OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian"

Transkript

1 OREGO Bacheloroppgave Orego Obligatorisk registrering av oppmøte Morten og Tor Kristian 2010 HIG.NO A030

2 Innhold 1. Mål og rammer Bakgrunn Prosjektmål Rammer Omfang Oppgavebeskrivelse Avgrensing Prosjektorganisering Ansvarsforhold Øvrige roller og bemanning Planlegging Valg av utviklingsmodell Krav til statusmøter og beslutningspunkt Risikoanalyse Kvalitetssikring Gjennomføring... 9

3 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen til dette prosjektet kommer fra sykepleierstudiet ved Høgskolen i Gjøvik. De ønsker et system som hjelper dem å registrere obligatorisk oppmøte på en enklere måte. I dag må lærerne ta opprop av samtlige elever, og når det er opptil 150 studenter, tar dette naturlig nok alt for lang tid. Etter forelesningen må de i tillegg bruke veldig mye tid på å legge oppmøtet inn i Fronter. De ønsker en løsning som innebærer avlesning av studentkortene til elevene. Alle studenter på Høgskolen i Gjøvik har et studentkort med sitt navn, studentnummer osv. Når disse kortene er avlest ønskes det at de oppmøtte legges inn i Fronter. Altså, et likt system som i dag, men bare elektronisk og effektivt, så lærerne slipper å bruke mye fritid på dette. Det ønskes også at elevene selv skal ha mulighet til å gå inn for å se en oversikt over hvilke øvinger de har vært med på. 1.2 Prosjektmål Resultatmål Prosjektets mål er å automatisere den obligatoriske oppmøteregistreringen ved sykepleierstudiet, ved høgskolen i Gjøvik. Slik at læreren slipper å bruke unødvendig mye tid på dette, og mer tid på å undervise. Vi satser på at løsningen vår vil effektivisere tiden det vil ta og registrere oppmøte, og få det på en oversiktlig form betraktelig raskere enn før. Det endelige resultatet vil være en enkel applikasjon som lærerne starter og studentene drar studentkortet i. Etter at det er gjort velger lærerne hvilken øving det er, og trykker på en knapp slik at det lastes opp i Fronter eventuelt en webside. Målet vårt som utviklere er å få erfaring i å gjennomføre større prosjekter, som denne bacheloroppgaven. Det å kunne tilegne seg forskjellig kunnskap etter hva man jobber med er også viktig for oss å få erfaring med. Effektmål Vi har som mål å få ordnet løsningen slik at studentene bare drar studentkortet i en kortleser, og det blir automatisk lagt inn i fronter. Når en student drar kortet sitt skal det ta maks 2 sekunder å få godkjent kortet sitt. Opplastningen til fronter har ingen tidsmessige krav, ettersom det er mye viktigere at riktig elev får godkjent sin øving, men denne godkjenningen bør ikke ta noe særlig mer enn minutter.

4 1.3 Rammer Prosjektet skal være ferdig og testet til sommerferien, i forhold til de rammer og kravspesifikasjoner det er bygget på. Det skal dokumenteres for antall timer og hva som er gjort. Applikasjonen skal følge lover og regler for personvern. Dette må være et system som er mulig å benytte etter at studentene er ferdig med hovedprosjektet sitt. Det skal lages en hjemmeside for prosjektet. 2. Omfang 2.1 Oppgavebeskrivelse Oppgaven går i hovedsak ut på å effektivisere registreringen av obligatorisk oppmøte på sykepleieravdelingen. Dette vil vi gjøre ved at studentene bruker sine studentkort i en kortleser, og dermed skal deres tilstedeværelse bli midlertidig lagret på en datamaskin, før det til slutt ender opp på weben et sted. Vår oppgave blir å lage et program, som får ut informasjonen som ligger på studentkortet. Etter at informasjonen er lest ut vil vi få ut studentnummeret. Dette nummeret sendes så til ldap.hig.no, hvor vi får navnet på personen i retur. Når dette har skjedd vil navnene på de som har dratt kort, fortløpende bli lagt inn etter hverandre i en sortert liste. Skulle det bli noen feil med godkjenningen, så skal det finnes en funksjon som gjør at studentnumrene kan skrives manuelt inn på systemet (Får ikke tilgang til ldap eller at en student har glemt kortet (er nok oftest den sistnevnte som vil være problemet). Denne listen vil vises i en enkel applikasjon på datamaskinen som kortleseren er koblet til. Når alle de tilstedeværende elevene har fått registrert seg, kan læreren selv velge hvilken aktivitet som skal foregå, og deretter trykke send/last opp. Om det ikke er tilgang til internett skal det komme melding om dette. I disse tilfellene blir listen lagret på datamaskinen midlertidig, sånn at læreren senere kan laste opp listen. Her i fra og videre er det fortsatt mye som må på plass. Blant annet har vi kontakt med Fronter om eventuelle løsninger som både de og vi vil være tilfredse med. For øyeblikket er det to alternativer: Alternativ 1: Programmet laster opp listen på som sql-spørringer rett i Fronter. Er dette alternativet som er mest gunstig, ettersom da vil det opprinnelige oppsettet bestå, men istedenfor å krysse av manuelt vil programmet selv gjøre dette bak kullisene. Tanken er at når man krysser av for en som har møtt opp, skjer det jo en sql-spørring bak, og planen er å bruke disse direkte. Hver enkelt elev kan da senere gå inn i Fronter, og få en oversikt over hvilke øvinger han/hun har vært med på (fått godkjent).

5 Alternativ 2: Programmet generer et oppsett for de oppmøtte studentene i en liste som legges inn på en webside. Her vil du finne datoen og øvingen student var med på. Hver gang programmet oppdager en ny student, vil denne studenten legges inn i den sorterte listen. Dermed vil man enkelt se hvilke studenter som har vært med på hvilke øvinger. 2.2 Avgrensing Det ville vært fint om kortleseren var trådløs, men med tanke på tid og ressurser vil dette bli et punkt som vil bli nedprioritert i første omgang. Vi vil heller bruke en kortleser med USB. Viser dette seg enkelt og greit, vil et trådløst alternativ bli vurdert nøyere. Hovedplanen vil være å få dette opp i Fronter, men ettersom Fronter er et ferdiglaget system, vil dette muligens bli vanskelig. Det andre alternativet blir da å lage en nettside med tilsvarende krav som de som stilles til Fronter. 3. Prosjektorganisering 3.1 Ansvarsforhold Prosjektleder fra start er Tor Kristian Hansen, men vi har besluttet i gruppereglene våre at denne tittelen rulleres på annenhver måned. Ansvaret for websiden har Morten Holberg. Resten fordeles i fellesskap. Gruppa består av 2 medlemmer, så vi tror ikke det er hensiktsmessig å inndele noen flere oppgaver ytterligere. Hovedansvar for prosjektet ligger likt fordelt på Morten og Tor Kristian. Dvs. å holde deadlines, melde i fra om møter og sørge for en jevn og stødig fremgang. Vår veileder har ansvar for å følge opp gruppen og fremgangen ukentlig. 3.2 Øvrige roller og bemanning Vi har fått tildelt Frode Haug som veileder. Arbeidsgivers kontaktperson er Solveig Granseth. HIG har en egen IT-avdeling hvor vår kontaktperson er Jon Langseth. Vi vil også jobbe mot Fronter, hvor Rigmor Øren Øvstetun er vår nåværende kontaktperson.

6 4. Planlegging 4.1 Valg av utviklingsmodell Ved dette prosjektet diskuterte og vurdert vi de forskjellige utviklingsmodellene, samt at vi har forhørt oss hos veileder om hva slags modell som ville passe oss best. Etter å ha diskutert oss to i mellom en stund så helte vi mest imot den smidige modellen SCRUM. Dette fordi den er veldig direkte og utviklingsvennlig. Når man jobber med scrum har man først et møte for så å jobbe i en sprint på så og så mange dager før man igjen har et møte. Vi tenkte å ha sprinter på 2 uker som passet perfekt med vår møteplan med arbeidsgiver. Scrum har lett for å tilpasse seg for endringer, den har høy produktivitet, og stor grad av kundeinvolvering. Dette syntes vi virket positivt og kanskje noe for oss, siden vi ikke vet nøyaktig hvordan det endelige resultatet vil bli. Problemet når man bruker Scrum modellen er at det ikke fastsettes noen krav, eller resultat på forhånd. Dette er ikke positivt med tanke på at dette er Bacheloroppgaven, siden dette er akkurat noe av det vi trenger. Vi har best erfaring med å jobbe mest mulig strukturert, slik at vi får fullført og levert innen fristen. VI hadde et møte med veilederen våres Frode helt i starten av semesteret. Der han kom med et tips om at vi burde se på fossefallsmodellen. Fossefallsmodellen legger vekt på at det skal være planlagt, godt strukturert, utprøvd, vedlikeholdbart og godt dokumentert. Som utviklere i fossefallsmodellen kan vi også komme med forbedringer og forslag under veis. Fossefall egner seg godt for litt større prosjekter over lengre tid. Dette passer ganske bra til oppgaven vår, og vi tror at denne modellen kan hjelpe oss en hel del. Da vet vi akkurat hva vi skal jobbe, når vi skal jobbe med det, og når det skal være ferdig. Det eneste som er litt negativt er at vi ikke vil se hvordan det hele blir før vi er ferdig. Dette er en liten risikofaktor, men vi tror alle de positive tingene med denne modellen vil hjelpe oss og veie opp for det, slik at det ikke blir noe problem. Basert på dette har vi derfor valgt å benytte oss av Fossefallsmodellen under utviklingen. Kravspesifikasjon System og programvareutforming Implementering og deltesting Integrasjon og systemtesting Drift og vedlikehold Fig 1. Fossefallsmodellen.

7 4.2 Krav til statusmøter og beslutningspunkt - Det har blitt utarbeidet et sett grupperegler som skal følges - Det skal føres logg over alle timer som blir nedlagt til prosjektet - Hovedsakelig skal alle gruppemedlemmer befinne seg i A030, når det jobbes med prosjektet - Fravær skal begrunnes og godkjennes av den andre på gruppa - Vi har større og mindre statusmøter annen hver fredag utover fraogmed Februar. 5. Risikoanalyse Forretningsmessige Beskrivelse Risiko Strategi Tidsforsinkelse Jobbe jevnt og trutt, med middels skippertak der det trengs. Sette av ekstra tid til overs for eventuelt forsinkelser. Lover & Regler Allerede finnes en løsning for dette lav lav - middels Sette oss inn i lover og regler. Å føye oss etter det når vi koder applikasjoner. Søke og forhøre oss. Hvis det finnes kan vi hente erfaringer og tips derfra. Teknologiske Beskrivelse Risiko Strategi Hvordan få det inn i fronter(hvordan samkjøre forskjellig programvare) Verifisere elev, hente navn kodingsfeil / hardwarefeil Teknologisk utfordring høy lav lav - middels middels Forhøre oss med Fronter om vi får lov til det, og i så fall hvordan. Være forberedt på at det ikke kan funke, og ha en reserve i bakhånd. Kobler oss opp til ldap databasen der all pers. info ligger, via applikasjonen våres. Ha bra med tid og ha backuphardware. Ved eventuelt trådløs løsning. Hvordan takle kryptering og overføring.

8 Personellmessige Beskrivelse Risiko Strategi Sykdom eller dropper ut Begge må vite hva vi har lav drevet med og gjort. Lærere forstår ikke programmet lav Gi lærerne et opplæringskurs i programmet. Samarbeidspartnere ikke gjør jobben sin til avtalt tid veldig lav Forhøre oss om fremgangen fortløpende. 6. Kvalitetssikring Utviklingsmiljø Systemet skal utvikles i Java. Dette er valgt på grunnlag av at vi har litt erfaring med språket fra før, og det virker overkommelig. Java-språket er enkelt å kode i, og det er veldig GUI-vennlig. sistnevnte ble også mye av grunnen til at c++ ble avskrevet. Standarder og kildekode All kode som skrives skal dokumenteres med javadoc og vanlig kommentering. Dette er et norsk prosjekt, så norsk vil være naturlig å bruke på all dokumentasjon. Alle dokumenter skal leses av alle på gruppa for å avdekke feil og mangler. Det skal alltid lagres en versjon fra hver uke, som vi kan gå tilbake til om det skulle skjære seg. Kildekoden blir for øvrig lukket for uvedkommende per dags dato. Vi har tenkt oss 3 statusrapporter mellom hver av periodene i utviklingsprosessen. Hvor vi setter oss ned med arbeidsgiver og veileder, og diskuterer fremgangen i prosjektet. Der skal det komme frem hva som er gjort, og hva som skal gjøres fremover. Disse skal dokumenteres for. Alle dokumenter skal til en hver tid befinne seg på tre plasser. Dette for å unngå å tape all informasjon om virus og lignende skulle inntreffe.

9 7. Gjennomføring

10 8. Kilder Bøker: - Software Engineering, Eighth edition o Forfatter: Ian Sommerville Prosjekter: - Forprosjektrapporten vår fra systemutvikling (HytteService AS) - S.A.F.E. (Samling Av Fagbeskrivelser Elektronisk) o Forfattere: Afradi, Skarderud, Bjørke og Olsen

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Avdeling for ingeniørutdanning Forprosjektrapport - Gruppe 17 Sted og dato: Høgskolen i Oslo og Akershus, 25.01.2013

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

SluttRapport Komplett dokumentasjon i faget Informatikk 1 Prosjekt AS CD Magasinet

SluttRapport Komplett dokumentasjon i faget Informatikk 1 Prosjekt AS CD Magasinet 2009 SluttRapport Komplett dokumentasjon i faget Informatikk 1 Prosjekt AS CD Magasinet MusicSurfer aka MuSu Utviklere av prosjektet Sebastian Strømnes Eskil Espås Ugelstad Christoffer Framstad Lokrheim

Detaljer

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Det forutsettes at leseren har lest presentasjonen av dette prosjektet før

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Vi ønsker å takke følgende personer

Vi ønsker å takke følgende personer Forord Høsten 2001 begynte Anders Rindal, Arne Magnus Bakke og Ståle Kopperud med prosessen som skulle ende i et hovedprosjekt den etterfølgende våren. Alle studenter ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) må siste

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN 1 av 192 HOVEDPROSJEKT - GRUPPE 33 FORORD Denne rapporten er en presentasjon av arbeidet med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ]

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] 1. Forord 1 2009 Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] Av : Elkem Bacon Terje Hognestad, Arvid Ranestad, Nawar George Wisam, Ronny Eldor Karlsen og Maria Kuznetsova-Tønnessen. En Batchelor-Prosjekt

Detaljer