Været i Norge. Storm på Jæren 27. november. Foto: Einar Egeland.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Været i Norge. Storm på Jæren 27. november. Foto: Einar Egeland."

Transkript

1 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt November 2011 Nr. 11/2011 ISSN KLIMA slo, Storm på Jæren 27. november. Foto: Einar Egeland. Månedstemperaturen for Norge som helhet er den høyeste som er registrert for november med 4,6 C over normalen. Agder, Trøndelag og No rd-norge fikk sin varmeste n ovember, mens måneden på Østlandet og Vestlandet var den ne st varmeste. Månedstemperaturen på Svinøy fyr er den høyeste so m er reg istrert i Norg e i november siden målingene startet i I Hordaland og Troms ble det satt ny fylkesrek ord for maksimumstemperatur og en rekke andre stasjoner satt også ny rekord for novemb er. Basert på observasjoner fra værstasjo nene var månedsnedbøren for Norge 105 % av normalen. For Nord-Norge som helhet er månedsnedbøren 170 %. På Jan Mayen er årets n ovember den våteste som er registrert siden målingene startet der i Postadresse Postboks 43. Blindern, 0313 slo Besøksadresse Henrik Mohns plass 1 Innkjøring fra Problemveien Telefon Telefaks e-post: Internett: met.no Bankgironr rganisasjonsnr N MVA

2 Klimatologisk månedsoversikt KLIMA November 2011 Nedbør Utjevnet nedbørsum i prosent av normal Normalperioden er Grafene viser døgnnedbør i millimeter Utgitt: Ved bruk skal Meteorologisk institutt oppgis som kilde. 2

3 Klimatologisk månedsoversikt KLIMA November 2011 Lufttemperatur Utjevnet avvik i C fra normal månedstemperatur. 7,0-8,0 6,0-7,0 5,0-6,0 4,0-5,0 3,0-4,0 2,0-3,0 Normalperioden er Grafene viser døgntemperatur og normal. Utgitt: Ved bruk skal Meteorologisk institutt oppgis som kilde. 3

4 Været i Norge - november 2011 Månedstemperaturen for Norge som helhet er den høyeste som er registrert for november med 4,6 C over normalen. Agder, Trøndelag og Nord-Norge fikk sin varmeste november, mens måneden på Østlandet og Vestlandet var den nest varmeste. Månedstemperaturen på Svinøy fyr er den høyeste som er registrert i Norge i november siden målingene startet i I Hordaland og Troms ble det satt ny fylkesrekord for maksimumstemperatur og en rekke andre stasjoner satt også ny rekord for november. Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for Norge 105 % av normalen. For Nord-Norge som helhet er månedsnedbøren 170 %. På Jan Mayen er årets november den våteste som er registrert siden målingene startet der i Lufttemperatur Månedstemperaturen for Norge som helhet var 4,6 C høyere enn normalen. Siden 1900 er dette den varmeste november som er registrert for landet som helhet. Forrige rekord var fra 2000 med 4,0 C over. Hele landet lå betydelig over normalen. De tre landsdelene Agder (3,6 C over), Trøndelag (5,0 C over) og Nord-Norge (5,3 C over) satt ny rekord for november. For Nord-Norge ligger årets november hele 0,9 C over forrige rekord fra For Østlandet (4,4 C over) og Vestlandet (3,8 C over) er årets november den nest varmeste, bare overgått av 2000, som hadde hhv. 4,9 C og 4,0 C over normalen. For dette datasettet er det utarbeidet en serie tilbake til Størst positivt temperaturavvik blant værstasjonene fikk Bardufoss i Troms med 7,3 C over normalen etterfulgt av Juvvasshøe (1894 m o.h.) i Jotunheimen med 7,0 C over. For enkelte stasjoner med lengre serier helt tilbake til da Meteorologisk institutt startet målingene i 1867, er årets november også den varmeste. Utsira fyr fikk 8,7 C (2,8 C over). Forrige rekord var fra 2006 med en månedstemperatur på 8,5 grader C. ver 60 værstasjoner satte ny rekord for høy månedstemperatur i november (se egen liste). Høyest var månedstemperaturen langs kysten av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Svinøy fyr var varmest med 9,8 C (4,1 C over normalen), etterfulgt av Kråkenes og Ytterøyane fyr, begge med 9,4 C (hhv. 3,9 C og 3,6 C over normalen). Månedstemperaturen på Svinøy fyr er den høyeste som er registrert i Norge i november siden målingene startet i Forrige norgesrekord hadde Lindesnes fyr med 9,2 C, satt i Laveste månedstemperatur kom på Finnmarksvidda. Både Suolovuopmi - Lulit, Sihccajavri og Cuovddatmohkki hadde 3,6 C (hhv. 4,9 C, 5,8 C og 5,4 C over normalen) og var med dette kaldest av stasjonene i denne oversikten. Høyeste maksimumstemperatur kom i Tafjord med 18,8 C 9. november. Bergen - Florida fikk 17,9 C 4. november, noe som er ny fylkesrekord for Hordaland. Troms satt også ny fylkesrekord med 15,2 C på Skibotn den 10. En rekke stasjoner satt ny rekord for maksimumstemperatur (se egen liste). Cuovddatmohkki registrerte månedens laveste minimumstemperatur med 23,7 C 20. november. Nedbør Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for Norge 105 % av normalen. For Nord-Norge som helhet er månedsnedbøren 170 % av normalen. For Østlandet som helhet var månedsnedbøren 50 % av normalen. For dette datasettet er det utarbeidet en serie tilbake til Nedbørstasjonen Sulitjelma fikk 288,9 mm (292 % av normalen). Dette er ny rekord for denne stasjonen. Målingene startet i Enkelte andre stasjoner i Nordland og Troms satt også ny rekord for høy månedsnedbør i november (se egen liste). Enkelte stasjoner i Vestfold og Telemark satt ny rekord for lav månedsnedbør (se egen liste). Lurøy fikk mest nedbør av værstasjonene med 577,4 mm (212 % av normalen), etterfulgt av Brekke i Sogn med 507,1 mm (126 %) og Takle med 484,4 mm (127 %). Hønefoss - Høyby registrerte 8,8 mm (18 % av normalen) og fikk minst nedbør av stasjonene i denne oversikten, etterfulgt av Strømtangen fyr med 10,3 mm (13 %) og Kise på Hedmark med 11,2 mm (22 % av normalen). Lysebotn målte størst døgnnedbør av stasjonene i denne oversikten med 138,8 mm 27. november. 4

5 Arktis og maritimt - november 2011 Arktis Svalbard lufthavn fikk en middeltemperatur på 6,0 C (4,3 C over normalen), Ny-Ålesund fikk 6,7 C (3,3 C over), Bjørnøya 0,6 C (3,1 C over) og Hopen 3,3 C (5,3 C over). Månedstemperaturen på Jan Mayen var 1,3 C (4,6 C over). Høyeste maksimumstemperatur kom på Ny-Ålesund med 7,8 C 6. november. Dette er den høyeste temperaturen som er observert her i november, siden målingene startet i Forrige rekord var 7,4 C fra Sveagruva hadde månedens laveste minimumstemperatur med 24,8 C 19. november. Jan Mayen fikk mest nedbør av de arktiske stasjonene med 153,3 mm (236 % av normalen), etterfulgt av Ny- Ålesund med 67,0 mm (203 % av normalen). For Jan Mayen er årets november den våteste som er registrert siden målingene der startet i Forrige rekord var 135,0 mm fra Jan Mayen målte størst døgnnedbør av de arktiske stasjonene med 39,5 mm 5. november. Maritimt Største vindhastighet på de maritime stasjonene i november var 31,3 m/s (sterk storm), målt på Sleipner den 27. med retning fra NV. De høyeste bølgene ble imidlertid målt i Haltenbank området i forbindelse med ekstremværet Berit den 25. Heidrun målte da 14,2 m i signifikant bølgehøyde, mens Draugen målte 13,5 m og Norne 11,8 m (WaMoS radar). Waverider bøya på Norne var ute av drift fra den 21. Månedstemperaturen for november på Ekofisk var 10,1 ºC. Dette er den varmeste november i måleserien som går tilbake til Nest varmest er 2009 med 9,6 ºC og kaldest 2010 med 6,1 ºC. Middel for sjøtemperaturen for november på Ekofisk var 10,5 ºC og dette er sammen med 1995 det nest varmeste i serien. Varmest er 1989 med 11,2 ºC og kaldest 1986 med 7,6 ºC. FX DD Dt Max Hm0 Dt TAM Av Per TWM Av Norne 26, ,8*/-** 25 8, Heidrun 24, ,2 25 8,3 2, ,7 - Draugen 28, ,5 25 8,7 2, ,9 - Gullfaks C 20, ,3 25 9,2 2, ,4 - Troll A 24, ,8 25 9, ,3 - Heimdal 23, ,8 27 9, ,9 - Sleipner 31, ,7 27 9,9 1, ,2 - Ekofisk 23, ,5**/9,1 *** 27 10,1 1, ,5 1,2 1 ufullstendig serie, * WaMoS Bølgeradar, ** Waverider, *** Laser på sørlige flammetårn. FX = Største 10 min middelvind i måneden i m/s DD = Retning FX kom fra i grader Dt = Dato FX inntraff Max Hm0 = Største signifikante bølgehøyde i meter Dt = Dato Max Hm0 inntraff TAM = Månedsmiddeltemperatur Av = Avvik fra normalen ( ) eller fra gjennomsnitt for oppgitt periode Per = Periode for beregning av Av TWM = Midlere sjøtemperatur 5

6 Døgntemperatur og døgnnedbør November 2011 Nedbøren er målt kl 07 normaltid og er falt i løpet av de foregående 24 timer. Døgntemperaturen er middeltemperaturen for kaldenderdøgnet (kl 01-24). Med normalen menes her middel for perioden Merk at skalaen for temperatur- og nedbøraksene varierer fra graf til graf. Ved bruk av diagrammene skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt. 6

7 Døgntemperatur og døgnnedbør November 2011 Nedbøren er målt kl 07 normaltid og er falt i løpet av de foregående 24 timer. Døgntemperaturen er middeltemperaturen for kaldenderdøgnet (kl 01-24). Med normalen menes her middel for perioden Merk at skalaen for temperatur- og nedbøraksene varierer fra graf til graf. Ved bruk av diagrammene skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt. 7

8 Døgntemperatur og døgnnedbør November 2011 Nedbøren er målt kl 07 normaltid og er falt i løpet av de foregående 24 timer. Døgntemperaturen er middeltemperaturen for kaldenderdøgnet (kl 01-24). Med normalen menes her middel for perioden Merk at skalaen for temperatur- og nedbøraksene varierer fra graf til graf. Ved bruk av diagrammene skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt. 8

9 November 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek ØF HALDEN ØF SARPSBRG ØF RAKKESTAD ØF STRØMTANGEN FYR ØF RYGGE ØF MSS BRANNSTASJN ØF GULLHLMEN AK BJØRKELANGEN II AK AURSKG AK ENEBAKK - BARBØL AK KJELLER AK HAKADAL JERNBANES AK UKKESTAD AK GARDERMEN AK UDNES AK EIDSVLL VERK AK ÅS AK ASKER S SL - LJABRUVEIEN 2 S NRDSTRAND S ALNA S BJØRNHLT I NRDMA S SL - BLINDERN S SL - BYGDØY S TRYVASSHØGDA HE PLASSEN HE TRYSIL VEGSTASJN HE GLØTVLA - TRØAN HE DREVSJØ HE KNGSVINGER HE RVERUD HE FLISA II HE RENA - HAUGEDALEN HE FINSTAD - NYHUS HE EVENSTAD - DIH HE FLLDAL - FREDHEIM HE TYNSET - HANSMEN HE HAMAR II HE HAMAR - STAVSBERG HE KISE PA HEDMARK P HJERKIN II P ØSTRE TTEN - APELS P LILLEHAMMER - SÆTH P GAUSDAL - VREHAGE P FÅVANG - TRMSNES P FÅVANG P KVITFJELL P VENABU P SKÅBU P JUVVASSHØE P SKJÅK II P BRÅTÅ - SLETTM 0 P GRTLI III P DMBÅS - NRDIGARD P FKSTUGU P LESJA - SVANBRG P VEST-TRPA II P ÅBJØRSBRÅTEN P FAGERNES - LUFTHAV P FAGERNES P LØKEN I VLBU P BEITSTØLEN II P VANG I VALDRES P FILEFJELL - KYRKJEST P SGNEFJELLHYTTA P BJRLI BU HØNEFSS - HØYBY BU GRIMELI I KRØDSHERA BU GULSVIK II BU NESBYEN - TDKK BU HEMSEDAL - HØLT BU HEMSEDAL II BU VATS - RANDEN BU ÅL III BU GEIL - LDEBRÅTEN BU GEIL BU DRAMMEN - BERSKG BU KNNERUD BU KNGSBERG BRANNS BU VEGGLI II Normal På automatstasjonene beregnes middeltemperaturen som et middel av timeverdiene. Nye stasjoner: Blåsjø (AA), Vats I Vindafjord (R), Skamdal (N). Nedlagt stasjon: Nedre Vats (R).

10 Tm : Månedstemperatur Txa: Absolutt maksimumtemp. RR : månedsnedbør T20: Ant. døgn med Tmax >= 20 C Pe : Ant. penværsdager Av : Avvik fra normaltemp. dt : Dato RR%: prosent av normalnedbør Rd : Ant. døgn med nedbør >= 0.1 mm v : Ant. overskyede dager Txm: Midlere maksimumtemp. Tna: Absolutt minimumtemp. Rxa: Største døgnnedbør Rd1: Ant. døgn med nedbør >= 1.0 mm Fyr: Fyring graddager,base 17 Tnm: Midlere minimumtemp. Rf : Relativ fuktighet T0 : Ant. døgn med Tmin < 0 C Skd: Samlet skydekke i 8-deler Vek: Vekst graddager,base 5 November 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek BU DAGALI LUFTHAVN -0,9 3,6 3,7-4,9 10,0 1-14, VE SANDE - GALLEBER 4,2 3,6 6,4 2,0 12,7 27-4, ,0 21 4, VE TØNSBERG - KILEN 5,9 8,3 3,7 13,0 27-4, ,6 8, VE MELSM 5,2 3,5 7,4 3,2 12,2 27-4, ,4 15 6, VE FÆRDER FYR 6,9 2,3 8,5 5,7 11,4 27 0, VE HEDRUM 21,9 19 6, VE SVENNER FYR 6,7 8,5 5,2 11,8 1-0, TE SKIEN - ELSTRØM 16,5 17 5, TE GDAL 52, , TE SKIEN - GEITERYGG 4,6 3,4 6,9 2,7 12,8 2-2, TE NTDDEN FLYPLA 2,6 3,7 6,2 0,0 13,0 2-9, TE RJUKAN 40, , TE MØSSTRAND II 1,1 4,3 4,2-1,5 9,7 7-7, , , TE GVARV - NES 3,7 3,4 6,6 1,3 14,6 2-7, ,1 27 3, TE HØYDALSM II 1,4 4,4 4,9-1,6 10,8 2-9, , , TE VÅGSLI 0,9 3,9 5,0-2,3 9,8 8-10, , , TE JMFRULAND 6,7 3,2 8,7 4,9 12,3 27-1, TE DRANGEDAL II 31,4 4, TE TVEITSUND 4,4 3,4 6,9 2,1 12,5 19-4, , , TE FLDSÆ 53, , AA GJERSTAD I AUST-A 51, , AA LYNGØR FYR 7,3 3,0 9,1 5,8 13,0 27 0, AA ARENDAL BRANNST 39,7 33 8, AA REVESAND 6, AA TRUNGEN FYR 7,6 3,0 9,2 6,0 12,4 27 0, ,0 24 3, AA NELAUG 5,2 3,6 7,8 3,1 12,5 2-2, , , , AA LANDVIK 6,5 3,3 9,1 4,1 12,4 2-1, , , AA SENUMSTAD 90, , AA BYGLANDSFJRD - 6, AA BYGLANDSFJRD - 5,4 7,8 3,6 11,4 27-1, ,3 22, AA VALLE 2,2 5,6-0,2 10,3 27-8, ,6 50, AA BLÅSJØ 1,2 3,6-0,8 9,4 8-4, AA HVDEN - LUNDANE 0,7 4,2 5,2-3,3 10,6 8-13, , , VA KJEVIK 6,4 3,3 8,9 3,9 11,7 1-3, , , VA KSØY FYR 7,8 2,8 9,4 6,2 12,2 1 1, VA MESTAD I DDERNE 128, , VA MANDAL III 7,3 9,3 5,3 12,3 1 0, ,8 32, VA ÅSERAL 197, , VA KNSM - HØYLAN 5,4 3,4 7,9 2,9 11,3 8-3, , , , VA LINDESNES FYR 8,2 2,6 9,7 6,3 12,3 1 0, , , , VA KVÅVIK 154, , VA LISTA FYR 8,1 2,6 9,6 5,9 12,3 6-0, , , , VA SIRDAL - SINNES 3,3 3,9 6,9 0,7 15,2 8-7, , , R EIK - HVE 5,9 2,7 9,0 2,9 12,5 5-5, , , , R EIGERØYA 8,4 3,2 9,9 6,6 13,5 5 1, R EGERSUND 71, , R BRESTAD FYR 8,0 2,9 9,9 5,6 14,1 4-0, , , R SÆRHEIM 7,6 3,2 9,7 5,5 14,5 4 0, , , R SØYLAND I GJESDA 242, , R SLA 8,1 3,5 10,8 5,3 16,2 4-2, , , R KVITSØY - NRDBØ 8,9 2,9 10,5 7,1 14,5 4 4, R STAVANGER - VÅLA 8,1 3,3 10,4 6,0 15,4 3 2, , , R SVILAND 179, , R LYSEBTN 8,2 10,6 5,5 16,4 1-1, , , R LIARVATN 6,2 9,3 3,4 14,1 9-2, ,4 87, R FISTER - SIGMUNDS 8,0 3,7 10,4 5,7 15,7 1 0, ,6 19, R SAUDA 5,1 2,9 8,6 3,0 17,3 3-4, , , , R VATS I VINDAFJRD 7,0 10,4 3,9 16,1 3-3, ,0 43, R HAUGESUND LUFTH 8,0 3,5 10,2 5,0 15,1 3-0, R UTSIRA FYR 8,7 2,8 10,1 7,1 14,3 4 3, , , , R RØVÆR 8,8 10,3 7,0 15,0 4 3, H FINSEVATN 0,0 5,7 3,3-2,9 8,4 8-10, , , H SANDHAUG -0,9 2,2-3,8 6,7 8-12, H RØLDAL 247, , H MIDTLÆGER 2,5 5,6 5,5 0,0 12,7 8-3, H STRD LUFTHAVN 7,8 3,2 10,0 5,6 16,0 3 1, H SLÅTTERØY FYR 8,8 2,9 10,5 7,2 16,0 4 3, H RSENDAL 203, , H KVÅLE 366, , H TYSSEDAL IA 202, , H ULLENSVANG FRS 6,3 3,2 9,2 4,1 15,8 3-2, , , H EIDFJRD II 181, , H FET I EIDFJRD 2,7 6,1-0,3 12,9 8-7, , , H KVAMSØY 7,0 9,4 5,1 15,7 3 0, , , , H KVAMSKGEN - J 4,9 4,2 8,5 2,1 15,0 8-4, , , , H FLESLAND 7,4 3,5 9,7 5,1 16,1 4-0, H BERGEN - FLRIDA 8,1 3,5 10,7 5,8 17,9 4-0, , , , H EVANGER 4,7 7,0 3,0 13,9 3-3, ,8 52, H VSSEVANGEN 4,0 3,3 6,9 2,0 15,4 3-5, , , H MJØLFJELL UH 3,4 4,8 6,6 0,5 12,9 9-5, , ,

11 November 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek H EKSINGEDAL H GULLBRÅ H MDALEN III H BLMVÅG - SÆLE H FEDJE H JRDALEN - NÅSEN SF TAKLE SF BREKKE I SGN SF RTNEVIK SF VIK I SGN III SF VANGSNES SF FRESVIK SF AURLAND SF LÆRDAL IV SF HAFSL SF SGNDAL LUFTHAVN SF FJÆRLAND - BREMUSE SF FURENESET SF FØRDE LH - BRINGELA SF FØRDE - TEFRE SF BTNEN I FØRDE SF FLRØ LUFTHAVN SF YTTERØYANE FYR SF SANDANE SF SANDANE LUFTHAVN SF MYKLEBUST I BREIM SF BRIKSDAL SF STRYN - KRKEN SF KRÅKENES MR FISKÅBYGD MR ØRSTA-VLDA LUFTHA MR SVINØY FYR MR SÆBØ MR NRDDAL MR TAFJRD MR BRUSDALSVATN II MR ÅLESUND - INDUSTRIV MR VIGRA MR REKDAL MR MANNEN MR MARSTEIN MR ERESFJRD MR MLDE LUFTHAVN MR NA II MR EIDE PÅ NRDMØRE MR SUNNDALSØRA III MR KRISTIANSUND LUFTH MR TÅGDALEN MR VEIHLMEN ST RØRS LUFTHAVN ST AURSUND ST SØLENDET ST PPDAL - SÆTER ST SULA ST RKDAL - THAMSHAM ST SKNEDAL ST KTSØY ST SELBU II ST TRNDHEIM - VLL ST ØRLAND III ST ÅFJRD II ST ÅFJRD - MMYR ST HALTEN FYR ST BESSAKER ST BUHLMRÅSA FYR NT VÆRNES NT KVITHAMAR NT MERÅKER - VARDETUN NT KLUKSDAL NT ØSTÅS I HEGRA NT FRSTA NT VERDAL - REPPE NT KJØBLI I SNÅSA NT SNÅSA - NAGELHUS NT STEINKJER - SØNDRE NT MSVIK - TRØAHAUGE NT LEKSVIK - MYRAN NT NAMSS LUFTHAVN NT VERHALLA - UNNSET NT NRDLI - HLAND

12 November 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek NT GARTLAND 2,8 5,6 0,1 10,7 30-5, ,0 21, NT NAMSKGAN 3,1 5,6 5,7 0,4 9,8 8-6, , , NT TTERØY 182, , NT LIAFSS 277, , NT RØRVIK LUFTHAVN 6,9 4,7 9,3 4,1 12,6 9-2, NT NRDØYAN FYR 8,1 4,4 9,7 6,5 12,5 9 1, NT SKLINNA FYR 8,1 4,4 9,7 6,5 11,7 9 1, N BRØNNØYSUND LUFTH 7,5 5,3 10,3 4,6 16,0 9-0, N VEGA - VALLSJØ 7,6 5,1 10,0 4,9 15,6 9-1, , , , N TJØTTA 7,2 5,2 9,1 5,3 13,0 1 0, , , N SANDNESSJØEN LH - S 7,7 5,2 10,3 5,2 14,4 5-0, N MSJØEN - NYRUD 264,8 59, N MSJØEN LUFTHAVN 3,9 6,5 6,8 1,3 11,0 7-5, ,4 57, N MAJAVATN V 2,8 5,3 0,2 10,2 1-5, ,5 34, N BJERKA - VALLA 225, , N VARNTRESK 3,0 6,7 5,6 0,9 10,9 2-4, , , , N SKAMDAL 4,2 6,5 2,4 10,7 5-2, ,4 35, N M I RANA III 262, , N M I RANA LUFTHAVN 3,3 6,6 5,9 0,9 11,7 6-5, N STRFRSHEI 2,5 5,2 0,2 10,3 5-8, ,5 56, N HJARTÅSEN 2,8 5,7 0,5 10,1 7-7, ,8 40, N SLVÆR II 7,6 9,5 5,8 13,6 10 0, N LURØY 577, , N MYKEN 8,0 4,6 9,6 6,4 13,1 9 1, , , , N REIPÅ 6,1 8,8 3,2 12,7 30-3, , , N SUNDSFJRD 408, , N SALTDAL 4,6 6,2 7,7 1,1 14,1 1-4, , , , N LØNSDAL 52, , N SULITJELMA 288, , N SETSÅ 5,0 8,0 2,1 13,0 6-5, ,9 34, N BDØ - VÅGØNES 6,3 5,4 8,5 3,9 12,1 6-1, , , N BDØ VI 6,8 5,6 8,8 4,8 13,0 6-0, , , , N HELLIGVÆR II 7,5 9,2 5,6 12,2 6 0, , N STEIGEN 261, , N DRAG - AJLUKTA 5,1 7,8 2,5 13,0 6-3, ,5 49, N SKJMEN - STIBERG 129, , N STRAUMSNES 4,1 7,3 1,3 13,6 6-5, ,0 42, N NARVIK LUFTHAVN 4,3 4,5 7,5 2,0 11,7 23-4, N EVENES LUFTHAVN 3,8 4,7 6,8 0,9 11,0 6-7, N RTVÆR 6,2 8,1 4,3 11,2 6-0, N SKRVA FYR 7,2 4,7 8,8 5,6 11,5 6 0, , N SVLVÆR LUFTHAVN 6,4 4,7 8,3 4,4 11,6 6-0, N LEKNES LUFTHAVN 6,3 5,0 8,6 3,7 12,3 6-2, N VÆRØY HELIPRT 7,8 4,3 9,2 6,1 11,4 5 0, N RØST LUFTHAVN 7,8 4,3 9,3 6,0 11,5 1-0, ,6 14, N SRTLAND 5,7 4,9 8,3 3,1 12,9 10-2, , , , N STKMARKNES LH - S 5,9 4,6 8,5 2,8 12,3 10-2, N BØ I VESTERÅLEN III 6,7 8,6 4,6 11,9 10-0, ,1 13, N ALSVÅG I VESTERÅLE 249, , N ANDØYA 5,6 4,7 7,7 3,0 11,7 9-2, , , , N ANDØYA - TRLLTINDE 3,0 4,6 1,2 8,7 9-4, TR HARSTAD STADIN 5,1 4,6 7,7 2,4 13,3 10-3, , , , TR HEKKINGEN FYR 5,5 4,5 7,7 3,6 12,0 6-2, TR BARDUFSS 1,8 7,3 5,3-1,5 12,1 2-13, , , , TR DIVIDALEN 0,0 4,0-4,0 12,9 1-17, ,8 13, TR TRMSØ - HLT 4,5 4,5 7,1 2,0 12,4 10-5, , , TR TRMSØ 3,6 4,7 6,1 1,3 11,1 6-6, , , , TR TRMSØ - LANGNES 4,0 4,6 6,5 1,5 11,4 10-7, , , TR GRUNNFJRD - STAKK 164, , TR TRSVÅG FYR 5,3 3,7 7,3 3,3 11,7 6-1, TR SKIBTN II 2,8 5,1 7,0-1,3 15, , , , TR SKJERVØY 185, , TR SØRKJSEN LUFTHAV 2,5 5,0 5,9-0,6 11,4 13-9, ,0 35, , TR NRDSTRAUM I KVÆN 3,4 4,2 5,8 1,2 9,8 10-6, , , , FI HASVIK LUFTHAVN 4,0 3,7 6,1 1,5 10,4 6-6, , , FI SPNESBUKT 122, , FI HASVIK - SLUSKFJELL 0,1 2,2-1,9 7,6 23-7, FI ALTA LUFTHAVN 1,3 4,9 4,1-1,2 8, , , , FI SULVUPMI - LULIT -3,6 4,9-0,1-7,5 5, , ,8 99 5, FI KAUTKEIN -3,2 6,1 0,5-6,4 6,6 2-21, ,0 87 5, , FI SIHCCAJAVRI -3,6 5,8-0,5-6,7 7,0 2-20, , , , FI PRSA II 160, , FI SKAIDI II 149,7 26, FI RGNSUNDET 3,2 5,3 1,3 9,3 13-3, FI HAMMERFEST LUFTHA 2,4 3,9 4,4 0,2 9,2 6-4, ,8 13, FI FRUHLMEN FYR 3,7 3,1 5,7 1,9 11,1 7-2, FI HNNINGSVÅG LUFTH 2,9 3,2 4,7 1,1 9,2 12-3, FI LDERFJRD 101,7 24, FI BANAK 0,9 5,2 3,7-1,6 10,4 12-9, , , , FI VEIDNES I LAKSEFJR 92, ,

13 November 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek FI LEBESBY - KARLMYHR 67, , FI MEHAMN LUFTHAVN 2,0 3,4 4,1-0,5 9,1 12-5, FI SLETTNES FYR 2,5 3,4 4,4 0,4 8,6 11-4, FI GAMVIK II 77,5 10, , FI RUSTEFJELBMA -0,5 5,5 2,1-3,4 9, , , , , FI PLMAK TLLSTED 47, , FI SIRBMA 74, , FI KARASJK - MARKAN -3,4 6,0 0,0-6,8 6,5 6-22, , , , FI CUVDDATMHKKI -3,6 5,4 0,4-7,6 5,4 6-23, , , , FI BERLEVÅG LUFTHAVN 1,8 3,5 4,0-0,5 9,2 12-5, FI BÅTSFJRD - STRAUM -0,4 3,2 1,9-2,5 7,7 12-7, FI MAKKAUR FYR 1,8 3,1 3,9-0,4 9,0 12-4, FI VARDØ RADI 1,9 3,2 3,7 0,1 9,1 13-4, , , , FI VARDØ LUFTHAVN 1,0 3,2-1,2 8,6 12-6, FI VADSØ LUFTHAVN 0,2 3,6 2,5-2,4 7,6 12-9, FI ØVRE NEIDEN 40,1 9, FI KIRKENES LUFTHAVN -0,9 4,6 1,2-3,4 5, , , FI PASVIK - SVANVIK -1,8 4,2 0,7-5,6 5,5 7-15, ,9 97 6, FI SKGFSS 43, , SV BJØRNØYA -0,6 3,1 1,4-2,9 6,3 6-7, , , , SV HPEN -3,3 5,3-1,3-5,5 4,5 6-14, ,8 74 5, , SV EDGEØYA - KAPP HEU -6,2-3,9-9,2 4,3 6-17, SV SVARTTANGEN -4,9-2,6-7,6 4,3 7-14, SV KNGSØYA -6,8-4,8-9,1 1,0 7-19, SV SØRKAPPØYA -3,0-0,9-5,2 3,7 6-12, SV SVEAGRUVA -6,9 4,6-3,7-11,0 6,3 6-24, SV AKSELØYA -4,1-1,4-6,6 7,6 6-15, SV SVALBARD LUFTHAVN -6,0 4,3-3,3-9,3 6,6 6-16, , , , SV NY-ÅLESUND -6,7 3,3-3,7-10,1 7,8 6-18, , , , SV VERLEGENHUKEN -7,8-5,2-10,8 5,7 5-19, SV KARL XII ØYA SV KVITØYA JA JAN MAYEN 1,3 4,6 3,4-0,4 6,7 16-7, , , , AN TRLL I ANTARKTIS -11,6-8,6-15,1-1,1 3-19, ,5 0, Tabeller basert på verdier på datastatus pr

14 Langtidsvariasjon av temperatur på utvalgte RCS-stasjoner November RCS-stasjoner (Reference Climate Stations) tilhører det WM-definerte nettet av verdensomspennende stasjoner med lange, homogene dataserier. Med normalen menes her middel for perioden Merk at skalaen for temperaturaksene varierer fra graf til graf. Ved bruk av diagrammene skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt. Mer temperaturstatistikk for ulike landsdeler finnes på: 14

15 Klimatologisk månedsoversikt KLIMA Januar - november 2011 Nedbør Utjevnet nedbørsum i prosent av normal Normalperioden er Utgitt: Ved bruk skal Meteorologisk institutt oppgis som kilde. 15

16 Klimatologisk månedsoversikt KLIMA Januar - november 2011 Lufttemperatur Utjevnet avvik i C fra normal sesongtemperatur 2,0-3,0 1,5-2,0 1,0-1,5 0,5-1,0 Normalperioden er Utgitt: Ved bruk skal Meteorologisk institutt oppgis som kilde. 16

17 Lufttemperatur og nedbør hittil i år Januar-november 2011 Hittil i år, perioden januar-november, var middeltemperaturen for Norge som helhet 1,7 grader over normalen. Størst avvik fra normalen var det i deler av Trøndelag og Nordland der middeltemperaturen var 2,5-3 C over normalen. Middeltemperaturen var over normalen for alle deler av landet. Nedbøren for Norge som helhet var 130 % av normalen, og perioden er med det den aller våteste i en serie som går tilbake til Deler av ppland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Trøndelag og Finnmark har fått av normalen for perioden. Lufttemperatur Middeltemperaturen for Norge januar-november 2011 var 1,7 C over normalen. Dette er sammen med 1989 det varmeste i serien, som går tilbake til Temperaturen var over normalen for hele landet. Størst avvik hadde deler av Trøndelag og Nordland, der middeltemperaturen for perioden var 2,5-3 C over normalen. For Trøndelag er året til nå det varmeste i serien med 2,2 C over normalen er det nest varmeste med 1,8 C over og 1900 kaldest med 1,8 C under normalen. For Nord-Norge er året til nå det nest varmeste med 1,9 C over normalen, bare 1938 er varmere med 2 C over. For Østlandet er året til nå det 8. varmeste og for Vestlandet det 5. varmeste i serien. Høyest middeltemperatur for perioden januar-november kom langs kysten fra Hordaland til Vestfold. Sola (Rogaland) og Bergen - Florida var varmest, begge med 9,3 C (hhv 1,5 C og 1,2 C over normalen), etterfulgt av Fister - Sigmundstad (Rogaland) med 9,2 ºC (1,5 C over). Lavest middeltemperatur kom i fjellet i Sør-Norge og på Finnmarksvidda. Juvvasshøe (ppland) var kaldest med 2,2 C (1,9 C over normalen), etterfulgt av Sognefjellhytta (ppland) med 0,2 C (2,4 C over), Suolovuopmi - Lulit (Finnmark) med 0,1 C (1,4 C over normalen)og Sandhaug (Hordaland) og Sihccajavri (Finnmark) begge med 0,1 C (hhv. ingen normal foreløpig og 2,2 C over normalen). Den høyeste maksimumstemperaturen hittil i år er målt på stasjonen Saltdal (Nordland) med 33,8 C 11. juni. Den laveste minimumstemperaturen har Cuovddatmohkki (Finnmark) med 42,5 C 17. februar. Nedbør Basert på observasjoner fra værstasjonene var nedbøren i Norge som helhet 130 % av normalen for perioden januar-november i Dette er det våteste i serien som går tilbake til Nest våteste er 125 % fra Det tørreste er 1941 med 75 %. Nedbøren var over normalen for det meste av landet, men i deler av Nordland, Troms og Finnmark, var den under. Deler av ppland, Buskerud, Sogn og Fjordane og Trøndelag har fått relativt mest med % av normalen for perioden. For Østlandet som helhet er året til nå det nest våteste i serien med 130 % av normalen. Våtest er 2000 med 145 % og tørrest 1904 med 65 %. For Vestlandet som helhet er året til nå det våteste med 150 % av normalen. Tørrest er 1941 med 60 %. Som helhet har Trøndelag fått 125 % av normalen hittil i år, og perioden er den 4. våteste i serien. Aller våtest er 1983 med 135 %, og tørrest 1937 med 65 % av normalen. Brekke i Sogn (Sogn og Fjordane) har med 3832 mm (121 %) fått mest nedbør hittil i år av stasjonene som er med i tabellen, etterfulgt av Lurøy (Nordland) med 3714 mm (141 %), Takle (Sogn og Fordane) med 3619 mm (129 %), Botnen i Førde (Sogn og Fjordane) med 3389 mm (145 %), og Kvamskogen - Jonshøgdi (Hordaland) med 3154 mm (113 %). Saltdal (Nordland) har fått minst nedbør hittil i år med 182 mm (70 % av normalen), etterfulgt av Skjåk (ppland) med 338 mm (133 %), Alta lufthavn (Finnmark) med 375 mm (103 %), Banak (Finnmark) med 405 mm (124 %) og Veidnes i Laksefjord (Finnmark) med 426 mm (97 %). Lurøy (Nordland) har målt den største døgnnedbøren hittil i år av stasjonene som er med i tabellen med 122,6 mm 30. oktober. Nedbørstasjonen Øvstedal (Hordaland) fikk imidlertid 152,5 mm 22. mars. 17

18 Januar - november 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek ØF HALDEN , ØF SARPSBRG 8,2 1,3 12,2 5,3 28, , , , ØF RAKKESTAD 6,8 1,5 11,1 2,7 26, , , ØF STRØMTANGEN FYR 8,6 1,3 11,1 6,5 28, , , ØF RYGGE 7,9 1,5 11,4 4,6 27, , , , ØF MSS BRANNSTASJN , ØF GULLHLMEN 8,3 11,6 5,8 27, , AK BJØRKELANGEN II , AK AURSKG 6,1 11,2 1,0 27, , , AK ENEBAKK - BARBØL , AK KJELLER 6,9 1,9 11,8 2,2 28, , AK HAKADAL JERNBANES 6,1 11,2 1,6 29, , , AK UKKESTAD , AK GARDERMEN 6,4 1,7 10,8 2,6 26, , , , AK UDNES 5,9 10,7 1,6 27, , , AK EIDSVLL VERK , AK ÅS 7,2 1,1 11,4 3,2 26, , , AK ASKER 7,3 1,4 11,2 4,0 26, , , , S NRDSTRAND , S ALNA 7,8 12,2 4,0 28, , S BJØRNHLT I NRDMA 5,4 10,4 1,3 26, , , S SL - BLINDERN 8,0 1,5 12,0 4,7 28, , , , S TRYVASSHØGDA 5,5 1,4 8,9 2,9 23, , , HE PLASSEN , HE TRYSIL VEGSTASJN 4,0 1,4 9,6-1,1 27, , , HE GLØTVLA - TRØAN , HE DREVSJØ 2,8 1,7 8,0-2,4 24, , HE KNGSVINGER 6,2 11,1 1,9 26, , , HE RVERUD 6,4 1,7 11,3 1,9 26, , , HE FLISA II 6,2 1,9 11,0 1,9 27, , , , HE RENA - HAUGEDALEN 4,7 1,8 10,2-0,1 27, , , , HE EVENSTAD - DIH 4,5 1,5 10,1-0,7 26, , HE FLLDAL - FREDHEIM 2,4 8,4-3,6 24, , , HE TYNSET - HANSMEN 3,4 2,2 8,7-1,7 25, , , HE HAMAR II 6,1 11,0 1,7 27, , , HE HAMAR - STAVSBERG 6,2 10,4 2,5 26, , , HE KISE PA HEDMARK 5,7 1,3 10,2 1,6 26, , , P HJERKIN II 2,3 6,4-1,5 23, , , P ØSTRE TTEN - APELS 6,1 1,7 10,1 2,4 24, , , P LILLEHAMMER - SÆTH 5,7 1,8 10,3 1,9 26, , , P FÅVANG - TRMSNES , P FÅVANG 4,7 1,2 9,6 0,3 26, , , P KVITFJELL 1,9 1,5 5,1-0,5 19, , P VENABU 2,0 1,6 6,3-2,1 23, , , , P JUVVASSHØE -2,2 1,9 0,7-4,7 14, , P SKJÅK II , P GRTLI III 2,1 6,3-2,1 22, , , P DMBÅS - NRDIGARD 4,0 1,7 8,2 0,5 24, , , P FKSTUGU 2,5 1,9 6,4-1,1 22, , , , P LESJA - SVANBRG , P VEST-TRPA II 4,1 1,6 8,9 0,0 25, , , , P ÅBJØRSBRÅTEN 3,9 1,8 8,1-0,1 22, , , , P FAGERNES - LUFTHAV 3,2 8,0-1,2 23, , P FAGERNES 4,9 1,7 9,6 1,1 26, , , , P LØKEN I VLBU 4,3 1,8 8,6 0,5 23, , , P BEITSTØLEN II 2,7 6,5-0,2 22, , , P VANG I VALDRES , P FILEFJELL - KYRKJEST 1,8 6,1-2,6 22, , , P SGNEFJELLHYTTA -0,2 2,4 3,0-3,1 17, , P BJRLI 3,7 8,9-0,7 23, , , BU HØNEFSS - HØYBY 6,9 1,6 11,7 2,9 27, , , BU GRIMELI I KRØDSHERA , BU GULSVIK II 6,5 1,4 11,9 2,2 28, , , BU NESBYEN - TDKK 5,3 1,5 11,0 0,6 27, , , , BU HEMSEDAL - HØLT , BU HEMSEDAL II 2,8 8,1-1,9 25, , BU VATS - RANDEN , BU ÅL III , BU GEIL - LDEBRÅTEN 3,6 1,9 8,1-0,8 25, , , BU GEIL , , BU DRAMMEN - BERSKG 7,3 0,9 12,3 3,0 28, , , BU KNNERUD 6,5 11,7 1,7 27, , , BU KNGSBERG BRANNS 6,7 1,3 12,0 2,1 27, , , , BU VEGGLI II 6,2 1,4 11,3 1,9 27, , , ,

19 Tm : Månedstemperatur Txa: Absolutt maksimumtemp. RR : månedsnedbør T20: Ant. døgn med Tmax >= 20 C Pe : Ant. penværsdager Av : Avvik fra normaltemp. dt : Dato RR%: prosent av normalnedbør Rd : Ant. døgn med nedbør >= 0.1 mm v : Ant. overskyede dager Txm: Midlere maksimumtemp. Tna: Absolutt minimumtemp. Rxa: Største døgnnedbør Rd1: Ant. døgn med nedbør >= 1.0 mm Fyr: Fyring graddager,base 17 Tnm: Midlere minimumtemp. Rf : Relativ fuktighet T0 : Ant. døgn med Tmin < 0 C Skd: Samlet skydekke i 8-deler Vek: Vekst graddager,base Januar - november 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek BU DAGALI LUFTHAVN 2,5 1,8 7,7-3,0 23, , VE SANDE - GALLEBERG 7,4 1,2 11,9 3,3 28, , , VE TØNSBERG - KILEN , VE MELSM 7,8 1,1 12,1 4,0 28, , , VE FÆRDER FYR 8,8 0,9 10,7 7,3 24, , VE HEDRUM , VE SVENNER FYR 8,8 11,1 6,9 26, , TE SKIEN - ELSTRØM , TE GDAL , TE SKIEN - GEITERYGGEN 7,3 0,8 11,5 3,8 27, , TE NTDDEN FLYPLASS 6,4 1,0 11,9 1,8 28, , TE RJUKAN , TE MØSSTRAND II 2,7 1,4 6,9-0,6 23, , , TE GVARV - NES 7,3 1,3 12,3 3,2 29, , , TE HØYDALSM II 4,2 1,5 9,4-0,7 25, , , TE VÅGSLI 3,0 1,4 7,5-1,2 24, , , TE JMFRULAND 8,8 1,4 11,6 6,4 25, , TE DRANGEDAL II , TE TVEITSUND 6,7 1,1 11,5 2,4 28, , , TE FLDSÆ , AA GJERSTAD I AUST-AGD , AA LYNGØR FYR 9,0 1,1 11,6 6,9 24, , AA ARENDAL BRANNSTAS , AA REVESAND 5, AA TRUNGEN FYR 8,9 1,2 11,3 6,9 23, , , AA NELAUG 7,6 1,3 12,1 3,6 27, , , , AA LANDVIK 8,5 1,0 12,3 4,8 25, , , AA SENUMSTAD , AA BYGLANDSFJRD - S 5, AA HVDEN - LUNDANE 2,7 1,7 7,3-2,1 23, , , VA KJEVIK 8,4 1,2 12,1 4,7 26, , , VA KSØY FYR 9,0 1,2 11,1 7,0 23, , VA MESTAD I DDERNES , VA MANDAL III 8,9 11,9 6,0 25, , , VA ÅSERAL , VA KNSM - HØYLAND 7,3 1,3 10,6 4,0 25, , , , VA LINDESNES FYR 9,1 1,2 10,7 7,4 23, , , , VA KVÅVIK , VA LISTA FYR 9,0 1,2 11,0 6,9 23, , , , VA SIRDAL - SINNES 5,0 1,5 9,1 1,2 25, , , R EIK - HVE 7,7 0,9 11,7 4,0 26, , , , R EIGERØYA 8,8 1,2 10,6 7,0 21, , R EGERSUND , R BRESTAD FYR 8,5 1,2 10,4 6,4 21, , , R SÆRHEIM 8,6 1,1 11,1 6,3 23, , , R SØYLAND I GJESDAL , R SLA 9,3 1,5 12,2 6,6 25, , , R KVITSØY - NRDBØ 9,1 1,2 11,0 7,4 22, , R STAVANGER - VÅLAND 9,0 1,1 12,2 6,6 25, , , R SVILAND , R LIARVATN 7,3 10,7 4,3 24, , , R FISTER - SIGMUNDSTAD9,2 1,5 12,2 6,7 24, , , R SAUDA 7,8 0,9 11,5 5,1 25, , , , R HAUGESUND LUFTHAV 8,7 1,4 11,3 6,1 23, , R UTSIRA FYR 8,6 0,9 10,4 7,0 20, , , , H FINSEVATN 0,8 2,4 4,1-2,4 19, , , H SANDHAUG 0,1 3,6-3,4 18, , H RØLDAL , H MIDTLÆGER 2,9 2,1 5,9 0,3 20, , H STRD LUFTHAVN 8,8 1,1 12,0 6,4 25, , H SLÅTTERØY FYR 9,1 1,2 10,8 7,5 23, , H RSENDAL , H KVÅLE , H TYSSEDAL IA , H ULLENSVANG FRSØK 8,5 1,2 11,9 6,2 23, , , H EIDFJRD II , H FET I EIDFJRD 3,9 7,6 0,5 23, , , H KVAMSØY 8,7 12,0 6,5 24, , , , H KVAMSKGEN - JNSH 5,7 1,0 9,3 2,8 24, , , , H FLESLAND 8,4 1,2 11,3 5,9 24, , H BERGEN - FLRIDA 9,3 1,2 12,6 6,6 25, , , , H EVANGER 7,3 11,3 4,3 28, , , H VSSEVANGEN 7,0 1,1 11,4 3,7 28, , , H MJØLFJELL UH 4,7 1,4 8,5 1,3 24, , ,

20 Januar - november 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek H EKSINGEDAL , H GULLBRÅ , H MDALEN III 6,7 10,8 3,8 25, , , H FEDJE 8,7 1,0 10,6 7,1 22, , H JRDALEN - NÅSEN , SF TAKLE 8,4 1,2 11,1 6,0 22, , , SF BREKKE I SGN , SF RTNEVIK , SF VIK I SGN III , SF VANGSNES 8,2 1,0 10,9 6,2 23, , , SF FRESVIK , SF AURLAND , SF LÆRDAL IV 7,6 1,1 11,6 4,5 25, , , SF HAFSL , SF SGNDAL LUFTHAVN 5,1 1,1 8,6 2,1 24, , SF FJÆRLAND - BREMUSE 6,1 1,0 10,5 2,7 28, , , SF FURENESET 8,7 11,5 6,0 23, , , SF FØRDE LH - BRINGELA 6,3 1,4 9,6 3,6 24, , SF FØRDE - TEFRE 7,2 1,2 11,3 4,2 27, , , , SF BTNEN I FØRDE , SF FLRØ LUFTHAVN 8,7 1,4 11,2 6,5 23, , SF YTTERØYANE FYR 8,8 1,3 10,4 7,3 21, , SF SANDANE 8,0 1,2 11,4 5,1 24, , , , SF SANDANE LUFTHAVN 8,1 1,4 11,4 5,5 26, , SF MYKLEBUST I BREIM , SF BRIKSDAL , SF STRYN - KRKEN 6,8 1,3 11,4 3,2 28, , , SF KRÅKENES 8,8 1,3 11,3 6,3 23, , MR FISKÅBYGD 8,1 1,1 11,6 5,2 24, , , , MR ØRSTA-VLDA LUFTHA 7,4 1,2 11,2 3,9 24, , MR SVINØY FYR 8,8 1,4 10,7 6,9 21, , MR SÆBØ , MR NRDDAL , MR TAFJRD 8,6 1,2 12,5 5,6 24, , , , MR BRUSDALSVATN II , MR ÅLESUND - INDUSTRIV 8,8 11,9 6,3 24, , , MR VIGRA 8,6 1,4 10,8 6,7 22, , , , MR REKDAL 8,4 11,5 5,8 23, , MR MANNEN 0,7 3,6-1,6 17, , , MR MARSTEIN 7,6 11,8 4,4 26, , , MR ERESFJRD , MR MLDE LUFTHAVN 7,9 1,2 11,5 4,9 25, , MR NA II 8,4 1,0 10,3 6,8 20, , , MR EIDE PÅ NRDMØRE , MR SUNNDALSØRA III 8,9 1,7 12,8 5,6 26, , , , MR KRISTIANSUND LUFTH 8,1 1,2 11,3 5,5 25, , MR TÅGDALEN 5,6 1,9 9,6 2,3 25, , , MR VEIHLMEN 8,3 1,1 10,1 6,8 22, , ST RØRS LUFTHAVN 2,9 1,7 8,2-2,1 25, , , , ST AURSUND , ST SØLENDET 2,9 7,0-0,8 24, , , ST PPDAL - SÆTER 5,6 2,6 9,6 1,9 24, , , , ST SULA 8,2 1,3 10,1 6,5 22, , ST RKDAL - THAMSHAM 6,5 10,5 3,3 28, , , ST SKNEDAL 5,6 10,4 1,5 26, , , ST KTSØY 5,8 11,1 1,8 29, , , ST SELBU II 6,5 2,1 11,1 2,4 28, , , ST TRNDHEIM - VLL 7,4 2,0 11,0 4,2 28, , , , ST ØRLAND III 8,0 1,7 11,0 5,3 27, , , , ST ÅFJRD II 7,6 1,4 11,7 4,2 28, , , ST ÅFJRD - MMYR , ST HALTEN FYR 8,0 1,2 9,8 6,5 21, , ST BESSAKER , ST BUHLMRÅSA FYR 8,2 1,5 10,7 6,2 27, , , NT VÆRNES 7,6 2,0 11,4 4,3 28, , , NT KVITHAMAR 7,6 1,9 11,4 4,1 28, , , NT MERÅKER - VARDETUN 6,5 2,1 11,3 2,2 28, , , , NT KLUKSDAL , NT ØSTÅS I HEGRA , NT FRSTA 7,4 1,4 11,0 4,5 27, , , NT VERDAL - REPPE 7,4 2,3 11,4 4,3 29, , , , NT KJØBLI I SNÅSA 6,0 2,2 10,1 2,1 28, , , , NT SNÅSA - NAGELHUS , NT STEINKJER - SØNDRE 7,2 2,2 11,4 3,6 30, , , NT MSVIK - TRØAHAUGE , NT LEKSVIK - MYRAN , NT NAMSS LUFTHAVN 7,0 2,4 10,8 3,8 29, , NT VERHALLA - UNNSET , NT NRDLI - HLAND 4,4 2,7 8,4 1,0 27, , , ,

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka MET info no. 04/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 05.05.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt April 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Kombinasjonen nordlys og skumring

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Pasientstrømmer ut av Helse Nord

Pasientstrømmer ut av Helse Nord Pasientstrømmer ut av Nord Av Ragnar Joakimsen Gro K. Rosvold Berntsen Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering SKDE Nord 3. 10-05 1 Oppsummering: Godt over 95 % av alle kontakter utføres i Nord

Detaljer

Evaluering av senorge: data versjon 1.1. Heidi Bache Stranden D O K U M E N T. senorge.no

Evaluering av senorge: data versjon 1.1. Heidi Bache Stranden D O K U M E N T. senorge.no Evaluering av senorge: data versjon 1.1. Heidi Bache Stranden 4 21 senorge.no D O K U M E N T Evaluering av senorge data versjon 1.1 Norges vassdrags- og energidirektorat 21 1 Dokument nr 4/21 Evaluering

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Hans Tømmervik Jan Åge Riseth

Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Hans Tømmervik Jan Åge Riseth 672 Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag Hans Tømmervik Jan Åge Riseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I GRO MARIT GRIMSRUD Eva JOSEFSEN TURID VAAGE KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I DISTRIKTENE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 9/2012 NORUT OG IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR DISTRIKTSSENTERET ideas2evidence

Detaljer

Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012

Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 31 2012 R A P P O R T Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012

Detaljer

Flommen på Vestlandet oktober 2014. Elin Langsholt, Lars Andreas Roald, Erik Holmqvist, Anne Fleig 11

Flommen på Vestlandet oktober 2014. Elin Langsholt, Lars Andreas Roald, Erik Holmqvist, Anne Fleig 11 Flommen på Vestlandet oktober 2014 Elin Langsholt, Lars Andreas Roald, Erik Holmqvist, Anne Fleig 11 2015 R A P P O R T Rapport nr 11 2015 Flommen på Vestlandet oktober 2014 Utgitt av: Norges vassdrags

Detaljer

Kartlegging av radon i. Melhus kommune

Kartlegging av radon i. Melhus kommune Kartlegging av radon i Melhus kommune Radon 2000/2001 Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i inneluft i Melhus kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen

Detaljer

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter Mer variabelt vær om år Mer viten om usikkerheter IPCC om globale klimaendringer Om klimaendringene hittil fastslår IPCC TAR blant annet: Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren øker på grunn av

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Åpenhetstinget 2011 2 Innholdsfortegnelse Åpenhetsindeksen 2011... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 3 Metode... 5

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner NIBR-rapport 2015:2 Kristian Rose Tronstad Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning? Introduksjonsprogram for flyktninger i

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 januar 2015

Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 januar 2015 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 januar 2015 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra

Detaljer