Skaper resultater gjennom samhandling. utvikling. i fjellområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skaper resultater gjennom samhandling. utvikling. i fjellområder"

Transkript

1 Skaper resultater gjennom samhandling utvikling i fjellområder

2 litt om padima PADIMA er et samarbeid på tvers av landegrenser for å utveksle erfaringer i prosjekt som har som mål å øke befolkningen og utvikle fjellområder. Det har fokus på utdanning, opplæring, stedsutvikling og mangfold i næringslivet. I 2009 inngikk Buskerud fylkeskommune et treårig samarbeid med fem europeiske fjellregioner. Hensikten var å identifisere og presentere vellykkede utviklingsprosjekt. Det ble kalt Policies Against Depopulation in Mountain Areas eller PADIMA. Å bosette seg i europeiske fjellområder handler for mange om å realisere drømmer og livskvalitet i form av vakkert landskap, nærhet til natur og ren luft. Men det handler også om hvilke jobbmuligheter og boligtilbud som finnes. Hvorfor flytter folk videre, hva skal til for at de skal bli boende og hvordan få innflyttere til å føle seg hjemme? Vi har sett nærmere på disse problemstillingene. I tillegg til rapporter og dokumentasjon ble 100 prosjekter beskrevet, hvorav 14 er fra Buskerud. Vi presenterer her noen av disse, sammen med interessante prosjekt fra de andre regionene som deltok. Buskerud fylkeskommune håper å inspirere kommunene, fylkeskommunen, næringsliv og andre som jobber med utvikling og verdiskaping i fjellområder. Ønsker du å lese mer kan du gå inn på det enkelte prosjekts hjemmesider eller 2 3

3 Foto: Live Skinnes Foto: Torbjørn Tandberg Krødherad, buskerud bryllupsbygda Det startet i 2009 som en satsing for Norefjell Destinasjon med 18 bryllup. Fire år senere er Bryllupsbygda blitt en suksess med 50 bryllup i året. I 2009, året før Live Skinnes skulle gifte seg, så hun muligheten for samarbeid og utvikling i bryllupssegmentet. Hun fikk med seg unike aktører som Blaafarveværket, Krøderbanen og Kryllingen for å samarbeide om transport, fest- og vielseslokaler for brudepar i Buskerud. Fire år og 150 bryllup senere er Bryllupsbygda blitt en sukess og et konsept som både brudepar, næringsliv og innbyggerne nyter godt av. I Buskerud og omkringliggende fylker blir det hvert år inngått over bryllup. Området har tilgang på 15 kirker og 11 hotell og overnattingssteder med lokalt særpreg. Mange bryllup sikrer flere arbeidsplasser i kommunene. I dag markedsfører næringsaktører i Sigdal, Krødsherad, Modum og Flå kommune sine tjenester på felles hjemmeside. Foto: Live Skinnes Foto: Mona Lisa 4 5

4 Foto: Stabbursnatt / Anne Guri Storemoen rollag, numedal i buskerud stabbursnat t Ti gårdsbruk har gått sammen om å tilby en eksklusiv og unik overnatting i historiske stabbur. Konseptet «Stabbursnatt» er kanskje verdens minste hotellkjede. Rollag kommune har en flere hundre år gammel bygningskultur på gårdene. De fleste Numedalsgårdene har to eller tre stabbur og et stort antall har stått ubrukt eller vært brukt som lager. Ledig kapasitet har gitt mulighet til å tilby turister en annerledes overnatting i stabburene. Gårdsbrukene som samarbeider om Stabbursnatt har felles administrasjon, markedsføring og bookingsystem. Samarbeidet har bidratt positivt for det sosiale livet i bygda og alle er innstilt på å hjelpe hverandre for å lykkes. Felles mål er at alle gjester skal oppleve at hele bygda er vertskap. 6 7

5 Foto: Live Skinnes Midt-Buskerud Event yrsmak lokalprodusert mat på kartet EventyrSMAK SA er en interesseorganisasjon for bedrifter og personer som produserer, bearbeider, selger eller serverer lokal mat i Buskerud. Siden 2002 har bønder i Midt-Buskerud samarbeidet om å markedsføre og selge lokal mat under merket EventyrSMAK. Det var bønder og produsenter i Sigdal, Krødsherad og Modum som startet det hele. Etter 10 år står de sterkere enn noen gang og har utvidet området til å gjelde hele Buskerud fylke inkludert bedrifter som bearbeider, selger eller serverer lokal mat. EventyrSMAK har en fast ansatt med kontor i Sigdal. Det sikrer felles markedsføring, salg og rekruttering av nye medlemmer. Produsenter og utsalgssteder blir presentert på felles hjemmeside. Målet er at Norge skal bli kjent for den gode maten. 8 9

6 Hallingdal, Numedal og Midt-Buskerud Lys i alle glas Bygdene våre trenger økt bosetting og et robust næringsliv. 12 kommuner med til sammen 780 gårdsbruk uten fast bosetting, har samarbeidet om prosjektet Lys i alle glas. Målet var fast bosetting på de ledige gårdsbrukene. En kartlegging viser at det er mange som ønsker å kjøpe gårdsbruk, men det er vanskelig å få kjøpt fordi få vil selge. Eierne ønsker ofte å bruke gårdene til feriested eller overdra til barn og barnebarn. Gjennom prosjektet «Lys i alle glas», er det sendt brev til eierne av ledige bruk for å sette fokus på salg av ledige gårdsbruk. Det har resultert i bosetting på nærmere 100 tidligere fraflyttede bruk. I dag legges bruk som er til salgs ut på en felles hjemmeside

7 Foto: Ketil Plassgård tolga, tynset, rendalen og alvdal, hedmark Hesterike t Regionen var preget av fraflytting og befolkningsnedgang. I 2006 ble Hesteriket etablert og har så langt bidratt til over 70 tilflyttere og mange nye arbeidsplasser. Hesteriket er en interesseorganisasjon for hestemiljøene i Sør Trøndelag og Hedmark. Målet med etableringen var å utvikle næringsmuligheter tilknyttet hest, fremme samarbeid på tvers av hesteidretten og fremme hestens posisjon som miljøskaper. I regionen er det over 1000 hester og 100 årsverk knyttet til hestemiljøet. Foreløpig dekker Hesteriket kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal, Alvdal og Stor-Elvdal. Organisasjonen bidrar til å fremme samarbeid på tvers av raser og grener innen hesteidretten. Systematisk satsning og profilering har gitt resultat i mange nye tilflyttere og flere arbeidsplasser i kommunene. Hesteriket samarbeider blant annet om å profilere seg mot «kvalitetsbevisste gjester fra Europa og Amerika» og det er nylig inngått samarbeid med en større internasjonal reiselivsaktør som tilbyr 4 ulike konsept for rideferie

8 ornica, lombardia i italia ALbergo diffuso I prosjektet Albergo Diffuso samarbeider 17 kvinner i landsbyen Ornica om markedsføring og drift av landsbyens unike hus og bygninger. Det har resultert i bærekraftig turisme på et sted med bare 210 innbyggere. Ornica, som ligger 900 meter over havet, har blitt et symbol på hvordan turisme kan bli bærekraftig tross små forhold. Her tilbys overnatting og mat i historiske bygninger. Siden oppstarten i 2009, har den lille landsbyen hatt nærmere 2000 overnattinger. Eldre hus er oppgradert, det er økt fokus på lokale tradisjoner, mat og drikke. Dette har gitt utslag i flere sesongarbeidsplasser og økt sysselsetting. 13 regioner i Italia har vedtatt lovgivning som regulerer konseptet. For å kunne være med må utleier blant annet kunne tilby vanlige hotelltjenester, ha en form for resepsjon eller mottak, rommene må være i historiske bygninger og mat må være tilgjengelig

9 Foto: Skistar Trysil dalarna, sverige og hedmark, Norge green 2020 Prosjektet Green 2020 handler om å undersøke, teste og introdusere ulike teknikker for energieffektivisering i de store skidestinasjonene Trysil i Norge og Dalarna i Sverige. Klimaendringer er en alvorlig bekymring for skidestinasjoner. Aktørene i dette samarbeidsprosjektet ønsker å gjøre sitt for å forhindre ytterligere negativ utvikling. Fra Norge deltar Trysilfjellet (Skistar AS) og Trysil kommune. Den største energibruken for en skidestinasjon ligger i produksjon av snø. Videre kommer energibehovet til drift av heiser og belysning i bakke, oppvarming og drift av hotell, private hytter, transport og preparering av skiløyper. Prosjektets rolle er å vise til besparingsmuligheter, arrangere workshop og seminar. Det er representanter ved anleggene som skal gjennomføre tiltak i praksis. Et prosjekt i en parkeringsgarasje viste at i forhold til dagens nivå, kan man spare % ved å bytte fra lysrør til LED. Internasjonal erfaringsutveksling har gitt nyttig merverdi for samarbeidspartnere

10 dalarna, sverige rekruttering Rekruttering Dalarne (RD) startet i Deres oppgave er å bistå medlemsbedriftene ved viktige ansettelser når søkerne flytter inn fra et annet fylke. Det som er unikt er at hovedfokus er på den som flytter med; medflytter. RD har medlemsbedrifter som til sammen sysselsetter mer enn personer. Fokus er ikke rettet mot den som har fått jobb, men hele familien. Ambisjonene er at begge parter/ektefeller skal ha jobb, nettverk og trives. Så langt har RD bistått 200 personer med å finne jobb og hjulpet 200 famillier med å etablere seg

11 Jag måste erkänna jag tänkte att detta skulle bli en sån där jäkla kurs igjen, men jag hade fel. Det var för det första jättekul och inspirerande. På köpet har jag också fått tillgång til ett nätverk av människor som jag har stor nytta av i mitt arbete! Anna Axselssonn Bruksgardin, Evertsberg & Floj Fäbodar forretningsutvikling for besøksnæringer KURBITS Kurbits er et program for forretningsutvikling tilpasset små bedrifter innenfor turist- og besøksnæringer. Foto: Henrik Hansson Kurbits fokuserer på forretningsmessig kunnskap og verktøy for hvordan gründere og små bedrifter kan effektivisere virksomheten og øke lønnsomheten. Det blir lagt vekt på motivasjon, nye idéer, nettverk og etablering av nye kontakter. Programmet består av seks deler med en miks av workshop, foredrag og individuell coaching. Forelesere og eksperter Foto: Henrik Hansson inviteres til ulike samlinger for å inspirere og dele sin erfaringer. Mellom samlingene tar gründerne i bruk verktøy i sin egen virksomhet fra ord til handling. Vi tänker mer nu, framör allt när det handlar om hur jäg sätter ord på det vi erbjuder, så att vi verkligen förmedlar rätt känsla til våra gäster. 20 Per Erson Dala-Floda Värdshus 21

12 Krødsherad, buskerud bolyst Krødsherad opplevde nedgang i folketallet. Kommunen bestemte seg for å snu denne trenden. Det har resultert i 5 % befolkningsvekst siden Krødsherad kommune opplevde en nedgang i folketallet. Kommunen bestemte seg for å satse på bolyst og boglede ved å skape attraktivitet og trivsel. Det ble satt fokus på tettstedsutvikling, servicetilbud og infrastruktur et nytt Noresund sentrum er etablert. Det er satset på å vise bredden i næringslivet, legge til rette for utvikling, tilby attraktive tomter, synliggjøre gode tilbud for skole, barnehage og fritidsaktiviteter. K4 Kreativt kunst- og kultursenter Krødsherad, åpnet i juni Huset har blitt et kreativt møtested for innbyggerne i bygda

13 Fylkeskommunene i hele landet Kvinnovasjon Da Kvinnovasjon startet opp i Sigdal kommune i Buskerud i 2006, ble 32 prosent av nye bedrifter i landet startet av kvinner. I 2013 har andelen økt til 40 prosent. Gjennom nettverk og mentorordninger motiveres kvinner til å starte for seg selv. Regjeringen og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ønsket å mobilisere ressurser over hele landet, og legge til rette for at kvinner kunne skape sin egen arbeidsplass der de bor. Satsningen er et samarbeid mellom blant annet Innovasjon Norge, fylkeskommunene og Forskningsrådet. I Buskerud har flere kvinner hatt glede av Kvinnovasjon. Nina Berntssons bedrift LinusCare har utviklet produkter som brukes av barn med gastrostomi. I 2013 ble hemsedølingen tildelt Norsk Designråds «Merket for god design». Foto: Anki Grøthe

14 Prosjektdeltakere Teruel (provins i Spania): Hovedpartner. Siden 2002 har ledelsen i provinsen tatt i bruk innovative verktøy og politiske metoder med den hensikt å oppmuntre mobile innbyggere/folk på flyttefot til å bosette seg i regionen. Euromontana: Prosjektkoordinator. Euromontana er en europeisk multisektoriell sammenslutning for fjellområder. Euromontana jobber med utgangspunkt i fjellområdenes store utviklingspotensial og oppfordrer til langsiktige investeringer i disse regionene. Torino (provins i Italia): Medansvarlig for utdanning og opplæring. Provinsen har hatt en utvikling der flyttestrømmen har gått fra høyere fjellområder til dalfører i lavlandet. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkeskommune (Norge) Medansvarlig for stedsutvikling. Fylkestinget har iverksatt ulike tiltak for å møte utfordringene knyttet til avfolking. Dalarna regionale utviklingsråd (Sverige) Medansvarlig for stedsutvikling. Er en foregangsaktør i markedsføringen av Dalarna som en attraktiv region og har igangsatt viktige tiltak for at regionen skal styrke sitt varemerke og tiltrekke seg nye innbyggere. IREALP (Italia) Medansvarlig for næringsutvikling. Ønsker å påvise sammenhengen mellom et mangfoldig næringsliv og nedgang i fraflytting ved å øke jobbtilbudet for unge. Buskerud fylkeskommune (Norge). Medansvarlig for utdanning og opplæring. Bekjempelse av fraflytting i fjellområder er et av hovedtiltakene i Regional planstrategi for Buskerud. UCCIMAC (Frankrike) Medansvarlig for næringsutvikling. Representerer sosioøkonomiske aktører innenfor området Massif Central; UCCIMAC iverksetter tiltak og løsninger i den hensikt å fremme økonomisk utvikling

15 Forsidefoto: Benjamin A. Ward Buskerud fylkeskommune Postboks Drammen Besøksadresse Hauges gate Drammen Telefon E-post bfk.no

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

11 PROSJEKTER SOM HAR BIDRATT TIL Å STYRKE GRENSEKOMMUNERS ATTRAKTIVITET

11 PROSJEKTER SOM HAR BIDRATT TIL Å STYRKE GRENSEKOMMUNERS ATTRAKTIVITET 11 PROSJEKTER SOM HAR BIDRATT TIL Å STYRKE GRENSEKOMMUNERS ATTRAKTIVITET Denne katalogen er utgitt med finansiell støtte fra Nordisk Ministerråd og Grensekomiteen Hedmark-Dalarna. Innholdet i katalogen

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Styrking av bosetting i Iveland kommune

Styrking av bosetting i Iveland kommune SLUTT PPORT Styrking av bosetting i Iveland kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Ta i bruk kommunalt handlingsromfor å Øke folketallet i kommunen. En ønsket å ta utgangspunkt i et konsept for bo-arbeid

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc.

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. HUS TIL FOLK Forord Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. FORORD Rapporten er resultat av forprosjektet til Hus til Folk. Prosjektet er igangsatt av Hedmark Fylkeskommune

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Reiselivskompetanse i Buskerud. gjennomført i forbindelse med VRI prosjektet. Ingunn Elvekrok Pia Gulbrandsøy

RAPPORT RAPPORT. Reiselivskompetanse i Buskerud. gjennomført i forbindelse med VRI prosjektet. Ingunn Elvekrok Pia Gulbrandsøy R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 71 RAPPORT RAPPORT Reiselivskompetanse i Buskerud gjennomført i forbindelse med VRI prosjektet Ingunn Elvekrok Pia Gulbrandsøy Rapporter

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren. En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og suksesskriterier.

Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren. En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og suksesskriterier. 1 2 Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og suksesskriterier Rapport 2014-02 Proba-rapport nr. 2014-02, Prosjekt nr. 13033 ISSN: 1891-8093

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer