- LEGE UMIDDELBART ELLER KAN BARN OG UNGDOM VENTE?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- LEGE UMIDDELBART ELLER KAN BARN OG UNGDOM VENTE?"

Transkript

1 TRIAGE - LEGE UMIDDELBART ELLER KAN BARN OG UNGDOM VENTE? ERFARING OG FORSKNING PÅ SYSTEMATISK HASTEGRADSVURDERING Hege Forsberg og Brita Henning

2 retts-p Rapid Emergency Triage and Treatment System - pediatric Hege Forsberg, Barnesykepleier/Triageansvarlig Pasientmottak Barn

3 Pasientmottak for barn Barne- og ungdomsklinikken St.Olav er lokalsykehus for ca barn i Sør- Trøndelag Medisinske, kirurgiske, nevrokirurgiske,ørenese-hals, øye og ortopediske pasienter, samt mottak for sosialpediatri Ø-hjelp og polikliniske kontroller I 2014 hadde vi ca pasienter i mottaket.

4 Hva er triage? Et prioriteringssystem som baseres på pasientens medisinske behov, ikke ventetid. å sikre at pasienter som på grunn av sin medisinske tilstand ikke kan vente eller ikke bør vente, blir mottatt av lege til riktig tid å identifisere pasienter som kan vente på legetilsyn, uten risiko for forverring av sin tilstand

5 Hva er hensikten med triage? Tydelig og systematisk vurdering, som minsker den individuelle variabiliteten, øker den medisinske sikkerheten og bidrar til at alle snakker samme språk. Rett pasient skal få rett helsehjelp i rett tid på rett plass.

6 Hvordan vurderte og prioriterte vi barna før? Individuelle vurderinger utifra ulik kompetanse og erfaringer Prioriteringer utifra kunnskap og magefølelse Ustrukturert metode

7 RETTS RETTS utarbeidet i Sverige og først tatt i bruk 2005 ved voksen akuttmottak på Sahlgrenska Universitetessjukhus Retts-p er utviklet ved Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i samarbeid med Østersund og Ørebro i RETTS gir grunnlag for risikoidentifisering og prioritering av pasienter både prehospitalt og i akuttmottak, samt beslutningsstøtte for den videre prosessen i akuttmottaket Triage i RETTS bygger dels på fysiologiske, objektive vitalparametere (VP), dels på algoritmer for ulike kontaktårsaker, kalt Emergency Symptoms and Signs (ESS) Utfallet av VP og ESS bestemmer hvilket prioriteringsnivå pasienten skal få Pasientmottak barn, St Olav oversatte og innførte Retts-p desember 2012.

8 Rød: Livstruende Tid til doktor 0 min. Oransje: Akutt Tid til doktor< 20 min. Gul: Observasjon Tid til doktor < 120 min Grønn: Standard Tid til doktor < 240 min. Blå: Ikke behov for triage.

9 Vitalparameter Inndelt etter ABCDE Egne referanseområder for barn i ulike aldre Bidrar til en objektiv skala, relativt uavhengig av hvilken erfaring sykepleieren/ ambulansearbeideren som triagerer har

10 Respirasjonsfrekvens Saturasjon Puls Bevissthetsnivå(GCS) Temp Alle vitalparameter taes på alle pasienter!

11

12 Emergency symptoms and signs- ESS

13 ESS >100 kontaktårsaker fordelt på 40 ESS algoritmer tilpasset barn ESS gjelder for barn Bidrar til strukturert anamnese og beslutningsstøtte Kontaktårsak/ESS vil kunne gi pasienten en høyere prioritet i de tilfellene hvor VP er normale eller gir lav prioritet utgjør en ekstra sikkerhet for tilsynelatende upåvirkede pasienter med en potensielt alvorlig/livstruende tilstand

14 Besøksregister for barn Allergi 143 Forkjølelsessymptom 144 Leddsmerte uten traume 113 Svimmelhet 111 Anemi 148 Forstoppelse 106 Legemiddelsreaksjon 143 Sykdom anus/rektum 107 Apné 104 Fremmed legeme i nedre luftveier 104 Lokal infeksjon/byll 141 Uklar sykdom 153 Ascites 108 Fremmed legeme. i nese 146 Magesmerter 106 Underlivsproblem gutter 117 Asystoli VP Fremmed legeme i luftvei 146 Melena 107 Underlivsproblem jenter 121 Balanseproblemer 111 Fremmed legeme i øret 145 Multitraume 139 Unormal hjerterytme 101 Besvimelse/synkope 120 Fremmed legeme i øsofagus 146 Neseblødning 103 Urinproblem 116 Bevissthetstap 109 Gipsproblem 171 Neseproblem 146 Urinretensjon 116 Bitt/stikk av dyr UNS 141 Graviditet/blødninger 121 Nevrologisk bortfall 112 Urolige foreldre 153 Blemmer i munnen 144 Gråtende barn 153 Operasjonskomplikasjoner 172 Uspesifikke symptom 153 Blod i avføringen 107 Gulsott 108 Postop. tonsilleblødning 103 Utslett 143 Blodig hoste 103 Halsvondt 144 Pseudokrupp 144 Vaginal blødning 121 Blodig oppkast 107 Halting uten traume 113 Psykisk lidelse 152 Øyebetennelse 137 Blodsykdom 148 Hematemese 107 Resistens/kul på halsen 141 Ørevondt 145 Brannskade 135 Hematuri 116 Respirasjonsbesvær 104 Øyeproblem 137 Brokk 106 Henging/kvelning 130 Respirasjonsopphold 104 Brystkassesmerte 105 Hevelse (ødem) 115 Respirasjonsstans VP Brystsmerter 105 Hevelse/smerte ekstremitet 115 Ryggsmerte u/ traume 114 Brystsmerter v/resp 104 Hjernerystelse 130 Rytmeforstyrrelser 101 Byll 141 Hodepine - ikke traume 119 Scrotal hevelse 117 Diarè 110 Hoste 144 Scrotal smerte 117 Ikke behov for triage 160 Dyspné 104 Hudinfeksjon 141 Skade abdomen/bekken 131 Dysuri 116 Hudutslett 143 Skade fot 134 Dårlig vektoppgang 153 Hyperglykemi 149 Skade hand/arm 133 Elektrisk ulykke 135 Hyperventilasjon 104 Skade hode 130 Epilepsi (kjent diagnose) 109 Hypoglykemi 150 Skade hofte/lår 134 Traumealarmaktiverings-algoritme 139 Etseskade 135 Hypotermi VP Skade kne/underben 134 Barnemishandling veiledning 142 Facialisparese 112 Infeksjon ukjent fokus 147 Skade nakke/hals 130 Diabetes Mellitius tilleggsalgoritme Feber ukjent fokus 147 Intoksikasjon/overdose 140 Skade thorax/rygg Feberkrampe 109 Kjemikalie/inhalasjonsskade 135 Skade øye 137 Forgifting 140 Kramper 109 Smerter i nakke u/traume 119 Kvalme/oppkast 110 Smerte ved vannlating 116 retts-p v.2014

15 106. retts-p - Magesmerter R10.4 Ved skrotal smerte se ESS-kort 117 Akutt debut med pågående smerter og påvirket AT Magesmerter og påvirket AT Tidligere abdominal kirurgi Kjent lyskebrokk Intermitterende smerter flere ggr/time og barn <4år Spent og øm abdomen Diabetes og p-glukose>12 Øm testikkel Intermitterende magesmerter flere ggr/time, barn >4år Magesmerter med >2 oppkast de siste 4 timene Sterke/moderate smerter men upåvirket AT Lette smerter Ingen av de ovenstående Anbefalinger ifølge retts-p Prosesshandling hospitalt: Faste, evt BLS. Etter legeordinasjon. Kirurgisk pasient: Faste. BLS + Kirurgisk status. Urinstix evt HCG. Vurder Emla. Pediatrisk pasient: Vurder Emla ESS-veiledning Allmenntillstand Smerter graderes etter lokalt verktøy for smertevurdering. Lette smerter: 1-3, moderate smerter: 4-7 og sterke smerter: 8-10 Faktarute Testistorsjon kan ha magesmerter som eneste symptom. Blindtarmbetennelse er den vanligste årsaken til magesmerter hos barn som behøver kirurgisk intervensjon. Uvanlig diagnose før skolealder. Intermitterende kraftige magesmerter bør føre tankene til invaginasjon, som er en potensielt alvorlig tilstand og en diff.diagnose til den vanlige spedbarnskolikken. Invaginasjon er vanligst mellom 2 mnd - 3 års alder. Malrotasjon med volvulus er en potensielt livstruende tilstand. Her er gallefarget oppkast et hovedsymptom. Forstoppelse og betente lymfeknuter i magen er vanlig hos barn. Ovarialtorsjon forekommer. Barn legger ofte smertefornemmelsen til magen også om den egentlige årsaken kan sitte på andre steder f.eks ved pneumoni. Tenk på gastroenteritt ved diarér og oppkast. Diabetes mellitius kan debutere med magesmerter som hovedsymptom. Kun oppkast kan være en annen alvorlig sykdom. retts-p 2014

16 104. retts-p - Respirasjonsbesvær (dyspné, åndenød) R Hyperventilasjon R Brystsmerter ved respirasjon R Fremmedlegeme i nedre luftveier - Pustestopp/apné Kraftig respirasjonsbesvær Stridor, feber og vanskeligheter med å svelge. Samtidig urtikaria eller hevelse i ansiktet Meningitt/sepsismistanke Moderat respirasjonsbesvær Samtidig brystsmerte Mistanke om traume/mishandling Respirasjonspauser hos spedbarn Akutt oppståtte symptomer/mistanke om fremmedlegeme Kjent alvorlig allergi Hjerteoperert siste måneden Lett respirasjonsbesvær Kjent medfødt, eller annen kronisk hjertesykdom Gjøende hoste uten økt respirasjonsarbeid Ingen av ovenstående symptomer/funn Anbefalinger i henhold til retts-p Prosesstiltak hospitalt: I henhold til legeordinasjon, O 2 Ev. inhalasjonsmedisinering, O 2 Ev. inhalasjonsmedisinering ESS-veiledning Kraftig respirasjonsbesvær: hinder i øvre luftveier (dempet stemme, sikler, svelgevansker, stridor og økt pustearbeid), cyanose, tydelige inndragninger, nesevingespill, grynting, takypné/bradypné, uregelmessig respirasjon, sier kun enkelt ord eller orker ikke å snakke, stille, likegyldig mot foreldrene. Moderat respirasjonsbesvær: økt respirasjonshjelp av brystkasse/skuldre, forlenget ekspirium, stridor hos våkent barn med bevart hoste- og brekningsrefleks, lette/moderate inndragninger, takypné, snakker med korte setninger, uro/rastløshet/angst. Lett respirasjonsbesvær: dyspne, rask respirasjon, andpusten ved anstrengelse, normalt respirasjonsarbeid, snakker hele setninger, hyppig hoste. Dyspné er en subjektiv opplevelse av respirasjonsbesvær. Meningitt/sepsismistanke Mistanke om mishandling se ESS 142 Faktaboks Epiglotitt er en alvorlig infeksjon, som bør mistenkes hos høyfebrile barn med påvirket respirasjon, som ikke vil svelge sitt eget spytt. Respirasjonspauser hos spedbarn er et uspesifikt tegn som kan signalisere alt fra banale aspirasjonsepisoder til alvorlige infeksjoner/kramper. Respirasjonsbesvær skyldes oftest lungesykdom. Vurder mulighet for kardielle årsaker og metabolsk acidose (som ved diabetes). Respirasjonssbesvær kan være en del av et sjokkbilde utløst av f.eks. sepsis, anafylaksi, blødning eller dehydrering. Det er viktig å holde barnet rolig, og la barnet selv velge kroppsstilling. Reagerer barnet på oksygenmasken, kan evt. foreldrene administrere oksygenet. Apné/respirasjonsopphold kan hos de minste barna indikere sepsis. Ev. inhalasjonsmedisinering retts-p 2014

17 Velg alltid høyeste prioritet! Gul VP + grønn ESS = GUL prioritet Gul VP + oransje ESS =ORANSJE prioritet GUL VP + GUL ESS + ORANSJE magefølelse? Man kan ALLTID prioritere opp (men ikke ned)!

18 Case 1 I år gammel jente. Tungpust fra i går. Hoster mye. Afebril. Spiser og drikker mindre Vitalparameter: - RF:48/min SAT:98% PULS:122 GCS:4-5-6 slapp TEMP: 37,8 = Oransje prioritet ESS 104 respirasjonsbesvær: -har subcostale og intercostale inndragninger = Oransje prioritet = Oransje triage

19 Case 2 13 år gammel gutt kommer inn med oppkast og magesmerter. Spørsmål om appendicitt? Slapp og sløv Vitalparemeter: -RF:26/min SAT: 96% PULS: 120 GCS:4-5-6 Temp: 37,2 VAS 3 = oransje prioritet (pga høy RF) ESS 106 magesmerter = oransje (pga påvirket allmenntilstand) = Oransje triage - prosesstiltak: Skal bl.a. taes blodsukker som viste høyt - ketoacidose

20 Referanser Björnheden, D., S. Gepertz og P. Häggström (2010) Veiledning metts-p. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gøteborg. Tilgjengelig fra: dning%20metts-p% pdf Engebretsen, S., Røise, O,. Ribu, L (2013) Bruk av triage i norske akuttmottak. Tidsskrift for Den norske legeforening nr 3-5 februar Widgren, B. (2012) Retts akutsjukvård direkt. Lund: Studentlitteratur AB

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kasus 1 2 mnd gml gutt hoste og hvesing i 7 dager Respirasjonsfrekvens

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Traume mot hode - Hva må legevaktsykepleier kunne observere, vurdere og gjøre av tiltak? Head trauma what does a casualty nurse need

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Oslo kommune Bydel Grorud GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN INFORMASJON TIL FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Generell informasjon s. 4 Infeksjoner forårsaket av bakterier s. 5 Noen råd

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? barnehage Jan. 09 KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Et lite hefte om barnesykdommer og hvilke forholdsregler man bør ta. Barnehage INFORMASJON Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg spørsmålet: Er

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå på skolen i dag? Hensikten med denne

Detaljer

Samtale ved mottak av 113-telefon

Samtale ved mottak av 113-telefon Samtale ved mottak av 3-telefon Lokal prosedyre som erstatter Startkort i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Des. 0) Medisinsk nødtelefon 3 Hvilket telefonnummer ringer du fra? Alternativ telefon for

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning ribavirin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning ribavirin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Rebetol 40 mg/ml mikstur, oppløsning ribavirin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

RÅD OM SYKDOM HOS BARN

RÅD OM SYKDOM HOS BARN HOLE KOMMUNE Helse KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? RÅD OM SYKDOM HOS BARN KONTOR- OG POSTADR.: TLF.: 32 16 11 00 ORG.NR. BANKGIRO HOLE HERREDSHUS FAX: 32 15 90 03/32 16 12 90 960 010 833 2335 09 07718 Viksveien.

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

Sikkerhet og førstehjelp

Sikkerhet og førstehjelp Sikkerhet og førstehjelp av Sverre Mørk innhold Under hvert tema finner du symptomer og hvilke vurderinger og tiltak du må gjøre for å tilfredsstille disse. Forsidefoto: Caroline Neteland Gautland Krav

Detaljer

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle LES PAKNINGSVEDLEGGET NøYE. NØYE. Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle bivirkninger 10 Følg legens

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Skarlagensfeber s 5 Kikhoste s 5 Brennkopper s 5 Tredagersfeber (4. barnesykdom) s 6 Vannkopper s 6 Meslinger kusma røde hunder

Detaljer

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Samhandlingsprosjekt mellom Øvre Eiker kommune og Vestre Viken HF klinikk Kongsberg sykehus Oktober 2012 august 2014 0 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning...

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE

INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE Informasjonen er utarbeidet av Ås kommune ved helse og sosialetaten i samarbeid med oppvekst og miljøetaten. Den er basert på faglige

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune 2009.

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune 2009. BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune 2009. Utarbeidet av helsesøster Nina Misvær i 2000. Sist revidert i august 2009 av Bjørg T. Dysthe, smittevernoverlege,

Detaljer