:31 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse nettside 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "28.01.2010 13:31 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse nettside 2010"

Transkript

1 Brukerundersøkelse nettside 2010 Publisert fra til respondenter (1627 unike) 1. Hjemmesiden omtaler saker som er relevant for mitt arbeid som psykolog. 1 Enig 80,1 % Uenig 3,7 % 58 3 Ikke relevant for meg 16,2 % 254 Total

2 2. Hjemmesiden har bidratt til at Psykologforeningen gir bedre informasjon til medlemmene. 1 Ikke relevant for meg 16,2 % Enig 79,3 % Uenig 4,4 % 69 Total

3 3. Hjemmesiden har gjort det enklere for lokale tillitsvalgte å påvirke politiske prosesser i Psykologforeningen. 1 Uenig 7,9 % Enig 15,2 % Ikke relevant for meg 76,9 % 1196 Total

4 4. Hjemmesidene har gjort det enklere å melde seg på kurs og utdanning. 1 Ikke relevant for meg 36,3 % Uenig 8,8 % Enig 54,9 % 855 Total

5 5. Hvor ofte er du inne på hjemmesiden? 1 Flere ganger om dagen 0,2 % 4 2 Daglig 2,2 % 36 3 Ukentlig 17,8 % En par ganger i måneden 36,9 % Sjelden 34,2 % Aldri 8,6 % 139 Total

6 6. Jeg vet hvordan jeg logger meg inn på "Min medlemsside". 1 Ja 57,9 % Ikke relevant for meg 3,4 % 54 3 Nei 38,7 % 622 Total

7 7. Jeg vet at jeg har anledning til å delta i debatter på medlemmenes eget debattforum. 1 Ja 49,0 % Nei 42,9 % Ikke relevant for meg 8,1 % 129 Total

8 8. Jeg vet at hjemmesiden tilbyr veiledning om juridiske spørsmål. 1 Nei 61,8 % Ja 33,4 % Ikke relevant for meg 4,8 % 77 Total

9 9. Jeg vet at hjemmesiden gir oversikt over faglige retningslinjer, veiledere, rundskriv og databaser. 1 Ikke relevant for meg 3,4 % 54 2 Nei 26,4 % Ja 70,2 % 1123 Total

10 10. Jeg bruker hjemmesiden til å: (flere valg er mulig) 1 Melde meg på kurs/utdanning 43,6 % Holde meg orientert om spørsmål som angår lønn og arbeidsvilkår 46,3 % Holde meg orientert om faglige spørsmål 52,0 % Holde meg orientert om foreningens politiske arbeid 5 Holde meg orientert om forsikrings- og banktilbud 36,4 % ,2 % Holde meg orientert om aktivitet i lokallaget mitt 6,8 % Jeg bruker ikke hjemmesiden 21,5 % 340 Total

11 11. Dette innholdet savner jeg på hjemmesiden: Fordi det har v'ært så mye trøbbel med å logge på Min side har jeg lagt det bort, hjemmesiden ville sikkert oppleves mer aktuell dersom det hadde vært problemfritt Jeg har ikke benyttet meg av tilbudet nok til å komme med forslag hyppigere oppdateringer En klarere oversikt over kurs, da blant annet en oversikt over kommende kurs i en kursrekke man følger, f.eks ikke bare det første kurset i innføringsprogrammet men også datoer for de 3 neste osv Man må opplyse om at påmelding på kurs/utdanning kun skjer nettbasert - det var vel flere av oss som ventet på kurskatalogen Savner å kunne finne tak i artikler ifra tidsskriftet, bruke tema som søkeord etc Mer om psykologen i pp-tjenesten. Og oversikt av hva som er vanlig begynnerlønn for nyutdannede psykologer og psykolospesialister de ulike kommunene/fylkene i Norge. Debatt hvor? Mer fokus på forskningsresultater, og på betingelser for psykologer i forskningsmiljøer hvor psykologforeningen i dag ikke har særlig mye fokus. var ikke klar over at mitt lokallag hadde sider der, og finner dem faktisk ikke, nå da jeg leter etter dem.. har prøvd å finne ett par artikler fra 2006 men disse var ikke tilgjengelige (siste forsøk var for noen mnd siden). ingenting spesielt egentlig En oppdatert oversikt over alle psykologer i Norge med arbeidsadresse og telefon til arbeidet. Arkitektene har tilsvarende i en bok som trykkes opp årlig, men det beste hadde vært å ha en oppdatert utgave kun for medlemmer, f.eks. etter pålogging til "min medlemsside". Psykologer har nok en "tradisjon" på å være anonyme, men det hadde vært ønskelig med større grad av tilgjengelighet internt mellom psykologer. privat praksis Forsøkte å melde meg på et kurs i fjor. Måtte ha guide fra sekretariatet for å klare å melde meg på. Kurset stod dessuten oppført som fulltegnet selv om det var mange plasser ledige. Her er det noe feil et sted. Mer lokallags stoff. Ved spesialisering kunne man hatt en egen fane e.l. der man kunne gått inn og sett hvilken informasjon foreningen til enhver tid hadde registrert om en. Stoff som angår privatpraktiserende,- også de som ikke har driftstilskudd. Hvor er Forening for Psykologer i Privat praksis (FPP)? At kurs i klinisk nevropsykologi, spesialitet, kommer opp når man søker på kursoversikt. Informasjon om sosiale begivenheter med psykologisk innhold. Feks kurs arrangert av diverse psykologi foreninger. jeg bruker den ikke Mulig jeg tar feil men info ift vedlikehold av spesialiteten fant jeg ikke. Database over tidliger publiserte artikler er alt for dårlig. Det er ikke tilfredsstillende at artikler som ligger der, ikke er i pdf-format, men et lite brukervennlg format Lite stoff om arbeid og organisasjonspsykologi. Til orientering er jeg nyutdannet fra Sverige og skal fra 1. feb iår begynne på tjeneste i Norge. Da blir jeg også mere aktiv på hjemmesiden og har bedre forutsettninger for å kunne svare på spörsmålene:) Savner digital tilgang på tidskriftet lenger tilbake. Opplever det som vanskelig å ha tilgjengelig innloggings info, når jeg trenger det. Bruker derfor andre fora istendfor. Lettere tilgang til informasjon om lønn og arbeidsvilkår for profesjonsstudenter som snart skal ut i arbeidslivet. Som ellers for NPF - jeg savner stoff om "verden utenfor den kliniske sfære", i mitt tilfelle org.psyk./testbruk/mil.psyk. Mer faglig kvalitetsstoff Aktuelle debatter Bedre forklaring av regelverkene på spesialisering. De kunne vært illustrert med kasus for bedre pedagogikk. En hjemmeside under NPF angående privatpraktiserende psykologer. Jeg har nettopp blitt spurt av en av våre seniorer om hun kan gi veiledning etter at hun har sagt fra seg avtaler/pensjonert seg. (Over 80 år). Kan hun kalle seg psykolog og gi psykologveiledning? Også fått spørsmål om hun kan ha 3 pasienttimer før hun mottar legehenvisning. Slike spørsmål finner jeg ikke svar på. lett tilgjengelighet, slippe passord som aldri virker - Iøyenfallende henvisninger/lenker til underforeninger - f.eks. norsk nevropsykologisk forening Jeg beklage at jeg svarer så knapt, og jeg mener absolutt ikke at hjemmesiden ikke er relevant for meg (det burde kanskje vært en kategori på side 1 for dem som ikke har sett siden på en stund og i hvertfall ikke bruker den og svare at de ikke VET om den er relevant). Jeg er sikker på at den er veldig, veldig god. Oversikt/oppdatering over spesialistprogrammet jeg er i ferd med å ta (rus/avhengighet). Finner ikke datoene for neste kursbolk jeg skal delta på, det eneste som kommer opp er det datoene for det programmet som ikke har startet opp ennå. Mener å huske at tiden har løpt fra meg i fht å få tilgang til hjemmesiden, har ikke fått surra meg til å skaffe tilgang, arbeidshverdagen er så travel, øsnker å gjøre noe med det, dette er en bra påminning. Har brukt medlemssiden svært lite siste året grunnet permisjon. Har dog meldt meg på et kurs, og gjort forandringer på min egen side, det gikk bra. Vet ikke om noe jeg savner, har ikke satt meg inn i innholdet ennå. Live formidling av faglig innhold, videoforelesninger debatter osv...! Kunne vært informasjon/side for psykologer som jobber innenfor andre områder enn klinisk psykologi, feks for stipendiater/vitenskaplig ansatte. Ikke noe spesielt Jeg er forsker (på BI) og opplever psykologforeningen som lite interessert i psykologer i forskerstillinger. har lært meg å logge inn, men synes det var for komplisert. Tror noen faller fra her. Lett tilgjengelig informasjon om tester ol, og/eller linker til sider med denne type info. Mer relevant stoff for privatpraktiserende psskologer "Tilbake-knapp"" slik at det er lettere å navigere tilbake til startsiden. 11

12 bedre faglige sider der en kan på en effektiv måte finne svar på ulike spm. oversikt over tester til ulik bruk, korte artikler om behandling, faglig database en kan søke i... Jeg synes det er vanskelig å forholde seg til siden. Går inn for å se ledige stillinger, men ellers omtrent ikke. Flere henvendelser om hvordan jeg skal logge meg på er ikke blitt besvart. Mer utfyllende informasjon om hvordan en går frem når en skal sende inn oppgave til spesialiteten. Hadde også vært fint om det kunne står mer om forhold ved spesialitetens som en har oppfylt på min side. Også veiledningstimer en har dokumentert og om oppgaven er godkjent eller under behandling... NY FARGE!! Som tillitsvalgt har jeg ofte behov for å snakke med forhandlingsavdelingen. Jeg vil tro de har enda mer å hente på å legge ut informasjon på Internett. At det skal være lettere å finne frem til det man søker!! Og at det skal bli mer oversiktlig, så man vet hva slags informasjon man kan finne på hjemmesiden. NB jeg bruker hjemmesiden for å se på annonser!!! Om kurstilbudet over lengre periode, hvis mulig. Ser for eksempel at det er et fordypningsprogram i klinisk barne- og ungdomspsykologi som begynner i april, er da neste ikke før neste år? ser ikke noe oppsatt til høsten. Savner også å finne igjen kurs som er pågående, for å se datoer for det. For eks når 2. og 3. samling for Fellesprogrammet er. Så det sto i siste papirutgave av tidsskriftet. Savner oppdatert inforasjon om takster. Har merket meg at det f.eks står feil takst ang salærsatsen, Den er oppjustert fra Linker til faglige ressurser, organisert etter temaer. Linker til hjemmesidene til interesseorganisasjoner av faglig art. Linker til internasjonale konferanser En egen side for tillitsvalgte der vi evt. kan stille spørsmål og få oversikt over avtaler som finnes i andre foretak. Mange har inngått egne avtaler om arbeidtidsbestemmelser og overtidsbetaling, det kan være greit og også kunne ha mulighet til en 'uformell' oversikt over dette når vi skal forhandle for medlemmer Hva gjør NPF for å påvirke de store arbeidsgiverne i Psykisk Helsevern til å opprette UiO-tilknyttede stillinger for stipendiat/post doc/ammanuensis osv. Psykiatere har en rekke stillinger betalt av Institutt for Psykiatri (Med.Fak)plassert i felten. I tillegg er legegruppen flinke til å omdefinere stillinger til D-stilling, dvs en 4-5-årig fordypningsstilling (stipendiatstilling). Ved Ullevål Univ.Sykeh er 1 D-stilling pr. 8.legestilling sagt å være mål. Begge disse forholdene innebærer et stort konkurransefortrinn for lege/psykiater i klinikk/poliklin! De får i større grad bestemme dagsorden for forskning i klinikkene og dominere med sine medisinske perspektiver. Når det i fremtiden forventes at ledere i Psykisk Helsevern skal ha PhD-kompetanse, er psykologprofesjonen igjen akterutseilt. NPF må stå på mer! Sakkyndighetsarbeid Gitt at jeg ikke ser oversikt over faglige retningslinjer etc. vet jeg ikke om det finnes det jeg savner. Hvor kan mann registrere seg som vikar? Er det en vikartjeneste for psykologer? liste ev. link til oversikt over privatpraktiserende psykologer m. faglig profil, ev. spesialitet større faglig bredde uten å bli emr overfladisk Meir fokus på privatpraksis. Datoer for fremtidige kurssamlinger i klinisk arbeidspsykologi Mangler kanskje noe tilbud for selvstendige næringsdrivende. Jeg savner ikke innhold, men funksjonalitet. Jeg har hatt store vansker med påmelding til kurs, oppdatering av personlig informasjon og noen ganger til og med pålogging. lukket Forum - Eksempelvis på tide vi dropper bruken av Yahoo som kommunikasjon mellom deligasjonene i lønnsforhandling! Savner ikke innhold, men er veldig skuffet over å ha tatt kontakt tre ganger (via både mail og telefon) for å få logget meg inn på min medlemsside, men ikke fått hjelp. Har inntil videre gitt opp... ovrsikt over hva som finnes der som er lettere tilgjengelig Er pensjonist. Har ikke krysset av for hovedareidsplass.fant ingen rute for pensjonister. Savner til tider orientering om aktuelle pensjonsspørsmål. Men innser jo at for en yrkesorganisasjon er det yrkesrelaterte spørsmål som må ha førsteprioritet. Finner som regel noe jeg har nytte av. Nasjonale kurs, også på lokalt nivå Mer orden! Jeg finner ikke fram. Og f.eks. skjønner jeg ikke hva dere sikter til at reforhandles med NAV 1. mars. Gjelder det "raskere tilbake"/"kjøp av helsetjenester"? I så fall er det veldig relevant for meg, men jeg vet ikke om det er en del av det som reforhandles under IA-avtalen, jeg bare vet at NAV også reforhandler med private foretak 1. mars. Det er ingen linker som viser hva dere snakker om, og det er vanskelig å finne relevant stoff til hver sak. Fordi jeg er svært opptatt med prosjektet, oppsøker jeg hjemmesiden bare ved behov, dvs. når det dukker opp et problem ift profesjon/stilling, og det gjør det sjeødent. Men det kunne kanskje vært lurt at jeg ser oftere på hjemmesiden Det trykte tidsskriftet gir nok informasjon! Savner bedre innhold for profesjonsstudenter. Særlig savnes det da konkrete retningslinjer for hva man kan stille som lønskrav når man søker sin første psykologjobb, bytter jobb etc. Om PPT Litt bedre linker inne på medlemssiden. Jg syns det er vanskelig å finne ut hvordan jeg skal endre/søke om endringer med hensynt til medlemskapet. Savner mer stoff om psykologspesialisters situasjon, lønn og arbeidsvilkår Mer fagpolitikk i en hverdag som for meg er dominert av leger! Mer detaljert infro om lønn og arbeidsvilkår. Mer debatt/ kritiske innlegg og artikler. Jeg bruker hjemmesiden mest når jeg trenger mer info. på ulike type spørsmål som er aktuelle for meg der og da. Har ikke tid til å gå inn "bare" for å oppdatere meg generelt. Derfor blir jeg i gjennomsnitt lite regelmesssig inne. Får en del info via arbeidsgiver og kollegaer. noe mer dekning vedr. organisasjonspsykologiske tema. Jeg benytter tidsskriftet aktivt og er fornøyd med det. Savner mer informasjon som er relevant for nevropsykologer, forskere og org.psykologer. Både tidsskriftet og hjemmesidene har nesten kun stoff som er relevant for kliniske psykologer og lite om politiske forhold som berører nevropsykologer og forskere. Savner også en oversikt over alle kommende internasjonale konferanser som berører psykologi som vitenskap 12

13 samt kognitiv nevrovitenskap. Savner oversikt over psykologer. Lette her om dagen etter en kollega å forespørre om veiledningsoppdrag, det eneste jeg fant var listene over privatpraktiserende med avtalehjemler. Jeg savner en mer helhetlig oversikt, samt en hjemmeside som jeg kan navigere lettere i. Det går mye tid på å finne frem til relevant informasjon knyttet til den problemstillingen som jeg ønsker å løse opp i. Jeg fant ikke orientering om forsikrings- og banktilbud da jeg lette for en måned siden. Jeg pleier vanligvis ikke ha problemer med å finne fram på nettsider, så jeg trodde det ikke var der. Kunne ønske meg en egen eller del av hjemmesiden for privatpraktiserende psykologer. Innhold er sikkert ok, men det er fortsatt vanskelig tilgjengelig/lite brukervennlig og derfor vanskelig å finne frem til relevant info. relevant viktig forskningsnytt i bransjen. kort oversikt. Enkel tilgang til Tidsskriftet, synes det er vanskelig å finne frem artikler. Lettere oversikt, lit bedre informasjon om videre utdanning= spesilet det med spesialist utdanning. det synes er for generelt, vanskelig å vite hvem kan vi spørre om mer individuelle ting i forhold til oss som har begynt utdanning og lurer på ting. Jeg har et ønske om at alle spesialistoppgaver som skrives blir søkbare og tilgjengelige i en lukket database som medlemmer av foreningen kan lese. Det er mye viktig og nyttig fagstoff i disse oppgavene, som flere kunne lære av, men forfatterne orker ofte ikke ta jobben med å få oppgaven publisert i et tidsskrift. Mer stoff som er relevant for kliniske psykologer som tar en Phd grad. større tilgengelighet av verktøy, artikler og manualr. F eks manualer etc. Det finnes en stor mengde tilgengelige verktøy som kan gjøres tilgengelige. T aeksmpelet "jobbanalyse" hvis det finnes en fremgangsmåte så bør den kunne laddes ned fra hjemmesiden. Hadde kanskje vært aktuelt å skrive noen korte saker fra klinisk praksis? Kunne vært mer informasjon til psykologer som ønsker drive noe med privat praksis, men som ikke har driftstilskudd. Ikke noe spesielt Vanskelig å finne fram til spesialistoppgavene. Jeg savner en avdeling/hjemmeside for privatpraksis. Håper atfpp,forening for psykologer i privatpraksis, snart kan få hjemmeside med link til til NPF sin side. Ellers har jeg kun brukt NPF sin hejemmeside til å se etter nye forordninger/regler, lover mv, så jeg har foreløpig for lite grunnlag til å uttale med om siden som helhet. Linker til andre lands psykologforeninger (APA f.eks.?), relevante kurs, utdanninger osv.i utlandet - (eksisterer kanskje allerede siden det er en stund siden jeg var inne og kikket på sidene?). Debatt med faglig innhold. Det foregår mer kontroversielle debatter om terapi i avisene enn på psykologforeningens sider. mer for studentmedlemmer kanskje.. Skjema er ufullstendig. Burde starte med om svarer i det hele tatt har brukt hjemmestdene. Pos. svar ville ført til ikke svar på resten. Jeg er pensjonist, noe som ikke kommer fram i svaralternativene. Jeg lurer på om det var der jeg en gang lette etter takstveileder for takster i privatpraksis. Ellers har jeg aldri prøvd å gå inn på siden. Forsiden oppdateres for sjelden. Mer nyhetsstoff som angår psykologer bedre tilpasset synshemmede veilederen for e-terapi informasjon om hva de forskjellige avdelingene gjør, og hva de kan hjelpe meg med. om ansatte: Veldig bra at navn, bilde, epost og tlf nummer er tilgjengelgi, men hva kan de? Ville gjerne hatt alt innhold fra tnpf tilgjengelig, og helst så raskt som mulig etter publikasjon. Fint å kunne henvise klienter, journalister og venner dit når det står noe spennende i tidsskriftet - det er tungvint at de da må skaffe det på papir. Tilgang til internasjonale databaser for internajonal psykologisk forskning. Har brukt siden for lite til å savne noe spesielt. Mer visuell framstilling-oversikt over innholdet flytkart, scrolls eller boksframstilling av hvor hovedinnholdet på siden kan finnes. Raskere svar på henvendelser synes det ha rblitt vanskelig å finne de frie kursene og fant heller ikke linker ssit jeg prøvde Har bare vært inne på hjemmesiden og fått skrevet ut Fagetiske rettningslinjer for ca et halvt år siden, rekker nesten aldri å gå inn på internett i arbeidstiden og har hatt for mye å ta ansvar for på fritiden til å rekke å gå inn på hjemme siden utover denne ene gangen. Vanskelig å få tak i folk f eks trengte jeg å snakke med en som kan lønnsforhandling lokalt og sendte 2 mailer til 2 lokale uten svar. Heldigvis fins Eilert Ringdal som satte meg i kontakt med rette person. bedre oversikt Jeg bruker ikke hjemmesiden - derfor har jeg latt være å svare tidligere Jeg fikk problem med passordet mitt og da jeg hadde brukt en del tid og fått tilsendt nye et par gane og likevel kke kom inn ga jeg opp Beklager, det er lenge siden jeg har vært på hjememsiden til npf. Jeg har ikke tenkt at den kan brukes til mange ting jeg hr behov for. Krav til spesialiseringen, fremgangsmåten, etc. er vanskelig å forstå. JEg savner mer om privatpraktiserendes arbeidssituasjon/betingelser. Mangler grunnlag for å mene noe om det -- jeg får ikke logget på med medlemsnummeret mitt. Muligvis er påloggingsprosedyren endret. Jeg vet ikke hvordan man kommer inn på hjemmesiden. Har etterlyst dette, uten å få svar. Hjemmesiden har aldri vært en del av min måte å forholde meg på til NPF. Jeg har derfor ikke funnet ut at jeg har bruk for den. det er sikert en fin side, som jeg skal være me roppmerksom på. Men jeg skjønner egentlig ikek at jeg trenger den. For brukere av psykologer: * Link til side med spesialister med refusjonsordning. * Oversikt over psykologer med spesialistgodkjenning (jfr legenes hjemmesider). Stoff om pensjonerte psykologer. Jeg savner noe i spørreskjemaet: Jeg syntes de første avaralternativene ikke var gode for oss gamle dustene som ikke bruker nettet med 13

14 mindre vi må... Når spm er om dette er relevent for oss, så er det ingen forskjell på "nei" og "ikke relevant for meg". Jeg ville hatt et "vet ikke"-alternativ i starten, som så blir forklart etterpå gjennom at jeg svarer at jeg aldri bruker denne hjemmesiden (eller andre hjemmesider) en bedre veileder for studenter om hvordan man går frem for å spesialisere seg og hvordan man blir privatpraktiserende psykolog. dette er enkle ting for ferdig utdannet psykologer, kanskje, men som vi studentertrenger bedre innkjøring i. studentsaker av betydning, faglig innhold - hvilken retning psykologien går i, inntaksordningen. biologi/kognitivt? eller mer? mer stoff om privat praksis mener selv jeg er ganske kjent med å bruke forskjellige portaler og steder, både til info og bestilling, men synes fortsatt ikke hjemmesiden til TNPF er så brukervennlig Det finnes mange psykologer som driver små private privatpraksiser (en dag/kveld i uken) utover vanlig 100% stilling. Jeg savner (finner det ihvertfall ikke på nettsiden) en sjekkliste e.l. for god praksis. Jeg tenker da på alt fra journalhold, krav til dokumentasjon og ikke minst spørsmål knyttet til betalingssystemer, selvangivelse etc. Kanskje et kurs kan være en løsning? Mer stoff som er aktuelt for studentmedlemmer. SIden jeg aldri har vært inne på hjemmesiden, synes jeg ikke at jeg skal svare. Tror nok jeg fpr til å logge meg inn den dagen det oppleves nødvendig. Jeg har tidligere savnet mulighet til å laste ned enkeltartikler fra tidsskriftet, slik en kan fra legeforeningens tidsskrift. Vet ikke om det nå er mulig, da jeg ikke har sjekket det på en stund. informasjon om første steg i spesialistorndningen, hvordan man melder seg opp til sitt første spesialistkurs > Skal ta meg sammen og prøve å bruke nettsiden framover Utfra spørsmålene foran ser det ut som om mye bra er dekket opp på hjemmesiden. Jeg har bare rett og slett aldri vært inne på den. Denne kartleggingen kan være en stimulans til å se på siden og ta den i bruk. Ville gjerne sluppet å måtte bruke nettbaserte tjenester. Online hovedoppgaver eller spesialistoppgaver, slik at en kan kontakte psykologer vedrørende aktuelle tema etc. Ikke tenkt på noe spesielt. Har brukt siden så pass lite at jeg vel egentlig ikke kan uttale meg om dette. Informasjon om ulike spesialistutd. er bra, men den kan bli enda bedre. Mer rom for studenter! SPU sin infoside er ikke nok... bruker bare hjemmesiden til kurs,er nok ikkje nok bevisst muligheitene. Mer fag, gjerne litteraturhenvisninger/oppdatering på relevant faglitteratur. Også lenker på internasjonale kurs/konferanser. Savner en mer logisk oppbygging, slik at det blir lettere å finne det man søker Informasjon om autorisasjon i Norge på bakgrunn av dansk utdannelse mer tilgjengelig. De fleste studenter der er litt usikre på prosessene forbundet med dette underveis i sin utdannelse.. Kanskje litt informasjon om den danske (eventuelt andre land)utdannelsen da endel norske arbeidssteder ikke er så kjent med utdanningsystemet der. Hvorda det er å jobbe som psykolog i det daglige, ulike perspektiver fra ulike arbeidsplasser. Bedre linker til aktuelle kurs og konferanser utenom spesialistkursen. Slik det nå fungerer er det mye lettere å finne frem via tidskriftet. Å melde seg på kurs har i tillegg blitt mer omstendig. Enklere mer logisk struktur, evt flere krysslenker Mye trøbbel med pålogging til min side i det siste! En bedre oversikt over spesialistutdannelsen - oppbygging og gjennomføring (tabellmessig á la UiO sin oversikt over oppbygging av profesjonsstudiet). Har brukt en del tid i forhold til spørsmål rundt spesialiseringen i org.psykologi, men ennå ikke funnet svaret. En slik oversikt ville trolig gitt det. En kategori for "vet ikke" for at undersøkelsen skal gi et riktig bilde. faglige diskusjoner om bl.a. aktuelle samfunnstema Et "bibliotek" hvor jeg kan søke på tema og finne aktuelle artikler fra tidsskriftet temavis. Enda mer spesifikt om fordelene rundt å være NPF medlem. Slippe ta kontakt med banken for å høre om lån- og forsikringstilbud. 14

15 12. Det er lett å finne frem på hjemmesiden. 1 Uenig 18,5 % Enig 65,3 % Ikke relevant for meg 16,2 % 255 Total

16 13. Det lett å få svar på spørsmål om hjemmesiden hvis det er noe jeg lurer på. 1 Enig 32,6 % Uenig 17,3 % Ikke relevant for meg 50,0 % 773 Total

17 14. Slik kan brukervennligheten på hjemmesiden bli bedre: Stopper veldig ofte med innloggingsproblemer. Sist fikk jeg det nye passordet dagen etter. lettere å finne frem En noe bedre søketjenste? Opplever ofte at jeg får for mange treff. Kanskje mulighet til å legge inn flere søkeparametre? Er fornøyd. Det er IKKE lett å finne frem på hjemmesiden. Det må klikkes mye for å finne frem i jungelen. Jeg opplever å ha lite oversikt. Jeg rett og slett har ikkke plottet meg inn. Kan dere gjenta prosedyren for å komme inn på siden? Er det medl.nr bare? Mer direkte informasjon om lønn og hvilke avtaler det er forhandler eksempelvis i frohold til honorarer i privatpraksis eller de enkelte foretaks lønns vilkår. Tydeligere faner på første side. Bedre oversikt over kurs relavant for psykologer, både i Norge og i utlandet (gjelder ikke brukervennlighet, men tenkte ikke på det i stad) Sikre at hypertekst lenker virker når en klikker på dem Jeg synes det har blitt lettere å finne fram på hjemmesiden, men det kan fortsatt gjøres mer ift. hvor det stoffet "logisk" hører hjemme. Dette er det vanskelig å svare på ettersom jeg i liten grad har brukt hjemmesiden. Jeg oppsøker hjemmesiden når jeg har behov for informasjon om et tema som angår psykologfaglig arbeid for å se om jeg finner det jeg leter etter der. En ting jeg har lett etter, men funnet lite av er spesialistoppgaver som er lagt ut eller linker til dette. Det synes jeg kunne vært nyttig og interessant. På siste punkt har dere glemt somatisk helsevesen. Det er noen psykologer der også. "Annet" er jo greit, men upresist. -Mens man er i spesialisering kunne en fått opp en oversikt over det fordypningsprogrammet man følger (med kurs nr, tid og sted for neste samling, link til side med litteratur for samlingen). -I forbindelse me kontaktinformasjon til de ansatte i sekretæriatet, kunne det vært listet opp hva arbeidsoppgavene til de enkelte i hovedsak dreide seg om, og evt "åpningstid" dersom det er noen som ikke er tilstede alle dager etc Mer direkte linjer til egne påmeldte kurs, en egen kursside som man kommer direkte inn på etter at man har logget seg inn. Jeg har hatt store problemer med å finne dato for neste samling og har ikke funnet ut av det. Bedre søkefunksjon. Noe fungerer greit, men opplever at søkefunksjonen ikke alltid finner det jeg søker på, selv om jeg klarer det manuelt. Bedre søkefunksjon Jeg opplever det vanskelig at man må logge seg på to ganger, både inn på hjemmesiden (Min medlemsside) samt tidsskiftet. mye tull med innlogging Det er en del "frem og tilbake" på de sidene jeg har vært inne på (spesialisering org.psyk.), med henvisninger til IAP som ikke er oppdatert Synes den er grei nok. Ved å bedre grafisk utseende, oversiktelighet og funksjonalitet Det bør være bedre pekere til regelverk og retningslinjer. Uoverskuelig at finde dokumenter mm. slippe passord, eller lage et selv som fungerer hver gang. Twitter. Twitter. Twitter. Evt facebook og andre sosial medier. NPF oppretter en twitterkonto med fag, og en på aktuelt politisk, evt andre. På denne måten kan en lett oppdatteres med tweeter med link til hjemmesiden med hele negressen og artikkelen. Twitter er den mest effektive måten å få hurtige korte oppdateringer, med mulighet til å gå inn på link for evt fordypning. Elektoniske nyhetsbrev blir gammeldags og nå ut. se forrige kommentar. Kunne tenkt meg en likert skala her. Synes brukervennligheten er midt i mellom enig og uenig. vet ikke En vei inn til informasjon. I dag opplever jeg at jeg kan komme frem til samme side på mange måter, og det er forvirrende Det var noe uklarhet ang. kurspåmelding, men jeg tror det er blitt bedre nå. Mer oversiktlige menyer vet ikke, eller se under hva jeg ssynes mangler Savner en lett tilgjengelig måte å finne fram til ny forskning/relevant fagstoff for mitt fagområde. Forslag til overskrift kunne feks være: "For deg som jobber med barn", og så en database med litteratur/artikler under dette. Eller at jeg på min side kunne få oversikt over relevante artikler for mitt fagfelt (jobber på BUP), etc. artikkelsøk, eller søkemotor generelt er for dårlig.. slik jeg ser det. Vanskeligheter med adresseendringer - dvs preferert adresse - jobbadresse. noe ulogisk i sidene om spesialistutdannelsen. Har dessuten inntrykk av at de nye forskriftene i forhold til skriftlig arbeid har falt ut og at det er de gamle som ligger der?? Tydligare menyvalg= bedre skilje på gammalt (som för den skull kan vara relevant) og nytt. Vissa krysslänkar fungerar dårligt (f.ex. "reise til kurs"). Fin sida da =) Litt ulogisk å finne frem informasjon. Fx. var det ikke lett å finne ut hvordan en skulle gjøre første gangen en ville logge seg på min side. Jeg måtte ringe for å få forklaring. Det kunne vært en link ved logg på der det sto registrering for første gang, slik det er vanlig på de fleste databaser. Siden er betydelig forbedret ift brukervennlighet fra de forrige sidene. Lettere å finne frem. Mer oversiktlig. Jeg har ikke tatt den i bruk, fordi jeg ikke har hatt behov hittil, men skjønner ut fra spørsmålene at det er stoff der jeg kan ha bruk for. Savner forøvrig svarkategori "vet ikke" fremfor "ikke relevant" i denne undersøkelsen. Jeg oppfatter hjemmesiden til å være vanskelig bygd opp. JEg bruker ofte lang tid på å finne frem (til tross for svært lang erfaring i surfing) Fler rubriker på start siden Mulig det ville vært lettere å finne fram med mindre kategorier på startsiden. Må ofte lete litt for å finne ut under hvilken kategori det jeg leter 17

18 etter befinner seg. Menyer på siden Overskriftene på førstesiden er for generelle. må skille tydeligere mellom faglig info og foreningsinfo. Overskriftene ang kurs og utdanningsforløp er bra Søkemotoren kan forbedres. Fagpolitisk strategiarbeid må få en tydeligere plass. Dette har med profesjonens identitet å gjøre. Jeg synes det er viktig å ha lett tilgjengelig info om hvem en kan kontakte pr telefon hvis en har spørsmål. Av og til synes jeg hjemmesider blir unnskyldningen for å ikke være tilgjengeli for meg som medlem. Hjemmesidene kan tross alt bare svare på generelle spørsmål. Mindre digital og litt mer analog. tydeligere grafikk Bedre organisert/mer ryddig og oversiktlig forside slik at det blir lette å finne frem til den omformasjon man søker og lettere å få oversikt over hva det finnes informajson om.. Informasjonen om spesialistordningen er lite oversiktlig og mange steder ulogisk slik at man ikke kan følge en rekke av lenker til det tema man søker. Problemene på forrige side må utbedres. Jeg har ikke datakompetanse nok til å si hvordan dette skal gjøres. kontakt-person. Tydeligere menyer og oppsett. Lette en del før jeg klarte å melde meg på fellesprogrammet. Flere RSS-feeds hadde vært nyttig. Se forrige punkt, beklager at jeg svarte på begge der. Som eldre er jeg ikke så flink å finne frem på nettet - foretrekker ofte en veiledende tlfsamtale Det kan definitivt bli enklere å finne konkrete ting om lønn. Det som ligger ute nå er vanskelig å forstå for oss som straks skal nut i vår første psykologjobb. Det hadde vært fint med en direkte-chat linje med noen fra psykologforeningen på visse tider i uka. Slike schat-tjenester, eller åpne nettmøter, er ofte vceldig nyttige. Kunne logge seg på uten medlemsnummer, som man ikke går rundt og husker og slett ikke har tilgjengelig i arbeidstida eget valgt brukernavn/passord Fin lay out,men visuelt litt uoversiktlig. Ofte ikke tydelig hvor ting ligger - dette kan bedres. For lite konkrete debatter - diskjonsforum med mulighet til å kommentere - gjør siden "livløs". Evt finnes dette, men ligger så bortgjemt at jeg ikke har sett det. Bedre søkefunksjon? Vanskelig å finne frem til dokumenter jeg vet ligger på siden. Savner også Linkene. Mulig de er der ennå, men har ikke funnet dem. En overordnet kategorisering av innhold, samt en mer intuitiv organisering av merkelapper. Påminnelse om nytteverdien og bruken av hjemmesiden regelmessig i tidsskriftet til NPF. Gjøre det letter å logge inn på min side Lage en bedre(mer detaljert) innholdsoversikt/meny. mer konkret informasjon i forhold til forskjellige områder, med lit konkrete beskrivelse spesielt gjelder dette videre utdanning og faglig spørsmål. søk med nøkkelord i databasen for tidsskrift virekt enklere før Kursoversikten er litt rotete, og det er ikke opplyst om kurssted annet enn by. Det hadde vært kjekt om kursene kunne importeres inn i elektroniske kalendre. noen uinformasjon er helt enkel vanskelig å finne. det er ikke en logisk fremgangsmåte. Ta f eks det å melde seg på vissa kurs og informasjon om spesialisering etc. Layouten på den gamle hjemmesiden synes jeg var bedre. Fargene på den nye siden er mer duse og utydelig, men dette er nå min personlige smak da... :) Vet ikke. Har som sagt nesten aldri prøvd å bruke siden. Kanskje si noen flere steder at "se i menyen til venstre". Prøvde f.eks pekeren for pasienter og pårørende, og det kan være litt vanskelig å se hvor neste steg går. Synes det har vært vanskelig å finne frem til det jeg leter etter vha søkefunksjonen Tydeliggjøre hva som er nyheter. Synes skrift og lay out er ensformig og kjedelig. Bruke foto, i stedet for tegninger. Synes at det var enklere å finne frem på den gamle nettsiden, vet ikke hvorfor, men fant lettere frem til kurs og utdanning, som jeg for det meste bruker. Det bør bli lettere å søke opp det man trenger på en effektiv og oversiktlig måte. Av og til problemer med innlogging. Må få tilsendt nytt passord ved hver innlogging. har prøvd å slå opp på stikkord om emne, og funne ingen ting. Dette er tema som eg veit har vore tematisert i bladet. Det er av og til vanskelig å navigere til fx debattforum siden venstremenyen endres underveis på en måte som er litt vanskelig å fatte Kunne tenkte meg større grad av "brukervennlighet". Det er ikke alltid like innlysende hvor en skal lete når man er på "jakt" etter ulik info. Tips- kanskje ansette noen til å forbedre nettsiden? Vet at blant annet Halogen.no og andre selskaper er anerkjent for sine gode input/arbeid ift slikt. Jeg syne i visse tilfelle at det er fortungvindt og lite selvforklsrende å finne frem til det man leter etter dersom man er ute etter noe spesifikt. det kan jeg ikke lige svare på Tidsskriftet burde komme ut elektronisk og ikke pr post. Det sparer både miljøet og ville gjøre hjemmesiden mer attraktiv. Jeg forholder meg til andre organisasjoners hjemmeside som er mer relevant for mitt fagfelt og min faglige interesse. samme som boksen over Spesielt kurskalenderen er lite brukervennlig sy es jeg. En bedre kalender burde ordnes kurs kalenderen burde inkludere flere kurs enn de i regi av NPF. jeg vet ikke men jeg strevde med å finne fip sine sider og rotet i de mange tabbene som var øverst. ikke logisk meny for meg Gi mer spesifikk informasjon i svarene, ikke bare generelle som gjør at jeg må ringe likevel Mangler grunnlag for å mene noe. 18

19 Vite hvordan man kommer inn Jeg skulle ønsker meg en fortere link til medlemsfordelene eller medlemsrådgivere, som jeg bruker ofte og må tenke etter varje gang hvor nu dette ligger på hjemmesiden. Lettere pålogging, mulig å forbli pålogget? Jeg logget meg en gang inn på medlemssiden, men opplevde det som komplisert med passordet jeg fikk tilsendt. Det var et komplisert passord, og slik jeg husker kunne jeg ikke endre det, eller har jeg misforstått? Har dessverre få innspill her, men det er ganske kronglete å finne frem. Synes hjemmesiden til Norsk Legeforening er svært god. Har ikke orket å lære meg enda et passord etc. Jeg opplever at noen ting er lette å finne frem til på hjemmesiden mens andre ting er vanskeligere. Jeg har flere ganger søkt etter noe jeg vet finnes der men søkemotoren gir meg likevel svar at det ikke finnes. Ang spørsmålet under: om muligheten til å abonnere på elektronisk nyhetsbrev om nytt innhold på hjemmesiden: Å bruke tjenester som f eks google reader fungerer utmerket til dette formålet. Se forrige svar. Brukervennligheten er veldig god! Kommentar til "Jeg vil gjerne ha mulighet for å abonnere på et elektronisk nyhetsbrev som oppdaterer meg om nytt innhold på hjemmesiden.": Dere kunne kanskje publisere RSS-feeden ders? Jeg har savnet noen linker/informasjon i forbindelse med informsajon om spesialisering, for eksempel tips om veiledningskontrakt og at dere kan oppbevare kopi av attester etc. Og i denne undersøkelsen har jeg innsett at hjemmesiden kan benyttes til mer enn jeg tidigere har vært klar over (som juridisk hjelp, politiske spørsmål o.l.) Det kan tidvis være vanskelig å finne frem, men brukervennligheten har økt mye etter at den nye versjonen kom Sende en link m oppfordring slik som denne brukerundersøkelse, da skal eg inn å se på den synes det blir lange svar og mange henvisninger, kan det gjøres enklere? Flere linker og undergrupper under overrubrikene, f.eks under kurs. har hatt problemer med å søke meg frem til relevant faglig litteratur Se over Muligheten som nevnt under på å abonnere på nyhetsbrev, vil sannsynligvis dramatisk øke mun bruk av hjemmesiden - da blir jeg minnet på at den finnes. Ift denne spørreundersøkelsen, så savner jeg muligheten til å svare "vet ikke." Nå har jeg stort sett svart "ikke relevant" og det kjenner jeg blir litt feil. Opplever likevel at det noen ganger ar vanskelig å vite hva jeg skal søke på for å finne fram. Noen ganger litt "ulogiske" søkeord. Savner og at det kommer opp forslag til ord, når en prøver å søke vha. søkemotoren på sida. se forrige kommentar De ukentlige elektroniske nyhetsbrevene fungerer ikke! Tok meg flere måneder å få nettsiden til å slutte å sende meg e-post med bare ødelagt datakode uten noen som helst nyheter. Send ut nye runder med påloggingspassord og info om dette 19

20 15. Jeg vil gjerne ha mulighet for å abonnere på et elektronisk nyhetsbrev som oppdaterer meg om nytt innhold på hjemmesiden. 1 Ja 58,8 % Nei 41,2 % 655 Total

21 16. Jeg vil gjerne ha tilsendt nyhetsbrev 1 En gang i uka 21,4 % Hver 14. dag 30,8 % En gang i måneden 47,8 % 445 Total

22 17. Kjønn 1 Kvinne 62,4 % Mann 37,6 % 579 Total

23 18. Alder år 3,2 % år 15,5 % år 29,2 % år 22,7 % år 17,1 % år eller eldre 12,3 % 199 Total

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Bakgrunnsinformasjon om respondentene 0 100 200 300 400 500 600 700 0 500 1000 1500 2000 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Øving 5: Evaluering av nettsider

Øving 5: Evaluering av nettsider Øving 5: Evaluering av nettsider 1. Mål Hovedmålet med postens nettsider bør være et informativt hjelpemiddel for brukere av postens tjenester. Dette innebærer utfyllende informasjon om både standardtjenester,

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor GEOV260 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Bli kjent på Kartverkets nettsider

Bli kjent på Kartverkets nettsider Bli kjent på Kartverkets nettsider Oppgave 1 Nyhetsbrev Gå inn på www.kartverket.no. Scroll deg ned til nederst på siden og klikk på Meld deg på nyhetsbrev : Du kan abonnere på nyheter fra flere av Kartverkets

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

Rubic Laget Mitt Min Idrett

Rubic Laget Mitt Min Idrett Rubic Laget Mitt Min Idrett Her finnere dere følgende informasjon: Hva er hva... 1 Bruk RUBIC... 2 Til alle, nye og gamle! Vi ønsker at:... 2 Til dere som er helt nye... 2 Du har vært med oss tidligere...

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Senterpartiet - Innsiden

Senterpartiet - Innsiden Veiledning til nytt medlemssystem: Senterpartiet - Innsiden For å få tilgang til Innsiden logg deg inn på https://innsiden.sp.no Oppdatert 30.11.2016 Innsiden er Senterpartiets nye medlemsportal, og er

Detaljer

Øving 7: Søking og navigasjon

Øving 7: Søking og navigasjon INF111 Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 7: Søking og navigasjon A) Søk etter opplysninger om åpningstid og priser i svømmehall i Ålesund for onsdag 1. april Internt søk: For å finne opplysninger om dette,

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Bruksanvisning Personlig CV

Bruksanvisning Personlig CV Bruksanvisning Personlig CV Innhold 1 Registrering og tilgang, brukernavn og passord 1.1 Registrering via Facebook profil 1.2 Ordinær registrering med epost og passord 1.3 Pålogging med SMS 2 Legge inn

Detaljer

Våre systemer! RUBIC, LAGET MITT og Min Idrett

Våre systemer! RUBIC, LAGET MITT og Min Idrett Våre systemer! RUBIC, LAGET MITT og Min Idrett Hva er hva Rubic håndterer medlemsmassen, enkelt utøveren, familierelasjoner og interne arrangement. Lagte Mitt, enkel app for oss, synker med Rubic, som

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV ÅRSKLASSENES HJEMMESIDER

OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV ÅRSKLASSENES HJEMMESIDER OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV ÅRSKLASSENES HJEMMESIDER 1 Generelt Hver årsklasse i Haslum IL skal ha en egen side på hjemmesidene våre. Dette fordi de er en del av klubben og skal synes som det, samt at

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Konvertering fra momportalen.no til nakos.no Forklaring og veiledning Momportalen.no har nå blitt konvertert til nakos.no. Årsaken til dette er at

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF?

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? 121 bedriftsmedlemmer (113). Inn/ut 2011: 14/16 Inn/ut 2012: 11/1 15 personlige medlemmer, hvorav 4 senior (9) 3 studentmedlemmer (2) Fordeling

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Bli kjent på Kartverkets nettsider

Bli kjent på Kartverkets nettsider Bli kjent på Kartverkets nettsider Oppgave 1 Nyhetsbrev Gå inn på www.kartverket.no. Scroll deg ned til nederst på siden og klikk på «Meld deg på nyhetsbrev»: Du kan abonnere på nyheter fra flere av Kartverkets

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Veiledning til bildegalleri

Veiledning til bildegalleri Eiker padleklubb Veiledning til bildegalleri For: Eiker padleklubb Revision: 2013-04-14 By: Michael Schollert Om dette dokumentet Dette dokumentet ment som en veiledning til alle brukere av EPK sit bildegalleri.

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider I oktober 2009 laget NTL en nettsidemal for organisasjonsledd som erstattet de gamle orgleddnettsidene og oppfylte landsmøtevedtaket fra 2006 om en

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 19, 2832 Biri Telefon 99269726 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Ammehjelpens vedtekter (link)... 3

Detaljer

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET.

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET. INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET www.digitalarkivet.no Det var nok mange som ble irriterte da Digitalarkivet bygde om nettsiden sin og nesten snudde alt på hode. Kunne nesten føles

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 4 - revidert AESTON Webside: Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 4 - revidert AESTON Webside:  Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 4 - revidert 08.08.2012 AESTON Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

BRUKERMANUAL (versjon 1.0)

BRUKERMANUAL (versjon 1.0) BRUKERMANUAL (versjon 1.0) 1. Innlogging Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms

Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms (versjon juni 2017) Utarbeidet av Per Øivind Eriksen juni 2017 Innledning Om RMS Regional Medlemsservice er utviklet for at

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

FAQ community. Ofte stilte spørsmål. Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen.

FAQ community. Ofte stilte spørsmål. Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen. FAQ community Ofte stilte spørsmål Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen. Du vil nå få opp en boks hvor du kan legge inn navn på albumet

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Kliniske oppslagsverk en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS Piscus Findexa Forlag AS 2013 Brukermanual Piscus.no Findexa Forlag AS 22 77 00 07 kontakt@findexaforlag.no Findexa Forlag AS. Med enerett. Piscus.no, Piscus logo og andre Piscus Innkjøpsbok varemerker

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer