Sammendrag Nordea-konsernet Nordea Group

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1"

Transkript

1 Sammendrag 2007 Nordea Group

2 Kort om Nordea, Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 30mrd, en forvaltningskapital på EUR 389mrd og en kjernekapital på EUR 14,2 mrd ved utgangen av desember Nordea er regionens største kapitalforvalter med EUR 157mrd i midler til forvaltning. Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private banking-markedet. Nordea har rundt avdelingsbanker, kontaktsentre i alle de nordiske landene og en meget konkurransedyktig nettbank. I tillegg har Nordea det største salgsnettet i Norden og Østersjøområdet med mer enn 180 avdelingsbanker i fem nye europeiske markeder, som Russland, Polen, Litauen, Latvia og Estland. Nordea har rundt 10 millioner kunder i Norden og de nye europeiske markedene. Av disse er 6,8 millioner personkunder i kundeprogram og 0,7 millioner aktive bedriftskunder. Fordel Pluss-kunder er det viktigste kundesegmentet innenfor personmarkedet og utgjør rundt en tredjedel av kundene i kundeprogram. De tilbys et bredt spekter av produkter og tjenester, inkludert personlig rådgiver. Nordea legger vekt på relasjonene med bedriftskundene og sikter på å være deres hovedbank. Dette oppnås ved å kombinere nordiske ressurser og kompetanser med lokal tilstedeværelse og, for storkundene, ved å ha et kundeteamkonsept. Nordea har en organisk vekststrategi med konservativ risikostyring og en god spredning i porteføljen. Ingen geografiske områder står for mer enn en tredjedel av Nordeas samlede inntekter. Avkastningen til aksjonærene var 6,4 % i Bare to andre banker i gruppen av sammenlignbare banker i Europa hadde en bedre avkastning til aksjonærene. Akkumulert avkastning til aksjonærene siden slutten av 2002 beløper seg til 244 %, som også bare to andre sammenlignbare banker var bedre på. Avkastningen på egenkapitalen i 2007 var 19,7 %, eksklusive engangsposter 19,1 %. Nordeas langsiktige mål er å doble risikojustert resultat i løpet av syv år fra Dette krever en årlig gjennomsnittlig vekst på 10 %. I 2007 økte det risikojusterte resultatet med 15 %. Etter en vellykket overgang fra fire store nasjonale banker til ett internasjonalt finanskonsern startet Nordea i 2007 på veien mot Et enda bedre Nordea. Derfor introduserte Nordea tre nye bedriftsverdier i 2007: Positive kundeopplevelser, Det er mennesker det handler om og Ett Nordea-team. Nordea - et godt utgangspunkt Praksis vedrørende årsberetningen Årsberetningen er tilgjengelig på engelsk og svensk. Et sammendrag av årsberetningen er tilgjengelig på engelsk og på de fire nordiske språkene. Årsberetningen og sammendraget kan fås på anmodning. De kan lastes ned og bestilles via Finansiell kalender 2008 Ordinær generalforsamling: 3. april Eks-utbyttedag: 4. april Registreringsdag: 8. april Utbyttebetaling: 15. april Rapport for første kvartal: 29. april Rapport for andre kvartal: 22. juli Rapport for tredje kvartal: 23. oktober Lay-out: Marketing Produksjon: Marketing Foto: Egon Gade og Claus Boesen Trykk: Herrmann & Fischer

3 Året 2007 i korthet Januar Nordea-konsernets trainee-program blir vurdert blant det beste i Sverige og det beste i finanssektoren. Februar Nordea Life & Pensions blir valgt som én av åtte leverandører til det kollektivt avtalte pensjonssystemet ITP i Sverige. Avtalen er den mest omfattende som noen gang har vært i det svenske markedet og en av de største i Europa. Nordea vinner etter konkurranse med 15 andre forsikringsleverandører. Nordea offentliggjør årsrapporten for Det var nok et rekordår, godt over de finansielle målene. Nordea bekrefter sin stilling som den ledende banken i regionen. Som den første banken i Norden starter Nordea implementeringen av Ekvatorprinsippene. Dette er finanssektorens norm for å ta sosialog miljøhensyn i prosjektfinansiering. Mars Nordeas kjøp av 75 % av JSB Orgresbank i Russland blir sluttført i henhold til planen. Gjennom denne investeringen vil Nordea utnytte vekstmulighetene på det russiske markedet. April Den ordinære generalforsamlingen vedtar å introdusere en langsiktig insentivordning (Long Term Incentive Programme) for å beholde og tiltrekke seg ledertalenter. Ordningen omfatter 400 ledere og nøkkelpersoner i Nordeakonsernet. Lars G Nordström går av med pensjon som konsernsjef og etterfølges av Christian Clausen. Nordea effektiviserer organisasjonen med sterkere kundeorientering og en effektiv leveransekjede for produkter og tjenester. Gunn Wærsted utnevnes til nytt medlem av Group Executive Management. Nordeas visjons- og verdigrunnlag revideres. Den nye visjonen i Nordea lyder: "Den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer", og de nye verdiene er: "Positive kundeopplevelser", "Det er mennesker det handler om og "Ett Nordea-team" støttet opp om fundamentet "Resultatorientering kostnader, risiko og kapital". Risk Magazine gir Nordea prisen Best Nordic Derivative House. Mai Resultatet for første kvartal viser at Nordea fortsatt har sterk fremgang på alle forretningsområdene som følge av den organiske vekststrategien. Juni Nordea får tillatelse til å bruke interne kredittrisikomodeller i henhold til Basel II. Tillatelsen gjelder porteføljene for bedrifter og institusjonelle kunder som står for mer enn 50 % av Nordeas utlånsportefølje. Global Finance Magazine rangerer Nordea som "Best Treasury and Cash Management Banks and Providers 2007" i Norden. Juli Tidsskriftet Euromoney gir Nordea prisen som "Best Regional Bank in the Nordics and Baltics". I tillegg får Nordea fem lokale priser i den årlige konkurransen om verdens beste banker. I første halvår 2007 har Nordea nok en gang sterk vekst i inntekter, antall Fordel Pluss-kunder og volum som følge av sin organiske vekststrategi. September Nordea setter en ny elektronisk standard for arbeidsgivers merkevarebygging med et nytt interaktivt speeddating-verktøy på Internett. Nordea øker kredittkortgrunnlaget med over nye korthavere etter å ha inngått en avtale med den finske detaljkjeden Stockmann. Oktober Nordea utvider distribusjonsnettet etter å ha inngått en avtale med Svensk Kassaservice, et datterselskap av svenske Posten. Etter 1. juli 2008 skal rundt 76 nye avdelingsbanker etableres på steder der Svensk Kassaservice har virksomhet og Nordea har mange kunder. Statoil MasterCard, som er et samarbeidsprosjekt med Nordea, fikk den prestisjetunge prisen "Best longterm achievement and usage 2007" på MasterCard Internationals Co-Branding konferanse. Nordeas organiske vekststrategi ga sterke resultater i tredje kvartal. Samlede inntekter, antall kunder i prioriterte segmenter og forretningsvolumet steg fortsatt. Uroen i markedet i tredje kvartal påvirket Nordea i begrenset grad. November Nordea lanserer retningslinjer for sosialt ansvarlige investeringer (SRI) i Asset Management. Nordea får prisen "Best Provider of Syndicated Loans for the Shipping Industry" på den tyvende årlige Lloyd s Shipping Conference. Nordea styrker sin posisjon på det norske eiendomsmarkedet ved å kjøpe eiendomsfirmaet PRIVATmegleren. Desember Nordea og Standard & Poor s reforhandler aksjeanalytikeravtalen av Standard & Poor s vil konsentrere seg om behovene til Nordeas private banking- og retailkunder. Nordea legger den institusjonelle aksjeanalysen til eget hus. Nordea åpner ny avdelingsbank i Malmø med både danske og svenske medarbeidere. Disse skal tilby spesialrådgivning til dansker som bosetter seg i Sverige og som fortsetter å arbeide i Danmark. Totalt har Nordea åpnet 65 avdelingsbanker i de nye europeiske markedene i løpet av året. 3

4 - Fra et godt til Et enda bedre Nordea Kjære aksjonær! 2007 var et godt og fremgangsrikt år for Nordea, og vi hadde enda en gang et overbevisende resultat. Dette viser at Nordea er et spennende, integrert, internasjonalt og veldrevet selskap som leverer pålitelige resultater. Med en avkastning på egenkapitalen på 19,7 %, en inntektsvekst på 8 % og en forskjell mellom vekst i inntekter og kostnader på 2,0 %, oppnådde vi de finansielle målene som vi satte opp i Dessuten gjør veksten i risikojustert resultat på 15 % at vi har gode forutsetninger for å nå målet om en dobling av risikojustert resultat på syv år. Jeg er spesielt fornøyd med at alle veksttiltakene våre gir sterke resultater og at forretningsvolumet i de prioriterte områdene vokser kraftig og på bred basis. Markedsuro preget finansverdenen i andre halvdel av 2007, og mange banker var tvunget til å foreta betydelige nedskrivninger på grunn av tapene på subprime-markedet. Dette gjorde fundingen vanskeligere. Nordeas konservative risiko- og kapitalstyring gjorde at vår eksponering mot markedsuroen var begrenset. Takket være vår gode fundingbase var likviditeten sterk hele året. Nordea har hatt netto tilbakeføringer av tap på utlån i femten kvartaler på rad, noe som gjenspeiler den høye kvaliteten i kredittporteføljen. Vår solide virksomhet ble bekreftet i markedet, og Nordea-aksjen ble sett på som en av de minst risikable bankaksjene i Norden i året. Nordea har hatt et godt resultat Nordea har gjort store fremskritt de fem siste årene. I 2002 hadde vi gjennomført den største fusjonen i Norden og satset hardt på å kontrollere kostnadene, integrere systemene, bli effektive og, ikke minst, få resultater. Nå i 2007 har vi et godt resultat og har overvunnet de siste årenes utfordringer. Vi skal nå ta det neste skrittet og skape Et enda bedre Nordea. Etter min mening har et slikt selskap fire kjennetegn: en sterk resultatorientering, en ambisiøs visjon og høye mål, en klar vekststrategi, en sterk kundeorientert kultur og et felles verdigrunnlag. Vi har allerede en sterk resultatorientering med fokus på effektiv kostnads-, risiko- og kapitalstyring. Vi har høye finansielle mål. Blant annet skal vi doble det risikojusterte resultatet fra 2006 til Dette forutsetter en gjennomsnittlig årlig vekst på minst 10 %. Vi har også en klar vekststrategi som fokuserer på å øke forretningene med nåværende kunder og få nye kunder i Norden, Russland, Polen og de baltiske landene. Vi har gode forutsetninger for å gjøre Nordea til et enda bedre selskap. Men for å lykkes må vi styrke kulturen, visjonen og verdiene. Kunde- og medarbeiderorientering Frem til 2007 var Nordeas verdier fokus, hurtighet og resultat. Disse verdiene understreket behovet for å gjøre Nordea til et lønnsomt, effektivt og godt drevet selskap og var en viktig retningslinje for hvilken atferd og hvilke holdninger som var nødvendige. Vi har på plass et fundament basert på resultatorientering og konservativ 4

5 ,Vi har startet på veien mot Et enda bedre Nordea risiko-, kapital- og kostnadsstyring, og nå må vi komplettere dette med en visjon og et sett med verdier som er kunde- og medarbeider-orientert og som støtter opp om målet om en høy og bærekraftig vekst for vårt veldrevne selskap. Våren 2007 introduserte vi derfor en ny visjon og tre nye verdier. De gjenspeiler og støtter opp om den organiske vekststrategien. Ny visjon og nye verdier Nordeas nye visjon er å være "den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer". Visjonen legger vekt på at mennesker er den viktigste ressursen som gjør hele forskjellen for Nordea. Produkter og tjenester kan kopieres, men mennesker er unike. Visjonen forsterker også fokuset på kunder og aksjonærer. Våre tre nye verdier støtter opp om realiseringen av visjonen. De er: Positive kundeopplevelser, Det er mennesker det handler om og Ett Nordea-team. Positive kundeopplevelser innebærer at vi tenker og handler med kunden i sentrum. Vi oppfatter kundens behov og overgår forventningene, vi leverer profesjonelt og skaper langvarige kundeforhold. Det er mennesker det handler om, betyr at vi vet at det er menneskene som gjør forskjellen. Vi gjør det mulig for mennesker å oppnå resultater og utvikle seg, vi oppfordrer til å ta initiativ og gjennomføre til rett tid, og vi vurderer resultater på en klar og rettferdig måte. Med Ett Nordea-team forstås at vi skaper verdier sammen, vi arbeider sammen på tvers av organisasjonen, vi viser tillit og ansvarsfølelse, og våre regler og veiledninger er klare og anvendelige. Til sammen gir den nye visjonen og de nye verdiene en kultur der medarbeiderne jobber sammen for å skape positive kundeopplevelser og høy verdi for kundene, og derigjennom støtter opp om Nordeas fortsatte vekst og positive utvikling. Ny forretningsmodell og endret organisasjon Som følge av våre nye verdier og vår nye visjon har vi endret organisasjonen og introdusert en ny og mer kundeorientert forretningsmodell som omfatter hele verdikjeden. I den nye organisasjonen har vi klart definerte kundeansvarlige enheter som tar seg av salg og alle kunderelasjoner innenfor de forskjellige markedssegmentene. Produkter og produksjon er organisert i enheter som dekker hele verdikjeden, fra produktutvikling, salg, støtte og produksjon og prosessutvikling. Alle andre enheter er organisert i henhold til verdikjedeprinsippet. Et koordineringsforum er etablert der kunde- og produktenheter følger opp og planlegger hvilke produkter som skal utvikles og prioriteres for å oppfylle kundenes behov og hvor ressursene skal settes inn. Denne koordineringen skal sikre at IT-ressurser brukes på den beste og mest effektive måten. Den nye organisasjonen integrerer og optimerer prosesser på tvers av organisasjonen og skal sikre at alle ledd i verdikjeden arbeider for å skape verdi for kundene. Slik skal vi øke tiden vi bruker med kundene og redusere tiden vi bruker på å lansere produktene på markedet. Økt harmonisering og bedre prioritering skal sørge for dette. Et enda bedre Nordea I 2002 strevde Nordea med integrering og resultater. I 2007 er Nordea blitt integrert på tvers av landegrensene og har et solid fundament. Dette bekreftes av vårt sterke resultat, av analytikere og media, og jeg håper, også av deg som aksjonær. Takket være de mer enn motiverte og kompetente medarbeiderne i konsernet er Nordea allerede et langt stykke på vei. Med vår nye visjon, våre nye verdier og vår nye organisasjon fortsetter vi på veien mot Et enda bedre Nordea. Jeg er overbevist om at vi skal lykkes med å nå målet. Med vennlig hilsen Christian Clausen 5

6 Nordea-aksjen Nordeas markedsverdi var EUR 29,6mrd ved utgangen av Avkastning til aksjonærene var 6,4 % i 2007, som tilsvarer utbytte og høyere aksjekurs. Foreslått utbytte er EUR 0,50 per aksje. Nordeas overordnede finansielle mål er at avkastningen til aksjonærene skal være blant de fem beste av sammenlignbare banker i Europa. Aksjekursen i 2007 Nordeas markedsverdi var EUR 29,6mrd ved utgangen av Målt etter markedsverdi var Nordea det femte største selskapet og det største finanskonsernet i Norden. I løpet av året gikk aksjekursen til Nordea opp med 2,4 % på børsen i Stockholm, fra SEK 105,5 per 30. desember 2006 til SEK 108 per 28. desember De daglige noterte kursene for Nordea-aksjen lå mellom SEK 119,3 og SEK 99,6 (sluttnotering på børsen i Stockholm) i SX40 Financials-indeksen på børsen i Stockholm gikk ned med 7,9 %, og Dow Jones STOXX-indeksen over europeiske banker gikk ned med 16,9 %. Siden 6. mars 2000 da MeritaNordbanken og Unibank fusjonerte, har Nordea-aksjen gått opp 140 % og har gjort det bedre enn Dow Jones STOXX-indeksen over europeiske banker (+26 %). Nordea-aksjen er notert på OMX Nordic Exchange i Stockholm (i SEK), Helsinki (EUR) og København (DKK). Én handelsenhet tilsvarer 200 aksjer i Stockholm og København og én aksje i Helsinki. Aksjekursen kan følges på Der er det også mulig å sammenligne kursutviklingen med konkurrentenes og de generelle indeksene samt å få aksjens historiske kurser. Samlet avkastning til aksjonærene Samlet avkastning til aksjonærene skapes ved at aksjekursen stiger samt utbytte. Samlet avkastning til aksjonærene i 2007 var 6,4 % (32,2 % i 2006). Nordea ble nummer tre i forhold til sammenlignbare banker i Europa målt på samlet avkastning til aksjonærene i 2007 (nummer tre i 2006). De sammenlignbare bankene hadde en gjennomsnittlig avkastning til aksjonærene på -10,6 %. Utbyttepolitikk og foreslått utbytte Nordea fører en høy utbyttepolitikk. Policyen er at totalt utbetalt utbytte skal overstige 40 % av årets resultat. Nordea skal sikre konkurransedyktig og forutsigbart utbytte. Det foreslåtte utbyttet tilsvarer en utbytteutbetaling på 42 % for Styret i Nordea Bank AB (publ) foreslår et utbytte på EUR 0,50 per aksje. Total utbetaling av utbytte for 2007 vil da bli EUR 1 297m tilsvarende 42 % av resultat etter skatt. Avkastningen beregnet etter aksjekursen per 28. desember 2007 er 4,4 %. Utbyttet er i euro, men utbetalingene skjer i valutasorten til det landet der aksjene er notert. Utbetaling av utbytte kan også skje i euro dersom aksjonæren har konto i euro med angjeldende verdipapirsentral. Tilbakekjøp av egne aksjer Den ordinære generalforsamlingen ga styret fullmakt til å vedta tilbakekjøp av aksjer med det formål å tilbakeføre midler til aksjonærene. Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling. Mandatet ble ikke benyttet i 2007, hovedsakelig på grunn av uroen i markedet. Aksjene som kjøpes tilbake gir ingen stemmerett. Styret vil be generalforsamlingen i 2008 om tillatelse til å kjøpe tilbake egne aksjer for å kunne justere selskapets kapitalstruktur etter behovet til enhver tid og bruke egne aksjer som betaling i forbindelse med kjøp eller for å finansiere slike kjøp. Mer informasjon om tilbakekjøp av aksjer finnes på Inntjening og egenkapital per aksje Resultatet for året var på EUR 3 130m som tilsvarer EUR 1,20 per aksje. Ved utgangen av 2007 tilsvarte egenkapitalen EUR 6,58 per aksje. Aksjonærer Med rundt aksjonærer ved utgangen av 2007 har Nordea et av det største antall aksjonærer sammenlignet med andre nordiske selskap. Antall aksjonærer i Nordea er i Sverige rundt , i Danmark , og i Finland Den største kategorien aksjonærer er internasjonale investorer som har 23,8 % av aksjene sammenlignet med 28,8 % ved utgangen av Den største enkeltaksjonæren er den svenske staten, med en eierandel på 19,9 % ved utgangen av året. 6

7 Visjon, verdier og strategi Etter at Nordea nådde de finansielle målene, bedret konkurranseevnen og høstet en unik erfaring med bankvirksomhet over landegrensene, ble det i 2007 lansert en ny visjon, nye verdier og mer fokus på målet om å doble risikojustert resultat over syv år. Strategien er å skape verdi gjennom organisk vekst i Norden og i de nye europeiske markedene. Nordeas utvikling fra fire store lokale banker til en ledende nordisk bank har vært vellykket. Det neste skrittet er å skape Et enda bedre Nordea. Nordeas strategiske ramme består av følgende fire komponenter: Sterk resultatorientering Ambisiøs visjon og ambisiøse mål Sterkt kundeorienterte verdier og kultur Klar vekststrategi Nordeas oppgave er fortsatt Gjør det mulig som er den viktigste forutsetningen for at Nordea skal gå fra en god til en enda bedre bank. Dette innebærer å gjøre det mulig for kundene å nå sine mål. Sterk resultatorientering Nordea er sterkt resultatorientert. Fra 2002 til 2007 forbedret kostnader i % av inntekter seg fra 64 til 52 og avkastning på egenkapital fra 12 % til 20 %. Nordea har hele tiden forbedret avkastningen til aksjonærene og har vært en av de tre beste av sin sammenlignbare gruppe de to siste årene. En sterk resultatorientering er fundamentet for å generere de resultatene og ressursene som er nødvendige for investeringer i fremtidig vekst. Kundetilfredshet er grunnlaget for inntektsvekst som oppnås ved: Ressursoptimalisering Konservativ risikostyring Effektiv kapitalstyring Nordea optimaliserer ressursene ved en fortløpende prioritering mellom og innenfor de forskjellige verdikjedene i forretningsmodellen. Dessuten er kostnadsstyring også godt forankret i kulturen. Konservativ risikostyring handler om fokus på risiko og ha nødvendige verktøy og rutiner for å styre og kontrollere risiko. Konservativ risikostyring bidrar til langsiktig lønnsomhet. Effektiv kapitalstyring er den tredje komponenten for resultatorienteringen i Nordea. Dette oppnås ved å bruke de mest kapitaleffektive løsningene, investere kapitalen på områder som gir høy avkastning, selge aktiviteter som ikke hører til kjernevirksomheten, sikre en stabil fundingbase og føre overskuddskapital tilbake til aksjonærene. Ambisiøs visjon og ambisiøse mål Visjon Nordeas visjon er justert for å kunne gjenspeile ambisjonen om å bli et enda bedre selskap og for å legge vekt på den menneskelige dimensjonen: Den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Den ledende nordiske banken betyr den ledende blant nordiske banker. Mennesker gjør hele forskjellen. Produkter og tjenester og også strategier kan lett kopieres. Betydelig vil si at vi skal være blant de beste målt etter kundetilfredshet og samlet avkastning til aksjonærene. Ved å skape verdi for aksjonærene sikrer Nordea sin strategiske fleksibilitet og frihet til å ta investeringsbeslutninger. Verdi for aksjonærer skapes gjennom resultatorientering og gjennom å gi verdi til kundene. Mål Nordea har tre overordnede finansielle mål: avkastning til aksjonærene, avkastning på egenkapitalen og risikojustert resultat. De gjenspeiler den ambisiøse visjonen om å skape verdier og skal nås ved fortsatt høy lønnsomhet og høy volumog inntektsvekst. Avkastning til aksjonærene er mål for verdiskapningen, dvs. utbytte og høyere aksjekurs. Målet er å: Skape verdier for aksjonærene på linje med de fem beste blant de finansinstitusjonene vi kan sammenlignes med i Norden og Europa. Høy avkastning på egenkapitalen er en viktig indikator på lønnsomheten i verdiskapningen. Målet er: Avkastning på egenkapitalen på linje med de beste sammenlignbare bankene i Norden Nordea har introdusert risikojustert resultat som ett av sine mål. Dette signaliserer en ambisjon om vekst og bidrar samtidig til å opprettholde høy 7

8 lønnsomhet. Målet er: Doble risikojustert resultat i løpet av syv år. Dette innebærer en gjennomsnittlig vekst på 10 % per år fra Risikojustert resultat defineres som resultat eksklusiv engangsposter, inklusive forventede tap på utlån og gjennomsnittlig standard skattesats i stedet for reelle tap på utlån og reell skattesats. Nordea oppnådde sine finansielle mål i Sterkt kundeorienterte verdier og kultur I 2007 prioriterte Nordea arbeidet med å definere og innføre de nye verdiene i organisasjonen. Nordeas ambisjon er at verdiene skal gjenspeiles i alt vi gjør, til fordel for aksjonærene. Positive kundeopplevelser I Nordea vil vi at alle medarbeiderne i alle deler av verdikjeden skal se sammenhengen mellom hva de gjør og hva kundene opplever. Spørsmålet som skal rettlede oss i vår atferd og holdning er: Hvordan vil dette være en fordel for kunden? Vi tenker og handler med kunden i sentrum. Vi oppfatter kundens behov og overgår forventningene. Vi leverer profesjonelt. Vi skaper langvarige kundeforhold. Det er mennesker det handler om I Nordea anerkjenner vi at virksomhetens vekst og veksten i medarbeidernes kompetanse henger sammen. Denne verdien understreker at målene bare kan nås gjennom å utvikle mennesker, kompetanse og tenkesett. Vi vet at det er menneskene som gjør forskjellen. Vi gjør det mulig for mennesker å oppnå resultater og utvikle seg. Vi oppfordrer til initiativtaking og gjennomføring til rett tid. Vi vurderer resultater på en klar og rettferdig måte. Ett Nordea-team Vår ambisjon er at kundene skal oppleve Nordea som et team som arbeider sammen om å finne de beste løsningene. Vi tror at det bare er gjennom samarbeid at vi kan utnytte hele potensialet vårt og virkelig gi positive kundeopplevelser. Vi skaper verdier sammen. Vi arbeider sammen på tvers av organisasjonen. Vi viser tillit og tar ansvar. Våre regler og veiledninger er klare og anvendelige. Klar vekststrategi Vekstutsiktene i finansmarkedet i Norden er gode på mellomlang- til lang sikt med en forventet vekst over BNP-veksten. Med en unik kundebase, sitt nettverk i regionen og høy produktkompetanse har Nordea gode forutsetninger for å øke mer enn veksten i markedet. Også forretningsmulighetene utenfor Norden ventes å bidra i økende grad til konsernets vekst. Nordeas strategi for lønnsom organisk vekst har fire pilarer: Øke forretningene med eksisterende kunder i Norden og tiltrekke oss nye kunder i de øvre segmentene Investering i nye europeiske markeder Utnytte forretningene innenfor bestemte områder globalt og i Europa Økt driftseffektivitet En rekke tiltak på konsernnivå bidrar til veksten. Hver av dem påvirker inntektsveksten eller driftseffektiviteten betydelig. I 2007 ble det allokert ressurser og gitt høy prioritet til ni slike tiltak. De fire pilarene og de strategiske tiltakene beskrives under. Eksisterende kunder i Norden og nye kunder Nordea har et betydelig forretningspotensial blant kunder i Norden, ikke minst i Sverige som er det største markedet. Nordea har iverksatt tiltak for å generere flere rådgivningsmøter og få en mer proaktiv dialog med kunden. I tillegg investeres det i segmenter, produktområder og markeder med attraktive vekstmuligheter. Det konkurransedyktige lojalitetsprogrammet i Nordea er også rettet mot nye kunder. Growth Plan Sweden I flere år har Nordea hatt en lavere markedsvekst i Sverige enn sine konkurrenter. Høsten 2005 lanserte Nordea sin Growth Plan Sweden som har som mål å styrke salgsstaben, bidra til inntektsvekst og øke markedsandelen. I 2007 inngikk Nordea en avtale med Svensk Kassaservice som innebærer at Nordea vil åpne 76 nye avdelingsbanker i Private Banking Nordea er i dag størst på private banking i Norden. Målet for Nordic Private Banking er å utnytte potensialet blant kunder etter hvert som de blir mer velstående og kvalifiserer til private banking-konseptet. Kapitalmarkedsprodukter til bedriftskunder Målet er å utvikle løsninger for risikostyring og kapitalmarkedsprodukter som skal være en naturlig del av tilbudet til store og mellomstore bedriftskunder. Eksempler er sikringsproduk- 8

9 ter som rente- og valutaderivater, samt lån og obligasjoner for kapitalkrevende investeringer. Corporate finance og tradisjonell aksjehandel For å styrke Nordeas aksje- og corporate finance-tilbud, er disse produktområdene blitt tilpasset og slått sammen til én nordisk enhet tilpasset den lokale virksomheten. Aksjeanalyser vil bli foretatt lokalt for å oppfylle behovene til store institusjonelle kunder og bedriftskunder. Nye europeiske markeder Nordea har fått en god posisjon og en sterk merkevare i de fem raskt voksende landene i Europa. Disse markedene vil få en økende betydning for Nordeas langsiktige vekststrategi. Strategien om å vokse med moderat risiko innebærer en bredt basert organisk vekst i Russland, en rask utvidelse av salgsnettet i Polen og en mer forsiktig vekst i de baltiske landene. 150 nye avdelingsbanker i Polen Nordea har vært til stede i Polen i ni år. Med sine nesten 40 millioner innbyggere og en sterk makroøkonomisk vekst blir Polen et stadig viktigere bankmarked i Europa. Nordiske bedrifter er også blitt mer aktive i Polen. For å utnytte vekstmulighetene i dette markedet planla Nordea i 2006 å åpne 150 nye avdelingsbanker i perioden 2007 til 2009, hvorav 40 ble åpnet i Utvikling av Nordeas virksomhet i Russland I slutten av 2006 kjøpte Nordea en majoritetsandel i Orgresbank for å komme inn på det russiske markedet og bruke erfaringene fra de baltiske landene og Polen. Målet er å bygge opp en diversifisert bankvirksomhet, hovedsakelig i den europeiske delen av Russland. 15 nye avdelingsbanker er blitt åpnet de siste månedene. Utvalgte forretningsområder globalt og i Europa Utenfor hjemmemarkedene har Nordea lykkes i de nisjer der banken har sterk kompetanse. Nordea vil forsterke sin ledende shippingposisjon i verden ved å utnytte sine sterke kunderelasjoner. Nordea er størst innenfor Nordic Private Banking i Luxembourg og Sveits. International Private Banking skal utvide virksomheten i 2008 og blant annet etablere et russisk team som skal samarbeide med Orgesbank i Russland. Fondsdistribusjon i Europa er også en viktig del av Nordeas strategi innenfor europeisk kapitalforvaltning. Høyere driftseffektivitet To konsernstrategiske tiltak sikter på økt driftseffektivitet og skal understøtte vekststrategien. Dette skal forene salgsprosesser og rutiner for produktog tjenesteleveranser, som igjen vil føre til ensartede IT-systemer. De største fordelene vil bli å frigjøre tid til kundemøter og høyere effektivitet. Future Branch og salgskultur Future Branch skal sikre at Nordeas avdelingsbanker i Norden og kundeansvarlige medarbeidere skal være blant de beste av sammenlignbare banker i Europa når det gjelder salgsresultat, effektivitet og oppfyllelse av vekstmålene. Like retningslinjer og rutiner skal sikre at kunderådgiver prioriterer tiden og har en proaktiv holdning til kunder med størst potensial. Neste fase av Future Branch vil også omfatte bedriftskunder. En ny utforming av avdelingsbankene skal testes ut i Nordea Transformation Programme Nordea Transformation Programme (NTP) skal harmonisere og konsolidere forretningsprosessene. NTP skal først levere løsninger for de kunderettede delene av banken, og deretter konsolidere kjernesystemene i banken. Medarbeiderstrategi I sammenheng med vekststrategien og innføringen av de nye verdiene har Nordea revidert sin medarbeiderstrategi og lansert en rekke aktiviteter som skal sikre Nordeas ledende stilling innenfor banksektoren i Norden. Aktivitetene omfatter arbeidsgivers merkevarebygging, rekruttering, lederkompetanse og talentledelse. Finansielle mål Langsiktige finansielle mål Mål Blant de fem beste av sammenlignbare banker i Europa På linje med de beste sammenlignbare banker i Norden Dobling om syv år Samlet avkastning til aksjonærene, % nr 3 av 20 nr 3 av 20 Avkastning på egenkapital, % Risikojustert resultat (EURm) 22,9 % 19,7 % (19,1 % ekskl. engangsposter) % 9

10 Forretningsutvikling - kunder og produkter Med en unik kundebase og et konkurransedyktig kundeprogram skal Nordea oppnå organisk vekst ved å utnytte det fulle potensialet blant sine eksisterende kunder og få nye kunder i de øverste segmentene. Vi skal øke produktsalget ved hjelp av mer helhetlige rådgivningstjenester. Nordea har rundt avdelingsbanker som inkluderer landsdekkende avdelingsbanker med kontaktsentre og internett-tjenester i Norden og mer enn 180 avdelingsbanker i de nye europeiske markedene som bygges opp til å bli heldekkende banker. Den nordiske kundebasen Nordea har den største kundebasen av alle finanskonsernene i Norden og Østersjøområdet med nærmere 9 millioner kunder, hvorav 6,8 millioner personkunder i kundeprogrammer og rundt aktive bedriftskunder. Kjernen i Nordeas strategi er kundesegmentering og tilpasning av tilbud og ressursfordeling i henhold til segmentene. Personkunder De fleste av Nordeas kunder er med i Nordeas unike kundeprogram. Private Banking-kunder Private Banking-kunder deles inn i segmenter etter behov og formue. Kunder med en formue på mer enn rundt euro kvalifiserer til Private Banking-konseptet, og kunder med en formue på over en million euro tilbys formuekonseptet. Kundeprogram Kundeprogrammet for personkunder er delt i tre: Fordel Pluss, Fordel og Basis og er basert på kundens totalengasjement i Nordea. Det generelle prinsippet er at jo flere produkter kunden har i Nordea, desto bedre betingelser. Fordel Pluss-kunde Minst euro i lån og sparing - minst fem produkter Fordel-kunde Minst euro i lån og sparing - minst tre produkter Basis-kunde Dette er kunder som ikke er Fordel Pluss- eller Fordel-kunder. I 2007 omdefinerte Nordea kravene til en Basis-kunde. Dette førte til færre Basiskunder og flere kunder i kategorien "Andre" som ikke er med i kundeprogrammet. For unge voksne mellom 18 og 28 år gjelder et eget tilbud, det såkalte Check-in. Salgsstrategi Salgsstrategien bygger på tilgjengelighet, enkelhet og flere distribusjonskanaler. Nordeas strategi gjør det mulig for kundene å nå banken når og på den måten det passer dem. Salget foregår gjennom avdelingsbankene, kontaktsentrene og internett-tjenestene som tilbyr forskjellig typer service. Produktene er tilrettelagt for salg i alle kanaler. Avdelingsbankene er de sentrale stedene for å bygge opp kunderelasjoner. 10,Nordea har den største kundebasen av alle finanskonsernene i Norden og Østersjøområdet

11 Fokuset er på å utvikle personlige relasjoner til kundene og tilby tjenester som dekker deres behov og mulighet for personlig rådgiver. Kunder som ønsker rådgivning utenom bankens åpningstid, kan enten avtale møte med sin personlige rådgiver eller ringe til ett av kontaktsentrene. Bedriftskunder Bedriftskunder er segmentert i henhold til forretningsvolum, produktog tjenestebehov. Konseptet Corporate Merchant Banking dekker de mest komplekse og volummessige store kundene, konseptet Large de store bedriftskundene og konseptet SMB små og mellomstore bedriftskunder. Finansinstitusjoner, som dekker nordiske og internasjonale finansinstitusjoner og banker, er et eget kundesegment med samme konsept som i Corporate Merchant Banking. Kundebase i nye europeiske markeder Kundebasen i Nordeas nye europeiske markeder dekker kunder i Russland, Polen, Litauen. Latvia og Estland. Totalt omfatter dette personkunder og bedriftskunder. I tillegg har Nordea rundt personlige liv- og pensjonskunder i Polen, hovedsakelig gjennom bedriftsrelaterte pensjonsordninger. Nordeas strategi for de nye europeiske markedene er den samme som for Norden, men tilpasset de lokale markedsforholdene. Segmenteringen av kundene i Polen og de baltiske landene tilsvarer den som er i de nordiske landene, men er tilpasset lokale forhold. I Russland er hovedvekten av kundene store og mellomstore bedrifter. Nordeas mål er å bygge opp en bred bankvirksomhet som også skal inkludere personkunder. Ambisjonen fremover er å få en lignende segmentering som i Norden, Polen og de baltiske landene. Salgsstrategi Nordea har en flerkanalstrategi i de baltiske landene, Polen og Russland. Avdelingsnettet er nøkkelen til kunderelasjonene og støttes opp av kontaktsentrene og internett-tjenestene. I 2007 etablerte Nordea 10 nye kundeservice-enheter i de baltiske landene. Det totale antall enheter er i dag 54. Det ble også opprettet et kontaktsenter i Latvia, og en ny versjon av Nettbank Privat ble lansert i alle de baltiske landene. I Polen hadde Nordea 85 avdelingsbanker ved utgangen av Med den nåværende planen om å åpne 150 nye kundeservice-enheter i perioden 2007 til 2009 vil virksomheten og salget kunne utvikles ytterligere i alle segmenter. I Russland er avdelingsnettet til Orgesbank hovedsakelig konsentrert om Moskva- og St. Petersburg-regionene. Hovedmålet fremover er å øke dekningen ytterligere i disse områdene. Orgresbank har i 2007 utvidet virksomheten sin også utenfor de to store byene. Forretninger globalt og i Europa For shipping- og oljerelaterte kunder følges en global kundestrategi med det samme konseptet som for de øverste bedriftssegmentene. International Private Banking-kunder betjenes på et europeisk grunnlag med de samme konseptene og etter det samme prinsippet som for Nordic Private Bankingkunder. 11

12 Personkunder Kundeprogrammet er et tydelig og konkurransedyktig tilbud som omfatter merkevareløfte, prissetting, servicenivå og produktløsninger. Nordea opererer med tydelige standardpriser på de fleste produktene. Prisene er delt inn i tre nivåer, ett for hvert kundesegment. Standardprisene er viktige for å sikre at Fordel Plusskundene får de gunstigste prisene. Standardprising gjør det også mulig å tilrettelegge salget gjennom alle salgskanalene, også Nettbank. Fordel Pluss-kunder For å utnytte potensialet i Fordel Pluss-segmentet legges det stor vekt på relasjoner. Dette skaper positive kundeopplevelser. Målet er å betjene kunden hundre prosent og være kundens finansielle partner gjennom hele livet. Tilbud Fordel Pluss-kundene får de beste tilbudene Nordea kan gi: individuelle løsninger til de gunstigste prisene. Individuelle løsninger med personlig service Fordel Pluss-kundene har en personlig kunderådgiver og får personlig service gjennom proaktiv betjening. Kunderådgiveren skreddersyr løsninger i samarbeid med en rekke av bankens spesialister. Fordel Pluss-kundene tilbys jevnlig en full gjennomgang av økonomien. På et slikt gjennomgangsmøte (360-graders møte) får kunden en full gjennomgang av økonomien og råd fra kunderådgiver. Individuelle løsninger med de beste standardiserte produktene Fordel Pluss-kunder tilbys de beste produktene, inkludert et gratis gullkort med reise- og innkjøpsforsikring. Til en gunstig pris Fordel Pluss-kunder får de gunstigste prisene som Nordea har på produktene og trenger ikke bruke tid på forhandlinger. Prioritet Fordel Pluss-kunder har direkte tilgang til kunderådgiver innenfor bankens åpningstider. Disse kundene kan også avtale møter med kunderådgiver eller en rådgiver i kundesentrene utenom åpningstiden. Forretningsutvikling Fokuset på å utvikle potensialet i kundebasen har vært vellykket med en 7 % økning i antall Fordel Plusskunder i Mer enn en femtedel av disse er nye kunder i Nordea. Utviklingen i personkundesegmentet var sterk også i 2007 på alle områdene gjennom kundeprogrammet og i 360- graders møter. Nordic Private Banking Nordea er størst på private banking i Norden. Markedsandelen i de nordiske landene varierer fordi de tidligere bankene som nå utgjør Nordea, hadde forskjellig posisjon på dette området. Rundt nordiske kunder betjenes av 73 Private Banking-enheter (i samråd med regionbankene) og syv Private Wealth Management-enheter. De sistnevnte enhetene betjener velstående kunder med mer enn en million euromidler i midler til forvaltning. Nordic Private Banking har en felles plattform i alle de nordiske markedene, basert på de samme servicekonseptene, kundesegmenteringene og produkttilbudene. Tilbud Kunder i Nordic Private Banking i Nordea har en egen profesjonell og aktiv rådgiver som ser kundens totale finansielle behov. De forskjellige behovene dekkes av skreddersydde produkter og tjenester. 12

13 ,Nordea legger vekt på relasjoner - med personog bedriftskunder Bedriftskunder Kjernen i Nordeas strategi overfor bedrifter er å skape verdi gjennom en fast kundeansvarlig. Den kundeansvarlige har ansvaret for å utvikle og administrere kunderelasjonen og har full oversikt over kundens virksomhet og økonomi. På denne måten lover Nordea kunden en langsiktig relasjon og vilje til å bruke bankens midler til å yte kapital innenfor en kortsiktig periode. Hensikten i alle segmentene er å skape positive kundeopplevelser. Dette krever forståelse for kundens virksomhet. Dette er utgangspunktet for alle aktivitetene, enten det handler om å bygge opp relasjoner eller å finne løsninger og utvikle konsepter. Bedriftskundene plasseres i segmenter etter produkt- og servicebehov, kompleksitet og volum. Tilbudet til de forskjellige segmentene varierer etter graden av individuell analyse og forståelse av kunden kompleksiteten i kundens virksomhet og hvilke tjenester det er behov for graden av ekspertbehov hvor mye løsningene må skreddersys til kundens individuelle behov graden av ledelsens engasjement i kunderelasjonen. Corporate Merchant Banking Corporate Merchant Banking-segmentet betjener Nordeas største kunder i en sentral enhet i hvert land. Nordea har en ledende posisjon i dette segmentet i Norden og har sterke relasjoner til de fleste større bedriftene i regionen. Nordeas styrke overfor denne kundegruppen er engasjerte medarbeidere med høy kompetanse, stor kapitalkapasitet og plasseringsevne i kapitalmarkedene. Shipping- og oljetjenester Nordea er en av verdens ledende leverandører av finansielle tjenester til shipping-, offshore- og oljesektoren på grunn av betydelig kjennskap til sektoren og stor garantikapasitet. Kompetansesentret for betjening av nordiske og globale shippingkunder ligger i Oslo. Store bedriftskunder Rundt kunder tilhører segmentet Large. Nordeas konkurransefortrinn er å kombinere de store ressursene i Norden og kompetansen i konsernet med lokal tilstedeværelse. Kundene i dette segmentet håndteres av en senior kundeansvarlig i et kompetansesenter. Det er 63 slike sentre i Norden. Den senior kundeansvarlige er kundens hovedkontakt til banken, og vedkommende har ansvar for å skape en langsiktig relasjon med kunden. Et kundeteam bestående av produktspesialister støtter opp om den kundeansvarlige. Fokuset er på å skreddersy løsninger som oppfyller kundens behov. Mellomstore bedrifter Nordeas kundeansvarlige betjener mellomstore bedrifter gjennom utvalgte avdelingskontorer. Tilbud og servicekonsepter for disse bedriftene fokuserer på relasjoner, produktutvalg og lokal tilstedeværelse. Nordeas konkurransemessige styrke er å utnytte kompetansen og tilby produktløsninger, som derivater og andre kapitalmarkedsprodukter som er utviklet for kunder i de øverste segmentene. Små bedriftskunder Rundt mindre bedrifter betjenes av kunderådgivere i avdelingsbankene. Dette gjelder spesielt kunder som både har forretninger med Nordea personlig og via bedriften. Det ligger store vekstmuligheter i krysssalg i dette segmentet. Det betjenes av en engasjert salgsgruppe som kjenner til produktene til både person- og bedriftsmarkedet. De minste bedriftskundene med mindre avanserte finansielle behov betjenes via konsepter som bygger på massemarkedsstrategi, stordrift og flerkanalkompetanser. 13

14 Mennesker skal gjøre Nordea enda bedre Nordeas medarbeidere går sammen om å skape positive kundeopplevelser for Nordeas nesten 10 millioner kunder. De fokuserer på å bygge opp sterke relasjoner til kundene og etterleve oppgaven: Gjør det mulig Det er mennesker det handler om Produkter og strategier kan relativt lett kopieres, men menneskene er til syvende og sist den avgjørende konkurransefaktoren i finansnæringen. Dette er blitt enda mer synlig i den reviderte visjonen til Nordea: "Den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer". Én av de tre nye verdiene er: "Det er mennesker det handler om". Denne verdien betyr et styrket fokus på mennesker og lederskap for at Nordea kan nå sine vekstmål. Ny People-strategi For at vi skal ha føringen i dag og i fremtiden må vi ha de riktige kompetansene og holdningene slik at vi kan oppfylle de forventningene som kundene har, tilpasse oss endringer og oppnå resultater. Dette gjenspeiles i den nye People-strategien som kom i Strategien tar for seg fire fokusområder: arbeidsgivers merkevarebygging rekruttering og oppfølging av nye medarbeidere kompetanseledelse talentutvikling kompensasjonsstyring Nordea som attraktiv arbeidsgiver Nordeas ambisjon er å være den mest attraktive arbeidsgiveren innen finanssektoren i Norden for å tiltrekke seg, utvikle og beholde høyt kompetente medarbeidere. Det er en klar sammenheng mellom økonomiske resultater og medarbeidernes tilfredshet og motivasjon: fornøyde medarbeidere yter mer på alle områder, som igjen påvirker lønnsomheten positivt. Hvert år gjennomføres det en omfattende undersøkelse, Employee Satisfaction Index (ESI), som dekker holdninger og tilfredshet. Den viser medarbeidernes oppfatning av lederskapet i Nordea, av arbeidsplassen og av virksomheten generelt. Resultatene er et viktig verktøy for lederne i deres kontinuerlige forbedringsarbeid. Undersøkelsen i fjor viser at holdningene og tilfredsheten bedret seg på mange områder. Medarbeiderne i Nordea er blitt stoltere av virksomheten, og de anbefaler Nordea til andre. Men fortsatt viser eksterne undersøkelser av vi er under målet når det gjelder Nordeas merkevare som arbeidsgiver i forhold til vår sammenlignbare gruppe. Flere tiltak ble derfor iverksatt i Studenter er en prioritert målgruppe, og fokus ble derfor satt på presentasjonsaktiviteter på de fleste universiteter og høyskoler i alle de nordiske landene. Godt lederskap Medarbeidernes oppfatning av sin nærmeste leder i årets ESI-undersøkelse var på høye 76 (av 100) sammenlignet med 72 i det nordiske arbeidsmarkedet forøvrig. De viktigste faktorene for medarbeidertilfredshet og motivasjon er innholdet i det daglige arbeidet og muligheten til kompetanseutvikling. Det er utarbeidet et nytt sett med lederkompetanser basert på de nye verdiene. Disse beskriver hvordan ledere skal opptre i Nordea. De profesjonelle lederopplæringsprogrammene er laget for å bidra til gjennomføringen av forretningsstrategiene og omfatter alle fra potensielle ledere til toppledere. Rekruttering av de riktige personene Nordea anerkjenner fordelen av å ha medarbeidere av forskjellig kjønn, alder, utdanning og kulturell bakgrunn. Vi anerkjenner også at det er forskjellige motivasjons- og ambisjonsfaktorer som driver medarbeiderne. I 2007 ble nye medarbeidere ønsket velkommen til Nordea. 14

15 Samfunnsansvar Samfunnsansvar eller "Corporate Social Responsibility" (CSR) gjør at en virksomhet kan opprettholde og utvikle sitt forhold til interne og eksterne interessenter som strekker seg utover de rent finansielle resultatene av virksomheten. Omdømme, tillit og god forretningsførsel er viktige resultater av samfunnsansvar. I Nordea skal samfunnsansvar skal være en integrert del av konsernets virksomhet. Det er utarbeidet retningslinjer og rutiner for samfunnsansvar som gjenspeiler konsernets forretningsstrategi og som skal støtte opp om forretningsmålene. Å styre forretningsetikk og de forskjellige risikokategoriene for Nordeas omdømme og tillit er viktige elementer i å beskytte og øke aksjonærenes verdi og for rollen som en ledende leverandør av finansielle tjenester. Etter at de nye verdiene i Nordea ble introdusert i 2007, ble utarbeidelsen av en ny strategi for samfunnsansvar satt i gang. Den nye strategien vil bli ferdig i første halvdel av 2008 og vil bli gradvis innført. Den nye strategien og aktivitetene forbundet med den skal støtte opp om Nordeas verdier og konsernets arbeid mot et enda bedre Nordea. Et selskap som viser samfunnsansvar Å være samfunnsansvarlig betyr å være et ansvarlig og aktivt medlem av samfunnet. Det er en naturlig del av Nordeas bedriftsvisjon å vise samfunnsansvar og gi tillit og tiltro i markedene vi opererer i. Nordea gjør dette på mange måter og forsøker å integrere denne holdningen i ledernes og medarbeidernes tenke- og handlingsmåte for å bygge opp og opprettholde en organisasjon med høy integritet, pålitelighet og ansvar. Nordeas prinsipper for samfunnsansvar har siden 2002 fungert som standard for et godt samfunnsansvar. Forretningsskikk Det er høyt fokus på forretningsskikk og -etikk i Nordea. Det er to grunner til dette. En grunn er at et felles sett med verdier og retningslinjer for atferd er kjernen i oppbyggingen av en felles bedriftskultur. Den andre grunnen er operasjonell risiko som i en bank ligger i menneskelig atferd, rutiner og systemer. Det er mennesker som vurderer og tar beslutninger, definerer rutiner og lager systemer. Med andre ord, riktige menneskelig atferd er en viktig risikokontrollerende mekanisme. Nordea har utarbeidet retningslinjer som gjelder for hele konsernet, Nordeas etiske retningslinjer, og også spesifisert dem i sine retningslinjer for etisk korrekte forretningsrelasjoner. Dialog og samarbeid Nordea kommuniserer og samhandler med storsamfunnet som konsernet er en del av. Nordea støtter FN-pakten som er et sett med ti prinsipper for ansvarlig virksomhet, og også bankprinsippene i FNs miljøprogram som er et charter og et samarbeidsforum der finansinstitusjoner tar opp miljøsider ved sin virksomhet og drift. Samfunnstiltak i 2007 Nordea innførte Ekvatorprinsippene i februar Nordeas Savings- og Asset Management-enheter undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI) i november En intern retningslinje for Sosialt ansvarlig investeringer (SRI) er utarbeidet og har gradvis blitt innført fra og med tredje kvartal Dette omfatter driftsrutiner, organisasjon og partnerskap med tredje parter som skal hjelpe Nordea med å gjennomføre strategien. Nordea utvider verktøyene for å evaluere miljørisiko i utlån til bedrifter og også for å vurdere den sosiale risikoen. De utvidete verktøyene vil bli tatt i bruk i løpet av Det nye omfanget gjenspeiles også i kredittretningslinjene og -strategi samt i kredittinstruksene. Arbeidet med en ny strategi for samfunnsansvar i Nordea ble satt i gang høsten Dette arbeidet vil fortsette i For mer informasjon om Nordea-konsernets samfunnsansvar, se ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer 15

16 Resultatsammendrag 2007 Nordea rapporterer et rekordresultat i 2007 grunnet sterk inntektsvekst og solid gjennomføring av Nordeas organiske vekststrategi. Antall kunder i de viktigste segmentene, private banking og Fordel Pluss har økt. Volumveksten fortsatte på alle områder. Innskuddsmarginene forbedret seg, mens utlånsmarginene var under press. Samlede inntekter økte med 7 % sammenlignet med På sammenlignbart grunnlag økte inntektene med 8 %, når justert for inntekten fra den finske innskuddsgarantiordningen på EUR 120m i 2007 og kapitalgevinsten etter salget av aksjene i International Moscow Bank (IMB) på EUR 199m i tredje kvartal Samlede kostnader økte med 6 % som følge av volumvekst, investeringer i vekstområder og lønnsstigning. Men en forskjell mellom vekst i inntekter og kostnader på 2,0 prosentpoeng ble målet for året nådd til tross for de betydelige investeringene i vekststrategien og vanskelige markedsforhold i høst. Resultat før tap på utlån gikk opp 8 % til EUR 3 820m og driftsresultatet opp 2 % til EUR 3 883m. Risikojustert resultat økte med 15 %. Avkastning på egenkapitalen var 19,7 % og kostnader i % av inntekter var stabile på 52. Netto tilbakeføringer av tap på utlån var EUR 60m. Uroen i markedet i andre halvdel av 2007 påvirket de globale finansmarkedene sterkt, men hadde en begrenset effekt på Nordeas resultat. Det var først og fremst tredje kvartal som ble berørt. Dette skyldes Nordeas lave direkte og indirekte eksponering mot subprime-markedet samt begrenset eksponering mot lånefinansierte strukturerte investeringsprodukter. Nordea har også hatt fordel av høy kvalitet i balansen, god spredning i virksomheten, sterk likviditetsposisjon og et solid navn når det gjelder funding. Nordeas resultat var sterkt også i fjerde kvartal til tross for vanskelige markedsforhold. Den positive trenden fra de foregående kvartalene fortsatte med tosifret vekst i utlånsvolumet og en sterk økning i innskudd. Utlånsveksten var spesielt sterk i bedriftsegmentet. Til tross for tegn til stagnerende boligpriser i Norden, økte boliglån med et tosifret tall også i fjerde kvartal. Innskuddene fortsatte å øke, spesielt på sparekonti. Midler til forvaltning var stort sett på samme nivå som ved utgangen av 2006 med innganger i Private Banking, men en samlet netto utgang gjenspeiler en endring fra fond til sparekonti med høy og stabil avkastning. Inntekter Samlede inntekter økte med 7 % til EUR 7 886m. På sammenlignbart grunnlag økte samlede inntektene med 8 %, justert for engangsposter. Netto renteinntekter økte med 11 % til EUR 4 282m som følge av sterk vekst i utlåns- og innskuddsvolum og høyere innskuddsmarginer. Den tosifrete utlånsveksten fortsatte i alle de viktigste segmentene og kompenserte for marginpresset gjennom året. Samlede utlån til kunder økte med 14 % til EUR 245mrd. Veksten var stabil gjennom hele året. Innskuddsvolumet økte med 12 % til EUR 142mrd etter økning i både person- og bedriftssegmentene. Spesielt var inngangen på sparekonti sterk. Volumene økte med 21 % sammenlignet med utgangen av desember i fjor. Dette gjenspeiler kundenes etterspørsel etter produkter med lav risiko og bekrefter Nordeas strategi om å tilby konkurransedyktige renter. Netto inngang på sparekonti i året var EUR 7,2mrd. Innskuddsmarginene forbedret seg som følge av høyere markedsrenter, men den sterke inngangen på sparekonti gjorde at de gjennomsnittlige innskuddsmarginene forble uendret i fjerde kvartal. Alle segmentene i Norden hadde sterk vekst i utlån til bedrifter, selv om etterspørselen etter M&A-transaksjoner dempet seg i løpet av høsten. Veksten i utlån til bedrifter de tolv siste månedene var rundt 25 % i Norge, 15 % i Danmark og Sverige og rundt 10 % i Finland. Marginene på disse utlånene gikk ned i løpet av året. Dette gjenspeiler sterk konkurranse og finansiell styrke hos bedriftskundene som ga høyere rating. Nordea opprettholder sine ambisjoner om å øke de risikojusterte marginene. Netto renteinntekter i Institutional & International Banking økte med 39 % som følge av sterk utlånsvekst, ikke minst i New European Markets og en sterk utvikling i Financial Institutions Division og Shipping, Oil Services and International Division. I New European Markets, eksklusive Russland, økte utlånene med 77 % på sammenlignbart grunnlag, men veksten var avtagende i fjerde kvartal, og innskuddene økte med 35 %. Dette ga en økning i netto renteinntekter på 45 %. Utlånsøkningen i New European Markets fordelte seg jevnt på markedene og er et resultat av den selektive vekststrategien med fortsatt konservativ risikostyring og fokus på kunder i de øverste segmentene. Midler til forvaltning gikk ned med 1 % til EUR 157mrd i forhold til i fjor, selv om gjennomsnittlige midler til forvaltning var høyere enn i I 2007 var det en netto utgang på EUR 2,4mrd, som hovedsakelig skyldes at kunder flyttet aktiva fra aksjefond til sparekonti med lav risiko. Netto provisjonsinntekter steg med 3 % til EUR 2 140m. Utlånsrelaterte provisjoner økte med 12 % til EUR 394m som gjenspeiler den sterke utlånsveksten samt økte garantiprovisjoner. Sparerelaterte provisjoner økte totalt med 7 % til EUR 1 408m. Forvaltningsprovisjoner økte med 2 % etter noe høyere gjennomsnittlige 16

17 midler til forvaltning i året og en negativ produktsammensetning med utganger fra forskjellige aksjefond med høye marginer til fastrenteprodukter. Samlede betalingsrelaterte provisjoner gikk opp med 5 % til EUR 776m, hovedsakelig på grunn av sterk økning i kortrelaterte provisjoner med 16 %. Men volum- og prispress på innenlandske betalinger dempet veksten. Samlede provisjonskostnader økte med 17 % til EUR 594m. Dette skyldes økte volumer og lansering av kredittkort til Fordel Pluss-kunder. Disse kortene omfatter verdiøkende tjenester som for eksempel gratis forsikring til kundene. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi økte med 15 % til EUR 1 187m til tross for vanskelige markedsforhold i andre halvdel av året. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi i kundeområdene økte med 10 % til EUR 1 048m på grunn av høy aktivitet innenfor Capital Markets og økt salg til Nordeas bedriftskunder. I Group Corporate Centre, hovedsakelig innenfor Group Treasury, var netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi EUR 156m, etter vellykket balansestyring og oppgang i OMX-aksjene som bidro med rundt EUR 90m, mot EUR 17m i I Life økte netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi med 8 % til EUR 283m. Kostnader Samlede kostnader økte med 6 % til EUR 4 066m. Nesten halve økningen skyldes investeringer i vekstområder, som økt rådgivningskapasitet i Nordic Private Banking, Growth Plan Sweden samt investeringer i de nye europeiske markedene, inkludert Orgresbank. Orgresbank er konsolidert i resultatregnskapet i andre kvartal. Den andre halvparten, rundt 3 prosentpoeng, skyldes økt forretningsvolum og underliggende inflasjon, delvis kompensert av fortsatte effektivitetsgevinster. Personalkostnadene økte med 6 % til EUR 2 388m som reflekterer høyere ambisjoner på vekstområder. Gjennomsnittlig antall årsverk i 2007 økte med rundt eller 8 % sammenlignet med Eksklusive Orgresbank som har bidratt med rundt årsverk, har gjennomsnittlig antall årsverk økt med rundt 1 100, eller 4 %. Kostnadsøkningen skyldes også generell lønnsstigning og høyere variable lønninger. Andre kostnader beløp seg til EUR 1 575m, opp 6 % sammenlignet med i fjor på grunn av høyere forretningsvolum, investeringer i vekstområder og strategiske tiltak. Kostnader i forhold til inntekter gikk ned til 52 % sammenlignet med 53 % i fjor. Tap på utlån Netto tilbakeføringer av tap på utlån var EUR 60m som gjenspeiler fortsatt høye tilbakeføringer og et begrenset behov for nye nedskrivninger. Kvaliteten i kredittporteføljen er fortsatt god. Resultat Resultatet gikk ned med 1 % til EUR 3 130m. Dette tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 19,7 % og et resultat per aksje EUR 1,20. Utsikter 2008 Uroen i de internasjonale kapitalmarkedene siden i sommer, som påvirket de internasjonale aksjemarkedene sterkt i begynnelsen av 2008, har ført til betydelig større usikkerhet om BNP-veksten i Norden forventes å avta i 2008, men vil i gjennomsnitt fremdeles ligge på over 2 %. I estimatene for 2008 venter Nordea ingen store endringer i gjennomsnittlige rentesatser i løpet av året. Lavere renter vil ha en negativ innvirkning på Nordeas inntektsvekst. Basert på de gode resultatene av veksttiltakene vil Nordea fortsette å investere i vekstområder i Norden og i våre nye europeiske markeder. Økningen i kostnader på grunn av veksttiltakene forventes i 2008 å bli rundt EUR m. Tiltakene og lønnsstigningen forventes å føre til noe høyere kostnadsøkninger i 2008 enn i Hvis den økonomiske veksten blir lavere enn forventet, vil Nordea se nærmere på nivået på vekstinvesteringene. Nordeas langsiktige mål, som ble fastsatt i 2006, er å doble risikojustert resultat i løpet av syv år. Basert på estimatene for BNP-vekst i Norden og for rentesatsene, forventes risikojustert resultat å øke med 5-10 % i Den generelle kvaliteten i kredittporteføljen er fortsatt sterk. Nordea har god spredning i porteføljen når det gjelder geografi med en nesten lik fordeling mellom de fire nordiske landene og når det gjelder fordelingen på sektorer og bedrifts- og personmarkedet. Nordea er også trygg på kredittrisikoeksponeringen i de nye europeiske markedene, selv om de makroøkonomiske utsiktene nok etter hvert vil påvirke kredittkvaliteten. Dette har man tatt hensyn til gjennom gruppevise avsetninger. En endring i de makroøkonomiske utsiktene vil trolig påvirke kredittklimaet over tid. I 2008 forventer Nordea lavere netto tilbakeføring fordi reverseringene av tidligere nedskrivninger trolig vil bli lavere. Gjennomsnittlig ordinær skatt for Nordeas virksomhet basert på gjeldende skatteregler er rundt 26 %. Effektiv skattesats for 2008 forventes å bli 3-5 prosentpoeng lavere. 17

18 Nordic Banking Nordic Banking betjener 6,8 millioner personkunder i kundeprogrammer og aktive bedriftskunder. Virksomheten utføres gjennom 13 regionbanker i de fire nordiske markedene. Nordic Banking er det største kundeområdet i Nordea og betjener person- og bedriftskunder i Norden. Resultat i 2007 I 2007 økte inntektene i Nordic Banking med 8 % til EUR 5 963m. I Danmark, Norge og Sverige økte inntektene med mellom 6 % og 7 %, mens inntektsveksten i Finland var 12 %. Nordeas sterke fundingbase i Finland kombinert med et høyere rentenivå var en av drivkreftene bak den tosifrede veksten. Netto renteinntekter steg med 10 % til EUR 3 666m. Den store utlånsveksten på 14 % kompenserte for presset på utlånsmarginene. Utlånsmarginene gikk ned fra i fjor, og dette gjenspeiler fortsatt konkurranse i alle segmenter. Innskuddsveksten var tosifret på 11 %, og marginene økte i løpet av året. Netto provisjonsinntekter økte med 2 % til EUR 1 772m på grunn av høyere utlån og garantiprovisjoner, nedgang i betalingsrelaterte provisjonsinntekter og en stort sett uendrete midler til forvaltning. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi økte med 17 % til EUR 460m som gjenspeiler det vellykkede salget av kapitalmarkedsprodukter til bedriftskunder. Samlede kostnader økte med 4 % til EUR 3 002m. Netto tilbakeføringer av tap på utlån var EUR 55m. Antall medarbeidere i Nordic Banking økte med 456 i Dette var i henhold til vekststrategien og relaterte seg hovedsakelig til Growth Plan Sweden, regionbankene i Norge og Kontaktsentrene. Nordic Banking, driftsresultat per marked Driftsresultatet økte med 2 % til EUR 3 016m. Avkastningen på økonomisk kapital var 26 % (25 %). Kostnadene i forhold til inntektene fortsatte den gode utviklingen og gikk ned til 50 % (52 %). Nordic Banking, driftsresultat per marked Nordic Banking Nordic Banking Nordic Banking Nordic Banking Nordic Sum Danmark Finland Norge Sverige Functions EURm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre driftsinntekter Sum inntekter inkl. allokeringer Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger, osv Kostnader inkl. allokeringer Resultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Annen informasjon, EUR mrd Utlån 207,2 182,1 62,7 54,5 47,5 42,4 37,2 30,4 59,8 54,8 Innskudd 110,1 99,3 31,6 28,1 30,4 26,4 18,8 16,6 29,3 28,1 Økonomisk kapital 7,3 6,7 2,2 2,0 1,9 1,6 1,3 1,1 2,0 2,0 18

19 Institutional & International Banking Institutional & International Banking har det overordnede kundeansvaret for finansinstitusjoner og shipping, offshore- og oljerelaterte selskaper. Nordeas virksomhet i Polen, de baltiske landene og Russland er også en del av Institutional & International Banking. Aktivitetene omfatter komplette banktjenester i disse markedene. Resultat i 2007 Aktiviteten i International & Institutional Banking var på et høyt nivå i 2007 med solid vekst i alle divisjoner. Uroen i markedet innvirket på noen av kundesegmentene i Financial Institutions Division, men mindre i andre divisjoner. Samlede inntekter var på EUR 868m i året, ned 6 % etter høyere volum, men lavere andre inntekter enn i 2006 på grunn av kapitalgevinsten på EUR 199m etter salget av International Moscow Bank i fjor. Samlede inntekter gikk opp 12 % på sammenlignbart grunnlag. Resultatregnskapet til Orgresbank ble konsolidert i andre kvartal, og banken bidro med samlede inntekter på EUR 63m. Netto renteinntekter økte med 21 % på sammenlignbart grunnlag, dvs. eksklusive Russland. Dette skyldes høy vekst i utlåns- og innskuddsvolum. Utlån økte med 35 % på sammenlignbart grunnlag og innskudd med 52 %. Netto provisjonsinntekter økte til EUR 257m i 2007, opp 8 % på sammenlignbart grunnlag. Kundeaktiviteten var på et høyt nivå gjennom hele året. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi økte med 26 % i 2007 etter sterke resultater på alle områder Samlede kostnader i 2007 var EUR 394m, opp 10 %, eksklusive Orgresbank. Hovedgrunnen til økningen er flere årsverk og høyere variable lønninger, men også investeringer i New European Markets. Antall årsverk ved utgangen av 2007 var rundt Økningen i antall medarbeidere i 2007 på rundt årsverk skyldes hovedsakelig New European Markets. Resultat før tap på utlån var EUR 474m i 2007, opp 21 % på et sammenlignbart grunnlag, og resultat før tap på utlån økte med 13 %. Driftsresultatet gikk ned med 17 %, men økte med 20 % på sammenlignbart grunnlag. Dette skyldes netto tilbakeføringer av tap på utlån som ble positivt påvirket av tilbakeføringer fra landrisikoreserven og negativt påvirket av gruppevise avsetninger for de baltiske landene. Orgresbank bidro med et driftsresultat på EUR 25m, med et sterkt resultat i fjerde kvartal. Avkastning på økonomisk kapital var 38 % i Kostnadene utgjorde 45 % av inntektene. Driftsresultatet i Institutional & International Banking etter hovedområder Financial Shipping, Oil New Institutions services & European hvorav Sum International Markets Russland Øvrige EURm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre driftsinntekter Sum inntekter inkl. allokeringer Personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger, osv Kostnader inkl. allokeringer Resultat før tap på utlån Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftsresultat Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Annen informasjon, EUR mrd Utlån 24,6 17,0 1,9 1,5 11,1 9,4 9,8 4,6 1,6 0,0 1,8 1,5 Innskudd 30,9 20,0 20,3 13,0 6,7 4,5 3,7 2,3 0,6 0,0 0,1 0,1 Økonomisk kapital 1,0 0,6 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 19

20 Asset Management & Life, produktresultater Midler til forvaltning ved utgangen av 2007 var EUR 157,1mrd, ned EUR 1,0mrd fra utgangen av Nedgangen skyldes en samlet netto utgang på EUR 2,4mrd, mens utviklingen i finansmarkedet bidro positivt til veksten i midler til forvaltning. Men uroen i finansmarkedet i andre halvdel av 2007 reduserte den positive effekten av markedsoppgangen betydelig. Vekstsuksessen i Private Banking fortsatte i 2007 med en netto inngang på EUR 4,3mrd. Nordic Private Banking ble betydelig utvidet i 2007 med rundt 150 nye medarbeidere og nye kunder. Til tross for uro i aksjemarkedet og en generell økning i rentesatsene endte investeringsavkastningen for året på 3,6 %. Dette gjenspeiler en balansert aktivasammensetning. De finansielle bufferne ble kun redusert med EUR 46m sammenlignet med i fjor og var ved utgangen av 2007 EUR 2 231m. Dette tilsvarer 10 % av livavsetningene. Nordea har tilfredsstillende buffernivåer i alle markedene. Samlede inntekter i Asset Management var EUR 761m i 2007, opp 4 % fra i fjor. Inntektsveksten ble dempet av lavere midler til forvaltning. Produktresultatet var EUR 380m, opp 4 %. Resultatet til Life & Pensions for 2007 var rekordhøyt på EUR 274m, opp 13 % sammenlignet med Market Consistent Embedded Value (MCEV), som er Nordeas mål for verdiskapningen i livvirksomheten, var EUR 3 189m ved utgangen av 2007, sammenlignet med EUR 2 873m ved utgangen av Verdien av nye forretninger var EUR 194m, som gjenspeiler gode premieinntekter fra nysalg. Volumer og innganger Asset Management EUR mrd 2007 Inngang 2006 Inngang Nordiske fond til personkunder 34,4-2,7 37,2-4,1 European Fund Distribution 3,6-1,8 5,7-1,6 Private Banking Nordisk Private Banking 45,7 3,7 42,3 5,7 International Private Banking 9,6 0,6 9,2-0,1 Institusjonelle kunder 24,9-2,5 26,1 3,2 Life & pensions 38,8 0,3 37,6 1,0 Sum 157,1-2,4 158,1 4,1 20

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2011 Konsernsjefen har ordet Målet vårt er å skape positive kundeopplevelser, også etter at de nye myndighetskravene er innført. Vi er fast bestemt på å dempe effektene av et strengere regelverk

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i. Netto renteinntekter og netto gevinst

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Nordea leverer i henhold til planen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet: - Nordeas resultater er i tråd

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA. Årsrapport 2008 1 Innhold Fem år i sammendrag... 3 Styrets beretning ets organisering... 4 Forretningsutvikling i 2007... 4 Kommentarer til resultatregnskapet...

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat årsrapport 2007 35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat av forbrukerne tenker på Gjensidige først når de blir bedt om å nevne et forsikringsselskap. Nå planlegges børsnotering

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Årsrapport 2011 Innhold Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Om Storebrand Selskapene i konsernet 12 Større ansvar for egen pensjon 16

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge Årsrapport 2014 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Utviklingen i makroøkonomien og finansmarkedet 5 Forretningsutvikling

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer