Været i Norge. Storm på Jæren 27. november. Foto: Einar Egeland.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Været i Norge. Storm på Jæren 27. november. Foto: Einar Egeland."

Transkript

1 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt November 2011 Nr. 11/2011 ISSN KLIMA slo, Storm på Jæren 27. november. Foto: Einar Egeland. Månedstemperaturen for Norge som helhet er den høyeste som er registrert for november med 4,6 C over normalen. Agder, Trøndelag og No rd-norge fikk sin varmeste n ovember, mens måneden på Østlandet og Vestlandet var den ne st varmeste. Månedstemperaturen på Svinøy fyr er den høyeste so m er reg istrert i Norg e i november siden målingene startet i I Hordaland og Troms ble det satt ny fylkesrek ord for maksimumstemperatur og en rekke andre stasjoner satt også ny rekord for novemb er. Basert på observasjoner fra værstasjo nene var månedsnedbøren for Norge 105 % av normalen. For Nord-Norge som helhet er månedsnedbøren 170 %. På Jan Mayen er årets n ovember den våteste som er registrert siden målingene startet der i Postadresse Postboks 43. Blindern, 0313 slo Besøksadresse Henrik Mohns plass 1 Innkjøring fra Problemveien Telefon Telefaks e-post: Internett: met.no Bankgironr rganisasjonsnr N MVA

2 Klimatologisk månedsoversikt KLIMA November 2011 Nedbør Utjevnet nedbørsum i prosent av normal Normalperioden er Grafene viser døgnnedbør i millimeter Utgitt: Ved bruk skal Meteorologisk institutt oppgis som kilde. 2

3 Klimatologisk månedsoversikt KLIMA November 2011 Lufttemperatur Utjevnet avvik i C fra normal månedstemperatur. 7,0-8,0 6,0-7,0 5,0-6,0 4,0-5,0 3,0-4,0 2,0-3,0 Normalperioden er Grafene viser døgntemperatur og normal. Utgitt: Ved bruk skal Meteorologisk institutt oppgis som kilde. 3

4 Været i Norge - november 2011 Månedstemperaturen for Norge som helhet er den høyeste som er registrert for november med 4,6 C over normalen. Agder, Trøndelag og Nord-Norge fikk sin varmeste november, mens måneden på Østlandet og Vestlandet var den nest varmeste. Månedstemperaturen på Svinøy fyr er den høyeste som er registrert i Norge i november siden målingene startet i I Hordaland og Troms ble det satt ny fylkesrekord for maksimumstemperatur og en rekke andre stasjoner satt også ny rekord for november. Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for Norge 105 % av normalen. For Nord-Norge som helhet er månedsnedbøren 170 %. På Jan Mayen er årets november den våteste som er registrert siden målingene startet der i Lufttemperatur Månedstemperaturen for Norge som helhet var 4,6 C høyere enn normalen. Siden 1900 er dette den varmeste november som er registrert for landet som helhet. Forrige rekord var fra 2000 med 4,0 C over. Hele landet lå betydelig over normalen. De tre landsdelene Agder (3,6 C over), Trøndelag (5,0 C over) og Nord-Norge (5,3 C over) satt ny rekord for november. For Nord-Norge ligger årets november hele 0,9 C over forrige rekord fra For Østlandet (4,4 C over) og Vestlandet (3,8 C over) er årets november den nest varmeste, bare overgått av 2000, som hadde hhv. 4,9 C og 4,0 C over normalen. For dette datasettet er det utarbeidet en serie tilbake til Størst positivt temperaturavvik blant værstasjonene fikk Bardufoss i Troms med 7,3 C over normalen etterfulgt av Juvvasshøe (1894 m o.h.) i Jotunheimen med 7,0 C over. For enkelte stasjoner med lengre serier helt tilbake til da Meteorologisk institutt startet målingene i 1867, er årets november også den varmeste. Utsira fyr fikk 8,7 C (2,8 C over). Forrige rekord var fra 2006 med en månedstemperatur på 8,5 grader C. ver 60 værstasjoner satte ny rekord for høy månedstemperatur i november (se egen liste). Høyest var månedstemperaturen langs kysten av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Svinøy fyr var varmest med 9,8 C (4,1 C over normalen), etterfulgt av Kråkenes og Ytterøyane fyr, begge med 9,4 C (hhv. 3,9 C og 3,6 C over normalen). Månedstemperaturen på Svinøy fyr er den høyeste som er registrert i Norge i november siden målingene startet i Forrige norgesrekord hadde Lindesnes fyr med 9,2 C, satt i Laveste månedstemperatur kom på Finnmarksvidda. Både Suolovuopmi - Lulit, Sihccajavri og Cuovddatmohkki hadde 3,6 C (hhv. 4,9 C, 5,8 C og 5,4 C over normalen) og var med dette kaldest av stasjonene i denne oversikten. Høyeste maksimumstemperatur kom i Tafjord med 18,8 C 9. november. Bergen - Florida fikk 17,9 C 4. november, noe som er ny fylkesrekord for Hordaland. Troms satt også ny fylkesrekord med 15,2 C på Skibotn den 10. En rekke stasjoner satt ny rekord for maksimumstemperatur (se egen liste). Cuovddatmohkki registrerte månedens laveste minimumstemperatur med 23,7 C 20. november. Nedbør Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for Norge 105 % av normalen. For Nord-Norge som helhet er månedsnedbøren 170 % av normalen. For Østlandet som helhet var månedsnedbøren 50 % av normalen. For dette datasettet er det utarbeidet en serie tilbake til Nedbørstasjonen Sulitjelma fikk 288,9 mm (292 % av normalen). Dette er ny rekord for denne stasjonen. Målingene startet i Enkelte andre stasjoner i Nordland og Troms satt også ny rekord for høy månedsnedbør i november (se egen liste). Enkelte stasjoner i Vestfold og Telemark satt ny rekord for lav månedsnedbør (se egen liste). Lurøy fikk mest nedbør av værstasjonene med 577,4 mm (212 % av normalen), etterfulgt av Brekke i Sogn med 507,1 mm (126 %) og Takle med 484,4 mm (127 %). Hønefoss - Høyby registrerte 8,8 mm (18 % av normalen) og fikk minst nedbør av stasjonene i denne oversikten, etterfulgt av Strømtangen fyr med 10,3 mm (13 %) og Kise på Hedmark med 11,2 mm (22 % av normalen). Lysebotn målte størst døgnnedbør av stasjonene i denne oversikten med 138,8 mm 27. november. 4

5 Arktis og maritimt - november 2011 Arktis Svalbard lufthavn fikk en middeltemperatur på 6,0 C (4,3 C over normalen), Ny-Ålesund fikk 6,7 C (3,3 C over), Bjørnøya 0,6 C (3,1 C over) og Hopen 3,3 C (5,3 C over). Månedstemperaturen på Jan Mayen var 1,3 C (4,6 C over). Høyeste maksimumstemperatur kom på Ny-Ålesund med 7,8 C 6. november. Dette er den høyeste temperaturen som er observert her i november, siden målingene startet i Forrige rekord var 7,4 C fra Sveagruva hadde månedens laveste minimumstemperatur med 24,8 C 19. november. Jan Mayen fikk mest nedbør av de arktiske stasjonene med 153,3 mm (236 % av normalen), etterfulgt av Ny- Ålesund med 67,0 mm (203 % av normalen). For Jan Mayen er årets november den våteste som er registrert siden målingene der startet i Forrige rekord var 135,0 mm fra Jan Mayen målte størst døgnnedbør av de arktiske stasjonene med 39,5 mm 5. november. Maritimt Største vindhastighet på de maritime stasjonene i november var 31,3 m/s (sterk storm), målt på Sleipner den 27. med retning fra NV. De høyeste bølgene ble imidlertid målt i Haltenbank området i forbindelse med ekstremværet Berit den 25. Heidrun målte da 14,2 m i signifikant bølgehøyde, mens Draugen målte 13,5 m og Norne 11,8 m (WaMoS radar). Waverider bøya på Norne var ute av drift fra den 21. Månedstemperaturen for november på Ekofisk var 10,1 ºC. Dette er den varmeste november i måleserien som går tilbake til Nest varmest er 2009 med 9,6 ºC og kaldest 2010 med 6,1 ºC. Middel for sjøtemperaturen for november på Ekofisk var 10,5 ºC og dette er sammen med 1995 det nest varmeste i serien. Varmest er 1989 med 11,2 ºC og kaldest 1986 med 7,6 ºC. FX DD Dt Max Hm0 Dt TAM Av Per TWM Av Norne 26, ,8*/-** 25 8, Heidrun 24, ,2 25 8,3 2, ,7 - Draugen 28, ,5 25 8,7 2, ,9 - Gullfaks C 20, ,3 25 9,2 2, ,4 - Troll A 24, ,8 25 9, ,3 - Heimdal 23, ,8 27 9, ,9 - Sleipner 31, ,7 27 9,9 1, ,2 - Ekofisk 23, ,5**/9,1 *** 27 10,1 1, ,5 1,2 1 ufullstendig serie, * WaMoS Bølgeradar, ** Waverider, *** Laser på sørlige flammetårn. FX = Største 10 min middelvind i måneden i m/s DD = Retning FX kom fra i grader Dt = Dato FX inntraff Max Hm0 = Største signifikante bølgehøyde i meter Dt = Dato Max Hm0 inntraff TAM = Månedsmiddeltemperatur Av = Avvik fra normalen ( ) eller fra gjennomsnitt for oppgitt periode Per = Periode for beregning av Av TWM = Midlere sjøtemperatur 5

6 Døgntemperatur og døgnnedbør November 2011 Nedbøren er målt kl 07 normaltid og er falt i løpet av de foregående 24 timer. Døgntemperaturen er middeltemperaturen for kaldenderdøgnet (kl 01-24). Med normalen menes her middel for perioden Merk at skalaen for temperatur- og nedbøraksene varierer fra graf til graf. Ved bruk av diagrammene skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt. 6

7 Døgntemperatur og døgnnedbør November 2011 Nedbøren er målt kl 07 normaltid og er falt i løpet av de foregående 24 timer. Døgntemperaturen er middeltemperaturen for kaldenderdøgnet (kl 01-24). Med normalen menes her middel for perioden Merk at skalaen for temperatur- og nedbøraksene varierer fra graf til graf. Ved bruk av diagrammene skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt. 7

8 Døgntemperatur og døgnnedbør November 2011 Nedbøren er målt kl 07 normaltid og er falt i løpet av de foregående 24 timer. Døgntemperaturen er middeltemperaturen for kaldenderdøgnet (kl 01-24). Med normalen menes her middel for perioden Merk at skalaen for temperatur- og nedbøraksene varierer fra graf til graf. Ved bruk av diagrammene skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt. 8

9 November 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek ØF HALDEN ØF SARPSBRG ØF RAKKESTAD ØF STRØMTANGEN FYR ØF RYGGE ØF MSS BRANNSTASJN ØF GULLHLMEN AK BJØRKELANGEN II AK AURSKG AK ENEBAKK - BARBØL AK KJELLER AK HAKADAL JERNBANES AK UKKESTAD AK GARDERMEN AK UDNES AK EIDSVLL VERK AK ÅS AK ASKER S SL - LJABRUVEIEN 2 S NRDSTRAND S ALNA S BJØRNHLT I NRDMA S SL - BLINDERN S SL - BYGDØY S TRYVASSHØGDA HE PLASSEN HE TRYSIL VEGSTASJN HE GLØTVLA - TRØAN HE DREVSJØ HE KNGSVINGER HE RVERUD HE FLISA II HE RENA - HAUGEDALEN HE FINSTAD - NYHUS HE EVENSTAD - DIH HE FLLDAL - FREDHEIM HE TYNSET - HANSMEN HE HAMAR II HE HAMAR - STAVSBERG HE KISE PA HEDMARK P HJERKIN II P ØSTRE TTEN - APELS P LILLEHAMMER - SÆTH P GAUSDAL - VREHAGE P FÅVANG - TRMSNES P FÅVANG P KVITFJELL P VENABU P SKÅBU P JUVVASSHØE P SKJÅK II P BRÅTÅ - SLETTM 0 P GRTLI III P DMBÅS - NRDIGARD P FKSTUGU P LESJA - SVANBRG P VEST-TRPA II P ÅBJØRSBRÅTEN P FAGERNES - LUFTHAV P FAGERNES P LØKEN I VLBU P BEITSTØLEN II P VANG I VALDRES P FILEFJELL - KYRKJEST P SGNEFJELLHYTTA P BJRLI BU HØNEFSS - HØYBY BU GRIMELI I KRØDSHERA BU GULSVIK II BU NESBYEN - TDKK BU HEMSEDAL - HØLT BU HEMSEDAL II BU VATS - RANDEN BU ÅL III BU GEIL - LDEBRÅTEN BU GEIL BU DRAMMEN - BERSKG BU KNNERUD BU KNGSBERG BRANNS BU VEGGLI II Normal På automatstasjonene beregnes middeltemperaturen som et middel av timeverdiene. Nye stasjoner: Blåsjø (AA), Vats I Vindafjord (R), Skamdal (N). Nedlagt stasjon: Nedre Vats (R).

10 Tm : Månedstemperatur Txa: Absolutt maksimumtemp. RR : månedsnedbør T20: Ant. døgn med Tmax >= 20 C Pe : Ant. penværsdager Av : Avvik fra normaltemp. dt : Dato RR%: prosent av normalnedbør Rd : Ant. døgn med nedbør >= 0.1 mm v : Ant. overskyede dager Txm: Midlere maksimumtemp. Tna: Absolutt minimumtemp. Rxa: Største døgnnedbør Rd1: Ant. døgn med nedbør >= 1.0 mm Fyr: Fyring graddager,base 17 Tnm: Midlere minimumtemp. Rf : Relativ fuktighet T0 : Ant. døgn med Tmin < 0 C Skd: Samlet skydekke i 8-deler Vek: Vekst graddager,base 5 November 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek BU DAGALI LUFTHAVN -0,9 3,6 3,7-4,9 10,0 1-14, VE SANDE - GALLEBER 4,2 3,6 6,4 2,0 12,7 27-4, ,0 21 4, VE TØNSBERG - KILEN 5,9 8,3 3,7 13,0 27-4, ,6 8, VE MELSM 5,2 3,5 7,4 3,2 12,2 27-4, ,4 15 6, VE FÆRDER FYR 6,9 2,3 8,5 5,7 11,4 27 0, VE HEDRUM 21,9 19 6, VE SVENNER FYR 6,7 8,5 5,2 11,8 1-0, TE SKIEN - ELSTRØM 16,5 17 5, TE GDAL 52, , TE SKIEN - GEITERYGG 4,6 3,4 6,9 2,7 12,8 2-2, TE NTDDEN FLYPLA 2,6 3,7 6,2 0,0 13,0 2-9, TE RJUKAN 40, , TE MØSSTRAND II 1,1 4,3 4,2-1,5 9,7 7-7, , , TE GVARV - NES 3,7 3,4 6,6 1,3 14,6 2-7, ,1 27 3, TE HØYDALSM II 1,4 4,4 4,9-1,6 10,8 2-9, , , TE VÅGSLI 0,9 3,9 5,0-2,3 9,8 8-10, , , TE JMFRULAND 6,7 3,2 8,7 4,9 12,3 27-1, TE DRANGEDAL II 31,4 4, TE TVEITSUND 4,4 3,4 6,9 2,1 12,5 19-4, , , TE FLDSÆ 53, , AA GJERSTAD I AUST-A 51, , AA LYNGØR FYR 7,3 3,0 9,1 5,8 13,0 27 0, AA ARENDAL BRANNST 39,7 33 8, AA REVESAND 6, AA TRUNGEN FYR 7,6 3,0 9,2 6,0 12,4 27 0, ,0 24 3, AA NELAUG 5,2 3,6 7,8 3,1 12,5 2-2, , , , AA LANDVIK 6,5 3,3 9,1 4,1 12,4 2-1, , , AA SENUMSTAD 90, , AA BYGLANDSFJRD - 6, AA BYGLANDSFJRD - 5,4 7,8 3,6 11,4 27-1, ,3 22, AA VALLE 2,2 5,6-0,2 10,3 27-8, ,6 50, AA BLÅSJØ 1,2 3,6-0,8 9,4 8-4, AA HVDEN - LUNDANE 0,7 4,2 5,2-3,3 10,6 8-13, , , VA KJEVIK 6,4 3,3 8,9 3,9 11,7 1-3, , , VA KSØY FYR 7,8 2,8 9,4 6,2 12,2 1 1, VA MESTAD I DDERNE 128, , VA MANDAL III 7,3 9,3 5,3 12,3 1 0, ,8 32, VA ÅSERAL 197, , VA KNSM - HØYLAN 5,4 3,4 7,9 2,9 11,3 8-3, , , , VA LINDESNES FYR 8,2 2,6 9,7 6,3 12,3 1 0, , , , VA KVÅVIK 154, , VA LISTA FYR 8,1 2,6 9,6 5,9 12,3 6-0, , , , VA SIRDAL - SINNES 3,3 3,9 6,9 0,7 15,2 8-7, , , R EIK - HVE 5,9 2,7 9,0 2,9 12,5 5-5, , , , R EIGERØYA 8,4 3,2 9,9 6,6 13,5 5 1, R EGERSUND 71, , R BRESTAD FYR 8,0 2,9 9,9 5,6 14,1 4-0, , , R SÆRHEIM 7,6 3,2 9,7 5,5 14,5 4 0, , , R SØYLAND I GJESDA 242, , R SLA 8,1 3,5 10,8 5,3 16,2 4-2, , , R KVITSØY - NRDBØ 8,9 2,9 10,5 7,1 14,5 4 4, R STAVANGER - VÅLA 8,1 3,3 10,4 6,0 15,4 3 2, , , R SVILAND 179, , R LYSEBTN 8,2 10,6 5,5 16,4 1-1, , , R LIARVATN 6,2 9,3 3,4 14,1 9-2, ,4 87, R FISTER - SIGMUNDS 8,0 3,7 10,4 5,7 15,7 1 0, ,6 19, R SAUDA 5,1 2,9 8,6 3,0 17,3 3-4, , , , R VATS I VINDAFJRD 7,0 10,4 3,9 16,1 3-3, ,0 43, R HAUGESUND LUFTH 8,0 3,5 10,2 5,0 15,1 3-0, R UTSIRA FYR 8,7 2,8 10,1 7,1 14,3 4 3, , , , R RØVÆR 8,8 10,3 7,0 15,0 4 3, H FINSEVATN 0,0 5,7 3,3-2,9 8,4 8-10, , , H SANDHAUG -0,9 2,2-3,8 6,7 8-12, H RØLDAL 247, , H MIDTLÆGER 2,5 5,6 5,5 0,0 12,7 8-3, H STRD LUFTHAVN 7,8 3,2 10,0 5,6 16,0 3 1, H SLÅTTERØY FYR 8,8 2,9 10,5 7,2 16,0 4 3, H RSENDAL 203, , H KVÅLE 366, , H TYSSEDAL IA 202, , H ULLENSVANG FRS 6,3 3,2 9,2 4,1 15,8 3-2, , , H EIDFJRD II 181, , H FET I EIDFJRD 2,7 6,1-0,3 12,9 8-7, , , H KVAMSØY 7,0 9,4 5,1 15,7 3 0, , , , H KVAMSKGEN - J 4,9 4,2 8,5 2,1 15,0 8-4, , , , H FLESLAND 7,4 3,5 9,7 5,1 16,1 4-0, H BERGEN - FLRIDA 8,1 3,5 10,7 5,8 17,9 4-0, , , , H EVANGER 4,7 7,0 3,0 13,9 3-3, ,8 52, H VSSEVANGEN 4,0 3,3 6,9 2,0 15,4 3-5, , , H MJØLFJELL UH 3,4 4,8 6,6 0,5 12,9 9-5, , ,

11 November 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek H EKSINGEDAL H GULLBRÅ H MDALEN III H BLMVÅG - SÆLE H FEDJE H JRDALEN - NÅSEN SF TAKLE SF BREKKE I SGN SF RTNEVIK SF VIK I SGN III SF VANGSNES SF FRESVIK SF AURLAND SF LÆRDAL IV SF HAFSL SF SGNDAL LUFTHAVN SF FJÆRLAND - BREMUSE SF FURENESET SF FØRDE LH - BRINGELA SF FØRDE - TEFRE SF BTNEN I FØRDE SF FLRØ LUFTHAVN SF YTTERØYANE FYR SF SANDANE SF SANDANE LUFTHAVN SF MYKLEBUST I BREIM SF BRIKSDAL SF STRYN - KRKEN SF KRÅKENES MR FISKÅBYGD MR ØRSTA-VLDA LUFTHA MR SVINØY FYR MR SÆBØ MR NRDDAL MR TAFJRD MR BRUSDALSVATN II MR ÅLESUND - INDUSTRIV MR VIGRA MR REKDAL MR MANNEN MR MARSTEIN MR ERESFJRD MR MLDE LUFTHAVN MR NA II MR EIDE PÅ NRDMØRE MR SUNNDALSØRA III MR KRISTIANSUND LUFTH MR TÅGDALEN MR VEIHLMEN ST RØRS LUFTHAVN ST AURSUND ST SØLENDET ST PPDAL - SÆTER ST SULA ST RKDAL - THAMSHAM ST SKNEDAL ST KTSØY ST SELBU II ST TRNDHEIM - VLL ST ØRLAND III ST ÅFJRD II ST ÅFJRD - MMYR ST HALTEN FYR ST BESSAKER ST BUHLMRÅSA FYR NT VÆRNES NT KVITHAMAR NT MERÅKER - VARDETUN NT KLUKSDAL NT ØSTÅS I HEGRA NT FRSTA NT VERDAL - REPPE NT KJØBLI I SNÅSA NT SNÅSA - NAGELHUS NT STEINKJER - SØNDRE NT MSVIK - TRØAHAUGE NT LEKSVIK - MYRAN NT NAMSS LUFTHAVN NT VERHALLA - UNNSET NT NRDLI - HLAND

12 November 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek NT GARTLAND 2,8 5,6 0,1 10,7 30-5, ,0 21, NT NAMSKGAN 3,1 5,6 5,7 0,4 9,8 8-6, , , NT TTERØY 182, , NT LIAFSS 277, , NT RØRVIK LUFTHAVN 6,9 4,7 9,3 4,1 12,6 9-2, NT NRDØYAN FYR 8,1 4,4 9,7 6,5 12,5 9 1, NT SKLINNA FYR 8,1 4,4 9,7 6,5 11,7 9 1, N BRØNNØYSUND LUFTH 7,5 5,3 10,3 4,6 16,0 9-0, N VEGA - VALLSJØ 7,6 5,1 10,0 4,9 15,6 9-1, , , , N TJØTTA 7,2 5,2 9,1 5,3 13,0 1 0, , , N SANDNESSJØEN LH - S 7,7 5,2 10,3 5,2 14,4 5-0, N MSJØEN - NYRUD 264,8 59, N MSJØEN LUFTHAVN 3,9 6,5 6,8 1,3 11,0 7-5, ,4 57, N MAJAVATN V 2,8 5,3 0,2 10,2 1-5, ,5 34, N BJERKA - VALLA 225, , N VARNTRESK 3,0 6,7 5,6 0,9 10,9 2-4, , , , N SKAMDAL 4,2 6,5 2,4 10,7 5-2, ,4 35, N M I RANA III 262, , N M I RANA LUFTHAVN 3,3 6,6 5,9 0,9 11,7 6-5, N STRFRSHEI 2,5 5,2 0,2 10,3 5-8, ,5 56, N HJARTÅSEN 2,8 5,7 0,5 10,1 7-7, ,8 40, N SLVÆR II 7,6 9,5 5,8 13,6 10 0, N LURØY 577, , N MYKEN 8,0 4,6 9,6 6,4 13,1 9 1, , , , N REIPÅ 6,1 8,8 3,2 12,7 30-3, , , N SUNDSFJRD 408, , N SALTDAL 4,6 6,2 7,7 1,1 14,1 1-4, , , , N LØNSDAL 52, , N SULITJELMA 288, , N SETSÅ 5,0 8,0 2,1 13,0 6-5, ,9 34, N BDØ - VÅGØNES 6,3 5,4 8,5 3,9 12,1 6-1, , , N BDØ VI 6,8 5,6 8,8 4,8 13,0 6-0, , , , N HELLIGVÆR II 7,5 9,2 5,6 12,2 6 0, , N STEIGEN 261, , N DRAG - AJLUKTA 5,1 7,8 2,5 13,0 6-3, ,5 49, N SKJMEN - STIBERG 129, , N STRAUMSNES 4,1 7,3 1,3 13,6 6-5, ,0 42, N NARVIK LUFTHAVN 4,3 4,5 7,5 2,0 11,7 23-4, N EVENES LUFTHAVN 3,8 4,7 6,8 0,9 11,0 6-7, N RTVÆR 6,2 8,1 4,3 11,2 6-0, N SKRVA FYR 7,2 4,7 8,8 5,6 11,5 6 0, , N SVLVÆR LUFTHAVN 6,4 4,7 8,3 4,4 11,6 6-0, N LEKNES LUFTHAVN 6,3 5,0 8,6 3,7 12,3 6-2, N VÆRØY HELIPRT 7,8 4,3 9,2 6,1 11,4 5 0, N RØST LUFTHAVN 7,8 4,3 9,3 6,0 11,5 1-0, ,6 14, N SRTLAND 5,7 4,9 8,3 3,1 12,9 10-2, , , , N STKMARKNES LH - S 5,9 4,6 8,5 2,8 12,3 10-2, N BØ I VESTERÅLEN III 6,7 8,6 4,6 11,9 10-0, ,1 13, N ALSVÅG I VESTERÅLE 249, , N ANDØYA 5,6 4,7 7,7 3,0 11,7 9-2, , , , N ANDØYA - TRLLTINDE 3,0 4,6 1,2 8,7 9-4, TR HARSTAD STADIN 5,1 4,6 7,7 2,4 13,3 10-3, , , , TR HEKKINGEN FYR 5,5 4,5 7,7 3,6 12,0 6-2, TR BARDUFSS 1,8 7,3 5,3-1,5 12,1 2-13, , , , TR DIVIDALEN 0,0 4,0-4,0 12,9 1-17, ,8 13, TR TRMSØ - HLT 4,5 4,5 7,1 2,0 12,4 10-5, , , TR TRMSØ 3,6 4,7 6,1 1,3 11,1 6-6, , , , TR TRMSØ - LANGNES 4,0 4,6 6,5 1,5 11,4 10-7, , , TR GRUNNFJRD - STAKK 164, , TR TRSVÅG FYR 5,3 3,7 7,3 3,3 11,7 6-1, TR SKIBTN II 2,8 5,1 7,0-1,3 15, , , , TR SKJERVØY 185, , TR SØRKJSEN LUFTHAV 2,5 5,0 5,9-0,6 11,4 13-9, ,0 35, , TR NRDSTRAUM I KVÆN 3,4 4,2 5,8 1,2 9,8 10-6, , , , FI HASVIK LUFTHAVN 4,0 3,7 6,1 1,5 10,4 6-6, , , FI SPNESBUKT 122, , FI HASVIK - SLUSKFJELL 0,1 2,2-1,9 7,6 23-7, FI ALTA LUFTHAVN 1,3 4,9 4,1-1,2 8, , , , FI SULVUPMI - LULIT -3,6 4,9-0,1-7,5 5, , ,8 99 5, FI KAUTKEIN -3,2 6,1 0,5-6,4 6,6 2-21, ,0 87 5, , FI SIHCCAJAVRI -3,6 5,8-0,5-6,7 7,0 2-20, , , , FI PRSA II 160, , FI SKAIDI II 149,7 26, FI RGNSUNDET 3,2 5,3 1,3 9,3 13-3, FI HAMMERFEST LUFTHA 2,4 3,9 4,4 0,2 9,2 6-4, ,8 13, FI FRUHLMEN FYR 3,7 3,1 5,7 1,9 11,1 7-2, FI HNNINGSVÅG LUFTH 2,9 3,2 4,7 1,1 9,2 12-3, FI LDERFJRD 101,7 24, FI BANAK 0,9 5,2 3,7-1,6 10,4 12-9, , , , FI VEIDNES I LAKSEFJR 92, ,

13 November 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek FI LEBESBY - KARLMYHR 67, , FI MEHAMN LUFTHAVN 2,0 3,4 4,1-0,5 9,1 12-5, FI SLETTNES FYR 2,5 3,4 4,4 0,4 8,6 11-4, FI GAMVIK II 77,5 10, , FI RUSTEFJELBMA -0,5 5,5 2,1-3,4 9, , , , , FI PLMAK TLLSTED 47, , FI SIRBMA 74, , FI KARASJK - MARKAN -3,4 6,0 0,0-6,8 6,5 6-22, , , , FI CUVDDATMHKKI -3,6 5,4 0,4-7,6 5,4 6-23, , , , FI BERLEVÅG LUFTHAVN 1,8 3,5 4,0-0,5 9,2 12-5, FI BÅTSFJRD - STRAUM -0,4 3,2 1,9-2,5 7,7 12-7, FI MAKKAUR FYR 1,8 3,1 3,9-0,4 9,0 12-4, FI VARDØ RADI 1,9 3,2 3,7 0,1 9,1 13-4, , , , FI VARDØ LUFTHAVN 1,0 3,2-1,2 8,6 12-6, FI VADSØ LUFTHAVN 0,2 3,6 2,5-2,4 7,6 12-9, FI ØVRE NEIDEN 40,1 9, FI KIRKENES LUFTHAVN -0,9 4,6 1,2-3,4 5, , , FI PASVIK - SVANVIK -1,8 4,2 0,7-5,6 5,5 7-15, ,9 97 6, FI SKGFSS 43, , SV BJØRNØYA -0,6 3,1 1,4-2,9 6,3 6-7, , , , SV HPEN -3,3 5,3-1,3-5,5 4,5 6-14, ,8 74 5, , SV EDGEØYA - KAPP HEU -6,2-3,9-9,2 4,3 6-17, SV SVARTTANGEN -4,9-2,6-7,6 4,3 7-14, SV KNGSØYA -6,8-4,8-9,1 1,0 7-19, SV SØRKAPPØYA -3,0-0,9-5,2 3,7 6-12, SV SVEAGRUVA -6,9 4,6-3,7-11,0 6,3 6-24, SV AKSELØYA -4,1-1,4-6,6 7,6 6-15, SV SVALBARD LUFTHAVN -6,0 4,3-3,3-9,3 6,6 6-16, , , , SV NY-ÅLESUND -6,7 3,3-3,7-10,1 7,8 6-18, , , , SV VERLEGENHUKEN -7,8-5,2-10,8 5,7 5-19, SV KARL XII ØYA SV KVITØYA JA JAN MAYEN 1,3 4,6 3,4-0,4 6,7 16-7, , , , AN TRLL I ANTARKTIS -11,6-8,6-15,1-1,1 3-19, ,5 0, Tabeller basert på verdier på datastatus pr

14 Langtidsvariasjon av temperatur på utvalgte RCS-stasjoner November RCS-stasjoner (Reference Climate Stations) tilhører det WM-definerte nettet av verdensomspennende stasjoner med lange, homogene dataserier. Med normalen menes her middel for perioden Merk at skalaen for temperaturaksene varierer fra graf til graf. Ved bruk av diagrammene skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt. Mer temperaturstatistikk for ulike landsdeler finnes på: 14

15 Klimatologisk månedsoversikt KLIMA Januar - november 2011 Nedbør Utjevnet nedbørsum i prosent av normal Normalperioden er Utgitt: Ved bruk skal Meteorologisk institutt oppgis som kilde. 15

16 Klimatologisk månedsoversikt KLIMA Januar - november 2011 Lufttemperatur Utjevnet avvik i C fra normal sesongtemperatur 2,0-3,0 1,5-2,0 1,0-1,5 0,5-1,0 Normalperioden er Utgitt: Ved bruk skal Meteorologisk institutt oppgis som kilde. 16

17 Lufttemperatur og nedbør hittil i år Januar-november 2011 Hittil i år, perioden januar-november, var middeltemperaturen for Norge som helhet 1,7 grader over normalen. Størst avvik fra normalen var det i deler av Trøndelag og Nordland der middeltemperaturen var 2,5-3 C over normalen. Middeltemperaturen var over normalen for alle deler av landet. Nedbøren for Norge som helhet var 130 % av normalen, og perioden er med det den aller våteste i en serie som går tilbake til Deler av ppland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Trøndelag og Finnmark har fått av normalen for perioden. Lufttemperatur Middeltemperaturen for Norge januar-november 2011 var 1,7 C over normalen. Dette er sammen med 1989 det varmeste i serien, som går tilbake til Temperaturen var over normalen for hele landet. Størst avvik hadde deler av Trøndelag og Nordland, der middeltemperaturen for perioden var 2,5-3 C over normalen. For Trøndelag er året til nå det varmeste i serien med 2,2 C over normalen er det nest varmeste med 1,8 C over og 1900 kaldest med 1,8 C under normalen. For Nord-Norge er året til nå det nest varmeste med 1,9 C over normalen, bare 1938 er varmere med 2 C over. For Østlandet er året til nå det 8. varmeste og for Vestlandet det 5. varmeste i serien. Høyest middeltemperatur for perioden januar-november kom langs kysten fra Hordaland til Vestfold. Sola (Rogaland) og Bergen - Florida var varmest, begge med 9,3 C (hhv 1,5 C og 1,2 C over normalen), etterfulgt av Fister - Sigmundstad (Rogaland) med 9,2 ºC (1,5 C over). Lavest middeltemperatur kom i fjellet i Sør-Norge og på Finnmarksvidda. Juvvasshøe (ppland) var kaldest med 2,2 C (1,9 C over normalen), etterfulgt av Sognefjellhytta (ppland) med 0,2 C (2,4 C over), Suolovuopmi - Lulit (Finnmark) med 0,1 C (1,4 C over normalen)og Sandhaug (Hordaland) og Sihccajavri (Finnmark) begge med 0,1 C (hhv. ingen normal foreløpig og 2,2 C over normalen). Den høyeste maksimumstemperaturen hittil i år er målt på stasjonen Saltdal (Nordland) med 33,8 C 11. juni. Den laveste minimumstemperaturen har Cuovddatmohkki (Finnmark) med 42,5 C 17. februar. Nedbør Basert på observasjoner fra værstasjonene var nedbøren i Norge som helhet 130 % av normalen for perioden januar-november i Dette er det våteste i serien som går tilbake til Nest våteste er 125 % fra Det tørreste er 1941 med 75 %. Nedbøren var over normalen for det meste av landet, men i deler av Nordland, Troms og Finnmark, var den under. Deler av ppland, Buskerud, Sogn og Fjordane og Trøndelag har fått relativt mest med % av normalen for perioden. For Østlandet som helhet er året til nå det nest våteste i serien med 130 % av normalen. Våtest er 2000 med 145 % og tørrest 1904 med 65 %. For Vestlandet som helhet er året til nå det våteste med 150 % av normalen. Tørrest er 1941 med 60 %. Som helhet har Trøndelag fått 125 % av normalen hittil i år, og perioden er den 4. våteste i serien. Aller våtest er 1983 med 135 %, og tørrest 1937 med 65 % av normalen. Brekke i Sogn (Sogn og Fjordane) har med 3832 mm (121 %) fått mest nedbør hittil i år av stasjonene som er med i tabellen, etterfulgt av Lurøy (Nordland) med 3714 mm (141 %), Takle (Sogn og Fordane) med 3619 mm (129 %), Botnen i Førde (Sogn og Fjordane) med 3389 mm (145 %), og Kvamskogen - Jonshøgdi (Hordaland) med 3154 mm (113 %). Saltdal (Nordland) har fått minst nedbør hittil i år med 182 mm (70 % av normalen), etterfulgt av Skjåk (ppland) med 338 mm (133 %), Alta lufthavn (Finnmark) med 375 mm (103 %), Banak (Finnmark) med 405 mm (124 %) og Veidnes i Laksefjord (Finnmark) med 426 mm (97 %). Lurøy (Nordland) har målt den største døgnnedbøren hittil i år av stasjonene som er med i tabellen med 122,6 mm 30. oktober. Nedbørstasjonen Øvstedal (Hordaland) fikk imidlertid 152,5 mm 22. mars. 17

18 Januar - november 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek ØF HALDEN , ØF SARPSBRG 8,2 1,3 12,2 5,3 28, , , , ØF RAKKESTAD 6,8 1,5 11,1 2,7 26, , , ØF STRØMTANGEN FYR 8,6 1,3 11,1 6,5 28, , , ØF RYGGE 7,9 1,5 11,4 4,6 27, , , , ØF MSS BRANNSTASJN , ØF GULLHLMEN 8,3 11,6 5,8 27, , AK BJØRKELANGEN II , AK AURSKG 6,1 11,2 1,0 27, , , AK ENEBAKK - BARBØL , AK KJELLER 6,9 1,9 11,8 2,2 28, , AK HAKADAL JERNBANES 6,1 11,2 1,6 29, , , AK UKKESTAD , AK GARDERMEN 6,4 1,7 10,8 2,6 26, , , , AK UDNES 5,9 10,7 1,6 27, , , AK EIDSVLL VERK , AK ÅS 7,2 1,1 11,4 3,2 26, , , AK ASKER 7,3 1,4 11,2 4,0 26, , , , S NRDSTRAND , S ALNA 7,8 12,2 4,0 28, , S BJØRNHLT I NRDMA 5,4 10,4 1,3 26, , , S SL - BLINDERN 8,0 1,5 12,0 4,7 28, , , , S TRYVASSHØGDA 5,5 1,4 8,9 2,9 23, , , HE PLASSEN , HE TRYSIL VEGSTASJN 4,0 1,4 9,6-1,1 27, , , HE GLØTVLA - TRØAN , HE DREVSJØ 2,8 1,7 8,0-2,4 24, , HE KNGSVINGER 6,2 11,1 1,9 26, , , HE RVERUD 6,4 1,7 11,3 1,9 26, , , HE FLISA II 6,2 1,9 11,0 1,9 27, , , , HE RENA - HAUGEDALEN 4,7 1,8 10,2-0,1 27, , , , HE EVENSTAD - DIH 4,5 1,5 10,1-0,7 26, , HE FLLDAL - FREDHEIM 2,4 8,4-3,6 24, , , HE TYNSET - HANSMEN 3,4 2,2 8,7-1,7 25, , , HE HAMAR II 6,1 11,0 1,7 27, , , HE HAMAR - STAVSBERG 6,2 10,4 2,5 26, , , HE KISE PA HEDMARK 5,7 1,3 10,2 1,6 26, , , P HJERKIN II 2,3 6,4-1,5 23, , , P ØSTRE TTEN - APELS 6,1 1,7 10,1 2,4 24, , , P LILLEHAMMER - SÆTH 5,7 1,8 10,3 1,9 26, , , P FÅVANG - TRMSNES , P FÅVANG 4,7 1,2 9,6 0,3 26, , , P KVITFJELL 1,9 1,5 5,1-0,5 19, , P VENABU 2,0 1,6 6,3-2,1 23, , , , P JUVVASSHØE -2,2 1,9 0,7-4,7 14, , P SKJÅK II , P GRTLI III 2,1 6,3-2,1 22, , , P DMBÅS - NRDIGARD 4,0 1,7 8,2 0,5 24, , , P FKSTUGU 2,5 1,9 6,4-1,1 22, , , , P LESJA - SVANBRG , P VEST-TRPA II 4,1 1,6 8,9 0,0 25, , , , P ÅBJØRSBRÅTEN 3,9 1,8 8,1-0,1 22, , , , P FAGERNES - LUFTHAV 3,2 8,0-1,2 23, , P FAGERNES 4,9 1,7 9,6 1,1 26, , , , P LØKEN I VLBU 4,3 1,8 8,6 0,5 23, , , P BEITSTØLEN II 2,7 6,5-0,2 22, , , P VANG I VALDRES , P FILEFJELL - KYRKJEST 1,8 6,1-2,6 22, , , P SGNEFJELLHYTTA -0,2 2,4 3,0-3,1 17, , P BJRLI 3,7 8,9-0,7 23, , , BU HØNEFSS - HØYBY 6,9 1,6 11,7 2,9 27, , , BU GRIMELI I KRØDSHERA , BU GULSVIK II 6,5 1,4 11,9 2,2 28, , , BU NESBYEN - TDKK 5,3 1,5 11,0 0,6 27, , , , BU HEMSEDAL - HØLT , BU HEMSEDAL II 2,8 8,1-1,9 25, , BU VATS - RANDEN , BU ÅL III , BU GEIL - LDEBRÅTEN 3,6 1,9 8,1-0,8 25, , , BU GEIL , , BU DRAMMEN - BERSKG 7,3 0,9 12,3 3,0 28, , , BU KNNERUD 6,5 11,7 1,7 27, , , BU KNGSBERG BRANNS 6,7 1,3 12,0 2,1 27, , , , BU VEGGLI II 6,2 1,4 11,3 1,9 27, , , ,

19 Tm : Månedstemperatur Txa: Absolutt maksimumtemp. RR : månedsnedbør T20: Ant. døgn med Tmax >= 20 C Pe : Ant. penværsdager Av : Avvik fra normaltemp. dt : Dato RR%: prosent av normalnedbør Rd : Ant. døgn med nedbør >= 0.1 mm v : Ant. overskyede dager Txm: Midlere maksimumtemp. Tna: Absolutt minimumtemp. Rxa: Største døgnnedbør Rd1: Ant. døgn med nedbør >= 1.0 mm Fyr: Fyring graddager,base 17 Tnm: Midlere minimumtemp. Rf : Relativ fuktighet T0 : Ant. døgn med Tmin < 0 C Skd: Samlet skydekke i 8-deler Vek: Vekst graddager,base Januar - november 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek BU DAGALI LUFTHAVN 2,5 1,8 7,7-3,0 23, , VE SANDE - GALLEBERG 7,4 1,2 11,9 3,3 28, , , VE TØNSBERG - KILEN , VE MELSM 7,8 1,1 12,1 4,0 28, , , VE FÆRDER FYR 8,8 0,9 10,7 7,3 24, , VE HEDRUM , VE SVENNER FYR 8,8 11,1 6,9 26, , TE SKIEN - ELSTRØM , TE GDAL , TE SKIEN - GEITERYGGEN 7,3 0,8 11,5 3,8 27, , TE NTDDEN FLYPLASS 6,4 1,0 11,9 1,8 28, , TE RJUKAN , TE MØSSTRAND II 2,7 1,4 6,9-0,6 23, , , TE GVARV - NES 7,3 1,3 12,3 3,2 29, , , TE HØYDALSM II 4,2 1,5 9,4-0,7 25, , , TE VÅGSLI 3,0 1,4 7,5-1,2 24, , , TE JMFRULAND 8,8 1,4 11,6 6,4 25, , TE DRANGEDAL II , TE TVEITSUND 6,7 1,1 11,5 2,4 28, , , TE FLDSÆ , AA GJERSTAD I AUST-AGD , AA LYNGØR FYR 9,0 1,1 11,6 6,9 24, , AA ARENDAL BRANNSTAS , AA REVESAND 5, AA TRUNGEN FYR 8,9 1,2 11,3 6,9 23, , , AA NELAUG 7,6 1,3 12,1 3,6 27, , , , AA LANDVIK 8,5 1,0 12,3 4,8 25, , , AA SENUMSTAD , AA BYGLANDSFJRD - S 5, AA HVDEN - LUNDANE 2,7 1,7 7,3-2,1 23, , , VA KJEVIK 8,4 1,2 12,1 4,7 26, , , VA KSØY FYR 9,0 1,2 11,1 7,0 23, , VA MESTAD I DDERNES , VA MANDAL III 8,9 11,9 6,0 25, , , VA ÅSERAL , VA KNSM - HØYLAND 7,3 1,3 10,6 4,0 25, , , , VA LINDESNES FYR 9,1 1,2 10,7 7,4 23, , , , VA KVÅVIK , VA LISTA FYR 9,0 1,2 11,0 6,9 23, , , , VA SIRDAL - SINNES 5,0 1,5 9,1 1,2 25, , , R EIK - HVE 7,7 0,9 11,7 4,0 26, , , , R EIGERØYA 8,8 1,2 10,6 7,0 21, , R EGERSUND , R BRESTAD FYR 8,5 1,2 10,4 6,4 21, , , R SÆRHEIM 8,6 1,1 11,1 6,3 23, , , R SØYLAND I GJESDAL , R SLA 9,3 1,5 12,2 6,6 25, , , R KVITSØY - NRDBØ 9,1 1,2 11,0 7,4 22, , R STAVANGER - VÅLAND 9,0 1,1 12,2 6,6 25, , , R SVILAND , R LIARVATN 7,3 10,7 4,3 24, , , R FISTER - SIGMUNDSTAD9,2 1,5 12,2 6,7 24, , , R SAUDA 7,8 0,9 11,5 5,1 25, , , , R HAUGESUND LUFTHAV 8,7 1,4 11,3 6,1 23, , R UTSIRA FYR 8,6 0,9 10,4 7,0 20, , , , H FINSEVATN 0,8 2,4 4,1-2,4 19, , , H SANDHAUG 0,1 3,6-3,4 18, , H RØLDAL , H MIDTLÆGER 2,9 2,1 5,9 0,3 20, , H STRD LUFTHAVN 8,8 1,1 12,0 6,4 25, , H SLÅTTERØY FYR 9,1 1,2 10,8 7,5 23, , H RSENDAL , H KVÅLE , H TYSSEDAL IA , H ULLENSVANG FRSØK 8,5 1,2 11,9 6,2 23, , , H EIDFJRD II , H FET I EIDFJRD 3,9 7,6 0,5 23, , , H KVAMSØY 8,7 12,0 6,5 24, , , , H KVAMSKGEN - JNSH 5,7 1,0 9,3 2,8 24, , , , H FLESLAND 8,4 1,2 11,3 5,9 24, , H BERGEN - FLRIDA 9,3 1,2 12,6 6,6 25, , , , H EVANGER 7,3 11,3 4,3 28, , , H VSSEVANGEN 7,0 1,1 11,4 3,7 28, , , H MJØLFJELL UH 4,7 1,4 8,5 1,3 24, , ,

20 Januar - november 2011 Tm Av Txm Tnm Txa dt Tna dt Rf RR RR% Rxa dt T0 T20 Rd Rd1 Skd Pe v Fyr Vek H EKSINGEDAL , H GULLBRÅ , H MDALEN III 6,7 10,8 3,8 25, , , H FEDJE 8,7 1,0 10,6 7,1 22, , H JRDALEN - NÅSEN , SF TAKLE 8,4 1,2 11,1 6,0 22, , , SF BREKKE I SGN , SF RTNEVIK , SF VIK I SGN III , SF VANGSNES 8,2 1,0 10,9 6,2 23, , , SF FRESVIK , SF AURLAND , SF LÆRDAL IV 7,6 1,1 11,6 4,5 25, , , SF HAFSL , SF SGNDAL LUFTHAVN 5,1 1,1 8,6 2,1 24, , SF FJÆRLAND - BREMUSE 6,1 1,0 10,5 2,7 28, , , SF FURENESET 8,7 11,5 6,0 23, , , SF FØRDE LH - BRINGELA 6,3 1,4 9,6 3,6 24, , SF FØRDE - TEFRE 7,2 1,2 11,3 4,2 27, , , , SF BTNEN I FØRDE , SF FLRØ LUFTHAVN 8,7 1,4 11,2 6,5 23, , SF YTTERØYANE FYR 8,8 1,3 10,4 7,3 21, , SF SANDANE 8,0 1,2 11,4 5,1 24, , , , SF SANDANE LUFTHAVN 8,1 1,4 11,4 5,5 26, , SF MYKLEBUST I BREIM , SF BRIKSDAL , SF STRYN - KRKEN 6,8 1,3 11,4 3,2 28, , , SF KRÅKENES 8,8 1,3 11,3 6,3 23, , MR FISKÅBYGD 8,1 1,1 11,6 5,2 24, , , , MR ØRSTA-VLDA LUFTHA 7,4 1,2 11,2 3,9 24, , MR SVINØY FYR 8,8 1,4 10,7 6,9 21, , MR SÆBØ , MR NRDDAL , MR TAFJRD 8,6 1,2 12,5 5,6 24, , , , MR BRUSDALSVATN II , MR ÅLESUND - INDUSTRIV 8,8 11,9 6,3 24, , , MR VIGRA 8,6 1,4 10,8 6,7 22, , , , MR REKDAL 8,4 11,5 5,8 23, , MR MANNEN 0,7 3,6-1,6 17, , , MR MARSTEIN 7,6 11,8 4,4 26, , , MR ERESFJRD , MR MLDE LUFTHAVN 7,9 1,2 11,5 4,9 25, , MR NA II 8,4 1,0 10,3 6,8 20, , , MR EIDE PÅ NRDMØRE , MR SUNNDALSØRA III 8,9 1,7 12,8 5,6 26, , , , MR KRISTIANSUND LUFTH 8,1 1,2 11,3 5,5 25, , MR TÅGDALEN 5,6 1,9 9,6 2,3 25, , , MR VEIHLMEN 8,3 1,1 10,1 6,8 22, , ST RØRS LUFTHAVN 2,9 1,7 8,2-2,1 25, , , , ST AURSUND , ST SØLENDET 2,9 7,0-0,8 24, , , ST PPDAL - SÆTER 5,6 2,6 9,6 1,9 24, , , , ST SULA 8,2 1,3 10,1 6,5 22, , ST RKDAL - THAMSHAM 6,5 10,5 3,3 28, , , ST SKNEDAL 5,6 10,4 1,5 26, , , ST KTSØY 5,8 11,1 1,8 29, , , ST SELBU II 6,5 2,1 11,1 2,4 28, , , ST TRNDHEIM - VLL 7,4 2,0 11,0 4,2 28, , , , ST ØRLAND III 8,0 1,7 11,0 5,3 27, , , , ST ÅFJRD II 7,6 1,4 11,7 4,2 28, , , ST ÅFJRD - MMYR , ST HALTEN FYR 8,0 1,2 9,8 6,5 21, , ST BESSAKER , ST BUHLMRÅSA FYR 8,2 1,5 10,7 6,2 27, , , NT VÆRNES 7,6 2,0 11,4 4,3 28, , , NT KVITHAMAR 7,6 1,9 11,4 4,1 28, , , NT MERÅKER - VARDETUN 6,5 2,1 11,3 2,2 28, , , , NT KLUKSDAL , NT ØSTÅS I HEGRA , NT FRSTA 7,4 1,4 11,0 4,5 27, , , NT VERDAL - REPPE 7,4 2,3 11,4 4,3 29, , , , NT KJØBLI I SNÅSA 6,0 2,2 10,1 2,1 28, , , , NT SNÅSA - NAGELHUS , NT STEINKJER - SØNDRE 7,2 2,2 11,4 3,6 30, , , NT MSVIK - TRØAHAUGE , NT LEKSVIK - MYRAN , NT NAMSS LUFTHAVN 7,0 2,4 10,8 3,8 29, , NT VERHALLA - UNNSET , NT NRDLI - HLAND 4,4 2,7 8,4 1,0 27, , , ,

Været i Norge. Sol på Ishavet 6. februar, endelig kom også sola til Bjørnøya. Foto: Oddrun Markussen, met.no.

Været i Norge. Sol på Ishavet 6. februar, endelig kom også sola til Bjørnøya. Foto: Oddrun Markussen, met.no. Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Februar 21 Nr. 2/21 ISSN 153-817 KLIMA slo, 1.3.21 Sol på Ishavet 6. februar, endelig kom også sola til Bjørnøya. Foto: ddrun Markussen, met.no. Månedstemperaturen

Detaljer

Været i Norge. Rim på kvist og strå i Kolbu 11. november 2010. Foto: Britt Torun Lundby.

Været i Norge. Rim på kvist og strå i Kolbu 11. november 2010. Foto: Britt Torun Lundby. Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt November 21 Nr. 11/21 ISSN 153-817 KLIMA slo, 1.12.21 Rim på kvist og strå i Kolbu 11. november 21. Foto: Britt Torun Lundby. Novembertemperaturen i Norge var

Detaljer

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Februar 2009

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Februar 2009 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Februar 29 Nr. 2/29 ISSN 153-817 KLIMA slo, 2.3.29 Mye snø i lavlandet Østafjells, Lørenskog 8.2.9. Foto: Hans lav Hygen Månedstemperaturen for februar var lavere

Detaljer

Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt Februar 2008

Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt Februar 2008 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Februar 28 Nr. 2/28 ISSN 13-817 KLIMA slo, 3.3.28 Sola er i ferd med å komme tilbake over hvitkledde Svalbard den 18. februar. Foto: Ketil Isaksen Februartemperaturen

Detaljer

Været i Norge. Nr. 03/2010 ISSN KLIMA Oslo,

Været i Norge. Nr. 03/2010 ISSN KLIMA Oslo, Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Mars 1 Nr. /1 ISSN 1-17 KLIMA slo,..1 FRELØPIG VERSJN Borestranden. mars 1 Foto: Einar Egeland. Månedstemperaturen for mars var under normalen i Nord-Norge og

Detaljer

Været i Norge. Begynnende tallerken is og flytende øyer, fra Rogaland i en kald januar 2010. Foto: Einar Egeland

Været i Norge. Begynnende tallerken is og flytende øyer, fra Rogaland i en kald januar 2010. Foto: Einar Egeland Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 21 Nr. 1/21 ISSN 13-817 KLIMA slo, 1.2.21 Begynnende tallerken is og flytende øyer, fra Rogaland i en kald januar 21. Foto: Einar Egeland Månedstemperaturen

Detaljer

Klimatologisk hurtigoversikt

Klimatologisk hurtigoversikt Klimatologisk hurtigoversikt ISSN 88-3681 Nr 7, KLIMA 23 Juli 23 Nedbør Utjevnet nedbørsum i prosent av normal 2 - - 7 7 - - 12 12-1 1-17 17-2 4 3 2 2 1 TROMSØ BODØ IV 8 6 4 2 KARASJOK 1 VARNTRESK 1 TRONDHEIM

Detaljer

Data fra vær- og nedbørstasjoner som rapporterer daglig, og som har vært i drift ti år eller mer. "Start" angir første år med lokale mars-målinger.

Data fra vær- og nedbørstasjoner som rapporterer daglig, og som har vært i drift ti år eller mer. Start angir første år med lokale mars-målinger. Rekorder Data fra vær- og nedbørstasjoner som rapporterer daglig, og som har vært i drift ti år eller mer. "Start" angir første år med lokale mars-målinger. Stasjoner med ny mars-rekord for døgnnedbør

Detaljer

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 2008

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 2008 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 8 Nr. 1/8 ISSN 13-817 KLIMA slo, 1..8. januar skal sola overvinne fjellene, og skinne ned på Bardufoss. Dette bildet er tatt noen dager før den., fra flyplassen

Detaljer

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Året 2006

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Året 2006 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Året 26 Nr. 13/26 ISSN 3-817 KLIMA slo, 17.1.27 Skypumpe over Lillesand fredag 11. august. Foto: Vidar Heibo. Året 26, for landet sett under ett, er det varmeste

Detaljer

Klimatologisk hurtigoversikt

Klimatologisk hurtigoversikt Klimatologisk hurtigoversikt ISSN 88-3681 Nr 6, KLIMA 23 Juni 23 Nedbør Utjevnet nedbørsum i prosent av normal - 2 2 - - 7 7-1 1-12 12-1 1-17 17-2 1 1 1 1 TROMSØ BODØ IV 2. 1. 1... KARASJOK 6 4 3 2 1 VARNTRESK

Detaljer

Klimatologisk hurtigoversikt

Klimatologisk hurtigoversikt Klimatologisk hurtigoversikt ISSN -31 Nr, KLIMA 3 April 3 Nedbør Utjevnet nedbørsum i prosent av normal - - - 7 7-1 1-1 1-1 1-17 17 - - 1 3 1 TROMSØ BODØ IV 3 1 KARASJOK VARNTRESK 1 1 1 1 TRONDHEIM - VOLL

Detaljer

Været i Norge. Nr. 13/2010 ISSN 1503-8017 KLIMA Oslo, 19.01.2011

Været i Norge. Nr. 13/2010 ISSN 1503-8017 KLIMA Oslo, 19.01.2011 Været i Norge Klimatologisk oversikt Året 21 Nr. 13/21 ISSN 3-817 KLIMA slo, 19.1.211 Stasjonen Lurøy i Nordland en septemberdag. Målte årets største døgnnedbør med 12,6 mm 27. januar. Foto: met.no For

Detaljer

Været i Norge. MET info. Klimatologisk månedsoversikt Februar 2014

Været i Norge. MET info. Klimatologisk månedsoversikt Februar 2014 MET info no. 2/2014 ISSN 1503-8017 KLIMA slo, 05.03.2014 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Februar 2014 Flott soloppgang ved Gjøvik 27. februar. Foto: Jørn le Steina Månedstemperaturen for hele

Detaljer

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 2013

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 2013 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 2013 Nr. 01/2013 ISSN 1503-8017 KLIMA slo, 01.02.2013 Nordlys over Lom i januar. Foto: Jelle Houbrechts. Månedstemperaturen for landet som helhet endte

Detaljer

MET info. Sommerkveld på Aker Brygge. Foto: Hanna Szewczyk-Bartnicka

MET info. Sommerkveld på Aker Brygge. Foto: Hanna Szewczyk-Bartnicka MET info no. 7/2013 ISSN 1503-8017 KLIMA slo, 01.08.2013 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Juli 2013 Sommerkveld på Aker Brygge. Foto: Hanna Szewczyk-Bartnicka Agder har hatt sin 2. tørreste juli

Detaljer

MET info. En rullesky raser inn over Svolvær i juni og bringer med seg regn og vind. Foto: Øyvind Wold

MET info. En rullesky raser inn over Svolvær i juni og bringer med seg regn og vind. Foto: Øyvind Wold MET info no. 13/2013 ISSN 1503-8017 KLIMA slo, 23.01.2014 Været i Norge Klimatologisk oversikt Året 2013 En rullesky raser inn over Svolvær i juni og bringer med seg regn og vind. Foto: Øyvind Wold Gjennomsnittstemperaturen

Detaljer

Været i Norge. MET info. Klimatologisk månedsoversikt April 2014

Været i Norge. MET info. Klimatologisk månedsoversikt April 2014 MET info no. 4/2014 ISSN 1503-8017 KLIMA slo, 02.05.2014 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt April 2014 Påskestemning i Eiksund på Sunnmøre. Foto: Arnhild Klokset Leikanger Månedstemperaturen for

Detaljer

Klimatologisk månedsoversikt

Klimatologisk månedsoversikt MET info no. 1/2014 ISSN 1503-8017 KLIMA slo, 04.02.2014 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 2014 Fargerik soloppgang i Ålesund 27. januar. Foto: Egil Steinhovden Månedstemperaturen for hele

Detaljer

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Året 2004

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Året 2004 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Året 24 Nr. 13/24 ISSN 13-817 KLIMA Oslo, 18.1.2 Sjusjøen 4. desember 24 Året 24, for Norge sett under ett, ble det sjette varmeste siden målingene startet i

Detaljer

Været i Norge. Nr. 03/2010 ISSN KLIMA Oslo,

Været i Norge. Nr. 03/2010 ISSN KLIMA Oslo, Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Mars 1 Nr. 3/1 ISSN 153-817 KLIMA slo, 7..1 Borestranden 5. mars 1 Foto: Einar Egeland. Månedstemperaturen for mars var under normalen i Nord-Norge og i deler

Detaljer

MET info. Hanne Heiberg, Reidun Gangstø, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka

MET info. Hanne Heiberg, Reidun Gangstø, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka MET info no. 9/2014 ISSN 1503-8017 KLIMA Oslo, 02.10.2014 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt September og vekstsesongen 2014 Hanne Heiberg, Reidun Gangstø, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna

Detaljer

Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt Mai 2013

Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt Mai 2013 MET info no. 5/2013 ISSN 1503-8017 KLIMA Oslo, 04.06.2013 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Mai 2013 Månedstemperaturen for hele landet endte 2,6 grader over normalen, og måneden ble en av de

Detaljer

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 2007

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 2007 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 7 Nr. 1/7 ISSN 13-817 KLIMA slo, 1..7 msider kom vinteren til Rogaland etter en lengre periode med over 1 C. Foto: Kåre Vigesdal, Jæren. Januartemperaturen

Detaljer

Været i Norge. MET info. Klimatologisk månedsoversikt Mai 2014

Været i Norge. MET info. Klimatologisk månedsoversikt Mai 2014 MET info no. 5/2014 ISSN 1503-8017 KLIMA Oslo, 04.06.2014 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Mai 2014 Fin mai-dag ved Lustrafjorden Foto: Arthur B. Brynjulfsen Månedstemperaturen for hele landet

Detaljer

MET info. Reidun Gangstø, Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Helga Therese Tilley Tajet

MET info. Reidun Gangstø, Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Helga Therese Tilley Tajet MET info no. 13/2014 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 20.01.2015 Været i Norge Klimatologisk oversikt Året 2014 Reidun Gangstø, Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Helga

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Været i Norge. Vinterstemning fra Trysil. Foto: Ingrid Våset, met.no.

Været i Norge. Vinterstemning fra Trysil. Foto: Ingrid Våset, met.no. Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Februar 2012 Nr. 02/2012 ISSN 1503-8017 KLIMA slo, 1.3.2012 Vinterstemning fra Trysil. Foto: Ingrid Våset, met.no. Månedstemperaturen for Norge i februar var

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka MET info no. 01/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 03.02.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Mye nedbør på Vestlandet ga

Detaljer

Været i vekstsesongen 2015

Været i vekstsesongen 2015 VOL. 1 NR. 3 NOVEMBER 2 Været i vekstsesongen 2 Halvard Hole, Berit Nordskog og Håvard Eikemo NIBIO Plantehelse, Høgskoleveien 7, 13 ÅS E-post: berit.nordskog@nibio.no Sommeren 2 vil bli husket som kald

Detaljer

MET info. Hanne Heiberg, Reidun Gangstø, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka

MET info. Hanne Heiberg, Reidun Gangstø, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka MET info no. 9/2014 ISSN 1503-8017 KLIMA Oslo, 0.10.2014 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt September og vekstsesongen 2014 Hanne Heiberg, Reidun Gangstø, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka MET info no. 03/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 07.04.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Mars 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Den totale solformørkelsen 20.

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Reidun Gangstø Skaland, Helga Therese Tilley Tajet

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Reidun Gangstø Skaland, Helga Therese Tilley Tajet MET info no. 09/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 0.10.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt September 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Reidun Gangstø Skaland, Helga

Detaljer

Været i Norge. Solnedgang ved Kråkenes fyr i Sogn og Fjordane 14. august (nesten vindstille). Foto: Espen og Eivind Smits

Været i Norge. Solnedgang ved Kråkenes fyr i Sogn og Fjordane 14. august (nesten vindstille). Foto: Espen og Eivind Smits Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt August 2012 Nr. 08/2012 ISSN 1503-8017 KLIMA slo, 3.9.2012 Solnedgang ved Kråkenes fyr i Sogn og Fjordane 14. august (nesten vindstille). Foto: Espen og Eivind

Detaljer

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Helga Therese Tilley Tajet og Ole Einar Tveito (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) SAMMENDRAG Referansetemperatur for 49 flyplasser i Norge er blitt

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

MET info. Det var kaldt mange steder natt til 17. juli, bl a på Hovden, som satte ny fylkesrekord for Aust-Agder i juli. Foto: Grete Breivik

MET info. Det var kaldt mange steder natt til 17. juli, bl a på Hovden, som satte ny fylkesrekord for Aust-Agder i juli. Foto: Grete Breivik MET info no. 07/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 04.08.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Juli 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Det var kaldt mange steder natt

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka MET info no. 05/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 01.06.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Mai 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Tåkebue ved Reine i Lofoten. En

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka. Stemningsbilde fra Eidfjord på den siste dagen i oktober.

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka. Stemningsbilde fra Eidfjord på den siste dagen i oktober. MET info no. 10/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 03.11.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Oktober 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Stemningsbilde fra Eidfjord

Detaljer

Været i Norge. Nr. 05/2012 ISSN KLIMA Oslo,

Været i Norge. Nr. 05/2012 ISSN KLIMA Oslo, Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Mai 2012 Nr. 05/2012 ISSN 1503-8017 KLIMA slo, 8.6.2012 Strålende sol og blå himmel over Grand Hotell i slo, på nasjonaldagen. Foto: Heidi Lippestad Månedstemperaturen

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Helga Therese Tilley Tajet, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Reidun Gangstø

MET info. Stein Kristiansen, Helga Therese Tilley Tajet, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Reidun Gangstø MET info no. 06/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 02.07.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Juni 2015 Stein Kristiansen, Helga Therese Tilley Tajet, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Reidun Gangstø Foto:

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka. Vakker solnedgang ved Svingvoll i Gausdal 29. november. Foto: Kristin Åvangen

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka. Vakker solnedgang ved Svingvoll i Gausdal 29. november. Foto: Kristin Åvangen MET info no. 11/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 01.12.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt November 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Vakker solnedgang ved Svingvoll

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Været i Norge. MET info. Klimatologisk månedsoversikt August 2015. no. 08/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 01.09.2015

Været i Norge. MET info. Klimatologisk månedsoversikt August 2015. no. 08/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 01.09.2015 MET info no. 08/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 01.09.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt August 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Solnedgang over Dønskitoppen

Detaljer

no. 17/2015 ISSN 1894/759x METEOROLOGI Tromsø, 05.03.2015 METinfo Ekstremværrapport Ole, 7. februar 2015

no. 17/2015 ISSN 1894/759x METEOROLOGI Tromsø, 05.03.2015 METinfo Ekstremværrapport Ole, 7. februar 2015 METinfo no. 17/2015 ISSN 1894/759x METEOROLOGI Tromsø, 05.03.2015 Ekstremværrapport Ole, 7. februar 2015 Sammendrag Lørdag 7. februar 2015 kom et kraftig lavtrykk inn mot Nordland og Troms. Det førte

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Været i vekstsesongen 2016

Været i vekstsesongen 2016 VOL. 2 NR. 32 OKTOBER 216 Foto: Erling Fløistad Været i vekstsesongen 216 Halvard Hole, Berit Nordskog og Håvard Eikemo En rekordvarm september markerte avslutningen på en vekstsesong som har vært litt

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka. Nordlys nær Ålesund rett før midnatt nyttårsaften. Foto: Ann Katrin Grande

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka. Nordlys nær Ålesund rett før midnatt nyttårsaften. Foto: Ann Katrin Grande MET info no. 12/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 04.01.2016 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Desember 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Nordlys nær Ålesund rett før

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka MET info no. 04/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 05.05.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt April 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Kombinasjonen nordlys og skumring

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

met.info no. 14/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2015 Ekstremværrapport Hendelse: Nina 10. januar 2015

met.info no. 14/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2015 Ekstremværrapport Hendelse: Nina 10. januar 2015 met.info no. 14/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2015 Ekstremværrapport Hendelse: Nina 10. januar 2015 Sammendrag Lørdag den 10. januar 2015 kom et kraftig lavtrykk inn på Vestlandet. Dette

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

MET info. Luftballong i solnedgang, Oppsal Foto: Helga Therese Tilley Tajet

MET info. Luftballong i solnedgang, Oppsal Foto: Helga Therese Tilley Tajet MET info no. 6/2013 ISSN 1503-8017 KLIMA slo, 03.07.2013 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Juni 2013 Luftballong i solnedgang, ppsal 20.06.2013. Foto: Helga Therese Tilley Tajet Ekstremværet Geir

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Berit Hagen og Anne Solveig Andersen Statsmeteorologer ved Vervarslinga på Vestlandet berit.hagen@met.no; anne.solveig.andersen@met.

Berit Hagen og Anne Solveig Andersen Statsmeteorologer ved Vervarslinga på Vestlandet berit.hagen@met.no; anne.solveig.andersen@met. Ekstremvær Ekstremvær på i Vestlandet Trøndelag Erfaringer Ekstremvær og trender og hvordan tolke disse Fagseminar i Steinkjer 8. november 2012 Berit Hagen og Anne Solveig Andersen Statsmeteorologer ved

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

met.info EKSTREMVÆR RAPPORT Hendelse: Ivar, 12.12.2013 Publisert dato: Bergen 22.01.2014 Rapportert av: Geir Ottar Fagerlid m.fl.

met.info EKSTREMVÆR RAPPORT Hendelse: Ivar, 12.12.2013 Publisert dato: Bergen 22.01.2014 Rapportert av: Geir Ottar Fagerlid m.fl. met.info EKSTREMVÆR RAPPORT Hendelse: Ivar, 12.12.2013 Publisert dato: Bergen 22.01.2014 Rapportert av: Geir Ottar Fagerlid m.fl. v/vv 3 1 Ekstern del: Under ekstremveret Ivar blei det gjort vindmålingar

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka. Fjellet Hoven på Gimsøy i Lofoten i slutten av januar. Foto: Eirin Egghjem

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka. Fjellet Hoven på Gimsøy i Lofoten i slutten av januar. Foto: Eirin Egghjem MET info no. 1/2016 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 01.02.2016 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Januar 2016 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Fjellet Hoven på Gimsøy i Lofoten

Detaljer

no. 25/2015 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 15.12.2015 met.info Ekstremværrapport Hendelse: Roar 1-2. oktober 2015

no. 25/2015 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 15.12.2015 met.info Ekstremværrapport Hendelse: Roar 1-2. oktober 2015 met.info no. 25/2015 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 15.12.2015 Ekstremværrapport Hendelse: Roar 1-2. oktober 2015 Sammendrag Torsdag 1. og fredag 2. oktober 2015 ga et lavtrykk, med en stor og åpen

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Året 2005

Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Året 2005 Været i Nrge Klimatlgisk månedsversikt Året 2 Nr. 13/2 ISSN 13-817 KLIMA sl, 24.1.26 Vinterkveld ved Grimevatnet, Bergen, 26. januar 2. Ft: Jan Mstrøm, met.n Året 2, fr Nrge sett under ett, er det sjette

Detaljer

MET info. Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka

MET info. Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka MET info no. 5/2016 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 07.06.2016 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Mai 2016 Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Vakkert vær i Robukta

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

MET info. Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Hanna Szewczyk-Bartnicka. Regnbue på Beitostølen i Oppland. Foto: Tine E.

MET info. Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Hanna Szewczyk-Bartnicka. Regnbue på Beitostølen i Oppland. Foto: Tine E. MET info no. 7/2016 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 04.08.2016 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Juli 2016 Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Regnbue på Beitostølen i Oppland.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka MET info no. 12/2016 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 02.01.2017 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt Desember 2016 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Vakre perlemorskyer ved Ballstad

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer