YTELSESAVTALE MELLOM HELSE NORD RHF REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YTELSESAVTALE MELLOM HELSE NORD RHF REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD"

Transkript

1 YTELSESAVTALE MELLOM HELSE NORD RHF OG REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK

2 Innhold Ytelse nr 1 - pasienter som har/har gjennomgått større operasjoner/ortopediske inngrep... 3 Ytelse nr 2 Pasienter som har gjennomgått store operative inngrep eller omfattende behandling, for eksempel for kreft, og som har rehabiliteringsbehov... 4 Ytelse nr 3 Pasienter med inflammatoriske revmatiske lidelser... 5 Ytelse nr 4 - pasienter med ikke-inflammatoriske lidelser/ muskel-skjelett- lidelser... 6 Ytelse nr 5 - Pasienter med gjennomgått hjerneslag... 7 Ytelse nr 6 Pasienter med nevrologiske lidelser... 8 Ytelse nr 7 - Pasienter med behov for intens gangtrening... 9 Ytelse nr 8 - Pasienter med behov for intens opptrening av overekstremitet (CIMT) Ytelse nr 9 Pasienter med behov for arbeidsrettet rehabilitering (ARR) Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 2

3 Ytelse nr 1 - pasienter som har/har gjennomgått større operasjoner/ortopediske inngrep Ytelse nr. 1 Målgruppe: Gjennomgått større operasjoner og/eller har skader i muskel- og skjelett (proteser i hofter og knær, etter frakturer, rygg- og nakkeopererte, amputerte). Utskrives direkte fra sykehus til RNNK. De fleste pasientene må være selvhjulpne Døgntilbud. Individuelt inntak. Mål: Smertelindring, funksjonsbedring (normalisere ADL-funksjon, gangfunksjon/balanse/styrke), mestring, hindre komplikasjoner, øke kunnskap om og trygghet i forhold til tilstanden/situasjonen. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. I samarbeid med den enkelte pasient setter det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram - Individuelt tilpasset treningsprogram - Gruppebasert treningsprogram i gymsal og basseng. Vekt på balanse og styrking av muskler for å beskytte ledd. - Individuell fysioterapi avspenning, mobilisering, gangtrening. - Evt. Individuell ergoterapi - Flerfaglig undervisning anatomi, smertefysiologi, leddvern, fallforebygging, bedre/vedlikeholde funksjon, hjelpemidler, kosthold. - Mestring av smerte, livssituasjon - Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater, kino, m.m. Resultat: Effekt av behandling evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning: RNNK samler data for å evaluere behandlingseffekt på gruppenivå for disse pasientkategoriene. Avhengig av alder og operasjonstype. Proteser: Min: 1 uke Normal: 2 uke Andre operasjoner/skader/traumer: Min: 1 uke Normal: 3 uker RNNK har egen spesialist i ortopedi som er ansvarlig for dette tilbudet, og som leder det tverrfaglige team. 0-3 dager Spesialist i hhv. ortopedi og fysikalsk medisin og rehabilitering deltar i vår fortløpende revisjon av, i samarbeid med ortopedisk avdeling, UNN. Ca 16 plasser pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 3

4 Ytelse nr 2 Pasienter som har gjennomgått store operative inngrep eller omfattende behandling, for eksempel for kreft, og som har rehabiliteringsbehov Ytelse nr. 2 Målgruppe: Rehabilitering etter større operasjoner eller omfattende behandling for kreft eller andre bløtdelskirurgiske lidelser. Pasienter som overføres direkte fra sykehus. De fleste pasientene er selvhjulpne Døgntilbud. Individuelt inntak. Mål: Smertelindring, bedre/gjenvinne funksjon, mestring, hindre komplikasjoner, øke kunnskap om og trygghet i forhold til tilstanden, tilbakeføring til hjemmet. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak: I samarbeid med den enkelte pasient setter det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram Kreftsykepleier nær oppfølging. Klinisk ernæringsfysiolog tilrettelegging og samtale om ernæring - Individuelt tilpasset treningsprogram. - Individuell fysioterapi avspenning, mobilisering av bløtdeler/ledd. - Gruppebasert treningsprogram - i gymsal og basseng. Vekt på styrking av muskler, kraft og balanse. - Mestring av smerter, livssituasjon / arbeid. - Undervisning anatomi, smertefysiologi, bedre/vedlikeholde funksjon, hjelpemidler, kosthold. - Evt. Individuell ergoterapi hjelpemidler, ADL- trening. - Evt. yrkesrettet rehabilitering attføringskonsulent, sosionom - Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater- og kino, m.m Resultat: Effekt av behandlingen evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og avreise Avhengig av alder og operasjonstype. Min: 1 uker Normal: 3 uker Avhengig av alder og operasjonstype. Min: 1 uker Normal: 3 uker RNNK har erfaring med opptrening av pasienter etter større operative inngrep. Samarbeidspartnere: Kirurgiske og onkologiske avdelinger, hjemmesykepleien. Tjenestetilbudet er utarbeidet med tverrfaglig innspill fra helsepersonell ved RNNK. Det planlegges fortløpende revisjon av i samarbeid med aktuelle sykehusavdelinger og pasientorganisasjoner. Ca 4 pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 4

5 Ytelse nr 3 Pasienter med inflammatoriske revmatiske lidelser Ytelse nr. 3 Målgruppe: Revmatiske lidelser Inflammatoriske revmatiske sykdommer Revmatoid artritt, Mb. Bechterev, Psoriasisartritt, Andre inflammatoriske artropatier og bindevevssykdommer For brukere som er selvhjulpne Døgntilbud. Gruppevise eller individuelle inntak. Mål: Smertelindring, smertemestring, funksjonsbedring og vedlikehold (ADL-funksjon, gangfunksjon/balanse/styrke) Tiltak: RNNK har kompetanse til å foreta medisinsk utredning av pasientens behandlings- og rehabiliteringsbehov. Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. I samarbeid med den enkelte pasient setter det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram - Individuelt tilpasset treningsprogram - Gruppebasert treningsprogram i gymsal og basseng, evt. utendørs - Individuell fysioterapi avspenning, mobilisering av bløtdeler/ledd. - Evt. individuell ergoterapi - Flerfaglig undervisning anatomi, smertefysiologi, leddvern, fallforebygging, kosthold, bedre/vedlikeholde funksjon, hjelpemidler. - Mestring smerte, livssituasjon, arbeidsforhold, forebygging. - Evt. individuell kostholdsveiledning hos ernæringsfysiolog. - Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater og kino, m.m Resultat: Behandlingseffekt evalueres subjektivt under oppholdet, samt ved sluttevaluering hos lege, fysioterapeut og evt. ergoterapeut. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning. RNNK har samlet data for å kunne evaluere behandlingseffekt på gruppenivå for disse pasientkategoriene. Gruppetilbud: 3 uker. Individuelle tilbud: Min: 2 uker Normal: 3 uker Kompetanse: RNNK AS har egen revmatolog som er ansvarlig for dette tilbudet og som leder det tverrfaglig team. Samarbeidspartnere: RNNK har hatt gruppebasert tilbud til denne i mange år i samarbeid med revmatologisk avdeling, UNN. Representant fra trygdekontor eller attføringsinstitutt deltar i undervisningen. 2-3 måneder Tjenestetilbudet er utviklet av vårt tverrfaglige team ledet av revmatolog og i samarbeid med revmatologisk avd. UNN og med brukergruppene. Ca 5 pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 5

6 Ytelse nr 4 - pasienter med ikke-inflammatoriske lidelser/ muskelskjelett- lidelser Ytelse nr. 4 beskrivelse av Målgruppe: Ikke-inflammatoriske tilstander i muskel- skjelett, som smerter i nakke, skulder, rygg, ledd. Artrose/slitasje i hofte, kne, rygg (lumbago/isjas), nakke, nakkelidelser med instabilitet- Whiplash skader, polyartrose, fibromyalgi, med mer. For brukere som er selvhjulpne Døgntilbud. Individuelt og/eller gruppebasert inntak.. Mål: Smertelinding, smertemestring, funksjonsbedring (ADLfunksjon, gangfunksjon/balanse/styrke) og regenerering av brusk Utsettelse av evt. proteseoperasjon. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. I samarbeid med den enkelte pasient setter det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram - Individuelt tilpasset treningsprogram - Gruppebasert treningsprogram i gymsal og basseng, evt. utendørs - Individuell fysioterapi avspenning, mobilisering av bløtdeler/ledd. - Evt. individuell ergoterapi - Optimalisering av medikamentell smertelindring. - Flerfaglig undervisning - Mestring gruppesamtaler (smerte, arbeidsforhold, forebygging). - Individuell kostholdsveiledning (ernæringsfysiolog) ved overvekt. - Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater og kino, m.m. Resultat: Behandlingseffekt evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning. RNNK har samlet data for å kunne evaluere behandlingseffekt på gruppenivå hos disse diagnosegruppene. Min: 2 uker Normal: 4 uker RNNK har egne spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering og i revmatologi som er ansvarlig for dette tilbudet og som leder det tverrfaglige team, og som samarbeider med spesialist i ortopedi. Samarbeidspartnere: Brukergrupper 2-3 mndr. Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologi deltar i utformingen av som er under fortløpende revisjon. Ca 30 pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 6

7 Ytelse nr 5 - Pasienter med gjennomgått hjerneslag Ytelse nr. 5 Målgruppe: Pasienter som har gjennomgått hjerneslag. For brukere som er selvhjulpne men også til et mindre antall som trenger hjelp av maks en hjelper om gangen Døgntilbud. Individuelle inntak Mål: Symptombedring, funksjonsbedring (ADL- funksjon, gangfunksjon, balanse, styrke), mestring, økt kunnskap om sykdommen. Mestring av hjemmesituasjonen og innlæring av egentreningsprogram. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell behandlingsplan med utgangspunkt i pasientens egendefinerte mål for å få et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram. Individuelt tilpasset treningsprogram - med vekt på trening på ADL funksjoner og avlastet trening på apparatur, trening i basseng, i gangbar, m.m. Gruppebasert treningsprogram i gymsal, basseng, evt. utendørs. Individuell fysioterapi Trening av funksjoner hvor pasienten trenger assistanse. Avspenning og bløtdels/ledd- mobilisering. Individuell ergoterapi ADL funksjon, tekniske hjelpemidler. Flerfaglig undervisning anatomi, smertefysiologi, leddvern, fallforebygging, optimalisere funksjon, kosthold, hjelpemidler. Mestring gruppesamtaler (smerte, arbeidsforhold, forebygging). Individuell kostholdsveiledning hos ernæringsfysiolog, ved behov for vektreduksjon eller endring i kardiovaskulære risikofaktorer... Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater, kino, m.m. avhengig av pasientens funksjon. Resultat: Effekt av behandling evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning 4 uker Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er ansvarlig for dette tilbudet, og leder det tverrfaglige team. 3-4 mndr. Ca 4,6 pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 7

8 Ytelse nr 6 Pasienter med nevrologiske lidelser Ytelse nr. 6 Målgruppe: Nevrologiske tilstander, som f.eks. Parkinsons sykdom, Cerebral Parese, nevropati og pasienter med MS som har behov for tredemølletrening. For brukere som fortrinnsvis er selvhjulpne, men også til et mindre antall som trenger hjelp av maks en hjelper om gangen. Døgntilbud. Individuelle og gruppevise inntak. Mål: Symptombedring, funksjonsbedring (ADL-funksjon, gangfunksjon, balanse, styrke), mestring, økt kunnskap om sykdommen. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram. Individuelt tilpasset treningsprogram - med vekt på avlastet trening på apparatur, trening i basseng, i gangbar, m.m. Gruppebasert treningsprogram i gymsal, basseng, evt. utendørs. Individuell fysioterapi Trening av funksjoner hvor pasienten trenger assistanse. Avspenning og bløtdels/leddmobilisering. Individuell ergoterapi ADL funksjon, tekniske hjelpemidler. Flerfaglig undervisning anatomi, smertefysiologi, leddvern, fallforebygging, optimalisere funksjon, kosthold, hjelpemidler. Mestring gruppesamtaler (smerte, arbeidsforhold, forebygging). Individuell kostholdsveiledning hos ernæringsfysiolog, ved behov for vektreduksjon eller (ved Mb. Parkinson) ved on- off- fenomen med behov for endret tidspunkt for inntak av proteinrike måltider. Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater, kino, m.m. Resultat: Effekt av behandling evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning 4 uker Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er ansvarlig for dette tilbudet, og leder det tverrfaglige team. 3-4 mndr. For Mb. Parkinson: I samarbeid med Norges Parkinsonforbund Ca 3,6 pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 8

9 Ytelse nr 7 - Pasienter med behov for intens gangtrening Ytelse nr. 7 Målgruppe: Nevrologiske sykdommer som hjerneslag med hemiplegi, inkomplette tverrsnittslesjoner, cerebral parese (CP) og evt. multippel sclerose. For brukere som er selvhjulpne eller trenger hjelp av maks 1 pleier om gangen. Døgntilbud. Individuelt inntak.. Mål: Funksjonsbedring (normalisere ADL- funksjon, motorikk, balanse, styrke, koordinasjon, sosialt), mestring, øke kunnskap og trygghet i forhold til tilstanden. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. I samarbeid med den enkelte pasient setter det opp individuell behandlingsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram - Individuelt tilpasset treningsprogram intens trening på tredemølle med avlastet kroppsvekt i minst to omganger daglig med økende lengde. I tillegg egentrening som pasienten gjør selv på apparat. - Individuell fysioterapi trening av spesifikke funksjoner hvor pasienten trenger assistanse. Avspenning og bløtdelsmobilisering - Individuell ergoterapi ADL funksjon, Tekniske hjelpemidler - Mestring - Flerfaglig undervisning - Sosial stimulering Resultat: Effekt av behandling evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning: Gangfunksjonstrening 2-4 uker RNNK har ervervet spesiell kompetanse innen intensiv motorisk trening av gagnfunksjon fordi fysioterapeuter fra RNNK har vært kurset ved UCLA. Relevant utstyr: RNNK utfører tilrettelagt rehabilitering av denne med egne team for intensiv motorisk trening av gangfunksjon på spesialutstyr med tredemølle med kontrollert vektavlastning og med guiding av underekstremitetene. Samarbeidspartnere: RNNK samarbeider med UCLA om intensiv motorisk trening av gangfunksjon på tredemølle med vaktavlastning. 3-6 måneder. RNNK kan bare ha 2 pasienter til gangtrening samtidig da dette er meget ressurskrevende (3-5 stk personell i 1,5 timer daglig) Inntak til slik trening er derforbegrenset til noen få pasienter årlig. Sosial og Helsedirektoratet finansierer forprosjekt for et randomisert forsøk for å evaluere effekt hos tverrsnittsskadde. Ca 1,8 pr dag, 285 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 9

10 Ytelse nr 8 - Pasienter med behov for intens opptrening av overekstremitet (CIMT) Ytelse nr. 8 Målgruppe: Pasienter i behov av intensiv håndtrening etter hjerneslag. Pasienten må ha noe aktiv funksjon i hånd og arm og ikke være avhengig av ganghjelpemidler. For brukere som er selvhjulpne. Døgntilbud. Individuelt inntak.. Mål: Gjenvinning av oppgavespesifikke funksjoner tilpasset pasientens egne mål og forutsetninger med tanke på håndens funksjon sant mestring og økning av kunnskap og trygghet i forhold til tilstanden. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av mål og tiltak for behandlingen. I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell treningsplan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram. - Individuelt tilpasset treningsprogram intens oppgavespesifikk trening tilpasset pasientens mål og forutsetninger (4-6 timer daglig) mens den friske hånd immobiliseres. - Individuell fysioterapi trening av spesifikke funksjoner hvor pasienten trenger assistanse. Avspenning og bløtdelsmobilisering - Individuell ergoterapi ADL funksjon, Tekniske hjelpemidler - Mestring - Flerfaglig undervisning - Sosial stimulering Resultat: Effekt av behandling evalueres subjektivt under oppholdet av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter ved ankomst og utskrivning Min: 1 uke Normal: 3 uker RNNK har ervervet spesiell kompetanse innen intensiv motorisk trening etter hjerneslag gjennom samarbeid med Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center (Kathy Sullivan) som er spesialister på slik trening. Relevant utstyr: RNNK utfører tilrettelagt rehabilitering av denne med egne team for intensiv motorisk trening av håndfunksjon gjennom ferdighetstrening og bruk av datastyrt teknologi (Upper Limb Exerciser E-link) og annet tilpasset utstyr. Samarbeidspartner: Dr Kathy Sullivan, Los Angeles 3 6 måneder. RNNK kan bare ta 2 pasienter til overarmstrening samtidig da dette er meget ressurskrevende. Inntak til slik trening er derfor begrenset til noen få pasienter årlig. Gjennom samarbeid med UCLA og Rancho om intens trening generelt og fra besøk på andre Nordiske institusjoner som driver CIMT terapi, vil RNNK videreutvikle dette tilbudet. Ca 1,6 pr dag, 285 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 10

11 Ytelse nr 9 Pasienter med behov for arbeidsrettet rehabilitering (ARR) Ytelse nr. 9 Målgruppe: Brukere i arbeidsfør alder som p.g.a. sykdom/nedsatt funksjon ikke deltar i arbeidslivet. ARR vil være en viktig del av en total attføringsplan, og forutsetter at bruker er ferdig utredet medisinsk. For brukere som er selvhjulpne. Døgntilbud. Gruppevise inntak. Mål: Funksjonsbedring og mestring av livssituasjon for å legge forholdene til rette for tilbakeføring av bruker til arbeidslivet. Tiltak: Funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak gjennom inntakssamtale med lege, attføringskonsulent, fysioterapeut og sykepleier. I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp individuell plan med definerte mål og et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram. - Individuelt tilpasset treningsprogram - Gruppebasert treningsprogram i gymsal og basseng, evt. utendørs - Individuell ergoterapi ved behov. - Flerfaglig undervisning anatomi/fysiologi/smerte/attføring, optimalisere funksjon, kosthold, hjelpemidler. - Mestring gruppesamtaler (livssituasjon, hjem, arbeid, målsetting). - Kommunikasjon - individuelle samtaler med teammedlemmer, arbeidsgiver, NAV og andre lokale samarbeidspartnere. - Sosialt kveldsprogram, utflukter, handleturer, teater, kino, m.m.. Resultat: Sluttvurdering av arbeidsevne med målsetting for videre tilbakeføring til arbeid i forhold til brukers oppfølgingsplan foretas av det tverrfaglige team. I tillegg benyttes standardiserte måleinstrumenter, bl.a. testing av arbeidskapasitet og evaluering etter skjema utarbeidet av ressursgruppe for ARR, ved ankomst og utskrivning. RNNK vil samle data for å evaluere rehabiliteringseffekt på gruppenivå for disse brukerne. 4 uker Kompetanse: Atføringskonsulent/sosionom som del av det tverrfaglige team. Noe reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med oppfølging av bruker/arbeidsplass/lokalt hjelpeapparat. 2-4 mndr. RNNK er blitt identifisert av Helse- Nord som en av 2 institusjoner som skal tilby ARR. Tjenestetilbudet vil videreutvikles gjennom samhandling med andre institusjoner som arbeider med arbeidsrettet rehabilitering, jf. møteplassen. Ca 5,5 pr dag, 343 dager pr år Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 11

12 Helse Nord godtar dagopphold for alle ytelser og pasientkategorier. Det er først og fremst et tilbud til pasienter med bopel i Tromsø. Pasienter som får tilbud om gruppetilbud prioriteres. Dagopphold innebærer at pasienten oppholder seg ved RNNK minimum 5 timer pr. dag og deltar i dette tidsrommet i alle tilbud som gis til døgnpasienter som er innlagt under samme ytelse. Tilbudet er tilgjengelig med ca 3,2 plasser 5 dgr /uke i 43 uker/år. Dette kommer i tillegg til det antallet plasser som er satt opp under hver ytelse. Ytelsesavtale Helse Nord RHF og RNNK 12

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Delytelse G1.4: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud

Detaljer

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R

Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R Delytelse R1.3: Arbeidsrettet rehabilitering, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.3: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, unge voksne 18-30 år, individuelt tilpassede tilbud

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen Alle faggruppene jobber i tverrfaglige team, men har særlige ansvarsområder ut fra sin fag-profesjon. Legespesialist:

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 28.03.2015 Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015 Innhold: 1. Innledning... 5 2. Lovgrunnlag...

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5 Pasientforløp: Langvarige muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 28.8.2007 1. Sammendrag... 3 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3.1

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE: AKTIV HVERDAG. Treningstilbud

PROSJEKTBESKRIVELSE: AKTIV HVERDAG. Treningstilbud PROSJEKTBESKRIVELSE: AKTIV HVERDAG Treningstilbud BAKGRUNN: Bakgrunnen for å søke midler er at vi i Lister ser et behov både for et aktivitetstilbud, jfr søknad om midler til dag- og aktivitetstilbud,

Detaljer

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGU-15/7325-1 44277/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 12.05.2015 Funksjonshemmedes råd

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade, 1 18 år

Behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade, 1 18 år Prosjektrapport Behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade, 1 18 år Referanse nr. 2010003447 Ref. nr. 10/3447-17 1 Sammendrag Bakgrunn Tre søknader til Helsedirektoratet

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen 1 Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer