Prosjektbeskrivelse juni Web TV for og med utviklingshemmede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse juni 2013. Web TV for og med utviklingshemmede"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse juni 2013 Web TV for og med utviklingshemmede Glede, inspirasjon og utvikling SOR 1

2 Sammendrag LUPE søker i samarbeid med Bergen kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, og Stiftelsen SOR om midler til å utvikle BRA kanal - som skal være en web-tv kanal for og med utviklingshemmede i Hordaland. Her skal utviklingshemmede selv få komme til orde og være i dialog med hverandre og omverdenen. Med inspirasjon fra TV Glad i Danmark og Empo-tv i Ski, skal BRA kanal i Hordaland lage reportasjer og filmer som publiseres på en egen nettside som er brukertilpasset for målgruppen. Det å ha en kanal som er lokalt forankret er avgjørende for å skape deltagelse blant utviklingshemmede. Nærhet til det som skjer på skjermen, skaper større grad av identifikasjon hos dem som ser på. Prosjektet har en varighet på to år og skal bidra til å utvikle et permanent tilbud etter endt prosjektperiode. 1. Innledning Lørdag 4. juni 2012 drar jeg til Hordviktunet bofellesskap for å hente Jørgen. Vi skal på reportasjetur til Austevoll der musikalen Austevoll ut mot hav har premiere. En forestilling der utviklingshemmede har sentrale roller. På turen innover forbereder vi oss på det som venter oss og hvilke spørsmål Jørgen kan stille. Han har mange forslag. På fergen kikker han på meg og spør: «Hvor mange innbyggere er det i Austevoll, Camilla. «Jeg svarer at det vet jeg ikke. «Det må vi finne ut av, Camilla, sier han. Søk på Wikipedia! Vi kan jo ikke komme til Austevoll uten å vite dette.» Jeg søker opp på mobilen og finner ut at det er ca innbyggere i Austevoll. Jørgen lurer på om det er litt mer eller mindre enn Osterøy, og så søker vi opp at Osterøy har ca 7000 innbyggere. Når vi kommer frem, har teatergruppen ventet på oss. Vi hører flere rope innover i lokalene: De kommer, de kommer! Flere av aktørene i musikalen stiller seg ivrig opp for å bli intervjuet. Det er ikke vanskelig å finne intervjuobjekter. Vi snakker med flere og filmer både før og etter forestillingen. Før vi drar, er det mange som lurer på når reportasjen skal sendes på tv. Det er vanskelig å løsrive seg. Jeg ser gleden i ansiktet til Jørgen. Jeg ser gleden hos alle de som står igjen og vinker til oss. Jeg kjenner gleden som vokser frem hos meg selv. 2. Bakgrunn Ideen om å få på plass en medieredaksjon der utviklingshemmede i Hordaland kan få utvikle seg innen et kreativt fagfelt, har lenge vært ønsket både av de utviklingshemmede selv, pårørende og mange av dem som jobber innenfor tjenester til utviklingshemmede i Bergen. Medieverdenen er i stadig utvikling. I et fremtidsperspektiv er det viktig at også utviklingshemmede får ta del i den offentlige debatt og i ulik grad får hjelp til å bruke redskapene for å få det til. 2

3 Det var et filmprosjekt fra et bofellesskap i Bergen som vekket fagmiljøet på en SOR konferanse og ga Etaten til tjenester for utviklingshemmede ideen om å ta initiativ til å organisere en slik virksomhet. I filmen Senkveld fra Tertnesflaten fikk beboerne komme sammen om å lage en TV-sending. Fra å være storkonsumenter av medieunderholdning, fikk de medvirkende være aktive skapere og formidlere. I etterkant av filmprosjektet ble initiativtaker kontaktet og forespurt om å lage flere filmer sammen med noen utviklingshemmede. Noen av filmene ble vist på fagdager og informasjonsdager. Det ble også laget reportasjer fra ulike arrangementer i Hordaland som ble sendt på EMPO-TV. Bergen kommune har gjennom arbeidet med de aktuelle filmene det er vist til forutsetninger og kompetanse til å fortsette og videreutvikle arbeidet. Prosjektet vil i praksis bli knyttet opp til denne ressursen. Den nye kanalen er tenkt å få navnet BRA Kanal. Det er nå et ønske om å realisere ideen og få til et mer permanent opplegg. Derfor har en gått i samarbeid Bergen kommune, Utviklingssenteret og LUPE. Utviklingssenteret har en fylkesdekkende funksjon, slik at andre kommuner lett kan bli trukket inn i arbeidet. Utvikling av denne kanalen har flere likhetstrekk med det som er etablert i Ski EMPO- TV. Når en likevel satser på egen utvikling her i vest, er det fordi vi vil rette innholdet mer mot lokale forhold, som er mer gjenkjennelig for målgruppen. I tillegg ønsker man å utvikle en web side som er mer visuell og brukervennlig - også for dem som ikke kan lese og skrive. 3. Visjoner og mål Visjon BRA kanal ønsker å bidra til økt livskvalitet og deltagelse blant utviklingshemmede i Hordaland. Vi ønsker å inspirere utviklingshemmede til å leve et aktivt liv, og vi ønsker å spre kunnskap som kan føre til en holdningsendring for alle som bor, arbeider og kjenner til målgruppen. BRA kanal skal være en web-tv kanal av utviklingshemmede og for utviklingshemmede, ikke av og for funksjonsfriske. De utviklingshemmede skal selv være med å skape sin egen profil, med den formen for kreativitet som de har og det uttrykksbehovet og den humoren de har. Hovedmålet er å bidra til økt livskvalitet til de utviklingshemmede og bruke WEBTV som kanal for glede, inspirasjon og utvikling. Delmål 1: Bidra til at utviklingshemmede selv får komme i dialog med hverandre og omverdenen. 3

4 Det å ha en kanal som er lokalt forankret vil være avgjørende for å skape deltagelse blant utviklingshemmede. Nærhet til det som skjer på skjermen, skaper større grad av identifikasjon hos dem som ser på. Det er viktig å oppsøke steder og mennesker de kjenner, og la dem få høre sin egen dialekt. BRA kanal vil jobbe for at utviklingshemmede oppmuntres til å ha mot til å si sin mening og til å skape kontakt til mennesker også utenfor sitt miljø. Delmål 2: Skape en aktiv medieredaksjon med medarbeidere som får spesiell opplæring. BRA kanal ønsker å involvere de utviklingshemmede i alle ledd av medieproduksjonen. Fra ide til ferdig produkt. Gjennom opplæring i spesifikke deler av planleggingen og den tekniske produksjonen, vil de få spesifikke og ulike ansvarsoppgaver. Vedkommende som leder medieredaksjonen må ha et øye for å se den enkeltes behov og gi opplæring som bidrar til mestringsopplevelser. Dette vil på sikt kunne øke eierskapsfølelsen, stoltheten og verdigheten til alle de involverte. Delmål 3: BRA kanal skal inspirere til å se hverandre på nye måter. Når vi arbeider med noe vi synes er kjekt og får tillit og ansvarsoppgaver, kan vi overraske og oppdage nye sider hos oss selv og andre. Vi inntar nye roller. Det er et mål at BRA kanal skal bidra til økt kunnskap hos pårørende og alle dem som arbeider med målgruppen. Delmål 4: Lage en web-side med god kvalitet og godt innhold Vi vil lage en web-side som kommuniserer visuelt og som også er tilpasset de som ikke kan lese og skrive. Denne vil bli programmert med tanke på dette. Reportasjene skal ha god kvalitet og godt innhold. BRA Kanal skal lage filmer og temaer som angår de utviklingshemmede. Det er derfor viktig å oppsøke steder og mennesker de kjenner, la dem få høre sin egen dialekt på skjermen. Alt dette vil øke graden av identifikasjon og skaper glede hos dem som ser på. 4. Målgrupper Prosjektet har flere målgrupper Deltagere i prosjektet: I prosjektperioden vil medieredaksjonen bestå av en fast gruppe på 3-6 personer som skal ha hovedansvar med å lage programinnholdet på web-siden. Prosjektet vil skape ringvirkninger som også vil involverer de utviklingshemmede på dagsentrene, bofellesskap og avlastningsboligene. Eksempelvis vil vi i planlegging og filming av en reportasje på et arrangement kunne involvere en 3-4 personer som kan være med i forberedelsene av filmingen på det aktuelle stedet. Det kan være å trene med noen som skal bli intervjuet eller forberede andre ting. I andre året av prosjektperioden er målet å øke produksjonen av 4

5 reportasjer og filmer på web-siden. Flere deltagere vil da bli involvert i arbeidet. Mottakere: Mennesker med utviklingshemming Vi vil arbeide for at alle utviklingshemmede får informasjon og hjelp til å følge med på det som vi publiserer på web-siden. Vi ønsker at det skal påvirke dem og inspirere dem i hverdagen. Vi ønsker å treffe utviklingshemmede på ulike nivåer. Film har med sitt visuelle språk en unik evne til å treffe både hjerte og hjerne. De fleste utviklingshemmede får ikke ta del i mange av de tradisjonelle milepælene i livet. Gjennom BRA kanal og reportasjene vil lager på nettsiden, vil de kunne oppleve å bli sett og berømmet. Pårørende og ansatte i helsevesen som arbeider med utviklingshemming Mange av dem som jobber innen tjenestene til utviklingshemmede har uttrykt et ønske om å få en kanal for utviklingshemmede på Vestlandet. Innholdet på web-siden vil kunne ta opp etiske problemstillinger som kan føre til økt refleksjon og forståelsen omkring arbeidet de utfører for målgruppen. Helsepolitikere og byråkrater Vi ønsker at helsepolitikere og byråkrater skal få et innblikk i hverdagen til mennesker med utviklingshemming. Gjennom BRA Kanal vil de få mulighet til dette. Flere politikere har vist interesse og engasjement til initiativtakerne av dette prosjektet. Etter et avisoppslag i BA ( se vedlegg ), som synliggjorde saken i forkant av en informasjonsdag for politikere i Bergen, uttrykte flere politikere et sterkt engasjement for at en slik web-tv kanal kunne bli realisert. Folk flest Medieredaksjonen vil lage saker som opptar de utviklingshemmede. Det betyr at vi også vil kunne ha en appell til folk flest. Kanalen vil kunne bidra til å synliggjøre de utviklingshemmedes stemmer og bidra til økt forståelse for mennesker med utviklingshemming i samfunnet forøvrig. 5. Formidling Facebook -side Vi vil tidlig i fase 1 av prosjektet opprette en facebook -side for medieredaksjonen. Der vil vi legge ut informasjon om prosjektet og noen av reportasjene i opplæringsperioden vil bli publisert her. Formålet er å få kontakt med mennesker som har interesse for temaet (pårørende, interesserorganisasjoner, fagpersoner), og slik bygge et sosialt kontaktnett som kan bidra til å spre informasjon om prosjektet i sine sosiale nettverk. Når nettsiden er kommet på plass, vil vi fortsette å bruke facebook for å markedsføre BRA kanal sin web-side. 5

6 Nettside BRA kanal skal ha en egen nettside med kontaktinfo om medieredaksjonen og hvor alle reportasjer og filmer blir publisert. Nettsiden skal være visuell og brukervennlig også for dem som ikke kan lese eller skrive. Programmering av denne skal være optimal både for nettbrett og mobil. Det er et mål at nettsiden programmeres slik at den er enkel og brukervennlig også for de utviklingshemmede i medieredaksjonen. Informasjonspredning Ut over den informasjonen som formidles gjennom arbeidet og kanalen selv, vil styringsgruppen påse at erfaringer og fakta spres gjennom aktuelle nettverk. USHT har en strategisk rolle her, i form av kontakten mot alle kommunene i nedslagsfeltet. Vi vil sikre at erfaringene blir formidlet på aktuelle nettsider både hos offentlige tjenester og hos frivillige organisasjoner, på konferanser både lokalt og nasjonalt. Styringsgruppen og prosjektet vil ha kontakt med forskningsmiljø med sikte på om det er aktuelle tema som egner seg i forskningssammenheng. 6. Prosjektgjennomføring LUPE står ansvarlig for prosjektet. Selve gjennomføringen vil skje i regi av Bergen kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland. Prosjektet er forankret i Bergen kommune, jfr egen erklæring, og vil bli gjennomført av et dagsenter som tilbyr elementer av denne tjenesten i dag. Det er denne basisressursen og kompetansen en ønsker å bygge videre på i dette prosjektet. Utviklingssenteret, som er administrativt forankret i Bergen, har imidlertid oppgaver i forhold til alle kommunene i Hordaland. Utviklingssenteret har bidradd sterkt i forarbeider, og ideutforming til prosjektet, og vil delta aktivt i den videre gjennomføring, samt spredning av innhold og kunnskap til resten av fylket. SOR vil være partner i prosjektet. Det er utpekt prosjektleder med erfaring og kompetanse innen feltet utviklingshemmede, mediepedagogikk og filmproduksjon. Prosjektet, som er beregnet til å gå over 2 år, vil bli inndelt i 2 faser. Bergen kommune vil sikre at BRA kanal sin medieredaksjon får hensiktsmessige kontorlokaler sentralt og blir etablert innen rammen av de ordinære ressursene som gjelder for tjenestene, evt med bistand av ekstern finansiering, jfr pkt 5. 0 om budsjett. De tilsøkte midlene fra Extrastiftelsen vil gå med til delvis finansiering av stilling som prosjektleder, opplæring og følgekostnader til denne aktiviteten. 6

7 I prosjektperioden vil det bli registrert en del data om virksomheten; Leveransen av antall reportasjer på web siden vil gi god dokumentasjon Det vil bli utført mal/sjekk for antall klikk for besøkende til siden Uttalelser fra målgruppen om innholdet i form av en spørreundersøkelse Kople web siden opp mot facebook- side Kvalitative undersøkelser i form av intervjuer Legge til rette for forskning på temaet i etterkant Effekten for brukerne er helt avgjørende for om tiltaket har lykkes. Vi vil derfor i prosjektperioden legge vekt på slike data og registreringer. På denne måten kan en gjøre forbedringsarbeider underveis. 7. Prosjektfaser og fremdrift FORBEREDENDE ARBEIDER 1.mai 2013 til 31.desember 2013 Finne samarbeidspartnere og finansiere prosjektet. Sette sammen prosjekt og styringsgruppe. Utforme en detaljert virksomhetsplan og prosjektplan for prosjektperioden. Arrangere en navnekonkurranse. Utlyse en søknad og arrangere en workshop med utprøving av aktuelle kandidater til medieredaksjonen. Arbeide med å finne optimal arbeidsflyt av de tekniske systemene for prosjektperioden. FASE 1 av prosjektperioden 1.januar2014 til 31.desember 2014 I første fase vil reportasjene hovedsakelig være knyttet opp mot aktiviteter og arrangementer der utviklingshemmede deltar. Det skal bygges nettverk til målgruppen som vi skal dekke saker for. Bofelleskapene, dagsentrene, og avlastningsboligene vil være viktige steder for BRA kanal å besøke. I denne første fasen regner en med at mediaredaksjonen har fått sin grunnopplæring. Aktivitet Grunnopplæring til kandidatene i journalistikk og film Utprøving og arbeidsflyt av de tekniske systemene. 7 Tidsperiode 1 og 2.kvartal 1 og 2.kvartal

8 Lage facebook side Informasjonsarbeid til målgruppen Ferdigstille Web-siden Premiereåpning av kanalen Nettside i full drift med jevnlig publisering Evaluering av året 1.kvartal Hele perioden 3.kvartal 3.kvartal 3.kvartal 4.kvartal FASE 2 av prosjektperioden 1.januar2015 til 31.desember 2015 I andre fasen vil vi utvide reportasjene tidsmessig og med mer variert innhold. Det betyr at reportasjene ikke bare skal handle om de gode og kjekke tingene fra hverdagen, men også handle om det som kan være vanskelig. Vi vil blant annet kunne stille spørsmål ved tjenestetilbudet som utviklingshemmede får. Slik sett skal kanalen gi økt læring for utviklingshemmede, pårørende og de ansatte. I denne fasen vil vi satse på å oppnå et mer systematisert samarbeid med eksterne produksjonsselskap for å lage og publisere gode filmer for web-siden. Vi vil utvide grunnopplæringen som medarbeideren har fått i sin første del av prosjektet med mer spesifikk opplæring i den tekniske produksjonen eksempelvis i film/foto og videoredigering. Aktivitet Tidsperiode Opplæring til kandidatene i 1 og 2.kvartal postproduksjonen. Utvikle godt teamarbeid i medieredaksjonen 2og 3.kvartal Informasjonsarbeid til målgruppen Hele perioden Publisere nye reportasjer og filmer på Hele perioden nettsiden hver 14 dag. Samarbeide med eksterne aktører i Hele perioden mediemiljøet i Bergen Gjennomføre spørreundersøkelse 4.kvartal Evaluering av året / rapport 4.kvartal 8

9 8 Ansvar og organisering Det vil bli opprettet en styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Styringsgruppen skal sikre de overordnete føringer for prosjektet, fremdrift, rapportering og budsjett. Den vil bli sammensatt slik; Byrådsavd Helse og omsorg, Bergen kommune Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (leder) LUPE SOR Representant fra en annen kommune Etat fra botjenester i Bergen Prosjektleder skal i prosjektet rapportere til styringsgruppen. Prosjektgruppen skal bidra med å sikre den praktiske gjennomføringen i noen av de aktivitetene som skal gjennomføres. Prosjektgruppen vil ha spesielt fokus på hvordan vi kan engasjere målgruppen som skal delta og motta tilbudet som BRA Kanal skal tilby. Denne gruppen vil få en slik sammensetning: Prosjektleder Beboer i en av tjenestene 4 ansatte/ressurspersoner ute i tjenestene med spesiell fokus på dette området Referansegruppen vil bestå av ressurspersoner med bred kompetanse på formidling, film og media. Styringsgruppe skal bistå prosjektleder med kunnskap om produksjon og formidling. 9. Budsjett Budsjett for dette prosjektet er slik; fordelt over 2 år: totalt Inntekter søkt Extrastiftelsen egne midler sum Utgifter totalt tekn utstyr logo, supring til bruk i reportasjer

10 design nettside programmering og koding av nettside programmering og koding av supringer lyddesign lyd utstyr oppmuntringsmidler reklameeffekter lønn prosjektleder kjøp av tjenester opplæring reiser/møter adm/drift Utgiftene fordelt på kategorier Lønn m.v Kjøpte tjenester Materiell og utstyr andre utgifter, drift/adm sum Bergen kommune går inn med en egenandel i prosjektet i form av omdisponeringer av eksisterende ressurser, svarende til , for hvert årene i prosjektperioden. Vi opplyser at Bergen kommune har på annet grunnlagt søkt BUF direktoratet om 1 mill. til etablering av nye arbeidsplasser for utviklingshemmede, med fokus på film og Web TV. En er ikke avhengig av tildeling av slike midler for å gjennomføre det omsøkte prosjekter, men gjennomføringen vil bli lettere. Videre har Bergen kommune vært i kontakt med Innovasjon Norge, og HIB,- senter for nyskaping, med sikte på finansieringsbistand til det film/web tekniske. En er heller ikke her avhengig av slike midler for å gjennomføre det omsøkte prosjektet, men det vil gi mulighet til å øke omfanget og kvaliteten. 10 Etter endt prosjektperiode Etter at prosjektet er ferdig forutsettes det at virksomhet er etablert og kommet i drift. Kostnadene til videreføring av driften vil skje i regi av Bergen kommune v/ et av de eksisterende aktivitets/arbeidstiltakene, eventuelt et nyetablert mediasenter, avhengig av eventuelle andre organisatoriske endringer i tjenestene. 10

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Sosiale medier i Helsedirektoratet

Sosiale medier i Helsedirektoratet Sosiale medier i Helsedirektoratet Malin Gylvik Bodø 1. september 2016 08.09.20161 PR Pressevakt WEB Sosiale medier Internkommu nikasjon Kampanjer Krise Helhetlig Tilgjengelig Oppdatert Tilpasset målgruppen

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

SOR. Sluttrapport for prosjekt finansiert gjennom Extrastiftelsen Helse og rehabilitering.

SOR. Sluttrapport for prosjekt finansiert gjennom Extrastiftelsen Helse og rehabilitering. SOR Prosjektnavn: Tenkerommet Prosjektnummer: 2011/1/0206 Søkerorganisasjon: Norsk forbund for utviklingshemmede Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder: Jarle Eknes Sluttrapport for prosjekt finansiert

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Nordisk Epilepsidag 2015 - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Sammendrag: I dette prosjektet ville Norsk Epilepsiforbund arrangere en felles informasjonskampanje i alle lokalforeninger.

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø Innledning og resultater 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø ..å gi et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til pasienter som trenger lindrende

Detaljer

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK TIL ELDRE I VEST

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK TIL ELDRE I VEST FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK TIL ELDRE I VEST UTVIKLINGSKONFERANSEN STAVANGER 26.02.2015 Sønneve Teigen og Randi Skumsnes Etablert 3-årige utviklingsprogram i regi av utviklingssentrene (2012-2014) - metodikk

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Unge tanker om fattigdom. Sluttrapport

Unge tanker om fattigdom. Sluttrapport Unge tanker om fattigdom Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om fattigdom. Rapporten vil også ta for seg vurdering av

Detaljer

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen Sluttrapport Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen 1 Forord: Hensikten med denne rapporten er først og fremst å vise hva vi har fått til for midlene fra ExtraStiftelsen.

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema ( s- Prosjektplan/søknadsskjema Her følger KLPs mal for prosjektplan med forklaringer under hvert punkt. For å få prosjektstøtte fra KLP, må alle punkter fylles ut. Les nøye gjennom våre krav til prosjektsøknadene

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870036 (Kun for

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Innhold 1 Innledning... 2 2 HVORFOR kommunikasjon... 2 3 HVA skal kommuniseres... 3 4 HVEM skal nås med kommunikasjon... 4 4.1 Hovedmålgrupper... 4 4.2 Strategiske

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold»

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold» AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune «Styrke og samhold» «Searra ja searvan» Prosjektplan 19.01.2015 1. Problemstilling

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Ring oss på tlf eller send en epost til

Ring oss på tlf eller send en epost til Har du eller er du i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse? Står du nær noen som strever med en spiseforstyrrelse? Hos ROS kan du snakke med en som forstår. Ring oss på tlf. 948 17 818 eller send en

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Foto: Connie Slettan Olsen FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 Hva er Frisklivsdosetten? Det er kjent at meningsfull aktivitet, som i størst mulig

Detaljer

Epilepsi og kognisjon Rapport

Epilepsi og kognisjon Rapport Epilepsi og kognisjon Rapport Hvordan kan epilepsi virke inn på barn og unges kognitive ferdigheter? Informasjonsfilm som utforsker hvordan epilepsi kan ramme kognisjonsapparatet hos barn og unge Et samarbeid

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Kykkeliky gul påske uten egg

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Kykkeliky gul påske uten egg SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Prosjekt nr: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Rehabilitering 2014/RBM9589 Kykkeliky gul påske uten egg Norges Astma- og Allergiforbund

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Et styrket fellesskap Kommune Frivillighet «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

Prosjektnummer: The BI Conference on Corporate Governance

Prosjektnummer: The BI Conference on Corporate Governance Sluttrapport 26749 - The BI Conference on Corporate Governance. Rapporteringsfrist: 21782. Mottatt: 217817. Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 26749 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program:

Detaljer

Saman om eit betre omdøme

Saman om eit betre omdøme Saman om eit betre omdøme Overordnet prosjektplan Versjon 30.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Om Strand kommune... 3 Målsettinger... 4 Målbart utgangspunkt for prosjektstart... 4 Tiltak og milepæler...

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Mamma eller pappa har epilepsi

Mamma eller pappa har epilepsi Rapport for: Mamma eller pappa har epilepsi Utvikling av informasjonskanal for barn med foreldre som har epilepsi FORORD: En stor takk rettes til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte. Uten denne støtten

Detaljer

Med brukeren i sentrum

Med brukeren i sentrum Norsk Epilepsiforbund PROSJEKTRAPPORT FORORD Å skaffe en oversikt over andelen brukermedvirkere og bidra til kompetanseheving hos disse og nye brukermedvirkere er et viktig arbeidsområde for Norsk Epilepsiforbund.

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark Finnmárkku Doaibmavádjegiid Oktasašsearvi SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2010/3/0067 Prosjektnavn:

Detaljer

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport 2012 Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport for Frie midler Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Innledning Kommunikasjon skal bidra til at VKM oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Kommunikasjon står derfor sentralt i VKMs virksomhet. Kommunikasjon

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer