Sesjon 2: Eksempel påp forskingsbasert undervisning. Sidsel Natland (ASF) & Knut Rydgren (AIN)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sesjon 2: Eksempel påp forskingsbasert undervisning. Sidsel Natland (ASF) & Knut Rydgren (AIN)"

Transkript

1 Sesjon 2: Eksempel påp forskingsbasert undervisning Sidsel Natland (ASF) & Knut Rydgren (AIN) FAGDAG 18. januar 2007

2 Oppgitt tema Omskrevet tema Eksempler påp forskningsbasert undervisning Bruk av forsking i prosjekt og bacheloroppgåver Bruk av eiga forsking i undervisninga Forsking og utvikling av eiga undervisning Min motivasjon for forskningsbasert undervisning Begrensninger for forskningsbasert undervisning Min forskning Forskningsbasert undervisning Vegetasjonsøkologi Forskning og bacheloroppgaven Konklusjoner

3 Min motivasjon for forskningsbasert undervsining Gi studentene kunnskap om Forskningsprosessen Hvordan kunnskap oppstår r og hvordan kunnskap forkastes Hvor lenge varer sannhetene? Dagens kunnskapsfront i faget (up-to to- date) Dannelse og utdannelse

4 Begrensninger for forskningsbasert undervisning Forskning Ens egen forskningskompetanse Undervisning Hvilke emner en underviser Emnets omfang og nivå Studentenes kunnskapsnivå

5 Min forskning Populasjonsbiologi Vegetasjonsøkologi e ij = δλ aij aij sij = δa λ λ ij

6 Bachelorstudium i Landskapsplanlegging Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Botanikk Statistikk Geologi Cultural Kulturland- Naturressurslandscapes skapskjøtsel forvaltning Landskaps- Kartlære og Økologi og Landskaps- Regulerings- Nature analyse GIS evolusjon planlegging planlegging Conservation Kjemi Zoologi Areal- Vegetasjons- Kandidat- Kandidatplanlegging økologi oppgave oppgave Alle emner er på 10 studiepoeng og blir undervist i blokk Mountain to Fjord Friluftsliv

7 Vegetasjonsøkologi: studiet av variasjonen i artssammensetningen og miljøet

8 Pensum 2007 (Side 1 av 2) Forelesningene Litteratur Metoder ter Braak, C.J.F Ordination. - In: Jongman, R. H. G.; ter Braak, C. J. F., and van Tongeren, O. F. R. (eds.), Data analysis in community and landscape ecology, Pudoc, Wageningen, The Netherlands, pp Regionale gradienter Skog Fjell Moen, A Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. -Statens Kartverk, Hønefoss. Larsson, J.Y. og Søgnen, S.M Vegetasjon i norsk skog - vekstvilkår og skogforvaltning. - Landbruksforlaget, Oslo, 256 s. Nilsson, M. C. and Wardle, D. A Understory vegetation as a forest ecosystem driver: evidence from the northern Swedish boreal forest. - Front. Ecol. Environm. 3: Økland, T., Bakkestuen, V., Økland, R. H. and Eilertsen, O Changes in forest understory vegetation in Norway related to long-term soil acidification and climatic change. - J. Veg. Sci. 15: Økland, R.H., Økland, T.& Rydgren, K Biologisk mangfold i bunnvegetasjonen i gransumpskog. - Norsk Inst. Jord- Skogkartlegging Rapp : Rydgren, K Low-alpine vegetation in Gutulia National Park, Engerdal, Hedmark, Norway, and its relation to the environment. - Sommerfeltia 21: Klanderud, K. & Birks, H. J. B Recent increases in species richness and shifts in altitudinal distributions of Norwegian mountain plants. - Holocene 13: 1-6. Havstrand Lundberg, A. & Rydgren, K Havstrand på Sørøstlandet. Regionale trekk og botaniske verdier. Norsk Inst. - Naturforsk. ForskRapp. 47: Johansson, O., Ekstam, U. & Forshed, N Havsstrandängar. - SNV & LTs förlag.

9 Studentpresentasjoner 1) Gjør rede for metoder, de viktigste resultater, samt tolkninger og konklusjoner i studien til Økland et al. (2004) over vegetasjonsendringer i boreal skog i Norge. Økland, T., Bakkestuen, V., Økland, R. H. & Eilertsen, O Changes in forest understory vegetation in Norway related to longterm soil acidification and climatic change. - J. Veg. Sci. 15: ) Lag en bokomtale av: Larsson, J.Y. og Søgnen, S.M Vegetasjon i norsk skog - vekstvilkår og skogforvaltning. - Landbruksforlaget, Oslo. Hva handler boka om, hva er dens svake og sterke sider, og er dette en bok som kunne vært brukt på vegetasjonsøkologikurset? 3) Sammenlikn artiklene til Losvik (1993) og Bratli & Myhre (1999). Gi først en kortfattet oppsummering av de to artiklene, før dere vurderer de sterke og svake sidene med vekt på datainnsamling. Bratli, H. & Myhre, A Vegetation - environment relationships of old hay meadows at Sverveli, Telemark, S Norway. - Nord. J. Bot. 19: Losvik, M. H Hay meadow communities in western Norway and relations between vegetation and environmental factors. - Nord. J. Bot. 13: ) Hvilken effekt har en klimaendring på plantearters utbredelse i fjellet, og hvilken effekt har den på fjellets vegetasjonstyper? Hvilke vegetasjonstyper regnes å være mest utsatt, og hva er grunnen til det? Klanderud, K. & Birks, H. J. B Recent increases in species richness and shifts in altitudinal distributions of Norwegian mountain plants. - Holocene 13: 1-6. Fremstad, E. & Moen, A. (red.) Truete vegetasjonstyper i Norge. -Norg. tekn.-naturvit. Univ. VitenskMus. Rapp. bot. Ser : ) Hvordan og på hvilken måte kan felt- og bunnsjiktvegetasjon ( understorey ) i boreale skoger virke inn på dette økosystemets prosesser? Nilsson, M.C. & Wardle, D.A Understory vegetation as a forest ecosystem driver: evidence from the northern Swedish boreal forest. Front. Ecol. Environm. 3:

10 Ekskursjon (4 dager) Lærdal-Hemsedalsfjellet-Ringerike-Romerike-Østmarka- Østfoldkysten

11 M2F Glacier Forelands: what determines the present day vegetation variation; is it the terrain age or is it local environmental factors?

12 M2F Årlige datainnsamlinger av vegetasjonsvariasjon fra breforlandet ved Nigardsbreen Datasettet analyseres av en studentgruppe, som presenterer resultatene for alle studentene Sample plot Analysed yr Group All stud. J&E J&E From (age) Age (ca.) Betula pubescens Arctostaphylos uva-ursi Calluna vulgaris Empetrum nigrum Phyllodoce caerulea 0 5 0

13 1) Lære å samle egne data 2) Lære å analysere egne data

14 Bacheloroppgaven Dale, J.R. & Njøs,, J.M Vegetasjonsvariasjon i breforlandet i Nigardsbreen naturreservat.

15 Dale, J.R. & Njøs,, J.M The data sets and statistical analyses Vegetation data 80 sample plots, each 0.5 x 0.5 m, placed by a restricted random method Distributed among nine different terrain age classes Environmental data Topography and soil depth variables Light conditions Soil moisture Soil chemical and physical variables Including ph, N, P, Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn,, Al, Cu, S, Zn, Statistical analyses Ordination followed by correlation analyses

16 Forutsetninger Flinke og interesserte studenter Fordel å være to Mye oppfølging av veileder Veiledning i planlegging og i skriveprosessen Dessuten ca. 100 timer I felt; ca 6 dager Etterarbeid (artsbestemmelser av innsamlet materiale); ca 3 dager Dataanalyser; ca 1 dag Økonomisk støtte tte Lokalforskningsprogrammet Fylkesmannens miljøvernavdeling

17 Konklusjoner Undervisning Forskningsbasert undervisning ikke like viktig i alle fag Forskningsbasert undervisning burde være v enkelt å få til, såfremt s en selv er oppdatert i faget og emnet en underviser i er tilstrekkelig omfattende Bacheloroppgaven Svært krevende å få bacheloroppgaver i vegetasjonsøkologi opp på et anstendig faglig nivå som dem gjør r publiseringsverdige i internasjonale tidsskrift Studentene har for dårlig d artskunnskap De er for lite erfaring med datainnsamling (De kan altfor lite om statistisk analyse og de har for liten skriveerfaring) Men basert påp bacheloroppgaven kunne det vært v skrevet aviskronikker eller enklere populærvitenskapelige artikler

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det?

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det? 218 L. Rosef / Grønn kunnskap 8 (2) Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det? Line Rosef / line.rosef@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter Innledning Omstruktureringene innenfor

Detaljer

Mye forskning har fokusert på barrierer som hindrer

Mye forskning har fokusert på barrierer som hindrer Hvordan bli en kunnskapsbasert yrkesutøver Det finnes mange barrierer som vanskeliggjør kunnskapsbasert arbeid. Denne artikkelen handler om hvordan overkomme de praktiske hindringene og bli en kunnskapsbasert

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

816 NINA Oppdragsmelding

816 NINA Oppdragsmelding 816 NINA Oppdragsmelding Biologiske registreringer av 11 skogområder på Østlandet i forbindelse med pilotprosjektet Frivillig vern av skog Tom Hellik Hofton Tor Erik Brandrud Egil Bendiksen L AGSPILL E

Detaljer

Før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging

Før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging 1094 Før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging Rapport fra et scopingseminar om metodeutvikling Jørn Thomassen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie

Detaljer

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67 Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge Reidar Andersen Tore Bjerke Scott M. Brainerd Inga Bruteig

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Hans Tømmervik Jan Åge Riseth

Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Hans Tømmervik Jan Åge Riseth 672 Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag Hans Tømmervik Jan Åge Riseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 129 Statistiske analyser Statistical Analyses Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 Statistiske analyser 129 Frode Brunvoll, Svein Homstvedt

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistiske analyser 114 Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne

Detaljer

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 1043 Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial Solberg, Erling J. Veiberg, Vebjørn Rolandsen, Christer M. Ueno, Mayumi Nilsen, Erlend B. Gangsei, Lars E. Stenbrenden, Magnus

Detaljer

Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt?

Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt? Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt? Anne Torhild Klomsten Kjønnsblandet kroppsøving har lenge vært et viktig prinsipp i norske skoler, men regelverket

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1?

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Master in Vocational Pedagogy Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Et aksjonsforskningsprosjekt med

Detaljer

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Af Ratib Lekhal, Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, (SePU) Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. Lars Erikstad Stefan Blumentrath Vegar Bakkestuen Rune Halvorsen

Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. Lars Erikstad Stefan Blumentrath Vegar Bakkestuen Rune Halvorsen 1006 Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer Lars Erikstad Stefan Blumentrath Vegar Bakkestuen Rune Halvorsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk

Detaljer

Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder

Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder Einar M. Skaalvik, dr. philos., professor i pedagogisk psykologi og forskningsmetode ved NTNU. Sidsel Skaalvik, dr. polit., professor

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon

Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon Av Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik I en undersøkelse om trivsel blant mer enn 2000 norske lærere er det et stort flertall som trives

Detaljer

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson Å SE OG BLI SETT Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv Sluttrapport av Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson NF-rapport nr. 6/2013 ISBN-nr.: 978-82-7321-644-1 ISSN-nr.:

Detaljer

MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV SKOG I NORGE

MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV SKOG I NORGE Oppdragsrapport 15/2011 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV

Detaljer

Mellom meg og det andre finds det stier..

Mellom meg og det andre finds det stier.. Mellom meg og det andre finds det stier.. En avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse Between me and the other, there are parth.. A PhD thesis on paths, people and the experience of nature. Philosophiae

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Kari Mari Jonsmoen Abstract: Nulla dies sina linea Writing in higher education, the experiences of students with Norwegian

Detaljer

Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? En effektstudie *

Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? En effektstudie * Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, årgang 35 (2008), nr 3, 131 139 Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? En effektstudie * Jon A. Løkke¹, Gunn E.

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen.

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Karina Andersen Aas De tror det har med teknikk å gjøre Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning i rådgivning Oktober 2010 Veileder Ragnvald

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer