YTELSESAVTALE MELLOM HELSE NORD RHF REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YTELSESAVTALE MELLOM HELSE NORD RHF REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD"

Transkript

1 YTELSESAVTALE MELLOM HELSE NORD RHF OG REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK

2 Innhold Ytelse nr 1 - pasienter som har/har gjennomgått større operasjoner/ortopediske inngrep... 3 Ytelse nr 2 Pasienter som har gjennomgått store operative inngrep eller omfattende behandling, for eksempel for kreft, og som har rehabiliteringsbehov... 4 Ytelse nr 3 Pasienter med inflammatoriske revmatiske lidelser... 5 Ytelse nr 4 - pasienter med ikke-inflammatoriske lidelser/ muskel-skjelett- lidelser... 6 Ytelse nr 5 - Pasienter med gjennomgått hjerneslag... 7 Ytelse nr 6 Pasienter med nevrologiske lidelser... 8 Ytelse nr 7 - Pasienter med behov for intens gangtrening... 9 Ytelse nr 8 - Pasienter med behov for intens opptrening av overekstremitet (CIMT) Ytelse nr 9 Pasienter med behov for arbeidsrettet rehabilitering (ARR) Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 2

3 Ytelse nr 1 - pasienter som har/har gjennomgått større operasjoner/ortopediske inngrep Ytelse nr. 1 Målgruppe: Gjennomgått større operasjoner og/eller har skader i muskel- og skjelett (proteser i hofter og knær, etter frakturer, rygg- og nakkeopererte, amputerte). Utskrives direkte fra sykehus til RNNK. De fleste pasientene må være selvhjulpne Døgntilbud. Individuelt inntak. Mål: Smertelindring, funksjonsbedring (normalisere ADL-funksjon, gangfunksjon/balanse/styrke), mestring, hindre komplikasjoner, øke kunnskap om og trygghet i forhold til tilstanden/situasjonen. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. I samarbeid med den enkelte pasient setter det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram - Individuelt tilpasset treningsprogram - Gruppebasert treningsprogram i gymsal og basseng. Vekt på balanse og styrking av muskler for å beskytte ledd. - Individuell fysioterapi avspenning, mobilisering, gangtrening. - Evt. Individuell ergoterapi - Flerfaglig undervisning anatomi, smertefysiologi, leddvern, fallforebygging, bedre/vedlikeholde funksjon, hjelpemidler, kosthold. - Mestring av smerte, livssituasjon - Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater, kino, m.m. Resultat: Effekt av behandling evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning: RNNK samler data for å evaluere behandlingseffekt på gruppenivå for disse pasientkategoriene. Avhengig av alder og operasjonstype. Proteser: Min: 1 uke Normal: 2 uke Andre operasjoner/skader/traumer: Min: 1 uke Normal: 3 uker RNNK har egen spesialist i ortopedi som er ansvarlig for dette tilbudet, og som leder det tverrfaglige team. 0-3 dager Spesialist i hhv. ortopedi og fysikalsk medisin og rehabilitering deltar i vår fortløpende revisjon av, i samarbeid med ortopedisk avdeling, UNN. Ca 16 plasser pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 3

4 Ytelse nr 2 Pasienter som har gjennomgått store operative inngrep eller omfattende behandling, for eksempel for kreft, og som har rehabiliteringsbehov Ytelse nr. 2 Målgruppe: Rehabilitering etter større operasjoner eller omfattende behandling for kreft eller andre bløtdelskirurgiske lidelser. Pasienter som overføres direkte fra sykehus. De fleste pasientene er selvhjulpne Døgntilbud. Individuelt inntak. Mål: Smertelindring, bedre/gjenvinne funksjon, mestring, hindre komplikasjoner, øke kunnskap om og trygghet i forhold til tilstanden, tilbakeføring til hjemmet. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak: I samarbeid med den enkelte pasient setter det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram Kreftsykepleier nær oppfølging. Klinisk ernæringsfysiolog tilrettelegging og samtale om ernæring - Individuelt tilpasset treningsprogram. - Individuell fysioterapi avspenning, mobilisering av bløtdeler/ledd. - Gruppebasert treningsprogram - i gymsal og basseng. Vekt på styrking av muskler, kraft og balanse. - Mestring av smerter, livssituasjon / arbeid. - Undervisning anatomi, smertefysiologi, bedre/vedlikeholde funksjon, hjelpemidler, kosthold. - Evt. Individuell ergoterapi hjelpemidler, ADL- trening. - Evt. yrkesrettet rehabilitering attføringskonsulent, sosionom - Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater- og kino, m.m Resultat: Effekt av behandlingen evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og avreise Avhengig av alder og operasjonstype. Min: 1 uker Normal: 3 uker Avhengig av alder og operasjonstype. Min: 1 uker Normal: 3 uker RNNK har erfaring med opptrening av pasienter etter større operative inngrep. Samarbeidspartnere: Kirurgiske og onkologiske avdelinger, hjemmesykepleien. Tjenestetilbudet er utarbeidet med tverrfaglig innspill fra helsepersonell ved RNNK. Det planlegges fortløpende revisjon av i samarbeid med aktuelle sykehusavdelinger og pasientorganisasjoner. Ca 4 pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 4

5 Ytelse nr 3 Pasienter med inflammatoriske revmatiske lidelser Ytelse nr. 3 Målgruppe: Revmatiske lidelser Inflammatoriske revmatiske sykdommer Revmatoid artritt, Mb. Bechterev, Psoriasisartritt, Andre inflammatoriske artropatier og bindevevssykdommer For brukere som er selvhjulpne Døgntilbud. Gruppevise eller individuelle inntak. Mål: Smertelindring, smertemestring, funksjonsbedring og vedlikehold (ADL-funksjon, gangfunksjon/balanse/styrke) Tiltak: RNNK har kompetanse til å foreta medisinsk utredning av pasientens behandlings- og rehabiliteringsbehov. Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. I samarbeid med den enkelte pasient setter det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram - Individuelt tilpasset treningsprogram - Gruppebasert treningsprogram i gymsal og basseng, evt. utendørs - Individuell fysioterapi avspenning, mobilisering av bløtdeler/ledd. - Evt. individuell ergoterapi - Flerfaglig undervisning anatomi, smertefysiologi, leddvern, fallforebygging, kosthold, bedre/vedlikeholde funksjon, hjelpemidler. - Mestring smerte, livssituasjon, arbeidsforhold, forebygging. - Evt. individuell kostholdsveiledning hos ernæringsfysiolog. - Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater og kino, m.m Resultat: Behandlingseffekt evalueres subjektivt under oppholdet, samt ved sluttevaluering hos lege, fysioterapeut og evt. ergoterapeut. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning. RNNK har samlet data for å kunne evaluere behandlingseffekt på gruppenivå for disse pasientkategoriene. Gruppetilbud: 3 uker. Individuelle tilbud: Min: 2 uker Normal: 3 uker Kompetanse: RNNK AS har egen revmatolog som er ansvarlig for dette tilbudet og som leder det tverrfaglig team. Samarbeidspartnere: RNNK har hatt gruppebasert tilbud til denne i mange år i samarbeid med revmatologisk avdeling, UNN. Representant fra trygdekontor eller attføringsinstitutt deltar i undervisningen. 2-3 måneder Tjenestetilbudet er utviklet av vårt tverrfaglige team ledet av revmatolog og i samarbeid med revmatologisk avd. UNN og med brukergruppene. Ca 5 pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 5

6 Ytelse nr 4 - pasienter med ikke-inflammatoriske lidelser/ muskelskjelett- lidelser Ytelse nr. 4 beskrivelse av Målgruppe: Ikke-inflammatoriske tilstander i muskel- skjelett, som smerter i nakke, skulder, rygg, ledd. Artrose/slitasje i hofte, kne, rygg (lumbago/isjas), nakke, nakkelidelser med instabilitet- Whiplash skader, polyartrose, fibromyalgi, med mer. For brukere som er selvhjulpne Døgntilbud. Individuelt og/eller gruppebasert inntak.. Mål: Smertelinding, smertemestring, funksjonsbedring (ADLfunksjon, gangfunksjon/balanse/styrke) og regenerering av brusk Utsettelse av evt. proteseoperasjon. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. I samarbeid med den enkelte pasient setter det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram - Individuelt tilpasset treningsprogram - Gruppebasert treningsprogram i gymsal og basseng, evt. utendørs - Individuell fysioterapi avspenning, mobilisering av bløtdeler/ledd. - Evt. individuell ergoterapi - Optimalisering av medikamentell smertelindring. - Flerfaglig undervisning - Mestring gruppesamtaler (smerte, arbeidsforhold, forebygging). - Individuell kostholdsveiledning (ernæringsfysiolog) ved overvekt. - Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater og kino, m.m. Resultat: Behandlingseffekt evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning. RNNK har samlet data for å kunne evaluere behandlingseffekt på gruppenivå hos disse diagnosegruppene. Min: 2 uker Normal: 4 uker RNNK har egne spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering og i revmatologi som er ansvarlig for dette tilbudet og som leder det tverrfaglige team, og som samarbeider med spesialist i ortopedi. Samarbeidspartnere: Brukergrupper 2-3 mndr. Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologi deltar i utformingen av som er under fortløpende revisjon. Ca 30 pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 6

7 Ytelse nr 5 - Pasienter med gjennomgått hjerneslag Ytelse nr. 5 Målgruppe: Pasienter som har gjennomgått hjerneslag. For brukere som er selvhjulpne men også til et mindre antall som trenger hjelp av maks en hjelper om gangen Døgntilbud. Individuelle inntak Mål: Symptombedring, funksjonsbedring (ADL- funksjon, gangfunksjon, balanse, styrke), mestring, økt kunnskap om sykdommen. Mestring av hjemmesituasjonen og innlæring av egentreningsprogram. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell behandlingsplan med utgangspunkt i pasientens egendefinerte mål for å få et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram. Individuelt tilpasset treningsprogram - med vekt på trening på ADL funksjoner og avlastet trening på apparatur, trening i basseng, i gangbar, m.m. Gruppebasert treningsprogram i gymsal, basseng, evt. utendørs. Individuell fysioterapi Trening av funksjoner hvor pasienten trenger assistanse. Avspenning og bløtdels/ledd- mobilisering. Individuell ergoterapi ADL funksjon, tekniske hjelpemidler. Flerfaglig undervisning anatomi, smertefysiologi, leddvern, fallforebygging, optimalisere funksjon, kosthold, hjelpemidler. Mestring gruppesamtaler (smerte, arbeidsforhold, forebygging). Individuell kostholdsveiledning hos ernæringsfysiolog, ved behov for vektreduksjon eller endring i kardiovaskulære risikofaktorer... Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater, kino, m.m. avhengig av pasientens funksjon. Resultat: Effekt av behandling evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning 4 uker Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er ansvarlig for dette tilbudet, og leder det tverrfaglige team. 3-4 mndr. Ca 4,6 pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 7

8 Ytelse nr 6 Pasienter med nevrologiske lidelser Ytelse nr. 6 Målgruppe: Nevrologiske tilstander, som f.eks. Parkinsons sykdom, Cerebral Parese, nevropati og pasienter med MS som har behov for tredemølletrening. For brukere som fortrinnsvis er selvhjulpne, men også til et mindre antall som trenger hjelp av maks en hjelper om gangen. Døgntilbud. Individuelle og gruppevise inntak. Mål: Symptombedring, funksjonsbedring (ADL-funksjon, gangfunksjon, balanse, styrke), mestring, økt kunnskap om sykdommen. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram. Individuelt tilpasset treningsprogram - med vekt på avlastet trening på apparatur, trening i basseng, i gangbar, m.m. Gruppebasert treningsprogram i gymsal, basseng, evt. utendørs. Individuell fysioterapi Trening av funksjoner hvor pasienten trenger assistanse. Avspenning og bløtdels/leddmobilisering. Individuell ergoterapi ADL funksjon, tekniske hjelpemidler. Flerfaglig undervisning anatomi, smertefysiologi, leddvern, fallforebygging, optimalisere funksjon, kosthold, hjelpemidler. Mestring gruppesamtaler (smerte, arbeidsforhold, forebygging). Individuell kostholdsveiledning hos ernæringsfysiolog, ved behov for vektreduksjon eller (ved Mb. Parkinson) ved on- off- fenomen med behov for endret tidspunkt for inntak av proteinrike måltider. Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater, kino, m.m. Resultat: Effekt av behandling evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning 4 uker Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er ansvarlig for dette tilbudet, og leder det tverrfaglige team. 3-4 mndr. For Mb. Parkinson: I samarbeid med Norges Parkinsonforbund Ca 3,6 pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 8

9 Ytelse nr 7 - Pasienter med behov for intens gangtrening Ytelse nr. 7 Målgruppe: Nevrologiske sykdommer som hjerneslag med hemiplegi, inkomplette tverrsnittslesjoner, cerebral parese (CP) og evt. multippel sclerose. For brukere som er selvhjulpne eller trenger hjelp av maks 1 pleier om gangen. Døgntilbud. Individuelt inntak.. Mål: Funksjonsbedring (normalisere ADL- funksjon, motorikk, balanse, styrke, koordinasjon, sosialt), mestring, øke kunnskap og trygghet i forhold til tilstanden. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. I samarbeid med den enkelte pasient setter det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram - Individuelt tilpasset treningsprogram intens trening på tredemølle med avlastet kroppsvekt i minst to omganger daglig med økende lengde. I tillegg egentrening som pasienten gjør selv på apparat. - Individuell fysioterapi trening av spesifikke funksjoner hvor pasienten trenger assistanse. Avspenning og bløtdelsmobilisering - Individuell ergoterapi ADL funksjon, Tekniske hjelpemidler - Mestring - Flerfaglig undervisning - Sosial stimulering Resultat: Effekt av behandling evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning: Gangfunksjonstrening 2-4 uker RNNK har ervervet spesiell kompetanse innen intensiv motorisk trening av gagnfunksjon fordi fysioterapeuter fra RNNK har vært kurset ved UCLA. Relevant utstyr: RNNK utfører tilrettelagt rehabilitering av denne med egne team for intensiv motorisk trening av gangfunksjon på spesialutstyr med tredemølle med kontrollert vektavlastning og med guiding av underekstremitetene. Samarbeidspartnere: RNNK samarbeider med UCLA om intensiv motorisk trening av gangfunksjon på tredemølle med vaktavlastning. 3-6 måneder. RNNK kan bare ha 2 pasienter til gangtrening samtidig da dette er meget ressurskrevende (3-5 stk personell i 1,5 timer daglig) Inntak til slik trening er derforbegrenset til noen få pasienter årlig. Sosial og Helsedirektoratet finansierer forprosjekt for et randomisert forsøk for å evaluere effekt hos tverrsnittsskadde. Ca 1,8 pr dag, 285 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 9

10 Ytelse nr 8 - Pasienter med behov for intens opptrening av overekstremitet (CIMT) Ytelse nr. 8 Målgruppe: Pasienter i behov av intensiv håndtrening etter hjerneslag. Pasienten må ha noe aktiv funksjon i hånd og arm og ikke være avhengig av ganghjelpemidler. For brukere som er selvhjulpne. Døgntilbud. Individuelt inntak.. Mål: Gjenvinning av oppgavespesifikke funksjoner tilpasset pasientens egne mål og forutsetninger med tanke på håndens funksjon sant mestring og økning av kunnskap og trygghet i forhold til tilstanden. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av mål og tiltak for behandlingen. I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell treningsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram. - Individuelt tilpasset treningsprogram intens oppgavespesifikk trening tilpasset pasientens mål og forutsetninger (4-6 timer daglig) mens den friske hånd immobiliseres. - Individuell fysioterapi trening av spesifikke funksjoner hvor pasienten trenger assistanse. Avspenning og bløtdelsmobilisering - Individuell ergoterapi ADL funksjon, Tekniske hjelpemidler - Mestring - Flerfaglig undervisning - Sosial stimulering Resultat: Effekt av behandling evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning Min: 1 uke Normal: 3 uker RNNK har ervervet spesiell kompetanse innen intensiv motorisk trening etter hjerneslag gjennom samarbeid med Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center (Kathy Sullivan) som er spesialister på slik trening. Relevant utstyr: RNNK utfører tilrettelagt rehabilitering av denne med egne team for intensiv motorisk trening av håndfunksjon gjennom ferdighetstrening og bruk av datastyrt teknologi (Upper Limb Exerciser E-link) og annet tilpasset utstyr. Samarbeidspartner: Dr Kathy Sullivan, Los Angeles 3 6 måneder. RNNK kan bare ta 2 pasienter til overarmstrening samtidig da dette er meget ressurskrevende. Inntak til slik trening er derfor begrenset til noen få pasienter årlig. Gjennom samarbeid med UCLA og Rancho om intens trening generelt og fra besøk på andre Nordiske institusjoner som driver CIMT terapi, vil RNNK videreutvikle dette tilbudet. Ca 1,6 pr dag, 285 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 10

11 Ytelse nr 9 Pasienter med behov for arbeidsrettet rehabilitering (ARR) Ytelse nr. 9 Målgruppe: Brukere i arbeidsfør alder som p.g.a. sykdom/nedsatt funksjon ikke deltar i arbeidslivet. ARR vil være en viktig del av en total attføringsplan, og forutsetter at bruker er ferdig utredet medisinsk. For brukere som er selvhjulpne. Døgntilbud. Gruppevise inntak. Mål: Funksjonsbedring og mestring av livssituasjon for å legge forholdene til rette for tilbakeføring av bruker til arbeidslivet. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak gjennom inntakssamtale med lege, attføringskonsulent, fysioterapeut og sykepleier. I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell plan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram. - Individuelt tilpasset treningsprogram - Gruppebasert treningsprogram i gymsal og basseng, evt. utendørs - Individuell ergoterapi ved behov. - Flerfaglig undervisning anatomi/fysiologi/smerte/attføring, optimalisere funksjon, kosthold, hjelpemidler. - Mestring gruppesamtaler (livssituasjon, hjem, arbeid, målsetting). - Kommunikasjon - individuelle samtaler med teammedlemmer, arbeidsgiver, NAV og andre lokale samarbeidspartnere. - Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater, kino, m.m.. Resultat: Sluttvurdering av arbeidsevne med målsetting for videre tilbakeføring til arbeid i forhold til brukers oppfølgingsplan foretas av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter, bl.a. testing av arbeidskapasitet og evaluering etter skjema utarbeidet av ressursgruppe for ARR, ved ankomst og utskrivning. RNNK vil samle data for å evaluere rehabiliteringseffekt på gruppenivå for disse brukerne. 4 uker Kompetanse: Atføringskonsulent/sosionom som del av det tverrfaglige team. Noe reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med oppfølging av bruker/arbeidsplass/lokalt hjelpeapparat. 2-4 mndr. RNNK er blitt identifisert av Helse- Nord som en av 2 institusjoner som skal tilby ARR. Tjenestetilbudet vil videreutvikles gjennom samhandling med andre institusjoner som arbeider med arbeidsrettet rehabilitering, jf. møteplassen. Ca 5,5 pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 11

12 Helse Nord godtar dagopphold for alle ytelser og pasientkategorier. Det er først og fremst et tilbud til pasienter med bopel i Tromsø. Pasienter som får tilbud om gruppetilbud prioriteres. Dagopphold innebærer at pasienten oppholder seg ved RNNK minimum 5 timer pr. dag og deltar i dette tidsrommet i alle tilbud som gis til døgnpasienter som er innlagt under samme ytelse. Tilbudet er tilgjengelig med ca 3,2 plasser 5 dgr /uke i 43 uker/år. Dette kommer i tillegg til det antallet plasser som er satt opp under hver ytelse. Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 12

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Tilbud ved rehabiliteringsinstitusjonene Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 10.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 10.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 10.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Anbudsbasert avtale med Helse Vest 2006 :RHF overtok ansvaret for rehabilitering

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

Trenger du hjelp til en friskere hverdag?

Trenger du hjelp til en friskere hverdag? BEDRE HELSE MED OPPTRENINGSSENTERET I FINNMARK (OiF) - VI ER HER FOR DEG Trenger du hjelp til en friskere hverdag? Tverrfaglig dag- og døgnrehabilitering for voksne, barn og unge Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Arbeid med kravspesifikasjonen. Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik

Arbeid med kravspesifikasjonen. Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik Arbeid med kravspesifikasjonen Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik Et sørge for ansvar Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt

Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Norwegian Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt Hellem K, Aanerud GJ, Moe RH Tomogrikke@c2i.net Personer

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Disposisjon Sentralnervesystemet og nevroplastisitet Fysisk aktivitet og Huntingtons sykdom Erfaringer og resultater

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Delytelse G 1.6: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/

Detaljer

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Rehabiliteringskonferansen 07.08.12 Haugesund Dagfinn Dahle Enhetsleder Terapienhet HSR AS Definisjon Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,

Detaljer

Sørlandets rehabiliteringssenter

Sørlandets rehabiliteringssenter Sørlandets rehabiliteringssenter 5. desember 2016 Daglig leder Reidun Meberg Agenda Hva kan Sørlandets rehabiliteringssenter tilføre... Hvilke tilbud er aktuelle for Listerkommunene å benytte Hvem er vi

Detaljer

Vikersund Kurbad Beskrivelse av delytelse G

Vikersund Kurbad Beskrivelse av delytelse G Vikersund Kurbad Beskrivelse av delytelse G Delytelse G1.4: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe

Detaljer

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Rehabiliteringskonferansen i Midt-Norge Trondheim 23. - 24.10.2012 Janne-Birgitte Bloch Børke, Spesialfysioterapeut / MSc Tverrfaglig poliklinikk rygg,

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Tilbud til voksne med Cerebral parese

Tilbud til voksne med Cerebral parese Tilbud til voksne med Cerebral parese Seksjon for vurdering og oppfølging (VO) Sunnaas sykehus HF Petra A Nordby, fysioterapeut Susanne Følstad, ergoterapeut 1 Seksjon for vurdering og oppfølging 19 senger

Detaljer

Rehabilitering ved multilevel kirurgi hos gående barn med cerebral parese

Rehabilitering ved multilevel kirurgi hos gående barn med cerebral parese Rehabilitering ved multilevel kirurgi hos gående barn med cerebral parese Retningslinjer for fysioterapeuter, leger og ortopediingeniører Generelle retningslinjer som kan tilpasses noe individuelt POSTOPERATIVE

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Kort om RKHR. Statistikk. Kartlegging og tilnærming. Erfaringer. Agenda Generelt om

Detaljer

Årsrapport 2010 Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (RNNK AS)

Årsrapport 2010 Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (RNNK AS) Årsrapport 2010 Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (RNNK AS) VIRKSOMHETENS ART RNNK AS er en meget veletablert rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten med rehabiliteringstilbud

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS

SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS 1 SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS Skogli tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering for pasienter med funksjonsnedsettelse som følge av revmatiske sykdommer, muskel- og skjelettlidelser,

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS. Presentasjon nettverksmøte fredag 13.06.14 v/ Linda Meier og Jo Inge Gåsvær

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS. Presentasjon nettverksmøte fredag 13.06.14 v/ Linda Meier og Jo Inge Gåsvær Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS Presentasjon nettverksmøte fredag 13.06.14 v/ Linda Meier og Jo Inge Gåsvær INSTITUSJOANAR PÅ HAUGLAND Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Aksjeselskap.

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om sammenhenger

Detaljer

KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER «PROGRESSIVE NEVROLOGISKE SYKDOMMER»

KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER «PROGRESSIVE NEVROLOGISKE SYKDOMMER» KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER «PROGRESSIVE NEVROLOGISKE SYKDOMMER» Idedugnad «anskaffelse av rehabiliteringstjenester» 6. og 7. oktober 2016 OM KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER: Kastvollen Rehabiliteringssenter

Detaljer

Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN. Karasjok 23.03.12 Terese Fors

Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN. Karasjok 23.03.12 Terese Fors Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN Karasjok 23.03.12 Terese Fors Faget fysikalsk medisin Fysikalsk medisin omfatter diagnostikk og behandling av sykdommer, skader og funksjonssvikt

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Tjenesten til hver enkelt av pasientgruppene skal beskrives i tabellen under.

Tjenesten til hver enkelt av pasientgruppene skal beskrives i tabellen under. BESKRIVELSE AV YTELSEN Tjenesten til hver enkelt av pasientgruppene skal beskrives i tabellen under. Hver tjeneste/pasientgruppe som tilbys, nummereres fortløpende. Det skal fylles ut ett skjema per tjeneste/pasientgruppe

Detaljer

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Formål Regional plan for revmatologi i Helse

Detaljer

SYKEHUSSEKSJON VED REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD AS

SYKEHUSSEKSJON VED REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD AS Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200300693-11 327 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 39-2005

Detaljer

Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R

Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R Delytelse R1.1:Arbeidsrettet rehabilitering, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud Målgruppe/ pasientgruppe a)

Detaljer

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg!

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! OMGIVELSER FASILITETER Høyenhall ligger i naturskjønne omgivelser ved Vik i Hole kommune. Fra den store terrassen

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Delytelse I 1.6: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Behandlingsreiser - historikk

Behandlingsreiser - historikk Behandlingsreiser - historikk Etablert som en prøveordning for 3 år i 1976. Omfattet pasienter med revmatiske sykdommer og pasienter med psoriasis. Skulle være et alternativ til behandling i sykehus og

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

Pasientgruppe Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade voksnekronisk

Pasientgruppe Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade voksnekronisk BESKRIVELSE AV YTELSEN Tjenesten til hver enkelt av pasientgruppene skal beskrives i tabellen under. Hver tjeneste/pasientgruppe som tilbys, nummereres fortløpende. Det skal fylles ut ett skjema per tjeneste/pasientgruppe

Detaljer

Hva er arbeidsrettet rehabilitering?

Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Fagrådet i ARR september 2007 Arbeidsrettet Rehabilitering Definisjon: Tidsavgrensede planlagte prosesser med klare virkemidler og deltagelse i arbeidslivet som definert

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter ARR - Arbeidsrettet Rehabilitering. - en nettverksmodell

Nasjonalt Kompetansesenter ARR - Arbeidsrettet Rehabilitering. - en nettverksmodell Nasjonalt Kompetansesenter ARR - Arbeidsrettet Rehabilitering - en nettverksmodell Attføringssenteret i Rauland med arbeid som mål Historikk Åpnet 1986 12.500 brukere des. 2006 Lov om spesialisthelseteneste

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Haugesund!

Spesialisert rehabilitering i Haugesund! Spesialisert rehabilitering i Haugesund! tilbyr i dag rehabilitering etter avtale med Helse Vest Pr i dag 20 døgnplasser med oppholdstid på 3 til 4 uker. Oppstart 1.oktober 2010 etter anbudsprosess. Vi

Detaljer

fellesfunksjoner Senter for kliniske Vi jobber sammen - for din helse Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sosionomer Kliniske ernæringsfysiologer Prester

fellesfunksjoner Senter for kliniske Vi jobber sammen - for din helse Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sosionomer Kliniske ernæringsfysiologer Prester Prester Senter for kliniske fellesfunksjoner Vi jobber sammen - for din helse Fysioterapeuter Sosionomer Ergoterapeuter Prester Kliniske ernæringsfysiologer Pastoralklinisk tjeneste (prestetjeneste) Prestetjenesten

Detaljer

Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING. ved Helene Johansen og Trine Espeland

Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING. ved Helene Johansen og Trine Espeland Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING ved Helene Johansen og Trine Espeland Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen, har en slagenhet med 10 sengeplasser Befolkningsgrunnlaget

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Landskonferansen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i spesialisthelsetjenesten Oslo, 30.oktober. 2014 Anne Tøvik, sosionom/ass.

Detaljer

Vikersund Kurbad AS Beskrivelse av delytelse B

Vikersund Kurbad AS Beskrivelse av delytelse B Vikersund Kurbad AS Beskrivelse av delytelse B Delytelse B1.4: Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske), unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud

Detaljer

Vikersund Kurbad AS Beskrivelse av delytelse B

Vikersund Kurbad AS Beskrivelse av delytelse B Vikersund Kurbad AS Beskrivelse av delytelse B Delytelse B1.1: Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske), unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud Målgruppe/

Detaljer

Rehabilitering av sykemeldte med muskel-og skjelettplager. Tilbudenes profesjonssammensetning og deres sammenheng med tilbakeføring til arbeid.

Rehabilitering av sykemeldte med muskel-og skjelettplager. Tilbudenes profesjonssammensetning og deres sammenheng med tilbakeføring til arbeid. Masterihelsevitenskap/selvvalgtfordypning Instituttforhelse/ogsosialfag UniversitetetiStavanger Masteroppgave juni-2013 Eirinn Hopland Rehabilitering av sykemeldte med muskel-og skjelettplager. Tilbudenes

Detaljer

SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS

SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS 1 SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS Skogli tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering for pasienter med funksjonsnedsettelse som følge av revmatiske sykdommer, muskel- og skjelettlidelser,

Detaljer

Innsatsteam i Bergen - Oppfølging etter hjerneslag

Innsatsteam i Bergen - Oppfølging etter hjerneslag Innsatsteam i Bergen - Oppfølging etter hjerneslag v/kristi Rørlien Nevrokongressen 2015 Fra prosjekt til fast tjeneste Geografisk plassering Organisatorisk plassering Lokaler (kontor og drift) Brukergruppe

Detaljer

Jeløy Kurbad - tilbud og behov

Jeløy Kurbad - tilbud og behov Jeløy Kurbad - tilbud og behov Dialogkonferanse rehabilitering i Østfold, 10.02. 12 77 pasientrom, 60, 35 døgnplasser/17,5 dagplasser, bygningsmasse 5700 m 2 SH Wigers 2010 1 1 og uteareal 18 mål Sentral

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus i rehabilitering. Våre hovedfunksjoner er behandling, opplæring av pasient og pårørende, veiledning

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning revmatologi 3 Muskel- og skjelettsmerter med leddhevelse

Detaljer

Arbeidsretta rehabilitering for overvektige ARRO

Arbeidsretta rehabilitering for overvektige ARRO Arbeidsretta rehabilitering for overvektige ARRO Muritunet v/ Anita Dyb Linge DISPOSISJON Litt om Muritunet Om prosjektet ARRO Kven er våre deltakarar? Kva har vi gjort? Kva har vi oppnådd? 1 Ålesund Volda

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse A

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse A Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse A Delytelse A1.2 Brudd og slitasjeskader i skjelett, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse E

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse E Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse E Delytelse E 1.8: Kreft, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Delytelse G1.3: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud

Detaljer

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016 Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset Ann Merete Brevik 17.03.2016 Helseminister Bent Høie Mennesker med ulike former for kroniske utmattelseslidelser såkalte medisinsk uforklarlige

Detaljer

ATLET studien Avlastet Trening hos Lamme Etter Traume

ATLET studien Avlastet Trening hos Lamme Etter Traume ATLET studien Avlastet Trening hos Lamme Etter Traume Presentasjon av protokollen til en pågående randomisert klinisk intervensjonsstudie Anu Piira PhD stipendiat Universitetet i Tromsø/ ISM/RNNK ATLET

Detaljer

Vikersund Kurbad Beskrivelse av delytelse F

Vikersund Kurbad Beskrivelse av delytelse F Vikersund Kurbad Beskrivelse av delytelse F Delytelse F1.5: Hjerneslag og traumatiske hjerneskader, intensiv trening av spesifikke funksjoner: unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen ut fra 2015?

Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen ut fra 2015? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Høstens anbudsrunde Hvordan ser hjerterehabiliteringen

Detaljer

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Velkommen til et opphold hos Nevromuskulært Kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Side 2 Side 3 Innhold Den tverrfaglige organiseringen... 5 Under ditt besøk ved NMK kan du treffe på:...

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget.

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Avdelingen har 20 enerom med egne bad, felles stuer med TV, radio,

Detaljer

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune Forsterket rehabilitering Aker FRA Helseetaten, Oslo kommune Organisert under Helseetaten fra 1.januar 2017 Bydelsomfattende Kapasitet: 23 senger Kompetanse: lege spesialsykepleiere sykepleiere hjelpepleiere

Detaljer

Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra Gjøvik.

Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra Gjøvik. Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra Gjøvik. Tonsåsen Rehabilitering AS er en privat rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. Pågående

Detaljer

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Delytelse G1.8: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud med individuell oppfølging

Detaljer

Private rehabiliteringsinstitusjonar

Private rehabiliteringsinstitusjonar Private rehabiliteringsinstitusjonar med Helse Vest-avtale i 2012-2014 Private rehabiliteringsinstitusjonar som har avtale med Helse Vest RHF Røde Kors Haugland Rehabliteringssenter Rehabilitering Vest

Detaljer

Vedlegg 6- Beskrivelse av ytelsen BESKRIVELSE AV YTELSEN

Vedlegg 6- Beskrivelse av ytelsen BESKRIVELSE AV YTELSEN BESKRIVELSE AV YTELSEN Prosedyre for standard behandling av pasientgruppen er vedlagt. Nr. 15 (15.D) Arbeidsrettet rehabilitering i gruppe DAGTILBUD Tjenesten til pasientgruppen Pasientgruppe: Målgruppen

Detaljer

CatoSenteret. Rehabiliteringsnettverk CFS, OUS 13.06.14 Avdelingsleder Beate Kristiansen. - mulighetenes senter -

CatoSenteret. Rehabiliteringsnettverk CFS, OUS 13.06.14 Avdelingsleder Beate Kristiansen. - mulighetenes senter - CatoSenteret Rehabiliteringsnettverk CFS, OUS 13.06.14 Avdelingsleder Beate Kristiansen CFS/ME avtale med HSØ 2011-2014 Individuelt opphold i gruppe: Ca 35 opphold pr år (28 dager/ 4 uker) Sekundæropphold

Detaljer

Hvordan er rehabiliteringen for revmatikere? Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering Oslo, 15-16. april 2015

Hvordan er rehabiliteringen for revmatikere? Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering Oslo, 15-16. april 2015 Hvordan er rehabiliteringen for revmatikere? Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering Oslo, 15-16. april 2015 Lisbet Grut, mag.art. Seniorforsker SINTEF, avd. Helse 1 Koordinerte og sammenhengende

Detaljer

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Kasuistikker - prioritering Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Representerer (n=239) 0 = Ikke angitt 1 = Kommunehelsetjeneste 2 = Sykehus 3 = Privat rehabilitering 4 = Brukerorganisasjon

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Vikersund Kurbad AS Beskrivelse av delytelse J

Vikersund Kurbad AS Beskrivelse av delytelse J Vikersund Kurbad AS Beskrivelse av delytelse J Delytelse J1.2: Kronisk muskel- og bløtdelssmerte, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe

Detaljer

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2014/1774/THA004 Dato: 13.10.2014 Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Vedlagt er Nordlandssykehusets høringsuttalelse

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Vikersund Kurbad AS Beskrivelse av delytelse A

Vikersund Kurbad AS Beskrivelse av delytelse A Vikersund Kurbad AS Beskrivelse av delytelse A Delytelse A1.2: Brudd og slitasjeskader i skjelett, unge voksne over 30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

Sunnaas sykehus Frank Becker

Sunnaas sykehus Frank Becker Sunnaas sykehus Frank Becker Seksjonsoverlege, førsteamanuensis Sunnaas sykehus Seksjon hjerneskader Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Noen fakta 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter - dagrehabilitering ved Radiumhospitalet vs døgnrehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter

Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter - dagrehabilitering ved Radiumhospitalet vs døgnrehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter - dagrehabilitering ved Radiumhospitalet vs døgnrehabilitering ved Røros rehabiliteringssenter Line Oldervoll Senter for helsefremmende forskning, NTNU Røros rehabiliteringssenter

Detaljer

ALS pasienten - en utfordrende pasient?

ALS pasienten - en utfordrende pasient? ALS pasienten - en utfordrende pasient? En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg forskjellig etter hvilket område som er affisert Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk og ressurser

Detaljer

Årsrapport 2009 for Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling

Årsrapport 2009 for Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Ergoterapiavdelingen Årsrapport 2009 for Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling 1. Viktige begivenheter Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling har dette året

Detaljer

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen Alle faggruppene jobber i tverrfaglige team, men har særlige ansvarsområder ut fra sin fag-profesjon. Legespesialist:

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN

TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN Gjengitt med tillatelse fra kunstneren TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN ANN VIGDIS DYBDAHL HOLI AVDELINGSSYKEPLEIER REVMATOLOGISK POLIKLINIKK 09. MAI 2017 1 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Detaljer