4c 4c PRAKT "Drammen" RISTSTEMPEL 400

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4c 4c 5 5 5 200 5 PRAKT "Drammen" 300 5 RISTSTEMPEL 400"

Transkript

1 NORGE / NORWAY NK Facit Michel ** o LUX 11 streks riststpl 1000 Nr.stpl 750 nr.stpl. "210" 700 stedsstpl. Ortsstpl. 750/ Pent "Mandal" 800 Blekkryss. Gode marger 1300 Skill.Oscar (*) Prakt/LUX blått "253" PRAKT nr.stpl."364" * LUX nr.stpl. "25", dyp farge a 4a a Prima "Lofoten" 400 4a ABKLATSCH 200 4a RISTSTEMPEL 750 4a BLEKKRYSS/brevstk a "Strømmen Jernbst." 150 4b 4b 100 4b LUX "Inderöen"/sentrert opp 150 4b del av "Da(mpsk( Berge(n)" b Skipsstpl."Fjalir"/4 kantstpl b 10 streks RISTSTPL. PRAKT c 4c PRAKT "Drammen" RISTSTEMPEL 400 Våpen / I II Kompl. TYPESETT (8 stk) 400 8Ia 8Aa 100 8Ia t2. PRAKT nr.stpl. "287"/ørlite smuss 200 8Ia t2. Pent rettvendt "Farsund" 150 8Ia t3 PRAKT "Vadsø"/brevklipp 300 8Ia t3. retusjert over "O" 250 8Ia t4. Blekkryss Ia t4 på brevstk. Prima Prakt "Stavanger" 120 8Ib 8Ab 150 8Ib skade over "O" 300 8IIa 8Ba IIa t5 undertype 1 "Østfinnmarks Dampsk."/del av 2 stpl./ørl.tynn) 200 8IIa t5 undertype 1, blekkryss./lett smuss 100 8IIa t5. Fullstpl. "Stavanger" 100 8IIa t6. PRAKT "Vadsø" IIa t6. PR. LUX "Christiania" 180 8IIa t6 undertype 3, "HMRFST E.HMBRG"/+del av rødt utenl. Stpl IIa t7. Håndboksvariant nr IIa t8. "HMRFST.E.HMBRG" IIb 8Bb 100 8IIb t5 undertype PRAKT LUX "Drammen" /600

2 10 Toringsstpl Enringsstpl.liten hj.brekk. 250 Våpen NR.STPL."35"/lav tg **350/* PARSTYKKE med enrings "Riisøer" 400 Torings/Zweikreisstpl a 13b 13b 13b x 14a 14a 65 14x Blekkryss y 14b 14b * y PRAKT "Kongsvinger" y Nr.stpl. "35" a 15b 15b 15b 15a 15a 250 Skill.posthorn Ia 16a 16a 16Ib Ib Nr.stpl. "35" Ib (ørlite tynn) 16b 16b IIa 16d 16c 90 16IIa.Torings/Zweikreisstpl IIa Utenlandsk riststpl IIb t5.pos aX 17a 17b 110 Torings/Zweikreisstpl b 17b 17c 17cX 17c 17a 190 Torings/Zweikreisstpl. 18a 18a 18a bX 18b 18b 70 18bX PRAKT "Størdalen" bX Parstykke bX Håndskrevet 19/ c 18/24 Lot 22 merker, div. typer (Hkca.2800) Ia 19aa 19b Ib 19a 19a Ic 19ab 19Id 19b 19c 19II 19c 19d 220 Torings/Zweikreisstpl I 21a II 21b II *(*) III 21a Skravert posthorn 1877/ t8.pos.50. Liten del av 2.stpl Ia 24Ia 24/wz.steh Ib 24Ib 24IIa 24IIa 24a 60 24IIb 24IIb 24IIIa 24IIIa oppgr. 24IIIaa 150

3 mattultr. 24IIIb oppgr. 24IIIbb 24Ia 24IIIb 24IIIc 24b IIIb PRAKT PAR 300 oppgr. 24IIIcc 24Ib I 26I I PRAKT "Brevig"/sentrert opp 30 25I/II "Gjøvig"/brevklipp 30 25I Sidev. Fullstpl."Saude" (2R) II 26II Wz.lieg III 26III 25I 15 25III HULLSTPL. "Sarpsborg" DANSK nr.stpl. "1", meget pent TYPESETT (6 grav.typer) TYPESETT (12 typer) PRAKT "Horten" PRAKT "Grimstad" Vakkert PAR "Fredrikstad" Pent "Haugesund" Pent "Sandn(æs)" v1 oppgravert under sjallstykket a 31c 29b 31a b TYPESETT (6 typer) TYPESETT (6 typer) a trekantstpl. 60 Krone Oscar PRAKT "Christiania" PRAKT "Stenkjær" / Pent pakkestpl Blekkryss+stpl komplett serie kompl. Serie med pakkestpl. 250/300 Skravert posth.1879/ II 35 Pent/minus 1 tg Uskravert posth. 1882/83. 37I 39A I HULLSTPL: "Espen" I PRAKT/LUX "Christiania" I HULLSTPL: "Sannæssøen" I Ørsmå svahketer 75 37II 39B 38xX 40Avm2 38xX HULLSTPL. "Risør" 50 38xX PRAKT HULLSTPL. "Laurv.." xX HULLSTPL. B216(Opp)egaard Jernb.st." xX HULLSTPL. "Meraker(bane)ns Postexp." xX 4 BLOKK (hengsleforsterket) yX m/uttalelse (Ørl.hj.br.) 1500

4 39 x Varian Hvit flekk i "0". 43vm y 43vm2 Wz.st 40Iax 44Aab 41a Iay 44Aaa 40Ib/små hj.brekk 44Ab IIa 44Ba 41b IIa "Vigmostad" (R) IIa PRAKT "Laurvig" IIa "Bø i Thelem." IIbx 44Bbb IIbyX 44Bbc IIbyY st.vm./fac.44llbba mm.utg. 1883/ PRAKT "Christiania" IaX 38a 36a 42IbX 38b vm II 38b vm3 36b 8 42II prima PRaKT "Nøtterø" 50 42II pent parstykke 30 42II Hvite flekkvarianter 20/40 42II FEILPERF. "lite merke" aX 40B a HULLSTPL. "Borre" 50 43a HULLSTPL. ".stianssand" 50 43a HULLSTPL. "S lenborg" a PRAKT "Kongsvinger" 50 43bX 40B lilarød Attest: Liten del av 2 stpl I 42a 39a 280/325 45II 42c 39b II LINJESTPL. "(F)RA NORG II PR.LUX "Christiania" a 45a b 45b 41b b norsk stpl.+ del av engelsk stpl Provisorie I 47a 48a I Lor 6 enheter (par/striper) II 47c 48b II LIJNESTPL. "FRA NOR(GE)" 75 20mm.utg. 1886/93. 49I I (lett brekk 50, ) Iv4 Variant liten "N" II II Hullstpl."Soknedalen" a 50b 51a a *(*) 15 50a PAR, lettstpl b 50c Wz.steh c 50d c *(*) 40 50c PRAKT "Lier" I 51AI 51IIa 51AIIa 43b IIb 51AIIb

5 51IIc 51AIIc 51IIIa 51BIIIa 50 51IIIb 51BIIIb 90 51IVAa 51BIVa 60 51IVAb 51BIVb 43a 30 52I 52I 44a 30 52I kompl.typesett IIa 52IIa 44c 52IIa PAR t.1+2 prima "Kristiania" IIb 52IIb 44b/blaugr IIbv IIbv IIc 52IIc Wz.steh IIc PAR med liten variant IIc t1. Lav tg IIIa 52IIIa 30 52IIIa variant avrundet hjørne IIIb 52IIIb 44b/grasgr IIIb v IIIb variant fargefl. I n.v.hjørne 30 52IVA 4 fellingstyper 40 52IVA 52IV 44d 12 53I 53I 40 53I brevkl. Rettvendt "Søndre Fron" I 1.plateoppsetn.,flott BLEKKRYSS 75 53I v4 korte tagger (NK400) 75 53I hvit strek i store "0". Blått kryss I Variant hvit strek i "O" i "NORGE" 75 53IIa 53IIa 45a 28 53IIa t3b Stort rammebrudd ø.h.hj IIa PRAKT HULLSTPL. "Lillehammer" IIby 53IIb 45b 53IIb v IIc 53IIc 53IId 53IId 53IId t3a. Flere hvite flekker 40 53IIIa 53IIIa 12 53IIIa v2 Taggemangel (NK475) 75 53IIIb 53IIIb 6 53IIIb "Mage" på store IIIb t4. Håndboksvariant 30 53IIIb PR. LUX HULLSTPL. "Odnæs" 53IIIc 53IIIc 45c/anilin IIIc Hake på "s" ( 1tg) 10 53IIIcv2 på brevklipp/prakt IVa 53IVa Wz.steh IVb 53IVb 8 53IVb HULLSTPL. "Moskenæs" 50 53IVb v4 "Spr.plate" IVc 53IVc 53IVc Pr. LUX "Hiterdal" IVc v4 "Spr. Plate"/ 1tg 50 53V 53V 18 53V HULLSTPL. "Stokke" 50 53V Fargeflekk foran store "10" 30 53V/VI flere med små platefeil 20 53VI 53VI 45c/karmin 5 53VI HULLSTPL. "Bygland" 40 53VIIt1 53VIIa 11 53VIIt1 HULLSTPL. "Vestre Gausdal" 20 53VIIt1 Oppgr.i kronen, PRAKT VIIt2 53VIIb 160

6 53VIII 53VIII VIII deler av 2 rundstpl I 54I 46a 30 54I "Konnesmo" 75 54IIa 54IIa 46b 18 54IIa PRAKT "Frederiksstad" litt urent tagget 20 54IIa "Levanger" 50 54IIb 54IIb 54IIc 54IIc 46c 54IIc PRAKT "Christiania" IId 54IId 46d 54IIe 54IIe Wz.steh IIIt1 54IIIa 18 54IIIt IIIt3 300/500 54IIIt3 Vakkert "Svarstad" IV 54IV 46b/blau 12 54V 12 54V variant åpen "0" * BLÅTT "Gudå" PRAKT "Kongsberg" 200 Antikva Centraltr. 1893/94. 56A A PRAKT "Christiania" B 56v Ab LUX "Moss" PR.LUX "Moss" RINGS nr.stpl."414" (D/S Nordfjord) A B 58v4 130 Centraltr.1893/95 tg.13,5x12, stpl. "FRA NORGE" Liten del av 2.stpl PARSTYKKE. Rundstpl./liten del av 2.stpl xt1 61I 8 61xt2 61II Bb 6 62 VARIANT punkt etter lille "10" PR. LUX 200/300 64x 64 pk.stpl x Trekantstpl y 64vm Chr.H.Knudsen 1895/ B blokk, rundstpl Blokk med LUX sentralt "Sandefjord" B m/taggevariant B 6 67 m/tg.variant B m/taggevariant 7 og PRAKT "Lier" B 18

7 69 LUX "Feltpostkontor No.1"/noe skjevt LUX "Rasta" B B pakkestempel B LUX "Tønsberg" 300 Posthorn ,tg.14,5x13,5. 73X 73 52A **35/* Y 73vm Wz.steh X 74 53A Y 74vm Wz.steh Y 4 bl. Med hjørnemarg " " X 75 54A X 4 bl. Med hjørnemarg " " Y "Vikersund" 75vm Wz.steh X 76 55A 1 76X LINJESTPL. "FRA NORGE" 50 76X Stort PAKKEPOST Y 76vm Wz.steh Y PRAKTPAR 25 77I 77I 3 77IIX 77II 56Aa 1 77IIX LUX "Nordbanernes PXP I A" IIY 77IIvm Wz.steh X 79 57A * Y 79vm Wz.steh X 80 58A 15 80Y 89vm Wz.steh A 50 83X 83 60A 10 83Y 83vm Wz.steh. 84X Y 84vm Wz.steh. Kroneprov I 87a I *(*) II 87b * I 88a I *350 86II 88b I 89a / II 89b 800 Provisorie x 86a x 4 blokk med hjørnemarg xv1 4 blokk m/nedre venstre hj.marg xv x Svak patina y. Pakkestempel 50 88y PRAKT LUX "Langesund" y 86b yv1 220 Haakon

8 90 * Provisorie a 85a 70a 80 92b 85b 70b Haakon * * Posthorn 1909/ y 100v 75x PR.LUX "Skøien" Rettvendt "Skøien" BLOKK med perforert blindmarg "Feltpostkontor no.8" LUX "Kristiania Br." PAR stpl. "FRA NORGE" PAR, LUX 4 RINGS "650" (Sør Halsnes) 75 99Ay 103v1 78x 99Bv eller Bh PRAKT "Kaupanger" PAR sentralstpl."kristiania Bergen I" Ay 106v1 79x 100Bh eller Bv Dhn stpl. "FRA NORGE" y 108v 80x a 109a 4 102b 109b på klipp "Nordtorpa" Ay 111v 82x 103Dvn / * y 113v 83x og 125 stpl."newcastle " Litt svakt stpl y 115v 84x PRAKT "Drøbak" PRAKT LUX "Sarpsborg" Marginal par "Juni 1917" v6 "ring på E" 20/30 108y 120v 87x 109I 121a I med brekk/pent utseende I Overskjevt/feiltagget Iy 121v 88x 109II 121b

9 Haakon 1910/ I 96a 89ax I PR. LUX IIa 96b 89ay 110IIb 96c 89b Eidsvoldsjub LUX "Lyster" PRAKT "Bureau Reexp IV" v1 PRAKT stpl.+ørl.del av 2.stpl v1 lett stemplet/ørl.del av maskinst. 120 Provisorie ax 122b ax vo ay 122bv b 122a 4 117b stpl. "FRA NORGE" bvo1 i 4 BLOKK b vo1 i øvre h.hj. datomarginal 6 blokk b nedre h.hj. 6 blokk med marginal 50 Posthorn 1920/ b 96b klipp m/kronet posth."bjøberg" klipp m/"s" perfin stpl."karasjok" stpl. "FRA NORGE" /* PR. LUX "Moss" * LUX "Melsomvik" Løve 1922/ v v fullst."dovrebanen N" Polmerker / v bkokk, rundstpl./deler av 2 stpl / /

10 Svalbard / stpl. "FRA NORGE" 75 Løve II 1926/ PR LUX "Jondal" * A A PR. LUX "Tangen" A PR LUX "Aadalsbruk" LUX "Bygland" PRAKT "Volda" Luftpost I I 158Ia 136I II 158Ib 136II Løveprovisorier 1927/ Ibsen PRAKT ministpl stpl "FRA NORGE" LUX minstpl med ministpl stpl. "FRA NORGE" 50 Portoprovisorier a 163a b 163b a 164a b 164b b PRAKT LUX a 168a 147a b 168b 147b X

11 169Y 169v 148 st.wz N.H.Abel v1 * T stpl.+datostpl v1 fullstpl. "Kapp" * v v2 "HENSIK" i par med normalmerke ø/2sk2 provis velsentrert PRAKT "Oslo Br.IV" 60 Hellig Olav v variant kort "I" "Åndalsnesruten" v1 150 Nordkapp I v1 brevklipp Pr.LUX "Notodden" PRAKT LUX "Nordkapp " Radiumhospitalet "T" stpl "Nordlands Posteksp" 50 Bj.Bjørnson LUX "Notodden" T stpl.+datostpl Ludv.Holberg PRAKT 4 rings "723" (Sperillen) R! Nansen I

12 Posthorn og Løve stpl. "FRA NORGE" x x "Rørosbanen S" y 206v x x "Oslo Lillestrøm" y 213v a 215a 183a b 215b 183b LUX "Leksvik" LUX "Finnsnes" LUX "Malm" LUX "Stangvik" LUX "Kaupangerskogen" LUX "Oslo Majorstua" LUX "Kongsvinger" PR. LUX "Kongsvinger" 20 Luftpost II IIa A Haakon 1937/ LUX "Honningsvåg" Stemplede merker er attestert. Turist 1938 m/vm. FDC LUX "Føling" 100 Turist 1939 uten vm. 220x 244a 200y x med "T" stpl y 244b 200x x 245a 201y y 245b 201x x 246a 202y y 246b 202x 5 4 Nordkapp II FDC

13 Dronning Maud FDC Attesterte stempler. Kronemerker Løve LUX "Sandkollen" Nansen II FDC i PAR m/hjelpestpl."stange" Posthorn og Løve 1940/ vertikale 3striper m/hvitt mellomfelt. 210v+223v a 225b b 225a c 225b 2 246I 226a 224I IIa 226b 224II IIa LUX "Brennåsen" IIb 226b 224II LUX "Vaaler i Østfold" LUX "Eidsbygda" LUX "Skotterud" PR. LUX "Ørstavik" Luftpost 1941 uten vm IIb A Hålogaland FDC Redningsselsk. FDC

14 Legion FDC Sortavdrag på kartong 75 Universitet FDC (Krigsutg.leveres m/attesterte stempler på nødvendige utg.) V overtr.1941 med vannmerke x maskinstpl. 4 blokk x PRAKT "(SK)arnes" blokk med dato/maskinstpl x x x x LUX "Oslo Br." x a 273a b 273b 245x x x FORSKJØVET "V" x Fotoattest/** Attesterte merker x x V overtr.1941 uten vannmerke y y y y y y LUX "Asker" y y y v1 i par med "V" stempel y y y y y y Snorre FDCI+II LUX "Sætre i Hurum"

15 LUX "Vestfossen" 100 Quisling FDC Nordraak FDC Rikstinget FDC Wessel FDC Postforening FDC Nordkapp III FDC E.Grieg FDC 15 Bergen FDC LUX "Bergen" enringsstpl Frontkjemper FDC Landshjelpen FDC Krigsforlis FDC Trygve Gran FDC Landshjelpen FDC BLOKK med dato+maskinstpl BLOKK med dato+maskinstpl Hertugkrone

16 Londonutg FDC Wergeland FDC Røde Kors FDC Folkemuseum FDC Nasjonalhjelpen FDC HJELPESTPL."Kløfta" Wings for Norway. FDC Krone Haakon FDC v1 på klipp med 10ø ekstra LUX "Langesund" PR. LUX "Manger" Løve1946/ PR. LUX "Vestfossen" FDC Postjubil FDC LUX "Knapstad" PR. LUX KPH "Snarset" LUX "Melø" 30

17 LUX "Kyrksæterøra" LUX "Øvre Eidfjord" 30 P.Dass FDC LUX "Oslo Br." 30 Haakon 75 år,1947. FDC Skogselskapet FDC Røde Kors Provis. FDC It1 371I 338 t.i I t1+2 i par I t1+2 i hj.4 blokk I t1+co2 i par It1+vo2+t2 i 4 bl It2+2 i par Ivo1+t2 i par It1 vo2 i par med vanlig merke It1 vo It2 371It2 338.tII IIt3 371II 338 Pl IIt3 PRAKT "Namsos" 150 Løveprovisor FDC Kielland FDC UPU FDC Oslo 900 år FDC Polio FDC Posthorn 1950/ v4 15

18 FDC Haakon 1950/ FDC stpl. "FRA NORGE" FDC Garborg 1951 FDC Olympiade 1952(1951) FDC /25ø Haakon Haakon 80 år FDC v /15ø posthorn FDC Kreftforeningen FDC Nordkapp IV FDC Kirkejubil FDC Jernbanejub FDC Telegrafjub FDC

19 Frimerkejub FDC Norwex FDC vo vo3 130 Kompl. Serie med utstillingsstpl vo4 430vo4 350 Haakon 1955/57. FDC 90ø I II FDC Regjeringsjub FDC Kronpr.Märtha FDC Norden I FDC serie med marginalnr. 15 Nordkapp V FDC Geofysisk År FDC Haakon 85 år FDC Olav 1958/62. FDC 40+65ø FDC ø FDC 30ø+55ø FDC

20 FDC 40ø+60ø FDC FDC 50ø+90ø FDC FDC Krone Olav FDC a 428x a 429x a 430x A.Kloster FDC Norges Vel FDC Landbrukshøysk FDC Blomster FDC Videnskapsselsk FDC Flyktningehj FDC Skip FDC Europa I FDC SAS FDC Idrett FDC

21 Håkonshallen FDC Universitet FDC Nansen FDC Sydpoljub FDC Nobel I FDC Bjerknes FDC Flyjubileum FDC Skogadmin FDC Europa II FDC Bruksmerker 1962/65. FDC NK FDC NK FDC FDC NK FDC NK a 478x a 479x a 480x a 481x x x A 554aC 524A C 554aA 524C a 492x a 504x a 525x x a 506x x 3 1

22 a 493x 2 1 C.Collett FDC FAO FDC Nord Norge FDC I. Aasen FDC Europa III FDC Tekstiljub FDC Edv.Munch FDC Oslo Arb.samf FDC Guldberg&Waage FDC Grunnlovsjub FDC Sjømannsmisjonen FDC Europa IV FDC Folkehøgskolen FDC UIT FDC

23 Frigjøringsjub FDC Røde Kors FDC Europa V FDC Harmonien FDC Rondane FDC VM på ski FDC Bibelselsk FDC Norges Bank FDC J.Sverdrup FDC Europa VI FDC Birkeland & Eyde FDC EFTA FDC Militær utd FDC Europa VII FDC J.Dybwad FDC Santalmisjonen FDC 9

24 Ståltr.fosfor FDC b 524Ay b 492y I 555bI 525Iy IIx 597IIy 555bII 525IIy x1 526b 493y x2 526b 493y 3 1 Turist FDC Norsk håndverk FDC Bruksmerker FDC x x A.O.Vinje FDC Indremisjonen FDC Bruksmerker FDC x x x x y b 504y 3 3 Sykepleierutd FDC Nobel FDC Bruksmerker FDC x 509b 478y y 509b 478y z 509Hp x1 510b 479y x2 510b 479y y z1 510Hp z2 510Hp z3 510Hp z LUX x1a 3 2

25 619x1b 5 619x2 511b 480y y 511b 480y z 511Hp x1 512b 481y x2 512b 481y y z1 512Hp z2 512Hp z3 512Hp z LUX Norden FDC Rutebok&Trygg Trafikk. FDC Europa VIII FDC J.Hjort FDC Træna FDC 9 630x x y z 619Hp kr Olav FDC x x y z1 620Hp z2 620Hp 2 631z3 620Hp 2 G.Vigeland FDC Folketelling FDC Olav fosfor FDC b 428y b 429y b 430y 22 2 Dr.Maud FDC Olav 1 10kr FDC x

26 641x y x x y z 628Hp x x y z 629Hp 8 643v1 (div. klipp) x x y z1 630Hp z2 630Hp z3 630Hp x x y z1 631Hp z2 631Hp z3 631Hp Bruksmerker FDC b 506y x x y Naturvern FDC Frigjøringsjub FDC Bergen 900 år, FDC FN 25 år FDC Vitenskap FDC Fysisk fostring FDC Tønsberg 1100 år 1971 FDC

27 Stortinget 1971 FDC serie PRAKT LUX "Oslo" 30 Flyktning FDC H.N.Hauge FDC Oslo Bispedømme FDC Antarktis FDC Eventyr I FDC Bruksmerker FDC 7 680x x y Sparebanken Posthornsjub FDC 7 Blokk FDC Bl.1 Bl Bl.1 v1 40 Norges Samling FDC Haakon VII 100 årsjub. FDC Ungdom&Fritid FDC Interjunex FDC

28 Polarskuter FDC Eventyr II FDC Bruksmerker FDC I x I x II x II x x x x y 9 3 Lepra FDC Europa IX FDC Nordens Hus FDC Kong Olav 70 år,1973. FDC x x J.Aall FDC v Samisk Håndverk FDC Blomster II FDC Geogr.oppmåling FDC Bruksmerker FDC 7 724x y z 709Hp x

HUSK AT BUD PÅ OBJEKT 1 555 MÅ VÆRE OSS I HENDE SENEST FREDAG KL.13.00 DA DISSE OBJEKTENE AUKSJONERES FREDAG KVELD.

HUSK AT BUD PÅ OBJEKT 1 555 MÅ VÆRE OSS I HENDE SENEST FREDAG KL.13.00 DA DISSE OBJEKTENE AUKSJONERES FREDAG KVELD. FREDAG 13. MARS KL. 18.00 All nos are from the Norway catalogue (Norgeskatalogen). The prices to the right are our net estimates or starting prices. No lots are sold below 90% of our estimates. 'BID' (GI

Detaljer

Nr. Status BESKRIVELSE VerdiUtrop Tilsl.

Nr. Status BESKRIVELSE VerdiUtrop Tilsl. Oslo Filatelistklubbs auksjon nr.1/15 mandag 16. februar 2015 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken. Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 99 36 75 60, eller e-post

Detaljer

Poststempler brukt ved Throndhjem/Trondhjem postkontor før år 1900

Poststempler brukt ved Throndhjem/Trondhjem postkontor før år 1900 Poststempler brukt ved Throndhjem/Trondhjem postkontor før år 1900 Av Tore Gjelsvik De postale spor etter Throndhjems postkontor kan følges meget langt tilbake i tiden. Fra de første drøye 150 år fra 1647

Detaljer

Katalog 20. Varia for samlere. Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter

Katalog 20. Varia for samlere. Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter Katalog 20 Varia for samlere Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter Kjære bokvenn! Jeg har satt sammen en liten variert juleliste fra Antikvariat Bryggen. Det har ikke vært så

Detaljer

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen.

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen. GardeVeteranen OSLO O OG AKERSHUS S GARDISTFORENING R I N G N R. 1 J U L I 2 0 1 4 Å R G A N G 1 0 Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten VISITORTJENESTEN 2013 Visitortjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige Kvalitetssikring Røde Kors satser på økt mangfold 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

OPTIKEREN. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 3. Vær stolt av jobben! MOTE OG TRENDER

OPTIKEREN. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 3. Vær stolt av jobben! MOTE OG TRENDER OPTIKEREN Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 3 Vær stolt av jobben! Sigrid Midtbø Storkås er ny leder i Norges Optikerforbund Les mer på side 14-16 FAG OG SYNS OPPLEVELSER Bli med på en

Detaljer

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Er dette en by? foto: N. Jacobsen Nils Jacobsen Faggruppe for byutvikling og urban design Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR

NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR Utgiver: Norsk Bridge Forbund Forfatter: Geir Gisnås 2006 Design og ombrekking: Rita Åse/Duo Design Trykkeri: Valdres Trykkeri ISBN

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Innhold. Signaler. Den svenske åpenbaringen 4 Positivt initiativ 8 Fire på toget 9. Vekk med penn og papir 24 Fjellstøtt over Dovre 26.

Innhold. Signaler. Den svenske åpenbaringen 4 Positivt initiativ 8 Fire på toget 9. Vekk med penn og papir 24 Fjellstøtt over Dovre 26. NR 8 2010 Vil ha norsk kystbane Botniabanan langs den nordsvenske kysten er nettopp åpnet. Nå lanseres en norsk kystbane som ifølge Jernbaneforum Sør er et «dobbelt så godt prosjekt». Side 4 9 Signaler

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Punktskrift i dagliglivet pdl

Punktskrift i dagliglivet pdl Punktskrift i dagliglivet pdl Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 50 Punktskrift i dagliglivet pdl Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 50 3 Huseby kompetansesenter, Oslo,

Detaljer

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG September 2008

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG September 2008 Overmester : Olav Lars Løvoll KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG September 2008 Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Redaktør: Arvid K. Wold Sommeren 2008 er historie. Det har vært en sommer med svært varierende

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR.

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. TW-Nytt «Conservare - Illuminare - Inspirare» «Bevare - Belyse - Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 - THOMAS WILDEY GOD JUL! JULENUMMER NR. 4-2001 Liste over embedsmenn i perioden

Detaljer

SMÅ SENTER HAR EN TENDENS TIL Å BLI STORE. FØLG MED STOPP!

SMÅ SENTER HAR EN TENDENS TIL Å BLI STORE. FØLG MED STOPP! SMÅ STER HAR TDS TIL Å BLI STORE. FØLG MED STOPP! BELIGGHET Oslo Gardermoen Moss Lufthavn Rygge Sarpsborg sentrum Østfoldsykehus, Kalnes Inspiria 126,7 km 26,1 km 2,1 km 5 km 2 km Sarpsborg er en kommune

Detaljer

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Seniortur til Fredriksten festning Se side 6 Godt nytt fra Østenstad Menighet - Juni 2012 Marit H. Svensen -Følg ditt hjerte! Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Østenstad

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl. Norges maritime stoltheter også for fremtiden?

The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl. Norges maritime stoltheter også for fremtiden? Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl Norges maritime stoltheter også for fremtiden? The Norwegian Tall Ships magazine Blant de syv fjell ligger Norges maritime hovedstad med landets største flåte

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL I august åpnet Høgskolen i Bergen dørene for studenter og ansatte. Ny teknologi og tøff konkurranse mellom skolene stiller stadig større krav til undervisnings-

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

NYTT. TUVAs TRENINGSSENTER

NYTT. TUVAs TRENINGSSENTER 2 2009 Utgave 4 NYTT For treningssentre som tilbyr vektreduksjonsprogrammet EasyLife Nye EasyLife grupper starter nå! Ring straks, om du vil sikre deg plass. Gøran (23) og Ann-Kristin (22) ned 15 og 35

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer