deltatt i: Altakontoret har vært med i følgende råd og utvalg: RUP partnerskapet Team reiseliv Finnmark i regi av Finnmark Fylkeskommune Markedsgruppe råd for Sør-Europa Markedsgruppe råd for Nederland Markedsgruppe råd for Russland Bodøkontoret har vært med i følgende råd og utvalg: Markedsgruppe råd for Tyskland/Sveits Markedsgruppe råd for Norge Markedsgruppe råd for Sverige og Danmark Lofoten Vinter Arena Innovative Opplevelser Grønt Reiseliv, Fylkesmannens landbruksavdeling Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune Web redaktøren har sittet i følgende råd/utvalg: Det nasjonale rådet for IKT i reiselivet, BIT Reiseliv deltakelse råd og utvalg I 010 har adm dir, vært med i følgende råd og utvalg: Regjeringens Strategiske råd for reiseliv NHO Reiseliv bransjeutvalg for destinasjoner Innovasjon Norges strategiske råd for reiselivet Tromsøkontoret har vært med i følgende råd og utvalg: Markedsgruppe råd for England/Frankrike Markedsgruppe råd for USA Markedsgruppe råd for Asia Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune Samarbeidsgruppen Vinter Troms 9

10 Foto: Bjørn Jørgensen / Innovation Norway markedsføring av nord-norge 10

11 En spørreundersøkelse ble gjennomført i etterkant av lanseringen, og 80% var fornøyd, meget fornøyd eller svært fornøyd med merkevaren som helhet. Kun % ønsket ikke å ta i bruk en felles nordnorsk merkevare. Markedsråd I 010 ble det etablert et eget felles markedsråd for Nord-Norge. Markedsrådet består av representanter for alle etablerte destinasjonsselskaper i landsdelen. I tillegg er noen sentrale, større reiselivsbedrifter representert. Markedsrådet er et rådgivende organ som gir NNR innspill til prosjekter som eksempelvis ny fotobank, webstrategier og andre satsingsområder. Markedsrådet bidrar i utvelgelsen av spissprodukter innenfor de respektive opplevelsesområdene og de er med på å utforme kriterier for nettopp å være et spissprodukt. Markedsstrategi 011 NNR igangsatte en grundig markedsstrategisk gjennomgang av markedene som selskapet hadde planlagt aktivitet på i 010. Som et ledd i markedsanalysen ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant reiselivsbedriftene i Nord-Norge. Over 1000 bedrifter ble spurt, og over 400 svarte. I tillegg ble det gjort dybdeintervjuer av representanter fra Innovasjon Norges utenlandskontorer. mer spisset og konsentrert markedsinnsats. Markedsstrategien ble behandlet i markedsrådet i september, med full tilslutning. Nord-Norges viktigste markeder 011 NNR har på grunnlag av grundige markedsanalyser og spørreundersøkelser blant nordnorske reiselivsbedrifter, delt inn markedene i to hovedgrupper: Etablerte markeder er: - Norge, Tyskland, Sverige og Nederland Markeder der alle tre fylkene har vært aktive og som vil være svært viktige i fremtiden. Har et stort volum reisende til Nord-Norge idag. Sterk profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap (forbruker og turoperatør). Mer aktivitet, sammen med Innovasjon Norge (IN) eller alene Tettere kontakt og utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Tett involvering med aktørene i Nord-Norge Bruk av mer midler for salgutløsende tiltak Større krav til målbarhet av iverksatte tiltak Større krav til avkastning for aktørene markedsføring av nord-norge Lansering Merkevare og Kommunikasjonskonsept. juni 010 ble den nordnorske merkevaren og kommunikasjonskonsept lansert. Det ble gjennomført tre parallelle arrangement i Tromsø, Bodø og Alta. På arrangementene ble ny logo og profil presentert, samt reklamekonseptet med slagordet it s a different story. Reklamekonseptet og profil har vært testet i to omganger i Norge, England og Tyskland med svært godt resultat. Sekundære etablerte markeder er: - Frankrike, Italia og Spania Disse landene sliter dessverre økonomisk og realiteten viser en nedgang i antall besøkene. NNR vil derfor prøve å holde stand i disse markedene ved å gå inn med minimusinvesteringer. Alle tilgjengelige markedsanalyser ble vurdert sammen med nye nullpunktsmålinger der Nord-Norge spesifikt ble vurdert. Resultatet ble en deling mellom etablerte markeder og utviklingsmarkeder, prioriterte markeder og ikke-prioriterte markeder, og har gitt en 11

12 Foto: Frode Sandbeck Utviklingsmarkeder: - UK, Finland, Russland, Danmark og Asia Dette er markeder hvor noen av fylkene har vært involvert og som representerer et middels volum, men som har et potensiale til å vokse. Profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap/kunnskap Dypere forståelse av markedet og målgrupper Utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Involvering av aktørene i Nord-Norge Avsetning av midler for salgutløsende tiltak Krav til målbarhet av iverksatte tiltak Lavere krav til avkastning for aktørene Markedstiltaksplan 011 Basert på markedsstrategien har NNR utarbeidet en svært omfattende markedstiltaksplan som gjenspeiler de prioriteringene som er gjort. Markeder med spesiell fokus i 010 har vært Norge, Tyskland, Sverige og Nederland, samtidig som utviklingsmarkedene ikke har vært glemt. Markedskampanjer Markedskampanjer gjennomføres i hovedsak sammen med Innovasjon Norge i Nord-Norges prioriterte markeder og i utviklingsmarkedene. Disse kampanjene er hovedtyngden i den grunnleggende markedsføring som NNR gjennomfører pr år. Kampanjene varierer i omfang og størrelse etter hvor mye midler som benyttes i hvert av marked. Aktivitetene som gjennomføres i markedene vil variere fra land til land. Midlene som kommer fra KRD og NHD er øremerket til aktiviteter som NNR gjennomfører. NHD midlene forvaltes av Innovasjon Norge sentralt, men NNR har mulighet til å påvirke retning og innhold i aktivitetene pr marked. I 010 ble 15 mill kroner fordelt på markedene i Norge, Tyskland og Storbritannia. Tiltak som belyser satsingen kan være som følgende eksempel viser - se neste side >> 1

13 Eksempel: Januar Planlegging kampanjer sammen med IN Markedsstrategisk råd (M) og planleggingsmøter (P) Februar NHD: mill (1 mill sommer - 1 mill vinter) Mars April Sommer Mai Juni Vinter P P/M Utsendelse Nord-Norge reiseguide via IN STO og VN.se Utsendelse generelt nyhetsbrev Norge inkl N-Norge i SE Turmessen i Gøteborg (antall personer i parantes) Norgesbilag 18 Nord-Norge Bilag (opplevelseskart) 18 Ekstra trykk av opplevelseskart i Stockholm (-.Mai) Nord-Norge online bilag markedsføring av nord-norge Investeringer NNR: SVERIGE Nyhetsbrev forbruker Nyhetsbrev bransje Profilering av samarb partnere og prosjekt på Digitalt on-line bilag (1.april - 15.juni) Internet/Online bannerannonsering Sosiale medier som f.eks Facebook (-9.mai) Printannonsering aviser og tidsskrifter TV-reklame i Nord-Sverige (uke 18-4) Radioreklame Nord-Sverige (uke 18-4) Presseturer Visningsturer Nord-Norsk event i Stockholm (ant. pers i parantes) 1 1

14 Reiseguidene i Nord-Norge og Norgeskatalogene 010 Reiseguide Finnmark, Troms og Nordland De fylkesvise Nord-Norge guidene har vært og er NNRs viktigste markedsførings- og salgsverktøy ute i markedet. Guidene henvender seg både til de som planlegger å reise til Nord-Norge, og til de som reiser rundt i Nord-Norge. Guidene brukes på messer og workshops, som PDF og elektronisk guide på og Guidene er turistenes viktigste guide og oppslagsverk når de kommer til Nord-Norge, og turoperatørenes viktigste instrument i planlegging og pakketering av sine norgesprogram. Hoveddelen av brosjyrene presenterer destinasjonene, verdt å oppleve, samt de salgbare produktene som er tilgjengelige vinter og sommer for individuelle besøkende. De har listinger med overnattingssteder, attraksjoner, severdigheter, festivaler, samt annen viktig informasjon. I 011 vil man ha én felles reiseguide for Nord-Norge. Opplag: ca for hvert av fylkene Språk: Norsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, russisk og finsk Innhold: fra 60 til 80 sider fordelt på profil- og faktainformasjon. Vinterfoldere (Finnmark) Vinterfolderne ble produsert ferdig til Norway Travel Workshop også i 010. Folderne har vært en suksess med presentasjon av opplevelsesprogram med faste avganger i vintersesongen. Opplaget er på foldere. Enkelte destinasjoner har også videreført tilsvarende folderen for sommeren 010. I 011 vil det utvides til flere destinasjoner i hele Nord-Norge. Norgeskatalogene Innovasjon Norge produserer en 66-siders profilkatalog for inspirasjon og motivasjon, der sidene skal være luftige og lette, både i tekst og design. Hver av Norges fem regioner presenteres i profildelen over tre dobbeltsider. Nordnorsk Reiseliv produserte innholdet som angår Nord-Norge i disse guidene som kan variere fra marked til marked. Distribusjon av brosjyrer Reiseguide Finnmark, Troms og Nordland Målrettet utsendelse av brosjyrer og produkttilbud er gjort gjennom distribusjon av hvert fylkes Reiseguider for 010. Disse guidene ble sendt ut til norske turistinformasjoner, større aktører, cruiseagenter, turoperatører og viktige reisebyråer. Forbrukerne kunne bestille dem via NNRs hjemmesider. Guidene kan leses som elektronisk brosjyre eller lastes ned som PDF på NNRs hjemmesider eller via Visit Norway. com. Videre ble det sendt ut til Innovasjon Norges utenlandskontorer for distribusjon i de enkelte markedene. Vinterfoldere (Finnmark) En egen vinterfolder ble laget for destinasjonene i Finnmark, som en videreføring av et tidligere vinterprosjekt. Den ble sendt ut til Innovasjon Norges utenlandskontorer, turoperatører, turistkontorene, destinasjonene og aktørene i Finnmark. Dette tiltaket vil bli utvidet til å gjelde flere destinasjoner i hele Nord-Norge i 011. Messedeltakelser Deltagelse på messer i Norge og utlandet er viktige tiltak for å nå direkte til sluttbrukeren og treffe de forskjellige lands turoperatører, samt får å få et innblikk i hva forbrukerne etterspør. Se neste side for NNRs messedeltakelser >> 14

15 Følgende messer deltok NNR på 010: Tidsrom Marked Merknader Reiseliv Lillestrøm Fag-/publikumsmesse Vakantiebeurs Utrecht Fag-/publikumsmesse Matka Resa Helsinki Fag-/publikumsmesse CMT Stuttgart Publikumsmesse Fitur Madrid Fag-/publikumsmesse F.RE.E (tidl CBR) München Publikumsmesse BIT Milano Fag- og publikumsmesse. Ferie for Alle Herning Publikumsmesse Feria de Valencia Valencia Publikumsmesse ITB Berlin Fag-/publikumsmesse MITT Moskva Fag- og publikumsmesse TUR Gøteborg Fag-/publikumsmesse BMT Napoli Fag- og publikumsmesse NTW Molde Fagmesse SITC Barcelona Fag- og publikumsmesse Expovacasiones Mai 010 Bilbao Fag-/publikumsmesse Workshop Danmark Sept 10 København Workshop TTG Incontri Rimini Fagmesse Naturiva Nov. 010 Madrid Fag-/publikumsmesse World Travel Marked London Fagmesse Vandre-og sykkelmesse Amsterdam publikumsmesse Vandremesse Stockholm publikumsmesse Vandremesse Paris publikumsmesse Vandremesse Düsseldorf publikumsmesse markedsføring av nord-norge Markedstiltak Fullstendige rapporter fra hver av messene er tilgjengelig på forespørsel til NNR, ved 15

16 Workshopdeltakelser Workshops er svært viktige tiltak og arrangeres i all hovedsak av Innovasjon Norges kontorer nasjonalt og i sær internasjonalt. Reiselivsnæringen kan delta og får mulighet til å treffe turoperatører i de forskjellige markedene. Målet er å pleie tidligere kontakter, etablere nye kontakter og lansere nyheter og endringer i selskapenes virksomhet. Workshopene er en god måte å tilrettelegge for direkte salg. Innovasjon Norge presenterer også nye trender og utvikling på markedene på disse workshopene slik at man får et bedre innblikk i hvordan markedene fungerer, samt at man blir oppdatert på endringer som skjer i hvert enkelt land. I 010 ble det arrangert workshoper i Spania, Italia, Frankrike, Russland, Tyskland (vandreturisme), England, USA, Japan, Danmark og Polen. Ca 40 bedrifter har deltatt sammen med NordNorsk Reiseliv. Fullstendige rapporter fra hver av workshopene er tilgjengelig på forespørsel til NNR, ved Presse og Media på besøk Pressearbeidet er et av NNRs viktigste tiltak i forbrukermarkedsføringen. Det utarbeides egne program for pressebesøk, ofte sammen med Innovasjon Norge. Tidligere pressekontakter blir fulgt opp og bearbeidet for gjenbesøk hovedsakelig av Innovasjon Norge. Resultat blir sendt til destinasjoner som har hatt pressebesøk. NNR sender også ut nyhetsbrev direkte til pressekontakter og gjennom Innovasjon Norges presse-nyhetsbrev. Presseturer er svært viktig og kostnadseffektiv reklame. Resultatene måles i hvor mye man må betale for samme annonseplass. Redaksjonelle artikler har også høyere verdi hos kunden enn kjøpt annonseplass. Se vedlegg 1 for full oversikt over presseturene. NNRs kontor i Tromsø arrangerte 11 presseturer fra UK i løpet av året og 9 fra Frankrike. I tillegg ble det arrangert presseturer fra USA og 1 fra respektive Japan, Australia og Kina. I alt 60 magasiner, reisehåndbøker, bloggere og aviser deltok på disse turene. 16 For markedene Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Polen gjennomførte NNR kontoret i Bodø totalt 4 pressebesøk i 010, og 41 ulike medier har vært representert gjennom 68 personer. Disse besøkene har vært en blanding av individuelle pressereiser, TV team og gruppepressereiser. NNRs kontor i Alta planla og gjennomførte vintersesongen presseturer fra Norge, Irland, Australia, Danmnark, England Frankrike, Italia, Nederland, Russland, Spania, Tyskland og USA: For sommersesongen ble det avholdt 14 presseturer fra Benelux, USA, Russland, Frankrike, Polen, Spania, England og Norge Mangfoldet av media har vært stort og resultatene produseres i form av: avis-, magasin- og webartikler, blogger, fotografier, radioprogram, samt tv-programmer. NordNorsk Reiseliv har liten kontroll med tidspunktet for publisering av artikler eller visning av programmer på TV. Enkelte journalister jobber raskt og artikkelen kan være i trykken neste dag, mens for andre kan dette ta opp til ett år eller mer etter det aktuelle besøket. I Spania har programmet Españoles por el mundo blitt sendt for millioner av seere. Programmet tar for seg spanjoler som bor på underlige steder i verden og hvordan deres liv er. I tillegg ble det laget en produksjon av 4 kortfilmer med den kjente engelske skuespilleren David Spinx. Dette i samarbeid med Innovasjon Norge og Visit Norway. Disse filmene ligger ute på nordnorge.com, youtube og Visit Norway. Aktørene som er involvert kan bruke filmene på sine nettsteder og i sin markedsføring uten merkostnader. Som en videreføring fra 009 ble det tatt opp ytterligere program i serien New Scandinavian Cooking som er et mat/reiseprogram med Andreas Viestad som programleder. De to programmene ble tatt opp i Vesterålen og i Lofoten. De to første programmene ble tatt opp i Bodø og Helgeland. Alle programmene har blitt tatt opp med både norsk tale for skandinavisk TV, og en egen engelsk versjon. Serien er solgt til en rekke land verden over, herunder USA, Asia, Australia,

17 NNRs internasjonale vandreprosjekt genererte 1 organiserte visningsturer med 60 deltakende turoperatører fra Frankrike, Tyskland, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia. Et annet flott prosjekt som ble overført fra Finnmark Reiseliv og gjennomført/avsluttet av NNR, var produksjon av en 5 minutters reisehåndbok i DVD format (vinter og sommer) for Finnmark rettet mot det franske markedet. Det ble lagt spesiell vekt på samisk kultur og levesett. ulike Nyhetsskriv fra NordNorsk Reiseliv AS NNR har også assistert reiseguider som Lonely Planet, Bradt og Berlitz når de har vært her på inspeksjonsreise. Reiseguider har stor gjennomslagskraft hos individuelle reisende, og vil i sin tur føre til at god informasjon om Nord-Norge. Reisemagasinet til Lonely planet UK, assistert av NNRs kontor, var for eksempel på besøk i Finnmark. Resultatet fra dette besøket var et 1 siders oppslag fra Finnmark på sitt beste. Visningsturer for Turoperatører Visningsturer for inviterte turoperatører og reisebyråagenter, i forbindelse med innsalg av nye og etablerte produkter, er en meget viktig del av jobben som NNR utfører. Disse turene har oftest en varighet på -4 dager. Direkte salgsforhandlinger med den enkelte tilbyder er en mulighet aktørene på de besøkte stedene gis. Vårt utsagn i denne sammenheng bør være: Det er mye enklere å selge noe man har opplevd selv. Erfaringer fra NNR opp gjennom årene viser at dette er vel anvendte penger. Nyhetsbrev Nyhetsbrev fra NNR produseres i to versjoner. Det ene lages for å informere destinasjoner, aktører, eiere, samarbeidspartnere, politikere, og andre interessenter reglemessing om generelle nyheter fra NNR og om selskapets aktiviteter. Dette nyhetsbrevet kommer ut hver annen måned. Den andre nyhetsbrevet skrives for å informere turoperatører, reisebyråer presse, media og Innovasjon Norges kontorer i Norge og utenlands om nyheter fra aktørene i Nord-Norge. Dette nyhetsskrivet varierer i innhold avhengig av hvilket marked det skal ut til. Antall nyhetsbrev varierer fra marked til marked alt etter behov. markedsføring av nord-norge Storbritannia, Tyskland, Russland. I alle land er det nr en eller nr. to kanal som sender programmene. Disse har blant annet blitt vist på BBC i 010, og mange andre land vil følge etter i 011. I tillegg blir den sendt på TV i 011 under navnet En bit av Norge. Pressemeldinger NNR skriver forløpende pressemeldinger angående utvikling i antall besøkende til vårt område pr måned, kvartal, vinter/sommer og helårlig. Målet er å utvide denne aktiviteten i 011. Vinteren 010 arrangerte NNR seks visningsturer med til sammen turoperatører. Sommeren 010 ble det arrangert visningstur med totalt 6 turoperatører. 1

18 Foto: Johan Wildhagen / Innovation Norway digitale media 18

19 Facebook (sosiale medier) I 010 var det første året der NNR satset på sosiale media. NordNorge har ikke hatt egen Facebook side, men Finnmark har hatt en egen med ca 5000 aktive brukere. I 010 ble denne siden omgjort til en Nord-Norsk side. Portalene har til sammen hatt ca besøk siste året. Det har vært kjørt flere Facebook-kampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge; Postcardmodels i UK, My Northern Lights i UK, Tyskland, Norge, Nederland og Danmark, samt Norway. Your way i de fleste europeiske land. Norges websider NNR koordinerer regionens synlighet på gjennom tekstforfattning og valg av bilder fra Nord-Norge. I tillegg gis destinasjonene og bedriftene en mulighet til å fremme sitt område. Dette gjøres gjennom en partneravtale for destinasjonsselskaper og turistkontorer som NNR tegner for dem for å redusere kostnadene. Avtalen gjør partneren synlig og søkbar på alle utgavene av Visit Norway, og er basert på et årlig abonnement. Sidene finnes på 9 ulike språk på Visit Norways lokale websider verden rundt. digitale media NNR Websider NNR drifter fire internettportaler: visitnordland.no, visittroms.no, finnmark.com og visitnorthernnorway.com. Disse slås sammen til en felles webportal i mai 011 på nordnorge.com (norsk) og northernnorway.com (engelsk). I tillegg har NNR kjørt en egen Facebook-kampanje, Vinn en ferieuke i Nord-Norge, som alene har gitt NNR 000 nye likes på Facebook. Nesten 000 har deltatt på konkurransen og annonseringen har gitt oss over ekstra besøkende på Nord-Norges nye webportal nordnorge.com. I mai 011 passerte vi likes på Facebook. 19

20 Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovation Norway prosjekter 0

21 Disse bildebankene brukes av turoperatører og presse, samt i produksjonen av brosjyrer og annet promosjonsmateriell for reiselivsaktørene i Nord-Norge. Bildebankene er omfattende og oppdateres jevnlig med nye bilder. Det var i 010 ca 00 bilder fra fylkene presentert i disse. NNR har kjørt et forprosjekt på foto/film finansiert av LU, og går i gang med et stort hovedprosjekt på foto, finansiert av LU og fylkeskommunene. I tillegg har NNR gående et prosjekt på foto/ film på nærings- og reiseliv for Troms og Tromsø-regionen, som NNR også har prosjektledelsen for. Begge disse prosjektene, samt Nordlys-prosjektet som munnet ut i kampanjen Postcardmodels, har gitt oss mange nye profilfoto og vil også gi oss tilgang til enda flere foto og filmer. Internasjonalt Fiskeprosjekt NNR deltok i 010 i fiskeprosjektet til Innovasjon Norge (IN). Det ble kjøpt tilleggspakker på Russland og Tyskland, dvs ekstra presse/ visningsturer, med spesiell dekning i fiskekatalogen og div materiell produsert av IN i Norge og Tyskland, med fokus på nordnorske havfiskeprodukter. Gjennom prosjektet kunne havfiskebedriftene i prosjektet være med på workshop i Hamburg for å treffe turoperatører og knytte direkte kontakter med disse. IN hadde også presentasjon av nordnorske havfiskeprodukter på de forskjellige fiskemessene i disse markedene. Det er imidlertid lav oppslutning fra reiselivsbedriftene innen Fisketurisme i Nord-Norge i dette prosjektet. Årsaken kan være at mange selger sine produkter gjennom turoperatøren Din Tur som også står for markedsføringen av sine medlemsbedrifter. Det kan også være at denne type reiselivsbedrifter allerede er fullbooket for sesongen og at bedriftene derfor nedprioriterer denne satsningen. I dette prosjektet vurderer NNR derfor å redusere sin innsats i 011. Internasjonalt Vandreprosjekt NNR deltar i dette prosjektet som er initiert av Innovasjon Norge. Prosjektet startet opp i 009 og selskapet er representert i arbeidsog prosjektgruppene som ledes av Innovasjon Norge sentralt. prosjekter Prosjekt Foto Bilder fra Nord-Norge presenteres på to ulike bildebanker: Det har vært stor etterspørsel på presse- og visningsturer for turoperatører som er spesielt interessert i vandring. 1 turer med over 60 pressefolk og turoperatører har vært planlagt og gjennomført i regi av NNR. Potensialet for vandreturisme i Nord-Norge er meget stort det forutsetter dog at løyper og turstier merkes og tilrettelegges etter internasjonale standarder. Interessen fra destinasjonene i Nord-Norge har vært stor og flere kommer til. Det jobbes videre med å få aktørene til å sette sammen tilrettelagte salgbare pakker for denne målgruppen som er stor i de markedene der prosjektet kjøres - Frankrike, Tyskland, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia. Prosjektdeltaker fra NNR har deltatt på studietur arrangert av Innovasjon Norge Paris til franske Pyreneer for å lære mer om organisering og finansiering av infrastruktur i forbindelse med vandreturisme. Inter-reg prosjektet region ARCTICA NNR avd. Tromsø har hatt ansvaret for koordinering av prosjektet Region Arctica på norsk side. Arbeidet har bestått i å skape et godt bedriftsnettverk og salgbare produkter for utvalgte reiselivsaktører i de seks Nord-Troms kommunene, pluss Alta og Kautokeino. I NordFinland er det to kommuner som deltar og i Nord Sverige er det Kiruna kommune. Prosjektet har til tider vært arbeids- og ressurskrevende med arrangering og deltakelse på workshops annenhver måned i forskjellige land samt prosjektmøter m.m. Prosjektet går ut 011 og støttes av Troms fylkeskommune. 1

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Rapport og vurdering Fokus på UD/utenriksstasjonenes bidrag. Anders Wirak (DECO AS) Janne Lexow (DECO AS) Oslo Mai 2008 1 Innhold Forord... 4 Oppsummering... 5

Detaljer

Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge

Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge Forstudie: Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge Forslag til for produktutvikling og markedsføring Ulrich Kreuzenbeck FLAIT Group Murmansk Februar-juni 2014 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NYHETSBREV, desember 2013

NYHETSBREV, desember 2013 NYHETSBREV, desember 2013 Visit Trondheim AS, 04. desember 2013 Kjære medlemmer, eiere og andre gode samarbeidspartnere! Reiselivsåret 2013 er snart over og kort oppsummert kan vi si at året har vært ok:

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER EN UTREDNING PÅ OPPDRAG FRA NORSKE DRAMATIKERES FORBUND UTARBEIDET AV DANIELSENKROEPELIEN ARTS MANAGEMENT AS (2004) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

RAPPORT NR 2 2007. En oversikt over cruisenæringen i Norge

RAPPORT NR 2 2007. En oversikt over cruisenæringen i Norge RAPPORT NR 2 2007 En oversikt over cruisenæringen i Norge INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 8 2 Formål 8 3 Norge som cruiseprodukt 9 3.1 Cruiserederienes vurderinger av ruteopplegg (viktige etterspørselskriterier)

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

For en neve dollar mer

For en neve dollar mer For en neve dollar mer En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond Jostein Ryssevik Turid Vaage Ideas2evidence rapport 9/2011 JOSTEIN RYSSEVIK TURID VAAGE For en neve dollar mer En evaluering

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Vestlandsforsking-notat nr. 5/2011tittel her hvis det er noen Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Hanna Nyborg Storm Forfatternes navn Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer